Sunteți pe pagina 1din 2

Limbaje de Programare Laboratorul 2: Utilizarea funct iei printf

,

Dan Novischi 9 martie 2016

1. Introducere

Scopul acestui laborator ˆıl reprezint˘a familiarizarea cu funt ia printf(

s , irurilor de caractere s i a datelor numerice ˆın consola de pe ecranul calculatorului.

)

ˆın vederea afis arii

,

,

,

Forma general˘a a funct iei printf(

,

)

este urm˘atoarea:

1

int

printf(const

char

*format,

);

s i face parte din libr˘aria standard input/output. Funct iile acestei libr˘arii pot fi accesate ˆıntr-un program prin includerea fis ierului header stdio.h.

,

,

,

1

#include

<stdio.h>

2. Exemple de utilizare

1 printf

("

text

pe

o

singura

linie

\n");

 

2 printf

("

linia1

\n

linia2

\n

linia3

\n");

3 ("%d

printf

\n",

i);

//

int

i

4 printf

("

i

=

%d

\n",

i);

//

 

int

i

5 printf

("

%d

%d

%d

\n",

i,j,k);

//

int

i,j,k;

 

1

3. Cerint e

,

 

Cerint a 1

Avand modelul:

 
 

,

1

#include

<stdio.h>

 

2

 

3

void

fun

(void)

{

4

printf

("

fun

\n");

5

}

6

7

int

main

(void)

{

8

printf

("

main

\n");

9

fun

();

10

printf

("

main

\n");

11

 

12

 

return

0;

13

}

S˘a se scrie un program, la care s˘a adaugat , i funt iile foo() s i bar() dup˘a modelul funct iei fun() care s˘a ˆıs i scrie numele ˆınainte s i dupa apelarea altor funct ii (dup˘a modelul funct iei main). Se va copia funct ia fun() s i se va schimba numele funct iei s i textul afis at.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Cerint a 2 S˘a se scrie un program pentru afis area sumei s i diferent ei a dou˘a numere intregi.

ˆ

In implementare se vor folosi dou˘a variabile init ializate ˆın dou˘a feluri:

,

,

,

,

,

1. folosind instruct iuni de atribuire

,

2. prin init ializare la declarat ie

,

,

Se va modifica apoi programul astfel ˆıncat s˘a utilizeze numere reale. Exemple:

int

1 a,b;

a

=

3;

b

=

7;

int

2 a

=

3,

b

=

7;

Cerint a 3

,

,

)

S˘a se realizeze un program pentru desenarea unui dreptunghi din caractere ’—’

Se poate copia o instruct iune

s i ’|’ sau din asteriscuri ’*’ folosind numai funct ia printf(

printf(

).

,

,

ca un bloc de text, dac˘a este necesar˘a in mai multe locuri dintr-un program.

2