Sunteți pe pagina 1din 8
pe Dumnezeu? Din care dragoste indeosebi fees seen Re : ane Gragoste indeosebi facea aceasta? Mise pare mie ca mai intai din dragoste pentru Dumn ? lle Vezi cucernicia lui, ca nu se limita la un numar fae minat de zile, ci era cucernic tot timpul? Dar noi daca o dati sau de doua ori facem ceva bun sau ne rugadm, sau cidem la picioarele Lui, socotim ca am facut totul. : 8, Si ciind a fost ziua aceea au venit ingerii lui Dumnezeu sit se infatiseze inaintea Lut $i a venit si diavolul cu ei, dupa ce a dat ocol pamantului si a cutreierat cele de sub cer’®. Se deschide asa- dar teatrul: atletul este tras in arena. Dar pentru ca nimeni sanu spuna ceea ce diavolul a zis: Oare degeaba te cinsteste pe Tine lov?”, Dummnezeu inchide gura nu numai diavolului, ci si tuturor acelora care ravnesc lui. Da, era drept, adevarat, te- nuitor de Dumnezeu, zice, dar nu a rabdat nimic mare, nici o ispita, nici un vifor, nici un naufragiu. Arata-mi-! pe acesta in saracie, arata-mi-I pe el in nenorociri. Caci daca era cu- cernic cand era in prosperitate si in bogatie, ce mare lucru? Si aceasta era mare lucru, 0, omule, caci nu este mai putin incercat cel ce este cucernic in vreme de bogatie fata de cel ce este astfel in saracie. Auzi-l pe profet zicand: ,Ca am pizmuit pe cei fara de lege, cand vedeam pacea pacatosilor’”™. Siiarasi: , De osteneli omenesti nu au parte si cu oamenii nu — Plovaly ios * Tov 1, 6-7. 7 lov 1,9. BPS 7213. Sfantul loan Gura de Aur ~ Comentariu Ia lov 36 sunt biciuiti. Pentru aceea fi stapaneste Ro ei Doane pana in sfarsit””. Vezi ca nu mica eraglaccaste aa faptul dea fi bogat si prosper si a nu fi Dict Astfel incat, daca aay dreptul este deja in arena si mereu in lupta, ‘AUMUMAL cand este sirac, ci si bogat. Caci faptul de a fi bogat nu predis- pune la cucernicie, ci te ridica la cele contrare, ei. Totugt cu- noaste-l pe el cine este si din alta parte. $i diavolul, zice, a venit cu ei. Ce spui: Cu ingerii? El, cel razvratit, cel fara de cinste? Sa nu te tulburi, iubite. Aceasta este o imagine gsi o figura. Asa cum zice undeva in cartea a treiaa Regilor ca ,a iesit un duh rau gi Domnul a zis: «Cine Imi va insela pe Ahab?» Si a zis acela: «Eu il voi ademeni»’”™, sia zis sicum. Caracterul antropomorfic al Scripturilor este frecvent, incat sa dea un chip cuvantului si sa il apropie mai mult pe cel mai simplu prin istorisire. Caci, pentru a convinge, a afirma ceva pur si simplu nu este acelasi lucru cu a impodobi cu- vantul si a-l descrie prin imagini. Asa si aici, daca Scriptura ar fi spus ca diavolul a uneltit impotriva lui lov, cu inga- duinfa lui Dumnezeu, oare ar mai fi avut atata placere isto- usirea? Nicidecum, ci scurtimea cuvantului ar fi curmat Soa geacrse eecane re lul, daca i s-ar fi in, Aduit s ce ie Reps gel lor nerusinati. Ga ae oe < at a oe fe lul, nu le-a epee catre es a i = ie tee ante este propriu diavolului roe Sond acung un aseme draznire inaintea lui Dumnezeu. i vazandu-L. pe Fiul lui Dumnezeu Tu cu noi?! totu: ingerii, erg 785, 72)56. * I Regi 22, 20.21. “Mt. 8, 29. si nu le este Proprie starea impreuna cu cupitolul L 37 Au venit igeril li Diannes , \ ZEW 8 ge tffiti i gia venit si diavolul ou ei, dupitice a dar ocol Die a lui gia cy. Ve alel? Cd lumen este plina din acestia se afly sub reR tll Se infiitigeaz, inte jui Dumnezeu primind porunei de la Bl aa enue poate face nimic din cele ce ti plac, d treierat cele de sub cer®, Co tnvaiyiin gi de diavoli, si de Ingeri gi cd fiecare puterea lui Dumnezeu gi ed Inge diavolul nu od acd nu primeste inga- duintd de sus, Cdci dacd refuza fraiele si este in hag ae a sluji pe Dumnezeu, totusi frica este pentru el ca un frau care i se folosease’d de propria lui putere, Si vezi: ingerii se infatiseazd Maintea Lui ea slujitori, aducdnd cu et cele bune faptuite de ei, precum se poate vedea gi la Zaha- ria®, dar diavolul nu are nimic bun de spus. Agadar, expresia a venit si diavolul cu ei” nu aratt nimic altceva decat ca si diavolul este supus lui Dumnezeu, ca nu cumva cuvantul s& nu ii Ingdduie dea temei celor care aduc fn discutie materia™. 9. Si diavolul... C&ci ingerii erau slujitori ai lui Dum- nezeu, dar diavolul nu era nicidecum [slujitor] al lui Dum- nezeu. A venit si diavolul cu ei, nu ca sa se infatigeze inaintea Domnului precum aceia, cia venit pur si simplu. Aceia, pe buna dreptate, aveau indrd&znire si au venit ca sit se infatiseze inaintea Domnului, dar diavolul nu a venit ca sit se infatiseze inaintea Donmului, Daca si ,Cain s-a dus de la fata Domntt, lui’, cu cat mai mult acesta? Ce inseamn’, agadar, 4 venit sidiavolul cu ei? CA si diavolul este cu ei in lumea aceasta. Sere an Ov 1, 6-7. Zah. 1, 10-11. * Acest text, neclar, face aluzie la doctr! ici : s " ar, 3 osticilor diavolul ar fi creatorul materiei, Cartea lui lov oferea gnostic dea pune problema rdului. Dummnezeu, fiind ur ee ou Putea fi creatorul raului, era deci necesar sa fie admis a sper ’ tor, fie un demiurg, fie diavolul. ” Fe. 4.16 ina gnostic’ potrivit careia fantul loan Gura de Aur — Comentariu la Jow 38 oamenii buni si rai exista amestecati, la fel si ee daca vrei, te voi convinge din Scrip- ii gi demonii, $i, daca y : ' oe Sia pe Pavel zicand: ,,De aceea femeia este da. a5 s% aib’ semn de supunere asupra capului ei, pentru toar ingeri’™. Si iarigi Hristos: ,Sa nu Sere pe eee acestia mici, ca zic voua: Ca ingerii See cent ce ia vad fata Tatalui Meu, Care este in ae i 2 iarasi in ales parte despre Petru spuneau apostolii: ,Este ingerul lui’*. Si in Vechiul Testament Iacov spunea: _Ingerul eel ce m-a izbavit pe mine de tot raul din tineretile mele”. Si neamu- rilor sunt randuiti ingeri. ,,A statornicit hotarele neamu- rilor dup numarul ingerilor lui Dumnezeu.”” Si la Daniel gasim astfel spus: ,Mihail, ingerul vostru pazitor’*. Si in Vechiul Testament adeseori ingerii nu numai ca vin in Ju- me din partea lui Dumnezeu, ci li se si incredinteaza ceva cum spune Sfantul Pavel: , Irimisi ca s& slujeasca pentru cei ce vor fi mostenitorii mantuirii””. Si iarasi Profetul: ,,tri- mis-a prin ingeri nimicitori”®. De aceea gi noi, rugandu-ne, cerem inger de pace, fiindca exista si un inger al razboiului Stal luptei, ma refer la diavol. Caci si aceia sunt numiti in- Seri cum spune Mantuitorul: /Duceti-va de la Mine, bleste- mafilor, in focul cel vesnic, care este gatit diavolului si in- gerilor lui’, Caci numele de inger este ambiguu. Dacd nu niet * 1 Cor. 11, 10. ” Mt. 18, 10, “ Fapte 12, 15. ” Fe. 48, 16 (la Sfantul Joan) ” Deut. 32, 8. "Dan. 10, 21. * Evr. 1,14, “Ps, 77,54. “ae on aa Capitolul J 39 adaugi /al lui Dumnezeu” sau al diavolului’, nu ai semni- ficat nimic nicidecum. De aceea nu se spune deloc simplu ingerul, ci ingerul Domnului, si aceasta inseamna ca acestora Ji s-a incredintat randuirea lumii. Caci aceasta inseamna cd sau infatisat inaintea Domnului, dupa cum gi Zaharia spune ca a vazut cai, semnificand prin aceasta iutimea si ageri- mea puterilor ceresti. Dupa ce a dat ocol pamdantului i I-a cu- treierat. Vezi ca cerul nu este umblat de demonul cel rau? Jar daca ar spune cineva: bine, cerul este inaccesibil demo- nului, totusi pamantul |-a primit. Da, pentru folosul tau. Caci, avand un vrajmas atat de veghetor, nu te trezesti, daca vei fi slobozit si de grija si preocuparea aceasta, cat de ador- mit nu vei fi? Dumnezeu a pus inaintea ta o asemenea spai- ma si tu nu te trezesti. Nu vezi cum gi Pavel arata castigul din aceasta zicand: ,,Caci lupta noastra nu este impotriva trupului si a sangelui, ci impotriva incepatoriilor, impo- triva stapaniilor, impotriva stapanitorilor intunericului aces- tui veac, impotriva duhurilor rautatii care sunt in vazdu- huri’*? Ce faci, Pavele, infatisezi puterea potrivnicilor? Abati curajul alor tai? Nu, zice, ci mai degraba trezesc. Caci daca nu ar avea atata putere, incat sa il abata pe diavol la pa- mant, bine ai zice. Dar dacé oamenii au 0 putere mai mare decat a lui, atunci infrangerea oamenilor vine de la lene- vire. Prin aceasta trezese eu. Asadar, nu te indurera ca a fost aruncat din cer pe pamant, ci multumeste lui Dumnezeu ca tra dat tie nevoia de a veghea si ca ti-a pus un astfel de Pedagog infricosator si cumplit. Vrei sd iti arat castigul pe “are il ai de Ja diavolul? Ascult& pe Pavel zicand: ,J-am dat ee ca sd se invete s& nu huleasca’””. Vrei sa auzi si alt “xt ined? Sa dati pe unul ca acesta satanei spre pieirea eer ae Ses "EE 6,12, “Tim, 1, 20. 40 Sfantul Ioan Gura de Aur ~ Comentarite ft fog trupului.”” Nu vezi calaii urmand pe cei ce ee fel si Pavel s-a folosit de demoni. Dar nu diavolul este pricing a acestor bunatati, ci iubirea de oameni a lui Dumnezeu se fo- loseste de cel rau pentru ceea ce trebuie. $i vezi c& diavolul nu este prezent pretutindeni si mereu, ci numai din cand in cand. 10. Atunci Doninul a zis catre diavolul: De unde vti?Am dat ocol paniintului, am cutreierat toate cate sunt sub cer; si iata-ma*! Vezi ca lucrul este in chip si in simbol*”?, il intreaba Dum- nezeu pe el. De aici invatam ca voia sa il puna la incercare. Si pentru ce il intreabé Dumnezeu? Pentru a-i da temei pentru lupta si infruntare. Si vezi cum mai intai il prinde in cursa din propriile raspunsuri. Ca nu cumva sa spuna - cand Dumnezeu |-a intrebat: Nu cumva ai viizut pe robul Meu - c& nu stiu, n-am cutreierat pamantul intreg. Mai intai il face sa madrturiseasca faptul ca a vizitat intreaga fire omeneasca si dupa aceea adauga intrebarea: De unde vii? Si nu i-a spus lui simplu: Am dat ocol paniintului, ci si: am cutreierat cele de sub cer, ca sd semnifice si pustiul, si lumea intreaga, si orice loc sub cer. Caci iubeste mai ales pustietatile, precum spune si Hristos: ,umbla prin locuri fara de ap4, cAutand odihna’®. $i aceasta este lucrarea purtarii de grija a lui Dumnezeu, faptul ca cei mai multi dintre demoni locuiesc acolo. 11. $i i-a zis lui Domnul: Ai luat aminte la robul Meu Iov, cit nu este om asemenea lui pe paméant, fiira prihand, drept, ade- varat, temator de Dumnezeu, departandu-se de orice lucru rau?'. Vezi cum este propovaduit atletul, pentru a doua oara, de #7 Cor5) 5: * Tov 1,7. * Intrebarea pe care o pune Dumnezeu diavolului este numai in chip un pogordmant, fiindca Dumnezeu este Atotstiutor, nu are nevoie si intrebe ceva pentru a afla. ” Mt. 12, 43. * Tov 1, 8 [Septuaginta). 41 nemitarnica judecata? Tar tu baga de seama prostia si riu- tatea diavolului, Dumnezeu miarturiseste ci este fard de prihand si tu te astepti sa covarsesti marturia Lui? Nu ar fi spus Dumnezeu firi de prihand, drept, adevirat, temittor de Dumnezeu, daca nu ar fi gtiut mai dinainte ci, desi cizut in ispite, avea sa ramana nesupus. Vezi cum face ca inceputul si temeiul luptelor s& ia pricina de la cel nedrept? Cineva care are un atlet viteaz vrea ca acesta si se angajeze in lupta cu adversarii sai, dar nu voieste ca el insusi s& dea pricina juptei, ca sA nu para ca este ambitios, ci fi las’ pe adversari si ajunga la aceasta si sa-] provoace, astfel incat si victoria lui sd fie mai stralucitoare, si infrangerea lor sa fie mai ru- sinoasa. La fel face si Dumnezeu aici. Ai luat aminte in cu- getul tau la robul meu lov? La cine altcineva ia aminte dia- volul? Fata de cine are invidie? ,,Fata de robul Meu lov”, zice. Este de ajuns acest cuvant, robul Meu, ca marturie pen- tru virtute. Asculta-L pe El si in alta parte zicand: ,,Moise, robul Meu, a murit”>. Si iarasi in alta parte, ,adu-ti aminte “S. Aceasta |-a intaratat deindata pe dia- vol, ca Dumnezeu |-a numit pe Iov robul Sau. Este aproape un repros, vrand sa il provoace la atac. $i tu erai mai ina- inte rob, dar tu erai netrupesc, pe cand acesta are trup, acesta este pe pamant, iar tu erai in cer. Aceasta este ceea ce spune Pavel: ,,Nu stiti oare cé noi vom judeca pe ingeri? Cu cat mai mult pe cele lumesti?”™. Pentru ce zice: Ai luat aminte ca muceste om asemenea lui pe pamant? De aici aflam ca mai ales aceasta l-a dus pe diavol la invidie, faptul ca nu se afla ni- meni pe pamant asemenea lui Iov. Ce il roade? Ce il inta- rata pe diavol? Comparatia lui cu un om? Dumnezeu nu a Zis inca nimic despre lov decat ca nu este nimeni asemenea ———— de robul Tau, Isaac * Tos. 1,2 les. 32, 13. o Sfantul loan Gurd de Aur ~ Comentariu Ia loo lui pe pamant. Pentru ce zice aserenea? La ce se referd? La bogatie? La noblete? La ceva dintre bogatiile trupesti? Nici. decum, ci la virtutea sufletului. Fiindea asemanarea lui loy se arta cu privire la ceva, a adaugat: om drept, adevirat, te- miator de Dumnezeu. Om drept. Dar tu, nefiind om, nu ai ra- mas in virtute. Agadar, nimeni s4 nu spuna: om era cutare [si de aceea a pacatuit], iata ca si acesta era tot om. Vezi nimic- nicia firii. Era doar om si a putut sa pazeasca virtutea. Intr-un cort de lut fiind, a aratat atat de mare cucernicie. Nemitar- nica este judecata, mai ales gi in primul rand fiindca este pronuntata de Dumnezeu insusi si apoi fiindca vrajmasul este de fata, si acuzatorul asculta. 12. Oare degeaba Il cinsteste Iov pe Dumnezeu®? Aceasta este caracteristic oamenilor rai, ca, atunci cand se aduc laude cuiva, sA nu rabde cele spuse, ci sa incerce si sd se stradu- iasca sa le nimiceasca. Daca sunt unii care se topesc de in- vidie din pricina laudelor aduse altora, s& auda ai cui uce- nici sunt. A raspuns diavolul si a zis impotriva Doninului®. O, nerusinare! A indr&znit sa raspunda impotriva lui Dum- nezeu. Aceasta o face nu numai demonul acela, ci si toti oamenii rai. Sau nu era astfel si cel ce zicea in Evanghelie: ,/Am stiut ca esti om aspru, care seceri unde n-ai semanat si aduni de unde n-ai imprastiat””. $i iarasi altii spuneau: , Ori- cine face raul este bun inaintea Domnului’™. Oare degeaba cinsteste, zice, Iov pe Duninezeu? Fiindca nu putea sa primeasca cele spuse despre lov, diavolul invinuieste intentia lui lov. Nu se poate atinge de cele vazute, ci se atinge de cele ne- vazute. Si totusi Dumnezeu ar fi putut sd-i spuna: De unde, 0, spurcatule, sustii cd pentru aceasta il cinsteste lov * Tov 1,9. “lov 1,9, ” Mt. 25, 24. BOA At nected

S-ar putea să vă placă și