Sunteți pe pagina 1din 32

Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale

HAI ROMANIA!
Perioada de desfasurare a Campaniei pomotionale: 27 mai 2016 19 iunie 2016
Art. 1 ORGANIZATORUL
(1)

Organizatorul Campaniei promotionale HAI ROMANIA! (denumita in continuare Campania) este


S.C. OMV PETROM Marketing S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Coralilor nr.22, Cladirea
Infinity, etajul 1, Oval B, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/10637/1998, avand codul unic de inregistrare 11201891, nr. de operator de baze de date cu
caracter personal 21887, reprezentata de Dl. Adrian Nicolaescu, in calitate de Administrator si Dl.
Florin Mircea, in calitate de Director Financiar, numita in continuare Organizator.
Campania se desfasoara prin intermediul agentiei de publicitate S.C. Cohn&Jansen Advertising
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, strada Aurel Vlaicu, nr. 6 numita in cele ce urmeaza Agentia.

(2)

Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit in
continuare Regulamentul), este finala si obligatorie pentru participanti. Participantii la Campanie
sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Campaniei.
Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a
prezentului Regulament, de catre toti participantii la Campanie.
Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este
disponibil, in mod gratuit, oricarui participant in incinta statiilor de distributie carburanti operate sub
brand Petrom, pe site-ul www.petrom.ro sau la Blueline 0800 0800 11, numar netaxabil, apelabil din
retelele Telekom, Orange si Vodafone.

(3)

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a
inceta Campania inainte de termen, prin incheierea unui act aditional la Regulamentul Oficial,
urmand ca modificarile si/sau completarile sa fie facute publice in vederea consultarii acestora de
catre participanti in incinta statiilor de distributie carburanti operate sub brand Petrom, pe site-ul
www.petrom.ro sau la Blueline 0800 0800 11, numar netaxabil, apelabil din retelele Telekom,
Orange si Vodafone.

(4)

Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in


cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului.

(5)

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele
sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

Art. 2 - DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI


(1)

Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in statiile de distributie


carburanti operate sub brand Petrom, apartinand Organizatorului, mentionate in Anexa 1 a
prezentului Regulament, in perioada 27 mai 2016 19 iunie 2016, in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament al Campaniei.

(2)

Campania se va desfasura in 2 faze, dupa cum urmeaza:


i.

ii.

Faza 1 Faza de inscriere ce se va desfasura in perioada 27 mai 2016 9 iunie 2016:


la orice achizitie de carburant mentionat la art. 3.1, clientii din statiile de distributie
carburanti operate sub brand Petrom mentionate in Anexa 1 vor primi un autocolant
pentru masina, pe baza caruia acestia vor putea sa castige unul dintre premiile
Campaniei;
Faza 2 Faza de premiere ce se va desfasura in perioada 10 iunie 2016 19 iunie
2016, conform mecanismului descris la art. 5.2.

Art. 3 PRODUSELE PARTICIPANTE

(1)

La Campanie participa toata gama de carburanti (motorine, benzine si GPL) comercializata de


Organizator in statiile de distributie carburanti mentionate la art. 2:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

(2)

Benzina Standard 95;


Benzina Extra 99;
Motorina Standard;
Motorina Extra;
GPL auto.

Modalitatea de plata acceptata pentru produsele mentionate mai sus este numerar, card bancar,
bonuri de valoare pentru carburanti auto, tichete cadou emise de Sodexo, Edenred sau Cheque
Dejeuner sau card de carburant PetromCard sau Routex.
Art. 4 DREPTUL DE PARTICIPARE

(1)

Pot participa la Campanie persoanele fizice, indiferent de nationalitate, cu domiciliul sau resedinta in
Romania si care la data inscrierii au implinit varsta de 18 ani, care alimenteaza, cu orice tip de
carburant mentionat la art. 3, punctul (1), din statiile de distributie carburanti operate sub brand
Petrom participante la Campanie.

(2)

Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:


i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.

prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la, angajati) Organizatorului;


prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la, angajati) companiilor din grupul OMV PETROM
SA;
prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la, angajati) Agentiei;
prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la, angajati) prestatorilor de servicii de orice fel ai
Organizatorului si ai OMV PETROM SA, care presteaza aceste servicii in interiorul
sediului social al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/ locatii in cadrul
carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de
tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara sau de timpul pe care il
petrec in imobilele/ locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;
prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la, angajati) Mediapost Hit Mail SA;
Membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele i. iii. de mai sus (insemnand copii,
parinti, sot/ sotie, frate/ sora);

(3)

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul
Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere
restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni
civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

(4)

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin
incalcarea prezentului Regulament.
Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Faza 1 a Campaniei


(1)

Faza 1 se va desfasura in perioada 27 mai 2016 9 iunie 2016 si este faza in care participantii se
pot inscrie in Campanie. Participantii vor primi un autocolant participant, in urma oricarei achizitii de
carburant mentionat la Art. 3.1, din statiile de distributie operate sub brand Petrom, apartinand
Organizatorului.

(2)

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa
a urmatoarelor conditii:
i.
ii.
iii.

Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;
Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Campaniei mentionata la art. 2, punctul (2) de
mai sus;
Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin unul dintre produsele participante, indiferent
de valoarea bonului si tipul de carburant.
2

(3)

Pentru fiecare achizitie de produs participant, indiferent de volum si valoarea bonului, participantul
va primi din partea personalului de pe platforma sau de la casele de marcat, din statiile de distributie
carburanti operate sub brand Petrom, un autocolant participant in Campanie (conform poza de mai
jos) :

(4)

Dupa ce intra in posesia autocolantului participant, acesta trebuie aplicat intr-o zona cat mai vizibila
pe exteriorul autoturismului cu care participantul doreste sa participe la Campanie.

(5)

Participantul poate sa aplice autocolantul participant pe mai multe autoturisme, dar in cadrul
premierii se va verifica doar autoturismul cu care este prezent la momentul respectiv in statia de
distributie carburanti, operata sub brand Petrom.

(6)

Dupa data incheierii primei faze a Campaniei, 9 iunie 2016, nu se vor mai oferi in statiile operate sub
brand Petrom autocolante participante la Campanie.
Dupa data incheierii Campaniei, 19 iunie 2016, autocolantele participante isi pierd calitatea de
participare la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de
consumatorii care pastreaza asemenea autocolante dupa data incetarii Campaniei.

5.2 Faza 2 a Campaniei


(1)

Premierea se va face exclusiv in perioada 10 iunie 2016 19 iunie 2016 si vor fi premiate toate
persoanele ale caror autoturisme vor fi regasite de catre echipa mobila a Agentiei intr-una din statiile
de distributie carburant operate sub brand Petrom, conform calendarului de vizite ce se regaseste in
Anexa 2 a prezentului Regulament;

(2)

Premierea va fi efectuata de catre echipa mobila a Agentiei, care va acorda premii fiecarui
participant eligibil prezent in statie. Vor fi premiate doar persoanele ale caror autoturisme prezinta
autocolantul participant, cat mai vizibil, pe exteriorul lor, si care care alimenteaza vor primi un premiu
constand in bonuri valorile de carburant auto, asa cum este descris la Art. 6.1, punctul (i);
Se vor lua in considerare persoanele ale caror autoturisme se afla la pompa si care au bon deschis
la una din casele de marcat care functioneaza in statia respectiva (dovedind astfel achizitia de
carburant participant in Campanie) sau care tocmai au finalizat alimentarea/ plata dar inca nu au
plecat de la pompa.

(3)

Sunt declarate ca neeligibile in vederea premierii persoanele regasite in statia de distributie


carburanti respectiva, in timpul vizitei echipei mobile a Agentiei, si ale caror autoturisme se afla intruna din situatiile de mai jos:
i.
Nu prezinta autocolantul participant, cat mai vizibil, pe exteriorul lor;
ii.
Prezinta autocolantul participant, dar nu se afla prezente in statie sau care sosesc in
timpul sau dupa vizita echipei mobile a Agentiei;
iii.
Se afla in statia de distributie carburanti la momentul sosirii echipei mobile, prezinta
autocolantul participant, dar nu se afla la pompa si/sau nu au deschis bon deschis la una
din casele de marcat care functioneaza in statia de distributie carburanti respectiva
(dovedind astfel achizitia de carburant participant in Campanie). De exemplu, nu sunt
elibile persoanele ale caror autoturisme se afla la coada la pompa, chiar daca au aplicat
pe autoturism autocolantul participant.

(4)

In cadrul acestei etape, echipa mobila a Agentiei va efectua vizite de premiere in fiecare dintre
statiile de distributie carburanti, operate sub brand Petrom, conform Anexei 2 la prezentul
Regulament, ce va fi tinuta sub depozit notarial pana la sfarsitul Campaniei.
Aceasta Anexa va putea fi consultata de catre orice participant incepand cu 20 iunie 2016 si va fi
disponibila, in mod gratuit, oricarui participant in incinta statiilor de distributie carburanti operate sub
brand Petrom, pe site-ul www.petrom.ro sau la Blueline 0800 0800 11, numar netaxabil, apelabil din
retelele Telekom, Orange si Vodafone.

(5)

Timpul pe care il va petrece echipa mobila va fi de maxim 10 minute in fiecare statie de distributie
carburanti desemnata, conform Anexei 2 si se vor premia toti cei prezenti in statia de distributie
carburanti la momentul debarcarii echipei in statia de distributie carburanti respectiva, conform celor
stipulate la Art. 5.1, punctul (2).
In cazul in care nu exista nicio persoana in statia de distributie carburanti participanta la Campanie,
al carei autoturism sa indeplineasca conditiile de premiere, echipa va pleca spre destinatia
urmatoare, conform Anexei 2 mentionate mai sus.

(6)

Premiile care nu se acorda intr-o zi, se reporteaza pentru ziua urmatoare.


Art. 6 PREMIILE CAMPANIEI

(1)

In cadrul Campaniei, se vor acorda pe loc 2.456 de premii, constand in bonuri valorice de carburant
auto, in valoare totala de 250 RON, TVA inclus (5 bonuri a cate 50 de lei);
Bonurile valorice de carburant auto se pot folosi in orice statie de distributie carburant operata sub
brand OMV sau Petrom, conform listei din Anexa 3 a Regulamentului. Bonurile valorice de carburant
auto se pot folosi oricand si nu au data limita de valabilitate.
Premiile se vor acorda in limita stocului disponibil.

(2)

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 614.000 RON (TVA inclus).

(3)

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea


in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/
caracteristicilor premiilor.

(4)

Un participant poate castiga un singur premiu pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei,


indiferent de cate ori va fi intalnit de catre echipa mobila a Agentiei. In cazul refuzului unui castigator
de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulament, acesta va pierde
dreptul de atribuire a premiului.

Art. 7 - DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR


7.1 Desemnarea castigatorilor
(1)

In cadrul fiecarei vizite se vor desemna atati castigatori cati participanti eligibili sunt identificati in
timpul prezentei echipei mobile a Agentiei in statia de distributie carburanti, operata sub brand
Petrom, conform calendarului din Anexa 2, la prezentul Regulament.

(2)

Vor fi desemnati castigatori toti Participantii, din fiecare zi de vizita, conform celor stipulate la art.
5.1, punctul (2), care vor fi prezenti in statia respectiva de distributie carburant si care vor avea lipit
pe exteriorul autoturismului, cat mai vizibil, autocolantul participant la Campanie, si care
alimenteaza*. Castigatorii vor primi un premiu constand in bonuri valorice de carburant auto, asa
cum este descris la Art. 6.1, punctul (i);
Se vor lua in considerare persoanele ale caror autoturisme se afla la pompa si care au bon deschis
la una din casele de marcat care functioneaza in statia respectiva (dovedind astfel achizitia de
carburant participant la Campanie) sau care tocmai au finalizat alimentarea/ plata dar inca nu au
plecat de la pompa.

7.2 Validarea castigatorilor


Dupa desemnarea castigatorului Campaniei, reprezentantul Agentiei va proceda la validarea acestuia.
(1) Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Campaniei, este necesara indeplinirea
urmatoarelor conditii:
i.
Pot participa la Campanie persoanele fizice, indiferent de nationalitate, cu domiciliul sau
resedinta in Romania si care la data inscrierii au implinit varsta de 18 ani, care
alimenteaza, cu orice tip de carburant participant la Campanie, din statiile de distributie
carburanti operate sub brand Petrom, mentionate in Anexa 1;
ii.
Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 5.1 si de premiere conform Art.
5.2, de mai sus;
(2)

Participantul va fi declarat castigator, daca va fi dispus sa semneze un proces verbal de predare/


primire premiu, in care sa completeze :
i.
ii.

Nume si Prenume complet;


Adresa de domiciliu;

Si sa anexeze :
iii.
Copie dupa actul de identitate.
(3)

In cazul in care acesta nu va completa si semna procesul verbal mentionat mai sus, acesta va fi
invalidat.

(4)

De asemenea, daca din motive independente de vointa Organizatorului, castigatorul nu poate fi


contactat de catre reprezentantul Agentiei (nu se afla in incinta statiei de distributie carburanti, nu
doreste sa discute cu el, etc.), va fi invalidat.

(5)

Validarea, respectiv invalidarea potentialilor castigatori, se va face dupa criteriile mentionate mai
sus. In cazul in care niciun potential castigator nominalizat pentru premiu nu poate fi validat, premiul
se va reporta pentru vizita/ ziua urmatoare.

(6)

Numele castigatorului validat va fi publicat pe site-ul www.petrom.ro, in termen de maxim 10 zile


lucratoare de la data validarii lui.

7.3 Intrarea in posesia premiilor


(1)

Premiul ce ii revine unui castigator va fi inmanat pe loc de catre reprezentantul Agentiei, in prezenta
unui reprezentant de vanzari al Organizatorului, pe baza unui proces verbal de predare-primire.

(2)

Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune


acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris,
imaginea si vocea lor, numele, prenumele, varsta, localitatea in care domiciliaza si materialele foto,
audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica
premierea si asocierea cu marca Petrom a acestora, insa doar in legatura cu prezenta Campanie
si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora - prin postarea si utilizarea imaginilor acesteia pe
oricare dintre paginile web ale OMV PETROM Marketing S.R.L., paginile Facebook dedicate,
precum si pe alte pagini web unde OMV PETROM Marketing S.R.L. desfasoara campanii publicitare
online in legatura cu marca Petrom.
Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara niciun fel de plata
suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens, cu
ocazia semnarii procesul verbal de predare primire a premiului, respectiv Anexa 4 la Regulament.

(3)

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca potentialii castigatori nu vor indeplini
conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul in termenele stabilite. Organizatorul nu este
responsabil in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza ca nu
se afla in incinta statiei, nu doreste sa discute cu el, etc.

(4)

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de


predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

(5)

Inmanarea premiului se va face o singura data catre castigator.


Art. 8 TAXE SI IMPOZITE

(1)

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate
castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de
natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorului.
Art. 9 LIMITAREA RASPUNDERII

(1)

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a


sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2)

Organizatorul Campaniei nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat
de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor castigate cat si in ceea ce priveste eventualele
cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie
facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului 99/2000 (OG99/2000) privind comercializarea
produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin
Legea 650/2002.

(3)

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Campanii, decizia
Organizatorului este definitiva.

(4)

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:


i.
Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui
castigator de a intra in posesia premiului castigat.
ii.
Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa
partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor
circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil
exercita.

(5)

Participantii accepta cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate de Organizator in privinta
castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de
implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu
respecta regulile prevazute in Regulamentul Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de
comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de
asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante acordarii premiilor
(numele, prenumele, impreuna cu copia dupa CI).

(6)

Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la


premiile acordate, ulterioare semnarii de primire a premiilor de catre Participantii desemnati
castigatori.

Art. 10 - ERORI SI AUTOCOLANTE NECORESPUNZATOARE PARTICIPANTE


(1)

Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor autocolante participante care sunt
ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate nu vor fi luate in considerare de catre
Organizator, iar respectivele autocolante vor fi declarate nule.

(2)

Organizatorul, precum si Agentia nu isi asuma nicio raspundere pentru astfel de autocolante
(deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate etc.) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta
dreptul de participare la prezenta Campanie si nici nu vor putea fi obligati sa acorde premiile pe
baza unor astfel de ambalaje, care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament.
6

Art. 11 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


(1)

Prin participarea la Campanie, Participantii si castigatorii Campaniei declara in mod expres si


neechivoc ca sunt de acord, cunosc si se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament al
Campaniei. Castigatorii Campaniei sunt de acord in mod expres si neechivoc ca datele lor
personale, respectiv: nume, prenume, varsta, adresa de domiciliu, serie si numar carte de identitate,
numar de telefon, numar inmatriculare autovehicul si semnatura sa intre in baza de date a OMV
PETROM Marketing S.R.L. si sa fie prelucrate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri
precum: desemnarea si validarea castigatorilor, inmanarea premiilor castigatorilor Campaniei si
promovarea Campaniei.
OMV PETROM Marketing SRL este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 21887 la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu
Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele
personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai.

(2)

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor
personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare,
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale castigatorilor
Campaniei si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

(3)

Castigatorilor Campaniei le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si
in special cele cu privire la:
i.
dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a
obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an,
confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de
catre Organizator.
ii.
dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in
orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa
particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu
exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
iii.
dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are
dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz,
rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu
este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz,
transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma
legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite
datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea
notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort
disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
iv.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
v.
dreptul de a se adresa justitiei.

(4)

La cererea expresa a oricaruia dintre castigatorii Campaniei, Organizatorul va asigura acestuia


exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la punctele (i) (iv) de mai sus. Pentru exercitarea
acestor drepturi, castigatorii Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Strada Coralilor nr. 22,
Cladirea Infinity, etajul 1, Oval B, Sector 1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si
semnata.
Art. 12 INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI

(1)

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in art. 2 de mai sus in cazul
producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului,
din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei, dar
nu inainte sa fie facute publice in vederea consultarii acestora de catre participanti in incinta statiilor
de distributie carburanti operate sub brand Petrom, pe site-ul www.petrom.ro sau la Blueline 0800
0800 11, numar netaxabil, apelabil din retelele Telekom, Orange si Vodafone.

(2)

Forta majora inseamna orice eveniment extern, absolut invincibil si inevitabil care nu poate fi
prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din
motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de
a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Campaniei.
7

(3)

Campanie mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite in art. 2 de mai sus ori
poate fi suspendat oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa
comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

Art. 13 LITIGII
(1)

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi
posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul
Bucuresti, potrivit legii romane.

(2)

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in


termen de maximum 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea
acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 14 ALTE CLAUZE


(1)

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

(2)

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in
maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

(3)

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a


sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile
pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

(4) Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
(5) Urmatoarele Anexe sunt atasate la prezentul Regulament si fac parte integranta din acesta:
Anexa nr. 1 LISTA STATIILOR DE DISTRIBUTIE CARBURANTI SUB BRAND PETROM
PARTICIPANTE IN CAMPANIE;
Anexa nr. 2 - CALENDARUL DE VIZITE
Anexa nr. 3 - LISTA STATIILOR DE DISTRIBUTIE CARBURANTI OMV SI PETROM UNDE SE POT
FOLOSI BONURILE VALORICE DE CARBURANT
Anexa nr. 4 DECLARATIE (Acord de utilizare a propriei imagini)
Anexa nr. 5 PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE PREMIU

Anexa 1 La Regulamentul Campaniei Promotionale HAI ROMANIA!

LISTA STATIILOR DE DISTRIBUTIE CARBURANTI SUB BRAND PETROM PARTICIPANTE IN CAMPANIE


Judet

Nume statie

1
2

ALBA
ALBA

MPP Alba Iulia


2 Alba Iulia

ALBA

Alba Oarda

4
5
6
7

ALBA
ALBA
ALBA
ALBA

ALBA

9
10
11
12
13
14

ALBA
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD

Blaj
2 Sebes
Cugir
Teius
Mobila A1 Orastie
Sebes
Mobila A1 Sebes
Orastie
9 Cocorilor
15 Vinga
1 Lipova
20 Han
1 Pancota

15
16
17
18
19
20

ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD

3 Varsand
Arad Ringroad
3 Micalaca
Julita
2 Ineu
3 Sebis

21
22
23
24

ARAD
ARAD
ARAD
ARAD

25
26
27
28

ARAD
ARAD
ARAD
ARGES

1 Podgoria
5 Gradiste
19 West
1 Chisineu Cris
16 Nadlac / Petrom
Nadlac
MOBILE A1 Nadlac Arad
MOBILE A1 Arad Nadlac
4 Targu din Vale

29

ARGES

6 Slobozia

30
31

ARGES
ARGES

11 Curtea de Arges
16 Autostrada kM.80

32
33

ARGES
ARGES

8 Cimpulung
18 Rucar

34
35

ARGES
ARGES

2 Bascov
7 Leordeni

36

ARGES

17 Autostrada kM.94

37

ARGES

5 Curtea de Arges

Adresa
Municipiul Alba Iulia, B-dul Ferdinand I nr. 76, judetul
Alba
Municipiul Alba Iulia, str. Republicii nr. 30, judetul Alba
loc. Oarda, Municipiul Alba Iulia, str Biruintei nr. 78,
judetul Alba
Municipiul Blaj, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 46, judetul
Alba
Municipiul Sebes, str Lucian Blaga nr. 102, judetul Alba
orasul Cugir, str Victoriei nr. 12, judetul Alba
orasul Teius, str Clujului nr. 157, judetul Alba
Autostrada A1 Orastie-Sebes,km.19+950,jud.ALBA
Autostrada A1 Sebes-Orastie,km.19+950,jud.ALBA
Municipiul Arad, str. Musetel nr. 43/A - 45/A, judetul Arad
comuna Vinga, sat Vinga, DN 69, FN, judetul Arad
Orasul Lipova, Piata Nicolae Iorga nr. 1, judetul Arad
Municipiul Arad, D.N.7 Km 555+100, judetul Arad
Oras Pancota, str. T. Vladimirescu nr. 53/A, judetul Arad
comuna Pilu, sat Varsand, DN 79 A, km 23 nr. 520, judetul
Arad
municipiul Arad, str. Campurilor nr. 2/A, judetul Arad
Municipiul Arad, Calea Radnei nr. 286, judetul Arad
Comuna Varadia de Mures, sat Julita nr. 311, judetul Arad
Oras Ineu, Calea Republicii nr. 66A, judetul Arad
Oras Sebis, Calea Aradului nr. 29, judetul Arad
Municipiul Arad, P-ta Acad. Caius Iacob nr. 1/C, judetul
Arad
Municipiul Arad, Piata Carpati nr. 1, judetul Arad
Municipiul Arad, D.N. 7 km 553+700, judetul Arad
orasul Chisineu Cris, str. Infratirii F.N., judetul Arad
oras Nadlac, Calea Aradului FN, judetul Arad
Autostrada A1 Nadlac-Arad,km26+200,jud. ARAD
Autostrada A1 Arad-Nadlac,km26+200,jud. ARAD
Municipiul Pitesti, str. Targul din Vale nr. 9, judetul Arges
comuna Slobozia, satul Slobozia, str. Eroilor nr. 117,
judetul Arges
Municipiul Curtea de Arges, Str. Victoriei nr. 181A, judetul
Arges
Comuna Ratesti, sat Mavrodolu, judetul Arges
Municipiul Campulung, Soseaua Nationala nr. 38 A,
judetul Arges
Comuna Rucar, str. Brasovului nr. 110, judetul Arges
Comuna Bascov, sat Bascov, str. Paisesti nr. 133 A, judetul
Arges
Comuna Leordeni, satul Leordeni nr. 588, judetul Arges
Comuna Cateasca, sat Cateasca, Autostrada Bucuresti
Pitesti km 94+290, judetul Arges
Municipiul Curtea de Arges, str. Negru Voda nr. 94,
judetul Arges
9

38
39
40

ARGES
ARGES
ARGES

19 Curtea de Arges
3 Craiovei
1 Maracineni

41

ARGES

9 Cimpulung

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ARGES
ARGES
ARGES
BACAU
BACAU
BACAU
BACAU
BACAU
BACAU
BACAU
BIHOR
BIHOR

10 Cimpulung
13 Costesti
15 Caldararu
2 Bacau Milcov (ex-MOL)
1 Bacau
5 Onesti
2 Bacau
3 Buhusi
9 Moinesti
10 Comanesti
MPP Oradea Episcopia
3 Oradea

54

BIHOR

7 Bors

55
56
57

BIHOR
BIHOR
BIHOR

8 Bors
14 Valea lui Mihai
11 Beius

58

BIHOR

4 Oradea

59
60
61

5 Oradea
16 Vascau
1 Oradea

63

BIHOR
BIHOR
BIHOR
BISTRITA
NASAUD
BISTRITA
NASAUD

64

BOTOSANI

2 Botosani

65

BOTOSANI

Stinca-Stefanesti

66

BOTOSANI

Darabani

67

BOTOSANI

Virfu-Cimpului

68

BOTOSANI

1 Dorohoi

69
70

BRAILA
BRAILA

4 Brotacelu
Oprisenesti

71
72
73
74
75
76
77
78
79

BRAILA
BRAILA
BRAILA
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV

5 Gradina Publica
20 Lacu Sarat
40 Mircea Malaeru
2 Victoria
11 Triaj
2 Rupea
12 Griviei
8 Predeal
14 Timi

62

2 Viisoara
4 Nasaud

municipiul Curtea de Arges, B-dul Basarabilor nr. 53,


judetul Arges
Comuna Bradu, sat Geamana, judetul Arges
Municipiul Pitesti, Calea Bucuresti nr. 35, judetul Arges
Municipiul Campulung, Str. Cuza Voda nr. 38 A, judetul
Arges
Municipiul Campulung, Str. Elena Doamna nr. 11, judetul
Arges
Orasul Costesti, Str. Victoriei nr. 58, judetul Arges
Comuna Caldararu, sat Caldararu nr. 373, judetul Arges
Municipiul Bacau, str. Milcov nr. 132bis, judetul Bacau
Municipiul Bacau, str Calea Moldovei nr. 96, judetul Bacau
Municipiul Onesti, str Libertatii nr. 1A, judetul Bacau
Municipiul Bacau, str Republicii nr. 187, judetul Bacau
orasul Buhusi, str Libertatii nr. 76, judetul Bacau
Municipiul Moinesti, str Atelierelor nr. 45, judetul Bacau
orasul Comanesti, str Moldovei nr. 122, judetul Bacau
Municipiul Oradea, Str. Matei Corvin nr. 1F, judetul Bihor
Municipiul Oradea, str Nufarului nr. 28A, judetul Bihor
Comuna Bors, sat Bors, Soseaua Borsului nr. 156, judetul
Bihor
Comuna Bors, sat Bors, Soseaua Borsului nr. 159, judetul
Bihor
orasul Valea lui Mihai, str. Revolutiei nr. 29, judetul Bihor
Municipiul Beius, Str. Horea nr. 80, judetul Bihor
Municipiul Oradea, Str. M. Kogalniceanu nr. 4, judetul
Bihor
Municipiul Oradea, str Gheorghe Lazar, Roman Ciorogariu
Mihai Eminescu, judetul Bihor
orasul Vascau, Str. Bihorului nr. 9, judetul Bihor
Municipiul Oradea, Sos. Borsului nr. 2A, judetul Bihor
Municipiul Bistrita, Localitatea Viisoara, nr. 301, judetul
Bistrita Nasaud
orasul Nasaud, B-dul Granicerilor nr. 59A, judetul Bistrita
Nasaud
Municipiul Botosani, Calea Nationala nr. 142, judetul
Botosani
loc. Stanca,Oras Stefanesti,Str.Grigore Antipa nr.172
(DN29D) judetul Botosani
Orasul Darabani, str. 1 Decembrie nr. 132, judetul
Botosani
comuna Varfu Campului, sat Maghera, str. Principala nr.
1207 (DN-29A), judetul Botosani
Municipiul Dorohoi, Bulevardul Victoriei nr. 116, judetul
Botosani
comuna Surdila Gaiseanca, sat Filipesti DN 2B km 69 nr.
454, judetul Braila
oras Ianca, sat Oprisenesti nr. 106D, judetul Braila
Municipiul Braila, Str. Gradinii Publice nr. 22, judetul
Braila
Municipiul Braila, sos. Vizirului km 7, judetul Braila
Municipiul Braila, str Mircea Malaeru nr. 4, judetul Braila
oras Victoria, str Tineretului nr. 2, judetul Brasov
Municipiul Braov, Str. Harmanului nr. 55A, judetul Brasov
oras Rupea, str Parchetarilor nr. 8, judetul Brasov
Municipiul Brasov, B-dul. Grivitei nr.A 26, judetul Brasov
oras Predeal, str Mihail Saulescu nr. 8, judetul Brasov
Oras Predeal Timisul de Jos, Soseaua Nationala nr. 14,
10

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

1 Bartolomeu
MPP Brasov
2 Temelia
3 Noua
MPP Ferentari
MPP Tudor Vladimirescu
Mihai Eminescu
Jiului
Mihai Voda
Muncii

90
91

BUCURESTI
BUCURESTI

92

BUCURESTI

93
94
95
96
97
98
99
100

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

MPP Afumati
Dr. Herescu
MPP Drumul Taberei
(Brasov)
MPP Titan (N Grigorescu
/ Salajan)
Veniamin Costache
Vasile Parvan
Cotroceni
Drumul Taberei
Buftea Studio
Oltenitei
Baneasa adm B

101
102
103
104

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

Afumati
Nicolae Grigorescu
Dorobanti
Toporasi

105
106

BUCURESTI
BUCURESTI

Drumul Gazarului
Chitila Sat

107
108

BUCURESTI
BUCURESTI

Snagov
Cernica

109
110
111
112

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

113
114

BUCURESTI
BUCURESTI

MPP Brancoveanu
Ghencea
Salaj
Militari
MPP Mihai Bravu
(Tineretului)
MPP Vitan (Dudesti)

115

BUCURESTI

Giurgiu

116
117
118

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

119
120
121
122
123
124

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

Giurgiului Panselei
Barbu Vacarescu
Floreasca
MPP Virtutii (Lacul
Morii)
Intercontinental
MPP B-dul Timisoara
Al.I.Cuza
Alexandria
Razoare

judetul Brasov
Municipiul Brasov, Calea Fagarasului nr.4 B, judetul
Brasov
Municipiul Brasov, Calea Bucuresti nr. 110, judetul Brasov
Orasul Brasov, str. Temeliei nr. 1, judetul Brasov
Orasul Brasov, str. Lacurilor nr. 2B, judetul Brasov
Bucuresti, Sectorul 5, Calea Ferentari nr. 65-75
Bucuresti, Sectorul 5, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78
Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 85, Sector 2
Bucuresti, Str. Jiului Nr. 10A, sector 1
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 26, Sector 5
Bucuresti, str. Gheorghe Petrascu nr. 2A, sector 3
orasul Afumati, DN 2 Bucuresti-Urziceni, km. 11+748,
judetul Ilfov
Bucuresti, str. Dr. Petre Herescu nr. 2A, sector 5
Bucuresti, Sectorul 6, Str. Brasov nr. 23
Bucuresti, Sectorul 3, B-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B
Bucuresti, str. Veniamin Costache nr. 3A, sector 4
Bucuresti,Strada Vasile Parvan nr.1A, sector 1
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 191, sector 6
Bucuresti, Sectorul 6, str. Sibiu nr. 5A
oras Buftea, os. Bucuresti-Trgovite 296, judetul Ilfov
Bucuresti, oseaua Olteniei Nr. 253 A, sector 4
Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 2, Sector 1
comuna Afumati, sat Afumati, Soseaua Bucuresti
Urziceni nr. 26, judetul Ilfov
Bucuresti, B-dul Nicolae Grigorescu nr. 51, sector 3
Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 180, sector 1
Bucuresti, str. Toporasi nr.1A, sector 5
Bucuresti, B-dul Constantin Brancoveanu nr. 110A, sector
4
oras Chitila, sat Rudeni, Soseaua de Centura, judetul Ilfov
Comuna Ciolpani, sat Ciolpani, Soseaua Bucuresti - Ploiesti
nr. 137, judetul Ilfov
Oras Pantelimon,B-dul. Biruintei nr.270,judetul Ilfov
Bucuresti, Sectorul 4, B-dul Constantin Brancoveanu nr.
16A
Bucuresti, str. Antiaeriana nr. 2A, sectorul 5
Bucuresti, Soseaua Salaj nr. 124, sector 5
Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 486, Sector 6
Bucuresti, Sectorul 3, Sos. Mihai Bravu nr. 485-489
Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 49-55
comuna Jilava, satul Jilava, Soseaua Giurgiului Km 9 + 100,
judetul Ilfov
comuna Jilava, satul Jilava, Soseaua Giurgiului nr. 46A,
judetul Ilfov
Bucuresti, str. Barbu Vacarescu nr. 78, sector 2
Bucuresti, Soseaua Pipera nr. 23A, sector 1
Bucuresti, Sectorul 6, Sos. Virtutii nr. 27
Bucuresti, str. Tudor Arghezi nr. 3A, Sector 2
Bucuresti, Sectorul 6, B-dul Timisoara nr. 8C
Bucuresti, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 96, Sector 1
Bucuresti, Soseaua Alexandriei nr. 166, sector 5
Bucuresti, str. Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 5, Sector 6
11

125
126
127
128

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

129
130
131
132
133

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

Mantuleasa
Brancoveanu
11 Iunie
MPP Fundeni
MPP Morarilor (L
Patrascanu)
Miraj
Pantelimon
Mihai Bravu
Petrom City

134
135
136

BUZAU
BUZAU
BUZAU

3 RM. Sarat
2 Buzau
51 Buzau

137
138
139
140
141

BUZAU
BUZAU
BUZAU
BUZAU
BUZAU

Sud
9 Buzau
Nord
4 Patirlage
6 Buzau

142

CALARASI

143

CALARASI

1 Lehliu
A2 Autostrada Soarelui
km 66 dreapta

144

CALARASI

1 Calarasi

145

CALARASI

1 Oltenita

146

CALARASI

147

4 Otelu Rosu

Oras Otelu Rosu, str. Revolutiei FN, judetul Caras - Severin

7 Bocsa

orasul Bocsa, Str. Dacia Nr. 3, judetul Caras - Severin


oras Moldova Noua, str. Moldova Veche nr. 485/B,
judetul Caras Severin

154
155

CALARASI
CARAS
SEVERIN
CARAS
SEVERIN
CARAS
SEVERIN
CARAS
SEVERIN
CARAS
SEVERIN
CARAS
SEVERIN
CARAS
SEVERIN
CLUJ

2 Calarasi
A2 Autostrada Soarelui
km 66 stanga

Bucuresti, Sectorul 3, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 2


Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu nr. 321, sector 3
Bucuresti, Soseaua Pantelimon 454, Sector 2
Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu nr. 566, sector 3
Bucuresti, Sector 1, Soseaua Straulesti nr 69A, 013337
Municipiul Ramnicu Sarat, str Focsani nr. 37, judetul
Buzau
Municipiul Buzau, Soseaua Brailei nr. 10, judetul Buzau
Str. Transilvaniei f.n.
Municipiul Buzau, Soseaua Spatarului nr. 18, judetul
Buzau
Municipiul Buzau, Str.Clujului nr. 16A, judetul Buzau
Municipiul Buzau, DN2, km. 113-900, judetul Buzau
Orasul Patarlagele, str. Al. I. Cuza nr. 71, judetul Buzau
Municipiul Buzau, B-dul Republicii nr. 17 A, judetul Buzau
Oras Lehliu Gara ,Str.Nicolae Titulescu nr.2, judetul
Calarasi
A2 Autostrada Soarelui Bucuresti - Constanta km 66
dreapta, jud. Calarasi sat
Municipiul Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti nr. 295,
judetul Calarasi
Municipiul Oltenita, B-dul 22 Decembrie nr. 2D, judetul
Calarasi
Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei nr. 42, judetul
Calarasi
A2 Autostrada Soarelui Bucuresti - Constanta km 66
stanga, jud. Calarasi

156
157

CLUJ
CLUJ

4 Cluj
Gherla

158
159

CLUJ
CLUJ

Campia Turzii
8 Cluj

160
161
162
163
164

CLUJ
CLUJ
Cluj
CLUJ
CLUJ

1 Huedin
5 Cluj
Luncani
Dej
Cluj Vuia

148
149
150
151
152
153

1 Moldova noua
2 Oravita
6 Mehadia
2 Resita
8 Resita
3 Cluj

Bucuresti Sectorul 2, str. Mantuleasa nr. 35


Bucuresti, B-dul Constantin Brancoveanu nr. 97A, sector 4
Bucuresti, str. 11 Iunie nr. 10, Sector 4
Bucuresti, Sectorul 2, Sos. Fundeni nr. 217

Orasul Oravita, str. Closca nr. 43, judetul Caras Severin


sat Mehadia, comuna Mehadia, E 70 km 384, judetul
Caras Severin
Municipiul Resita, Calea Caransebesului Nr. 2, judetul
Caras Severin
Municipiul Resita, Calea Caransebesului Nr. 6, judetul
Caras Severin
Municipiul Cluj - Napoca, Calea Turzii nr. 257, judetul Cluj
Comuna Baciu, sat Baciu, str.Transilvaniei nr 4 , judetul
Cluj
Municipiul Gherla, Str. Clujului nr. 4E, judetul Cluj
Municipiul Campia Turzii, Str.George Cosbuc nr. 41A,
judetul Cluj
Municipiul Cluj Napoca, str. Parang nr. 3, judetul Cluj
Orasul Huedin, str. Protopop Aurel Munteanu nr. 127,
judetul Cluj
Municipiul Cluj Napoca, str. Oasului nr. 16, judetul Cluj
comuna Luna, sat Luncani nr. 86F, judetul Cluj
Municipiul Dej, str. Libertatii nr. 2, judetul Cluj
Traian Vuia 141 A/B
12

165

CONSTANTA

26 Constanta

166

CONSTANTA

39 Constanta

167

CONSTANTA

1 Mangalia

168

CONSTANTA

1 Medgidia

169

CONSTANTA

1 CernaVoda

170

CONSTANTA

171

CONSTANTA

MPP Constanta 6
MPP Constanta Soveja
Tabacariei

172

CONSTANTA

27 Constanta

173

CONSTANTA

31 Constanta

174

CONSTANTA

4 Neptun

175
176

CONSTANTA
CONSTANTA

28 Eforie nord
Baneasa

177

CONSTANTA

178

CONSTANTA

179

CONSTANTA

180

CONSTANTA

Negru-Voda
Palazu Mare - Exit
Slobozia
Mobila A2 Medgidia
Constanta
Mobila A2 Constanta
Medgidia

181
182

COVASNA
COVASNA

8 Reci
6 Covasna

183
184

COVASNA
COVASNA

2 Sf Gheorghe
3 Baraolt

185

COVASNA

1 Sf. Gheorghe

186

COVASNA

4 Intorsura Buzaului

187

COVASNA

5 Tg Secuiesc

188

DAMBOVITA

12 Targoviste

189

DAMBOVITA

14 Crevedia

190
191

DAMBOVITA
DAMBOVITA

11 Baldana
9 Titu

192

DAMBOVITA

3 Moreni

193
194

DAMBOVITA
DAMBOVITA

7 Gaesti
10 Bujoreanca

195
196
197
198

DAMBOVITA
DAMBOVITA
DAMBOVITA
DOLJ

1 Razvad
4 Pucioasa
15 Voinesti
9 Filiasi

Municipiul Constanta, Bd.Tomis Nr. 315, judetul


Constanta
Municipiul Constanta, B-dul I.C. Bratianu FN, judetul
Constanta
Municipiul Mangalia, Soseaua Constantei nr. 33, judetul
Constanta
Municipiul Medgidia, str. Independentei nr. 73C, judetul
Constanta
Orasul Cernavoda, str. Anghel Saligny nr. 7A, judetul
Constanta
Municipiul Constanta, Sos. Mangaliei nr. 179, judetul
Constanta
Municipiul Constanta, str. Soveja nr. 44, judetul Constanta
Municipiul Constanta, B-dul Mamaia nr. 287, judetul
Constanta
Municipiul Constanta, Bd. Aurel Vlaicu Nr. 131, judetul
Constanta
Municipiul Mangalia, Soseaua Constantei nr. 191, judetul
Constanta
Orasul Eforie, loc. Eforie Nord, str. Republicii nr. 2, judetul
Constanta
orasul Baneasa, str. Trandafirilor nr. 84, judetul Constanta
oras Negru Voda, Soseaua Constantei nr. 1A, judetul
Constanta
Municipiul Constanta, loc. Palazu Mare, Parcela 387/1,
judetul Constanta
Autostrada A2 MedgidiaConstanta,km186+580,jud.CONSTANTA
Autostrada A2 ConstantaMedgidia,km186+090,jud.CONSTANTA
sat Reci, comuna Reci, Intersectia DN 11 cu DN 13E,
judetul Covasna
orasul Covasna, str. Stefan cel Mare nr. 1, judetul Covasna
Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Bisericii nr. 36, judetul
Covasna
orasul Baraolt, str. Kossuth Lajos nr. 216, judetul Covasna
Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Lt. Pais David nr. 18,
judetul Covasna
orasul Intorsura Buzaului, str. Mihai Viteazu nr. 7, judetul
Covasna
Oras Targu Secuiesc, str. Cernatului nr. 29, judetul
Covasna
Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti nr. 5, judetul
Dambovita
Comuna Crevedia, sat Crevedia, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 666, judet Dambovita
Comuna Tartasesti, sat Baldana, DN 71, judetul
Dambovita
Orasul Titu, str. Garii nr. 58, judetul Dambovita
Municipiul Moreni, str. Republicii nr. 52, judetul
Dambovita
Orasul Gaesti, str. Nicolae Titulescu nr. 140, judetul
Dambovita
sat Bujoreanca, comuna Cornesti, judetul Dambovita
comuna Razvad, sat Razvad, Str. Principala nr. 6, judet
Dambovita
orasul Pucioasa, str. Fantanelor nr. 40, judetul Dambovita
Comuna Voinesti, satul Lunca, DN 72A, judetul Dambovita
Orasul Filiasi, str. Racoteanu nr. 217, judetul Dolj
13

199

DOLJ

27 Craiova

200

DOLJ

201
202
203
204
205
206

DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ

29 Craiova
Craiova - sala
polivalenta
15 Bechet
5 Craiova
7 Craiova
30 Craiova
28 Craiova

207

DOLJ

MPP Craiova Caracal

208
209
210
211
212

DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ

4 Craiova
23 Craiova mobila
13 Segarcea
Depozit Bilesti
Calafat

213
214

GALATI
GALATI

26 Tg.Bujor
23 Saturn

215

GIURGIU

4 Ghimpati

216

GIURGIU

KM. 36

217

GIURGIU

6 A Vama

218
219

GIURGIU
GIURGIU

6 B Vama
3 Giurgiu

220
221
222

GORJ
GORJ
GORJ

11 Alimpesti
5 Tg Jiu
6 Tg Jiu

223

GORJ

7 Tg Carbunesti

224

GORJ

16 Tg Jiu Castel

225

GORJ

13 Tg Jiu

226
227
228
229
230
231
232

GORJ
GORJ
GORJ
GORJ
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

14 Tg Jiu
10 Bumbesti Jiu
2 Rovinari
3 Motru
2 Toplita
3 Borsec
4 Tusnad

233

HARGHITA

2 Odorhei

234

HARGHITA

5 Gheorgheni

235

HARGHITA

3 Cristuru Secuiesc

236

HARGHITA

4 Odorheiu Secuiesc

237
238

HARGHITA
HARGHITA

2 M-Ciuc
3 M-Ciuc

Municipiul Craiova, Calea Severinului nr. 31 judetul Dolj


Municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 112C,
judetul Dolj
Municipiul Craiova, B-dul Stirbei Voda nr. 30A, judetul
Dolj
oras Bechet, str. A. I. Cuza nr. 111, judetul Dolj
Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 115B, judetul Dolj
Municipiul Craiova, str. Ana Ipatescu nr. 74A, judetul Dolj
Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 162 A, judetul Dolj
Municipiul Craiova, B-dul Decebal nr. 10, judetul Dolj
Municipiul Craiova, str. Henry Ford (1863-1947) nr. 2,
judetul Dolj
Municipiul Craiova, str. Stefan cel Mare nr. 2A, judetul
Dolj
Municipiul Craiova, str. Brestei nr. 350, judetul Dolj
Oras Segarcea, str. Unirii nr. 6, judetul Dolj
Municipiul Bailesti, Calea Craiovei nr. 1, judetul Dolj
Municipiul Calafat, str. Traian nr. 1 bis, judetul Dolj
Oras Targu Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 7,
judetul Galati
Municipiul Galati, str. Saturn nr. 17, judetul Galati
comuna Ghimpati, sat Ghimpati, Soseaua Bucuresti Alexandria nr. 4, jud.Giurgiu
oras Bolintin Vale, Autostrada Bucuresti Pitesti km 36,
judetul Giurgiu
Municipiul Giurgiu, Vama Giurgiu, Statia 6A, judetul
Giurgiu
Municipiul Giurgiu, Vama Giurgiu, Statia 6B, judetul
Giurgiu
Municipiul Giurgiu, B-dul Bucuresti nr. 86, judetul Giurgiu
Comuna Alimpesti, satul Ciupercenii de Oltet, DN 67 nr.
52, judetul Gorj
Municipiul Targu Jiu, str. Victoriei nr. 192, judetul Gorj
Municipiul Targu Jiu, Calea Bucuresti nr. 9G, judet Gorj
Orasul Targu Carbunesti, str. Trandafirilor nr. 149, judetul
Gorj
Municipiul Targu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 1,
judetul Gorj
Municipiul Targu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 504,
judetul Gorj
Municipiul Targu Jiu, str. Nicolae Titulescu nr. 21A, judetul
Gorj
Oras Bumbesti Jiu, str. Parangului nr. 144, judetul Gorj
Oras Rovinari, str. Energeticianului nr. 5, judetul Gorj
Municipiul Motru, Calea Severinului nr. 15, judetul Gorj
Municipiul Toplita, str. Borsecului nr. 2, judetul Harghita
Oras Borsec, str. Toplitei nr. 97, judetul Harghita
Orasul Baile Tusnad, str. Oltului nr. 29, judetul Harghita
Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Il. Rakoczi Ferenc nr.
25, judetul Harghita
Municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Balcescu nr. 117,
judetul Harghita
Orasul Cristuru Secuiesc, str. Berde Mozes nr. 53, judetul
Harghita
Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean nr. 284,
judetul Harghita
Municipiul Miercurea Ciuc, str. Zold Peter nr. 1/ A, judetul
Harghita
Municipiul Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 149, judetul
14

239

HUNEDOARA

MPP Deva

240

HUNEDOARA

3 Deva

241
242

HUNEDOARA
HUNEDOARA

Gurasada
2 Orastie

243

HUNEDOARA

6 Deva

244
245

HUNEDOARA
HUNEDOARA

2 Pestis
2 Hateg

246

HUNEDOARA

2 Livezeni

247

HUNEDOARA

3 Vulcan

248
249

HUNEDOARA
HUNEDOARA

Complex Dobra
2 Cetate Deva

250
251

HUNEDOARA
HUNEDOARA

5 Deva
7 Simeria veche

252
253
254

HUNEDOARA
IALOMITA
IALOMITA

4 Hunedoara
1 Fetesti
1 Tandarei

255

IALOMITA

4 Slobozia

256
257

IALOMITA
IALOMITA

1 Urziceni
Cazanesti

258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

IALOMITA
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
MARAMURES

1 Slobozia
1 Tg. Frumos
5 Silvestru
9 Sf. Andrei
12 Pacurari
Hirlau
8 Copou
11 Dacia
2 Sf. Lazar
4 Tutora
Pascani
SIGHETUL MARMATIEI

270
271

MARAMURES
MARAMURES

Centru Baia Mare


52 Baia Mare

272

MARAMURES

2 Baia Mare

273

MARAMURES

274

MARAMURES

3 Baia Mare
MPP Baia Mare (b-dul
Decebal)

275

MARAMURES

6 Trgu Lpu

276
277

MARAMURES
MARAMURES

12 Taui
8 Vieu

Harghita
Municipiul Deva, Calea Zarandului nr. 5, judetul
Hunedoara
Municipiul Deva, str. Santuhalm nr. 146B, judetul
Hunedoara
Comuna Gurasada, Satul Gurasada, DN 7 nr. 231, judetul
Hunedoara
Municipiul Orastie, str. Unirii nr. 78, judetul Hunedoara
Municipiul Deva, str. M. Eminescu nr. 48, judetul
Hunedoara
sat Pestisu Mare, Municipiul Hunedoara, nr. 6, DJ 687,
judetul Hunedoara
Orasul Hateg, str. Viilor nr. 1, judetul Hunedoara
Municipiul Petrosani, str. Livezeni nr. 106, judetul
Hunedoara
Municipiul Vulcan, str. Mihai Viteazu nr. 1A, judetul
Hunedoara
Satul Dobra, comuna Dobra, str. 1 Decembrie nr. 69,
judetul Hunedoara
Municipiul Deva, str. Horia nr. 103, judetul Hunedoara
Municipiul Deva, Calea Zarandului nr. 148 , judetul
Hunedoara
Orasul Simeria, DN 7 km 377+732 m, judetul Hunedoara
Municipiul Hunedoara, str. Victoriei nr. 2A, judetul
Hunedoara
Municipiul Fetesti, str. Calarasi nr. 514, judetul Ialomita
Orasul Tandarei, str. Bucuresti nr. 283, judetul Ialomita
Municipiul Slobozia, Soseaua Bucuresti Constanta km 110,
judetul Ialomita
Municipiul Urziceni, Soseaua Bucuresti Buzau km 57,
judetul Ialomita
orasul Cazanesti, Sos. Bucuresti nr. 2, judetul Ialomita
Municipiul Slobozia, Soseaua Bucuresti Constanta nr. 1,
judetul Ialomita
Orasul Targu Frumos, str. Petru Poni nr. 6, judetul Iasi
Municipiul Iasi, str. Silvestru nr. 154, judetul Iasi
Municipiul Iasi, str. Colonel Langa nr. 19, judetul Iasi
Municipiul Iasi, Soseaua Pacurari nr. 92, judetul Iasi
Comuna Scobinti, Sat Badeni, DN 28B, judetul Iasi
Municipiul Iasi, Soseaua Sararie nr. 78, judetul Iasi
Municipiul Iasi, str. Tabacului nr. 10, judetul Iasi
Municipiul Iasi, str. Sf. Lazar nr. 64 -66, judetul Iasi
Municipiul Iasi, Calea Chisinaului nr. 102 -104, judetul Iasi
Municipiul Pascani, str. Gradinitei nr. 5, judetul Iasi
Piata 1 Decembrie 1918 f.n.
Municipiul Baia Mare, B-dul Republicii nr. 46, judetul
Maramures
Bd. Victoriei 72
Municipiul Baia Mare, str. Minerilor nr 2, judetul
Maramures
Municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 163, judetul
Maramures
Municipiul Baia Mare, str. Garii nr. 2B, judetul Maramures
Oras Targu Lapus, Str. Liviu Rebreanu nr 103, judetul
Maramures
Localitatea Busag,Oras Tautii - Magheraus, str. 112 nr. 99,
judetul Maramures
orasul Viseu de Sus, Str. Randunelelor nr 23, judetul
15

278

MARAMURES

10 Sighet

279

MEHEDINTI

2 Dr.Tr.SeVerin

280
281

MEHEDINTI
MEHEDINTI

7 Dr.Tr.SeVerin
Orsova

282

MEHEDINTI

Vanju - Mare

283
284

MEHEDINTI
MEHEDINTI

Cujmir
Simian

285

MEHEDINTI

Baia de Arama

286
287
288

MURES
MURES
MURES

2 Tg.Mures
1 Reghin
1 Sighisoara

289
290
291

MURES
MURES
MURES

2 Sighisoara
Sovata
Iernut

292
293

MURES
MURES

4 Tg.Mures
2 Reghin

294
295
296

NEAMT
NEAMT
NEAMT

12 Piatra Neamt
3 Roman
4 Bicaz

297

NEAMT

14 Poiana Teiului

298

NEAMT

2 Roman

299
300

NEAMT
NEAMT

1 Viiisoara
2 Faget

301

NEAMT

11 Darmanesti

302

NEAMT

3 Savinesti

303
304

NEAMT
OLT

7 Humulesti
2 Slatina

305
306
307
308

OLT
OLT
OLT
OLT

3 Slatina
10 Corabia
12 Tia Mare
7 Caracal

309

OLT

8 Caracal

310
311

OLT
PRAHOVA

5 Bals
28 Bicoi

312

PRAHOVA

6 Vleni

313
314

PRAHOVA
PRAHOVA

27 Vest
1 Hipodrom

Maramures
Municipiul Sighetu Marmatiei, str Bogdan Voda nr. 125,
judetul Maramures
Municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.
183, judetul Mehedinti
Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Revolutiei
16 - 22 Decembrie 1989 nr. 21G, judetul Mehedinti
Municipiul Orsova, str. Eroilor nr. 14A, judetul Mehedinti
Orasul Vanju Mare, Calea Severinului nr. 2, judetul
Mehedinti
comuna Cujmir, sat Cujmir, DN 56 A Nr.132, judetul
Mehedinti
Comuna Simian, satul Simian, judetul Mehedinti
Orasul Baia de Arama, str. Tudor Vladimirescu nr. 27,
judetul Mehedinti
Municipiul Targu Mures, Piata Marasesti nr. 24, judetul
Mures
Municipiul Reghin, str. Iernuteni nr. 160, judetul Mures
Municipiul Sighisoara, str. Tirnavei nr. 12, judetul Mures
Municipiul Sighisoara, str. Mihai Viteazu nr. 143, judetul
Mures
oras Sovata, str. Primaverii nr. 118, judetul Mures
Oras Iernut, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, judetul Mures
Municipiul Targu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 286,
judetul Mures
municipiul Reghin, str. Piata Mica nr. 1/A, judetul Mures
Municipiul Piatra Neamt, B-dul General Nicolae
Dascalescu nr. 397, judetul Neamt
Municipiul Roman, Artera Ocolitoare nr. 9, judetul Neamt
Orasul Bicaz, str. Republicii FN, judetul Neamt
Comuna Poiana Teiului, sat Poiana Largului, DN 17B,
judetul Neamt
Municipiul Roman, str. Stefan cel Mare nr. 290, judetul
Neamt
Comuna Alexandru cel Bun, sat Bistrita, str. Petru Rares
nr. 221, judetul Neamt
Municipiul Piatra Neamt, str. Orhei nr. 5, judetul Neamt
Municipiul Piatra Neamt, str. Petru Rares nr. 65, judetul
Neamt
Comuna Savinesti, sat Savinesti, str. Chimiei nr. 9, judetul
Neamt
Orasul Targu Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 100,
judetul Neamt
Municipiul Slatina, str. Crisan nr. 21, judetul Olt
Municipiul Slatina, B-dul Sfantul Constantin Brancoveanu
nr. 2, judetul Olt
Orasul Corabia, str. Caracal nr. 2, judetul Olt
sat Potlogeni, Comuna Tia Mare, judetul Olt
Municipiul Caracal, str. Carpati nr. 49A, judetul Olt
Municipiul Caracal, Drum European 70 (DN 6), judetul
Olt
Comuna Bobicesti, tarlaua 84, parcela 164, DN 65 Slatina Craiova, judetul Olt
orasul Baicoi, Str.Republicii nr. 85, judetul Prahova
oras Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare nr.2, judetul
Prahova
Municipiul Ploiesti, Soseaua Vestului nr. 3, judetul
Prahova
Municipiul Ploiesti, B-dul Bucuresti nr.230, judetul
16

315

PRAHOVA

51 Cina

316
317
318
319
320
321

PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
SALAJ

13 Piatra Ars
16 Potigrafu
3 Bucov
2 KM 6
12 Sinaia
4 Jibou

322

SALAJ

6 Ileanda

323
324
325
326
327

SALAJ
SALAJ
SALAJ
SALAJ
SALAJ

328

SATU MARE

3 Simleu Silvaniei
ZALAU
2 Zalau
7 Crasna
5 Cehu Silvaniei
MPP Satu Mare
Careiului

329

SATU MARE

1 Satu Mare

330
331
332
333

SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE

7 Carei
15 Tasnad
2 Negresti Oas
11 Iojib

334

SATU MARE

16 Livada

335

SATU MARE

3 Satu Mare

336

SATU MARE

4 Satu Mare

337
338

SATU MARE
SATU MARE

9 Satu Mare
12 Petea

339
340
341
342
343
344
345
346
347

SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU

12 Vestem
MPP Sibiu 2 Compa
2 Sibiu
7 Agnita
8 Medias
9 Copsa Mic
3 Sibiu
Mobila A1 Sebes Sibiu
Mobila A1 Sibiu Sebes

348
349

SUCEAVA
SUCEAVA

9 Vatra Dornei
11 Holda

350

SUCEAVA

4 Gura Humorului

351

SUCEAVA

10 Radauti

352

SUCEAVA

18 Vam Siret

353

SUCEAVA

2 Suceava

354

TELEORMAN

14 Alexandria

Prahova
municipiul Ploiesti, str. Andrei Muresanu nr. 59, judetul
Prahova
orasul Busteni, B-dul Independentei nr. 9B, judetul
Prahova
sat Potigrafu, comuna Gorgota nr.354, judetul Prahova
Municipiul Ploiesti, Str. Strandului nr. 2, judetul Prahova
comuna Blejoi, sat Blejoi nr. 916, judetul Prahova
orasul Sinaia, B-dul Carol I nr. 1, judetul Prahova
Oras Jibou, str. 1 Mai nr. 25, judetul Salaj
Comuna Ileanda, sat Ileanda, str. Simion Barnutiu nr. 26,
judetul Salaj
Oras Simleu Silvaniei, Str. Tudor Vladimirescu nr. 40,
judetul Salaj
Str. Mihai Viteazul 107-109
Municipiul Zalau, str Porolissum nr 13 /A, judetul Salaj
comuna Crasna, sat Crasna nr 757, judetul Salaj
Oras Cehu Silvaniei, str Garii nr. 6, judetul Salaj
Municipiul Satu Mare, str. Careiului nr. 57/A -57/B,
judetul Satu Mare
Municipiul Satu Mare, Str. Botizului nr. 20, judetul Satu
Mare
Municipiul Carei, str. Cimitirului nr. 14B, judetul Satu
Mare
orasul Tasnad, Str. nfrairii nr. 102, judetul Satu Mare
oras Negresti Oas, Str. Victoriei Nr. 2, judetul Satu Mare
Comuna Mediesu Aurit, sat Iojib, judetul Satu Mare
Oras Livada, str. Satu Mare DN 19 km 199+420 (DN 1C),
judetul Satu Mare
Municipiul Satu Mare, Piata George Calinescu nr. 13,
judetul Satu Mare
Municipiul Satu Mare, Piata George Boitor nr. 14, judetul
Satu Mare
Municipiul Satu Mare, Piata Nicolae Titulescu Nr. 33,
judetul Satu Mare
Comuna Dorolt, sat Petea nr. 68, judetul Satu Mare
comuna Selimbar, satul Vestem, intersectia DN1 km 296 +
300 cu DN7 km 258 + 790, judetul Sibiu
Municipiul Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 42D, judetul Sibiu
Municipiul Sibiu, Calea Surii Mari nr. 16B, judetul Sibiu
Oras Agnita, str. Avram Iancu nr. 143, judetul Sibiu
Municipiul Medias, Soseaua Sibiului nr. 98, judetul Sibiu
Oras Copsa Mica, Soseaua Sibiului nr. 57, judetul Sibiu
Municipiul Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr 49, judetul Sibiu
Autostrada A1 Sebes-Sibiu,km76+150,jud.SIBIU
Autostrada A1 Sibiu-Sebes,km76+150,jud.SIBIU
Municipiul Vatra Dornei, Str. Argestru Nr. 4, judetul
Suceava
oras Brosteni, sat Holda, judetul Suceava
Oras Gura Humorului, B-dul Bucovina nr. 100bis, judetul
Suceava
Municipiul Radauti, Calea Bucovinei nr. 49P, judetul
Suceava
Oras Siret, str. Alexandru cel Bun nr. 150 (DN2 / E85),
judetul Suceava
Municipiul Suceava, str. Cernauti nr. 112F, judetul
Suceava
Municipiul Alexandria, str. Bucuresti nr. 184, judetul
Teleorman
17

355

TELEORMAN

9 Zimnicea

356
357
358

TELEORMAN
TELEORMAN
TELEORMAN

2 Alexandria
10 Poroschia
13 Tatarasti

359
360

TELEORMAN
TELEORMAN

3 Rosiori de Vede
7 Videle

361

TIMIS

Dumbravita

362
363
364
365

TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS

1 Sinnicolau Mare
Mures Timisoara
Sag
16 Timisoara

366
367

TIMIS
TIMIS

MPP Timisoara Sagului


MPP Timisoara Torontal

368

TIMIS

2 Sinnicolau Mare

369
370
371

TIMIS
TIMIS
Timis

Cornesti
3 Lugoj
Faget (Faget exit Lugoj)

372
373

TIMIS
TIMIS

2 Lugoj
1 Jimbolia

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TULCEA
TULCEA
TULCEA
TULCEA
TULCEA
VALCEA

Torontal 1 Timisoara
Lugoj Ring Road
Mobila A1 Lugoj Deva
Mobila A1 Deva Lugoj
1 Tulcea
Isaccei
Macin
Baia
Babadag
17 Racovita

384

VALCEA

10 Balcesti

385

VALCEA

9 Dragasani

386

VALCEA

Rm Valcea Ringroad

387

VALCEA

14 RM. Valcea

388
389
390

VALCEA
VALCEA
VALCEA

7 RM. Valcea
3 Brezoi
16 Tatarani

391
392
393
394
395
396

VASLUI
VASLUI
VASLUI
VASLUI
VASLUI
VRANCEA

Alblita
Zorleni
Negresti
Husi
1 Barlad
9 Panciu

Orasul Zimnicea, str. Mihail Kogalniceanu nr. 24, judetul


Teleorman
Municipiul Alexandria, str. Gheorghe Doja nr. 1, judetul
Teleorman
Comuna Poroschia, sat Poroschia, judetul Teleorman
comuna Tatarastii de Sus, sat Udupu, judetul Teleorman
Municipiul Rosiori de Vede, str. Mihail Kogalniceanu nr.
50, judetul Teleorman
oras Videle, str. Petrolului nr. 2 bis, judetul Teleorman
sat Dumbravita, comuna Dumbravita, str. Conac nr. 4,
judetul Timis
Orasul Sannicolau - Mare, str. Drumul Saravale Nr. 1/A,
judetul Timis
Municipiul Timisoara, Str. Mures nr. 41, judetul Timis
comuna Sag, sat Sag, DN 59, km. 13, judetul Timis
Municipiul Timisoara, Str. Lunei, Nr. 20, judetul Timis
Municipiul Timisoara, Calea Sagului nr. 138-140, judetul
Timis
Municipiul Timisoara, Str. Miresei nr. 1, judetul Timis
orasul Sannicolau Mare, str. Drumul Cenadului Nr. 18/A,
judetul Timis
Comuna Ortisoara, sat Cornesti, DN 69 km 18, judetul
Timis
Municipiul Lugoj, str. Caransebeului Nr. 4, judetul Timis
orasul Faget, str. Calea Lugojului nr. 84, judetul Timis
Municipiul Lugoj, Str. V.V.Delamarina, Nr. 36 bis, judetul
Timis
Oras Jimbolia, Calea Timisorii nr. 96, judetul Timis
Municipiul Timisoara, Calea Torontalului nr. 71, judetul
Timis
centura Lugoj km 6+950. Jud. Timis
Autostrada A1 Lugoj-Deva,km21+720,jud.TIMIS
Autostrada A1 Deva-Lugoj,km21+720,jud.TIMIS
Municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 160, judetul Tulcea
Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 127, judetul Tulcea
Oras Macin, str. Brailei nr. 1, judetul Tulcea
Comuna Baia, sat Baia, DN 22B km 23, judetul Tulcea
Oras Babagad, str. Mihai Viteazu nr. 24, judetul Tulcea
Comuna Racovita, sat Tutulesti, judetul Valcea
Oras Balcesti, str. Deputat Anton Mitaru nr. 4, judetul
Valcea
Municipiul Dragasani, str. Tudor Vladimirescu nr. 703,
judetul Valcea
Municipiul Ramnicu Valcea, Calea lui Traian nr. 269B,
judetul Valcea
Municipiul Ramnicu Valcea, str. Libertatii nr. 36, judetul
Valcea
Municipiul Ramnicu Valcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr.
40, judetul Valcea
Oras Brezoi, str. Eroilor nr. 8, judetul Valcea
Comuna Mihaiesti, sat Munteni nr. 75, judetul Valcea
Comuna Dranceni, sat Rasesti, str. Basarabiei nr. 3,
judetul Vaslui
comuna Zorleni, sat Simila nr. 393, judetul Vaslui
Oras Negresti, str. Decebal nr. 8, judetul Vaslui
Municipiul Husi, Calea Basarabiei nr. 64B, judetul Vaslui
Municipiul Barlad, Soseaua Tecuciului nr. 3, judetul Vaslui
Oras Panciu, str. Nicolae Titulescu nr. 31, judetul Vrancea
18

397

VRANCEA

2 Focsani

398

VRANCEA

30 Marasesti

399

VRANCEA

1 Focsani

Municipiul Focsani, B-dul Bucuresti nr. 15A, judetul


Vrancea
Orasul Marasesti, Soseaua Bucuresti Bacau, nr. 2A, km
203 205, judetul Vrancea
Municipiul Focsani, str. Cuza Voda nr. 58A, judetul
Vrancea

Anexa 3 La Regulamentul Campaniei Promotionale HAI ROMANIA!

LISTA STATIILOR DE DISTRIBUTIE CARBURANTI OMV SI PETROM UNDE SE POT FOLOSI BONURILE
VALORICE DE CARBURANT

Nr.

Brand

Judet

Nume statie

Adresa statie

1
2
3

Petrom
Petrom
OMV

ALBA
ALBA
ALBA

MPP Alba Iulia


2 Alba Iulia
Alba Motilor

Municipiul Alba Iulia, B-dul Ferdinand I nr. 76, judetul Alba


Municipiul Alba Iulia, str. Republicii nr. 30, judetul Alba
Str. Motilor 114 A

Petrom

ALBA

Alba Oarda

loc. Oarda, Municipiul Alba Iulia, str Biruintei nr. 78, judetul Alba

Petrom

ALBA

Blaj

Municipiul Blaj, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 46, judetul Alba

6
7
8
9

Petrom
OMV
Petrom
Petrom

ALBA
ALBA
ALBA
ALBA

2 Sebes
1 Alba Iulia
Cugir
Teius

Municipiul Sebes, str Lucian Blaga nr. 102, judetul Alba


Municipiul Alba Iulia, Str. Alexandru Ioan Cuza Nr. 8, judetul Alba
orasul Cugir, str Victoriei nr. 12, judetul Alba
orasul Teius, str Clujului nr. 157, judetul Alba

19

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
OMV
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom

ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD

Municipiul Arad, str. Musetel nr. 43/A - 45/A, judetul Arad


comuna Vinga, sat Vinga, DN 69, FN, judetul Arad
Orasul Lipova, Piata Nicolae Iorga nr. 1, judetul Arad
Municipiul Arad, D.N.7 Km 555+100, judetul Arad
Oras Pancota, str. T. Vladimirescu nr. 53/A, judetul Arad
comuna Pilu, sat Varsand, DN 79 A, km 23 nr. 520, judetul Arad
Oras Nadlac, DN 7, km 623 +920 stg, judetul Arad
Municipiul Arad, Calea Zimandului nr.45, judetul Arad
Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 267, judetul Arad
Oras Pecica, sat Turnu, str. 1 nr. 400, judetul Arad
municipiul Arad, str. Campurilor nr. 2/A, judetul Arad
Municipiul Arad, Calea Radnei nr. 286, judetul Arad
Comuna Varadia de Mures, sat Julita nr. 311, judetul Arad
Municipiul Arad, Calea Timisorii nr. 176/A, judetul Arad
Oras Ineu, Calea Republicii nr. 66A, judetul Arad
Oras Sebis, Calea Aradului nr. 29, judetul Arad
Str.Banu Maracine f.n.
Municipiul Arad, P-ta Acad. Caius Iacob nr. 1/C, judetul Arad
Municipiul Arad, Piata Carpati nr. 1, judetul Arad
Municipiul Arad, D.N. 7 km 553+700, judetul Arad
orasul Chisineu Cris, str. Infratirii F.N., judetul Arad
satul Nadab, orasul Chisineu Cris, str. Calea Aradului F.N., judetul Arad

ARAD
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES

9 Cocorilor
15 Vinga
1 Lipova
20 Han
1 Pancota
3 Varsand
18 Nadlac
10 CET
4 A.Vlaicu
11 Turnu
Arad Ringroad
3 Micalaca
Julita
2 Aradul nou
2 Ineu
3 Sebis
ARAD 1
1 Podgoria
5 Gradiste
19 West
1 Chisineu Cris
1 Nadab
16 Nadlac / Petrom
Nadlac
4 Targu din Vale
6 Slobozia
11 Curtea de Arges
16 Autostrada kM.80
PITESTI 1

32
33
34
35
36
37

Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV

38

Petrom

ARGES

8 Cimpulung

Municipiul Campulung, Soseaua Nationala nr. 38 A, judetul Arges

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Petrom
OMV
OMV
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
OMV
Petrom

ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
ARGES
BACAU
BACAU
BACAU
BACAU
BACAU
BACAU
BACAU
BACAU
BACAU
BIHOR

18 Rucar
PITESTI 2
Albota
2 Bascov
Pitesti Nicolae Balcescu
7 Leordeni
17 Autostrada kM.94
5 Curtea de Arges
19 Curtea de Arges
3 Craiovei
14 Mioveni
1 Maracineni
9 Cimpulung
10 Cimpulung
13 Costesti
15 Caldararu
2 Bacau Milcov (ex-MOL)
1 Bacau
5 Onesti
2 Bacau
3 Buhusi
9 Moinesti
10 Comanesti
15 Bacau
BACAU
MPP Oradea Episcopia

Comuna Rucar, str. Brasovului nr. 110, judetul Arges


Str. Petrochimistilor 51
comuna Albota, sat Albota, Tarlaua 17, parcela 113, judetul Arges
Comuna Bascov, sat Bascov, str. Paisesti nr. 133 A, judetul Arges
Orasul Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu nr. 184, judetul Arges
Comuna Leordeni, satul Leordeni nr. 588, judetul Arges
Comuna Cateasca, sat Cateasca, Autostrada Bucuresti Pitesti km 94+290,
Municipiul Curtea de Arges, str. Negru Voda nr. 94, judetul Arges
municipiul Curtea de Arges, B-dul Basarabilor nr. 53, judetul Arges
Comuna Bradu, sat Geamana, judetul Arges
Orasul Mioveni, B-dul Dacia nr. 133, judetul Arges
Municipiul Pitesti, Calea Bucuresti nr. 35, judetul Arges
Municipiul Campulung, Str. Cuza Voda nr. 38 A, judetul Arges
Municipiul Campulung, Str. Elena Doamna nr. 11, judetul Arges
Orasul Costesti, Str. Victoriei nr. 58, judetul Arges
Comuna Caldararu, sat Caldararu nr. 373, judetul Arges
Municipiul Bacau, str. Milcov nr. 132bis, judetul Bacau
Municipiul Bacau, str Calea Moldovei nr. 96, judetul Bacau
Municipiul Onesti, str Libertatii nr. 1A, judetul Bacau
Municipiul Bacau, str Republicii nr. 187, judetul Bacau
orasul Buhusi, str Libertatii nr. 76, judetul Bacau
Municipiul Moinesti, str Atelierelor nr. 45, judetul Bacau
orasul Comanesti, str Moldovei nr. 122, judetul Bacau
Municipiul Bacau, Calea Doctor Alexandru Safran nr. 14A, judetul Bacau
Str. Prelungirea Bradului 1-3
Municipiul Oradea, Str. Matei Corvin nr. 1F, judetul Bihor

oras Nadlac, Calea Aradului FN, judetul Arad


Municipiul Pitesti, str. Targul din Vale nr. 9, judetul Arges
comuna Slobozia, satul Slobozia, str. Eroilor nr. 117, judetul Arges
Municipiul Curtea de Arges, Str. Victoriei nr. 181A, judetul Arges
Comuna Ratesti, sat Mavrodolu, judetul Arges
Calea Bucuresti 40

20

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Petrom
OMV
Petrom
Petrom
OMV
OMV
Petrom
OMV
OMV
Petrom
Petrom

BIHOR
BIHOR
BIHOR
BIHOR
BIHOR
BIHOR
BIHOR
BIHOR
BIHOR
BIHOR
BIHOR

3 Oradea
2 ORADEA
7 Bors
8 Bors
10 Alesd
52 Oradea
14 Valea lui Mihai
51 Oradea
15 Salonta
11 Beius
4 Oradea

76
77
78

Petrom
Petrom
Petrom

5 Oradea
16 Vascau
1 Oradea

79

OMV

BISTRITA

Calea Moldovei f.n.

80

OMV

1 Bistrita

municipiul Bistrita, Str. Libertatii nr. 54, judetul Bistrita Nasaud

81

Petrom

2 Viisoara

Municipiul Bistrita, Localitatea Viisoara, nr. 301, judetul Bistrita Nasaud

82
83
84
85
86
87
88
89

Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV

BIHOR
BIHOR
BIHOR
BISTRITA
NASAUD
BISTRITA
NASAUD
BISTRITA
NASAUD
BISTRITA
NASAUD
BOTOSANI
BOTOSANI
BOTOSANI
BOTOSANI
BOTOSANI
BOTOSANI
BOTOSANI

Municipiul Oradea, str Nufarului nr. 28A, judetul Bihor


Municipiul Oradea, Calea Clujului nr. 203, judetul Bihor
Comuna Bors, sat Bors, Soseaua Borsului nr. 156, judetul Bihor
Comuna Bors, sat Bors, Soseaua Borsului nr. 159, judetul Bihor
oras Alesd, Str. 1 Decembrie nr 55, judetul Bihor
Bd. Decebal f.n.
orasul Valea lui Mihai, str. Revolutiei nr. 29, judetul Bihor
Str. Ovidiu Densuseanu f.n.
Municipiul Salonta, str. Aradului nr. 37, judetul Bihor
Municipiul Beius, Str. Horea nr. 80, judetul Bihor
Municipiul Oradea, Str. M. Kogalniceanu nr. 4, judetul Bihor
Municipiul Oradea, str Gheorghe Lazar, Roman Ciorogariu Mihai
Eminescu, judetul Bihor
orasul Vascau, Str. Bihorului nr. 9, judetul Bihor
Municipiul Oradea, Sos. Borsului nr. 2A, judetul Bihor

4 Nasaud
1 Botosani
2 Botosani
Stinca-Stefanesti
Darabani
Virfu-Cimpului
1 Dorohoi
BOTOSANI

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
OMV
OMV
OMV
OMV
Petrom
OMV
OMV
Petrom
Petrom
OMV
OMV
Petrom
OMV
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom

BRAILA
BRAILA
BRAILA
BRAILA
BRAILA
BRAILA
BRAILA
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BUCURESTI

4 Brotacelu
Oprisenesti
5 Gradina Publica
20 Lacu Sarat
40 Mircea Malaeru
19 Buzaului
BRAILA
10 Rasnov
4 Darste
1 Fagaras
2 Victoria
Predeal
BRASOV 3
11 Triaj
2 Rupea
BRASOV 1
Brasov Ring Road
12 Griviei
7 Codlea
BRASOV 2
8 Predeal
14 Timis
1 Bartolomeu
MPP Brasov
2 Temelia
3 Noua
MPP Ferentari

orasul Nasaud, B-dul Granicerilor nr. 59A, judetul Bistrita Nasaud


Municipiul Botosani, str Sucevei nr. 3, judetul Botosani
Municipiul Botosani, Calea Nationala nr. 142, judetul Botosani
loc. Stanca,Oras Stefanesti,Str.Grigore Antipa nr.172 (DN29D)
Orasul Darabani, str. 1 Decembrie nr. 132, judetul Botosani
comuna Varfu Campului, sat Maghera, str. Principala nr. 1207 (DN-29A)
Municipiul Dorohoi, Bulevardul Victoriei nr. 116, judetul Botosani
Calea Nationala 31
comuna Surdila Gaiseanca, sat Filipesti DN 2B km 69 nr. 454, judetul
Braila
oras Ianca, sat Oprisenesti nr. 106D, judetul Braila
Municipiul Braila, Str. Gradinii Publice nr. 22, judetul Braila
Municipiul Braila, sos. Vizirului km 7, judetul Braila
Municipiul Braila, str Mircea Malaeru nr. 4, judetul Braila
Municipiul Braila, Sos. Buzaului nr. 13, judetul Braila
Soseaua Buzaului nr 118-118bis-120
oras Rasnov, Sos. Bran nr.2A , judetul Brasov
Municipiul Sacele, Calea Bucuresti nr. 2, judetul Brasov
Municipiul Fagaras, str. Tudor Vladimirescu nr. 81, judetul Brasov
oras Victoria, str Tineretului nr. 2, judetul Brasov
Oras Predeal, Soseaua Nationala nr. 65, judetul Brasov
Bd. 13 Decembrie 1-3
Municipiul Brasov, Str. Harmanului nr. 55A, judetul Brasov
oras Rupea, str Parchetarilor nr. 8, judetul Brasov
Calea Fagarasului 6A
Calea Feldioarei nr.68
Municipiul Brasov, B-dul. Grivitei nr.A 26, judetul Brasov
Municipiul Codlea, str Lunga nr. 180, judetul Brasov
Bd. Garii 7A
oras Predeal, str Mihail Saulescu nr. 8, judetul Brasov
Oras Predeal Timisul de Jos, Soseaua Nationala nr. 14, judetul Brasov
Municipiul Brasov, Calea Fagarasului nr.4 B, judetul Brasov
Municipiul Brasov, Calea Bucuresti nr. 110, judetul Brasov
Orasul Brasov, str. Temeliei nr. 1, judetul Brasov
Orasul Brasov, str. Lacurilor nr. 2B, judetul Brasov
Bucuresti, Sectorul 5, Calea Ferentari nr. 65-75

21

117
118
119
120
121
122

Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

123
124
125

OMV
Petrom
Petrom

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

126
127

Petrom
OMV

BUCURESTI
BUCURESTI

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

MPP Tudor Vladimirescu


Mihai Eminescu
Jiului
BUCURESTI-BERCENI
Mihai Voda
Muncii
BUCURESTI-GARA DE
NORD
MPP Afumati
Dr. Herescu
MPP Drumul Taberei
(Brasov)
BUCURESTI-COSBUC
MPP Titan (N Grigorescu
/ Salajan)
Veniamin Costache
Vasile Parvan
Cotroceni
BUCURESTI-COLENTINA
Drumul Taberei
Buftea Studio
Oltenitei
Baneasa adm B
BUCURESTI-PIPERA

Bucuresti, Sectorul 5, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78


Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 85, Sector 2
Bucuresti, Str. Jiului Nr. 10A, sector 1
Str. Berceni 8, Sect 4
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 26, Sector 5
Bucuresti, str. Gheorghe Petrascu nr. 2A, sector 3

138
139

Petrom
OMV

BUCURESTI
BUCURESTI

Afumati
BUCURESTI-TIMISOAREI

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

OMV
OMV
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
OMV
OMV
Petrom

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

1 Decembrie
Chitila
Nicolae Grigorescu
Dorobanti
BUCURESTI-AEROGARII
Toporasi
Drumul Gazarului
BUCURESTI-RAHOVA
Titan
Chitila Sat

150
151
152
153
154
155

Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

156
157
158
159
160
161
162
163

Petrom
Petrom
OMV
OMV
Petrom
Petrom
OMV
Petrom

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

Snagov
Cernica
MPP Brancoveanu
Ghencea
Salaj
Militari
MPP Mihai Bravu
(Tineretului)
MPP Vitan (Dudesti)
BUCURESTI-MILEA
Corbeanca
Giurgiu
Giurgiului Panselei
BUCURESTI-LIZEANU
Barbu Vacarescu

164

Petrom

BUCURESTI

Floreasca

Bucuresti, Soseaua Pipera nr. 23A, sector 1

165
166
167

OMV
Petrom
OMV

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

BUCURESTI-GIURGIULUI
MPP Virtutii (Lacul Morii)
Iuliu Maniu

Sos. Giurgiului 293A


Bucuresti, Sectorul 6, Sos. Virtutii nr. 27
Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 390 -400, sector 6

Str. Grivitei 183, Sect 1


orasul Afumati, DN 2 Bucuresti-Urziceni, km. 11+748, judetul Ilfov
Bucuresti, str. Dr. Petre Herescu nr. 2A, sector 5
Bucuresti, Sectorul 6, Str. Brasov nr. 23
Str. Gazelei 18-20, Sect 4
Bucuresti, Sectorul 3, B-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B
Bucuresti, str. Veniamin Costache nr. 3A, sector 4
Bucuresti,Strada Vasile Parvan nr.1A, sector 1
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 191, sector 6
Sos. Colentina 446, Sect.2
Bucuresti, Sectorul 6, str. Sibiu nr. 5A
oras Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste 296, judetul Ilfov
Bucuresti, Soseaua Olteniei Nr. 253 A, sector 4
Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 2, Sector 1
Sos Pipera, Tunari nr. 1 - 4, Com Voluntari, jud. Ilfov
comuna Afumati, sat Afumati, Soseaua Bucuresti Urziceni nr. 26, judetul
Ilfov
Bd. Timisoarei 60B, Sect 6
comuna 1 Decembrie, sat 1 Decembrie, Soseaua Bucuresti - Giurgiu nr.
136 (T7),
Bucuresti, Soseaua Chitilei nr. 228A, sector 1
Bucuresti, B-dul Nicolae Grigorescu nr. 51, sector 3
Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 180, sector 1
Str. Alexandru Serbanescu, Sector 1
Bucuresti, str. Toporasi nr.1A, sector 5
Bucuresti, B-dul Constantin Brancoveanu nr. 110A, sector 4
Str. Calea Rahovei 266 A
Bucuresti, Sectorul 3, Bd. Nicolae Grigorescu Nr. 2
oras Chitila, sat Rudeni, Soseaua de Centura, judetul Ilfov
Comuna Ciolpani, sat Ciolpani, Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 137, judetul
Ilfov
Oras Pantelimon,B-dul. Biruintei nr.270,judetul Ilfov
Bucuresti, Sectorul 4, B-dul Constantin Brancoveanu nr. 16A
Bucuresti, str. Antiaeriana nr. 2A, sectorul 5
Bucuresti, Soseaua Salaj nr. 124, sector 5
Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 486, Sector 6
Bucuresti, Sectorul 3, Sos. Mihai Bravu nr. 485-489
Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 49-55
Str.Vasile Milea 5, Sect 6
comuna Balotesti, sat Balotesti,Calea Bucuresti nr.2 D, judetul Ilfov
comuna Jilava, satul Jilava, Soseaua Giurgiului Km 9 + 100, judetul Ilfov
comuna Jilava, satul Jilava, Soseaua Giurgiului nr. 46A, judetul Ilfov
Maica Domnului 1
Bucuresti, str. Barbu Vacarescu nr. 78, sector 2

22

168
169
170

Petrom
Petrom
Petrom

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

171
172

OMV
Petrom

BUCURESTI
BUCURESTI

173
174

OMV
Petrom

BUCURESTI
BUCURESTI

175
176
177
178
179
180
181

OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Petrom
OMV
OMV
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom

BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
BUZAU
BUZAU
BUZAU
BUZAU
BUZAU
BUZAU
BUZAU
BUZAU
BUZAU
BUZAU
CALARASI

202
203
204
205

Petrom
Petrom
Petrom
Petrom

206

OMV

207
208
209
210

Petrom
OMV
OMV
OMV

211
212
213
214
215
216
217
218

OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom

CALARASI
CALARASI
CALARASI
CALARASI
Calarasi

Intercontinental
MPP B-dul Timisoara
Al.I.Cuza
BUCURESTIELCTROAPARATAJ
Alexandria
BUCURESTICALARASILOR (Coposu)
Razoare

Bucuresti, str. Tudor Arghezi nr. 3A, Sector 2


Bucuresti, Sectorul 6, B-dul Timisoara nr. 8C
Bucuresti, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 96, Sector 1

Domnesti
Mantuleasa
Lucaci
Brancoveanu
11 Iunie
Voluntari
MPP Fundeni
MPP Morarilor (L
Patrascanu)
BUCURESTI-BELLU
BUCURESTI-ALEXANDRIEI
Miraj
BUCURESTI-BUC. NOI
Pantelimon
Mihai Bravu
Tunari
Petrom City
52 Buzau
3 RM. Sarat
2 Buzau
51 Buzau
Sud
9 Buzau
Nord
4 Patirlage
6 Buzau
1 BUZAU
1 Lehliu
A2 Autostrada Soarelui
km 66 dreapta
1 Calarasi
1 Oltenita
2 Calarasi

comuna Domnesti, sat Domnesti, Soseaua de Centura, judetul Ilfov


Bucuresti Sectorul 2, str. Mantuleasa nr. 35
Bucuresti, str. Medeleni nr. 13A, sector 3
Bucuresti, B-dul Constantin Brancoveanu nr. 97A, sector 4
Bucuresti, str. 11 Iunie nr. 10, Sector 4
oras Voluntari, Soseaua Afumati nr. 93 -95, judetul Ilfov
Bucuresti, Sectorul 2, Sos. Fundeni nr. 217

Calarasi
CALARASI
CALARASI

A2 km 49 CT-B stanga
A2 Autostrada Soarelui
km 66 stanga
A2 km 49 B-CT dreapta
Autostrada Soarelui CT-B
Autostrada Soarelui B-CT

CARAS SEVERIN
CARAS SEVERIN
CARAS SEVERIN
CARAS SEVERIN
CARAS SEVERIN
CARAS SEVERIN
CARAS SEVERIN
CARAS SEVERIN

1 Caransebes
4 Otelu Rosu
7 Bocsa
1 Moldova noua
2 Oravita
6 Mehadia
2 Resita
8 Resita

CALARASI

Sos.Pantelimon/Pierre de Coubertin, Sect 2


Bucuresti, Soseaua Alexandriei nr. 166, sector 5
Bd. Corneliu Coposu 12, Sect 3
Bucuresti, str. Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 5, Sector 6

Bucuresti, Sectorul 3, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 2


Sos Oltenitei 2, Sect 4
Sos.Alexandriei 120-122, Sect 5
Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu nr. 321, sector 3
Str. Bucurestii Noi 141-143, Sect 1
Bucuresti, Soseaua Pantelimon 454, Sector 2
Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu nr. 566, sector 3
Oras Otopeni,Str.Horia Closca si Crisan nr.83, judetul Ilfov
Bucuresti, Sector 1, Soseaua Straulesti nr 69A, 013337
Bd. Unirii f.n.
Municipiul Ramnicu Sarat, str Focsani nr. 37, judetul Buzau
Municipiul Buzau, Soseaua Brailei nr. 10, judetul Buzau
Str. Transilvaniei f.n.
Municipiul Buzau, Soseaua Spatarului nr. 18, judetul Buzau
Municipiul Buzau, Str.Clujului nr. 16A, judetul Buzau
Municipiul Buzau, DN2, km. 113-900, judetul Buzau
Orasul Patarlagele, str. Al. I. Cuza nr. 71, judetul Buzau
Municipiul Buzau, B-dul Republicii nr. 17 A, judetul Buzau
Municipiul Buzau, Str. Unirii nr. 2E, judetul Buzau
Oras Lehliu Gara ,Str.Nicolae Titulescu nr.2, judetul Calarasi
A2 Autostrada Soarelui Bucuresti - Constanta km 66 dreapta, jud. Calarasi
sat
Municipiul Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti nr. 295, judetul Calarasi
Municipiul Oltenita, B-dul 22 Decembrie nr. 2D, judetul Calarasi
Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei nr. 42, judetul Calarasi
A2 km 49+000 ( Autostrada Constanta Bucuresti )sat Sarulesti com
Sarulesti
A2 Autostrada Soarelui Bucuresti - Constanta km 66 stanga, jud. Calarasi
A2 km 49+000 ( Autostrada Bucuresti Constanta )
comuna Perisoru, sat Tudor Vladimirescu, Autostrada A2, km 111 +770 st
comuna Perisoru, sat Tudor Vladimirescu, Autostrada A2, km 111 +770 dr
Municipiul Caransebes, Str. Calea Timisoarei nr. 12C, judetul Caras Severin
Oras Otelu Rosu, str. Revolutiei FN, judetul Caras - Severin
orasul Bocsa, Str. Dacia Nr. 3, judetul Caras - Severin
oras Moldova Noua, str. Moldova Veche nr. 485/B, judetul Caras Severin
Orasul Oravita, str. Closca nr. 43, judetul Caras Severin
sat Mehadia, comuna Mehadia, E 70 km 384, judetul Caras Severin
Municipiul Resita, Calea Caransebesului Nr. 2, judetul Caras Severin
Municipiul Resita, Calea Caransebesului Nr. 6, judetul Caras Severin

23

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
OMV
OMV
OMV
OMV
OMV
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom

CARAS SEVERIN
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
Cluj
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CONSTANTA
CONSTANTA
CONSTANTA
CONSTANTA
CONSTANTA
CONSTANTA

Municipiul Resita, Calea Timisoarei Nr. 1, judetul Caras Severin


Municipiul Cluj - Napoca, Calea Turzii nr. 257, judetul Cluj
Comuna Baciu, sat Baciu, str.Transilvaniei nr 4 , judetul Cluj
Municipiul Gherla, Str. Clujului nr. 4E, judetul Cluj
Municipiul Campia Turzii, Str.George Cosbuc nr. 41A, judetul Cluj
Comuna Mihai Viteazu, sat Mihai Viteazu nr. 1400A, DN 1, judetul Cluj
Luna de Sus,Floresti
Municipiul Cluj Napoca, str. Parang nr. 3, judetul Cluj
Orasul Huedin, str. Protopop Aurel Munteanu nr. 127, judetul Cluj
Municipiul Cluj Napoca, str. Oasului nr. 16, judetul Cluj
comuna Luna, sat Luncani nr. 86F, judetul Cluj
Municipiul Dej, str. Libertatii nr. 2, judetul Cluj
Municipiul Cluj Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 140 -142, judetul Cluj
Traian Vuia 141 A/B
Strada Principala nr 60/A, localitatea Sub Coasta, Comuna Apahida,
Calea Turzii f.n.
Calea Floresti 56
P-ta Marasti f.n.
Str. Valcele
Municipiul Constanta, Bd.Tomis Nr. 315, judetul Constanta
Municipiul Constanta, B-dul I.C. Bratianu FN, judetul Constanta
Municipiul Mangalia, Soseaua Constantei nr. 33, judetul Constanta
Municipiul Medgidia, str. Independentei nr. 73C, judetul Constanta
Orasul Cernavoda, str. Anghel Saligny nr. 7A, judetul Constanta
Municipiul Constanta, Sos. Mangaliei nr. 179, judetul Constanta

CONSTANTA
CONSTANTA
CONSTANTA
CONSTANTA
CONSTANTA
CONSTANTA
CONSTANTA
CONSTANTA
CONSTANTA
CONSTANTA
CONSTANTA

1 Resita
3 Cluj
4 Cluj
Gherla
Campia Turzii
Turda
CLUJ-FLORESTI
8 Cluj
1 Huedin
5 Cluj
Luncani
Dej
1 Cluj
CLUJ-VUIA
Cluj Ring Road
CLUJ-TURZII
CLUJ-MANASTUR
CLUJ-MARASTI
DEJ
26 Constanta
39 Constanta
1 Mangalia
1 Medgidia
1 CernaVoda
MPP Constanta 6
MPP Constanta Soveja
Tabacariei
CONSTANTA 1
27 Constanta
31 Constanta
35 Constanta
CONSTANTA 2
4 Neptun
28 Eforie nord
1 Harsova
32 Constanta
Baneasa

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

Petrom
OMV
Petrom
Petrom
OMV
OMV
Petrom
Petrom
OMV
OMV
Petrom

255

Petrom

CONSTANTA

Negru-Voda

oras Negru Voda, Soseaua Constantei nr. 1A, judetul Constanta

256
257

OMV
OMV

CONSTANTA
CONSTANTA

Municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu nr. 180B, judetul Constanta


Municipiul Constanta, Soseaua Mangaliei nr. 74, judetul Constanta

258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
OMV
Petrom
Petrom

CONSTANTA
COVASNA
COVASNA
COVASNA
COVASNA
COVASNA
COVASNA
COVASNA
DAMBOVITA
DAMBOVITA
DAMBOVITA
DAMBOVITA
DAMBOVITA

Aurel Vlaicu
19 Constanta
Palazu Mare - Exit
Slobozia
8 Reci
6 Covasna
2 Sf Gheorghe
3 Baraolt
1 Sf. Gheorghe
4 Intorsura Buzaului
5 Tg Secuiesc
12 Targoviste
Petru Cercel
TARGOVISTE
14 Crevedia
11 Baldana

Municipiul Constanta, str. Soveja nr. 44, judetul Constanta


Bd. Aurel Vlaicu / str. Cumpenei
Municipiul Constanta, B-dul Mamaia nr. 287, judetul Constanta
Municipiul Constanta, Bd. Aurel Vlaicu Nr. 131, judetul Constanta
Municipiul Constanta, B-dul Mamaia nr. 302, judetul Constanta
Bd. Tomis / Str, Suceava
Municipiul Mangalia, Soseaua Constantei nr. 191, judetul Constanta
Orasul Eforie, loc. Eforie Nord, str. Republicii nr. 2, judetul Constanta
orasul Harsova, Soseaua Constantei nr. 1C, judetul Constanta
Municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu nr. 325, judetul Constanta
orasul Baneasa, str. Trandafirilor nr. 84, judetul Constanta

Municipiul Constanta, loc. Palazu Mare, Parcela 387/1, judetul Constanta


sat Reci, comuna Reci, Intersectia DN 11 cu DN 13E, judetul Covasna
orasul Covasna, str. Stefan cel Mare nr. 1, judetul Covasna
Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Bisericii nr. 36, judetul Covasna
orasul Baraolt, str. Kossuth Lajos nr. 216, judetul Covasna
Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Lt. Pais David nr. 18, judetul Covasna
orasul Intorsura Buzaului, str. Mihai Viteazu nr. 7, judetul Covasna
Oras Targu Secuiesc, str. Cernatului nr. 29, judetul Covasna
Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti nr. 5, judetul Dambovita
Municipiul Targoviste, Str. Petru Cercel nr. 22, judetul Dambovita
Calea Bucuresti 106
Comuna Crevedia, sat Crevedia, Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 666
Comuna Tartasesti, sat Baldana, DN 71, judetul Dambovita

24

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
OMV
OMV
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom

DAMBOVITA
DAMBOVITA
DAMBOVITA
DAMBOVITA
DAMBOVITA
DAMBOVITA
DAMBOVITA
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
DOLJ
GALATI
GALATI
Galati
GALATI
GALATI
GALATI
GALATI
GIURGIU
GIURGIU
GIURGIU
GIURGIU
GIURGIU
GIURGIU
GIURGIU
GORJ
GORJ
GORJ
GORJ
GORJ
GORJ
GORJ
GORJ

9 Titu
3 Moreni
7 Gaesti
10 Bujoreanca
1 Razvad
4 Pucioasa
15 Voinesti
9 Filiasi
51 Craiova
27 Craiova
29 Craiova
2 Craiova
Craiova - sala polivalenta
15 Bechet
5 Craiova
7 Craiova
30 Craiova
1 Craiova
28 Craiova
MPP Craiova Caracal
52 Craiova
4 Craiova
23 Craiova mobila
13 Segarcea
Depozit Bilesti
Calafat
25 Tecuci
24 Traian
22 Sendreni
26 Tg.Bujor
27 Beresti
GALATI
23 Saturn
4 Ghimpati
AUTOSTRADA
KM. 36
6 A Vama
6 B Vama
3 Giurgiu
1 Giurgiu
11 Alimpesti
5 Tg Jiu
6 Tg Jiu
7 Tg Carbunesti
16 Tg Jiu Castel
13 Tg Jiu
14 Tg Jiu
10 Bumbesti Jiu

Orasul Titu, str. Garii nr. 58, judetul Dambovita


Municipiul Moreni, str. Republicii nr. 52, judetul Dambovita
Orasul Gaesti, str. Nicolae Titulescu nr. 140, judetul Dambovita
sat Bujoreanca, comuna Cornesti, judetul Dambovita
comuna Razvad, sat Razvad, Str. Principala nr. 6, judet Dambovita
orasul Pucioasa, str. Fantanelor nr. 40, judetul Dambovita
Comuna Voinesti, satul Lunca, DN 72A, judetul Dambovita
Orasul Filiasi, str. Racoteanu nr. 217, judetul Dolj
Calea Severinului, Nr.7
Municipiul Craiova, Calea Severinului nr. 31 judetul Dolj
Municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 112C, judetul Dolj
Municipiul Craiova, Calea Bucuresti nr. 150A, judetul Dolj
Municipiul Craiova, B-dul Stirbei Voda nr. 30A, judetul Dolj
oras Bechet, str. A. I. Cuza nr. 111, judetul Dolj
Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 115B, judetul Dolj
Municipiul Craiova, str. Ana Ipatescu nr. 74A, judetul Dolj
Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 162 A, judetul Dolj
Municipiul Craiova, Calea Severinului nr. 32, judetul Dolj
Municipiul Craiova, B-dul Decebal nr. 10, judetul Dolj
Municipiul Craiova, str. Henry Ford (1863-1947) nr. 2, judetul Dolj
Calea Bucuresti, Nr.82, Localitatea Craiova, Jud. Dolj
Municipiul Craiova, str. Stefan cel Mare nr. 2A, judetul Dolj
Municipiul Craiova, str. Brestei nr. 350, judetul Dolj
Oras Segarcea, str. Unirii nr. 6, judetul Dolj
Municipiul Bailesti, Calea Craiovei nr. 1, judetul Dolj
Municipiul Calafat, str. Traian nr. 1 bis, judetul Dolj
Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 85, judetul Galati
Municipiul Galati, str. Traian nr. 438 -A, judetul Galati
Comuna Sendreni, sat Sendreni, judetul Galati
Oras Targu Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 7, judetul Galati
Orasul Beresti, str. Trandafirilor nr. 22, judetul Galati
Sos de Centura f nr
Municipiul Galati, str. Saturn nr. 17, judetul Galati
comuna Ghimpati, sat Ghimpati, Soseaua Bucuresti - Alexandria nr. 4
Autostrada A1 KM 49+000, jud. Giurgiu
oras Bolintin Vale, Autostrada Bucuresti Pitesti km 36, judetul Giurgiu
Municipiul Giurgiu, Vama Giurgiu, Statia 6A, judetul Giurgiu
Municipiul Giurgiu, Vama Giurgiu, Statia 6B, judetul Giurgiu
Municipiul Giurgiu, B-dul Bucuresti nr. 86, judetul Giurgiu
Municipiul Giurgiu, B-dul Bucuresti nr. 76, judetul Giurgiu
Comuna Alimpesti, satul Ciupercenii de Oltet, DN 67 nr. 52, judetul Gorj
Municipiul Targu Jiu, str. Victoriei nr. 192, judetul Gorj
Municipiul Targu Jiu, Calea Bucuresti nr. 9G, judet Gorj
Orasul Targu Carbunesti, str. Trandafirilor nr. 149, judetul Gorj
Municipiul Targu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 1, judetul Gorj
Municipiul Targu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 504, judetul Gorj
Municipiul Targu Jiu, str. Nicolae Titulescu nr. 21A, judetul Gorj
Oras Bumbesti Jiu, str. Parangului nr. 144, judetul Gorj

319

Petrom

GORJ

2 Rovinari

Oras Rovinari, str. Energeticianului nr. 5, judetul Gorj

320
321
322

Petrom
Petrom
Petrom

GORJ
HARGHITA
HARGHITA

3 Motru
2 Toplita
3 Borsec

323
324

OMV
Petrom

HARGHITA
HARGHITA

1 M-Ciuc (Jigodin)
4 Tusnad

325

Petrom

HARGHITA

2 Odorhei

Municipiul Motru, Calea Severinului nr. 15, judetul Gorj


Municipiul Toplita, str. Borsecului nr. 2, judetul Harghita
Oras Borsec, str. Toplitei nr. 97, judetul Harghita
Municipiul Miercurea Ciuc, str. Zsogodi Nagy Imre nr. 229, judetul
Harghita
Orasul Baile Tusnad, str. Oltului nr. 29, judetul Harghita
Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Il. Rakoczi Ferenc nr. 25, judetul
Harghita

25

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375

Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
OMV
OMV
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
Hunedoara
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
Hunedoara
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
IALOMITA
IALOMITA
IALOMITA
IALOMITA
IALOMITA
IALOMITA
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
IASI
MARAMURES
MARAMURES
MARAMURES
MARAMURES
MARAMURES
MARAMURES

376
377

Petrom
Petrom

MARAMURES
MARAMURES

5 Gheorgheni
3 Cristuru Secuiesc
4 Odorheiu Secuiesc
2 M-Ciuc
3 M-Ciuc
MPP Deva
2 Brad
3 Deva
Gurasada
PETROSANI
2 Orastie
HUNEDOARA
SIMERIA
DEVA
6 Deva
2 Pestis
2 Hateg
2 Livezeni
3 Vulcan
Complex Dobra
2 Cetate Deva
5 Deva
7 Simeria veche
4 Hunedoara
1 Fetesti
1 Tandarei
4 Slobozia
1 Urziceni
Cazanesti
1 Slobozia
13 Bucium
1 Tg. Frumos
5 Silvestru
9 Sf. Andrei
12 Pacurari
IASI 2 (H.)
Hirlau
8 Copou
11 Dacia
2 Sf. Lazar
4 Tutora
2 Tg. Frumos
Pascani
IASI 1 (M.)
SIGHETUL MARMATIEI
Centru Baia Mare
Pecomar
52 Baia Mare
2 Baia Mare
3 Baia Mare
MPP Baia Mare (b-dul
Decebal)
6 Targu Lapus

378
379
380

Petrom
Petrom
OMV

MARAMURES
MARAMURES
MARAMURES

12 Taui
8 Viseu
9 Borsa

Municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Balcescu nr. 117, judetul Harghita


Orasul Cristuru Secuiesc, str. Berde Mozes nr. 53, judetul Harghita
Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean nr. 284, judetul Harghita
Municipiul Miercurea Ciuc, str. Zold Peter nr. 1/ A, judetul Harghita
Municipiul Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 149, judetul Harghita
Municipiul Deva, Calea Zarandului nr. 5, judetul Hunedoara
Municipiul Brad, str. Vanatorilor nr. 69, judetul Hunedoara
Municipiul Deva, str. Santuhalm nr. 146B, judetul Hunedoara
Comuna Gurasada, Satul Gurasada, DN 7 nr. 231, judetul Hunedoara
Bd. 1 Decembrie 1918 f.n.
Municipiul Orastie, str. Unirii nr. 78, judetul Hunedoara
Str. Traian Nr. 1A
Sos. Nationala DN 7, KM 372+200
Calea Zarandului f.n.
Municipiul Deva, str. M. Eminescu nr. 48, judetul Hunedoara
sat Pestisu Mare, Municipiul Hunedoara, nr. 6, DJ 687, judetul Hunedoara
Orasul Hateg, str. Viilor nr. 1, judetul Hunedoara
Municipiul Petrosani, str. Livezeni nr. 106, judetul Hunedoara
Municipiul Vulcan, str. Mihai Viteazu nr. 1A, judetul Hunedoara
Satul Dobra, comuna Dobra, str. 1 Decembrie nr. 69, judetul Hunedoara
Municipiul Deva, str. Horia nr. 103, judetul Hunedoara
Municipiul Deva, Calea Zarandului nr. 148 , judetul Hunedoara
Orasul Simeria, DN 7 km 377+732 m, judetul Hunedoara
Municipiul Hunedoara, str. Victoriei nr. 2A, judetul Hunedoara
Municipiul Fetesti, str. Calarasi nr. 514, judetul Ialomita
Orasul Tandarei, str. Bucuresti nr. 283, judetul Ialomita
Municipiul Slobozia, Soseaua Bucuresti Constanta km 110, judetul Ialomita
Municipiul Urziceni, Soseaua Bucuresti Buzau km 57, judetul Ialomita
orasul Cazanesti, Sos. Bucuresti nr. 2, judetul Ialomita
Municipiul Slobozia, Soseaua Bucuresti Constanta nr. 1, judetul Ialomita
Municipiul Iasi, Soseaua Bucium nr. 17, judetul Iasi
Orasul Targu Frumos, str. Petru Poni nr. 6, judetul Iasi
Municipiul Iasi, str. Silvestru nr. 154, judetul Iasi
Municipiul Iasi, str. Colonel Langa nr. 19, judetul Iasi
Municipiul Iasi, Soseaua Pacurari nr. 92, judetul Iasi
Str. Pacurari 92
Comuna Scobinti, Sat Badeni, DN 28B, judetul Iasi
Municipiul Iasi, Soseaua Sararie nr. 78, judetul Iasi
Municipiul Iasi, str. Tabacului nr. 10, judetul Iasi
Municipiul Iasi, str. Sf. Lazar nr. 64 -66, judetul Iasi
Municipiul Iasi, Calea Chisinaului nr. 102 -104, judetul Iasi
Orasul Targu Frumos, str. Cuza Voda nr. 52, judetul Iasi
Municipiul Pascani, str. Gradinitei nr. 5, judetul Iasi
Str. Nicolina 8-12
Piata 1 Decembrie 1918 f.n.
Municipiul Baia Mare, B-dul Republicii nr. 46, judetul Maramures
Municipiul Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 124, judetul Maramures
Bd. Victoriei 72
Municipiul Baia Mare, str. Minerilor nr 2, judetul Maramures
Municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 163, judetul Maramures
Municipiul Baia Mare, str. Garii nr. 2B, judetul Maramures
Oras Targu Lapus, Str. Liviu Rebreanu nr 103, judetul Maramures
Localitatea Busag,Oras Tautii - Magheraus, str. 112 nr. 99, judetul
Maramures
orasul Viseu de Sus, Str. Randunelelor nr 23, judetul Maramures
oras Borsa, Str. Victoriei nr. 145, judetul Maramures

26

381

OMV

MARAMURES

BAIA MARE 1

382

Petrom

MARAMURES

10 Sighet

383

OMV

MEHEDINTI

5 Dr.Tr.SeVerin

384

Petrom

MEHEDINTI

2 Dr.Tr.SeVerin

385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405

Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
OMV
OMV
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
OMV

MEHEDINTI
MEHEDINTI
MEHEDINTI
MEHEDINTI
MEHEDINTI
MEHEDINTI
MEHEDINTI
Mehedinti
MURES
MURES
MURES
MURES
MURES
MURES
MURES
MURES
MURES
MURES
MURES
MURES
MURES

7 Dr.Tr.SeVerin
Orsova
Vanju - Mare
Cujmir
Simian
Strehaia
Baia de Arama
DROBETA
2 Tg.Mures
1 Reghin
1 Sighisoara
2 Sighisoara
Sovata
3 Tg.Mures
52 Tg. Mures
3 Reghin (Greenfield)
Iernut
SIGHISOARA
4 Tg.Mures
2 Reghin
TG. MURES 1

406
407
408
409
410
411

Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV

NEAMT
NEAMT
NEAMT
NEAMT
NEAMT
NEAMT

12 Piatra Neamt
3 Roman
4 Bicaz
14 Poiana Teiului
2 Roman
ROMAN

412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425

Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom

NEAMT
NEAMT
NEAMT
NEAMT
NEAMT
NEAMT
OLT
OLT
OLT
OLT
OLT
OLT
OLT
OLT

1 Viiisoara
PIATRA NEAMT
2 Faget
11 Darmanesti
3 Savinesti
7 Humulesti
2 Slatina
3 Slatina
1 Slatina
10 Corabia
12 Tia Mare
SLATINA
7 Caracal
8 Caracal

426
427
428
429
430
431
432

Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom

OLT
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA

5 Bals
28 Bicoi
6 Vleni
27 Vest
1 Hipodrom
PLOIESTI 1
51 Cina

Str.Independentei 38
Municipiul Sighetu Marmatiei, str Bogdan Voda nr. 125, judetul
Maramures
Municipiul Drobeta Turnu Severin, B-dul Nicolae Iorga, Nr.16, judetul
Mehedinti
Municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 183, judetul
Mehedinti
Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Revolutiei 16 - 22 Decembrie 1989 nr.
21G
Municipiul Orsova, str. Eroilor nr. 14A, judetul Mehedinti
Orasul Vanju Mare, Calea Severinului nr. 2, judetul Mehedinti
comuna Cujmir, sat Cujmir, DN 56 A Nr.132, judetul Mehedinti
Comuna Simian, satul Simian, judetul Mehedinti
Orasul Strehaia, str. Republi-cii nr. 413, judetul Mehedinti
Orasul Baia de Arama, str. Tudor Vladimirescu nr. 27, judetul Mehedinti
Splaiul Mihai Viteazul
Municipiul Targu Mures, Piata Marasesti nr. 24, judetul Mures
Municipiul Reghin, str. Iernuteni nr. 160, judetul Mures
Municipiul Sighisoara, str. Tirnavei nr. 12, judetul Mures
Municipiul Sighisoara, str. Mihai Viteazu nr. 143, judetul Mures
oras Sovata, str. Primaverii nr. 118, judetul Mures
Municipiul Targu Mures, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 256, judetul Mures
SANGEORGU DE MURES Str Transilvaniei 254
Municipiul Reghin, str. Mihai Viteazul nr. 230, judetul Mures
Oras Iernut, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, judetul Mures
Str.Mihai Viteazul 7A
Municipiul Targu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 286, judetul Mures
municipiul Reghin, str. Piata Mica nr. 1/A, judetul Mures
Str. Gheorghe Doja 62
Municipiul Piatra Neamt, B-dul General Nicolae Dascalescu nr. 397,
judetul Neamt
Municipiul Roman, Artera Ocolitoare nr. 9, judetul Neamt
Orasul Bicaz, str. Republicii FN, judetul Neamt
Comuna Poiana Teiului, sat Poiana Largului, DN 17B, judetul Neamt
Municipiul Roman, str. Stefan cel Mare nr. 290, judetul Neamt
Str. Mihai Viteazul 1
Comuna Alexandru cel Bun, sat Bistrita, str. Petru Rares nr. 221, judetul
Neamt
Str. Mihai Viteazu f.n.
Municipiul Piatra Neamt, str. Orhei nr. 5, judetul Neamt
Municipiul Piatra Neamt, str. Petru Rares nr. 65, judetul Neamt
Comuna Savinesti, sat Savinesti, str. Chimiei nr. 9, judetul Neamt
Orasul Targu Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 100, judetul Neamt
Municipiul Slatina, str. Crisan nr. 21, judetul Olt
Municipiul Slatina, B-dul Sfantul Constantin Brancoveanu nr. 2, judetul Olt
Municipiul Slatina, str. Pitesti nr. 193, judetul Olt
Orasul Corabia, str. Caracal nr. 2, judetul Olt
sat Potlogeni, Comuna Tia Mare, judetul Olt
Str. Cornisei f.n.
Municipiul Caracal, str. Carpati nr. 49A, judetul Olt
Municipiul Caracal, Drum European 70 (DN 6), judetul Olt
Comuna Bobicesti, tarlaua 84, parcela 164, DN 65 Slatina - Craiova, judetul
Olt
orasul Baicoi, Str.Republicii nr. 85, judetul Prahova
oras Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare nr.2, judetul Prahova
Municipiul Ploiesti, Soseaua Vestului nr. 3, judetul Prahova
Municipiul Ploiesti, B-dul Bucuresti nr.230, judetul Prahova
Str. Republicii 182
municipiul Ploiesti, str. Andrei Muresanu nr. 59, judetul Prahova

27

433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457

OMV
OMV
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom

PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
PRAHOVA
SALAJ
SALAJ
SALAJ
SALAJ
SALAJ
SALAJ
SALAJ
SALAJ
SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE

14 Mizil
9 Cimpina
PLOIESTI 2
13 Piatra Ars
16 Potigrafu
3 Bucov
2 KM 6
15 Cornu
12 Sinaia
4 Jibou
6 Ileanda
3 Simleu Silvaniei
ZALAU
2 Zalau
7 Crasna
1 Zalau
5 Cehu Silvaniei
MPP Satu Mare Careiului
1 Satu Mare
7 Carei
15 Tasnad
2 Negresti Oas
10 Satu Mare
11 Iojib
16 Livada

Comuna Vadu Sapat, satul Ungureni nr. 800, judetul Prahova


municipiul Campina, B-dul Nicolae Balcescu Nr. 60, judetul Prahova
Sos. Vestului colt Marasesti
orasul Busteni, B-dul Independentei nr. 9B, judetul Prahova
sat Potigrafu, comuna Gorgota nr.354, judetul Prahova
Municipiul Ploiesti, Str. Strandului nr. 2, judetul Prahova
comuna Blejoi, sat Blejoi nr. 916, judetul Prahova
comuna Cornu, satul Cornu de Sus, DN 1 nr. 339, judetul Prahova
orasul Sinaia, B-dul Carol I nr. 1, judetul Prahova
Oras Jibou, str. 1 Mai nr. 25, judetul Salaj
Comuna Ileanda, sat Ileanda, str. Simion Barnutiu nr. 26, judetul Salaj
Oras Simleu Silvaniei, Str. Tudor Vladimirescu nr. 40, judetul Salaj
Str. Mihai Viteazul 107-109
Municipiul Zalau, str Porolissum nr 13 /A, judetul Salaj
comuna Crasna, sat Crasna nr 757, judetul Salaj
Municipiul Zalau, B-dul M. Viteazul nr. 55, judetul Salaj
Oras Cehu Silvaniei, str Garii nr. 6, judetul Salaj
Municipiul Satu Mare, str. Careiului nr. 57/A -57/B, judetul Satu Mare
Municipiul Satu Mare, Str. Botizului nr. 20, judetul Satu Mare
Municipiul Carei, str. Cimitirului nr. 14B, judetul Satu Mare
orasul Tasnad, Str. Infrairii nr. 102, judetul Satu Mare
oras Negresti Oas, Str. Victoriei Nr. 2, judetul Satu Mare
Municipiul Satu Mare, Str. Botizului nr. 151, judetul Satu Mare
Comuna Mediesu Aurit, sat Iojib, judetul Satu Mare
Oras Livada, str. Satu Mare DN 19 km 199+420 (DN 1C), judetul Satu Mare

458
459
460
461
462
463

Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
OMV

SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE

3 Satu Mare
4 Satu Mare
9 Satu Mare
51 Satu Mare
12 Petea
8 Satu Mare

464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
OMV
OMV
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
OMV
OMV
OMV
Petrom
Petrom
Petrom

SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
TELEORMAN
TELEORMAN
TELEORMAN
TELEORMAN
TELEORMAN

12 Vestem
SIBIU
MPP Sibiu 2 Compa
2 Sibiu
7 Agnita
8 Medias
9 Copsa Mic
1 Sibiu
3 Sibiu
1 Suceava
SUCEAVA
8 Clung Moldovenesc
9 Vatra Dornei
11 Holda
4 Gura Humorului
10 Radauti
18 Vama Siret
2 Suceava
7 Flticeni
3 Suceava
1 Alexandria
5 Turnu Magurele
14 Alexandria
9 Zimnicea
2 Alexandria

Municipiul Satu Mare, Piata George Calinescu nr. 13, judetul Satu Mare
Municipiul Satu Mare, Piata George Boitor nr. 14, judetul Satu Mare
Municipiul Satu Mare, Piata Nicolae Titulescu Nr. 33, judetul Satu Mare
Henri Coanda f.n.
Comuna Dorolt, sat Petea nr. 68, judetul Satu Mare
Municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 137/F, judetul Satu Mare
comuna Selimbar, satul Vestem, intersectia DN1 km 296 + 300 cu DN7 km
258 + 790
Str. Alba Iulia 114
Municipiul Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 42D, judetul Sibiu
Municipiul Sibiu, Calea Surii Mari nr. 16B, judetul Sibiu
Oras Agnita, str. Avram Iancu nr. 143, judetul Sibiu
Municipiul Medias, Soseaua Sibiului nr. 98, judetul Sibiu
Oras Copsa Mica, Soseaua Sibiului nr. 57, judetul Sibiu
Municipiul Sibiu, Bd. Vasile Milea nr. 37B, judetul Sibiu
Municipiul Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr 49, judetul Sibiu
Municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 1, judetul Suceava
Calea Unirii 22
comuna Sadova, sat Sadova, nr. 690 B, judetul Suceava
Municipiul Vatra Dornei, Str. Argestru Nr. 4, judetul Suceava
oras Brosteni, sat Holda, judetul Suceava
Oras Gura Humorului, B-dul Bucovina nr. 100bis, judetul Suceava
Municipiul Radauti, Calea Bucovinei nr. 49P, judetul Suceava
Oras Siret, str. Alexandru cel Bun nr. 150 (DN2 / E85), judetul Suceava
Municipiul Suceava, str. Cernauti nr. 112F, judetul Suceava
Municipiul Falticeni, str. Plugari nr. 1, judetul Suceava
Municipiul Suceava, str. Cuza Voda nr. 65, judetul Suceava
Municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 8, judetul Teleorman
Municipiul Turnu Magurele, str. Alexandriei nr. 9, judetul Teleorman
Municipiul Alexandria, str. Bucuresti nr. 184, judetul Teleorman
Orasul Zimnicea, str. Mihail Kogalniceanu nr. 24, judetul Teleorman
Municipiul Alexandria, str. Gheorghe Doja nr. 1, judetul Teleorman

28

489
490

Petrom
Petrom

TELEORMAN
TELEORMAN

10 Poroschia
13 Tatarasti

491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
OMV
OMV
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
OMV
OMV
Petrom
OMV
Petrom

TELEORMAN
TELEORMAN
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
Timis
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TIMIS
TULCEA
TULCEA
TULCEA
TULCEA
TULCEA
VALCEA
VALCEA
VALCEA
VALCEA
VALCEA
VALCEA
VALCEA
VALCEA
VALCEA

3 Rosiori de Vede
7 Videle
Dumbravita
1 Sinnicolau Mare
TIMISOARA 2
13 Timisoara
LUGOJ
TIMISOARA 4
Mures Timisoara
Sag
16 Timisoara
MPP Timisoara Sagului
MPP Timisoara Torontal
TIMISOARA 3
TIMISOARA 5
2 Sinnicolau Mare
Cornesti
3 Lugoj
Faget (Faget exit Lugoj)
2 Lugoj
1 Jimbolia
Torontal 1 Timisoara
TIMISOARA 1
1 Tulcea
Isaccei
Macin
Baia
Babadag
17 Racovita
10 Balcesti
1 Troianu
9 Dragasani
RAMNICU VALCEA 1
CALIMANESTI
Rm Valcea Ringroad
RAMNICU VALCEA 2
14 RM. Valcea

528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543

Petrom
Petrom
OMV
Petrom
OMV
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
Petrom
OMV
Petrom
OMV
Petrom
OMV
Petrom

VALCEA
VALCEA
VALCEA
VALCEA
VALCEA
VASLUI
VASLUI
VASLUI
VASLUI
VASLUI
VASLUI
VRANCEA
VRANCEA
VRANCEA
VRANCEA
VRANCEA

7 RM. Valcea
3 Brezoi
6 Horezu
16 Tatarani
4 Topolog
Alblita
Zorleni
Negresti
Husi
1 Barlad
1 Vaslui
9 Panciu
Focsani
2 Focsani
7 Adjud
30 Marasesti

Comuna Poroschia, sat Poroschia, judetul Teleorman


comuna Tatarastii de Sus, sat Udupu, judetul Teleorman
Municipiul Rosiori de Vede, str. Mihail Kogalniceanu nr. 50, judetul
Teleorman
oras Videle, str. Petrolului nr. 2 bis, judetul Teleorman
sat Dumbravita, comuna Dumbravita, str. Conac nr. 4, judetul Timis
Orasul Sannicolau - Mare, str. Drumul Saravale Nr. 1/A, judetul Timis
B-dul. Republicii, Nr. 23, Localiatatea Timisoara, Jud. Timis
Municipiul Timisoara, B-dul Eroilor de la Tisa Nr. 37 A, judetul Timis
Calea Timisoara 113
Bd. 16 Decembrie 65
Municipiul Timisoara, Str. Mures nr. 41, judetul Timis
comuna Sag, sat Sag, DN 59, km. 13, judetul Timis
Municipiul Timisoara, Str. Lunei, Nr. 20, judetul Timis
Municipiul Timisoara, Calea Sagului nr. 138-140, judetul Timis
Municipiul Timisoara, Str. Miresei nr. 1, judetul Timis
Calea Aradului
Str. Bocu Sever 2-4
orasul Sannicolau Mare, str. Drumul Cenadului Nr. 18/A, judetul Timis
Comuna Ortisoara, sat Cornesti, DN 69 km 18, judetul Timis
Municipiul Lugoj, str. Caransebesului Nr. 4, judetul Timis
orasul Faget, str. Calea Lugojului nr. 84, judetul Timis
Municipiul Lugoj, Str. V.V.Delamarina, Nr. 36 bis, judetul Timis
Oras Jimbolia, Calea Timisorii nr. 96, judetul Timis
Municipiul Timisoara, Calea Torontalului nr. 71, judetul Timis
Str.Aries 9
Municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 160, judetul Tulcea
Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 127, judetul Tulcea
Oras Macin, str. Brailei nr. 1, judetul Tulcea
Comuna Baia, sat Baia, DN 22B km 23, judetul Tulcea
Oras Babagad, str. Mihai Viteazu nr. 24, judetul Tulcea
Comuna Racovita, sat Tutulesti, judetul Valcea
Oras Balcesti, str. Deputat Anton Mitaru nr. 4, judetul Valcea
Municipiul Ramnicu Valcea, Calea lui Traian nr. 25, judetul Valcea
Municipiul Dragasani, str. Tudor Vladimirescu nr. 703, judetul Valcea
Calea lui Traian 53
Localitatea Calimanesti, DN67, KM198, Jud. Valcea
Municipiul Ramnicu Valcea, Calea lui Traian nr. 269B, judetul Valcea
Str. Calea lui Traian 160A
Municipiul Ramnicu Valcea, str. Libertatii nr. 36, judetul Valcea
Municipiul Ramnicu Valcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 40, judetul
Valcea
Oras Brezoi, str. Eroilor nr. 8, judetul Valcea
Orasul Horezu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 92, judetul Valcea
Comuna Mihaiesti, sat Munteni nr. 75, judetul Valcea
Comuna Milcoiu, satul Tepsenari, judetul Valcea
Comuna Dranceni, sat Rasesti, str. Basarabiei nr. 3, judetul Vaslui
comuna Zorleni, sat Simila nr. 393, judetul Vaslui
Oras Negresti, str. Decebal nr. 8, judetul Vaslui
Municipiul Husi, Calea Basarabiei nr. 64B, judetul Vaslui
Municipiul Barlad, Soseaua Tecuciului nr. 3, judetul Vaslui
Municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 24, judetul Vaslui
Oras Panciu, str. Nicolae Titulescu nr. 31, judetul Vrancea
Municipiul Focsani, str. Revolutiei nr. 30, judetul Vrancea
Municipiul Focsani, B-dul Bucuresti nr. 15A, judetul Vrancea
Municipiul Adjud, str. Republicii nr.2 B, judetul Vrancea
Orasul Marasesti, Soseaua Bucuresti Bacau, nr. 2A, km 203 205

29

544

Petrom

VRANCEA

1 Focsani

Municipiul Focsani, str. Cuza Voda nr. 58A, judetul Vrancea

30

Anexa 4 La Regulamentul Campaniei Promotionale HAI ROMANIA!


DECLARATIE - Acord de utilizare a propriei imagini

DECLARATIE
(Acord de utilizare a propriei imagini)
Intrucat, am participat la Campania promotionala HAI ROMANIA!, denumita in continuare Campania,
indeplinind conditiile prevazute in Regulamentul Oficial al Campaniei, am fost desemnat castigator al unuia
dintre premiile oferite in cadrul Campaniei.
Campania a fost organizata de OMV Petrom Marketing S.R.L., cu sediul in Strada Coralilor, nr. 22,
Cladirea Infinity, Oval B, etajul 1, Sector 1, cod postal 013329, Bucuresti, cod fiscal: 11201891, nr.
Inregistrare la registrul comertului: J40/10637/ 1998, si s-a desfasurat in perioada 27 mai 2016 19 iunie
2016, pe intreg teritoriul Romaniei in statiile de distributie carburanti operate sub brand Petrom, apartinand
Organizatorului.
Subsemnatul/ a .. nascut (a) la data de .., in localitatea
. cu domiciliul in .. strada .., nr. .., bl. .., sc. , ap.
., identificat cu B.I./ C.I. seria nr. . CNP ., eliberat de
.. la data de , declar pe proprie raspundere urmatoarele:
Am cunoscut in detaliu prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei.
Premiul castigat mi-a fost atribuit integral si cu respectarea in totalitate a prevederilor cuprinse in
Regulamentul Oficial al Campaniei.
Prin completarea prezentei DECLARATII sunt de acord in mod expres si neechivoc sa-mi fie folosite de
catre OMV Petrom Marketing SRL, fie direct fie prin intermediul unui tert, imaginea si vocea (dupa caz) si
sa fie facute publice, prin orice mijloace de comunicare in cadrul oricaror materiale publicitare/ de
comunicare (materiale filmate audiovizuale, audio, fotografice, print-uri etc.), precum si numele,
prenumele, adresa de domiciliu, varsta si premiul castigat, fara nicio plata aferenta. Materiale realizate de
catre OMV Petrom Marketing S.R.L vor fi utilizate de catre companie oricand pe teritoriul Romaniei, in
vederea comunicarii lor catre public (televiziuni publice si/ sau private, locale si/ sau nationale, radio, presa
scrisa, internet, outdoor panotaj stradal si alte asemenea, materiale publicitare in statiile de distributie
carburanti), fara ca pentru acestea sa am pretentii financiare ori de alta natura din partea OMV Petrom
Marketing S.R.L. ori din partea oricarui colaborator al OMV Petrom Marketing S.R.L. implicat direct sau
indirect in organizarea Campaniei.
Avnd in vedere ca toate drepturile de proprietate intelectuala asupra Materialelor fotografice si audiovideo, rezultat al Campaniei se nasc in patrimoniul OMV Petrom Marketing S.R.L, sunt de acord ca
acestea aparin exclusiv si in totalitate OMV Petrom Marketing S.R.L.
Semnez prezenta declaratie astazi, ., in doua exemplare originale.
Nume, prenume:
Semnatura

31

Anexa 5 La Regulamentul Campaniei Promotionale HAI ROMANIA!


PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE PREMIU

Team Leader.
#

DATA

ORAS

STATIE
VIZITATA

ORA
SOSIRE
ECHIPA

DATE CASTIGATOR
NUME CASTIGATOR
NR. SERIE CI
VOUCHER

NUMAR DE NR
Nr. BON FISCAL
TELEFON
INMATRICULARE CARBURANT

AM PRIMIT PREMIUL
SERIE
SEMNATURA
VOUCHERE CASTIGATOR*

AM PREDAT PREMIUL
SEMNATURA
TEAM LEADER

NUME CASIER
PETROM

SEMNATURA CASIER
STAMPILA
PETROM

ORA
PLECARE
ECHIPA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

*Prin semnarea prezentului proces verbal, castigatorii Campaniei promotionale Hai Romania! (Campania) sunt de acord in mod expres si neechivoc ca datele lor personale, respectiv: nume, prenume,
varsta, adresa de domiciliu, serie si numar carte/buletin de identitate, numar de telefon, numar inmatriculare autovehicul si semnatura, sa intre in baza de date a OMV PETROM Marketing S.R.L. si sa fie
prelucrate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: desemnarea si validarea castigatorilor, inmanarea premiilor castigatorilor Campaniei si promovarea Campaniei. Totodata,
castigatorii Campaniei declara ca sunt de acord sa inmaneze Organizatorului o copie a cartii/buletinului de identitate, conform prevederilor art. 7.2 alin. (2) pct. (iii) din Regulamentul Oficial al Campaniei.
De asemenea, castigatorii Campaniei declara ca au fost informati cu privire la drepturile ce le sunt recunoscute prin Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cu privirea la: dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus/a unei decizii individuale si dreptul de a se
adresa justitiei.

32