Sunteți pe pagina 1din 3

NOTIUNEA DE MISIUNE DIPLOMATICA

Variatele si multiplele probleme si activitati care apar in sfera Relatiilor Internationale nu pot fi
rezolvate in totalitatea lor de catre seful statului si de ministru de externe, deoarece ei nu se pot
ocupa si trata direct de chestiunile internationale economice, culturale, juridice care apar intre
natiuni. Din aceste motive, a rezultat necesitatea de a crea si intretine in strainatate reprezentante
diplomatice al statului care sint insarcinate sa negocieze si sa actioneze in numele sau si sa ajute la
rezovarea problemelor cotidiene. Pentru desemnarrea organului permanent de relatii diplomatice
intre state, termenul generic este cel de reprezentanta diplomatica; pe linga notiunea de
reprezentanta diplomatica in practica este folosita notiunea de misiune diplomatica.
Misiunea diplomatica este definita ca un organ de subiect de drept international, instituit in mod
permanent pe linga un alt subiect de drept international si insarcinat cu asigurarea relatiilor
diplomatice a acestui subiect in scopul de a mentine relatii diplomatice cu statul respectiv.
Ca organ al statului, misiunii diplomatice i se aplica normele de drept intern, referitor la personalul,
procedura de numire a sefului de misuune, normele referitoare la raporturile intre misiunea
diplomatica si administratia centrala, insa ca organ ce desfasoara o activitate in domeniul relatiilor
externe, statutul juridic al misiunii diplomatice beneficiaza de guvernarea normelor de drept
international.
In literatura juridica de specilaitate, termenul de misiune diplomatica i se dau mai multe intelesuri:
raport juridic bilateral de drept international (,,raportul de misiune diplomartica"); sarcina incredintata
de statul trimitator agentului sau diplomatic; grup constituit din totalitatea persoanelor insarcinate cu
functii diplomatice(agentii diplomatice) sau care sa asiste pe agentul diplomatic in indeplinirea
sarcinii (colaboratorii lui); in sfirsit, sensul care are relevanta in acest context, si anume acela de
organ al statului trimitator, de institutie permanenta si distincta de persoanele fizice care o alcatuiesc,
deci acea institutie care preexista numirii agentilor diplomtici si sa continue sa subziste, chiar si dupa
ce misiunea individuala a unuia dintre acesti agenti s-a incheiat.
FUNCTIILE MISIUNILOR DIPLOMATICE
-prezentareRatiunea de a fi a unei misiuni diplomatice consta in desfasurarea activitatii acesteaia imperuna cu
finalitatea urmarita concretizata in functiile diplomatice.
Fiecrae misiune diplomatica este infiintata pentru a realiza in practica anumite obiective ale functiilor
incredintate.
Datorita diversitatii relatiilor dintre state doua state se intensifica si se dezvolta activitatii misiunii
diplomatice. Aceasta activitate depinde de relatiile dintre doua state, precum si de climatul politic in

relatiile dintre acestea. Prin functie a misiunii diplomatice intelegem o anumita actiune realizata de
unul sau mai multi diplomati, intr-un domeniu concret pe teritoriul statului acreditar.
Activitatea misiunii diplomatice inglobeaza in sine totalitatea actiunilor si activitatilor esfasurate de
misiunea diplomatica pe teitoriul statului acreditar. Conventia de la Viena din 1961 a reglementat
aceasta problematica in art. 3, procedind la o enumerare a acestuia.
- functia de reprezentare a statului acreditant in statul acreditar
- de a ocroti in statul acreditar interesele statului acreditant si ale cetatenilor sai in limitele admise de
rdeptul international.
- a duce tratative , a negocia cu guvernul statului acreditar
- a se informa prin mijloace licite sau legale despre conditiile si evolutia evenimentelor din statul
acreditar si a le transmite statului, guvernului sau
- a promova relatii de prietenie si a dezvolta relatii economice, sociale si de alta natura intre cele 2
state (cooperare internationala)
- Exercitarea functiilor consulare
Functia de reprezentare
Functia misiunii diplomatice de a reprezenta statul acreditant este una dintre cele mai vechi- prin ea
misiunile permanente afirmindu-se in modul cel mai pregnant, chiar din momentul aparitiei lor ca
organe ale relatiilor externe ale statelor; ea este considerata in doctrina ca fiind functia principala,
fundamentala a misiunii diplomatice. Sarcina primordiala a fiecarui membru al corpului diplomatic a
fost si va continua sa fie aceea de a prezenta interesele statului sau. Deci, primul si cel mai
elementar moment in manifestarea misiunii diplomatice este declinarea identitatii, adica in numele isi
desfasoara ea activitatea.
Seful misiunii diplomatice reprezinta statul in totalitatea relatiilor sale internationale, nu numai fata de
statul in care a fost acrediatat, ci si fata de alte state. El reprezinta juridiceste statul de care apartine
(,,este purtatorul de cuvint al sefului statului sau si al ministerului de externe, in ce priveste
comunicarile pe care le are de facut statului in care este acreditat; el primeste, de asemenea,
comunicarile de la acesta pentru a le aduce la cunostinta statului sau"), el este mandatarul; el este
imaginea puterii statale, a demnitatii sale, a independentei sale.
In conformitate cu prevederile legislatiei noastre, seful misiunii diplomatice este reprezentant unic al
Republicii Moldova in statul in care este acreditat, avind in competenta generala de reprezentare; in
statul in care acreditat, seful misiunii diplomatice reprezinta statul moldovenesc fata de orice alt

cetatean moldovan trimis in misiune permanta sau temporara sau aflat in orice alta calitate in acel
stat. Asemenea prevedere da expresie unei conceptii si practici generale a statelor.
Data fiind natura sa, misiunea diplomatica reprezinta din punct de vedere politic, acest stat, prin
simplu fapt al existentei sale in statul acreditar. Din punct de vedere juridic (natura juridica a
reprezentarii diplomatice) se considera ca reprezentantul diplomatic au misiunea de a prezenta
statul care -i desemneaza in statul in care ii primeste; sunt deci ai statului acreditant in statul
acreditar. Rolul pe care il are de a dezvolta relatiile dinre statul acreditar face insa ca misiunea sa
actioneze intre cei doi subiecti de drept international, dar efectele activitatii ei trebuie vazute, in acest
context