Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Arhitectura ANSI-SPARC pe 3 nivele pentru bazele de constă din: nivelul extern, nivelul
conceptual si nivelul intern
2. Arhitectura unui instrument OLAP este o arhitectura pe: 3 niveluri
3. Arhitectura unui instrument OLAP include: un motor analitic pe post de server pentru
aplicatiile desktop
4. Arhitectura unui instrument OLAP include: una sau mai multe baze de date
5. Arhitectura unui instrument OLAP include: uneltele utilizatorului final pentru operatii de
raportare etc. si un motor analitic pe post de server pentru aplicatiile desktop
6. Autorul conceptului de "data warehouse" (depozit de date) este: William Inmon
7. Cardinalul relatiei rezultate din produsul cartezian de relatii este: mai mare decât
cardinalul relatiei rezultate
8. Cel mai simplu mod de vizualizare a datelor dintr-un depozit de date este reprezentat
de: un cub n-dimensional
9. CGI înseamnă: Common Gateway Interface
10. Cunostintele sunt: informatii contextualizate
11. Datele dintr-un sistem OLTP: ) sunt date dinamice, detaliate, incosistente, fragmentate,
redundante constituie o sursă de date pentru depozitele de date
12. Datele sunt: informatii primare
13. Depozitele de date constituie baza informatională a: sistemelor de suport pentru decizii
(DSS)
14. Depozitele de date diferă fată de sistemele informatice clasice din punctul de vedere al
ciclului de dezvoltare si de viată si diferă fată de sistemele OLTP din punctul de vedere al
frecventei si tipului de tranzactii permise
15. Fluxul de intrare a datelor în depozitul de date constă din operatii de: actualizare în
loturi
16. Forma normală Boyce-Codd este o variantă mai tare a: FN3
17. În algebra relatională există: operatii unare si binare
18. Independenta fată de strategiile de acces la datele dintr-o bază de date este: Necesară
19. Informatiile sunt: date validate, organizate si relationate
20. Integritatea referentială a bazei de date se referă la: relatiile din baza de date
21. Interogările de actiune sunt interogări de: actualizare, adăugare, stergere si creare de
table
22. Intr-o bază de date este necesară : si independenta fizică si independenta logică a datelor
23. Intr-un depozit de date este necesar să existe: un sistem coerent de codificare si
reprezentare a informatiilor un sistem consistent de unităti de măsură un sistem stabil de
reprezentare fizică a datelor
24. Mecanismul charge-back pentru utilizarea resurselor este o caracteristică a: ) depozitelor
de date
25. Metadatele care intră în componenta unui depozit de date pot fi: metadate
administrative
26. Metadatele care intră în componenta unui depozit de date pot fi: metadate pentru
optimizare
27. MIDI inseamnă:: Musical Instrument Digital Interface
28. Modelul relational se bazează pe: ) noŃiunea matematică de submultime
29. Nivelul conceptual; descrie datele si relatiile dintre ele, fără detalii de implementare
30. Nivelul extern: reprezintă modurile diferite în care diferiti utilizatori ai bazei de date
percep datele stocate în aceasta
• bază de date este: c) un model al microuniversului la care se referă
• bază de date este:= c) si (a) si (b)
• bază de date multimedia este o bază de date care inglobează informatie de tip:
text, grafic, sonor, animat, video
• cheie de acces: pentru depozitele de date cuprinde si o variabilă temporală
• relatie este în FN2 dacă este în FN1 si dacă : ) oricare dintre atributele sale care
nu fac parte din cheia primară este complet dependent functional de cheia
primară
• relatie este în FN3 dacă este în FN2 nici unul dintre atributele sale care nu fac
parte din cheia primară nu este, prin tranzitivitate, dependent funcŃional de
cheia primară
31. OLTP înseamnă: on line transactional processing
32. Operatiile de actualizare a depozitelor de date sunt: de tip adăugare
33. Pentru optimizarea interogărilor pe baze de date relatioanle se recomandă: toate cele de
mai sus
34. Principalele activităti care compun asa-numitul out-flow din depozitele de date sunt:
accesarea si livrarea datelor
35. Printre componentele unui depozit de date se numără: componenta back-end
36. Printre componentele unui depozit de date se numără: componenta front-end si managerul
depozitului de date
37. Printre componentele unui depozit de date se numără: componenta front-end si
componenta back-end
38. Printre componentele unui depozit de date se numără: datele detaliate si metadatele
39. Printre componentele unui depozit de date se numără: datele operationale si metadatele;
40. Printre componentele unui depozit de date se numără: datele sintetizate si metadatele
41. Printre componentele unui depozit de date se numără: managerul depozitului de date
42. Printre componentele unui depozit de date se numără: metadatele
43. Printre componentele unui depozit de date se numără: unelte de dezvoltare a aplicatiilor
44. Printre componentele unui depozit de date se numără: unelte pentru sisteme de
informatii executive
45. Printre componentele unui depozit de date se numără: uneltele de data mining si OLAP si
uneltele de raportare si interogare
46. Printre regulile cu care W. Inmon a definit depozitele de date se numără: depozitul de
date si mediul operational trebuie să fie separate, depozitul de date conŃine date istorice
referitoare la o lungă perioadă de timp
47. Printre regulile cu care W. Inmon a definit depozitele de date se numără: datele din
depozitul de date trebuie să fie integrate
48. Printre regulile cu care W. Inmon a definit depozitele de date se numără: datele din
depozitul de date sunt orientate spre obiect
49. Procesul de ierarhizare si relocare a datelor intrate într un data warehouse down-flow
50. Procesul de sintetizare, împachetare si distribuire a datelor intrate într un data
warehouse poartă numele de up-flow
51. Proiectarea bazei de date la nivel logic constă din realizarea: schemei externe si a schemei
conceptuale a bazei de dateâ
52. Redundanta datelor: este creată în mod intentionat în depozitele de date
53. Reprezentarea fizică a datelor din baza de date este descrisă la nivelul: intern
54. Rezolutia monitorului VGA este de 640x480 pixeli
55. Schema clasică a unui depozit de date este: de tip stea
56. Sistemele de gestiune a bazelor de date prerelationale sunt: sistemele ierahice si sistemele
de tip retea
57. Sistemele de gestiune a bazelor de date relationale comerciale sunt sistemele de gestiune
care respectă: b) cele 12 reguli ale lui E.F. Codd
58. Sistemele de gestiune post-relationale ale bazelor de date sunt ) sistemele orientate obiect
si sistemele hibride;
59. Transformările si circuitul datelor în depozitele de date sunt descrise prin următoarele
tipuri de fluxuri:: in-flow, meta-flow, out-flow, down-flow, up-flow
60. Un depozit de date este: o colectie tematică si integrată de date si o colectie de date
nevolatilă dar dinamică în timp
61. Un index se poate sterge cu clauza: DROP INDEX
62. Un model de date este: o colectie de concepte care descriu structura bazei de date si un
set de operatii de bază care descriu modul de lucru cu baza de date
63. Un sistem de gestiune a bazei de date este o componentă: software
64. Un sistem de gestiune a bazei de date este: si (a) si (b)
65. Valorificarea informatiei de date se din depozitele poate face prin analiza
multidimensională
66. Valorificarea informatiei din depozitele de date se poate face prin: mecanismul OLAP
67. Valorificarea informatiei din depozitele de date se poate face prin: mecanismul OLAP si
analiza multidimensională