Sunteți pe pagina 1din 108

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

C U PR I N S
CUPRINS ....................................................................................................................................................................................................................... 3
INTRODUCERE ........................................................................................................................................................................................................... 9
PROTECIA MEDIULUI PRIORITATE NAIONAL. SCOPUL I PRINCIPIILE DE BAZ ALE PROTECIEI MEDIULUI ...... 10
Scopul proteciei mediului .......................................................................................................................................................................................................... 10
Care sunt principiile de baz ale proteciei mediului? .................................................................................................................................................. 10
CADRUL INSTITUIONAL DE ADMINISTRARE N DOMENIUL PROTECIEI MEDIULUI I UTILIZRII RESURSELOR
NATURALE ................................................................................................................................................................................................................ 12
COMPETENELE DE BAZ ALE CONSILIILOR LOCALE N DOMENIUL PROTECIEI MEDIULUI I UTILIZRII
RESURSELOR NATURALE .................................................................................................................................................................................... 14
Competenele de baz ale consiliilor locale de nivelul 1 .............................................................................................................................................. 14
Atribuiile de baz ale primarului .......................................................................................................................................................................................... 14
Atribuiile secretarului ................................................................................................................................................................................................................. 15
Competenele de baz ale consiliilor locale de nivelul 2 .............................................................................................................................................. 15
Atribuiile de baz ale preedintelui raionului ................................................................................................................................................................. 15
ATRIBUIILE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE N ASIGURAREA SECURITII ECOLOGICE N
TERITORIUL ADMINISTRAT .............................................................................................................................................................................. 16
Competenele Autoritilor Administraiei Publice Locale ale raionului, municipiului ................................................................................ 16
Care sunt competenele Autoritilor Administraiei Publice locale ale comunei (satului), oraului? .................................................. 16
MECANISMUL ECONOMIC DE UTILIZARE I PROTECIE A RESURSELOR NATURALE .................................................................. 18
Principiile mecanismului economic de utilizare i protecie a resurselor naturale ........................................................................................ 18
PLATA PENTRU UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE .......................................................................................................................... 19
Cum se stabilete plata pentru resursele funciare? ....................................................................................................................................................... 19
Cum se stabilete plata pentru resursele acvatice? ....................................................................................................................................................... 19
Cum se stabilete plata pentru resursele minerale? ....................................................................................................................................................... 20
Cum se stabilete plata pentru resursele forestiere? ..................................................................................................................................................... 20
Cum se stabilete plata pentru resursele faunistice? .................................................................................................................................................... 20
Cum se stabilete plata pentru resursele piscicole? ....................................................................................................................................................... 20
TAXA PENTRU POLUAREA MEDIULUI NCONJURTOR ........................................................................................................................... 21
De ce depind mrimea plilor? ............................................................................................................................................................................................... 21
De ctre cine se stabilesc normativele plilor pentru poluarea mediului? ........................................................................................................ 21
Unde sunt prevzute normativele de plat pentru poluarea mediului? ............................................................................................................... 21
PARTICIPAREA PUBLICULUI LA PROTECIA MEDIULUI I UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE........................................ 22
MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE ................................................................................................................................................ 23
Cum se clasific resursele naturale? ...................................................................................................................................................................................... 23
Care sunt resursele naturale locale? ...................................................................................................................................................................................... 23
Care este regimul de proprietate asupra resurselor naturale? ................................................................................................................................. 23
Cine poate fi beneficiar de resurse naturale? ................................................................................................................................................................... 23
Care este modalitatea folosirii resurselor naturale? ...................................................................................................................................................... 24
Cum se acord dreptul de folosin asupra resurselor naturale? ............................................................................................................................ 24
Prin care document juridic se confirm dreptul de proprietate, de posesiune i de folosin asupra resurselor naturale? ........ 24
Cine exercit controlul asupra folosirii resurselor naturale? .................................................................................................................................... 24
MANAGEMENTUL RESURSELOR FUNCIARE ................................................................................................................................................. 25
Care sunt categoriile de terenuri n dependen de destinaia principal? ........................................................................................................ 25
Care sunt obiectele relaiilor funciare? ................................................................................................................................................................................ 25
Care este regimul juridic al terenurilor n Republica Moldova? ............................................................................................................................... 25
Cum se folosesc terenurile oraelor i satelor (comunelor)? ...................................................................................................................................... 25
Ce cuprind n sine terenurile destinate construciilor urbane i rurale? .............................................................................................................. 25
Pentru care necesiti sunt folosite terenurile de uz public din orae i sate (comune)? ............................................................................. 25
Care terenuri pot fi atribuie ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor pentru realizarea funciilor lor? ................................... 26
Care este destinaia terenurilor mpdurite ale oraelor i satelor (comunelor)? .......................................................................................... 26
Care terenuri sunt considerate terenuri cu destinaie agricol n ora i sat (comun)? ............................................................................ 26
Din categoria de alte terenuri, conform codului funciar, cine face parte? .......................................................................................................... 26
Care terenuri sunt considerate terenuri cu destinaii speciale? ............................................................................................................................... 26
Cum se atribuie terenurile pentru exploatarea zcmintelor? ................................................................................................................................. 26
Care sunt terenurile destinate ocrotirii naturii? .............................................................................................................................................................. 26
Care sunt terenurile destinate ocrotirii sntii? .......................................................................................................................................................... 27
Care sunt terenurile destinate activitii recreative? .................................................................................................................................................... 27
Care sunt terenurile de valoare istorico-cultural?........................................................................................................................................................ 27
Care terenuri din extravilan se includ n zona suburban i n zona verde a comunitii? ......................................................................... 27
Care terenuri sunt considerate terenurile fondului silvic? .......................................................................................................................................... 28
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~3~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

Care terenuri sunt considerate terenurile fondului apelor? ....................................................................................................................................... 28


Care terenuri sunt considerate terenurile fondului de rezerv? ............................................................................................................................. 28
Care este modul de proprietate asupra terenurilor n Moldova? ............................................................................................................................ 28
Cine constituie comisii funciare i care este componena ei?..................................................................................................................................... 29
Care sunt atribuiile de competen ale consiliilor raionale i municipale n domeniul funciar? ............................................................ 29
Care sunt atribuiile de competen ale consiliilor steti (comunale) i oraelor? ....................................................................................... 29
Care sunt obligaiunile deintorilor de terenuri? .......................................................................................................................................................... 29
Ce reprezint monitoringul fondului funciar i cadastrul funciar? ........................................................................................................................ 30
Prin care mecanism poate fi asigurat folosirea raional i protecia resurselor funciare?.................................................................... 30
Ce prevede ca atare reglementarea proprietii funciare? ........................................................................................................................................ 30
Care sunt sursele de poluare i procesele de degradare a solului? .......................................................................................................................... 31
Care este modalitatea de selectare i atribuire a terenurilor sub construcii? ................................................................................................. 31
Care este modalitatea de modificare a destinaiei i schimbul terenurilor? ...................................................................................................... 32
Cine perfecteaz dosarele cadastrale privind atribuirea, modificarea destinaiei i schimbul terenurilor? ...................................... 32
Care sunt cerinele privind selectarea i atribuirea terenurilor sub construcii n spaiile verzi? ........................................................... 32
Care sunt cerinele privind folosirea terenurilor sub construcii n zonele de protecie a apelor rurilor i bazinelor de
ap?....................................................................................................................................................................................................................................................... 33
Care este modul de nstrinare i de atribuire a terenurilor din fondul forestier n alte scopuri dect cele silvice? ....................... 33
Care sunt cerinele privind selectarea terenurilor pentru amplasarea depozitelor de deeuri menajere solide (DMS)? ............. 33
Care este mecanismul aplicrii responsabilitii pentru nerespectarea legislaiei funciare? ................................................................... 34
Cine soluioneaz litigiile funciare? ....................................................................................................................................................................................... 34
Care este modalitatea de recuperare a pagubelor pricinuite deintorilor de terenuri? ............................................................................ 34
Cum sunt folosite mijloacele ncasate pentru repararea pierderilor din producia agricol i silvic? ................................................ 35
ADMINISTRAREA RESURSELOR MINERALE (ZCMINTELOR) ............................................................................................................ 36
Care este regimul de proprietate i modul de gestionare a resurselor minerale? ........................................................................................... 36
Ce reprezint Fondul de stat al subsolului?........................................................................................................................................................................ 36
Ce reprezint fondul de stat al zcmintelor? .................................................................................................................................................................. 36
Cine administreaz Fondul de stat al subsolului i Fondul de stat al zcmintelor? ..................................................................................... 36
Dreptul de folosin asupra sectorului de subsol i dreptul de extragere a substanelor minerale utile? ............................................ 36
Pentru care activiti se atribuie n folosin subsolul? ............................................................................................................................................... 37
Cum se atribuie terenurile proprietate public a unitii teritorial administrative? .................................................................................... 37
Care sunt termenii de atribuire n folosin a sectoarelor de subsol? ................................................................................................................... 37
Cum se legalizeaz atribuirea n folosin a sectoarelor de subsol? ...................................................................................................................... 37
Care este actul permisiv pentru activitile de extragere a substanelor minerale utile? ........................................................................... 37
Ce reprezint cadastrul de stat al subsolului? .................................................................................................................................................................. 38
Care sunt cerinele i normele ecologice de gestionare a resurselor minerale?................................................................................................ 38
Care sunt cerinele de baz la folosirea raional i protecia subsolului? ......................................................................................................... 38
Care sunt competenele autoritilor administraiei publice locale n domeniul folosirii i proteciei subsolului? ........................ 39
Care sunt obligaiunile beneficiarilor subsolului?........................................................................................................................................................... 39
Cine efectueaz proiectarea documentaiei tehnice privind extragerea zcmintelor i recultivarea obiectelor miniere
excavate? ............................................................................................................................................................................................................................................ 40
Ce prevd proiectele ntreprinderilor miniere extractive?.......................................................................................................................................... 40
Ce prevd proiectele construirii obiectelor pentru prelucrarea materiei prime minerale? ........................................................................ 40
Cror expertize este supus documentaia tehnic de proiect? ............................................................................................................................... 41
Cine efectueaz supravegherea de stat a cerinelor securitii industriale? ..................................................................................................... 41
Care sunt competenele autoritilor administraiei publice locale n domeniul folosirii i proteciei subsolului? ........................ 41
Care activiti sunt considerate ilegale, pentru care se aplic mecanismul responsabilitii pentru nerespectarea
legislaiei subsolului? .................................................................................................................................................................................................................... 42
n care caz prejudiciul cauzat subsolului poate fi compensat? ................................................................................................................................. 42
ADMINISTRAREA RESURSELOR ACVATICE ................................................................................................................................................... 43
Care este regimul de proprietate asupra apelor?............................................................................................................................................................ 43
Cum se gestioneaz resursele de ap? .................................................................................................................................................................................. 43
Care sunt principiile gestionrii resurselor de ap? ...................................................................................................................................................... 43
Care sunt competenele Autoritilor Administraiei Publice Locale n domeniul managementului apelor?.................................... 44
Care este regimul de proprietate asupra obiectelor acvatice? ................................................................................................................................. 44
Care activiti se consider folosin a apelor? ............................................................................................................................................................... 44
Care sunt obligaiunile utilizatorilor de ap? ................................................................................................................................................................... 44
n care scopuri se consider folosina general a apei? ............................................................................................................................................... 44
De ctre cine poate fi limitat sau interzis folosina apei pentru scldat i agrement? ............................................................................ 45
Care activiti sunt considerate folosin special a apei? ......................................................................................................................................... 45
Care sunt prioritile folosinei apei?.................................................................................................................................................................................... 45
Care este modalitatea de autorizare a folosinei speciale a apei? .......................................................................................................................... 45
Care sunt termenii pentru care se elibereaz autorizaia? ........................................................................................................................................ 45
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~4~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

Care sunt condiiile generale ce oblig titularul/beneficiarul de folosin special a apei s le respecte? ......................................... 46
Care sunt condiiile speciale ce oblig titularul/beneficiarul de folosin special a apei s le respecte? ........................................... 46
Care sunt sursele de poluare a apelor? ................................................................................................................................................................................. 46
n care scopuri se stabilete un regim special al zonelor de protecie a apelor? .............................................................................................. 47
n care cazuri se stabilesc zone sanitare de protecie cu regim special de exploatare? ................................................................................ 47
Cum sunt considerate cursurile de ap n dependen de lungimea curenilor de ap? .............................................................................. 47
Care obiecte fac parte din categoria bazinelor de ap? ............................................................................................................................................... 48
Care sunt dimensiunile limii zonelor de protecie a apelor rurilor i bazinelor de ap? ....................................................................... 48
Care sunt dimensiunile limii fiilor riverane de protecie? ................................................................................................................................... 48
Cum se stabilesc dimensiunile fiilor riverane de protecie n teritoriul localitilor? ................................................................................ 48
Care sunt dimensiunile limii perdelelor forestiere de protecie a malurilor? ................................................................................................ 48
Care activiti sunt interzise n zonele de protecie a apelor? ................................................................................................................................... 49
Care sunt condiiile de admitere a punatului n zonele de protecie a apelor rurilor i bazinelor de ap? .................................. 49
n care condiii se cere transferarea obiectelor din zona de protecie a apelor?.............................................................................................. 49
n care scopuri sunt folosite teritoriile fiilor riverane de protecie a apelor? ................................................................................................ 49
Care sunt restriciile pentru desfurarea activitilor n limitele fiilor riverane de protecie a apelor?........................................ 49
Cine efectueaz monitorizarea strii apelor de suprafa, a apelor subterane i a zonelor protejate? ................................................ 49
Care sunt activitile pentru care posesorii de terenuri riverane sunt obligai s admit acces pe teritoriul din posesie
fr a percepe plat? .................................................................................................................................................................................................................... 50
Ce reprezint Cadastrul de stat al apelor? .......................................................................................................................................................................... 50
Cine duce evidena primar i prezint rapoarte statistice privind consumul de ap? ................................................................................ 50
MANAGEMENTUL RESURSELOR FORESTIERE ............................................................................................................................................ 51
Cum se clasific vegetaia forestier? ................................................................................................................................................................................... 51
Care sunt subgrupele de pduri n raport cu funciile care le revin? ..................................................................................................................... 51
Care este regimul de proprietate asupra fondului forestier? ..................................................................................................................................... 51
Care sunt competenele autoritilor administraiei publice locale privind reglementarea relaiilor silvice? ................................ 52
Pot cetenii i asociaiile obteti s obin informai despre starea fondurilor silvic i cinegetic? ...................................................... 52
Ce se asigur prin administrarea i gospodrirea fondului forestier? ................................................................................................................ 52
Cine administreaz i gospodrete fondul forestier? ................................................................................................................................................... 52
Cine administreaz vegetaia forestier situat pe terenurile din afara fondului forestier? ..................................................................... 53
Cine administreaz terenurile fondului forestier aflat n proprietate privat? ................................................................................................ 53
Care sunt criteriile gestionrii durabile a pdurilor? .................................................................................................................................................... 53
Cum pot fi transmise n folosin terenurile fondului forestier? ............................................................................................................................... 53
Care este modalitatea de folosin a fondului forestier?.............................................................................................................................................. 53
Care sunt drepturile gestionarilor de terenuri din fondul forestier? ...................................................................................................................... 53
Care sunt obligaiunile gestionarilor de terenuri din fondul forestier? ................................................................................................................ 54
Care sunt drepturile beneficiarilor silvici? .......................................................................................................................................................................... 54
Care sunt obligaiunile beneficiarilor silvici? .................................................................................................................................................................... 54
Care sunt condiiile de acces a cetenilor n fondul forestier? ................................................................................................................................. 54
Care sunt obligaiunile cetenilor n folosina fondului forestier? ........................................................................................................................ 55
Care este modalitatea efecturii folosinelor silvice? .................................................................................................................................................... 55
Cine asigur paza i protecia pdurilor? ........................................................................................................................................................................... 55
Care activiti sunt interzise n fondul forestier i perdelele forestiere de protecie? .................................................................................... 55
Care aciuni sunt admise pe terenurile fondului forestier i n ce cazuri? ........................................................................................................... 55
Cine organizeaz i efectueaz msuri de folosire, regenerare, paz i protecie a pdurilor? ............................................................... 55
n baza cror programe se efectueaz protecia pdurilor i ce include acestea n sine? ........................................................................... 56
Cine menine starea de sntate a pdurilor? .................................................................................................................................................................. 56
Care msuri de protecie a pdurilor urmeaz a fi realizate de ctre proprietarii i gestionarii de terenuri din fondul
forestier? ............................................................................................................................................................................................................................................. 56
Cine asigur controlul asupra proprietarilor i gestionarilor de terenuri din fondul forestier?............................................................... 56
Care este modalitatea de mpdurire a terenurilor degradate? .............................................................................................................................. 56
Care terenuri sunt considerate degradate? ........................................................................................................................................................................ 57
Care terenuri sunt predispuse mpduririi? ....................................................................................................................................................................... 57
Care sunt tipurile de contravenii silvice? ........................................................................................................................................................................... 57
Cum se calculeaz cuantumul prejudiciului cauzat resurselor silvice? ................................................................................................................ 58
MANAGEMENTUL ECOSISTEMELOR I COMPLEXELOR NATURALE PROTEJATE DE STAT ......................................................... 59
Cine constituie Fondul ariilor naturale protejate de stat? .......................................................................................................................................... 59
Care sunt categoriile de obiecte i complexe naturale protejate? ........................................................................................................................... 59
Pentru care scopuri sunt folosite obiectele i complexele naturale? ...................................................................................................................... 59
Ce reprezint cadastrul de stat al obiectelor i complexelor din fondul ariilor protejate?......................................................................... 60
Care este destinaia obiectelor i complexelor naturale protejate? ........................................................................................................................ 60
n care cazuri poate avea loc retragerea terenurilor din fondul ariilor protejate? ........................................................................................ 60
Care este regimul de proprietate asupra obiectelor i complexelor naturale protejate? ............................................................................ 60
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~5~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

Care este regimul de administrare a fondului ariilor naturale protejate? .......................................................................................................... 61


Care este regimul de protecie a obiectelor i complexelor naturale protejate? .............................................................................................. 62
Care activiti sunt admise n zonele de protecie a ariilor protejate? ................................................................................................................. 62
Care activiti sunt interzise n zonele de protecie a ariilor protejate? .............................................................................................................. 62
Care aciuni sunt considerate contravenii? ...................................................................................................................................................................... 63
MANAGEMENTUL SPAIILOR VERZI ............................................................................................................................................................... 64
Ce reprezint un spaiu verde?................................................................................................................................................................................................. 64
Ce reprezint un parc? ................................................................................................................................................................................................................. 64
Ce reprezint o pdure-parc? ................................................................................................................................................................................................... 64
Ce reprezint o grdin public? ............................................................................................................................................................................................ 64
Ce reprezint un scuar? ............................................................................................................................................................................................................... 64
Ce reprezint spaiile verzi din cuprinsul arterelor de circulaie? .......................................................................................................................... 64
Care este importana spaiilor verzi?.................................................................................................................................................................................... 64
Care terenuri se includ n spaiile verzi? .............................................................................................................................................................................. 65
Care vegetaie nu face parte din spaiile verzi? ............................................................................................................................................................... 65
Care este regimul de proprietate asupra spaiilor verzi? ............................................................................................................................................ 65
Care sunt competenele autoritilor administraiei publice locale? .................................................................................................................... 65
Care este modalitatea de acces a cetenilor la spaiile verzi? ................................................................................................................................. 66
Care sunt obligaiunile persoanelor juridice? ................................................................................................................................................................... 66
Cum se clasific spaiile verzi? ................................................................................................................................................................................................. 66
Cum se disting categoriile de spaii verzi n dependen de funciile i modul de folosin a acestora? ............................................... 66
Care sunt obiectivele ce pot fi asigurate prin administrarea i gospodrirea spaiilor verzi? ................................................................. 67
Cine administreaz i duce evidena spaiile verzi? ...................................................................................................................................................... 67
Care sunt restriciile privind construciile n spaiile verzi? ....................................................................................................................................... 67
Ce cuprinde n sine cadastrul spaiilor verzi? .................................................................................................................................................................... 67
Ce reprezint monitoringul spaiilor verzi? ....................................................................................................................................................................... 68
Cine asigur paza i protecia spaiilor verzi? .................................................................................................................................................................. 68
Care msuri de protecie a spaiilor vezi urmeaz a fi realizate de proprietarii i gestionarii spaiilor verzi? ................................ 68
Care sunt drepturile cetenilor i organizaiilor obteti n domeniul managementului spaiilor verzi? .......................................... 68
Cine asigur integritatea i dezvoltarea spaiilor verzi? ............................................................................................................................................. 69
Care activiti sunt considerate contravenii i se supun sancionrii? ............................................................................................................... 69
Cum se repar prejudiciul cauzat spaiilor verzi? .......................................................................................................................................................... 69
MANAGEMENTUL RESURSELOR CINEGETICE I PISCICOLE ................................................................................................................... 70
De ctre cine se realizeaz administraia de stat n domeniul proteciei i folosirii resurselor regnului animal? ......................... 70
Care sunt activitile la care pot participa organizaiile obteti i tiinifice n domeniul managementului resurselor
regnului animal? ............................................................................................................................................................................................................................. 70
Care sunt obligaiunile cetenilor n folosirea i protecia resurselor regnului animal? ........................................................................... 70
Care sunt obiectivele acvatice piscicole? ............................................................................................................................................................................. 70
Care organisme acvatice constituie resursele biologice acvatice/hidrobioni? ................................................................................................ 70
Care sunt principiile de baz ale gestionrii resurselor biologice?......................................................................................................................... 70
Care sunt competenele Serviciului Piscicol n domeniul folosirii i proteciei resurselor piscicole? ...................................................... 71
Cine poate beneficia de resursele regnului animal i piscicol?................................................................................................................................. 71
Care sunt modalitile de folosire a resurselor regnului animal? ........................................................................................................................... 71
n care act normativ este stabilit modul de gestiune a gospodriei cinegetice? .............................................................................................. 72
Cum se creeaz gospodriile cinegetice? ............................................................................................................................................................................ 72
Care activiti sunt interzise n scopul proteciei fondului piscicol? ...................................................................................................................... 72
Cine ine evidena de stat al regnului animal?.................................................................................................................................................................. 73
Cine ine cadastrul de stat al regnului animal? ................................................................................................................................................................ 73
Cine organizeaz amenajarea cinegetic a fondului silvic? ...................................................................................................................................... 73
Care sunt actele permisive pentru vntoare? ................................................................................................................................................................. 73
Cum pot fi folosite animalele incluse n Cartea Roie a R. Moldova? ...................................................................................................................... 73
Care sunt actele permisive pentru pescuit? ........................................................................................................................................................................ 74
Care aciuni sunt considerate ilegale i se supun sancionrii?................................................................................................................................ 74
MANAGEMENTUL CALITII AERULUI ATMOSFERIC ............................................................................................................................... 75
Care este compoziia aerului atmosferic? ........................................................................................................................................................................... 75
Ce se subnelege prin noiunea de poluant? ..................................................................................................................................................................... 75
Ce reprezint monitorizarea polurii aerului i concentraia maximal admisibil a poluanilor din atmosfer (CMA)? ........... 75
Cine asigur administrarea n protecia aerului atmosferic? ................................................................................................................................... 75
Care sunt competenele autoritii centrale de mediu? ............................................................................................................................................... 75
Care sunt competenele Ministerului Sntii? .............................................................................................................................................................. 75
Care sunt competenele Autoritilor administraiei publice locale? .................................................................................................................... 76
Care este rolul Asociaiilor obteti i cetenilor n msurile de protecie a atmosferei? .......................................................................... 76
Care sunt sursele de poluare a aerului atmosferic?........................................................................................................................................................ 76
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~6~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

Ce reprezint normativele calitii aerului? ...................................................................................................................................................................... 76


Prin care act normativ se admit emisiile de poluani n atmosfer? ...................................................................................................................... 77
Care sunt obligaiunile persoanelor fizice i juridice care desfoar activiti generatoare de poluani n atmosfer? ............ 77
n ce caz i care este modalitatea de suspendare a activitii beneficiarului de resurse naturale? ........................................................ 77
Care sunt aciunile conductorilor de ntreprinderi n cazul depirii normativelor admisibile de poluani n atmosfer? ...... 77
Care sunt obligaiunile autoritilor publice locale i agenilor economici n vederea reducerii i eliminrii impactului
duntor asupra atmosferei?.................................................................................................................................................................................................... 77
Care obiective sunt supuse evidenei de stat? .................................................................................................................................................................... 78
Cine efectueaz monitorizarea polurii aerului? ............................................................................................................................................................ 78
Cine efectueaz controlul de stat n domeniul proteciei aerului? .......................................................................................................................... 78
Cine efectueaz controlul departamental asupra proteciei aerului atmosferic? ........................................................................................... 78
Care aciuni sunt considerate contravenii pentru aplicarea mecanismului responsabilitii? ............................................................... 78
Cum se repar prejudiciul cauzat mediului prin poluarea aerului? ....................................................................................................................... 78
MANAGEMENTUL DEEURILOR, PRODUSELOR I SUBSTANELOR NOCIVE ................................................................................... 79
Ce sunt deeurile?............................................................................................................................................................................................................................ 79
Care sunt criteriile de clasificare a deeurilor?................................................................................................................................................................. 79
Ce reprezint gestionarea deeurilor? .................................................................................................................................................................................. 79
Ce reprezint depozitarea deeurilor?.................................................................................................................................................................................. 79
Ce reprezint prelucrarea deeurilor? .................................................................................................................................................................................. 80
Ce reprezint neutralizarea i recuperarea deeurilor? .............................................................................................................................................. 80
n ce const utilizarea deeurilor? .......................................................................................................................................................................................... 80
Care sunt competenele autoritilor publice centrale n domeniul managementului deeurilor?......................................................... 80
Care sunt competenele Autoritilor administraiei publice locale? .................................................................................................................... 81
Care sunt obligaiunile persoanelor fizice i juridice n domeniul managementului deeurilor? ............................................................. 81
Care sunt cerinele privind depozitarea i pstrarea deeurilor? ............................................................................................................................ 82
Care deeuri sunt supuse evidenei? ....................................................................................................................................................................................... 82
Cine elaboreaz programe de gestionare a deeurilor? ............................................................................................................................................... 82
Cine elaboreaz registrele locurilor de depozitare a deeurilor? ............................................................................................................................ 82
Cine exercit controlul de stat n domeniul managementului deeurilor? .......................................................................................................... 82
Cine exercit controlul primar n domeniul managementului deeurilor? ......................................................................................................... 83
Care sunt restriciile n domeniul managementului deeurilor? .............................................................................................................................. 83
Care aciuni constituie contravenii n domeniul gestionrii deeurilor? ............................................................................................................ 83
Care act normativ reglementeaz regimul produselor i substanelor nocive?................................................................................................ 83
Ce reprezint produsul nociv i substana nociv? ......................................................................................................................................................... 84
Ce nseamn ncrcturi periculoase? .................................................................................................................................................................................. 84
Ce constituie regim al produselor i substanelor nocive? ........................................................................................................................................... 84
Care sunt competenele autoritilor centrale n reglementarea regimului produselor i substanelor nocive? ............................. 84
Care sunt competenele Autoritilor administraiei publice locale n domeniul reglementrii regimului produselor i
substanelor nocive? ...................................................................................................................................................................................................................... 85
Care este modalitatea de autorizare a activitilor ce in de gestionarea deeurilor? ................................................................................. 86
Care este modalitatea de autorizare a activitilor ce in de gestionarea produselor i substanelor nocive? ................................. 86
Care sunt obligaiunile persoanelor fizice i juridice n domeniul gestionrii produselor i substanelor nocive? .......................... 86
Cine efectueaz controlul asupra respectrii cadrului legal din domeniul managementului produselor i substanelor
nocive?.................................................................................................................................................................................................................................................. 86
Cine repar prejudiciile cauzate sntii omului i mediului prin nerespectarea prevederilor legale? ............................................. 86
EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI I EXPERTIZA ECOLOGIC A DOCUMENTAIEI DE PROIECT ..................... 87
Ce se subnelege prin impactul asupra mediului? .......................................................................................................................................................... 87
Ce reprezint evaluarea impactului asupra mediului?................................................................................................................................................. 87
Care sunt domeniile de aplicare a evalurii impactului asupra mediului nconjurtor? ............................................................................. 87
Care activiti planificate sunt supuse n mod obligatoriu i pentru care trebuie stabilit necesitatea evalurii impactului
asupra mediului?............................................................................................................................................................................................................................. 87
Ce se are n vederea prin activitate planificat? .............................................................................................................................................................. 87
Cine poate fi iniiator al activitii planificate?................................................................................................................................................................ 87
Cine finaneaz activitile de evaluare a impactului asupra mediului nconjurtor? ................................................................................. 87
Cnd i cui se depune cererea privind activitatea planificat? ................................................................................................................................. 88
Care este coninutul cererii privind activitatea planificat? ...................................................................................................................................... 88
Care pot fi deciziile pe rezultatele evalurii prealabile? .............................................................................................................................................. 88
Cine elaboreaz documentaia privind evaluarea impactului asupra mediului? ............................................................................................ 88
Care este procedura de examinare i discutare a documentaiei privind evaluarea impactului asupra mediului? ........................ 88
Care este procedura de desfurare a dezbaterilor publice? ..................................................................................................................................... 89
Ce reprezint i cine elibereaz Acordul de mediu? ....................................................................................................................................................... 90
Care este procedura de informare privind aprobarea activitii planificate? ................................................................................................... 90
Ce reprezint expertiza ecologic? ......................................................................................................................................................................................... 90
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~7~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

Care sunt subiecii expertizei ecologice? ............................................................................................................................................................................. 90


Care sunt scopurile expertizei ecologice? ............................................................................................................................................................................ 90
Care sunt principiile de baz ale expertizei ecologice?................................................................................................................................................. 90
Pentru care obiecte n mod obligatoriu se supune expertizei ecologice de stat documentaia de proiect? ......................................... 91
Care sunt drepturile cetenilor i asociaiilor obteti n domeniul organizrii expertizei ecologice obteti? .............................. 91
Care sunt drepturile asociaiilor obteti n domeniul efecturii expertizei ecologice obteti? .............................................................. 91
Cine suport cheltuielile de efectuare a expertizei ecologice de stat? ................................................................................................................... 91
PLANUL LOCAL DE ACIUNI PENTRU MEDIU (PLAM) .............................................................................................................................. 92
Ce este PLAM i care este rolul acestuia n sat, comun, ora, municipiu? .......................................................................................................... 92
Care ar fi obiectivele cuprinse n PLAM? ............................................................................................................................................................................. 92
Care sunt principalele etape parcurse n procesul de elaborare a PLAM? .......................................................................................................... 93
Necesitatea revizuirii PLAM ...................................................................................................................................................................................................... 93
SERVICIILE PUBLICE DE APROVIZIONARE CU AP I CANALIZARE .................................................................................................... 95
Ce activiti cuprinde n sine Serviciul public de alimentare cu ap i de canalizare? .................................................................................. 95
De ctre cine se nfiineaz i se gestioneaz Serviciul public de alimentare cu ap i canalizare? ....................................................... 95
Care sunt competenele Autoritilor administraiei publice locale? .................................................................................................................... 95
Care sunt aciunile n cazul reorganizrii sau lichidrii operatorului?................................................................................................................ 96
Cine este operatorul? .................................................................................................................................................................................................................... 96
Care sunt condiiile privind alimentarea cu ap potabil? ........................................................................................................................................ 96
Cum se procedeaz cu reelele publice de alimentare cu ap i canalizare construite pe teren public? .............................................. 96
Cnd se interzice forarea de noi fntni arteziene pentru alimentarea cu ap? ............................................................................................. 96
n care cazuri se admite construcia reelelor i instalaiilor provizorii? ............................................................................................................ 96
Cum se asigur alimentarea cu ap tehnologic? .......................................................................................................................................................... 97
Care sunt cerinele privind evacuarea apelor uzate n sistemele de canalizare? ............................................................................................. 97
Care sunt cerinele privind evacuarea apelor uzate epurate n receptorii naturali? ..................................................................................... 97
Care este modalitatea de obinere a autorizaiilor de deversare a apelor industriale n reeaua public de canalizare? .......... 98
Cine stabilete condiiile de evacuare a apelor uzate de la agenii economici n sistemele de canalizare ale localitilor? ....... 98
Care este modul de obinere a autorizaiei de deversare a apelor uzate n reeaua public de canalizare pentru
ntreprinderile nou-construite sau reconstruite? ............................................................................................................................................................ 98
Care sunt condiiile luate n calcul la perfectarea autorizaiei de deversare a apelor industriale uzate n reeaua public
de canalizare? .................................................................................................................................................................................................................................. 99
Cerinele pentru eliberarea autorizaiei de deversare a apelor uzate i ncheierea contractului privind evacuarea apelor
uzate n sistemul de canalizare al localitii n cazul modificrii parametrilor normativi ........................................................................ 99
Cum se aplic tarifele pentru serviciu de evacuare a apelor uzate? ...................................................................................................................... 99
n care cazuri consumatorii de ap recupereaz prejudicii cauzate mediului? ............................................................................................... 99
De ctre cine se stabilesc CMA de poluani n apele uzate? ......................................................................................................................................100
Cum se efectueaz furnizarea serviciului public de alimentare cu ap i canalizare? ................................................................................100
Cum se determin tarifele pentru serviciul public de alimentare cu ap potabil, de canalizare i epurare a apelor uzate? . 100
SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODRIE COMUNAL................................................................................................................................ 101
Ce reprezint Serviciile publice de gospodrie comunal? .......................................................................................................................................101
Care servicii presteaz Serviciile publice de gospodrie comunal? ...................................................................................................................101
Pe care principii se organizeaz i se administreaz Serviciile publice de gospodrie comunal? ...................................................... 101
De ctre cine pot fi furnizate servicii publice de gospodrie comunal? ...........................................................................................................101
Ce reprezint societatea n comandit?.............................................................................................................................................................................101
Care sunt atribuiile i responsabilitile autoritilor administraiei publice locale? ...............................................................................102
Care sunt atribuiile Autoritilor administraiei publice locale fa de utilizatori? ...................................................................................102
Cine sunt utilizatori, n sensul legii nr.1402/2002? ...................................................................................................................................................... 103
Care sunt drepturile Autoritilor administraiei publice locale fa de operatori? .................................................................................... 103
Care sunt obligaiunile Autoritilor administraiei publice locale fa de operatori? ..............................................................................103
Cine sunt operatorii, n condiiile legii nr. 1402/2002? ..............................................................................................................................................103
Cum se organizeaz gestiunea serviciilor publice de gospodrie comunal? .................................................................................................103
FINANAREA PROIECTELOR DIN FONDUL ECOLOGIC NAIONAL (FEN) ........................................................................................ 104
Cine poate solicita un grant?...................................................................................................................................................................................................104
Care sunt criteriile principale de selectare a proiectelor spre finanare? .........................................................................................................104
Care sunt domeniile de finanare? ........................................................................................................................................................................................ 104
Documente obligatorii pentru prezentarea cererii pentru FEN ............................................................................................................................ 106
BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................................................................................................... 107
ANEXE ...................................................................................................................................................................................................................... 108
PROCEDURILE INIIERII, CONSTRUCIEI I FUNCIONRII OBIECTELOR ................................................................................... 108
Model al Tabelui de aciuni (anex la PLAM) .................................................................................................................................................................108

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~8~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

I N TR ODU C ER E
Republica Moldova, orientat spre spaiul Uniunii Europene, urmeaz s soluioneze, paralel cu
problemele economice i sociale, o serie de probleme ce vizeaz protecia mediului i utilizarea raional a
resurselor naturale.
Astfel, odat cu procesul de aderare la Uniunea European, Moldova i asum responsabiliti majore n
vederea asigurrii securitii ecologice la nivel local, naional i la nivel european. Concomitent, ara
noastr a aderat la mai multe Convenii Internaionale, a semnat cu rile vecine acorduri bilaterale de
colaborare viznd angajamentele republicii n vederea soluionrii problemelor ce in de protecia mediului
nconjurtor i utilizarea raional a resurselor naturale.
n contextul celor expuse i dezvoltrii durabile a comunitii, aciunile de protecie a mediului i
utilizarea resurselor naturale la nivel local devin prioritare n activitile Autoritilor Administraiei
Publice Locale, n asigurarea unui echilibru eficient ntre sistemele socio-economice i elementele capitalului
natural.
De-a lungul anilor, activitile antropice, n mare msur nechibzuite, au afectat calitatea apelor de
suprafa i subterane, starea solurilor, subsolului, vegetaiei forestiere, complexelor i ecosistemelor
naturale, resurselor faunistice i piscicole. Cel mai important lucru pe care l avem de fcut, dac vrem s
salvm natura i mediul care ne nconjoar, este s ne conformm principiilor de baz ale proteciei
mediului, s ne antrenm n activiti ecologice de amenajare i salubrizare a comunitilor, plantare a
arborilor i arbutilor, i n final, nu mai puin important s respectm normele i cerinele ecologice
prevzute de legislaia naional i comunitar. Despre toate aceste aspecte ne dorim s vorbim n acest
ghid.
Aceast publicaie/ghid urmrete s ofere anumite rspunsuri Autoritilor Administraiei Publice
Locale n procesul de luare a deciziilor pe aspecte ce in de raportul om-mediu, fie c e vorba de mediul
nconjurtor, economic dar i social.
Instruirea i pregtirea tuturor pturilor sociale precum i a Autoritilor Administraiei Publice Locale
constituie baza indispensabil, fundamental i de contientizare a faptului c protecia mediului trebuie
respectat pentru a avea asigurat un viitor mai prosper i sntos, att a mediului nconjurtor, ct i a
mediului uman.
Mihai Mustea, Manager Programe Politici de Mediu
Centrul Naional de Mediu

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~9~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

P R O T EC I A MED I U L U I PR I OR I TA TE N A I ON A L . S C O PU L I
P R I N C I P I I L E D E B A Z A L E PR O TE C I E I ME DI U L U I
Protecia mediului nconjurtor constituie o prioritate naional, care vizeaz n mod direct condiiile
de via i sntatea populaiei, realizarea intereselor economice i social-umane, precum i capacitile
de dezvoltare durabil a societii pe viitor.
Relaiile omului i societii cu mediul se reglementeaz de Constituie, Legea privind protecia
mediului nconjurtor i acte legislative ce in de protecia mediului i folosirii raionale a resurselor
naturale.

SCOPUL PROTECIEI MEDIULUI


Scopul proteciei mediului const n:
asigurarea dreptului constituional al fiecrui cetean la un mediu sntos;
realizarea supremiei responsabilitii fiecrei generaii pentru protecia mediului n faa
generaiilor viitoare;
obinerea unui diapazon ct mai larg de folosire a resurselor naturale fr a depi limitele
admisibile, evitndu-se epuizarea i degradarea lor, riscul pentru sntatea oamenilor i alte
consecine nedorite i imprevizibile;
protejarea solului i subsolului, apelor i aerului de poluare chimic, fizic i biologic, de alte
aciuni care deregleaz echilibrul ecologic;
pstrarea biodiversitii i genofondului, integritii sistemelor naturale, valorilor naionale
istorice i culturale;
restabilirea ecosistemelor i componentelor lor, afectate prin activitatea antropic sau calamiti
naturale.

CARE SUNT PRINCIPIILE DE BAZ ALE PROTECIEI MEDIULUI?


Principiile de baz ale proteciei mediului sunt determinate astfel:
prioritatea scopurilor i activitii de protecie a mediului n cadrul realizrii intereselor de ordin
economic i social-uman ale populaiei pentru prezent i viitor;
obligativitatea executrii legislaiei cu privire la protecia mediului, respectrii standardelor,
normativelor i limitelor admisibile de folosire a resurselor naturale i energiei, de aplicare a
factorilor chimici, fizici i biologici asupra componentelor mediului, de emisii i deversri nocive,
de depozitare a deeurilor provenite din activitile economice;
responsabilitatea tuturor persoanelor fizice i juridice pentru prejudiciul cauzat mediului;
prevenirea, limitarea, combaterea polurii, precum i recuperarea pagubei, cauzate mediului i
componentelor lui din contul persoanelor fizice i juridice care au admis (chiar i incontient sau
din neglijen) dauna;
proiectarea, amplasarea i punerea n funciune a obiectivelor social-economice, realizarea
programelor i activitilor care presupun schimbri ale mediului nconjurtor sau ale unor
componente ale acestuia se admit numai:
- cu condiia informrii (de ctre autoritile administraiei publice locale i beneficiari) i cu
acordul populaiei care locuiete n perimetrul zonei de protecie sanitar a obiectivului
respectiv, n etapele de proiectare i amplasare a acestuia, cu cel puin 30 de zile nainte de
ntocmirea materialelor de atribuire a terenului n conformitate cu legislaia;
- cu avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat asupra documentaiei de proiect, elaborate n
modul stabilit;
folosirea cu plat a solului, subsolului, apei, pdurilor n scopuri economice i social-umane
conform legislaiei n vigoare; perceperea de taxe i aplicarea de amenzi pentru nclcarea
legislaiei cu privire la protecia mediului; folosirea n exclusivitate a mijloacelor astfel obinute
pentru combaterea polurii mediului, sectuirii resurselor naturale, dezvoltrii unor procese
geologice primejdioase, pentru redresarea mediului i componentelor lui i regenerarea
resurselor naturale;
stimularea aplicrii tehnologiilor de economisire a resurselor prin acordarea de credite
prefereniale i prin alte metode;
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 10 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

sporirea responsabilitii beneficiarilor prin arend pe termen lung a resurselor naturale;


contientizarea populaiei asupra necesitii de a stabili relaii eficiente i armonioase ntre om i
mediul ce-l nconjoar i de a lua msuri pentru prevenirea pericolului pentru biosfer i
sntatea omului;
ncurajarea iniiativelor promovate de micrile i formaiunile obteti n sistarea activitilor
duntoare mediului;
respectarea tratatelor i acordurilor interstatale i internaionale, care au fost ratificate de ctre
Parlament;
coordonarea legislaiei Republicii Moldova cu privire la protecia mediului cu principiile
legislative n acest domeniu ale statelor vecine, ale comunitii europene i mondiale.
Minimul necesar de cunotine n domeniul proteciei mediului i folosirii raionale a resurselor
naturale, conform prevederilor legale, constituie o obligativitate pentru persoanele cu funcii de
conducere din cadrul autoritilor administraiei publice locale.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 11 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

C A DR U L I N S TI TU I ON A L D E A DM I N I S TR A R E N D O M EN I U L
P R O T EC I E I MED I U L U I I U TI L I Z R I I R ES U R S EL O R N A TU R A L E
Conform legii privind protecia mediului nconjurtor, n ierarhia instituional atribuiile i
competenele sunt stabilite dup cum urmeaz:
Parlamentul:
a) aprob principiile politice generale n domeniul proteciei mediului i folosirii resurselor
naturale;
b) adopt acte legislative cu privire la protecia mediului i folosirea resurselor naturale;
c) aprob la propunerea Guvernului limitele de folosire a resurselor naturale de importan
naional, limitele de emisii i deversri nocive n mediu, limitele de depozitare a deeurilor de
producie i menajere pe teritoriul republicii, taxele pentru folosirea resurselor naturale, pentru
poluarea mediului i pentru depozitarea deeurilor;
d) aprob programe de redresare a mediului;
e) declar teritorii drept zone de criz ecologic sau de catastrof ecologic, stabilete regimul de
administrare n ele i statutul cetenilor;
f) audiaz raportul anual al Guvernului privind starea mediului n republic.
Preedintele Republicii:
a) reprezint interesele Republicii Moldova n domeniul proteciei mediului n relaiile
internaionale;
b) este responsabil n faa comunitii mondiale pentru starea mediului n republic.
Guvernul:
a) realizeaz politica Parlamentului n domeniul proteciei mediului, asigur folosirea raional a
resurselor naturale i aprob limitele de folosire a resurselor de importan naional;
b) ntocmete cadastrul resurselor naturale;
c) adopt decizii cu privire la scoaterea temporar sau definitiv din circuitul agricol a terenurilor
sectuite sau periclitate de procese geologice, la stabilirea terenurilor destinate mpduririi, la
crearea zonelor sanitare i de protecie, precum i a perdelelor forestiere de protecie
d) asigur n comun cu autoritile administraiei publice locale aciuni de conservare a diversitii
biologice;
e) coordoneaz activitatea de protecie a mediului, desfurat de ministere, departamente i
autoritile administraiei publice locale;
f) elaboreaz programe de ameliorare a calitii mediului pe anul urmtor;
g) elaboreaz msuri de prevenire a crizelor, accidentelor i catastrofelor ecologice, iar n caz de
producere a acestora organizeaz un complex de aciuni pentru lichidarea consecinelor lor;
h) determin amplasarea i regimul poligoanelor de nivel republican pentru depozitarea i
prelucrarea deeurilor de producie, pstrarea substanelor toxice i radioactive, precum i
reglementeaz transportarea i inactivarea acestora;
i) organizeaz i susine activitatea de educaie ecologic, creeaz sistemul de instruire ecologic la
toate nivelurile sistemului de nvmnt, asigur pregtirea cadrelor de specialiti n domeniul
proteciei mediului;
j) asigur relaiile externe ale Republicii Moldova cu alte state i cu organismele internaionale n
domeniul proteciei mediului;
k) suport finanarea activitii i nzestrarea tehnico-material a Ministerului Mediului i a
subdiviziunilor acestuia, finanarea comenzii de stat pentru cercetri tiinifice n probleme de
protecie a mediului i folosire raional a resurselor naturale;
l) cere autoritilor de administrare a economiei s elaboreze i s asigure realizarea n comun cu
autoritile administraiei publice locale cu instituiile de cercetri n domeniile respective i cu
autoritile pentru mediu programe i recomandri cu privire la:
protecia i ameliorarea terenurilor n procesul gospodririi n conformitate cu destinaia lor i
specificul funcional al ecosistemelor; schimbarea destinaiei terenurilor conform rezultatelor
expertizei ecologice de stat;
reducerea consumului de ap industrial i prevenirea pierderilor ei, creterea gradului ei de
utilizare, prentmpinarea eutrofizrii neechilibrate a apelor de suprafa i a polurii apelor
freatice cu substane chimice;

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 12 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

economisirea energiei, obinerea unei maxime eficiene la folosirea ei, reorientarea politicii
energetice spre producerea decentralizat i local a energiei preferenial pe seama aplicrii
surselor de energie alternativ (energia vntului, soarelui, masei biologice);
mbuntirea performanelor tehnice pentru reducerea noxelor evacuate n atmosfer, si a
strii folosirii de clorofluorocarbonai, diminuarea polurii atmosferei cu bioxid de sulf, oxizi de
azot, compui organici volatili, reducerea noxelor evacuate prin gazele de eapament, a
zgomotelor i vibraiilor n conformitate cu prevederile tratatelor i acordurilor interstatale i
internaionale n acest domeniu;
elaborarea instrumentelor economice i de gospodrire pentru minimalizarea deeurilor prin
utilizarea ct mai eficient a materiei prime, reducerea folosirii substanelor toxice, corozive i
inflamabile sau nlocuirea lor cu materiale alternative interne, prin mrirea termenului de
utilizare a produciei i prin reciclarea ei.
Ministerului Mediului organul central abilitat cu funcii de administrare n domeniul proteciei
mediului i utilizrii resurselor naturale:
Ministerul Mediului reprezint autoritatea central pentru resursele naturale i mediu, dotat cu
mputerniciri prioritare n problemele de protecie a mediului i de folosire raional a resurselor
naturale i se afl n subordinea Guvernului.
Ministerul activeaz n conformitate cu Constituia Republicii Moldova, Legea privind protecia
mediului nconjurtor i Regulamentului aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 847 din 18.12.2009.
Ministerul are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor constituionale ale Guvernului prin
elaborarea, promovarea i implementarea politicii statului n domeniul proteciei mediului i utilizrii
raionale a resurselor naturale, managementului deeurilor, folosirii i proteciei subsolului,
hidroamelioraiei, gospodririi resurselor de ap, aprovizionrii cu ap i canalizare, reglementrii
activitilor nucleare i radiologice, controlului ecologic de stat, hidrometeorologiei i monitoringului
calitii mediului.
Ministerul i realizeaz funciile atribute prin intermediul aparatul central i subdiviziunilor din
subordine: Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenia Apele Moldovei,
Serviciul Piscicol, Agenia pentru Geologie i Resurse Minerale, Agenia Naional de Reglementare a
Activitilor Nucleare i Radiologice, Institutul de Ecologie i Geografie.
Inspectoratul Ecologic de Stat-organul statal n exercitarea inspectrii ecologice a mediului:
Inspectoratul Ecologic de Stat, conform legii privind protecia mediului nconjurtor, are funcia de
exercitare a controlului de stat asupra respectrii legilor i altor acte normative n problemele proteciei
mediului i folosirii resurselor naturale. Inspectoratul i desfoar activitate n conformitate cu
Regulamentul de funcionare, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2004 cu completrile i
modificrile ulterioare.
Inspectoratul ntreine relaii de colaborare, n limitele competenei sale, cu autoritile publice locale,
instituiile tiinifice, de nvmnt, cu mass-media, organizaiile non-guvernamentale de mediu
naionale i internaionale.
n teritoriu, supravegherea i controlul de stat privind respectarea prevederilor legale ce in de
folosirea i protecia resurselor naturale este asigurat de Ageniile i Inspeciile Ecologice.
Inspectorului de Stat i se elibereaz legitimaie de serviciu numerotat, semnat de ctre eful
Inspectoratului sau adjuncii si, prin care este autorizat cu exercitarea funciilor de control.
n exerciiul funciilor de control, Inspectorul de Stat poart uniform de serviciu, iar celor abilitai cu
controlul resurselor forestiere i acvatice, n timpul exercitrii funciilor de serviciu li se permite
deinerea, purtarea i aplicarea armei n conformitate cu Legea nr.110-XII din 18 mai 1994 privind
controlul asupra armelor individuale.
n procesul exercitrii funciilor sale, Inspectorul de Stat este persoan inviolabil i se supune numai
legii. Cerinele legitime ale Inspectorului de Stat sunt obligatorii pentru persoanele fizice i juridice.
Orice aciune, svrit de persoane juridice sau fizice i care mpiedic Inspectorul de Stat s-i
ndeplineasc atribuiile de serviciu, este sancionat n conformitate cu legislaia n vigoare.
Inspectorul de Stat nu poart rspundere pentru dauna material i fizic pricinuit persoanei n
timpul reinerii, dac aceasta a manifestat nesupunere sau a opus rezisten.
Inspectorul de Stat este n drept s atace n instanele judectoreti hotrrile autoritilor i ale
organelor de stat referitoare la persoana sa, dac consider c ele i lezeaz mputernicirile i demnitatea
personal.
Inspectoratul Ecologic de Stat i realizeaz atribuiile privind inspectarea ecologic n conformitate cu
Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activitii de ntreprinztor.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 13 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

C O MP E TEN EL E D E B A Z A L E C O N S I L I I L OR L OC A L E N D O MEN I U L
P R O T EC I E I MED I U L U I I U TI L I Z R I I R ES U R S EL O R N A TU R A L E
COMPETENELE DE BAZ ALE CONSILIILOR LOCALE DE NIVELUL 1
Pornind de la domeniile de activitate ale autoritilor administraiei publice locale de nivelul nti,
consiliul local realizeaz urmtoarele competene:
a) decide punerea n aplicare i modificarea, n limitele competenei sale, a impozitelor i taxelor
locale, a modului i a termenelor de plat a acestora, precum i acordarea de faciliti pe parcursul
anului bugetar;
b) decide atribuirea i propune schimbarea destinaiei terenurilor proprietate a satului (comunei),
oraului (municipiului), dup caz, n condiiile legii;
c) decide, n condiiile legislaiei n vigoare, asupra tierii, defririi arborilor i arbutilor din
spaiile verzi proprietate public a unitii administrativ-teritoriale i/sau asupra strmutrii lor;
d) decide nfiinarea instituiilor publice de interes local, organizeaz serviciile publice de
gospodrie comunal, determin suportul financiar n cazul cheltuielilor bugetare, decide asupra
regulilor de asigurare a cureniei n localitate;
e) decide, n condiiile legii, nfiinarea ntreprinderilor municipale i societilor comerciale sau
participarea la capitalul statutar al societilor comerciale;
f) decide, n condiiile legii, asocierea cu alte autoriti ale administraiei publice locale, inclusiv din
strintate, pentru realizarea unor lucrri i servicii de interes public, pentru promovarea i
protejarea intereselor autoritilor administraiei publice locale, precum i colaborarea cu ageni
economici i asociaii obteti din ar i din strintate n scopul realizrii unor aciuni sau
lucrri de interes comun;
g) decide stabilirea de legturi de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalier, i de nfrire cu
localiti din strintate;
h) aprob bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezerv, precum i a fondurilor speciale,
aprob mprumuturile i contul de ncheiere a exerciiului bugetar;
i) opereaz modificri n bugetul local;
j) aprob, n condiiile legii, planurile urbanistice ale localitilor din componena unitii
administrativ-teritoriale respective, precum i planurile de amenajare a teritoriului;
k) aprob studii, prognoze i programe de dezvoltare social-economic i de alt natur;
l) aprob, n condiiile legii, norme specifice i tarife pentru instituiile publice i serviciile publice
de interes local din subordine, cu excepia tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu
energie termic, inclusiv aprob regimul de lucru al ntreprinderilor comerciale i de alimentaie
public, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizare, precum i al
persoanelor fizice care practic comerul
m) aprob limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de interes local;
n) dispune consultarea public, n conformitate cu legea, a proiectelor de decizii n problemele de
interes local care pot avea impact economic, de mediu i social (asupra modului de via i
drepturilor omului, asupra culturii, sntii i proteciei sociale, asupra colectivitilor locale,
serviciilor publice), precum i n alte probleme care preocup populaia sau o parte din populaia
unitii administrativ-teritoriale.

ATRIBUIILE DE BAZ ALE PRIMARULUI


Pornind de la domeniile de activitate ale autoritilor administraiei publice locale de nivelul nti,
primarul exercit n teritoriul administrat urmtoarele atribuii de baz:
a) asigur executarea deciziilor consiliului local pe probleme de protecia mediului i utilizrii
resurselor naturale;
b) numete, stabilete atribuiile i nceteaz raporturile de serviciu sau de munc cu efii de
ntreprinderi municipale din subordinea autoritii administraiei publice locale respective,
controleaz activitatea acestora;
c) asigur elaborarea proiectului de buget local al unitii administrativ-teritoriale pe urmtorul an
bugetar, care prevede i alocaii pentru executarea lucrrilor privind protecia mediului
nconjurtor i le prezint spre aprobare consiliului local;
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 14 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

d) exercit, n condiiile legii, supravegherea activitilor din parcuri, spaii verzi, locuri de distracie
i agrement i ia msuri operative pentru buna lor funcionare;
e) propune consiliului local schema de organizare i condiiile de prestare a serviciilor publice de
gospodrie comunal, ia msuri pentru buna funcionare a serviciilor respective de gospodrie
comunal;
f) asigur elaborarea studiilor de fezabilitate i propune spre aprobare listele bunurilor i serviciilor
de interes public local pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;
g) asigur monitorizarea i controlul realizrii proiectelor de parteneriat public-privat n care
autoritatea administraiei publice locale particip n calitate de partener public;
h) elibereaz autorizaiile i licenele prevzute de lege;
i) asigur elaborarea planului general de urbanism i a documentaiei de urbanism i amenajare a
teritoriului i le prezint spre aprobare consiliului local, n condiiile legii;
j) constat nclcrile legislaiei n vigoare comise de persoane fizice i juridice n teritoriul
administrat, ia msuri pentru nlturarea sau curmarea acestora i, dup caz, sesizeaz organele
de mediu i de drept, acestea fiind obligate s reacioneze cu promptitudine, n condiiile legii, la
solicitrile primarului;
k) ia, n comun cu autoritile centrale de specialitate i cu serviciile publice desconcentrate ale
acestora, msuri de prevenire i diminuare a consecinelor calamitilor naturale, catastrofelor,
incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor i epizootiilor i, n acest scop, dispune, cu titlu executoriu,
mobilizarea, dup caz, a populaiei, agenilor economici i instituiilor publice din localitate.

ATRIBUIILE SECRETARULUI
n condiiile legii, sub autoritatea primarului, secretarul ndeplinete urmtoarele atribuii de baz:
a) avizeaz proiectele de decizii ale consiliului local i contrasemneaz deciziile viznd chestiunile
referitor la protecia mediului i utilizrii patrimonial natural ;
b) asigur consultarea public a proiectelor de decizii ale consiliului local i de dispoziii normative
ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate i la dispoziiile emise, viznd
problemele de mediu.

COMPETENELE DE BAZ ALE CONSILIILOR LOCALE DE NIVELUL 2


Pornind de la domeniile de activitate ale autoritilor administraiei publice locale de nivelul al doilea,
consiliul raional realizeaz n teritoriul administrat urmtoarele competene de baz:
a) aprob strategii, prognoze, planuri i programe de dezvoltare social-economic a raionului,
programe de refacere i protecie a mediului nconjurtor, monitorizeaz realizarea acestora;
b) dispune consultarea public, n conformitate cu legea, a proiectelor de decizii n problemele de
interes local care pot avea impact economic, de mediu i social (asupra modului de via i
drepturilor omului, asupra culturii, sntii i proteciei sociale, asupra colectivitilor locale,
serviciilor publice), precum i n alte probleme care preocup populaia sau o parte din populaia
unitii administrativ-teritoriale.

ATRIBUIILE DE BAZ ALE PREEDINTELUI RAIONULUI


Pornind de la domeniile de activitate ale autoritii publice raionale, preedintele raionului exercit n
teritoriul administrat urmtoarele atribuii de baz:
a) asigur executarea deciziilor consiliului raional viznd problemele de mediu;
b) asigur, n limitele competenei sale, respectarea Constituiei, a legilor i altor acte normative ce
in de protecia mediului nconjurtor i utilizrii raionale a resurselor naturale;
c) asigur elaborarea studiilor de fezabilitate i propune spre aprobare listele bunurilor i serviciilor
publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;
d) asigur monitorizarea i controlul realizrii proiectelor de parteneriat public-privat n care
autoritatea administraiei publice locale particip n calitate de partener public;
e) contribuie la realizarea, la nivel raional, a msurilor de protecie a populaiei n caz de calamiti
naturale i tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii i epizootii, ia msuri de
prevenire a situaiilor excepionale, de reducere a prejudiciului i de lichidare a consecinelor.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 15 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

A TR I B U I I L E A U T OR I T I L OR A D M I N I S TR A I EI P U B L I C E L OC A L E
N A S I GU R A R EA S EC U R I T I I EC O L OG I C E N TER I T OR I U L
A D MI N I S TR A T
Activitile din acest domeniu in mai mult de asigurarea sntii publice n raport cu mediul,
aprovizionrii cu ap de calitate, gestionarea deeurilor i substanelor i produselor nocive, i sunt
reglementate prin: Legea privind protecia mediului nconjurtor (1993), Legea privind protecia aerului
atmosferic (1997), Legea privind deeurile de producie i menajere (1997), Legea cu privire la produsele
i substanele nocive (1996), Legea privind supravegherea de stat a sntii publice (nr.10 din
03.02.2009) i altele, despre care se va vorbi n continuare la compartimentele ce urmeaz. Cu referire la
acestea, atribuii extrem de importante revin autoritilor publice locale.

COMPETENELE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE ALE


RAIONULUI, MUNICIPIULUI
Autoritile Administraiei Publice Locale ale raionului, municipiului n comun cu autorizaiile locale
pentru mediu i pentru sntate:
a) asigur respectarea legislaiei de protecie a mediului;
b) aprob de comun acord cu Ministerul Mediului limitele de folosire a resurselor naturale, cu
excepia limitelor de folosire a resurselor de importan naional, limitele de emisii i deversri
nocive n mediu, cu excepia celor ce depesc teritoriul raionului, municipiului, limitele polurii
fonice; limitele de depozitare a deeurilor de producie i menajere;
c) supravegheaz i coordoneaz activitate primriilor i preturilor n domeniul depozitrii i
prelucrrii deeurilor de producie i menajere, construciei i funcionrii instalaiilor de epurare
a apelor reziduale, instalrii utilajelor i depozitelor de reinere i neutralizare a noxelor,
prevenirii i combaterii alunecrilor de teren, eroziunii, salinizrii, compactrii i polurii
solurilor cu ngrminte minerale i pesticide, folosirii raionale a pajitilor, repartizrii de
terenuri pentru asigurarea gradului necesar de mpdurire, crerii perdelelor forestiere de
protecie i a spaiilor verzi;
d) organizeaz elaborarea i realizarea programelor ecologice raionale, municipale, asigur
efectuarea lucrrilor de reconstrucie ecologic i de restabilire a echilibrului ecologic n zonele
afectate prin activitatea antropic;
e) declar drept zone protejate monumente ale naturii de interes ecologic i peisagistic raional,
municipal;
f) asigur informarea sistematic i operativ a populaiei, ntreprinderilor, instituiilor,
organizaiilor privind starea mediului n raion, municipiu;
g) contribuie la instruirea i contientizarea populaiei n problemele proteciei mediului i folosirii
raionale a resurselor naturale.

CARE SUNT COMPETENELE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE


ALE COMUNEI (SATULUI), ORAULUI?
Autoritile administraiei publice ale comunei (satului), oraului n comun cu autoritile locale
pentru mediu i pentru sntate:
a) asigur pstrarea unui mediu nconjurtor sntos i folosirea raional a resurselor naturale,
exercit un control permanent asupra respectrii legislaiei cu privire la protecia mediului;
b) aprob anual de comun cu autoritile pentru mediu limitele de folosire a resurselor naturale, cu
excepia limitelor de folosire a resurselor de importan raional; limitele de emisii i deversri
nocive n mediu, cu excepia celor ce depesc teritoriul comunei (satului), oraului; limitele
polurii fonice; limitele de depozitare a deeurilor de producie i menajere;
c) stabilesc perimetrele pentru depozitarea deeurilor de producie i menajere, a molozului
rezultat din construcii, fierului vechi, organizeaz inactivarea i utilizarea acestora, stabilesc
locurile pentru cimitirele de animale, pentru acumularea, prelucrarea, utilizarea precum i pentru
neutralizarea reziduurilor ce nu pot fi prelucrate;
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 16 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

d) asigur construirea i funcionarea instalaiilor de epurare n conformitate cu standardele


stabilite pentru apele reziduale, supravegheaz echipamentele i dispozitivele de pre-epurare a
apelor reziduale, de reinere a noxelor;
e) organizeaz refacerea landafturilor i reconstrucia zonelor afectate profund sun aspect
peisagistic i al echilibrului ecologic cum sunt: terenurile de exploatri miniere la suprafa,
haldele de cenu, fosfoghips, depozitele de lamuri industriale din contul agenilor economici
care au produs afectarea;
f) restabilesc i menin raportul tiinific argumentat n cadrul zonei ntre terenurile arabile, pentru
punat, pduri i ape pentru a pstra echilibrul natural n ecosisteme, delimiteaz terenurile
pentru punat, lund n considerare ncrcarea lor cu animale, potenialul de producie i
cerinele de protecie a solului i vegetaiei;
g) asigur realizarea msurilor de prevenire i combatere a alunecrilor de teren, eroziuni,
salinizrii, compactrii i polurii solului cu ngrminte minerale i pesticide; repartizarea de
terenuri pentru noi obiective, plantaii multianuale, masive de irigare care sunt admise numai n
baza autorizaiei serviciului geologic;
h) repartizeaz terenuri pentru asigurarea gradului necesar de mpdurire, ndeosebi n zonele cu
deficit de pduri, organizeaz mpdurirea terenurilor agricole impracticabile, sdirea i
ntreinerea perdelelor forestiere de protecie, aliniamentelor de arbori i arbuti, spaiilor verzi,
parcurilor i gradinelor vii;
i) acord prioriti i nlesniri ntreprinderilor ce desfoar activiti economice non-poluante i
sistemelor de producie cu circuit nchis, sisteaz planificarea, construirea i lucrrile pentru
efectuarea crora s-a obinut autorizaia autoritilor pentru mediu
j) contribuie, mpreun cu beneficiarul, la organizarea i efectuarea expertizei ecologice obteti a
documentaiei de proiect pentru obiectele care presupun modificri ale mediului ori ale unor
componente ale acestuia.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 17 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

M EC A N I S MU L EC ON OMI C D E U TI L I Z A R E I PR OT EC I E A
R ES U R S EL OR N A T U R A L E
Unele din cele mai eficiente prghii de protecie a mediului sunt cele economice. n acest sens, se
impune ca n toate calculele economice legate de activitile de utilizare a resurselor naturale, de poluare
a mediului i de efectuare a proteciei mediului, n calculele economice, n sistemele de pli, preuri, de
impozitare s fie incluse componentele ce in de mediul nconjurtor.
Aceste componente sau prghii economice pot, pe de o parte, stimula/penaliza activitatea economic,
iar pe de alt parte, pot crea condiii de acumulare a resurselor financiare pentru realizarea msurilor de
protecie a mediului.

PRINCIPIILE MECANISMULUI ECONOMIC DE UTILIZARE I PROTECIE A


RESURSELOR NATURALE
Mecanismul economic funcioneaz n baza urmtoarelor principii:
a) introducerea i funcionarea plilor pentru utilizarea resurselor naturale i a polurii mediului
nconjurtor;
b) compensarea de ctre persoanele fizice i juridice (ntreprinderi, organizaii, ceteni) a daunei
cauzate mediului natural;
c) efectuarea de ctre agenii economici a msurilor de protecie a mediului nconjurtor n baza
resurselor proprii sau credite;
d) utilizarea resurselor financiare de la folosirea resurselor naturale i de la recuperarea daunei
cauzate mediului nconjurtor prin poluare doar n scopurile proteciei i regenerrii
mediului/resurselor naturale.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 18 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

P L A TA PEN TR U U TI L I Z A R EA R ES U R S E L OR N A TU R A L E
n conformitate cu prevederile Legii cu privire la resursele naturale, resursele naturale se utilizeaz
contra plat. La calcularea plii pentru folosirea resurselor naturale se ine cont de cantitatea real a
resurselor naturale i de cuantumul plii.
Aceast plat reprezint compensarea (n bani) de ctre beneficiarii de resurse a cheltuielilor publice
pentru exploatarea , conservarea i restabilirea resurselor naturale utilizate.
Cuantumul acestor pli depinde de starea i de valoarea lor de consum, de posibilitatea nlocuirii n
procesul de producie a resurselor naturale respective prin altele, de cheltuielile pentru restabilirea sau
meninerea lor n stare utilizabil.
n contextul legii privind resursele naturale, plata pentru folosirea n limit a resurselor naturale se
include n preul de cost al produciei, iar pentru folosirea supralimit se percepe din profitul rmas la
dispoziia pltitorului dup plata impozitului pe beneficiu.
Mijloacele acumulate sunt utilizate numai pentru meninerea i restabilirea resurselor naturale,
protecia mediului i gestiunea acestor resurse.
Normativele de pli au la baz:

CUM SE STABILETE PLATA PENTRU RESURSELE FUNCIARE?


Plata pentru resursele funciare se efectueaz n trei forme:
impozitul funciar
plata pentru arend
preul normativ al pmntului.
Impozitul funciar se stabilete anual odat cu aprobarea Legii bugetului. Conform Legii privind
impozitul funciar i modul de impozitare a 30% din impozitul funciar acumulat se utilizeaz pentru
realizarea msurilor de protecie a solurilor, restabilirea i ameliorarea lor.
Plata pentru arend se stabilete conform Legii cu privire la arend n funcie de formele utilizrii
(agricultur, construcii), n baza negocierilor ntre proprietar i beneficiar i se efectueaz n baza
contractelor.
Preul normativ se stabilete prin Legea cu privire la preul normativ al pmntului i reprezint
compensarea scoaterii din circuitul agricol al terenurilor n scopuri neagricole (construcii, transport).
Cota depinde de calitatea solurilor, categoriile terenurilor agricole.

CUM SE STABILETE PLATA PENTRU RESURSELE ACVATICE?


Plata pentru resursele acvatice depinde de scopul utilizrii i sursa de aprovizionare i se stabilete anual
prin Legea bugetului pentru consum potabil, irigare i alte activiti.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 19 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CUM SE STABILETE PLATA PENTRU RESURSELE MINERALE?


Plata pentru resursele minerale se stabilete n procesul de liceniere pentru exploatarea resurselor
minerale n fiecare caz aparte i anume:

CUM SE STABILETE PLATA PENTRU RESURSELE FORESTIERE?


Plile pentru resursele forestiere sunt stabilite prin Codul silvic (anexe).
Sistemul de pli include n sine:

plata pentru lemnul tiat pe picior


plata pentru materialul lemnos
plata pentru arenda terenurilor.

Plata depinde de speciile de arbori, amplasarea trupurilor de pdure i cheltuielile necesare pentru
extragerea materialului lemnos.

CUM SE STABILETE PLATA PENTRU RESURSELE FAUNISTICE?


Plata pentru resursele faunistice sunt stabilite prin Codul silvic i legea regnului animal i include
plile:

pentru vntoare,
pentru extragerea exemplarelor de faun,
pentru utilizarea produselor faunistice,
pentru arenda terenurilor/spaiului fondului cinegetic.

CUM SE STABILETE PLATA PENTRU RESURSELE PISCICOLE?


Plata pentru resursele piscicole se stabilete sub form de taxe pentru pescuitul industrial, de amator
i sportiv, n temeiul Legii privind fondul piscicol, pescuitul i piscicultura, care se aprob de Guvern.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 20 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

T A X A P EN TR U PO L U A R EA ME DI U L U I N C ON J U R T O R
Semnificaia acestor taxe are trei aspecte:
de compensare
de stimulare
economic
n primul rnd taxa pentru poluare este orientat spre compensarea daunei cauzate mediului
nconjurtor sau sntii populaiei. Spre deosebire de responsabilitatea juridic aplicat n caz de
contravenie (Codul Contravenional), legile ecologice stipuleaz obligativitatea de plat pentru poluare
n cazurile de provocare a daunei planificate, admise de organele competente, indiferent de vina agentului
economic.
n al doilea rnd, taxele se percep din contul unitii economice i n acest sens acestea joac un rol
stimulator, orientat spre minimalizarea/limitarea polurii.
n al treilea rnd, taxele pentru poluare constituie baza pentru acumulrile n fondurile ecologice, care
mai apoi se utilizeaz n scopurile proteciei mediului.
Mecanismul funcionrii acestor pli este stabil n Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.
1540/1998 (anexe). Conform acestei Legi plile se percep pentru poluarea normativ (n limitele
admise) i supranormativ (cu depirea limitelor admisibile), aplicndu-se coeficientul 5, iar pentru
emisiile accidentale coeficientul 50.

DE CE DEPIND MRIMEA PLILOR?


Mrimea plilor depinde de:

DE CTRE CINE SE STABILESC NORMATIVELE PLILOR PENTRU POLUAREA


MEDIULUI?
Normativele plilor pentru poluarea mediului natural se stabilesc de ctre Parlament. n cazul
polurii supranormative (care depete normativele admisibile) ctre persoanele fizice i juridice pot fi
aplicate sanciuni contravenionale.

UNDE SUNT PREVZUTE NORMATIVELE DE PLAT PENTRU POLUAREA MEDIULUI?


Normativele de plat pentru emisiile de poluani din sursele staionare i modul de calcul al acesteia;
normativele de plat pentru deversri de poluani cu apele reziduale i modul de calcul al acesteia;
normativele i modul de calcul ale plii pentru deversrile de poluani n colectoarele pentru must de
dejecii animaliere; normativele i modul de calcul ale plii pentru depozitarea deeurilor de producie;
precum i Lista mrfurilor care, n procesul utilizrii, cauzeaz poluarea mediului i normativele de plat
pentru importul acestora sunt stabilite n anexele la Legea cu privire la plata pentru poluarea mediului,
nr.1540 din 25.02.1998.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 21 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

P A R TI C I PA R EA P U B L I C U L U I L A P R O T EC I A MED I U L U I I
U TI L I Z A R EA R ES U R S E L O R N A TU R A L E
Participarea public n activitile de dezvoltare local este un instrument important oferit prin
suportul semnificativ a publicului n procesul de implementare a acestora.
Legea privind protecia mediului nconjurtor stabilete responsabilitatea tuturor persoanelor fizice
i juridice pentru prejudiciul cauzat mediului; prevenirea, limitarea, combaterea polurii, precum
recuperarea pagubei, cauzate mediului i componenilor lui din contul persoanelor fizice i juridice care
au admis (chiar i incontient sau din neglijen) dauna.
Populaia trebuie s fie contient asupra necesitii de a stabili relaii eficiente i armonioase ntre
om i mediul ce-l nconjoar i de a lua msuri pentru prevenirea pericolului pentru mediu i sntatea
omului. n acest scop cetenii trebuie s fie informai, ocazional consultai iar opiniile lor s fie analizate
i luate n consideraie n procesul de luare a deciziei respective. Astfel, participarea public asigur
implicarea publicului n luarea deciziilor privind mediul, implementarea programelor i planurilor locale
de aciune de mediu, realizarea activitilor ecologice demarate n comunitate.
De menionat c, de rnd cu unele drepturi la un mediu sntos de via i de folosire a resurselor
naturale cetenii au i unele atribuii privind protecia mediului, stabilite prin actele legislative ecologice
n vigoare. De exemplu, cetenii i organizaiile obteti au dreptul s solicite i s primeasc de
la autoritile administraiei publice locale informaia despre starea spaiilor verzi proprietate public,
amplasarea de noi obiective pe terenurile spaiilor verzi; s propun msuri privind folosirea raional,
paza i protecia spaiilor verzi, proprietate public i conservarea biodiversitii din ele; s organizeze i
s efectueze, n conformitate cu legislaia n vigoare, expertiza ecologic obteasc a proiectelor de
amplasare a noilor obiective i amenajri pe terenurile spaiilor verzi proprietate public i s participe la
elaborarea i examinarea deciziilor privind dezvoltarea i protecia spaiilor verzi proprietate public, s
iniieze n aceste scopuri consultri publice.
Statul garanteaz participarea publicului la luarea de decizii privind folosirea resurselor naturale,
precum i la exercitarea controlului obtesc asupra modului n care persoanele fizice i juridice respect
legislaia privind ocrotirea naturii, n baza unei informri ample a populaiei i asigurrii accesului
acesteia la orice informaie de interes public.
Autoritile administraiei publice locale, autoritile de mediu, precum i agenii economici, prezint
regulat publicului informaii veridice i accesibile despre activitatea din domeniul folosirii resurselor
naturale i proteciei mediului nconjurtor.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 22 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

M A N A GE M EN TU L R ES U R S E L OR N A TU R A L E
Resurse naturale sunt obiectele, fenomenele, condiiile naturale i ali factori, utilizabili n trecut,
prezent i viitor pentru consum direct sau indirect, care au valoare de consum i contribuie la crearea de
bunuri materiale i spirituale.
Resursele naturale se folosesc sau pot fi folosite ca mijloace de munc, surse de energie, de materie
prim i de materiale, nemijlocit ca obiecte de consum i recreare, ca banc a fondului genetic sau surs
de informaii despre lumea nconjurtoare. Relaiile care apar n cadrul folosirii resurselor naturale sunt
reglementate de Constituie, de Legea cu privire la protecia mediului nconjurtor nr.1515/1993, de
Legea apelor nr.272/2011, Codul subsolului nr.3/2009, Codul funciar nr.828/1991, Codul silvic
nr.887/1996, de Legea cu privire la resursele naturale nr.1102 din 06.02.1997; precum i de alte acte
normative, despre care se va vorbi n continuare.

CUM SE CLASIFIC RESURSELE NATURALE?

Resursele naturale care au importan pentru ntreaga populaie a rii (condiioneaz direciile
strategice ale dezvoltrii ei social-economice) sunt resurse naturale naionale.
Resursele naturale care au importan pentru populaia unui teritoriu mai limitat sunt resurse
naturale locale.
Resursele naturale atrase (folosite) n circuitul economic sunt resurse naturale destinate
exploatrii.
Resursele naturale destinate exploatrii (resursele utilizabile), dar neatrase n procesul de
activitate economic sunt resurse naturale de rezerv.
Resursele naturale care prezint o valoare deosebit pentru meninerea echilibrului ecologic i
care nu pot fi atrase n procesul de activitate economic sunt resurse naturale protejate.
Obiectele i condiiile naturale care pot fi folosite n scopuri curative i de profilaxie a bolilor se
raport la resursele naturale curative.
Resursele naturale care marcheaz, traverseaz frontierele dintre dou sau mai multe ri ori i
au amplasamentul la frontier sunt resurse naturale transfrontaliere.

CARE SUNT RESURSELE NATURALE LOCALE?


Resursele naturale locale sunt:

apele freatice (pnza de ap care se afl pe primul strat impermeabil de la suprafaa Pmntului);
substanele minerale utile solide larg rspndite.

CARE ESTE REGIMUL DE PROPRIETATE ASUPRA RESURSELOR NATURALE?


Proprietatea asupra resurselor naturale poate fi public sau privat. Tipul de proprietate asupra unor
resurse naturale concrete se stabilete conform legislaiei n vigoare din domeniul dat.
Resursele naturale locale proprietate public aparin unitilor administrativ-teritoriale.
Resursele naturale proprietate privat aparin persoanelor fizice sau juridice cu drept de posesiune, de
folosin i de dispoziie, n condiiile legii. Dreptul de proprietate privat asupra resurselor naturale este
limitat. Modul i condiiile generale de exercitare a dreptului de proprietate asupra resurselor naturale
sunt reglementate de legislaia n vigoare privind proprietatea.

CINE POATE FI BENEFICIAR DE RESURSE NATURALE?


Beneficiar de resurse naturale este orice persoan fizic sau juridic ce efectueaz nsuirea primar,
utilizarea i reproducerea resurselor naturale n procesul consumului direct sau indirect.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 23 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE ESTE MODALITATEA FOLOSIRII RESURSELOR NATURALE?


Resursele naturale proprietate public se dau numai n posesiune provizorie i folosin. Regulile,
particularitile i limitele dreptului de folosin a resurselor naturale publice sunt reglementate de
legislaia din domeniul respectiv.
Resursele naturale pot fi date n folosin pe termen lung n condiii de arend sau de concesiune,
dac faptul nu contravine legislaiei n vigoare. Darea resurselor naturale n folosin n condiii de
arend sau de concesiune este reglementat de Legea cu privire la arend, de Legea cu privire la
concesiuni i de alte acte legislative.
Se interzice subarendarea, rscumprarea sau ipotecarea resurselor naturale proprietate public date
n arend sau concesiune.

CUM SE ACORD DREPTUL DE FOLOSIN ASUPRA RESURSELOR NATURALE?


Dreptul de folosin asupra resurselor naturale se acord n conformitate cu decizia organului de stat
abilitat cu gestiunea resurselor naturale i cu protecia mediului nconjurtor i a autoritii
administraiei publice locale i se legalizeaz printr-un document juridic.

PRIN CARE DOCUMENT JURIDIC SE CONFIRM DREPTUL DE PROPRIETATE, DE


POSESIUNE I DE FOLOSIN ASUPRA RESURSELOR NATURALE?
Dreptul de proprietate, de posesiune i de folosin asupra resurselor naturale se confirm prin:

titlul de proprietate;
licena (autorizaia) de folosin;
contractul de arend sau de concesiune.

n funcie de faptul ce drept - de proprietate, de posesiune sau de folosin - este consfinit,


documentul se elibereaz pentru un anumit termen sau pentru o perioad nelimitat.

CINE EXERCIT CONTROLUL ASUPRA FOLOSIRII RESURSELOR NATURALE?


Controlul asupra folosirii resurselor naturale urmrete asigurarea respectrii de ctre toate
persoanele fizice i juridice a legislaiei privind resursele naturale i protecia mediului nconjurtor.
Sistemul de control asupra folosirii resurselor naturale include controlul de stat, controlul
departamental i controlul obtesc. Controlul de stat asupra folosirii resurselor naturale este exercitat de
ctre organele Inspectoratului Ecologic de Stat i Autoritile administraiei publice locale, conform
competenelor stabilite de legislaie. Ministerele, departamentele, ntreprinderile, instituiile i
organizaiile beneficiare de resurse naturale sunt obligate s exercite controlul n vederea utilizrii
resurselor n conformitate cu condiiile stipulate n Legea cu privire la resursele naturale i n alte acte
normative. Controlul obtesc asupra lurii de decizii n domeniul folosirii resurselor naturale se exercit
n conformitate cu Legea privind expertiza ecologic i cu Legea privind accesul la informaie.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 24 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

M A N A GE M EN TU L R ES U R S EL OR F U N C I A R E
Toate terenurile, indiferent de destinaie i proprietate, constituie fondul funciar al Republicii
Moldova. Relaiile din domeniul managementului resurselor funciare sunt reglementate de Legea privind
protecia mediului nconjurtor, nr.1515 din 16.06.1993, Codul funciar nr. 828 din 25.12.1991 alte acte
normative despre care se va vorbi n continuare.

CARE SUNT CATEGORIILE DE TERENURI N DEPENDEN DE DESTINAIA


PRINCIPAL?
Fondul funciar, n dependen de destinaia principal, se compune din urmtoarele categorii de
terenuri:
a) cu destinaie agricol;
b) din intravilanul localitilor;
c) destinate industriei, transporturilor, telecomunicaiilor i cu alte destinaii speciale;
d) destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sntii, activitii recreative, terenurile de valoare istoricocultural, terenurile zonelor suburbane i ale zonelor verzi;
e) ale fondului silvic;
f) ale fondului apelor;
g) ale fondului de rezerv.

CARE SUNT OBIECTELE RELAIILOR FUNCIARE?


Obiecte ale relaiilor funciare sunt: sectoarele de teren, cotele de teren i drepturile asupra lor.
Sectoarele de teren i obiectele aferente acestora (solul, bazinele de ap nchise, pdurile, plantaiile
multianuale, cldirile, construciile, edificiile etc.), strmutarea crora este imposibil fr a cauza
pierderi directe destinaiei lor, constituie bunuri imobile.

CARE ESTE REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR N REPUBLICA MOLDOVA?


Terenurile n Republica Moldova pot fi n proprietate public i privat.
Regimul juridic al terenurilor din domeniul public i delimitarea lor sunt stabilite de Legea nr. 91- XVI
din 05.04.2007 privind terenurile proprietate public i delimitarea lor.
Protecia ecologic a terenurilor este prioritar altor forme de activitate.

CUM SE FOLOSESC TERENURILE ORAELOR I SATELOR (COMUNELOR)?


Toate terenurile oraelor i satelor (comunelor) se folosesc n conformitate cu planurile lor de
sistematizare i cu planurile de organizare economico-funciar a intravilanului localitilor.

CE CUPRIND N SINE TERENURILE DESTINATE CONSTRUCIILOR URBANE I


RURALE?
Terenurile destinate construciilor urbane i rurale cuprind terenurile pe care sunt amplasate
construciile i amenajrile i cele pe care urmeaz s fie construite case, cldiri de menire socialcultural, industrial i cu alte destinaii.
Aceste terenuri se atribuie ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor pentru zidirea i exploatarea
construciilor industriale a caselor, a cldirilor de menire social-cultural, a altor construcii i amenajri,
precum i cetenilor pentru construcia individual de locuine.

PENTRU CARE NECESITI SUNT FOLOSITE TERENURILE DE UZ PUBLIC DIN ORAE


I SATE (COMUNE)?
Terenuri de uz public din orae i sate (comune) sunt terenurile folosite pentru cile de comunicaie
(piee, strzi, pasaje, drumuri i altele asemenea), pentru necesitile social-culturale ale populaiei
(grdini publice, parcuri, lacuri, plaje, bulevarde, scuaruri) pentru cimitire i alte necesiti ale
gospodriei comunale.
Pe terenurile de uz public se permite amplasarea construciilor i amenajrilor capitale n
conformitate cu destinaia special a acestor terenuri, precum i a construciilor i amenajrilor
provizorii uoare (gherete, chiocuri) fr ca aceasta s fie n detrimentul terenurilor de uz public.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 25 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE TERENURI POT FI ATRIBUIE NTREPRINDERILOR, INSTITUIILOR I


ORGANIZAIILOR PENTRU REALIZAREA FUNCIILOR LOR?
Terenuri pentru transportul rutier, feroviar, naval, aerian, prin conducte, pentru liniile de
telecomunicaii i transport electric, pentru exploatrile miniere i pentru alte industrii sunt terenurile
atribuite ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor respective pentru realizarea funciilor lor.
Amplasarea construciilor i amenajrilor pe aceste terenuri, precum i lucrrile de amenajare le
efectueaz beneficiarii funciari prin hotrrea autoritilor administraiei publice locale respective.

CARE ESTE DESTINAIA TERENURILOR MPDURITE ALE ORAELOR I SATELOR


(COMUNELOR)?
Terenurile mpdurite ale oraelor i satelor (comunelor) servesc ameliorrii mediului nconjurtor,
organizrii odihnei, nevoilor de cultur, aprrii teritoriului localitilor mpotriva eroziunii cauzate de
ap i de vnt.

CARE TERENURI SUNT CONSIDERATE TERENURI CU DESTINAIE AGRICOL N


ORA I SAT (COMUN)?
Terenurile cu destinaie agricol n ora i sat (comun) sunt terenurile arabile, plantaiile
multianuale, fneele, imaurile, pepinierele i altele asemenea. Terenurile agricole pot fi atribuite n
folosina ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor agricole, precum i cetenilor pentru agricultur,
legumicultur, puni i fnee.

DIN CATEGORIA DE ALTE TERENURI, CONFORM CODULUI FUNCIAR, CINE FACE


PARTE?
Din alte terenuri fac parte rpele, ravenele, bolovniurile i alte terenuri necultivabile.

CARE TERENURI SUNT CONSIDERATE TERENURI CU DESTINAII SPECIALE?


Terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaiilor i terenuri cu alte destinaii speciale
sunt terenurile atribuite de autoritile administraiei publice locale pentru amplasarea i exploatarea
cldirilor administrative i de deservire, a construciilor auxiliare i construciilor industriale, miniere, de
transport i a altor ntreprinderi, instituii i organizaii, pentru construirea cilor de acces, a reelelor
inginereti, organizarea produciei industriale, construcia magistralelor de transport, instalarea liniilor
de telecomunicaii, de transport electric.
Suprafeele terenurilor atribuite n aceste scopuri se stabilesc n conformitate cu normele i
documentaia proiectelor tehnice aprobate, iar atribuirea lor se face inndu-se cont de succesiunea
valorificrii lor.

CUM SE ATRIBUIE TERENURILE PENTRU EXPLOATAREA ZCMINTELOR?


Atribuirea de terenuri ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor pentru exploatarea zcmintelor
se face numai cu condiia legalizrii nstrinrii terenurilor respective n scopuri miniere i reintegrrii n
circulaia agricol a terenurilor exploatate anterior n aceste scopuri.

CARE SUNT TERENURILE DESTINATE OCROTIRII NATURII?


Din terenurile destinate ocrotirii naturii fac parte terenurile rezervaiilor, parcurilor naionale,
parcurilor dendrologice i zoologice, grdinilor botanice, branitilor, monumentelor naturii, terenurile
zonelor de protecie i zonelor sanitare.
Din categoria terenurilor rezervaiilor fac parte terenurile n al cror perimetru se afl obiecte
naturale, ce reprezint valoare tiinific i cultural (landafturile tipice i unice, comuniti de
organisme vegetale i animale, formaiuni geologice, specii de plante, animale rare). Ele sunt repartizate
pentru pstrarea n stare natural a complexelor naturale tipice sau unicate pentru zona de landaft cu
tot ansamblul ei de componente, pentru studierea proceselor i fenomenelor n mersul lor firesc n
vederea elaborrii bazelor tiinifice ale ocrotirii naturii.
Din categoria terenurilor parcurilor naionale fac parte terenurile care au o deosebit valoare
ecologic, istoric i estetic n virtutea mbinrii reuite a landafturilor naturale i culturale.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 26 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

Din categoria terenurilor parcurilor dendrologice i zoologice, ale grdinilor botanice fac parte
terenurile repartizate pentru studierea, pstrarea i mbogirea n condiii artificiale a resurselor florei i
faunei, pentru folosirea lor eficient n plan tiinific, cultural, economic i pstrarea genofondului.
Din categoria terenurilor de branite (pdure rar, sau parte de pdure cu arbori btrni, n care
este interzis tierea lemnului/pdure rezervat pentru pstrare) fac parte terenurile destinate pstrrii,
restabilirii i reproducerii resurselor naturale i meninerii echilibrului ecologic general, obiectele
complexe biologice, paleontologice, hidrologice i geologice de landaft.
Din categoria terenurilor monumentelor naturii fac parte terenurile care au obiecte naturale
unicate sau tipice, cu valoare tiinific, cultural-instructiv i de reconfortare, dar care nu sunt
recunoscute drept monumente de istorie i cultur.
Terenurile destinate ocrotirii naturii snt prin exclusivitate proprietate a statului. Pe terenurile
destinate ocrotirii naturii este interzis activitatea ce vine n contradicie cu destinaia lor special. Ele
sunt retrase din folosin, dac aceast destinaie nu corespunde regimului de protecie, stabilit pentru
aceste terenuri.
Modul i condiiile folosirii terenurilor destinate ocrotirii naturii se stabilesc de legislaia privind
ocrotirea naturii i mediului nconjurtor.

CARE SUNT TERENURILE DESTINATE OCROTIRII SNTII?


Din categoria terenurilor destinate ocrotirii sntii fac parte terenurile pe care exist obiecte de
tratament natural (izvoare de ape minerale, nmoluri curative) i condiii climaterice deosebit de
favorabile profilaxiei i tratamentului.
Aceste terenuri se atribuie n folosin staiunilor balneare, instituiilor terapeutice i urmeaz a fi
protejate n mod deosebit.
n scopul proteciei obiectelor de tratament natural, la toate staiunile balneare se creeaz zone de
protecie sanitar. n limitele lor se interzice darea terenurilor n posesiune, folosin, inclusiv n arend,
ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor a cror activitate este incompatibil cu protecia obiectelor
naturale curative i cu meninerea condiiilor favorabile pentru odihna populaiei.
ntreprinderile, instituiile i organizaiile n jurul crora se stabilesc zone cu condiii deosebite de
folosin a terenurilor snt datoare s marcheze graniele lor cu semne informative speciale.

CARE SUNT TERENURILE DESTINATE ACTIVITII RECREATIVE?


Terenuri destinate activitii recreative sunt terenurile prevzute i folosite pentru odihn i turism.
Din aceast categorie fac parte terenurile pe care se afl case de odihn, pensionate, sanatorii,
campinguri, baze turistice, tabere turistice i tabere de fortificare a sntii, staii turistice, parcuri i
tabere pentru copii, poteci didactico-turistice, trasee marcate.
Pe asemenea terenuri este interzis activitatea ce mpiedic folosirea lor conform destinaiei
speciale.
Modul de folosire a acestor terenuri este stabilit de autoritile administraiei publice locale i de
organele de ocrotire a naturii.

CARE SUNT TERENURILE DE VALOARE ISTORICO-CULTURAL?


Din categoria terenurilor de valoare istorico-cultural fac parte rezervaiile istorico-culturale,
parcurile memoriale, mormintele, monumentele arheologice i arhitecturale i complexele arhitecturale
de landaft. Pe aceste terenuri este limitat orice activitate care contravine destinaiei lor speciale.

CARE TERENURI DIN EXTRAVILAN SE INCLUD N ZONA SUBURBAN I N ZONA


VERDE A COMUNITII?
Terenurile din extravilan destinate amplasamentelor, legate de amenajarea i funcionarea normal a
gospodriei oreneti, precum i cele ocupate de pduri, grdini publice i de alte spaii verzi, care au
funcii de protecie, sanitaro-igienice, de fortificare a sntii i care sunt locuri de odihn a populaiei,
se includ de ctre autoritile administraiei publice locale n zona suburban i n zona verde.
Terenurile zonelor suburbane i zonelor verzi se folosesc conform proiectelor de organizare a acestor
zone. Ele sunt protejate de stat. Aici sunt interzise construciile i amenajrile incompatibile cu
destinaiile acestor terenuri. La includerea terenurilor n zona suburban i n zona verde se pstreaz
drepturile deintorilor de terenuri.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 27 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE TERENURI SUNT CONSIDERATE TERENURILE FONDULUI SILVIC?


Terenuri ale fondului silvic sunt terenurile acoperite cu pduri, precum i cele neacoperite cu pduri,
ns destinate mpduririi. Terenurile fondului silvic se folosesc de ctre ntreprinderile, instituiile,
organizaiile gospodriei silvice i de alte ntreprinderi conform destinaiei silvice. Terenurile fondului
silvic de stat pot fi folosite n alte scopuri, dac aceast folosire este compatibil cu interesele gospodriei
silvice.
n scopul asigurrii mpduririi necesare i prevenirii eroziunii solurilor, pentru mpdurire pot fi
folosite i terenuri nefavorabile agriculturii.
Autoritile administraiei publice locale, de comun acord cu organele de stat pentru ocrotirea naturii,
pot s atribuie terenuri din fondul silvic cetenilor, ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor, pentru
a fi folosite temporar n scopuri agricole.
Modul de atribuire i retragere a terenurilor din fondul silvic este stabilit de codul funciar, iar modul
de folosire a lor de legislaia silvic (Codul silvic).

CARE TERENURI SUNT CONSIDERATE TERENURILE FONDULUI APELOR?


Terenuri ale fondului apelor sunt terenurile aflate sub ape albiile cursurilor de ap, cuvetele
lacurilor, iazurilor, rezervoarelor de ap mlatinile, terenurile pe care sunt amplasate construcii
hidrotehnice i alte amenajri ale serviciului apelor, precum i terenurile repartizate pentru fiile de
deviere (de pe maluri) a rurilor, a bazinelor de ap, canalelor magistrale inter-gospodreti i a
colectoarelor.
Terenurile fondului apelor se folosesc pentru construcia i exploatarea instalaiilor ce asigur
satisfacerea necesitilor de ap potabil, tehnic, curativ, a altor necesiti ale populaiei, ale serviciului
apelor, ale agriculturii, industriei, gospodriei piscicole, energeticii, transportului, precum i altor nevoi
ale statului i societii.

CARE TERENURI SUNT CONSIDERATE TERENURILE FONDULUI DE REZERV?


Terenuri ale fondului de rezerv sunt toate terenurile neatribuite n proprietate, posesiune i n
folosin. Terenurile fondului de rezerv se afl n subordinea autoritilor administraiei publice locale i
sunt destinate pentru a fi date n proprietate, posesiune i folosin cetenilor, ntreprinderilor,
instituiilor i organizaiilor n scopuri agricole, precum i pentru alte nevoi ale statului i societii.

CARE ESTE MODUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR N MOLDOVA?


Terenurile n Republica Moldova pot fi n proprietate public i privat. Statul ocrotete n egal
msur ambele tipuri de proprietate. Raporturile de proprietate asupra pmntului se stabilesc de
legislaie. Prin deintori de terenuri se neleg titularii dreptului de proprietate, de posesiune, de
beneficiere funciar. Dreptul de proprietate asupra cotei de teren se autentific prin hotrrea
autoritilor publice locale prin eliberarea unui titlu ce confirm acest drept.
n scopul optimizrii dimensiunii, amplasamentului terenurilor i organizrii sistemului de msuri n
vederea combaterii eroziunii solului i sporii fertilitii lui pot fi ntreprinse aciuni juridice i tehnice de
consolidare a terenurilor agricole.
Deintorii de terenuri cu titlu de proprietate privat pot fi ceteni ai Republicii Moldova i
investitorii strini, n conformitate cu legislaia. Deintorii de terenuri cu orice titlu sunt protejai de stat.
Nu se admite restituirea terenurilor fotilor proprietari i urmailor lor.
Terenurile, ca spaiu de importan vital, ca mijloc de producie agricol i spaiu de amplasare a
tuturor obiectelor de activitate uman sunt protejate de stat. Statul sprijin material, financiar i
organizatoric dezvoltarea eficient a tuturor formelor de gospodrire agricol, tehnologizarea agriculturii
n sensul mbuntirii lucrrii i valorificrii terenului cu reducerea corespunztoare a pierderilor i
deeurilor poluante, efectuarea studiilor de impact ecologic, economic i social care s fundamenteze
deciziile de promovare a noilor investiii n agricultur, msurile de protecie a terenului ca fundament al
dezvoltrii durabile a gospodriilor, asigur folosirea economicoas a terenurilor i restrngerea
suprafeelor ocupate de construcii, garanteaz dreptul de proprietate i celelalte drepturi ale
deintorilor de terenuri.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 28 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CINE CONSTITUIE COMISII FUNCIARE I CARE ESTE COMPONENA EI?


Autoritile administraiei publice locale constituie comisii funciare din consilieri ai consiliilor locale,
specialiti ai organelor de stat pentru reglementarea regimului proprietii funciare i ai organelor de
privatizare, reprezentani ai ntreprinderilor agricole i din locuitori ai unitii administrativ-teritoriale
respective.

CARE SUNT ATRIBUIILE DE COMPETEN ALE CONSILIILOR RAIONALE I


MUNICIPALE N DOMENIUL FUNCIAR?
Consiliile raionale i municipale:
a) exercit controlul asupra folosirii i proteciei terenurilor;
b) stabilete impozitul funciar i altor pli, ncasarea lor;
c) stabilete i schimb perimetrul intravilanului localitilor i soluioneaz litigiile privind
perimetrele;
d) ine cadastrul funciar al raionului i municipiului, organizeaz reglementarea regimului
proprietii funciare;
e) elaboreaz programele, schemele, proiectele i planurile de reglementare a regimului proprietii
funciare pe teritoriul raionului i municipiului i asigur realizarea lor;
f) repartizeaz i retrage terenurile, n modul stabilit de lege;
g) stabilete suprafeele care rmn n proprietatea statului n limita raionului i municipiului;
h) schimb destinaia terenurilor agricole cu gradul de evaluare a fertilitii naturale mai mic de 40,
n cazul trecerii acestora n fondul silvic, la propunerea consiliilor unitilor administrativteritoriale de nivelul nti, n temeiul cererii proprietarului;
i) autentific drepturile deintorilor de terenuri
j) asigur privarea deintorilor de dreptul de proprietate asupra terenurilor n conformitate cu
legislaia n vigoare;
k) determin i repartizeaz terenurile pentru construcii;
l) elaboreaz propunerii privind hotarele unitilor administrativ-teritoriale pentru a fi aprobate de
Guvern.

CARE SUNT ATRIBUIILE DE COMPETEN ALE CONSILIILOR STETI


(COMUNALE) I ORAELOR?
Consiliile steti (comunale) i oreneti:
a) atribuie terenurile i nstrinarea lor fr schimbarea destinaiei acestora, n modul stabilit de
lege;
b) autentific drepturile deintorilor de terenuri, n modul stabilit de lege;
c) asigur perceperea impozitului funciar;
d) exercit controlul de stat asupra folosirii i proteciei terenurilor;
e) ine cadastrul funciar n teritoriul din subordine;
f) asigur privarea de drepturi a deintorilor de terenuri n condiiile prevzute de lege;
g) determin i atribuie terenurilor pentru construcii i amplasarea lor, n conformitate cu legea;
h) soluioneaz litigiile funciare n limitele competenei lor;
i) organizeaz evaluarea terenurilor conform metodicii unice, elaborate de Guvern;
j) stabilete suprafeele care rmn n proprietatea statului n limita teritoriilor satelor
(comunelor);
k) elaboreaz propuneri viznd aprobarea de ctre consiliul raional i municipal a perimetrelor
localitilor steti;
l) prezint propuneri de schimbare a destinaiei terenurilor agricole n temeiul cererii
proprietarului.

CARE SUNT OBLIGAIUNILE DEINTORILOR DE TERENURI?


Deintorii de terenuri sunt obligai s protejeze terenurile contra eroziunii, polurii cu deeuri i
substane chimice, s recultive terenurile degradate, s restabileasc i s mbunteasc fertilitatea lor.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 29 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CE REPREZINT MONITORINGUL FONDULUI FUNCIAR I CADASTRUL FUNCIAR?


Monitoringul fondului funciar reprezint un sistem de supraveghere i prognoz a strii fondului
funciar pentru evidena schimbrilor, pentru aprecierea acestor schimbri, pentru prentmpinarea
urmrilor proceselor i tendinelor negative. Structura, coninutul i modul de realizare a monitoringului
sunt stabilite de legislaie, inndu-se cont de condiiile zonale.
Cadastrul funciar reprezint sistemul obligatoriu de eviden a tuturor terenurilor de pe teritoriul
republicii, indiferent de destinaie i tipul de proprietate i are menirea de a asigura autoritile
administraiei publice locale, ntreprinderile, instituiile, organizaiile interesate i cetenii cu informaii
despre starea terenului n scopul organizrii folosirii raionale i proteciei lui, reglementrii relaiilor
funciare, regimului proprietii funciare, fundamentrii proporiilor plilor funciare, aprecierii activitii
economice, efecturii altor msuri legate de folosirea terenului.
Cadastrul funciar conine un sistem de informaii i documente despre regimul juridic al terenurilor,
despre atribuirea lor deintorilor de terenuri, despre parametrii cantitativi i calitativi i despre
valoarea economic a terenurilor.
Cadastrul funciar este inut de autoritile administraiei publice locale conform unui sistem unic
pentru ntreaga republic pe seama mijloacelor din bugetul de stat i cel local.
Modul de inere a cadastrului funciar se stabilete de legislaie i se asigur prin efectuarea cercetrii
i prospeciunii topografice, aerofotogeodezice, cartografice, pedologice, geobotanice, geomorfologice i
de alt natur, prin nregistrarea deintorilor de teren, prin evidena i aprecierea valorii terenului.
Documentele principale ce se elaboreaz pentru cadastrul funciar general snt: dosarul lucrrilor de
hotrnicie, planurile, registrele i fiele cadastrale.
ndrumarea, coordonarea tehnic, controlul inerii la zi a cadastrului funciar general sunt de
competena Guvernului.

PRIN CARE MECANISM POATE FI ASIGURAT FOLOSIREA RAIONAL I


PROTECIA RESURSELOR FUNCIARE?
Folosirea raional i protecia resurselor funciare poate fi asigurat prin reglementarea regimului
proprietii funciare, care constituie un sistem de msuri juridice, economice i tehnice, menite s rezolve
problemele din domeniul relaiilor funciare i folosirii resurselor funciare.
Reglementarea regimului proprietii funciare se face n scopul organizrii tiinifice a folosirii
raionale i eficiente a terenurilor n toate ramurile economiei naionale, crerii de condiii pentru
mbuntirea landafturilor naturale i antropogene pentru asigurarea stabilitii lor i pentru protecia
solului.

CE PREVEDE CA ATARE REGLEMENTAREA PROPRIETII FUNCIARE?


Reglementarea regimului proprietii funciare prevede:
a) elaborarea schemelor republicane i zonale, prognozelor i programelor de ameliorare i
protecie a solului;
b) fundamentarea i stabilirea hotarelor terenurilor cu regimuri speciale de ocrotire a naturii, de
recreaie i de rezervaie;
c) determinarea i stabilirea pe teren a hotarelor unitii teritorial-administrative i a intravilanului
localitilor;
d) elaborarea proiectelor privind delimitarea unor noi terenuri pentru posesiune i folosin,
reglementarea celor existente;
e) repartizarea terenurilor n natur, pregtirea titlurilor care dovedesc dreptul de proprietate,
posesiune i de beneficiere;
f) efectuarea lucrrilor de evaluare i eviden a terenurilor;
g) elaborarea msurilor de folosire eficient a terenurilor conform destinaiilor speciale, de sporire a
fertilitii solurilor i de aplicare a tehnologiilor crutoare de natur;
h) elaborarea proiectelor de lucru legate cu valorificarea, mbuntirea i protecia terenurilor;
Elaborarea proiectelor de reglementare a regimului proprietii funciare, de valorificare,
mbuntire i protecie a terenurilor, de realizare a msurilor antierozive i ameliorative poate fi
efectuat la iniiativa deintorilor de terenuri din contul acestora, de ctre organizaiile de stat i alte
organizaii de proiectare a reglementrii regimului proprietii funciare.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 30 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE SUNT SURSELE DE POLUARE I PROCESELE DE DEGRADARE A SOLULUI?


Ca surse de poluare a solului pot fi considerate:
a) deeurile depozitate pe terenuri, de orice provenien;
b) platformele amplasate pe terenuri pentru depozitarea i pstrarea temporar a ngrmintelor
minerale i preparatelor chimice, staiile de preparare a soluiilor pentru protecia plantelor;
c) depozitele i staiile de alimentare cu carburani;
d) spltoriile auto i staiile de deservire tehnic;
e) depozitele de chimicale deteriorate;
f) scurgerile de ape reziduale.
Procese de degradare a solurilor sunt considerate:
a) eroziunea de suprafa i adncime;
b) alunecrile de teren;
c) salinizarea i nmltinirea solurilor;
d) tasarea/compactarea solului.

CARE ESTE MODALITATEA DE SELECTARE I ATRIBUIRE A TERENURILOR SUB


CONSTRUCII?
Modul de atribuire, modificare a destinaiei i schimbul terenurilor se reglementeaz prin
Regulamentul aprobat de Hotrrea Guvernului nr. 1451 din 24.12.2007. Terenurile agricole de calitate
superioar pot fi retrase din circuitul agricol pentru necesiti de stat i publice doar prin hotrre de
Guvern.
Regulamentul stabilete:
modul de atribuire a terenurilor proprietate public a statului, respectiv, a unitilor
administrativ-teritoriale n folosina instituiilor, organizaiilor i ntreprinderilor de stat i
municipale, pentru desfurarea activitii acestora;
modul de modificare a destinaiei terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, n legtur cu:
- trecerea terenurilor dintr-o categorie n alta;
- utilizarea terenurilor din categoriile celor cu destinaie agricol i ale fondului silvic, precum
i a terenurilor agricole (silvice) din componena altor categorii de terenuri pentru alte
necesiti dect cele agricole (silvice);
- procedura de schimb a terenurilor proprietate a statului cu terenurile proprietate privat.
- Instituiilor, organizaiilor i ntreprinderilor de stat i municipale le pot fi atribuie n folosin
terenuri proprietate public a statului i, respectiv, a unitilor administrativ-teritoriale,
pentru desfurarea activitii acestora.
Terenurile proprietate public a statului, respectiv, a unitilor administrativ-teritoriale, pot fi
atribuite n folosin persoanelor juridice care desfoar activitate de binefacere sau de utilitate public
cu scop nelucrativ (necomercial).
Pentru construcia obiectivelor industriale, comunale, locative, cilor ferate i autostrzilor, liniilor de
transport electric, conductelor magistrale, pentru alte necesiti dect cele agricole sau silvice, precum i
pentru obiectivele cu destinaie agricol (silvic) se atribuie terenuri ce nu se folosesc n producia
agricol (silvic), precum i terenuri cu bonitate sczut i cele nempdurite.
Atribuirea terenurilor se realizeaz n baza proiectelor, schemelor de organizare a teritoriului i
documentaiei urbanistice.
Persoanele juridice, crora li s-au atribuit terenuri agricole (silvice) pentru amplasarea obiectivului
de construcie, sunt obligate s decoperteze stratul de sol fertil de pe ntreg teritoriul antierului de
construcie, conform documentaiei de proiect i s-l transporte n locurile indicate pe desenul din
dosarul cadastral.
Construcia liniilor de transportare a energiei electrice cu tensiunea sub 35 kw i a liniilor de
telecomunicaii i radiotelefonie se efectueaz, de regul, de-a lungul drumurilor, pe teritoriul terenurilor
nefolosite n agricultur sau folosite n calitate de pune, n conformitate cu normele i regulile n
construcie, fr retragerea terenurilor de la deintori. Amplasarea liniilor menionate trebuie s fie
coordonat cu deintorii de terenuri, autoritile administraiei publice locale, precum i cu serviciile
pentru reglementarea regimului proprietii funciare, arhitectural, ecologic, anti-incendiar.
n cazul atribuirii a mai multor terenuri n alte scopuri dect cele agricole pentru construcia unui
obiectiv, se perfecteaz un dosar funciar, indiferent de numrul deintorilor.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 31 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

Atribuirea terenurilor pentru construcia de locuine i a obiectelor de menire social se efectueaz,


potrivit Codului funciar, din contul terenurilor destinate necesitilor dezvoltrii sociale a localitii
(fondului de rezerv de 5%), n conformitate cu planul general (sau zonal) urbanistic al localitii.
Atribuirea suplimentar a terenului pentru extragerea zcmintelor de substane minerale utile n
mod deschis se accept numai dup recultivarea i transmiterea terenurilor atribuite anterior fotilor
deintori.
Se interzice atribuirea repetat a terenurilor persoanelor juridice i fizice, care nu au pltit prejudicial
adus deintorilor de terenuri, inclusiv i costul pierderilor produciei agricole.

CARE ESTE MODALITATEA DE MODIFICARE A DESTINAIEI I SCHIMBUL


TERENURILOR?
Schimbarea destinaiei terenurilor agricole cu gradul de evaluare a fertilitii naturale mai mic de 40,
n cazul trecerii acestora n fondul silvic, se efectueaz prin decizia consiliilor unitilor administrativteritoriale de nivelul al doilea, la propunerea consiliilor unitilor administrativ-teritoriale de nivelul
nti, n temeiul cererii proprietarului.
Schimbarea destinaiei terenurilor silvice de calitate superioar, a terenurilor ocupate de
parcuri naionale, rezervaii, monumente, ansambluri arheologice i istorice este interzis.
Se interzice folosirea terenurilor agricole n alte scopuri dect pentru amplasarea obiectivelor de
infrastructur a agriculturii. n cazul folosirii acestor obiective contrar destinaiei, acestea se consider
construcii neautorizate, fapt ce atrage aplicarea sanciunilor prevzute de Codul contravenional.
Schimbarea categoriei terenurilor destinate industriei, transporturilor, telecomunicaiilor i altor
scopuri asemenea se aprob prin hotrrea Guvernului.
Aceste terenuri vor fi utilizate n strict conformitate cu destinaia lor. Desfurarea altor activiti
pe asemenea terenuri este admis numai dac nu mpiedic folosirea lor potrivit destinaiei principale.
Titularii lucrrilor de investiii de producie i ai altor activiti cu destinaie special sunt obligai s
ia msurile necesare de amenajare i nivelare a terenurilor pe care nu le mai folosesc n activitatea lor de
producie i care au rmas n urma extraciei de materii prime (caolin, argil, pietri), incluzndu-le n
circuitul agricol, iar dac aceasta nu e posibil, n producia piscicol sau silvic.

CINE PERFECTEAZ DOSARELE CADASTRALE PRIVIND ATRIBUIREA, MODIFICAREA


DESTINAIEI I SCHIMBUL TERENURILOR?
Perfectarea dosarelor cadastrale privind atribuirea, modificarea destinaiei i schimbul terenurilor se
efectueaz de ctre:
a) serviciile relaii funciare i cadastru ale autoritilor administraiei publice locale, n cazurile n
care ine de competena autoritilor administraiei publice locale,
b) Institutul de Proiectri pentru Organizarea Teritoriului (n baza de contract cu persoanele fizice i
juridice cointeresate), n cazurile n care ine de competena Guvernului.
c) Modalitatea de prezentare i actele necesare, precum i procedura de examinare i soluionare a
problemelor menionate la acest capitol se efectueaz n conformitate cu Regulamentul aprobat
prin Hotrrea de Guvern nr.1451 din 24.12.2007, despre care s-a vorbit mai sus.

CARE SUNT CERINELE PRIVIND SELECTAREA I ATRIBUIREA TERENURILOR SUB


CONSTRUCII N SPAIILE VERZI?
a) Pentru selectarea i atribuirea sub construcii n spaii verzi se solicit actul de control ntocmit
de Inspectoratul Ecologic de Stat (Inspeciei/Ageniei Ecologice), n care se face o descriere
detailat a terenului, inndu-se cont de prevederile Legi cu privire la spaiile verzi ale localitilor
urbane i rurale nr.591 din 23.09.1999;
b) Agenii economici care doresc s obin terenuri pentru construcia i amplasarea obiectelor
pentru activiti economice i sociale, cum ar fi terenuri pentru sport, jocuri i odihn, obiecte cu
caracter cultural i artistic, ntreprinderi ale alimentaiei publice, chiocuri, pavilioane, solicit
acordul autoritilor administraiei publice locale i autoritii centrale de mediu. Locul de
amplasare a obiectelor, suprafaa terenurilor i condiiile de desfurarea activitilor ulterioare
se determin n baza documentaiei de urbanism i amenajare a teritoriului aprobat n modul
stabilit. Construciile i amenajrile incompatibile cu destinaia spaiilor verzi, cum ar fi obiectele
industriale, locative, staii de alimentare cu combustibil i altele sunt interzise.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 32 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE SUNT CERINELE PRIVIND FOLOSIREA TERENURILOR SUB CONSTRUCII N


ZONELE DE PROTECIE A APELOR RURILOR I BAZINELOR DE AP?
a) n zonele de protecie a apelor se admite, n condiiile Legii cu privire la zonele i fiile de protecie a
apelor rurilor i bazinelor de ap nr.440 din 27.04.1995, construcia, amplasarea i exploatarea
depozitelor de produse petroliere i ntreprinderilor petrochimice de interes naional, staiilor de
alimentare cu combustibil, cazangeriilor, punctelor de deservire tehnic i splare a tehnicii i
mijloacelor de transport; construcia colectoarelor de canalizare i instalaiilor de epurare a apelor
reziduale cu coordonarea n scris a autoritilor centrale de mediu i sntate, efectuat n baza
avizului pozitiv al expertizei ecologice de stat la documentaia privind evaluarea impactului asupra
mediului nconjurtor i documentaiei de proiect ( Legea privind evaluarea impactului asupra
mediului, nr.86 din 29.05.2014). n cazurile cnd amplasarea lor n afara zonelor de protecie este
imposibil (din cauza condiiilor de construcie, a configuraiei terenului sau din alte motive),
construcia lor se admite ca excepie cu condiia realizrii msurilor de prevenire a polurii rurilor i
bazinelor de ap.
b) n zonele de protecie a apelor se interzice amplasarea fermelor i complexelor zootehnice; construcia
i amplasarea depozitelor pentru pstrarea ngrmintelor minerale i pesticidelor obiectelor pentru
prepararea soluiilor chimice, ntreprinderilor de prelucrare secundar a hrtiei i celulozei,
ntreprinderile chimice, tbcriilor (inclusiv a ntreprinderilor de prelucrare primar a pieilor brute),
colectoarelor de ape reziduale de la fermele i complexele zootehnice, precum i repartizarea pentru
depozitarea deeurilor menajere i de producie, extragerea nisipului i prundiului din albia minor a
rului (Legea privind fondul piscicol, pescuitul i piscicultura, nr.149 din 08.06.2006).

CARE ESTE MODUL DE NSTRINARE I DE ATRIBUIRE A TERENURILOR DIN


FONDUL FORESTIER N ALTE SCOPURI DECT CELE SILVICE?
Modul de nstrinare i de atribuire a terenurilor din fondul forestier n alte scopuri dect cele silvice
se stabilete de legislaia funciar. n cazul nstrinrii terenurilor mpdurite din fondul forestier n
vederea utilizrii lor pentru necesitile statale i cele publice, Guvernul decide concomitent conservarea
sau tierea pdurilor i determin modul de folosire a produselor lemnoase recoltate.
Atribuirea terenurilor din fondul forestier pentru edificarea obiectelor (sedii de ocoale i cantoane
silvice, blocuri de producie, construcii, locuine, linii de comunicaii etc.) n scopuri ce in de
gospodrirea fondului forestier se efectueaz de autoritatea silvic central de comun acord cu
autoritile administraiei publice locale.
n cazul proiectrii, amplasrii i exploatrii obiectelor noi construite i celor reconstruite, care pot
afecta starea i regenerarea pdurilor este necesar s fie prevzute n mod obligatoriu, msuri de
protecie a pdurilor coordinate cu autoritate silvic central i autoritatea central de mediu.

CARE SUNT CERINELE PRIVIND SELECTAREA TERENURILOR PENTRU


AMPLASAREA DEPOZITELOR DE DEEURI MENAJERE SOLIDE (DMS)?
Un factor important la alegerea terenului pentru amplasarea depozitului de DMS este direcia
vntului dominat n raport cu aezrile umane sau alte zone, cum ar fi de odihn i altele, ce pot fi afectate
de emisii de poluani n mediu. Pe terenurile predestinate amplasrii depozitelor de DMS se efectueaz
ridicri topografo-geodezice i pedologice, investigaii hidrogeologice n vederea determinrii posibilitii
amplasrii acestora. Se selecteaz terenuri n dependen de concluziile obinute, cu soluri preponderant
argiloase.
Se interzice amplasarea depozitelor DMDS n:
a) prima zon sanitar de protecie a surselor de alimentare cu ap potabil;
b) zonele i fiile de protecie a rurilor i bazinelor de ap;
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 33 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

zonele de protecie a monumentelor istorice, arhitecturale de cultur, ale naturii;


pistele de decolare i aterizare a aeroportului (nu mai aproape de 10 km);
zonele de protecie a apelor freatice i subterane;
zonele inundabile i sub-inundabile;
zonele de turism i recreaie;
rezervaiile naturale;
spaiile verzi i zonele de protecie a acestora.

Depozitele DMS nu trebuie s fie amplasate mai aproape de 500 m de localitate cu drum de acces, dar
deprtarea de la locul de stocare este raional s nu depeasc 3-5 km n scopul micorrii costului de
deservire a evacurii deeurilor i n scopuri de economisire a combustibilului.

CARE ESTE MECANISMUL APLICRII RESPONSABILITII PENTRU


NERESPECTAREA LEGISLAIEI FUNCIARE?
Persoana fizic i juridic care ncalc legislaia funciar poart rspundere contravenional i
penal n conformitate cu legislaia (Codul Contravenional, Codul Penal). Constatarea contraveniilor se
efectueaz de ctre autoritile administraiei publice locale i organele de stat autorizate n acest scop, n
limitele competenei lor. Aplicarea sanciunilor nu scutete persoana culpabil de obligaiunea de a
lichida nclcrile comise.

CINE SOLUIONEAZ LITIGIILE FUNCIARE?


Litigiile dintre deintorii de terenuri i autoritile administraiei publice locale se soluioneaz de
organele ierarhic superioare, a cror decizie poate fi atacat n instana judectoreasc de drept comun
sau economic competent.
Litigiile n care prile sau una din pri sunt deintori de terenuri cu titlu de proprietate se
examineaz de ctre instana judectoreasc de drept comun sau economic competent.
Litigiile patrimoniale dintre ntreprinderi, instituii i organizaii privind raporturile funciare se
soluioneaz de ctre judectoria economic. Litigiile patrimoniale privind raporturile funciare, n care
prile sau una din pri sunt persoane fizice se examineaz de ctre judectoria raional, municipal (de
sector) dac legislaia nu prevede altfel.

CARE ESTE MODALITATEA DE RECUPERARE A PAGUBELOR PRICINUITE


DEINTORILOR DE TERENURI?
Pagubele pricinuite prin retragerea sau ocuparea temporar a terenurilor, precum i prin limitarea
drepturilor deintorilor sau prin nrutirea calitii terenurilor ca urmare a activitii ntreprinderilor,
instituiilor, organizaiilor i cetenilor, trebuie s fie reparate integral (inclusiv avantajul ratat)
deintorilor de terenuri care au suportat aceste pagube. Repararea pagubelor o fac ntreprinderile,
instituiile i organizaiile crora li s-au repartizat terenuri retrase, precum i ntreprinderile, instituiile
i organizaiile a cror activitate duce la limitarea drepturilor deintorilor de terenuri n legtur cu
stabilirea zonelor de protecie, zonelor sanitare i de aprare a diferitelor obiecte, la nrutirea calitii
terenurilor nvecinate, ori la folosirea lor n alte scopuri, la scderea volumului produciei agricole i la
nrutirea calitii ei, n modul stabilit de legislaie.
n cazul restituirii inoportune a terenurilor productive, date n folosin provizorie ntreprinderilor,
instituiilor i organizaiilor, acestea repar deintorilor de terenuri pierderile din producia agricol si
silvic i avantajul ratat, ca urmare a depirii termenelor folosinei terenului, n mrimea i n modul
stabilit de legislaie.
Pierderile din producia agricol i silvic, pricinuite de retragerea din circuitul agricol i silvic sau de
darea n folosin provizorie a terenurilor agricole i silvice, n alte scopuri dect producia agricol i
silvic, precum i limitarea drepturilor deintorilor de terenuri, de nrutirea calitii solurilor ca
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 34 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

urmare a efectelor negative de ntreprinderi, instituii i organizaii sau a folosirii lor n alte scopuri, se
repar la bugetul de stat i se cheltuiesc pentru restabilirea i valorificarea terenurilor sau sporirea
fertilitii lor. Compensarea acestor pierderi se face paralel cu repararea pagubelor. Pierderile
menionate se repar integral conform normativelor, stabilite de Guvern.
Pierderile din producia agricol le repar ntreprinderile, instituiile i organizaiile agricole de stat,
cooperatiste i obteti dac ele i-au amplasat construciile pe terenuri irigabile i desecate atribuite lor,
pe terenuri cu plantaii multianuale, pe terenuri arabile sau pe alte terenuri cu bonitate de peste 40 de
puncte. Litigiile legate de repararea pagubelor i de evaluarea proporiilor lor sunt soluionate de
instana judectoreasc competent.

CUM SUNT FOLOSITE MIJLOACELE NCASATE PENTRU REPARAREA PIERDERILOR


DIN PRODUCIA AGRICOL I SILVIC?
Mijloacele ncasate pentru repararea pierderilor din producia agricol i silvic sunt folosite numai
la executarea lucrrilor de construcii-montaj, de proiectri i prospeciuni i de reglementare a
regimului proprietii funciare, a lucrrilor legate de exploatarea terenurilor noi, de combaterea eroziunii
i alunecrilor de teren, de sporirea fertilitii solurilor i productivitii terenurilor agricole i silvice, n
modul stabilit de legislaie.
Terenurile ocupate fr autorizaie se restituie deintorilor legitimi, fr ca ei s repare cheltuielile
fcute n timpul folosirii nelegitime a terenurilor. Aducerea terenurilor n stare bun pentru folosin,
inclusiv demolarea construciilor se face pe seama ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor i a
cetenilor care le-au ocupat fr autorizaie.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 35 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

A D MI N I S T R A R EA R ES U R S E L OR M I N ER A L E ( Z C MI N TEL OR )
Relaiile privind managementul resurselor minerale sunt reglementate prin Legislaia cu privire la
subsol care se bazeaz pe Constituia Republicii Moldova i cuprinde Codul subsolului, nr. 3 din
02.02.2009, alte legi i acte normative, adoptate n conformitate cu acesta. Legislaia subsolului se
bazeaz pe principiul asigurrii folosirii raionale, complexe i inofensive a subsolului. Politica statului n
domeniul folosirii i proteciei subsolului se elaboreaz i se promoveaz de Ministerul Mediului, iar
modul de gestionare a fondului de stat a subsolului ca obiect al proprietii de stat se stabilete de
Guvern.
Relaiile legate de folosirea i protecia terenurilor, apelor, pdurilor, ce apar n procesul folosirii
subsolului, se reglementeaz prin legile i actele normative corespunztoare.

CARE ESTE REGIMUL DE PROPRIETATE I MODUL DE GESTIONARE A RESURSELOR


MINERALE?
Bogiile de orice natur ale subsolului Republicii Moldova, inclusiv substanele minerale utile pe care
le conine, precum i spaiile subterane ale acestuia fac obiectul exclusiv al proprietii publice a statului,
sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile. Toate resursele subsolului pe ntreg teritoriul republicii
sun luate sub protecie.
Sectoarele de subsol nu pot fi nstrinate, ele pot fi date numai n folosin. Materia prim mineral
extras aparine beneficiarului subsolului cu drept de proprietate n cazul n care contractul nu prevede
altfel.

CE REPREZINT FONDUL DE STAT AL SUBSOLULUI?


Subsolul Republicii Moldova constituie Fondul de stat al subsolului, care include:
a) sectoarele de subsol atribuite n folosin n conformitate cu prevederile legislaiei cu privire la
subsol (fondul subsolului repartizat);
b) sectoarele de subsol neatribuite n folosin (fondul subsolului nerepartizat).

CE REPREZINT FONDUL DE STAT AL ZCMINTELOR?


Fondul de stat al zcmintelor de substane minerale utile include toate zcmintele cu rezervele
industriale de substane minerale utile evaluate. Fondul de stat al zcmintelor de substane minerale
utile este parte a Fondului de stat al subsolului.

CINE ADMINISTREAZ FONDUL DE STAT AL SUBSOLULUI I FONDUL DE STAT AL


ZCMINTELOR?
Fondul de stat al subsolului i Fondul de stat al zcmintelor de substane minerale utile se
administreaz de Agenia pentru Geologie i Resurse Minerale de pe lng Ministerul Mediului.

DREPTUL DE FOLOSIN ASUPRA SECTORULUI DE SUBSOL I DREPTUL DE


EXTRAGERE A SUBSTANELOR MINERALE UTILE?
Dreptul de folosin asupra sectorului de subsol se realizeaz n limitele sectorului atribuit
beneficiarului subsolului sub form de perimetru minier sau geologic, potrivit clauzelor prevzute de
contract.
Dreptul de extragere a substanelor minerale utile, inclusiv a apelor subterane i resurselor
curative naturale, d beneficiarului subsolului, care a obinut licen n conformitate cu prevederile Legii
nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor,
posibilitatea de a desfura pentru o perioad stabilit activiti, cu respectarea obligatorie a condiiilor
de liceniere la folosirea subsolului. Persoanele fizice i juridice dobndesc statutul de beneficiari ai
subsolului dup ce li se atribuie n folosin sectoarele de subsol. Sectoarele de subsol nu pot fi
nstrinate.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 36 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

PENTRU CARE ACTIVITI SE ATRIBUIE N FOLOSIN SUBSOLUL?


Subsolul se atribuie n folosin pentru:
a) cercetare geologic, inclusiv prospectarea, evaluarea i explorarea zcmintelor de substane
minerale utile i alte tipuri de cercetri geologice;
b) extragerea substanelor minerale utile, inclusiv a apelor subterane i resurselor curative naturale;
c) construirea i exploatarea construciilor subterane nelegate de extragerea substanelor minerale
utile;
d) nhumarea (depozitarea) substanelor nocive i deeurilor industriale;
e) organizarea obiectivelor geologice protejate;
f) colectarea materialelor mineralogice, paleontologice, altor materiale geologice de colecie.

CUM SE ATRIBUIE TERENURILE PROPRIETATE PUBLIC A UNITII TERITORIAL


ADMINISTRATIVE?
Atribuirea terenurilor proprietate public a unitii teritorial administrative pentru exploatarea
zcmintelor cu substane minerale utile se coordoneaz cu autoritile publice locale.

CARE SUNT TERMENII DE ATRIBUIRE N FOLOSIN A SECTOARELOR DE SUBSOL?


Sectoarele de subsol se atribuie n folosin pe un termen limitat (folosire temporar) sau nelimitat.
Pe termen nelimitat, sectoarele de subsol se atribuie autoritilor administraiei publice centrale,
instituiilor publice din subordinea acestora pentru exploatarea construciilor subterane nelegate de
extragerea substanelor minerale utile, nhumarea (depozitarea) substanelor nocive i deeurilor
industriale, organizarea obiectivelor geologice protejate.
n folosire temporar, sectoarele de subsol se atribuie pentru:
a) cercetarea geologic a subsolului, construirea construciilor subterane nelegate de extragerea
substanelor minerale utile pe un termen de pn la 5 ani;
b) extragerea substanelor minerale utile pe perioada exploatrii zcmntului, conform
documentaiei tehnice (tehnologice) de proiect aprobate;
c) extragerea apelor subterane pe un termen de pn la 25 de ani.

CUM SE LEGALIZEAZ ATRIBUIREA N FOLOSIN A SECTOARELOR DE SUBSOL?


Atribuirea n folosin a sectoarelor de subsol se efectueaz n baza prevederilor Codului subsolului
i se legalizeaz prin contract. ncheierea contractelor pentru folosirea sectoarelor de subsol, evidena
lor de stat i inerea registrului contractelor se efectueaz de Ministerul Mediului.
Contractul pentru folosirea sectorului de subsol se ncheie n baza rezultatelor concursului public, cu
respectarea prevederilor Codului subsolului. Concursul pentru dreptul de folosin asupra sectoarelor de
subsol pentru prospeciuni i explorri sau pentru extragerea substanelor minerale utile se organizeaz
de Agenia pentru Geologie i Resurse Minerale.

CARE ESTE ACTUL PERMISIV PENTRU ACTIVITILE DE EXTRAGERE A


SUBSTANELOR MINERALE UTILE?
Activitile de extragere a substanelor minerale utile sau apelor minerale naturale i potabile sunt
supuse licenierii n conformitate cu Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin
liceniere a activitii de ntreprinztor i pot fi desfurate de ctre beneficiarul subsolului, care
ntrunete i respect cerinele Codului subsolului i ale legislaiei ecologice. Astfel, activitile de
extragere a substanelor minerale utile pot fi iniiate n baza licenei eliberate de Camera de liceniere.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 37 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CE REPREZINT CADASTRUL DE STAT AL SUBSOLULUI?


Cadastrul de stat al subsolului se ine pentru evidena rezultatelor lucrrilor legate de folosirea
subsolului, n scopul asigurrii elaborrii programelor de cercetare geologic a subsolului i extinderii
bazei de materie prim mineral, folosirii complexe a zcmintelor de substane minerale utile,
amplasrii raionale a ntreprinderilor de extragere a acestora i este constituit din Cadastrul de stat al
zcmintelor i manifestrilor de substane minerale utile i Cadastrul de stat al sectoarelor de subsol n
scopuri nelegate de extragerea substanelor minerale utile.
Cadastrul de stat al subsolului i Registrul obiectelor miniere se ntocmete i se ine de Agenia
pentru Geologie i Resurse Minerale n modul stabilit de Ministerul Mediului.

CARE SUNT CERINELE I NORMELE ECOLOGICE DE GESTIONARE A RESURSELOR


MINERALE?
Folosirea raional a subsolului reprezint o valorificare eficient, din punct de vedere economic i
social, a tuturor tipurilor de resurse ale subsolului n baza folosirii tehnologiilor avansate i respectrii
standardelor, limitelor, normelor i regulilor de folosire a subsolului.
Folosirea sectoarelor de subsol poate fi realizat numai n limitele perimetrelor lor, n decursul
termenului stabilit i exclusiv n scopurile pentru care au fost atribuite n folosin.
Folosirea neautorizat a subsolului, folosirea subsolului n afara limitelor sectorului de subsol atribuit
n folosin, precum i efectuarea lucrrilor legate de folosirea subsolului fr documentaia tehnic
(tehnologic), aprobat n modul stabilit, se interzic.

CARE SUNT CERINELE DE BAZ LA FOLOSIREA RAIONAL I PROTECIA


SUBSOLULUI?
Cerinele de baz la folosirea raional i protecia subsolului sunt:
respectarea documentaiei tehnice (tehnologice) de proiect, aprobat n modul stabilit;
asigurarea cercetrii complete i complexe a subsolului;
nregistrarea i evidena lucrrilor legate de folosirea subsolului;
extragerea ct mai complet din subsol i folosirea raional a rezervelor de substane minerale
utile i componentelor utile coninute n acestea;
evidena veridic a strii i micrii rezervelor, pierderilor i dilurii substanelor minerale utile
de baz i celor nsoitoare la exploatarea zcmintelor de substane minerale utile;
inerea documentaiei geologice, de topografie minier i de alt natur i asigurarea integritii
acesteia;
protecia zcmintelor de substane minerale utile de inundaii, sub-inundaii, incendii i de ali
factori, ce reduc calitatea substanelor minerale utile i valoarea industrial a zcmintelor sau
complic exploatarea lor;
prevenirea polurii subsolului n procesul efecturii lucrrilor legate de folosirea subsolului,
inclusiv la nhumarea (depozitarea) substanelor nocive i deeurilor de producie;
prevenirea impactului duntor al extragerii substanelor minerale utile, construirii i exploatrii
construciilor subterane nelegate de extragerea substanelor minerale utile asupra obiectelor
industriale i construciilor civile;
prevenirea construirii neautorizate pe suprafeele cu zcminte de substane minerale utile i
respectarea modului stabilit de folosire a acestor suprafee pentru alte necesiti;
prevenirea stocrii deeurilor industriale, menajere i de alt natur n zonele de protecie
sanitar a prizelor de ap, folosite pentru alimentarea cu ap potabil, menajer i industrial;
aducerea sectoarelor de subsol folosite la starea care asigur securitatea vieii i sntii
populaiei, protecia mediului nconjurtor, cldirilor i construciilor, precum i posibilitatea
folosirii sectorului de subsol exploatat n scopurile prevzute de proiect;
respectarea altor cerine prevzute de legislaia ecologic.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 38 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE SUNT COMPETENELE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE


N DOMENIUL FOLOSIRII I PROTECIEI SUBSOLULUI?
De competena autoritilor administraiei publice locale de nivelul nti sunt:
a) coordonarea atribuirii terenurilor proprietate public a unitii administrativ-teritoriale pentru
cercetare geologic i exploatarea zcmintelor de substane minerale utile;
b) participarea la elaborarea programelor de extindere i folosire raional a bazei de materie prim
mineral la nivel local i luarea msurilor pentru realizarea acestora;
c) controlul asupra respectrii regulilor de comercializare a substanelor minerale utile solide n
afara locurilor de extragere.
De competena autoritilor administraiei publice locale de nivelul al doilea sunt:
a) elaborarea programelor de extindere i folosire raional a bazei de materie prim mineral la
nivel local i asigurarea realizrii acestora;
b) participarea la soluionarea problemelor legate de respectarea intereselor social-economice i
ecologice ale populaiei din teritoriu n cazul atribuirii subsolului n folosin;
c) participarea la elaborarea programelor de stat de cercetare geologic a subsolului i de extindere
a bazei de materie prim mineral.

CARE SUNT OBLIGAIUNILE BENEFICIARILOR SUBSOLULUI?


Beneficiarii subsolului sunt obligai:
a) s respecte cerinele legislaiei, precum i ale standardelor, normelor i regulilor, privind
tehnologiile de efectuare a lucrrilor legate de folosirea subsolului i de prelucrarea primar a
materiei prime minerale;
b) s foloseasc sectoarele de subsol numai n scopurile pentru care au fost atribuite;
c) s achite la timp i integral plile pentru folosirea subsolului;
d) s respecte cerinele proiectelor tehnice, schemelor i planurilor de dezvoltare a lucrrilor
miniere, limitelor i normelor; s nu admit pierderi supranormative, diluarea i extragerea
selectiv a substanelor minerale utile;
e) s in i s perfecteze documentaia geologic, de topografie minier i de alt natur n procesul
folosiri subsolului; s asigure integritatea acesteia; s elaboreze planuri anuale de dezvoltare a
lucrrilor miniere;
f) s prezinte informaia geologic Fondului de stat de informaii privind subsolul;
g) s prezinte Fondului de stat de informaii privind subsolul, precum i autoritilor publice, n
conformitate cu competenele acestora, date veridice despre rezervele de substane minerale
explorate, extrase i rmase n subsol, componentele coninute n ele (despre micarea
rezervelor), despre folosirea subsolului n scopuri nelegate de extragerea substanelor minerale
utile;
h) s pstreze excavaiile miniere de explorare i sondele de foraj care pot fi folosite la exploatarea
zcmintelor de substane minerale utile sau n alte scopuri;
i) s lichideze, n modul stabilit, excavaiile miniere i sondele de foraj ce nu vor fi folosite n
continuare;
j) s asigure securitatea efecturii lucrrilor legate de folosirea subsolului;
k) s respecte cerinele actelor normative care reglementeaz condiiile de folosire i protecie a
subsolului, protecie a aerului atmosferic, terenurilor, pdurilor, apelor, precum i a cldirilor i
construciilor de impactul duntor al lucrrilor legate de folosirea subsolului;
l) s informeze nentrziat autoritile administraiei publice despre crearea situaiilor periculoase
pentru viaa i sntatea populaiei, mediul nconjurtor;
m) s decoperteze stratul de sol fertil i s-l pstreze n tot volumul iniial n stare util pentru
recultivarea terenurilor degradate;
n) s aduc, potrivit prevederilor actelor normative i cerinelor proiectelor tehnice, terenurile, alte
obiective naturale, cldirile i construciile distruse n timpul folosirii subsolului ntr-o stare bun
pentru utilizarea lor ulterioar conform destinaiei;
o) n cazul descoperirii unor obiective unice naturale i cultural-istorice, s sisteze lucrrile care pot
distruge integritatea obiectivelor menionate i s ntiineze despre aceste descoperiri
autoritile administraiei publice centrale i instituiile tiinifice;
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 39 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

p) s asigure respectarea regulilor de comercializare a substanelor minerale utile solide, stabilite de


Guvern.
Beneficiarii pot folosi sectoarele de subsol atribuite doar n scopurile pentru care au fost atribuite.
Agenii economici, antrenai n exploatarea i folosirea subsolului, indiferent de forma de proprietate
sunt obligai s efectueze lucrri de reconstrucie ecologic a terenurilor afectate n urma activitilor de
explorare, extragere i prelucrare a resurselor subsolului i s le recultive. Nu se admite depozitarea
materiei prime minerale, a deeurilor, amplasarea diverselor instalaii, mecanisme, mijloace tehnice n
zonele de protecie.

CINE EFECTUEAZ PROIECTAREA DOCUMENTAIEI TEHNICE PRIVIND


EXTRAGEREA ZCMINTELOR I RECULTIVAREA OBIECTELOR MINIERE
EXCAVATE?
Proiectarea ntreprinderilor miniere extractive, a obiectivelor i construciilor subterane nelegate de
extragerea substanelor minerale utile se execut de ctre organizaiile de proiectare care dispun de
licen pentru acest gen de activitate i se efectueaz n baza informaiei geologice i de alt natur
privind subsolul, care a trecut expertiza geologic de stat, inndu-se cont de dezvoltarea complex a
regiunii i de cerinele securitii industriale i ecologice.
Proiectarea ntreprinderilor miniere extractive, obiectivelor i construciilor subterane nelegate de
extragerea substanelor minerale utile se efectueaz dup ncheierea contractului privind folosirea
sectorului de subsol i obinerea permisiunii de efectuare a lucrrilor de proiectri, n modul stabilit.
Proiectele de construire a ntreprinderilor miniere extractive, obiectivelor i construciilor subterane
nelegate de extragerea substanelor minerale utile sunt supuse expertizei ecologice i tehnice de stat.

CE PREVD PROIECTELE NTREPRINDERILOR MINIERE EXTRACTIVE?


Proiectele ntreprinderilor miniere extractive prevd:
a) extragerea ct mai deplin i complex din subsol a rezervelor de substane minerale utile de
baz i a celor secundare stratificate mpreun cu aceste substane, asigurat prin amplasarea
raional a construciilor terestre i subterane, prin metodele de descoperire i dirijare a presiunii
litostatice a zcmintelor, prin sistemele de exploatare a zcmintelor de substane minerale utile
i schemele tehnice de prelucrare (pregtire) a materiei prime minerale, prin parametrii acestora
i ordinea executrii exploatrii;
b) extragerea i folosirea raional a rocilor de decopertare la exploatarea zcmintelor de substane
minerale utile;
c) depozitarea, evidena i pstrarea substanelor minerale utile temporar nefolosite i a deeurilor
produciei ce conin componente utile;
d) cercetarea geologic a subsolului n procesul construirii i exploatrii ntreprinderilor miniere
extractive i inerea documentaiei geologice i de topografie minier;
e) evaluarea prognozat a impactului ntreprinderilor, obiectivelor i construciilor proiectate
asupra mediului nconjurtor;
f) msurile privind asigurarea securitii lucrtorilor i populaiei, protecia subsolului i mediului
nconjurtor, obiectivelor i construciilor, prevenirea situaiilor de avarie;
g) recultivarea terenurilor degradate, depozitarea i pstrarea stratului de sol fertil decopertat n
conformitate cu cerinele actelor tehnico-normative;
h) posibilitatea folosirii spaiilor prelucrate ale subsolului pentru necesiti gospodreti i de alt
natur.

CE PREVD PROIECTELE CONSTRUIRII OBIECTELOR PENTRU PRELUCRAREA


MATERIEI PRIME MINERALE?
Proiectele construirii obiectivelor pentru prelucrarea materiei prime minerale prevd:
a) utilizarea schemelor tehnologice care asigur scoaterea raional i complex din materia prim
mineral extras a componentelor de importan industrial coninute n aceasta;
b) folosirea raional, utilizarea, distrugerea sau nhumarea n siguran a deeurilor de prelucrare
(zgur, praf, ape reziduale etc.);
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 40 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

c) depozitarea, evidena i pstrarea deeurilor de producie temporar nefolosite, ce conin


componente utile;
d) msurile ce asigur securitatea efecturii lucrrilor i prevenirea situaiilor de avarie.
e) La proiectarea i construirea construciilor subterane nelegate de extragerea substanelor
minerale utile, inclusiv pentru nhumarea (depozitarea) substanelor nocive i deeurilor, se
prevd:
a) asigurarea stabilitii rocilor i excavaiilor miniere pe ntreaga durat de existen a obiectivelor
i construciilor;
b) luarea msurilor de prevenire a situaiilor de avarie i realizarea aciunilor de lichidare i
nlturare a consecinelor avariilor;
c) izolarea complet a obiectivelor i construciilor, destinate pstrrii substanelor chimice, a
produselor lichide i gazoase, nhumrii (depozitrii) substanelor nocive i a deeurilor;
d) luarea msurilor ce exclud interaciunea substanelor nocive i deeurilor nhumate cu rocilemagazin.

CROR EXPERTIZE ESTE SUPUS DOCUMENTAIA TEHNIC DE PROIECT?


Documentaia tehnic (tehnologic) de proiect, aprobat de beneficiarul subsolului, precum i
modificrile i completrile operate n aceasta sunt supuse expertizei ecologice i tehnice de stat din
contul mijloacelor beneficiarului subsolului.
Rezultat al expertizei de stat a documentaiei tehnice (tehnologice) de proiect este avizul de
conformitate (aviz pozitiv) sau de neconformitate (aviz negativ) a documentaiei cu reglementrile
tehnice i cu alte cerine, stabilite de actele legislative.
Documentaia tehnic (tehnologic) de proiect cu avizul pozitiv al expertizei de stat constituie baza
pentru concretizarea limitelor perimetrului minier i nceperea construciei obiectivului.

CINE EFECTUEAZ SUPRAVEGHEREA DE STAT A CERINELOR SECURITII


INDUSTRIALE?
Supravegherea de stat asupra respectrii de ctre beneficiarii subsolului a cerinelor securitii
industriale este asigurat de ctre Inspectoratul de Stat pentru supravegherea tehnic a obiectelor
industriale.

CARE SUNT COMPETENELE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE


N DOMENIUL FOLOSIRII I PROTECIEI SUBSOLULUI?
De competena autoritilor administraiei publice locale de nivelul nti sunt:
a) coordonarea atribuirii terenurilor proprietate public a unitii administrativ-teritoriale pentru
cercetare geologic i exploatarea zcmintelor de substane minerale utile;
b) participarea la elaborarea programelor de extindere i folosire raional a bazei de materie prim
mineral la nivel local i luarea msurilor pentru realizarea acestora;
c) controlul asupra respectrii regulilor de comercializare a substanelor minerale utile solide n
afara locurilor de extragere.
De competena autoritilor administraiei publice locale de nivelul al doilea sunt:
a) elaborarea programelor de extindere i folosire raional a bazei de materie prim mineral la
nivel local i asigurarea realizrii acestora;
b) participarea la soluionarea problemelor legate de respectarea intereselor social-economice i
ecologice ale populaiei din teritoriu n cazul atribuirii subsolului n folosin;
c) participarea la elaborarea programelor de stat de cercetare geologic a subsolului i de extindere
a bazei de materie prim mineral.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 41 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE ACTIVITI SUNT CONSIDERATE ILEGALE, PENTRU CARE SE APLIC


MECANISMUL RESPONSABILITII PENTRU NERESPECTAREA LEGISLAIEI
SUBSOLULUI?
Persoanele fizice i juridice rspund civil, contravenional sau penal, n conformitate cu legislaia,
pentru:
folosirea neautorizat a subsolului;
nclcarea prevederilor actelor normative n domeniul efecturii n condiii de securitate a lucrrilor
legate de folosirea subsolului, proteciei subsolului i mediului nconjurtor, inclusiv standardele,
regulamentele tehnice i regulile aprobate n modul stabilit;
nclcarea modului de atribuire n folosin a subsolului;
construirea neautorizat pe suprafeele cu zcminte de substane minerale utile;
nclcrile ce conduc la poluarea subsolului i aduc zcmintele de substane minerale utile ntr-o
stare n care acestea nu mai pot fi exploatate;
nclcarea normelor, regulilor i cerinelor fa de efectuarea lucrrilor de cercetri geologice ale
subsolului;
nclcarea cerinelor proiectelor tehnice aprobate, schemelor tehnologice i planurilor de dezvoltare
a lucrrilor miniere la exploatarea zcmintelor de substane minerale utile, construirea i
exploatarea construciilor subterane nelegate de extragerea substanelor minerale utile;
nclcarea dreptului de proprietate asupra informaiei geologice i asupra altei informaii privind
subsolul;
distrugerea sau deteriorarea sondelor de observaie n regim pentru apele subterane, precum i a
semnelor geodezice i de topografie minier;
distrugerea sau pierderea documentaiei geologice i de topografie minier, a duplicatelor probelor,
necesare pentru cercetarea n continuare a subsolului i extragerea substanelor minerale utile;
exploatarea iraional i selectiv (n afara proiectului) a sectoarelor bogate n zcminte de
substane minerale utile, ce condiioneaz pierderi nentemeiate ale rezervelor de balan de
substane minerale utile;
pierderile supranormative de substane minerale utile la extragerea acestora;
nendeplinirea cerinelor privind aducerea excavaiilor miniere i sondelor de foraj lichidate sau
conservate ntr-o stare care ar asigura securitatea populaiei, precum i a cerinelor referitor la
recultivarea terenurilor degradate de lucrrile miniere;
nclcarea modului de achitare a plilor la folosirea subsolului;
prezentarea unor rapoarte coninnd date neveridice privind volumele extrase i rezervele pierdute
de substane minerale utile;
extragerea substanelor minerale utile, apelor minerale naturale i potabile n lipsa licenei
respective.
Tragerea persoanei vinovate de nclcarea legislaiei cu privire la subsol la rspundere
contravenional sau penal nu o elibereaz de obligaia de a nltura nclcrile comise de ea i de a
compensa prejudiciul cauzat.

N CARE CAZ PREJUDICIUL CAUZAT SUBSOLULUI POATE FI COMPENSAT?


Prejudiciul cauzat beneficiarului subsolului ca urmare a aciunilor autoritilor administraiei publice,
persoanelor cu funcie de rspundere, persoanelor juridice i fizice vinovate de distrugerea calitilor
naturale ale subsolului sau de crearea condiiilor care exclud, parial ori total, posibilitatea folosirii n
continuare a subsolului urmeaz a fi compensat n modul stabilit.
Prejudiciul cauzat mediului ca urmare a activitii beneficiarului subsolului urmeaz a fi compensat
din contul beneficiarului subsolului.
Gradul de rspundere i mrimea compensrii prejudiciului cauzat se stabilesc n fiecare caz aparte
pe cale judiciar.
Prejudiciul cauzat mediului n rezultatul nerespectrii legislaiei privind subsolul se calculeaz n
conformitate cu instruciunea elaborat i publicat n monitorul oficial al Republicii Moldova.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 42 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

A D MI N I S TR A R EA R ES U R S E L OR A C V A TI C E
Relaiile privind administrarea i gestionarea resurselor de ap sunt reglementate prin Legea Apelor,
nr. 272 din 23.12.2011, pus n aplicare la 26 octombrie 2013, parial armonizat cu directivele
Consiliului Uniuni Europene: nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale i
nr. 91/676 CEE din 12 decembrie 1991 privind protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii din
surse agricole, cu directivele Parlamentului European i ale Consiliului: nr. 2000/60/CE din 23 octombrie
2000 privind stabilirea unui cadru de politic comunitar n domeniul resurselor de ap; nr. 2006/7/CE
din 15 februarie 2006 privind gestionarea calitii apei pentru scldat; nr. 2007/60/CE din 23 octombrie
2007 privind evaluarea i gestionarea riscurilor de inundaii; nr. 2008/105/CE din 16 decembrie 2008
privind standardele de calitate a mediului n domeniul apei, creeaz cadrul legal necesar gestionrii,
proteciei i folosinei apelor.
Apa constituie principala surs de existen a omenirii, utilizat n toate domeniile economiei
naionale. Apa reprezint o resurs natural regenerabil, vulnerabil i limitat, un element
indispensabil pentru via i societate, un factor determinant n meninerea echilibrului ecologic, o
materie prim pentru activiti productive, o surs de energie i o cale de transport. Apa nu este un
produs comercial oarecare, ci un patrimoniu natural, care trebuie protejat, tratat i aprat ca atare. De
cantitatea i calitatea apei depind nu numai produsele finale ale activitilor umane, ci i sntatea
populaiei din zona respectiv.

CARE ESTE REGIMUL DE PROPRIETATE ASUPRA APELOR?


Apa face parte din domeniul public al statului i orice persoan fizic sau persoan juridic are
dreptul la folosina apei n condiiile legi. Orice persoan fizic sau persoan juridic poate s
construiasc un iaz pe terenul care i aparine cu drept de proprietate, n condiiile legii.
Terenul de sub apa iazului poate face parte att din domeniul public, ct i din domeniul privat, iar
terenul fondului de ap este un bun indivizibil.

CUM SE GESTIONEAZ RESURSELE DE AP?


Gestionarea eficient a resurselor de ap ale Republicii Moldova se efectueaz n baza bazinului
hidrografic Nistru situat pe teritoriul Republicii Moldova i a bazinului hidrografic Dunrea Prut i
Marea Neagr situat pe teritoriul Republicii Moldova, numite districte ale bazinelor hidrografice.
Districtul bazinului hidrografic este principala unitate de gestionare a bazinelor hidrografice i a apelor
subterane asociate lor.
Districte ale bazinelor hidrografice n Republica Moldova sunt:
a) districtul bazinului hidrografic Nistru;
b) districtul bazinului hidrografic Dunrea Prut i Marea Neagr.
n cadrul districtelor bazinelor hidrografice pot fi formate subbazine.
Hotarele districtelor bazinelor hidrografice, hotarele subbazinelor i hrile speciale n care snt
determinate sunt aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 775 din 4 octombrie 2013 cu privire la hotarele
bazinelor i subbazinelor hidrografice i hrile special n care sunt determinate.

CARE SUNT PRINCIPIILE GESTIONRII RESURSELOR DE AP?


Gestionarea resurselor de ap se bazeaz n fond pe:
principiul participrii utilizatorilor de ap, autoritilor publice centrale i locale, a societii civile
i altor pri interesate la procesele de planificare i de luare a deciziilor privind folosina i
protecia resurselor de ap;
principiul poluatorul pltete, potrivit cruia costurile prevenirii polurii sau depolurii
resurselor de ap sunt suportate de ctre poluator;
principiul precauiei, care presupune c, n cazul n care exist riscuri de prejudiciere grav sau
ireversibil a resurselor de ap, lipsa certitudinii tiinifice totale nu poate fi folosit ca justificare
a evitrii lurii de msuri;
principiul folosinei durabile a apei n sensul c necesitile generaiilor prezente i viitoare
trebuie s fie luate n considerare la folosina i la protecia apelor;

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 43 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

principiul valorii economice a apei n sensul c valoarea economic a resurselor de ap i a


gestionrii lor trebuie s fie recunoscut prin introducerea unor mecanisme de recuperare a
costurilor de gestionare a resurselor de ap.

CARE SUNT COMPETENELE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE


N DOMENIUL MANAGEMENTULUI APELOR?
Autoritile administraiei publice locale au urmtoarele atribuii de competen:
ntrein i gestioneaz corpurile de ap de suprafa, zonele i fiile de protecie a apelor aflate n
gestiune,
informeaz societatea civil i prile interesate despre anumite aspecte din domeniul apelor,
inclusiv despre restriciile i interdiciile folosinei apelor;
creeaz, n colaborare cu asociaii obteti, comitete subbazinale ale rurilor mici.

CARE ESTE REGIMUL DE PROPRIETATE ASUPRA OBIECTELOR ACVATICE?


Obiectele acvatice situate pe teritoriul a dou i mai multe raioane sunt proprietate public a statului,
iar cele situate integral n limitele unitii administrative teritoriale sunt proprietate a unitii teritorial
administrative respective. Obiectele acvatice proprietate public a statului sunt administrate de ctre
Agenia Apele Moldovei.

CARE ACTIVITI SE CONSIDER FOLOSIN A APELOR?


n contextual Legii apelor se consider folosin a apelor urmtoarele activiti:
captarea apei dintr-un corp de ap de suprafa sau dintr-un corp de ap subteran, transportul i
folosina ulterioar a apei;
ndiguirea sau depozitarea apei n spatele unui baraj sau al altor construcii i instalaii
hidrotehnice;
colectarea, tratarea i evacuarea apei uzate;
devierea, restricionarea sau modificarea fluxului de ap ntr-un corp de ap;
modificarea albiei, a malurilor, a cursului sau a caracteristicilor unui corp de ap;
construirea de structuri permanente pe terenul fondului de ap.
Orice persoan fizic sau juridic, indiferent de forma de proprietate poate beneficia de folosin a
apei.

CARE SUNT OBLIGAIUNILE UTILIZATORILOR DE AP?


Utilizatorii de ap sunt obligai:
s foloseasc apa n mod raional i econom;
s ntreprind msuri pentru protecia apelor mpotriva polurii;
s respecte drepturile altor utilizatori de ap;
s in evidena apei folosite i s o raporteze, conform unui regulament aprobat de Guvern.
Organizaiile publice, mijloacele mass-media, cetenii pot prezenta autoritilor pentru mediu
propuneri privind optimizarea folosirii i proteciei apelor. Beneficiarii de folosin a apei au dreptul s
foloseasc obiectivele acvatice doar n scopuri pentru care acestea le-au fost atribuite.

N CARE SCOPURI SE CONSIDER FOLOSINA GENERAL A APEI?


Se consider folosin general i nu necesit autorizaie de mediu pentru folosin special
utilizarea apei n urmtoarele scopuri:
consumul uman i alte necesiti casnice;
adparea animalelor fr utilizarea de structuri permanente;
irigarea terenurilor de pe lng cas;
scldatul i agrementul;
captarea i folosina apei pentru lupta mpotriva incendiilor sau n orice alt situaie de urgen.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 44 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

Irigarea efectuat de ctre o persoan aprovizionat legal cu ap printr-un sistem centralizat de


irigare gestionat de o asociaie a utilizatorilor de ap pentru irigare sau de o alt persoan care deine
autorizaie de mediu pentru folosina special a apei nu necesit o astfel de autorizaie.

DE CTRE CINE POATE FI LIMITAT SAU INTERZIS FOLOSINA APEI PENTRU


SCLDAT I AGREMENT?
Folosina apei pentru scldat i agrement poate fi limitat sau interzis:
de organul central al administraiei publice n domeniul mediului sau de alte organe ale
administraiei publice abilitate n cazul unui pericol iminent pentru viaa i sntatea oamenilor
sau ntr-o zon de protecie stabilit n conformitate cu legislaia;
de titularul unei autorizaii de mediu pentru folosina special a apei n conformitate cu condiiile
autorizaiei.
Poate limita sau interzice temporar folosina general a apei n cazul n care exist un pericol iminent
pentru viaa i sntatea oamenilor sau un pericol pentru starea apelor i echilibrul ecologic organul
central al administraiei publice n domeniul mediului l a sesizarea autoritii administraiei publice
locale.

CARE ACTIVITI SUNT CONSIDERATE FOLOSIN SPECIAL A APEI?


Sunt considerate folosin special a apei urmtoarele activiti:
captarea apei din sursele de ap de suprafa i din cele subterane pentru aprovizionarea cu ap
destinat consumului uman;
captarea i folosina apei din sursele de ap de suprafa i din cele subterane n scopuri tehnice i
industriale, inclusiv la prelucrarea produselor alimentare i n agroindustrie;
captarea i folosina apei din diferite surse pentru irigare;
folosina apei n acvacultur i piscicultur;
deversarea apelor uzate;
bararea apei pentru generarea de energie hidro-electric;
construirea de pontoane, debarcadere i de alte structuri hidraulice pe terenul fondului de ap;
dezvoltarea i exploatarea comercial a plajelor i a zonelor de agrement.

CARE SUNT PRIORITILE FOLOSINEI APEI?


Satisfacerea necesitii populaiei n ap potabil i n ap pentru necesiti casnice, asigurarea
debitelor salubre au prioritate fa de folosina apei n alte scopuri.
n cazul n care planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic nu specific o alt ordine de
prioriti la folosina i la alocarea apei, inclusiv a celei subterane, folosina special a apei poate fi
conformat urmtoarelor prioriti:
a) irigarea i adpatul animalelor;
b) activitile industriale, inclusiv activitile miniere i activitile n agroindustrie;
c) pescuitul i piscicultura;
d) generarea de hidroenergie;
e) sportul i agrementul;
f) alte domenii.

CARE ESTE MODALITATEA DE AUTORIZARE A FOLOSINEI SPECIALE A APEI?


Realizarea folosinei speciale a apei se admite n baza autorizaiei. Cererea de eliberare a autorizaiei
de mediu pentru folosina special a apei se nainteaz instituiei competente (Inspectoratul Ecologic de
Stat) la care se anexeaz un pachet de acte nominalizate n Legea apelor i regulamentul aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 894 din 12.11.2013 cu privire la organizarea i funcionarea ghieului unic n
domeniul autorizrii de mediu pentru folosina special a apei (pus n aplicare la 01.04.2014).

CARE SUNT TERMENII PENTRU CARE SE ELIBEREAZ AUTORIZAIA?


Autorizaia de mediu pentru folosina special a apei se elibereaz pentru un termen de 12 ani, cu
excepia cazurilor n care:

autorizaia este cerut pentru un termen mai scurt;

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 45 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

autorizaia este cerut pentru un termen lung.


Autorizaia de mediu pentru folosina special a apei pe termen lung se elibereaz pentru 25 de ani n
cazul n care solicitantul se oblig s fac o investiie pe termen lung avnd ca obiect construcia,
mbuntirea sau reabilitarea:
unui baraj n scopuri hidroenergetice sau de alt natur;
unei construcii hidrotehnice sau instalaii pentru tratarea i furnizarea apei potabile.
Autorizaia de mediu pentru folosina special a apei, inclusiv pe termen lung, se elibereaz cu titlu
gratuit de ctre Inspectoratul Ecologic de Stat, cu avizul Serviciului de supraveghere a sntii publice.

CARE SUNT CONDIIILE GENERALE CE OBLIG TITULARUL/BENEFICIARUL DE


FOLOSIN SPECIAL A APEI S LE RESPECTE?
Autorizaia de mediu pentru folosina special a apei oblig titularul/beneficiarul de folosin a apei
s respecte urmtoarele condiii generale:
folosina raional a apei n scopul specificat;
prevenirea polurii apei;
instalarea echipamentelor de msurare a volumului de ap folosit
furnizarea informaiei cu privire la volumul de ap folosit;
respectarea normelor de deversare;
asigurarea zonelor de protecie sanitar a sursei de ap;
respectarea cerinelor igienice de calitate a apei.

CARE SUNT CONDIIILE SPECIALE CE OBLIG TITULARUL/BENEFICIARUL DE


FOLOSIN SPECIAL A APEI S LE RESPECTE?
Autorizaia de mediu pentru folosina special a apei oblig titularul s respecte anumite condiii
speciale privind:
modul n care va fi folosit apa;
variaiile sezoniere sau temporale de folosin a apei;
luarea msurilor de reducere a efectelor polurii i ntreprinderea unor alte msuri de protecie a
mediului;
gestionarea eficient i protecia apelor.
Modul de folosire i protecie a apelor se administreaz de Autoritile Ministerului Mediului i
organele administraiei publice locale. Sistarea dreptului de folosin a apei se face n baza hotrrii
organului care a eliberat autorizaia.

CARE SUNT SURSELE DE POLUARE A APELOR?


Sursele de poluare a apei provenite din sectorul comunal-locativ:
apele uzate neepurate evacuate n receptorii naturali n absena sistemelor de canalizare sau
ineficiena sistemelor i instalaiilor de epurare i tratare;
apele meteorice neepurate i evacuate prin sistemele de canalizare pluvial;
platformele pentru depozitarea deeurilor menajere solide, gunoitile neautorizate i
neamenajate;
deeurile depozitate stihinic n zonele de protecie i albia cursurilor de ap, obiectelor acvatice;
staiile de epurare nefuncionale sau cu eficiena redus;
haznale pentru acumularea apelor uzate ne-impermeabile i neamenajate.
Sursele de poluare a apei provenite din sectorul agrar-industrial:

acumulatoarele de deeuri de grajd (iazuri biologice) i haznale pentru acumularea apelor uzate
neimpermeabile i neamenajate;
depozitele pentru pstrarea preparatelor chimice, ndeosebi cele deteriorate i distruse, precum
i staiile de pregtire a soluiilor pentru protecia plantelor;
depozitele petroliere, staiile de alimentare cu carburani, spltoriile auto;
cmpurile de filtraie de la fabricile de zahr;
sistemele de irigare i desecare deteriorate;

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 46 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

gropile BEKKer deteriorate;


apele reziduale deversate de la unitile economice necanalizate i n lipsa instalaiilor de preepurare a apelor uzate;
deeurile depozitate pe teritoriul unitilor economice n mod neautorizat.

N CARE SCOPURI SE STABILETE UN REGIM SPECIAL AL ZONELOR DE PROTECIE


A APELOR?
Protecia rurilor i bazinelor de ap mpotriva polurii, impurificrii, epuizrii i nnmolirii, precum
i folosirea terenurilor aferente lor, se efectueaz n temeiul Legii privind protecia mediului nconjurtor,
Legii apelor, Legii cu privire la zonele i fiile de protecie a apelor rurilor i bazinelor de ap, nr. 440
din 27.04.1995 i altor acte normative.
Legea cu privire la zonele i fiile de protecie a apelor rurilor i bazinelor de ap reglementeaz
modul de creare a zonelor de protecie a apelor i a fiilor riverane de protecie a apelor rurilor i
bazinelor de ap, regimul de folosire i activitatea de ocrotire a lor. Sub incidena ei nimeresc toate
persoanele juridice i fizice, inclusiv cele strine.
Zonele de protecie a apelor sunt stabilite, n cazul n care acest lucru este necesar n interesul public,
n scopul:
protejrii corpurilor de ap mpotriva efectelor duntoare pentru asigurarea curent sau
viitoare aprovizionrii publice cu ap;
protejrii apei destinate captrii pentru alimentare cu apa potabil;
realimentrii apelor subterane;
prevenirii efectelor nocive cauzate de scurgerea apei de ploaie, de eroziune, de introducere a
componentelor de sol, a ngrmintelor, a pesticidelor i a erbicidelor n corpurile de ap.
Zona de protecie a apelor rurilor i bazinelor de ap include lunca rului, primele terase supralunc,
muchiile i povrniurile abrupte ale malurilor principale, rpile i vgunile care intr nemijlocit n
valea rului.
n zona de protecie a apelor rurilor i bazinelor de ap se instaleaz un regim special de activitate
economic (Legea nr. 440 din 27.04.1995). Terenurile situate n zonele de protecie a apelor, cu excepia
fiilor de protecie a apelor i a sectoarelor luncilor nmltinite, pot fi plantate cu orice fel de culturi
agricole, inclusiv cu plantaii multianuale.

N CARE CAZURI SE STABILESC ZONE SANITARE DE PROTECIE CU REGIM SPECIAL


DE EXPLOATARE?
n cazul folosirii surselor de ap de suprafa pentru alimentarea centralizat cu ap n scopul
satisfacerii necesitilor de ap potabil n locurile de captare a apei se stabilesc zone de protecie
sanitar, ce prevd un regim special de exploatare.
n zona de protecie a apelor se separ fia riveran de protecie a apelor n hotarele creia
activitatea economic este strict limitat.

CUM SUNT CONSIDERATE CURSURILE DE AP N DEPENDEN DE LUNGIMEA


CURENILOR DE AP?
Se consider ruri i praie toi curenii de ap, care curg mai mult de 6 luni pe an n albia pe care iau format-o de la izvor pn n delt, cu excepia izvoarelor de pe pante.
n funcie de lungimea albiei curenii de ap se mpart n:
praie - pn la 10 kilometri;
rulee i ruri mici - de la 10 la 100 kilometri;
ruri mijlocii - de la 100 la 200 kilometri;
ruri mari - peste 200 kilometri.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 47 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE OBIECTE FAC PARTE DIN CATEGORIA BAZINELOR DE AP?


Din categoria bazinelor de ap fac parte lacurile, lacurile de acumulare i iazurile.

CARE SUNT DIMENSIUNILE LIMII ZONELOR DE PROTECIE A APELOR RURILOR


I BAZINELOR DE AP?
De-a lungul malurilor rurilor i bazinelor de ap se stabilesc zone de protecie a apelor cu o lime de
cel puin 500 metri de la muchia taluzului riveran al albiei pe maluri, dar nu mai departe de cumpna
apelor.
Pentru praie (cu curent de ap permanent sau temporar) de-a lungul malurilor se stabilete zona de
protecie a apelor cu o lime de cel puin 15 metri pe ambele maluri.
Limea zonelor de protecie a apelor rurilor Nistru, Prut i Dunre constituie cel puin 1000 metri.

CARE SUNT DIMENSIUNILE LIMII FIILOR RIVERANE DE PROTECIE?


Limea fiilor riverane de protecie a apelor se stabilete, n dependen de lungimea rurilor, n
urmtoarele mrimi:
pentru rulee i ruri mici cel puin 20 metri;
pentru ruri mijlocii cel puin 50 metri;
pentru ruri mari cel puin 100 metri.
Hotarele fiilor riverane de protecie a apelor se marcheaz pe teren prin indicatoare de model
standard.
Malurile rurilor i ale bazinelor de ap din perimetrul fiilor riverane de protecie a apelor se
consolideaz n mod obligatoriu prin plantarea de arbori i arbuti hidrofili.
Amplasarea i construcia obiectivelor de orice menire n perimetrul fiilor riverane de protecie a
apelor se permite numai dup stabilirea dimensiunilor fiilor i determinarea modului de amenajare a
acestora.

CUM SE STABILESC DIMENSIUNILE FIILOR RIVERANE DE PROTECIE N


TERITORIUL LOCALITILOR?
Dimensiunile fiilor riverane de protecie a apelor n teritoriul localitilor se stabilesc pornind de la
condiiile concrete ale sistematizrii i construciei dup planul general, aprobat n conformitate cu
legislaia. n lipsa planului general de sistematizare i construcie a localitilor dimensiunile fiilor
riverane de protecie a apelor se stabilesc de ctre organele executive ale administraiei publice locale n
baza documentaiei de proiect, coordonate cu autoritatea central pentru agricultur i alimentaie,
autoritatea central pentru sntate i autoritatea central abilitat cu gestiunea resurselor naturale i cu
protecia mediului nconjurtor (Ministerul Mediului).

CARE SUNT DIMENSIUNILE LIMII PERDELELOR FORESTIERE DE PROTECIE A


MALURILOR?
Perdelele forestiere de protecie a malurilor se formeaz n limitele fiei de proteciei a apelor i sunt
obligatorii pe sectoarele malurilor rurilor i bazinelor de ap supuse eroziunii.
Perdelele forestiere de protecie a malului se amplaseaz de la muchia taluzului riveran al albiei.
Limea lor se stabilete n urmtoarele proporii:
Limea perdelelor de protecie a malului (metri)
n funcie de tipul malului
Lungimea rului (kilometri)
convex
concav
rectiliniu
Pn la 50
15
20
15
De le 50 la 100
20
30
20
De la 100 la 200
30
50
30
Peste 200
40
70
40
n luncile rurilor pe terenurile agricole de calitate superioar limea perdelelor forestiere de
protecie a malurilor se stabilete n mrime de la 5 la 15 metri, cu consolidarea n mod obligatoriu a
taluzului riveran al albiei prin plantare de arbuti hidrofili.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 48 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

Dac pe malurile rurilor i bazinelor de ap sunt plaje de nisip, perdelele forestiere de protecie a
malurilor se amplaseaz ncepnd cu hotarul superior al plajei.
Dimensiunile plantaiilor forestiere se stabilesc n funcie de condiiile locale, ns nu trebuie s fie
mai nguste dect limea fiilor riverane de protecie a apelor rurilor respective.

CARE ACTIVITI SUNT INTERZISE N ZONELE DE PROTECIE A APELOR?


n zonele de protecie a apelor se interzice aplicarea pesticidelor pe fii cu o lime de 300 metri de
la muchia taluzului riveran al albiei; tierea arborilor i arbutilor (cu excepia tierilor de ngrijire, de
igien, de conservare i a reconstruciei ecologice pe parchete cu o suprafa de pn la 1,0 ha, dac se
respect termenul de alturare i se creeaz condiii ecologice favorabile regenerrii speciilor de baz).

CARE SUNT CONDIIILE DE ADMITERE A PUNATULUI N ZONELE DE PROTECIE


A APELOR RURILOR I BAZINELOR DE AP?
Punatul n zonele de protecie a apelor rurilor i bazinelor de ap se permite n exclusivitate n
partea ndeprtat de ru a zonei de protecie i se efectueaz n conformitate cu normele i regimul
capacitii de punat. Responsabilitatea pentru respectarea normelor i regimului capacitii de punat
o poart autoritile administraiei publice locale.

N CARE CONDIII SE CERE TRANSFERAREA OBIECTELOR DIN ZONA DE PROTECIE


A APELOR?
Dac n zona de protecie a apelor sunt obiective care polueaz sursele de ap sau implic pericolul
polurii lor i care nu se ncadreaz n cerinele auditului ecologic, se prevede transferarea acestora
dincolo de hotarele zonei de protecie.

N CARE SCOPURI SUNT FOLOSITE TERITORIILE FIILOR RIVERANE DE


PROTECIE A APELOR?
Teritoriul fiilor riverane de protecie a apelor se folosete pentru crearea perdelelor forestiere i
pentru fnauri, pentru fnauri i restabilirea locurilor de depunere a icrelor din luncile inundabile i
deltele rurilor. nuntrul acestor fii pot fi construite numai construcii hidrotehnice de protecie i de
consolidare a malurilor pot fi amenajate locuri de trecere a petelui (diguri, pereuri, perei de sprijin,
ecluze .a.), construcii i instalaii provizorii pentru creterea i prinsul petelui i animalelor de ap.

CARE SUNT RESTRICIILE PENTRU DESFURAREA ACTIVITILOR N LIMITELE


FIILOR RIVERANE DE PROTECIE A APELOR?
n limitele fiilor riverane de protecie a apelor se interzice aratul terenurilor, punatul i
organizarea taberelor de var pentru vite, amenajarea campingurilor i taberelor staionare de corturi.
n zonele de protecie a apelor, n afara fiei de 300 metri de la muchia taluzului riveran al albiei,
aplicarea pesticidelor se admite numai pe timp uscat fr vnt cu mijloace terestre.
Aplicarea pesticidelor n limitele fiei de 300 metri de la muchia taluzului riveran al albiei se admite
local n cazuri excepionale de rspndire epifitotic a duntorilor i bolilor, sub supravegherea strict a
specialitilor de profilul respectiv i cu acordul organelor care exercit controlul asupra strii mediului
nconjurtor.
Aplicarea ngrmintelor minerale i organice nuntrul fiei de 300 metri de la muchia taluzului
riveran al albiei se admite numai sub brazd.

CINE EFECTUEAZ MONITORIZAREA STRII APELOR DE SUPRAFA, A APELOR


SUBTERANE I A ZONELOR PROTEJATE?
Monitorizarea strii apelor de suprafa, a apelor subterane i a zonelor protejate se efectueaz de
ctre organul central al administraiei publice n domeniul mediului, prin intermediul instituiilor
subordonate, cum ar fi Serviciul Hidrometeorologic de Stat (n cadrul cruia funcioneaz direcia
monitoring al calitii mediului), Agenia pentru Geologie i Resurse Minerale (AGRM). La prizele de ap
potabil, de ap de irigare i n zonele de agrement monitorizarea se efectueaz n comun cu Ministerul
Sntii.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 49 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE SUNT ACTIVITILE PENTRU CARE POSESORII DE TERENURI RIVERANE


SUNT OBLIGAI S ADMIT ACCES PE TERITORIUL DIN POSESIE FR A PERCEPE
PLAT?
Posesorii de terenuri riverane sunt obligai s le permit reprezentanilor autorizai de organul
central al administraiei publice n domeniul mediului, fr a percepe plat, ntreprinderea pe teren a
urmtoarelor aciuni:
trecerea sau circulaia personalului cu atribuii de serviciu n gestionarea apelor n scopul
ndeplinirii lor;
transportarea i depozitarea temporar a materialelor i a utilajelor, circulaia acestora i a
personalului, pomprile experimentale, n cazul forajelor hidrogeologice, care fac parte din
reeaua naional de monitorizare;
amplasarea, n albie i pe maluri, de borne, repere, aparate de msur i de control sau de alte
aparate ori instalaii, necesare studiului apelor, precum i accesul pentru ntreinerea instalaiilor
destinate acestor activiti;
accesul pentru efectuarea lucrrilor de cercetare tiinific pe teren.

CE REPREZINT CADASTRUL DE STAT AL APELOR?


Cadastru de stat al apelor reprezint un sistem informaional de stat ce conine evidena datelor
referitoare la reeaua hidrografic, la resursele de ap, la prelevrile i la restituiile de ap, la
patrimoniul hidrotehnic. Cadastrul de stat al apelor este inut de organul central al administraiei publice
n domeniul mediului, prin autoritatea administrativ de gestionare a apei. Cadastrul conine date
referitor la reeaua hidrografic, inclusiv la identificarea, delimitarea, clasificarea i la starea corpurilor
de ap, la construciile i instalaiile hidrotehnice, la zonele i fiile de protecie, la ariile protejate situate
n aceste zone, precum i date despre prelevrile i restituiile de ap. Structura i coninutul Cadastrului
de stat al apelor sunt stabilite n regulamentul aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 763 din 23.09.2013
cu privire la Regulamentul Cadastrului de stat al apelor. Informaia din Cadastrul de stat al apelor este
public. Orice persoan fizic sau persoan juridic are dreptul s studieze i s primeasc date din
Cadastrul de stat al apelor n conformitate cu legislaia privind accesul la informaie.

CINE DUCE EVIDENA PRIMAR I PREZINT RAPOARTE STATISTICE PRIVIND


CONSUMUL DE AP?
Unitile economice care utilizeaz ap duce evidena primar a consumului de ap i prezint anual
Ageniei Apele Moldovei raportul statistic 1-gospodrirea apelor, care mai apoi este transmis Biroului
Naional de Statistic, anterior fiind coordonat cu autoritile de mediu teritoriale.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 50 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

M A N A GE M EN TU L R ES U R S EL OR F OR E S T I ER E
Relaiile privind gestionarea durabil a fondului forestier prin folosirea raional, regenerarea, paza i
protecia pdurilor, meninerea, conservarea i ameliorarea diversitii biologice forestiere, asigurarea cu
resurse forestiere a necesitilor actuale i de viitor ale societii n baza multifuncionalitii acestora
sunt reglementate prin Codul silvic, nr. 887 din 21.06.1996.
Relaiile aprute n cadrul folosirii fondului forestier, ce in de folosirea i protecia terenurilor,
apelor, subsolului, precum i cele referitoare la folosirea, protecia i regenerarea regnului vegetal i
regnului animal, n msura n care nu sunt reglementate de Codul Silvic, sunt reglementate prin alta acte
legislative n vigoare. Pdurile, terenurile destinate mpduririi, terenurile afectate gospodriei silvice,
precum i terenurile neproductive, incluse n amenajamentele silvice sau n Cadastrul Funciar ca pduri i
sau plantaii forestiere, constituie fondul forestier.
Raportarea terenurilor la fondul forestier se face pe baza amenajamentelor silvice sau a Cadastrului
funciar . Pdurile Republicii Moldova se ncadreaz n grupa nti funcional, avnd n exclusivitate
funcii de protecie a mediului nconjurtor.

CUM SE CLASIFIC VEGETAIA FORESTIER?


Vegetaia fondului forestier,care cuprinde:

terenuri pentru mpdurire:


terenuri afectate gospodriei silvice;
terenuri neproductive: mlatini, stncrii, pante abrupte, alunecri de teren, soloneuri etc.

Vegetaia forestier din afara fondului forestier, care cuprinde:

perdelele forestiere de protecie amplasate pe terenurile cu destinaie agricol;


perdelele forestiere de protecie i plantaiile de arbori i arbuti situate de-a lungul cilor
de comunicaie i pe terenurile fondului acvatic;
grdinile botanice, dendrologice i zoologice, spaiile verzi ale localitilor urbane i
rurale.

CARE SUNT SUBGRUPELE DE PDURI N RAPORT CU FUNCIILE CARE LE REVIN?


n raport cu funciile ce le revin, se disting urmtoarele subgrupe funcionale de pduri:

de protecie a apelor;
de protecie a terenurilor i solurilor;
de protecie contra factorilor climatici i industriali duntori;
cu funcii de recreere;
de interes tiinific i de conservare a genofondului i ecofondului forestier.

Pot fi de asemenea, delimitate sectoare silvice de protecie special, avnd un regim special de
gospodrire. Pentru fiecare subgrup funcional de pduri, prin amenajamentele silvice, se stabilesc
msuri de gospodrire difereniate care asigur ndeplinirea funciilor ce le revin.

CARE ESTE REGIMUL DE PROPRIETATE ASUPRA FONDULUI FORESTIER?


Pdurile n Republica Moldova, sunt folosite n interes public, i fac obiectul exclusiv al proprietii
publice. Astfel, pdurile sunt administrate de ctre autoritatea central pentru silvicultur Agenia
Moldsilva i autoritile publice locale, care dein plantaii silvice. Conform legislaiei, ele pot fi date n
gestiune sau n folosin.
Proprietatea privat asupra pdurilor se admite n cazul plantrii acestora, n condiiile legii, pe
terenurile aflate n proprietate privat.
Indiferent de tipul de proprietate i forma de gospodrire toate pdurile constituie Fondul forestier al
Republicii Moldova.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 51 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE SUNT COMPETENELE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE


PRIVIND REGLEMENTAREA RELAIILOR SILVICE?

De competena autoritilor administraiei publice locale in:


exercitarea controlului asupra strii, folosirii, regenerrii, pazei i proteciei fondurilor forestier i
cinegetic;
repartizarea terenurilor din fondul forestier;
nregistrarea drepturilor de gestiune i de folosin a terenurilor din fondul forestier;
organizarea inerii evidenei de stat a fondului forestier i a cadastrului silvic de stat;
acordarea de sprijin organelor silvice de stat la amenajarea sectoarelor silvice n locurile de agrement;
lichidarea, n comun cu organele silvice de stat, a incendiilor de pdure;
lichidarea, n comun cu organele silvice de stat, a efectelor incendiilor de pdure i calamitilor
naturale;
elaborarea, coordonarea i organizarea ndeplinirii, n comun cu organele silvice de stat, a
programelor locale privind dezvoltarea durabil, folosirea, regenerarea, paza i protecia pdurilor.

POT CETENII I ASOCIAIILE OBTETI S OBIN INFORMAI DESPRE STAREA


FONDURILOR SILVIC I CINEGETIC?
Cetenii i asociaiile obteti au dreptul s primeasc de la organele silvice de stat i de la organele
de stat pentru protecia mediului nconjurtor informaie despre starea fondurilor forestier i cinegetic,
msurile planificate i realizate de conservare i folosire a acestora, s propun i s realizeze, n
conformitate cu legislaia, msuri privind paza i folosirea raional a fondurilor forestier i cinegetic,
conservarea biodiversitii n ele.

CE SE ASIGUR PRIN ADMINISTRAREA I GOSPODRIREA FONDULUI FORESTIER?

Administrarea i gospodrirea fondului forestier, n contextul prevederilor Codului silvic asigur:


dezvoltarea durabil a pdurilor i meninerea n ele a biodiversitii;
intensificarea funciilor de protecie a apelor, igienico-sanitare, de reglare climateric i a altor funcii
ale pdurilor n scopul ocrotirii sntii populaiei i proteciei mediului nconjurtor;
regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziiei i a calitii pdurilor, sporirea productivitii
acestora;
elaborarea i aplicarea unui complex de msuri diverse i reglementarea activitii organelor silvice de
stat privind aducerea i meninerea pdurilor n starea corespunztoare funciilor lor ecologice i
social-economice;
continuitatea eficienei funcionale a pdurilor i valorificarea raional a resurselor silvice.

CINE ADMINISTREAZ I GOSPODRETE FONDUL FORESTIER?


Administrarea de stat a fondurilor forestier proprietate public se efectueaz de ctre autoritatea
silvic central (Agenia Moldsilva) i de autoritile administraiei publice locale.
Regulamentele, instruciunile i indicaiile organelor silvice de stat sunt obligatorii pentru toi
deintorii de terenuri din fondul forestier (incluznd proprietarii i gestionarii de terenuri din
fondul forestier, beneficiarii silvici), precum i pentru ntreprinderi, instituii, organizaii i ceteni, care
execut n cadrul fondului forestier lucrri nelegate de gospodrirea fondului forestier i derularea
folosinelor silvice.
Administrarea i gospodrirea fondului forestier naional este asigurat de Autoritatea silvic
central, care elaboreaz regimul silvic, reprezint un sistem de norme tehnice, economice, juridice i
silvice privind amenajarea, folosirea, regenerarea, paza i protecia pdurilor, i exercit controlul asupra
respectrii acestui regim, respectnd principiile dezvoltrii durabile a pdurilor, conservrii i
ameliorrii diversitii biologice forestiere, folosirii raionale a resurselor forestiere.
Pe terenurile din fondul forestier, nesubordonate autoritii silvice centrale, gospodrirea i
respectarea regimului silvic este asigurat de deintorii acestora. Astfel, controlul asupra respectrii
regimului silvic este exercitat de organele silvice de stat i de autoritile administraiei publice locale.
Administrarea i gospodrirea fondului forestier n zonele de frontier i n pdurile cu regim special
se exercit de ctre organele silvice de stat teritoriale n comun cu organele de resort, n modul stabilit de
Guvern.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 52 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CINE ADMINISTREAZ VEGETAIA FORESTIER SITUAT PE TERENURILE DIN


AFARA FONDULUI FORESTIER?
Vegetaia forestier situat pe terenurile din afara fondului forestier (fiile forestiere de protecie a
cmpurilor, apelor, drumurilor i cilor de comunicaii, spaiile verzi) se administreaz de ctre
proprietarii acestor terenuri. Gospodrirea terenurilor acoperite cu aceast vegetaie se efectueaz n
scopul plantrii ei n modul stabilit de autoritile administraiei publice locale, cu acordul organelor de
stat pentru protecia mediului nconjurtor.

CINE ADMINISTREAZ TERENURILE FONDULUI FORESTIER AFLAT N


PROPRIETATE PRIVAT?
Terenurile din fondul forestier aflate n proprietate privat se administreaz de ctre proprietarii
acestora, care sunt obligai s le gospodreasc conform regimului silvic i regulilor de protecie a
mediului nconjurtor.

CARE SUNT CRITERIILE GESTIONRII DURABILE A PDURILOR?

Se stabilesc urmtoarele criterii ale gestionrii durabile a pdurilor:


meninerea, conservarea i ameliorarea diversitii biologice din pduri;
meninerea sntii i vitalitii pdurilor;
meninerea i intensificarea funciilor de protecie a pdurilor;
meninerea i consolidarea capacitii productive a resurselor forestiere, contribuiei lor n ciclurile
mondiale de carbon;
meninerea i stimularea funciilor productoare ale pdurilor (produse lemnoase i nelemnoase);
meninerea altor funcii i condiii socio-economice.

CUM POT FI TRANSMISE N FOLOSIN TERENURILE FONDULUI FORESTIER?


Terenurile din fondul forestier pot fi date n folosin, n scopurile prevzute de Codul Silvic
persoanelor fizice i juridice, asociaiilor obteti i organizaiilor religioase.
Atribuirea terenurilor din fondul forestier n folosin se efectueaz de ctre organele silvice de stat i
autoritile administraiei publice locale, n condiii de arend, folosin gratuit i folosin de scurt
durat.
Arenda terenurilor din fondul forestier din cadrul ariilor naturale protejate este interzis.

CARE ESTE MODALITATEA DE FOLOSIN A FONDULUI FORESTIER?


Pdurile din Republica Moldova au n exclusivitate funcia de protecie a mediului, de aceea este
interzis i se sancioneaz, conform legii, vtmarea sau tierea fr autorizaia autoritii centrale
pentru resursele naturale i mediu a arborilor i altor tipuri de vegetaie din pduri, din perdelele
forestiere de protecie, din zonele de protecie a cmpurilor, apelor rurilor i bazinelor acvatice i din
cele limitrofe cilor ferate, drumurilor i din spaiile verzi ale localitilor urbane i rurale (art.40, Legea
privind protecia mediului nconjurtor). Astfel, tierea pdurilor, indiferent de forma de proprietate se
admite doar n baza autorizaiei de tiere a arborilor din fondul forestier i din afara lui, eliberat de ctre
Inspectoratul Ecologic de Stat. Modul de eliberare a autorizaiei se stabilete conform regulamentului,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.27 din 19.01.2004.

CARE SUNT DREPTURILE GESTIONARILOR DE TERENURI DIN FONDUL FORESTIER?


Gestionarii de terenuri din fondul forestier au dreptul:

s foloseasc fondul forestier i s desfoare alte activiti de gospodrire a fondului forestier;


s construiasc drumuri, depozite silvice, blocuri locative i administrative pentru pstrarea i
prelucrarea primar a materiei prime, precum i alte obiecte necesare pentru gospodrirea i
folosirea terenurilor din fondul forestier;
s repartizeze terenurile din fondul forestier ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor i
cetenilor pentru folosire i alt asemenea activitate de gospodrire, cu acordarea autorizaiei de
exploatare sau a biletului silvic.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 53 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE SUNT OBLIGAIUNILE GESTIONARILOR DE TERENURI DIN FONDUL


FORESTIER?
Gestionarii de terenuri din fondul forestier sunt obligai:

s asigure regenerarea, paza, protecia, ameliorarea strii sanitare a pdurilor, ngrijirea i


sporirea productivitii lor, conservarea i ameliorarea diversitii biologice forestiere, sporirea
fertilitii solurilor forestiere, organizarea folosirii i inerea evidenei pdurilor, s ndeplineasc
alte obligaiuni n vederea gospodririi fondului forestier;
s foloseasc raional produsele pdurii;
s execute lucrrile prin metode care ar asigura pstrarea funciilor de protecie a pdurilor,
precum i condiiile optime pentru regenerarea arboreturilor, creterea plantelor medicinale,
alimentare i tehnice.

CARE SUNT DREPTURILE BENEFICIARILOR SILVICI?


Beneficiarii silvici au dreptul:

s primeasc n folosin terenuri din fondul forestier pentru recoltarea produselor pdurii, precum
i pentru cositul fnului, punatul vitelor pe anumite sectoare i pentru alte folosine silvice;
n conformitate cu legislaia, s construiasc drumuri, blocuri de producie i administrative, s
amenajeze platforme pentru stivuirea produciei silvice, locuri de parcare a autovehiculelor, altor
mijloace de transport.

CARE SUNT OBLIGAIUNILE BENEFICIARILOR SILVICI?


Beneficiarii silvici sunt obligai:

s foloseasc raional parchetele, care le-au fost puse la dispoziie pentru recoltarea masei
lemnoase, fneele, alte terenuri silvice;
s nu admit pierderea masei lemnoase recoltate;
s curee parchetele de resturile de exploatare, iar terenurile deteriorate n procesul exploatrii
s fie aduse ntr-o stare bun pentru folosire conform destinaiei;
s achite la termen plata pentru folosirea terenurilor din fondul forestier;
s execute lucrrile prin metode care nu afecteaz starea i regenerarea pdurilor, precum i
starea bazinelor acvatice i a altor obiecte naturale;
s respecte regulile de aprare mpotriva incendiilor, s ia msuri de aprare mpotriva
incendiilor n locurile de executare a lucrrilor, iar n cazul apariiei incendiilor de pdure, s le
sting n cel mai scurt timp;
s ndeplineasc alte cerine n conformitate cu regulamentele de folosire a fondului forestier.

CARE SUNT CONDIIILE DE ACCES A CETENILOR N FONDUL FORESTIER?


Cetenii, n condiiile Codului Silvic, au acces liber pe teritoriul fondului forestier. Folosirea gratuit a
pdurilor de ctre ceteni are loc n scopuri de recreere, pentru recoltarea fructelor i pomuoarelor
slbatice, nucilor, ciupercilor i altor produse ale pdurii, cu excepia cazurilor n care recoltarea se
efectueaz pe sectoare ameliorate sau artificiale, fie n locuri special amenajate. Modul i condiiile de
folosire a pdurilor n scopurile menionate se stabilesc de Guvern.
Accesul cetenilor n pduri i recoltarea produselor accesorii pot fi limitate sau interzise de ctre
organele silvice de stat, prin decizia autoritilor administraiei publice locale, n scopul prevenirii
incendiilor i n alte scopuri, iar n pdurile rezervaiilor i n alte pduri cu regim special de protecie n
legtur cu stabilirea unui regim special.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 54 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE SUNT OBLIGAIUNILE CETENILOR N FOLOSINA FONDULUI FORESTIER?


Cetenii sunt obligai s respecte n pduri regulile de aprare mpotriva incendiilor, s nu comit
tierea i vtmarea arborilor i arbutilor, distrugerea i deteriorarea muuroaielor de furnici i
cuiburilor de psri, s recolteze produsele accesorii ale pdurii n termene i prin metode care
nu prejudiciaz regenerarea acestora.

CARE ESTE MODALITATEA EFECTURII FOLOSINELOR SILVICE?


Efectuarea folosinelor silvice se admite n baza autorizaiei sau biletului silvic, formularul crora se
aprob de ctre Agenia Moldsilva. Autorizaia de exploatare i biletul silvic se elibereaz de ctre
ntreprinderile silvice care au n gestiune terenuri silvice.

CINE ASIGUR PAZA I PROTECIA PDURILOR?


Sistemul de msuri pentru asigurarea raional a terenurilor din fondul forestier i realizrii
folosinelor silvice, regenerarea eficient, paza i protecia pdurilor,promovarea unei politici tehnicotiinifice, bazate pe concepia dezvoltrii durabile a pdurilor i silviculturii sunt incluse n
Amenagementul Silvic.
Autoritatea silvic central, ali gestionari de terenuri din fondul forestier i autoritile
administraiei publice locale asigur paza fondului forestier i a vegetaiei forestiere din afara fondului
forestier mpotriva tierilor ilegale, furturilor, distrugerilor, degradrilor, incendiilor, punatului
neautorizat al vitelor, braconajului i altor aciuni duntoare.
Persoanele fizice i juridice, activitatea crora se desfoar n cadrul fondului forestier i pe
teritoriile aferente, sunt obligate s respecte regulile de prevenire i stingere a incendiilor de pdure.
Cine asigur sprijinul organele silvice n aciunile de prevenirte i stingere a incendiilor n zonele cu
vegetaie forestier?
Autoritile administraiei publice locale, subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Aprrii, Serviciului de Informaii i Securitate sunt obligate s sprijine organele silvice de stat n
aciunile de prevenire i stingere a incendiilor din pdurile fondului forestier i din alte zone cu vegetaie
forestier.

CARE ACTIVITI SUNT INTERZISE N FONDUL FORESTIER I PERDELELE


FORESTIERE DE PROTECIE?
Decopertarea litierei, pturii vii i a stratului de sol fertil de pe terenurile din fondul Forestier pentru
folosirea acestora n alte scopuri dect cele silvice este interzis. Punatul bovinelor, cabalinelor,
caprinelor, ovinelor i altor animale domestice Pe terenurile din fondul forestier i n perdelele forestiere
de protecie este interzis.

CARE ACIUNI SUNT ADMISE PE TERENURILE FONDULUI FORESTIER I N CE


CAZURI?
Circulaia autovehiculelor, altor mijloace de transport pe teritoriul fondului forestier se permite
numai pe drumuri publice i alte drumuri, n modul stabilit de organele silvice de stat.
Parcarea autovehiculelor, altor mijloace de transport pe terenurile din fondul forestier este permis
numai n locuri special repartizate n acest scop.

CINE ORGANIZEAZ I EFECTUEAZ MSURI DE FOLOSIRE, REGENERARE, PAZ I


PROTECIE A PDURILOR?
Msurile de folosire, regenerare, paz i protecie a pdurilor, precum i de gospodrire cinegetic se
organizeaz i se efectueaz nemijlocit de ctre:
serviciul silvic al autoritii silvice centrale i serviciile silvice ale unitilor silvice subordonate ei;
serviciile silvice ale gestionarilor de terenuri din fondul forestier.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 55 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

N BAZA CROR PROGRAME SE EFECTUEAZ PROTECIA PDURILOR I CE


INCLUDE ACESTEA N SINE?
Protecia pdurilor se efectueaz pe baza programelor privind folosirea, regenerarea, paza i
protecia pdurilor i include un complex de msuri organizatorice, economice etc., care se realizeaz
inndu-se cont de starea diversitii biologice i asigur protecia acesteia de distrugere, degradare sau
alte aciuni duntoare.

CINE MENINE STAREA DE SNTATE A PDURILOR?


Meninerea strii de sntate a pdurilor la nivelul cuvenit se efectueaz de ctre:

Organele silvice de stat,


deintorii de terenuri din fondul forestier,
prin efectuarea msurilor de prevenire a rspndirii i de combatere a duntorilor i a bolilor
vegetaiei forestiere.

CARE MSURI DE PROTECIE A PDURILOR URMEAZ A FI REALIZATE DE CTRE


PROPRIETARII I GESTIONARII DE TERENURI DIN FONDUL FORESTIER?
Proprietarii i gestionarii de terenuri din fondul forestier realizeaz urmtoarele msuri de protecie
a pdurilor:
amenajarea sanitar a fondului forestier;
depistarea sectoarelor de pduri din fondul forestier degradate i vtmate de duntorii i bolile
vegetaiei forestiere;
inerea evidenei i prognozarea dezvoltrii focarelor de duntori i de boli ale vegetaiei
forestiere;
efectuarea msurilor de protecie a pdurilor mpotriva duntorilor i a bolilor vegetaiei
forestiere.

CINE ASIGUR CONTROLUL ASUPRA PROPRIETARILOR I GESTIONARILOR DE


TERENURI DIN FONDUL FORESTIER?
Controlul asupra asigurrii i realizrii msurilor de protecie a pdurilor de ctre proprietarii i
gestionarii de terenuri din fondul forestier este exercitat de autoritatea silvic central, organele de stat
pentru protecia mediului nconjurtor i de autoritile administraiei publice locale.

CARE ESTE MODALITATEA DE MPDURIRE A TERENURILOR DEGRADATE?


mpdurirea terenurilor degradate din afara fondului forestier este obligatorie i se efectueaz de
ctre proprietarii acestora, conform programelor i proiectelor speciale, coordonate cu organele silvice
de stat i organele de stat pentru protecia mediului nconjurtor i aprobate de ctre autoritile
administraiei publice locale.
Finanarea lucrrilor de mpdurire i de plantare a perdelelor forestiere de protecie pe terenurile
din afara fondului forestier (proiectarea, plantarea i ngrijirea pdurilor i perdelelor forestiere pn la
realizarea strii de masiv se efectueaz din bugetul de stat i din bugetele unitilor administrativteritoriale. Statul acord nlesniri deintorilor funciari care efectueaz asemenea lucrri pe terenurile lor
n conformitate cu Legea nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin mpdurire a
terenurilor degradate.
Sunt supuse prevederilor legi date terenurile degradate, indiferent de tipul de proprietate, care pot fi
ameliorate prin lucrri de mpdurire n vederea protejrii solului, refacerii echilibrului hidrologic i
mbuntirii condiiilor de mediu.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 56 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE TERENURI SUNT CONSIDERATE DEGRADATE?


Sunt considerate terenuri degradate, n nelesul legi nr.1041/2000, terenurile care, prin eroziune,
poluare sau prin aciunea distructiv a unor factori antropici, i-au pierdut definitiv capacitatea de
producie agricol, dar care pot fi ameliorate prin mpdurire i prin alte lucrri pentru restabilirea
ecosistemelor, i anume:
a) terenurile cu eroziune de suprafa foarte puternic i excesiv;
b) terenurile cu eroziune de adncime - ogae, ravene, toreni;
c) terenurile afectate de alunecri active, prbuiri, surpri i scurgeri noroioase;
d) terenurile nisipoase expuse erodrii de ctre vnt sau ap;
e) terenurile cu pietri, bolovni, grohoti, stncrii i depozite de aluviuni toreniale;
f) terenurile cu exces permanent de umiditate;
g) terenurile srturate;
h) terenurile poluate cu substane chimice, petroliere sau noxe;
i) terenurile ocupate cu cariere deschise, cu halde miniere, cu deeuri de producie sau menajere
etc.;
j) terenurile cu biocenoze afectate sau distruse;
k) terenurile neproductive.

CARE TERENURI SUNT PREDISPUSE MPDURIRII?


n funcie de tipul de proprietate, fac obiectul mpduririi, n condiiile legii:
a) terenurile degradate proprietate public aparinnd statului;
b) terenurile degradate proprietate public aparinnd unitilor administrativ-teritoriale (comune,
orae, municipii);
c) terenurile degradate proprietate privat.

CARE SUNT TIPURILE DE CONTRAVENII SILVICE?


Contravenii silvice sunt considerate:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

tierea ilicit i vtmarea arborilor i arbutilor pn la gradul de ncetare a creterii lor;


vtmarea ilicit a arborilor i arbutilor care nu ntrerupe creterea lor;
nimicirea i vtmarea pdurilor ca rezultat al incendierii sau folosirii neglijente a focului;
nclcarea regulilor de aprare mpotriva incendiilor i regulilor sanitare n pdure;
distrugerea i vtmarea culturilor silvice, arboreturilor tinere provenite prin regenerare
natural, seminiului natural i preexistent de pe terenurile destinate rempduririi;
distrugerea i vtmarea puieilor i butailor din pepiniere i plantaii silvice;
nclcarea termenelor de restituire a terenurilor din fondul forestier sau neonorarea
obligaiunilor de aducere a terenurilor n stare util de folosire;
nclcarea modului i a termenelor de mpdurire a parchetelor exploatate i a terenurilor
nempdurite din fondul forestier;
folosirea neautorizat a terenurilor din fondul forestier pentru defriare, construcia de cldiri
administrative, depozite i alte obiecte;
colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor incluse n Cartea Roie a
Republicii Moldova i n anexele la Convenia privind comerul internaional cu specii slbatice
de faun i flor pe cale de dispariie (CITES);
recoltarea neautorizat a ierbii i punatul ilicit al vitelor pe terenurile din fondul forestier;
folosina special neautorizat a obiectelor regnului animal i regnului vegetal;
nclcarea modului stabilit de tiere, colectare i transport al masei lemnoase;

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 57 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

n) distrugerea i deteriorarea semnelor de restricie, indicatoarelor de amenajament silvic i


bornelor silvice, obiectelor de agitaie i informaie vizual, ngrdirilor de interdicie i a
construciilor din locurile de agrement;
o) distrugerea i deteriorarea fneelor i punilor de pe terenurile din fondul forestier;
p) distrugerea i deteriorarea canalelor de desecare, sistemelor de drenaj, drumurilor i instalaiilor
inginereti de pe terenurile din fondul forestier;
q) distrugerea i deteriorarea muuroaielor de furnici;
r) amplasarea neautorizat a stupilor i a priscilor pe terenurile din fondul forestier sau
nerespectarea prescripiilor din biletul silvic n cazul amplasrii lor;
s) decopertarea i distrugerea neautorizat a litierei, pturii vii i a stratului de sol fertil pentru a le
folosi n alte scopuri dect cele silvice;
t) poluarea fondului forestier cu deeuri i reziduuri de construcie, menajere i de alt natur;
u) circulaia i parcarea autovehiculelor, altor mijloace de transport pe terenurile din fondul
forestier, n afara drumurilor publice i n locuri interzise;
v) nimicirea faunei de pdure,cu excepia speciilor de carantin.

CUM SE CALCULEAZ CUANTUMUL PREJUDICIULUI CAUZAT RESURSELOR SILVICE?


Cuantumul despgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin contravenii silvice se stabilete conform
tarifelor prevzute n anexele nr.1-15 la Codul silvic. Sumele prejudiciului cauzat prin nclcarea
legislaiei silvice se restituie deintorului de terenuri din fondul forestier. Producia lemnoas, alte
produse ale pdurii dobndite ilicit sunt supuse confiscrii i transmiterii ntreprinderii, instituiei sau
organizaiei respective care administreaz gospodria silvic sau beneficiarului silvic. Dac confiscarea
produciei silvice dobndite ilicit este imposibil, se ncaseaz contravaloarea ei.
Persoanele vinovate de nimicirea i vtmarea ilicit a vegetaiei forestiere din afara fondului
forestier poart rspundere potrivit legislaiei ca pentru pdurile din grupa I cu regim special de
protecie.
Pagubele cauzate de scoaterea i ocuparea temporar a terenurilor din fondul forestier, de limitarea
drepturilor deintorilor de terenuri din fondul forestier i de nrutirea strii calitative a pdurilor, ca
rezultat al activitii ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor i cetenilor, sunt supuse compensrii
integrale, inclusiv veniturile ratate, n folosul deintorilor de terenuri din fondul forestier pgubii.
Mijloacele financiare ncasate n urma recuperrii pierderilor produselor silvice se folosesc pentru
regenerarea, paza, protecia i sporirea productivitii pdurilor.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 58 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

M A N A GE M EN TU L EC OS I S TE ME L O R I C OM PL EX E L OR N A TU R A L E
P R O T EJ A TE D E S T A T
Relaiile privind managementul ecosistemelor i complexelor naturale protejate de stat sunt
reglementate prin Legea privind protecia mediului nconjurtor, nr. 1515/1993, Legea privind fondul
ariilor naturale protejate de stat, nr. 1538 din 16.07.1998, Codul Silvic, nr. 887/1996, alte acte normative
din domeniu. Spaiul natural, delimitat geografic cu elemente naturale reprezentative i rare, desemnat i
reglementat n scopul conservrii i proteciei tuturor factorilor de mediu din limitele lui constituie aria
natural protejat.

CINE CONSTITUIE FONDUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE STAT?


Obiectele i complexele naturale protejate constituie Fondul ariilor naturale protejate de stat, cu o
valoare primordial incontestabil pentru:
conservarea biodiversitii i habitatelor naturale, n special de importan internaional i
transfrontalier;
conservarea habitatelor naturale de importan special pentru speciile migratoare de animale, n
special n zonele lor de zbor, concentrare, hibernare, nprlire i nmulire;
studierea proceselor naturale;
restabilirea echilibrului ecologic;
educarea ecologic a populaiei;
dezvoltarea turismului ecologic.

CARE SUNT CATEGORIILE DE OBIECTE I COMPLEXE NATURALE PROTEJATE?


Fondul ariilor protejate const din urmtoarele categorii de obiecte i complexe naturale:
1. delimitate n conformitate cu clasificarea Uniunii Internaionale de Conservare a Naturii:
rezervaie tiinific;
parc naional;
monument al naturii;
rezervaie natural;
rezervaie peisajer (de peisaj geografic);
rezervaie de resurse;
arie cu management multifuncional;
2. care nu in de clasificarea Uniunii Internaionale de Conservare a Naturii:
grdin dendrologic;
monument de arhitectur peisajer;
grdin zoologic.
3. stabilite prin alte reglementri internaionale:
rezervaie a biosferei (Programul UNESCO);
zon umed de importan internaional (Convenia Ramsar).
Obiectele i complexele din fondul ariilor protejate sunt de importan internaional, naional i
local. Modul de atribuire a acestor grade de importan este stabilit de legea privind fondul ariilor
naturale protejate de stat, de alte acte normative privind fondul ariilor protejate, precum i de conveniile
internaionale din domeniu (Convenia privind diversitatea biologic, Rio de Janeiro, 1992; Convenia
privind viaa slbatic i habitatele naturale din Europa, Berna, 1979; Convenia privind speciile
migratoare de animale, Bonn, 1979; Convenia privind zonele umede de importan internaional,
Ramsar, 1971 etc.).

PENTRU CARE SCOPURI SUNT FOLOSITE OBIECTELE I COMPLEXELE NATURALE?


Obiectele i complexele din fondul ariilor protejate se folosesc pentru:
protecia celor mai reprezentative arii naturale;
pstrarea genofondului;
conservarea biodiversitii;
pstrarea aspectului natural al peisajului geografic i protecia cilor de migraie i a locurilor de
reproducere;
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 59 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

efectuarea de cercetri tiinifice;


monitorizarea ariilor naturale protejate;
educarea ecologic, cultural, estetic i recrearea cetenilor.
Anumite spaii naturale din teritoriu pot fi declarate drept arii naturale protejate de Autoritatea
public local, care urmeaz s fie incluse n documentaia urbanistic i de amenajare a lor. Propuneri
privind luarea sub protecia statului a obiectelor i complexelor naturale i includerea lor n fondul ariilor
naturale protejate de stat sunt n drept s-o fac cetenii, n condiiile legii.

CE REPREZINT CADASTRUL DE STAT AL OBIECTELOR I COMPLEXELOR DIN


FONDUL ARIILOR PROTEJATE?
Cadastrul de stat al obiectelor i complexelor din fondul ariilor protejate cuprinde date despre
statutul juridic, apartenena, amplasamentul, regimul de protecie, importana tiinific, cognitiv i
recreativ a acestor obiecte i complexe.
inerea cadastrului de stat al obiectelor i complexelor din fondul ariilor protejate este de
competena autoritii centrale pentru mediu i se finaneaz de la bugetul de stat. Pentru instituirea
cadastrului de stat, pot fi folosite mijloace bneti din fondurile ecologice i de la bugetele unitilor
administrativ-teritoriale.

CARE ESTE DESTINAIA OBIECTELOR I COMPLEXELOR NATURALE PROTEJATE?


Obiectele i complexele din fondul ariilor protejate se folosesc pentru:
protecia celor mai reprezentative arii naturale;
pstrarea genofondului;
conservarea biodiversitii;
pstrare aspectului natural al peisajului geografic i protecia cilor de migraie i a locurilor de
reproducere;
efectuarea de cercetri tiinifice;
monitorizarea ariilor naturale protejate;
educarea ecologic, cultural, estetic i recrearea cetenilor.
Toate proiectele i programele de refacere ecologic i de amenajare, de edificare administrativ i
social, de construcie a reelelor de comunicaii i a altor obiective economice n ariile naturale protejate
sunt supuse, de ctre autoritatea central pentru mediu, expertizei ecologice de stat.

N CARE CAZURI POATE AVEA LOC RETRAGEREA TERENURILOR DIN FONDUL


ARIILOR PROTEJATE?
Retragerea de terenuri din fondul ariilor protejate este strict interzis, cu excepia cazurilor cnd
acestea i pierd valoarea n urma calamitilor naturale sau catastrofelor i cnd nu mai pot fi restabilite.
n astfel de situaii, retragerea de terenuri din fondul ariilor protejate se face la propunerea autoritii
centrale pentru mediu i a Academiei de tiine a Moldovei, n temeiul unui act al Parlamentului.
Arborii seculari, n caz de uscare, se retrag din regimul de protecie cu avizul autoritii centrale
pentru mediu.

CARE ESTE REGIMUL DE PROPRIETATE ASUPRA OBIECTELOR I COMPLEXELOR


NATURALE PROTEJATE?
Terenurile obiectelor i complexelor din fondul ariilor protejate sunt destinate ocrotirii naturii, fac
parte din proprietatea public, nu pot fi privatizate i nici arendate, au un regim de protecie i
gospodrire conform legislaiei n vigoare. n fondul ariilor protejate pot fi incluse i terenuri private,
luate sub protecia statului la iniiativa titularilor, ele rmnnd n continuare proprietatea lor.
Delimitarea drepturilor i obligaiilor fiecrei pri se stabilete conform unui regulament special.
Astfel, obiectele i complexele fondului ariilor naturale protejate se pot afl pe terenurile din
proprietatea Autoritilor administraiei publice centrale i locale, deintorilor de terenuri, care
furnizeaz gratuit, n mod obligatoriu, autoritii centrale pentru mediu datele necesare monitoringului
ecologic.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 60 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE ESTE REGIMUL DE ADMINISTRARE A FONDULUI ARIILOR NATURALE


PROTEJATE?
Rezervaia tiinific are ca obiectiv prioritar protecia mediului, efectuarea de cercetri tiinifice,
educarea i instruirea ecologic a populaiei i se subordoneaz autoritii centrale pentru mediu.
Parcul naional are ca obiectiv pstrarea complexelor naturale de o deosebit importan ecologic,
estetic i istoric n vederea armonizrii peisajelor geografice i folosirii lor n scopuri tiinifice,
culturale, instructive i educaionale. Parcul naional are statut de instituie de cercetri tiinifice.
Subordonarea lui se stabilete la momentul fondrii.
Monumentele naturii se clasific n:
geologice i paleontologice: peteri, grote, denudaii, stnci, rpe, recife, falii, cariere, plnii
carstice, alte obiecte unice sau reprezentative din punct de vedere geologic, descoperiri
paleontologice;
hidrologice: lacuri, alte bazine acvatice, izvoare, ruri, albii vechi i alte obiecte unice sau
reprezentative din punct de vedere hidrologic;
zoologice: arii luate sub protecie n scopul conservrii habitatelor unice sau tipice ale speciilor
de animale rare, precum i a unor specii de animale rare sau periclitate;
botanice: teritorii luate sub protecie n scopul conservrii habitatelor unice sau tipice ale
speciilor de plante endemice, relicte, comuniti ale lor, precum i a unor specii de plante rare sau
periclitate, a arborilor seculari;
mixte: spaii n care se ntlnesc elementele enumerate la lit.a)-d);
specii de plante i animale rare.
Monumentele naturii se afl n gestiunea autoritilor administraiei publice centrale sau locale.
Rezervaia natural are ca obiectiv asigurarea condiiilor optime de protejare i restabilire a
speciilor, a comunitilor vegetale i animale semnificative din punct de vedere naional i se afl n
subordinea autoritilor administraiei publice centrale sau locale.
Rezervaia peisajer (de peisaj geografic) are ca obiectiv conservarea peisajelor geografice de
importan naional, utilizarea lor reglementat n scopuri economice, estetice, culturale i recreative i
se afl n subordinea autoritilor administraiei publice centrale sau locale.
Rezervaia de resurse are ca obiectiv conservarea resurselor naturale pentru meninerea lor n stare
natural n vederea valorificrii ulterioare i se afl n subordinea autoritilor administraiei publice
centrale sau locale, iar teritoriile acestora rmn deintorilor.
Statutul de rezervaie de resurse are un caracter provizoriu, n funcie de importana ei ecologic i
economic, evaluat de organizaiile i instituiile tiinifice de domeniu de comun acord cu autoritatea
central pentru mediu.
Aria cu management multifuncional are ca obiectiv conservarea naturii i gospodrirea
reglementat a resurselor natural i se afl n subordinea autoritilor administraiei publice centrale sau
locale.
Rezervaia biosferei se fondeaz n conformitate cu Programul UNESCO "Omul i biosfera" i are ca
obiectiv conservarea elementelor i formaiunilor fizico-geografice, speciilor de plante i de animale de
importan naional i internaional, efectuarea de cercetri n sistemul monitoringului global i se afl
n subordinea autoritii centrale pentru mediu.
Statutul de funcii al rezervaiei biosferei se stabilete de autoritatea central pentru mediu.
Grdina dendrologic are ca obiectiv conservarea unui anumit genofond de specii de arbori, arbuti
i de alte plante cu flori ce prezint interes tiinific aplicativ i se afl n subordinea autoritii
administraiei publice locale.
Monumentul de arhitectur peisajer are ca obiectiv pstrarea i dezvoltarea compoziiilor
arhitectonice peisajere i servesc ca depozit al genofondului de plante.
Se declar monument de arhitectur peisajer parcurile vechi, parcurile silvice, aleile cu valoare
istoric, cultural, tiinific, estetic, economic i recreativ.
Terenul monumentului de arhitectur peisajer se exclude din circuitul economic, dar rmne la
dispoziia deintorului, i se afl n subordinea autoritii administraiei publice locale.
Pe teritoriul monumentului de arhitectur peisajer se interzice orice activitate nelegat de destinaia
lui, care amenin integritatea configuraiilor arhitectonice peisajere.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 61 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

Orice lucrare de reconstrucie i restabilire a monumentului de arhitectur peisajer se efectueaz


dup un proiect aprobat de autoritatea central pentru mediu.
Grdina zoologic are ca obiectiv conservarea i studierea faunei slbatice n condiii de captivitate
n scopuri cognitive, educaionale i de cercetare tiinific i se afl n subordinea autoritii
administraiei publice locale. Grdina zoologic, pentru a-i asigura activitatea, poate dispune de ateliere,
pepiniere i de magazine zoologice i poate practica diverse alte activiti prevzute de statutul ei.
Statutul de funcii al grdinii zoologice se aprob de autoritatea ierarhic superioar cu acordul
autoritii centrale pentru mediu i al Academiei de tiine a Moldovei. Paza grdinii zoologice este
asigurat de formaiunile Ministerului Afacerilor Interne prin contract i/ori de corpul special de paz al
grdinii zoologice.
Zona umed de importan internaional se declar n conformitate cu hotrrea Secretariatului
General al Conveniei Ramsar i are ca obiectiv protecia i conservarea habitatelor naturale cu
diversitate biologic specific zonelor umede.
Terenurile zonei umede de importan internaional rmn la dispoziia deintorilor,
managementul lor realizndu-se conform planurilor de management i Regulamentului-cadru al zonelor
umede de importan internaional.

CARE ESTE REGIMUL DE PROTECIE A OBIECTELOR I COMPLEXELOR NATURALE


PROTEJATE?
Pentru reducerea impactului antropic asupra obiectelor i complexelor din fondul ariilor protejate, pe
teritoriul adiacent lor se stabilete zon de protecie. Limitele acestei zone sunt trasate n documentaia
de urbanism i amenajare a teritoriului, care se aprob de Guvern.
Limea zonei de protecie a categoriilor de obiecte i complexe din fondul ariilor protejate se
stabilete astfel:
pentru rezervaia tiinific, parcul naional, rezervaia biosferei - 1000 - 1500 m;
pentru monumentul naturii:
geologic i paleontologic, hidrologic, zoologic, botanic i mixt - 500-1000 m;
arbore secular i specie de plante rar -30-50 m;
pentru rezervaia natural, rezervaia peisajer (de peisaj geografic), rezervaia de resurse, aria cu
management multifuncional - 700-1000 m;
pentru grdina dendrologic, monumentul de arhitectur peisajer i grdina zoologic -100-150m;
pentru zona umed de importan internaional - 1000 - 1500 m.
Zona de protecie a ariilor naturale protejate se stabilete n funcie de configuraia hotarelor naturale
ale localitilor, terenurilor agricole, drumurilor etc. Terenurile din zona de protecie rmn la dispoziia
deintorilor. Hotarele ei se marcheaz n natur cu borne de reprezentanii autoritilor administraiei
publice locale i de reprezentanii Inspectoratului Ecologic de Stat.

CARE ACTIVITI SUNT ADMISE N ZONELE DE PROTECIE A ARIILOR PROTEJATE?


n zona de protecie se admite:
desfurarea de activiti economice tradiionale ce nu conduc la schimbri eseniale n evoluia
proceselor naturale;
crearea de condiii optime de trai pentru animalele slbatice;
tierile de igien, de ngrijire i de regenerare a pdurilor;
organizarea unor zone de recreaie reglementat.

CARE ACTIVITI SUNT INTERZISE N ZONELE DE PROTECIE A ARIILOR


PROTEJATE?
n zona de protecie sunt interzise:
efectuarea fr autorizaie a vnatului, pescuitului i capturrii de animale;
tierile rase;
construirea de obiecte i depozite pentru pstrarea de chimicale i ngrminte minerale, alte
obiecte auxiliare;
staionarea vehiculelor n alte locuri dect cele indicate special.
aplicarea pesticidelor;
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 62 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

amplasarea fermelor i complexelor zootehnice;


construcia i amplasarea staiilor de alimentare cu petrol, obiectelor pentru prepararea soluiilor
chimice i pentru depozitarea produselor petroliere, slilor de cazane, acumulatoarelor de ape
reziduale, punctelor de deservire tehnic, spltoriilor, obiectelor agricole i industriale, care pot
avea un impact ecologic distructiv;
construcia colectoarelor de canalizare i a instalaiilor de epurare a apelor reziduale.

CARE ACIUNI SUNT CONSIDERATE CONTRAVENII?


Se consider contravenii:
folosirea ariilor naturale protejate n alte scopuri dect n cele prevzute de lege;
organizarea fr expertiz ecologic a activitii economice n ariile naturale protejate, precum i
n zonele lor de protecie;
deteriorarea sau distrugerea ariilor naturale protejate;
nelichidarea urmrilor ecologice ale avariilor, catastrofelor i ale altor fenomene distructive;
introducerea de plante i animale strine zonei respective, care polueaz fondul genetic autohton;
nclcarea regulilor de export al plantelor i animalelor luate sub protecia statului;
executarea neautorizat a oricrei lucrri de amenajare i construcie;
deversarea deeurilor industriale i menajere n ape sau pe terenuri, depozitarea lor n ariile
naturale protejate i n zonele lor de protecie;
folosirea peste normele admise a chimicalelor n zonele de protecie;
recoltarea neautorizat a fructelor i pomuoarelor de pdure, a ciupercilor, plantelor medicinale,
seminelor i a organismelor acvatice;
strmutarea nesancionat a hotarelor ariilor naturale protejate;
deteriorarea, tergerea sau ridicarea bornelor de hotar, geodezice sau topografice, a panourilor de
avertizare sau a indicatoarelor;
intrarea persoanelor neautorizate, cu sau fr autovehicule, n zonele cu protecie integral;
camparea n zonele interzise;
punatul n zonele interzise;
organizarea i desfurarea neautorizat de activiti economice, de turism i agrement;
fotografierea sau filmarea n scopuri comerciale fr achitarea de taxe.
Deintorii de terenuri din fondul ariilor protejate nu poart rspundere pentru pagubele pricinuite
agenilor economici de animalele slbatice.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 63 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

M A N A GE M EN TU L S P A I I L OR V ER Z I
Relaiile n domeniul dezvoltrii i proteciei spaiilor verzi ale localitilor urbane i rurale n scopul
asigurrii dreptului fiecrui om la un mediu sntos i estetic plcut sunt reglementate prin legea cu
privire la spaiile verzi ale localitilor urbane i rurale, nr. 591 din 29.09.1999.
Concomitent, dezvoltarea i protecia spaiilor verzi ale localitilor urbane i rurale, se efectueaz n
baza prevederilor Constituiei i n conformitate cu Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecia
mediului nconjurtor, Codul silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 i alte acte normative. Spaiile verzi,
indiferent de apartenen i destinaie, servesc la mbuntirea calitii mediului, meninerea
echilibrului ecologic i a genofondului autohton, la mbogirea asortimentului de plante ornamentale,
meninerea i protejarea obiectelor naturale preioase i la armonizarea peisajelor artificiale cu cele
naturale n vederea realizrii unei ambiane favorabile desfurrii activitilor antropogene.

CE REPREZINT UN SPAIU VERDE?


Spaiu verde este un sistem armonizat arhitectural, format din elemente ale complexelor
peisagistice intravilane i extravilane ale localitilor urbane i rurale (peisaje naturale, sectoare ale
cursurilor de ap i bazine acvatice, construcii rutiere, horticole, locative), important din punct de vedere
estetic, biologic i ecologic, care include, de regul, o comunitate de vegetaie (lemnoas arborescent,
arbustiv, floricol i erbacee).

CE REPREZINT UN PARC?
Parcul este un spaiu verde, cu suprafaa de peste 20 de hectare, care ofer, ntr-un cadru vegetal
bogat i variat, posibiliti de recreere cu exercitare de activiti compensatorii din sfera odihnei active
(sport, jocuri n aer liber) i pasive sau de activiti cu caracter cultural (spectacole etc.)

CE REPREZINT O PDURE-PARC?
Pdurea-parc reprezint un spaiu verde, rezultat din amenajarea pentru odihn i agrement a
masivelor forestiere existente n raza de folosin a spaiului urban, care cuprinde adposturi pentru
vizitatori, terenuri de camping, terenuri de sport, etc.

CE REPREZINT O GRDIN PUBLIC?


Grdin public reprezint un spaiu verde, cu suprafaa de circa 3-20 de hectare, care servete
pentru odihna i recreerea zilnic a locuitorilor din zonele limitrofe, cuprinznd arii plantate cu arbori i
arbuti decorativi, plante floricole i de gazon.

CE REPREZINT UN SCUAR?
Scuarul reprezint un spaiu verde, cu suprafa de pn la 3 hectare, amplasat, de obicei, ntre strzi,
cu funcii de odihn i de facilitare a circulaiei pietonilor de la o strad la alta.

CE REPREZINT SPAIILE VERZI DIN CUPRINSUL ARTERELOR DE CIRCULAIE?


Spaiile verzi din cuprinsul arterelor de circulaie reprezint aliniamente de arbori i fii de
vegetaie cu lime diferit, n funcie de caracterul i importana arterei, pentru ameliorarea ambianei
urbane i aspectului estetic al cilor de circulaie.

CARE ESTE IMPORTANA SPAIILOR VERZI?


Importana spaiilor verzi este condiionat de urmtoarele funcii:

mbuntirea calitii mediului prin reducerea poluanilor i mbogirea atmosferei cu oxigen;


conservarea resurselor de ap, combaterea eroziunii solurilor i alunecrilor de teren;
reducerea zgomotului;
influena pozitiv asupra strii de sntate fizic i psihic a oamenilor;
armonizarea peisajelor artificiale cu cele naturale;
mbuntirea aspectului estetico-arhitectural al localitilor;
crearea cadrului adecvat practicrii sportului, turismului i altor activiti recreative.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 64 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE TERENURI SE INCLUD N SPAIILE VERZI?


Spaiile verzi includ:

terenuri de folosin general din perimetrul intravilanului i extravilanului localitilor urbane;


terenuri cu spaii verzi din localitile rurale;
terenuri din zonele turistice i de agrement;
terenuri ocupate de reeaua rutier a spaiilor verzi, linii parcelare i linii de transport de energie
electric, iazuri i lacuri;
pepiniere i plantaii de arbori i arbuti decorativi;
terenuri ocupate de construcii i instalaii care aparin gospodriei spaiilor verzi;
terenuri neproductive: mlatini, stncrii, pante abrupte, terenuri afectate de alunecri, srturi.

CARE VEGETAIE NU FACE PARTE DIN SPAIILE VERZI?


Nu fac parte din spaiile verzi vegetaia inclus n fondul forestier, zonele i fiile de protecie a
apelor rurilor i bazinelor de ap, perdelele de protecie amplasate pe terenurile cu destinaie agricol,
perdelele de protecie i plantaiile de arbori i arbuti situate de-a lungul cilor de comunicaie, fondul
ariilor naturale protejate de stat, zonele de protecie ale staiilor i posturilor hidrometeorologice i ale
prizelor de ap.

CARE ESTE REGIMUL DE PROPRIETATE ASUPRA SPAIILOR VERZI?


Spaiile verzi sunt folosite n interes public i constituie obiectul exclusiv al proprietii publice, nu
pot fi privatizate sau arendate. Spaiile verzi de pe terenurile aflate n proprietate privat sunt
proprietatea deintorilor de terenuri private, relaiile dintre ei i autoritile abilitate cu administrarea
spaiilor verzi fiind reglementate de Legea privind spaiile verzi ale localitilor urbane i rurale,
nr.591/1999.

CARE SUNT COMPETENELE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE?


Autoritilor administraiei publice Locale:

elaboreaz, coordoneaz cu autoritatea central pentru mediu i adopt actele normative locale
privind dezvoltarea i protecia spaiilor verzi; particip la elaborarea actelor legislative n
domeniu;
aplic normele tehnice, economice i juridice care asigur respectarea regimului spaiilor verzi;
repartizeaz noi terenuri pentru extinderea spaiilor verzi;
precizeaz, n comun cu organele subordonate autoritii centrale pentru mediu, i stabilesc
hotarele spaiilor verzi;
organizeaz evidena i reglementeaz folosirea spaiilor verzi;
finaneaz activitile legate de dezvoltarea, paza i protecia spaiilor verzi;
respect prevederile amenajamentelor n domeniu;
asigur regenerarea pdurilor-parc i a altor categorii de spaii verzi, mpdurirea terenurilor
libere;
respect tehnologiile corespunztoare la executarea lucrrilor de creare i ntreinere a spaiilor
verzi;
organizeaz paza i protecia spaiilor verzi;
in cadastrul i efectueaz monitoringul spaiilor verzi;
asigur starea fitosanitar cuvenit a spaiilor verzi, indiferent de apartenena acestora,
organiznd aciunile necesare pentru depistarea, prevenirea i combaterea bolilor i duntorilor;
in registrul local al spaiilor verzi.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 65 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE ESTE MODALITATEA DE ACCES A CETENILOR LA SPAIILE VERZI?


Statul recunoate dreptul fiecrui om la un mediu sntos i estetic plcut, precum i la odihn n
spaiile verzi, asigurnd n acest scop:
accesul deplin i liber pentru odihn n spaiile verzi proprietate public;
dreptul de a contribui la amenajarea teritoriilor, la crearea aliniamentelor de arbori i arbuti.
Dezvoltarea i protecia spaiilor verzi constituie o obligaie general a locuitorilor rii, acetia fiind
datori:
s nu contribuie la formarea gunoitilor, la poluarea cu chimicale, resturi animaliere, deeuri
menajere, produse petroliere i cu alte substane nocive a teritoriilor i bazinelor de ap din
spaiile verzi;
s respecte, n spaiile verzi, regulile de aprare mpotriva incendiilor;
s nu efectueze tieri neautorizate sau vtmri ale arborilor i arbutilor, deteriorri ale
rondourilor de flori i ale gazoanelor, distrugeri ale muuroaielor i cuiburilor de psri, ale
construciilor utilitare i ornamentale.

CARE SUNT OBLIGAIUNILE PERSOANELOR JURIDICE?


Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizare, sunt obligate:
s asigure integritatea i ngrijirea spaiilor verzi;
s contribuie, prin creare de spaii verzi, la prevenirea alunecrilor de teren, combaterea
salinizrii, nmltinirii i eroziunii solurilor;
s asigure, n termene optime, renovarea i reparaia capital a spaiilor verzi;
s coordoneze cu organele teritoriale ale autoritii centrale pentru mediu i cu autoritile
administraiei publice locale toate lucrrile preconizate n spaiile verzi i propunerile privind
mbuntirea amenajrii acestora.
Persoanele fizice sunt obligate s nu contribuie la formarea gunoitilor, la poluarea cu resturi
animaliere i cu alte produse nocive a teritoriilor i bazinelor de ap din spaiile verzi.

CUM SE CLASIFIC SPAIILE VERZI?


Spaiile verzi se mpart, conform amplasamentului, n spaii verzi urbane i rurale.
Spaiile verzi urbane se mpart n:
spaii verzi intravilane, incluznd formaiuni de spaii verzi cuprinse n perimetrul construit al
oraului, precum i masivele verzi alturate acestora;
spaii verzi extravilane, cuprinznd pdurile-parc, spaiile verzi din zonele de agrement i alte
categorii de spaii verzi suburbane care au n principal funcia de a asigura odihna ntr-un cadru
natural.
Spaiile verzi rurale se aseamn, n general, cu cele urbane, dar au i unele caracteristici particulare:

spaiile verzi de folosin general (parcuri, grdini, scuaruri etc.) snt mai reduse ca dimensiuni,
n cadrul acestora, adeseori, fiind amplasate terenuri de sport i alte dotri;
n cadrul plantaiilor predomin speciile locale, rezistente i adaptate, care nu necesit ngrijiri
speciale.

CUM SE DISTING CATEGORIILE DE SPAII VERZI N DEPENDEN DE FUNCIILE I


MODUL DE FOLOSIN A ACESTORA?
n dependen de funciile i modul de folosin, se disting urmtoarele categorii de spaii verzi:
1. spaii verzi de folosin general:
a) scuaruri;
b) grdini;
c) parcuri;
d) pduri-parc;
e) spaii verzi din cuprinsul arterelor de circulaie;
2. spaii verzi cu acces limitat:
a) parcuri sportive;
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 66 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

b) spaii verzi de pe lng instituiile precolare, de nvmnt i de cercetri tiinifice;


c) spaii verzi de pe lng instituiile sanitare i curative;
d) spaii verzi pentru recreerea copiilor i tineretului;
e) spaii verzi din incinta ntreprinderilor i din zonele de protecie ale acestora;
f) spaii verzi de pe lng locuine;
3. spaii verzi cu profil specializat:
a) grdini botanice;
b) grdini dendrologice;
c) grdini i parcuri zoologice;
d) parcuri pentru expoziii;
e) grdini de trandafiri, liliac, plante alpine etc.;
f) plantaii n cimitire;
4. spaii verzi cu funcii utilitare:
a) plantaii pentru consolidarea terenurilor;
b) plantaii de protecie a surselor de ap;
c) plantaii de protecie contra incendiilor;
5. spaii verzi din zonele turistice i de agrement.

CARE SUNT OBIECTIVELE CE POT FI ASIGURATE PRIN ADMINISTRAREA I


GOSPODRIREA SPAIILOR VERZI?
Administrarea i gospodrirea spaiilor verzi este chemat s asigure urmtoarele obiective:
dezvoltarea durabil a spaiilor verzi i meninerea n ele a biodiversitii;
intensificarea funciilor de protecie a apelor, igienico-sanitare,de reglare climatic i a altor
funcii ale plantelor n scopul ocrotirii sntii populaiei i proteciei mediului;
regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziiei i a calitii spaiilor verzi;
elaborarea i aplicarea unui complex de msuri privind aducerea i meninerea spaiilor verzi n
starea corespunztoare funciilor lor.

CINE ADMINISTREAZ I DUCE EVIDENA SPAIILE VERZI?


Administrarea spaiilor verzi proprietate public este exercitat de ctre autoritile administraiei
publice locale.
Administrarea spaiilor verzi extravilane care nu cad sub incidena acestei legi este exercitat de ctre
autoritile silvice, administraia drumurilor auto i cilor ferate, de alte organe mputernicite n acest
scop.
Administrarea i gospodrirea spaiilor verzi de pe terenurile proprietate privat sau de pe cele ale
ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor este exercitat de ctre proprietarii acestor terenuri.
Evidena spaiilor verzi se efectueaz de ctre autoritile administraiei publice locale, n baza datelor de
inventariere, pentru toate categoriile de spaii verzi.
Autoritatea central pentru mediu ine Registrul naional al spaiilor verzi, iar autoritile
administraiei publice locale - registrele locale ale spaiilor verzi.

CARE SUNT RESTRICIILE PRIVIND CONSTRUCIILE N SPAIILE VERZI?


Construciile i amenajrile incompatibile cu destinaia spaiilor verzi (obiective industriale, locative,
staii de alimentare cu combustibil etc.) sunt interzise.
Se interzice, n spaiile verzi, efectuarea construciilor fr avizul pozitiv al expertizei ecologice de
stat i obteti i fr acordul populaiei din zonele limitrofe.

CE CUPRINDE N SINE CADASTRUL SPAIILOR VERZI?


Cadastrul spaiilor verzi cuprinde datele evidenei spaiilor verzi conform indicilor de calitate i
cantitate, funcionalitii, precum i datele folosirii i evalurii sub aspect economic, social, decorativ i
ecologic.
inerea cadastrului spaiilor verzi se efectueaz de ctre autoritile administraiei publice locale n
baza amenajamentelor, inventarierilor i cercetrilor, conform unui sistem unic, i este coordonat cu
organele teritoriale ale autoritii centrale pentru mediu.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 67 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CE REPREZINT MONITORINGUL SPAIILOR VERZI?


Monitoringul spaiilor verzi reprezint un sistem de observaii i prognozri ale strii spaiilor verzi
pentru relevarea modificrilor i prentmpinarea urmrilor proceselor i tendinelor negative.

CINE ASIGUR PAZA I PROTECIA SPAIILOR VERZI?


Paza spaiilor verzi i integritatea obiectivelor din ele este asigurat de ctre proprietarii i gestionarii
acestora i colaboratorii organelor de interne.
Colaboratorii organelor de interne i ai grzii forestiere sunt obligai s acorde ajutorul solicitat de
proprietarii i gestionarii spaiilor verzi n vederea prevenirii i combaterii aciunilor ilicite de
deteriorare sau distrugere a obiectivelor i vegetaiei din spaiile verzi.
Proprietarii i gestionarii spaiilor verzi pot apela la susinerea organizaiilor obteti, a populaiei i
organelor mass-media privind efectuarea controlului obtesc i informarea opiniei publice asupra
respectrii regimului spaiilor verzi.
Pentru anumite categorii de spaii verzi, autoritile administraiei publice locale stabilesc, de comun
acord cu organele teritoriale ale autoritii centrale pentru mediu, restricii de folosire a acestora, care au
destinaie de a asigura protecia spaiilor verzi.
Protecia spaiilor verzi se efectueaz n baza programelor privind folosirea, regenerarea, paza i
protecia acestora i include un complex de msuri organizatorice i economice, care se realizeaz
inndu-se cont de particularitile biologice ale vegetaiei i funcionalitatea spaiilor verzi i care
asigur protecia acestora de distrugere, degradare i alte aciuni duntoare.
Meninerea strii fitosanitare cuvenite a spaiilor verzi se efectueaz de ctre proprietarii i gestionarii
acestora prin realizarea msurilor de prevenire a rspndirii i de combatere a bolilor i duntorilor
plantelor.

CARE MSURI DE PROTECIE A SPAIILOR VEZI URMEAZ A FI REALIZATE DE


PROPRIETARII I GESTIONARII SPAIILOR VERZI?
Proprietarii i gestionarii spaiilor verzi realizeaz urmtoarele msuri de protecie:
efectueaz amenajarea sanitar a spaiilor verzi;
depisteaz sectoarele degradate i vtmate de boli i duntori;
in evidena i prognozeaz dezvoltarea bolilor i duntorilor;
efectueaz msurile de protecie mpotriva bolilor i duntorilor.

CARE SUNT DREPTURILE CETENILOR I ORGANIZAIILOR OBTETI N


DOMENIUL MANAGEMENTULUI SPAIILOR VERZI?
Cetenii i organizaiile obteti au dreptul:
1. s solicite i s primeasc de la autoritile administraiei publice locale i organele teritoriale ale
autoritii centrale pentru mediu informaia despre:
a) starea spaiilor verzi proprietate public;
b) amplasarea de noi obiective pe terenurile spaiilor verzi proprietate public;
c) msurile planificate i realizate pentru conservarea biodiversitii i dezvoltarea spaiilor
verzi proprietate public;
d) schimbarea destinaiei terenurilor spaiilor verzi proprietate public;
e) asigurarea proteciei i pazei spaiilor verzi proprietate public;
2. s propun msuri privind folosirea raional, paza i protecia spaiilor verzi proprietate public
i conservarea biodiversitii din ele;
3. s organizeze i s efectueze, n conformitate cu legislaia n vigoare, expertiza ecologic
obteasc a proiectelor de amplasare a noilor obiective i amenajri pe terenurile spaiilor
verzi proprietate public;
4. s participe la elaborarea i examinarea deciziilor privind dezvoltarea i protecia spaiilor verzi
proprietate public, s iniieze n aceste scopuri consultri ale populaiei, inclusiv referendumuri
locale.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 68 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CINE ASIGUR INTEGRITATEA I DEZVOLTAREA SPAIILOR VERZI?


Asigurarea integritii i dezvoltrii spaiilor verzi constituie una din sarcinile de baz ale autoritii
centrale pentru mediu i ale organelor ei teritoriale, precum i ale autoritilor publice locale.
Reducerea suprafeelor spaiilor verzi este interzis. Rspunderea deplin pentru reducerea
suprafeelor spaiilor verzi o poart autoritile administraiei publice locale i autoritatea central
pentru mediu.
n cazuri excepionale, construcia obiectivelor de menire social (drumuri de folosin general,
instalaii tehnico-edilitare, cldiri) i alte modificri ale destinaiei terenurilor spaiilor verzi se permit
numai n baza unei hotrri de Guvern, cu avizul autoritii centrale pentru mediu i acordul populaiei
din zona respectiv.

CARE ACTIVITI SUNT CONSIDERATE CONTRAVENII I SE SUPUN


SANCIONRII?
Persoanele fizice i juridice pot fi sancionate n cazul:
a) folosirii neautorizate a terenurilor cu spaii verzi;
b) nerespectrii cerinelor privind proiectarea, construirea i darea n exploatare a obiectivelor n
spaiile verzi;
c) atribuirii terenurilor pentru construcii n spaiile verzi fr coordonarea cu organele teritoriale ale
autoritii centrale pentru mediu i informarea populaiei;
d) desfurrii neautorizate a activitilor economice, de turism i agrement n spaiile verzi;
e) ocuprii nelegitime a terenurilor cu spaii verzi;
f) tierilor ilicite, vtmrii plantelor sau a unor pri din ele;
g) nimicirii sau vtmrii spaiilor verzi n urma incendiilor sau comportrii iresponsabile cu focul;
h) distrugerii sau deteriorrii indicatoarelor de avertizare i restricie, panourilor informaionale,
construciilor utilitare;
i) polurii spaiilor verzi cu ape reziduale, chimicale, deeuri de producie i menajere;
j) reducerii suprafeelor spaiilor verzi;
k) distrugerii sau deteriorrii drumurilor, aleilor, sistemelor de drenaj, instalaiilor tehnice i
inginereti;
l) decopertrii litierei i deteriorrii pturii vii i a stratului de sol fertil n alte scopuri dect cele
silvice;
m) colectrii plantelor medicinale, pomuoarelor, fructelor, ierbii de gazon;
n) punatului;
o) capturrii i nimicirii animalelor;
p) pescuitului n perioadele de prohibiie;
q) amplasrii neautorizate a stupilor sau priscilor;
r) circulaiei i parcrii autovehiculelor i altor mijloace de transport n locurile neautorizate;
s) plimbrii i scldrii cinilor i altor animale care pot afecta starea spaiilor verzi;
t) splrii autovehiculelor i altor mijloace de transport n bazinele acvatice, n apropierea izvoarelor
i n alte locuri neautorizate
u) nclcrii regulilor sanitare n spaiile verzi.

CUM SE REPAR PREJUDICIUL CAUZAT SPAIILOR VERZI?


Repararea prejudiciilor cauzate spaiilor verzi se efectueaz benevol sau prin hotrre
judectoreasc.
n cazul nimicirii sau vtmrii spaiilor verzi n urma incendiilor, se stabilete compensarea nu
numai a pagubei pricinuite spaiilor verzi, ci i a cheltuielilor suportate pentru stingerea incendiului i
curarea teritoriului de deeurile provenite n urma acestuia.
Producia lemnoas i alte produse dobndite ilicit sunt supuse confiscrii i transmise organelor
care gospodresc spaiile verzi. Dac confiscarea produciei dobndite ilicit este imposibil, ea va fi
compensat conform tarifelor aprobate.
Cuantumul plii pentru prejudiciul cauzat spaiilor verzi se calculeaz conform instruciunii aprobate
de autoritatea central pentru mediu.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 69 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

M A N A GE M EN TU L R ES U R S E L OR C I N E GE TI C E I P I S C I C OL E
Relaiile privind managementul resurselor cinegetice i piscicole sunt reglementate prin Legile privind
protecia mediului nconjurtor (1993), Legea regnului animal, nr. 439 din 27.04.1995 i Legea privind
fondul piscicol, pescuitul i piscicultura, nr. 149 din 08.06.2006, Codului silvic (1996), alte acte normative
din domeniu.

DE CTRE CINE SE REALIZEAZ ADMINISTRAIA DE STAT N DOMENIUL


PROTECIEI I FOLOSIRII RESURSELOR REGNULUI ANIMAL?
Administraia de stat n domeniul proteciei i folosirii resurselor regnului animal se realizeaz de
ctre Guvern prin intermediul Ministerului Mediului, autoritilor administraiei publice locale.
Guvernul adopt acte normative i standarde ecologice n domeniul proteciei i folosirii raionale a
animalelor i habitatului lor, aprob programele de stat n scopul meninerii echilibrului ecologic i
diversitii regnului animal, organizeaz realizarea lor.
Autoritile administraiei publice locale de comun acord cu Ministerul Mediului exercit controlul
asupra proteciei i folosirii resurselor regnului animal, coordoneaz amplasamentele obiectelor care
afecteaz starea regnului animal, programele de aciuni n domeniul proteciei, folosirii i reproducerii
regnului animal, efectueaz msuri de protecie i ameliorare a habitatului animalelor, limiteaz
drepturile beneficiarilor regnului animal.

CARE SUNT ACTIVITILE LA CARE POT PARTICIPA ORGANIZAIILE OBTETI I


TIINIFICE N DOMENIUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR REGNULUI ANIMAL?
Organizaiile social-politice, sindicatele, societile vntorilor i pescarilor, societile tiinifice i
alte organizaii obteti pot acorda sprijin autoritilor publice i pot participa nemijlocit la munca de
educaie ecologic a populaiei, la realizarea msurilor de protecie i folosire raional a resurselor
regnului animal, pot crea, conform regulamentelor (statutelor) lor, de comun acord cu Ministerul
Mediului i cu autoritile administraiei publice locale inspectorate ecologice obteti.

CARE SUNT OBLIGAIUNILE CETENILOR N FOLOSIREA I PROTECIA


RESURSELOR REGNULUI ANIMAL?
Cetenii sunt datori s pstreze i s ocroteasc regnul animal. Ei pot participa personal sau prin
intermediul organizaiilor obteti la realizarea msurilor de protecie, folosirea raional a resurselor
regnului animal, pot prezenta propuneri corespunztoare autoritilor publice i organizaiilor obteti,
pot comunica despre nclcrile legislaiei cu privire la protecia i folosirea resurselor regnului animal.

CARE SUNT OBIECTIVELE ACVATICE PISCICOLE?


Obiective acvatice create n regim natural sau artificial, mpreun cu zonele inundabile, n care exist
sau pot fi create condiii pentru reproducerea i creterea petelui i altor organisme acvatice constituie
obiective acvatice piscicole. Obiective acvatice piscicole artificiale sunt iazurile, heleteiele, lacurile de
acumulare i alte obiective acvatice create prin ndiguirea apei, folosite pentru creterea petelui.
Obiective acvatice piscicole naturale sunt fluviile, rurile i afluenii lor, blile, lacurile naturale i
lacurile de acumulare create n regim natural sau ameliorativ, cu zonele lor inundabile.

CARE ORGANISME ACVATICE CONSTITUIE RESURSELE BIOLOGICE


ACVATICE/HIDROBIONI?
Totalitatea organismelor acvatice vii, a cror via (permanent sau la anumite etape de dezvoltare)
este imposibil fr aflarea lor n mediul acvatic: vertebratele i nevertebratele acvatice, algele, alte
plante care vieuiesc n condiii naturale n obiective acvatice constituie resursele biologice
acvatice/hidrobioni.

CARE SUNT PRINCIPIILE DE BAZ ALE GESTIONRII RESURSELOR BIOLOGICE?


Gestionarea resurselor biologice acvatice se face pe urmtoarele principii de baz:
conservarea resurselor biologice acvatice;
meninerea potenialului i diversitii biologice;
utilizarea durabil a resurselor biologice acvatice;
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 70 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

revitalizarea i protecia resurselor biologice acvatice;


dezvoltarea pescuitului;
monitorizarea calitii apei i strii resurselor biologice acvatice;
dezvoltarea pisciculturii;
caracterul public i transparent al atribuirii dreptului de pescuit n obiectivele acvatice naturale.

CARE SUNT COMPETENELE SERVICIULUI PISCICOL N DOMENIUL FOLOSIRII I


PROTECIEI RESURSELOR PISCICOLE?
Serviciul Piscicol are urmtoarele obligaii:
asigur, n obiectivele acvatice piscicole naturale, protecia resurselor biologice acvatice,
reglementarea pescuitului, efectuarea msurilor de ameliorare piscicol i de reproducere a
petilor, a altor organisme acvatice, prevenirea i depistarea nclcrii legislaiei n vigoare;
ine evidena pescuitului hidrobionilor;
determin, n comun cu instituiile tiinifice de profil, starea resurselor biologice acvatice i
propune spre aprobare cotele;
prezint n instan de judecat materialele privind nclcarea prevederilor legislaiei n vigoare;
sisteaz, limiteaz i interzice activitile prin care se ncalc prevederile privind protecia
resurselor biologice acvatice;
remite persoanelor fizice i juridice prescripii sau indicaii obligatorii de nlturare a nclcrilor
depistate n domeniul proteciei resurselor biologice acvatice;
calculeaz prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice prin diferite activiti (poluare,
distrugere a boitilor i gropilor de iernat, captare a apei, extragere a nisipului, instalare de
conducte i cabluri, efectuare a exploziilor, pescuit ilegal etc.);
stabilete hotarele boitilor i ale gropilor de iernat.
Care sunt competenele autoritilor administraiei publice locale?
Autoritatea public local:
asigur implementarea politicii de stat n domeniul proteciei i utilizrii raionale a resurselor
biologice acvatice din raza sa teritorial;
ine cadastrul resurselor biologice acvatice locale
exercit controlul asupra proteciei i utilizrii raionale a resurselor biologice acvatice din
obiectivele acvatice piscicole proprietate public a unitii administrativ-teritoriale;
organizeaz elaborarea i realizarea programelor locale, asigur efectuarea lucrrilor de
reconstrucie ecologic a obiectivelor acvatice piscicole i de restabilire a resurselor biologice
acvatice;
contribuie la instruirea i sensibilizarea populaiei n problemele proteciei i utilizrii raionale a
resurselor biologice acvatice;
sisteaz activitile de utilizare neautorizat a resurselor biologice acvatice n obiectivele acvatice
piscicole naturale.

CINE POATE BENEFICIA DE RESURSELE REGNULUI ANIMAL I PISCICOL?


Beneficiari ai regnului animal pot fi persoane fizice i juridice, indiferent de tipul de proprietate i
forma de organizare juridic.

CARE SUNT MODALITILE DE FOLOSIRE A RESURSELOR REGNULUI ANIMAL?


n condiiile prevzute de legislaie, pot fi practicate urmtoarele modaliti de folosire a resurselor
regnului animal:
a) vntoarea sportiv i de amatori;
b) pescuitul industrial, sportiv i de amatori;
c) dobndirea de animale care nu constituie obiecte ale vnatului i pescuitului;
d) folosirea n scopuri economice, tiinifice, cultural-educative i estetice;
e) folosirea proprietilor utile ale animalelor i a produselor activitii vitale a acestora.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 71 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

N CARE ACT NORMATIV ESTE STABILIT MODUL DE GESTIUNE A GOSPODRIEI


CINEGETICE?
Terenurile de vntoare, modul de gestiune a gospodriei cinegetice, speciile de animale i regulile
vnatului sunt stabilite de Regulamentul gospodriei cinegetice, expus n anexa nr. 1 la legea regnului
animal. Controlul asupra respectrii acestui regulament este exercitat de ctre Inspectoratul Ecologic de
Stat, Asociaia pentru Silvicultur "Moldsilva" i autoritile administraiei publice locale.

CUM SE CREEAZ GOSPODRIILE CINEGETICE?


Gospodriile cinegetice de importan republican se nfiineaz prin hotrre a Guvernului,
gospodriile cinegetice de importan local - prin decizia autoritilor administraiei publice locale.
Gestionarea gospodriei cinegetice (protecia, reproducerea i folosirea raional a resurselor cinegetice)
n fondurile cinegetice ale teritoriului preponderent nempdurit se efectueaz de ctre Societatea
Vntorilor i Pescarilor din Republica Moldova n baza contractelor ncheiate cu autoritile
administraiei publice locale de nivelul nti de comun acord cu autoritatea central abilitat cu gestiunea
resurselor naturale i cu protecia mediului nconjurtor.

CARE ACTIVITI SUNT INTERZISE N SCOPUL PROTECIEI FONDULUI PISCICOL?


Pentru protecia fondului piscicol se interzic urmtoarele aciuni i activiti:

deversarea i aruncarea n obiectivele acvatice piscicole a apelor reziduale industriale, meteorice


i menajere neepurate, a apelor de la fermele i complexele zootehnice i de la splarea
mijloacelor de transport, a deeurilor industriale i menajere, a molozului;
construirea de zgazuri i diguri continue pe ruri, aflueni i canale, scurgerea apei din bli,
limanuri i lacuri, cu excepia cazurilor cnd, cu avizul expertizei ecologice de stat, se realizeaz
msuri hidrotehnice de ameliorri sanitare;
extragerea nisipului, pietriului, altor materiale din albiile sau din malurile obiectivelor acvatice,
aruncarea, n locurile de depunere a icrelor, n gropile de iernat i n locurile de pescuit, a
nmolului extras n timpul lucrrilor de adncire;
nmuierea pieilor, cojii de tei, splarea mijloacelor de transport auto, butoaielor i ambalajelor n
care s-au pstrat chimicale i alte substane care afecteaz regimul hidrochimic;
folosirea ngrmintelor, a pesticidelor i a altor chimicale pe terenurile din jurul lacurilor,
iazurilor, heleteielor i de-a lungul cursului de ap al fluviilor i rurilor pe o fie avnd limea
de 300 m de la muchia povrniului din preajma albiei;
efectuarea fr avizul expertizei ecologice de stat a exploziilor, a lucrrilor de adncire pentru
meninerea nivelului navigabil i de prentmpinare a calamitilor naturale;
cositul stufului, papurii, altor plante acvatice n obiectivele acvatice piscicole naturale fr acordul
Serviciului Piscicol;
distrugerea sau deteriorarea digurilor, barajelor i canalelor pescreti, povrniurilor i
malurilor nierbate;
reducerea nivelului minim de ap admisibil n obiectivele acvatice piscicole naturale sau folosirea
apei n scopuri industriale, agricole i menajere fr acordul Serviciului Piscicol;
folosirea apelor din obiectivele acvatice piscicole n scopuri industriale, agricole i menajere fr
echiparea prizelor de ap cu instalaii de protecie a petelui;

n obiectivele acvatice piscicole naturale este interzis, pescuitul speciilor incluse n Cartea Roie a
Republicii Moldova.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 72 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CINE INE EVIDENA DE STAT AL REGNULUI ANIMAL?


inerea evidenei de stat a animalelor i a folosirii lor se efectueaz de ctre:
Academia de tiine a Moldovei - a animalelor rare, periclitate i vulnerabile, a animalelor folositoare
pentru agricultur i silvicultur a animalelor care au importan pentru cercetri tiinifice;
Ministerul Agriculturii i Alimentaiei - a duntorilor culturilor agricole, pdurilor i a animalelor de
vnat;
Ministerul Sntii - a animalelor parazite i agenilor de boli infecioase;
Societatea vntorilor i pescarilor - a animalelor de vnat, a altor animale care vieuiesc n
terenurile de vntoare ale fondului cinegetic, atribuiile societii;
alte organizaii i subuniti - a speciilor de animale ce in de genul de activitate a acestor uniti.

CINE INE CADASTRUL DE STAT AL REGNULUI ANIMAL?


Cadastrul de stat al regnului animal, care conine totalitatea informaiilor despre arealul, efectivul,
locurile de vieuire i reproducere a animalelor i folosirea lor, se ntocmete pe o perioad de 10 ani de
ctre Academia de tiine a Moldovei pe baza evidenei de stat a animalelor.
Controlul asupra inerii Cadastrului de stat al regnului animal se exercit de ctre Ministerul
Mediului.
inerea evidenei de stat i a Cadastrului de stat al regnului animal se efectueaz din contul statului,
conform regulamentului i formularelor elaborate de ctre Academia de tiine a Moldovei i care sunt
obligatorii pentru toi subiecii prevzui de lege.

CINE ORGANIZEAZ AMENAJAREA CINEGETIC A FONDULUI SILVIC?


Amenajarea cinegetic a fondului silvic este organizat de ctre autoritatea silvic central i se
efectueaz o dat la 10 ani concomitent cu amenajarea silvic de ctre expediia de amenajare silvic.

CARE SUNT ACTELE PERMISIVE PENTRU VNTOARE?


Drept adeverin pentru dreptul de vntoare servesc carnetul de vntor, aprobat de Societatea
Vntorilor i Pescarilor din Republica Moldova, permisul (foaia, fia pentru recoltare) eliberate de
Societatea Vntorilor i Pescarilor din Republica Moldova pentru vntoarea sportiv a psrilor de
balt i a animalelor cu blan sau autorizaia (licena) de a vna animale slbatice copitate, eliberat de
autoritatea silvic central.
Dobndirea de animale care nu constituie obiecte ale vnatului i pescuitului (melci, erpi, broate
etc.) se efectueaz n baza autorizaiei, eliberate de ctre autoritatea central abilitat cu gestiunea
resurselor naturale i cu protecia mediului nconjurtor.

CUM POT FI FOLOSITE ANIMALELE INCLUSE N CARTEA ROIE A R. MOLDOVA?


Folosina animalelor incluse n Cartea Roie a Republicii Moldova se permite numai n scopuri
tiinifice, de selecie, inclusiv de reproducere, rspndire, cultivare/cretere, aclimatizare a fiecrui
reprezentant n parte, n scopuri culturale (circ, expoziii zoologice, acvarii etc.), precum i n caz de
epizootii, n baz de autorizaie special, eliberat de autoritatea central abilitat cu gestiunea resurselor
naturale i cu protecia mediului nconjurtor, cu avizul Academiei de tiine a Moldovei i al Institutului
Naional de Ecologie.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 73 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE SUNT ACTELE PERMISIVE PENTRU PESCUIT?


Dreptul la pescuit n obiectivele acvatice piscicole naturale se acord persoanelor fizice i juridice n
baza certificatului de atribuire a cotei anuale de pescuit industrial/comercial, permisului de pescuit
industrial/comercial, permisului de pescuit sportiv i de amator.
Taxa pentru eliberarea certificatului de atribuire a cotei anuale de pescuit industrial/comercial,
permisului de pescuit industrial/comercial i permisului de pescuit sportiv i de amator se stabilete de
ctre Guvern. Permisele de pescuit industrial/comercial, de pescuit sportiv i de amator se elibereaz
anual de ctre Serviciul Piscicol. Cotele de pescuit se aprob de ctre Serviciul piscicol n baza
observaiilor ihtiologice.

CARE ACIUNI SUNT CONSIDERATE ILEGALE I SE SUPUN SANCIONRII?


Persoanele fizice i juridice vinovate de:

nclcarea regulilor vnatului, pescuitului i a altor modaliti de folosire a resurselor regnului


animal:
nclcarea regulilor de protecie a habitatului, condiiilor de reproducere i cilor de migraie a
animalelor;
incendierea vegetaiei uscate pe terenurile habitate de animale;
utilizarea neautorizat a resurselor regnului animal;
scoaterea ilicit a animalelor din mediul lor de trai;
transmiterea neautorizat a dreptului de folosin a resurselor regnului animal;
strmutarea, aclimatizarea i ncruciarea neautorizat a animalelor;
comportarea crud cu animalele
nclcarea regulilor de aplicare a mijloacelor de protecie a plantelor, a pesticidelor,
ngrmintelor minerale, microelementelor i altor preparate ce pot cauza pagube regnului
animal;
pstrarea materialelor i deeurilor de producie fr respectarea msurilor stabilite pentru
prevenirea pieirii animalelor;
construirea de obiective fr respectarea msurilor de protecie a regnului animal i a habitatului
lor i fr efectuarea expertizei ecologice de stat a proiectelor acestor obiective sau fr
respectarea cerinelor ei;
neinformarea la timp a organelor controlului de stat despre starea i efectivul animalelor, despre
schimbrile observate;
nendeplinirea msurilor de protecie, precum i a indicaiilor organelor controlului de stat
privind protecia regnului animal;
ne-repararea tuturor pagubelor cauzate i nealocarea de mijloace pentru restabilirea efectivului
de animale sau a habitatului lor;
poart responsabilitate contravenional, penal i civil.

Persoanele fizice i juridice sunt obligate s repare pagubele cauzate prin nclcarea legislaiei cu
privire la protecia i folosirea resurselor regnului animal, precum i s recupereze profitul ratat, n
modul i cuantumurile stabilite de legislaie.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 74 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

M A N A GE M EN TU L C A L I T I I A ER U L U I A T M OS F ER I C
Pstrarea puritii i ameliorarea calitii aerului atmosferic- component al mediului, prevenirea i
reducerea efectelor nocive ale factorilor fizici, chimici, biologici, radioactivi i de alt natur asupra
atmosferei, cu consecine nefaste pentru populaie i/sau mediul nconjurtor sunt obiective ale Legii cu
privire la protecia aerului atmosferic, nr.1422 din17.12.1997 care reglementeaz activitatea
persoanelor fizice i juridice, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizare, n cazul n
care aceasta, direct sau indirect, afecteaz sau poate afecta calitatea aerului atmosferic.

CARE ESTE COMPOZIIA AERULUI ATMOSFERIC?


n sensul legii cu privire la protecia aerului atmosferic, aerul este un amestec unic de gaze (azot i
oxigen, mici cantiti de argon, neon, heliu, cripton, xenon, radon, dioxid de carbon, hidrogen, vapori de
ap i diverse particule) de importan vital major, n care pot vieui organisme vii, cel mai mobil
component al mediului, nedefinit prin hotare.

CE SE SUBNELEGE PRIN NOIUNEA DE POLUANT?


Calitate a aerului reprezint un ansamblu de caracteristici calitative i cantitative ale aerului
atmosferic, care determin starea acestuia. Prin noiunea de poluant se subnelege orice substan n
stare solid, lichid, gazoas (de vapori) sau energie (radiant, electromagnetic, ionizant, termic,
fonic sau vibrant), prezent n aer, care poate avea o aciune negativ asupra sntii oamenilor i/sau
a mediului.

CE REPREZINT MONITORIZAREA POLURII AERULUI I CONCENTRAIA MAXIMAL


ADMISIBIL A POLUANILOR DIN ATMOSFER (CMA)?
Monitorizarea polurii aerului constituie sistemul de supraveghere sistematic a concentraiilor de
poluani din aerul atmosferic n scopul estimrii nivelului de poluare a acestuia.
CMA de poluani este concentraia maxim admisibil a poluanilor din atmosfer, permis de
reglementrile n vigoare pentru anumite zone i intervale de timp, care nu are aciune negativ asupra
mediului, normative de calitate a aerului localitilor, criteriu de calitate a aerului.

CINE ASIGUR ADMINISTRAREA N PROTECIA AERULUI ATMOSFERIC?


Administrarea n domeniul proteciei aerului atmosferic se efectueaz de Guvern prin intermediul
autoritii centrale de mediu i gestionare a resurselor naturale, al Ministerului Sntii, precum i al
autoritilor administraiei publice locale n conformitate cu atribuiile de competen.

CARE SUNT COMPETENELE AUTORITII CENTRALE DE MEDIU?


Autoritatea central de mediu i gestionare a resurselor naturale:

elaboreaz i promoveaz politica ecologic n domeniu;


elaboreaz proiecte de acte normative, inclusiv normativele ELA, programele ecologice i
direciile prioritare privind protecia aerului atmosferic;
elaboreaz sistemul naional pentru evidena de stat a aciunilor nocive asupra aerului
atmosferic;
efectueaz monitorizarea polurii aerului;
efectueaz controlul de stat asupra respectrii prevederilor actelor legislative, ale altor acte
normative privind protecia aerului atmosferic;
informeaz operativ Guvernul, autoritile administraiei publice locale i populaia despre
nivelul de poluare a aerului atmosferic, inclusiv n cazurile excepionale.

CARE SUNT COMPETENELE MINISTERULUI SNTII?


Ministerul Sntii:

promoveaz politica de asigurare a calitii aerului corespunztoare securitii sntii i


bunstrii oamenilor;
elaboreaz normativele CMA de poluani i gradul de influen fizic nociv a acestora asupra
aerului atmosferic;

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 75 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

estimeaz starea de sntate a populaiei n raport cu nivelul de poluare a aerului i eventualele


daune pentru sntatea oamenilor;
nainteaz preteniile pentru repararea prejudiciilor cauzate sntii oamenilor;
exercit controlul de stat asupra respectrii normativelor CMA de poluani;
examineaz documentele i ia decizii n cazurile de nclcare a legislaiei privind protecia
aerului atmosferic referitoare la ocrotirea sntii

CARE SUNT COMPETENELE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE?


Autoritile administraiei publice locale:
elaboreaz msurile de amenajare i de creare a spaiilor verzi n localiti;
asigur planificarea i realizarea msurilor de prevenire a aciunilor nocive ale poluanilor asupra
aerului atmosferic;
asigur informarea sistematic i operativ a populaiei, a persoanelor fizice i juridice interesate
asupra nivelului de poluare a aerului;

CARE ESTE ROLUL ASOCIAIILOR OBTETI I CETENILOR N MSURILE DE


PROTECIE A ATMOSFEREI?
Asociaiile obteti i cetenii/persoanele fizice pot s participe la realizarea msurilor de protecie a
atmosferei, la elaborarea i examinarea proiectelor de programe ecologice, de scheme regionale
complexe, de alte documente, pot s solicite i s primeasc informaia necesar privind starea aerului
atmosferic.
Asociaiile obteti i persoanele fizice poart rspundere n conformitate cu legislaia privind
protecia mediului, precum i cu statutele i regulamentele organizaiilor menionate, pentru ne onorarea
obligaiunilor asumate privind protecia aerului atmosferic.
Autoritile publice sunt obligate s in cont de propunerile asociaiilor obteti i ale persoanelor fizice
la elaborarea i realizarea msurilor de protecie a aerului atmosferic.

CARE SUNT SURSELE DE POLUARE A AERULUI ATMOSFERIC?


Calitatea aerului atmosferic n Republica Moldova este influenat de emisiile provenite din trei tipuri
de surse de poluare:
Sursele fixe, care include centralele termoelectrice (CET-urile) i cazangeriile, ntreprinderile
industriale n funciune;
Sursele mobile, care includ transportul auto, feroviar, aerian, fluvial i tehnica agricol;
Transferul transfrontalier de noxe.
Statistica demonstreaz c, calitatea aerului atmosferic n oraele mari, cum ar fi Chiinu, Bli i
altele este influenat preponderant de emisiile de la transport, CET-uri, ntreprinderi mari, pe cnd n
centrele raionale i localitile rurale de la emisiile ntreprinderilor mai mici, cazangeriilor i surselor
casnice.
Calitatea aerului atmosferic, n mare msur, este condiionat de fluxul intensiv al transportului
auto, care din an n an crete cu 10-15%. Cantitatea emisiilor de poluani n atmosfer constituie 80-90%
din cantitatea sumar de poluani n aerul atmosferic din sectorul transporturi. n cazul depirii
normativelor admisibile de poluani n atmosfer de la mijloacele de transport exploatarea acestora poate
fi interzis.

CE REPREZINT NORMATIVELE CALITII AERULUI?


n scopul evalurii calitii aerului, se stabilesc normativele CMA de poluani i gradul de influen
fizic nociv a acestora asupra atmosferei i sntii oamenilor.
Normativele CMA de poluani, inclusiv de microorganisme patogene i substane biologic nocive,
precum i concentraiile admisibile de radionuclizi n aerul atmosferic se stabilesc de ctre Ministerul
Sntii i sunt unice pe ntreg teritoriul Republicii Moldova.
n caz de necesitate, pentru o perioad concret de timp, n unele raioane se stabilesc normativele
CMA de poluani i gradul de influen fizic nociv asupra aerului atmosferic mai drastice n comparaie
cu cele stabilite.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 76 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

Normativele CMA de poluani, gradul de influen fizic nociv asupra atmosferei i metodele de
determinare a acestora se aprob i se pun n aplicare n modul stabilit de ctre Ministerul Sntii.
Folosirea substanelor pentru care nu sunt stabilite CMA de poluani este interzis. n lipsa
normativelor stabilite pentru tipurile de aciune nociv asupra aerului atmosferic se elaboreaz
Inventarul emisiilor de poluani.

PRIN CARE ACT NORMATIV SE ADMIT EMISIILE DE POLUANI N ATMOSFER?


Emisiile de poluani n atmosfer de la sursele fixe de poluare se admit, n fiecare caz concret, n baza
autorizaiei eliberate de Inspectoratul Ecologic de Stat.

CARE SUNT OBLIGAIUNILE PERSOANELOR FIZICE I JURIDICE CARE DESFOAR


ACTIVITI GENERATOARE DE POLUANI N ATMOSFER?
Persoanele fizice i juridice care desfoar activiti de producie generatoare de emisii poluante n
aerul atmosferic sunt obligate:
s ntreprind aciuni de ordin economico-organizatoric, tehnic i de alt natur pentru a asigura
ndeplinirea condiiilor i reglementrilor autorizaiilor de emisie, s respecte normele de protecie a
aerului;
s ia msuri n scopul reducerii emisiilor de poluani;
s asigure meninerea n bun stare, funcionarea eficient i continu i controlul instalaiilor,
utilajelor i aparatelor pentru purificarea emisiilor;
s in evidena permanent a compoziiei, calitii i cantitii emisiilor de poluani n atmosfer;
s creeze reeaua de automonitorizare i nregistrare automat a emisiilor de poluani n aerul
atmosferic, precum i de folosire a unei metodologii unitare de culegere i prelucrare primar a
datelor, cu transmiterea lor ctre subdiviziunile teritoriale de mediu;
s respecte principiul cel care polueaz - pltete n limitele normelor stabilite, cu transferul
taxelor respective pentru emisiile de poluani ctre fondurile ecologice.
n cazul n care sunt depite CMA, Inspectoratul Ecologic de Stat este n drept s aplice sanciuni n
limitele stabilite de Codul Contravenional.

N CE CAZ I CARE ESTE MODALITATEA DE SUSPENDARE A ACTIVITII


BENEFICIARULUI DE RESURSE NATURALE?
n cazul n care sunt depite emisiile limitat admisibile (ELA), Inspectoratul Ecologic de Stat poate
cere suspendarea activitii beneficiarului de resurse naturale n condiiile Legii cu privire la principiile
de baz de reglementare a activitii de ntreprinztor, nr.235 din 20.07.2006.

CARE SUNT ACIUNILE CONDUCTORILOR DE NTREPRINDERI N CAZUL DEPIRII


NORMATIVELOR ADMISIBILE DE POLUANI N ATMOSFER?
Conductorii ntreprinderilor sunt obligai s informeze de ndat autoritile care exercit controlul
de stat n domeniul proteciei aerului atmosferic i autoritile administraiei publice locale despre
cazurile de depire a normativelor ELA de poluani, ca urmare a polurii excepionale a aerului i s ia
msurile corespunztoare pentru lichidarea cauzelor i consecinelor polurii aerului atmosferic. Emisiile
de poluani n aerul atmosferic de la mijloacele i utilajele de transport nu trebuie s depeasc
normativele ELA. Este interzis exploatarea mijloacelor de transport cu emisii care depesc normativele
ELA de poluani.

CARE SUNT OBLIGAIUNILE AUTORITILOR PUBLICE LOCALE I AGENILOR


ECONOMICI N VEDEREA REDUCERII I ELIMINRII IMPACTULUI DUNTOR
ASUPRA ATMOSFEREI?
Autoritile administraiei publice locale i agenii economici sunt obligai s elaboreze i s realizeze
msuri n vederea prevenirii, reducerii i eliminrii impactului duntor asupra atmosferei al proceselor
radiante, vibraiilor, undelor sonore, inclusiv al radiaiilor i zgomotelor.
Se interzice exploatarea ntreprinderilor, instalaiilor i altor obiective care nu corespund cerinelor
de protecie a aerului atmosferic stabilite prin lege.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 77 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE OBIECTIVE SUNT SUPUSE EVIDENEI DE STAT?


Sunt supuse evidenei de stat obiectivele cu influen nociv asupra aerului atmosferic, tipurile i
volumele noxelor emise de ele n aer, precum i parametrii calitativi i cantitativi ai efectelor nocive
asupra acestuia.

CINE EFECTUEAZ MONITORIZAREA POLURII AERULUI?


Monitorizarea polurii aerului se realizeaz de ctre Serviciul "Hidrometeo", n modul stabilit de
legislaie.

CINE EFECTUEAZ CONTROLUL DE STAT N DOMENIUL PROTECIEI AERULUI?


Controlul de stat n domeniul proteciei aerului atmosferic se efectueaz pentru a asigura respectarea
prevederilor legale, a normativelor ELA de poluani, a gradului stabilit de influen fizic nociv asupra
atmosferei, a altor legi care conin norme privind protecia aerului atmosferic si este exercitat de ctre
Inspectoratul Ecologic de Stat i serviciul sanitaro-epidemiologic (Centrul de sntate public).

CINE EFECTUEAZ CONTROLUL DEPARTAMENTAL ASUPRA PROTECIEI AERULUI


ATMOSFERIC?
Controlul departamental asupra proteciei aerului atmosferic, inclusiv asupra respectrii
normativelor ELA de poluani i a gradului de influen fizic nociv asupra atmosferei, este exercitat de
ctre ministerele i departamentele de resort.

CARE ACIUNI SUNT CONSIDERATE CONTRAVENII PENTRU APLICAREA


MECANISMULUI RESPONSABILITII?
Pentru nerespectarea legislaiei ecologice persoanele fizice i juridice poart rspundere
administrativ sau penal n caz de:
depire a normativelor ELA de poluani;
depire a normativelor influenei fizice nocive asupra aerului atmosferic;
emisie a poluanilor n atmosfer fr autorizaia organului de stat abilitat;
nclcare a regulilor de exploatare i neutilizare a utilajului, aparatajului, instalaiilor care servesc
pentru purificarea i controlul emisiilor n atmosfer;
dare n exploatare a ntreprinderilor noi i a celor reconstruite, a instalaiilor i a altor obiective
neconforme;
producere i exploatare a mijloacelor de transport la care concentraia emisiei de poluani depete
normativele CMA de poluani;
implementare a descoperirilor tiinifice, inveniilor, propunerilor de raionalizare, de noi sisteme
tehnologice, substane i materiale, precum i aplicare a utilajului tehnologic i a altor obiecte,
substane i materiale de import neconforme cu reglementrile naionale privind protecia aerului
atmosferic i nenzestrate cu certificate de calitate a produciei i cu mijloace tehnice de control al
emisiilor de poluani.

CUM SE REPAR PREJUDICIUL CAUZAT MEDIULUI PRIN POLUAREA AERULUI?


Persoanele fizice i juridice care prin activitatea lor au contribuit la poluarea aerului atmosferic sunt
obligate s repare prejudiciul cauzat mediului. Repararea prejudiciului se face benevol sau n baza
deciziei instanei judectoreti, n corespundere cu taxele aprobate i metodologia de calculare a
cuantumului plii pentru prejudiciul cauzat, iar n lipsa acestora - n mrimea cheltuielilor suportate de
facto pentru restabilirea strii aerului atmosferic, lundu-se n calcul pierderile suportate.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 78 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

M A N A GE M EN TU L D E EU R I L OR , P R O DU S EL OR I S U B S TA N EL OR
N OC I V E
n conformitate cu prevederile Legii privind protecia mediului nconjurtor, gestionarea deeurilor
de producie i menajere n scopul reducerii acestora i reintroducerii lor maximale n circuitul economic,
prevenirii polurii mediului se reglementeaz prin Legea privind deeurile de producie i menajere,
nr.1347 din 09.10.1997.

CE SUNT DEEURILE?
Deeuri se numesc orice substane, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din
activiti economice, menajere i de consum, care i-au pierdut, integral sau parial, valoarea iniial de
ntrebuinare, dintre care unele sunt reutilizabile dup prelucrare.

CARE SUNT CRITERIILE DE CLASIFICARE A DEEURILOR?


Exist mai multe criterii de clasificare, cum ar fi:
a) dup sursa de provenire
deeuri menajere - provenite din sectorul casnic sau din sectoare similar, sectorul public sau
administrativ, sectorul comercial, etc;
deeuri stradale-specifice cilor de circulaie public, provenite din activitatea cotidian a
populaiei, din spaiile verzi, din depunerea substanelor solide din atmosfer;
deeuri industriale-provenite din sectorul industrial i parial minier prin desfurarea
proceselor tehnologice;
deeuri agricole - provenite de la unitile agricole i zootehnice sub form de gunoi de grajd,
dejecii animaliere, de la abatoare i industria crnii, deeuri vegetale de la fabricile de zahr,
precum i cele provenite din gospodriile particulare ale cetenilor de la sate i ntovririle
pomi-legumicole.
b) dup compoziie:
deeuri din substane organice - conin resturi vegetale, resturi animaliere, hrtie, carton
resturi de la prelucrarea blnurilor i pieilor de animale, esturi;
deeuri din substane neorganice - conin metale, nemetale, ciment, ceramic, cenu.
c) dup tipul de prelucrare:
deeuri supuse arderii - resturi din hrtie, carton, lemn, dopuri din plut, esturi;
deeuri supuse fermentrii - resturile alimentare, legume, fructe, resturi animaliere;
deeuri inerte-resturile metalelor negre, colorate, resturi de la construcie, sticl, ceramic,
zgur , cenu.
d) dup tipul de agresivitate asupra mediului nconjurtor:
deeuri periculoase-toxice, inflamabile, explozive, radioactive, infecioase, sau de alt natur,
care prezint pericol direct sau indirect pentru tot ce este viu.
n ultima vreme, pentru definirea deeurile menajere, se folosete noiunea inclus Directiva UE, de
deeuri municipale, care reprezint toate deeurile generate n zonele urbane i rurale, cele din
gospodrii, instituii, uniti comerciale i de servici, deeurile colectate din spaii publice stradale, strzi,
parcuri, spaii verzi, deeurile din construcii i demolri, nmolul de la staiile de epurare a apelor
municipale uzate.

CE REPREZINT GESTIONAREA DEEURILOR?


Gestionarea deeurilor este orice activitate legat de formarea, tratarea, ambalarea, depozitarea,
transportarea, acumularea, neutralizarea, prelucrarea, utilizarea, nhumarea sau distrugerea deeurilor.

CE REPREZINT DEPOZITAREA DEEURILOR?


Depozitarea deeurilor - depunerea deeurilor n locuri autorizate i special amenajate n acest scop
(poligoane, gunoiti, spaii subterane), n vederea nhumrii sau pstrrii lor temporare pentru o posibil
prelucrare i utilizare ulterioar.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 79 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CE REPREZINT PRELUCRAREA DEEURILOR?


Prelucrarea deeurilor reprezint efectuarea unor operaiuni tehnologice (dezmembrare, tiere,
presare, brichetare, mcinare, topire-turnare, fermentare, etc.), care modific compoziia i proprietile
fizice, chimice sau biologice ale deeurilor n scopul transformrii acestora n materii prime secundare
sau neutralizrii i evacurii lor fr riscuri ecologice.

CE REPREZINT NEUTRALIZAREA I RECUPERAREA DEEURILOR?


Neutralizarea deeurilor este prelucrarea fizic, chimic sau biologic a deeurilor n vederea
lichidrii ori diminurii proprietilor care prezint pericol pentru calitatea mediului i sntatea
populaiei; iar recuperarea deeurilor const n prelucrarea deeurilor n vederea obinerii substanelor
reutilizabile ce se conin n ele n stare pur, folosirea cldurii reaciilor chimice rezultate din arderea
deeurilor.

N CE CONST UTILIZAREA DEEURILOR?


Utilizarea deeurilor const n reintroducerea n circuitul economic a deeurilor, ca atare ori ca
materii prime secundare, a semifabricatelor, produselor finite sau energiei, obinute n urma prelucrrii
deeurilor.

CARE SUNT COMPETENELE AUTORITILOR PUBLICE CENTRALE N DOMENIUL


MANAGEMENTULUI DEEURILOR?
Ministerul Mediului:
efectueaz controlul de stat asupra respectrii de ctre persoanele fizice i juridice a legislaiei
privind gestionarea deeurilor;
elibereaz i retrage autorizaiile pentru desfurarea activitii de gestionare a deeurilor;
efectueaz expertiza ecologic a programelor, schemelor, proiectelor de transportare, depozitare,
prelucrare, neutralizare, recuperare, utilizare, nhumare i distrugere a deeurilor;
limiteaz sau sisteaz activitatea agenilor economici cnd aceasta se efectueaz cu nclcarea
legislaiei;
elaboreaz i prezint Guvernului propuneri privind cuantumul taxelor pentru depozitarea
deeurilor;
aprob, n comun cu Ministerul Sntii i Serviciul Proteciei Civile i Situaiilor Excepionale al
Ministerului Afacerilor Interne, Lista deeurilor periculoase
controleaz i evalueaz, n comun cu Ministerul Sntii, situaia ecologic din Republica
Moldova din punct de vedere al gestionrii deeurilor i informeaz populaia despre aceasta;
coordoneaz proiectele de construcie i reconstrucie a obiectivelor economice i sociale;
colaboreaz cu organismele similare din alte ri, efectueaz studiul, sintetizarea i propagarea
experienei internaionale n domeniu, controleaz ndeplinirea obligaiilor ce i revin Republicii
Moldova conform acordurilor internaionale pe linie de gestionare a deeurilor.
Deciziile luate, n limitele competenei sale, de autoritatea central abilitat cu gestiunea resurselor
naturale i cu protecia mediului nconjurtor n domeniul gestionrii deeurilor sunt executorii pentru
toi agenii economici i pot fi atacate n instana de contencios administrativ competent.
Ministerul Sntii:
efectueaz supravegherea sanitaro-epidemiologic a formrii, transportrii, depozitrii,
prelucrrii, neutralizrii, utilizrii, nhumrii i distrugerii deeurilor, ia deciziile privind
prevenirea nclcrilor legislaiei sanitare;
stabilete gradul de toxicitate a deeurilor, elaboreaz Clasificatorul deeurilor toxice i
metodicile de determinare a gradului de toxicitate;
coordoneaz deciziile privind afectarea terenurilor pentru depozitarea i neutralizarea deeurilor
periculoase;
prezint avizele privind admisibilitatea i condiiile sanitaro-igienice de utilizare a produselor
fabricate din deeuri sau cu utilizarea acestora;

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 80 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

coordoneaz, sub aspectul respectrii cerinelor sanitaro-epidemiologice, documentaia de


proiect pentru construcia sau reconstrucia ntreprinderilor i altor obiective generatoare de
deeuri;
ndeplinete alte funcii prevzute de Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologic a
populaiei i de alte acte normative n domeniu.
Organul central de mediu n comun cu Ministerul Sntii stabilesc modul de ntocmire i inere a
registrului locurilor de depozitare a deeurilor.

CARE SUNT COMPETENELE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE?


Autoritilor administraiei publice locale:
asigur executarea pe teritoriile din subordine a legislaiei privind gestionarea deeurilor;
efectueaz coordonarea i reglementarea economico-organizatoric a aciunilor persoanelor fizice
i juridice, aflate pe teritoriile din subordine, n domeniul gestionrii deeurilor n vederea
depistrii i reintroducerii lor maximale n circuitul economic;
adopt, de comun acord cu autoritile teritoriale pentru protecia mediului i pentru sntate,
deciziile privind afectarea terenurilor pentru depozitarea deeurilor i construcia (extinderea)
obiectivelor destinate prelucrrii i neutralizrii acestora, efectueaz controlul asupra distrugerii
deeurilor i reparrii prejudiciilor cauzate mediului de ctre deeurile de producie i menajere;
efectueaz comasarea mijloacelor bneti ale persoanelor fizice i juridice, situate pe teritoriile din
subordine, a fondurilor ecologice i a bugetelor unitilor administrativ-teritoriale pentru
finanarea construciei obiectivelor noi, extinderea i reconstrucia obiectivelor existente de
prelucrare, neutralizare i distrugere a deeurilor;
efectueaz evidena sistematic a formrii, depozitrii i prelucrrii deeurilor pe teritoriul din
subordine;
organizeaz colectarea i evacuarea deeurilor menajere, precum i a celor ce aparin micilor
productori, afecteaz locurile pentru depozitarea lor;
ntocmesc i in registrele locurilor de depozitare a deeurilor;
adopt, n comun cu Serviciul Proteciei Civile i Situaiilor Excepionale al Ministerului Afacerilor
Interne, msurile de protecie civil la obiectivele economice generatoare de deeuri periculoase;
iau msurile necesare pentru lichidarea gunoitilor neautorizate i necontrolate;
propag prevederile legislaiei privind gestionarea deeurilor;
informeaz populaia asupra situaiei privind depozitarea, pstrarea i prelucrarea deeurilor n
localitatea, zona respectiv, antrennd-o la colectarea deeurilor inofensive i a materiilor prime
secundare.

CARE SUNT OBLIGAIUNILE PERSOANELOR FIZICE I JURIDICE N DOMENIUL


MANAGEMENTULUI DEEURILOR?
Persoanele fizice i juridice sunt obligate:
s utilizeze tehnologii non-poluante, fr sau cu puine deeuri;
s asigure colectarea i sortarea deeurilor n dependen de natura acestora (sticl, carton, mas
plastic, metal, reziduuri alimentare etc.);
s in evidena strict a tuturor deeurilor rezultate din activitile lor de producie;
s utilizeze deeurile cu riscuri ecologice minime;
s efectueze controlul de laborator al calitii mediului n spaiile de depozitare i pstrare
provizorie a deeurilor;
s repare integral prejudiciul cauzat mediului, sntii i bunurilor populaiei, precum i
persoanelor juridice, n cazul nclcrii legislaiei n domeniul gestionrii deeurilor;
s pun la dispoziia populaiei orice informaie privind situaia n domeniul nominalizat.
Persoanele fizice i juridice poart rspunderea prevzut de legislaie pentru furnizarea cu
premeditare a informaiilor incomplete i inexacte;
s informeze de ndat autoritile teritoriale pentru protecia civil i situaii excepionale, pentru
protecia mediului i pentru sntate, precum i autoritile administraiei publice locale despre
apariia cazurilor de avarie legate de poluarea mediului cu deeuri toxice i periculoase i despre
aciunile ntreprinse n legtur cu aceasta;
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 81 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

s asigure transportarea, depozitarea, prelucrarea, neutralizarea i utilizarea deeurilor toxice i


periculoase n baza contractelor ncheiate cu agenii economici, deintori de autorizaii
corespunztoare, supraveghind riguros procesele nominalizate;
s asigure deeurile toxice depozitate i cele transportate cu etichete indicnd gradul de toxicitate,
denumirea complet a deeurilor, starea lor de agregare, culoarea, mirosul, proprietile
inflamabile i explozibile, tipul ambalajului, denumirea procesului tehnologic din care au rezultat,
cerinele speciale de comportament n condiii normale i n situaii excepionale, adresa
ntreprinderii, organizaiei unde s-au format;
s asigure importul i fabricarea produselor alimentare i a mrfurilor de larg consum n ambalaje
reutilizabile i reciclabile, inofensive pentru mediu, colectarea i recuperarea ambalajelor proprii
sau importate, s nu admit ambalarea excesiv.

CARE SUNT CERINELE PRIVIND DEPOZITAREA I PSTRAREA DEEURILOR?


Depozitarea (nhumarea) i pstrarea deeurilor se efectueaz prin metode i mijloace care exclud
periclitarea calitii mediului, sntii populaiei i provocarea altor daune. Selectarea i afectarea
terenurilor pentru depozitarea deeurilor, construcia, amenajarea i exploatarea obiectivelor adecvate
(depozite, poligoane) i conservarea lor se efectueaz n conformitate cu normele i regulile de
construcie i sanitare n modul stabilit de autoritatea central abilitat cu gestiunea resurselor naturale
i cu protecia mediului nconjurtor de comun acord cu Ministerul Sntii. Fiecare loc de depozitare a
deeurilor (depozit, poligon) trebuie s aib un paaport special (certificat), n care se indic natura
deeurilor, originea acestora, indicii lor calitativi i cantitativi i numrul de nregistrare.

CARE DEEURI SUNT SUPUSE EVIDENEI?


Sunt supuse evidenei toate deeurile de producie i menajere. Persoanele fizice i juridice care
desfoar activiti de producie in evidena primar a deeurilor i prezint autoritilor teritoriale
pentru statistic i pentru protecia mediului dri de seam despre prezena, formarea, prelucrarea i
utilizarea deeurilor rezultate din aceste activiti.
Sistemul i formele de eviden i dri de seam cu privire la deeuri se stabilesc de ctre Biroul
Naional de Statistic de comun acord cu autoritatea central abilitat cu gestiunea resurselor naturale i
cu protecia mediului nconjurtor.

CINE ELABOREAZ PROGRAME DE GESTIONARE A DEEURILOR?


Ministerele, departamentele, autoritile administraiei publice locale, asociaiile, ntreprinderile i
organizaiile elaboreaz, n limitele competenei lor, programe de gestionare a deeurilor, ce includ
msuri care asigur reducerea volumului acestora, reintroducerea lor maximal n circuitul economic n
calitate de materii prime secundare sau evacuarea lor fr riscuri ecologice.

CINE ELABOREAZ REGISTRELE LOCURILOR DE DEPOZITARE A DEEURILOR?


n scopul asigurrii unei evidene i descrieri ct mai complete a locurilor de depozitare, acumulare i
nhumare a deeurilor, precum i pentru controlul influenei acestora asupra mediului i sntii
populaiei, autoritile administraiei publice locale sunt obligate s ntocmeasc, cu sprijinul metodologic
al autoritilor competente pentru sntate i pentru protecia mediului, registrele locurilor de
depozitare a deeurilor, conform indicilor lor calitativi i cantitativi.
Registrele se ntocmesc n baza datelor evidenei deeurilor, a datelor din drile de seam ale
ntreprinderilor generatoare de deeuri i a informaiilor prezentate de autoritile care efectueaz
controlul locurilor de depozitare a deeurilor. Modul de ntocmire i inere a registrelor nominalizate se
stabilete de ctre autoritatea central abilitat cu gestiunea resurselor naturale i cu protecia mediului
nconjurtor de comun acord cu Ministerul Sntii.

CINE EXERCIT CONTROLUL DE STAT N DOMENIUL MANAGEMENTULUI


DEEURILOR?
Controlul de stat n domeniul gestionrii deeurilor este exercitat de ctre autoritatea central
abilitat cu gestiunea resurselor naturale i cu protecia mediului nconjurtor.
Supravegherea de stat asupra respectrii cerinelor sanitaro-epidemiologice n domeniul nominalizat
constituie atribuia Ministerului Sntii.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 82 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CINE EXERCIT CONTROLUL PRIMAR N DOMENIUL MANAGEMENTULUI


DEEURILOR?
Controlul primar al formrii, utilizrii, depozitrii, neutralizrii i evacurii deeurilor constituie
atribuia persoanelor fizice i juridice, care desfoar activiti de producie.

CARE SUNT RESTRICIILE N DOMENIUL MANAGEMENTULUI DEEURILOR?


n contextul legii privind deeurile de producie i menajere se interzice:
o) aruncarea deeurilor n sistemele de drenaj i obiective acvatice, depozitarea i prelucrarea lor pe
teritoriul zonelor de protecie a bazinelor i a cursurilor de ap, n zonele de protecie sanitar a
surselor de aprovizionare cu ap potabil i a apeductelor, n spaii de recreere, rezervaii
naturale i parcuri, precum i n fiile de protecie ale cilor ferate i rutiere;
p) nhumarea i prelucrarea deeurilor periculoase, deeurilor de producie i menajere n
perimetrul localitilor urbane i rurale, n orizonturile subterane, n zonele balneoclimaterice i
de agrement, precum i n alte locuri unde aceasta ar periclita calitatea mediului i sntatea
populaiei;
q) introducerea n ar de deeuri i reziduuri de orice natur, n stare brut, cu excepia
maculaturii prelucrate, a deeurilor i resturilor din font, fier sau oel i a cioburilor din sticl,
destinate utilizrii n calitate de materie prim secundar la ntreprinderile autohtone existente,n
scopul prelucrrii, acumulrii temporare, depozitrii, nhumrii sau distrugerii prin orice metode
r) arderea deeurilor de orice provenien.

CARE ACIUNI CONSTITUIE CONTRAVENII N DOMENIUL GESTIONRII


DEEURILOR?
Constituie contravenii n domeniul gestionrii deeurilor:
a) nerespectarea modului stabilit de colectare, pstrare, transportare, depozitare, ardere,
neutralizare i evacuare a deeurilor, care a condus sau poate s conduc la poluarea mediului;
b) depozitarea arbitrar n locurile interzise sau utilizarea altor procedee de evacuare a deeurilor
fr autorizarea autoritilor abilitate;
c) neexecutarea dispoziiilor i prescripiilor autoritilor mputernicite cu exercitarea controlului
de stat asupra depozitrii, prelucrrii, evacurii i nhumrii deeurilor;
d) tinuirea sau prezentarea informaiilor false sau incomplete privind gestionarea deeurilor,
precum i evacuarea lor n caz de avarie;
e) nclcarea regulilor de eviden i control primar n domeniul nominalizat;
f) nerespectarea termenelor de prezentare a drilor de seam asupra gestionrii deeurilor;
g) transmiterea deeurilor periculoase unor persoane fizice sau juridice ce nu dein autorizaii
pentru transportarea, pstrarea i prelucrarea lor;
h) nerespectarea regimului i regulilor stabilite de exploatare a instalaiilor pentru prelucrarea i
neutralizarea deeurilor, precum i a locurilor pentru depozitarea ori nhumarea deeurilor de
producie, menajere i de alt natur;
i) proiectarea i construcia ntreprinderilor i altor obiective, precum i implementarea de
materiale i tehnologii, care nu satisfac cerinele de securitate privind utilizarea, prelucrarea i
evacuarea deeurilor;
j) nerespectarea altor reguli i cerine prevzute de prezenta lege i de alte acte normative.

CARE ACT NORMATIV REGLEMENTEAZ REGIMUL PRODUSELOR I SUBSTANELOR


NOCIVE?
Cadrul juridic al activitilor n domeniul fabricrii, depozitrii, transportrii i utilizrii produselor i
substanelor nocive, al importului i exportului lor, n scopul excluderii, reducerii sau prevenirii
impactului acestor produse i substane asupra omului i asupra mediului nconjurtor se stabilete prin
legea cu privire la produsele i substanele nocive, nr.1236 din 03.07.1998.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 83 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CE REPREZINT PRODUSUL NOCIV I SUBSTANA NOCIV?


Produsul nociv este un material, destinat utilizrii n economia naional, a crui prezen n mediul
nconjurtor poate deregla funciile normale ale organismelor umane, vegetale i animale, ale
ecosistemelor; iar substana nociv - orice substan care, venind n contact cu organismele vii, le poate
cauza prejudicii.

CE NSEAMN NCRCTURI PERICULOASE?


ncrcturi periculoase sunt substane, materiale, articolele fabricate din ele, precum i deeurile
acestora care, n virtutea strii lor fizice, proprietilor chimice i biologice, n procesul de transportare i
depozitare pot genera pericole pentru viaa i sntatea oamenilor, pot polua mediul nconjurtor.

CE CONSTITUIE REGIM AL PRODUSELOR I SUBSTANELOR NOCIVE?


Regim al produselor i substanelor nocive este un sistem de norme i reguli care reglementeaz
activitile n domeniul fabricrii, livrrii, transportrii, depozitrii, manipulrii, utilizrii, importrii i
exportrii acestor produse i substane, precum i cultivarea plantelor n scopul obinerii substanelor
nocive.

CARE SUNT COMPETENELE AUTORITILOR CENTRALE N REGLEMENTAREA


REGIMULUI PRODUSELOR I SUBSTANELOR NOCIVE?
Ministerul Sntii:
exercit controlul de stat asupra respectrii legislaiei privind regimul produselor i substanelor
nocive;
instituie, ine i actualizeaz Registrul naional al substanelor chimice potenial toxice;
actualizeaz Regulamentul privind modul de utilizare i neutralizare a produselor i substanelor
nocive i a deeurilor lor;
avizeaz Regulamentul privind modul de transportare, pstrare i utilizare a ngrmintelor
minerale i a pesticidelor i Lista preparatelor chimice i biologice de protecie i de stimulare a
creterii plantelor;
autorizeaz activitile n domeniul utilizrii produselor i substanelor nocive;
aprob concentraiile maxime admise de substane nocive n sol, n ap, n aer i n produsele
alimentare;
efectueaz expertiza toxico-igienic a substanelor chimice potenial toxice i avizeaz
nregistrarea lor;
Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare:
exercit controlul departamental asupra respectrii legislaiei la gestionarea pesticidelor i a
ngrmintelor minerale;
ntocmete Lista preparatelor chimice i biologice de protecie i de stimulare a creterii plantelor
i o prezint spre aprobare Consiliului republican interdepartamental pentru aprobarea
produselor chimice i biologice de protecie i de stimulare a creterii plantelor;
atest produsele chimice i biologice de protecie i de stimulare a creterii plantelor, ine
evidena strict a aplicrii pesticidelor n agricultur;
organizeaz reeaua de laboratoare pentru analiza i controlul calitii pesticidelor i
ngrmintelor minerale, controlul respectrii normelor stabilite de concentrare a acestora n
sol, n furaje, n produsele alimentare vegetale i animale.
Ministerul Mediului:
exercit controlul de stat asupra respectrii legilor i altor acte normative referitoare la protecia
mediului nconjurtor n procesul de fabricare, depozitare, transportare, utilizare, neutralizare i
nhumare a produselor i substanelor nocive i a deeurilor lor;
coordoneaz Regulamentul privind modul de utilizare i neutralizare a produselor i substanelor
nocive i a deeurilor lor, Regulamentul privind modul de transportare, pstrare i utilizare a
ngrmintelor minerale i a pesticidelor, Lista preparatelor chimice i biologice de protecie i
de stimulare a creterii plantelor;

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 84 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

coordoneaz Registrul naional al substanelor chimice potenial toxice, amplasarea platformelor


specializate pentru neutralizarea i nhumarea produselor i substanelor nocive inutilizabile i a
deeurilor lor.
Serviciul Proteciei Civile i Situaiilor Excepionale al Ministerului Afacerilor Interne n comun cu
Ministerul Mediului:
Coordoneaz i supravegheaz importul, exportul, transportarea, utilizarea i neutralizarea
produselor i substanelor nocive (chimice, biologice, explozive, inflamabile);
autorizeaz importul i exportul produselor i substanelor nocive, precum i transportul
ncrcturilor periculoase pe teritoriul rii;
nregistreaz i aprob listele ncrcturilor periculoase;
aprob listele agenilor economici care utilizeaz produse i substane nocive, precum i listele
unitilor autorizate cu transportarea ncrcturilor periculoase;
elaboreaz i aprob, de comun acord cu Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor,
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sntii, decontul forelor i mijloacelor necesare
pentru prevenirea situaiilor de avarie la transportarea i utilizarea produselor i substanelor
nocive, precum i pentru nlturarea consecinelor eventualelor avarii; supravegheaz
respectarea de ctre persoanele fizice i juridice a cerinelor proteciei civile la fabricarea i
utilizarea produselor i substanelor nocive i la transportarea ncrcturilor periculoase;
coordoneaz msurile preconizate de autoritile administraiei publice locale n vederea
prevenirii i nlturrii consecinelor eventualelor avarii i incendii.
Ministerul Economiei efectueaz reglementarea de stat a chestiunilor ce in de asigurarea securitii
persoanelor care n activitatea lor vin n contact cu produse i substane nocive.

CARE SUNT COMPETENELE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE


N DOMENIUL REGLEMENTRII REGIMULUI PRODUSELOR I SUBSTANELOR
NOCIVE?
Autoritile administraiei publice locale n comun cu autoritile teritoriale pentru sntate i pentru
mediu:
stabilesc perimetrele pentru amplasarea depozitelor destinate stocrii produselor i substanelor
nocive;
ntocmesc anual listele agenilor economici din teritoriul administrat care fabric, utilizeaz ori
comercializeaz substane deosebit de nocive i listele ntreprinderilor de transport autorizate cu
transportarea ncrcturilor periculoase pe teritoriul dat i prezint aceste liste spre aprobare
Serviciului Proteciei Civile i Situaiilor Excepionale al Ministerului Afacerilor Interne i
Ministerul Mediului;
elaboreaz i aprob decontul forelor i mijloacelor necesare pentru prevenirea situaiilor de
avarie, precum i pentru nlturarea consecinelor eventualelor avarii pe teritoriul administrat;
aprob anual, de comun acord cu organele de resort, msurile de protecie a populaiei din
teritoriul administrat i a mediului nconjurtor contra efectelor negative ale produselor i
substanelor nocive;
asigur meninerea ntr-o stare tehnic satisfctoare a mijloacelor de ntiinare a populaiei din
teritoriul administrat n caz de pericol cauzat de calamiti naturale, de utilizarea produselor i
substanelor nocive sau de avarii tehnogene;
informeaz imediat Serviciul Proteciei Civile i Situaiilor Excepionale al Ministerului Afacerilor
Interne, Ministrul Mediului i Ministerul Sntii n cazul evacurii de substane deosebit de
nocive n mediul nconjurtor i iau msuri pentru nlturarea consecinelor acestor evacuri;
supravegheaz, n comun cu autoritile teritoriale pentru agricultur, respectarea
reglementrilor privind transportarea, depozitarea, pstrarea i utilizarea pesticidelor i
ngrmintelor minerale.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 85 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE ESTE MODALITATEA DE AUTORIZARE A ACTIVITILOR CE IN DE


GESTIONAREA DEEURILOR?
Depozitarea (nhumarea) i pstrarea deeurilor se efectueaz n locuri i obiective destinate pentru
aceasta de autoritile administraiei publice locale n cazurile cnd depozitarii dein autorizaii speciale,
n care este indicat volumul deeurilor n limitele stabilite. Eliberarea autorizaiilor i stabilirea limitelor
de depozitare (nhumare) a deeurilor se efectueaz n temeiul Legii privind protecia mediului
nconjurtor, n modul stabilit de autoritatea central abilitat cu gestiunea resurselor naturale i cu
protecia mediului nconjurtor. Persoanele fizice i juridice sunt obligate s se conformeze termenului de
valabilitate a autorizaiei, procedurii de prelungire a acestuia i limitelor stabilite de depozitare
(nhumare)a deeurilor. Locurile de depozitare sunt utilizate numai pentru deeurile indicate n
autorizaie. Normele i modul de depozitare provizorie a deeurilor pe teritoriul ntreprinderilor i
organizaiilor se stabilesc de ctre autoritile pentru protecia mediului de comun acord cu cele ale
supravegherii sanitare.

CARE ESTE MODALITATEA DE AUTORIZARE A ACTIVITILOR CE IN DE


GESTIONAREA PRODUSELOR I SUBSTANELOR NOCIVE?
Activitile n domeniul fabricrii i utilizrii produselor i substanelor nocive n scopuri medicinale,
sanitaro-veterinare, industriale, agricole, silvice, instructive, tiinifice i comerciale, precum i n
domeniul importului i exportului lor, se efectueaz n baza autorizaiilor eliberate i nregistrate de
organele abilitate ale Ministerului Sntii, Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare, Ministerul
Mediului, Serviciul Proteciei Civile i Situaiilor Excepionale al Ministerului Afacerilor Interne.
Se interzice importul, depozitarea i utilizarea pesticidelor i a ngrmintelor minerale fr licena
ori autorizaia eliberat de organele abilitate.

CARE SUNT OBLIGAIUNILE PERSOANELOR FIZICE I JURIDICE N DOMENIUL


GESTIONRII PRODUSELOR I SUBSTANELOR NOCIVE?
Persoanele fizice i juridice au urmtoarele obligaii:
s respecte la fabricarea, utilizarea, pstrarea, transportarea, prelucrarea, neutralizarea i
nhumarea produselor i substanelor nocive, la importul i exportul lor regulile sanitare i
normativele tehnice de utilizare, s ntreprind msuri de prevenire i de nlturare a efectelor
nocive asupra omului i asupra mediului nconjurtor;
s in un registru special al produselor i substanelor nocive utilizate, s prezinte, la cerere,
acest registru autoritilor pentru mediu i pentru sntate.
Nerespectarea acestor cerine, care genereaz ori poate genera poluarea mediului i periclitarea
sntii populaiei, atrage dup sine interzicerea, n baza deciziilor adoptate de organele centrale de
control, a fabricrii i utilizrii produselor i substanelor nocive.

CINE EFECTUEAZ CONTROLUL ASUPRA RESPECTRII CADRULUI LEGAL DIN


DOMENIUL MANAGEMENTULUI PRODUSELOR I SUBSTANELOR NOCIVE?
Controlul asupra respectrii prevederilor legislaiei din domeniu este exercitat de organele centrale
de specialitate ale administraiei publice conform competenelor menionate mai sus i i legislaiei n
vigoare.

CINE REPAR PREJUDICIILE CAUZATE SNTII OMULUI I MEDIULUI PRIN


NERESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE?
Prejudiciile cauzate sntii omului i mediului nconjurtor ca urmare a nerespectrii prevederilor
legale privind managementul deeurilor, precum i a importului, fabricrii, utilizrii, prelucrrii,
depozitrii, transportrii i nhumrii produselor i substanelor nocive sunt reparate integral de
culpabili conform legislaiei.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 86 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

E V A L U A R EA I M PA C TU L U I A S U PR A M ED I U L U I I E X PER TI Z A
E C O L O GI C A DO C U MEN T A I EI D E PR OI EC T
Cadru juridic de funcionare a mecanismului de evaluare a impactului asupra mediului al unor
proiecte publice i private sau al unor genuri de activitate planificate, pentru asigurarea prevenirii sau
minimizrii, la etapele iniiale, a impactului negativ asupra mediului i sntii populaiei reprezint
legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

CE SE SUBNELEGE PRIN IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI?


Prin impactul asupra mediului , n condiiile legii, se subnelege schimbrile directe sau indirecte ale
mediului, provocate de realizarea unor activiti planificate care afecteaz sau pot afecta att sntatea
omului, ct i diversitatea biologic, solul, subsolul, apa, aerul, clima, landaftul, bunurile materiale,
patrimoniul cultural, precum i interaciunea dintre factorii enumerai.

CE REPREZINT EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI?


Evaluare a impactului asupra mediului reprezint procedura efectuat conform Legi nr.86/2014
pentru evaluarea impactului eventual al activitii planificate asupra mediului, precum i pentru
elaborarea propunerilor privind prevenirea i minimizarea impactului negativ sau, n cazul nclcrii
cerinelor prevzute de aceast lege, pentru interzicerea demarrii activitii planificate.

CARE SUNT DOMENIILE DE APLICARE A EVALURII IMPACTULUI ASUPRA


MEDIULUI NCONJURTOR?
Evaluarea impactului asupra mediului trebuie s scoat n eviden, s descrie i s evalueze, n mod
corespunztor, n fiecare caz n parte, efectele directe i indirecte ale activitii planificate asupra
urmtorilor factori:
populaie, faun i flor;
sol, subsol, ap, aer, clim i landaft;
bunuri materiale i patrimoniu cultural;
interaciunea dintre factorii menionai la i consecinele lor pe termen lung, precum i
consecinele cumulative.

CARE ACTIVITI PLANIFICATE SUNT SUPUSE N MOD OBLIGATORIU I PENTRU


CARE TREBUIE STABILIT NECESITATEA EVALURII IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI?
Lista activitilor planificate supuse n mod obligatoriu evalurii impactului asupra mediului, precum
i lista activitilor planificate pentru care trebuie stabilit necesitatea evalurii impactului asupra
mediului sunt menionate n anexele 1,2 la Legea nr. 86/2014

CE SE ARE N VEDEREA PRIN ACTIVITATE PLANIFICAT?


Activitate planificat este un proiect public sau privat ori gen de activitate planificat, care const n
construcia de obiecte noi, extinderea, reconstrucia, modernizarea, reprofilarea, planificarea unor genuri
noi de activitate, dobndirea sau utilizarea resurselor naturale, influena asupra teritoriului sau
landaftului neatins sau puin modificat de activitatea omului, precum i alte aciuni a cror efectuare sau
al cror rezultat final poate avea impact semnificativ asupra mediului.

CINE POATE FI INIIATOR AL ACTIVITII PLANIFICATE?


Iniiator poate fi persoan fizic sau juridic, inclusiv unitile publice i administrativ-teritoriale,
care solicit obinerea dreptului de realizare a activitii planificate.

CINE FINANEAZ ACTIVITILE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


NCONJURTOR?
Cheltuielile ce in de elaborarea i prezentarea documentaiei privind evaluarea impactului asupra
mediului, precum i de informare, de organizare a consultrilor publice, traducere a documentaiei
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 87 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

privind evaluarea impactului asupra mediului, n cazul impactului transfrontalier, sunt suportate de iniiator.

CND I CUI SE DEPUNE CEREREA PRIVIND ACTIVITATEA PLANIFICAT?


Cererea se depune dup efectuarea studiului de fezabilitate privind activitatea planificat organului
central de mediu al administraiei publice.

CARE ESTE CONINUTUL CERERII PRIVIND ACTIVITATEA PLANIFICAT?


Cererea va conine informaia privind activitatea planificat i cel puin dou soluii (alternative) cu
privire la locul i tipul tehnologiilor utilizate, cu indicarea impactului posibil asupra mediului i a aspectelor sociale i economice ale acestui impact. Coninutul cererii privind activitatea planificat este
prevzut n anexa nr.3 la Legea nr.86/2014.
Cererea depus constituie temei pentru efectuarea de ctre organul central de mediu al administraiei publice a evalurii prealabile.

CARE POT FI DECIZIILE PE REZULTATELE EVALURII PREALABILE?


n urma evalurii prealabile, organul central de mediu al administraiei publice aprob una din
urmtoarele decizii:
activitatea planificat urmeaz a fi supus evalurii impactului asupra mediului n context
transfrontalier;
activitatea planificat urmeaz a fi supus evalurii impactului asupra mediului la nivel naional;
nu este necesar efectuarea evalurii impactului asupra mediului.
Decizia cu privire la evaluarea prealabil se comunic iniiatorului, autoritii/autoritilor administraiei publice locale de nivelul al doilea pe al cror teritoriu se va desfura activitatea planificat i se
plaseaz pe pagina web a autoritii central de mediu n termen de 5 zile lucrtoare de la data aprobrii.
Dac autoritatea central de mediu decide c pentru activitatea planificat nu este necesar efectuarea evalurii impactului asupra mediului, se elaboreaz documentaia tehnic, care se supune expertizei ecologice de stat.

CINE ELABOREAZ DOCUMENTAIA PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA


MEDIULUI?
Elaborarea documentaiei privind evaluarea impactului asupra mediului poate fi realizat de ctre
persoane juridice care au dreptul de a desfura acest gen de activitate, att din Republica Moldova, ct i
din alte ri.
Iniiatorul este n drept s solicite de la autoritatea central de mediu, instituiile publice, autoritile
administraiei publice locale informaia necesar pentru pregtirea documentaiei privind evaluarea impactului asupra mediului, n conformitate cu procedura i termenele stabilite de legislaia n vigoare.
Dac n cadrul pregtirii documentaiei privind evaluarea impactului asupra mediului iniiatorul decide s renune la activitatea planificat, acesta comunic decizia sa autoritii central de mediu. Informaia prezentat cu privire la renunare se plaseaz pe pagina web oficial a acestea.
Documentaia privind evaluarea impactului asupra mediului constituie baz pentru elaborarea capitolului Protecia mediului din documentaia de proiect.

CARE ESTE PROCEDURA DE EXAMINARE I DISCUTARE A DOCUMENTAIEI


PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI?
Iniiatorul prezint documentaia privind evaluarea impactului asupra mediului spre examinare autoritii central de mediu, care o plaseaz pe pagina sa web oficial i o examineaz n termen de 60 de zile
de la data prezentrii acesteia.
La indicaia acestei autoriti, iniiatorul prezint spre examinare documentaia privind evaluarea
impactului asupra mediului autoritilor administraiei publice centrale de profil i autoritii administraiei publice locale de nivelul nti pe al crei teritoriu se va realiza activitatea planificat. Comentariile la documentaia privind evaluarea impactului asupra mediului se prezint iniiatorului n scris de
ctre organele menionate n termen de 50 de zile de la prezentarea documentaiei, copii de pe comentarii fiind transmise totodat autoritii central de mediu.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 88 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

Autoritatea administraiei publice locale, n termen de 5 zile de la primirea documentaiei privind


evaluarea impactului asupra mediului, plaseaz documentaia respectiv ntr-un loc accesibil publicului,
informeaz despre aceasta iniiatorul, autoritatea central de mediu i publicul i comunic datele despre
persoana care ofer sprijin iniiatorului n organizarea dezbaterilor publice.
Iniiatorul plaseaz pe pagina sa web oficial documentaia privind evaluarea impactului asupra mediului sau asigur accesul publicului la aceasta prin intermediul altor mijloace. Dup prezentarea documentaiei privind evaluarea impactului asupra mediului, iniiatorul public, n cel puin unul din ziarele
naionale i n unul local, anunul privind posibilitatea publicului de a se familiariza cu coninutul acesteia, de a prezenta pe marginea ei comentarii scrise i de a participa la dezbaterile publice pe marginea
documentaiei menionate. Comentariile publicului vor fi prezentate iniiatorului n termen de 30 de zile
de la asigurarea accesului publicului, copii de pe acestea fiind transmise totodat autoritii central de
mediu.
Iniiatorul este obligat s examineze opinia publicului prin intermediul consultrilor publice. n urma
totalurilor dezbaterilor publice i comentariilor parvenite n scris, iniiatorul ntocmete un raport
privind participarea publicului, care este parte component a documentaiei privind evaluarea impactului
asupra mediului. Iniiatorul prezint raportul autoritii central de mediu n termen de 50 de zile de la
depunerea documentaiei privind evaluarea impactului asupra mediului. Coninutul raportului privind
participarea publicului este specificat n anexa nr. 7 la legea nr.86/2014.
Autoritatea central de mediu particip la toate dezbaterile publice privind impactul activitii planificate.
Autoritatea central de mediu, pn la emiterea acordului de mediu, desfoar consultri cu iniiatorul referitoare la documentaia privind evaluarea impactului asupra mediului. La consultri pot participa, dup caz, autoritile care ar putea fi interesate de activitatea planificat, prin natura responsabilitilor lor specifice n materie de mediu.

CARE ESTE PROCEDURA DE DESFURARE A DEZBATERILOR PUBLICE?


Dezbaterile publice referitoare la documentaia privind evaluarea impactului asupra mediului se desfoar pentru:
a) realizarea dreptului publicului de participare la dezbateri i la luarea deciziilor importante de
mediu;
b) luarea n consideraie a obieciilor i a propunerilor publicului referitoare la documentaia
privind evaluarea impactului asupra mediului i adoptarea deciziilor ce in de realizarea activitii
planificate;
c) gsirea de soluii reciproc acceptabile pentru iniiator i pentru public de prevenire i minimizare
a impactului negativ asupra mediului n urma realizrii activitii planificate.
Dezbaterile publice se desfoar pe teritoriul autoritii administraiei publice locale unde va fi realizat activitatea planificat. Dup prezentarea documentaiei privind evaluarea impactului asupra mediului, iniiatorul, mpreun cu autoritatea administraiei publice locale, stabilete locul, data i ora desfurrii dezbaterilor publice.
Iniiatorul informeaz publicul despre desfurarea dezbaterilor publice prin publicarea anunurilor
n mass-media i plasarea lor pe pagina sa web oficial. Autoritatea administraiei publice locale, de asemenea, plaseaz anunul cu privire la desfurarea dezbaterilor publice pe pagina sa web, n sediul su i
n alte locuri publice. Anunul se plaseaz cu cel puin 10 zile nainte de nceperea dezbaterilor publice.
Rezultatele dezbaterilor publice se consemneaz ntr-un proces-verbal, cu indicarea numrului total
de participani, a listei ntrebrilor, a obieciilor i propunerilor parvenite n procesul de desfurare a
dezbaterilor publice referitoare la documentaia privind evaluarea impactului asupra mediului.
Procesul-verbal se ntocmete n termen de 3 zile de la data desfurrii dezbaterilor publice i se
semneaz de preedintele edinei privind dezbaterile publice.
Dac n procesul desfurrii dezbaterilor publice referitoare la documentaia privind evaluarea impactului asupra mediului nu au fost oferite rspunsuri la ntrebrile formulate, iniiatorul (titularul documentaiei privind evaluarea impactului asupra mediului) transmite rspunsurile, n termen de 15 zile de
la data desfurrii dezbaterilor publice, autorilor ntrebrilor pe adresele potale i electronice indicate
n procesul nregistrrii.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 89 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CE REPREZINT I CINE ELIBEREAZ ACORDUL DE MEDIU?


Acord de mediu reprezint actul permisiv, emis de organul central de mediu al administraiei publice,
prin care sunt stabilite condiiile i, dup caz, msurile pentru protecia mediului care trebuie respectate
n cazul realizrii proiectului i se elibereaz gratuit. Acordul de mediu este valabil 4 ani. Dac la expirarea termenului menionat iniiatorul nu a obinut actul permisiv pentru desfurarea activitii planificate, acesta urmeaz s reia ntregul proces de evaluare a impactului asupra mediului, ncepnd cu
depunerea cererii.

CARE ESTE PROCEDURA DE INFORMARE PRIVIND APROBAREA ACTIVITII


PLANIFICATE?
Autoritatea administraiei publice locale care a eliberat actul permisiv de realizare a activitii planificate pentru care a fost emis un acord de mediu informeaz n scris autoritatea central de mediu despre
eliberarea actului permisiv, n termen de 10 zile de la data emiterii acestuia.
Autoritatea central de mediu plaseaz pe pagina sa web oficial copia actului permisiv de realizare a
activitii planificate. Iniiatorul, n termen de 10 zile, informeaz publicul despre primirea actului
permisiv prin publicarea anunurilor n mass-media i plasarea lor pe pagina sa web oficial.

CE REPREZINT EXPERTIZA ECOLOGIC?


Expertiz ecologic este un gen de activitate n domeniul proteciei mediului nconjurtor, constnd
n aprecierea prealabil a influenei activitilor economice preconizate asupra strii mediului, a
corespunderii parametrilor acestor activiti actelor legislative i altor acte normative, normelor i standardelor n vigoare.

CARE SUNT SUBIECII EXPERTIZEI ECOLOGICE?


Subiecii expertizei ecologice sunt:
a) Inspectoratul Ecologic de Stat care efectueaz expertiza ecologic de stat n condiiile Legii
privind expertiza ecologic, nr. 851 din 20.05.1996, Legii privind protecia mediului nconjurtor,
nr.1515/1993, Hotrrea Guvernului nr. 77 din 30.04.2004.
b) Ministere i departamente care efectueaz expertiza ecologic departamental n organizaiile i
ntreprinderile din subordine.
c) Asociaiile obteti care organizeaz i efectueaz expertiza ecologic obteasc n condiiile legii
nr.851//996 (capitolul III).
Rezultatele expertizelor ecologice departamentale i obteti au caracter de recomandare.

CARE SUNT SCOPURILE EXPERTIZEI ECOLOGICE?


Expertiza ecologic a documentaiei pentru obiectele i activitile economice preconizate, la etapa de
planificare i proiectare, se efectueaz n scopul:
a) adoptrii unor decizii argumentate i aprobrii actelor care prevd utilizarea resurselor naturale
i msuri de protecie a mediului nconjurtor i componentelor lui;
b) prevenirii sau minimizrii eventualului impact direct, indirect sau cumulativ al obiectelor i
activitilor economice preconizate asupra mediului nconjurtor, componentelor lui,
ecosistemelor i sntii populaiei;
c) meninerii echilibrului ecologic, fondului genetic i biodiversitii, crerii condiiilor optime de
via pentru oameni;
d) corelrii dezvoltrii social-economice cu capacitile ecosistemelor.

CARE SUNT PRINCIPIILE DE BAZ ALE EXPERTIZEI ECOLOGICE?


Principiile de baz ale expertizei ecologice sunt:
a) prezumia c orice activitate economic sau alt activitate material preconizat care presupune
utilizarea resurselor naturale poate duna mediului;
b) efectuarea n mod obligatoriu a expertizei ecologice de stat nainte de adoptarea deciziilor privind
realizarea obiectelor;
c) aprecierea complex a influenei activitii economice preconizate asupra mediului nconjurtor;
d) fundamentarea tiinific, obiectivitatea i legalitatea avizelor expertizei ecologice;
e) transparena, participarea asociaiilor obteti i luarea n considerare a opiniei publice.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 90 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

PENTRU CARE OBIECTE N MOD OBLIGATORIU SE SUPUNE EXPERTIZEI ECOLOGICE


DE STAT DOCUMENTAIA DE PROIECT?
Expertiza ecologic de stat este obligatorie pentru documentaia de proiect pentru obiectele i activitile economice preconizate care influeneaz sau pot influena asupra strii mediului nconjurtor
i/sau prevd folosirea resurselor naturale, indiferent de destinaie, amplasare, tipul de proprietate i
subordonarea acestor obiecte, volumul investiiilor capitale, sursa de finanare i modul de execuie a lucrrilor de construcii (ca ex: proiecte viznd dezvoltarea socio-economic a raionului, municipiului,
oraului, satului; alimentarea cu cldur, ap, gaze, energie electric; construcia sistemelor de canalizare;
urbanismul i amenajarea teritoriului n localitile urbane i rurale; amplasarea i amenajarea platformelor pentru deeuri industriale, menajere, agricole i reziduuri toxice, construcia sau amplasarea instalaiilor de prelucrare, neutralizare sau distrugere a acestor deeuri i reziduuri; alte activiti care pot
afecta starea mediului nconjurtor, prevzute de Legea nr.851/1996 (art.6).

CARE SUNT DREPTURILE CETENILOR I ASOCIAIILOR OBTETI N DOMENIUL


ORGANIZRII EXPERTIZEI ECOLOGICE OBTETI?
Cetenii i asociaiile obteti au dreptul:
a) s nainteze organelor sistemului expertizei ecologice de stat propuneri i obiecii privind proiectele
obiectelor economice concrete, noile activiti i tehnologii;
b) s solicite organelor sistemului expertizei ecologice de stat informaii privind rezultatele
expertizrii noilor obiecte i activiti economice preconizate;
c) s organizeze expertiza ecologic obteasc a documentaiei de proiect i planificare pentru obiectele
economice noi i potenial periculoase pentru mediul nconjurtor.

CARE SUNT DREPTURILE ASOCIAIILOR OBTETI N DOMENIUL EFECTURII


EXPERTIZEI ECOLOGICE OBTETI?
Asociaiile obteti care efectueaz expertiza ecologic obteasc au dreptul:
s primeasc de la beneficiar, n volum deplin, documentaia de proiect, iar n cazul n care aceasta
conine secrete comerciale i/sau alte secrete aprate de lege (cu excepia secretelor de stat), n
volumul care nu permite divulgarea acestor secrete;
s ia cunotin de documentaia tehnico-normativ cu privire la efectuarea expertizei ecologice de
stat;
s participe, prin reprezentanii si, la edinele comisiilor de experi la care se iau n dezbatere
avizele expertizei ecologice obteti.

CINE SUPORT CHELTUIELILE DE EFECTUARE A EXPERTIZEI ECOLOGICE DE STAT?


Cheltuielile legate de efectuarea expertizei ecologice de stat, cu concursul experilor netitulari, a documentaiei de proiect pentru obiectele i activitile economice complexe i potenial periculoase pentru
mediul nconjurtor, inclusiv a documentaiei pentru obiectele i activitile care necesit derularea unor
cercetri tiinifice speciale suplimentare, le suport beneficiarul.
Cheltuielile legate de efectuarea expertizei ecologice de stat repetate le suport organizaia care a
elaborat documentaia prezentat pentru examinare.
Activitatea privind efectuarea expertizei ecologice obteti este finanat din contul mijloacelor proprii ale asociaiilor obteti.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 91 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

P L A N U L L OC A L D E A C I U N I P EN T R U ME D I U ( PL A M)
CE ESTE PLAM I CARE ESTE ROLUL ACESTUIA N SAT, COMUN, ORA, MUNICIPIU?
Planul local de aciune pentru mediu (PLAM) reprezint un proces de planificare a resurselor disponibile pentru soluionarea problemelor i aspectelor de mediu, definitivarea prioritilor i planificarea
implementrii acestora prin prisma unui sistem de colaborare i parteneriat ntre comunitate, autoriti
locale i structurile de finanare.
PLAM reprezint un punct de pornire deosebit de important n dezvoltarea durabil a comunitii i
ofer disponibilitatea acestea de a aborda i examina adecvat principalele aspect de mediu care afecteaz
n mod responsabil att sntatea uman ct i sntatea ecosistemelor din regiune.
PLAM reprezint un cadru de abordare a evalurii problemelor de mediu din punct de vedere a prioritilor de elaborare a soluiilor reale n mod eficient i cu costuri acceptabile.
PLAM reflect un set de msuri care pot fi puse n aplicare prin aciuni imediate, pe termen scurt,
avnd n vedere ca aceste msuri s fie n concordan cu obiectivele pe termen lung din domeniul economic, social i al proteciei mediului nconjurtor.
Prin PLAM se stabilesc foarte clar care sunt obiectivele i aciunile care trebuie ntreprinse pentru
soluionarea problemelor de mediu, n funcie de responsabilitile i posibilitile administraiei publice
i ale instituiilor locale n ceea ce privete coordonarea eficient n aceast activitate.
PLAM asigur dreptul publicului de acces liber la informaia de mediu i n procesul de luare a deciziilor de mediu, una dintre cele mai eficiente ci de participare a publicului n procesul de decizie al autoritii locale.
PLAM ofer posibilitatea ntlnirii diverselor grupuri de persoane cu idei i interese, lucrnd mpreun pe o perioad bine determinat pentru obinerea consensului asupra prioritilor i aciunilor
prin care pot fi soluionate problemele de mediu.
Obiectivele PLAM trebuie s fie realiste, s poat fi atinse ntr-o anumit perioad de timp i cu un
buget asigurat, estimate n funcie de sursele de finanare existente. Planul trebuie concentrate pe prioriti pe teren scurt i mediu, fr a compromite i o viziune a comunitii asupra obiectivelor pe termen
lung.

CARE AR FI OBIECTIVELE CUPRINSE N PLAM?


Principalele obiective cuprinse n PLAM ar putea fi:
identificarea, stabilirea i evaluarea unor prioriti de aciuni n domeniul mediului n
conformitate cu necesitile comunitii (ex: aprovizionarea cu ap i sanitaie, conservarea
biodiversitii, administrarea deeurilor, etc.);
respectarea prevederilor legale i reglementrilor stabilite n domeniul mediului (ex: la
construcia i exploatarea obiectelor cu menire de protecie a mediului, economice n zonele de
protecie a componentelor de mediu, etc.);
monitorizarea aciunilor i asigurarea unei baze de date privind utilizarea resurselor naturale
sub aspect cantitativ i calitativ;
ntrirea capacitii autoritii locale , organizaiilor neguvernamentale (ONG) de a gestiona i
implementa programe/proiecte de mediu;
mbuntirea participrii publicului la luarea deciziei pentru a schimba atitudinea i percepia
populaiei n ceea ce privete abordarea problemelor de mediu, contientizarea publicului,
creterea responsabilitii acestuia i sprijinului acordat n realizarea aciunilor planificate;
ntrirea capacitii instituiilor locale, promovarea parteneriatului ntre ceteni, reprezentanii
autoritilor locale, ONG-urilor i mediul de afaceri.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 92 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE SUNT PRINCIPALELE ETAPE PARCURSE N PROCESUL DE ELABORARE A


PLAM?
a) Lansarea proiectului i identificarea problemelor de mediu locale
Primul pas n iniierea planului este identificarea prilor interesate/ persoanele cheie ce trebuie implicate n PLAM. Care sunt organizaiile, sectoarele de afaceri, instituiile publice care ar putea avea
interes direct n protecia mediului? Apoi se organizeaz prima ntlnire public cu participarea
membrilor echipei formate din reprezentanii autoritii locale, organelor de mediu i sntate,
unitilor economice, profesioniti n domeniul mediului din cadrul instituiilor de nvmnt, locuitorii comunitii, mass-media(n caz de exist), unde cei prezeni i exprim disponibilitatea de a
face parte din Echip. Concomitent la aceast ntlnire se identific problemele de mediu importante
pentru comunitate i grupate pe factori de mediu-apa, aer, sol, biodiversitate, managementul
deeurilor i altele.
b) Evaluarea problemelor de mediu
Evalurile de mediu descriu efectul problemelor de mediu, exprimat prin riscul asupra sntii
populaiei mediului i calitii vieii. Se i-a n consideraie sursa poluant, factorul poluant, dimensiunea impactului, tipul de impact i se prioritizeaz problemele de mediu spre soluionare.
c) Prioritizarea aciunilor necesare rezolvrii problemelor locale de mediu
Se selecteaz aciuni prioritare pe fiecare categorie de problem de mediu-ap, aer, biodiversitate sol
i deeuri, iar mai apoi dup importana soluionrii se obine o ierarhie a prioritizrii aciunilor de
mediu.
d) Stabilirea obiectivelor generale , specific i aciunile necesare rezolvrii problemelor de mediu
Pentru fiecare component de mediu-ap, aer, biodiversitate i managementul deeurilor se stabilesc
obiective generale i specifice, indicatorii, activitile pentru ndeplinirea obiectivelor, responsabilii
pentru realizarea activitilor, termenele de realizare i costurile.
Planul Local de Aciune pentru Mediu se aprob de Consiliul local.

NECESITATEA REVIZUIRII PLAM


Avnd n vedere dinamica aciunilor ntreprinse n domeniul proteciei mediului i noile cerine
determinate de angajamentele asumate n procesul de aderare la UE, revizuirea actelor legislative
normative i ajustarea acestora la cerinele i standardele europene, precum i cele realizate din
calendarul PLAM se impune revizuirea acestuia pe parcurs.
Se evalueaz situaia msurilor realizate, realizate n avans, n curs d realizare, nerealizate, amnate i
anulate, pn la data revizuirii PLAM i msurile care au rmas de implementat.
La aceast etap se iau n consideraie modificrile aprute n starea mediului, n situaia socioeconomic a comunitii, n legislaia de protecie a mediului, n tehnologiile de producie i de protecie
a mediului nconjurtor.
Ciclul elaborrii i implementrii PLAM cuprinde etapele formulate n figura nr.1

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 93 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

Figura nr.1 Ciclul elaborrii i implementrii Planului local de aciune de mediu

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 94 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

S ER V I C I I L E PU B L I C E D E A PR OV I Z I ON A R E C U A P I C A N A L I Z A R E
Cadrul legal pentru nfiinarea, organizarea, gestionarea, reglementarea i monitorizarea funcionrii
serviciului public de alimentare cu ap potabil, tehnologic, de canalizare i de epurare a apelor uzate
menajere i industriale n condiii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate,
competitivitate, transparen, cu respectarea normelor de calitate, de securitate i de protecie a mediului
constituie Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu ap i de canalizare.

CE ACTIVITI CUPRINDE N SINE SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP I


DE CANALIZARE?
Serviciul public de alimentare cu ap i de canalizare cuprinde totalitatea activitilor de utilitate
public i de interes economic i social general efectuate n scopul captrii, tratrii, transportului,
nmagazinrii i distribuirii apei potabile sau tehnologice la toi consumtorii de pe teritoriul unei sau al
mai multor localiti, precum i n scopul colectrii, transportului, epurrii i evacurii apelor uzate.

DE CTRE CINE SE NFIINEAZ I SE GESTIONEAZ SERVICIUL PUBLIC DE


ALIMENTARE CU AP I CANALIZARE?
Serviciul public de alimentare cu ap i de canalizare se nfiineaz, se organizeaz i se gestioneaz
de autoritile administraiei publice locale pentru satisfacerea necesitilor colectivitilor locale.
Serviciul public de alimentare cu ap i de canalizare se furnizeaz prin crearea i exploatarea unei
infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumit sistem public de alimentare cu ap i de canalizare.
n localitile rurale se poate organiza, dup caz, doar serviciul public de alimentare cu ap.

CARE SUNT COMPETENELE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE?


Autoritile administraiei publice locale de nivelul nti:
elaboreaz i implementeaz planuri proprii de dezvoltare i de funcionare, pe termen scurt,
mediu i lung, a serviciului public de alimentare cu ap i de canalizare n conformitate cu planurile
urbanistice generale, cu programele de dezvoltare social-economic a unitii administrativteritoriale, precum i potrivit angajamentelor internaionale n domeniul de protecie a mediului;
nfiineaz, organizeaz, coordoneaz, monitorizeaz i controleaz funcionarea serviciului public
de alimentare cu ap i de canalizare, n condiiile legii;
aprob tarifele pentru serviciul public de alimentare cu ap potabil i de canalizare i pentru
serviciile auxiliare furnizate de ctre operatori consumatorilor, calculate n conformitate cu
metodologiile elaborate i aprobate de ctre Agenie;
administreaz sistemul public de alimentare cu ap i de canalizare ca parte a infrastructurii
tehnico-edilitare a unitilor administrativ-teritoriale respective;
aprob regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu ap i de canalizare;
decid asocierea unitilor administrativ-teritoriale n vederea nfiinrii i organizrii serviciului
public de alimentare cu ap i de canalizare i a ncurajrii investiiilor n sistemele publice de
alimentare cu ap i de canalizare;
deleag gestiunea serviciului public de alimentare cu ap i de canalizare i a bunurilor publice
corespunztoare conform legislaiei n vigoare;
particip cu mijloace financiare i/sau cu bunuri la constituirea patrimoniului operatorilor pentru
realizarea de lucrri i pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu ap i de canalizare;
contracteaz sau garanteaz, n condiiile legii, mprumuturile pentru finanarea programelor de
investiii n vederea dezvoltrii sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare a
localitilor, pentru efectuarea de lucrri noi sau de extinderi, pentru dezvoltarea de capaciti,
inclusiv pentru reabilitarea, modernizarea i reechiparea sistemelor existente;
asigur alimentarea cu ap, precum i serviciul de canalizare n situaii excepionale;
aloc compensaii pentru unele categorii de consumatori casnici considerai vulnerabili, n modul i
n condiiile stabilite de lege;
decid asupra delegrii ctre Agenie a competenei de aprobare a tarifelor pentru serviciul public
de alimentare cu ap i de canalizare.
Municipiile Chiinu i Bli exercit aceste competene cu aplicarea particularitilor stabilite de
legislaia n vigoare pentru unitile administrativ-teritoriale respective.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 95 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE SUNT ACIUNILE N CAZUL REORGANIZRII SAU LICHIDRII


OPERATORULUI?
n cazul reorganizrii sau lichidrii operatorilor care i desfoar activitatea n baza unor contracte
de delegare a gestiunii n condiiile legi nr.303/2013, autoritile administraiei publice locale de nivelul
nti organizeaz proceduri noi de ncheiere a contractelor de delegare a gestiunii serviciului cu un nou
operator.

CINE ESTE OPERATORUL?


Operatorul, n sensul legii 303/2013 este persoana juridic care dispune, dirijeaz, exploateaz i
ntreine un sistem public de alimentare cu ap i de canalizare i furnizeaz consumatorilor serviciul
public de alimentare cu ap i de canalizare n baza unui contract

CARE SUNT CONDIIILE PRIVIND ALIMENTAREA CU AP POTABIL?


Apa potabil distribuit prin sistemele publice de alimentare cu ap este destinat pentru satisfacerea
cu prioritate a necesitilor gospodreti ale populaiei, ale instituiilor publice, agenilor economici, precum i, n lipsa apei tehnologice, pentru combaterea i stingerea incendiilor.
Apa potabil distribuit consumatorilor trebuie s ntruneasc, la branamentele acestora, condiiile
de potabilitate prevzute n normele tehnice i n reglementrile legale n vigoare, precum i parametrii
de debit i de presiune precizai n condiiile tehnice eliberate de ctre operator i n contractele de furnizare a serviciului respectiv.
La elaborarea condiiilor tehnice pentru lucrrile de proiectare, operatorii se vor ncadra n prevederile planului urbanistic general al localitii sau n planul local de amenajare a teritoriului. n cazul n
care localitatea nu dispune de planul urbanistic general actualizat sau de planul local de amenajare a teritoriului actualizat, operatorul, nainte de eliberarea condiiilor tehnice, va aproba prin decizia respectiv
a autoritilor publice locale planul de dezvoltare a reelelor.

CUM SE PROCEDEAZ CU REELELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU AP I


CANALIZARE CONSTRUITE PE TEREN PUBLIC?
La finalizarea lucrrilor de construcie, instalaiile i reelele publice de alimentare cu ap i de canalizare, situate pe teren public, construite de persoane fizice i/sau de persoane juridice, precum i cele
construite pn la intrarea n vigoare a legii nr.303/2014, indiferent de sursa de finanare, se transmit
gratuit la balana autoritii administraiei publice locale sau direct operatorului n conformitate cu
decizia consiliului local.

CND SE INTERZICE FORAREA DE NOI FNTNI ARTEZIENE PENTRU


ALIMENTAREA CU AP?
n localitile care dispun de sisteme publice de alimentare cu ap ai cror consumatori sunt asigurai
cu ap n volum deplin se interzice forarea de noi fntni arteziene i exploatarea celor existente pentru
utilizarea apelor subterane, cu excepia cazurilor n care se obine acordul operatorului coordonat cu autoritatea administraiei publice locale cnd:

este necesar crearea surselor de rezerv pentru alimentarea cu ap a obiectelor de importan


strategic i pentru funcionarea normal a acestora n situaii excepionale;
cerinele de ap ale consumatorului nu pot fi acoperite integral de ctre operator.

N CARE CAZURI SE ADMITE CONSTRUCIA REELELOR I INSTALAIILOR


PROVIZORII?
n cazurile n care este necesar alimentarea cu ap a obiectelor pentru comerul sezonier, a celor
pentru amenajarea teritoriului, gospodriei drumurilor i a spaiilor verzi, precum i a celor aflate n construcie, operatorul are dreptul s permit construcia reelelor i a instalaiilor provizorii. n aceste cazuri, consumurile de ap vor fi contorizate, iar plata pentru serviciul furnizat se va efectua conform indicilor contorului. Racordarea reelelor i a instalaiilor provizorii la coloanele de distribuie a apei sau la
hidrani este interzis. n exteriorul cldirilor, reelele provizorii se instaleaz n pmnt la o adncime
stabilit de normele n construcii n vigoare sau n canale subterane. Instalarea reelelor la suprafaa
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 96 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

terenului se permite numai n cazul n care reelele respective urmeaz a fi folosite doar n perioada cald
a anului.

CUM SE ASIGUR ALIMENTAREA CU AP TEHNOLOGIC?


Pentru satisfacerea necesitilor, cum sunt stropitul strzilor i al spaiilor verzi, splarea pieelor i a
strzilor, splarea periodic a sistemului de canalizare, splarea autovehiculelor i consumul tehnologic
al unitilor industriale, se va utiliza cu precdere apa tehnologic.
Alimentarea cu ap tehnologic se asigur fie prin sisteme centralizate publice de alimentare cu ap,
fie prin sisteme individuale realizate i exploatate de consumatori.
Se interzice orice legtur sau interconectare a reelelor de alimentare cu ap tehnologic cu reelele
de alimentare cu ap potabil i/sau cu reelele fntnilor arteziene.

CARE SUNT CERINELE PRIVIND EVACUAREA APELOR UZATE N SISTEMELE DE


CANALIZARE?
Cantitatea de substane poluante n apele uzate evacuate n sistemele publice de canalizare trebuie s
nu depeasc concentraia maxim admisibil. Apele uzate trebuie s corespund prevederilor actelor
normative n vigoare i ale contractului de furnizare a serviciului, astfel nct prin natura, cantitatea ori
calitatea lor s nu conduc la:
degradarea construciilor i instalaiilor componente ale sistemelor centralizate publice de
canalizare;
diminuarea capacitii de transport a reelelor i a canalelor colectoare;
perturbarea funcionrii normale a staiei de epurare, cauzat de depirea debitului i a ncrcrii
sau de inhibarea proceselor de epurare;
apariia unor pericole pentru igiena i sntatea populaiei sau a personalului n procesul de
exploatare a sistemului;
apariia pericolelor de explozie.
Cerinele de colectare, epurare i deversare a apelor uzate n sistemul de canalizare i/sau n corpuri
de ap pentru localitile urbane i rurale sunt stabilite n Regulamentul aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr.950 din 25.11.2013. Preluarea n sistemele publice de canalizare a apelor uzate provenite
de la ntreprinderile industriale sau de la ali consumatori neracordai la reelele publice de transportare
i/sau de distribuie a apei se poate aproba numai n msura n care capacitatea sistemelor nu este
depit din punct de vedere hidraulic sau al ncrcrii cu substane impurificatoare i doar dac apele
uzate nu conin poluani toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.
Evacuarea apelor uzate n sistemele publice de canalizare se efectueaz numai n baza autorizaiilor
de racordare i/sau de deversare ntocmite n scris, eliberate de operatorii care administreaz i exploateaz sistemele de canalizare i care exercit controlul calitii apelor recepionate i al contractelor
de furnizare a serviciului de canalizare ncheiate. O condiie obligatorie pentru eliberarea autorizaiilor
de deversare a apelor uzate agenilor economici care dispun de fntni arteziene este deinerea autorizaiei de mediu pentru folosina special a apei conform Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011.

CARE SUNT CERINELE PRIVIND EVACUAREA APELOR UZATE EPURATE N


RECEPTORII NATURALI?
Evacuarea n receptorii naturali a apelor uzate epurate i depozitarea nmolurilor provenite de la
staiile de epurare se efectueaz numai n condiii de calitate i de cantitate precizate n documentele de
mediu eliberate de autoritile competente i potrivit reglementrilor n vigoare din domeniul proteciei
calitii apei i a mediului, astfel nct s se garanteze protecia i conservarea mediului. Condiiile de
deversare a apelor uzate n corpurile de ap sunt prevzute n Regulamentul aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr.802 din 09 octombrie 2013.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 97 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE ESTE MODALITATEA DE OBINERE A AUTORIZAIILOR DE DEVERSARE A


APELOR INDUSTRIALE N REEAUA PUBLIC DE CANALIZARE?
Pentru obinerea autorizaiilor de deversare a apelor industriale uzate n reeaua public de canalizare sau pentru nnoirea acesteia, agentul economic (consumatorul) depune o cerere de forma stabilit de
ctre operator, la care se anexeaz:

documentaia de proiect, avizat de Inspectoratul Ecologic de Stat pentru unitile economice noi sau
retehnologizate, sau cartea tehnic a gospodririi apelor pentru ntreprinderile existente (la nnoirea
acordului de racordare);
schema sistemului de canalizare a ntreprinderii;
schema staiei locale de pre-epurare a apelor uzate (dac exist);
informaia despre parametrii de evacuare a apelor industriale uzate
normativele privind compoziia i debitele de ape industriale uzate evacuate;
datele despre compoziia apelor uzate la deversarea n reeaua public: rezultatele analizelor probelor
de ape uzate la debite medii i maxime, n perioadele unor cantiti medii i maxime de substane
poluante (variaia sau cronograma concentraiilor poluanilor), pn la i dup staia local de
epurare, precum i n punctele principale ale reelei de canalizare, dup finalizarea proceselor
tehnologice;
cantitatea de nmoluri formate, metodele de prelucrare i utilizare;
raportul despre realizarea planului de msuri tehnico-organizatorice de reducere a debitelor de ape
uzate evacuate n reeaua public i de respectare a valorilor admisibile ale indicatorilor de calitate i a
regimului de deversare a apelor uzate (la nnoirea acordului de racordare);
certificatele igienice i de calitate, denumirea substanelor folosite n procesul tehnologic i
componena acestora;
ordinul privind abilitarea persoanelor responsabile (cel puin a dou persoane) pentru prelevarea
probelor de ape uzate evacuate i pentru semnarea actelor respective.

CINE STABILETE CONDIIILE DE EVACUARE A APELOR UZATE DE LA AGENII


ECONOMICI N SISTEMELE DE CANALIZARE ALE LOCALITILOR?
Stabilirea condiiilor de evacuare a apelor uzate de la agenii economici n sistemele de canalizare ale
localitilor, precum i a concentraiilor maximal admisibile de poluani n apele uzate, se efectueaz de
ctre operator, reieind din normativele deversrii limitat admisibile n emisari, eliberate n modul stabilit de legislaia n vigoare.
La depunerea cererilor de racordare a agenilor economici la sistemele de canalizare ale localitilor,
solicitantul prezent operatorului documentaia de proiect nsoit de avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat i datele despre volumul i compoziia apelor uzate care urmeaz a fi evacuate n sistemul de
canalizare, iar n cazul reconstruciei ntreprinderii sau al extinderii capacitilor de producie, prezenta
i informaia privind compoziia apelor uzate i graficul orar de evacuare a acestora.

CARE ESTE MODUL DE OBINERE A AUTORIZAIEI DE DEVERSARE A APELOR


UZATE N REEAUA PUBLIC DE CANALIZARE PENTRU NTREPRINDERILE NOUCONSTRUITE SAU RECONSTRUITE?
Autorizaia de deversare a apelor uzate n reeaua public de canalizare pentru ntreprinderile nouconstruite sau reconstruite/retehnologizate se elibereaz dup darea n exploatare a obiectivului respectiv, construit n conformitate cu proiectul avizat de Inspectoratul Ecologic de Stat i cu condiia existenei
capacitilor necesare ale instalaiilor de epurare ale sistemului de canalizare al localitii. n cazul n care
condiiile de recepionare a apelor uzate n reeaua public prevd epurarea/pre-epurarea local a acestora, operatorul elibereaz autorizaia de conectare i deversare numai dup darea n exploatare a staiei
de pre-epurare care trebuie s asigure eficiena de epurare necesar/suficient pentru deversarea apelor
uzate n reeaua public de canalizare a localitii.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 98 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE SUNT CONDIIILE LUATE N CALCUL LA PERFECTAREA AUTORIZAIEI DE


DEVERSARE A APELOR INDUSTRIALE UZATE N REEAUA PUBLIC DE
CANALIZARE?
La perfectarea autorizaiei de deversare a apelor industriale uzate n reeaua public de canalizare,
operatorul trebuie s examineze materialele explicative justificate prezentate de consumatorul apei,
lund n calcul:

pre-epurarea apelor industriale uzate sau a unei pri din acestea la staia de epurare local a
consumatorului;
pre-epurarea apelor industriale uzate n comun cu ale altor ntreprinderi n cadrul unor staii de
epurare ale grupului de ntreprinderi (dac aa ceva exist);
reutilizarea maxim a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu
ap tehnologic sau pentru alte folosine;
implementarea de tehnologii noi care ofer posibilitatea de reducere a consumului de ap sau a
debitului de ape uzate, precum i a gradului lor de poluare;
folosirea sistemelor nchise de alimentare cu ap sau utilizarea repetat i succesiv a apei n
procesele tehnologice ale ntreprinderii;
recuperarea substanelor utile coninute n apele industriale uzate;
tratarea i utilizarea nmolurilor rezultate din procesele tehnologice i din pre-epurarea apelor
industriale uzate.

CERINELE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAIEI DE DEVERSARE A APELOR UZATE


I NCHEIEREA CONTRACTULUI PRIVIND EVACUAREA APELOR UZATE N SISTEMUL
DE CANALIZARE AL LOCALITII N CAZUL MODIFICRII PARAMETRILOR
NORMATIVI
Eliberarea autorizaiei de deversare a apelor uzate i ncheierea contractului privind evacuarea apelor uzate n sistemul de canalizare al localitii a apelor uzate ce necesit modificarea tehnologiei sau a
parametrilor de funcionare a staiei de epurare poate fi efectuat numai dup ndeplinirea tuturor
msurilor necesare pentru asigurarea condiiilor de evacuare a apelor uzate epurate n emisar.
Orice modificare a indicatorilor normativi de calitate i/sau a regimului de deversare a apelor uzate n
sistemul de canalizare al localitii, stabilii n contractul de furnizare a serviciului de canalizare, atrage
sanciuni stipulate n contract.

CUM SE APLIC TARIFELE PENTRU SERVICIU DE EVACUARE A APELOR UZATE?


La deversarea de ctre agenii economici a apelor uzate n sistemul de canalizare al localitii, ale
cror volum i nivel de poluare nu depesc normativele aprobate n modul stabilit de legislaia n
vigoare, se aplic tarifele n vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate.
n cazul n care volumul substanelor n suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile
(CBO5), precum i ali indicatori depesc normativele aprobate n modul stabilit de legislaia n vigoare,
se aplic tarife difereniate, calculate proporional cu indicii normativelor indicate, conform condiiilor
contractuale, iar n lipsa acestor clauze n contractul obligatoriu conform modalitii stabilite prin Legea
nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului i prin alte acte legislative n vigoare.

N CARE CAZURI CONSUMATORII DE AP RECUPEREAZ PREJUDICII CAUZATE


MEDIULUI?
Consumatorii care au admis deversarea n reeaua public de canalizare a materialelor ce au provocat
ieirea, parial sau total, din funciune a sistemului de canalizare al localitii, inclusiv a staiilor de epurare, recupereaz prejudiciul n modul stabilit de legislaia n vigoare. Toate litigiile aprute se
soluioneaz n instanele de judecat.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 99 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

DE CTRE CINE SE STABILESC CMA DE POLUANI N APELE UZATE?


Concentraiile maximal admisibile de poluani (CMA) n apele uzate pentru fiecare agent economic
din teritoriul respectiv se stabilesc de ctre operator i se aprob de ctre agenia ecologic teritorial
reieind din normativele deversrilor limitat admisibile.

CUM SE EFECTUEAZ FURNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP


I CANALIZARE?
Furnizarea serviciului public de alimentare cu ap i de canalizare se efectueaz n baz de contract
ncheiat ntre operator i consumator. Clauzele contractuale pot fi detaliate i completate n anexe sau n
alte acte adiionale.
Pentru ncheierea contractului cu operatorul, solicitantul depune o cerere, indicnd numele i prenumele (denumirea, n cazul persoanei juridice), adresa (sediul), scopul pentru care se solicit furnizarea
serviciului respectiv, debitul de ap solicitat, caracteristicile apei i regimul de furnizare dorit, debitul i
caracterul apelor ce urmeaz a fi deversate n reelele de canalizare, regimul deversrii.
n cazul n care alimentarea cu ap a consumatorului se asigur n exclusivitate din sursele proprii ale
consumatorului, contractul se ncheie numai pentru serviciul de canalizare i/sau de epurare a apelor
uzate. Contractarea serviciului se face n funcie de necesitile solicitanilor, precum i de posibilitile
tehnice ale operatorului. Volumele de ap furnizat sau de ape uzate recepionate sunt indicate n contract, cu excepia contractelor ncheiate cu consumatorii casnici. Pe durata valabilitii contractului,
prile contractante pot modifica condiiile printr-un acord adiional sau s iniieze suspendarea ori rezilierea contractului. Operatorul poate ntrerupe furnizarea serviciului persoanei fizice sau persoanei juridice care nu i onoreaz obligaiile de plat prevzute n contract sau care nu respect condiiile de furnizare a serviciului.

CUM SE DETERMIN TARIFELE PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU


AP POTABIL, DE CANALIZARE I EPURARE A APELOR UZATE?
Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu ap potabil, pentru serviciul public de canalizare i
de epurare a apelor uzate, furnizate la nivel de raion, municipiu i ora, se determin anual de ctre operator n conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare i aplicare a tarifelor pentru serviciul
public de alimentare cu ap, de canalizare i de epurare a apelor uzate i se prezint Ageniei a Naionale
pentru Reglementare n Energetic pentru avizare, iar consiliului local pentru aprobare.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 100 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

S ER V I C I I L E PU B L I C E D E GO S POD R I E C OM U N A L
Cadrul juridic unitar privind nfiinarea i organizarea serviciilor publice de gospodrie comunal n
unitile administrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea i controlul funcionrii lor constituie Legea
serviciilor publice de gospodrie comunal, nr. 1402 din 24.12.2002.

CE REPREZINT SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODRIE COMUNAL?


Servicii publice de gospodrie comunal constituite structuri autonome gestionare, atribuindu-li-se
patrimoniu propriu n unitatea administrativ-teritorial respectiv.

CARE SERVICII PRESTEAZ SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODRIE COMUNAL?


Serviciile publice de gospodrie comunal asigur furnizarea/prestarea urmtoarelor servicii:
a) alimentarea cu ap;
b) alimentarea cu energie termic;
c) canalizarea i epurarea apelor uzate i pluviale;
d) salubrizarea, nverzirea localitilor;
e) asigurarea cu transport public local;
f) administrarea fondului locativ public i privat.
n funcie de necesiti, prin decizii ale autoritilor administraiei publice locale, se pot nfiina diverse structuri de gospodrie comunal, avnd ca obiect i alte activiti dect cele prevzute aici.

PE CARE PRINCIPII SE ORGANIZEAZ I SE ADMINISTREAZ SERVICIILE PUBLICE


DE GOSPODRIE COMUNAL?
Serviciile publice de gospodrie comunal se organizeaz i se administreaz cu respectarea
urmtoarelor principii:
e) dezvoltarea durabil;
f) responsabilitatea i legalitatea;
g) autonomia local;
h) descentralizarea serviciilor publice de gospodrie comunal;
i) antrenarea i consultarea populaiei n procesul de adoptare a deciziilor privind dezvoltarea
infrastructurii edilitare;
j) asocierea intercomunal i parteneriatul;
k) corelarea cerinelor cu resursele;
l) administrarea eficient a bunurilor din proprietatea public a unitilor administrativ-teritoriale;
m) asigurarea mediului concurenial;
n) accesul liber la informaiile privind serviciile publice de gospodrie comunal;
o) colaborarea strns dintre autoritile publice de diferite niveluri;
p) protecia i ocrotirea mediului natural i conservat, utilizarea raional i pstrarea resurselor
naturale.

DE CTRE CINE POT FI FURNIZATE SERVICII PUBLICE DE GOSPODRIE


COMUNAL?
Serviciile publice de gospodrie comunal sunt furnizate/prestate de operatori specializai
(ntreprinderi municipale i individuale, societi pe aciuni, n comandit, societi cu rspundere limitat, ntreprinderi cu alte forme juridice de organizare), care pot fi:
a) compartimente de specialitate ale autoritilor administraiei publice locale;
b) ageni economici, indiferent de forma juridic de organizare
c) persoane fizice i/sau asociaii ale acestora.

CE REPREZINT SOCIETATEA N COMANDIT?


Societate n comandit este societatea alctuit pe baza unui contract, prin care una dintre pri, comanditatul, rspunde solidar i cu ntreaga sa avere pentru obligaiile societii fa de creditori, pe cnd
cealalt parte, comanditarul, nu rspunde dect n limitele capitalului social investit de el.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 101 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CARE SUNT ATRIBUIILE I RESPONSABILITILE AUTORITILOR


ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE?
Autoritile administraiei publice locale au competena exclusiv privind nfiinarea, organizarea,
coordonarea, monitorizarea i controlul funcionrii serviciilor publice de gospodrie comunal, precum
i crearea, administrarea i exploatarea bunurilor proprietate public din infrastructura edilitar a
unitilor administrativ-teritoriale respective. Administrarea bunurilor din patrimoniul public, specifice
sistemelor publice de gospodrie comunal ale unitilor administrativ-teritoriale, se face cu diligena
unui bun proprietar. n cazul gestiunii directe, numirea n funcie a managerilor-efi se efectueaz prin
concurs. Att numirea, ct i destituirea se coordoneaz cu autoritatea public central de specialitate.
Autoritile administraiei publice locale pot adopta decizii n legtur cu:
a) elaborarea programelor de reabilitare, extindere i modernizare a dotrilor existente, precum i a
programelor de nfiinare a unor noi sisteme publice de gospodrie comunal, n condiiile legii;
b) coordonarea proiectrii i executrii lucrrilor tehnico-edilitare n scopul realizrii acestora ntr-o
concepie unitar i corelat cu programele de dezvoltare social-economic a localitilor, cu planurile
de amenajare a teritoriului, planurile generale de urbanism i programele de mediu;
c) asocierea serviciilor publice de gospodrie comunal n vederea realizrii unor investiii de interes
comun din infrastructura tehnico-edilitar;
d) iniierea parteneriatului public-privat pentru gestiunea serviciilor publice de gospodrie comunal,
privatizarea acestor servicii, precum i a bunurilor proprietate public din infrastructura tehnicoedilitar a unitilor administrativ-teritoriale;
e) participarea lor cu capital social sau cu bunuri la capitalul sau bunurile agenilor economici pentru
realizarea de lucrri i furnizarea/prestarea de servicii publice de gospodrie comunal la nivel local
sau raional, dup caz, pe baz de convenii care prevd i resursele financiare constituite din
contribuiile autoritilor administraiei publice locale. Conveniile se ncheie de ctre ordonatorii
principali de credite, n baza mandatelor aprobate de fiecare consiliu local sau raional;
f) contractarea sau garantarea, n condiiile legii, a mprumuturilor pentru finanarea programelor de
investiii pentru dezvoltarea infrastructurii de gospodrie comunal a localitilor - efectuarea de
lucrri noi, extinderi, dezvoltarea de capaciti, inclusiv reabilitarea, modernizarea i reechiparea
sistemelor existente;
g) garantarea, n condiiile legii, a mprumuturilor contractate pentru formarea stocurilor de combustibil
lichid i solid suficiente pentru sezonul rece;
h) elaborarea i aprobarea normelor locale i a regulamentelor de funcionare a operatorilor pentru
reglementarea activitii serviciilor publice de gospodrie comunal n baza normelor-cadru elaborate
de autoritatea public central de specialitate.
Autoritile administraiei publice locale aprob, n conformitate cu metodologia aprobat de ANRE,
taxele i tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu ap, de canalizare i epurare a apelor uzate, cu
excepia celor pentru serviciile de alimentare cu ap tehnologic.

CARE SUNT ATRIBUIILE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE


FA DE UTILIZATORI?
n exercitarea atribuiilor, autoritile administraiei publice locale au fa de utilizatori urmtoarele
obligaii:
a) gestiunea direct sau delegarea gestiunii prin parteneriat public-privat a serviciilor publice de
gospodrie comunal, pe criterii de competitivitate i eficien managerial;
b) promovarea reabilitrii infrastructurii din sectorul utilitilor publice de gospodrie comunal;
c) monitorizarea i controlul periodic ale activitilor de furnizare/prestare a serviciilor publice de
gospodrie comunal, n conformitate cu actele normative, i luarea de msuri n cazul n care
operatorul nu asigur performana pentru care s-a obligat;
d) asigurarea continuitii serviciilor publice de gospodrie comunal;
e) consultarea cu utilizatorii la stabilirea politicilor i strategiilor locale n domeniul gospodriei
comunale, la adoptarea normelor locale i negocierea contractelor de parteneriat public-privat;
f) informarea periodic a utilizatorilor asupra politicii promovate n domeniul utilitilor publice de
gospodrie comunal, precum i asupra necesitii de stabilire a unor taxe;
g) medierea conflictelor dintre utilizator i operator, la cererea uneia dintre pri.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 102 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

CINE SUNT UTILIZATORI, N SENSUL LEGII NR.1402/2002?


Utilizatori sunt persoane fizice i juridice care folosesc serviciile publice de gospodrie comunal furnizate/prestate pentru necesiti proprii i publice pe baze contractuale.

CARE SUNT DREPTURILE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE


FA DE OPERATORI?
Autoritile administraiei publice locale au fa de operatori urmtoarele drepturi:
a) s solicite informaii privind calitatea serviciilor furnizate/prestate;
b) s invite pentru audieri operatorul n vederea soluionrii divergenelor dintre el i utilizator;
c) s se pronune asupra tarifelor propuse de operator;
d) s sancioneze operatorul, n cazul n care acesta nu opereaz la parametrii de eficien la care s-a
obligat, prin:
refuzul de a aproba tarifele propuse de operator;
revocarea deciziei prin care s-a aprobat concesionarea.
s rezilieze contractul de parteneriat public-privat n condiiile Legii cu privire la
parteneriatul public-privat.

CARE SUNT OBLIGAIUNILE AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE


FA DE OPERATORI?
Autoritile administraiei publice locale au fa de operatori urmtoarele obligaii:
s asigure tratament egal pentru toi operatorii din cadrul comunitii respective;
s asigure, n exercitarea atribuiilor stabilite prin prezenta lege, un mediu de afaceri transparent;
s pstreze confidenialitatea informaiilor privind activitatea operatorilor.
Deciziile autoritilor administraiei publice locale, adoptate n aplicarea legi ne.1402/2002, pot fi
atacate n instana de contencios administrativ de ctre persoanele fizice sau juridice interesate, n condiiile legii.

CINE SUNT OPERATORII, N CONDIIILE LEGII NR. 1402/2002?


Operatori sunt persoane juridice de drept public sau persoane juridice de drept privat, persoane fizice
i/sau asociaii ale acestora care furnizeaz/presteaz servicii publice de gospodrie comunal n condiiile stabilite de autoritile administraiei publice locale, conform legii.

CUM SE ORGANIZEAZ GESTIUNEA SERVICIILOR PUBLICE DE GOSPODRIE


COMUNAL?
Gestiunea serviciilor publice de gospodrie comunal se organizeaz prin:
a) gestiune direct;
b) gestiune indirect sau parteneriat public-privat.
c) contract de prestri servicii.
Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de gospodrie comunal se face prin decizie a autoritilor administraiei publice locale, n funcie de natura serviciului furnizat/prestat, de interesele
curente i de perspectiv ale populaiei i unitilor administrativ-teritoriale, precum i de mrimea i
complexitatea sistemelor publice de gospodrie comunal.
n cadrul gestiunii directe, autoritile administraiei publice locale i asum toate sarcinile i responsabilitile privind organizarea, conducerea, administrarea i gestionarea serviciilor publice de gospodrie comunal. Gestiunea direct se realizeaz prin compartimentele specializate organizate n cadrul
autoritilor administraiei publice locale.
n cazul realizrii parteneriatului public-privat, autoritile administraiei publice locale pot apela la
unul sau la mai muli operatori crora le-a fost ncredinat, n baza contractului respectiv, gestiunea furnizrii/prestrii serviciilor de gospodrie comunal, precum i administrarea i exploatarea sistemelor
publice tehnico-edilitare.
Desfurarea activitilor specifice fiecrui serviciu public de gospodrie comunal, organizat i realizat n sistemul de concesionare a gestiunii, se face pe baz de contract.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 103 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

F I N A N A R EA PR O I EC T EL OR DI N F ON D U L E C OL OG I C N A I ON A L
( F EN )
Fondul Ecologic Naional a fost creat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 988 din
26.09.98 n conformitate cu Legea privind protecia mediului nconjurtor nr. 1515/1993) cu modificrile
si completrile ulterioare, Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540/1998 cu scopul de a
acumula mijloace suplimentare pentru finanarea activitilor din domeniul mediului.

CINE POATE SOLICITA UN GRANT?


Pot beneficia de granturi organele administraiei publice locale, instituiile, ntreprinderile, organizaiile societii civile din Moldova. Organizaiile care deja beneficiaz de un grant oferit de Fondul Ecologic Naional i sunt n curs de derulare a proiectului nu sunt eligibile. Organizaiile care au beneficiat de
un grant oferit de Fondul Ecologic Naional i au finalizat proiectul, dar nu au prezentat raportul financiar
de asemenea nu sunt eligibile.

CARE SUNT CRITERIILE PRINCIPALE DE SELECTARE A PROIECTELOR SPRE


FINANARE?
Criteriile principale de selectare a proiectelor spre finanare sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Efectul ecologic, bine definit, evident i concret msurabil.


Disponibilitatea de toate documentele necesare.
Corespunderea activitilor proiectului cu prioritile fondului.
Durabilitatea i continuitatea activitilor.
Posibilitatea realizrii proiectului n zona respectiv cu potenialul uman i tehnic indicat.
Existena cotei de participare (contribuia financiar).
Aportul proiectului la educaia ecologic a populaiei i promovarea politicii de protecie a mediului.
Riscurile proiectului.

CARE SUNT DOMENIILE DE FINANARE?


Construcia sau reconstrucia sistemelor de epurare, canalizare i aprovizionare cu ap.
La compartimentul respectiv pot fi finanate urmtoarele activiti cu efect ecologic evident:
a)
b)
c)
d)

Construcia sau reconstrucia sistemului de epurare.


Construcia sau reconstrucia sistemului de canalizare.
Construcia (sau reconstrucia) i amenajarea fntnii publice sau izvorului.
Procurarea tehnologiilor sau utilajelor care in de schema tratrii apei, epurrii apelor uzate sau
transportrii apelor.
e) Construcia sau reconstrucia sistemului de apeduct. Una din condiiile principale de finanare este
existena sau construcia sistemului de canalizare.
f) Construcia sau reconstrucia turnului de ap.
g) Construcia, tamponarea sau reconstrucia fntnii arteziene.

Tot la acest compartiment se atribuie i o serie de activiti care au efect ecologic preponderent social
cum ar fi p. 5-7. Acestea pot fi susinute doar n cazul cnd sunt asociate cu alte activiti cum ar fi punctele1-4, efectul ecologic al crora este indiscutabil, evident i concret demonstrat, argumentat i descris
de ctre solicitant.
Gestionarea deeurilor
La compartimentul respectiv pot fi finanate urmtoarele activiti:
a) Colectarea i sortarea deeurilor
b) Proiectarea, construcia, reconstrucia i reutilarea ntreprinderilor de prelucrare i neutralizare a
deeurilor.
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 104 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

c) Construcia sau reconstrucia, amenajarea poligoanelor de depozitare a deeurilor, platformelor de


separare, rampelor de colectare etc.
d) Lichidarea gunoitilor neautorizate, procurarea containerelor ori a mijloacelor de transport
specializate pentru transportarea deeurilor.
Protecia aerului atmosferic
La compartimentul respectiv pot fi finanate urmtoarele activiti:
a) Soluionarea problemelor ecologice asociate cu construcia, reconstrucia i reutilarea obiectelor
i instalaiilor de protecie a aerului atmosferic (de exemplu: instalaii de purificare a aerului).
b) Investigaii tiinifice, lucrri de cercetare-dezvoltare n domeniul proteciei aerului atmosferic.
c) Crearea i/sau perfecionarea sistemelor de automatizare a monitoringului i controlului polurii
aerului atmosferic, procurarea tehnicilor pentru automatizarea acestui monitoring i control.
d) Dezvoltarea i implementarea programelor unificate de evaluare a polurii aerului atmosferic n
componena capitolului Protecia aerului atmosferic din documentaia de proiect pentru
construcia obiectelor i din proiectele normativelor emisiilor limite admisibile ale
ntreprinderilor existente.
e) Organizarea i gestionarea sistemului de informare i publicitate ecologic, propagarea
cunotinelor ecologice care se refer la protecia aerului atmosferic.
f) Colaborarea internaional n domeniul proteciei aerului atmosferic, inclusiv prin antrenarea
specialitilor strini pentru acordarea asistenei consultative, expertizare.
g) Dezvoltarea sistemului informaional de colectare, acumulare, sistematizare, perfectare i
distribuire a informaiei privind starea aerului atmosferic i asigurarea acestui sistem cu
programe de automatizare.
nverzirea i extinderea fondului forestier
La compartimentul respectiv pot fi finanate urmtoarele activiti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Plantarea unei pduri sau fii forestiere.


mpdurirea terenurilor degradate.
Lucrri de regenerare a unei suprafee mpdurite.
Crearea unei fii de protecie forestier n zona riveran.
Plantarea unui parc, scuar.
Crearea/reconstrucia fiilor forestiere ale cmpurilor agricole.
Crearea/reconstrucia fiei de protecie a apelor rurilor i bazinelor acvatice.
Crearea/reconstrucia fiei forestiere de-a lungul cilor de comunicare.
Crearea pepinierelor cu vegetaie forestier.
Creterea materialului sditor n pepiniere.

Informarea i contientizarea
La compartimentul respectiv pot fi finanate urmtoarele activiti:
a) Programe de instruire, informare ecologic i contientizare public ce reies din strategiile,
politicile ecologice i planurile de aciuni ale rii i MM.
b) Organizarea seminarelor, conferinelor, concursurilor, olimpiadelor, victorienelor, festivalurilor i
expediiilor ecologice.
c) Organizarea, pregtirea i punerea pe post a emisiunilor Radio, TV.
d) Editarea posterelor, pancartelor, publicaiilor de culegeri, de materiale informative.
e) Acordarea suportului financiar publicaiilor periodice pentru publicarea ediiilor tematice de
mediu, a materialelor i susinerea unor rubrici permanente de mediu.
f) Propagarea cunotinelor despre importana ngrijirii i pstrrii surselor de ap, activiti de
educaie, informaie i instruire la tema Apa.
g) Difuzarea informaiei despre deeuri, propagarea cunotinelor ecologice despre gestionarea
deeurilor, activiti educativ-instructive cu masele largi i grupurile-int despre gestionarea
deeurilor.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 105 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

h) Promovarea unor programe informativ-editoriale i educativ-instructive despre importana


pdurilor, fiilor forestiere, plantaii de arbori n asigurarea unui echilibru ecologic la nivel local
i naional.
i) Furnizarea de informaii i materiale educativ-instructive despre prevenirea i lichidarea
calamitilor naturale.
j) Furnizarea de informaie i materiale educative despre valoarea i importana ariilor protejate,
editarea de materiale promoionale despre valoarea monumentelor naturii locale i naionale
pentru comunitile locale.
k) Activiti educativ-instructive i informaionale cu membrii comunitilor locale n vederea
pstrrii integritii ariilor protejate.
Prevenirea sau lichidarea consecinelor calamitilor
La compartimentul respectiv pot fi finanate urmtoarele activiti:
a) ntrirea malurilor i digurilor lacurilor de acumulare.
b) Lichidarea consecinelor calamitilor (inundaii, alunecri, chiciur etc.)
c) Stoparea alunecrilor de teren.
Protecia biodiversitii
La compartimentul respectiv pot fi finanate urmtoarele activiti:
a)
b)
c)
d)
e)

Fondarea sau extinderea ariilor protejate.


Activiti de ameliorare a strii ariilor protejate.
Activiti de creare i ameliorare a spaiilor verzi.
Activiti de conservare a speciilor de plante i animale vulnerabile i pe cale de dispariie.
Activiti de promovare a pepinierelor, gospodriilor cinegetice, locurilor recreative amenajate
etc.
f) Activiti de promovare a pepinierelor, gospodriilor cinegetice, locurilor recreative amenajate
etc.

DOCUMENTE OBLIGATORII PENTRU PREZENTAREA CERERII PENTRU FEN


Documente obligatorii pentru prezentare sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Documentaia de proiect (elaborat de ctre o organizaie de proiectare liceniat).


Cererea de solicitare a grantului - 2 exemplare.
Scrisoarea de nsoire (modelul se anexeaz).
Scrisoare de garanie a contribuiei financiare (modelul se anexeaz).
Aviz de la Centrul de Medicin Preventiv.
Aviz de la Serviciul Ecologic din teritoriu .
Fotografii, schie, alte materiale (dup caz i la solicitare).

Pentru proiectele prezentate de ONG-uri se prezint obligator copia Statutului i certificatului de


nregistrare a organizaiei.

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 106 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

B I B L I O GR A F I E
1. Legea privind protecia mediului nconjurtor nr. 1515 (1993);
2. Legea privind administraia public local nr. 436 (2006);
3. Legea privind resursele naturale nr.1102 (1997);
4. Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540 (1998);
5. Legea privind protecia aerului atmosferic nr. 1422 (1997);
6. Legea privind deeurile de producie i menajere nr. 1347 (1997);
7. Legea cu privire la produsele i substanele nocive nr. 1236 (1996);
8. Legea privind supravegherea de stat a sntii publice nr. 10 (2009);
9. Legea privind impozitul funciar i modul de impozitare nr.1245 (1992);
10. Legea cu privire la arend nr. 861 (1992);
11. Legea privind preul normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului nr.1308 (1997);
12. Legea pentru ameliorarea prin mpdurire a terenurilor degradate nr. 1041 (2000);
13. Legea privind fondul piscicol, pescuitul i piscicultura nr. 149 (2006);
14. Legea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor nr.91 (2007);
15. Legea apelor nr. 272 (2011);
16. Legea cu privire la zonele i fiile de protecie a apelor rurilor i bazinelor de ap nr.440
(1995);
17. Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538 (1998);
18. Legea cu privire la spaiile verzi ale localitilor urbane i rurale nr. 591 (1999);
19. Legea privind expertiza ecologic nr. 851 (1996);
20. Legea privind evaluarea impactului asupra mediului nconjurtor nr. 86 (2014)
21. Legea regnului animal, nr. 439 (1995);
22. Legea cu privire la principiile de baz de reglementare a activitii de ntreprinztor, nr. 235
(2006);
23. Legea privind serviciul public de alimentare cu ap i canalizare, nr.303 (2013);
24. Codul funciar, nr. 828 (1991);
25. Codul subsolului, nr. 3 (2009);
26. Codul silvic, nr. 887 (1996);
27. Hotrrea Guvernului nr. 1451 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de atribuire, modificare a destinaiei i schimbul terenului;
28. Hotrrea Guvernului nr. 72 din 30.01.2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda n
agricultur;
29. Hotrrea Guvernului nr. 52 din 16.01.2007 cu privire la unele msuri de ameliorare a activitii
ramurii piscicole i de reglementare a modului de utilizare a iazurilor;
30. Hotrrea Guvernului nr. 27 din 16.01.2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
autorizarea tierilor n fondul forestier i vegetaia forestier din afara fondului forestier;
31. Hotrrea Guvernului nr. 847 din 18.12.2009 privind aprobarea structurii i Regulamentului
Ministerului Mediului;
32. Hotrrea Guvernului nr. 77 din 30.04.2004 privind aprobarea structurii i Regulamentului
Inspectoratului Ecologic de Stat;
33. Hotrrea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind
cerinele de colectare, epurare i deversare a apelor uzate n sistemul de canalizare i/sau n
corpuri de ap pentru localitile urbane i rurale;
34. Hotrrea Guvernului nr. 802 din 09.10.2013 privind condiiile de deversare a apelor uzate n
corpurile de ap;
35. Hotrrea Guvernului nr. 894 din 12.11.2013 cu privire la organizarea i funcionarea ghieului
unic n domeniul autorizrii de mediu pentru folosina special a apei;
36. www.mediu.gov.md;
37. www.justice.md
CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 107 ~

www.environment.md

ASIGURAREA PROTECIEI MEDIULUI I MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE N ACTIVITATEA AUTORITILOR PUBLICE LOCALE

A N EX E
P R O C E DU R I L E I N I I ER I I , C ON S T R U C I E I I F U N C I ON R I I
O B I E C T EL OR
1. Selectarea i atribuirea terenului pentru construcia obiectului. Obinerea deciziei consiliului
local.
2. Obinerea Certificatului de urbanism i proiectarea obiectului.
3. Expertizarea tehnic i sanitaro-ecologic a proiectului de execuie a lucrrilor de construcie.
Obinerea avizelor respective
4. Construcia propriu-zis a obiectului. Respectarea cerinelor avizelor i prevederilor din proiectul
tehnic.
5. Recepionarea obiectului (punerea n funciune/darea n exploatare)
6. Desfurarea activitii / funcionarea obiectului.

MODEL AL TABELUI DE ACIUNI (ANEX LA PLAM)

Nr.d/o

Obiective
generale

Obiective
specifice

Denumirea
aciunilor

Responsabili

Termen
de
realizare

Indicatorii
de
progres

Costul/
Sursa
(lei)

CENTRUL NAIONAL DE MEDIU

~ 108 ~

www.environment.md