Sunteți pe pagina 1din 256

Tema lucrrii:

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
MUNICIPIULUI CMPIA TURZII
2015-2020

Strategie de dezvoltare

CONTRACT
nr. 19/23.03.2015

BENEFICIAR:
PRIMRIA MUNICIPIULUI CMPIA TURZII

Etapa III
decembrie 2015

BENEFICIAR:
PRIMRIA MUNICIPIULUI CMPIA TURZII

ELABORATOR:
S.C. URBANART S.R.L.

Colectiv de elaborare:
Cd. Arh. Urb. Florin Ciobanu ef proiect
Conf. dr. arh. Gabriel Pascariu Coordonator
Arh. Simona Pascariu
Urb. Teodor Leopa
Dr. Geogr. Mirela Paraschiv
Dr. Soc. Claudia Petrescu

Editare text: URBANART S.R.L.


DTP: URBANART S.R.L.

Copert:
Sursa pozelor: URBANART S.R.L. - 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 19, 29, 38, 40
PMCT - 4, 5, 14, 15, 16, 18, 25, 26

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

CUPRINS

CUPRINS:
List acronime utilizate n lucrare: ........................................................................................ 4
List figuri utilizate n text: .................................................................................................... 6
List tabele utilizate n text ................................................................................................... 7
List fotografii utilizate n text: ............................................................................................. 8

I . ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE ............................................ 10


1

CADRUL NATURAL .............................................................................. 10


1.1

Poziie geografic ............................................................................................... 10

1.2

Relief i structur geologic ............................................................................... 11

1.3

Elemente climatice............................................................................................. 11

1.4

Reea hidrografic, ............................................................................................. 13

1.5

Caracteristici ale solurilor .................................................................................. 16

1.6

Vegetaie i biodiversitate,................................................................................. 16

1.7

Resursele solului i subsolului (utilizarea terenurilor, fondul funciar) .............. 17

1.8

Arii naturale protejate ....................................................................................... 19

1.9

SWOT SECTORIAL (cadrul natural) ..................................................................... 21

POPULAIE I CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ............................................. 22


2.1

Populaia ............................................................................................................ 22

2.1.1

Populaia pe grupe de vrst...................................................................... 24

2.1.2

Micarea natural a populaiei ................................................................... 26

2.1.3

Migraia populaiei ..................................................................................... 29

2.2

Fora de munc .................................................................................................. 29

2.2.1

Resursele de munc.................................................................................... 30

2.2.2

Populaia activ .......................................................................................... 31

2.2.3

omajul ....................................................................................................... 33

2.3

SWOT SECTORIAL (resurse umane) ................................................................... 38

ACTIVITI ECONOMICE ....................................................................... 39


3.1

Agricultura i activitile agricole ...................................................................... 39

3.2

Industria i activitile prelucrtoare, ................................................................ 43

3.3

Sectorul serviciilor.............................................................................................. 46

3.3.1

Servicii comerciale ...................................................................................... 46

3.3.2

Alte servicii ctre populaie ........................................................................ 48

3.3.3

Activiti i infrastructuri pentru turism..................................................... 48

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

CUPRINS

3.4

Dinamica ntreprinderilor i sectorul IMM ........................................................ 50

3.5

Alte activiti economice, investiii.................................................................... 54

3.6

SWOT SECTORIAL (activiti economice) ........................................................... 60

INFRASTRUCTURI TEHNICE..................................................................... 61
4.1

Infrastructura cilor de comunicaie i transport .............................................. 61

4.1.1

Infrastructura rutier .................................................................................. 61

4.1.2

Infrastructura feroviar .............................................................................. 64

4.1.3

Parcri i piste pentru biciclete .................................................................. 66

4.1.4

Transportul n comun ................................................................................. 67

4.2

Infrastructura tehnico-edilitar ......................................................................... 67

4.2.1

Reeaua de distribuie a apei i de canalizare ............................................ 67

4.2.2

Reele energetice i de telecomunicaii ..................................................... 70

4.2.3

Alimentarea cu energie termic ................................................................. 70

4.2.4

Alimentarea cu gaze naturale..................................................................... 71

4.3

SWOT SECTORIAL (infrastructuri tehnice) ......................................................... 72

INFRASTRUCTURI SOCIO-CULTURALE ........................................................ 74


5.1

Infrastructura de sntate i asisten social .................................................. 74

5.2

Infrastructura de educaie ................................................................................. 83

5.2.1
5.3

Echipamente culturale ....................................................................................... 88

5.4

Dotri pentru sport i recreere .......................................................................... 90

5.5

Alte dotri i unele concluzii .............................................................................. 93

5.6

SWOT SECTORIAL (infrastructuri socio-culturale) ............................................. 94

DEZVOLTARE URBAN ......................................................................... 96


6.1

Fia istorico-administrativ ................................................................................ 96

6.2

Patrimoniu construit i cultural ....................................................................... 100

6.2.1

Patrimoniul construit ................................................................................ 101

6.2.2

Patrimoniul cultural .................................................................................. 102

6.3

Problemele unitilor de nvmnt ......................................................... 84

Calitatea locuirii i a spaiului urban ................................................................ 104

6.3.1

Fondul de locuine .................................................................................... 104

6.3.2

Zone rezideniale ...................................................................................... 105

6.3.3

Dinamica fondului de locuine.................................................................. 108

6.4

Imagine urban ................................................................................................ 110

6.5

SWOT SECTORIAL (dezvoltare urban) ............................................................ 117

MEDIUL ......................................................................................... 120


2

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

CUPRINS

7.1

Calitatea factorilor de mediu ........................................................................... 120

7.1.1

Calitatea aerului........................................................................................ 120

7.1.2

Calitatea apei ............................................................................................ 121

7.1.3

Calitatea solului ........................................................................................ 121

7.2

Managementul deeurilor ............................................................................... 122

7.3

Riscuri naturale i tehnologice ......................................................................... 123

7.4

Arii naturale protejate ..................................................................................... 128

7.5

SWOT SECTORIAL (starea mediului) ................................................................ 130

GUVERNAN LOCAL ....................................................................... 131


8.1

Structur, servicii i ordine public .................................................................. 131

8.2

Instrumente de planificare i gestiune ............................................................ 131

8.3

Bugetul local..................................................................................................... 132

8.4

SWOT SECTORIAL (guvernan local)............................................................. 133

II

DIAGNOSTIC .................................................................. 134

III

STRATEGIE .................................................................... 142

ELEMENTE INTRODUCTIVE................................................................... 142

VIZIUNE DE DEZVOLTARE .................................................................... 148

OBIECTIVE STRATEGICE ...................................................................... 149

CORELAREA OBIECTIVELOR I MSURILOR PROPUSE CU OBIECTIVE DE NIVEL


SUPERIOR ................................................................................................... 156

IV

PLAN DE ACIUNE I PORTOFOLIU DE PROIECTE ............ 161

MECANISME DE IMPLEMENTARE ................................... 194

BIBLIOGRAFIE: ................................................................................................................... 200


ANEXA 1 ndeplinirea indicatorilor minimali din legea 351 / 2007 ............................... 202
ANEXA 2 FIA UNITII ADMINISTRATIV TERITORIALE CMPIA TURZII ........................ 203
ANEXA 3 SD-MCT proces participativ (ateliere, interviuri, chestionare) ....................... 209
ANEXA 4 Instituii implicate n demersul participativ .................................................... 212
ANEXA 5 Fonduri structurale 2014-2020 ....................................................................... 213
ANEXA 6 Monumente istorice propuse prin PUG 2012 ................................................. 229
ANEXA 7 Statistici i prognoze pentru numrul de elevi din unitile de nvmnt .. 231
ANEXA 8 - Analiza estimativ a evoluiei veniturilor populaiei i a forei de munc active
pentru intervalul 2015-2020 .................................................................................................. 234
ANEXA 9 Fie de proiect ................................................................................................. 243

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

List acronime utilizate n lucrare:


AP Ax prioritar
C&I Cercetare i inovare
CD Cercetare-Dezvoltare
CF Cale ferat
CDI Cercetare-Dezvoltare i Inovare
CFR Cile Ferate Romne
DLRC / CLLD Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii (Communityled Local Development)
CNADNR Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romania
DC Drum comunal
DJ Drum judeean
DN Drum naional
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regional
FES Fondul Social European
HG Hotrre de Guvern
IMM ntreprinderi Mici i Mijlocii
ISCT S.A. Industria Srmei Cmpia Turzii S.A.
ITT Inovare i transfer tehnologic
ITA Incubatoare tehnologice i de afaceri
MCT Municipiul Cmpia Turzii
MPGTR Master Plan General de Transport al Romniei
NEET adolesceni i tineri cu vrste cuprinse intre 15 i 24 ani care nu sunt activi pe
piaa muncii, nu sunt implicai n educaie sau n alte programe de formare (Not n
Education, Employment or Training)
OLI Oficii de legtur cu industria
PEID polietilena de nalta densitate
PI

Prioritate de investiii

PNDL Programul Naional de Dezvoltare Local


PNUD Programului Naiunilor Unite pentru Dezvoltare
POC Programul Operaional Competitivitate
POCA Programul Operaional Capacitate Administrativ
POCU Programul Operaional Capital Uman
POIM Programul Operaional pentru Infrastructura Mare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

POR Programul Operaional Regional


POS Program Operaional Sectorial
POSDRU - Program Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
PPP parteneriat public privat
PUG Plan Urbanistic General
PUZ Plan Urbanistic Zonal
RPL Recensmntul Populaiei i Locuinelor
SCADA Monitorizare, Control i Achiziii de Date (Supervisory Control And Data
Acquisition)
SD-MCT Strategia de dezvoltare a Municipiului Cmpia Turzii
SDTR Strategia de dezvoltare teritorial a Romniei
SIRUTA Sistemul Informatic al Registrului Unitilor Teritorial Administrative
SMRP Staie de reglare, msurare i predare
SNC Strategia Naional pentru Competitivitate
SNCDI Strategia Naional de Cercetare, Dezvoltare i Inovare
SPCLEP Serviciul Public Local Comunitar de Eviden a Persoanelor
SPLAS Serviciul Public Local de Asisten Social
SRIAP Serviciul de relaii internaionale i achiziii publice
SRS/SRM Staii de reglare msurare gaze
TEN-T Trans-European Transport Network (reea de transport trans-european)
TIC Tehnologia informaiei i comunicrii
TP Transport Public
UAT Unitate administrativ teritorial
UATB Unitate administrativ teritorial de baz (municipii, orae, comune)
UE Uniunea European

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

List figuri utilizate n text:


Fig. nr. 1 - Cmpia Turzii i poziia sa geografic (Sursa: Urcan, 2012) ........................................... 10
Fig. nr. 2 - Reeaua hidrografic a municipiului Cmpia Turzii, n cadrul Culoarului depresionar
Turda Cmpia Turzii (Sursa: Urcan, 2012).......................................................................................... 14
Fig. nr. 3 - Dinamica i structura terenurilor agricole din Cmpia Turzii (Sursa datelor: INS, Tempo
on-line) .................................................................................................................................................. 18
Fig. nr. 4 - Dinamica populaiei urbane a judeului Cluj la recensmintele populaiei i locuinelor
(Sursa: INS, Tempo on-line) .................................................................................................................. 22
Fig. nr. 5 - Evoluia populaiei n Cmpia Turzii i localitile nvecinate (Sursa: INS, Tempo on-line)
.............................................................................................................................................................. 23
Fig. nr. 6 - Structura etnic a populaiei municipiului Cmpia Turzii, 2011 (sursa: INS,
Recensmntului populaiei i locuinelor (RPL) din 2011) .................................................................. 23
Fig. nr. 7 - Structura confesional a populaiei municipiului Cmpia Turzii, 2011 .......................... 24
Fig. nr. 8 - Evoluia populaiei pe grupe de vrste n Cmpia Turzii, 1992-2014 ............................. 24
Fig. nr. 9 - Evoluia populaiei peste 65 de ani n Cmpia Turzii, 1992-2014 .................................. 25
Fig. nr. 10 - Evoluia populaiei tinere n Cmpia Turzii, 1992-2014 ............................................... 25
Fig. nr. 11 - Evoluia populaiei ntre 45-64 ani n Cmpia Turzii, 1992-2014 ................................. 26
Fig. nr. 12 - Evoluia sporului natural n Cmpia Turzii, 1992-2013................................................. 26
Fig. nr. 13 - Evoluia sporului migrator n Cmpia Turzii, 1992-2012 (Sursa: INS, Tempo on-line) . 29
Fig. nr. 14 - Dinamica populaiei salariate n Cmpia Turzii (Sursa: INS, Tempo on-line)................ 30
Fig. nr. 15 - Distribuia principalilor angajatori nregistrai n Cmpia Turzii (2014), dup numrul
de salariai ............................................................................................................................................. 31
Fig. nr. 16 - Populaia omer n Cmpia Turzii (Sursa: INS, Tempo on-line) .................................. 33
Fig. nr. 17 - Populaia total i salariat n Cmpia Turzii i zona nconjurtoare (2014) (Sursa: INS,
Tempo on-line) ...................................................................................................................................... 34
Fig. nr. 18 - Populaia salariat i omerii n Cmpia Turzii i zona nconjurtoare (2014) (Sursa:
INS, Tempo on-line) .............................................................................................................................. 34
Fig. nr. 19 - Dinamica suprafeelor cultivate n Cmpia Turzii (Sursa: INS, Tempo on-line) ............ 40
Fig. nr. 20 - Dinamica produciei de fructe n municipiul Cmpia Turzii i zona nconjurtoare
(Sursa: INS, Tempo on-line) .................................................................................................................. 41
Fig. nr. 21 - Legturi rutiere la nivel judeean ................................................................................. 62
Fig. nr. 22 - Schema infrastructurii de ap din Cmpia Turzii .......................................................... 68
Fig. nr. 23 - Zone defavorizate Cmpia Turzii .................................................................................. 79
Fig. nr. 24 - Spaiile verzi existente sau propuse PUG, spaii verzi de protecie, dotri pt. sport i
agrement ............................................................................................................................................... 90
Fig. nr. 25 - Repartizarea principalelor dotri din mun. Cmpia Turzii ............................................ 93
Fig. nr. 26 - Poziia municipiului Cmpia Turzii n Judeul Cluj ........................................................ 96
Fig. nr. 27 - Judeul Turda (Enciclopedia Minerva, Cluj -1930) ........................................................ 97
Fig. nr. 28 - Harta Iosefin a Transilvaniei 1769-1773 pag.110 i 125 ............................................ 99
Fig. nr. 29 - Extras din harta Romniei noua remprire administrativ 1926 ............................. 100
Fig. nr. 30 - Cartierele din Cmpia Turzii i zonele de extindere urban cf. P.U.G 2012 ............... 107
Fig. nr. 31 - Evoluia numrului de locuine total, 2002-2013 (Sursa: INS, Tempo on-line) .......... 108
Fig. nr. 32 - Dinamica autorizaiilor de construire i a locuinelor finalizate 2002-2013 (Sursa: INS,
Tempo on-line) .................................................................................................................................... 109
Fig. nr. 33 - Evoluia suprafeei locuibile pe locuin 2002-2013 (Sursa: INS, Tempo on-line)) .... 109
Fig. nr. 34 - Suprafaa medie util pe locuin individual nou (prevzut prin autorizaia de
construire) (Sursa: INS, Tempo on-line) .............................................................................................. 110
Fig. nr. 35 - Localizarea siturilor protejate propuse prin PUG 2012 (Sursa: PUG Cmpia Turzii
2012) ................................................................................................................................................... 111

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Fig. nr. 36 - Vulnerabilitatea la riscuri naturale n judeul Cluj (Sursa: Consiliul Judeean Cluj, 2006)
............................................................................................................................................................ 124
Fig. nr. 37 - Zonele cu risc de inundabilitate n municipiul Cmpia Turzii (Sursa: Urcan, 2012).... 126
Fig. nr. 38 - Organigrama Primriei Municipiului Cmpia Turzii (aprobat prin HCL CT nr. 37 din
20.03.2014) ......................................................................................................................................... 131
Fig. nr. 39 - Disfuncionaliti spaiale n municipiul Cmpia Turzii............................................... 141
Fig. nr. 40 - Municipiul Cmpia Turzii n Regiunea Nord-Vest ....................................................... 144
Fig. nr. 41 - SDTR, Studiul 15. Reeaua de localiti dup rang i importan. Sisteme urbane
populaie cumulat ............................................................................................................................. 144
Fig. nr. 42 - Piramida nevoilor umane dup A.H. Maslow ............................................................. 146
Fig. nr. 43 - Piramida nevoilor specifice ale vieii urbane (prin analogie cu piramida lui Maslow)
............................................................................................................................................................ 146
Fig. nr. 44 - Schema conceptual pentru formularea strategiei de dezvoltare a Municipiului
Cmpia Turzii....................................................................................................................................... 147
Fig. nr. 45 - Schema obiectivelor i msurilor specifice ale SD-MCT 2015-2020 ........................... 155
Fig. nr. 46 - Localizarea proiectelor identificate n municipiul Cmpia Turzii ................................ 164
Fig. nr. 47 - Numr elevi coala Mihai Viteazul .......................................................................... 231
Fig. nr. 48 - Numr elevi Liceul Victor Ungureanu ..................................................................... 231
Fig. nr. 49 - Numr elevi coala Avram Iancu ............................................................................. 231
Fig. nr. 50 - Numr elevi Liceul Pavel Dan .................................................................................. 231

List tabele utilizate n text


Tabel nr. 1 - Structura fondului funciar (2014) ................................................................................ 17
Tabel nr. 2 - Structura fondului funciar agricol (2014) .................................................................... 17
Tabel nr. 3 - Dinamica populaiei n Cmpia Turzii i localitile nvecinate, 1992-2014 ................ 22
Tabel nr. 4 - Dinamica sporului natural n Cmpia Turzii i n zona adiacent municipiului ........... 27
Tabel nr. 5 - Rata natalitii () ...................................................................................................... 27
Tabel nr. 6 - Rata fertilitii () ...................................................................................................... 27
Tabel nr. 7 - Rata mortalitii () ................................................................................................... 28
Tabel nr. 8 - Rata de nupialitate ().............................................................................................. 28
Tabel nr. 9 - Rata de divorialitate ()............................................................................................ 28
Tabel nr. 10 - Dinamica sporului natural n Cmpia Turzii i n zona adiacent municipiului ......... 29
Tabel nr. 11 - Principalii angajatori privai din Cmpia Turzii (2011) .............................................. 32
Tabel nr. 12 - Principalii angajatori privai din Cmpia Turzii (2012) .............................................. 32
Tabel nr. 13 - Principalii angajatori privai din Cmpia Turzii (2013) .............................................. 33
Tabel nr. 14 - Structura suprafeelor cultivate i a produciei agricole n Cmpia Turzii, n perioada
2010-2014 ............................................................................................................................................. 39
Tabel nr. 15 - Efectivul de animale n Cmpia Turzii ........................................................................ 41
Tabel nr. 16 - Evoluia unitilor de cazare turistice din Cmpia Turzii ........................................... 49
Tabel nr. 17 - Principalele ntreprinderi din Cmpia Turzii, dup cifra de afaceri, n 2011 ............. 51
Tabel nr. 18 - Principalele ntreprinderi din Cmpia Turzii, dup cifra de afaceri, n 2012 ............. 51
Tabel nr. 19 - Principalele ntreprinderi din Cmpia Turzii, dup cifra de afaceri, n 2013 ............. 51
Tabel nr. 20 - Caracteristici ale activitii ntreprinderilor din Cmpia Turzii .................................. 52
Tabel nr. 21 - Principalele ntreprinderi din Cmpia Turzii, dup profitul nregistrat n 2013 ........ 53
Tabel nr. 22 - Investiiile strine n zona Cmpia Turzii Turda (2014) .......................................... 53
Tabel nr. 23 - Reeaua stradal a municipiului Cmpia Turzii ......................................................... 62
Tabel nr. 24 - Numrul de vehicule nregistrate n evidenele fiscale ale Mun. Cmpia Turzii ....... 66
Tabel nr. 25 - Cantitatea de ap potabil distribuit consumatorilor n municipiul Cmpia Turzii
(Mii mc) ................................................................................................................................................. 68

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Tabel nr. 26 - Lungimea total a reelei simple de distribuie a apei potabile n municipiul Cmpia
Turzii (km) ............................................................................................................................................. 68
Tabel nr. 27 - Lungimea total simpl a conductelor de canalizare n municipiul Cmpia Turzii (km)
.............................................................................................................................................................. 68
Tabel nr. 28 - Uniti sanitare pe categorii de uniti i forme de proprietate .............................. 74
Tabel nr. 29 - Personalul medico-sanitar pe categorii i forme de proprietate .............................. 75
Tabel nr. 30 - Cauzele principale de spitalizare ............................................................................... 76
Tabel nr. 31 - Consultaii Camera de gard ..................................................................................... 76
Tabel nr. 32 - Asistena medical spitaliceasc ............................................................................... 76
Tabel nr. 33 - Grupurile vulnerabile din municipiul Cmpia Turzii ................................................. 78
Tabel nr. 34 - Tabel comuniti srace Cmpia Turzii...................................................................... 80
Tabel nr. 35 - Uniti de nvmnt n municipiul Cmpia Turzii ................................................... 83
Tabel nr. 36 - Personalul didactic pe niveluri de educaie n municipiul Cmpia Turzii .................. 84
Tabel nr. 37 - Populaia colar pe niveluri de educaie n municipiul Cmpia Turzii ..................... 84
Tabel nr. 38 - Monumente istorice din Cmpia Turzii conform LMI 2010..................................... 101
Tabel nr. 39 - Situaia indicatorilor de dotare i utilare a locuinelor n 2011 (RPL) ..................... 106
Tabel nr. 40 - Structura bugetului local n intervalul 2012-2014 ................................................... 132
Tabel nr. 41 - Obiectivele Tematice (OT) ale Fondurilor Structurale ale UE pentru perioada 2014 2020 .................................................................................................................................................... 157
Tabel nr. 42 - Corelarea SD-MCT 2015-2020 cu Obiectivele Tematice ale Fondurilor Structurale ale
UE pentru perioada 2014 - 2020......................................................................................................... 157
Tabel nr. 43 - Corelare proiecte SD-MCT 2015-2020 cu Obiectivele SDTR.................................... 160
Tabel nr. 41 - Monumente i ansambluri de arhitectur - propuse .............................................. 229
Tabel nr. 42 - Monumente de for public - propuse ....................................................................... 230
Tabel nr. 43 - Monumente memoriale/funerare - propuse .......................................................... 230

List fotografii utilizate n text:


Foto nr. 1 - Valea Arieului pe teritoriul municipiului Cmpia Turzii (Sursa: panoramio.com) ....... 13
Foto nr. 2 - Combinatul metalurgic Industria Srmei Cmpia Turzii S.A., n 2015 .......................... 44
Foto nr. 3 - Zona industrial REIF ..................................................................................................... 45
Foto nr. 4 - Piaa agro-alimentar central din Cmpia Turzii......................................................... 46
Foto nr. 5 - Proiect piaa agro-alimentar - Str. Mureului ............................................................. 46
Foto nr. 6 - Centrul comercial Lidl Cmpia Turzii............................................................................. 47
Foto nr. 7 - Pensiunea i restaurantul Milexim ........................................................................... 49
Foto nr. 8 - Zona de agrement La Trei Lacuri, Cmpia Turzii (ziar15minute.net) ........................ 56
Foto nr. 9 - Traversare la nivel peste calea ferat - Str. Ion Raiu ................................................... 63
Foto nr. 10 - Pod peste Arie - Calea Turzii ...................................................................................... 64
Foto nr. 11 - Gara Cmpia Turzii i fasciculul de linii de cale ferat din zona grii.......................... 65
Foto nr. 12 - Linii de cale ferat de uz industrial abandonate ......................................................... 65
Foto nr. 13 - Traseu ciclabil n Parcul Mare din Cmpia Turzii........................................................ 66
Foto nr. 14 - Grdinia cu program prelungit "Pinocchio"............................................................... 85
Foto nr. 15 - coala Gimnaziala Avram Iancu ............................................................................... 86
Foto nr. 16 - coala Gimnaziala Mihai Viteazul ............................................................................ 86
Foto nr. 17 - Colegiul Tehnic Victor Ungureanu (Sursa: ziar15minute.net) ................................. 87
Foto nr. 18 - Liceul Teoretic Pavel Dan ......................................................................................... 88
Foto nr. 19 - Casa de cultur Ionel Floaiu (iulie 2015) ................................................................ 89
Foto nr. 20 - Parcul central Ionel Floaiu. ..................................................................................... 91
Foto nr. 21 - Scuarul din strada Bariiu. ........................................................................................... 91
Foto nr. 22 - Scuarul cu bustul lui Mihai Viteazul ............................................................................ 91
Foto nr. 23 - Scuarul cu bustul lui Avram Iancu ............................................................................... 91

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Foto nr. 24 - Sala sporturilor Ioan Stantiev (stnga) Arena de tenis Vaida Gavril" (dreapta)
(Sursa: : http://campiaturzii.arts.ro, http://www.turdanews.net)...................................................... 92
Foto nr. 25 - Parcul central Ion Floaiu....................................................................................... 102
Foto nr. 26 - Ansamblul Ardeleana (stnga) / Fanfara Promenada (dreapta) ........................ 103
Foto nr. 27 - Blocul de locuine ANL2004 din Str. Bariiu 38 (Sursa: cmpiaturzii.ro)................... 105
Foto nr. 28 - Locuine individuale construite n perioada 2004-2009 ........................................... 108
Foto nr. 29 - Cabluri vizibile pe stlpii de iluminat public n zona central. .................................. 111
Foto nr. 30 - Imagine din rondul central cu parcul Ionel Floaiu i Casa de Cultur .................. 112
Foto nr. 31 - Scuarul i arena de tenis din ansamblul Colonia Maria ......................................... 112
Foto nr. 32 - Zona Str. Bii, cartier central..................................................................................... 113
Foto nr. 33 - Parcaj pe spaiul verde al parcelei unei locuine colective de pe Aleea Construciilor.
............................................................................................................................................................ 113
Foto nr. 34 - Garaje individuale cu acces din alee nepavat. ........................................................ 114
Foto nr. 35 - Strada Crbuilor, o strad secundar din cartierul art ...................................... 115
Foto nr. 36 - Locuine palat ale populaiei rome, Str. Luncii ...................................................... 115
Foto nr. 37 - Micro-cartier nou planificat n zona art, Str. Nichita Stnescu ............................. 116
Foto nr. 38 - Cartier Lut ................................................................................................................. 116
Foto nr. 39 - Baza 71 Aerian Cmpia Turzii (Sursa: wikimapia.org) ............................................. 120
Foto nr. 40 - Depozite necontrolate de deeuri din construcii i zone cu vegetaie n exces ...... 121

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

I . ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE


1 Cadrul natural
Cadrul natural reprezint baza de dezvoltare a unui teritoriu. Caracteristicile cadrului
natural influeneaz direciile i nivelul de dezvoltare al spaiilor urbane, prin oferirea de
avantaje sau impunerea unor restricii de dezvoltare.
Particularitile cadrului natural al municipiului Cmpia Turzii au fost analizate prin
investigarea urmtoarelor elemente: relief i structur geologic; clim; uniti acvatice;
nveli biopedogeografic; riscuri naturale; arii protejate; i calitatea mediului.

1.1 Poziie geografic


Cmpia Turzii s-a dezvoltat n cadrul Depresiunii Turda Cmpia Turzii, subunitate de
relief a Culoarului Arieului Inferior, corespunztor sectorului de vale al rului Arie cuprins
ntre unitatea montan i confluena sa cu Mureul. Spre amonte limita teritorial este
reprezentat de comuna Moldoveneti, spre aval culoarul se ntinde pn n zona comunei
Gura Arieului. Totodat, din punct de vedere fizico-geografic, culoarul este mrginit la vest
de Culmea Trascului, la nord de Culmea
Feleacului (Dealurile Turzii), la est de Cmpia
Transilvaniei, iar la sud de Podiul Trnavelor,
prin subunitatea Podiul Mhceni (Figura
1) 1,2.
Configuraia teritorial a culoarului este cea a
unui arc avnd convexitatea general spre
nord i orientare NV-SE. Totodat, culoarul
este asimetric, astfel c teritoriul su stng
este mai ngust, iar cel drept mai ntins. Astfel,
malul drept al rului are o lime de 9,7 km n
dreptul Cmpiei Turzii, n timp ce malul stng
se ntinde pe doar 1,6 km. Morfologia
versanilor este de asemenea diferit,
versantul stng fiind mai abrupt dect cel
drept, nregistrnd denivelri de 60-100 m i
fiind marcat de cueste, n special n sectorul
Viioara-Hdreni. Aceste caracteristici ale
culoarului au fost influenate de structura sa
geologic i de nclinarea N-NE a straturilor 3
Fig. nr. 1 - Cmpia Turzii i poziia sa geografic (Sursa: Urcan, 2012)

Pop G.P. (2012), Depresiunea Transilvaniei, Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca.

Urcan I.C. (2012), Studiu de hidrologie urban n Culoarul Depresionar Turda Cmpia Turzii, tez de
doctorat, Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca, Cluj-Napoca.

Neme M.N., Mera L., Lechinan V., Bujor E., Deac V., Suciu A. (1998), Cmpia Turzii. Istorie. Cultur.
Civilizaie, Casa Crii de tiin, Cmpia Turzii.

10

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

1.2 Relief i structur geologic


Relieful specific culoarului este cel de dealuri, terase i lunc, iar Cmpia Turzii este
situat n zona de terase a luncii largi a Arieului, cu altitudini de 300-305 m, n timp ce
altitudinea maxim cea mai apropiat este de 520 m, pe teritoriul comunei Clrai.
Culoarul depresionar este caracterizat de o energie redus a reliefului i de frecvena
pantelor de sub 5 grade. Pantele cu nclinri ntre 5-15 grade sunt caracteristice teraselor i
versanilor de pe partea stng a Arieului, iar pantele de peste 15 grade apar numai la
periferia culoarului, n zonele de contact cu unitile vecine 4.
Structura geologic a Culoarului Arieului Inferior cuprinde formaiuni sedimentare
badeniene, sarmaiene i cuaternare. n zona de terase a culoarului, structura geologic
include calcare, conglomerate, gresii, pietriuri i nisipuri.
Caracteristicile generale ale reliefului reprezint avantaje teritoriale pentru Municipiul
Cmpia Turzii, acesta dispunnd de spaii largi i line de dezvoltare ctre zona adiacent din
sud (comuna Clrai) i vest (comuna Mihai Viteazu).
De asemenea, specificul structurii geologice locale ofer posibilitatea valorificrii
resurselor de subsol prin dezvoltarea industriei materialelor de construcii, cu oportunitatea
atragerii investiiilor externe n acest domeniu i sprijinirea dezvoltrii unei reele locale de
exploatare.

1.3 Elemente climatice 5


Clima temperat continental-moderat de pe teritoriul Romniei se manifest n zona
municipiului Cmpia Turzii prin temperaturi medii multianuale de 8,6C. Temperaturile
medii lunare sunt de -3,6C, n luna ianuarie, i de 19,8C, n luna iulie, ajungndu-se astfel la
o amplitudine termic de 23,2C.
Variaia temperaturii medii anuale evideniaz tendinele globale de cretere a
temperaturii aerului, nregistrndu-se intervale de 3-4 ani cu medii anuale de 8-9C, urmate
de perioade de 2-3 ani cu medii anuale de 9-10C. Efectele acestei variaii se manifest prin
creterea general a instabilitii atmosferice i prelungirea perioadelor de secet n
alternan cu cele pluviale, reprezentnd un risc pentru culturile agricole.
Temperaturile extreme absolute s-au nregistrat la data de 25 ianuarie 1942 (-32,6C) i,
mai recent, ca urmare a schimbrilor climatice globale, la data de 24 iunie 2002 (40C).
Zilele cu nghe (temperaturi egale sau mai mici de 0C) sunt relativ numeroase,
nregistrnd o frecven medie de 130,8 zile pe an. Deoarece reprezint un risc adiional
pentru culturile agricole, este important apariia ngheurilor timpurii de toamn i a celor
trzii de primvar, astfel c prima zi de nghe corespunde primei decade a lunii octombrie,
iar ultima zi de nghe are loc n ultima decad din luna aprilie.
n acelai timp, numrul zilelor calde de var (temperaturi egale sau mai mici de 25C)
este mai sczut n comparaie cu zonele extracarpatice 56,9 zile pe an.

Neme M.N., Bujor E. (2007), Cmpia Turzii. O istorie a municipiului n date de baz, Editura Napoca Star,
Cluj-Napoca.

Pop G.P. (2012), Depresiunea Transilvaniei, Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca.

11

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Umezeala aerului arat gradul de saturare al aerului atmosferic cu vapori de ap. Pentru
zona municipiului Cmpia Turzii, umezeala relativ nregistreaz valori medii anuale n jur de
74-75%, dar prezint valori difereniate pe parcursul anului. Pentru luna ianuarie, se
nregistreaz o umezeal relativ de 84-88%, iar pentru luna octombrie de 76-80%. Ca o
consecin a frecvenei ridicate a zilelor cu foehn, n luna aprilie, umezeala relativ este de
64-68%, iar n luna iulie de 56-64%, nregistrndu-se astfel valorile cele mai reduse din
regiune.
Nebulozitatea, exprimnd gradul de acoperire cu nori, nregistreaz valori de 5,5-6,0
zecimi. Maximul principal de acoperire cu nori se nregistreaz n luna decembrie, n timp ce
minimul este specific perioadei august-septembrie. Pentru lunile iulie i august, n Culoarul
Arieului Inferior, nebulozitatea este de 4,0-4,5 zecimi, n timp ce n luna decembrie crete
pn la 7,0-7,5 zecimi. Indicele de nebulozitate evideniaz numrul de zile senine i
numrul de zile noroase. Zilele senine nregistreaz valori anuale de 100-110 zile, iar zilele
noroase numr 120-140 zile/an.
n relaie cu obstacolul natural reprezentat de Munii Apuseni, se ajunge la reducerea
cantitilor de precipitaii n culoarul depresionar. Astfel, precipitaiile medii anuale
nregistreaz valori mai sczute (538,7 mm) dect media naional (637 mm), ca urmare a
manifestrii curenilor de aer de tip foehn, iar cantitile extreme anuale ale precipitaiilor
se ncadreaz ntre maxim 800-900 mm, n anii ploioi, i minim 300-350 mm, n anii
secetoi. Numrul mediu anual de zile cu precipitaii 111 (variind ntre 110-120 zile, n
general) este egal cu numrul mediu anual al zilelor senine, iar cantitatea maxim de
precipitaii nregistrat pe durata unei zile a fost de 73,3 mm (n iunie 1931).
Comparativ cu media multianual, mediile anotimpuale i cele lunare sunt diferite. Astfel,
semestrul cald (aprilie-septembrie) totalizeaz aproximativ 2/3 din cantitatea medie anual
de precipitaii (350 mm), n timp ce n semestrul rece (octombrie-martie), precipitaiile
reprezint doar 1/3 (170 mm). n perioada de iarn, cade mai puin de 15% (n general, sub
90 mm) din cantitatea anual de precipitaii, iar primvara se ajunge la aprox. 25%, valorile
cele mai mari nregistrndu-se n luna mai (n jur de 13% din media multianual). Cantitile
cele mai mari de precipitaii se nregistreaz n lunile de var, cnd valorile ajung la peste
40% din media anual (200-350 mm), apoi, n anotimpul de toamn, precipitaiile se reduc
la jumtate fa de perioada de var, ajungnd la aprox. 20% din media anual. Distribuia
cantitilor de precipitaii pe parcursul unui an este favorabil necesitilor culturilor
agricole.
Precipitaiile de tip ninsoare se manifest, de regul, n perioada de la sfritul lunii
noiembrie pn la nceputul lunii martie, nregistrndu-se o medie anual de 17,4 zile cu
ninsoare (sub 20 zile n general). Stratul de zpad nregistreaz valori relativ sczute,
avnd o grosime medie de sub 20 cm i putnd persista pn la trei luni, cu ntreruperi (6070 zile n general).
Pe teritoriul Cmpiei Turzii au loc i precipitaii de tip brum, n special din prima
jumtate a lunii septembrie, dar i aproape pe ntreaga durat a primverii, n timp ce riscul
precipitaiilor cu grindin este mai degrab sczut.
Direciile cele mai frecvente de manifestare a vntului, nregistrnd ponderi apropiate,
sunt cele de nord-vest, sud-vest i sud-est. n schimb, direcia nord-vest prezint viteza cea
mai ridicat 5-6 m/s, n timp ce pentru direciile sud-vest i sud-est ale vntului, mediile
anuale se reduc pn la 2-3 m/s. Variaia anotimpual a vitezei vntului prezint cele mai
12

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

ridicate valori primvara, cu un maxim n lunile aprilie-mai, iar minimul de vitez se


nregistreaz toamna, n lunile octombrie-noiembrie.
Poziia specific a Culoarului Arieului Inferior fa de Munii Apuseni i frecvena mai
ridicat a circulaiei vestice conduc la nregistrarea unor cureni de aer de tip foehn n
cadrul culoarului, cu o frecven de aprox. 45 de zile pe durata ntregului an. Circulaia de tip
foehn, caracteristic perioadei de primvar (lunile aprilie-mai), conduce la modificarea
elementelor climatice. Un efect teritorial pozitiv pentru dezvoltarea agriculturii locale,
manifestat primvara prin ridicarea temperaturilor i reducerea precipitaiilor, a fost
dezvoltarea unor culturi agricole favorizate de aceste condiii climatice, cum este cazul
culturilor de vi de vie (n zona nconjurtoare, nu i pe teritoriul municipiului Cmpia
Turzii, conform datelor statisitce).

1.4 Reea hidrografic 6,7


Reeaua hidrografic a municipiului Cmpia Turzii este tributar Arieului (Foto nr. 1),
oraul fiind traversat prin nord i prin est de apele acestuia (Figura nr. 2). Caracteristicile
principale ale acestei reele sunt ramificaia slab, avnd o densitate sczut, de 0,50
km/km2, i pant redus de scurgere.

Foto nr. 1 - Valea Arieului pe teritoriul municipiului Cmpia Turzii (Sursa: panoramio.com)

Debitul minim al Arieului a fost de 2,5 m/s n 1953, valorile cele mai reduse
nregistrndu-se, n general, n luna septembrie (13,5 m/s), din cauza precipitaiilor sczute
i a secetei din perioada de var, n timp ce volumul maxim al scurgerii se nregistreaz n
luna aprilie (52,5 m/s). Perioada de debit maxim este influenat de topirea zpezilor i a
precipitaiilor abundente specifice intervalului. n aceste condiii climatice i hidrologice,
crete riscul inundaiilor ca urmare a viiturilor. Inundaiile cele mai puternice produse ca
urmare a viiturilor de pe Arie, implicnd n acelai timp i afluenii si, au condus la creteri
ale apei de pn la 2-3 m deasupra nivelului terenului.

Neme M.N., Mera L., Lechinan V., Bujor E., Deac V., Suciu A. (1998), Cmpia Turzii. Istorie. Cultur.
Civilizaie, Casa Crii de tiin, Cmpia Turzii.

Neme M.N., Bujor E. (2007), Cmpia Turzii. O istorie a municipiului n date de baz, Editura Napoca Star,
Cluj-Napoca.
7

13

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Principalii aflueni de dreapta ai Arieului, din zona municipiului Cmpia Turzii, unde rul
i schimb direcia dinspre VE spre S i SE, sunt Valea Trsnit, care izvorte la nord-est de
satul Bogata i se vars la sud-est de ora, nspre Viioara i prul Racoa. Acesta din urm
izvorte la sud de fosta comun Poiana, astzi cartier al municipiului Turda, strbate zona
industrial a Cmpiei Turzii i se vars n apropierea cartierului Sncrai, n partea de est a
oraului. Cursul de ap al prului Racoa este regularizat, ncepnd de la intrarea sa n ora
(zona fostelor sere), pn la drumul judeean care face legtura ctre comuna Viioara.
Afluentul de stnga al Arieului este Valea Florilor, cartierul Lut aflndu-se la confluena
celor dou cursuri de ap. Vile afluente ale Arieului sunt largi i slab ramificate, avnd
pant mic de scurgere i cuprind mlatini.
Afluenii Arieului dispun de o alimentare de tip pluvial, care mpiedic asigurarea
utilizrii acestora pentru irigarea culturilor agricole. n asociere cu o contribuie acvifer
subteran moderat, afluenii se confrunt cu reducerea debitelor n perioadele de secet,
avnd o scurgere de tip semipermanent. Acest lucru, n relaie cu numrul redus de aflueni
pe care i primete n aval de Turda, favorizeaz un debit stabil al Arieului, de la intrarea sa
n culoar (22 m/s), pn la vrsarea sa n Mure (23,1 m/s). Astfel, riscul general de
inundaii este mai redus, iar resursele de ap pstreaz dimensiuni constante cu utilitate
n procesul de gestiune a acestora.

Fig. nr. 2 - Reeaua hidrografic a municipiului Cmpia Turzii, n cadrul Culoarului depresionar Turda Cmpia Turzii
(Sursa: Urcan, 2012)

Resursele de ap de suprafa ale municipiului Cmpia Turzii reprezint 4,7% (112 ha) din
suprafaa total a oraului. n cadrul Culoarului Arieului Inferior i a zonei de influen a
municipiului, resursele totale de care dispune regiunea sunt de 693 ha, la nivelul anului

14

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

2013, incluznd, alturi de Cmpia Turzii, municipiul Turda (216 ha) i comunele Luna (200
ha), Clrai (15 ha) i Viioara (150 ha). Reprezentnd doar 2,58% din suprafaa total a
regiunii, resursele de ap de suprafa ale acesteia solicit gestiunea acestora din
perspectiva protejrii i conservrii lor, cu urmrirea unor posibiliti de cretere a
dimensiunii acestora 8.
Resursele de ap freatic sunt cantonate n depozitele cuaternare al culoarului. Stratul de
ap freatic se afl aproape de suprafa n lunca Arieului, variind ntre 0,30 m i 0,50 m
adncime i existnd o legtur direct ntre acesta i curgerea rului. Astfel, n funcie de
debitul su i datorit faptului c apa sa este infiltrat n depozitele teraselor, Arieul fie
alimenteaz stratul acvifer (la cote ridicate), n amonte de comuna Mihai Viteazu, fie l
dreneaz, n cazul cotelor mai sczute. Alte surse de asigurare optim a debitelor apelor
freatice din zona Cmpia Turzii sunt scurgerile de pe versanii din apropiere i apa de
precipitaii din zona de piemont (Podiul Mhceni) din sudul oraului.
Caracteristicile pnzei freatice menin un debit ridicat i constant al acesteia i
garanteaz asigurarea unor mari cantiti de ap potabil i industrial, oferind
oportunitatea, att municipiului Cmpia Turzii, ct i regiunii imediate, de a-i menine i
dezvolta activitile industriale.
Existena canalului de colectare a apelor freatice care se scurg dinspre sud ctre Arie,
canal construit n anii 60 n partea de sud-vest a oraului, pentru necesitile combinatului
metalurgic, mpiedic funcionarea optim a puurilor din gospodriile populaiei, cu
efecte n mod special asupra grdinilor de legume din intravilan. O oportunitate pentru
gestiunea resurselor de ap ale oraului n special privind necesitile culturilor agricole este
posibilitatea de a folosi acest canal colector n cadrul unui sistem local de irigaii 9.
Nivelul pnzei freatice indic un maxim la sfritul iernii i la nceputul primverii, n
funcie de topirea zpezilor, iar minimul apare la sfritul verii i la nceputul toamnei, n
lunile septembrie-octombrie, cnd evaporaia ridicat i cantitatea redus de precipitaii
determin scderea orizontului freatic, fr a exista riscul neasigurrii necesarului potabil
prin reducerea resurselor de ap. Astfel, din punct de vedere cantitativ, necesarul de ap
potabil se asigur i n condiii de secet hidrologic, datorit izvoarelor de teras i prin
utilizarea puurilor cu adncimi de lucru sub talvegul albiei.
Pentru aprovizionarea cu ap a municipiului Cmpia Turzii, sursa subteran este
reprezentat de puurile situate la Poiana (cartier al oraului Turda) i comuna Luna
(captarea Clrai), n timp ce sursa de suprafa provine din Valea Hadate (comuna
Corneti, n amonte de confluena cu Arieul), de unde apa este pompat ctre o staie de
tratare din sudul oraului Turda.
Dintre problemele specifice dinamicii pnzei freatice, se remarc perioadele cu
precipitaii abundente, cnd apa freatic se ridic la suprafa n unele zone ale oraului,
mai ales n cartierul art, conducnd la nmltiniri i la propagarea vegetaiei hidrofile. n
aceste cazuri, sunt necesare lucrri speciale de drenare i ndiguire.

INS (2015), Serii de date Tempo 1990-2015, Institutul Naional de Statistic, Bucureti.

Experiment Proiect (2012), Reactualizare P.U.G. i R.L.U. Municipiul Cmpia Turzii, Jud. Cluj, Cluj-Napoca.

15

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

1.5 Caracteristici ale solurilor 10


Tipologia solurilor specifice Culoarului Arieului Inferior cuprinde soluri brune
cernoziomice de teras, soluri aluviale brune de lunc i cernoziomuri levigate, n zona
deluroas.
Caracteristicile solurilor evideniaz potenialul agricol ridicat al terenurilor ns
produciile agricole necesit susinerea calitii solurilor printr-un sistem eficient de irigaii,
din cauza precipitaiilor generale insuficiente i a perioadelor frecvente de secet.

1.6 Vegetaie i biodiversitate11,12


Vegetaia natural dominant este cea de silvostep, cuprinznd pduri, tufriuri i
pajiti naturale, cu asociaii de pajiti secundare cu piu i alte formaiuni ierboase xerofile.
Vegetaia ierboas deine ponderea cea mai ridicat din cadrul vegetaiei naturale, iar
vegetaia forestier ocup suprafee reduse, n urma defririlor efectuate de-a lungul
timpului, pentru mrirea suprafeelor agricole. Asociaiile vegetale forestiere naturale din
Culoarul Arieului Inferior sunt reprezentate de pdurile de foioase i de zvoiul de lunc.
Pdurile de foioase acoper zonele deluroase, i terasele mai nalte, iar vegetaia de lunc
este specific n lungul vilor Arieului i Racoei.
Pdurile i vegetaia forestier asociat ocup mai puin de 1% (0,96%, 23 ha) din
suprafaa municipiului Cmpia Turzii. n ntreaga regiune local, fondul forestier ocup un
total de 723 ha, reprezentnd 2,69% din suprafaa acesteia (26.805 ha), cele mai ntinse
suprafee nregistrndu-se, n 2013, n comunele Luna (280 ha) i Viioara (233 ha). Turda
dispune de 104 ha de pdure, iar comuna Clrai de 83 ha 13.
Ca urmare a exploatrilor agricole extinse, pajitile dein suprafee restrnse, fiind
dispuse n special pe terenurile mai puin favorabile practicrii agriculturii.
Fauna natural specific teritoriului municipiului Cmpia Turzii i zonei nconjurtoare
include diferite specii de mamifere carnivore (vulpea, bursucul, dihorul, vidra), roztoare
(iepurele, hrciogul, oarecele de cmp) sau insectivore (ariciul, crtia), alturi de insecte,
psri comune i faun piscicol, n apele Arieului.
Principalele probleme privind vegetaia natural sunt legate de extinderea suprafeelor
agricole destinate culturilor mari de cereale odat cu reducerea pajitilor naturale
conducnd, pe lng modificrile mediului natural (schimbri n acoperirea cu vegetaie a
terenurilor, reducerea habitatelor naturale ale speciilor faunistice), la reducerea
posibilitilor de diversificare ale economiei locale, prin dezvoltarea unor sectoare de
activitate precum creterea animalelor cu utilizarea pajitilor naturale.

Urcan I.C. (2012), Studiu de hidrologie urban n Culoarul Depresionar Turda Cmpia Turzii, tez de
doctorat, Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca, Cluj-Napoca.

10

11

Pop G.P. (2012), Depresiunea Transilvaniei, Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca.

Neme M.N., Mera L., Lechinan V., Bujor E., Deac V., Suciu A. (1998), Cmpia Turzii. Istorie. Cultur.
Civilizaie, Casa Crii de tiin, Cmpia Turzii.

12

13

INS (2015), Serii de date Tempo 1990-2015, Institutul Naional de Statistic, Bucureti.

16

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

1.7 Resursele solului i subsolului (utilizarea terenurilor, fondul


funciar)
Municipiul Cmpia Turzii se ntinde pe o suprafa de 2.374 ha 14, din care 40% (956,47
ha 15) reprezint intravilanul localitii, iar 60% reprezint terenurile extravilane.
Structura fondului funciar (Tabel nr. 1) evideniaz faptul c municipiul Cmpia Turzii
dispune de cele mai reduse resurse de teren n cadrul zonei limitrofe din sud-estul judeului
Cluj. Cmpia Turzii nregistreaz o pondere a suprafeelor agricole (64,03%) apropiat de
media judeean. n prezent (date 2014) terenurile agricole ale oraului se afl n totalitate
n proprietate privat, ntr-o pondere semnificativ mai ridicat dect n cazul municipiului
Turda 69.59% (4.177 ha). Se constat astfel, potenialul important al suprafeelor agricole
ale municipiului Cmpia Turzii care pot intra n circuitul economic competitiv n condiiile
unei exploatri eficiente i al ncurajrii investiiilor private n sectorul agricol.

Jud. Cluj
Cluj-Napoca
Cmpia Turzii
Turda
Clrai
Luna
Viioara

432.835
9.837
1.520
6.002
3.189
4.127
4.696

234.604
8.116
854
3.154
601
1.191
1.457

163.766
2.826
19
104
83
292
183

8.626
525
85
216
15
125
150

19.403 11.842
3005
168
663
87
701
281
150
89
557
131
150
126

Terenuri
degradate i
neproductive

667.440
17.953
2.374
9.156
3.790
5.318
6.153

Ci de
comunicaii

Terenuri
neagricole
(ha)

Terenuri
ocupate cu
construcii

Suprafa
agricol
(ha)

Terenuri
ocupate cu
ape, bli

Suprafa
total (ha)

Pduri i alt
vegetaie
forestier

Tabel nr. 1 - Structura fondului funciar (2014)

30.968
1.592
1.852
264
86
848

Sursa datelor: INS, Tempo on-line

Jud. Cluj
Cluj-Napoca
Cmpia Turzii
Turda
Clrai
Luna
Viioara

182.570
4.884
1.384
4.857
2.087
3.434
3.090

152.206
2.679
79
888
817
645
1.005

93.276
958
57
141
219
32
589

247
60
11
15
7

Livezi i
pepiniere
pomicole
(ha)

432.835
9.837
1.520
6.002
3.189
4.127
4.696

Vii i
pepiniere
viticole (ha)

667.440
17.952
2.378
9.156
3.790
5.328
6.153

Fnee (ha)

Suprafa
agricol
(ha)

Puni (ha)

Suprafa
total (ha)

Terenuri
arabile (ha)

Tabel nr. 2 - Structura fondului funciar agricol (2014)

4.536
1.316
56
55
1
5

Sursa datelor: INS, Tempo on-line

Datele INS 2014 indic o diferen de 4 ha n minus fa de anul 2013 (2.378 ha). Pentru comuna Luna
diferena n minus este de 10 ha.
14

15

Conf. PUG aprobat 2012 i INS Tempo on-line.

17

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Structura terenurilor neagricole ale municipiului Cmpia Turzii cuprinde la nivelul anului
2014 16:
663 ha ocupate de construcii, n cretere cu peste 200 ha fa de statistica anului
2013 (433 ha)
87 ha ocupate de ci de comunicaii i ci ferate (cifr relativ staionar)
19 ha de pduri i alt vegetaie forestier, n scdere cu 4 ha fa de anul 2013
85 ha de suprafee ocupate cu ape i bli, n scdere cu peste 25 ha fa de 2013
(112 ha)
0 ha terenuri degradate i neproductive, n scdere fa de cele 5 ha consemnate
pn n 2013.
Pdurile i vegetaia forestier ocup mai puin de 1% (0,8%) din suprafaa teritoriului
administrativ al municipiului Cmpia Turzii, astfel c exist posibiliti limitate de a dezvolta
economia forestier a oraului din resurse locale. De altfel, n ntreaga zon limitrof
suprafaa forestier este redus i n scdere. Pe termen mediu i lung, este necesar
creterea suprafeelor ocupate cu vegetaie forestier, mai ales n zonele de versant unde,
ca urmare a proceselor asociate, exploatarea agricol a terenurilor este neproductiv.
n condiiile unui teritoriu administrativ relativ mic, ponderea zonelor construite i a
cilor de comunicaii este mai mare dect n cazul teritoriilor adiacente (cca. 31,5% n total,
fa de valori situate ntre 5 15%).
innd cont de resursele de teren disponibile i de structura acestora, n special legat de
intrarea n circuitul productiv a terenurilor degradate (semnificative ca suprafa la nivelul
municipiului Turda i al comunelor Clrai i Viioara) este necesar stabilirea unor planuri
comune de dezvoltare la nivelul zonei limitrofe astfel nct, prin parteneriat i
complementaritate, zona aparinnd municipiilor Cmpia Turzii i Turda i comunelor
Clrai, Luna i Viioara, s se constituie ntr-un mediu economic complex i stabil.
Evoluia terenurilor agricole ale municipiului Cmpia Turzii indic o relativ stabilitate a
suprafeei acestora (Figura nr. 3), nregistrndu-se diferene semnificative doar n intervalul
1997-2000, cnd a existat o scdere mai mare de 100 de ha (n 1997), urmat de o cretere
de peste 300 ha a suprafeei terenurilor agricole fa de intervalul stabil anterior (19901996).

Fig. nr. 3 - Dinamica i structura terenurilor agricole din Cmpia Turzii


(Sursa datelor: INS, Tempo on-line)

16

Conform INS Tempo on-line.

18

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Resursele subsolului din zona de vecintate a municipiului Cmpia Turzii sunt legate n
principal de prezena zcmintelor de sare, a apelor minerale i a materialelor naturale de
construcii, datorit specificului structurii geologice a Culoarului Arieului Inferior. n acest
sens, se remarc resursele de argil, resursele de sare i apele minerale srate de la Turda,
i cariera de calcar de la Snduleti, din apropiere de Turda. Pe teritoriul municipiului
Cmpia Turzii, exist resurse de argil pe stnga Arieului, exploatate n fabricarea crmizii
i a iglei de ctre Cercon Arieul S.A., cu activitate nchis n prezent 17.

1.8 Arii naturale protejate


Pe teritoriul administrativ al Cmpiei Turzii lipsesc ariile protejate, dar oraul este
nconjurat de rezervaii naturale din zon Cheile Turzii, Bioara, Lacurile Srate i din
regiune Munii Apuseni (Valea Arieului, Valea Ierii, Valea Rmeilor).
Cheile Turzii, aflate pe teritoriul comunelor Mihai Viteazu i Petreti, reprezint o arie
natural protejat de importan naional, cu valoare mixt: geologic, peisagistic,
botanic (plante endemice). Suprafaa total este de 104 ha, iar rezervaia a fost nfiinat n
1938.
Srturile i Ocna Veche, situate pe teritoriul municipiului Turda, sunt recunoscute ca
rezervaii naturale botanice, avnd o suprafa de cca. 10 ha. n acelai timp Bile Turda
reprezint o arie natural protejat de importan judeean.
Cu toate c lipsa arealelor protejate poate fi considerat o reducere a complexitii
teritoriale a municipiului Cmpia Turzii, aceasta reprezint un posibil avantaj n procesul de
dezvoltare a localitii deoarece n absena unor restricii speciale privind protejarea unor
arii naturale, resursele funciare ale oraului pot fi utilizate n totalitate pentru
implementarea proiectelor de dezvoltare i n practicarea activitilor economice aferente
tuturor sectoarelor.
n acelai timp, existena unor areale naturale protejate n zona nconjurtoare a
municipiului Cmpia Turzii reprezint o oportunitate deoarece o parte din economia
oraului beneficiaz de veniturile generate de prezena turitilor sosii n ora pentru
vizitarea obiectivelor din zona nconjurtoare. Planurile de dezvoltare ar putea considera
susinerea relaiilor zonale, intercomunitare de cooperare ntre ora i unitile
administrativ teritoriale aferente arealelor protejate, att pentru dezvoltarea de activiti
economice comune necesare creterii atractivitii rezervaiilor naturale ct i pentru
implementarea de proiecte de infrastructur de anvergur, pe fondul necesitilor de
valorificare turistic a acestor zone.

17

Pop G. P. (2007), Judeul Cluj, Editura Academiei Romne, Bucureti.

19

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Unele concluzii
Municipiul Cmpia Turzii dispune de un cadru natural ce are, n general, caracteristici
favorabile dezvoltrii sale teritoriale complexe.
Dintre avantajele teritoriale ale oraului, se remarc, n primul rnd, configuraia
reliefului, ce ofer localitii suprafee plane ntinse pentru acoperirea necesitilor acesteia
de extindere teritorial i de dezvoltare a activitilor economice.
n acelai timp, structura geologic local susine diversificarea activitilor industriale,
prin oferirea de resurse subterane utile produciei de materiale de construcii.
Aspectele climatice specifice teritoriului Cmpiei Turzii evideniaz att riscuri, ct i
favorabiliti pentru dezvoltarea oraului. Principala problem generat de caracteristicile
climatului local este reprezentat de perioadele de secet, cauzate de cantitatea medie
anual a precipitaiilor, nregistrnd valori reduse n cadrul regiunii, i de specificul
distribuiei anotimpuale a acestora. Efectele negative asupra desfurrii activitilor
agricole solicit msuri de prevenie, prin implementarea unui sistem de irigaii, extins i la
zona nconjurtoare.
Dintre avantajele climatice ale culoarului depresionar, prezena curenilor de aer de tip
foehn permite dezvoltarea a diferite direcii pentru culturile agricole, conducnd astfel la o
rezilien mai ridicat a acestei ramuri a economiei locale.
Resursele de ap ale municipiului Cmpia Turzii prezint caracteristici adecvate susinerii
dezvoltrii sale, att prin diversitatea acestora, din surse de suprafa i de adncime, ct i
prin calitatea de care dispun, pentru asigurarea cerinelor populaiei i ale mediului
economic. Reeaua hidrografic de suprafa susine activitile agricole, fiind ns necesar
implementarea unui sistem integrat de gestiune a acestei resurse, n special pentru
creterea eficienei culturilor agricole i a productivitii acestora prin aciuni permanente i
constante de irigare. De asemenea, pnza freatic local ndeplinete nevoile de ap ale
activitilor industriale, chiar i n condiiile intensificrii i extinderii acestora. Una dintre
problemele teritoriale privind asigurarea apei la nivelul oraului, este legat de amenajarea
canalului colector de ape freatice pentru activitatea combinatului (ISCT S.A.) ar fi necesar
gestiunea acestuia fr a mai produce impedimente pentru construirea de puuri de ap n
cadrul gospodriilor populaiei. n acest fel, i mai ales prin includerea acestuia ntr-un
sistem de irigaii, ar putea fi favorizat dezvoltarea legumiculturii de grdin, att pentru
nevoile de hran ale populaiei, ct i pentru valorificare economic.
Eficientizarea gestiunii resurselor de ap de suprafa ale ntregii regiuni din cadrul
Culoarului Arieului Inferior, cu urmrirea obiectivelor privind protejarea i creterea
suprafeei acestora, s-ar realiza printr-o asociere comun a tuturor localitilor implicate i
colaborarea pentru dezvoltarea unui sistem integrat de management al apelor.
Tipologia i calitatea general a solurilor confer teritoriului municipiului Cmpia Turzii i
zonei sale nconjurtoare un potenial agricol ridicat.
Vegetaia natural local prezint disfuncionaliti prin diminuarea diversitii sale, n
legtur cu reducerea suprafeelor de pajiti naturale. Suprafeele restrnse ale acestor
tipuri de vegetaie produc limitri i dificulti n desfurarea unor activiti, precum
creterea animalelor, prin absena resurselor locale suficiente.
Caracteristicile cadrului natural prezint favorabilitate pentru dezvoltare. Valorificarea
acestui potenial presupune identificarea unor activiti economice adecvate i viabile.
20

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

CADRUL NATURAL

1.9 SWOT SECTORIAL (cadrul natural)


PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Configuraie a reliefului, cu suprafee Cantitatea medie anual a precipitaiilor
plane ntinse, favorabil dezvoltrii nregistreaz valori relativ reduse;
spaiale i economice;
Vegetaie natural local de o diversitate
Caracteristici
climatice
favorabile redus cu suprafeele restrnse de
practicrii
activitilor
agricole vegetaie forestier i pajiti naturale;
diversificate;
Resursele de ap de suprafa sunt
Resurse de ap de suprafa i de
adncime care asigur necesarul pentru
populaie i dezvoltare a activitilor
agricole i industriale;

exploatate ineficient pentru folosine


agricole (n absena unui sistem integrat
de gestiune);

OPORTUNITI
Existena
structurii
asociative
Comunitatea Urban Arie (CUA) poate
conduce la eficientizarea gestiunii
resurselor de ap de suprafa prin
dezvoltarea unui sistem integrat de
management al apelor la nivel zonal;

AMENINRI
Schimbrile climatice care conduc la
intensificarea perioadelor secetoase;

Structura geologic zonal poate susine


diversificarea activitilor industriale,
prin resursele subterane utile produciei
de materiale de construcii.

apelor, valorificarea resurselor turistice,


gestiunea deeurile etc.

CADRUL NATURAL

Tendina de cretere a suprafeelor


Tipologie i calitate general a solurilor construite n detrimentul celor agricole i
favorabil culturilor agricole;
forestiere;

Intensificarea fenomenelor climatice


extreme poate crete riscul producerii
de inundaii, ca urmare a viiturilor
determinate de ploi abundente n
Existena unor arii protejate n zona intervale mici de timp (pot fi afectate
limitrof
poate
susine
indirect zone ale oraului i terenurile agricole);
dezvoltarea serviciilor pentru turism n Reticena la cooperare a comunelor i
Cmpia Turzii (prin dezvoltarea de oraelor vecine pentru dezvoltarea de
servicii complementare / suplimentare); sisteme integrate de gospodrirea

Lipsa unor surse de finanare adecvate


problemelor i prioritilor municipiului.

21

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

2 Populaie i caracteristici demografice


Prezentul capitol abordeaz aspecte privitoare la resursa uman din punct de vedere al
caracteristicilor demografice (structur, grupe de vrst, evoluie, micare natural i
migratori) i al resurselor de munc (populaie activ, omeri).

2.1 Populaia
Populaia municipiului Cmpia Turzii numra 28.595 (INS TEMPO 2015) de persoane, din
care 14.019 (49%) brbai i 14.576 (51%) femei. Raportat la judeul Cluj, populaia
municipiului Cmpia Turzii reprezint 4% din cea judeean, fiind al patrulea centru urban ca
numr de locuitori dup Cluj Napoca (reedina de jude), Turda i Dej. Datele obinute la
Recensmntul populaiei i locuinelor (1992, 2002 i 2011) indic o scdere constant a
populaiei urbane a judeului Cluj n perioada 1992-2011 cea mai mare de 24,2%
nregistrndu-se n municipiul Cmpia Turzii. (Figura nr. 4)

Fig. nr. 4 - Dinamica populaiei urbane a judeului Cluj la recensmintele populaiei i locuinelor
(Sursa: INS, Tempo on-line)

Densitatea populaiei este de 1.204,51 loc./km dac lum n considerare ntreaga


suprafa a municipiului i de 2.991,1 loc./km (cca. 30 loc. / ha) dac ne raportm doar la
suprafaa intravilanului. n primul caz avem o densitate relativ mare a populaiei, superioar
mediilor naionale sau judeene (cca. 960 loc / km2 la nivel judeean). Densitatea n
intravilan este una moderat, care sugereaz existena de rezerve interne de teren pentru
dezvoltare spaial.
Tabel nr. 3 - Dinamica populaiei n Cmpia Turzii i localitile nvecinate, 1992-2014

UATB

1992

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

CLUJ-NAPOCA

313.562

318.837

318.852

313.679

318.889

319.697

319.942

320.561

320.547

CMPIA TURZII

30.527

30.904

30.973

30.074

29.380

29.157

28.952

28.717

28.595

TURDA

61.671

61.845

60.689

60.573

59.739

59.316

58.801

58.389

57.966

CLRAI

2.586

2.515

2.565

2.584

2.517

2.501

2.500

2.497

2.466

LUNA

4.432

4.362

4.485

4.670

4.785

4.781

4.750

4.747

4.702

VIIOARA

6.026

5.849

5.977

6.113

6.135

6.122

6.114

6.094

6.069

Sursa: INS, Tempo on-line

22

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Evoluia populaiei n perioada 1992-2014, conform datelor anuale nregistrate de ctre


Institutul Naional de Statistic, arat o scdere constant a populaiei n Cmpia Turzii i
Turda. n comunele nvecinate Clrai, Luna i Viioara evoluia populaiei a fost
oscilant, nregistrnd o scdere n perioada 1992-2000 i o uoar cretere ntre 2000 2009, pentru ca din 2010 s se observe o nou scdere. (Figura nr. 5, Tabel nr. 3) Conform
datelor statistice, tendina general este de reducere a populaiei la nivelul municipiului
Cmpia Turzii. Aceast tendin este cauzat de trei factori principali: restructurarea masiv
a economiei oraului, emigrarea populaiei i scderea natalitii. Restructurarea masiv a
economiei oraului a avut ca efect o migraie a populaiei att intern ct i extern.
Aceast diminuare a populaiei municipiului se ncadreaz ns n tendina general de
scdere a populaiei nregistrat la nivel naional n ultimele dou decenii.

Fig. nr. 5 - Evoluia populaiei n Cmpia Turzii i localitile nvecinate


(Sursa: INS, Tempo on-line)

Structura etnic a populaiei municipiului Cmpia Turzii se prezint astfel: 80,95%


romni, 6,65% maghiari, 5% romi, 1% alte naionaliti i 7% fr naionalitate declarat. n
perioada 1992-2011, populaia romneasc a sczut cu aproximativ 10% (de la 90,13% la
80,95%) i a crescut mult proporia populaiei de etnie rom (de la 0,55% la 5%). Municipiul
Cmpia Turzii a devenit atractiv pentru romi dup 1992, numeric populaia de etnie rom
crescnd de 6,9 ori de la 162 de persoane n 1992 la 1.125 n 2011. ntre recensmintele
din 2002 i 2011, numrul etnicilor romi a sczut cu 125 de persoane (Figura nr. 6).

Fig. nr. 6 - Structura etnic a populaiei municipiului Cmpia Turzii, 2011


(sursa: INS, Recensmntului populaiei i locuinelor (RPL) din 2011)

23

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Principalele confesiuni existente n Cmpia Turzii sunt ortodox 75,8%, reformat 6%,
penticostal 4%, greco-catolic 1,5%, romano-catolic 1%. Comparativ cu
Recensmntul populaiei i locuinelor (RPL) din 2002, au sczut numrul ortodocilor (cu
4.987 de persoane), al greco-catolicilor (s-a redus la jumtate), al reformailor (cu 566 de
persoane) i al romano-catolicilor (cu 149 de persoane) (Figura nr. 7).

Fig. nr. 7 - Structura confesional a populaiei municipiului Cmpia Turzii, 2011


(sursa: INS, Recensmntului populaiei i locuinelor (RPL) din 2011)

2.1.1

Populaia pe grupe de vrst

Dinamica populaiei pe grupe de vrst n perioada 1992 -2014 nregistreaz creteri


constante pe grupele de vrst 45-64 de ani i peste 65 de ani. Scderea natalitii se
observ n evoluia grupei de vrst 0-14 ani, unde ntre 1992 i 2008 avem o diminuare
accentuat, urmat de o reducere mai lent ntre 2008 i 2014. Populaia din grupa de
vrst 0-14 ani ajunge s reprezinte n 2014, 48% din valoarea nregistrat n 1992. Grupa de
vrst 30-44 de ani a avut o evoluie pozitiv n perioada 1992-2014, cu o cretere
constant ntre 2008-2012, urmat de o scdere pn n 2014. (Figura nr. 8) Raportul de
dependen (raportul dintre cei ntre 0-14 ani plus cei peste 65 de ani i populaia apt de
munc ntre 15-64 de ani) este de 0,36 - o valoare care nu indic o presiune mare asupra
celor api de munc.

Fig. nr. 8 - Evoluia populaiei pe grupe de vrste n Cmpia Turzii, 1992-2014


(sursa: INS, Tempo on-line)

24

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Populaia peste 65 de ani reprezint 13,4% din totalul locuitorilor municipiului Cmpia
Turzii, conform datelor INS din 2014. Pentru grupa de vrst 70-74 de ani asistm la o
dublare a populaiei ntre 1992 i 2014, iar pentru 75-79 de ani i 80-85 de ani la o triplare.
Numrul persoanelor peste 85 de ani a nregistrat o cretere de peste 5 ori n perioada
1992-2014 (Figura nr. 9). Analiza datelor statistice indic prezena procesului de
mbtrnire a populaiei la nivelul municipiului Cmpia Turzii. Acest proces de mbtrnire a
populaiei este specific societilor caracterizate de a doua tranziie demografic scderea
natalitii concomitent cu creterea speranei de via.

Fig. nr. 9 - Evoluia populaiei peste 65 de ani n Cmpia Turzii, 1992-2014


(sursa: INS, Tempo on-line)

Populaia tnr a avut o evoluie pozitiv ntre 1992 i 2005, urmat de o scdere ntre
2005 i 2014. n anul 2014, populaia ntre 15 i 29 de ani reprezenta 20,1% din totalul
populaiei municipiului Cmpia Turzii (Figura nr. 10).

Fig. nr. 10 - Evoluia populaiei tinere n Cmpia Turzii, 1992-2014


(sursa: INS, Tempo on-line)

25

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Populaia din grupa de vrst 45-64 de ani a crescut constant n perioada 1992 i 2014,
proporia ei din populaia total crescnd de la 20,8% la 28,1% (Figura nr. 11). Mare parte
din aceast populaie a lucrat la Combinatul metalurgic din Cmpia Turzii i sunt cei mai
afectai de msurile de restructurare a economiei locale.

Fig. nr. 11 - Evoluia populaiei ntre 45-64 ani n Cmpia Turzii, 1992-2014
(sursa: INS, Tempo on-line)

2.1.2

Micarea natural a populaiei

Procesele demografice care influeneaz n mod direct modificarea valorii populaiei sunt
sporul natural (calculat ca diferen ntre nscui vii i decedai ntr-o anumit perioad de
timp) i sporul migrator (calculat ca diferen ntre stabilirile cu domiciliu i plecrile cu
domiciliu). Evoluia acestor dou fenomene demografice este reflectat i n dinamica
populaiei ntr-o anumit perioad de timp.
n municipiul Cmpia Turzii, sporul natural prezint o evoluie negativ n perioada
1992-2013, dup anul 2008 nregistrndu-se valori negative ale acestuia. Valoarea negativ
cea mai ridicat a sporului natural este observat n anul 2012 (-92), n 2013 aceast scade
la -20 (Figura nr. 12). Tendina general de evoluie a sporului natural este negativ i n
localitile nvecinate municipiului Cmpia Turzii, ca i n judeul Cluj (Tabel nr. 4).

Fig. nr. 12 - Evoluia sporului natural n Cmpia Turzii, 1992-2013


(sursa: INS, Tempo on-line)

26

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Tabel nr. 4 - Dinamica sporului natural n Cmpia Turzii i n zona adiacent municipiului

UATB

1992

1995

2000

2005

2008

TOTAL

-1449

-2291

-2273

-1943

-1184

-170

-431

-488

-7

CMPIA TURZII

103

44

44

TURDA

-14

-152

-221

CLUJ-NAPOCA

CALARAI
LUNA

2009

2010

2011

2012

2013

-864

-1055

-1462

-1576

-1408

351

525

497

189

34

49

-26

18

-23

-20

-52

-92

-22

-142

-83

-90

-201

-175

-219

-192

-4

-18

-15

-6

-24

-16

-19

-14

-10

-15

-19

-1

-25

-11

-2

-41

-33

-33

-24

-24

-10

-29

-1

-25

-36

-9

-20

-21

VIIOARA

Sursa: INS, Tempo on-line

Evoluia negativ a sporului natural este determinat de scderea puternic a ratei


natalitii n municipiul Cmpia Turzii cu 4,75 n perioada 1992-2013, de la 11,92 la
7,17. Rata natalitii a avut o evoluie descendent constant n ultimii 20 de ani (19922013) (Tabel nr. 5). Scderi ale ratei natalitii se nregistreaz i per total jude i n
municipiul Turda, dar i n comunele nvecinate (cea mai mare fiind n Clrai 7,15 ),
chiar dac aici reducerea nu a fost constant n perioada 1992-2013. Numai n municipiul
Cluj Napoca rata natalitii a crescut n perioada menionat.
Tabel nr. 5 - Rata natalitii ()

UATB

1992

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evoluie

TOTAL

9,84

8,65

8,64

9,08

9,25

9,78

9,61

8,82

9,01

8,89

-0,94

CLUJ-NAPOCA

8,82

7,79

7,49

8,88

9.54

10,15

10,15

9,17

9,07

9,34

0,52

CMPIA TURZII

11,92

10,26

10,04

9,18

8,62

8,25

8,07

7,72

7,43

7,17

-4,75

TURDA

10,59

8,18

7,84

9,23

9,06

8,40

7,90

7,79

6,58

6,95

-3,64

CALARAI

12,76

7,95

10,14

9,67

6,31

5,89

4,37

7,20

5,60

5,61

-7,15

LUNA

11,28

13,53

11,37

10,71

9,74

12,37

6,69

8,16

7,37

5,90

-5,38

VIIOARA

12,28

9,57

13,89

9,16

10,96

9,91

10,11

10,94

9,81

7,88

-4,40

Sursa: INS, Tempo on-line

Scderea ratei natalitii n ultimii 20 de ani este cauzat i de reducerea numrului de


femei de vrst fertil (15-45 de ani), dar i de o serie de factori socio-economici (creterea
participrii femeilor pe piaa muncii, omajul, lipsa oportunitilor instituionalizate de
ngrijire a copiilor etc.) care au influenat decizia familiilor de a avea copii. Astfel rata de
fertilitate, cu excepia municipiului Cluj Napoca, scade n perioada 1992-2013. n
municipiului Cmpia Turzii, avem o scdere de 1,96 a ratei fertilitii de la 5,15 n
1992 la 3.2 n 2013 (Tabel nr. 6).
Tabel nr. 6 - Rata fertilitii ()

UATB

1992

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evoluie

TOTAL

4,48

3,83

3,81

4,01

4,11

4,34

4,28

3,92

4,01

4,05

-0,43

CLUJ-NAPOCA

3,56

3,02

2,89

3,55

3,90

4,18

4,22

3,82

3,81

4,03

0,47

CMPIA TURZII

5,15

4,28

4,13

3,77

3,58

3,47

3,43

3,32

3,22

3,20

-1,96

TURDA

4,56

3,44

3,32

3,92

3,90

3,64

3,45

3,43

2,92

3,18

-1,38

CALARAI

6,88

4,18

5,20

4,82

3,11

2,87

2,13

3,54

2,73

2,80

-4,08

LUNA

6,41

7,47

6,10

5,30

4,77

5,97

3,25

3,91

3,50

2,89

-3,52

VIIOARA

6,64

5,21

7,63

4,50

5,23

4,66

4,73

5,13

4,53

3,70

-2,94

Sursa: INS, Tempo on-line

27

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Rata mortalitii a nregistrat o evoluie oscilant n perioada 1992-2013 n judeul Cluj,


dar i n municipiul Cmpia Turzii i Turda. Aceeai evoluie o putem observa i n comunele
nvecinate municipiului Cmpia Turzii. Pentru Cmpia Turzii, se nregistreaz o cretere a
ratei mortalitii pn n 2005, dar i ntre 2010-2012 (Tabel nr. 7). Reducerea ratei
mortalitii este o cauz a creterii speranei de via datorat mbuntirii calitii vieii i
n special a serviciilor medicale.
Tabel nr. 7 - Rata mortalitii ()

UATB

1992

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evoluie

TOTAL

11.81

11.80

11.80

11.83

10.93

10.99

11.09

10.87

11.21

10.86

-0.95

CLUJ-NAPOCA

9.37

9.14

9.02

8.90

8.43

8.50

8.59

8.58

8.97

9.19

-0.18

CMPIA TURZII 8.55

8.83

8.62

10.04

8.01

9.03

8.75

9.50

10.60

7.94

-0.61

TURDA

10.82

10.64

11.48

11.57

10.44

9.90

11.27

10.74

10.31

10.24

-0.57

CALARAI

14.31

15.11

15.98

12.00

15.79

12.18

11.92

12.79

9.60

11.61

-2.69

LUNA

15.57

13.76

16.95

13.06

10.17

12.16

15.26

15.06

14.32

10.95

-4.61

VIIOARA

11.78

13.68

15.56

13.90

11.13

13.97

15.97

12.41

13.08

11.32

-0.46

Sursa: INS, Tempo on-line

Ca n majoritatea rii, rata de nupialitate a sczut n ultimii 20 de ani, ajungnd de la


7,8 la 4,77 n municipiul Cmpia Turzii. Acest trend descresctor se poate observa i n
municipiul Turda unde scderea a fost mai mare, dar i n comunele nvecinate (Tabel nr. 8).
Aceast scdere este unul din efectele reducerii populaiei tinere.
Tabel nr. 8 - Rata de nupialitate ()

UATB

1992

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evoluie

TOTAL

6.98

6.63

5.95

6.37

6.47

6.27

5.75

5.29

5.54

5.70

-1.28

CLUJ-NAPOCA

6.87

6.84

6.57

7.89

7.86

7.58

7.14

6.43

6.79

7.10

0.22

CMPIA TURZII

7.80

7.12

6.01

5.99

6.58

5.84

5.41

5.52

5.35

4.77

-3.03

TURDA

8.22

6.47

6.84

5.98

6.40

5.64

5.12

4.50

4.44

4.68

-3.55

CALARAI

7.73

4.77

6.24

1.93

4.34

3.14

3.58

2.80

4.00

4.41

-3.33

LUNA

7.67

10.32

5.13

4.07

7.41

6.08

3.97

3.76

3.16

3.58

-4.09

VIIOARA

4.81

6.33

3.18

4.58

5.40

6.34

2.28

4.57

3.27

4.10

-0.71

Sursa: INS, Tempo on-line

Rata de divorialitate a nregistrat i ea un trend descresctor, chiar dac oscilant, n


perioada 1992-2013. n municipiul Cmpia Turzii a nregistrat creteri n perioada 20092011, dup care avem o scdere destul de mare de 0.86 pn n 2013 (Tabel nr. 9).
Tabel nr. 9 - Rata de divorialitate ()

UATB

1992

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evoluie

TOTAL

1.37

1.26

1.17

1.47

1.82

1.60

1.46

1.55

1.42

0.98

-0.39

CLUJ-NAPOCA

1.93

1.52

1.15

1.70

2.24

1.98

1.56

1.69

1.67

0.85

-1.07

CMPIA TURZII 1.83

1.55

1.42

1.66

1.53

1.26

1.67

1.92

1.45

1.08

-0.75

TURDA

1.98

2.12

2.70

2.16

2.33

2.05

1.76

1.65

1.51

1.82

-0.16

CALARAI

0.77

0.80

0.39

1.93

0.79

1.18

0.00

0.80

1.20

0.00

-0.77

LUNA

1.58

1.60

1.56

1.50

1.27

1.26

1.25

0.84

1.47

0.84

-0.74

VIIOARA

0.50

0.00

0.84

0.65

0.33

1.30

1.47

1.31

0.33

0.49

-0.01

Sursa: INS, Tempo on-line

28

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

2.1.3

Migraia populaiei

Sporul migrator a avut o tendin negativ n municipiul Cmpia Turzii, dup anul 2000
nregistrndu-se valori negative. Analiza datelor statistice indic faptul c cele mai mari
valori negative sunt n anii 2000, 2005, 2012 i 2010 (Figura nr. 13). Plecrile cu domiciliu din
municipiu sunt att ctre alte localiti din ar (migraia intern), ct i n alte ri (migraia
extern). Dup restructurarea economiei locale (nchiderea combinatului metalurgic), o
parte din populaie a ales fie s plece la munc n strintate sau n alte localiti, fie s se
mute ctre localitile de provenien sau n mediul rural. Nivelul emigraiei este sczut, dar
datele nregistrate de ctre INS nu reflect realitatea deoarece multe persoane nu i
declar n mod oficial schimbarea de domiciliu. Din aceleai motive i n municipiul Turda se
nregistreaz un spor migrator negativ (Tabel nr. 10).

Fig. nr. 13 - Evoluia sporului migrator n Cmpia Turzii, 1992-2012


(Sursa: INS, Tempo on-line)
Tabel nr. 10 - Dinamica sporului natural n Cmpia Turzii i n zona adiacent municipiului

UATB

1992

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

-482

-137

1008

281

2350

2351

4122

2640

2675

CLUJ-NAPOCA

3239

1370

293

72

423

266

573

216

307

78

57

-196

-190

-135

-36

-165

-141

-184

TURDA

118

196

-133

-181

-131

-241

-201

-351

CALARAI

-52

31

37

13

LUNA

-71

80

17

49

26

37

22

15

VIIOARA

-73

-49

114

21

36

24

-18

CMPIA TURZII

Sursa: INS, Tempo on-line

2.2 Fora de munc


Fora de munc reprezint una dintre cele mai importante resurse pentru dezvoltarea
unui ora. n cazul municipiului Cmpia Turzii, ca urmare a procesului de dezindustrializare,
se observ o scdere semnificativ a capitalului uman activ. Prezentul capitol analizeaz
evoluia resursei de munc i a principalelor sale caracteristici.

29

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

2.2.1

Resursele de munc 18

Dinamica populaiei salariate din Cmpia Turzii (Figura nr. 14), pentru perioada 19912013, indic atingerea unui prag critic n prezent pentru economia oraului i calitatea vieii
populaiei, n condiiile meninerii relative a volumului populaiei totale n relaie cu o
scdere de 75% a forei de munc salariate fa de nceputul anilor 1990. Evoluia
numrului de salariai a nregistrat o tendin descendent constant, astfel nct, de la o
pondere de 50%, n 1991, a populaiei salariate n cadrul populaiei totale, s-a ajuns ca fora
de munc salariat s reprezinte doar 13,45%, n 2013. Scderile cele mai semnificative s-au
asociat cu reducerea locurilor de munc din industrie, de la 10.521 angajai, n 1992, la
7.303 angajai, n 2005 19. Ca pondere, se remarc i scderea numrului de salariai din
agricultur, de la 746 persoane, n 1992, la 89 persoane, n 2005.

Fig. nr. 14 - Dinamica populaiei salariate n Cmpia Turzii


(Sursa: INS, Tempo on-line)

Activitatea forei de munc locale i zonale este predominant legat de activitatea


combinatului metalurgic Industria Srmei Cmpia Turzii S.A., acesta reprezentnd pn n
prezent principalul angajator privat al oraului. Odat cu dezvoltarea puternic a activitii
combinatului metalurgic Industria Srmei Cmpia Turzii S.A., ncepnd cu anii 50, 12.000 de
persoane din Cmpia Turzii (60%), Turda i comunele din jur erau salariai ai combinatului.
La nceputul anilor 1990, combinatul avea aproximativ 10.000 de salariai, dintre care 6.000
de persoane proveneau din Cmpia Turzii, iar 4.000 din localitile din jur. Piaa forei de
munc din Cmpia Turzii s-a destabilizat ncepnd din 2003, odat cu privatizarea
combinatului metalurgic Industria Srmei Cmpia Turzii S.A. i intrarea acestuia ntr-un
proces de retehnologizare i de reajustare a activitii, incluznd o reducere a personalului
angajat. Reducerea activitii combinatului, ncepnd cu 2012, i disponibilizarea forei de
munc au condus la o cretere semnificativ a omajului. Astfel, dac n 2011, combinatul
mai avea 1.925 de angajai, iar n 2012, 1.606 angajai, numrul acestora a sczut cu mai
mult de 70%, n 2013, pn la 424 de angajai. n prezent, 3.000-4.000 de persoane din fosta
populaie local angajat n cadrul combinatului reprezint personalul ieit la pensie. Alte
aproximativ 1.000 de persoane s-au ndreptat, dup disponibilizare, ctre locuri de munc

18

INS (2015), Serii de date Tempo 1990-2015, Institutul Naional de Statistic, Bucureti.

Sursa datelor: PUG 2012 (n prezent INS cu colecteaz date privind numrul de salariai pe sectoare
economice i domenii de activitate).
19

30

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

din ora sau din regiune, iar o parte semnificativ a forei de munc locale (n jur de 2.000
de persoane) a emigrat, n principal n diverse state europene, s-a stabilit n mediul rural din
apropiere sau n alte localiti din ar.

2.2.2

Populaia activ 20

Populaia activ a nregistrat o scdere de aproape 50% (48,33%) n 2011 (8.495


persoane) fa de 2002 (17.577 persoane). n 2011, populaia ocupat reprezenta doar 27%
din totalul populaiei oraului, activnd predominant n sectoarele secundar i teriar, cu
ponderi apropiate 43.95%, respectiv 48.73%. Populaia ocupat n sectorul cuaternar
reprezenta 5.84% din total, n timp ce sectorul primar implic cea mai redus pondere a
forei de munc 1.46%.
Urmrind evoluia celor mai mari ntreprinderi din ora, innd cont de numrul de
angajai (Tabelele nr. 11, nr. 12, nr. 13), se remarc o relativ stabilitate a componenei
ierarhiei dar se nregistreaz importante fluctuaii privind fora de munc implicat n
perioada 2011-2013 i schimbri de poziie n cadrul clasamentului.
Dup numrul total de angajai, combinatul metalurgic Industria Srmei Cmpia Turzii
S.A. s-a meninut, n special dup debutul crizei economice, ca singura ntreprindere mare
din Cmpia Turzii, n pofida restructurrilor continue de dup 2003. n perioada de dup
1990, dintre ntreprinderile mari ale oraului au mai fcut parte Cercon Arieul S.A. sau
ACSA S.A.

Fig. nr. 15 - Distribuia principalilor angajatori nregistrai n Cmpia Turzii (2014), dup numrul de salariai

20

INS (2015), Serii de date Tempo 1990-2015, Institutul Naional de Statistic, Bucureti i RPL 2011.

31

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Din punct de vedere al distribuiei spaiale se poate observa o repartiie relativ


echilibrat a locurilor de munc n 3 zone ale oraului: vest, centru i sud.
ntre primele 10 ntreprinderi ale oraului, conform numrului de salariai, predomin
ntreprinderile mijlocii, implicnd n general o for de munc aflat la limita inferioar a
categoriei de clasificare (50-100 angajai). Fora de munc salariat a municipiului Cmpia
Turzii este ocupat, la nivelul anului 2013 n principal n industrie, 8 dintre cele mai mari
ntreprinderi ale oraului activnd n domeniile: industria metalurgic, industria lemnului,
industria alimentar (2 companii), industria electronic, industria textil, industria
construciilor (2 companii). ntre marii angajatori, alte dou companii activeaz n domeniul
comerului (Agrosel S.R.L.) i al serviciilor ctre populaie (SC Compania de Salubritate
Cmpia Turzii S.A.).
Cele mai mari 10 ntreprinderi, dup numrul de angajai, dominau, pn n 2013, piaa
forei de munc din Cmpia Turzii, nregistrnd ponderi de peste 50% din totalul salariailor
din domeniul privat. Astfel, n 2011, primele 10 ntreprinderi deineau 56,78% din totalul
salariailor (4.762 persoane), iar n 2012, 52,70% din total (4.378 persoane). Odat cu
scderea puternic a numrului de salariai (reducere cu 78% n 2013, fa de 2011) al celui
mai mare angajator al oraului (combinatul metalurgic Industria Srmei Cmpia Turzii S.A.),
s-a redus semnificativ i ponderea primelor 10 ntreprinderi n cadrul forei de munc de la
nivelul oraului, pn la 35,20% din totalul salariailor (3.463 persoane).
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabel nr. 11 - Principalii angajatori privai din Cmpia Turzii (2011)

COMPANIE

DOMENIU DE ACTIVITATE

Industria Srmei Cmpia Turzii S.A.


ACSA SA
Prestige Transilvania SRL

Industrie metalurgic
Construcii cldiri
Fabricare mobil
Fabricare instrumente i
CB ELECTRIC SRL
dispozitive de msurare
Compania de Salubritate Cmpia Turzii S.A. Colectare deeuri
Domeniul Public Cmpia Turzii SA
Construcii drumuri
QUANTAL PRIMA SRL
Producie buturi nealcoolice
AGROSEL SRL
Comercializare semine agricole
EDDAN CONSTRUCT SRL
Construcii cldiri
RUSDAN CONF SRL
Fabricare confecii
TOTAL
Tabel nr. 12 - Principalii angajatori privai din Cmpia Turzii (2012)

COMPANIE
Industria Srmei Cmpia Turzii S.A.
ACSA SA
Prestige Transilvania SRL
Compania de Salubritate Cmpia Turzii S.A.
RUSDAN CONF SRL
AGROSEL SRL
Domeniul Public Cmpia Turzii SA
EDDAN CONSTRUCT SRL
QUANTAL PRIMA SRL
MILEXIM SRL
TOTAL

NR.
SALARIAI
1925
161
108
107
85
73
63
62
62
58
2704

Sursa datelor: ONRC

NR.
SALARIAI
Industrie metalurgic
1606
Construcii cldiri
142
Fabricare mobil
109
Colectare deeuri
88
Fabricare confecii
68
Comercializare semine agricole
64
Construcii drumuri
63
Construcii cldiri
59
Producie buturi nealcoolice
59
Servicii cazare
49
2307

DOMENIU DE ACTIVITATE

32

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Tabel nr. 13 - Principalii angajatori privai din Cmpia Turzii (2013)

Nr.
COMPANIE
Crt.
1 Industria Srmei Cmpia Turzii S.A.
2 Prestige Transilvania SRL
3

AGROSEL SRL

4
5

ACSA SA
Compania de Salubritate Cmpia Turzii S.A.

CB ELECTRIC SRL

7
8
9

Domeniul Public Cmpia Turzii SA


QUANTAL PRIMA SRL
RUSDAN CONF SRL

10 La Lorraine SRL
TOTAL

2.2.3

DOMENIU DE ACTIVITATE
Industrie metalurgic
Fabricare mobil
Comercializare semine
agricole
Construcii cldiri
Colectare deeuri
Fabricare instrumente i
dispozitive msurare
Construcii drumuri
Producie buturi nealcoolice
Fabricare confecii
Fabricare produse de
panificaie i patiserie

NR.
SALARIAI
424
138
107
102
101
79
78
68
68
54
1219

Sursa datelor: ONRC

omajul 21

Rata omajului atinge valori oficiale de 7% la nivelul municipiului Cmpia Turzii,


nregistrnd o dinamic descendent fa de 2007, cnd atingea valori de 10.6%, dar
meninndu-se la un nivel ridicat n comparaie cu nivelul judeean, de doar 3.8%.
n Cmpia Turzii, existau 613 omeri nregistrai la data de 30.06.2015, cu o predominare
a persoanelor de gen feminin, respectiv 328 femei i 285 brbai. n comparaie cu valorile
perioadei 2010-2014 (Figura nr. 16), se remarc o uoar scdere a populaiei omere, ca
urmare a programelor de integrare profesional derulate de diferite instituii publice, dar i
o inversare a raportului dintre populaia feminin i cea masculin, ca urmare a faptului c
aceste proiecte de inserie pe piaa muncii vizeaz cu precdere populaia masculin, prin
tipurile de cursuri de calificare i recalificare oferite.

Fig. nr. 16 - Populaia omer n Cmpia Turzii


(Sursa: INS, Tempo on-line)

21

INS (2015), Serii de date Tempo 1990-2015, Institutul Naional de Statistic, Bucureti.

33

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Analiza zonei nconjurtoare arat c, spre deosebire de Turda i Viioara, care


nregistreaz n 2014, ponderi ale populaiei omere similare Cmpiei Turzii (Figurile nr. 17 i
18), comunele Clrai i Luna prezint o situaie mai critic, n special a raportului dintre
populaia salariat i cea omer. De altfel, n toate cele trei comune din zona de influen a
Cmpiei Turzii, se remarc valori ridicate ale populaiei omere n relaie cu totalul
salariailor. Dinamica pieei muncii a municipiului Cmpia Turzii influeneaz i situaia pieei
muncii din comunele vecine, innd cont de dependena forei de munc din mediul rural de
locurile de munc din cadrul oraului.
Dintre problemele privind fora de munc n Cmpia Turzii, se remarc dou aspecte:
mbtrnirea demografic i scderea ponderii populaiei active, prin migrarea forei de
munc i ofert slab de locuri de munc pentru populaia tnr de 30-45 ani, n cutarea
unei stabiliti financiare. Se constat un nivel ridicat de dependen a forei de munc
locale de existena locurilor de munc la nivel local n condiiile unui nivel sczut de iniiativ
antreprenorial i n absena resurselor financiare pentru noi investiii de amploare.

Fig. nr. 17 - Populaia total i salariat n Cmpia Turzii i zona nconjurtoare (2014)
(Sursa: INS, Tempo on-line)

Fig. nr. 18 - Populaia salariat i omerii n Cmpia Turzii i zona nconjurtoare (2014)
(Sursa: INS, Tempo on-line)

34

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

La nivelul municipiului Cmpia Turzii, se remarc o reducere constant a forei de munc


prin reducerea vrstei medii de pensionare a populaiei active n special n urma
disponibilizrilor din cadrul combinatului metalurgic Industria Srmei Cmpia Turzii S.A.,
pensionarea anticipat fiind una dintre soluiile de atenuare a disfunciilor de pe piaa
muncii generate de restructurri, migrarea populaiei pentru locuri de munc n alte zone
ale rii sau n strintate i prelungirea perioadei de inactivitate a populaiei integrate n
sistemul de nvmnt superior.
Pentru reechilibrarea pieei forei de munc locale este necesar creterea adaptabilitii
populaiei active la dinamica i schimbrile de pe piaa muncii, n relaie cu o mbuntire a
iniiativei profesionale la nivelul populaiei, att pentru cutarea i acceptarea unor locuri
de munc n afara ariei de experien, ct i prin accesarea mai frecvent a cursurilor de
formare i recalificare profesional, n acelai timp cu o cretere a mobilitii populaiei n
cutarea unui loc de munc la nivel regional. innd cont de situaia actual a locurilor de
munc n raport cu volumul populaiei active, se impune i susinerea activitilor
economice existente, pentru pstrarea i apoi creterea nivelului de absorbie a forei de
munc disponibile la nivelul municipiului.
Dezvoltarea competitiv a municipiului Cmpia Turzii pe termen lung trebuie s se
bazeze pe dezvoltarea unui mediu economic antreprenorial activ i flexibil, dar echilibrat,
astfel nct s fie create un numr mare de ntreprinderi mici, care s asigure stabilitatea
economiei locale, a pieei locurilor de munc i s diversifice mediul economic zonal.
Contribuia investitorilor de talie mare la dezvoltarea oraului este semnificativ, n special
pe termen mediu dar instabil pe termen lung, deoarece ntreprinderile de acest tip se
bazeaz pe flexibilitate i pe cutarea continu a celor mai avantajoase teritorii pentru a se
localiza.
Meninerea unei oferte diversificate pe piaa forei de munc, prin ncurajarea
activitilor economice din toate domeniile de activitate, reprezint principala direcie
pentru echilibrul i atractivitatea oraului pe termen lung. Totodat, competitivitatea
economic a Cmpiei Turzii s-ar menine pe termen lung prin dezvoltare mpreun cu zona
nconjurtoare, avnd la baz conurbaia 22 Cmpia Turzii Turda. De asemenea,
parteneriatele de cooperare internaional realizate ntre Cmpia Turzii i municipaliti din

22 Conurbaie:

Sistem urban care a aprut pe baza accenturii relaiilor dintre dou sau mai multe orae apropiate spaial,
dar care i menin n general, personalitatea. Iniial s-au dezvoltat separat, iar diferenele n privina
supremaiei au aprut ulterior. Termenul a fost introdus de ctre britanicul Patrick Geddes, fiind ulterior reluat
i interpretat de ali specialiti n moduri foarte diferite. Cele mai clare conurbaii au aprut n zone cu
importante zcminte minerale sau n regiuni cu un anumit specific industrial.
(sursa: Erdeli, G., Dicionar de geografie uman, Ed. Corint 1999) sau
Aglomeraie cu grad mai ridicat de complexitate avnd 2 sau mai multe orae principale. Desemneaz o
important concentrare urban ce apare atunci cnd orae distincte la origine i uneori relativ ndeprtate unul de
altul se gsesc unificate ntr-o aceeai zon urbanizat n urma creterii lor. ntr-o conurbaie se observ mai multe
nuclee urbane distincte care sfresc prin a se uni prin dezvoltarea banlieu-lui lor, ca i prin dezvoltri lineare de-a
lungul cilor rutiere ca le leag. Oraele diferite (ndeosebi cu funciuni industriale sau extractive) i conserv
autonomia i propriul centru cu funcii teriare obinuite.
(sursa: Urbanproiect Modaliti de abordare integrat a dezvoltrii durabile a localitilor urbane i rurale
- Pr. A.4 faza 4.1 - 2002)

35

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Ungaria, Olanda, Turcia, Polonia, Frana i Spania, reprezint oportuniti de dezvoltare a


economiei locale, prin iniierea unor schimburi economice bazate pe promovarea
produselor locale i realizarea de investiii.
Pentru angrenarea pe piaa muncii a resurselor de munc neocupate se desfoar la
nivel local i judeean diferite programe ce ofer cursuri de calificare i recalificare
profesional, derulate n special de ALOFM Cmpia Turzii i administraia local, dar i de
firme private din Cmpia Turzii sau Cluj-Napoca. Unul dintre aceste proiecte este
Combinatul Social Cmpia Turzii 23 derulat de Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de
Munc Cluj, dedicat personalului disponibilizat al combinatului metalurgic Industria Srmei
Cmpia Turzii S.A. Proiectul, iniiat n 2014, urmrea implementarea unei noi ntreprinderi
industriale, care s funcioneze n sistem de cooperativ, prin asocierea tuturor angajailor
implicai. Oferind spaii de producie, nchiriate pe o perioad de 2 ani i echipamente
industriale, n valoare de 4 milioane euro, ntreprinderea social avea ca profil de activitate
producerea de produse metalice, mase plastice i textile. Pentru dezvoltarea afacerilor, se
erau prevzute programe de formare profesional i consultan i pentru 819 persoane.
Sursele de finanare ale proiectului, cu un buget de 7.1 milioane euro, erau fondurile
europene de tip FES derulate prin POSDRU. n prezent, proiectul care putea s ofere locuri
de munc pentru 250 de persoane disponibilizate, n 2012 i 2013, din industria siderurgic,
a fost sistat, din cauza ntrzierii aprobrilor de la Comisia European i a termenelor care
impuneau finalizarea acestuia n perioada noiembrie 2014-martie 2015, interval considerat
insuficient. A fost implementat ns partea de gestiune a resurselor umane, prin
subvenionare, consiliere, mediere i formare profesional a personalului disponibilizat
(cursuri de sudori, instalatori, buctari, asisteni medicali), iar indicatorul privind
reintegrarea pe piaa muncii a cel puin 50% dintre persoanele din grupul int a fost
realizat, astfel c 434 de foti angajai ai combinatului (ISCT S.A.) activeaz din nou n cadrul
unor companii din Cmpia Turzii, Turda i Cluj-Napoca, nregistrndu-se astfel o rat de
angajare de 53% la finalizarea proiectului 24.
Ca urmare a proiectului lansat de judeul Cluj, Comisia European a deschis o nou linie
de finanare pentru implementarea de ntreprinderi sociale la nivelul Uniunii Europene,
astfel c pentru realizarea combinatului social se urmrete aplicarea unui nou proiect, care
s fie aprobat n perioada de finanare 2014-2020.
Dintre programele oferite de AJOFM Cluj pentru creterea competitivitii forei de
munc, integrarea acesteia pe piaa muncii i reducerea ratei omajului face parte i
proiectul POSDRU Skills for Jobs 25, dezvoltat n contextul n care la nivel naional 16% dintre
omeri sunt tineri cu vrsta pn n 25 ani, iar peste 70% din populaia omer reprezint

23

http://combinatulsocial.ajofmcj.ro/

Reflectarea proiectului n media local i central:


http://ziuadecj.realitatea.net/economie/combinatul-social-din-campia-turzii-pus-pe-roate-din-ianuarie-103731.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Campia+Turzii+capitala+somerilor+Fostii+angajati+ai+Mech
el+astea
http://www.ziare.com/cluj-napoca/stiri-business/proiectul-intreprinderii-sociale-de-la-campia-turzii-nu-semai-poate-face-banii-au-ajuns-prea-tarziu-5337562
24

25

http://skills4jobs.ajofmcj.ro/

36

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

persoane fr instruire sau cu nivel de educaie primar sau gimnazial. Adresat unui numr
de 20.000 de elevi din regiunile de dezvoltare Nord Vest i Vest, proiectul are ca obiectiv
consilierea i orientarea profesional a tinerilor din clasele a IX-a i a X-a n raport cu piaa
muncii, precum i relaionarea acestora cu universitile i angajatorii, prin intermediul unor
burse educaionale.
Un alt programe al ALOFM Cmpia Turzii 26 acord subvenii angajatorilor pentru
integrarea pe piaa muncii a diferitelor categorii vulnerabile de populaie, innd cont de
nivelul de educaie (studii absolvite) i de situaia social a acestora subveniile se acord
pentru angajarea persoanelor cu vrsta peste 45 ani, a persoanelor susintoare ale unor
familii monoparentale, a persoanelor cu handicap, a persoanelor cu maxim 5 ani pn la
vrsta de pensionare, a persoanelor cu vrsta pn n 25 de ani provenind din instituiile de
protecie special.
ALOFM Cmpia Turzii organizeaz de asemenea, cursuri de formare profesional pentru
persoanele cu vrsta de peste 45 de ani, innd cont de cerinele de pe piaa forei de
munc: ageni de securitate, operatori calculator, stivuitoriti, sudori, lucrtori comer,
infirmiere, instalatori ap-canal i inspectori resurse umane. n urma absolvirii acestor
cursuri, rata de angajare a cursanilor este ridicat ntre 50 i 90%, contribuind astfel la
reducerea semnificativ a omajului la nivelul oraului.
ALOFM Cmpia Turzii sprijin populaia omer i prin organizarea participrii acestora n
cadrul bursei locurilor de munc de la Cluj-Napoca, asigurnd transportul cu autocarul, i
intermediaz n mod direct i colaborarea cu diferii dezvoltatori de la nivel judeean spre
exemplu, fora de munc din Cmpia Turzii a primit oferte de angajare i pentru platforma
industrial Jucu.
Proiectul POSDRU omerii din Cmpia Turzii spre o nou meserie 27 a fost dezvoltat de
administraia local, n parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesional a Adulilor
Cluj, pentru a crete nivelul de ocupare al forei de munc pe piaa muncii, prin servicii de
informare, consiliere, mediere i formare profesional. Proiectul, implementat n perioada
31.03.2014-30.07.2015, a fost dedicat populaiei omere de lung durat i a celei tinere,
378 de persoane beneficiind de cursuri subvenionate de specializare stivuitoriti, cursuri de
calificare nivel 2-mecanici-auto, sudori, si cursuri iniiere TIC . Proiectul a fost un succes,
indicatorul privind inseria pe piaa muncii a cel puin 46 de persoane calificate a fost
depit, astfel nct, dup finalizarea cursurilor, 132 de persoane au fost angajate n Cmpia
Turzii i Cluj-Napoca.

26

http://www.ajofmcj.ro/

27

http://posdru.campiaturzii.ro/

37

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

2.3 SWOT SECTORIAL (resurse umane)


PUNCTE TARI
Creterea ponderii populaiei adulte
ntre 30-44 n totalul populaiei;

PUNCTE SLABE
Dinamic negativ a populaiei n ultimii
23 de ani;

RESURSE UMANE

Raport de dependen demografic Scderea natalitii dup 1992 cu 4.75;


sczut (0,36);
Reducerea ponderii populaiei tinere (15Tendin de scdere a numrului de 29 de ani) n populaia total;
omeri;
Accentuarea fenomenului de mbtrnire
Iniierea i derularea de programe
pentru conversia / reconversia forei de
munc i integrarea / reintegrarea
acesteia pe piaa muncii;

a populaiei (dublarea ponderii vrstnicilor


n populaia total n 2014 fa de 1992
(de la 6,4% la 13,4%);
Spor natural negativ cu tendin de
accentuare;
Reducerea ratei fertilitii cu 1.96 n
perioada 1992-2013;
Spor migrator negativ cu tendin
accentuat dup 2000;
Nivel sczut de ocupare a forei de munc;
Tendina de migrare a forei de munc
avnd calificare medie i ridicat;
omaj crescut n rndul populaiei din
grupa de vrst 45-64 ani;

RESURSE UMANE

Rat ridicat de dependen economic


(numr mare de inactivi n raport cu
numrul de salariai);
OPORTUNITI
Noile programe operaionale din
perioada de programare 2014-2020
privitoare la resursa uman, dezvoltare
economic i sprijinirea forei de munc
tinere;
Iniiativele locale de dezvoltare de
parcuri industriale i parteneriate ntre
sectorul public i cel privat, cu scop
socio-economic;

AMENINRI
Atractivitatea pieei externe a forei de
munc, dar i a unor centre urbane
puternice din regiune;
Prelungirea crizei economico-financiare la
nivel internaional.

Proiectele
privind
dezvoltarea
infrastructurii majore a cilor de
comunicaii (autostrzi, drumuri expres,
modernizarea CF sau a aeroporturilor din
zon etc.).

38

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

3 Activiti economice
Activitile economice reprezint sursa de dezvoltare a unui teritoriu. Caracteristicile
activitilor economice curente sunt legate de capacitatea de valorificare a resurselor locale
i indic direciile necesare de dezvoltare. Particularitile resurselor i activitilor
economice din municipiul Cmpia Turzii sunt analizate n capitolul de fa din perspectiva
urmtoarelor elemente: terenurile i activitile agricole; activitile industriale; activitile
de servicii; unitile economice; i fora de munc.

3.1 Agricultura i activitile agricole28


Terenurile arabile ocup 58,36% din suprafaa municipiului, reprezentnd cea mai
important resurs local natural pentru dezvoltarea economiei. Astfel, terenurile arabile
ocup suprafee n jur de 1.300 ha la nivelul municipiului, punile 270 ha29, iar n cazul
fneelor se remarc o cretere a suprafeei ocupate de acestea, pn la 60 ha, dup o
perioad (1995-1999) de reducere drastic a acestora pn la doar 11 ha. Dintre terenurile
arabile, 88% (1.221 ha, n 2013) sunt destinate activitilor asociative axate pe culturile
cerealiere de mari dimensiuni, administrate de asociaii agricole i familiale, iar 167 ha (12%)
reprezint suprafaa agricol gestionat de gospodriile individuale, ce practic n special
legumicultura.
Tabel nr. 14 - Structura suprafeelor cultivate i a produciei agricole n Cmpia Turzii, n perioada 2010-2014

2010

CULTUR
PLANTE
Cereale
Gru
Orz
Orzoaic
Porumb
Total

Supr.
cultiv.
(ha)

280
60
31
537
908

2011

Prod.
Total
(tone)

Supr.
cultiv.
(ha)

2012

Prod.
Total
(tone)

Supr.
cultiv.
(ha)

2013

Prod.
total
(tone)

Supr.
cultiv.
(ha)

2014

Prod.
total
(tone)

Supr.
cultiv.
(ha)

Prod.
total
(tone)

980
143
79
2765
3967

270
70
31
537
908

882
167
77
3.222
4.348

350
0
45
492
887

1.228
0
110
3.198
4.536

368
0
73
394
835

1.417
0
174
2.442
4.033

373
0
120
282
775

1.529
0
356
2.002
3.887

Plante tehnice
Sfecl de
zahr
75
Rapi
20
Floarea
soarelui
96
Total
191

2763
30

81
20

2.847
31

110
30

4.400
69

70
0

2.660
0

74
80

4.440
232

192
2.985

90
191

178
3.056

0
140

0
4.469

60
130

168
2.828

0
154

0
4.672

Legume
Cartofi
Legume
Total
TOTAL

2035
562
2.597
9549

101
150
251
1.350

2155
6021
8.176
15.580

109
211
320
1.347

3215
4400
7.615
16.620

103
282
385
1.350

36050
98
11844
356
47.894
454
54.755 1.383

3720
19480
23.200
31.759

28

101
150
251
1350

Sursa date: Primria Cmpia Turzii

INS (2015), Serii de date Tempo 1990-2015, Institutul Naional de Statistic, Bucureti.

Date INS 2013. Datele pentru 2014 indic o scdere semnificativ a punilor i regresul uor al fneelor (a
se vedea Tabelul nr. 2).
29

39

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Structura terenurilor arabile exploatate (Tabel nr. 14) arat o valorificare complex a
acestora, prin culturi diversificate, predominant cerealiere. Diferenierile anuale
semnificative legate de structura suprafeelor cultivate dar i producia agricol obinut,
reflect anumite disfuncionaliti ale activitilor agricole nivel redus de mecanizare, n
afar de terenurile intrate n circuitul marilor exploatri cerealiere; implicarea predominant
a forei de munc mbtrnite sau necalificate i instabilitatea pieei agricole.
Dinamica suprafeelor cultivate, pe tipuri de culturi (Figura nr. 19), evideniaz tendina
pozitiv de a reduce culturile de cereale, n favoarea practicrii legumiculturii, cu o dublare
a suprafeelor cultivate fa de 1990, fiind o activitate cu implicare mai mare a forei de
munc locale.

Fig. nr. 19 - Dinamica suprafeelor cultivate n Cmpia Turzii


(Sursa: INS, Tempo on-line)

Datorit faptului c zona Cmpia Turzii Turda Mihai Viteazu dispune de condiii
zonale favorabile culturii porumbului, se remarc i n Cmpia Turzii tendina general de
predominare a suprafeelor cultivate cu porumb (peste 20%), n comparaie cu suprafeele
cultivate cu gru.
Cultura sfeclei de zahr s-a meninut n Cmpia Turzii la un nivel relativ constant, fiind
ncurajat de activitatea unitii de prelucrare din regiunea de dezvoltare Centru fabrica
de zahr de la Ludu, ctre care mai este direcionat i producia de la Ceanu Mare, Frata,
Tritenii de Jos, Viioara, Turda i Luna. Cu toate c exist deja la nivelul zonei aceast reea
de producie i de valorificare, cultura sfeclei de zahr prezint riscuri de dezvoltare pe
termen lung, ca urmare a limitelor europene de comercializare a zahrului, existnd cote
stabilite pentru cantitatea de zahr ce poate fi comercializat de ctre fiecare fabric n
parte. n aceste condiii este descurajat creterea suprafeelor cultivate cu sfecl de zahr,
dei avantajele competitive locale (condiiile pedo-climatice) permit obinerea unui nivel
ridicat de productivitate.
La nivelul municipiului Cmpia Turzii se remarc un interes redus pentru dezvoltarea
pomiculturii (de tipul livezilor i pepinierelor pomicole), astfel c nu exist suprafee de
acest tip n afara gospodriilor populaiei, cele 20 de ha cu astfel de folosine, existente la
nceputul anilor 1990, fiind incluse n alte categorii agricole. Se poate observa de asemenea
lipsa suprafeelor cultivate cu vi de vie.
40

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Dinamica produciei de fructe n perioada 1990-2003 (Figura nr. 20), indic ns un nivel
bun al acesteia pentru Cmpia Turzii, n comparaie cu teritoriile i resursele de livezi i
pepiniere pomicole din jur, astfel c pomicultura care pare a se realiza doar n gospodriile
populaiei poate reprezenta o direcie de dezvoltare a activitilor agricole.
4000
3500

Tone

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

1990 1991 1992


Cmpia Turzii 145 137 120
Turda
359 201 125
Clrai
113 302 506
Luna
75 124 104
Viioara
43 137 128

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1363 400 0
0
0 266 294 314 360 610 756
3408 416 0
82 258 336 796 959 1223 2169 2413
1518 870
315

76

420 257

0
75

66
0

277 130 496 652 617 391 582


0

440 234 235 208 297 484

939 100 593 414 554 850 1444 1273

Fig. nr. 20 - Dinamica produciei de fructe n municipiul Cmpia Turzii i zona nconjurtoare
(Sursa: INS, Tempo on-line)

O analiz a mrimii medii a exploataiilor agricole individuale, arat faptul c n cazul


municipiului Cmpia Turzii se nregistreaz valori sub limitele naionale 0,06 ha teren
agricol/locuitor, fa de 0,43 teren agricol/locuitor (0,19 ha teren agricol/gospodrie n
Cmpia Turzii; 2,50 ha teren agricol/gospodrie, la nivel naional), impunnd creterea
produciei agricole prin msuri intensive de exploatare i utilizare de tehnologii moderne.
Intensificarea produciei agricole reprezint o necesitate privind asigurarea consumului
local, deoarece n prezent, se estimeaz c producia proprie acoper doar 20% dintre
necesitile alimentare ale populaiei.
Creterea animalelor reprezint o ramur relativ important a activitilor agricole
desfurate n Cmpia Turzii, astfel c efectivul de animale (Tabel nr. 15) deine valori
ridicate, n special pentru porcine, ovine i psri. Se remarc ns o descretere constant a
stocului de animale, odat cu orientarea populaiei ctre alte activiti economice,
nregistrndu-se valori relativ constante doar pentru ovine.
Tabel nr. 15 - Efectivul de animale n Cmpia Turzii

Efective de
animale

Numr total

2010

2011

2012

2013

2014

Bovine

120

117

117

64

60

Porcine

1.600

1.550

1.200

1.310

1.125

Ovine

3.250

3.310

3.354

3.156

3.210

Caprine

33

35

20

15

20

Cabaline

62

60

36

32

32

Psri

12.000

12.800

9.120

8.400

8.800

Total

19.075

19.883

15.859

14.990

15.261

Sursa date: Primria Cmpia Turzii

41

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Agricultura actual practicat n Cmpia Turzii i zona nconjurtoare prezint


disfuncionaliti determinate de predominarea culturilor mari, cerealiere (gru i
porumb), care prezint att valoare adugat mic, producia fiind comercializat n sistem
brut, ct i o implicare redus a forei de munc locale, activitatea fiind asociat cu grad
ridicat de tehnologizare i numr redus de locuri de munc.
n schimb, dezvoltarea activitilor agricole de tipul legumiculturii implic att utilizarea
ridicat a forei de munc ct i valorificarea complex a produciei, prin asocierea unor
uniti de producie pentru procesarea legumelor i obinerea de produse alimentare
superioare.
Cmpia Turzii, alturi de Turda i comunele Luna, Mihai Viteazu, Clrai i Viioara,
formeaz unul dintre arealele cu cea mai ridicat productivitate pentru cultura legumelor la
nivelul judeului Cluj. Cmpia Turzii a dispus de o activitate competitiv n legumicultura
local i regional, prin intermediul ntreprinderii Cmpiaser, preluat apoi de Agroser, dar
cu activitate nchis dup privatizare. Ocupnd o suprafa de 56 ha, n partea de vest a
oraului, n apropierea combinatului metalurgic Industria Srmei Cmpia Turzii S.A., serele
dispuneau de infrastructura necesar asigurrii unei productiviti ridicate de calitate (2.500
tone/an de legume de ser, solarii i cmp) i reprezentau o component important a
agriculturii locale 30.
innd cont de experiena acumulat n domeniu, de existena forei de munc
specializate la nivel local i de specificul teritorial favorabil, activitatea legumicol a Cmpiei
Turzii ar putea beneficia de redeschiderea activitii serelor i de dezvoltarea unei reele de
acest tip, att la nivelul municipiului, ct i la nivelul zonei nconjurtoare. Exist ns limite
administrative, funcionale i financiare de reintroducere a terenurilor i infrastructurii
serelor n circuitul economic proprietatea este privat i sunt necesare msuri publice de
redezvoltare a zonei; terenurile sunt degradate, n urma nchiderii activitii i valorificrii
activelor; costurile implicate sunt mari, necesitnd att accesarea unor programe de
finanare ct i investiii private.
Dezvoltarea activitilor agricole n cadrul bazinului Arie necesit, n primul rnd,
gestionarea problemelor generate de specificul cadrului natural asupra practicrii
legumiculturii. n acest sens, perioadele de secet reprezint principala problem, n relaie
cu absena unui sistem de irigaii care s asigure necesarul de ap pentru suprafee mari. O
msur durabil ar implica asocierea productorilor i atragerea de finanri europene, n
cooperare cu atragerea de investiii strine. O alt disfuncionalitate care nu stimuleaz
producia legumicol este legat de absena unei infrastructuri de preluare a produciei de
acest tip. Aceast infrastructur ar trebui s susin un proces integrat de valorificare a
produciei legumicole, de la cultivare pn la obinerea produsului final, distribuirea de
rsaduri i semine certificate; preluarea i depozitarea produciei n momentul recoltrii;
sortarea produciei pe niveluri de calitate i tipuri de folosine; valorificarea i distribuia ei
pentru comercializare direct, stocare sau ctre unitile de producie alimentar.
Pentru eficientizarea activitii legumicole, este necesar i funcionarea unui centru de
organizare a produciei pentru marile lanuri de magazine, prin intermediul cruia s poat
fi profilat piaa i disciplinat activitatea productorilor, pentru identificarea tipului de

30

Experiment Proiect (2012), Reactualizare P.U.G. i R.L.U. Municipiul Cmpia Turzii, Jud. Cluj, Cluj-Napoca.
42

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

legume cel mai necesar a fi cultivat pentru a intra n procesul ulterior de comercializare. Este
necesar realizarea de studii de pia pentru valorificarea produciei, att pentru
comercializare direct n marile lanuri de magazine, ct i pentru distribuia produciei
ctre productorii de conserve, astfel nct productorii s-i direcioneze activitatea
conform unui plan de vnzri.
Totodat, practicarea unei legumiculturi eficiente necesit cadrul organizat al unor forme
asociative, care s faciliteze accesul micilor productori la finanare n cadrul programelor
naionale i europene, care s formeze personal calificat n practicarea legumiculturii i care
s ofere asisten tehnic, dar i distribuirea de rsaduri certificate.
O alt disfuncionalitate n legumicultur ine de lipsa unei fore de munc avnd
calificarea necesar. n prezent legumicultura este practicat n condiii de utilizare a unor
metode ineficiente, utilizarea inadecvat a produselor pentru fertilizare i insecticide,
producia actual situndu-se la un nivel sczut calitativ i nu se bazeaz de tehnologii
moderne.
Principalele direcii de dezvoltare i eficientizare a agriculturii pentru cretere economic
n Cmpia Turzii, sunt legate de utilizarea la un nivel ridicat a forei de munc i de
promovarea culturilor agricole cu valoare adugat mare.

3.2 Industria i activitile prelucrtoare 31,32


Sectorul industrial a fost cel mai dezvoltat n cadrul economiei locale ncepnd din
perioada interbelic, incluznd apoi perioada socialist i cuprinznd activiti diverse, n
industria metalurgic, industria materialelor de construcii, industria chimic i industria
textil. Dup 1990, domeniul industrial s-a dezvoltat n principal prin investiii strine, iar
producia, n special cea de pesticide, componente metalurgice i electrotehnice, este
comercializat att pe pieele locale i regionale ct i la nivel naional i internaional.
Industria metalurgic este legat de activitatea combinatului metalurgic Industria Srmei
Cmpia Turzii S.A. (Foto nr. 2), care a fost nfiinat n 1920, ca productor de srme i cuie.
Apariia combinatului (ISCT S.A.) a influenat puternic dezvoltarea teritoriului, astfel c
acesta a favorizat unirea celor dou localiti existente anterior n acest spaiu (Sncrai i
Ghiri-Arie) i apariia oraului Cmpia Turzii. Ocupnd mai mult de 100 ha, n partea de
vest a oraului, combinatul s-a dezvoltat puternic n a doua jumtate a secolului al XX-lea
(din 1949), iar localitatea a fost declarat ora n 1952, primind rangul de municipiu n
1998 33. ncepnd cu perioada comunist i pn n anii 2000, combinatul s-a dezvoltat i a
funcionat ca principalul actor economic al oraului. Dup privatizarea din 2003, cnd a fost
preluat de grupul metalurgic elveian, cu capital majoritar rusesc, Mechel Steel S.A.,
combinatul a intrat ntr-un proces de modernizare i de cretere a competitivitii sale
naionale i internaionale prin retehnologizare, automatizarea procesului de fabricaie,
diversificarea produselor industriale i reducerea impactului activitilor de producie
asupra calitii mediului. ns din 2012, ca urmare a competiiei ridicate de pe piaa liber,
combinatul metalurgic Industria Srmei Cmpia Turzii S.A. i-a sistat activitatea de

31

Pop G. P. (2007), Judeul Cluj, Editura Academiei Romne, Bucureti.

32

Primria Municipiului Cmpia Turzii (2011), Municipiul Cmpia Turzii, Cmpia Turzii.

33

Legea nr. 204 din 11/11/1998.

43

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

producie, prin nchiderea treptat a seciilor i reducerea constant a locurilor de munc. n


2013, combinatul a fost declarat oficial n insolven i a fost vndut de Mechel ctre
compania Invest Nikarom, nregistrat n Bucureti. n prezent, n cadrul unui plan de
reorganizare a combinatului, cu o durat de 4 ani, este n desfurare procesul de vnzare a
activelor, prin valorificarea utilajelor ca fier vechi. Planurile de dezvoltare ale spaiului
ocupat de combinatul metalurgic Industria Srmei Cmpia Turzii S.A. prevd redezvoltarea,
pe termen mediu, a unei noi zone industriale, realizat conform actualelor norme
tehnologice i tendine de activitate. Procesul este ns ngreunat din cauza investiiilor mai
ridicate determinate de eliberarea, decontaminarea i reabilitarea prealabil a terenurilor
zonei industriale.

Foto nr. 2 - Combinatul metalurgic Industria Srmei Cmpia Turzii S.A., n 2015

Industria chimic reprezint una dintre activitile industriale de amploare dezvoltate


dup 1990 n municipiul Cmpia Turzii. S.C. Chemical Independent Group S.A., productoare
de pesticide, nfiinat n 1993, prin capital integral privat, este principala ntreprindere de
acest tip, avnd activitate naional i internaional.
Datorit importantelor resurse nemetalifere din Culoarul Arieului Inferior, Cmpia Turzii
reprezenta alturi de Turda, unul dintre marile centre industriale pentru materiale de
construcii din regiune. Astfel, industria materialelor de construcii a funcionat n Cmpia
Turzii ca activitate economic important pentru dezvoltarea local prin intermediul
ntreprinderii S.C. Cercon Arieul S.A., nfiinat n 1997, care exploata resursele locale de
argil pentru a realiza produse ceramice pentru construcii. n privina produselor de
ceramic brut, societatea Cercon Arieul SA producea crmizi i blocuri din ceramic
(exclusiv pentru zidrie aparent) i igl din argil nerefractar pentru acoperiuri. n 2012,
ntreprinderea mai avea doar 8 angajai, iar din 2013 i-a ncetat activitatea, rmnnd fr
angajai i nregistrnd mari pierderi de capital.
n prezent, n domeniul industriei construciilor (civile i industriale) i al dezvoltrii
reelelor de utiliti publice i private, principala ntreprindere din Cmpia Turzii este ACSA
S.A. (Antrepriza de Construcii i Servicii Auxiliare), nfiinat n 1991, ca urmare a privatizrii
Antreprizei de Construcii Industriale nfiinat n 1967. Alturi de aceasta, grupul german
Henkel Romnia i desfoar activitatea principal n Cmpia Turzii, printr-o fabric de
materiale de construcii, ce funcioneaz pe o suprafa de 12.365 mp, realizat n cadrul
unui proiect de investiii de aproximativ 9 milioane de euro. Producia include gleturi i
adezivi Ceresit, pentru gresie i faian. Totodat, compania a dezvoltat i sectorul de
cercetare din Romnia n domeniul materialelor de construcii, prin gestionarea unui
laborator specializat n testarea calitii adezivilor i a materialelor de construcii, din punct
de vedere al eficienei energetice a acestora.
44

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Industria electronic este activ n municipiul Cmpia Turzii prin intermediul


ntreprinderii C.B. Electric S.R.L., care produce aparatur electronic industrial i execut
montaje mecanice i electromecanice.
Dintre investiiile private recente n domeniul industrial, Zona Industrial REIF (Foto nr.
3) reprezint primul proiect din Cmpia Turzii de dezvoltare a unui spaiu de mari
dimensiuni pentru atragerea de investiii de tip industrial, fiind totodat al treilea astfel de
proiect din judeul Cluj. Proiectul, dezvoltat prin iniiativa privat a unui investitor german
(Reif Bauunternehmung, prin filiala local Reif Construct), cu o investiie de aproximativ 12
milioane euro, ocup o suprafa de 44 ha, n partea de vest a oraului, n apropiere de
fostul combinat metalurgic, unde a fost realizat infrastructura necesar (reele de utiliti,
hale industriale, cldiri de birouri) localizrii de noi activiti industriale precum:
construciile de maini; producia de subansamble electrice; ambalarea produselor
cosmetice; producia alimentar; alte servicii pentru industrie sau / i agricultur.

Foto nr. 3 - Zona industrial REIF

Parcul industrial REIF i-a nceput activitatea n 2009, prin intermediul companiei
germane Heco Schrauben, specializat n prelucrarea metalelor i producerea de uruburi
de diferite dimensiuni. Folosind o for de munc local de 30 de angajai n cadrul liniilor de
producie automatizate, producia acestei companii este destinat exportului.
Din 2014, n cadrul parcului industrial funcioneaz i Complexul logistic Edenia, cel mai
mare depozit de produse congelate din Europa, dezvoltat de compania Macromex cel mai
mare importator i distribuitor de produse congelate i refrigerate din Romnia.
Activitatea de ansamblu a parcului industrial nregistreaz totui unele dificulti
economice. n prezent n cadrul zonei industriale i desfoar activitatea doar 4
ntreprinderi cu activitate n domeniile produciei metalurgice (S.C. Heco Schrauben S.R.L.,
S.C. Berg Banat S.R.L.), echipamentelor industriale (S.C. Seco Sieta S.R.L.) i depozitrii de
produse alimentare (S.C. Macromex S.R.L.).
Mediul industrial privat al Cmpiei Turzii se afl ntr-un proces continuu de dezvoltare,
att prin investiii strine, ct i prin accesarea de fonduri europene. Creterea
competitivitii activitilor industriale ale oraului prin astfel de iniiative reprezint un
avantaj pentru susinerea dezvoltrii pe termen lung a municipiului.

45

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

3.3 Sectorul serviciilor


3.3.1

Servicii comerciale34

n cadrul serviciilor, comerul reprezint sectorul cu dinamica cea mai rapid din ultimele
dou decenii, n economia municipiului Cmpia Turzii. Activitatea comercial este
diversificat, iar companiile locale acoper majoritatea sectoarelor de comer (materiale de
construcii, textile, produse electrocasnice, produse farmaceutice, produse agroalimentare
etc.).

Foto nr. 4 - Piaa agro-alimentar central din Cmpia Turzii

Desfacerea produciei i a produselor agroalimentare locale i regionale se bazeaz pe


activitatea pieei agroalimentare Piaa Unirii (legume, fructe i lactate - Foto nr. 4) i a
trgului sptmnal (cu participarea tuturor productorilor din zon). Bazndu-se tot pe
producia local i regional, Oborul (trgul de animale) funcioneaz pentru comerul
zootehnic. De asemenea pe strada Mureului se afl n prezent (2015) o noua pia
agroalimentar Piaa Mic (Foto nr. 5).

Foto nr. 5 - Proiect pia agro-alimentar - Str. Mureului

34

Primria Municipiului Cmpia Turzii (2011), Municipiul Cmpia Turzii, Cmpia Turzii.

46

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Piaa sptmnal, organizat n fiecare zi de miercuri, completeaz activitatea pieelor


locale permanente, oraul atrgnd productori, comerciani i locuitori din zona
nconjurtoare, care tranziteaz Cmpia Turzii, att pentru desfurarea de activiti
economice ct i pentru rezolvarea diferitelor necesiti administrative n cadrul instituiilor
locale. Trgul sptmnal reprezint o oportunitate pentru economia oraului, deoarece
atrage capital financiar din zona nconjurtoare, care ajunge s fie pus n circulaie la nivel
local prin faptul c n cadrul trgului se comercializeaz att produse agroalimentare, ct i
produse nealimentare pentru necesitile de zi cu zi, productorii din mediul rural ajungnd
s reintroduc n circuitul economic o parte din profitul acumulat, fie n cadrul trgului, fie n
cadrul diferitelor magazine din ora.
Aprovizionarea pieelor este asigurat att de micii productori locali ct i de
productorii familiali din comunele din jur: Triteni, Viioara, Luna, Clrai, Luncani, Ceanu
Mare, Iacobeni, Boian, Moldoveneti, Bdeni. Un avantaj pentru economia local este
reprezentat de faptul c productorii locali reprezint 80% dintre cei care comercializeaz
produse agroalimentare, n timp ce comercianii doar 20%. Astfel, competitivitatea pieelor
locale din Cmpia Turzii este ridicat la nivelul zonei nconjurtoare, innd cont de faptul c
o parte a populaiei din municipiul Turda prefer Cmpia Turzii pentru efectuarea
cumprturilor de produse agroalimentare. Piaa local de legume i fructe este amplificat
ocazional, odat cu desfurarea festivalurilor locale i atragerea productorilor i
comercianilor din diferite zone ale rii. Pentru eficientizarea activitii pieelor locale, se
remarc necesitatea nfiinrii unui sistem de control special, de tipul poliia pieei, care s
supravegheze activitatea desfurat i calitatea produselor.
Acestor piee locale de desfacere, li se adaug activitatea a trei uniti ale unor mari
lanuri de magazine: Lidl (anterior Plus, investiie din 2006), Profi i Penny, incluznd
comercializarea produselor pentru toate categoriile de necesiti. Aceste trei centre
comerciale dein spaii de peste 1.000 mp, gestionate de companii strine cu sedii
nregistrate n Romnia: Rewe Projecktenwicklung Romnia S.R.L. (Penny), S.C. Midtown
Retail S.R.L. (Profi) i S.C. Lidl Imobiliare Romnia Management S.C.S. (Foto nr. 6).

Foto nr. 6 - Centrul comercial Lidl Cmpia Turzii

47

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

3.3.2

Alte servicii ctre populaie

Serviciile financiar-bancare din municipiul Cmpia Turzii se deruleaz, la nivelul anului


2015, prin intermediul a 5 sucursale bancare (Banca Cooperatist Aliana Cluj, Banca
Comercial Romn, Banca Transilvania, Banca Romn de Dezvoltare, CEC Bank) i o serie
de bancomate adiionale (ex.: Banca Carpatica, Bancpost).
Totodat, serviciile de asigurri de diferite tipuri sunt furnizate de 3 companii:
Groupama Asigurri, Uniqa Asigurri i Talo Insurance Consulting SRL. La nivelul anului
2013, dintre cele 8 companii de asigurri nregistrate n Cmpia Turzii, doar 4 erau n stare
de funcionare. Conform cifrei de afaceri nregistrate n 2013, cea mai important companie
de asigurri era n 2013, Talo Insurance Consulting SRL (cifr de afaceri: 63.446 lei, 1
angajat), fiind urmat de Pop Serv SRL (cifr de afaceri: 48.165 lei, 1 angajat), Nikos
Insurance SRL (cifr de afaceri: 28.777 lei, 1 angajat) i Redact Office SRL (cifr de afaceri:
28.707 lei, 2 angajai).
n completarea serviciilor financiare n 2013, erau nregistrate 4 companii de creditare,
dintre acestea avnd cifr de afaceri i salariai doar Ponti Dalain SRL (cifr de afaceri:
166.779 lei, 1 angajat) i Oro One SRL (cifr de afaceri: 24.262 lei, 2 angajai).
Din categoria serviciilor nou aprute n Cmpia Turzii, programul local de colectare
selectiv a deeurilor a condus la o activare a mediului economic local, prin intermediul
activitilor economice destinate valorificrii deeurilor reciclabile. Astfel, au fost nfiinate
cteva firme locale de intermediere a gestiunii deeurilor reciclabile, n special a celor
metalice, prin preluarea acestora de la staia de sortare i distribuia ctre companiile
regionale de valorificare a acestora. Dintre acestea, AXUM RECYCLING CLUJ S.R.L. deine o
activitate deosebit de profitabil, meninndu-se printre cele mai importante ntreprinderi
ale oraului, dup cifra de afaceri.

3.3.3

Activiti i infrastructuri pentru turism 35

Activitile turistice din Cmpia Turzii se bazeaz pe oferirea de servicii de cazare, de


agrement, de transport i de alimentaie public. Principalele companii care desfoar
activiti turistice n Cmpia Turzii sunt: Milexim (Foto nr. 7), Daghemana, Tiver i La
Broscua, acoperind categorii variate de cerine turistice.
La Broscua funcioneaz ca un complex turistic, care deine cea mai extins baz de
agrement din ora, format din dou bazine de not, trand, terenuri de tenis i pentru volei,
fotbal sau rugby. La acestea, se adaug, ncepnd din 2012 i servicii de cazare 5 camere,
pentru 20 locuri de cazare. ntregul complex turistic a aparinut administraiei locale, fiind
concesionat din 1995 i modernizat ncepnd din 1996 de actualii proprietari. Planurile de
dezvoltare a activitii complexului turistic privesc acoperirea i amenajarea de tip spa a
unuia dintre cele dou bazine; amenajarea unui teren multi-sport acoperit; i mrirea
spaiului de cazare.
Absena unui bazin acoperit n Cmpia Turzii este considerat o problem pentru
populaia local, care trebuie s se deplaseze la Turda pentru astfel de dotri. ntre planurile
administraiei locale exist i proiectul construirii unui bazin municipal acoperit de mari

Primria Cmpia Turzii (2009), Strategia de dezvoltare a Municipiului Cmpia Turzii 2009-2019, Cmpia
Turzii.
35

48

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

dimensiuni. Finanarea unui astfel de demers se poate realiza din fonduri locale sau prin
programe naionale (ex: programul Bazine de not finanat de Compania Naional de
Investiii). Pentru procesul de dezvoltare, pe termen mediu i lung i asigurarea nevoilor
populaiei, odat cu pstrarea stabilitii fondurilor publice i evitarea unui impact negativ
asupra serviciilor turistice private, este posibil i realizarea unui parteneriat public-privat
pentru modernizarea i acoperirea bazinelor de not i facilitarea accesului populaiei la
acestea n condiii agreate de ambele pri. Modernizarea ar trebui s includ i trandul
oraului, gestionat tot n cadrul complexului turistic La Broscua, odat cu o promovare a
acestuia, prin implicarea administraiei locale, pentru ca populaia local s acceseze mai
frecvent acest tip de servicii de agrement.36

Foto nr. 7 - Pensiunea i restaurantul Milexim

Serviciile de cazare din Cmpia Turzii asigur cererea, prin activitatea celor 4 uniti de
profil. Capacitatea de cazare efectiv de la nivelul oraului nu este integral redat de
statisticile oficiale (Tabel nr. 16), companiile care administreaz unitile de cazare fiind
nregistrate cu alt domeniu principal de activitate (alimentaie public, n general).
Tabel nr. 16 - Evoluia unitilor de cazare turistice din Cmpia Turzii

Hoteluri
Moteluri
Vile turistice
Pensiuni turistice
Total

2006
1
1
2

2007
1
1
2

2008
1
1
2

2009
1
1
2

2010
1
2
3

2011
1
1
2
4

2012
1
1
2
4

2013
1
1
1
3

2014
1
1
2

Sursa: INS (2015), Serii de date Tempo 1990-2015, Institutul Naional de Statistic, Bucureti.

Activitile turistice de la nivelul oraului se desfoar la nivel de baz, fiind legate de


serviciile de cazare, agrement i transport, n absena unor resurse turistice locale specifice.
Cu toate c exist o influen regional, legat de manifestrile culturale, cnd oraul are o
atractivitate mai mare, turitii din Cmpia Turzii sunt reprezentai n principal de cei
interesai de atraciile turistice din municipiul Turda i alte comune vecine, remarcndu-se
predominana unui turism de tranzit i uneori de afaceri n municipiul Cmpia Turzii. Trebuie

Administraia local ar putea beneficia de transferare unei pri a profitului ce ar putea fi reinvestit pentru
alte tipuri de infrastructuri i echipamente de interes public.
36

49

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

subliniat ns c accesul turitilor locali sau externi la salina din Turda sau la Cheile Turzii
favorizeaz transportul auto individual fiind necesar creterea accesibilitii, prin
extinderea reelei de transport public intercomunale / interoreneti.
Pentru dezvoltarea actual a activitilor turistice din Cmpia Turzii, se remarc influena
potenial pozitiv a prezenei Bazei 71 Aerian Cmpia Turzii n apropierea oraului, n
comuna Luna. Funcionarea acesteia ca baz operaional NATO a condus la creterea
numrului de clieni ai unitilor de cazare i de alimentaie public, cei 600 de militari sosii
recent, folosind serviciile locale de acest tip. Accesarea serviciilor de agrement este totui
redus, fr impact semnificativ n urma instalrii bazei militare n zon. Una dintre
posibilitile de dezvoltare, pe termen scurt, legat de prezena activitii militare poate fi
deschiderea unui centru de fitness. Pe termen mediu i lung, creterea serviciilor oferite de
ora bazei aeriene ar trebui s se inspire din exemplul i bunele practici ale altor state i
municipaliti ce gzduiesc sau sunt situate n apropierea unor baze militare internaionale.

3.4 Dinamica ntreprinderilor i sectorul IMM 37


Activitile economice ale oraului se desfurau, n 2014, prin intermediul a 410
operatori economici, dintre care 93 reprezentau persoane fizice autorizate (PFA).
Principalele domenii de activitate sunt reprezentate de comer (252 ageni economici
61,46%), prestrile de servicii (141 ageni economici 34,39%) i unitile mici de producie
(17 ageni economici 4,15%). Activitile de comer includ n principal comercializarea
produselor alimentare (35,71%), a produselor vestimentare (17 ageni economici), a
pieselor i accesoriilor auto (7 ageni economici), a fierului vechi (6 ageni economici) i a
produselor fitosanitare (3 ageni economici). n categoria altor servicii, predomin cele de
alimentaie public (28,36%), incluznd i serviciile auto (13,47%) i cele de cazare (doar doi
ageni economici sunt nregistrai n acest sector de activitate). Unitile de producie includ
n principal fabricarea produselor de panificaie (5 ageni economici), alturi de produse
nealimentare, precum: confecii de mbrcminte, plase de srm i confecii coroane.
Analiza mediului economic local, pentru perioada 2011-2013, bazat pe activitatea a 1.061
de ntreprinderi nregistrate, evideniaz o dominare constant a sectorului teriar (68,52%),
n timp ce sectorul secundar deine ponderi de 25,26%, iar sectoarele primar i cuaternar
reprezint 1,79%, respectiv 4,43% din total. Totodat, se remarc o relativ stabilitate a
poziiei companiilor locale n clasamentul celor mai importante ntreprinderi din Cmpia
Turzii, conform valorii cifrei de afaceri (Tabelele nr. 17, 18, 19).
Activitile industriale industria metalurgic, industria construciilor, industria
alimentar, industria lemnului, industria chimic predomin ca principal domeniu de
activitate al celor mai mari ntreprinderi din Cmpia Turzii, n clasamentul primelor 10
ntreprinderi din ora existnd doar dou companii cu activiti de servicii comercializare
semine agricole i materiale reciclabile i transport rutier de marf.
Cu toate c a nregistrat scderi drastice ale cifrei sale de afaceri, cu peste 90% n 2013,
fa de 2011, combinatul metalurgic Industria Srmei Cmpia Turzii S.A. se menine pe

Analiza bazat pe date de la Oficiul Registrului Naional al Comerului ORCT Cluj (Oficiul Registrului
Comerului de pe lng Tribunalul Cluj) pentru anii 2012, 2013, 2014.
37

50

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

primul loc ntre ntreprinderile din Cmpia Turzii. Activitatea combinatului influeneaz
mrimea cifrei totale de afaceri a primelor 10 ntreprinderi ale oraului. Dac pentru
celelalte ntreprinderi, scderile dintr-un an (2012) sunt redresate n anul urmtor (2013), n
cazul combinatului metalurgic scderile sunt constante i continue.
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabel nr. 17 - Principalele ntreprinderi din Cmpia Turzii, dup cifra de afaceri, n 2011

DENUMIRE COMPANIE

DOMENIU DE ACTIVITATE

Industria Srmei Cmpia Turzii S.A.


ACSA SA
Axum Recycling Cluj SRL
AGROSEL SRL
BITI TIMPLARIE SRL
HECO SCHRAUBEN SRL
Chemical Independent Group SA
QUANTAL PRIMA SRL
KSA TEOMAR SRL
COLAND SRL
TOTAL

Industrie metalurgic
Construcii cldiri
Recuperare mat. reciclabile sortate
Comercializare semine agricole
Recuperare mat. reciclabile sortate
Fabricare uruburi
Fabricare pesticide
Producie buturi nealcoolice
Fabricare elemente tmplrie
Transport rutier marf

CIFR DE
AFACERI (Lei)
621.503.917
28.659.066
28.354.998
25.299.374
19.873.587
15.513.334
12.476.122
12.287.191
10.541.765
9.940.227
767.980.643

Sursa date: ORNC RNCT-Cluj

Tabel nr. 18 - Principalele ntreprinderi din Cmpia Turzii, dup cifra de afaceri, n 2012

DENUMIRE COMPANIE

DOMENIU DE ACTIVITATE

Industria Srmei Cmpia Turzii S.A.


AGROSEL SRL
La Lorraine SRL
AXUM RECYCLING CLUJ SRL
HECO SCHRAUBEN SRL
ACSA SA
QUANTAL PRIMA SRL
COLAND SRL
Chemical Independent Group SA
Tefir Import Export SRL
TOTAL

Industrie metalurgic
Comercializare semine agricole
Fabricare prod. de panif. i patiserie
Recuperare mat. reciclabile sortate
Fabricare uruburi
Construcii cldiri
Producie buturi nealcoolice
Transport rutier marf
Fabricare pesticide
Transport rutier marf

CIFR DE
AFACERI (Lei)
209.366.353
23.618.595
23.123.824
21.328.098
20.139.574
18.941.684
13.316.456
12.360.415
11.638.712
8.992.699
362.826.410

Sursa date: ORNC RNCT-Cluj

Tabel nr. 19 - Principalele ntreprinderi din Cmpia Turzii, dup cifra de afaceri, n 2013

DENUMIRE COMPANIE
Industria Srmei Cmpia Turzii S.A.
La Lorraine SRL
AGROSEL SRL
HECO SCHRAUBEN SRL
QUANTAL PRIMA SRL
Chemical Independent Group SA
ACSA SA
COLAND SRL
Prestige Transilvania SRL
AXUM RECYCLING CLUJ SRL
TOTAL

DOMENIU DE ACTIVITATE
Industrie metalurgic
Fabricare prod. de panif. i patiserie
Comercializare semine agricole
Fabricare uruburi
Producie buturi nealcoolice
Fabricare pesticide
Construcii cldiri
Transport rutier marf
Fabricare mobil
Recuperare mat. reciclabile sortate

CIFR DE
AFACERI (Lei)
46.975.931
32.090.602
25.379.683
20.861.315
16.898.175
13.376.941
13.269.006
12.837.399
11.475.189
9.749.907
202.914.148

Sursa date: ORNC RNCT-Cluj

51

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Primele 10 ntreprinderi din Cmpia Turzii, n funcie de cifra de afaceri, dein i cea mai
mare influen asupra mediului economic local, prin ponderea predominant din totalul
cifrei de afaceri nregistrate la nivelul oraului (Tabel nr. 20). Cu toate acestea, tendina
general arat o uoar echilibrare a mediului economic local, prin scderea ponderii
primelor companii n totalul cifrei de afaceri, n special ca urmare a reducerii puternice a
activitii combinatului metalurgic Industria Srmei Cmpia Turzii S.A. Astfel, de la o
pondere de 75% n 2011, cifra de afaceri a primelor 10 ntreprinderi din Cmpia Turzii
reprezenta doar 45% din total n 2013. O echilibrare real a mediului economic local, cu
efecte pozitive pentru dezvoltarea oraului, ar presupune ns ca aceste schimbri s se
bazeze pe creterea importanei celorlalte companii n cadrul economiei locale i nu pe
scderea de peste 2 ori a cifrei totale de afaceri, n numai 2 ani.
Tabel nr. 20 - Caracteristici ale activitii ntreprinderilor din Cmpia Turzii

2011

2012

2013

Cifra de afaceri
total (Lei)

1.025.320.908

612.309.283

451.004.565

Cifra de afaceri
top 10 (Lei)

767.980.643
(74,90% )

362.826.410
(59,26%)

202.914.148
(44,99%)

457
(43.07%)

481
(45,33%)

513
(48,35%)

256

247

261

ntreprinderi cu cifr
de afaceri > 0
ntreprinderi cu
profit net

Sursa: ORNC RNCT-Cluj

Cu toate c cifra de afaceri total a sczut cu mai mult de 55%, n 2013 fa de 2011, se
evideniaz o cretere uoar a numrului de ntreprinderi care nregistreaz cifr de afaceri
i profit. Astfel, din totalul de 1.061 de ntreprinderi nregistrate n Cmpia Turzii, ponderea
ntreprinderilor active a crescut, de la 43,07%, n 2011, la 48,35%, n 2013. Totui, dintre
ntreprinderile active, se remarc ponderi semnificative ale companiilor a cror activitate
nregistreaz pierderi mari n 2011, 44,42% dintre ntreprinderile cu cifr de afaceri au
nregistrat profit net zero, iar n 2012 i 2013, aceast situaie a ajuns la ponderi de 49%.
Din punct de vedere al profitului net nregistrat n 2013, cele mai importante 10
ntreprinderi din Cmpia Turzii dein o pondere de 53,27% din total (23.339.795 lei, profit
net la nivelul economiei oraului) i activeaz predominant n industrie (7 uniti
economice). O comparaie a clasamentului cu situaia ntreprinderilor n funcie de cifra de
afaceri, evideniaz schimbri importante, astfel c doar 5 ntreprinderi (Lorraine, Heco,
Agrosel, Quantal, Acsa) nregistreaz o profitabilitate ridicat, comparabil cu importana
cifrei de afaceri pe care o dein. Alte 5 ntreprinderi, dei dein cifre de afaceri mai mici de
1.000.000 lei, conduc activiti economice deosebit de profitabile. Analiza profitului net al
ntreprinderilor din Cmpia Turzii, evideniaz direciile de dezvoltare care au succes n
economia oraului. n acest sens, se remarc faptul c activitile economice profitabile se
bazeaz pe valorificarea resurselor locale (produse agroalimentare, materiale de
construcii) i pe activitile cu experien acumulat n domeniu (industria metalurgic,
agricultur).

52

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Tabel nr. 21 - Principalele ntreprinderi din Cmpia Turzii, dup profitul nregistrat n 2013

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COMPANIE

DOMENIU DE ACTIVITATE

PROFIT NET (Lei)

La Lorraine SRL
HECO SCHRAUBEN SRL
AGROSEL SRL
KSA TEOMAR SRL
QUANTAL PRIMA SRL
CORO TRANS IMPEX SRL
RUSDAN CONF SRL
COMVEL MAT SRL
ACSA SA
REEA PROCONS SERV SRL
TOTAL

Fabricare produse de panif. i patiserie


Fabricare uruburi
Comercializare semine agricole
Fabricare elemente tmplrie
Producie buturi nealcoolice
Transport rutier marf
Fabricare confecii
Lucrri speciale de construcii
Construcii cldiri
Lucrri de instalaii electrice

4.434.416
2.394.921
1.444.794
890.837
624.068
584.540
546.673
524.245
511.685
478.019
12.434.198

Sursa: ORNC RNCT-Cluj

Mediul economic regional, la nivelul zonei de influen Cmpia Turzii Turda, incluznd
comunele Luna, Viioara i Clrai, se bazeaz pe activitatea a mai puin de 50% din totalul
de 4.059 de ntreprinderi nregistrate. Astfel, n 2011 i 2012, 2.387 de ntreprinderi
(58,80%) erau inactive, fr a nregistra cifr de afaceri sau profit i fr a avea salariai.
ns, ncepnd cu 2013, mediul economic regional s-a redresat uor, doar 55,97% (2.272
ntreprinderi), din totalul de 4.059 de ntreprinderi nregistrate, fiind inactive.
Cmpia Turzii i zona de influen din jur dispun de o accelerare a economiei locale
bazat pe investiii strine. Capitalul strin total pentru ntreprinderile nregistrate n
Cmpia Turzii, Turda i comunele Luna, Viioara i Clrai, atinge valoarea de 177.668.381
lei, n 2014. n funcie de valoarea capitalului total (Tabel nr. 22), principalii 10 investitori
strini, deinnd 99,43% din totalul capitalului strin, provin din state membre ale Uniunii
Europene, remarcndu-se n acest sens n mod special, Germania. Dup numrul de
ntreprinderi deschise n zon prin investiii strine, predomin iniiativele antreprenorilor
italieni. Austria (cu 22 uniti economice), Frana (13) i Turcia (12) reprezint alte state cu
investiii numeroase n zon, dar cu un capital financiar total de sub 750.000 lei. Zona
nregistreaz de asemenea, 5 ntreprinderi avnd capital mixt, incluznd parteneriate publicprivat romneti, public-privat strine sau public-privat romneti-private strine.
Tabel nr. 22 Investitori strini n zona Cmpia Turzii Turda (2014)

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ar
Germania
Spania
Ungaria
Italia
Olanda
S.U.A.
Cipru
Belgia
Slovacia
Polonia

Nr. ntreprinderi
23
42
42
77
9
19
5
5
5
2

Sursa date: Primria Cmpia Turzii

Capital total (lei)


112.910.402,40
19.619.157,04
19.417.756,00
6.719.995,00
4.956.339,12
4.547.357,80
4 .345.690,20
2.068.060,00
1.078.840,00
1.006.100,00

53

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

3.5 Alte activiti economice, investiii


Iniiative i investiii n agricultur 38
Polul Agro-Zootehnic-Industrial Arie PAZIA a fost nfiinat, n 2013, de municipalitatea
Cmpia Turzii, n asociere cu 9 comune din bazinului legumicol Arie, incluznd i asociaii de
cresctori de animale, asociaii agricole, i ntreprinderi de procesare a produciei agricole 39.
PAZIA funcioneaz ca asociaie profesional, avnd ca obiectiv asigurarea de servicii de
consiliere, informare i consultan pentru susinerea asocierii micilor productori i
accesarea de fonduri pentru dezvoltarea activitilor agricole. Odat cu eficientizarea
activitilor agricole i diversificarea produciei, asociaia urmrete valorificarea acesteia
din urm prin procesare la nivel local, n uniti de producie alimentar. Astfel, poate fi
angrenat o mai mare pondere a forei de munc locale, iar eficiena economic a
activitilor agricole ar crete prin comercializarea produciei la o valoare mai ridicat. n
acest sens i cu impact mai mare asupra dezvoltrii comunitilor locale, se urmrete n
special promovarea produselor tradiionale locale.
n cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural (PNDR), PAZIA ofer consiliere i
coordonare antreprenorilor locali, pentru ntocmirea de proiecte i accesarea a diferite
msuri de finanare, precum: Instalarea tinerilor fermieri (maxim 50.000 euro); sau
Sprijin pentru fermele mici (maxim 15.000 euro), prin care proiectele agricole pot primi
finanare nerambursabil de pn la 100%.
PAZIA deruleaz i un program de formare profesional, n contextul n care accesarea
finanrilor depinde de deinerea calificrii ntr-una dintre activitile agricole. Primele
cursuri de certificare PAZIA s-au derulat n perioada aprilie-iunie 2015, n parteneriat cu
Centrul Regional de Formare Profesional a Adulilor (CRFPA) Cluj, implicnd 21 de
productori, pentru obinerea gradului I de competene. n cadrul programului de formare
profesional a fost iniiat i o a doua serie de cursani, incluznd 15 persoane, necesarul
zonal pentru dezvoltarea legumiculturii fiind de 500 de productori calificai. n urma
obinerii certificrii, 5 productori au depus proiecte n cadrul msurii de sprijinire a
fermierilor cu vrsta pn n 40 de ani. Proiectele vizeaz producerea de legume n solarii,
cultura plantelor medicinale i realizarea unei ferme de cretere a prepelielor.
Pentru creterea competitivitii regionale a bazinului agricol Arie, pentru diversificarea
parteneriatelor i implementarea de noi proiecte de dezvoltare agricol cu finanare
european, PAZIA face parte din Clusterul Agro Transilvania, nfiinat n 2013. Acesta din
urm a avut ca obiectiv major de infrastructur agricol crearea unui centru pentru
depozitare i asociere la nivel regional, pentru a facilita att producia local ct i
valorificarea acesteia prin desfacerea produselor ctre marile lanuri comerciale locale i
zonale, innd cont de avantajele teritoriale deja existente depozitul Lidl, de la Iernut; i
depozitul Kaufland de la Turda. Pentru valorificarea produciei agroalimentare de la nivel
judeean, funcioneaz nc din 2007, Centrul de Marketing pentru produse agroalimentare

38

PAZIA (2014), Raport de activitate al Asociaiei PAZIA: perioada 01.01.2014-31.12.2014, Cmpia Turzii.

Alturi de municipiul Cmpia Turzii, ca membri fondatori sunt comuna Luna, comuna Viioara, comuna Mihai
Viteazu, comuna Ceanu Mare, comuna Frata, comuna Tritenii de Jos, comuna Petretii de Jos, comuna
Snduleti, comuna Moldoveneti alturi de 5 asociaii agricole i 2 societi comerciale.
39

54

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Cluj. Localizat la Apahida, lng Cluj-Napoca, depozitul a fost realizat n cadrul unui proiect
PHARE, gestionat de Consiliul Judeean Cluj.
Ca etap n asocierea la aceast reea de depozite agroalimentare, municipalitatea
Cmpia Turzii a fcut primele demersuri prin destinarea unui teren de 2 ha, n zona Oborului
pentru realizarea unui Centru de Legume i Fructe, pentru depozitarea i sortarea
produciei agricole. Proiectul existent doar n etapa tehnic i ateptnd aprobrile necesare
pentru finanare de la nivel judeean, prevede i deschiderea unei fabrici de conserve n
apropierea depozitului, astfel nct s fie valorificate produse mai complexe pe baza
produciei legumicole. Totodat, pentru finalizarea proiectului este necesar realizarea unor
parteneriate public-privat, prin atragerea de investiii strine. Pentru derularea activitilor
n cadrul depozitului i a fabricii, se impune implicarea productorilor locali i stimularea
asocierii pentru dezvoltarea agriculturii.
Iniiative i investiii n industrie40
Dezvoltarea industriei locale este sprijinit de municipalitate prin realizarea unui nou
parc industrial, printr-un proiect de investiie public, avnd ca obiectiv creterea
atractivitii oraului pentru investitorii industriali de nalt tehnologie, prin oferirea unei
alternative la parcul industrial privat existent (zona REIF). Parcul industrial realizat de
administraia local funcioneaz din punct de vedere administrativ din 2015 i a fost
nfiinat pe o suprafa de 5 ha (54.945 mp), dispunnd de totalitatea reelelor de utiliti. n
al doilea semestru al anului 2015, este preconizat operaionalizarea parcului industrial i
instalarea primei activiti a unui investitor strin (domeniul de activitate al acestuia este
industria chimic, respectiv producia de cauciucuri). Administrarea pe termen lung a
parcului industrial prevede extinderea acestuia prin achiziionarea de terenuri (nc 6 ha)
din cadrul fostului combinat metalurgic ISCT S.A. n competiia direct cu parcul industrial
privat, localizarea fiind de vecintate, administraia local mizeaz pe tarife mai reduse i
faciliti financiare pentru atragerea investitorilor.
Din punct de vedere al dezvoltrii municipiului Cmpia Turzii, competiia dintre cele dou
parcuri industriale unul privat i altul realizat prin investiie public reprezint o
disfuncionalitate, deoarece este descurajat activitatea actorilor privai i contribuia
acestora la economia local. Pentru crearea unui mediu economic competitiv la nivel zonal
pe termen mediu i lung este necesar meninerea unui parteneriat ntre mediul public i
cel privat, care prin complementaritate, s valorifice avantajele competitive locale / zonale
pentru atragerea de noi investiii.
Din punct de vedere al impactului social, noul parc industrial aduce avantaje prin crearea
de noi locuri de munc i de venituri ce vor intra n circuitul economiei locale.
Iniiative i investiii n turism41
Pentru dezvoltarea serviciilor turistice ale oraului, administraia local vizeaz investiii
pentru realizarea unei zone de agrement a oraului. Astfel, spaiul de 34 ha din partea de

Sursa informailor: LSS Consulting (2015), Studiu de fezabilitate pentru nfiinare parc industrial Cmpia
Turzii, Cluj-Napoca.

40

MDA Global Audit (2012), Servicii de consultan pentru elaborarea unei documentaii de fundamentare a
potenialului economic local i Planul de aciune pentru relansare economic local, Cluj-Napoca.
41

55

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

sud-est a oraului, cuprinznd trei lacuri antropice destinate pescuitului sportiv (Foto nr. 8),
va fi amenajat ca un complex turistic cu terenuri sportive, plimbri cu barca, puncte de
alimentaie public i privat, diferite servicii de cazare. Ca diversificare a activitilor din
cadrul zonei de agrement, municipalitatea a nceput demersurile pentru atragerea unui
investitor strin interesat s deschid, folosind fonduri europene, un centru de recuperare
pentru vrstnici i persoane cu handicap, urmnd a fi astfel extins aria de adresabilitate a
serviciilor, la nivel zonal i regional. Principala disfuncionalitate n dezvoltarea acestui
spaiu este legat de starea drumului de acces, care necesit a fi modernizat.

Foto nr. 8 - Zona de agrement La Trei Lacuri, Cmpia Turzii (ziar15minute.net)

Se afl n stadiul iniial un proiect privind amenajarea unui sit arheologic cu 1.000 de
morminte din perioada avarilor unul dintre cele mai mari situri de acest tip din Romnia.
Urmtoarea etap privete valorificarea turistic i transformarea sitului ntr-una dintre cele
mai importante resurse turistice ale oraului.
Aciuni de antreprenoriat
Cmpia Turzii a nfiinat, n 2002, Centrul Zonal de Afaceri, ca platform de dezvoltare a
antreprenorialului local i a relaiilor de cooperare la toate nivelurile teritoriale. Pentru
sprijinirea ntreprinderilor mici i mijlocii i a ntreprinztorilor independeni, Centrul Zonal
de Afaceri faciliteaz relaionarea mediului economic local cu posibili investitori romni i
strini, prin participare la misiuni economice, trguri i expoziii naionale i internaionale,
ofer un sistem de perfecionare managerial i susine fora de munc local, prin
organizarea de cursuri de calificare i reconversie profesional 42.
Asociaia Oamenilor de Afaceri din Cmpia Turzii completeaz sprijinul existent la nivel
local pentru dezvoltarea mediului antreprenorial prin includerea de membri care reprezint
exemple de competitivitate economic i ofer consultan ntreprinztorilor locali.

Primria Cmpia Turzii (2009), Strategia de dezvoltare a Municipiului Cmpia Turzii 2009-2019, Cmpia
Turzii.
42

56

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Incubatorul de Afaceri 43 funcioneaz, din 2012, n principal ca platform de dezvoltare a


antreprenorilor locali privai societi comerciale sau persoane fizice autorizate. Situat n
partea de est a oraului i ocupnd o suprafa construit de 441 mp, Incubatorul de Afaceri
reprezint o investiie public, aflat n administrarea unei societii private RomActiv pn
n anul 2017, realizat prin intermediul Programului naional multianual de nfiinare i
dezvoltare de incubatoare tehnologice i de afaceri, cu o finanare din partea Programului
Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) i a administraiei locale Cmpia Turzii.
Municipiul a fost ales pentru amplasarea unui astfel de proiect, ca ora cu potenial de
dezvoltare i de susinere a zonei nconjurtoare.
Incubatorul de Afaceri ofer infrastructura necesar funcionrii activitilor
antreprenoriale (spaii de birouri utilate; sli de curs/conferine), consultan pentru
accesarea unor programe de finanare, faciliteaz accesul la reele antreprenoriale
naionale i internaionale i schimbul de cunoatere ntre membri, sprijin realizarea de
parteneriate i participarea la evenimente de formare i de promovare. Firmele localizate n
cadrul incubatorului primesc un sprijin financiar nerambursabil de pn la 20.000 lei, pentru
costurile deschiderii afacerii i de pn la 3.000 lei/an, pentru plata utilitilor.
n cadrul Incubatorului de Afaceri Cmpia Turzii funcioneaz n prezent 14 ageni
economici (12 cu sediul n judeul Cluj i 2 din comuna Unirea, judeul Alba), pentru care se
acord sprijin timp de 5 ani, iar capacitatea acestuia este de a gzdui 24 de firme cu un
istoric de funcionare de maxim doi ani. Domeniile de activitate ale celor 14 firme din cadrul
Incubatorului de afaceri sunt serviciile (cu o pondere de peste 85%) i industria. Cei 12
ageni economici din sectorul de servicii, desfoar activiti de administrare a imobilelor,
consultan antreprenorial, catering, servicii medicale veterinare, publicitate, plasare for
de munc, reparaii echipamente comunicaii i electrice, consultan tehnic, contabilitate
i audit financiar. Activitatea de producie cuprinde fabricarea de produse manufacturiere
(produse de artizanat din sticl i ceramic) i construirea de imobile.
Existena Incubatorului de Afaceri reprezint un avantaj n dezvoltarea municipiului
Cmpia Turzii, datorit susinerii asocierii micilor productori pentru formarea unei piee de
desfacere cu influen regional i naional, atragerii de noi investiii locale i strine,
deschiderii de noi afaceri, crerii de noi locuri de munc i creterii competenelor
antreprenoriale locale.
Dintre proiectele dezvoltate de municipalitate, att pentru sprijinirea populaiei active
pentru integrare pe piaa muncii ct i pentru crearea de noi locuri de munc, Vest-NordVest Start-UP 44 reprezint un proiect de promovare a culturii antreprenoriale i de
finanare a tinerilor ntreprinztori, desfurat n regiunile Vest i Nord-Vest, de
administraia local Cmpia Turzii (4.145.455 lei), n parteneriat cu Consiliul Naional al
ntreprinderilor Private Mici i Mijlocii din Romnia, filiala Arad (1.419.682,60 lei). n cadrul
proiectului, preconizat a se derula n perioada februarie -decembrie 2015, ca parte a
programului naional Romnia Start-Up i implicnd contribuii de 2% din partea fiecrui
partener, grupul int este format din 400 de persoane cu vrsta ntre 18 i 40 de ani,
incluznd 200 persoane de gen feminin (18-40 ani) i 200 de studeni (18-25 ani). Activitile

43

http://www.incubatorafacericampiaturzii.ro/

44

http://www.proiect-vnv.ro/

57

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

includ cursuri de antreprenoriat i finanarea a 40 de iniiative antreprenoriale, competitive


n cadrul mediului economic n care se vor dezvolta. Astfel, vor fi selectate, prin concurs,
cte dou planuri de afaceri pentru fiecare dintre judeele implicate n proiect. Bazndu-se
pe un buget total de 3.6 milioane lei, fiecare afacere va primi sprijin financiar n funcie de
numrul de locuri de munc prevzute ntre minim 2 locuri de munc pentru 50.000 lei i
minim 8 locuri de munc pentru 90.000 lei 45.
Unele concluzii privitoare la mediul economic 46
Resursele i activitile economice ale municipiului Cmpia Turzii creeaz un mediu
economic activ i dinamic, complex din punct de vedere al preocuprilor i iniiativelor
existente, cu potenial de a se dezvolta n continuare ca pol zonal / inter-regional (datorit
poziiei) n cteva domenii de activitate pe msura creterii competitivitii i reducerii
disfuncionalitilor.
Dezvoltarea agriculturii la nivelul bazinului Arieului Inferior necesit o relansare a
produciei legumicole locale, n contextul n care acest sector agricol nregistreaz o serie
de disfuncionaliti: predomin productorii de talie mic, cu activitate i producie de
subzisten, fr calificare n domeniu, innd cont de faptul c legumicultura reprezint o
alternativ pentru supravieuire la pierderea locurilor de munc din industrie. Pentru
eficientizarea i dezvoltarea pe termen lung a legumiculturii, este necesar calificarea
productorilor locali, printr-un program de reconversie i de calificare, astfel nct s fie
respectate regulile de producie la standarde de calitate i de siguran alimentar, prin
utilizarea adecvat a ierbicidelor, pesticidelor, ngrmintelor i utilajelor specifice. Crearea
unor produse agricole locale specifice, de marc la nivel zonal / regional, ar contribui la
dezvoltarea activitilor economice asociate.
O alt problem privind funcionalitatea activitilor agricole, este legat de lipsa unui
depozit frigorific la nivelul zonei bazinului Arie. Din aceast cauz, nu pot fi asigurate
standardele de calitate a produciei cerute de marile lanuri comerciale i uniti de
producie i colaborarea productorilor locali cu acestea. PAZIA susine activitatea agricol
integrat i industrializarea produciei legumicole, dar n absena unei piee locale de
procesare, investitorii mari nu sunt nc implicai n dezvoltarea legumiculturii.
Dintre activitile economice cu potenial de dezvoltare n Cmpia Turzii, turismul
dispune de infrastructura necesar, dar se impune individualizarea unor elemente de
atractivitate turistic la nivel local i creterea cooperrii cu municipiul Turda i comunele
din jur pentru aciuni sincronizate i / sau complementare de dezvoltare turistic.
n domeniul turismului, se remarc unele disfuncionaliti de relaionare ntre
administraia public i agenii economici din domeniu. Proiectele de anvergur ale

Condiiile de eligibilitate includ: ndeplinirea criteriilor privind grupul int, solicitanii putnd fi i din afara
acestuia; solicitantul trebuie s fie la prima afacere; solicitantul trebuie s cofinaneze afacerea; afacerile
trebuie s fie din domeniile industrie (se estimeaz c 2/3 se vor finana uniti de producie) i servicii
(transporturile sunt finanate cu anumite limitri); sunt excluse de la finanare: instituiile financiare
nebancare, comerul i activitile agricole. Implementarea iniiativelor antreprenoriale finanate este
planificat a avea loc rapid, urmnd a fi realizat pn n luna noiembrie 2015, incluznd i crearea a cel puin
80 de noi locuri de munc.
45

46

Informaii obinute pe baza chestionarelor i interviurilor cu actori locali.

58

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

municipalitii privind dezvoltarea serviciilor i a infrastructurii turistice locale sunt vzute ca


o ameninare pentru activitatea companiilor turistice private. Ar fi necesar, n acest sens,
iniierea unor forme de parteneriat public privat (PPP).
Primria Municipiului Cmpia Turzii este activ n sprijinirea mediului economic local prin
realizarea de investiii publice, implementarea de proiecte prin fonduri europene i
dezvoltarea de parteneriate cu actori economici strini. Cele trei mari zone de investiii
actuale vizate de administraia local a municipiului Cmpia Turzii sunt: parcul industrial,
din zona combinatului metalurgic ISCT S.A., depozitul agricol din zona Obor i zona de
agrement aferent celor trei lacuri antropice.
n acelai timp, ca zone pentru dezvoltarea pe termen scurt a activitilor economice, n
special prin parteneriate public-privat, administraia local vizeaz revitalizarea unora dintre
ntreprinderile i activitile productive ale oraului: fostele sere, avnd n continuare
infrastructura necesar, dar neutilizate de ctre actualul proprietar; combinatul metalurgic
ISCT S.A., pentru reiniierea unor activiti industriale; zona Cercon, pentru reiniierea unor
activiti n domeniul materialelor de construcii.
Dezvoltarea activitilor economice ale oraului se bazeaz pe:
1. resursele umane, prin calitatea i experiena forei de munc, n special n
industrie;
2. resursele funciare, prin deinerea unui fond suficient pentru dezvoltri viitoare;
3. resursele naturale, de tipul dispunerii reliefului i favorabilitii acestuia pentru
investiii pe spaii plane extinse, favorabilitii condiiilor pedo-climatice pentru
practicarea competitiv a agriculturii i resursele de ap, pentru asigurarea
necesitilor industriale i agricole.
Acestora li se adaug infrastructura rutier naional drumul european E60, autostrada
Transilvania reprezentnd o oportunitate pentru atragerea investiiilor i localizarea de noi
ntreprinderi n apropierea axelor de comunicaie cu teritoriul naional i european.
innd cont de principalele avantaje competitive la nivel teritorial, direciile de
dezvoltare ale municipiului Cmpia Turzii, din punct de vedere economic, ar trebui s
includ: activiti n industria metalurgic, alimentar, chimic, a lemnului i a construciilor;
activiti agricole organizate n cadrul PAZIA; servicii de transport i turistice.

59

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

ACTIVITI ECONOMICE

ACTIVITI ECONOMICE

3.6 SWOT SECTORIAL (activiti economice)


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Potenial bun al terenurilor agricole


pentru culturi diversificate;
Producie legumicol semnificativ i cu
tendine de cretere;
Dezvoltarea de noi parcuri industriale
att de ctre sectorul privat ct i de
ctre cel public;
Realizarea unui Centru Zonal de Afaceri;
Tradiie n activitile prelucrtoare;
Dezvoltarea diversificat a sectorului
teriar;
Centru de polarizare a comercializrii
produselor agro-alimentare locale /
zonale;
Existena de terenuri i construcii
industriale cu potenial ridicat de
conversie /reconversie funcional;
Iniierea de proiecte i programe la
nivelul administraiei, viznd sprijinirea
mediului de afaceri i antreprenoriatului
(HCL 99/2014, HCL 2/2015);
OPORTUNITI

Diversificare a produciei i productivitate


redus n agricultur;
Absena unui sistem local de irigaii pentru
culturile agricole;
Slaba dezvoltare a serviciilor pentru
agricultur;
Nivel sczut de asociativitate n agricultur;
Numeroase terenuri de tip brownfield 47
nevalorificate;
Reducerea
constant
a
activitilor
industriale tradiionale;
Activitate antreprenorial oscilant, n lipsa
unui mediu local favorabil i stimulativ;
Nivel sczut al infrastructurilor turistice;
Numr redus de vizitatori i cu tendine de
scdere;
Lipsa amenajrilor adecvate n zona de
agrement La Trei Lacuri ;

Existena
de
resurse
minerale
nemetalifere n vecintate, care pot
susine dezvoltarea produciei de
materiale de construcie;
Investiii strini n diferite sectoare de
activitate, n cretere la nivel zonal /
regional;
Acces rapid i cu perspective de
optimizare, la ci majore de comunicaie
i transport;
Noile programe de finanarea din fonduri
europene din noua etap de programare
(2014-2020),
viznd
dezvoltarea
economic i inovarea.

Prelungirea crizei economico-financiare la


nivel internaional;
Dezvoltarea accelerat a principalilor
competitori zonali / regionali;
Insuficienta dezvoltare a formelor de
cooperare intercomunitar cu alte centru
urbane i comunale din zone adiacente
pentru dezvoltare economic i turism;
Posibile impedimente i restricii n
domeniul dezvoltrii turistice determinate
de vecintatea bazei militare internaionale.

AMENINRI

Brownfied (termen utilizat n urbanism): terenuri care au avut utilizri de tip industrial, comercial, militar i care iau pierdut funcia iniial i pot fi contaminate sau poluate, dar au potenial de reutilizare.

47

60

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

4 Infrastructuri tehnice
Infrastructura tehnico-edilitar reprezint ansamblul sistemelor i reelelor tehnice de
transport i utiliti publice precum i a instalaiilor aferente acestora destinate furnizrii
/prestrii serviciilor de utiliti publice, comunicaiei i transportului; infrastructura tehnicoedilitar aparine domeniului public ori privat al unitilor administrativ-teritoriale i este
supus regimului juridic al proprietii publice sau private.
Configuraia spaial, gradul de dezvoltare i tipologia infrastructurilor tehnice teritoriale
constituie suportul dezvoltrii economice i sociale a teritoriului. Lipsa unor categorii de
infrastructurii sau starea precar a acestora afecteaz n mod decisiv dezvoltarea i
valorificarea resurselor existente. Din aceasta perspectiv, investibile n infrastructurile
tehnice, n segmentele n care acestea prezint deficiene, trebuie s constituie o
component prioritar a documentelor de planificare strategic.
In acest capitol sunt analizate urmtoarele tipuri de infrastructuri i activiti aferente:
infrastructura cilor de comunicaie i transport (rutier, feroviar, amenajri specifice,
transportul public de cltori) i infrastructura tehnico-edilitar (reeaua de distribuie a
apei i canalizare, reele energetice i de telecomunicaii, alimentarea cu gaze naturale,
alimentarea cu energie termic)

4.1 Infrastructura cilor de comunicaie i transport


4.1.1

Infrastructura rutier

Teritoriul administrativ al Municipiului Cmpia Turzii este situat n partea de Sud-Est a


judeului Cluj i este strbtut pe direcia NV-SE, de DN15(E60) pe toata lungimea
intravilanului i de Autostrada A3 (tronsonul Gilu-Turda) n partea de Sud.
Drumul naional DN15-E60, cu o lungime de 5,55 km pe teritoriul localitii, asigur
legtura cu municipiile Turda i Cluj-Napoca nspre Nord-Vest, respectiv oraul Ludu i
municipiul Trgu-Mure nspre Sud-Est. Racordul la autostrada A3 se face n partea de SudEst n imediata apropiere a intrrii n localitate.
ncepnd cu anul 2011 municipiul Cmpia Turzii a preluat n administrare de la Compania
Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romania (CNADNR S.A.) sectorul de drum
DN15 ce traverseaz intravilanul municipiului, poziia Km 6+050 11+600, compus din
strada 1 Decembrie 1918 i strada Laminoritilor. (HG84 din 02.02.2011 privind
retransmiterea unor sectoare din intravilanul localitilor n administrarea autoritilor
publice locale).
La nivel judeean, Municipiul Cmpia Turzii relaioneaz pe direcia Nord-Est cu
comunele Viioara, Tritenii de Jos, Ceanu Mare, Frata prin intermediul drumul judeean DJ
150 i pe direcia Sud cu localitatea Clrai Gar prin intermediul drumului comunal DC 62
i cu comuna Plosco prin drumul comunal DC 69 (Figura nr. 21).
Poziionarea n imediata vecintate a autostrzii A3 i pe axa drumului naional DN15
(E60) asigur Municipiului Cmpia Turzii o accesibilitate crescut din punct de vedere
rutier, att la nivel judeean cat i regional. Municipiul se afl la mai puin de o or distan
de reedina judeean (municipiul Cluj-Napoca) i de dou aeroporturi internaionale:
Avram Iancu din Cluj-Napoca i Transilvania din Trgu Mure.

61

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Fig. nr. 21 - Legturi rutiere la nivel judeean

Calitatea drumurilor naionale i judeene ce traverseaz teritoriul administrativ al


Municipiului Cmpia Turzii este n general bun, acestea beneficiind constant de lucrri de
ntreinere i reabilitare.
La nivel local, cele ase cartiere (Zona central, art, Sncrai, Blocuri, Insul i Lut) sunt
deservite de o reea de strzi cu o lungime total de aproximativ 47 km, din care 44 km sunt
strzi modernizate (sursa: INS, Tempo on-line 2015).
Tabel nr. 23 - Reeaua stradal a municipiului Cmpia Turzii

Anul
Strzi oreneti (Km)
Strzi oreneti modernizate 48

2009
47
82,9%

2010
47
85,1%

2011
47
91,5%

2012
47
93,6%

2013
47
93,6%

(Sursa: INS, TEMPO 2015)

Se remarca procentul foarte bun de strzi oreneti modernizate din municipiu (2013)
situat considerabil peste media judeeana (75,4%) i puin sub nivelul municipiului ClujNapoca (94,8%).
In urma investiiilor constante n modernizarea i echiparea infrastructurii de transport
rutier mbrcmintea stradal se prezint n stare bun i foarte bun n special pe arterele
principale i secundare. n acelai timp ns o parte din strzile de deservire local, la nivelul
cartierelor rezideniale, au mbrcmintea rutier n stare precar, acestea necesitnd
continuarea lucrrilor de modernizare i /sau reabilitare pentru a facilita traficul auto i
pentru a crete accesibilitatea n zonele rezideniale. ntr-o situaie similar se afl i
amenajrile specifice circulaiei pietonale din unele zone rezideniale sau periferice (ex.
zonele Blocuri, Insul, Lut).

Indicatorul din baza TEMPO - strzi modernizate - semnific strzi cu mbrcminte din piatr fasonat,
asfalt sau beton.

48

62

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Se remarc pe de alt parte amenajarea bun i foarte bun a circulaiilor pietonale din
zona central i pe o mare parte din arterele principale. n vederea desfurrii n bune
condiii a circulaiei rutiere i pietonale este necesar continuarea lucrrilor de amenajare i
modernizare (vezi i capitolul 6.5 Imagine urban).
O situaie particular n Municipiul Cmpia Turzii, ce genereaz o serie de disfuncii la
nivelul conectivitii interne i externe este fractura produs n esutul urban existent de
magistrala de calea ferat ce traverseaz municipiul pe direcia Nord-Sud. Cu excepia subtraversrii cii ferate de ctre DN, trecerile pe teritoriul intravilanului sunt la nivel i
deficitare ca amenajare (de ex. lipsa trotuarelor). Lipsa traversrilor denivelate creeaz
disconfort i disfuncii de conectivitate ntre vestul i estul oraului, afectnd cu precdere
locuitorii cartierului art. n prezent, principala legtur ntre acest cartier i restul oraului
este o trecere la nivel a crei amenajare necesit mbuntiri n special n privina
amenajrilor pietonale (Str. Ion Raiu), pentru reducerea riscului de accidente.

Foto nr. 9 - Traversare la nivel peste calea ferat - Str. Ion Raiu

Subtraversarea carosabil a cii ferate se face n partea de nord-vest a municipiului, n


zona n care Str. Laminoritilor (DN15-E60) se intersecteaz cu traseul cii ferate, la 1.2 km
Nord de trecerea la nivel din strada Ion Raiu. Trecerea se face printr-un pasaj subteran cu o
band pe fiecare sens de circulaie. ntruct aceasta este artera principal a municipiului, ce
preia att o parte important a traficului local cat i traficul de tranzit, profilul ngustat din
zona trecerii subterane conduce la ngreunarea traficului pe tronsonul respectiv.
Traversarea pietonal n aceast zon este asigurat la un nivel intermediar.
Amplasarea micului cartier Lut n raport cu condiionrile de relief (n partea de Nord pe
malul stng al Arieului), are ca rezultat o relativ izolare spaial fa de municipiu.
Legtura cu acesta se face printr-un pod rutier i pietonal cu profil ngust pe strada Calea
Turzii (Foto nr.10). ntruct cartierul este relativ mic i podul a fost reabilitat, acesta asigur
n prezent necesarul pentru un transport n condiii optime. Valorificarea economic a
terenului CERCON Arieul S.A. (fost: Industria de Lut, Fabrica de igle i Crmizi Arieul,
Fabrica de Produse Ceramice Arieul Cmpia Turzii) poate conduce la creterea valorilor
de trafic i necesitatea de noi investiii n infrastructura rutier din zon.

63

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Foto nr. 10 - Pod peste Arie - Calea Turzii

Conform PUG Mun. Cmpia Turzii 2012 n lipsa unei artere ocolitoare, direcionarea
ntregului trafic de tranzit pe artera principal (DN15-E60), Str. 1 Decembrie 1918 i Str.
Laminoritilor, determin aglomerarea traficului n zona central i poluarea suplimentar a
municipiului. Dat fiind poziia actual a zonelor cu potenial de dezvoltare industrial i
economic din municipiile Cmpia Turzii i Turda, poziia viitoare a Parcului Industrial Cmpia
Turzii i posibilitile de extindere a zonelor rezideniale ctre vest (PUG 2012), se pune
problema realizrii unei artere ocolitoare pe direcia Sud-Est - Nord-Vest, pe latura de nord
a oraului. Prin preluarea traficul de tranzit din interiorul municipiului, aceasta ar avea ca
efect scderea polurii, fluidizarea traficului n zona central, reducerea efectelor vibraiilor
induse de traficul greu i accesibilitate sporit pentru Parcul Industrial i alte zone cu
potenial de dezvoltare situate perimetral fa de zona centrala i sub-zonele rezideniale.
n ansamblu infrastructura rutier din municipiul Cmpia Turzii se prezint n parametrii
buni, peste mediile naionale la majoritatea indicatorilor tehnici, reprezentnd o baz solid
pentru dezvoltare. Este necesar continuarea lucrrilor de reabilitare i modernizare n
special n zonele rezideniale, amenajarea de treceri pietonale denivelate suplimentare
peste calea ferata i asigurarea accesibilitii optime pentru zonele cu potenial de
dezvoltare.

4.1.2

Infrastructura feroviar

Cmpia Turzii beneficiaz de o staie CFR, construita n anul 1881 (Foto nr.11), ce are ca
destinaie att transportul de cltori, ct i transportul de marf. Linia este electrificat,
circulaia i manevrele executndu-se cu traciune electric i Diesel. Staia CFR are 11 linii
de circulaie i manevr, care genereaz un teritoriu vast al zonei dedicate transportului
feroviar n municipiu.
Staia se afla pe magistrala 3, linia 300, ntre staiile Teiu i Cluj-Napoca. Transportul de
cltori include 32 de trenuri (Mersul Trenurilor 2015) din care 15 trenuri Regio (R), 2
trenuri Regio-expres (RE), 15 trenuri inter-Regio (IR). Acestea asigur conexiunea direct
att la nivel judeean cu municipiul Cluj-Napoca, ct i la nivel naional cu poli importani
precum Bucureti, Timioara, Constana, Iai, Oradea etc.

64

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Foto nr. 11 - Gara Cmpia Turzii i fasciculul de linii de cale ferat din zona grii

De la Cmpia Turzii ctre Turda exist doar o linie CFR de marf. Staia CFR Cmpia Turzii
deservete municipiul Cmpia Turzii, municipiul Turda i comunele vecine, fr acces la
calea ferat. Staia deservete cu linii de marf i zona industrial Industria Srmei Cmpia
Turzii S.A (fost Combinatul Metalurgic Cmpia Turzii). O bun parte a acestor linii sunt ns
scoase din uz (Foto nr. 12), odat cu reducerea activitii combinatului i pot face obiectul
unor conversii funcionale.
Principalele dificulti de exploatare a infrastructurii feroviare sunt generate de vitezele
medii de transport relativ mici i de traversrile auto i pietonale, la nivel pe teritoriul
municipiului. Linia 300 ntre Cluj-Napoca, parte a coridorului IV-N al reelei de baz TEN-T
este prevzut pentru reabilitare i modernizare n Masterplanul de Transport 49. Viteza
maxim actual pe tronsonul Cmpia Turzii Apahida este de 60km/h, n scdere constant
n ultimele dou decade, ar urma s fie ridicat la minim 100km/h.
Poziia grii Cmpia Turzii n raport cu localitile nvecinate confer municipiului o
poziie favorizat de centru feroviar local att pentru transportul de pasageri ct i pentru
transportul de marf. Acest poziionare contribuie la creterea atractivitii municipiului i
reprezint un avantaj competitiv zonal.

Foto nr. 12 - Linii de cale ferat de uz industrial abandonate

49

Master Plan General de Transport al Romniei, 2014.


65

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

4.1.3

Parcri i piste pentru biciclete

Creterea numrului de autovehicule atrage dup sine i creterea nevoii de locuri de


parcare amenajate. Pe artera principal (DN15-E60) Str. 1 Decembrie 1918 i Str.
Laminoritilor sunt amenajate locuri de parcare pe benzi laterale dedicate. n cartiere, n
zonele n care predomin locuinele unifamiliale, parcarea se realizeaz fie pe lot, fie pe
carosabil, de-a lungul trotuarului, ns datorit traficului relativ redus, acest aspect nu
afecteaz circulaia. Principalele dotri publice (ex. Primria, Casa de Cultura "Ionel Floaiu",
Piaa Unirii) beneficiaz de locuri de parcare amenajate ce corespund nevoilor curente.
Tabel nr. 24 - Numrul de vehicule nregistrate n evidenele fiscale ale Mun. Cmpia Turzii

Anul
Nr. total de vehicule
Nr. autoturisme

2011
6.219
4.617

2012
6.401
4.765

2013
6.766
5.006

2014
6.924
5.132

2015
7.025
5.234

(Sursa: INS, TEMPO 2015)

n contextul creterii cu aprox. 13% n ultimii cinci ani a numrului de autovehicule


nregistrate, numrul locurilor de parcare n zona central i cartierele de locuine
unifamiliale face faa cerinelor. Necesitatea creterii numrului de locuri de parcare
amenajate este resimit cu precdere n cartierele cu densitate crescut a locuirii (ex:
Cartierul Blocuri), unde sunt necesare spaii suplimentare de parcare pentru rezideni.
Indicele actual de motorizare (cca. 180 autoturisme / 1000 locuitori) este unul mediu
sub valorile naionale (247 autoturisme / 1000 locuitori), regionale (246 autoturisme / 1000
locuitori) i judeene (273 autoturisme / 1000 locuitori). Considernd c exist premise de
meninere a trendului ascendent pentru numrul de autovehicule din municipiu, zonele noi
dezvoltate (rezidenial, industrial, servicii) i cele existente trebuie s asigure condiii optime
de parcare i staionare n vederea funcionrii corespunztoare.

Foto nr. 13 - Traseu ciclabil n Parcul Mare din Cmpia Turzii

Municipiul Cmpia Turzii beneficiaz de o singur pist amenajat pentru circulaia


bicicletelor (Foto nr. 13), amplasat n Parcul Mare. Utilizarea bicicletei att cu scop
recreativ ct i ca mijloc de deplasare se afl nc n faze incipiente la nivelul municipiului.
Puinii utilizatori ai acestui mijloc de transport alternativ i ecologic se confrunt cu reale
provocri, fiind nevoii s utilizeze, n lipsa infrastructurii de profil, partea carosabil i / sau
trotuarele, ceea ce contribuie la creterea riscului producerii unor accidente.
66

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

n condiiile n care bicicleta reprezint un mijloc de transport accesibil, practic, eficient i


nepoluant, se impune continuarea eforturilor de extindere a infrastructurii ciclabile la
nivelul oraului n vederea stimulrii acestui mod de deplasare i asigurrii unor condiii
optime pentru utilizatori.

4.1.4

Transportul n comun

Conform datelor de la Primria Municipiului Cmpia Turzii, n localitate sunt aprobate


staii de mbarcare-debarcare cltori pentru un numr de cinci operatori de transport, care
execut curse speciale i pentru un operator care efectueaz transport internaional. De
asemenea, sunt aprobate staii n prelungirea traseului aprobat de Consiliul Judeean Cluj
pentru operatorul de transport Tours Claus S.R.L. dup cum urmeaz: pe traseu liniei 20
Turda Cmpia Turzii (Gar) 9 staii, iar pe traseul liniei 21-27 Turda Cmpia Turzii
(Blocuri) 14 staii i este autorizat funcionarea unei autogri aparinnd Daghemana
S.R.L., unde opereaz o parte din transportatorii privai. Principalele destinaii spre care
companiile private execut curse regulate sunt: Cluj-Napoca, Turda, Trgu-Mure, Viioara,
Luna, Gligoreti, Tritenii de Jos, Ceanu Mare, Urca, Ludu, Iernut, Frata.
n prezent, Municipiul Cmpia Turzii nu beneficiaz de transport public local n comun.
Transportul de persoane, este asigurat de operatori de transport privai i n regim de taxi.
Recent Primria Cmpia Turzii a primit un microbuz pentru transportul elevilor.
In Regulamentul privind organizarea i desfurarea activitilor de transport persoane n
regim de taxi, de transport mrfuri sau bunuri n regim de taxi , de transport n regim de
nchiriere, de dispecerat taxi n municipiul Cmpia Turzii, aprobat prin H.C.L. 2/ 2012, a fost
stabilit un numr de 118 autorizaii taxi, care pot fi atribuite de ctre autoritatea de
autorizare, din cadrul Primriei, pentru perioada 2012-2017. n prezent (2015) sunt eliberate
110 autorizaii de taxi.
n urma aciunilor de consultare (ateliere, interviuri, chestionare), s-a evideniat
necesitatea mbuntirii la nivel local a transportului de cltori destinat elevilor i
pensionarilor, eventual n regim subvenionat datorit costurilor ridicate practicate n
prezent de companiile private n regim de abonament i a accesului dificil ctre unitile de
nvmnt pentru elevii din zonele ce nu fac parte din rutele actuale ale transportatorilor
privai.

4.2 Infrastructura tehnico-edilitar


4.2.1

Reeaua de distribuie a apei i de canalizare

Municipiul Cmpia Turzii beneficiaz de sisteme centralizate de alimentare cu ap


potabil i canalizare operate de societatea comercial Compania de Ap Arie S.A..
Aceasta este o societate comercial pe aciuni nfiinat n anul 2007 i deinut n totalitate
de autoritile locale (Cmpia Turzii, Turda, Clrai, Luna, Mihai Viteazul, Petretii de Jos,
Snduleti, Tritenii de Jos, Viioara).
Alimentarea cu ap se face de la sursa de suprafa Hdate, localizat la sud de Turda la
cota de 320 m. Apa este tratat la staia de tratare Hdate i apoi pompat n rezervorul de
stocare Clrai cu capacitatea de 5.000m printr-o conduct cu o lungime de ~10km
(Figura nr. 22). De la rezervor, apa curge gravitaional ctre ora pe 2,5-3 km, printr-o
conduct 600 mm.

67

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Fig. nr. 22 - Schema infrastructurii de ap din Cmpia Turzii


(sursa: Master Plan CAA 2014)

Staia de tratare Hdate este una convenional, compus din procesele: pre-clorinare,
coagulare, floculare, decantare, filtrarea rapida cu nisip, tratare cu crbune activ i
dezinfecia final. Debitul staiei dup reabilitare este de 250 l/s.
Tabel nr. 25 - Cantitatea de ap potabil distribuit consumatorilor n municipiul Cmpia Turzii (Mii mc)

Anul
Total (mii mc)
Consum casnic

2009
1.527
1484

2010
1.552
1086

2011
1.279
825

2012
925
832

2013
1.002
764

(sursa datelor: INS, Tempo on-line)

Apa potabil de la staia de tratare Hdate este pompat direct n reeaua de distribuie
i n rezervorul Clrai prin staia de pompare Bariiu amplasat n sud-estul zonei
Cmpia Turzii.
Tabel nr. 26 - Lungimea total a reelei simple de distribuie a apei potabile n municipiul Cmpia Turzii (km)

Anul

2009

2010

2011

2012

2013

Km

49,8

50,8

50,8

53,2

53,2
(sursa datelor: INS, Tempo on-line)

Cmpia Turzii avea n 2009 o reea de ap potabil cu lungimea de 49,8 km, acest sistem
acoperind 96 % din lungimea strzilor. Mare parte din sistemul de distribuie este nvechit
(1972), construcia reelei ncepnd nainte de 1950. Conductele sunt realizate din
azbociment n procent de aproape 49 % i din oel n procent de cca. 40%.
Canalizarea i evacuarea apelor uzate sunt asigurate n prezent n Municipiul Cmpia
Turzii de un sistem de canalizare unitar. Lungimea total a reelei era n anul 2013 de 59 km.
Sistemul de canalizare i evacuare conine de asemenea dou staii de pompare a apei uzate
i o staie de epurare.
Tabel nr. 27 - Lungimea total simpl a conductelor de canalizare n municipiul Cmpia Turzii (km)

Anul

2009

2010

2011

2012

2013

Km

54,9

54,9

54,9

55,8

59
(sursa datelor: INS, Tempo on-line)

Att sistemul de alimentare cu ap potabil ct i sistemul de canalizare i colectare ale


municipiului Cmpia Turzii au trecut n ultimii ani printr-un proces de modernizare i
extindere iniiat de operatorul acestora - Compania de Ap Arie S.A. n cadrul unui proiect
finanat prin POS Mediu 2007-2013. Proiectul intitulat Extinderea i reabilitarea sistemelor
68

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

de ap i ap uzat n regiunea Turda-Cmpia Turzii are data de finalizare anul 2015. n


cadrul proiectului au fost atinse urmtoarele obiective:
Extindere i reabilitare a reelei de distribuie ap potabil;
Reabilitare a surselor de ap i staiilor de tratare n Turda i Cmpia Turzii;
Reabilitare a staiilor de pompare;
Reabilitare rezervoare;
Implementare Sistem SCADA;
Montare contoare de district, montare hidrani;
Reabilitare staii de clorinare;
Extindere i reabilitare reele de canalizare;
Reabilitare i modernizare a staiei de epurare Turda - Cmpia Turzii;
Reabilitare staii de pompare.
Proiectul a vizat ntreg sistemul de distribuie ap potabil i canalizare din municipiile
Cmpia Turzii, Turda i comunele nvecinate n care opereaz societatea. n cadrul
proiectului, n Municipiul Cmpia Turzii au fost realizate urmtoarele obiective:
Reabilitarea staiei de tratare Hdate;
Reabilitarea conductelor de distribuie ap potabil din PEID, cu diametre de 110
pana la 315 mm, pe o lungime total de 19,476 km i reabilitarea unui numr de
1687 branamente;
Extinderea reelei de distribuie cu conducte din PEID, cu diametre de 110, 125 i
160, pe o lungime de 2118 km i construcia a 89 de branamente noi la reeaua
de distribuie a apei;
Reabilitarea reelei de canalizare pe o lungime de 14381,4 m i extinderea
acesteia cu 5223,2 m;
Construcia a dou staii de pompare a apei uzate;
Reabilitarea i modernizarea staiei de epurare Cmpia Turzii, aceasta ajungnd la
o capacitate de epurare a apelor uzate colectate de peste 110.000 de locuitori
(finalizat n Octombrie 2013).
Cu toate acestea, starea avansat de uzur a reelelor de distribuie a apei potabile i
canalizare ce nu au fost reabilitate conduce la apariia frecvent a avariilor. Acestea pot
afecta calitatea apei potabile prin contaminare bacterian i devin un inconvenient pentru
utilizatori prin ntreruperea furnizrii pe perioada remedierii problemelor. n acelai timp,
avariile genereaz pierderi, iar apa rezultat se poate infiltra n sistemul de canalizare
menajer, mrind volumul de ap uzat ce trebuie epurat. Scderea consumului casnic din
ultimii ani poate indica o reducere a pierderilor din reea i o eficientizare a consumului de
ap benefice, ambele, din punct de vedere al proteciei mediului.

Compania de Ap Arie S.A. i propune demararea unui nou proiect de modernizare i


extindere a reelelor de distribuie a apei potabile i canalizrii n perioada de finanare
european 2014-2020. Acesta propune o surs nou de captare de suprafa, din rul Arie,
din cauza scderii accentuate a debitului rului Hdate i realizarea unei staii de tratare
pentru sursa de ap din rul Arie.
In aceste condiii, se recomand continuarea lucrrilor de reabilitare i extindere a
reelelor de distribuie ap potabil i canalizare din municipiu att n zonele existente cat i
spre zonele propuse spre dezvoltare prin PUG.

69

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

4.2.2

Reele energetice i de telecomunicaii

Reeaua de distribuie a energiei electrice din municipiu deservete ntreaga suprafa a


localitii, fiind operat de compania privat ELECTRICA DISTRIBUTIE S.A. Sucursala
Transilvania Nord Cluj-Napoca. Conform rezultatelor Recensmntului General al Populaiei
i Locuinelor (RPL) din 2011: 95,8% din locuinele existente n municipiu sunt conectate la
reeaua de distribuie a energiei electrice.
Sursa de alimentare cu energie electric a municipiului Cmpia Turzii o constituie staia
de transformare 220 / 110 / 20 KV, amplasat la limita de S-E a Din staia de transformare se
realizeaz intrrile i ieirile liniilor electrice de nalt i medie tensiune. Alimentarea cu
energie electric se face prin intermediul a 38 de posturi de transformare n construcie de
zid (PTZ) sau aerian (PTA), cu o putere total instalat de 16.000 kVA.
Din posturile de transformare, se alimenteaz prin reele de joas tensiune consumatorii
casnici, micii consumatori pentru comer, industrie, instituii, precum i consumatorii
industriali, exclusiv Combinatul de Industrie a Srmei, care se alimenteaz n mod distinct
prin racord adnc de nalt tensiune. Posturile de transformare sunt alimentate n bucl prin
reele subterane i aeriene de medie tensiune, n afara unor posturi periferice alimentate
radial. Consumul anual de energie electric la nivelul localitii este de aproximativ 28.200
MWh, din care 14.000 MWh pentru consumatorii casnici, iar restul pentru consumatorii
industriali, comer, instituii, iluminat public.
n urma analizei se constat necesitatea modernizrii i extinderii reelei electrice ctre
toi consumatorii i n zonele noi propuse prin PUG, precum i eficientizarea consumului
iluminatului public stradal i extinderea acestuia n zonele n care nu exist.
Se recomand de asemenea investigarea posibilitilor de utilizare a energiei din surse
regenerabile att pentru uz casnic, industrial i public (ex.: iluminat public alimentat cu
panouri solare, parc fotovoltaic etc.).

4.2.3

Alimentarea cu energie termic

Politicile guvernamentale fa de serviciul termic, politicile de subvenionare a


Gigacaloriei, dublate de politici de tarifare centrale i locale inadecvate i de incapacitatea
bugetului central i local de a-i achita obligaiile fat de consiliile locale i n final fa de
operator, au condus la debranarea n ritm accelerat a consumatorilor i au adus serviciul i
operatorul n colaps financiar.
Regia Autonom de Gospodrire Comunal i Locativ (RAGCL), serviciul public de
alimentare cu energie termic produs n sistem centralizat i-a ncetat activitatea n anul
2005. Centralele termice de cvartal CT 1,3,4,5 au fost nchiriate pentru servicii, birouri,
comer, sport n anul 2007 pe 5 ani, iar CT 8, 10 i 11 au fost scoase la vnzare. Sediul RAGCL
a fost concesionat Companiei de Ap Arie.
Locuinele din Cmpia Turzii se nclzesc astfel n sistem local cu sobe i centrale termice
individuale, alimentate cu gaz metan. Marii consumatori industriali, n spe combinatul
metalurgic ISCT S.A., etc. sunt alimentai cu energie termic de la centrale termice proprii,
funcionnd pe gaz metan, echipate cu uniti care produc ageni termici ap cald, abur
sau ap fierbinte.

70

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

4.2.4

Alimentarea cu gaze naturale

Distribuia gazelor naturale n Cmpia Turzii se face prin societatea comercial E.ON
Distribuie Romnia S.A. Cmpia Turzii se alimenteaz cu gaz metan de la Ceanu Mare prin
conductele de transport 300mm i 400mm. Staia de reglare msur i predare este
amplasat la vestul oraului, n apropierea combinatului metalurgic ISCT S.A. i este dotat
cu: panou de filtre, panou de reglare, panou de msur, staie de odorizare.
Sistemul de distribuie a gazului metan este compus din:
-

reea de repartiie (presiune medie) avnd regimul de funcionare 2 i 6 bar;


reeaua asigur transportul gazului metan de la SRMP la staiile de sector sau
staiile de reglare msurare;

reea de repartiie (presiune redus) avnd regimul de funcionare 0,2 2,0 bar;
reeaua asigur transportul gazului metan de la staia de reglare sector pn la
branamentul consumatorilor.

Alimentarea cu gaz a populaiei se face prin SRS nr. 1, amplasat pe str. Laminoritilor.
SRS este dotat cu panou de filtre, panou de reglare i panou de msur.
n anul 2013, compania E.ON Distribuie Romnia S.A. a efectuat o serie de investiii n
modernizarea staiei de reglare i msurare i a reelei de distribuie din municipiul Cmpia
Turzii.

71

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

4.3 SWOT SECTORIAL (infrastructuri tehnice)


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Conectivitate bun din punct de vedere


rutier, la nivel judeean, prin intermediul
autostrzii A3 (tronsonul Gilu-Turda) i
al drumurilor naionale i judeene

Teritoriul intravilan este tranzitat de DN i


CF ceea ce genereaz disconfort i poluare;

Legtur direct cu reedina de jude,


Cluj-Napoca (A3), Turda (DN15-E60), i
comunele nvecinate (DJ 150, DC 62, DC
69);

TRANSPORTURI

Conectivitate feroviar bun la nivel


judeean i naional prin intermediul
magistralei 3 de cale ferat;
Distan de cca. 50km de 2 aeroporturi
internaionale;
Centru feroviar de interes zonal pentru
transportul de cltori i pentru cel de
marf (lipsa staiilor CFR n Turda i alte
localiti nvecinate);

Numrul redus de traversri auto i


pietonale peste calea ferat;
Conectivitate redus a zonei de vest a
oraului cu restul teritoriului;
Amenajri necorespunztoare ale trecerilor
la nivel cu CF:
a. Str. Ion Raiu: - nu exist trotuare, i
presemnalizare, trecerea carosabil este
mprit de autovehicule, biciclete i alte
tipuri de vehicule i pietoni;
b. Str. Laminoritilor: pasaj subteran cu profil
ngustat n zona trecerii subterane - conduce
la ngreunarea traficului auto pe tronsonul
respectiv;

Procent ridicat de strzi oreneti


modernizate (strzi cu mbrcminte din
piatr fasonat, asfalt sau beton) 93,6% Insuficiena locurilor de parcare amenajate
n zonele de locuine colective;
(2013);
Lipsa pistelor ciclabile i a infrastructurii
Artere principale i secundare n stare
velo n general (singura pista amenajat se
bun i foarte bun;
afla n interiorul Parcului Mare);
Numr suficient de locuri de parcare n
zona central i n cartierele rezideniale Lipsa transportului public n comun la nivel
local i n consecin a subveniilor/
de locuine individuale;
ajutoarelor pentru personale din grupuri
sociale defavorizate (transportul n comun
este asigurat doar de operatori privai i
serviciul de taxi);
Nivel bun de echipare tehnico-edilitar,
peste mediile naionale / regionale;

ECHIPARE EDILITAR

Calitatea necorespunztoare a amenajrilor


pentru circulaia auto i pietonal n unele
zone rezideniale (ex: cartierul Blocuri);

Modernizarea i extinderea recent a


reelelor de distribuie a apei i
canalizare (reabilitarea staiei de tratare
Hdate, construcia a dou staii de
pompare a apei uzate; reabilitarea i
modernizarea staiei de epurare Cmpia
Turzii, aceasta ajungnd la o capacitate
de epurare a apelor uzate colectate
pentru peste 110.000 de locuitori);

Infrastructuri tehnico-edilitare degradate i


/sau foarte vechi n anumite zone ale
municipiului;
Lipsa coordonrii interveniilor ntre
furnizorii de utiliti i instituiile
responsabile de ntreinerea strzilor i a
spaiului public;

72

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

TRANSPORTURI

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

OPORTUNITI

AMENINRI

Prevederile noului Master Plan General


de Transport al Romniei (MPGTR) 2030
(Modernizare staie CF Cmpia Turzii,
Autostrada Sebe-Turda, Autostrada
Turda-Tg. Mure-Iai-Ungheni,
modernizarea aeroportului Cluj-Napoca
i construcie terminal cargo);

Modificarea prioritilor privind finanarea


marilor proiecte de infrastructur prevzute
n MPGTR 2030;

Programul Operaional Infrastructur


Mare (POIM) 2014-2020 cu:
a.

AP1 - mbuntirea mobilitii prin


dezvoltarea reelei TEN-T;

ECHIPARE EDILITAR

b. AP2 - Dezvoltarea unui sistem de


transport multimodal, de calitate,
durabil i eficient;
Programul Operaional Regional(POR)
2014-2020 cu axele privind dezvoltarea
urban i mbuntirea echiprilor
tehnico-edilitare;
Surse disponibile pentru continuarea
programului de modernizare a reelei de
ap i canalizare a municipiului;

73

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

5 Infrastructuri socio-culturale
5.1 Infrastructura de sntate i asisten social
n municipiul Cmpia Turzii se gsesc 72 uniti sanitare din care: 1 spital cu un
ambulator de specialitate, 1 dispensar medical, 2 centre medicale de specialitate, 1 cabinet
de medicin general, 4 cabinete medicale colare, 12 cabinete medicale de familie, 14
cabinete stomatologice, 12 cabinete medicale de specialitate, 10 farmacii, 6 laboratoare
medicale i 8 laboratoare de tehnic dentar (Tabel nr. 28). Dintre aceste 72 de uniti, 35
se afl n proprietate public i 37 n cea privat. n ultimii 13 ani se nregistreaz evoluii
negative n ceea ce privete cabinetele medicale de specialitate aflate n proprietate privat
(scad de la 16 n 2009 la 3 n 2013) i cabinetele medicale colare din proprietatea public
(de la 7 n 2011 se reduc la 4 n 2013).
Tabel nr. 28 - Uniti sanitare pe categorii de uniti i forme de proprietate

Unitate

Tip proprietate

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Spitale

Proprietate public

Ambulatorii integrate
spitalului

Proprietate public

Dispensare medicale

Proprietate public

Centre medicale de
specialitate

Proprietate privat

Cabinete medicale de
medicina generala

Proprietate privat

11

Cabinete medicale
colare

Proprietate public

Proprietate public

12

12

12

11

11

11

11

Proprietate privat

Cabinete medicale de
familie
Cabinete stomatologice
Cabinete medicale de
specialitate
Farmacii
Laboratoare medicale
Laboratoare de tehnic
dentar

Proprietate public

Proprietate privat

11

13

11

11

Proprietate public

Proprietate privat

15

16

Proprietate public

Proprietate privat

Proprietate public

Proprietate privat

Proprietate privat

(Sursa datelor: INS, Tempo on-line)

Numrul de medici din municipiu este de 42 din care 12 medici de familie, la care se
adaug 14 medici stomatologi. Personalul sanitar mediu numr 121 de persoane, iar
farmacitii 22 de persoane (Tabel nr. 29). n cazul personalului sanitar mediu din sistemul
public se observ o evoluie negativ n perioada 2005-2013 (scade de la 161 de persoane la
105), mai ales datorit emigraiei pentru munc. i numrul medicilor scade n perioada
2005-2013 cu 8 persoane, aceast reducere fiind determinat de ieirile din sistem n urma
pensionrii i plecrii n alte spitale mai performate din jude.

74

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Tabel nr. 29 - Personalul medico-sanitar pe categorii i forme de proprietate

Medici

Medici de
familie

Stomatologi

Farmaciti

Pers. sanitar
mediu

Proprietate
public
Proprietate
privat
Proprietate
public
Proprietate
privat
Proprietate
public
Proprietate
privat
Proprietate
public
Proprietate
privat
Proprietate
public
Proprietate
privat

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evoluie

31

46

41

41

32

37

38

37

10

-5

12

12

12

11

11

11

11

-1

11

13

11

11

-2

10

21

21

21

21

21

21

13

118

161

99

86

100

107

105

105

-13

19

20

19

14

16

16

16

13

(Sursa datelor: INS, Tempo on-line)

Municipiul Cmpia Turzii dispune de un spital de nivel IV Spitalul Municipal Dr. Cornel
Igna, conform clasificrii Ministerului Sntii, ceea ce nseamn c ofer servicii medicale
de baz pentru populaia aflat ntr-un perimetru de 70km. Spitalul cu nivel de competen
bazal este caracterizat astfel:
a) are un numr de 100 400 de paturi;
b) deservete populaia pe o raz administrativ-teritorial de maximum 70 km, pentru
afeciuni cu grad bazal de complexitate (Ordinul 323/2011 al Ministerului Sntii).
Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna deservete 7% din populaia judeului Cluj. Acest tip
de unitate medical nu are un Centru de primiri urgene, ci o Camera de gard la nivelul
seciilor /compartimentelor de bolnavi acui care consult pacientul i l interneaz sau l
trimite la un alt spital, de rang superior, pentru a putea beneficia de tratament de
specialitate sau i prescrie tratament ambulatoriu. De asemenea, un spital de nivel 4 nu are
un ambulatoriu pentru tratamente n regim de internare de zi.
Numrul de paturi n spital, conform datelor Institutului Naional de Statistic pentru
2013, este de 108, ntr-o scdere constant din 1990 cnd erau 275.
Principalele cauze de spitalizare sunt bolile aparatului respirator (26,7% din totalul
spitalizrilor), bolile aparatului circulator (19,7%), cele ale aparatului digestiv (6,3%),
tumorile (5,4%) i bolile aparatului genito-urinar (2,7%). (Tabel nr. 30)

75

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Tabel nr. 30 - Cauzele principale de spitalizare

Principalele cauze de spitalizare - Acui

2012

2013

2014

Total

4.809

4.711

4.618

Boli aparat circulator

977

906

910

Tumori

126

164

251

Boli ale aparatului digestiv

378

384

291

1.305

1.248

1.232

225

209

123

Boli ale aparatului respirator


Boli ale aparatului genito-urinar

(sursa datelor: Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna Cmpia Turzii)

Adresabilitatea pentru serviciile de urgen este crescut, fapt ce conduce la un volum


mare de activitate la Camera de gard existent la nivelul seciilor/compartimentelor de
bolnavi acui. n 2014 au fost realizate 21.322 de consultaii la Camera de gard, din care
44,4% la secia de medicin intern, 25,6% la cea de chirurgie general, 24,2% la pediatrie i
5,8% la obstetric-ginecologie. (Tabel nr. 31)
Tabel nr. 31 - Consultaii Camera de gard

Consultaii Camera de gard

2012

2013

2014

23.695

22.471

21.322

Medicin intern

8.789

9.466

Pediatrie

5.614

5.167

Chirurgie general

6.396

5.452

Obstetric-ginecologie

1.672

1.237

Total

(sursa datelor: Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna Cmpia Turzii)

n anul 2014, au fost externai un numr de 4.791 de bolnavi, din care 2.134 de la secia
de medic intern, 1.114 de la pediatrie, 783 de la chirurgie i 760 de la obstetricginecologie. Dintre bolnavii externai de la secia de medic intern 24.46% proveneau
dintre pacienii prezeni la Camera de gard, 60,3% erau urgene i numai 2,51% dintre cei
internai au fost transferai la alte spitale. Din cei 1.114 pacieni externai de la secia de
pediatrie 24.99% proveneau dintre cei prezeni la Camera de gard, 50,89% erau urgene i
numai 1,55% dintre cei internai au fost transferai la alte spitale. (Tabel nr. 32)
Tabel nr. 32 - Asistena medical spitaliceasc

Anul/secia
Pacieni externai
Pacieni internai
din total prezeni
la camera de
gard (%)
Urgene din total
pacieni internai
(%)
Pacieni internai
i transferai la
alte spitale (%)

2012

2013

2014

MI
2.009

P
1.106

CH
940

OG
909

MI
2.032

P
1.122

CH
931

OG
811

MI
2.134

P
1.114

CH
783

OG
760

23,06

20,53

12,88

37,92

28,18

23,27

16,18

55,08

24,46

24,99

27,97

69,77

72,41

69,26

78,56

86,90

56,48

58,51

70,24

76,55

60,30

50,89

64,49

71,49

1,95

1,72

1,29

2,89

2,79

1,71

0,39

3,58

2,51

1,55

0,68

2,43

(sursa datelor: Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna Cmpia Turzii)

76

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Probleme ale sistemului de sntate


Problemele sistemului de sntate din municipiul Cmpia Turzii se mpart n 2 categorii
principale i anume:
a. Probleme ale infrastructurii de sntate
b. Probleme legate de personalul medico-sanitar i serviciile de sntate
a. Infrastructura Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna este nvechit, n acest
moment costurile pentru ntreinere fiind mari deoarece cldirile n care funcioneaz blocul
operator i secia de neonatologie au o vechime de aproximativ 100 de ani, iar din aceast
cauz remedierea defeciunilor este costisitoare. Generatorul electric de rezerv al spitalului
necesit nlocuirea, deoarece nu poate susine asigurarea cu energie electric a unitii
sanitare mai mult de 60 de minute, situaie n care riscul de deces n cazul unei intervenii
chirurgicale crete considerabil.
Laboratorul de analize medicale situat la etajul 2 al cldirii are nevoie de dotri i de
obinerea standardelor de calitate cerute de lege pentru a putea funciona. Pentru muli
pacieni, funcionarea acestui laborator este vital, deoarece, din cauza veniturilor foarte
mici, nu i pot permite s mearg la un laborator privat unde s poat avea acces la servicii
de laborator contra cost. Acest lucru constituie un factor de risc pentru sntate, avnd n
vedere c Spitalul Municipal Cmpia Turzii deservete municipiul i un numr de 7 uniti
administrativ-teritoriale, cu un total de peste 60.000 de locuitori.
n anul 2015 au fost realizate investiii pentru modernizarea aparaturii medicale a
Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna i au fost achiziionate un mamograf, un laparoscop i
un aparat TBC.
b. n ceea ce privete personalul medico-sanitar, organigrama unitii medicale este
incomplet, din totalul minim de 180 de posturi, doar 160 fiind ocupate. Deficit exist att
la capitolul medici, ct i n ceea ce privete personalul mediu, pe de o parte din cauza
blocrii posturilor n sistemul public i pe de alt parte, a lipsei acute de personal din
sistemul de sntate. Fondurile sunt insuficiente pentru desfurarea activitii, pregtirea
personalului medical fiind rezumat la cursurile obligatorii prevzute de lege, prin rotaie,
astfel nct actul medical s nu fie afectat.
Proiectele de perspectiv ale sistemului de sntate se refer la:
1. nfiinarea unui Centru Primiri Urgene (CPU) i dotarea acestuia
2. Construcia unui bloc operator nou, care s ofere spaii suficiente i dotate cu
tehnic modern
3. Atragerea de medici i personal medical prin oferirea de faciliti de cazare (locuine
puse la dispoziie de ctre Primrie, decontare transport i/sau ntreinere)
4. Dotarea cu echipamente medicale de generaie nou
5. nlocuirea generatorului electric cu o unitate nou de capacitate mare, pentru a
asigura alimentarea cu energie electric a spitalului ori de cte ori este nevoie
6. Autorizarea i dotarea laboratorului de analize medicale
Accesarea fondurilor europene nerambursabile reprezint o soluie viabil n opinia
reprezentanilor spitalului i a unitilor de nvmnt, mai ales n ceea ce privete
reabilitarea, dotarea sau construcia de sedii noi i pregtirea personalului propriu.

77

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Protecia social (infrastructur, persoane i problematici)


Primria prin Serviciul Public Local de Asisten Social (SPLAS) al municipiului Cmpia
Turzii a dezvoltat n ultimii ani o serie de servicii pentru diversele grupuri vulnerabile
persoane cu dizabiliti, vrstnici, tineri cu probleme, persoane srace etc. Astfel municipiul
beneficiaz de centre cu servicii specializate pentru acetia cum ar fi Centrul de zi i Centrul
care ofer sprijin i asisten la domiciliu pentru persoane vrstnice, Centrul de recuperare
CARINE sau Cantina de ajutor social. n anul 2015 au fost fcute demersuri pentru a crea i
servicii care s rspund altor nevoi sociale cum ar fi crea pentru copii ntre 0-3 ani.
La nivelul municipiului activeaz 14 ONG-uri care deruleaz activiti de asisten
social. Acestea au dezvoltat servicii pentru diverse grupuri vulnerabile: romi, persoane
srace, copii cu autism, persoanele traficate, mame singure etc.
Incluziunea social este un obiectiv prioritar al societii romneti n ansamblu deoarece
are ca efect principal creterea calitii vieii cetenilor n general. Pentru realizarea acestui
obiectiv este necesar dezvoltarea de servicii integrate care s urmreasc intervenia n
mai multe domenii, protecie social, ocuparea forei de munc, locuire, educaie, sntate,
securitate, justiie i cultur etc, destinate combaterii excluziunii sociale i asigurrii
participrii active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale i politice
ale societii.
Problemele sociale principale identificate n urma discuiilor cu actorii locali din domeniul
public sau privat care activeaz n domeniul incluziunii sociale n Cmpia Turzii sunt: srcia
urban, existena unor servicii sociale subdimensionate pentru vrstnici i persoane cu
handicap, lipsa de servicii sociale specializate pentru adulii cu handicap, inexistena unor
formule instituionale de ngrijire a copiilor (0-3 ani i 6-12 ani) care s le permit ambilor
prini s aib un loc de munc, lipsa unei infrastructuri adecvate care s permit
derularea de activiti diverse cu tinerii cu probleme.
Grupurile vulnerabile din Cmpia Turzii sunt: persoanele peste 45 de ani aflate n omaj,
vrstnicii cu venituri mici sau singuri, persoanele srace (inclusiv romii), persoanele cu
handicap, mamele singure. Datele Serviciului Public Local de Asisten Social (Tabel nr.33)
indic n municipiul Cmpia Turzii un numr de 1.012 persoane cu handicap, din care 99
sunt copii. Dintre aceti copii, peste jumtate (53) au handicap grav. Numrul dosarelor
pentru acordarea venitului minim garantat este mic 80, la fel i al familiilor care
beneficiaz de cantina social 55, n schimb cel al celor care au venituri mai mici de 400 de
lei sau sunt omeri i pot beneficia de alimente gratuite este mare 2.800 de persoane. n
municipiu exist aproximativ 145 de copii ai cror prini sunt plecai la munc n
strintate, din care 57 i au pe ambii plecai.
Tabel nr. 33 - Grupurile vulnerabile din municipiul Cmpia Turzii

Grup vulnerabil
Persoane cu handicap, din care
Copii cu handicap
Beneficiari VMG (nr. dosare n plat)
Beneficiari cantin social
Oameni ai strzii

Numr
1012
99
80
55 familii
9

Beneficiari alimente

2800

Copii cu prini plecai la munc n strintate

cca. 145

Observaii
53 de copii cu handicap grav
70 de porii
omeri, pensionari cu pensie sub
400 lei, handicap accentuat i grav
57 cu ambii prini plecai

(Sursa datelor: SRIAP Primria Cmpia Turzii 2015)

78

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Srcia urban
Pe teritoriul municipiului Cmpia Turzii exist o serie de comuniti vulnerabile care au ca
i caracteristic principal prezena srciei relative sau absolute. n aceste zone de srcie
urban exist numeroase probleme legate de diferitele aspecte ale calitii vieii datorate
lipsei mijloacelor de trai (veniturilor), dar i perpeturii unei culturi a srciei: locuire
precar (locuine de o calitate proast, densitate mare a locuirii, acces deficitar la utiliti,
locuire ilegal etc), educaie deficitar (abandon colar sau frecven colar redus etc.),
acces dificil la servicii de sntate (lipsa calitii de asigurat face s poat beneficia doar de
servicii medicale de urgen), infracionalitate (exist un comportament inadecvat care
ncalc normele sociale existente), lipsa actelor de identitate n unele cazuri, perpetuarea
unor tradiii care ncalc normele sociale (cstorii la minorii, nateri la minore), lipsa
oportunitilor de angajare datorit lipsei calificrii sau calificrii inadecvate etc

Fig. nr. 23 - Zone defavorizate Cmpia Turzii


(Sursa datelor: SRIAP Primria Cmpia Turzii, The Atlas of Urban Marginalized Areas n Romania 2014)

Au fost menionate urmtoarele zone (acestea pot fi scri de bloc sau zone bine
delimitate) n care se regsesc ntr-o msur diferit diverse probleme asociate srciei
urbane Vasile Goldi, Laminoritilor nr. 115, Bariiu 36 (bloc nefamiliti), Bariiu 36 bloc
G120, aleea Vntorilor nr. 3-4, ICAR, Staia de epurare, Rampa de gunoi /Luncii i Republicii
nr. 85 (Tabel nr. 34). Fiecare din aceste zone prezint i diverse probleme specifice cum ar fi
locuine ilegale (zona Staia de epurare) sau acces deficitar la utiliti publice (ICAR, Staia
de epurare). Mrimea acestor comuniti difer, cea mai mare fiind Vasile Goldi cu 260 de

79

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

persoane (80 de familii) care triesc n locuine sociale acordate de Primrie, dar care au
probleme cu plata utilitilor i a chiriei. Analiza datelor prezentate n tabel reliefeaz
problemele menionate anterior: lipsa locurilor de munc (numr mare de omeri neindemnizai), lipsa veniturilor, densitatea mare a locuirii i abandon colar sau analfabetism
(numr mare de aduli necolarizai, numr mic de absolveni de nvmnt liceal sau
gimnazial).

Laminoritilor nr.
115

Bariiu 36
(nefamiliti)

Al. Vntorilor, 3,4

Bariiu, nr.36 Bl.


G120

ICAR

Staia de epurare

Rampa de gunoi
/Luncii

Nr. persoane

260

101

85

161

114

63

55

33+ 65

71

Nr. familii

80

24

22

48

55

17

19

8+15

20

1008
308

Locuine

60

17

20

8+15

20

201

Angajai contracte

27

27

23

30

10

12

131

omeri fr indemnizaie

85

14

22

35

20

19

13

214

Venit minim garantat

15

3+1

64

Venit migraie

11

0+28

61

Necolarizai aduli

87

15

90

35

28

20

17+33

333

Absolveni nv. primar - 4 cls -

49

32

20

1+3

119

Absolveni nv. gimnazial 8 cls -

37

15

14

12

0+0

10

95

Absolveni sc. prof/ nv. liceal

18

13

0+0

53

Absolveni studii superioare

Asigurai medical

163

86

78

71

90

48

30

22+33

58

679

Neasigurai medical

41

15

40

24

15

25

11+32

13

222

25

Structura comunitilor srace


identificate

omeri indemnizai

61

Republicii nr. 85

Vasile Goldi

Tabel nr. 34 - Tabel comuniti srace Cmpia Turzii

Total

(Sursa datelor: SRIAP Primria Cmpia Turzii 2015)

Atlasul zonelor marginalizate din Romnia, ntocmit n intervalul 2013-2014 a evideniat


n Cmpia Turzii 4 astfel de zone cuprinznd cca. 600 de persoane (fa de cca. 1000
identificate de serviciile Primriei municipiului), localizate n 6 zone avnd urmtoarele
tipologii specifice 50:

50

Colonia Goldi (257 persoane) tip ghetou n foste zone industrializate


Colonia Lut (67 persoane) - tip ghetou n foste zone industrializate
Rampa de gunoi (33 persoane) tip slum cu adposturi improvizate
Locuine sociale (95 persoane) zone cu locuine sociale
ICAR (105 persoane) comuniti tradiionale cu locuine sociale sau abuziv ocupate
Staia de epurare (47 persoane) tip slum cu locuine.

The Atlas of Urban Marginalized Areas n Romania (2014), elaborat n cadrul POR REGIO 2007-2013, pag. 204.

80

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Femeile
n cazul femeilor cu copii exist n multe cazuri un acces deficitar pe piaa muncii datorit
lipsei unor forme instituionale de ngrijire a copiilor n perioada ct sunt la serviciu. n
municipiul Cmpia Turzii nu exist o cre pentru copii ntre 0-3 ani (este n proiect) i astfel,
chiar dac mamele stau 2 ani acas n concediu de ngrijire a copilului, rmne un an n care
nu exist nicio form de supraveghere a copilului n afara familiei.
Pentru familiile care au copiii la coal, este nevoie de o form alternativ de ngrijire a
acestora (de exemplu after-school /coal dup coal) astfel nct pe perioada ct prinii
sunt la serviciu s fie supravegheai corespunztor.
Exist n municipiul Cmpia Turzii cazuri de violen domestic, chiar dac recunoaterea
lor este mai dificil deoarece victimele decid foarte greu s acioneze, dar lipsete un
adpost pentru acestea i un centru de consiliere al acestora i al agresorilor.
Tinerii
Pentru grupa de vrst ntre 14 i 18 ani sunt semnalate urmtoarele probleme la nivelul
oraului: abandon colar, frecven colar redus, abiliti sociale sczute, consumul
ocazional de alcool i substane psihotrope (n special etnobotanice), graviditate, etc.51 Ar fi
necesar s fie organizate grupuri de consiliere terapeutic, dar pentru acest lucru trebuie s
fie amenajat infrastructura necesar. n plus trebuie dezvoltate i continuate activitile de
prevenire a diferitelor comportamente indezirabile social: consiliere colar, cursuri de
creterea i educarea copiilor, educaie sexual, informare privind efectele consumului de
substane psihotrope. Concomitent ar trebui dezvoltate activiti educative alternative n
care tinerii s fie implicai astfel nct s se evite izolarea lor i influena negativ a cercurilor
sociale problematice.
Oportunitile de petrecere a timpului liber pentru tinerii oraului ca i pentru copiii ntre
7-14 ani sunt relativ reduse. Se recomanda creterea numrului de activiti extracolare n
care acetia s se poat implica n timpul liber astfel nct s i poat dezvolta i abilitile
de relaionare /socializare i integrare n comunitate. Exist posibilitatea ca pe perioada verii
s fie organizate diverse ateliere de creaie dar i ateliere pentru dezvoltarea de abiliti
practice n parcul oraului.
Vrsta a treia
n 2015, conform datelor furnizate de Direcia de Statistic Cluj, n municipiul Cmpia
Turzii exist 4.016 persoane peste 65 de ani, din care 3.156 cu vrste ntre 65 i 80 de ani i
860 peste 80 de ani. Pentru aceste persoane este necesar s fie dezvoltate servicii
corespunztoare nevoilor lor specifice att medicale, dar i sociale. Aceste persoane peste
60 de ani sunt cele care n multe cazuri au singurul venit constant din gospodrie, fapt ce
permite supravieuirea membrilor acestuia.
n acest moment n Cmpia Turzii exist un Centru de zi i un Centru care ofer sprijin i
asisten la domiciliu pentru persoane vrstnice cu o capacitate de 50 de locuri fiecare.
Scopul Centrului de zi l reprezint prevenirea marginalizrii i excluderii sociale,
mbuntirea calitii vieii persoanelor vrstnice prin petrecerea timpului n mod activ i

51

Sursa informaiilor: interviuri realizate cu actorii locali.

81

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

plcut. n acelai timp Centrul urmrete i mbuntirea strii de sntate a vrstnicilor


prin serviciile medicale oferite, servicii de recuperare medical i masaj. Numrul de
beneficiari nscrii este de 1.200 avnd vrste ntre 58 i 80 de ani. n ceea ce privete
Centrul care ofer sprijin i asisten la domiciliu pentru persoane vrstnice, scopul acestuia
l reprezint asigurarea asistenei socio-medicale la domiciliu pentru persoanele imobilizate
la pat sau domiciliu pentru evitarea instituionalizrii acestora. Capacitatea acestor centre
este insuficient raportat la nevoile existente n ora.
n afara serviciilor medicale care vin s rspund problemelor de sntate ale vrstnicilor,
este nevoie de servicii care s rspund i celorlalte nevoi ale acestei categorii de vrst
consumul cultural, socializarea (relaiile sociale cu familia, prietenii i vecinii), independena
fizic, implicarea n diverse activiti, petrecerea timpului liber. Se impune implementarea
de activiti care s favorizeze mbtrnirea activ mai ales prin implicarea vrstnicilor n
diverse activiti de voluntariat.
Ar fi necesar s fie acordate servicii medicale la domiciliu i persoanelor ntre 60-65 de
ani deoarece la aceast grup de vrst sunt cele mai multe accidente vasculare tranzitorii.
Pentru persoanele vrstnice o serie de servicii sunt oferite i de diferite organizaii
neguvernamentale dintre care menionm Asociaia Femina, Asociaia Pensionarilor i a
Persoanelor Vrstnice din Cmpia Turzii i Asociaia Veteranilor de Rzboi Cmpia Turzii.
Persoane cu handicap
n municipiul Cmpia Turzii exist Centrul de recuperare CARINE, un serviciu social
specializat sub forma unui centru de recuperare destinat copiilor i tinerilor cu dizabiliti
psihomotorii, ns spaiul existent este mic comparativ cu nevoile existente. n ora exist 99
de copii cu dizabiliti 30 cu handicap somatic i 70 cu handicapuri asociate, iar facilitile
existente sunt insuficiente. n acest moment sunt disponibile puine proceduri de
recuperare psihomotorie, iar activitatea de consiliere psihologic este insuficient datorit
lipsei de specialiti.
Pentru copii cu autism exist un centru dezvoltat de ctre Centrul de Autism Cmpia
Turzii, dar aici este necesar un suport financiar mai mare pentru susinerea serviciilor i
creterea calitii lor.
Serviciile pentru tinerii cu handicap trebuie s fie dezvoltate, principala lor problem fiind
legat de ocupare, astfel nct s se simt utili. Nu exist uniti protejate n care aceti
tineri s poat desfura o activitate economic. Adulii cu handicap nu au servicii sociomedicale dedicate la nivelul municipiului.
Necesitai n domeniul proteciei sociale
Principalele nevoi identificate n urma discuiilor cu actorii locali i, n special, cu Serviciul
Public Local de Asisten Social al municipiului Cmpia Turzii, au fost:
centru de zi pentru adulii cu handicap care s includ i un atelier protejat n care
acetia s poat lucra;
centru de recuperare aduli cu handicap;
adpost pentru oamenii strzii;
adpost pentru victimele violenei domestice (un loc n care femeia agresat s
poat sta pn la ntocmirea documentaiei de asistare ntr-un centru specializat);
centru de incluziune social care s ofere servicii pentru diferite categorii de grupuri
vulnerabile;
82

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

locuine protejate pentru persoanele cu handicap i /sau persoanele cu afeciuni


psihice;
programe after-school la fiecare coal;
dezvoltarea serviciilor de ngrijire la domiciliu pentru vrstnici.

SPLAS are patru puncte de lucru distribuite pe ntreg teritoriul municipiului Cmpia Turzii,
ceea ce face dificil monitorizarea ntregii activiti. Ar fi necesar construirea unui centru
multifuncional care s cuprind ct mai multe servicii sociale.

5.2 Infrastructura de educaie


Reeaua unitilor de nvmnt din municipiul Cmpia Turzii cuprinde 6 uniti,
repartizate dup cum urmeaz: grdinie 2, coli cu clasele I-VIII 2 (coala general
Avram Iancu i coala general Mihai Viteazu), licee teoretice 1 (Liceul Teoretic Pavel
Dan) i licee tehnice 1 (Colegiul Tehnic Victor Ungureanu) (Tabel nr. 35). Evoluia relativ
descendent rezultat din datele statistice este prezent la unitile de nvmnt
precolar, primar i gimnazial i se datoreaz reducerii numrului de elevi i comasrii
unitilor de nvmnt existente. nvmntul liceal nu a nregistrat probleme majore n
ceea ce privete numrul de uniti deoarece n municipiul Cmpia Turzii vin elevi de la
toate colile gimnaziale din comunele nvecinate. Liceul teoretic Pavel Dan a preluat i
clase de gimnaziu de la fosta coal general nr. 3.
Infrastructura colar n municipiul Cmpia Turzii numr 130 de sli de clase (cabinete
colare/amfiteatre) din care 44 pentru nvmntul primar i gimnazial i 86 pentru cel
liceal; 22 de laboratoare 4 n nvmntul primar i gimnazial i 18 n cel liceal; 5 sli de
gimnastic 2 n nvmntul primar i gimnazial i 3 n cel liceal; 8 ateliere colare n
nvmntul liceal; 5 terenuri de sport 2 n nvmntul primar i gimnazial i 3 n cel
liceal; 290 de PC-uri - 61 n nvmntul primar i gimnazial i 229 n cel liceal.
Unitile de nvmnt corespunztoare ciclului precolar i nvmntului primar i
gimnazial sunt dimensionate pentru a asigura accesul facil la educaia obligatorie. Unitile
de nvmnt ale ciclului teriar preuniversitar, n numr de 2, cuprind n planul de
nvmnt 5 clase - liceul cu profil teoretic, respectiv 10 clase - liceul cu profil tehnic.
Tabel nr. 35 - Uniti de nvmnt n municipiul Cmpia Turzii

1992 1995 2000

2005 2008

2009 2010

2011

2012 2013

Evoluie

Total

19

19

14

-13

Precolar
Primar i
gimnazial
Liceal

-6

-4

(Sursa datelor: INS, Tempo on-line)

Ca urmare a reducerii numrului de elevi i personalul didactic din unitile de


nvmnt a nregistrat o dinamic negativ n perioada 1992-2013, reducndu-se cu 170
de cadre didactice. Reducerea cea mai mare, 142 de cadre didactice, a fost nregistrat la
nivelul nvmntului primar i gimnazial. (Tabel nr. 36)

83

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Tabel nr. 36 - Personalul didactic pe niveluri de educaie n municipiul Cmpia Turzii

1992 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evoluie
Total
Precolar
Primar i
gimnazial
Primar
Gimnazial
Liceal

393
56

384
51

373
49

301
42

280
40

263
43

238
43

223
44

217
24

223
37

-170
-19

245

199

197

148

145

132

113

97

113

103

-142

:
:
92

100
99
134

72
125
120

53
95
109

46
99
95

47
85
88

42
71
82

43
54
82

47
66
80

44
59
83

-56
-40
-9

(Sursa datelor: INS, Tempo on-line)

Populaia colar numr, conform datelor INS, 3.855 de persoane din care: 640
precolari, 988 elevi n nvmntul primar, 824 elevi n nvmntul gimnazial, 1.322 n
cel liceal, 51 n cel profesional i 30 n nvmntul postliceal. Aceasta s-a redus cu aproape
jumtate n perioada 1992-2013, ajungnd la 3.855 de elevi. Scderile cele mai mari se
nregistreaz n nvmntul primar i gimnazial 2.056 de elevi, dar i n cel profesional
937 de elevi. (Tabel nr. 37)
Tabel nr. 37 - Populaia colar pe niveluri de educaie n municipiul Cmpia Turzii

1992

1995 2000

2005 2008

2009 2010

2011 2012

2013 Evoluie

Total

7264

7113

6128

4732

3979

4128

4045

3995

3611

3855

-3409

Precolar

1172

1163

940

829

736

806

827

816

378

640

-532

Primar i
gimnazial

3868

3832

3447

2271

1915

1844

1804

1700

1842

1812

-2056

Primar

2087

1499

1032

843

831

810

779

978

988

-1099

Gimnazial

1745

1948

1239

1072

1013

994

921

864

824

-921

Liceal

970

1049

916

1027

902

1182

1259

1426

1361

1322

352

Profesional

988

832

562

541

342

209

119

18

51

-937

Postliceal

90

89

162

64

30

27

35

30

30

-60

(Sursa datelor: INS, Tempo on-line)

Conform raportrilor statistice obinute de la unitile de nvmnt privind numrul de


elevi n perioada 2011-2015 i prognoza pentru perioada 2015-2020 (Anexa 7) se observ o
evoluie relativ stabil cu o uoar tendina de descretere.
Preocuprile constante ale administraiei pentru calitatea actului educaional n
municipiul Cmpia Turzii se reflecta n performanele colare foarte bune i mbuntirea
constanta a infrastructurii educaionale. Un bun exemplu este liceul teoretic ce a nregistrat
n ultimii 2 ani procente de peste 90% absolveni care au promovat examenul de
bacalaureat, avnd i a 2-a medie pe jude (dup absolvenii din Cluj Napoca).

5.2.1

Problemele unitilor de nvmnt

Schimbrile petrecute n sistemul de nvmnt la nivel naional i mai ales lipsa


posibilitilor de angajare de personal auxiliar i tehnic au condus la suprancrcarea
cadrelor didactice cu sarcini administrative, fapt ce poate avea efecte negative asupra
calitii educaiei. Blocarea posturilor n sistemul public este vizibil la nivelul municipiului
Cmpia Turzii n dou domenii, respectiv educaie i sntate. Cadrele didactice sunt
84

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

nevoite s realizeze i toate activitile administrative, deoarece deficitul de personal este


acut n ceea ce privete personalul auxiliar i tehnic.
Se remarc deficiene la nivelul dotrilor, n special cele legate de infrastructur i
infrastructura informatic. Cldirile au nevoie de renovare, reabilitare termic i schimbare
a mobilierului slilor de clas. Calculatoarele existente sunt nvechite i iar numrul lor este
mic n comparaie cu numrul elevilor care trebuie s le utilizeze n procesul educativ,
software-ul nu corespunde nevoilor procesului didactic. Programele de specializare a
personalului didactic (de tip LLP-Lifelong Learning Programme, program de
nvare/specializare continu) nu pot fi accesate din cauza lipsei personalului sau a lipsei
fondurilor necesare.
nvmntul primar i gimnazial nu dispune de infrastructura necesar pentru
desfurarea ntr-un singur schimb a cursurilor. Derularea ntr-un singur schimb a cursurilor
ar permite nfiinarea mai multor programe de tip after-school necesare att pentru a crete
performanele colare ale elevilor, dar i pentru a oferi prinilor oportuniti de
supraveghere a copiilor n perioada cnd sunt la locul de munc. Pe lng infrastructura
necesar unui astfel de program de tip after-school, este necesar i susinerea parial a
costurilor pentru copiii provenii din familii cu venituri modeste.
Grdinia cu program prelungit "Pinocchio" din Cmpia Turzii (Foto nr. 14), situat strada
Retezatului nr.8, s-a nfiinat n anul 1977, luna februarie i s-a numit Grdinia cu p.p. nr.8,
pn n anul 2007. n prezent are o capacitate de 240 de locuri oferind tuturor copiilor
condiii optime de desfurare a procesului instructiv educativ i anse egale de dezvoltare
i educaie.

Foto nr. 14 - Grdinia cu program prelungit "Pinocchio"

Suprafaa cldirii i a curii de pe strada Retezatului nr.8 este generoas (1367mp,


respectiv 24 de ncperi), dar necesit intervenii complexe pentru a o aduce la standarde
care s satisfac expectanele impuse de norme ale civilizaiei europene. n acest context
sunt necesare o serie de intervenii de reabilitare, modernizare i extindere la nivelul cldirii
i n curtea imobilului - reabilitarea arpante, construire sala de mese, sala de gimnastica,
mini-teren de sport i dotarea specifica a locului de joaca.
Din cauza numrului insuficient de personal auxiliar, o urgenta major o presupune
achiziionarea de echipamente i aparatur electronica i electrocasnic specific unei
grdinie cu program prelungit n care copii staioneaz ntre orele 6,00-17,00.

85

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Foto nr. 15 - coala Gimnazial Avram Iancu

coala Gimnaziala Avram Iancu (Foto nr. 15) este o instituie de nvmnt moderna
ce pune la dispoziia elevilor sli de clas dotate corespunztor, sal de festiviti,
bibliotec, o sal de sport i un laborator TIC. Instituia ofer acces internet n toate slile de
clas, program after-school (coal dup coal), cabinet medical i cabinet de consiliere
psihopedagogic, acces monitorizat video n curte i pe coridoare precum i multiple alte
facilitai.
n cazul colii Gimnaziale Avram Iancu, principalele probleme sunt generate de
insuficiena spaiilor colare existente pentru desfurarea activitii didactice i educative,
colare i extra-curriculare, n condiii optime. n prezent aceasta unitate este singura coal
din localitate n care cursurile se desfoar n dou schimburi i n care funcioneaz programul
after-school. Spaiul destinat bibliotecii necesita extinderea cu o sala de lectura i o sala
pentru activiti extra-curriculare i de asemenea sunt necesare spaii noi pentru sli de
clasa i o sal de mese pentru programul after-school.
Alte prioriti de investiie sunt amenajarea i dotarea unui cabinet TIC, dotarea cu
mobilier colar i material didactic, amenajarea cabinetelor de specialitate i reabilitarea
terenului de sport.

Foto nr. 16 - coala Gimnazial Mihai Viteazul

86

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Situata pe Str. Gh. Bariiu Nr. 57, coala Gimnaziala Mihai Viteazul (Foto nr. 16) este
cea mai veche instituie colar din municipiul Cmpia Turzii 52. Actualul local al colii a fost
dat n folosin n 1972, iar de la 1 iunie 1996, coala a primit numele de Mihai Viteazul.
Principalele investiii necesare sunt n lucrri de reabilitare i modernizare a
infrastructurii fizice - izolaie termic exterioar a colii i slii de sport, refacere finisaje
interioare, pavare curte precum i dotarea cu echipamente tehnice i material didactic
corespunztor - echipamente IT, mobilier, sistem de supraveghere i acces.

Foto nr. 17 - Colegiul Tehnic Victor Ungureanu (Sursa: ziar15minute.net)

Colegiului Tehnic Victor Ungureanu (Foto nr. 17) este o unitate de nvmnt cu
tradiie n Cmpia Turzii. nfiinat n 1923 ca coala de ucenici n diverse meserii, instituia
este n prezent un liceu modern, cu forme diversificate de colarizare tehnic i
profesional, care ofer elevilor un set complex de specializri adaptate cerinelor actuale.
n prezent sunt necesare o serie de lucrri de modernizare i reabilitare a infrastructurii
fizice (ex.: refacere/reabilitare sistem de nclzire i instalaii de canalizare, reparaii
acoperi, refacere finisaje interioare, reabilitarea teatrului de var i refacerea scenei n sala
de festiviti, reabilitarea cailor de acces i amenajarea spaiilor verzi dintre pavilioane, etc.)
precum i investiii n dotrile tehnice (extindere sistem supraveghere video, sistem de
sonorizare intern, nlocuire PC-uri n slile de clas i laboratoarele de informatic).
Liceul Teoretic Pavel Dan (Foto nr. 18), cu sediul central pe str. 1 Decembrie 1918, nr.
17, reuete prin ntreaga activitate s ofere prestigiu instituiei de nvmnt prin calitatea
muncii de instruire i educare. Liceul i dorete ca rezultat elevi foarte bine pregtii din
punct de vedere al informaiilor tiinifice obinute la toate materiile de predare, precum i
capacitatea acestora a folosi practic informaiile acumulate, de a se adapta noilor realiti
sociale, noilor exigene ale unei lumi n transformare.
n vederea creterii calitii actului educaional i a capacitaii de formare i educare au
fost identificate o serie de investiii prioritare att n infrastructura fizica ct i n echiparea
cu material didactic i tehnic de specialitate. Astfel la nivelul infrastructurii sunt necesare:
modernizarea slii de sport n localul central, construirea unei sli de sport n localul de pe

52

Prezentare - http://scoli.didactic.ro/scoala_cu_cl_i_viii_mihai_viteazul_campia_turzii

87

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Str. Gh. Lazr, construirea unei sli festive n localul central, construirea/amenajarea unei
sli de sport n localul de pe Str. Tudor Vladimirescu, modernizarea centralei termice.

Foto nr. 18 - Liceul Teoretic Pavel Dan

De asemenea sunt necesare investiii n dotarea corespunztoare a instituiei pentru un


proces de nvmnt adaptat pieei muncii (ex.: nlocuirea calculatoarelor din cabinetele de
informatic, dotarea slilor de clas cu tabl interactiv, videoproiectoare i echipament
electronic necesar, dotarea laboratoarelor de specialitate cu instrumente i aparate
specifice, dotarea slii de sport cu aparatur materiale didactice de actualitate, extinderea
sau dup caz instalarea de sisteme de supraveghere i monitorizare acces, etc.).

5.3 Echipamente culturale


Sursele statistice indic urmtoarea situaie pentru municipiul Cmpia Turzii la nivelul
anului 2014 53:
-

53

Biblioteci 6 din care 1 public (n scdere fa de 1995-2002 cnd erau


nregistrate 10-11 biblioteci; reducerea nregistrat se nscrie n tendina
general, determinat n general de procesele de comasare a unor uniti de
nvmnt; la nivelul judeului Cluj, scderea nregistrat a fost de cca. 30% de la
valori de 450-460 la 342 n 2014);
Numrul volumelor deinute n biblioteci este de 112.411, n uoar scdere fa
de anii anteriori; raportat la numrul de locuitori, municipiul are cel mai sczut
indice (nr. volume / 100 locuitori) din mediul urban al judeului (392 / 100
locuitori fa de 550 / 100 locuitori n municipiul Gherla, 787 / 100 locuitori n
cazul Turdei i 2585 / 100 locuitori n Cluj-Napoca);
Personal angajat n biblioteci 2 (n Turda 11, n Cluj-Napoca 456);
Att numrul de volume eliberate, ct i cel al cititorilor activi sunt n scdere n
ultimii 4 ani 54;

Date INS Tempo on-line (http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo1&lang=ro).

http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A;
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART108A.
54

88

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

n municipiu nu sunt nregistrate de statistica oficial, instituii i companii de


spectacole sau concerte; de altfel la nivelul judeului Cluj, doar municipiile Cluj
Napoca i Turda dein astfel de echipamente i servicii; totui n municipiu
funcioneaz una dintre cele mai vechi sli de spectacole din judeul Cluj, cu o
capacitate de 526 locuri, n cadrul Casei de Cultur Ionel Floaiu 55
Statistica nregistreaz un muzeu n Cmpia Turzii, ncepnd cu anul 2013 i un
numr de vizitatori de cca. 500 persoane 56.

Principala instituie cultural a municipiului este Casa de Cultur Ionel Floaiu


construit ntre 1942 i 1945 dup planurile arhitectului George Cristinel i la iniiativa lui
Ionel Floaiu, considerat azi ca fiind o personalitate marcant pentru istoria oraului. n
cadrul instituiei se afl biblioteca public a oraului i i desfoar activitatea mai multe
formaii artistice i ansambluri folclorice.

Foto nr. 19 - Casa de cultur Ionel Floaiu (iulie 2015)

n incinta Casei de Cultura funcioneaz n prezent 8 spaii destinate activitilor


culturale, social-educative, edine etc. dup cum urmeaz:
-

sala de spectacole Mircea Mihan ", 580 persoane;


sala de edine, 70 persoane; - sala mica, 40 persoane;
Cafeneaua Culturala / Book Cafe, 50 persoane;
sala repetiii (subsol), 40 persoane;
sala repetiii (etaj), 30 persoane;
sala Biblionet, 20 persoane;
biblioteca municipal Astra"(etaj), 30 persoane.

Cldirea Casei de Cultura i spaiile de activiti necesit n prezent intervenii de


reabilitare, modernizare i dotare cu echipamente specifice.

55

http://campiaturzii.arts.ro/arts.php?cat=home.

56

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART104A

89

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

n municipiu activeaz i o serie de asociaii cu caracter cultural - Centrul de Tineret "TIM


TIN" nfiinat n 2002, CLUBUL "FEMINA", nfiinat n 2007, Asociaia Artitilor Plastici
Cmpia Turzii nfiinat n 2009 precum i coala Populara de Arta Tudor Jarda secia
extern Cmpia Turzii nfiinat n 2011.
Preocuprile administraiei locale pentru stimularea vieii culturale n municipiu s-au
concretizat prin adoptarea recent de ctre Consiliul Local a Strategiei de regenerare
cultural a comunitii municipiului Cmpia Turzii 2012-2020, fundamentat conceptual
pe trei piloni: cultura mediului construit i natural, cultura social i cultura economic.

5.4 Dotri pentru sport i recreere


Spaiile verzi din municipiul Cmpia Turzii constau n principal din spaii verzi publice de
tip parc, grdin, scuar, spaii verzi semipublice, sau de folosin specializat, spaii i dotri
pentru agrement, spaii verzi i culoare de protecie fa de cursurile de ap i infrastructura
tehnic.

Fig. nr. 24 - Spaiile verzi existente sau propuse PUG, spaii verzi de protecie, dotri pt. sport i agrement

Din punct de vedere statistic, conform INS Tempo, municipiul beneficiaz de o suprafa
total de 470 ha de spaii verzi. Raportat la numrul populaiei stabile din 2011 (22.223
locuitori), rezult o valoare de 21,14 mp de spaiu verde pe cap de locuitor. n realitate, din
cele 470 ha de teren cu funciunea spaiu verde nu toate sunt amenajate corespunztor.
Astfel, dei municipiul prezint un indicator de 20 mp spaiu verde / locuitor, spaiile publice
verzi amenajate reprezint nc o nevoie la nivel local i trebuie s-i mbunteasc
indicatorul n raport cu prevederile OUG nr. 114/2007 pentru modificarea i completarea
OUG nr. 195/2005 privind protecia mediului, care prevede respectarea obligativitii
autoritilor administraiei publice locale de a asigura din terenul intravilan o suprafa de
90

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

spaiu verde de minimum 20 mp/locuitor, pn la 31 decembrie 2010, i de minimum 26


mp/locuitor, pn la 31 decembrie 2013" Pe de alt parte norma Organizaiei Mondiale a
Sntii (OMS) este de 50 mp/locuitor, iar standardele recomandate la nivelul Uniunii
Europene sunt de 26 mp/locuitor 57.
Principalele parcuri i alte spaii verzi publice cu acces liber din Cmpia Turzii sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parcul Mare (26,27 ha);


Parcul Central Ionel Floaiu;
Scuarul (denumit parcul) Gh. Bariiu;
Monumentul aviatorilor din Cmpia Turzii;
Scuarurile primriei;
Scuarul cu bustul lui Mihai Viteazu;
Scuarul cu bustul lui Avram Iancu s.a.

SC Domeniul Public Cmpia Turzii SA execut principalele lucrri de pe raza municipiului


Cmpia Turzii de ntreinere i amenajare spaii verzi. Spaiile verzi publice sunt n general
bine ntreinute, contribuind n mod pozitiv la imaginea urban a zonelor din care fac parte.

Foto nr. 20 - Parcul central Ionel Floaiu.

Foto nr. 22 - Scuarul cu bustul lui Mihai Viteazul


Sursa: panoramio.ro

Foto nr. 21 - Scuarul din strada Bariiu.


Sursa: scdp.ro

Foto nr. 23 - Scuarul cu bustul lui Avram Iancu

Conf. nota de fundamentare pentru OUG nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din OUG nr.
59/2007 privind instituirea Programului naional de mbuntire a calitii mediului prin realizarea de spaii
verzi n localiti, MO, partea I, nr. 698/16.10.2007.
57

91

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

n Cmpia Turzii exist de asemenea o zon de agrement administrat n regim privat La Broscua - cu suprafaa de 5 hectare, care conine pe lng funciuni de tip horeca
(pensiune, restaurant) un trand neacoperit cu dou bazine (50*20m i 10*20m) i o baz
sportiv cu terenuri pentru rugby, fotbal, tenis, volei de nisip i tenis cu piciorul.
n zona sud-estic a municipiului se gsete o alt zon de agrement de 31,5 ha
cunoscuta sub numele de La Trei Lacuri, destinat pescuitului sportiv. Din februarie 2015,
complexul de agrement nu mai este administrat de Domeniul Public (DP) din Cmpia Turzii,
fiind aprobat o hotrre privind retragerea bunurilor preluate de DP n 2013. n aceste
condiii, este posibil n acest moment o atribuire prin concesiune sau nchiriere.
n afar de zonele identificate avnd funciune de spaiu verde i de agrement, mai exist
o serie de spaii amenajate i locuri de joac pentru copii n interiorul insulelor de locuine
colective din cartierul Blocuri (Str. Oituz, Str. Bariiu, Str. Griviei .a.), precum i spaii
amenajate cu bnci pe parcelele locuinelor colective i ale bisericilor.

Foto nr. 24 - Sala sporturilor Ioan Stantiev (stnga) Arena de tenis Vaida Gavril" (dreapta)
(Sursa: : http://campiaturzii.arts.ro, http://www.turdanews.net)

Sunt de asemenea de menionat ca spaii verzi i dotri pentru sport i agrement Arena
Mihai Adam i Arena de tenis Vaida Gavril care funcioneaz n subordinea Consiliului
Local n cadru Serviciului Public de Cultur i Sport. Pe lng acestea, ca spaii verzi de
folosin specializat se regsesc spaiile verzi aferente dotrilor i echipamentelor publice
(grdinie, coli, liceu, lcae de cult Parcul Biserica Srat .a.).
O important dotare pentru sport este Sala de sport polivalent Ioan Stanatiev,
realizat n 1962, printre primele de acest fel din Romnia post-belic i unde se organizeaz
competiii sportive de sal extrem de variate (box, fotbal, handbal, volei, tenis, aerobic,
baschet, karate, arte mariale, dans sportiv, gimnastic acrobatic). La nivelul municipiului
funcioneaz de asemenea Clubul Sportiv Municipal Cmpia Turzii i o asociaie sportiv de
tradiie Asociaia Sportiv Industria Srmei Cmpia Turzii, nfiinat n 1923.
Prin Planul Urbanistic General 2012 a fost propus i aprobat extinderea zonelor verzi,
de agrement i a perdelelor de protecie cu 282%, de la 21,98 ha la 84,18 ha, avndu-se n
vedere din punct de vedere al zonelor nou propuse organizarea unui areal destinat
agrementului la nordul oraului, pe cursul Arieului, adiacent liniei de cale ferat i de
asemenea extinderea parcului mare cu un areal destinat agrementului spre nord, pn la
contactul cu DJ150. De asemenea, PUG-ul n vigoare are o propunere important referitoare
92

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

la stabilirea unor zone de protecie n lunca Arieului, fa de fostele platforme industriale i


cile de comunicaie de infrastructur mare, precum i fa de uniti precum cimitire.
Se observ o distribuie inegal a spaiilor verzi amenajate la nivel de municipiu.
Concentrarea principal a acestora i a echipamentelor i dotrilor pentru sport i agrement
se gsete n zona Centru Blocuri, cartierele art, Sncrai (zona sudic), Insul i Lut
neavnd n acest moment spaii publice amenajate cu acces liber, n pofida faptului c sunt
zone rezideniale relativ dense.
Propunerile PUG prevd amenajarea unei zone de agrement pe malul sudic al rului
Arie, n cartierul Insul, iniiativ necesar att n contextul inexistenei unor astfel de spaii
la nord de Str. Laminoritilor (E60) ct i n cel al oportunitii valorificrii potenialului
peisajer natural al rului Arie.

5.5 Alte dotri i unele concluzii


La nivelul municipiului mai pot fi amintite i alte dotri precum Clubul Copiilor i un Oficiu
Potal. n cadrul casei de cultur funcioneaz i un club de ah pentru copii. n ansamblu, se
poate aprecia c municipiul Cmpia Turzii are o reea de dotri socio-culturale cu caracter
complex i bine dezvoltat, avnd o bun acoperire teritorial (Figura nr. 25).

Fig. nr. 25 - Repartizarea principalelor dotri din mun. Cmpia Turzii

93

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

5.6 SWOT SECTORIAL (infrastructuri socio-culturale)


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Existena spitalului cu personal calificat


care ofer servicii de sntate pentru 7%
din locuitorii judeului (cca. 45.000
persoane) al 4-lea ca importan din
jude;

Infrastructura i echiparea spitalului i a


altor uniti sanitare sunt nvechite i
genereaz costuri mari de exploatare
(necesit lucrri de reabilitare,
consolidare, modernizare).
Personal sanitar insuficient n raport cu
cerinele i necesarul estimat.
Existena unor grupuri sociale
marginalizate n zone cu srcie urban (9
identificate de SPLAS) n care sunt
prezente diverse probleme cum ar fi
locuirea precar, standard de via redus,
lipsa educaiei, abandonul colar, lipsa
actelor de identitate, omaj,
infracionalitate etc.;
Prezena unor comuniti de romi de tip
tradiional care perpetueaz tradiii i
obiceiuri ce ncalc normele sociale
(cstorii la minori, sarcini la minori etc.);
Servicii sociale insuficiente pentru vrstnici
i persoane cu handicap;
Lipsa unor formule instituionale de
ngrijire a copiilor (0-3 ani i 6-12 ani) care
s le permit ambilor prini s aib un loc
de munc;
Existena unor probleme de abandon
colar, frecven colar redus, abiliti
sociale sczute, adicii, n rndul populaiei
tinere;
Lipsa unor infrastructuri adecvate pentru
derularea de activiti cu tinerii cu
probleme;
Lipsa unui adpost pentru victimele
violenei domestice i a unui centru de
consiliere pentru astfel de cazuri;
Infrastructura colar i echipamente
nvechite i inadecvate noilor cerine n
educaie;

Existena de uniti sanitare specializate,


inclusiv a unui serviciu de ambulan cu
personal calificat care ofer servicii pentru
municipiu i alte 7 comune arondate;

INFRASTRUCTURI SOCIO-CULTURALE

Existena unor servicii sociale specializate


pentru vrstnici oferite n cadrul Centrului
de zi i Centrului care ofer sprijin i
asisten la domiciliu pentru persoane
vrstnice;
Furnizarea de servicii specializate pentru
persoanele cu dizabiliti n cadrul
Centrului CARINE;
Existena de locuine sociale n proprietate
public, meninute n stare bun i foarte
bun;
Activism ridicat al sectorului ONG n
domeniul asistenei sociale (14 ONG-uri
active), care ofer servicii variate pentru
diferite categorii / segmente sociodemografice (copii, vrstnici, femei,
minoriti etnice etc.);
Acordarea de ajutoare financiare pentru
nclzire;
Existena la nivelul Serviciului Public de
Asisten Social a unui personal
specializat;
Existena unei reele colare dezvoltate
care acoper nevoile locale precum i ale
zonei rurale adiacente;

Existena unor uniti de nvmnt liceal


cu profil teoretic i tehnologic atractive i Suprancrcarea personalului didactic cu
care au cerere pentru specializrile oferite; sarcini administrative n exces;
nregistrarea de performane bune la Lipsa spaiului adecvat organizrii unui
program de tip after school la colile
examenele de bacalaureat;
generale;

94

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Un nivel bun i diversificat al reelei de


dotri culturale i de recreere i sport;
Structuri asociative active n domeniul
cultural sportiv;
Adoptarea recent a unei strategii de
dezvoltare cultural la nivel local;
INFRASTRUCTURI SOCIO-CULTURALE

OPORTUNITI
Finanrile nerambursabile ale etapei
2014-2020 pentru realizarea de proiecte
integrate n domeniul incluziunii sociale;
Finanrile nerambursabile ale etapei
2014-2020 destinate tinerilor care permit
crearea att a infrastructurii sociale
necesare ct i furnizarea de servicii
specifice pentru aceast categorie;
Potenialul i proiectele de dezvoltare
economic iniiate sau preconizate pot
atenua fenomenele de marginalizare i
excluziune social.

Lipsa / insuficiena activitilor


extracolare pentru elevi, care s ofere
posibiliti de dezvoltare de abiliti de
comunicare i relaionale (sociale);
Lipsa unei piscine acoperite i a
amenajrilor pentru sport i recreere de
proximitate (n unele zone rezideniale);
AMENINRI
Diminuarea finanrilor destinate ONG-uri
active i specializate n furnizarea
serviciilor sociale;
Evoluiile negative de pe piaa economicofinanciar i implicit de pe piaa muncii,
pot agrava fenomenele de marginalizare i
excluziune social;
Atractivitatea pieei muncii din vestul i
centru Europei care determin migraia de
specialiti i for de munc avnd diverse
calificri n domeniul educaiei, sntii i
asistenei sociale.

95

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

6 Dezvoltare urban
Capitolul de fa surprinde alte aspecte ale dezvoltrii care in de elementele morfospaiale ale teritoriului i localitii. Aspectele tratate n acest capitol se refer cu precdere
la evoluia istoric, elemente de patrimoniu construit i cultural, locuire i imagine urban.

6.1 Fia istorico-administrativ


Municipiul Cmpia Turzii este aezat din punct de vedere geografic n partea de Sud Est a
judeului Cluj, n lunca larg a Arieului, n zona de contact a Depresiunii Turda-Cmpia Turzii
cu Podiul Mhceni i Cmpia Transilvaniei, pe malul drept al rului Arie. Vatra
municipiului se afl la o altitudine de 300-305 m, pe terasa 1, nivelul 1 (cu nlimea de 26m) i nivelul 2 (cu nlimea de 10-12m) a Vii Arieului. Altitudinea minim este de 238 m
la est, spre Viioara, iar cea maxim, spre nord-vest i atinge 306 m.
Municipiul Cmpia Turzii se nvecineaz cu municipiul Turda n partea de Nord i Vest, cu
comuna Clrai n partea de Sud-Vest, cu comuna Luna n partea de Sud-Est, i cu comuna
Viioara n partea de Est i Nord-Est.

Fig. nr. 26 - Poziia municipiului Cmpia Turzii n Judeul Cluj

Evoluia statutului administrativ


1219 - Prima menionare documentar a satului Sncrai, se identifica cu moia regal,
avnd n denumire, pe cea de "sat al Sfntului Rege" (n document este scris n latin: "villa
Sancti Regis").
1292 Prima menionare documentar a satului Ghiri ntr-un document n care este
pomenit ca moie (in original: "terra Gerusteleke" - adic Pmntul lui Gerus).
1610 - Localitatea Ghiri este ridicat la rangul de trg.

96

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

24 iunie 1925 / Decretul regal nr. 2456 din 25 septembrie 1925 - Cmpia Turzii devine
centru administrativ i sediu de plas prin legea pentru unificarea administrativ (una din
cele 6 plase ale judeului Turda).

Fig. nr. 27 - Judeul Turda (Enciclopedia Minerva, Cluj -1930)

8 mai 1946 - Cmpia Turzii este declarat comun de categoria I.


6 septembrie 1950 - Judeul Turda respectiv plasa Cmpia Turzii, sunt desfiinate ca
urmare a reformei administrative.
1 august 1952 - Cmpia Turzii este declarat ora.
11 noiembrie 1998 (Legea nr. 204) - Cmpia Turzii este declarat municipiu.
Scurt Istoric al teritoriului administrativ
Cele mai strvechi urme materiale de viat omeneasc care au fost scoase la iveal
dateaz din faza timpurie a epocii neolitice (epoca nou a pietrei) din intervalul 6500-3000
.e.n. Aceste urme constau din obiecte de piatr cioplit, descoperite pe malul stng al
Arieului, intre Valea Srat i CERCON Arieul S.A. (fosta Industria de Lut S.A interbelic;
Fabrica de igle i Crmizi Arieul ncepnd cu anul 1966 i apoi Fabrica de Produse
Ceramice Arieul Cmpia Turzii ncepnd cu anul 1973).
Alte materiale arheologice, de asemenea din epoca strveche, provin din eneoliticul
trziu (2700-2100 .e.n.), apoi, pe msura naintrii n timp, din faza de trecere de la
eneoliticul trziu la perioada timpurie a bronzului (1900-1700 .e.n.), pe urm din epoca
bronzului (1700-1150 precum i din prima vrst a fierului (1150-350 .e.n.) i, n fine, din
epoca dacic (secolul III i.e.n.-106 e.n.), corespunztoare celei de a doua vrste a fierului.
Din faza de tranziie de la Neoliticul trziu la epoca timpurie a bronzului (1900- 1700 .e.n.)
dateaz un mormnt tumular, descoperit n zona staiei de transformare electrice i a
racordului CFR dintre Turda i Rzboieni, cercetat parial n 1967. Mormntul are dimensiuni
apreciabile (diametrul maxim cca 50 m, nlimea cca 2 m), acoper o groap mortuar (in
care s-a gsit scheletul unui brbat nalt i robust) i a fost atribuit unor triburi de pstori
nomazi, originari din stepele nord-pontice, fiind un unicat n Transilvania.
Epoca veche a antichitii este reprezentat de mai multe probe arheologice i
numismatice aparinnd perioadei cnd Dacia era provincie roman (secolele II i III e.n.) i
urmele mai multor aezri. Din perioada dacic s-au descoperit la Poiana (cartier turdean, la
97

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

vest de Cmpia-Turzii) podoabe de argint, brri spiralice cu extremiti ornamentate n


form de cap de arpe i coliere de srm rsucit, iar la marginea drumului Viioara-Boian
vase de lut ornamentate.
Perioada post roman
Din epoca post romana s-au gsit mai multe dovezi arheologice n mprejurimi (la Turda i
la Urca). Din perioada marilor migraii ale popoarelor este atestat trecerea prin zon a
Avarilor. Din vremea de dup retragerea la sud de Dunre a stpnirii imperiale a Romei, n
aa numita epoc a marilor migraii a popoarelor (secolele IV-X) este semnalat recenta
descoperire arheologic n teritoriul oraului Cmpia Turzii, a urmelor unei aezri a
populaiei daco-romane, locuirea fiind datat n secolele IV-V; n acelai loc, s-au gsit
resturi de complexe - locuine i bordeie - mai noi, care provin din secolul VIII, ceea ce
demonstreaz faptul c, n aezarea aceasta a fost reluat locuirea de ctre elementul
autohton, romanizat, populaie rural cu ndeletniciri cmpeneti.
Tot din secolele marilor migraii se mai cunoate trecerea pe aici a avarilor (probabil n
anul 700 - nceputul secolului VIII) de la care au rmas morminte, precum i existena n
zon a unei aezri din secolele VII-IX, aparinnd populaiei autohtone, mpreun cu urme
de cultur material de epoc (cioburi de lut ars).
Evul mediu
Cea mai veche informaie scris i pstrat despre Cmpia-Turzii se refer la satul GhiriSncrai i se afl ntr-un document redactat n anul 1219 de cancelaria regal a Ungariei.
Este vorba de actul de donaie al regelui ungar Andreas 11 (1205- 1235) n favoarea
canonicilor Episcopiei Catolice din Esztergam (Ungaria), prin care le era donat "un pmnt
din partea din Ardeal care se cheam Vin" (azi Unirea, lng Ocna Mure).
Unul dintre reperele de hotar care delimita acel teren se afla "pe drumul de lng hotarul
satului Chied" (azi Plieti), n satul Villa Sancti Regis (satul regelui sfnt, mai trziu numit
Ghiri-Sncrai). Ghiri-Sncrai era deci la acea dat domeniu de coroan.
Cel dinti certificat de atestare al satului nvecinat Ghiri-Arie este datat 1292, fiind un
nscris prin care capitul Episcopiei catolice din Alba-Iulia confirma c Paul i Petru, fiii
nobilului Gerus din Ghiri-Arie au vndut comitelui Ioan, fiul lui Urkund, nobil de Tordalaka
(aceast mic aezare medieval nu mai exist) pentru 30 de mrci un pmnt numit Terra
Gerusteleke (pmntul lui Gerus), aflat n Comitatul Turda, circa undam fluvii Aranias
(aproape de rul Arie) "cu toate folosinele sale".
n registrul de dijme papale dintre anii 1332-1337 figureaz numai satul Ghiri-Sncrai
(Villa Sancti Regis, Villa de Sancto Rege, Villa Zenthkiraly). n Ghiri-Sncrai exista deci o
parohie romano-catolic, cu o populaie probabil format din mai multe naionaliti. n
aceiai perioad, Ghiri-Arie era locuit majoritar de romni ortodoci.
n anul 1610 Ghiri-Arie a fost ridicat printr-o decizie a principelui Ardealului Gabriel
Bthory (1608-1613) la rangul de trg, cu ocazia donrii acestui domeniu (Gheres, Girisch)
unui numr de 58 militari din garda princiar (care i-au salvat viaa) i nnobilri acestora.
Domeniul cuprindea: satul i castelul Aranyos-Gyeres, precum i satele Tureni, Tritenii de
Sus, Tritenii de Jos, Iacobeni, Coc (azi Pdureni) i Boian. Ghiri-Arie a devenit trg i
colonie militar, n timp ce Ghiri-Sncrai a rmas mai departe un sat cu economie feudal i
cu servitui iobgeti.

98

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Dup 1763 Ghiri-Arie decade treptat, fiindu-i anulate drepturile i privilegiile. n secolul
XVIII castelul Ghiri-Arie a fost folosit drept cantonament militar i sediu al grnicerilor.
Ruinele sale se mai vedeau nc la mijlocul secolului XIX. n anul 1861, cnd localitile
privilegiate i redobndesc autonomia, Ghiri-Arieului i s-au restituit parial privilegiile
avute naintea revoluiei din 1848. n anul 1867 Ghiri-Arie trece din nou n rndul
aezrilor rurale cu statut de comun. Acest statut l va pstra pn n anul 1925, anul crerii
comunei Cmpia-Turzii.

Fig. nr. 28 - Harta Iosefin a Transilvaniei 1769-1773 pag.110 i 125

Perioada interbelic
Spre sfritul deceniului nti al secolului XX s-a petrecut un eveniment notabil: Ghiriul
i gsete o nou vocaie - industria. La Ghiri-Arie existau n anul 1920 (naintea Reformei
Agrare din 1921) trei mari latifundiari: Betegh Miklos, Statul Romn (proprietar de drept al
unei foste moii a Statului Austro-Ungar) i Parohia Reformat-Calvin.
La Ghiri-Sncrai existau de asemenea trei mari latifundiari: Betegh Miklos i soia,
vduva contelui (grof) Bethlen Balint (n. 1856, Beclean - d. 1913, Budapesta; cstorit cu
contesa Uzon Adalberta Beldi n 1882 la Cluj; contesa (n. 1863, Cluj - d. 1946, Budapesta) i
Illyes Olga (cu reedina n Sncraiul de Mure). Chiar i dup Reforma Agrar din 1921,
marii proprietari de pmnt au continuat s existe la Cmpia Turzii. Contele Betheln dn
i avea cea mai mare parte a moiilor la Urca.

99

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Fig. nr. 29 - Extras din harta Romniei noua remprire administrativ 1926

Unificarea celor 2 localiti (Ghiri-Arie cu Ghiri-Sncrai) a avut loc oficial n anul 1925,
localitatea lund numele de comuna Cmpia-Turzii, prin Decretul regal nr. 2456 din 25
septembrie 1925. Cmpia Turzii a devenit, prin legea pentru unificarea administrativ, sediu
de plas (una din cele 6 plase ale judeului Turda). Conform recensmntului populaiei
Romniei din 29 decembrie 1930, plasa Cmpia Turzii cuprindea 19 comune.
In prezent municipiul Cmpia Turzii, avnd acest statut din 1998, are o suprafa
administrativ de 2.374 ha (INS, 2014), o populaie total stabil de 22.223 locuitori (RPL
2011) i este compus din 6 cartiere: Zona Central, cartier Sncrai, cartier Insul, cartier
art, cartier Blocuri i cartier Lut.

6.2 Patrimoniu construit i cultural


Patrimoniul construit i cultural reprezint un grup de resurse motenite din trecut pe
care oamenii le identific, independent de proprietarul lor, ca o reflexie i expresie a
valorilor, credinelor, cunotinelor i tradiiilor lor, acesta include toate aspectele mediului
nconjurtor ce rezult din interaciunea ntre oameni i locuri de-a lungul timpului 58. Acesta
reprezint o resursa importanta pentru dezvoltarea social i economic a unei comuniti
i contribuie la afirmarea i conservarea identitii locale.

58

Convenia Cadru privind Valoarea Patrimoniului cultural pentru societate, 2005

100

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

6.2.1

Patrimoniul construit

Conform legislaiei n vigoare, toate obiectivele (arheologice, arhitecturale, monumente


de for public, memoriale i funerare) cu valoare arhitectural i semnificaie istoric aparte
sunt incluse n Lista monumentelor istorice din Romnia (LMI) 59, aceasta cuprinde toate
monumentele protejate de lege i cu un statut special la nivel naional.
Monumentele istorice sunt clasate din punct de vedere valoric 60 n dou grupe: A monumentele istorice de interes naional i B monumente istorice de interes local. Din
punct de vedere structural monumentele sunt grupate pe patru categorii, n funcie de
natura lor: I - monumente de arheologie, II - monumente de arhitectur, III - monumente de
for public i IV - monumente memoriale i funerare.
Nr.
crt.
1
2
3

Tabel nr. 38 - Monumente istorice din Cmpia Turzii conform LMI 2010

Cod LMI 2010

Denumire

Adres

Datare

CJ-I-s-B-06998
CJ-I-s-B-06999
CJ-I-s-B-07000

Tumuli
Tumuli
Necropol
Conacul Paget, azi Palatul
Copiilor
Conacul Bethlen, azi bibliotec
colar
Biserica reformat
Centrul civic comunitar
interbelic Cmpia Turzii
Clubul muncitoresc
Biserica ortodox
Conacul Betegh, azi grdini
Prima coal romneasc din
Cmpia Turzii

"Izvorul Fize"
"Izvorul Elecfalva"
Fosta proprietate Betegh

sec. VII

CJ-II-m-B-07553

CJ-II-m-B-07554

CJ-II-m-B-07555

CJ-II-a-A-07556

8
9
10

CJ-II-m-A-07556.01
CJ-II-m-A-07556.02
CJ-II-m-B-07557

11

CJ-IV-m-B-07858

sec. XIX
Str. 1 Decembrie 1918

sec. XVIII

Piaa Mihai Viteazul

1680

Piaa Mihai Viteazul 8-9

sec. XX

Piaa Mihai Viteazul 8


Piaa Mihai Viteazul 9
Str. Teilor 10

1939
1939
sec. XIX

Str. Iancu Avram 8

sf. sec. XIX

Sursa date: LMI 2010

Lista monumentelor istorice din Romnia (2010) include n municipiul Cmpia Turzii trei
obiective de important naional (un ansamblu i doua monumente) precum i opt
obiective de importanta locala (trei situri i cinci monumente)(Tabelul nr. 38).
PUG 2012 propune o serie de 17 noi monumente istorice n vederea includerii n LMI
(Anexa 6). Acestea sunt grupate n 12 monumente i ansambluri de arhitectur, dou
monumente de for public i trei monumente memoriale/funerare. De asemenea sunt
propuse i patru zone protejate construite:
-

Nucleul Central: Centrul civic comunitar interbelic, Parcul central Ion Floaiu,
Biserica reformat-calvin, Primria, Scuarul Primriei, Conacul Paget, Scuarul
cu bustul lui M. Viteazul. Zon delimitat de Centrul civic comunitar - prin spatele
parcelelor Casei de cultur, Slii sporturilor, Bisericii ortodoxe nr. 2 - pan la str. L.
Rebreanu, str. L. Rebreanu prin spatele blocurilor din Piaa M. Viteazul pn la str.

Lista monumentelor istorice din Romnia actualizat, este anex la Ordinul Ministrului Culturii, nr.
2.361/2010
59

60

Cod LMI, conform Legii nr. 422/2001, Ordinul MCC nr. 2682/2003 i ordinul MTCT nr. 562/2003

101

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Laminoritilor, Primria, str. V. Alecsandri, scuarul Primriei, prin spatele


blocurilor din Piaa M. Viteazul pn n str. Bii, Clubul Copiilor, scuarul cu bustul
lui M. Viteazul, prin spatele parcelei fostului siloz Paget azi bloc de locuine,
pn la Casa de culturi.
-

Ansamblul de arhitectur "Colonia Maria": locuine pentru salariaii din


industria Srmei i Arena de tenis "Vaida Gavril". Zona delimitat de str. Aurel
Vlaicu, str. lon Raiu, str. Duzilor, prin spatele parcelelor din str. E. Teodoroiu pn
n str. Aurel Vlaicu.

Ansamblul de arhitectur: locuine colective str. Retezatului i str. A. Vlaicu.


Zona delimitat de str. Aurel Vlaicu nr. 47-53, prin spatele parcelei din str.
Retezatului nr. 1, pn la Aleea Vntorilor i prin spatele parcelelor din str.
Retezatului nr. 4-8.

Ansamblul de arhitectur: locuine cuplate str. George Enescu i str. 9 Mai. Zona
delimitat de str. G. Enescu i prin spatele parcelelor din str. 9 Mai pe ambele
pri.

Foto nr. 25 - Parcul central Ion Floaiu

6.2.2

Patrimoniul cultural

Patrimoniul cultural imaterial reprezint totalitatea practicilor, reprezentrilor,


expresiilor, cunotinelor, abilitilor - mpreun cu instrumentele, obiectele, artefactele i
spaiile culturale asociate acestora - pe care comunitile, grupurile sau, dup caz, indivizii le
recunosc ca parte integrant a patrimoniului lor cultural 61.

61

Legea nr. 26/2008 - privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

102

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Dei prin definiie imaterial, patrimoniul cultural reprezint un liant al comunitii i un


motor al spiritului civic. Presiunile economice severe la care a fost supus municipiul Cmpia
Turzii n ultima perioad au avut un puternic impact social. n acest context reafirmarea
valorilor comunitare i a identitii locale reprezint un pilon important pentru dezvoltarea
socio-economic sustenabil i inteligent.
Strategia de regenerare cultural a comunitii municipiului Cmpia Turzii 2012-2020,
adoptata n Consiliul Local dovedete interesul administraiei locale pentru activarea
comunitii i valorificarea patrimoniului cultural existent i reprezint un instrument
important att pentru forurile administrative cat i pentru comunitate n ansamblul ei.
Casa de Cultura Ionel Floaiu reprezint un adevrat nucleu al vieii culturale din
municipiu. Aceasta pune la dispoziie infrastructura fizica i logistica pentru o mare parte din
activitile cultural-educaionale i de asemenea concepe i realizeaz programe i proiecte
pentru pstrarea, dezvoltarea i punerea n valoare a patrimoniului cultural existent . n
acest context investiiile n reabilitarea i modernizarea spaiilor destinate diverselor
activiti reprezint o prioritate.

Foto nr. 26 - Ansamblul Ardeleana (stnga) / Fanfara Promenada (dreapta)

Tradiiile i motenirea cultural a municipiului sunt duse mai departe de o serie de


ansambluri i formaii artistice active pe plan local. Astfel n Municipiul Cmpia Turzii i
desfoar activitatea n prezent ansamblurile folclorice Ardeleana i Mugurelul, trupa
de teatru Catharsis, clubul de canto Bella Musica, corpul de balet Cmpia Turzii,
fanfara Promenada, corul Astra i trupa de majorete Angels.
Printre principalele evenimente i manifestri culturale ce anim n prezent oraul se
numr: Zilele Municipiului, Festivalul internaional Flori de pe Arie, Ziua Recoltei,
Festivalul de Fanfar i altele.
Att Strategia de regenerare cultural a comunitii municipiului Cmpia Turzii 20122020 ct i activitile cu caracter participativ desfurate n cadrul procesului de elaborare
a SDMCT 2015-2020 relev necesitatea continurii sprijinului din partea administraiei
locale i comunitii pentru conservarea i valorificarea patrimoniului cultural existent
precum i introducerea de noi manifestri culturale i evenimente n calendarul cultural al
municipiului Cmpia Turzii.

103

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

6.3 Calitatea locuirii i a spaiului urban


Calitatea locuirii este un concept multidimensional evaluat prin examinarea unui numr
de caracteristici fizice i sociale ale mediului rezidenial i vecintii sale (Uehara, 1994).
Aceste caracteristici pot include o serie de indicatori ai calitii locuirii, ca de exemplu
densitatea locuirii (numr de persoane pe camer), aspectul fizic (imaginea urban) i
calitatea structural a unitii de locuit, accesibilitatea fa de transportul public i de
serviciile sociale, precum i satisfacia fa de locuin i vecintate (Vlceanu, Zulaica, 2012)
Spaiul urban reprezint suma tuturor tipurilor de spaii dintre cldirile unui ora, sau din
alte aezri umane, sau o entitate ce polarizeaz interese, produse, capaciti i energii din
spaii extinse ce depesc arealul spaiului rural; activiti ce se caracterizeaz preponderent
prin prezena activitilor secundare, teriare i cuaternare (Sitte, Camillo, 1992)

6.3.1

Fondul de locuine

Municipiul Cmpia Turzii se ntinde pe o suprafa total de 2.378,28 hectare (date INS,
2013), din care conform Planului Urbanistic General (PUG) aprobat n 2012 956,47
hectare reprezint suprafaa intravilanului, un procent de 40.2%.
Noul PUG a prevzut extinderea suprafeei intravilanului cu o treime (33,14%, de la
718,58 ha la 956,47 ha), cea mai mare mrire procentual revenind suprafeelor destinate
locuirii, n principal celei individuale (de la 30.57% din intravilan anterior 2012 la 40,87%).
Spre deosebire de intravilanul multor alte municipii ale Romniei, cel al Cmpiei Turzii nu a
suferit modificri de amploare ntre reactualizrile planurilor generale urbanistice ca
rezultat al presiunilor din perioada de efervescen imobiliar (2005 2008), fapt ce indic
un dinamism mai redus al pieei de locuine i o dezvoltare relativ compact n ultima
decad i jumtate.
Pentru anul 2011, conform Recensmntului Populaiei i Locuinelor (RPL), se
nregistrau un numr de 9.749 de locuine convenionale (8.008 gospodrii ale populaiei,
aflate n 3.659 de cldiri). Pentru acelai an, naintea aprobrii PUG 2012, densitatea
locuinelor la hectar intravilan era de 13,57 locuitori /ha; dac se realizeaz calculul
densitii locuinelor la suprafaa destinat locuirii reies 44,37 locuine / hectar, un numr
ridicat, caracteristic de altfel unei aezri compacte, pe teren preponderent plan, n care
peste jumtate din locuine sunt n cartiere de blocuri, cu densitate n vatr ridicat (sursa:
Strategia de Dezvoltare a Judeului Cluj, 2012).
Planul Urbanistic General (2012) a adus urmtoarele modificri n ceea ce privete
locuirea:

Extinderea zonei funcionale dedicate locuinelor cu regim mic de nlime, de la


190,83 ha la 362,16 ha (cu 90.5%);
Extinderea suprafeelor destinate instituiilor i serviciilor de interes public i
delimitarea unei zone centrale, inexistente ca suprafa n PUG anterior, de 28,09 ha;
Extinderea zonelor verzi, de agrement i a perdelelor de protecie cu 282%, de la
21,98 ha la 84,18 ha, o prevedere foarte important dar care trebuie coroborat de
asemenea i cu excluderea suprafeelor agricole din intravilan (122,66 ha anterior
2012), respectiv schimbarea de destinaie a unei pri din acestea n spaii verzi i de
agrement;

104

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Introducerea unor zone mixte (27,05 ha), respectiv transformarea unor areale de
locuine colective n zone mixte i crearea premiselor pentru diversificarea dotrilor i
serviciilor aferente locuirii.
Teritoriul localitii este mprit n ase cartiere: zona central, cartierul Sncrai,
cartierul Blocuri, cartierul art, cartierul Insul i cartierul Lut.

6.3.2

Zone rezideniale

Conform RPL, n Municipiul Cmpia Turzii se nregistrau n anul 2011, 8.008 gospodrii ale
populaiei, rezultnd un numr mediu de 2,58 de locuitori pe gospodrie, mai mare dect
media judeean (2,53 locuitori /gospodrie), ns mai mic dect cea naional (2,66
locuitori /gospodrie), n principal datorit diferenelor istorice ale tipologiei de locuire ntre
regiunile Romniei 62.
Conform INS, baza de date Tempo, n anul 2013 existau un numr total de 10.105
locuine, din care 9.268 n proprietate privat i 337 (3,33%) n proprietate public,
reprezentnd locuinele colective sociale (ANL) din Cartierul Lut, strada Ialomiei i cele din
strada Bariiu nr. 38 i nr. 44, precum i locuine ANL amenajate n construcii de locuire
colectiv n regim normal.

Foto nr. 27 - Blocul de locuine ANL2004 din Str. Bariiu 38 (Sursa: cmpiaturzii.ro)

Considernd valorile furnizate prin INS Tempo, suprafaa medie locuibil pe locuin era
n anul 2013 de 46,7 mp, o suprafa relativ redus (spre comparaie, valoarea pentru

62

Not: Este de menionat faptul c valorile furnizate prin RPL 2011 sunt calculate pentru raportul populaiei
stabile la numrul de gospodrii (aadar nu locuine convenionale), fiind dificil n acest caz reconstituirea
unei priviri de ansamblu asupra indicatorilor utiliznd baza de date a Institutului Naional de Statistic, ntruct
cea din urm cuprinde date privitoare la numrul total de locuine i numrul persoanelor cu domiciliul n
Cmpia Turzii, ambele fiind valori mai ridicate dect cele prezentate n RPL. n cazul populaiei domiciliate n
municipiu, datorit numrului mare de persoane aflate pe o perioad medie sau ndelungat n strintate sau
alte orae ale Romniei, diferenele de volum se apropie de 30% (de la 29.272 persoane nregistrate cu
domiciliul la 20.677 persoane populaie stabil).

105

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Municipiul Cluj Napoca este de 52,18 mp/locuin, iar cea pentru noile dezvoltri imobiliare
din zona periurban a reedinei de jude, de cca. 54 mp / locuin).
Raportat la populaie, reiese o suprafa locuibil pe locuitor de 16,38 mp desigur,
trebuie considerat aici din nou faptul c, n realitate, locuirea este mai puin dens datorit
unui numr al populaiei stabile mai mic cu o treime.
Din punct de vedere al dotrii i utilrii locuinelor, municipiul prezint o situaie relativ
bun a indicatorilor, depind att mediile judeene ct i naionale n ceea ce privete
procentul locuinelor racordate la ap i canalizare i beneficiind de buctrie i baie n
locuin (procentul ridicat de locuine colective explic parial acest fapt).
Tabel nr. 39 - Situaia indicatorilor de dotare i utilare a locuinelor n 2011 (RPL)

Alimentare
ap (%)
CAMPIA TURZII
MEDIA JUDE
MEDIA NAIONAL

93,1
80,8
66,7

Canalizare
(%)
92,7
79,6
65,1

Inst. Electric(
%)
95,8
97,6
96,6

(sursa datelor: RPL 2011)

Bucatarie n
loc.( %)
93,5
87,8
84,6

Baie n loc. (%)


91,9
77,4
61,9

Singurul indicator sub medii este racordarea la instalaiile electrice (95,8%, fa de 97,6%
media judeean, respectiv 96.6% media naional) . Procentul relativ redus al locuinelor
branate electric se datoreaz n principal debranrilor temporare (datorate parial
migraiei pe termen scurt-mediu a forei de munc), dar i extinderilor locuirii. n ceea ce
privete sistemul de nclzire locuinele folosesc n cea mai mare parte centrale alimentate
cu gaze naturale i sobe. Administraia acord n prezent ajutoare financiare pentru
persoanele care folosesc pentru nclzire gaze naturale, lemne i crbuni sau energie
electric.
Din punct de vedere al distribuiei zonelor de locuire din Cmpia Turzii, se remarc o
distribuie preponderent pe axa N-S a cartierelor; n Cmpia Turzii att drumul (E60) ct i
linia de cale ferat reprezint axe n lungul crora s-au cristalizat cartierele, fapt ce astzi
cauzeaz o fractur n esutul de locuire i o comunicare slab a zonei vestice, izolate de
linia de cale ferat, cu zona i funciunile centrale. De altfel, structural Drumul Naional i
Calea Ferat creeaz 4 zone distincte n textura urban a oraului conectate n grade
diferite.
n componena municipiului se regsesc ase cartiere:

Zona Central, dezvoltat n arealul estic cii ferate, n lungul DE60, concentreaz
principalele funciuni aferente locuirii i administrative din municipiu: primria, coala
Avram Iancu, spitalul, parcul central, piaa Uniri, hoteluri .a. Locuirea este mixt,
tradiional individual de nlime joas dar relativ dens, cu tram neregulat istoric, i
colectiv (blocuri de P+4 etaje ante 1989).
Cartierul Blocuri, aflat n vecintatea zonei centrale, n partea de Sud, un areal dens cu
locuire preponderent colectiv de nlime joas (P+4 etaje). Perimetral arealului de locuine
colective, n lungul cii ferate, se regsesc locuine individuale cu esut tradiional, parcelat
n loturi alungite dificil accesibile, cu precdere n zona de nord-vest a acestuia (strada
Florilor), unde din cauza slabei vascularizri cu strzi se regsesc fundturi i accese de
deservire pentru loturi aflate n interiorul insulelor de locuit.

106

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Cartierul art, situat n partea vestic a cii ferate, se remarc printr-o locuire
individual de nlime mic (P P+1 P+1+M) i tram stradal ortogonal, cu locuire
tradiional pe loturi alungite. Cartierul a fost extins ctre vest cu o nou dezvoltare de tip
urban, cu tram regulat i loturi ptrate, care este n curs de dezvoltare n acest moment
(Strzile Marin Sorescu, Nichita Stnescu).

Fig. nr. 30 - Cartierele din Cmpia Turzii i zonele de extindere urban cf. P.U.G 2012

Cartierul Sncrai, reminiscen a fostului sat Sncrai (atestare 1219) se ntinde n


lungul E60 n zona de sud-est a municipiului, pstrnd caracteristici tipologice ale localitii
de drum, cu front de locuire compact la calea de comunicaie i extindere pe strzi laterale
spre Arie i spre zona Blocuri ntr-o form de locuire compact individual. Spre sud se
observ o expansiune necompact a locuirii, pe foste loturi agricole, aprut n perioada de
efervescen imobiliar i n proces de completare. Acest areal a fost prevzut pentru
sistematizare prin PUG.
Cartierul Insul, la nord de str. Laminoritilor / E60, este de asemenea dezvoltat axial
compact pe calea de comunicaie vis-a-vis de fosta zon industrial, avnd o tipologie de
locuire individual de drum i pe loturi alungite, foste loturi agricole parcelate
administrativ. Zona este slab vascularizat cu drumuri i se observ extinderi de intravilan i
zone de noi construcii n extremele vestice i estice ale cartierului, fr o planificare
anterioar de perspectiv.

107

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Cartierul Lut, reprezint cel mai izolat areal rezidenial din Cmpia Turzii, o zon cu
tram dezvoltat spontan i locuire n general de slab calitate. Cartierul este segregat de
restul municipiului de cursul rului Arie.

6.3.3

Dinamica fondului de locuine 63

Analiznd dinamica locuinelor ntre anii 2002 2013 se observ o cretere relativ
constant (punctat de o revizuire a datelor n 2011, care coincide cu perioada
recensmntului), de la 9.385 locuine n 2002 la 10.105 locuine n 2013, o cretere de
7,67%. Acest trend este meninut n ceea ce privete locuinele n proprietate privat, ns
se observ o diminuare important a ofertei de locuine n proprietate public (locuine
sociale), de la 447 uniti n 2002 la 337 n 2013, n pofida unei nevoi din ce n ce mai
ridicate de asisten i suport pentru tineri i persoane defavorizate pe fondul dificultilor
postindustriale cu care se confrunt municipiul.

Fig. nr. 31 - Evoluia numrului de locuine total, 2002-2013


(Sursa: INS, Tempo on-line)

Foto nr. 28 - Locuine individuale construite n perioada 2004-2009

63

Not: Datorit necorelrilor bazelor de date RPL i INS explicate anterior, reconstituirea unei
evoluii n timp a indicatorilor pentru dinamica locuirii nu poate reprezenta o imagine exact a
situaiei locuinelor din municipiu. Totui, este util analiza evoluiei relative a fondului de locuine i
a caracteristicilor acestuia, ntruct reflect trend-urile actuale ale locuirii.

108

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Analiznd dinamica numrului de autorizaii de construire pentru locuine (att


individuale ct i colective) se observ un moment de efervescen investiional n 2005,
cnd au fost emise 53 de autorizaii, urmat de o scdere n 2007, naintea nceperii crizei
economice explicabil poate de perioada nc foarte avantajoas pentru lucru n strintate,
cnd nu multe persoane se ntorceau pentru a-si construi locuina individual n municipiul
de domiciliu. Ulterior anului 2007, numrul de autorizaii de construire crete uor cu
fiecare an, atingnd 36 autorizaii n 2012 pentru ca n ultimii ani s nregistreze din nou o
scdere ctre 20 autorizaii n 2014.
n ceea ce privete numrul de locuine terminate n intervalul analizat (2002 2014), se
remarc valori n general mai mari dect cele ale autorizaiilor de construire, n parte
datorit autorizrii de locuine colective (2003, finalizate 2004 blocul ANL2004).

Fig. nr. 32 - Dinamica autorizaiilor de construire i a locuinelor finalizate 2002-2013


(Sursa: INS, Tempo on-line)

Trendul general este ascendent n ceea ce privete ambii indicatori analizai, i o


perioad de activitate mai ridicat a construirii de locuine n perioada 2007-2011.
n ceea ce privete suprafaa locuibil pe locuin, actualizarea datelor statistice ulterior
recensmntului din 2011 relev o diferen foarte mare, de aproximativ 7,5 mp ntre
suprafeele contorizate pn la acea dat i cele din perioada 2011-2013, aadar este dificil
de realizat o imagine concret a evoluiei suprafeelor, ns trend-ul general este de cretere
constant i susinut a acestora.

Fig. nr. 33 - Evoluia suprafeei locuibile pe locuin 2002-2013


(Sursa: INS, Tempo on-line))

109

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Analiznd suprafaa medie util autorizat pe locuin individual nou se remarc o


cretere constant pn n anul 2009 i o orientare a locuitorilor ctre o tipologie de locuire
individual cu suprafee mai generoase i regim de nlime mai mare (P+1+M) n anii de
dinainte de criza economico-financiar.

Fig. nr. 34 - Suprafaa medie util pe locuin individual nou (prevzut prin autorizaia de construire)
(Sursa: INS, Tempo on-line)

Ulterior, n perioada 2010-2012, suprafeele autorizate scad aproape la jumtate (176,34


mp n medie n anul 2011 fa de 323,32 mp n medie n anul 2009), un semn posibil al
orientrii ctre economie i funcionalitate generat de situaia economic dificil a
ultimilor ani. Trend-ul construirii de locuine de dimensiuni mai mari revine dup 2012.

6.4 Imagine urban


Prezentul subcapitol trateaz calitatea spaiului public urban i a percepiei asupra
imaginii generate n diferitele cartiere ale Municipiului Cmpia Turzii de ctre amenajrile
stradale, starea fondului construit, funciunile prezente, elementul vegetal, mobilierul urban
.a.
La nivel de municipiu, nu exist o imagine urban unitar a diferitelor zone funcionale.
Arealele au specific diferit impus de funciunea dominant i, n cazul cartierelor, de
tipologia acestora (ilustrat n capitolul 6.2). Elemente de orientare i percepie a arealelor
ca parte dintr-un ntreg lipsesc; nu exist o signaletic unitar la nivel municipal pentru
obiective i spaii publice, iar semnalizarea strzilor (n intersecii) lipsete n cele mai multe
zone. Din aceast cauz, orientarea n cartierele de locuit poate fi dificil pentru persoanele
care nu cunosc deja numele strzilor.
La nivelul ntregului municipiu se remarc o problem cauzat de existena cablurilor
aeriene montate pe stlpii de iluminat public, n numr foarte ridicat, care creeaz
disconfort vizual. Sistemul de cabluri din zona central este n curs de reorganizare, cu
plasare a cablurilor n subteran, ns acest lucru se petrece ulterior reamenajrii i repavrii
arterelor. Stlpii de iluminat public n zona central prezint de asemenea o
incompatibilitate de aspect cu calitatea fondului construit i a amenajrilor publice. n
arealele rezideniale individuale (art, Sncrai) exist unele zone lipsite de iluminat public,
ceea ce ridic probleme de siguran i confort n spaiul public.

110

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Foto nr. 29 - Cabluri vizibile pe stlpii de iluminat public n zona central.

Prin Planul Urbanistic General au fost propuse o serie de zone protejate construite n
zona Central Cartier Blocuri Cartier Sncrai.

Fig. nr. 35 - Localizarea siturilor protejate propuse prin PUG 2012


(Sursa: PUG Cmpia Turzii 2012)

Nucleul central este zona cu cea mai mare reprezentativitate din Cmpia Turzii,
coninnd centrul civic comunitar interbelic, parcul central, primria i scuarul primriei,
precum i alte cldiri de locuit, culte (Biserica reformat calvin) i scuarul cu bustul lui
Mihai Viteazul. Din punct de vedere al imaginii urbane, zona se distinge printr-o calitate mai
ridicat a fondului construit, edificat n perioade istorice diferite ns n general n stare
bun spre foarte bun. Biserica reformat de rit calvin reprezint cea mai veche construcie
din ora (Sec. XVII), urmat de Conacul Paget (Sec. XIX, stil englez),centrul civic comunitar

111

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

(interbelic) i Casa de Cultur Ionel Floaiu (perioada celui de-al doilea Rzboi Mondial),
toate fiind monumente i ansambluri clasate ce apar n lista monumentelor istorice (LMI)
din 2010. Ultimele dou menionate reprezint monumente de valoare la nivel naional. De
asemenea, n acest areal se regsete i blocul turn de P+M+7E care are rol de dominant
de nlime i reper urban pentru parcul central.

Foto nr. 30 - Imagine din rondul central cu parcul Ionel Floaiu i Casa de Cultur

Pe lng nucleul central, PUG propune trei areale protejate, parcelri din perioada 1939
1945 avnd locuine colective, individuale cuplate i niruite cu valoare ambiental
deosebit:
1. Ansamblul de locuine Colonia Maria pentru salariaii din industria srmei i Arena
de tenis Vaida Gavril;
2. Ansamblul locuinelor colective din str. Retezatului i Str. Aurel Vlaicu;
3. Ansamblul locuinelor cuplate P+M din str. George Enescu i Str. 9 Mai.

Foto nr. 31 - Scuarul i arena de tenis din ansamblul Colonia Maria

Se remarc anumite prioriti n amenajarea spaiului public din zona Colonia Maria. n
ceea ce privete ansamblul de locuine colective de nlime joas (P+2+M), din Str.
Retezatului, acesta se afl ntr-o stare relativ slab, existnd iniiative individuale de izolare
termic i reabilitare a faadei pe apartament, care genereaz o imagine disonant n raport
cu specificul zonei, precum i reconversii ale apartamentelor de la parter n magazine
alimentare.
Zona Central cuprinde de asemenea insule de locuire individual de P P+1+M etaje
aflate n general n stare bun, construite compact, cu parcele nverzite. Strzile rezideniale
au un profil ngust (7 m 13 m), caracteristic zonelor mai puin circulate de esut rezidenial
individual, ns exist trotuare i, pe strzile Avram Iancu, Ion Raiu i Florilor, fii plantate
de aliniament.

112

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Arealul de locuine colective P+4+m din zona Strada Bii se regsete ntr-o stare medie
spre slab, neexistnd iniiative de reabilitare pn la aceast dat, fiind de asemenea
puternic mineralizat, cu spaiul public ocupat de parcri amenajate sau ad-hoc. Se remarc
existena n continuare a insulelor de garaje auto.

Foto nr. 32 - Zona Str. Bii, cartier central.

Zona de locuine P+4, construit ulterior, dintre Str. Bii i Str. Parcului se remarc printro calitate mai ridicat a spaiului public, mineralizare redus, spaii verzi plantate ample i
un fond de locuine reabilitat termic aproape n integralitate.
Cartierul Blocuri din zona sudic a Municipiului Cmpia Turzii reprezint zona cea mai
dens din ora, de locuine colective cu P+4 niveluri, caracterizat n genere de o mai slab
calitate a spaiului public i o prezen mai redus a vegetaiei nalte i a spaiilor plantate
ntreinute. Arterele colectoare au nveli asfaltic n stare medie slab i trotuare nguste,
iar aleile de deservire prezint fie acopermnt asfaltic n stare slab, fie sunt nepavate,
ceea ce ridic probleme att traficului pietonal ct i celui auto. Calitatea fondului construit
este variat, existnd construcii reabilitate termic recent, iniiative individuale de
reabilitare de apartament i construcii cu faade degradate. ntr-un mod similar, spaiul
public plantat variaz ca aspect n funcie de disponibilitatea locatarilor de a l menine, ori a
l transforma n parcaje. i n aceast zon, exist nc insule de garaje i dependine (tabl
sau lemn).

Foto nr. 33 - Parcaj pe spaiul verde al parcelei unei locuine colective de pe Aleea Construciilor.

113

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Problemele generale cu care se confrunt zona sunt urmtoarele:

Calitatea slab a strzilor i aleilor de acces ctre locuine, precum i a


elementelor de mobilier urban (att ct exist), inclusiv a gardurilor de delimitare
a parcelelor;

Lipsa suprafeelor verzi amenajate i utilizarea neconform a celor de pe parcel


ca locuri de parcare a autoturismului personal;

Parcri marcate i amenajate insuficiente;

Zone deschise i scuaruri fie neamenajate fie ocupate cu dependine; locuri de


joac puine, delimitate necorespunztor de zonele carosabile;

Imagine neunitar a fondului construit, datorit iniiativelor individuale de


reabilitare / izolare termic a locuinelor.

Foto nr. 34 - Garaje individuale cu acces din alee nepavat.

n ceea ce privete zonele Sncrai i art, acestea reprezint zone relativ omogene de
esut dens rezidenial de joas nlime, cu fond construit preponderent postbelic (ante
1975, conform studiului istoric al PUG), realizate n proporie ridicat din crmid. Cldirile
sunt majoritar tradiionale unifamiliale de P P+1+M etaje, retrase uniform de la aliniament
cu 1-3m, multe avnd grdini de faad. Imaginea urban este omogen, cldirile avnd n
puine cazuri o coloristic iptoare, majoritatea fiind zugrvite n culori pastelate sau griuri
colorate i contribuind la o ambian plcut. Multe dintre strzi au fost reasfaltate i
marcate corespunztor, ns exist zone cu pavaj pietonal cu dale, slab ntreinut, care a fost
acoperit de vegetaie. n cazul cartierului Sncrai cu precdere, nu exist accente de
nlime, capete de perspectiv tratate diferit sau repere urbane n interiorul esutului
rezidenial. Aleile de acces n esut au profiluri nguste i foarte nguste (5-6 m), fr
trotuare sau cu trotuar de 0,5 1m pe o singur parte.

114

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Foto nr. 35 - Strada Crbuilor, o strad secundar din cartierul art

O zon similar ca tipologie i aspect, dei cu fond construit n stare mai slab i reea
stradal mai puin dezvoltat este cartierul Insul din nordul municipiului. O zon periferic
dezvoltat n lungul Strzii Laminoritilor (E60), cartierul se nvecineaz cu Industria Srmei
Cmpia Turzii, ctre care este orientat frontul principal i care ofer o perspectiv
degradat.

Foto nr. 36 - Locuine palat ale populaiei rome, Str. Luncii

n ultima decad, cartierul a continuat s se extind ctre nord pe foste loturi agricole,
ncepnd s apar o tipologie de locuine mult mai ample, cu turnuri, specific populaiei
rome. n prezent, imaginea urban n Insul este destructurat, iar zona se confrunt cu
conflicte de identitate ntre locuirea tradiional i noi forme de locuire, care domin din
punct de vedere al gabaritului i nlimii i care sunt de multe ori nefinalizate i netencuite
de mai muli ani.
Cartierele noi, precum cel din zona Nichita Stnescu Marin Sorescu, dei planificate
anterior prin PUZ, nu prezint strzi cu trotuare amenajate, n unele cazuri nefiind nici
asfaltate i avnd un aspect rural (Str. Marin Sorescu n art, Str. George Enescu n Sncrai,
Str. Iancu Jianu n Cartierul Insul, .a.).

115

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Foto nr. 37 - Micro-cartier nou planificat n zona art, Str. Nichita Stnescu

Cartierul Lut, segregat spaial de intravilanul principal al municipiului, reprezint un


areal rezidenial destructurat, cu locuine tradiionale P+M n stare medie-slab i foarte
slab, unele dintre ele abandonate i cu locuine sociale colective (Str. Ialomiei). Profilul
strzilor este ngust, existnd trotuar pe o singur parte doar pe un tronson asfaltat al Str.
Ialomiei. Este de remarcat faptul c exist un scuar cu locuri de joac pentru copii.

Foto nr. 38 - Cartier Lut

116

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

6.5 SWOT SECTORIAL (dezvoltare urban)


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Existena rezervelor de teren pe teritoriul Dinamism redus al dezvoltrilor


municipiului (cca. 60% din teritoriu se
imobiliare n ultima decad i jumtate,
regsete n extravilan, 1421.81 ha);
indicnd o atractivitate sczut a
municipiului la nivel zonal / regional din
Efecte neglijabile ale perioadei de
acest punct de vedere;
boom imobiliar n materie de
expansiune necontrolat a locuirii; se
pstreaz avantajele unei dezvoltri
compacte;

Densitate ridicat a locuinelor la hectar


construit (44,37 locuine / ha), cu efecte
negative asupra confortului locuirii,
(peste jumtate din locuine sunt situate
n cartiere de locuine colective);

DEZVOLTARE URBAN

Confort al locuirii n cretere: mrirea


constant a suprafeelor locuibile pe
locuin n perioada 2002-2013 ca
Locuire caracterizat prin pondere relativ
urmare a construii de locuine individuale mare a unitilor rezideniale de
i colective mai generoase;
dimensiuni medii;
Procent ridicat de dotare i utilare a
locuinelor: Municipiul Cmpia Turzii
depete valorile naionale i judeene
pentru procentul locuinelor racordate la
ap i canalizare, cu buctrie i cu baie
n locuin;
Existena locuinelor sociale colective n
proprietate public (ANL), meninute n
stare bun i foarte bun;

Fenomene de debranare temporar de


la utiliti datorate migraiei pe termen
lung i mediu a populaiei active ctre
destinaii din strintate;
Scdere a numrului de locuine sociale
n perioada 2002 2013 cu 110 uniti,
contrar nevoii n cretere de asisten i
suport pentru tineri i persoane
defavorizate;

Spaii verzi bine ntreinute n zona


central, avnd un aport pozitiv asupra
imaginii urbane i calitii locuirii n
zonele n care sunt localizate;

Existena unei fracturi importante n


esut: linia de cale ferat pe axa N-S
separ municipiul n dou i izoleaz
cartierul art de nucleul oraului; similar
Delimitarea, prin PUG, a zonei centrale cu exist o separare nord / sud determinat
de traseul drumului naional i european.
specific i a unor zone protejate
construite n arealul central, cartierul
Blocuri i cartierul Sncrai ce reprezint o
iniiativ benefic conservrii identitii i
specificului local;

Indicatorul de 21,14 mp spaiu verde/


locuitor ia n considerare i spaiile
neamenajate i terenurile anterior
agricole, remarcndu-se o nevoie de
spaii amenajate corespunztor la nivel
de municipiu

117

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

PUNCTE TARI
Existena unui bogat patrimoniu
construit de valoare i a unor ansambluri
/ parcelri din perioada 1939-1945 cu
valoare urbanistic i ambiental
deosebit;

PUNCTE SLABE
Comunicare insuficient a oraului cu
malul rului Arie n zona de nord i cea
de est, un areal cu mare potenial
peisajer i de agrement;

Existena unor elemente creatoare de


Existena, n cartierele Sncrai i art, a disconfort vizual la nivel de imagine
unor zone ample de esut rezidenial
urban n zona central: construcii
omogen, unitar ca aspect, cu grdini de
temporare inadecvate, cabluri aeriene
faad i calitate bun a infrastructurii de vizibile, elemente de mobilier urban i
acces;
iluminat public stradal inadecvate
calitativ cu cerinele unei zone centrale;

DEZVOLTARE URBAN

Stare medie spre slab a construciilor


de locuine colective din nordul arealului
central (Str. Bii) i a spaiului public din
jurul acestora;
Probleme de accesibilitate rutier i
pietonal n cartierul Blocuri,
caracterizat prin artere colectoare n
stare medie sau slab i alei de deservire
nguste, nepavate; lipsa parcrilor i a
unor spaii publice amenajate;
Faadele degradate ale locuinelor
colective din cartierul Blocuri i iniiative
individuale de reabilitare i izolare a
faadei creeaz o imagine destructurat;
Existena unor extinderi noi din ultima
decad, preponderent n zona cartierului
Insul, cu locuine de tip palat i spaiu
public cu aspect rural, care genereaz o
imagine destructurat;
Izolare relativ a cartierului Lut fa de
trupul principal al localitii cu
accesibilitate redus i o calitate sczut
a spaiului public i locuinelor cu
tendin puternic de segregare;

118

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

DEZVOLTARE URBAN

OPORTUNITI
Existena terenurilor pe care se pot
construi noi locuine sociale i a
posibilitii de finanare nerambursabile
a acestora, prin iniiative de tip CLLD
dezvoltare local plasat sub
responsabilitatea comunitii (POR, P.I.
9.1);

AMENINRI
Adncirea crizei economice i accentuarea
fenomenului de abandon al locuinelor
odat cu migraia temporar sau definitiv
a locuitorilor din Cmpia Turzii.

Existena prioritilor naionale i


Europene de finanare a aciunilor de
reabilitare i izolare termic a faadelor
locuinelor colective, modernizare a
instalaiilor de distribuie a agentului
termic i de nclzire, realizarea de
strategii pentru eficiena energetic a
locuinelor (POR 2014-2020, axa 3, P.I.
3.1);
Disponibilitatea fondurilor structurale
pentru investiii n reconversia i/sau
reutilizarea terenurilor neutilizate i
abandonate i transformarea lor n zone
de agrement i recreere pentru
populaie (parcuri, grdini publice, etc.)
POR Axa 5, P.I. 5.2;
Disponibilitatea fondurilor pentru
regenerarea spaiului public n Cmpia
Turzii (crearea de pietonale, locuri de
joac, recreere, dotare cu mobilier
urban, etc.).

119

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

7 Mediul
Principale aspecte abordate n acest capitol se refer la calitatea factorilor de mediu (aer,
ap, sol), managementul deeurilor i riscurile naturale i tehnologice.

7.1 Calitatea factorilor de mediu


7.1.1

Calitatea aerului

Poluarea aerului n municipiul Cmpia Turzii este legat de emisia de noxe (gaze, vapori,
pulberi) 64, prin activitatea desfurat de agenii economici i traficul auto intens pe unele
artere ale oraului, dar i de activitatea Companiei de salubritate Cmpia Turzii S.A., care,
prin desfurarea lucrrilor de curare a oraului n timpul zilei, determin ridicarea
prafului n aer, genernd probleme pentru sntatea populaiei.
Poluarea atmosferic se manifest puternic n Cmpia Turzii i prin afectarea calitii
olfactive a aerului, ncepnd din 2012, odat cu finalizarea lucrrilor efectuate de Compania
de Ap Arie S.A. Disfuncionalitile de realizare adecvat ale modernizrii reelei de
canalizare a oraului au condus la generarea de mirosuri alterate, din cauza stagnrii apelor
reziduale. Alte surse de poluare olfactiv a calitii aerului sunt reprezentate de: groapa de
gunoi a oraului, al crui teren nu a fost nc ecologizat i reabilitat; trgul de animale; staia
de epurare; i autobaza serviciilor de salubritate.
Una dintre cele mai importante probleme de poluare pentru locuitori privete poluarea
fonic, n urma zgomotelor puternice produse, att pe parcursul zilei, ct i al nopii, de
circulaia aerian aferent Bazei 71 Aerian Cmpia Turzii (Foto nr. 24), situat n comuna
Luna i funcionnd ca baz operaional NATO. Zona cea mai afectat n acest sens este
cartierul art, aeroportul militar fiind localizat n vecintate. O alt surs de poluare fonic
este reprezentat de traficul feroviar, innd cont de faptul c linia de cale ferat
traverseaz oraul prin interior.

Foto nr. 39 - Baza 71 Aerian Cmpia Turzii (Sursa: wikimapia.org)

UBB Cluj-Napoca, Centrul de Cercetri pentru Managementul Dezastrelor (2012), Raport de mediu pentru
Strategia de Dezvoltare a Judeului Cluj pentru perioada 2014-2020, Cluj-Napoca.
64

120

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

7.1.2

Calitatea apei

Poluarea apelor de suprafa din Cmpia Turzii s-a redus dup 1990, odat cu
restrngerea activitii marilor complexe zootehnice, dar a continuat pn n 2012, cnd au
fost sistate activitile de producie ale combinatului metalurgic Industria Srmei Cmpia
Turzii S.A. i a fabricii de crmid Cercon Arieul S.A.
n prezent, mai ales prul Racoa este afectat de poluare. Pentru rul Arie, se
nregistreaz n special probleme generate de depozitarea necontrolat a deeurilor pe
malurile apei, cele mai multe situaii fiind ntlnite n cartierul Lut, dar i probleme de
poluare biologic, din cauza neefecturii regulate a lucrrile sale de ntreinere (Foto nr. 40).
Astfel, pe malurile rului Arie, vegetaia crete n exces, ducnd la acumularea de animale
slbatice cu potenial de transmitere a infeciilor. Totodat, calitatea apei rului Arie este
afectat i de activitile industriale derulate n amonte, pe teritoriul municipiului Turda.

Foto nr. 40 - Depozite necontrolate de deeuri din construcii i zone cu vegetaie n exces

O soluie pentru mbuntirea calitii apei ar putea fi construirea unui canal colector
subteran, n scopul separrii apelor uzate, menajere i industriale, de apele pluviale.
Cantitatea de ap uzat, ce trebuie ulterior epurat, va fi astfel mai redus i mai uor
gestionat.
Pentru gestiunea calitii apelor, n Cmpia Turzii funcioneaz i o staie de epurare,
fiind situat n partea de sud-est a oraului, la periferie, pe cursul rului Arie, n aval. Staia
de epurare a fost reabilitat i modernizat n cadrul proiectului POS Mediu 2007-2013
Extinderea i reabilitarea sistemelor de ap i ap uzat n regiunea Turda Cmpia
Turzii, implementat de Compania de Ap Arie S.A.

7.1.3

Calitatea solului 65

Activitatea agricol reprezint una dintre sursele de poluare ale solului, att prin
depozitarea neadecvat a deeurilor vegetale sau zootehnice, ct i prin folosirea
necorespunztoare a ngrmintelor, pesticidelor i ierbicidelor chimice. La nivelul
judeului Cluj, Cmpia Turzii, alturi de Turda i comunele Clrai, Viioara, Mihai Viteazul
i Luna, este inclus ntre zonele vulnerabile privind poluarea cu nitrai din surse agricole.

UBB Cluj-Napoca, Centrul de Cercetri pentru Managementul Dezastrelor (2012), Raport de mediu pentru
Strategia de Dezvoltare a Judeului Cluj pentru perioada 2014-2020, Cluj-Napoca.
65

121

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Alte surse de poluare a solului n Cmpia Turzii i n zona nconjurtoare, sunt: activitatea
extractiv de materii prime i materiale, depozitarea necontrolat a deeurilor industriale i
menajere i depozitul neconform de deeuri.

7.2 Managementul deeurilor


Proiectul privind implementarea unui sistem de management integrat al deeurilor n
judeul Cluj 66, derulat cu fonduri europene, din 2013, include i Cmpia Turzii printre
beneficiari. Astfel, la nivelul judeului, va fi ridicat un depozit pentru gestiunea deeurilor la
Feleacu, deservit de trei staii de transfer, dintre care i una n comuna Mihai Viteazu, de
care aparine i Cmpia Turzii.
Principala disfuncionalitate legat de proiectul de gestiune integrat a deeurilor n
judeul Cluj este reprezentat de nefinalizarea acestuia conform planului aprobat iniial,
astfel c obiectivele nendeplinite n programul de finanare 2007-2013 vor fi transferate
ctre programul de finanare 2014-2020. Problemele au fost cauzate de gestiunea
neadecvat a proiectului, prin executarea de activiti neconforme i amnarea acestora n
urma contestaiilor privind calitatea lucrrilor de infrastructur executate.
n privina gestiunii deeurilor la nivel local, proiectul ECO Cmpia Turzii 67, iniiat n 2009,
cu finanare PHARE, a fost implementat pentru realizarea: unui sistem de colectare selectiv
a deeurilor n cadrul unei reele de puncte de colectare, innd cont de diferitele categorii
de deeuri; transportului deeurilor n condiii de siguran; unui sistem de informare i
contientizare a populaiei privind colectarea deeurilor reciclabile; unui sistem de colectare
a deeurilor biologice i producerea compostului n cadrul gospodriilor din locuine
individuale; i valorificarea economic a materialelor reciclabile. Adiional, a fost realizat
deschiderea unei staii de sortare a deeurilor reciclabile. n cadrul proiectului judeean de
gestiune integrat a deeurilor, este prevzut reabilitarea i ecologizarea terenului aferent
vechiului depozit neconform, dar lucrrile nu au fost nc executate.
n cadrul proiectului, au fost instalate la nivelul oraului containere i au fost distribuii
saci menajeri i couri speciale pentru colectarea selectiv a deeurilor reciclabile, att de la
populaie, ct i de la agenii economici sau instituiile publice. Odat cu acest proiect i
atingerea intei de colectare i reciclare a 15% din cantitatea total de deeuri, calitatea
mediului a fost mbuntit n Cmpia Turzii. ns, exist n continuare necesitatea educrii
populaiei privind procesul de reciclare. Astfel, cu toate c municipalitatea deruleaz anual
campanii i aciuni n coli, se remarc faptul c o parte a populaiei fie nu este implicat n
reciclarea deeurilor, fie creeaz probleme n derularea adecvat a procesului, prin
nerespectarea tipurilor de deeuri care se colecteaz n fiecare dintre containerele instalate.
Prin derularea programului de colectare selectiv a deeurilor, costurile serviciilor de
salubritate au fost adaptate n funcie de cantitatea de deeuri reciclabile colectat. Dei
pentru agenii economici a fost implementat deja sistemul personalizat de plat, rmne
problema aplicrii aceluiai mod de taxare a serviciilor de salubritate n cazul populaiei.
Principalul impediment este legat de faptul c poate fi cunoscut cantitatea de deeuri

66

http://www.ecometropolitancluj.ro/sistem-de-management-integrat-al-deseurilor-in-judetul-cluj

Primria Cmpia Turzii (2009), Strategia de dezvoltare a Municipiului Cmpia Turzii 2009-2019, Cmpia
Turzii.
67

122

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

colectat de fiecare locuin n parte doar n cazul celor de tip individual, n timp ce pentru
rezidenii din cartierele de locuine colective de tip bloc exist un sistem de depozitare a
materialelor reciclabile n containere comune. Iar aplicarea sistemului de reducere a
costurilor privind serviciile de salubritate n funcie de cantitatea de deeuri reciclabile
colectat se dorete a fi realizat n acelai mod pentru ntreaga populaie.
Reducerea cantitii de deeuri depozitate la nivelul oraului i a polurii generate de
rampa neconform de deeuri, reprezint avantaje ale implementrii proiectului ECO
Cmpia Turzii, ns exist nc probleme de mediu cauzate de predominarea colectrii
neselective a deeurilor. Astfel, cantitatea total de deeuri depozitat este nsemnat, iar
depozitarea comun a deeurilor reciclabile i a celor nereciclabile conduce la contaminarea
chimic i biologic a materialelor reciclabile, precum i la dificulti n recuperarea
acestora. n acelai timp, se constat, ca o disfuncionalitate a implementrii proiectului,
necesitatea organizrii unui sistem de preluare a deeurilor biologice deeuri
biodegradabile din gospodrii i deeuri vegetale rezultate n urm ntreinerii spaiilor
publice din ora deoarece nu exist nc un management adecvat al acestei categorii de
deeuri.
O alt disfuncionalitate a sistemului local de gestiune a deeurilor este legat de
neparticiparea ntregii populaii la achitarea costurilor aferente serviciilor de salubritate,
n asociere cu depozitarea necontrolat a deeurilor. n cadrul comunitilor srace ale
oraului, se remarc cele mai frecvente situaii de depozitare necontrolat a deeurilor. n
privina populaiei cu locuire individual, exist probleme privind deeurile generate de
creterea animalelor n cadrul gospodriilor. Deoarece aceste deeuri nu sunt evacuate n
mod adecvat de ctre populaie, se formeaz att posibile focare de infecie, ct i poluare
atmosferic olfactiv, cu efecte negative asupra tuturor locuitorilor din acele zone. n cazul
locuirii colective, una dintre problemele sesizate de populaie privind poluarea produs de
depozitarea necontrolat a deeurilor este legat de activitatea de publicitate i informare a
marilor centre comerciale din ora. Astfel, cea mai mare parte a pliantelor informative
distribuite de acestea n cadrul cartierelor de blocuri ajunge pe strad, constituind una
dintre sursele de deeuri depozitate necontrolat.
Adiional prevederilor locale privind gestiunea deeurilor, se constat i necesitatea
implementrii unor campanii speciale de educare a populaiei, pentru pstrarea cureniei
i comportament adecvat n cadrul comunitii, n special privind practicarea zootehniei
individuale. n acest sens, se remarc i absena personalului suficient pentru sesiza i a
gestiona totalitatea acestor situaii de nerespectare a reglementrilor privind depozitarea
deeurilor. Pentru eficientizarea acestui proces, ar fi necesar nfiinarea unei patrule
speciale de ordine public, pentru taxarea contraveniilor din domeniul gestiunii deeurilor.

7.3 Riscuri naturale i tehnologice


Studiile privind identificarea zonelor de risc geomorfologic la nivelul judeului Cluj 68,
ncadreaz municipiul Cmpia Turzii ca fiind o zon cu risc mediu (Figura 36). Pe teritoriul
municipiului Cmpia Turzii, friabilitatea formaiunilor geologice (argile, nisipuri, gresii slab
cimentate, calcare) i gradul redus de mpdurire implic riscuri privind eroziunea de
suprafa i alunecrile de teren, n zona adiacent deluroas. Lipsa suprafeelor mpdurite

68

Consiliul Judeean Cluj (2006), Planul de dezvoltare al judeului Cluj 2007-2013, Cluj-Napoca.
123

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

favorizeaz i declanarea proceselor de versant, de tipul ravenelor, ogaelor i


organismelor toreniale. Dintre riscurile geomorfologice, sufoziunea, manifestat n general
slab n cazul utilizrii agricole a terenurilor, se poate intensifica i conduce la riscuri pentru
construcii n condiiile unor disfuncionaliti ale sistemelor de alimentare cu ap i de
canalizare, legate n special de infiltraii. Lichefierile i tasrile, posibile n stratele argiloase,
cu depozite saturate, permeabilitate i umiditate reduse, au riscul de a se produce n zona
carierei de materie prim a fostei companii Cercon Arieul i n zona captrii de ap Clrai,
din comuna Luna. Din punct de vedere seismic, riscul este moderat, putnd conduce la
alunecri de teren n partea deluroas a oraului, municipiul ncadrndu-se n zona cu gradul
ase al intensitii macroseismice.

Fig. nr. 36 - Vulnerabilitatea la riscuri naturale n judeul Cluj (Sursa: Consiliul Judeean Cluj, 2006)

Lund n calcul factorii geologic, climatic, antropic i configuraia reliefului, au fost


identificate i cteva zone cu risc geomorfologic mare n apropierea municipiului Cmpia
Turzii Aiton, Mihai Viteazu i vestul comunei Clrai. Vulnerabilitatea acestor teritorii este
cauzat de presiunea antropic manifestat prin defriri masive i prin gradul ridicat de
acoperire cu spaii rezideniale.
Eroziunea solurilor conduce la degradarea suprafeelor de teren i la reducerea eficienei
agricole a acestora. n cazul municipiului Cmpia Turzii, terenurile degradate i neproductive
ocup suprafee reduse 5 ha, n 2013, dar reprezint o disfuncionalitate teritorial care
reduce posibilitile de valorificare a acestora, fie economic, prin utilizri n diverse
sectoare de activitate, fie pentru creterea calitii mediului, prin posibile mpduriri. La
nivelul regiunii, terenurile degradate i neproductive ocup suprafee nsemnate 3.472 ha,
reprezentnd 12,95% din suprafaa total a acesteia i constituind un potenial funciar
semnificativ pentru dezvoltare. Dintre localitile nvecinate, municipiul Turda se remarc n
124

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

acest sens cu 1.852 ha de teren neproductiv, iar comunele din jur nregistreaz valori de 910
ha Viioara, 441 ha Luna i 264 ha Clrai. Majoritatea terenurilor degradate sunt
localizate n zonele cu relief deluros, eroziunea solului fiind cauzat de exploatri abuzive ale
terenurilor i de aplicarea unor tehnici agricole necorespunztoare 69.
Din punct de vedere al caracteristicilor climatice ale municipiului Cmpia Turzii, oraul
are vulnerabilitate ridicat i pentru producerea secetei, risc natural cu potenial de afectare
frecvent a terenurilor i a culturilor agricole, n absena unui sistem eficient de irigaii.
Principalul risc natural manifestat de-a lungul timpul pe teritoriul Cmpiei Turzii este cel
al inundaiilor, produse n bazinul Arieului n perioadele cu precipitaii bogate i viituri. n
cazul viiturii din 2009, malul stng al Arieului a fost puternic erodat, rul deviindu-i
temporar cursul, astfel nct combinatul (ISCT S.A.) a rmas fr resurse de ap pentru
folosinele sale industriale.
Riscul natural de inundaii provocat de viituri se afl n prezent la un nivel redus datorit
lucrrilor de ndiguire ale rului Arie pe tronsonul Turda Cmpia Turzii, pe o lungime de
21 km (3,5 km pe teritoriul Cmpiei Turzii), pn la confluena acestuia cu prul Racoa.
innd cont de faptul c inundaiile au atins cote de 2-3 m de-a lungul timpului, digul de
pmnt existent, cu o nlime variabil de 2-5 m, asigur protecia eficient a teritoriului
oraului n cazul producerii de noi viituri. ns, avnd n vedere c n aceleai perioade i
afluenii Arieului au provocat inundaii, este necesar continuarea activitii de prevenie,
n special prin ndiguirea prului Racoa mai ales la confluena acestuia cu Arieul (zon
aflat n apropierea unui cartier rezidenial de locuine colective de tip bloc Sncrai), unde
a fost identificat o zon vulnerabil, cu risc moderat pentru producerea de inundaii 70.
Ploile toreniale prezint risc de producere a inundaiilor n Cmpia Turzii, chiar i n
absena producerii de viituri n valea Arieului. Astfel, ca urmare a ploilor toreniale
manifestate de-a lungul timpului, pe teritoriul oraului s-au nregistrat acumulri de ap ce
au afectat diferite construcii n zonele fr scurgere sau cu reea de canalizare
subdimensionat, n care se menin excesul de umiditate i bltirea apelor. Un exemplu n
acest sens este reprezentat de inundaiile din luna iunie 2006, cnd, n urma precipitaiilor
bogate i a scurgerilor de pe versani, care au inundat comuna Clrai, nivelul pnzei
freatice locale a crescut i a produs inundaii n cartierele art i Sncrai. Apoi, n iulie 2011,
n urma unei ploi toreniale de scurt durat, zona central a oraului a fost inundat, n
principal din cauza incapacitii reelei de canalizare de a evacua apele pluviale i a zonele
numeroase cu suprafee impermeabilizate.
innd cont de totalitatea tipurilor i factorilor de producere a inundaiilor, zonele de risc
identificate pe teritoriului municipiului Cmpia Turzii sunt (Figura nr. 37) 71:
zone cu risc de inundabilitate cu ape pluviale art (zona din apropierea
combinatului); zona central, delimitat de strzile: Str. Poet Andrei Murean Str.
Avram Iancu Str. Laminoritilor;

69

INS (2015), Serii de date Tempo 1990-2015, Institutul Naional de Statistic, Bucureti.

70

Comitetul Local pentru Situaii de Urgen (2008), Planul de analiz i acoperire a riscurilor, Cmpia Turzii.

Urcan I.C. (2012), Studiu de hidrologie urban n Culoarul DepresionarTurda Cmpia Turzii, tez de
doctorat, Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca, Cluj-Napoca.

71

125

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

zone cu risc de inundabilitate cu ape de suprafa Sncrai (partea de est, n amonte


de staia de epurare); Lut (confluena Valea Florilor Arie);
zone cu risc de inundabilitate din pnza freatic Insul; i cartierul de pn la Staia
de sortare a deeurilor reciclabile; art (zona de la periferia cartierului).
Avnd n vedere istoricul expunerii la riscul de inundaii i specificul producerii acestora,
este necesar reducerea vulnerabilitii teritoriilor expuse prin aplicarea de msuri
structurale (ndiguiri, regularizri ale albiilor, amenajarea de acumulri) i nestructurale de
prevenire i de protecie supravegherea zonelor vulnerabile; pregtirea i avertizarea
populaiei; amenajri teritoriale diverse, planuri de urbanism, norme privind construciile;
cadru legislativ dedicat; sistem de asigurri speciale.

Fig. nr. 37 - Zonele cu risc de inundabilitate n municipiul Cmpia Turzii (Sursa: Urcan, 2012)

n Cmpia Turzii exist Serviciul Public Voluntar pentru Situaii de Urgen 72, care
funcioneaz pentru prevenirea i pentru gestionarea manifestrii situaiilor de risc, prin
asigurarea i coordonarea tuturor resurselor (umane, materiale, financiare) necesare
diminurii i eliminrii efectelor inundaiilor. Totodat, comitetul organizeaz servicii de
informare i de pregtire a populaiei pentru aciunile de protecie i de intervenie n caz de

72

http://www.spsu-campiaturzii.ro/

126

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

inundaii. Prevenia se desfoar prin ntreinerea construciilor hidrotehnice i a albiilor


cursurilor de ap ale localitii. Unul dintre instrumentele de prevenie este reprezentat de
harta de risc la inundaii, care evideniaz att situaiile de risc din revrsri ale cursurilor de
ap, ct i scurgerile pe versani sau acumulrile de ape pluviale. Harta de risc la inundaii
este folosit n cadrul Planurilor de Urbanism, pentru respectarea regimului construciilor n
zonele inundabile, conform prevederilor Legii nr. 575/2001 privind aprobarea planului de
amenajare a teritoriului naional.
Percepia populaiei asupra inundaiilor contribuie la gestiunea eficient a acestui tip de
risc natural i a efectelor acestuia. Rezultatele unui studiu efectuat n 2012, prin
chestionarea a 560 de locuitori ai oraelor Cmpia Turzii i Turda, au evideniat faptul c
86% dintre respondeni urmresc luarea msurilor necesare pentru diminuarea pagubelor
pn la intervenia autoritilor. n acelai timp, n proporie de 68%, populaia consider c
aciunile de prevenie ale autoritilor sunt insuficiente, informarea privind iminena
inundaiilor fiind lacunar (doar 16% dintre locuitorii municipiului Cmpia Turzii au primit
astfel de informaii) 73.
Riscurile tehnologice se afl n legtur direct cu activitile antropice, cele mai
importante fiind legate de activitile industriale. n municipiul Cmpia Turzii, s-au redus
riscurile tehnologice din industria prelucrtoare, legate de folosirea unor produse chimice,
odat cu nchiderea activitii combinatului metalurgic Industria Srmei S.A. ns, activitatea
curent a companiei Chemical Independent Group S.A. presupune existena unor riscuri
tehnologice privind utilizarea substanelor combustibile i chimice specifice produciei de
pesticide. Accidente industriale pot avea loc n cadrul companiei S.C. Henkel Romnia i n
zona parcurilor industriale, odat cu dezvoltarea acestora i instalarea de noi activiti 74.
Din categoria riscurilor tehnologice, accidentele asociate reelelor de transport au o
probabilitate ridicat de producere pe teritoriul municipiului Cmpia Turzii, innd cont de
traversarea acestuia de drumul naional, calea ferat i de zborurile aeriene din cadrul Bazei
71 Aerian Cmpia Turzii din comuna Luna. Cile rutiere din interiorul oraului, considerate
a prezenta risc crescut la producerea de accidente rutiere, sunt: Laminoritilor, 1 Decembrie
1918, Gh. Bariiu, Republicii, Aurel Vlaicu i T. Vladimirescu73.
Riscul producerii de incendii n Cmpia Turzii a fost evaluat ca fiind de 40% pentru
construcii i locuine, de 25% pentru unitile industriale i de 15% pentru autovehicule.
Cartierele periferice ale oraului, cu locuine individuale, zonele rezideniale cu locuine de
tip bloc i strzile nfundate reprezint zonele cu vulnerabilitate la producerea de incendii73.
Totodat, pe teritoriul municipiul Cmpia Turzii au fost identificate zone de risc asociate
cu existena de explozibili (muniie neexplodat): fosta carier Cercon Arieul S.A. i zona
deluroas adiacent; zona din apropierea staiei de transformare 110/20 kv i a captrilor
de ap Clrai; gospodrii ale populaiei din cartierele Sncrai i art; depozitele
companiilor de colectare a resurselor de fier vechi73.

Urcan I.C. (2012), Studiu de hidrologie urban n Culoarul Depresionar Turda Cmpia Turzii, tez de
doctorat, Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca, Cluj-Napoca.

73

74

Comitetul Local pentru Situaii de Urgen (2008), Planul de analiz i acoperire a riscurilor, Cmpia Turzii.

127

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE

Riscurile tehnologice produse n zonele de vecintate, cu impact asupra municipiului


Cmpia Turzii, sunt legate n principal de activitile extractive de metale neferoase i de
materiale de construcii din bazinul superior i mijlociu al Arieului, i n special de
activitile industriale ale municipiului Turda, existnd risc ridicat de poluare a apelor rului
Arie 75.

7.4 Arii naturale protejate


Pe teritoriul administrativ al Cmpiei Turzii lipsesc ariile protejate, dar oraul este
deservit de rezervaiile naturale din zon Cheile Turzii, Bioara, Lacurile Srate i din
regiune Munii Apuseni (Valea Arieului, Valea Ierii, Valea Rmeilor).
Cheile Turzii, aflate pe teritoriul comunelor Mihai Viteazu i Petreti, reprezint o arie
natural protejat de importan naional, cu valoare mixt: geologic, peisagistic,
botanic (plante endemice). Suprafaa total este de 104 ha, iar rezervaia a fost nfiinat n
1938.
Srturile i Ocna Veche, situate pe teritoriul municipiului Turda, sunt recunoscute ca
rezervaie natural botanic, avnd o suprafa de 10 ha. n acelai timp, Bile Turda
reprezint o arie natural protejat de importan judeean.
Cu toate c lipsa arealelor protejate poate fi considerat o reducere a complexitii
teritoriale a municipiului Cmpia Turzii, aceasta reprezint n fapt un avantaj n procesul de
dezvoltare a localitii. Astfel, n absena unor restricii speciale privind protejarea unor arii
naturale, resursele funciare ale oraului pot fi utilizate n totalitate pentru implementarea
proiectelor de dezvoltare i n practicarea activitilor economice aferente tuturor
sectoarelor.
n acelai timp, existena unor areale naturale protejate n zona nconjurtoare a
municipiului Cmpia Turzii reprezint o oportunitate, deoarece o parte din economia
oraului beneficiaz de veniturile generate de prezena turitilor sosii n ora pentru
vizitarea obiectivelor din zona nconjurtoare. Planurile de dezvoltare ar putea considera
susinerea relaiilor regionale de cooperare ntre ora i unitile teritorial-administrative
aferente arealelor protejate, att pentru conducerea de activiti economice comune
necesare creterii atractivitii rezervaiilor naturale, ct i pentru implementarea de
proiecte de infrastructur de anvergur, pe fondul necesitilor de valorificare turistic a
acestor zone.

75

Pop G. P. (2007), Judeul Cluj, Editura Academiei Romne, Bucureti.

128

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

Unele concluzii
Din punct de vedere al riscurilor naturale, municipiul Cmpia Turzii dispune de
vulnerabilitate medie legat de manifestarea unor procese i fenomene precum alunecrile
de teren, eroziunea solului i producerea inundaiilor. Ca urmare, se impune monitorizarea
zonelor vulnerabile i a situaiilor de risc, pentru limitarea efectelor teritoriale asociate.
Eroziunea solului reprezint unul dintre procesele care afecteaz eficiena economic a
teritoriului. Cu toate c municipiul Cmpia Turzii nregistreaz suprafee reduse de terenuri
degradate, acestea reprezint o resurs teritorial important i este necesar reabilitarea
i includerea acestora n circuitul economic.
n privina riscurilor naturale, se evideniaz i necesitatea mbuntirii procesului de
gestiune a acestora prin implicarea populaiei locale. Astfel, pe lng creterea difuzrii i a
calitii informaiei legate de riscuri i vulnerabilitatea la acestea, este necesar ncurajarea
participrii active a populaiei la gestiunea riscurilor.
Absena ariilor protejate de pe teritoriul municipiului Cmpia Turzii nseamn
posibilitatea de a include totalitatea resurselor de teren n activitile de valorificare
economic. Datorit existenei unor arii protejate n zona nconjurtoare a localitii, se
creeaz oportunitatea susinerii industriei turistice a oraului prin oferirea de servicii
turitilor care vizeaz aceste areale. n acest sens, se observ necesitatea ca implicarea
municipiului Cmpia Turzii s fie mai ridicat n a forma o reea de cooperare cu localitile
din jur, pentru a ndeplini totalitatea necesitilor turitilor din zon, prin oferirea de servicii
complementare sau suplimentare n cadrul reelei de deservire turistic.
Calitatea mediului ridic unele dintre cele mai semnificative probleme ale cadrului
natural al municipiului Cmpia Turzii. Astfel, asigurarea calitii apelor oraului solicit
monitorizarea surselor multiple de poluare, cu reducerea existenei, distribuiei i
impactului teritorial al acestora. Poluarea fonic, n special cea produs prin activitatea
Bazei Aeriene 71 Cmpia-Turzii din comuna Luna, afecteaz calitatea vieii urbane i impune
posibile limitri dezvoltrii oraului.
n acest sens, ar fi necesar iniierea implementrii unui protocol ntre municipalitate i
baza militat, privind respectarea limitelor de zgomot i reducerea riscurilor de sntate
asociate nivelurilor ridicate ale acestuia. Poluarea atmosferic olfactiv reprezint una
dintre problemele generalizate la nivelul oraului, solicitnd msuri astfel nct Compania de
Ap Arie S.A. s refac la standarde ridicate de calitate lucrrile de modernizare a reelei de
canalizare a municipiului. n general, pentru reducerea diferitelor surse de degradare ale
calitii mediului, este necesar impunerea unor standarde de calitate privind activitile
desfurate de ctre agenii economici.

129

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

7.5 SWOT SECTORIAL (starea mediului)


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

MEDIUL

Implementarea unui sistem integrat de Resursele de ap de suprafa sunt afectate


management al deeurilor;
de poluare, prin deversri de ape
Colectare eficient a deeurilor industriale n amonte, deversri locale de
ape menajere i depozitarea necontrolat a
(recunoatere la nivel naional);
deeurilor;
Cantitatea de deeuri depozitate la
nivelul oraului i poluarea generat de Poluare fonic generat de vecintatea
rampa neconform de deeuri, au fost bazei militare aeriene i de tranzitarea
reduse prin implementarea proiectului oraului de CF i DN;
ECO Cmpia Turzii, alturi de creterea Poluarea atmosferic olfactiv, ca urmare a
cantitii de deeuri reciclate;
lucrrilor la reeaua de canalizare;
Absena ariilor protejate de pe
teritoriul municipiului Cmpia Turzii
nseamn posibilitatea de a include
totalitatea resurselor de teren n
activitile de valorificare economic;

Poluare local a solului generat de


activiti i practici agricole inadecvate i
depozitri necontrolate de deeuri;
Spaii plantate necorespunztor ntreinute
(cu precdere n zonele de locuire
colectiv);
Vulnerabilitate (medie) legat de eroziunea
solului i producerea inundaiilor;
Vulnerabilitate la riscuri tehnologice
industriale i legate de activitile de
transport;
Poluarea solului, prin activitile agricole i
depozitrile necontrolate de deeuri,
conduce la reducerea productivitii
terenurilor;

MEDIUL

Absena unui sistem de preluare a


deeurilor biologice i existena de
depozitri necontrolate de deeuri n
anumite zone periurbane;
OPORTUNITI

AMENINRI

Finalizarea implementrii unui sistem


de management integrat al deeurilor
n judeul Cluj va eficientiza gestiunea
deeurilor n Cmpia Turzii;

Accentuarea polurii fonice ca urmare a


dezvoltrii Bazei Aeriene 71 Cmpia-Turzii;

Accelerarea
fenomenelor
climatice
negative/extreme, ca urmare a nclzirii
Stabilirea unor relaii de cooperare cu globale;
localitile din vecintate, pentru Stabilirea unor relaii de cooperare, pentru
gestiunea deeurilor.
gestiunea deeurilor, cu localitile din zona
nconjurtoare poate fi dificil;

Riscuri tehnologice produse n bazinul


superior i mijlociu al Arieului.

130

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

8 Guvernan local
Guvernana este un termen nc insuficient definit n literatura de specialitate. Este de
regul un concept umbrel, care spre deosebire de termenul guvernare are n vedere
ansamblul instituiilor i relaiile dintre ele n procesele de guvernare. n esena termenul de
guvernan are n vedere un nou model de guvernare bazat pe interdependen, autoorganizare i lucrul n reele organizaionale. Lucrrile care vorbesc despre acest nou
concept pun accentul pe cooperarea interinstituional i implicare n diferite forme, a
actorilor locali i comunitilor n procesele decizionale care privesc gestionarea i
dezvoltarea aezrilor i teritoriilor.
n acest capitol se face o evaluare a modului de organizare i colaborare interinstituional la nivelul municipiului.

8.1 Structur, servicii i ordine public

Fig. nr. 38 - Organigrama Primriei Municipiului Cmpia Turzii (aprobat prin HCL CT nr. 37 din 20.03.2014)

Lista instituiilor aflate n subordinea Consiliului Local i responsabiliti

Compania de salubritate Cmpia Turzii S.A


Poliia de proximitate

8.2 Instrumente de planificare i gestiune


n prezent Consiliul Local al Municipiului Cmpia Turzii are urmtoarele instrumente cu
care poate opera n procesul de administrare a teritoriului i localitii:
-

Plan Urbanistic General (aprobat n 20.12.2012)

Strategia de dezvoltare a Municipiului Cmpia Turzii 2009-2019

Proiect de relansare economic local (2012)

Strategie de regenerare cultural a municipiului (aprobat n 2015)

131

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

8.3 Bugetul local


Structura bugetului local din ultimii 3 ani indic o relativ stabilitate a veniturilor proprii,
dar o scdere a ponderii acestora de la peste 60% la sub 50% n total buget, la nivelul anului
2014. Se remarc ns o scdere a veniturilor proprii i totale n 2014 fa de 2013. Pe de
alt parte se poate observa o tendin de cretere a cheltuielilor n 2013 i 2014 fa de
2012. Cele mai importante creteri ale cheltuielilor sunt n domeniul salarizrii aparatului
administrativ precum i n cel al siguranei i ordinii publice (dublu n 2014 fa de 2012).
Tabel nr. 40 - Structura bugetului local n intervalul 2012-2014

Nr. Structura veniturilor i


crt. cheltuielilor
A. Venituri totale
1.
Venituri proprii
2.
Sume defalcate din unele
venituri ale BS
3.
Subvenii primite de la BS i
de la alte bugete
4.
Donaii i sponsorizri
5.
Operaiuni financiare
B. Cheltuieli
1.
Autoriti executive
2.
Aprare, ordine public i
siguran
3.
Aciuni social-culturale
4.
Servicii, dezvoltare public i
locuine
5.
Transporturi, agricultur, alte
aciuni economice
6.
Alte aciuni
7.
Fondul pentru garantarea
mprumuturilor externe, plata
dobnzilor, comisioanelor
aferente
8.
Pli dobnzi i comisioane
9.
Rambursri mprumuturi
10. Fonduri de rezerv
11. Cheltuieli cu destinaie
special

(%)

100,00
49,20

2013
/2012
128,48
136,85

2014
/2013
89,69
68,98

2014
/2012
115,24
94,40

35,69

46,92

115,19

117,91

135,82

0,09

0,08

3,88

111,11

4349,06

4832,29

0,00
0,00
100,00
22,82

0,25
0,00
100,00
18,03

0,00
0,00
100,00
24,01

113,97
90,08

100,56
133,88

114,61
120,60

0,22

0,29

0,42

145,43

149,53

217,46

49,24

49,67

56,47

114,97

114,33

131,44

11,98

9,66

7,69

91,88

80,04

73,54

15,74

22,35

11,41

161,86

51,31

83,05

2012

2013

2014

100,00
60,06

100,00
63,98

39,81

(Sursa datelor: Primria Cmpia Turzii, SRIAP)

Cele 5 principii ale unei bune guvernane recomandate de Carta Alb a Guvernanei
Europene (2001) sunt: deschidere ctre public, ncurajarea participrii la procesele
decizionale, responsabilitate bine definit, eficacitate n implementarea politicilor publice
i coeren.

132

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA I ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

8.4 SWOT SECTORIAL (guvernan local)

GUVERNAN LOCAL

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

O structur organizatoric a Primrie


complex i stabil;

Lipsa unui pact teritorial economic la


nivelul ariei periurbane;

Un Plan Urbanistic General aprobat relativ


recent (2012);

Lipsa unei strategii de dezvoltare spaial


la scara municipiului;

O strategie de dezvoltare n vigoare;

Lipsa unor analize i studii socioeconomice la nivelul municipiului


(prognoze demografice, estimarea
evoluiei pieei muncii, a veniturilor
populaiei etc.);

O strategie de dezvoltare n curs de


finalizare;
Un proiect de relansare economic local
(2013);
O strategie de regenerare cultural a
municipiului, recent aprobat (2015);
Primria este un iniiator i actor
important n parteneriate locale i zonale;
Un buget local relativ stabil n ultimii 3 ani;
OPORTUNITI

GUVERNAN LOCAL

Existena unui cadru de cooperare


constituit la nivel intercomunitar (ADI
CUA);
Lansarea
Programului
Operaional
Capacitate Administrativ (POCA) 20142020 cu axe prioritare de interes pentru
municipiu:
AP1 - Structuri eficiente la nivelul tuturor
palierelor administrative i judiciare i
AP2 Administraie public i sistem judiciar
eficace i transparente

AMENINRI
Rezistena la cooperare a entitilor
administrative vecine;
Lipsa unui proces de planificare
strategic integrat la nivel judeean /
regional (de exemplu: lipsa unui Plan de
Amenajare a Teritoriului Zonal
Interorenesc (PATZIC) Turda Cmpia
Turzii i a unui Plan de Amenajare a
Teritoriului Zonal Periurban (PATZP)
pentru aria de influen a celor 2
municipii (poate fi pentru zona CUA)
planuri prevzute de legislaia n
domeniu sau lipsa unui PATJ actualizat).

133

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

II DIAGNOSTIC
Diagnosticul prezint sintetic problemele majore ale dezvoltrii teritoriului i modul n
care acestea pot evolua n lipsa oricrei intervenii. Pentru identificarea prioritilor vor fi
realizate ierarhizri ale disfunciilor dup gravitate, suprafaa teritoriului afectat,
vulnerabilitatea la msuri, evoluie n timp i repercusiuni.
Diagnosticul este un rezultat direct al analizelor sectoriale i spaiale i reprezint
elementul pe care se structureaz i construiesc viziunea i elementele de strategie.
Formularea diagnosticului este o component a proceselor de planificare strategic.
Diagnosticul se bazeaz pe analiza SWOT i pe identificarea unor relaii de cauzalitate
ntre diferitele fenomene i procese care au loc la scara teritoriului i localitii.
Analiza SWOT este un instrument general destinat a fi folosit n etapele preliminarii ale
lurii deciziilor i al planificrii strategice pentru o larg diversitate de probleme 76.
Numele SWOT este acronimul expresiei: Strengths - Weaknesses - Opportunities Threats. Analiza SWOT poate fi neleas uor ca o examinare a Punctelor Tari i Punctelor
Slabe interne, precum i a Oportunitilor i Ameninrilor (sau Pericolelor) provenite din
mediul extern, grupate de regul ntr-un tabel.
Elementele analizei SWOT

Mediu

POZITIV

NEGATIV

INTERN

Puncte Tari (T)

Puncte Slabe (S)

EXTERN

Oportuniti (O)

Pericole (P)

Elaborarea analizei SWOT / TSOP a devenit o activitate important n cadrul


managementului strategic, pentru identificarea soluiilor i planificarea optim a
aciunilor, deoarece d posibilitatea unei rapide treceri n revist a strii unui teritoriu sau
al unei aezri / organizaii etc. i faciliteaz identificarea direciilor de aciune pentru
rezolvare unor probleme, valorificarea unor potenialiti i oportuniti sau / i
contracararea unor ameninri.
Metodologia ntocmirii analizei SWOT / TSOP se bazeaz pe o anumit succesiune a unor
pai, dup cum urmeaz:

Elaborarea unei analize preliminare care evalueaz ntr-o manier succint punctele
cheie i posibilele soluii ale strii de fapt ale entitii studiate;

Prile interesate (actorii locali / urbani) discut i decid asupra formulei care trebuie
adoptat (analiza propriu-zis, avnd un caracter participativ);

Formularea efectiv a analizei SWOT / TSOP ca urmare a procesului participativ /


consultativ.

n continuare este prezentat versiunea final i sintetic a analizei SWOT rezultat n


urma procesului participativ i a atelierelor tematice din 14-15 septembrie 2015.

Selecie i prelucrare dup lucrarea Cadru teoretico-metodologic pentru dezvoltarea analizei SWOT la nivel
judeean i regional - 1998, elaborator: Ecosoft Group.

76

134

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Analiza SWOT a mediului intern


Domenii
1. Poziie i
accesibilitate

Puncte tari
Poziie geografic favorabil pe
culoarul Arieului Inferior.

Puncte slabe
Teritoriul intravilan este tranzitat
de DN i CF

Accesibilitate rutier i feroviar


bune
Centru feroviar de interes zonal
La distan de cca. 50km de 2
aeroporturi internaionale.
2. Cadru natural Configuraie favorabil a reliefului
i peisaj
pentru activiti economice i
extindere spaial.
Caracteristici pedo-climatice
favorabile practicrii agriculturii.
Resurse de ap de suprafa i
adncime disponibile pentru
populaie i activiti economice.

Valori medii reduse ale


precipitaiilor.
Suprafee restrnse de vegetaie
forestier i pajiti naturale.
Vulnerabiliti (reduse) la unele
riscuri naturale: inundaii,

Soluri fertile pentru agricultur.


3. Resurse
umane
(populaie)

Raport de dependen
demografic favorabil (datorit
creterii ponderii populaiei adulte
n total populaie).
Structur multietnic i
multiconfesional diversificate.
Scderea mortalitii (ca tendin,
dar oscilant).
Scderea ratei divorialitii.

Dinamic negativ n ultimii 25 de


ani.
Spor natural negativ.
Spor migrator negativ, accentuat
dup anul 2000.
mbtrnirea populaiei (dublarea
ponderii populaiei vrstnice n
total populaie n ultimii 25 de
ani).
Reducerea semnificativ a
populaiei tinere n ultimii 25 de
ani.
Scderea ratelor natalitii,
fertilitii i nupialitii.
Existena unor comuniti
marginalizate / srace pe teritoriul
oraului.

4. Economie

Dezvoltarea de parcuri industriale


noi i a unui Centru Zonal de
Afaceri.
Tradiie n activiti prelucrtoare.
Dezvoltarea sectorului teriar.
Tendin de scdere a numrului

Nivel sczut de ocupare a forei de


munc.
Rat ridicat a omajului pentru
cei de peste 45 de ani.
Plecarea forei de munc avnd
calificare medie i ridicat.

135

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Domenii

Puncte tari
de omeri.
Potenial bun al terenurilor
agricole.
Producie legumicol semnificativ.
Acces rapid la ci majore de
comunicaie i transport.
Existena de terenuri i construcii
industriale cu potenial ridicat de
conversie / reconversie
funcional.

Puncte slabe
Rat ridicat de dependen
economic (numr mare de
inactivi n raport cu numrul de
salariai).
Diversificare a produciei i
productivitate reduse n
agricultur.
Slaba dezvoltare a serviciilor
pentru agricultur.
Nivel sczut de asociere n
agricultur.
Numeroase terenuri de tip
brownfield (zone industriale
abandonate).
Activitate antreprenorial
oscilant n lipsa unui mediu local
favorabil i stimulativ.

5. Locuire i
echipare
social

Indicatori de suprafa locuibil /


locuitor i pe locuin satisfctori
(peste medie).
Echipare bun a locuinelor cu
utiliti.

Ritm redus de nlocuire a fondului


existent de locuine.
Conectivitate i acces la servicii
reduse a unor zone rezideniale
(art, Lut).
Lipsa programelor de reabilitare
termic i eficientizare a
consumului energetic pentru
locuine i echipamente (dotri)
socio-culturale.
Echiparea tehnic
necorespunztoare a unora dintre
dotrile pentru educaie/
sntate.

6. Echipare
tehnic i
dezvoltare
urban

Nivel bun de echipare a


municipiului cu reele tehnicoedilitare.
Existena unor ansambluri
rezideniale (locuire individual) cu
o calitate bun a spaiului urban.
Rezerve de teren n intravilan
pentru dezvoltare urban.
Spaii publice amenajate n zona
central a municipiului.

Starea inadecvat a reelei


stradale locale (n zonele
rezideniale cu precdere n zona
de locuine colective).
Lipsa unei ocolitoare pe direcia
NV-SE pentru traficul greu i de
tranzit.
Lipsa transportului public local i a
facilitilor de deplasare pentru
persoanele cu dizabiliti.
Amenajarea necorespunztoare a

136

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Domenii

Puncte tari

Puncte slabe
trecerilor la nivel cu CF n zona de
NV a oraului.
Ineficien energetic a sistemului
de iluminat public

7. Patrimoniu
cultural i
natural

Existena unor monumente istorice


i situri arheologice pe teritoriul
oraului.

Insuficienta valorificare a
potenialului natural oferit de
Valea Arieului.
Tendine de expansiune urban cu
afectarea peisajului cultural.
Lipsa unor spaii muzeale

8. Starea
mediului

Implementarea unui sistem


integrat de management al
deeurilor.
Colectare eficient a deeurilor
(recunoatere la nivel naional).

Resurse de ap de suprafa
afectate de poluare din deversri
industriale (n amonte de
municipiu)
Poluare fonic generat de
vecintatea bazei militare aeriene
i de tranzitarea oraului de CF i
DN.
Poluare local a solului generat
de activiti i practici agricole
inadecvate i depozitri
necontrolate de deeuri.
Spaii plantate necorespunztor
ntreinute (cu precdere n zonele
de locuire colectiv).

9. Turism

Nivel sczut de infrastructuri


turistice.
Numr mic de vizitatori i n
scdere.
Lipsa amenajrilor adecvate n
zona de agrement La Trei Lacuri.

10. Administrare
i planificare

Interesul n cretere pentru


pregtirea i elaborarea de
documente cu caracter
programatic / strategii n ultimii 5
ani.
Actualizarea recent a Planului
Urbanistic General.
Existena ADI CUA ca baz pentru
o dezvoltare integrat i planificat
a zonei de sud-est a judeului Cluj.

Lipsa unui program coerent i


integrat pe termen mediu i lung
pe baza cruia s fie iniiate
proiecte de dezvoltare.
Lipsa unui parteneriat strategic
public privat (administraie
mediu de afaceri).
Lipsa unui plan de promovare i
marketing pentru ora.

137

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Analiza SWOT a mediului extern


Domenii
1.

Poziie i
accesibilitate

Oportuniti:

Ameninri:

Prevederile noului Master Plan


General de Transport al Romniei
(MPGTR) 2030 (Modernizare staie CF
Cmpia Turzii, Autostrada SebeTurda, Autostrada Turda-Tg. MureIai-Ungheni,
modernizarea
aeroportului
Cluj-Napoca
i
construcie terminal cargo)
Programul Operaional Infrastructur
Mare (POIM) 2014-2020 cu:
AP1* - mbuntirea mobilitii prin
dezvoltarea reelei TEN-T
AP2 - Dezvoltarea unui sistem de
transport multimodal, de calitate, durabil
i eficient

2.

Cadru natural
i peisaj

3.

Resurse umane Programul Operaional Capital Uman Creterea fluxurilor migraiei


(populaie)
(POCU) 2014-2020 cu:
externe.

Poziionarea n vecintatea unor arii


naturale
protejate
de
mare
atractivitate (Cheile Turzii, Munii
Apuseni)

Antropizarea
excesiv
a
peisajului n urma extinderii
reelelor de transport i a
dezvoltrii urbane.

AP1 Iniiativ locuri de munc pentru Afluxul de emigrani pe fondul


tineri i AP2 - mbuntirea situaiei creterii
fluxurilor dinspre
tinerilor din categoria NEETs**
Orientul Apropiat, ctre centrul
Europei.
AP3 Locuri de munc pentru toi
AP4 - Incluziunea social i combaterea Slbiciunile cadrului legislativ
srciei
naional privitor la politicile

i
AP5 - Dezvoltare local plasat sub demografice
creterii natalitii.
responsabilitatea comunitii (DLRC)

stimularea

AP6 - Educaie i competene (grupuri


vulnerabile)

4.

Economie

Programul Operaional Regional (POR) Prelungirea crizei economicofinanciare la nivel internaional.


2014-2020 cu:
AP1 - Promovarea transferului tehnologic Dezvoltarea
AP2 - mbuntirea competitivitii principalilor
ntreprinderilor mici i mijlocii
regionali.

accelerat
a
competitori

Programul Operaional
Competitivitate (POC) 2014-2020 cu:
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologic i
inovare n sprijinul competitivitii
economice i dezvoltrii afacerilor i

138

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

AP2 - Tehnologia Informaiei i


Comunicaiei (TIC) pentru o economie
digital competitiv

Existena de resurse minerale


nemetalifere n vecintate care pot
susine dezvoltarea produciei de
materiale de construcie.
5.

Locuire i
echipare
social

Programul Operaional Regional (POR) Prelungirea crizei economico2014-2020 cu:


financiare la nivel internaional.
AP8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare
i sociale
AP9 - Sprijinirea regenerrii economice i
sociale a comunitilor defavorizate din
mediul urban
AP10 - mbuntirea
educaionale

6.

Echipare
tehnic i
dezvoltare
urban

infrastructurii

Programul Operaional Regional (POR)


2014-2020 cu:
AP6 - mbuntirea infrastructurii rutiere
de importan regional i local

Programul Naional de Dezvoltare


Local (PNDL)77
Subprogramul Regenerarea urban a
municipiilor i oraelor

77

Programul Naional de Dezvoltare Local, coordonat de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei


Publice, stabilete cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importan naional, care susin
dezvoltarea regional prin realizarea unor lucrri de infrastructur rutier, tehnico-edilitar i socio-educativ.
Obiectivele de investiii care pot fi finanate n cadrul programului trebuie s vizeze lucrri de realizare /
extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre urmtoarele domenii specifice:
-

sisteme de alimentare cu ap i staii de tratare a apei;


sisteme de canalizare i staii de epurare a apelor uzate;
uniti de nvmnt preuniversitar, respectiv: grdinie, coli generale primare i gimnaziale, licee, grupuri
colare, colegii naionale, coli profesionale, coli postliceale, uniti de nvmnt special de stat;
uniti sanitare;
drumuri publice clasificate i ncadrate, n conformitate cu prevederile legale n vigoare, ca drumuri judeene,
drumuri de interes local, drumuri comunale i/sau drumuri publice din interiorul localitilor;
poduri, podee sau puni pietonale;
obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncionale, teatre;
platforme de gunoi;
piee publice, comerciale, trguri, oboare;
modernizarea bazelor sportive;
sediile instituiilor publice ale autoritilor administraiei publice locale, precum i a instituiilor publice din
subordinea acestora;
infrastructura turistic dezvoltat de autoritile publice locale ca instrument de punere n valoare a potenialului
turistic local, pentru obiectivele de investiii aflate n proprietatea public sau privat a unitilor administrativteritoriale sau n administrarea acestora.

139

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

7.

8.

Patrimoniu
cultural i
natural

Starea
mediului

Programul Operaional Regional (POR)


2014-2020 cu:
AP5 - Conservarea, protecia i
valorificarea durabil a patrimoniului
cultural

Programul Operaional Infrastructur Accentuarea polurii fonice ca


Mare (POIM) 2014-2020 cu:
urmare a dezvoltrii bazei
AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu militare NATO din comuna
n condiii de management eficient al Luna.
resurselor

Accelerarea
fenomenelor
AP4 - Protecia mediului prin msuri de climatice negative / extreme ca
conservare
a
biodiversitii, urmare a nclzirii globale.
monitorizarea
calitii
aerului
i
decontaminare a siturilor poluate istoric
AP5 - Promovarea
schimbrile climatice,
gestionarea riscurilor

adaptrii
prevenirea

la
i

AP6 - Promovarea
schimbrile climatice,
gestionarea riscurilor

adaptrii
prevenirea

la
i

Programul Operaional Regional (POR)


2014-2020 cu:
AP3 - Sprijinirea creterii
energetice n cldirile publice

eficienei

AP4 - Dezvoltare urban durabil

9.

Turism

Poziia favorabil ntr-o zon cu Lipsa cooperrii cu alte centre


importante resurse turistice.
urbane i comunale din zone cu
Optimizarea
i
modernizarea arii protejate i resurse
infrastructurilor de transport prin turistice.
POIM 2014-2020.

Vecintatea bazei militare


Programul Operaional Regional (POR) NATO.
2014-2020 cu:
Dezvoltarea mai rapid a altor
AP7 - Diversificarea economiilor locale zone de interes turistic din
vecintate.
prin dezvoltarea durabil a turismului
10. Administrare i
planificare

Programul Operaional Capacitate Lipsa de cooperare a entitilor


Administrativ (POCA) 2014-2020 cu: administrative vecine.
AP1 - Structuri eficiente la nivelul tuturor Lipsa unui proces de planificare
palierelor administrative i judiciare i
strategic integrat la nivel
AP2 Administraie public i sistem judeean / regional.
judiciar eficace i transparente

140

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

DIAGNOSTIC GENERAL 78
Municipiul Cmpia Turzii este un centru urban de mrime mijlocie, de rang 2, cu o istorie
secular, situat ntr-o poziie favorabil att din punct de vedere geografic (zon de podi cu
clim temperat) ct i din punct de vedere al reelei de ci de comunicaii, n vecintatea unor
coridoare majore de transport de importan regional i naional. Municipiul este accesibil direct
pe ci rutiere i feroviare magistrale i este situat la cca. 1 or de mers cu maina de 2
aeroporturi internaionale. Municipiul are o dezvoltare compact cu tendine de expansiune
uoar i beneficiaz de terenuri agricole cu soluri de calitate favorabile produciei cerealiere i
legumicole. Teritoriul are o vegetaie srac, dar dispune de resurse bune de ap de suprafa i
subterane. Baza economic a municipiului a fost industria prelucrtoare care joac nc un rol
important n ciuda proceselor de restructurare. Sectorul teriar a cunoscut o dezvoltare rapid
n ultimii 20-25 de ani, cu precdere n sfera comerului, dar i al altor servicii de interes general.
Economia municipiului se afl ntr-un proces de reconfigurare i redezvoltare, existnd un nivel
n cretere de activism antreprenorial. Populaia este una educat i calificat n general,
afectat n prezent de mbtrnire, un spor natural negativ i migraie extern. Pe teritoriul
municipiului se afl i comuniti marginalizate, izolate, afectate de srcie. Nivelul de echipare
social i tehnic este n general bun, dar costurile de ntreinere i modernizare a
infrastructurilor urbane este tot mai ridicat. Zonele rezideniale sunt echipate i asigur un
confort bun al locuirii cu excepia unor areale cu densiti mai ridicate sau cu accesibilitate redus.
Infrastructura stradal n zona de locuine colective este n stare proast. Municipiul are o
via cultural proprie i este n cutarea definirii unei noi imagini i identiti. Starea mediului
este n general medie spre bun, dar exist probleme de poluare local sau accidental.
Administraia local este preocupat de optimizarea proceselor de planificare strategic
i participativ i urmrete s valorifice oportunitile de finanare din fonduri europene i ale
diferitelor forme de cooperare intercomunitar.

Fig. nr. 39 - Disfuncionaliti spaiale i distribuia acestora n municipiul Cmpia Turzii

78

Rezultat n urma procesului participativ i al atelierelor tematice din 14-15 septembrie 2015.

141

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

III STRATEGIE
1 Elemente introductive79
Noiunea de planificare este strns legat de cea de plan 80. Dicionarele definesc
planificarea drept un proces de "ntocmire a unui plan, a unui program", dar i de conducere
i organizare a activitilor pe baz de plan, incluznd i o anumit succesiune /etapizare a
unor faze ale planului 81. Planificarea este vzut drept aciunea de a planifica, dar i de a
anticipa, previziona, pregti anumite aciuni ntr-o anumit perspectiv 82. John Friedman
afirm c utilizarea izolat a termenului de planificare este lipsit de sens i c ceea ce este
extrem de important de reinut sunt dou aspecte: planificarea implic decizii i presupune
(de obicei), alocarea de resurse. Termenul de planificare capt sens n asociere cu ali
termeni precum: participativ, strategic, de aciune, pe termen scurt, mediu sau lung, global,
(Friedman), dar i urban, teritorial, spaial etc.
Planificarea strategic este o sintagm obinut din asocierea celor doi termeni de mai
sus i care tinde s capete sensuri tot mai profunde i utilizri concrete n multiple domenii
i procese, n prezent.
Principiile generale ale planificrii strategice (PST):
PST are caracter cuprinztor, global, dar i de specificitate /de unicat (procesul fiind
valabil pentru o anumit organizaie /structur, ntr-o anumit conjunctur i pe o
anumit perioad de timp 83);
PST stabilete obiective fundamentale i direcii de aciune care vor ghida o organizaie
n activitatea sa n urma unui efort disciplinat;
PST este un proces prin care se aloc resursele necesare unei organizaii n vederea
mplinirii misiunii i obiectivelor asumate;
PST cuprinde un set de concepte, proceduri i instrumente, care ajut o organizaie s
lucreze ntr-un mediu dinamic i n continu schimbare;
PST este un proces care orienteaz i susine dezvoltarea i schimbarea, ca rspuns la
nevoile mediului intern i la cerinele dinamicii mediului extern.

Capitolul introductiv prezint o serie de elemente cu caracter de principiu, sau suport utilizate pentru
fundamentarea viziunii, a obiectivelor strategice i prioritilor.
79

Prelucrare dup Model conceptual i metodologic pentru stabilirea sistemului de relaii specifice planificrii
strategice regionale n Romnia din perspectiva dezvoltrii durabile a zonelor funcionale /metropolitane i a
aglomeraiilor, 2001-2004, pr. 1A01 Program AMTRANS.
80

81

DEX, ed. II-a, 1998, Academia Romn.

82

Documente IHS-Romnia, 2001, Integrare instituional pentru dezvoltare regional.

n cadrul administraiilor urbane /regionale /teritoriale exist n general o anumit stabilitate i inerie a
structurilor pe perioade lungi de timp, iar conjunctura factorilor de influen este mai puin sensibil la
oscilaiile pieei, dect n cazul unor companii. O anumit apropiere se poate face n acest sens cu marile
companii, multinaionale cu mare rezisten la fluctuaiile mediului extern. n acest context, pentru
administraii, planificarea strategic poate fi asociat cu uurin planificrii pe termen lung.
83

142

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Prin intermediul planificrii strategice, managementul urban conduce la formularea i


implementarea unei strategii de dezvoltare, ale crei etape sunt: auditul, formularea
viziunii i obiectivelor strategice, formularea politicilor de dezvoltare, planul de aciune i
monitorizarea i controlul implementrii.
Pentru a defini o strategie de dezvoltare urban trebuie pornit i de la rolul existent sau
preconizat al oraului, la nivel teritorial i de la condiiile pe care trebuie s la asigure
acesta comunitii locale pentru o dezvoltare durabil i n concordan cu principiile
europene recente. n acest sens este relevant a aminti recomandrile formulate n Carta
Dezvoltrii Durabile a oraelor europene 84:
I. Utilizarea mai eficient a politicilor de dezvoltare urban integrat prin

Crearea de spaii publice de nalt calitate

Modernizarea infrastructurii i mbuntirea eficienei energetice

Stimularea inovrii i politicilor educaionale

II. Acordarea unei atenii speciale vecintilor defavorizate din cadrul oraelor

Strategii de ameliorare a cadrului fizic urban

ntrirea economiei locale i a politicilor privind piaa muncii

Politici proactive de educaie i formare pentru copii i tineret

Promovarea unui transport public urban accesibil i eficient

Din punct de vedere teritorial, orice ora este parte a unui sistem mai mic sau mai mare
de aezri, n cadrul cruia se stabilesc relaii funcionale variate ca form i intensitate. Un
ora, n funcie de poziia sa geografic, de nivelul de dezvoltare, de natura activitilor i
serviciilor, de bogia patrimoniului cultural, joac un anumit rol mai important sau mai
puin important n respectivul sistem.
Cmpia Turzii este un municipiu de talie medie, care a deinut n istorie un rol important
acela de centru de plas i care azi, mpreun cu municipiul Turda formeaz un sistem
urban de tip conurbaie, care exercit un rol i o influen semnificativ n sud-estul regiunii
Nord-vest (Figura nr. 41).i al judeului Cluj (Figura nr. 26).
Sistemul Turda Cmpia Turzii este identificat n studiile de fundamentare pentru SDTR
ca fcnd parte din categoria sistemelor de orae mijlocii i mici cu caracter policentric,
Cmpia Turzii fiind considerat un ora cu caracter mono-industrial n declin, specializat n
industria prelucrtoare 85 (Figura nr. 42). Cmpia Turzii este de asemenea semnalat ca avnd
i o funcie important n reeaua feroviar. n studiile recente privitoare la Seciunea IV din
PATN, Reeaua de localiti, sistemul Turda Cmpia Turzii este vzut ca o aglomeraie
urban de rang III 86.

Adoptat la Leipzig n mai 2007, cu ocazia reuniunii informale a Minitrilor responsabili cu planificarea
spaial, din cadrul Uniunii Europene.

84

85

Strategia de dezvoltare teritoriala a Romniei, studii de fundamentare. Studiul 15. Reeaua de localiti
dup rang i importan, Asociat responsabil: Quattro Design Arhiteci i urbaniti asociai, 2014.

86

Studio de fundamentare n vederea actualizrii PATN seciunea Reeaua de Localiti, elaborator principal
UAUIM CCPEC (2012-2014).

143

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Fig. nr. 40 - Municipiul Cmpia Turzii n Regiunea Nord-Vest

Fig. nr. 41 - SDTR, Studiul 15. Reeaua de localiti dup rang i importan. Sisteme urbane populaie cumulat

Conform clasificrii actuale, municipiul are rangul II alte municipii i ar trebui s


satisfac urmtoarele criterii 87:
Populaia: de regul ntre 25.000 i circa 70.000 de locuitori;
Populaia din zona de influen: ntre circa 30.000 i circa 100.000 de locuitori
Raz de servire: circa 20 km
Accesul la cile de comunicaie: acces direct la calea ferat, drum naional, drum
judeean i accese facile ale localitilor din zona de influen

Lege nr. 351 din 06/07/2001, MO, Partea I nr. 408 din 24/07/2001 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului naional - Seciunea a IV-a Reeaua de localiti, Anexa nr. II.
87

144

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Funciuni economice: capaciti de producie diversificate din sectorul secundar i teriar,


eventual i din agricultur
Nivel de dotare-echipare:

administraie public, autoriti judectoreti, partide politice sindicat: sedii ale


administraiei publice locale; judectorie, parchet, sedii partid, de sindicat i alte
asociaii;

educaie, cercetare tiinific: gimnazii, licee generale i de specialitate, colegii,


coli de maitri; filiale ale unor institute de cercetare;

sntate, asisten social: spital general, staie de salvare, dispensar, leagn de


copii, cree, cmine de btrni;

cultur: case de cultur, cinematograf, biblioteci publice, muzee, sli de


expoziie, club etc.

comer, servicii comerciale: uniti comerciale diversificate: magazine universale


i specializate, supermagazine, pia agroalimentar;

uniti pentru prestri de servicii diversificate i /sau flexibile;

turism: hotel de 3 stele cu minimum 50 de locuri;

finane, bnci, asigurri: sucursale sau filiale ale unitilor financiar-bancare i de


asigurri;

sport, agrement: stadioane, terenuri i sli de sport (competiii de nivel judeean


local), alte spaii destinate sportului, grdini publice i alte spaii verzi amenajate
pentru petrecerea timpului liber;

protecia mediului: servicii dotate cu echipamente specifice pentru protecia


mediului, monitorizarea emisiilor poluante i igiena urban;

alimentare cu ap i canalizare: reele de alimentare cu ap, sistem colector de


canalizare, staie de epurare;

culte: protopopiate, parohii;

transport /comunicaii: gar, autogar, pot, central telefonic;

ordine, securitate: poliie, obiective specifice

Cele prezentate mai sus indic i confirm urmtorul aspect: un ora cu statut de
municipiu cum este Cmpia Turzii are un rol extins la nivel teritorial i trebuie s aib un
nivel de echipare care s asigure servicii complexe att pentru locuitorii si ct i pentru cei
din zona de influen. Cu excepia unor elemente, Cmpia Turzii satisface n general
cerinele unui municipiu de rang II (conf. Anexei nr. II din Legea 351 / 2001) i o bun parte a
indicatorilor minimali (9 din 14 analizai) din Legea 100 / 2007 (a se vedea Anexa nr. 1).
Pe baza acestor concluzii poate fi prezentat un concept de dezvoltare n raport cu care s
fie stabilite elementele strategiei: viziune, obiective, prioriti. Conceptul pornete de la
teoria psihologului american Abraham Maslow, privind ierarhia nevoilor umane 88 care

A Theory of Human Motivation (O teorie a motivaiei umane) de A. H. Maslow (1943) publicat iniial n
Psychological Review, 50, 370-396.
88

145

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

susine existena unei succesiuni n satisfacerea nevoilor de la cele de baz, fundamentale,


de natur fiziologic, la cele spirituale, tot mai specifice i caracteristice unui numr tot mai
mic de indivizi (Figura nr. 42).

REALIZARE
IDEAL
MPLINIRE
PRIN ART, ETC.
AUTO -RECUNOA TERE
I RESPECT DIN PARTEA
COMUNITAII

INTEGRARE I RECUNOASTERE N
SOCIETATE / FAMILIE; RELA IONARE

APRARE, PROTEC IE, ASIGURARE


SNTATE, SIGURANT FINANCIAR ETC.

NEVOI FUDAMENTALE: AER, APA, HRANA ADAPOSTetc.

A - NEVOIA DE MPLINIRE PERSONAL


B - NEVOIA DE RECUNOATERE I STIM
C - NEVOIA DE APARTENEN LA UN GRUP
D - NEVOIA DE SECURITATE
E - NEVOILE FIZIOLOGICE (DE BAZ)

Fig. nr. 42 - Piramida nevoilor umane dup A.H. Maslow

Pornind de la acceptarea n literatura de specialitate a faptului c oraul este un


organism complex care ndeplinete o serie de funcii necesare asigurrii vieii n mediul
urban se poate face o analogie cu privire la modul n care un ora pe msur ce cunoate
anumite niveluri de dezvoltare tinde s asigure servicii i funciuni de un nivel tot mai
ridicat. Dac n etapele iniiale de dezvoltare, oraul trebuie s satisfac i s asigure o serie
de funciuni de baz, legate de locuire, alimentare cu ap, energie, circulaie i locuri de
munc, n cicluri tot mai avansate ale dezvoltrii i va diversifica serviciile, va optimiza
spaiile publice ca spaii de contact i relaionare pentru comunitate, va proteja i valorifica
elementele de patrimoniu cultural ajungnd n final s i defineasc o identitate proprie,
printr-o imagine de marc aa cum este cazul unor mari orae ale lumii antice, moderne sau
contemporane (Figura nr. 43). Spre deosebire de organismele vii, trebuie spus c cazul
oraelor, evoluia lor multisecular sau multimilenar chiar determin o anumit succesiune
ciclic a fazelor de dezvoltare i declin determinate de factori externi sau interni, naturali
sau antropici.

IMAGINE
DE MARC
RECUNOA TERE
IN RE EA

VALORIFICAREA
POTEN IALULUI CULTURAL

SPA IUL PUBLIC DE RELA II,


COMUNICARE, DIALOG, PARTICI PARE

EDUCA IE, SNTATE, RECREERE, SPORT


CULTUR, SIGURAN PUBLIC , etc.

LOCUIRE, SERVICII TEHNICO-EDILITARE , CIRCULAII,


SECURITATE ENERGETIC, LOCURi DE MUNC, etc.

A - IDENTITATE
B - CULTUR URBAN
C - COMUNICARE N SPAIUL SOCIAL
D - SERVICII DE INTERES GENERAL
E - SERVICII DE BAZ

Fig. nr. 43 - Piramida nevoilor specifice ale vieii urbane (prin analogie cu piramida lui Maslow)

146

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Lund n considerare cele de mai sus, se propune o schem conceptual pentru definirea
viziunii, obiectivelor i prioritilor pentru Municipiul Cmpia Turzii, bazat pe ideea c
oraul se afl ntr-o ETAP DE REDEFINIRE STRUCTURAL i i caut o nou identitate i
imagine de marc. Pentru a realiza acest lucru trebuie s i consolideze i dezvolte baza
economic, s valorifice n mod durabil resursele naturale, protejnd mediul i folosind tot
mai mult surse regenerabile de energie i s asigure astfel realizarea infrastructurilor i
echipamentelor necesare unei viei urbane de calitate, ntr-o comunitate care s ating un
nivel superior de coeziune social. Toate acestea implic o guvernan eficient bazat pe
cooperarea inter-instituional i ntre sectoarele public i privat, pe planificarea aciunilor i
integrarea politicilor sectoriale i pe o bun comunicare ntre administraie i actorii urbani.

IMAGINE DE
MARC / IDENTITATE
ROL RECUNOSCUT / ATRACTIVITATE
COMUNITATE
INCLUZIV

GUVERNANA
EFICIENT

INFRASTRUCTURI
DE CALITATE

- SERVICII
SOCIO-CULTURALE
DIVERSIFICATE
- LOCUIRE
ADECVAT

- PROGRAMARE
- COOPERARE
- INTEGRARE
- COMUNICARE

- ECHIPARE
TEHNIC
MODERNIZAT
- CONSTRUCII
DURABILE

CADRU NATURAL
PROTEJAT
- MEDIU SNTOS
- UTILIZARE EFICIENT
A RESURSELOR

ECONOMI E LOCAL
DINAMIC
- ACTIVITI PROFITABILE
- LOCURI DE MUNC
ATRACTIVE

Fig. nr. 44 - Schema conceptual pentru formularea strategiei de dezvoltare a Municipiului Cmpia Turzii

147

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

2 Viziune de dezvoltare
89Viziunea

dezvoltrii reprezint o form mprtit a identitii i a valorilor comune,


care s ofere comunitii un sens al dezvoltrii pe baza cruia s poat fi formulate
obiective strategice de dezvoltare. Conceptul strategic de dezvoltare cuprinde aspecte
spaiale i ne-spaiale, calitative i cantitative ale dezvoltrii. Viziunea de dezvoltare trebuie
s fie concret i posibil de atins prin obiective. Pentru a formula o viziune zonal realist
este esenial s se identifice componentele care au stat, istoric, la baza dezvoltrii zonei,
valorile comune i s se prognozeze realist schimbrile viitoare.
Formularea viziunii de dezvoltare este rezultatul unui proces participativ, care implic
factorii de decizie, oamenii de afaceri, populaia, pentru stabilirea unui consens n ceea ce
privete viitorul comunitii respective. Fiind un proces participativ, metoda de lucru poate
cuprinde chestionare i /sau interviuri, cu formularea unor ntrebri legate de valorile i
viitorul comunitii, dar i organizare de mese rotunde /ateliere de lucru, pentru diverse
grupuri de populaie. n general, acest proces se materializeaz ntr-un document ce conine
o formulare succint, clar, distinct a ceea ce comunitatea consider relevant, important,
credibil i valoros pentru propria dezvoltare la nivelul oraului /regiunii /teritoriului.
Adoptarea acestui document de autoriti reprezint un angajament al acesteia fa de
comunitate i referin pentru obiectivele strategice de dezvoltare.
VIZIUNE 90

n anul 2020, Municipiul Cmpia Turzii este un nod inter-regional polarizator pentru
locuitorii din zonele nvecinate ca i pentru investitorii locali i externi, bine conectat la cile
de transport rutier, feroviar i aerian i care are o imagine de marc recunoscut, bazat
pe o valorificare optim a potenialului endogen. Municipiul ofer o pia a muncii
diversificat n domenii atractive din toate sectoarele de activitate, fiind un pol zonal de
producie i procesare a produselor agricole iar sectorul teriar asigur o bun
accesibilitate la servicii publice i de interes general diversificate i de calitate. Municipiul
asigur condiii de locuire i o infrastructur urban la standarde europene, cu spaii publice
accesibile i bine ntreinute, oferind oportuniti educaionale i culturale pentru
dezvoltare personal i activiti recreative ntr-un mediu nepoluat. Comunitatea local
format din ceteni activi, informaii i implicai social, este participativ i contribuie la
susinerea proceselor de dezvoltare local, la ntrirea coeziunii locale i a incluziunii sociale.
Grupurile vulnerabile i cu probleme de marginalizare beneficiaz de sprijin adecvat ntr-un
mediu inclusiv. Municipiul este un actor important la nivel local i intercomunitar,
stimulnd parteneriate funcionale cu sectorul privat i susinnd activ i eficient procesele
de planificare i cooperare la nivelul Comunitii Urbane Arie i la consolidarea sistemului
urban Turda Cmpia Turzii ca pol de echilibru pentru sud-estul judeului Cluj, constituind o
plac turnant n zona de contact a Regiunii Nord-Vest cu Regiunea Centru.

Prelucrare dup Model conceptual i metodologic pentru stabilirea sistemului de relaii specifice planificrii
strategice regionale n Romnia din perspectiva dezvoltrii durabile a zonelor funcionale /metropolitane i a
aglomeraiilor, 2001-2004, pr. 1A01 Program AMTRANS.

89

90

Rezultat n urma procesului participativ i al atelierelor tematice din 14-15 septembrie 2015.

148

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

3 Obiective strategice
Analiza de tip SWOT indic n mod concis atuurile elementele de potenial, slbiciunile
care trebuie contracarate i oportunitile i ameninrile mediului extern. Din combinarea
celor 4 factori pot rezulta 4 tipuri de abordri strategice conform tabelului de mai jos:
Combinarea celor 4 elemente ale analizei SWOT 91
Oportuniti (O)

Pericole (P)

Puncte Tari (T)

+/+

+/-

Puncte Slabe (S)

-/+

-/-

Cele 4 tipuri de abordri strategice sunt:


-

Strategie ofensiv: care pune accentul pe valorificarea elementelor de potenial


i a oportunitilor

Strategie ofensiv defensiv care pune accentul pe valorificarea elementelor de


potenial i contracararea pericolelor

Strategie defensiv ofensiv care pune accentul pe contracararea slbiciunilor


concomitent cu valorificarea oportunitilor

Strategie defensiv care pune accentul pe contracararea slbiciunilor i


ameninrilor

Analiza SWOT indic faptul c n afara elementelor de poziionare geografic i cadru


natural, la majoritatea celorlalte domenii evaluate, predomin punctele slabe n defavoarea
atuurilor / elementelor de potenial, dar i faptul c noile programe operaionale ofer
multiple oportuniti de sprijin financiar. n aceste condiii, pentru intervalul 2015-2020 este
rezonabil ca municipiul Cmpia Turzii s adopte o strategie PRUDENT de tip defensivofensiv, adic una prin care s acioneze cu precdere asupra punctelor slabe, valorificnd
eficient oportunitile preconizate, fr a neglija desigur posibilitatea de a fructifica o serie
de avantaje i potenialiti i de a contracara posibilele ameninri.
O astfel de strategie, permite ca n etapa de programare post 2020, n funcie de nivelul
atins n ndeplinirea obiectivelor din actuala etap, de stadiul dezvoltrii i de conjunctura
de factori externi s fie adoptat o strategie cu un caracter mai pronunat defensiv.
n acest context se propune un obiectiv general care s asigure i s consolideze poziia i
rolul de centru zonal al municipiului, concomitent cu optimizarea mediului economic, social
i cultural intern care s sporeasc atractivitatea oraului i implicit interesul investitorilor i
reducerea fenomenelor migraioniste.
Obiectivul general va fi atins prin obiective sectoriale i msuri specifice, dup cum
urmeaz:

Cadru teoretico-metodologic pentru dezvoltarea analizei SWOT la nivel judeean i regional - 1998,
elaborator: Ecosoft Group.
91

149

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OBIECTIV GENERAL (OG)


Municipiul Cmpia Turzii, un centru urban recunoscut la nivel zonal i
inter-judeean, care ofer condiii de via, munc i dezvoltare personal
optime prin asigurarea unui mediu curat, a unor servicii publice de calitate i
acces la locuri de munc atractive ntr-un mediu social incluziv, contribuind la
creterea standardului de via la nivel zonal, judeean i regional.
OBIECTIVE SECTORIALE (OS) I MSURI SPECIFICE (descriere)
OS1: Dezvoltare economic inteligent prin valorificarea resurselor endogene
Obiectivul urmrete valorificarea resurselor naturale i umane ale municipiului prin
optimizarea i eficientizarea proceselor de producie cu ajutorul noilor tehnologii
performante, a inovrii i cercetrii n domeniile agriculturii, pisciculturii, industriei
prelucrtoare i prin sprijinirea comunicrii i cooperrii ntre agenii economici i ntre
acetia i institutele de cercetare.
Obiectivul va fi susinut prin urmtoarele msuri:
M.1.1
M.1.2
M.1.3
M.1.4
M.1.5
M.1.6

Utilizarea noilor tehnologii n industrie i agricultur


Dezvoltarea de activiti economice cu valoare adugat mare
Stimularea activitilor de cercetare i cooperare cu mediul academic
Procesarea la niveluri superioare a produselor agricole i piscicole
Crearea unui mediu economic dinamic i interactiv bazat pe informare i
comunicare
Crearea de clustere economice i integrarea n reele reprezentative

Aciunea i efectele msurilor propuse n raport cu elementele analizei SWOT:


Msurile propuse valorific urmtoarele puncte tari identificate n analiz:
-

Tradiia n activiti prelucrtoare.


Caracteristici pedo-climatice favorabile practicrii agriculturii i potenialul bun al
terenurilor agricole.
Producia legumicol semnificativ.
Accesul rapid la ci majore de comunicaie i transport (rutier, CF i aerian).

Msurile propuse contracareaz urmtoarele puncte slabe identificate n analiz:


Nivelul sczut de ocupare a forei de munc.
Plecarea forei de munc avnd calificare medie i ridicat.
Rata ridicat de dependen economic (numr mare de inactivi n raport cu
numrul de salariai).
- Diversificarea redus a produciei i productivitatea sczut n agricultur.
- Slaba dezvoltare a serviciilor pentru agricultur
- Activitatea antreprenorial oscilant n lipsa unui mediu local favorabil i
stimulativ.
Msurile propuse pot valorifica oportunitile finanrilor europene prin Programul
Operaional Regional i Programul Operaional Competitivitate, avantajele de poziie i cele
-

150

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

determinate de prevederile noului Master Plan General de Transport al Romniei (MPGTR)


2030 privind modernizarea staiei CF Cmpia Turzii, finalizarea autostrzilor Sebe-Turda,
Turda-Tg. Mure-Iai-Ungheni, modernizarea aeroportului Cluj-Napoca i construcia
terminalului cargo.
Msurile propuse pot contracara riscurile ce pot fi generate de dezvoltarea accelerat a
altor competitori regionali din vecintate.
Indicatori de performan:
- Numr ntreprinderi retehnologizate
- Numr parteneriate ntre ageni economici i uniti de cercetare
- Cantiti produse agricole procesate superior la nivel local
- Numr ntreprinderi integrate n structuri de tip cluster
OS2. Un mediu social incluziv cu valene multiculturale ce confer o identitate local
bine definit
Obiectivul urmrete creterea strii de coeziune social la nivelul municipiului prin
crearea unui mediu comunicaional i incluziv bazat pe servicii diversificate i de calitate, pe
optimizarea i diversificarea serviciilor de asisten social specifice diferitelor grupuri i
categorii defavorizate, pe creterea nivelului educaional al tinerilor i pe intensificarea
formelor de pregtire pe tot parcursul vieii, pe mbuntirea strii de sntate a populaiei
i pe sporirea participrii tuturor categoriilor i segmentelor de populaie la evenimentele i
viaa cultural a comunitii locale.
Obiectivul va fi susinut prin urmtoarele msuri:
M.2.1
M.2.2
M.2.3
M.2.4

Un sistem educaional adaptat i diversificat beneficiind de infrastructuri


moderne
Un sistem de asisten sanitar eficient, modern i de calitate
Un sistem de asisten social eficient cu dotri moderne i corespunztoare
nevoilor
Un cadru cultural recreativ dinamic, diversificat i stimulativ care valorific
eficient patrimoniul existent

Aciunea i efectele msurilor propuse n raport cu elementele analizei SWOT:


Msurile propuse valorific urmtoarele puncte tari identificate n analiz:
- Structura multietnic i multiconfesional diversificat
- Existena unui patrimoniu construit valoros pe teritoriul oraului
Msurile propuse contracareaz urmtoarele puncte slabe identificate n analiz:
- Echiparea tehnic necorespunztoare a unora dintre dotrile pentru educaie/
sntate
- Lipsa spaiilor muzeale
- Existena unor comuniti marginalizate / srace pe teritoriul oraului
Msurile propuse pot valorifica oportunitile finanrilor europene prin Programul

Operaional Regional (POR) i Programul Operaional Capital Uman (POCU).

Msurile propuse pot contracara riscurile creterii fluxurilor migraiei externe.

151

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Indicatori de performan:
- Numr / suprafa uniti de nvmnt echipate i modernizate
- Numr / suprafa uniti sanitare echipate i modernizate
- Numr parteneriate ntre ageni economici i uniti de cercetare
- Numr persoane asistate n centre sociale
- Numr evenimente culturale desfurate anual n municipiu
OS3. O infrastructur urban de calitate care confer o imagine de marc municipiului
Obiectivul urmrete crearea la nivelul zonei centrale dar i n principalele cartiere ale
municipiului a unor spaii publice de calitate, atractive pentru stabilirea contactului social,
ca locuri de organizarea de manifestri variate cu caracter cultural, educaional, economic,
care s fie accesibile tuturor locuitorilor i n acelai timp s confere un sentiment de
siguran i securitate.
Obiectivul va fi susinut prin urmtoarele msuri:
M.3.1
M.3.2
M.3.3
M.3.4

Spaii publice ample, amenajate de o nalt calitate a designului urban


O reea stradal care asigur o mobilitate optim tuturor categoriilor de
utilizatori, stimulnd formele de deplasare soft
Un mediu urban sigur, oferind condiii echivalente de via pe tot teritoriul su
Un mediu urban complet echipat cu reele tehnico-edilitare modernizate i
eficente

Aciunea i efectele msurilor propuse n raport cu elementele analizei SWOT:


Msurile propuse valorific urmtoarele puncte tari identificate n analiz:
- Spaiile publice amenajate i de calitate din zona central
- Nivelul general bun de echipare cu utiliti i reele tehnico-edilitare
Msurile propuse contracareaz urmtoarele puncte slabe identificate n analiz:
- Starea inadecvat a reelei stradale locale (n zonele rezideniale cu precdere n
zona de locuine colective)
- Lipsa transportului public local i a facilitilor de deplasare pentru persoanele cu
dizabiliti
- Amenajarea necorespunztoare a trecerilor la nivel cu CF n zona de NV a oraului
- Spaiile plantate necorespunztor ntreinute (cu precdere n zonele de locuire
colectiv).
- Ineficien energetic a sistemului de iluminat public
Msurile propuse pot valorifica oportunitile finanrilor europene prin Programul
Operaional Regional precum i al unor finanri din programe naionale de dezvoltare (PNDL).
Indicatori de performan:
- Numr / suprafa spaii publice reabilitate / amenajate
- Km reea stradal modernizat / reabilitat
- Km piste ciclabile amenajate
- Numr intersecii / scuaruri / piaete monitorizate video
- Km de reea stradal echipat cu reele tehnico-edilitare

152

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OS4. Un mediu natural protejat n care peisajul cultural este valorificat durabil
Obiectivul urmrete asigurarea unui cadru natural protejat i valorificat n mod
sustenabil prin aciuni i msuri cu caracter ecologic care s reduc presiunea antropic
asupra factorilor de mediu, s ncurajeze formele de turism i petrecere a timpului liber
prietenoase pentru mediu precum i reducerea consumurilor de energie convenional, n
scopul reducerii emisiilor de gaze i alte substane nocive.
Obiectivul va fi susinut prin urmtoarele msuri:
M.4.1
M.4.2
M.4.3
M.4.4

Zone de agrement i recreere care valorific resursele naturale locale


Expansiune urban moderat i protejarea peisajului cultural de referin
Optimizarea proceselor de monitorizare i protecie a factorilor de mediu
Optimizarea consumurilor energetice n locuine, instituii publice i la nivelul
echipamentelor edilitar-gospodreti

Aciunea i efectele msurilor propuse n raport cu elementele analizei SWOT:


Msurile propuse valorific urmtoarele puncte tari identificate n analiz:
-

Poziia geografic favorabil pe culoarul Arieului Inferior


Rezervele de teren din intravilan pentru dezvoltare urban

Msurile propuse contracareaz urmtoarele puncte slabe identificate n analiz:


-

Insuficienta valorificare a potenialului natural oferit de Valea Arieului


Tendine de expansiune urban cu afectarea peisajului cultural
Numr mic de vizitatori i n scdere
Nivelul sczut de infrastructuri turistice
Lipsa amenajrilor adecvate n zona de agrement La Trei Lacuri

Msurile propuse pot valorifica oportunitile finanrilor europene prin Programul


Operaional Regional i Programul Operaional Infrastructur Mare (POIM)
Msurile propuse pot contracara riscurile ce pot fi generate de accentuarea polurii
fonice ca urmare a dezvoltrii bazei militare NATO din comuna Luna i de accelerarea
fenomenelor climatice negative / extreme ca urmare a nclzirii globale.
Indicatori de performan:
- Numr / suprafa (ha) zone agrement / loisir amenajate
- % creterii suprafeei intravilanului
- Consumul de energie n locuine (mii GCal)
- Consumul de energie n instituii publice (mii Gcal)
- Numr staii de msurare a calitii aerului
- Cantitatea de ap consumat pentru uz casnic / economic (miii m3)
- Cantitatea de ape uzate menajere i industriale epurat (miii m3)
OS5. O guvernan local eficient i stimulativ pentru dezvoltare comunitar i
economic
Obiectivul are n vedere crearea unui cadru eficace de management al dezvoltrii prin
creterea capacitii de administrare a instituiilor publice, la nivel local, prin stimularea
153

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

cooperrii i comunicrii ntre acestea, prin utilizarea pe scar larg a noilor tehnologii
informatice i de comunicare i prin stimularea formrii de parteneriate locale i zonale de
tip public-public i public-privat.
Obiectivul va fi susinut prin urmtoarele msuri:
M.5.1
M.5.2
M.5.3
M.5.4

O administraie stimulativ pentru mediul economic i dezvoltare comunitar


Susinerea proceselor participative de planificare strategic i ncurajarea
iniiativelor comunitare
Optimizarea proceselor de informare, comunicare, consultare prin utilizarea pe
scar larg a noilor tehnologii IT
Stimularea voluntariatului i crearea de oportuniti pentru grupurile
vulnerabile / defavorizate

Aciunea i efectele msurilor propuse n raport cu elementele analizei SWOT:


Msurile propuse valorific urmtoarele puncte tari identificate n analiz:
-

Interesul n cretere pentru pregtirea i elaborarea de documente cu caracter


programatic / strategii n ultimii 5 ani.
Actualizarea recent a Planului Urbanistic General.
Existena ADI CUA ca baz pentru o dezvoltare integrat i planificat a zonei de
sud-est a judeului Cluj.

Msurile propuse contracareaz urmtoarele puncte slabe identificate n analiz:


-

Lipsa unui program coerent i integrat pe termen mediu i lung pe baza cruia s
fie iniiate proiecte de dezvoltare.
Lipsa unui parteneriat strategic public privat (administraie mediu de afaceri).
Lipsa unui plan de promovare i marketing pentru ora.

Msurile propuse pot valorifica oportunitile finanrilor europene prin Programul


Operaional Capacitate Administrativ (POCA).
Msurile propuse pot contracara riscurile ce pot fi generate de lipsa de cooperare a
entitilor administrative vecine i de lipsa unui proces de planificare strategic integrat la
nivel judeean / regional.
Indicatori de performan:
- Numr parteneriate locale iniiate de administraia public local
- Numr consultri publice pe probleme de dezvoltare a municipiului
- Numr voluntari implicai n aciuni cu caracter social, cultural, ecologic
Strategia cuprinde aadar, conform schemei de mai jos (Figura nr. 45):
- 1 obiectiv general (OG)
- 5 obiective sectoriale (OS) i
- 22 de msuri specifice

154

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OBIECTIV GENERAL
(OG)
OBIECTIVE SECTORIALE
(OS)
OS1
ECONOMIC

OS2
SOCIAL

OS3
INFRASTRUCTURI

OS4
MEDIU

OS5
GUVERNAN

M.1.1.

M.2.1.

M.3.1.

M.4.1.

M.5.1.

M.1.2.

M.2.2.

M.3.2.

M.4.2.

M.5.2.

M.1.3.

M.2.3.

M.3.3.

M.4.3.

M.5.3.

M.1.4.

M.2.4.

M.3.4.

M.4.4.

M.5.4.

M.1.5.
M.1.6.
Fig. nr. 45 - Schema obiectivelor i msurilor specifice ale SD-MCT 2015-2020

155

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

4 Corelarea obiectivelor i msurilor propuse cu


obiective de nivel superior
Pentru a fi implementat cu succes, strategia de dezvoltare a Municipiului Cmpia Turzii
trebuie s asigure un anumit nivel de compatibilitate cu strategii i obiective strategice de
nivel superior care s permit accesarea de programe i surse de finanare din tere surse.
Cele mai importante surse de tip public, pentru etapa preconizat 2015-2020 sunt n
prezent Fondurile Structurale ale Uniunii Europene i fondurile guvernamentale pentru
dezvoltare ale Romniei.
La nivel european, finanarea programelor i proiectelor pentru etapa actual de
programare 2014-2020 urmrete cele 11 Obiective Tematice (OT) stabilite de Comisia
European n propunerile de regulamente privind Politica de Coeziune 2014-2020 92. Aceste
obiective, 11 la numr (Tabel nr. 41) sunt corelate cu documentul strategic Europa 2020 93
care prevede:
3 prioriti: cretere inteligent, durabil, inclusiv

5 obiective:
o 75% populaie angajat,
o alocare a 3% din PIB UE n cercetare i dezvoltare,
o 20 / 20 /20 (adic reducere emisiilor de gaze cu efect de ser cu 20%,
creterea ponderii energiilor regenerabile cu 20% i cretere eficienei
energetice cu 20%,
o aducerea la 10% a abandonului colar i la 40% a persoanelor cu educaie
superioar i
o reducerea cu 20 milioane a populaie cu risc de srcie

i 7 iniiative fanion:
o o uniune inovativ,
o tineretul n micare,
o o agend digital pentru Europa,
o o Europ eficient din punct de vedere al resurselor,
o o politic industrial pentru era globalizrii,
o o agend pentru noi locuri de munc i abiliti i
o o platform european mpotriva srciei

n scopul realizrii acestor obiective i prioriti, n 2011 UE a adoptat un buget pentru


politica de coeziune n intervalul 2014-2020, de cca. 1000 mlrd. euro dintre care 50% pentru
cretere inteligent i inclusiv i 40% pentru cretere durabil.

92

EC 2012, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down
common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion
Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund
covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional
Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No
1083/2006, Brussels, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD).

93

Raportul Europa 2020 o strategie pentru o cretere INTELIGENT, DURABIL i INCLUSIV (Brussels,
3.3.2010 COM(2010); 2020 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION; EUROPE 2020 A strategy for
smart, sustainable and inclusive growth).

156

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Tabel nr. 41 - Obiectivele Tematice (OT) ale Fondurilor Structurale ale UE pentru perioada 2014 - 2020

Nr. crt.

Obiective tematice

OT1

Consolidarea cercetrii, dezvoltrii tehnologice i a inovrii


Sporirea accesului la folosirea i calitatea tehnologiilor informaionale i a
comunicrii
Sporirea competitivitii ntreprinderilor mici i mijlocii, a sectorului
agricol, al pisciculturii i acvaculturii
Susinerea tranziiei ctre o economie bazat pe emisii sczute de
carbon n toate sectoarele
Promovarea adaptrii la schimbrile climatice, gestionarea i prevenia
riscurilor
Protejarea mediului i promovarea unei folosiri eficiente a resurselor
Promovarea modurilor de transport durabile i eliminarea congestionrii
n reelele cheie de infrastructur
Promovarea /stimularea crerii locurilor de munc i susinerea mobilitii
forei de munc
Promovarea incluziunii sociale i combaterea srciei
Investirea n educaie, dezvoltarea competenelor i nvrii permanente
Sporirea capacitaii instituionale i eficientizarea administraiei publice

OT2
OT3
OT4
OT5
OT6
OT7
OT8
OT9
OT10
OT11

Domenii
Dezvoltare
inteligent

Dezvoltare
durabil

Dezvoltare
incluziv
Guvernan

Tabel nr. 42 - Corelarea SD-MCT 2015-2020 cu Obiectivele Tematice ale Fondurilor Structurale ale UE
pentru perioada 2014 - 2020

SDMCT
OS1
M.1.1

Dezvoltare inteligent
Dezvoltare durabil
Dezvoltare incluziv
OT1
OT2
OT3 OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10

X
X

M.1.3.
M.1.4

M.1.6.

X
X

Total
4
2

X
X
X

M.1.2

M.1.5.

Guvernan
OT11

1
1
1

X
X

X
X

2
2

OS2
M.2.1
M.2.2

X
X

1
1
-

M.2.3.

M.2.4.

OS3

M.3.1

M.3.2

M.3.3.
M.3.4.
OS4

3
-

X
X

M.4.3.
M.4.4

M.4.1
M.4.2

2
1

157

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

SDMCT

Dezvoltare inteligent
Dezvoltare durabil
Dezvoltare incluziv
OT1
OT2
OT3 OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10

OS5

Guvernan
OT11

X
X

M.5.1

M.5.2

X
X
1

2
1
1

M.5.3.
M.5.4

Total

1
1

23

Tabelul de corelare a obiectivelor i msurilor SD-MCT cu Obiectivele Tematice ale UE


(Tabel nr. 42) indic faptul c din cele 22 de msuri ale SD-MCT, 17 (77%) i gsesc o
coresponden n raport cu cele 11 OT ale UE pentru perioada de programare 2014-2020.
De remarcat faptul c obiectivele i msurile privitoare la dezvoltare economic i mediu se
afl n cea mai bun corelare (14 / 23 sau 61%).
La nivel naional a fost finalizat Strategia de Dezvoltare Teritorial a Romniei (SDTR),
document de importan major pentru urmtorii ani prin care se stabilesc liniile
directoare de dezvoltare teritorial a Romniei la scar regional, interregional i
naional precum i direciile de implementare pentru o perioad de peste 20 de ani
integrnd-se aici i aspectele relevante la nivel transfrontalier si transnaional 94.
SDTR propune o viziune de dezvoltare a teritoriului naional pentru orizontul de timp
2035 i susine consolidarea coeziunii teritoriale printr-un set de politici de dezvoltare
specifice unor tipuri variate de teritorii, propunnd n principal:
dezvoltarea policentric a teritoriului naional;
sprijinirea dezvoltrii zonelor economice cu vocaie internaional;
asigurarea unei conectiviti crescute a oraelor mici i mijlocii cu oraele mari;
susinerea dezvoltrii infrastructurii de baz prin asigurarea accesului tuturor
localitilor la servicii de interes general;
ntrirea cooperrii ntre autoritile publice de la diferite niveluri administrative
n scopul asigurrii unei dezvoltri armonioase a teritoriului naional
Obiectivele generale i specifice ale SDTR 95
OG.1 Asigurarea unei integrri funcionale a teritoriului naional n spaiul european prin
sprijinirea interconectrii eficiente a reelelor energetice, de transporturi i broadband

O1.1 Dezvoltarea unei reele de transport eficient i diversificat capabil s asigure


gestionarea fluxurilor de oameni i mrfuri generate de schimburile economice ntre
teritoriul naional i pieele din spaiul european.
O1.2 Dezvoltarea i extinderea infrastructurii portuare i aeroportuare, precum i a legturii
acestora cu centrele urbane naionale n scopul consolidrii poziiei Romniei de nod logistic
regional.

94

http://www.sdtr.ro/44/Strategie

95

Sunt marcate cu caracter aldine obiectivele specifice care sunt de interes pentru municipiul Cmpia Turzii.

158

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

O1.3 Consolidarea infrastructurii de transport a energiei i conectarea acesteia la proiectele


pan-europene cu impact regional i naional.

OG.2 Creterea calitii vieii prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare i serviciilor


publice n vederea asigurrii unor spaii urbane i rurale de calitate, atractive i inclusive

O2.1 Asigurarea unei echipri complete cu infrastructur de utiliti publice a localitilor


urbane i rurale.
O2.2 Asigurarea unei accesibiliti crescute la nivelul teritoriului i a unei conectiviti
eficiente ntre oraele mari i zona urban funcional.
O2.3 Creterea atractivitii spaiilor urbane i rurale prin mbuntirea funciilor
rezideniale, dezvoltarea unor spaii publice de calitate i a unor servicii de transport
adaptate nevoilor i specificului local.
O2.4 Furnizarea unor servicii sociale de calitate prin asigurarea unei diversificri a acestor
servicii la nivelul teritoriului i mbuntirea gradului de acces a populaiei.

OG.3 Dezvoltarea unei reele de localiti competitive i coezive prin sprijinirea


specializrii teritoriale i formarea zonelor funcionale urbane
O3.1 Dezvoltarea unor centre urbane specializate i inteligente cu vocaie de poli
internaionali i racordarea lor eficient la reeaua urban european
O3.2 ncurajarea dezvoltrii zonelor urbane funcionale n jurul oraelor cu rol polarizator la
nivelul teritoriului
O3.3 Consolidarea rolului localitilor rurale cu potential de polarizare n scopul asigurrii
unei accesibiliti crescute a populaiei rurale la servicii de interes general.

OG.4 Protejarea patrimoniului natural i construit i valorificarea elementelor de


identitate teritorial

O4.1 Protejarea patrimoniului i promovarea msurilor de regenerare a capitalului natural.


O4.2 Protejarea i reabilitarea patrimoniului construit n scopul conservrii identitii
naionale i creterii atractivitii spaiilor culturale cu potenial turistic deosebit.
O4.3 Reducerea vulnerabilitii zonelor supuse riscurilor naturale.
O4.4 Asigurarea echilibrului n dezvoltarea mediului rural i urban prin protejarea resurselor
funciare agricole i limitarea extinderii intravilanului localitilor.

OG.5 Creterea capacitii instituionale de gestionare a proceselor de dezvoltare


teritorial
O5.1 Consolidarea capacitii structurilor de guvernan la niveluri multiple i diversificarea
formelor de cooperare ntre structurile administraiei publice.

O5.2 Consolidarea instrumentelor de planificare spaial i a instituiilor cu rol n gestionarea


i planificarea proceselor de dezvoltare a teritoriului (sau de amenajare a teritoriului).
O5.3 Consolidarea capacitii de cooperare i planificare n domeniul transfrontalier i
transnaional.

Dup cum se poate observa din tabelul de mai jos (Tabel nr. 43) exist o bun corelare a
obiectivelor i msurilor SD-MCT cu OG2 (Creterea calitii vieii prin dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare i serviciilor publice) i OG3 (Dezvoltarea unei reele de
localiti competitive i coezive) i n special cu O2.3, O2.4 i O3.1 care susin dezvoltarea
unor centre urbane competitive, cu servicii i spaii publice de calitate, sporindu-le astfel
atractivitatea i capacitile de a juca un rol teritorial corespunztor.

159

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Tabel nr. 43 - Corelare proiecte SD-MCT 2015-2020 cu Obiectivele SDTR

SD-MCT
OS1
M.1.1
M.1.2
M.1.3.
M.1.4
M.1.5.
M.1.6.
OS2
M.2.1
M.2.2
M.2.3.
M.2.4.
OS3
M.3.1
M.3.2
M.3.3.
M.3.4.
OS4
M.4.1
M.4.2
M.4.3.
M.4.4
OS5
M.5.1
M.5.2
M.5.3.
M.5.4

OG1

OG2

OG3

OG4

OG5

O1.1 O1.2 O1.3 O2.1 O2.2 O2.3 O2.4 O3.1 O3.2 O3.3 O4.1 O4.2 O4.3 O4.4 O5.1 O5.2

Total
O.5.3

X
X

1
1
1
1

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

1
2
2
1

X
X

1
2
2
1

1
1
1
1

X
X

X
-

1
1
20

160

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

IV PLAN DE ACIUNE I PORTOFOLIU DE PROIECTE


A. Lista general a proiectelor identificate pe obiective sectoriale i corelare cu
msurile specifice
OS1. Dezvoltare economic inteligent prin valorificarea resurselor endogene
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
PE7

Echipare i extindere Parc Industrial


Realizarea unui Centru de colectare i procesare legume-fructe
Construire Depozit cereale pe locul fostei Fabrici de Crmid Cartier Lut
Relocare i modernizare trg de animale
Amenajarea unui sistem local de irigaii
Realizarea unei platforme profesionale pentru agricultur (formare / calificare)
Realizarea unei baze informatizate a agenilor economici din municipiu i zona de
influen
PE8 nfiinarea unui centru de cercetare de produs pentru universiti i institute de
cercetare din regiune
PE9 nfiinarea unui centru de consiliere pentru IMM-uri i promovare a mediului
economic din municipiu
PE10 Sprijinirea agenilor economici i micilor productori din zon pentru dotare i
echipare cu utilaje i tehnic performant (proiectele vor fi identificate i propuse
de ntreprinderile localizate n ora)

Msuri
Proiecte

Matrice de corelare ntre msuri i proiecte


M.1.1.
M.1.2.
M.1.3.
M.1.4.
M.1.5.
PE5, PE10
PE8
PE2, PE3
PE4, PE6,
PE7, PE9

M.1.6.
PE1

Not: PE10 nu reprezint un proiect ci indic posibilitatea identificrii i formulrii de proiecte pentru
Msura M.1.1. de ctre ageni economici, asociaii de productori, asociaii familiale care urmresc
modernizarea, dotarea cu tehnic i utilaje performante n agricultur, piscicultur, activiti
industriale i mic producie.

OS2. Un mediu social incluziv cu valene multiculturale ce confer o identitate local


bine definit
PS1 Construcia de locuine sociale noi
PS2 Conversie cmin Colegiul Tehnic V. Ungureanu pentru transformare n locuine
sociale
PS3 Realizarea Centru integrat medical-social
PS4 Realizare Centru RESPIRO
PS5 Extindere Centrul de Zi i Centrul care ofer sprijin i asisten la domiciliu pentru
persoane vrstnice
PS6 Realizare Centru de zi cu unitate protejat pentru persoanele cu dizabiliti
PS7 Extindere Centrul de Recuperare Carine
PS8 Realizarea Centru integrat de asisten social
PS9 nfiinarea unui Centru Primiri Urgene (CPU) i dotarea acestuia.
PS10 Construcia unui bloc operator nou, care s ofere spaii suficiente i dotate cu
tehnic modern
161

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

PS11 Dotarea cu echipamente medicale de generaie nou


PS12 nlocuirea generatorului electric cu o unitate nou de capacitate mare, pentru a
asigura alimentarea cu energie electric a spitalului ori de cte ori este nevoie
PS13 Autorizarea i dotarea laboratorului de analize medicale
PS14 Reabilitare cldire spital
PS15 Extindere i Dotare Ambulatoriu spital.
PS16 Realizare Cre pentru grupa de vrst 0-3 ani
PS17 Mansardare/extindere Grdinia cu program prelungit "Pinocchio"
PS18 Amenajare loc de joaca si mini-teren de sport Grdinia cu program prelungit
"Pinocchio"
PS19 Reabilitare /reconversie C.T. coala Gimnaziala Avram Iancu
PS20 Modernizare teren de sport coala Gimnaziala Avram Iancu
PS21 Reabilitare termica coala Gimnaziala Mihai Viteazul
PS22 Amenajare curte i teren de sport - Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu
PS23 Restaurare / conversie Conacul Szentkereszty- Bethlen - Liceul Teoretic "Pavel Dan"
PS24 Construire Sala de sport Liceul Teoretic Pavel Dan - local Str. Gh. Lazr
PS25 Construire Sala de sport Liceul Teoretic Pavel Dan - local Str. Tudor
Vladimirescu
PS26 Modernizare echipare uniti de nvmnt - dotare material didactic i material
colar toate unitile
PS27 Stimularea nvmntului agricol la Colegiul tehnic
PS28 Stimularea nvmntului profesional
PS29 Ziua artelor manifestare cultural pentru elevi n sptmna coala altfel
PS30 Realizare Centru Tineret cu o baz sportiv pentru copii i tineri.
PS31 Reabilitare i modernizare Casa de cultur Ionel Floaiu
PS32 Restaurarea, reabilitarea i reintroducerea n circuitul cultural ca muzeu, a cldirii
Primei coli romneti, datnd din 1879
PS33 Realizare Muzeu al industriei metalurgice
PS34 Amenajare Ansamblul Wooden Church Park
PS35 Reincluderea n patrimoniul cultural al municipiului a Bisericii de lemn Ghiri de
Arie, monument istoric, cu datare documentar din 1740, prins n
recensmntul bisericilor din Transilvania
PS36 Realizarea Bazin de not (cu rol didactic) acoperit
PS37 Reabilitare i modernizare Sala sporturilor Ioan Stanatiev
PS38 Reabilitare i modernizare Stadionul municipal Mihai Adam
PS39 Reabilitare i modernizare Arena de fotbal Lut
PS40 Reabilitare i modernizare Arena de tenis "Vaida Gavril"
PS41 Iniiere program Art i via cotidian
PS42 Proiect cultural educaional pentru tineri Sptmna tinerei generaii
Msuri
Proiecte

Matrice de corelare ntre msuri i proiecte


M.2.1.
M.2.2.
M.2.3.
PS17, PS18, PS19,
PS3, PS4, PS7,
PS1, PS2,
PS20, PS21, PS22, PS9, PS10, PS11,
PS5, PS6,
PS23, PS24, PS25, PS12, PS13, PS14,
PS8
PS26, PS27, PS28
PS15, PS16

M.2.4.
PS29, PS30, PS31,
PS32, PS33, PS34,
PS35, PS36, PS37,
PS38, PS39, PS40,
PS41, PS42

162

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OS3. O infrastructur urban de calitate care confer o imagine de marc municipiului


PU1 Regenerare urban cartier locuine colective (Blocuri)
PU2 Regenerare urban cartier locuine LUT
PU3 Mutarea cablurilor de comunicaii i echipare edilitar aeriene n subteran
PU4 Eficientizarea iluminatului public i ambiental
PU5 Reabilitarea i modernizarea circulaiilor rutiere i pietonale
PU6 Extinderea infrastructurii destinate transportului velo
PU7 Finalizarea programului de reabilitare / modernizare a reelei de ap i canalizare.
PU8 Pasaj Pietonal peste calea ferata cartier art
PU9 Amenajare i modernizare trecere CF la nivel, Str. Ion Raiu
PU10 Modernizare trecere CF subterana Str. Laminoritilor
Msuri
Proiecte

Matrice de corelare ntre msuri i proiecte


M.3.1.
M.3.2.
M.3.3.
PU1, PU2, PU3 PU5, PU6, PU8,
PU4
PU9, PU10

M.3.4.
PU7

OS4. Un mediu natural protejat n care resursele energetice i peisajul cultural sunt
valorificat durabil
PM1 Amenajarea baz de agrement (locaie La Trei Lacuri)
PM2 Dotare i amenajare complex Parc Tineretului (Berc)
PM3 Protejare i valorificare situri arheologice
PM4 Reabilitarea termic a cldirilor publice i eficientizare energetic prin utilizarea
de energie din surse regenerabile
PM5 Reabilitarea termic a cldirilor rezideniale i eficientizare energetic prin
utilizarea de energie din surse regenerabile
PM6 Ecologizarea vechii rampe de gunoi a municipiului
Msuri
Proiecte

Matrice de corelare ntre msuri i proiecte


M.4.1.
M.4.2.
M.4.3.
PM1, PM2
PM3
PM6

M.4.4.
PM4, PM5

OS5. O guvernan local eficient i stimulativ pentru dezvoltare comunitar i


economic
PG1 nfiinare Consiliu civic local structur consultativ participativ de
reprezentare a societii civile
PG2 nfiinare Consiliul Cultural Consultativ structur consultativ participativ
PG3 Modernizare servicii publice de interes local (echipamente tehnice, IT) ex.:
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Cmpia Turzii
PG4 Realizarea unui pact teritorial ntre administraia local i mediul economic din
zona de influen
PG5 Realizarea unui pact local ntre administraia local i ONG-urile active n
domeniul asistenei sociale
Matrice de corelare ntre msuri i proiecte
Msuri
M.5.1.
M.5.2.
M.5.3.
M.5.4.
Proiecte
PG4
PG1, PG2, PG5
PG3
(PG5)
163

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Fig. nr. 46 - Localizarea proiectelor identificate n municipiul Cmpia Turzii

164

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

B.

Corelare proiecte SD-MCT 2015-2020 cu Obiectivele Tematice ale Fondurilor Structurale ale UE pentru perioada
2014 - 2020
Obiectivele strategiei de dezvoltare a
Municipiului Cmpia Turzii 2015-2020

OB1

OB2

Echipare i extindere Parc Industrial


Realizarea unui Centru de colectare i procesare
legume-fructe
Construire Depozit cereale pe locul fostei Fabrici
de Crmid Cartier Lut
Relocare i modernizare trg de animale
Amenajarea unui sistem local de irigaii
Realizarea unei platforme profesionale pentru
agricultur (formare / calificare)
Realizarea unei baze informatizate a agenilor
economici din municipiu i zona de influen
nfiinarea unui centru de cercetare de produs
nfiinarea unui centru de consiliere pentru IMMuri i promovare
Sprijinirea agenilor economici i micilor
productori din zon pentru dotare i echipare
Construcia de locuine sociale noi
Conversie cmin Colegiul Tehnic V. Ungureanu
pentru transformare n locuine sociale
Realizarea Centru integrat medical-social
Realizare Centru RESPIRO
Extindere Centrul de Zi i Centrul care ofer sprijin
i asisten la domiciliu pentru persoane vrstnice

Dezvoltare inteligent
OT1
OT2
OT3

Dezvoltare durabil
Dezvoltare incluziv Guvernan
Total
OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10
OT11

1
1

X
X

1
X

X
X

2
X

1
-

165

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Obiectivele strategiei de dezvoltare a


Municipiului Cmpia Turzii 2015-2020
Realizare Centru de zi cu unitate protejat pentru
persoanele cu dizabiliti
Extindere Centrul de Recuperare Carine
Realizarea Centru integrat de asistent social
nfiinarea unui Centru Primiri Urgene (CPU) i
dotarea acestuia
Construcia unui bloc operator nou, care s ofere
spaii suficiente i dotate cu tehnic modern
Dotarea cu echipamente medicale de generaie
nou
nlocuirea generatorului electric cu o unitate nou
de capacitate mare
Autorizarea i dotarea laboratorului de analize
medicale
Reabilitare cldire spital
Extindere i Dotare Ambulatoriu spital.
Realizare Cre pentru grupa de vrst 0-3 ani
Mansardare/extindere Grdinia cu program
prelungit "Pinocchio"
Amenajare loc de joac i mini-teren de sport
Grdinia cu program prelungit "Pinocchio"
Reabilitare /reconversie C.T. coala Gimnaziala
Avram Iancu
Modernizare teren de sport coala Gimnaziala
Avram Iancu
Reabilitare termic coala Gimnaziala Mihai
Viteazul

Dezvoltare inteligent
OT1
OT2
OT3

Dezvoltare durabil
Dezvoltare incluziv Guvernan
Total
OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10
OT11
X

1
X

166

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Obiectivele strategiei de dezvoltare a


Municipiului Cmpia Turzii 2015-2020
Amenajare curte i teren de sport - Colegiul Tehnic
"Victor Ungureanu
Restaurare /reconversie Conacul SzentkeresztyBethlen - Liceul Teoretic "Pavel Dan"
Construire Sal de sport Liceul Teoretic Pavel
Dan - local Str. Gh. Lazr
Construire Sal de sport Liceul Teoretic Pavel
Dan - local Str. Tudor Vladimirescu
Modernizare echipare uniti de nvmnt dotare material didactic i material colar toate
unitile
Stimularea nvmntului profesional
Ziua artelor manifestare cultural pentru elevi
n sptmna coala altfel
Realizare Centru Tineret cu o baz sportiv pentru
copii i tineri.
Reabilitare i modernizare Casa de cultur Ionel
Floaiu
Restaurarea, reabilitarea i reintroducerea n
circuitul cultural ca muzeu, a cldirii Primei coli
romneti, datnd din 1879
Realizare Muzeu al industriei metalurgice
Amenajare Ansamblul Wooden Church Park
Reincluderea
n
patrimoniul
cultural
al
municipiului a Bisericii de lemn Ghiri de Arie,
monument istoric, cu datare documentar din
1740, prins n recensmntul bisericilor din
Transilvania

Dezvoltare inteligent
OT1
OT2
OT3

Dezvoltare durabil
Dezvoltare incluziv Guvernan
Total
OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10
OT11
X

1
-

167

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Obiectivele strategiei de dezvoltare a


Municipiului Cmpia Turzii 2015-2020

Dezvoltare inteligent
OT1
OT2
OT3

Dezvoltare durabil
Dezvoltare incluziv Guvernan
Total
OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10
OT11

Realizare Bazin de not (cu rol didactic) acoperit


Reabilitare i modernizare Sala sporturilor Ioan
Stanatiev
Reabilitare i modernizare Stadionul municipal
Mihai Adam
Reabilitare i modernizare Arena de fotbal Lut
Reabilitare i modernizare Arena de tenis "Vaida
Gavril"
Iniiere program Art i via cotidian
Proiect cultural educaional pentru tineri
Sptmna tinerei generaii

OB3

Regenerare urban cartier locuine colective


(Blocuri)
Regenerare urban cartier locuine LUT
Mutarea cablurilor de comunicaii i echipare
edilitar aeriene n subteran
Eficientizarea iluminatului public i ambiental
Reabilitarea i modernizarea circulaiilor rutiere i
pietonale
Extinderea infrastructurii destinate transportului
velo
Finalizarea programului de reabilitare /
modernizare a reelei de ap i canalizare.
Pasaj Pietonal peste calea ferata cartier art
Amenajare i modernizare trecere CF la nivel, Str.
Ion Raiu

1
-

1
X

168

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Dezvoltare inteligent
OT1
OT2
OT3

Obiectivele strategiei de dezvoltare a


Municipiului Cmpia Turzii 2015-2020
Modernizare
Laminoritilor

OB4

OB5

trecere

CF

subteran

Dezvoltare durabil
Dezvoltare incluziv Guvernan
Total
OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10
OT11

Str.

Amenajarea baz de agrement (locaie La Trei


Lacuri)
Dotare i amenajare complex Parc Tineretului
(Berc)
Protejare i valorificare situri arheologice
Reabilitarea termic a cldirilor publice i
eficientizare energetic prin utilizarea de energie
din surse regenerabile
Reabilitarea termic a cldirilor rezideniale i
eficientizare energetic prin utilizarea de energie
din surse regenerabile
Ecologizarea vechii rampe de gunoi a mun.
nfiinare Consiliu civic local structur
consultativ participativ de reprezentare a
societii civile
nfiinare Consiliul Cultural Consultativ
structur consultativ participativ
Modernizare servicii publice de interes local
(echipamente tehnice, IT) ex.: S.P. Comunitar
Local de Evidenta a Persoanelor Cmpia Turzii
Realizarea unui pact teritorial ntre administraia
local i mediul economic
Realizarea unui pact local ntre administraia local
i ONG-urile active n domeniul asistenei sociale

1
1

169

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

C. Corelare proiecte SD-MCT 2015-2020 cu Obiectivele SDTR

OS1

Obiectivele strategiei de dezvoltare a


OG1
OG2
OG3
OG4
OG5
Total
Municipiului Cmpia Turzii 2015-2020
O1.1 O1.2 O1.3 O2.1 O2.2 O2.3 O2.4 O3.1 O3.2 O3.3 O4.1 O4.2 O4.3 O4.4 O5.1 O5.2 O.5.3
Echipare i extindere Parc Industrial
X
1
Realizarea unui Centru de colectare i
X
1
procesare legume-fructe
Construire Depozit cereale pe locul fostei
X
1
Fabrici de Crmid Cartier Lut
Relocare trg de animale
X
1
Amenajarea unui sistem local de irigaii
Realizarea unei platforme profesionale
X
1
pentru agricultur (formare / calificare)
Realizarea unei baze informatizate a
agenilor economici din municipiu i zona
X
1
de influen
nfiinarea unui centru de cercetare de
produs pentru universiti i institute de
X
1
cercetare din regiune
nfiinarea unui centru de consiliere
pentru IMM-uri i promovare a mediului
X
1
economic din municipiu
Sprijinirea agenilor economici i micilor
productori din zon pentru dotare i
echipare cu utilaje i tehnic performant
X
1
(proiectele vor fi identificate i propuse de
ntreprinderile localizate n ora)
Construcia de locuine sociale noi
Conversie cmin Colegiul Tehnic V.
Ungureanu pentru transformare n

170

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OS2

Obiectivele strategiei de dezvoltare a


OG1
OG2
OG3
OG4
OG5
Total
Municipiului Cmpia Turzii 2015-2020
O1.1 O1.2 O1.3 O2.1 O2.2 O2.3 O2.4 O3.1 O3.2 O3.3 O4.1 O4.2 O4.3 O4.4 O5.1 O5.2 O.5.3
locuine sociale
Realizarea Centru integrat medical-social
X
1
Realizare Centru RESPIRO
X
1
Extindere Centrul de Zi i Centrul care
ofer sprijin i asisten la domiciliu
X
X
2
pentru persoane vrstnice
Realizare Centru de zi cu unitate protejat
X
X
2
pentru persoanele cu dizabiliti
Extindere Centrul de Recuperare Carine
X
1
Realizarea Centru integrat de asistent
X
X
2
social
nfiinarea unui Centru Primiri Urgene
X
1
(CPU) i dotarea acestuia
Construcia unui bloc operator nou, care
s ofere spaii suficiente i dotate cu
X
1
tehnic modern
Dotarea cu echipamente medicale de
X
1
generaie nou
nlocuirea generatorului electric cu o
X
1
unitate nou de capacitate mare
Autorizarea i dotarea laboratorului de
X
1
analize medicale
Reabilitare cldire spital
X
1
Extindere i Dotare Ambulatoriu spital.
Realizare Cre pentru grupa de vrst 0-3
ani

Mansardare/extindere

Grdinia

cu

171

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Obiectivele strategiei de dezvoltare a


OG1
OG2
OG3
OG4
OG5
Total
Municipiului Cmpia Turzii 2015-2020
O1.1 O1.2 O1.3 O2.1 O2.2 O2.3 O2.4 O3.1 O3.2 O3.3 O4.1 O4.2 O4.3 O4.4 O5.1 O5.2 O.5.3
program prelungit "Pinocchio"
Amenajare loc de joaca si mini-teren de
sport Grdinia cu program prelungit
X
1
"Pinocchio"
Reabilitare /reconversie C.T. coala
X
1
Gimnaziala Avram Iancu
Modernizare teren de sport coala
X
1
Gimnaziala Avram Iancu
Reabilitare termica coala Gimnaziala
X
1
Mihai Viteazul
Amenajare curte i teren de sport X
1
Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu
Restaurare
/reconversie
Conacul
X
Szentkereszty- Bethlen - Liceul Teoretic
x
1
"Pavel Dan"
Construire Sala de sport Liceul Teoretic
X
1
Pavel Dan - local Str. Gh. Lazr
Construire Sala de sport Liceul Teoretic
X
1
Pavel Dan - local Str. Tudor Vladimirescu
Modernizare
echipare
uniti
de
X
nvmnt - dotare material didactic i
1
material colar toate unitile
X
Stimularea nvmntului profesional
1
Ziua artelor manifestare cultural
pentru elevi n sptmna coala altfel
Realizare Centru Tineret cu o baz sportiv
pentru copii i tineri.

Reabilitare i modernizare Casa de

1
172

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Obiectivele strategiei de dezvoltare a


OG1
OG2
OG3
OG4
OG5
Total
Municipiului Cmpia Turzii 2015-2020
O1.1 O1.2 O1.3 O2.1 O2.2 O2.3 O2.4 O3.1 O3.2 O3.3 O4.1 O4.2 O4.3 O4.4 O5.1 O5.2 O.5.3
cultur Ionel Floaiu
Restaurarea, reabilitarea i reintroducerea
n circuitul cultural ca muzeu, a cldirii
X
X
2
Primei coli romneti, datnd din 1879
Realizare Muzeu al industriei metalurgice
X
1
Amenajare Ansamblul Wooden Church
X
1
Park
Reincluderea n patrimoniul cultural al
municipiului a Bisericii de lemn Ghiri de
Arie, monument istoric, cu datare
X
1
documentar din 1740, prins n
recensmntul bisericilor din Transilvania
Realizarea Bazin de not (cu rol didactic)
X
1
acoperit
Reabilitare i modernizare Sala
X
1
sporturilor Ioan Stanatiev
Reabilitare i modernizare Stadionul
X
1
municipal Mihai Adam
Reabilitare i modernizare Arena de
X
1
fotbal Lut
Reabilitare i modernizare Arena de
X
1
tenis "Vaida Gavril"
Iniiere program Art i via cotidian
X
1
Proiect cultural educaional pentru tineri
Sptmna tinerei generaii
Regenerare urban
colective (Blocuri)

cartier

locuine

173

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OS3

OS4

Obiectivele strategiei de dezvoltare a


OG1
OG2
OG3
OG4
OG5
Total
Municipiului Cmpia Turzii 2015-2020
O1.1 O1.2 O1.3 O2.1 O2.2 O2.3 O2.4 O3.1 O3.2 O3.3 O4.1 O4.2 O4.3 O4.4 O5.1 O5.2 O.5.3
Regenerare urban cartier locuine LUT
X
1
Mutarea cablurilor de comunicaii i
X
X
2
echipare edilitar aeriene n subteran
Eficientizarea iluminatului public i
X
X
2
ambiental
Reabilitarea i modernizarea circulaiilor
X
X
2
rutiere i pietonale
Extinderea
infrastructurii
destinate
X
X
2
transportului velo
Finalizarea programului de reabilitare /
X
1
modernizare a reelei de ap i canalizare.
Pasaj Pietonal peste calea ferata cartier
X
X
2
art
Amenajare i modernizare trecere CF la
X
X
2
nivel, Str. Ion Raiu
Modernizare trecere CF subterana Str.
X
X
2
Laminoritilor
Amenajarea baz de agrement (La Trei
Lacuri)
Dotare i amenajare complex Parc
Tineretului (Berc)
Protejare i valorificare situri arheologice
Reabilitarea termic a cldirilor publice i
eficientizare energetic prin utilizarea de
energie din surse regenerabile
Reabilitarea
termic
a
cldirilor
rezideniale i eficientizare energetic prin

1
X

174

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Obiectivele strategiei de dezvoltare a


OG1
OG2
OG3
OG4
OG5
Total
Municipiului Cmpia Turzii 2015-2020
O1.1 O1.2 O1.3 O2.1 O2.2 O2.3 O2.4 O3.1 O3.2 O3.3 O4.1 O4.2 O4.3 O4.4 O5.1 O5.2 O.5.3
utilizarea
de
energie
din
surse
regenerabile
Ecologizarea vechii rampe de gunoi a
X
X
2
municipiului

OS5

nfiinare Consiliu civic local structur


consultativ participativ de reprezentare
a societii civile
nfiinare Consiliul Cultural Consultativ
structur consultativ participativ
Modernizare servicii publice de interes
local (echipamente tehnice, IT) ex.:
Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor Cmpia Turzii
Realizarea unui pact teritorial ntre
administraia local i mediul economic
Realizarea unui pact local ntre
administraia local i ONG-urile active n
domeniul asistenei sociale
Total

1
X

14

40

1
-

85

175

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

D. Corelare proiecte SD-MCT 2015-2020 cu Axele Prioritare ale noilor Programe Operaionale (2014-2020)
OS.

OS1

Proiecte / Programe:
Axe prioritare:
Echipare i extindere Parc
Industrial
Realizarea unui Centru de colectare
i procesare legume-fructe
Construire Depozit cereale pe locul
fostei Fabrici de Crmid Cartier
Lut
Relocare trg de animale
Amenajarea unui sistem local de
irigaii
Realizarea unei platforme
profesionale pentru agricultur
(formare / calificare)
Realizarea unei baze informatizate
a agenilor economici din
municipiu i zona de influen
nfiinarea unui centru de cercetare
de produs pentru universiti i
institute de cercetare din regiune
nfiinarea unui centru de
consiliere pentru IMM-uri i
promovare a mediului economic
din municipiu
Sprijinirea agenilor economici i
micilor productori din zon pentru
dotare i echipare cu utilaje i

(POIM) 2014-2020

(POR) 2014-2020

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

AP1 AP2 AP3 AP5 AP7 AP8 AP9 AP10

(POCA)
2014-2020

(POC)
2014-2020

AP1

AP1

AP2

AP2

x
x

176

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OS.

OS2

Proiecte / Programe:
Axe prioritare:
tehnic performant (proiectele
vor fi identificate i propuse de
ntreprinderile localizate n ora)
Construcia de locuine sociale noi
Conversie cmin Colegiul Tehnic
V. Ungureanu pentru
transformare n locuine sociale
Realizarea Centru integrat medicalsocial
Realizare Centru RESPIRO
Extindere Centrul de Zi i Centrul
care ofer sprijin i asisten la
domiciliu pentru persoane
vrstnice
Realizare Centru de zi cu unitate
protejat pentru persoanele cu
dizabiliti
Extindere Centrul de Recuperare
Carine
Realizarea Centru integrat de
asistent social
nfiinarea unui Centru Primiri
Urgene (CPU) i dotarea acestuia
Construcia unui bloc operator
nou, care s ofere spaii suficiente
i dotate cu tehnic modern
Dotarea cu echipamente medicale
de generaie nou

(POIM) 2014-2020

(POR) 2014-2020

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

AP1 AP2 AP3 AP5 AP7 AP8 AP9 AP10

(POCA)
2014-2020

(POC)
2014-2020

AP1

AP1

AP2

AP2

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

177

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OS.

Proiecte / Programe:
Axe prioritare:
nlocuirea generatorului electric cu
o unitate nou de capacitate mare
Autorizarea i dotarea
laboratorului de analize medicale
Reabilitare cldire spital
Extindere i Dotare Ambulatoriu
spital.
Realizare Cre pentru grupa de
vrst 0-3 ani
Mansardare/extindere Grdinia cu
program prelungit "Pinocchio"
Amenajare loc de joaca si miniteren de sport Grdinia cu
program prelungit "Pinocchio"
Reabilitare /reconversie C.T.
coala Gimnaziala Avram Iancu
Modernizare teren de sport
coala Gimnaziala Avram Iancu
Reabilitare termica coala
Gimnaziala Mihai Viteazul
Amenajare curte i teren de sport Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu
Restaurare /reconversie Conacul
Szentkereszty- Bethlen - Liceul
Teoretic "Pavel Dan"
Construire Sala de sport Liceul
Teoretic Pavel Dan - local Str. Gh.
Lazr
Construire Sala de sport Liceul

(POIM) 2014-2020

(POR) 2014-2020

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

AP1 AP2 AP3 AP5 AP7 AP8 AP9 AP10

(POCA)
2014-2020

(POC)
2014-2020

AP1

AP1

AP2

AP2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

178

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OS.

Proiecte / Programe:
Axe prioritare:
Teoretic Pavel Dan - local Str.
Tudor Vladimirescu
Modernizare echipare uniti de
nvmnt - dotare material
didactic i material colar toate
unitile
Stimularea nvmntului
profesional
Ziua artelor manifestare
cultural pentru elevi n sptmna
coala altfel
Realizare Centru Tineret cu o baz
sportiv pentru copii i tineri.
Reabilitare i modernizare Casa
de cultur Ionel Floaiu
Restaurarea, reabilitarea i
reintroducerea n circuitul cultural
ca muzeu, a cldirii Primei coli
romneti, datnd din 1879
Realizare Muzeu al industriei
metalurgice
Amenajare Ansamblul Wooden
Church Park
Reincluderea n patrimoniul
cultural al municipiului a Bisericii
de lemn Ghiri de Arie, monument
istoric, cu datare documentar din
1740, prins n recensmntul
bisericilor din Transilvania

(POIM) 2014-2020

(POR) 2014-2020

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

AP1 AP2 AP3 AP5 AP7 AP8 AP9 AP10

(POCA)
2014-2020

(POC)
2014-2020

AP1

AP1

AP2

AP2

x
x
x
x
x
x
x
x

179

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OS.

OS3

Proiecte / Programe:
Axe prioritare:
Realizarea Bazin de not (cu rol
didactic) acoperit
Reabilitare i modernizare Sala
sporturilor Ioan Stanatiev
Reabilitare i modernizare
Stadionul municipal Mihai Adam
Reabilitare i modernizare Arena
de fotbal Lut
Reabilitare i modernizare Arena
de tenis "Vaida Gavril"
Iniiere program Art i via
cotidian
Proiect cultural educaional
pentru tineri Sptmna tinerei
generaii
Regenerare urban cartier locuine
colective (Blocuri)
Regenerare urban cartier locuine
LUT
Mutarea cablurilor de comunicaii
i echipare edilitar aeriene n
subteran
Eficientizarea iluminatului public i
ambiental
Reabilitarea i modernizarea
circulaiilor rutiere i pietonale
Extinderea infrastructurii destinate
transportului velo

(POIM) 2014-2020

(POR) 2014-2020

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

AP1 AP2 AP3 AP5 AP7 AP8 AP9 AP10

(POCA)
2014-2020

(POC)
2014-2020

AP1

AP1

AP2

AP2

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

180

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OS.

Proiecte / Programe:
Axe prioritare:
Finalizarea programului de
reabilitare / modernizare a reelei
de ap i canalizare
Pasaj Pietonal peste calea ferata
cartier art
Amenajare i modernizare trecere
CF la nivel, Str. Ion Raiu
Modernizare trecere CF subterana
Str. Laminoritilor

OS4

Amenajarea baz de agrement


(locaie La Trei Lacuri)
Dotare i amenajare complex Parc
Tineretului (Berc)
Protejare i valorificare situri
arheologice
Reabilitarea termic a cldirilor
publice i eficientizare energetic
prin utilizarea de energie din surse
regenerabile
Reabilitarea termic a cldirilor
rezideniale i eficientizare
energetic prin utilizarea de
energie din surse regenerabile
Ecologizarea vechii rampe de gunoi
a municipiului

OS5

nfiinare Consiliu civic local


structur consultativ participativ

(POIM) 2014-2020

(POR) 2014-2020

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

AP1 AP2 AP3 AP5 AP7 AP8 AP9 AP10

(POCA)
2014-2020

(POC)
2014-2020

AP1

AP1

AP2

AP2

x
x
x
x

181

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OS.

Proiecte / Programe:
Axe prioritare:
de reprezentare a societii civile
nfiinare Consiliul Cultural
Consultativ structur consultativ
participativ
Modernizare servicii publice de
interes local (echipamente tehnice,
IT) ex.: Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenta a Persoanelor
Cmpia Turzii
Realizarea unui pact teritorial ntre
administraia local i mediul
economic din zona de influen
Realizarea unui pact local ntre
administraia local i ONG-urile
active n domeniul asistenei
sociale

(POIM) 2014-2020

(POR) 2014-2020

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

AP1 AP2 AP3 AP5 AP7 AP8 AP9 AP10

(POCA)
2014-2020

(POC)
2014-2020

AP1

AP1

AP2

AP2

182

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

E. Corelarea proiectelor SD-MCT 2015-2020 cu obiectivele sectoriale (OS)


Nr. OS1: Dezvoltare
crt. economic inteligent
prin valorificarea
resurselor endogene
1
Echipare i extindere Parc
Industrial

OS2. Un mediu social incluziv cu


valene multiculturale ce
confer o identitate local bine
definit
Construcia de locuine sociale
noi

OS3. O infrastructur urban


de calitate care confer o
imagine de marc
municipiului
Regenerare urban cartier
locuine colective (Blocuri)

OS4. Un mediu natural


protejat n care resursele
energetice i peisajul cultural
sunt valorificat durabil
Amenajarea baz de agrement
(locaie La Trei Lacuri)

Realizarea unui Centru de


colectare i procesare
legume-fructe
Construire Depozit cereale
pe locul fostei Fabrici de
Crmid Cartier Lut

Conversie cmin Colegiul


Tehnic V. Ungureanu pentru
transformare n locuine sociale
Realizarea Centru integrat
medical-social

Regenerare urban cartier


locuine LUT

Dotare i amenajare complex


Parc Tineretului (Berc)

Mutarea cablurilor de
comunicaii i echipare
edilitar aeriene n subteran

Protejare i valorificare situri


arheologice

Relocare trg de animale

Realizare Centru RESPIRO

Eficientizarea iluminatului
public i ambiental

Amenajarea unui sistem


local de irigaii

Extindere Centrul de Zi i Centrul Reabilitarea i modernizarea


care ofer sprijin i asisten la
circulaiilor rutiere i
domiciliu pentru persoane
pietonale
vrstnice

Realizarea unei platforme


profesionale pentru
agricultur (formare /
calificare)
Realizarea unei baze
informatizate a agenilor

Realizare Centru de zi cu unitate


protejat pentru persoanele cu
dizabiliti

Reabilitarea termic a
cldirilor publice i
eficientizare energetic prin
utilizarea de energie din surse
regenerabile
Reabilitarea termic a
cldirilor rezideniale i
eficientizare energetic prin
utilizarea de energie din surse
regenerabile
Ecologizarea vechii rampe de
gunoi a municipiului

Extinderea infrastructurii
destinate transportului velo

OS5. O guvernan local


eficient i stimulativ
pentru dezvoltare
comunitar i economic
nfiinare Consiliu civic
local structur consultativ
participativ de
reprezentare a societii
civile
nfiinare Consiliul Cultural
Consultativ structur
consultativ participativ
Modernizare servicii publice
de interes local
(echipamente tehnice, IT)
ex.: S.P.C.L.E.P. Cmpia Turzii
Realizarea unui pact teritorial
ntre administraia local i
mediul economic din zona de
influen
Realizarea unui pact local
ntre administraia local i
ONG-urile active n domeniul
asistenei sociale

Extindere Centrul de Recuperare Finalizarea programului de


Carine
reabilitare / modernizare a

183

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Nr. OS1: Dezvoltare


crt. economic inteligent
prin valorificarea
resurselor endogene
economici din municipiu i
zona de influen

OS2. Un mediu social incluziv cu


valene multiculturale ce
confer o identitate local bine
definit

OS3. O infrastructur urban


de calitate care confer o
imagine de marc
municipiului
reelei de ap i canalizare.

nfiinarea unui centru de


cercetare de produs
pentru universiti i
institute de cercetare din
regiune

Realizarea Centru integrat de


asistent social

Pasaj Pietonal peste calea


ferata cartier art

nfiinarea unui centru de


consiliere pentru IMM-uri
i promovare a mediului
economic din municipiu

nfiinarea unui Centru Primiri


Urgene (CPU) i dotarea
acestuia

Amenajare i modernizare
trecere CF la nivel, Str. Ion
Raiu

10

Sprijinirea agenilor
economici i micilor
productori din zon
pentru dotare i echipare
cu utilaje i tehnic
performant

Construcia unui bloc operator


nou, care s ofere spaii
suficiente i dotate cu tehnic
modern

Modernizare trecere CF
subterana Str. Laminoritilor

11
12
13
14
15
16

OS4. Un mediu natural


protejat n care resursele
energetice i peisajul cultural
sunt valorificat durabil

OS5. O guvernan local


eficient i stimulativ
pentru dezvoltare
comunitar i economic

Dotarea cu echipamente
medicale de generaie nou
nlocuirea generatorului electric
cu o unitate nou de capacitate
mare
Autorizarea i dotarea
laboratorului de analize
medicale
Reabilitare cldire spital
Extindere i Dotare Ambulatoriu
spital.
Realizare Cre pentru grupa de

184

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Nr. OS1: Dezvoltare


crt. economic inteligent
prin valorificarea
resurselor endogene
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

OS2. Un mediu social incluziv cu


valene multiculturale ce
confer o identitate local bine
definit
vrst 0-3 ani
Mansardare/extindere Grdinia
cu program prelungit
"Pinocchio"
Amenajare loc de joaca si miniteren de sport Grdinia cu
program prelungit "Pinocchio"
Reabilitare /reconversie C.T.
coala Gimnaziala Avram
Iancu
Modernizare teren de sport
coala Gimnaziala Avram
Iancu
Reabilitare termica coala
Gimnaziala Mihai Viteazul
Amenajare curte i teren de
sport - Colegiul Tehnic "Victor
Ungureanu
Restaurare /reconversie Conacul
Szentkereszty- Bethlen - Liceul
Teoretic "Pavel Dan"
Construire Sala de sport Liceul
Teoretic Pavel Dan - local Str.
Gh. Lazr
Construire Sala de sport Liceul
Teoretic Pavel Dan - local Str.
Tudor Vladimirescu
Modernizare echipare uniti de
nvmnt - dotare material
didactic i material colar

OS3. O infrastructur urban


de calitate care confer o
imagine de marc
municipiului

OS4. Un mediu natural


protejat n care resursele
energetice i peisajul cultural
sunt valorificat durabil

OS5. O guvernan local


eficient i stimulativ
pentru dezvoltare
comunitar i economic

185

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Nr. OS1: Dezvoltare


crt. economic inteligent
prin valorificarea
resurselor endogene
27
28
29
30
31
32

33
34
35

36

OS2. Un mediu social incluziv cu


valene multiculturale ce
confer o identitate local bine
definit
toate unitile
Stimularea nvmntului
agricol la Colegiul tehnic
Stimularea nvmntului
profesional
Ziua artelor manifestare
cultural pentru elevi n
sptmna coala altfel
Realizare Centru Tineret cu o
baz sportiv pentru copii i
tineri.
Reabilitare i modernizare
Casa de cultur Ionel Floaiu
Restaurarea, reabilitarea i
reintroducerea n circuitul
cultural ca muzeu, a cldirii
Primei coli romneti, din 1879
Realizare Muzeu al industriei
metalurgice
Amenajare Ansamblul Wooden
Church Park
Reincluderea n patrimoniul
cultural al municipiului a Bisericii
de lemn Ghiri de Arie,
monument istoric, cu datare
documentar din 1740, prins n
recensmntul bisericilor din
Transilvania
Realizarea Bazin de not (cu rol
didactic) acoperit

OS3. O infrastructur urban


de calitate care confer o
imagine de marc
municipiului

OS4. Un mediu natural


protejat n care resursele
energetice i peisajul cultural
sunt valorificat durabil

OS5. O guvernan local


eficient i stimulativ
pentru dezvoltare
comunitar i economic

186

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

Nr. OS1: Dezvoltare


crt. economic inteligent
prin valorificarea
resurselor endogene
37
38
39
40

OS2. Un mediu social incluziv cu


valene multiculturale ce
confer o identitate local bine
definit
Reabilitare i modernizare Sala
sporturilor Ioan Stanatiev
Reabilitare i modernizare
Stadionul municipal Mihai
Adam
Reabilitare i modernizare
Arena de fotbal Lut

OS3. O infrastructur urban


de calitate care confer o
imagine de marc
municipiului

OS4. Un mediu natural


protejat n care resursele
energetice i peisajul cultural
sunt valorificat durabil

OS5. O guvernan local


eficient i stimulativ
pentru dezvoltare
comunitar i economic

Reabilitare i modernizare
Arena de tenis "Vaida Gavril"
Iniiere program Art i via
cotidian

41
42

Proiect cultural educaional


pentru tineri Sptmna tinerei
generaii

Not metodologic pentru ierarhizarea proiectelor


Pentru ierarhizarea proiectelor identificate se aplic urmtorul punctaj (corelat cu schema conceptual Figura nr. 44):
-

Proiectele aferente OS5 (guvernan) 3 puncte

Proiectele aferente OS1 i OS4 (economie i mediu) 2 puncte

Proiectele aferente OS2 i OS3 (infrastructuri tehnice i sociale) 1 punct

Pentru corelare cu obiective i prioriti din strategii i programe de nivel superior (european / naional, respectiv OT, SDTR, POS i
POR) cte 1 punct

Proiectele cu 6 i 7 puncte reprezint prioritatea 1 - rou, cele cu 4-5 puncte, prioritatea a 2-a - ocru i cele cu 2-3 puncte - galben, prioritatea a
3-a (a se vedea tabelul de la pct. F de mai jos)

187

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

F.
M.1.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
PE7
PE8
PE9
PE10

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

PS1
PS2
PS3
PS4
PS5
PS6
PS7
PS8
PS9
PS10
PS11
PS12
PS13
PS14
PS15
PS16
PS17
PS18
PS19
PS20
PS21
PS22
PS23
PS24
PS25
PS26
PS27
PS28

M.1.2.

Corelarea proiectelor SD-MCT 2015-2020 cu obiectivele sectoriale (OS) i msurile aferente (M)
OS1
M.1.3. M.1.4.
X
X

X
X
X

M.1.5.

M.1.6.
X

M.2.1.

OS2
M.2.2. M.2.3.

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

M.2.4.

M.3.1.

OS3
M.3.2. M.3.3.

M.3.4.

M.4.1.

OS4
M.4.2. M.4.3.

M.4.4.

OS5
Prioritate
M.5.1. M.5.2. M.5.3. M.5.4. (puncte)
7
6
6
6
5
6
6
6
7
5

X
X

5
5
3
3
5
5
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

X
X
X

188

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

M.1.1.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

PS29
PS30
PS31
PS32
PS33
PS34
PS35
PS36
PS37
PS38
PS39
PS40
PS41
PS42

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

PU1
PU2
PU3
PU4
PU5
PU6
PU7
PU8
PU9
PU10

63.
64.
65.
66.
67.
68.

PM1
PM2
PM3
PM4
PM5
PM6

69. PG1
70. PG2
71. PG3
72. PG4
73. PG5
Total

M.1.2.

OS1
M.1.3. M.1.4.

M.1.5.

M.1.6.

M.2.1.

OS2
M.2.2. M.2.3.

M.2.4.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

M.3.1.

OS3
M.3.2. M.3.3.

X
X
X
X
X

M.3.4.

M.4.1.

OS4
M.4.2. M.4.3.

M.4.4.

OS5
Prioritate
M.5.1. M.5.2. M.5.3. M.5.4. (puncte)
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
5
5
4
6
6
7
3
5
5
4

X
X

X
X
X

X
X

X
X

4
4
6
6
5
6

X
X
X
X
X

12

11

14

X
3

X
1

6
6
5
5
5,5

189

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

G. Graficul GANTT al proiectelor SD-MCT 2015-2020 (ealonare)


OS.

Proiecte
Anul:

2016
Trimestrul.:

I II III

2017
IV

I II III

2018
IV

II

III

2019
IV

I II

III

2020
IV

I II

III

IV

Echipare i extindere Parc Industrial


Realizarea unui Centru de colectare i procesare legume-fructe
Construire Depozit cereale pe locul fostei Fabrici de Crmid
Cartier Lut
Relocare trg de animale

OS1

OS2

Amenajarea unui sistem local de irigaii


Realizarea unei platforme profesionale pentru agricultur (formare
/ calificare)
Realizarea unei baze informatizate a agenilor economici din
municipiu i zona de influen
nfiinarea unui centru de cercetare de produs pentru universiti i
institute de cercetare din regiune
nfiinarea unui centru de consiliere pentru IMM-uri i promovare a
mediului economic din municipiu
Sprijinirea agenilor economici i micilor productori din zon
pentru dotare i echipare cu utilaje i tehnic performant
(proiectele vor fi identificate i propuse de ntreprinderile localizate
n ora)
Construcia de locuine sociale noi
Conversie cmin Colegiul Tehnic V. Ungureanu pentru
transformare n locuine sociale
Realizarea Centru integrat medical-social
Realizare Centru RESPIRO
Extindere Centrul de Zi i Centrul care ofer sprijin i asisten la
domiciliu pentru persoane vrstnice
Realizare Centru de zi cu unitate protejat pentru persoanele cu

190

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OS.

Proiecte
Anul:

2016
Trimestrul.:

I II III

2017
IV

I II III

2018
IV

II

III

2019
IV

I II

III

2020
IV

I II

III

IV

dizabiliti
Extindere Centrul de Recuperare Carine
Realizarea Centru integrat de asistent social
nfiinarea unui Centru Primiri Urgene (CPU) i dotarea acestuia
Construcia unui bloc operator nou, care s ofere spaii suficiente i
dotate cu tehnic modern
Dotarea cu echipamente medicale de generaie nou
nlocuirea generatorului electric cu o unitate nou de capacitate
mare
Autorizarea i dotarea laboratorului de analize medicale
Reabilitare cldire spital
Extindere i Dotare Ambulatoriu spital.
Realizare Cre pentru grupa de vrst 0-3 ani
Mansardare/extindere Grdinia cu program prelungit "Pinocchio"
Amenajare loc de joaca si mini-teren de sport Grdinia cu program
prelungit "Pinocchio"
Reabilitare /reconversie C.T. coala Gimnaziala Avram Iancu
Modernizare teren de sport coala Gimnaziala Avram Iancu
Reabilitare termica coala Gimnaziala Mihai Viteazul
Amenajare curte i teren de sport - Colegiul Tehnic "Victor
Ungureanu
Restaurare /reconversie Conacul Szentkereszty- Bethlen - Liceul
Teoretic "Pavel Dan"
Construire Sala de sport Liceul Teoretic Pavel Dan - local Str. Gh.
Lazr
Construire Sala de sport Liceul Teoretic Pavel Dan - local Str.
Tudor Vladimirescu
Modernizare echipare uniti de nvmnt - dotare material
didactic i material colar toate unitile

191

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OS.

Proiecte
Anul:

2016
Trimestrul.:

I II III

2017
IV

I II III

2018
IV

II

III

2019
IV

I II

III

2020
IV

I II

III

IV

Stimularea nvmntului agricol la Colegiul tehnic


Stimularea nvmntului profesional
Ziua artelor manifestare cultural pentru elevi n sptmna
coala altfel
Realizare Centru Tineret cu o baz sportiv pentru copii i tineri.
Reabilitare i modernizare Casa de cultur Ionel Floaiu
Restaurarea, reabilitarea i reintroducerea n circuitul cultural ca
muzeu, a cldirii Primei coli romneti, datnd din 1879
Realizare Muzeu al industriei metalurgice
Amenajare Ansamblul Wooden Church Park
Reincluderea n patrimoniul cultural al municipiului a Bisericii de
lemn Ghiri de Arie, monument istoric, cu datare documentar din
1740, prins n recensmntul bisericilor din Transilvania
Realizarea Bazin de not (cu rol didactic) acoperit
Reabilitare i modernizare Sala sporturilor Ioan Stanatiev
Reabilitare i modernizare Stadionul municipal Mihai Adam
Reabilitare i modernizare Arena de fotbal Lut
Reabilitare i modernizare Arena de tenis "Vaida Gavril"
Iniiere program Art i via cotidian
Proiect cultural educaional pentru tineri Sptmna tinerei
generaii
Regenerare urban cartier locuine colective (Blocuri)

OS3

Regenerare urban cartier locuine LUT


Mutarea cablurilor de comunicaii i echipare edilitar aeriene n
subteran
Eficientizarea iluminatului public i ambiental
Reabilitarea i modernizarea circulaiilor rutiere i pietonale

192

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA II STRATEGIE

OS.

Proiecte
Anul:

2016
Trimestrul.:

I II III

2017
IV

I II III

2018
IV

II

III

2019
IV

I II

III

2020
IV

I II

III

IV

Extinderea infrastructurii destinate transportului velo


Finalizarea programului de reabilitare / modernizare a reelei de
ap i canalizare.
Pasaj Pietonal peste calea ferata cartier art
Amenajare i modernizare trecere CF la nivel, Str. Ion Raiu
Modernizare trecere CF subterana Str. Laminoritilor
Amenajarea baz de agrement (locaie La Trei Lacuri)
Dotare i amenajare complex Parc Tineretului (Berc)
Protejare i valorificare situri arheologice
OS4 Reabilitarea termic a cldirilor publice i eficientizare energetic
prin utilizarea de energie din surse regenerabile
Reabilitarea termic a cldirilor rezideniale i eficientizare
energetic prin utilizarea de energie din surse regenerabile
Ecologizarea vechii rampe de gunoi a municipiului

OS5

nfiinare Consiliu civic local structur consultativ participativ


de reprezentare a societii civile
nfiinare Consiliul Cultural Consultativ structur consultativ
participativ
Modernizare servicii publice de interes local (echipamente tehnice,
IT) ex.: Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
Cmpia Turzii
Realizarea unui pact teritorial ntre administraia local i mediul
economic din zona de influen
Realizarea unui pact local ntre administraia local i ONG-urile
active n domeniul asistenei sociale

193

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

V MECANISME DE IMPLEMENTARE
Din punct de vedere operaional, implementarea eficient a unei strategii de
dezvoltare local impune participarea i contribuia urmtorilor actori:

Administratori publici

Decideni ai sectorului privat

Directori i nali funcionari ai instituiilor publice i private implicate

Experi din cadrul acelorai instituii

Experi externi.

Mai mult, implementarea unei strategii necesit sprijinul opiniei publice i al massmediei.
Este necesar ca strategia de dezvoltare s nu fie perceput ca punct final al unei elaborri
tehnice care se termin cu faza de pregtire, ci ca un instrument de guvernare a oraului,
care genereaz decizii i aciuni cu valoare strategic pentru dezvoltarea comunitii. O
implementare eficient a strategii de dezvoltare local se bazeaz pe urmtoarele premise:

Capacitatea administraiei locale de a asigura, n cursul procesului de


implementare, un puternic leadership politic i n acelai timp de a crea i activa o
structur solid de management al implementrii n care administraia nu este
singura organizaie activ. Implicarea stakeholderilor / actorilor urbani care au
participat la pregtirea strategiei i ulterior, a unor noi actori relevani care se
recunosc n strategie i consolideaz mprtirea acesteia i a iniiativelor,
genernd un climat favorabil pentru crearea de parteneriate ntre actorii publici i
cei privai;

Activarea proceselor de comunicare n timpul ntregii faze de implementare.


Experiena demonstreaz faptul c, n timpul implementrii strategiilor de
dezvoltare, este dificil s se pstreze viu interesul i participarea la proces: pentru a
evita o "scdere de tensiune" i de implicare este necesar s se informeze n mod
constant actorii implicai n planificare, precum i cetenii cu privire la orice faz,
stadiu de progres al ciclului i cu privire la rezultatele atinse.

Monitorizarea constant a rezultatelor atinse prin implementarea PUI, precum i a


aspectelor procesului de management al implementrii. Monitorizarea permite
evaluare critic a progreselor realizate i furnizarea informaiilor precise i
concentrate pe actorii responsabili de management.

Tipologii de structuri de management


Diverse tipuri de structuri pot fi stabilite pentru managementul implementrii unei
strategii de dezvoltare local . Experiena mai multor orae europene permite identificarea
a trei mari categorii:
a. Managementul implementrii condus de municipalitate. Aceast abordare este
concentrat pe administraie: structurile de management sunt alctuite din reprezentani ai
autoritii locale precum i, n unele cazuri, din reprezentani ai altor administraii locale i /
sau de la alte niveluri teritoriale. Actori locali ONG-uri, asociaii locale i ntreprinderi
194

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

sunt implicai ntr-o anumit msur n implementarea interveniilor individuale care fac
parte din strategie. Cetenii sunt n general informai i / sau consultai n diverse stadii de
implementare a strategiei. Acest tip de structur de management tinde s implice utilizarea
propriilor resurse ale municipalitii.
Actori implicai n implementarea unei strategii
A. Sectorul public (instituii i organizaii care reprezint autoriti publice centrale sau / i
locale):
Instituie
Consiliul Local al
Municipiului Cmpia Turzii
Primria Municipiului
Cmpia Turzii
Agenia Local de Ocupare
a Forei de Munc

Casa de cultur Ionel


Floaiu
Colegiul Tehnic Victor
Ungureanu
Liceul Pavel Dan
coala Gimnaziala Avram
Iancu
coala Gimnaziala Mihai
Viteazul
Grdinia cu Program
Prelungit Pinocchio
Poliia Local

Observaii / caracteristici / interese / resurse


Emite hotrri n probleme de interes local i decide bugetul
de venituri i cheltuieli astfel nct s susin n mod optim
dezvoltarea local.
Responsabil n condiiile legii de administrarea curent a
municipiului i implementarea de politici publice menite s
asigure o dezvoltare durabil a acestuia. Poate mobiliza
resurse semnificative pentru dezvoltare local.
Responsabil cu asigurarea si coordonarea aplicrii politicilor
in domeniul ocuprii forei de munc i formrii profesionale
stabilite la nivel naional si local. Poate iniia i /sau participa
n parteneriat n proiecte privind ocuparea si formarea forei
de munca.
Responsabil pentru viaa cultural a municipiului, ofer
importante resurse umane i de spaiu pentru aciuni cu
caracter cultural. Poate mobiliza resurse importante pentru
proiecte cultural-educative.
Instituie de nvmnt secundar superior. Dispune de
resurse de personal si spaiu pentru proiecte din domeniul
educaiei.
Instituie de nvmnt secundar superior. Dispune de
resurse de personal si spaiu pentru proiecte din domeniul
educaiei.
Instituie de nvmnt primar i secundar inferior. Dispune
de resurse de personal si spaiu pentru proiecte din domeniul
educaiei.
Instituie de nvmnt primar i secundar inferior. Dispune
de resurse de personal si spaiu pentru proiecte din domeniul
educaiei.
Instituie de nvmnt precolar. Dispune de resurse de
personal si spaiu pentru proiecte din domeniul educaiei.
Responsabil cu meninerea ordinii si linitii publice i al pazei
bunurilor precum i cu atribuii in urmtoarele domenii:
circulaia pe drumurile publice, protecia mediului,
desfurarea activitilor comerciale, evidena persoanelor.
Dispune de resurse logistice si de personal in domeniile de
activitate specifice.

195

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Spitalul Municipal Dr.


Cornel Igna
Direcia General de
Asistena Social i
Protecia Copilului - Cluj

Instituie responsabil cu asigurarea asistenei medicale


pentru locuitorii municipiului i ai comunelor arondate. Poate
mobiliza resurse de personal, spaiu si logistica pentru
proiecte din domeniul sntii.
Responsabil la nivel judeean cu aplicarea politicilor i
strategiilor de asisten social n domeniul proteciei
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vrstnice,
persoanelor cu handicap, precum i a oricror alte persoane
aflate n dificultate. Poate mobiliza resurse pentru proiecte din
domeniul asistentei sociale in parteneriat cu instituiile locale.

B. Servicii de interes public de drept privat (furnizori de servicii din diferite domenii care
au atribuii stabilite prin lege sau prin reglementri specifice i care sunt organizate ca
societi comerciale, societi pe aciuni, asociaii etc. dup caz):
Instituie
Compania de Ap Arie

S.C. Domeniul Public S.A.


Cmpia Turzii

SC Compania de Salubritate
Cmpia Turzii S.A.
SC Parc Industrial Cmpia
Turzii S.R.L.

Observaii / caracteristici / interese


Societate comercial responsabil cu operarea serviciilor de
ap i canalizare n zona Turda Cmpia Turzii. Poate
mobiliza resurse financiare, logistice i de personal pentru
proiecte edilitare si de mediu.
Societate comerciala subordonat Consiliului Local,
responsabil cu de ntreinerea si reparaia drumurilor,
ntreinerea si amenajarea spatiilor verzi si a locurilor de
joaca din domeniul public. Dispune de resurse de personal si
echipamente specifice domeniului de activitate.
Societate comercial titular a gestiunii serviciului de
salubrizare n municipiu si comunele nvecinate. Poate
mobiliza resurse financiare, logistice si de personal pentru
proiecte din domeniul salubritii si mediului.
Societate comercial responsabila cu nfiinarea i
administrarea Parcului Industrial Cmpia Turzii. Dispune de
resurse importante de teren i logistic specifice dezvoltrii
mediului de afaceri local.

C. Sectorul privat (parte a economiei orientat spre profit, condus de persoane sau
grupuri naionale sau internaionale i care nu este controlat de stat)
Instituie
Industria Srmei Cmpia
Turzii S.A.
La Lorraine SRL
AGROSEL SRL
REIF Construct S.R.L (Zona
Industriala Reif)

Observaii / caracteristici / interese


Industrie metalurgic, dispune de resurse importante de
teren
Fabricare prod. de panificaie i patiserie
Comercializare semine agricole
Zon Industrial pentru firmele care doresc s se stabileasc
in regiune 44ha.

196

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

D. Sectorul asociativ non-profit: (organizaii - ONG, CBO, etc., din sfera societii civile care
i propun gsirea unor soluii pentru problemele societii, participnd la construcia
unei societi democratice. Aceste organizaii sunt independente fa de stat):
Instituie
Asociaia Pro Assito

Asociaia Femina
Asociaia PAZIA

Asociaii de locatari
Fundaia Romn pentru
Copii, Comunitate i Familie Centrul Comunitar Cmpia
Turzii

Observaii / caracteristici / interese


ONG cu activitate orientat ctre promovarea familiei,
emanciparea femeii, egalitatea de anse dintre femei i
brbai, ocrotirea persoanelor vulnerabile, cultivarea
tolerantei sociale si educarea spiritului civic comunitar.
Poate iniia i /sau participa n parteneriate pentru proiecte
din domeniul social.
ONG ce asigura sisteme integrate de servicii, activiti de
consiliere, informare i consultant n domeniul agrar,
zootehnic i industrial. Organizaia dispune de resurse de
personal, know-how i financiare pentru proiecte de
dezvoltare locala din domeniul agricol si industrial.
ONG cu activiti privind sprijinirea copiilor vulnerabili i
marginalizai pentru a beneficia de un mediu familial
protector, de educaie i de serviciile medicale de care au
nevoie. Poate mobiliza resurse de personal si know-how
pentru proiecte din domeniul social.

E. Ali actori urbani relevani :


Instituie
Culte

Observaii / caracteristici / interese

Comunitatea Urban Arie

Structur asociativ de tip intercomunal creata in vederea


iniierii si implementrii de proiecte complexe de dezvoltare
locala. Poate mobiliza resurse semnificative pentru dezvoltare
local.
Instituie de media locala, poate mobiliza resurse specifice
informrii si diseminrii informaiei
Instituie de media locala, poate mobiliza resurse specifice
informrii si diseminrii informaiei

Turda TV
Ziarul 21

Acest tip de abordare include, de exemplu, crearea urmtoarelor structuri :

Grup director / organism de coordonare alctuit din reprezentani ai autoritii


locale i este responsabil de supervizarea global i de coordonarea procesului de
implementare;

O agenie de implementare sau secretariat, al crui personal vine din administraia


local i de la alte structuri publice cheie i este responsabil de implementarea
coordonrii i managementului curent.

197

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Acest tip de structuri de management, dei nu sunt bazate pe angajamentul formal al


partenerilor neguvernamentali, are avantajul c promoveaz colaborarea ntre diverse
organizaii.
a. Abordarea privind managementul care implic parteneriat ntre autoritatea local,
instituii i organizaiile comunitii locale. n cadrul acestei abordri, reprezentanii
autoritii locale sunt responsabili de management, dar este o implicare foarte clar
a actorilor locali, neguvernamentali n faza de implementare. Actorii relevani din
teritoriu de natur public i privat sunt implicai n structuri de parteneriat
formale. Ulterior, poate fi constituit n mod special o organizaie specific o
comisie sau un parteneriat nregistrat legal care cuprinde o structur de
reprezentare a actorilor locali pentru a asigura implicarea acestora, dialogul cu
autoritile precum i coordonarea ntre structurile de parteneriat existente.
b. Entitate legal separat pentru a gestiona implementarea. Aceast abordare
prevede crearea unui organism extern care s gestioneze implementarea strategiei i
care s adopte un model organizatoric mai adecvat pentru a facilita implicarea
actorilor externi. Un astfel de organism poate avea natur i structur diverse,
incluznd reprezentani ai autoritii locale, reprezentani ai instituiilor regionale,
ONG-uri, reprezentani ai comunitii i ai sectorului privat.

Diagrama Venn a factorilor intersai n implementarea strategiei

198

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

199

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

BIBLIOGRAFIE:
Cri, articole, studii
1. Neme M.N., Mera L., Lechinan V., Bujor E., Deac V., Suciu A. (1998), Cmpia Turzii.
Istorie. Cultur. Civilizaie, Casa Crii de tiin, Cmpia Turzii
2. Neme M.N., Bujor E. (2007), Cmpia Turzii. O istorie a municipiului n date de baz,
Editura Napoca Star, Cluj-Napoca.
3. Pop G.P. (2012), Depresiunea Transilvaniei, Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca.
4. Pop G. P. (2007), Judeul Cluj, Editura Academiei Romne, Bucureti.
5. Urcan I.C. (2012), Studiu de hidrologie urban n Culoarul Depresionar Turda Cmpia
Turzii, tez de doctorat, Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca, Cluj-Napoca.
6. Valceanu D.G., Zulaica L. (2012) Indicele calitii locuirii instrument de evaluare a
calitii locuirii urbane, Revista Urbanism. Arhitectur. Construcii, Vol. 3, Nr. 4.
7. Uehara E. S. (1994), Journal of Health and Social Behavior 35(4): 312.
8. Sitte, C., (1992), Arta construirii oraelor Urbanismul dup principiile sale artistice,
Editura Tehnic, Bucureti.
Strategii i programe
9. Consiliul Judeean Cluj (2006), Planul de dezvoltare al judeului Cluj 2007-2013, ClujNapoca.
10. Consiliul Judeean Cluj (2013), Strategia de Dezvoltare a Judeului Cluj pentru perioada
2014-2020, Cluj-Napoca.
11. Guvernul Romniei, MDRAP (2014), Elaboration of Integration Strategies for Urban
Marginalized Communities, The Atlas of Urban Marginalized Communities n Romania,
Bucureti.
12. Primria Cmpia Turzii (2009), Strategia de dezvoltare a Municipiului Cmpia Turzii
2009-2019, Cmpia Turzii.
13. UBB Cluj-Napoca, Centrul de Cercetri pentru Managementul Dezastrelor (2012), Raport
de mediu pentru Strategia de Dezvoltare a Judeului Cluj pentru perioada 2014-2020,
Cluj-Napoca.
Rapoarte tehnice i documentaii de amenajarea teritoriului i urbanism
14. Comisia European (2001) Carta Alb a Guvernanei Europene, Bruxelles.
15. Comitetul Local pentru Situaii de Urgen (2008), Planul de analiz i acoperire a
riscurilor, Cmpia Turzii.
16. Experiment Proiect (2012), Reactualizare P.U.G. i R.L.U. Municipiul Cmpia Turzii, Jud.
Cluj, Cluj-Napoca.
17. LSS Consulting (2015), Studiu de fezabilitate pentru nfiinare parc industrial Cmpia
Turzii, Cluj-Napoca.
18. MDA Global Audit (2012), Servicii de consultan pentru elaborarea unei documentaii
de fundamentare a potenialului economic local i Planul de aciune pentru relansare
economic local, Cluj-Napoca.
19. PAZIA (2014), Raport de activitate al Asociaiei PAZIA: perioada 01.01.2014-31.12.2014,
Cmpia Turzii.
20. Planul de Dezvoltare Regional Nord-Vest 2014-2020 (versiunea aprilie 2015)

200

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

21. Acordul de Parteneriat 2014 2020


22. Strategia de dezvoltare teritoriala a Romniei (SDTR)
Date statistice
23. INS (2015), Serii de date Tempo 1990-2015, Institutul Naional de Statistic, Bucureti.
24. Institutul National de Statistica, Recensmntul populaiei i al locuinelor 1992, 2002,
2011, date disponibile la http://www.recensamantromania.ro/
25. date oferite de ctre Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna
26. date oferite de Serviciul Public Local de Asisten Social
27. date obinute din interviuri
Webografie
28. site-ul www.campiaturzii.ro
29. http://combinatulsocial.ajofmcj.ro/
30. http://ziuadecj.realitatea.net
31. http://www.digi24.ro
32. http://www.ziare.com/
33. http://skills4jobs.ajofmcj.ro/
34. http://www.ajofmcj.ro/
35. http://posdru.campiaturzii.ro/
36. http://www.mdrap.ro/
37. http://www.fonduri-ue.ro/

201

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

ANEXA 1 ndeplinirea indicatorilor minimali din legea 351 / 2007

Indicatori cantitativi i calitativi minimali de definire a localitilor urbane


(conf. Anexa II Legea 100 /2007*)

Nr.
crt.
1.
2.

Indicatori minimali

8.

Numr de locuitori
Populaia ocupat n activiti
neagricole (% din totalul
populaiei ocupate)
Dotarea locuinelor cu instalaii
de alimentare cu ap
Dotarea locuinelor cu baie i
WC n locuin (% din totalul
locuinelor)
Dotarea locuinelor cu instalaie
de nclzire central (% din
totalul locuinelor)
Numr de paturi n spitale la
1000 de locuitori
Numr de medici la 1000 de
locuitori
Uniti de nvmnt

9.

Dotri culturale i sportive

10.
11.

Locuri n hoteluri
Strzi modernizate (% din
lungimea total a strzilor)
Strzi cu reele de distribuie a
apei (% din lungimea total a
strzilor)
Strzi cu conducte de canalizare
(% din lungimea total a
strzilor) **
Epurarea apelor uzate

3.
4.
5.
6.
7.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

Strzi cu reele de hidrani


exteriori pentru stingerea
incendiilor (% din lungimea
total a strzilor)**
Spaii verzi (parcuri, grdini
publice, scuaruri) m2/locuitor
Depozit controlat de deeuri cu
acces asigurat**

Municipiu

Ora

40.000
85%

10.000
75%

Municipiul Cmpia
Turzii (2011/2012)
NU (sub 40.000 loc.)
DA (cca. 90%)

80%

70%

DA (93,10%)

75%

55%

DA (91,90%)

45%

35%

DA (59,50%)

10

NU (4,14)

2,3

1,8

NU (1,65)

postliceal

liceal sau alt form


de nvmnt
secundar
sli de spectacol,
sli de spectacol,
eventual teatre, instituii biblioteci publice,
muzicale, biblioteci
spaii pentru
publice, stadion, sli de
activiti sportive
sport
100
50
60%
50%

NU
DA (nu are teatru,
instituie muzical,
are biblioteci
publice, stadion)
NU (54)
DA (93,62%)

70%

60%

DA-

60%

50%

racordarea la o staie de
epurare cu treapt
mecanic i biologic

DA

70%

racordarea la o
staie de epurare cu
treapt mecanochimic
60%

15

10

DA (18,02mp)

* Legea 100 din 19.04.2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naional - Seciunea a IV-a - Reeaua de localiti
** Not: pentru indicatorii 13, 15 i 17 nu s-au fcut estimri, fie datorit lipsei datelor, fie datorit lipsei de
relevan a indicatorului (sursa datelor : Studiu de fundamentare n vederea actualizrii PATN seciunea a IVa, Reeaua de localiti).

202

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

ANEXA 2 FIA UNITII ADMINISTRATIV TERITORIALE CMPIA TURZII


Denumire: CMPIA TURZII
Data nfiinrii ca ora: 1952
Declarat municipiu prin Legea nr. 204 din
11/11/1998
Sediu de plas ntre 1925-1950
Suprafa: 2387 HA
Populaie total stabil (2015): 28498 locuiori
Localitatea reedin: CMPIA TURZII
Sate apraintoare:
Denumiri:Localiti componente
Denumiri: Numr localiti: 1
Cod SIRUTA: 55357
Cod potal: 405100

1. LOCALIZARE GEOGRAFIC:
1.1. Poziie (n jude): sud - est
1.2. Coordonate geografice:
Latitudine nordic - 460320;
Longitudine estic 230520
1.3. Altitudine medie: 300m
1.4. Vecini:
nord-est comuna Viioara;
sud-est - comuna Luna
nord - vest municipiul Turda
sud - vest comuna Clrai
2. CADRU NATURAL I PEISAJ:
2.1. Caracteristici ale peisajului (la nivelul
zonei): nivel de antropizare moderat; peisaj
specific de deal i podi cu trupuri compacte
de pduri i pajiti puternic modificate.
2.2. Ape de suprafa:
Ruri: Arie
Pruri: Racoa, Valea Odii Beteag (Valea
Trsnit)
Lacuri naturale: NU
Lacuri artificiale i heletee: DA
2.2. Subregiune climatic: Depresiunea
Transilvaniei

2.3. Vegetaie i faun:


Specii de plante i animale: mamifere
carnivore mici (vulpea, bursucul, dihorul,
vidra), roztoare (iepurele, hrciogul,
oarecele de cmp) sau insectivore (ariciul,
crtia), psri comune i faun piscicol
Culoare de migraie a psrilor: Culoarul
IV Drumul Centro-Europeano-Bulgar
2.4. Caracteristici ale solului:
Tipuri de sol: cernoziomuri argiloiluviale i
slouri i protosoluri aluviale (pe Valea
Arieului)
Fertilitate: soluri cu potenial agricol
ridicat
2.5. Resurse ale subsolului: NU
2.6. Arii naturale protejate: NU
2.7. Peisaj cultural: peisaj antropizat
moderat specific oraelor mono-industriale
dezvoltate n sec. XX.
3. ACCESIBILITATE:
3.1. Rutier: Autostrada Transilvania (A3)
DN 15 (E60)
DJ 150
DC 62
Lungime drumurilor publice - 47 km

203

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

3.2. Feroviar: linie CF 300 / dubl /


electrificat (magistral)
Lungime linie CF = cca. 5km
Staie /halt /anul drii n folosin: 1885
3.3. Aerian: distana minim fa de un
aeroport

Aeroport Internaional Avram Iancu


(Cluj-Napoca) = cca. 47km
Aeroport Transilvania (Trgu Mure) =
cca. 53 km

3.4. Distana ntre ora i municipiul


reedin de jude:

Cmpia Turzii Cluj Napoca = 41 km


(rutier)

3.5. Distana ntre ora i cel mai apropiat


oras:

Cmpia Turzii Turda = 10 km

3.6. Conectare la sisteme de transport


public interurban: DA
NU

3.7. Punct de trecere a frontierei (PCTF):


4. ASPECTE ISTORICE:

4.1. UAT: denumire actual /atestare


documentar /denumiri vechi:

Anul 1219 prima meniune


documentar
Format prin regruparea comunelor
Ghiri-Sncrai i Ghiri-Arie n 1925
cnd se nfiineaz comuna Cmpia
Turzii.

4.2. Apartenen i rol administrativ:

1925-1950 Centru de plas n


Judeul Turda
(1938-1939 comun n inutul
Mure)
1950-1968 ora (din 1952) n
regiunea Cluj
1968 prezent ora / municipiu (din
1998) n Judeul Cluj

5.2. Bilan teritorial:


Nr.
crt.
1.

Folosina terenului

Terenuri cu destinaie
agricol, din care:
Terenuri arabile
Puni
Fnee
Vii
Livezi
2.
Pduri i alte terenuri
cu vegetaie forestier
3.
Ape, bli
4.
Terenuri circulaii i
construcii
Terenuri degradate i
neproductive
TOTAL

Suprafaa
(ha)
1.718

Suprafaa
%
72,25

1.388
270
60
60
23

58,37
11,35
2,52
2,52
0,97

112
520

4,71
21,87

0,21

2.387

100,00

6. STRUCTURA URBANISTIC A
LOCALITILOR
6.1. Tipul de plan
Plan organic Plan
n ntregime prestabilit n
ntregime
-

Combinaii
plan organic
/prestabilit
X

6.2. Funciuni urbanistice principale:

Industriale
Comerciale
Administrative
Educaionale
Asisten sanitar

6.3. Calitatea locuirii (2013)

Locuine /1000 locuitori: 350,8


S locuibil /locuin: 46,7mp
S locuibil /locuitor: 16,4mp
Locuine noi terminate dup 2000:
38,7 (nr. mediu / an) / 1,34 / 1.000
locuitori sau 3,8 / 1.000 locuine
existente
Locuine care dispun de alimentare cu
ap n locuin (2011): 93,1%
Locuine care dispun de canalizare n
locuin (2011): 92,7%
Locuine care au baie n locuin
(2011): 91,9%

5. TERITORIU ADMINISTRATIV (2014)


5.1. Suprafa total: (ha /% din suprafaa
judeului): 2387ha / 0,36%

204

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

7. POPULATIE I CARACTERISTICI
DEMOGRAFICE:

7.1. Populaie la recensminte (locuitori):


1930
4.124
1977
22.409

1941
5.759
1992
29.307

1956
11.514
2002
26.823

1966
17.457
2011
22.223

7.2. Dinamica populaiei: 2015 /1992

2015: 28498
1992: 30409
93,72%

7.3. Micarea natural (2013): natalitate


/mortalitate /spor natural

0,72% / 0,79% / - 0,07%

7.4. Micarea migratorie 1990-2013 (nr.


persoane):
Dup domiciliu:

Sosiri (stabiliri cu domiciliul): 8.105


Plecri (plecri cu domiciliul): 10.219
bilan migrator: -2.114
Dup reedin:

stabiliri cu reedina: 8.592


plecri cu reedina: 14.144
bilan migrator: - 5.552
bilan total (dup domiciliu / dup
reedin): -7% / -18,4%

7.5. Structura pe sexe (F / M): 51,07% /


48,93%
7.6. Structura pe vrste:

0-14 ani: 3.747 persoane (13,15%)


15-64 ani: 20.805 persoane (73,01%)
65 ani i peste: 3.946 persoane
(13,85%)
raport de dependen demografic:
36,98%

8. ECONOMIA
8.1. Fora de munc
Populaie activ ocupat (2011): total / pe
sectoare

36% din total populaie

Sector primar: 1,34%


Sector secundar (industrie, energie,
construcii): 46,28%
Sector teriar (servicii de interes
general): 46,53%
Sector
cuaternar
(cercetare,
educaie): 5,85%

omaj (2014): 771 (din care F: 365; M: 406)


Raport de dependen economic (2014):
218%
8.2. Activiti economice:
Agricultur i zootehnie
Principalele culturi agricole (anul 2014):

Gru 373 ha
porumb 282 ha;
floarea soarelui - 80 ha;
orz, orzoaic 120 ha;
cartofi 98 ha
legume 356 ha

Creterea animalelor i psrilor (anul


2014):

ovine 3.210 capete;


bovine 60 capete;
porcine 1.125 capete;
caprine 20 capete
cabaline 32 capete
psri 8.800 capete;

Industrie:
metalurgie,
prelucrarea
lemnului, alimentar, textil, construcii
Servicii: administrative, educaionale,
asisten medical i social, comer,
gospodrie comunal
Turism (2014):
Numr uniti de cazare
Numr locuri n uniti de
cazare
Hoteluri, pensiuni
Numr locuri n hoteluri

2
60
2
60

Numr turiti: 1314 (n scdere fa de


2013)
8.3. Sector IMM (2014): cca. 1000 firme
nregistrate din care cca. 500 active, respectiv
cca. 17,4 IMM / 1.000 locuitori (sau 34,7 n

205

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

total, comparabil cu media judeului Cluj 38


/ 1.000 i peste media naional de 25 /
1.000).
9. ECHIPAMENTE SOCIO-CULTURALE
9.1. Uniti de nvmnt (2014):

licee: 2
coli primare i generale: 2
grdinie: 2

9.2. Sntate (2013):

spitale / paturi 1 / 108 paturi

ambulatorii 1 (integrat spitalului)

dispensare - 1

cabinete medicale (total) 19

cabinete medicale de familie 12 (1


privat)

cabinete stomatologice - 3

farmacii - 10

10.4. Alimentare cu energie electric (%


gospodrii racordate 2011): 95,8%
10.5. Alimentare cu energie termic (%
gospodrii racordate 2011): 59,5%
10.6. Telecomunicaii (cablu optic /nr.
centrale automate /nr. centrale digitale):
//
10.7. Servicii locale de gospodrie
comunal: DA
11. PATRIMONIU CONSTRUIT
11.1. Zon construit protejat: NU
11.2. Numrul monumente istorice (situri
/ ansambluri / memoriale /comemorative
/total): 6 /7 /- /1 /14 din care 3 de interes
naional (A) i 11 de interes local (B)

9.3 Cultur, sport, recreere (2013 / 2014):

teatre i instituii muzicale: muzee - 1


biblioteci 7 (din care, publice 1)
terenuri sport 2
suprafa spaii verzi 47ha

9.4. Altele

tribunale: judectorii: notari publici: 2


bnci comerciale (sucursale): 4
centre comerciale (peste 1000mp): 3

MI cat. A - Centrul civic comunitar


interbelic Cmpia Turzii, Clubul
muncitoresc - Casa de cultur "Ionel
Floaiu" (1939), Biserica ortodox
(1939)
MI de interes naional (L5 /2000): NU
(n Turda, exist 3MI incluse n legea 5
/ PATN: Casa Bathory, Castrul roman
i oraul roman Potaissa)

11.3. Propuneri zone construite protejate


(cf. PUG 2012):

10. GOSPODRIE COMUNAL (2013)


10.1. Alimentare cu ap (lungime simpl
reea /% gospodrii racordate): 53,2km

10.2. Canalizare menajer (lungime simpl


reea /%gospodrii racordate): 59km
Staii de epurare (trepte /capacitate /anul
drii n folosin): DA (reabilitat n 2013)

10.3. Alimentare cu gaze naturale (gaze


distribuite /% gospodrii racordate):
11.132mc (din care 8.067mc pentru uz casnic

SRMP pe teritoriul administrativ: DA.

Nucleul Central: Centrul civic


comunitar interbelic, Parcul
central loan Floaiu, Biserica
reformat-calvin, Primria,
Scuarul Primriei, Conacul
Paget, Scuarul cu bustul lui M.
Viteazul.
Ansamblul de arhitectur
"Colonia Maria": locuine
pentru salariaii din Industria
Srmei i Arena de tenis "Vaida
Gavril".
Ansamblul de arhitectur:
locuine colective str.
Retezatului i str. A. Vlaicu.
Ansamblul de arhitectur:
locuine cuplate str. George
Enescu i str. 9 Mai

206

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

12. ELEMENTE CULTURALE i DE CULT


12.1. Obiceiuri / manifestri etnofolclorice: jocul popular, eztoarea
rneasc

2 ansambluri folclorice, corul Astra,


fanfara Promenada

12.2. Festivaluri: Zilele municipiului,


Festivalul internaional Flori de pe Arie,
Ziua Recoltei, Festival de fanfar.
12.3. Culte: 9 culte; 17 lcauri de cult
Culte principale: ortodox, reformat-calvin,
penticostal, greco-catolic, romano-catolic,
baptist, adventist, neoprotestant, Martorii lui
Iehova

Protopopiatul Arie al Bisericii


Greco-Catolice

Reabilitare Bloc de locuine sociale


strada Gh. Bariiu nr. 36
Zona de agrement i fntna arteziana
cartier Sud-Est strada Gh. BariiuOelarilor
Fntna arteziana strada Plopilor
Monument destinat aviatorilor militari
Extindere reea electrica cartier nou
art, strada G. Cobuc, str. G. Enescu,
strada Nicolae Titulescu, strada Emil
Racovia (zone de locuine noi)
Sistem monitorizare trafic
Cofinanare proiect "Extinderea i
reabilitarea sistemelor de ap i ap
uzata n regiunea Turda- Cmpia Turzii",
proiect derulat prin Compania de Ap
Arie S.A
15.2. Proiecte cu finanare extern:
Fonduri Structurale

13. STAREA MEDIULUI i BIODIVERSITATE


13.1. Calitatea aerului: n general bun;
poluare intermitent datorit emisiilor de
noxe industriale i local de-a lungul DN;
poluare fonic
13.2. Calitatea apelor: medie spre ridicat
13.3. Calitatea solurilor: relativ bun;
afectat local de activiti agricole
13.2 Specii protejate: NU
15. INVESTIII I PROIECTE CU FINANARE
EXTERN
15.1 Investiii importante realizate n
intervalul 2010 prezent
Construire hala agroalimentara piaa
Unirii municipiul Cmpia Turzii
Achiziie teren pentru dezvoltare Parc
Industrial
Extindere sediu Impozite i taxe locale
Reparare pod peste rul Arie amplasat
pe DC Cmpia Turzii-Plosco km
1+297,54
Reabilitare pod peste prul Racoa,
amplasat pe DJ 150, km 0+464, strada
G. Cobuc
Construire incubator de afaceri
Extindere sediu Primria Cmpia Turzii

OMERII DIN CMPIA TURZII SPRE O


NOU MESERIE - Programul Operaional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007- 2013 (POSDRU); Axa prioritar nr. 5
Promovarea msurilor active de
ocupare - Domeniul major de intervenie
5.1 "Dezvoltarea i implementarea
msurilor active de ocupare proiect
implementat.

VEST-NORD-VEST STARTUPPROMOVAREA CULTURII


ANTREPRENORIALE i FINANTAREA
TINERILOR INTREPREINZATORI Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
2007- 2013; Axa Prioritar 3 Creterea
adaptabilitii lucrtorilor i a
ntreprinderilor - Domeniul major de
intervenie 3.1 Dezvoltarea
antreprenorialului, prin sprijinirea
indivizilor pentru iniierea afacerilor proiect n curs de implementare.

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT


AL DEEURILOR PENTRU JUDEUL CLUJ
proiect n curs de implementare.

207

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Altele

COOPERARE INTER-REGIONAL PRIN CETENI EUROPENI finanare


prin Comisia European- EACEA* programul Europa pentru Ceteni
proiect implementat.

INSTRUMENTE i BAZE DE DATE


INTEGRATE DESTINATE AMENAJRII
TERITORIULUI N AREALUL CUA**
proiect implementat.
* Education, Audiovisual and Culture Agency
Executive Agency
** Comunitatea Urban Arie
16. BUGETUL LOCAL

2014
2013
2012
2011
2010

Venituri
(mii ron)
37.770
39.630
31.140
33.096
36.276

Cheltuieli
(mii ron)
41.995
41.630
34.851
36.625
35.855

C/V
(%)
111,2
105,0
111,9
110,7
98,8

208

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

ANEXA 3 SD-MCT proces participativ (ateliere, interviuri, chestionare)


Conceptele de design participativ i guvernan participativ capt din ce n ce mai
mult importan att la nivel european cat i naional. n cadrul elaborrii SD-MCT 20152020 au fost implementate o serie de instrumente ce au permis consultarea i implicarea
comunitii n procesul de planificare strategic. Printre acestea s-au numrat atelierele
tematice de lucru, interviul sociologic, i chestionare pentru actorii locali de important
strategic.
Obiectivul general al atelierelor de planificare strategic a fost informarea, consultarea,
activarea i implicarea tuturor actorilor locali reprezentativi din mediul public, privat precum
i a comunitii din Cmpia Turzii n definirea strategiei pentru dezvoltarea municipiului.
Primul atelier participativ dintre cele trei programate n cadrul proiectului de elaborare
a Strategiei de dezvoltare a Municipiului Cmpia Turzii 2015-2020 (SD-MCT) - avnd tema
Probleme urbane i elemente de potenial n Municipiul Cmpia Turzii a fost organizat n
data de 2 iulie 2015.
Obiectivele specifice ale primului Atelier (At.1) au fost:
alctuirea unui nucleu reprezentativ al actorilor locali i identificarea posibilitii de
constituire a unui grup de lucru care s participe / s se implice pe parcursul ntregului
proces participativ al proiectului;
identificarea principalelor probleme sectoriale i spaiale cu care se confrunt
municipiul i comunitatea local privind Problemele urbane i elementele de potenial n
Municipiul Cmpia Turzii
Lucrrile atelierului s-au desfurat conform agendei propuse i n intervalul stabilit
(09.00-16.00), avnd trei componente principale:
Sesiune introductiv, plenar prezentri de definire a proiectului, scopului
proiectului, mod de abordare a procesului participativ i metodologie de lucru.
Sesiunea de lucru n grupe, a cror activitate a fost facilitat i moderat de echipa
de proiect:
a)

Grupa 1-a, cu temele: economie i resurse umane;

b) Grupa a 2-a, cu temele: infrastructuri tehnice i dezvoltare urban


Sesiune final, plenar, cu prezentarea rezultatelor grupelor de lucru, concluzii i
paii urmtori n cadrul proiectului.
n cadrul primei pri a atelierului, la sesiunea plenar, au fost prezeni cca. 40 de
participani cu o prezen semnificativ din partea Primriei (cca. 15 persoane). Sectorul
public a fost cel mai bine reprezentat, prin participarea, alturi de reprezentanii
administraiei locale, a instituiilor din domeniile educaiei, sntii, culturii precum i ai
unor servicii de gospodrie comunal. La sesiunile de lucru au participat cca. 25 de persoane
n cadrul a 2 grupuri relativ egale. Fiecare grup a identificat o serie de probleme cu caracter
sectorial sau spaial, care au fost discutate i ierarhizate, identificndu-se n final o serie de
probleme cu caracter prioritar. Rezultatele atelierului au fost prelucrate de echipa de
elaborare i implementate n SDM-CT 2015-2020.

209

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Atelierele participative II i III programate n cadrul proiectului de elaborare a Strategiei


de dezvoltare a Municipiului Cmpia Turzii 2015-2020 (SD-MCT) au fost organizate n datele
de 14-15 septembrie 2015. Temele abordate n cadrul celor dou ateliere au fost: Definirea
viziunii i obiectivelor strategice pentru Municipiul Cmpia Turzii 2020 pentru atelierul II
(At.2) respectiv Prioriti i mecanisme de implementare pentru atelierul III (At.3). Acestea
au continuat n mod firesc procesul nceput cu primului atelier desfurat n luna iulie ce a
urmrit identificarea problemelor i elementelor de potenial i au precedat finalizarea
strategiei.
Obiectivele specifice ale Atelierului II (At.2) au fost:
discutarea i validarea Analizei SWOT i a diagnosticului prezentate n cadrul
atelierului de echipa de elaborare;
identificarea i definirea viziunii de dezvoltare orizont 2020, respectiv validarea i
/sau amendarea versiunii preliminare prezentate de echipa de elaborare;
identificarea i stabilirea obiectivelor strategice pentru rezolvarea problemelor i
valorificarea elementelor de potenial respectiv validarea i /sau amendarea versiunii
prezentate de echipa de elaborare.
Obiectivele specifice ale Atelierului III (At.3) au fost:
identificarea unei liste de proiecte prioritare, orizont 2020, n concordan cu
viziunea i obiectivele stabilite n procesul participativ;
identificarea unor posibile mecanisme de implementare i monitorizare eficient a
SD-MCT.
Lucrrile atelierelor s-au desfurat conform agendelor propuse, n intervalul 12.00-17.00
n ziua de 14 septembrie (At. 2) i n intervalul 8.30-14.15 n ziua de 15 septembrie (At. 3).
Atelierul II (At2) organizat n prima zi de lucru a avut trei componente principale:
o sesiune introductiv, plenar care a cuprins prezentri privind evoluia i stadiul
actual al proiectului, urmate de discuii pe marginea materialelor prezentate n mapa
participantului;
o sesiunea de lucru n grupe, a cror activitate a fost facilitat i moderat de echipa
de proiect; grupele de lucru tematice au fost organizate astfel:
a)

grupul de lucru pe domeniile economie i resurse umane;

b) grupul de lucru pe domeniile infrastructuri tehnice i dezvoltare urban

o sesiune final plenar, cu prezentarea sintetic a rezultatelor grupelor de lucru.

Atelierul III (At3) a fost organizat n cea de-a doua zi de lucru i a avut de asemenea trei
momente principale:

sesiune plenar de prezentare a rezultatelor At.2 i a propunerilor strategice


identificate de grupurile de lucru tematice cu validarea n plen a SWOT, diagnostic,
viziune i obiective;

sesiune de lucru (n plen) n cadrul creia au fost identificate principalele direcii de


dezvoltare i a fost formulate propuneri de proiectele prioritare n viziunea actorilor
locali;

210

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

sesiune plenar final de prezentarea a posibilelor mecanisme de implementare i


monitorizare i concluzii.

Atelierele tematice din zilele de 14-15 septembrie 2015 au reunit peste 40 de participani
reprezentativi pentru actorii i comunitatea local din municipiul Cmpia Turzii ilustrnd un
interes n cretere pentru proiectul de strategie de dezvoltare local. Interveniile
participanilor au indicat preocuparea pentru starea i evoluia oraului i totodat existena
a numeroase idei i iniiative care pot fi puse n practic n viitorul apropiat. Discuiile,
interveniile i comentariile participanilor au relevat preocuparea major pentru crearea de
locuri de munc atractive, educaia tinerei generaii, modernizarea infrastructurilor tehnice
i sociale, eficientizarea consumurilor energetice i punerea n valoare a elementelor de
patrimoniu natural i cultural. Rezultatele atelierelor au fost valorificate prin integrarea lor
n urma unui proces de structurare i prelucrare, n strategia final.
Pregtirea atelierelor a beneficiat de sprijinul susinut i constant al PMCT pentru
contactarea participanilor, transmiterea informaiilor ctre acetia i asigurarea logisticii
generale a evenimentelor.
Considernd importana sporit a problemelor de ordin social i economic din municipiul
Cmpia Turzii precum i lipsa unor actori locali de la atelierele de lucru au fost organizate cu
sprijinul Primriei Municipiului Cmpia Turzii, n cadrul procesului de elaborare a Strategiei
de Dezvoltare a Municipiului Cmpia Turzii, o serie de interviuri/discuii intre reprezentani
ai colectivului de elaborare din domeniile social, economic i mediu i o parte din actorii
locali reprezentativi. Sesiunile de interviuri s-au desfurat n perioada 30-31 Iulie 2015.
In cadrul activitii au fost realizate 20 de interviuri att cu reprezentanii administraiei
locale i instituiilor al cror domeniu de activitate face parte din domeniile de interes (ex:
Spitalul Municipal Cmpia Turzii, Liceul Teoretic Pavel Dan) cat i cu reprezentani ai
societii civile (ONG) i mediului privat. n cadrul interviurilor au fost atinse teme specifice
domeniului de activitate al instituiei reprezentate i aspecte generale privind problemele i
viziunea de dezvoltare a municipiului Cmpia Turzii.
In urma interviurilor echipa de elaborare a obinut informaii importante despre stadiul
actual al dezvoltrii municipiului Cmpia Turzii i despre posibile proiecte i direcii de
dezvoltare ulterioare pentru fiecare tip de actor urban implicat. Concluziile interviurilor au
fost sintetizate de colectivul de elaborare i integrate n cadrul Strategiei de Dezvoltare a
Municipiului Cmpia Turzii.
Pentru completarea informaiilor privind principalele probleme, direcii de dezvoltare i
proiectele specifice pentru fiecare tip de actor implicat au fost trimise spre completare i o
serie de chestionare. Prin natura ntrebrilor (deschise) adresate i datorit tipului mai lung
de reacie cele 25 de chestionare completate au introdus elemente noi att n faza de
analiz ct i n cea de propunere din cadrul elaborrii SD-MCT 2015-2020.
Ambele activiti (interviuri, chestionare) au fost organizate cu sprijinul logistic i
organizatoric al Primriei Municipiului Cmpia Turzii.
In ansamblu , n cadrul activitilor participative s-a remarcat interesul i preocuparea
actorilor locali pentru problemele i proiectele de dezvoltare ale municipiului Cmpia Turzii
rezultatele fiind integrate n strategie. Astfel SD-MCT 2015-2020 este un instrument
administrativ asumat ce rspunde nevoilor comunitii i beneficiaz de sprijin din partea
acesteia att n faza de elaborare cat i n fazele de implementare.
211

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

ANEXA 4 Instituii implicate n demersul participativ

Lista instituii reprezentate n cadrul


atelierelor de lucru (ordine alfabetica):
-

Asociaia Pro Assito


Asociaia PAZIA
Asociaii de locatari (Administratori)
Biserica Greco-Catolica
Casa de cultura Ionel Floaiu
Colegiul Tehnic Victor Ungureanu
Compania de Ap Arie
Comunitatea Urban Arie
Consiliul Local Cmpia Turzii
Direcia de Sntate Public
Direcia General de Asistena Social
i Protecia Copilului - Cluj
Liceul Pavel Dan
Primria Cmpia Turzii (Primar,
Viceprimar, Administrator public,
toate serviciile)
S.C. Domeniul Public S.A. Cmpia
Turzii
SC Compania de Salubritate Cmpia
Turzii S.A.
SC Parc Industrial Cmpia Turzii S.R.L.
SC Tefir Import Export S.R.L
Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna
coala Gimnaziala Avram Iancu
coala Gimnaziala Mihai Viteazul
Turda TV
Ziarul 21

Serviciul Public Local de Asisten


Social

Lista instituii ce au rspuns la chestionare


(ordine alfabetica):
-

Asociaia PAZIA
SC Compania de Salubritate Cmpia
Turzii S.A.
Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna
Fundaia Romn pentru Copii,
Comunitate i Familie - Centrul
Comunitar Cmpia Turzii
Grdinia cu Program Prelungit
Pinocchio
Liceul Pavel Dan
Colegiul Tehnic Victor Ungureanu
coala Gimnaziala Mihai Viteazul
coala Gimnaziala Avram Iancu
Primria Cmpia Turzii (S.R.I.A.P.,
A.T.U., etc)

Nota: toate demersurile cu caracter


participativ (ateliere, interviuri, chestionare)
au fost realizate cu sprijinul i participarea
Primriei Cmpia Turzii reprezentata de Dl.
Primar Radu Hanga, Dl. Viceprimar Avram
Gal, Dl. Administrator Public Petre Pop i
S.R.I.A.P.

Lista instituii ce au participat la sesiunile de


interviuri (ordine alfabetica):
-

Asociaia PAZIA
Direcia de Control Ageni Economici
Direcia de Mediu
Hotel A3 - La Cmran
Pensiunea i centrul de agrement La
Broscua
Agenia Local de Ocupare a Forei de
Munc
Casa de Cultur
coala Gimnazial Avram Iancu
Asociaia Femina
Liceul Pavel Dan
Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna
Poliia Local
Primria Cmpia Turzii
Serviciul Administrarea Pieelor
Serviciul de Evidena Populaiei

212

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

ANEXA 5 Fonduri structurale 2014-2020


n perioada anterioar de finanare 2007-2013, finanarea cu fonduri structurale pentru
investiii n orae s-a realizat prin intermediul politicii naionale de sprijinire cu precdere a
polilor de cretere (7) i polilor de dezvoltare urban (13), care s-au regsit n situaia
preferenial de a beneficia de fonduri special alocate i de posibilitatea de a le accesa cu o
uurin mai mare pentru investiii integrate la nivel urban i metropolitan. Centrele urbane
precum Municipiul Cmpia Turzii s-au regsit ntr-o concuren permanent pentru
atragerea de finanare din fondurile rmase n urma distribuiei ctre poli.
Perioada 2014-2020 prezint oportuniti mai mari de dezvoltare pentru municipii mici i
mijlocii precum Cmpia Turzii; alocarea preferenial se realizeaz n baza existenei unui
document strategic de dezvoltare integrat i a prevederilor acestuia, existnd avantajul
finanrii cu prioritate i a alocrii de puncte suplimentare la evaluarea proiectelor depuse
pe toate programele operaionale naionale, att timp ct acestea sunt cuprinse ntr-o
strategie integrat de dezvoltare precum cea de fa.
Avantajul acestei abordri este reprezentat de egalizarea anselor ntre marile metropole
i centrele urbane de dimensiuni mai reduse, oferind oportunitatea celor din urm care iau dezvoltat documente strategice de nalt calitate s beneficieze de un aport financiar n
realizare prioritilor de dezvoltare similar cu municipii-pol precum Cluj Napoca, Timioara,
Iai .a. Aceast oportunitate trebuie valorificata de Cmpia Turzii, n procesul de afirmare al
acesteia n reeaua policentric de centre urbane din cadrul regiunii Nord-Vest.

Contextul European Strategia Europa 2020


Obiectivul general al strategiei l reprezint transformarea Uniunii ntr-o economie
inteligent, durabil i favorabil incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocuprii forei
de munc, al productivitii i pentru a asigura coeziunea economic, social i teritorial.
Cele trei prioriti stabilite n cadrul acestei strategii sunt: cretere inteligent, cretere
durabil i cretere incluziv, prioriti ce se materializeaz ntr-o serie de inte grupate sub
5 obiective:
1. Ocuparea forei de munc - o rat de ocupare a forei de munc de 75 % n rndul
populaiei cu vrste cuprinse ntre 20 i 64 de ani
2. Cercetare i dezvoltare - alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare i dezvoltare
3. Schimbrile climatice i utilizarea durabil a energiei - reducerea cu 20% a emisiilor
de gaze cu efect de ser (sau chiar cu 30%, n condiiifavorabile) fa de nivelurile
nregistrate n 1990 i creterea ponderii surselor de energie regenerabile pn la
20%, creterea cu 20% a eficienei energetice
4. Educaie - reducerea sub 10% a ratei de prsire timpurie a colii, creterea la peste
40% a ponderii absolvenilor de studii superioare n rndul populaiei n vrst de 3034 de ani
5. Lupta mpotriva srciei i a excluziunii sociale - reducerea cu cel puin 20 de
milioane a numrului persoanelor care sufer sau risc s sufere de pe urma srciei
i a excluziunii sociale

213

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Contextul regional PDR 2014 -2020


Pornind de la obiectivele generale Europene i de la cele 11 obiective tematice ce vizeaz
dezvoltarea integrat a tuturor palierelor sociale, economice, infrastructurale,
administrative i de mediu, Planul Regional de Dezvoltare 2014-2020 al Regiunii Nord Vest
i propune o serie de prioriti de investiii care s contribuie la obiectivul general de
dezvoltare al regiunii, anume Creterea economiei regionale prin dezvoltare
multidimensional i integrat pentru diminuarea disparitilor intra- i inter-regionale i
creterea standardului de via regional:
1. Creterea competitivitii economice a regiunii i stimularea cercetrii i inovrii
Prioritate de investiie 1.1. mbuntirea competitivitii IMM-urilor i a
microntreprinderilor i creterea gradului de internaionalizare ale acestora
Prioritate de investiie 1.2. Sprijinirea i promovarea activitilor de CDI
Prioritate de investiie 1.3. Dezvoltarea i ncurajarea antreprenoriatului
Prioritate de investiie 1.4. Dezvoltarea i valorificarea potenialului turistic
2. Creterea accesibilitii regiunii, a mobilitii locuitorilor, mrfurilor i a informaiilor
Prioritate de investiie 2.1. Dezvoltarea unui sistem de transport durabil i sustenabil
Prioritate de investiie 2.2. mbuntirea accesului la infrastructura TIC i creterea
atractivitii utilizrii reelelor de ctre mediul privat i public
3. Creterea calitii vieii locuitorilor din regiune
Prioritate de investiie 3.1. Investiii n educaie, servicii sociale i de sntate i n
mbuntirea calitii serviciilor din aceste domenii
Prioritate de investiie 3.2. Dezvoltarea capitalului uman
Prioritate de investiie 3.3. Promovarea incluziunii sociale i combaterea srciei n
zonele urbane i rurale
Prioritate de investiie 3.4. Dezvoltarea capacitii administrative regionale
4. Protecia mediului natural i antropic, utilizarea eficient a resurselor i reducerea
emisiilor poluante
Prioritate de investiie 4.1. Promovarea eficienei energetice n sectorul public i
privat
Prioritate de investiie 4.2. Protecie mpotriva efectelor schimbrilor climatice
Prioritate de investiie 4.3. Protejarea biodiversitii i a resurselor naturale (ap,
aer, sol)
Prioritate de investiie 4.4. Dezvoltare urban durabil
Prioritate de investiie 4.5. Dezvoltarea infrastructurii de mediu n sectoarele ap i
deeuri
Prioritate de investiie 4.6. Dezvoltarea sustenabil a patrimoniului cultural i
construit
Importana corelrii prioritilor de dezvoltare regional cu cele la nivel local, pentru
Muncipiul Cmpia Turzii, este relevant n condiiile politicii de finanare European la
nivelul regiunilor NUTS 2 o problematic comun la nivel local i regional i crearea unor
direcii comune faciliteaz atragerea i utilizarea fondurilor structurale contractabile prin
Programele Operaionale noi pentru perioada 2014-2020

214

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Programul Operaional Regional (POR) 2014-2020


POR reprezint principalul instrument de finanare pentru orae prevzut n Acordul
Romniei de Parteneriat cu Uniunea European i vizeaz implementarea de iniiative
complexe de dezvoltare urban pentru perioada 2014-2020 (cu termen de implementare
pn n anul 2022). Prevederile POR pornesc de la probleme i premise valide i n Muncipiul
Cmpia Turzii, precum:

Un sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra


competitivitii economiilor regionale i locale
Consumuri energetice ne-sustenabile i potenial de economisire ridicat n
infrastructurile publice, inclusiv cldiri publice, precum i la nivelul cldirilor
rezideniale
Nivel ridicat de emisii de gaze cu efect de ser i poluare generate de transportul
rutier la nivelul zonelor urbane
Zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunztor la nivelul oraelor
din Romnia
Infrastructurile educaionale, de sntate i de servicii sociale subdimensionate
mpiedic incluziunea social i dezvoltarea capitalului uman

n consecin, obiectivele de dezvoltare ale Municipiului Cmpia Turzii iau n considerare


urmtoarele oportuniti de finanare, materializate prin axele prioritare i prioritile de
investiii prevzute n POR 2014-2020:Axa Prioritar 1: Promovarea transferului tehnologic
Prioritate de investiie 1.1. Promovarea investiiilor n C&I, dezvoltarea de legturi i
sinergii ntre ntreprinderi, centrele de cercetare i dezvoltare i nvmntul
superior, n special promovarea investiiilor n dezvoltarea de produse i de servicii,
transferul de tehnologii, inovarea social, eco-inovarea i aplicaiile de servicii
publice, stimularea cererii, crearea de reele i de grupuri i inovarea deschis prin
specializarea inteligent, precum i sprijinirea activitilor de cercetare tehnologic
i aplicat, liniilor-pilot, aciunilor de validare precoce a produselor, capacitilor de
producie avansate i de prim producie, n special n domeniul tehnologiilor
generice eseniale i difuzrii tehnologiilor de uz general
Prioritatea rspunde necesitilor Municipiului Cmpia Turzii de a-i adapta structura
activitilor de cercetare-dezvoltare i inovare (CDI) i de a o aduce la standarde europene,
asigurnd concentrarea conform principiilor de specializare inteligent investiiilor n
domeniile economiei care au cel mai mare potenial de cretere i angajare a forei de
munc deja calificate anterior. Proiecte prioritare finanabile:

Contractarea de servicii tehnologice i consultan specializat pentru proiecte de


infrastructura de afaceri precum: Echipare i extindere Parc Industrial, Realizarea
unui Centru de colectare i procesare legume-fructe, Amenajarea unui sistem local
de irigaii etc.;
Crearea de incubatoare tehnologice i de afaceri (ITA), centre de transfer tehnologic
(CTT), oficii de legtur cu industria (OLI) n scopul atragerii de investitori.

215

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

1. Axa Prioritar 2: mbuntirea competitivitii ntreprinderilor mici i mijlocii


Prioritate de investiie 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, n special prin
facilitarea exploatrii economice a ideilor noi i prin ncurajarea crerii de noi
ntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Prioritatea rspunde necesitaii de sprijin pentru dezvoltarea antreprenorial la nivel
local. Transformrile recent survenite n sectorul economic din Cmpia Turzii suprapuse cu o
oarecare fractur ntre mediul de afaceri i restul comunitii determin efecte negative ce
se reflecta n nivelul de trai, oferta sraca pe piaa muncii, rata migraiei populaiei, .a. n
aceste condiii ncurajarea i sprijinul iniiativei private i a investiiilor sunt prioriti
europene i locale de prim rang . Proiecte finanabile:

Construcia, extinderea i modernizarea spaiului de producie/ servicii ale microntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale i necorporale;
Crearea de incubatoare i acceleratoare de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor
aferente;
Crearea unui ghid de investiii pentru atragerea de noi investitori n parcul industrial
Cmpia Turzii, inclusiv a unui site de prezentare;
Dezvoltarea de sisteme care utilizeaz sure regenerabile sau alterative de energie
pentru eficientizarea activitilor productive economice deja existente n municipiu;
Prioritate de investiie 2.2. Sprijinirea crerii i extinderea capacitilor avansate de
producie i dezvoltarea serviciilor

Prioritatea reprezint o oportunitate de finanare a IMM-urilor cu o vechime mai mare


de 1 an pentru mbuntirea capacitilor avansate de dezvoltare a produselor i a
serviciilor, n vederea creterii competitivitii locale. Proiecte finanabile:

Construcia /modernizarea i extinderea spaiului de producie/servicii IMM, inclusiv


dotare cu active corporale i necorporale
Activiti necesare pentru parcurgerea i implementarea procesului de certificare a
produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, n vederea promovrii
produselor locale ale municipiului pe piaa naional i internaional;
Instrumente de vnzare on-line, facilitarea comerului i inovaii specifice;
Activiti specifice procesului de internaionalizare (participarea la trguri i expoziii
internaionale, investiii n adaptarea proceselor tehnologice de producie la
sistemele de certificare i standardizare specifice pieelor de export, etc), cu aport
potenial valoros asupra atragerii de parteneri de investiii la nivel local i asupra
relansrii economice locale n Cmpia Turzii.

2. Axa Prioritar 3: Sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de carbon


Prioritate de investiie 3.1. Sprijinirea eficienei energetice, a gestionrii inteligente
a energiei i a utilizrii energiei din surse regenerabile n infrastructurile publice,
inclusiv n cldirile publice, i n sectorul locuinelor

216

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

O prioritate necesar pentru dezvoltarea durabil a mun. Cmpia Turzii, aceasta prevede
mobilizarea investiiilor n renovarea fondului de cldiri rezideniale i comerciale (att
publice ct i private), sprijinind msuri de eficien energetic a cldirilor, inclusiv izolarea
termic, reabilitarea i modernizarea sistemelor de nclzire i a reelelor i instalaiilor,
iluminat i sistemul de management energetic al cldirii, etc.. Proiecte finanabile:
Regenerarea zonelor de locuine colective prin mbuntirea izolrii termice,
consolidri, reabilitri i modernizri ale instalaiilor termice, utilizarea surselor
regenerabile de energie, implementarea sistemelor de management energetic, etc.
nlocuirea corpurilor de iluminat public existente cu soluii inteligente, cu eficien
energetic ridicat (sistem de telegestiune a iluminatului public, panouri fotovoltaice
n centru, etc.)
Prioritate de investiie 3.2. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de
dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, n particular zone urbane, inclusiv
promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urban i a unor msuri relevante
pentru atenuarea adaptrilor
P.I. 3.2 reprezint o prioritate-cheie pentru dezvoltarea mobilitii durabile n mun.
Cmpia Turzii, sub umbrela creia se pot dezvolta urmtoarele proiecte finanabile:
Proiect Pilot de introducere a transportului public n Municipiul Cmpia Turzii:
Dezvoltarea sprijinit de fonduri UE a transportului public urban la nivel municipal,
prin achiziia de material rulant electric i vehicule ecologice, realizarea traseelor TP,
realizare de staii i terminale, sisteme de e-ticketing, reabilitarea infrastructurii
rutiere pe cile i traseele de rulare, etc.
Extinderea infrastructurii destinate transportului velo, prin investiii de creare a unei
reele de piste de biciclete la nivel municipal, a unui sistem de staii self-service sau
puncte de parcare i nchiriere;
Crearea de zone i trasee pietonale n zona central i introducerea msurilor de
reducere a traficului auto n zonele rezideniale
Realizarea unui Plan de Mobilitate Urban Durabil al municipiului Cmpia Turzii
Realizarea unui sistem de monitorizare i management al traficului n zona municipal
i a altor investiii destinate reducerii emisiilor de CO2 n zona urban (ex.
implementarea perdelelor forestiere i a aliniamentelor de arbori prevzute prin PUG
2012)
3. Axa Prioritar 5: mbuntirea mediului urban i conservarea, protecia i
valorificarea durabil a patrimoniului cultural
Prioritate de investiie 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea i dezvoltarea
patrimoniului natural i cultural
n condiiile existenei, n Mun. Cmpia Turzii, a unui patrimoniu cultural nevalorificat i
neintrodus n circuitul turistic-economic, principalele aciuni la nivel local finanabile trebuie
s se concentreze asupra unor aciuni de tipul:

Restaurrii, conservrii i proteciei monumentelor istorice din municipiu incluse pe


lista LMI 2010 i a ansamblurilor din arealele protejate propuse prin PUG 2012;
217

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Dotrii interioare i exterioare a patrimoniului cultural i realizarea de activiti de


promovare turistic;
Reabilitare i modernizare Casa de cultur Ionel Floaiu; Restaurarea, reabilitarea
i reintroducerea n circuitul cultural ca muzeu, a cldirii Primei coli romneti
datnd din 1879 etc.
Prioritate de investiie 5.2. Realizarea de aciuni destinate mbuntirii mediului
urban, revitalizrii oraelor, regenerrii i decontaminrii terenurilor industriale
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii polurii aerului i promovrii
msurilor de reducere a zgomotului

O prioritate esenial pentru regsirea valenelor competitive ale municipiului Cmpia


Turzii i pentru regenerarea urban a spaiului public, aceasta prevede investiii ce se pot
regsi n urmtoarea list de prioriti finanabile:

Investiii pentru demolarea imobilelor existente, decontaminare i reconversie a


zonelor industriale aflate n proprietatea privat a municipalitii n scopul refuncionalizrii din punct de vedere economic a acestora;
n conjuncie cu P.I. 3.2, realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliti, crearea de
trotuare, n special n zonele din interiorul ansamblurilor de locuine colective
(cartierul Blocuri), acolo unde acestea lipsesc;
Amenajarea de spaii verzi i faciliti de recreere (parcuri, locuri de joac pentru
copii, terenuri de sport);
Sporirea atractivitii spaiului public din zona central i zonele dense de locuine:
instalarea de Wi-Fi, dotarea cu mobilier urban;
Modernizarea strzilor urbane din zonele foste industriale i racordarea acestora din
urm la reelele tehnico-edilitare publice.

4. Axa Prioritar 6: mbuntirea infrastructurii rutiere de importan regional


Prioritate de investiie 6.1. Stimularea mobilitii regionale prin conectarea
nodurilor secundare i teriare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale
Prioritatea vizeaz determinarea creterii gradului de mobilitate a persoanelor i
bunurilor, asigurnd accesul facil i rapid i o adaptabilitate mai ridicat a populaiei la
nevoile pieei forei de munc. Oportunitatea realizrii de investiii n infrastructura rutier
nseamn de asemenea, pentru municipiu, o reducere a costurilor de transport pentru
cltori i bunuri i o promovare (n perspectiv) a accesului pe piaa regional a
operatorilor economici locali. Prioriti de investiie:

Modernizarea i reabilitarea DJ150 care asigur conectivitatea la nivel regional cu


zona de N-E;
Construirea unei ocolitoare cu statut de drum judeean ca alternativ la DN15 care
traverseaz municipiul, urmrind devierea traficului Cmpia Turzii Cluj Napoca;

218

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Construirea de pasaje i noduri rutiere pentru asigurarea conectivitii la autostrzi


TEN-T (A3) i construirea de noi pasaje pietonale peste calea ferat de conectare E-V;
Investiii de semnalizare a traseelor pietonale i de bicicliti;

5. Axa Prioritar 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil a


turismului
Prioritate de investiie 7.1. Sprijinirea unei creteri favorabile ocuprii forei de
munc, prin dezvoltarea potenialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale
pentru anumite zone, care s includ reconversia regiunilor industriale aflate n
declin, precum i sporirea accesibilitii i dezvoltarea resurselor naturale i culturale
specific
Valorificarea atraciilor turistice existente n Municipiul Cmpia Turzii i capitalizarea
efectelor prezenei n vecintate a atraciilor naionale (ex.: Salina Turda) pot contribui la
creterea economic a centrului urban, prin favorizarea apariiei i dezvoltrii serviciilor
locale, transformnd municipiul ntr-o zon cu atractivitate pentru turiti i investitori.
Prioriti de investiie:

Crearea i extinderea infrastructurii de agrement i utilitilor aferente prin


valorificarea proximitii vii Arieului i a potenialului natural deosebit al acestuia;
Dezvoltarea de infrastructuri publice la scar mic pentru valorificarea atraciilor
turistice din municipiu;
Crearea unui ghid turistic i a unei identiti (brand) a Municipiului Cmpia Turzii
pentru promovare turistic (i investiional).

6. Axa Prioritar 8: Dezvoltarea infrastructurii de sntate i sociale


Prioritate de investiie 8.1. Investiiile n infrastructurile sanitare i sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naional, regional i local, reducnd inegalitile n
ceea ce privete starea de sntate i promovnd incluziunea social prin
mbuntirea accesului la serviciile sociale, culturale i de recreare, precum i
trecerea de la serviciile instituionale la serviciile prestate de colectivitile locale
Scopul prioritii este acela de a sprijini infrastructurile de servicii ce deservesc
comunitatea, precum centrele comunitare integrate socio-medicale, infrastructurile
spitaliceti, ambulatorii, infrastructura serviciilor sociale locale, n scopul creterii nivelului
de trai, a integrrii sociale i a sntii populaiei. n consecin, prioritile finanabile sunt
urmtoarele:

Consolidarea infrastructurii medicale, i intervenii de reorganizare / raionalizare a


spitalului prin dezvoltarea serviciilor oferite de acesta i accesibilizarea ofertei de
servicii de asisten;
Reabilitarea, modernizarea, extinderea i dotarea infrastructurii de servicii sociale
(centre de consiliere, centre de reabilitare, cantine sociale etc.);
Construcia de case de tip familial, apartamente, locuine protejate.
219

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

7. Axa Prioritar 9: Sprijinirea regenerrii economice i sociale a comunitilor


defavorizate din mediul urban
Prioritate de investiie 9.1. Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea
comunitii (CLLD)
Existena comunitilor i zonelor marginalizate n Municipiul Cmpia Turzii (Ex. Cartierul
Lut) determin necesitatea punerii unui accent puternic asupra implementrii de aciuni
care s aduc la un standard comun de via comunitile locale. Prioritatea vizeaz
reducerea numrului persoanelor aflate n risc de srcie i excluziune social, prin
implementarea de msuri integrate, cu accent pe comunitile marginalizate. Proiecte
finanabile:

Construcia de locuine sociale n Municipiul Cmpia Turzii;


Reabilitarea i modernizarea centrelor comunitare;
Construirea de uniti de nvmnt preuniversitar (cree, grdinie, coli primare,
coli gimnaziale) i modernizarea/ reabilitarea celor existente n municipiu;
Investiii n reabilitarea spaiului urban degradat din zonele marginalizate, precum
cartierul Lut i periferiile cartierului Insul;
Construcia sau reconversia unor cldiri pentru a gzdui activiti sociale,
comunitare, culturale, de agrement i sport;
Construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii ntreprinderilor de economie
social de inserie.

Investiii de tip infrastructural, finanabile din POR, n cadrul acestei axe prioritare, vor fi
corelate cu investiiile soft, finanabile din FSE, prin POCU (Axa prioritar 5).
8. Axa Prioritar 10: mbuntirea infrastructurii educaionale
Prioritate de investiie 10.1. Investiiile n educaie, n formare, inclusiv n formare
profesional pentru dobndirea de competene i nvare pe tot parcursul vieii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educaie i formare
Prioritatea vizeaz urmtoarele poteniale proiecte prioritare:

construcia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru


educaia timpurie - educaie precolar (cree i grdinie)
construcia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaionale pentru nvmntul general obligatoriu (coli I - VIII)
construcia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaionale pentru nvmntul profesional i tehnic i nvarea pe tot parcursul
vieii (licee tehnologice i scoli profesionale)

220

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Programul Operaional Competitivitate (POC) 2014-2020


Programul Operaional Competitivitate (POC) susine investiii menite s rspund
nevoilor i provocrilor legate de nivelul redus al competitivitii economice, n special n
ceea ce privete (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare i inovare (CDI) i (b)
infrastructura subdezvoltat de tehnologie a informaiei i comunicrii (TIC) i implicit
servicii slab dezvoltate, poziionnduse astfel ca un factor generator de intervenii
orizontale n economie i societate, de natur s antreneze cretere i sustenabilitate.
Urmtoarele domenii de specializare inteligent au fost identificate n cadrul Strategiei
Naionale de Cercetare Inovare 20142020 i vor fi susinute prin POC:

bioeconomie.
tehnologia informaiei i a comunicaiilor, spaiu i securitate.
energie, mediu i schimbri climatice.
eco-nano-tehnologii i materiale avansate.

1. Axa Prioritar 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare n sprijinul


competitivitii economice i dezvoltarii afacerilor
Prioritatea de Investiii 1.1. Promovarea investiiilor n C&I, dezvoltarea de legturi i
sinergii ntre ntreprinderi, centrele de cercetare i dezvoltare i nvmntul superior, n
special promovarea investiiilor n dezvoltarea de produse i de servicii, transferul de
tehnologii, inovarea social, eco-inovarea i aplicaiile de servicii publice, stimularea cererii,
crearea de reele i de grupuri i inovarea deschis prin specializarea inteligent, precum i
sprijinirea activitilor de cercetare tehnologic i aplicat, liniilor pilot, aciunilor de validare
precoce a produselor, capacitilor de producie avansate i de prim producie, n special n
domeniul tehnologiilor generice eseniale i difuzrii tehnologiilor de uz general
Aciunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD
Aciunea 1.1.2: Dezvoltarea unor reele de centre CD, coordonate la nivel naional i
racordate la reele europene i internaionale de profil i asigurarea accesului
cercettorilor la publicaii tiinifice i baze dedate europene i internationale
Aciune 1.1.3: Crearea de sinergii cu aciunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT
2020 al Uniunii Europene i alte programe CDI internaionale
Aciune 1.1.4: Atragerea de personal cu competene avansate din strintate pentru
consolidarea capacitii CD
Prioritatea de Investiii 1.2. mbuntirea infrastructurilor de cercetare i inovare (C&I)
i a capacitilor pentru a dezvolta excelena n materie de C&I i promovarea centrelor de
competen, n special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri
existente sau emergente de clusterizare care urmresc inovarea i dezvoltarea economic,
ntrun mod care rspunde nevoilor de dezvoltare n care sunt interesate comunitile n care
acestea se dezvolt

Aciunea 1.2.1: Stimularea cererii ntreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de ntreprinderi individual sau n parteneriat cu institutele de CD i universiti,

221

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

n scopul inovrii de procese i de produse n sectoarele economice care prezint


potenial de cretere
Aciune 1.2.2: Instrumente de creditare i msuri de capital de risc n favoarea IMMurilor inovative i a organizaiilor de cercetare care rspund cererilor de pia
Aciune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunotine (Knowledge Transfer
Partnerships)
2. Axa Prioritar 2 - Tehnologia Informaiei i Comunicaiei (TIC) pentru o economie
digital competitiv
Prioritatea de Investiii 2.1. Extinderea conexiunii n band larg i difuzarea reelelor de
mare vitez, precum i sprijinirea adoptrii tehnologiilor emergente i a reelelor pentru
economia digital; incluziune digital, cultur online i esntate
Aciunea 2.1.1 mbuntirea infrastructurii n band larg i a accesului la internet

Prioritatea de Investiii 2.2. Dezvoltarea produselor i serviciilor TIC, a comerului


electronic i a cererii de TIC;
Aciunea 2.2.1 Sprijinirea creterii valorii adugate generate de sectorul TIC i a
inovrii n domeniu prin dezvoltarea de clustere
Aciunea 2.2.2 Sprijinirea utilizrii TIC pentru dezvoltarea afacerilor, n special a
cadrului de derulare a comerului electronic
Prioritatea de Investiii 2.3.. Consolidarea aplicaiilor TIC pentru guvernare electronic,
elearning
Aciunea 2.3.1 Consolidarea i asigurarea interoperabilitii sistemelor informatice
dedicate serviciilor de eguvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaa cetenilor
i ntreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental i a comunicrii media
sociale, a Open Data i Big Data
Aciunea 2.3.2 Asigurarea securitii cibernetice a sistemelor OS 2.4 TIC i a reelelor
informatice
Aciunea 2.3.3 mbuntirea coninutului digital i a infrastructurii TIC sistemice n
domeniul eeducaie, eincluziune, esntate i ecultur

Programul Operaional Capital Uman (POCU) 2014-2020


Programul Operaional Capital Uman (POCU) stabilete prioritile de investiii,
obiectivele specifice i aciunile asumate de ctre Romnia n domeniul resurselor umane,
continund astfel investiiile realizate prin Fondul Social European n perioada 20072013 i
contribuind, totodat, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP
20142020) implicit al Fondurilor Europene Structurale i de Investiii din Romnia, i

222

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

anume, de a reduce disparitile de dezvoltare economic i social dintre Romnia i


Statele Membre ale UE.
1. Axa Prioritar 2 - mbuntirea situaiei tinerilor din categoria NEET 96s
n cadrul AP 2 sunt prevzute 3 obiective specifice: n contextul primelor 2 obiective
specifice vor fi vizate cele 5 regiuni care nu sunt eligibile n cadrul Iniiativei Locuri de Munc
pentru Tineri, inclusiv regiunea Nord-Vest n care este situat Municipiul Cmpia Turzii, dat
fiind faptul c nevoia de susinere a tinerilor pe piaa muncii a fost identificat n toate
regiunile.
Obiectivele specifice vizate n cadrul acestei prioriti de investiii vizeaz:

Creterea ocuprii tinerilor NEETs omeri cu vrsta ntre 16 - 24 ani, nregistrai la


Serviciul Public de Ocupare, cu rezidena n Municipiul Cmpia Turzii / Regiunea
Nord-Vest;
mbuntirea nivelului de competene, inclusiv prin evaluarea i certificarea
competenelor dobndite n sistem non-formal i informal al tinerilor NEETs omeri
cu vrsta ntre 16 - 24 ani, nregistrai la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidena n
Municipiul Cmpia Turzii / Regiunea Nord-Vest;
Creterea numrului tinerilor NEETs inactivi nregistrai la Serviciul Public de
Ocupare.

2. Axa Prioritar 3 - Locuri de munc pentru toi


Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiii l reprezint mbuntirea
nivelului de cunotine/ competene/ aptitudini aferente sectoarelor economice/
domeniilor identificate conform SNC (Strategia Naional pentru Competitivitate 2014-2020)
i SNCDI (Strategia Naional de Cercetare, Dezvoltare i Inovare 2014-2020) ale angajailor.
Not: de menionat este faptul c, prin SNC, au fost identificate urmtoarele 10 sectoare
prioritare, printre care 9 din 10 de interes pentru Mun. Cmpia Turzii:

Turism i ecoturism
Textile i pielarie
Lemn i mobila
Industrii creative
Industria auto i componente
Tehnologia informatiilor i comunicatiilor
Procesarea alimentelor i a bauturilor
Sanatate i produse farmaceutice
Energie i management de mediu
Bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit i acvacultura) biofarmaceutica i
biotehnologii

La nivelului Uniunii Europene, persoanele NEET (care nu sunt ncadrate profesional i nu urmeaz niciun
program educaional sau de formare) sunt considerate unul dintre cele mai problematice grupuri n contextul
omajului n rndul tinerilor.
96

223

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Pentru atingerea acestui obiectiv specific vor fi susinute din FSE urmtoarele tipuri de
aciuni:
Aciuni care vizeaz angajaii:

Participarea angajailor la programe de formare profesional (cursuri de calificare de


nivel 2-4 conform Cadrului Naional al Calificrilor, cursuri de scurt durat, de
specializare i perfecionare etc.) n concordan cu cerinele locurilor de munc din
sectoarele economice cu potenial competitiv identificate conform SNC i din
domeniile de specializare inteligent conform SNCDI. O atenie deosebit va fi
acordat participrii la programe de formare profesional a angajailor vrstnici, un
aspect de importan ridicat pentru situaia pieei forei de munc din Cmpia
Turzii;
Evaluare/ validare i certificare pentru recunoaterea competenelor aferente
cerinelor locurilor de munc din sectoarele economice cu potenial competitiv
identificate conform SNC i din domeniile de specializare inteligent conform SNCDI.

Aciuni care vizeaz angajatorii:

Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de nvare la locul de


munc

3. Axa Prioritar 5 - Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii (DLRC)


Interveniile din cadrul acestei prioriti de investiii sunt menite s contribuie la:

Reducerea numrului de persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din


comunitile marginalizate (roma i non-roma) din orae cu peste 20.000 locuitori,
cu accent pe cele cu populaie aparinnd minoritii Roma, prin implementarea de
msuri/ operaiuni integrate n contextul mecanismului de DLRC.
Reducerea numrului de persoane aflate n risc de srcie i excluziune social din
comunitile marginalizate din zona rural i orae cu o populaie de pn la 20.000
locuitori prin implementarea de msuri/ operaiuni integrate n contextul
mecanismului de DLRC

Msurile planificate vor contribui, n principal, la ndeplinirea obiectivului-int asumat n


cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numrului persoanelor expuse riscului de
srcie i excluziune social pn n 2020, precum i la obiectivele asumate n domeniul
ocuprii forei de munc, educaiei i al sntii. Educaie i competene
Aciunile aferente acestei Prioriti de Investiii vor viza OS 6.2-6.6. n vederea
ndeplinirii OS 6.2. vor fi finanate prin FSE urmtoarele tipuri de aciuni:

Sprijinirea participrii la nvmntul ante-precolar i precolar n special a


grupurilor cu risc de PTS (prsire timpurie a colii), cu accent pe copiii aparinnd
minoritii roma i a celor din mediul rural

224

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

n vederea ndeplinirii OS 6.3. vor fi finanate prin FSE urmtoarele tipuri de aciuni:

Activiti menite s reduc riscul de PTS pentru elevii aparinnd grupurilor


vulnerabile, cu accent pe elevii aparinnd minoritii roma i elevi din mediul rural/
comunitile dezavantajate socio-economic
Activiti suport menite s conduc la creterea calitii educaiei obligatorii

n vederea ndeplinirii OS 6.4. vor fi finanate prin FSE urmtoarele tipuri de aciuni:

Activiti menite s readuc n sistemul de educaie i formare tineri i aduli care nu


i-au finalizat educaia obligatorie. n vederea ndeplinirii OS 6.5. vor fi finanate prin
FSE urmtoarele tipuri de aciuni:
Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului naional colar obligatoriu (inclusiv
pentru nvmntul special i nvmntul de tip a doua ans) n vederea
orientrii pe formarea de competene cheie i pe nevoile de dezvoltare ale elevilor
pentru nvmntul primar i secundar, inclusiv prin utilizarea de soluii digitale/de
tip TIC;
Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia colii (CDS) care sprijin
achiziia competenelor cheie ale elevilor din nvmntul obligatoriu
Elaborarea de materiale didactice care sprijin implementarea curriculumului
revizuit (ghiduri, resurse educaionale pentru elevi i cadre didactice), n special cele
de tipul resurselor educaionale deschise.
Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit i achiziiile
competenelor cheie cu focalizare pe copiii i tinerii din minoritatea roma, copii din
medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural i copii/tineri cu dizabiliti.

n vederea ndeplinirii OS 6.6. vor fi finanate prin FSE urmtoarele tipuri de aciuni:

Perfecionarea profesional specializat pentru personalul didactic din nvmntul


preuniversitar n vederea extinderii unor practici manageriale noi, a utilizrii TIC n
procesul de predare, a promovrii unor servicii educaionale de calitate orientate pe
nevoile elevilor, a furnizrii unor programe de calitate pentru educaia timpurie,
pentru prevenirea i reducerea timpurie a prsirii colii, a utilizrii metodelor activparticipative de educaie bazate pe noul curriculum centrat pe competene cheie i
pe nevoile elevilor, n special n cazul personalului care lucreaz cu copiii aparinnd
grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparinnd minoritii roma, copii cu nevoi
speciale, copii din comunitile dezavantajate socioeconomic
Evaluarea i validarea competenelor obinute de cadrele didactice/ personalul de
sprijin prin rute alternative de formare
Promovarea unor msuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (de
exemplu, cu programul Erasmus +). Sunt avute n vedere intervenii care valorific
rezultatele mobilitilor anterioare ale personalului didactic (susinute din
ERASMUS+) n vederea completrii perfecionrii continue a acestuia n relaie cu
domeniile de formare stabilite n cadrul AP6, n cadrul PI
Alte msuri care vin n sprijinul ndeplinirii obiectivelor specifice stabilite n cadrul
acestei PI (ex activiti de formare care promoveaz incluziunea, activiti de

225

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

formare n aria elaborrii de resurse educaionale deschise pentru facilitarea


implementrii curriculumului revizuit, activiti de formare pentru echipele
manageriale n aria monitorizrii impactului msurilor privind creterea accesului la
educaie etc).

Programul Operaional Capacitate Administrativ (POCA) 2014-2020


Programul Operaional Capacitate Administrativ (POCA) va promova crearea unei
administraii publice moderne, capabil s faciliteze dezvoltarea socio-economic, prin
intermediul unor servicii publice competitive, investiii i reglementri de calitate,
contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.
Pentru a putea ndeplini acest rol, administraia public din Cmpia Turzii are nevoie de
resurse umane competente i bine gestionate, un management eficient i transparent al
utilizrii resurselor, o structur instituional-administrativ adecvat, precum i de proceduri
clare, simple i predictibile de funcionare. Optimizarea administraiei este o condiie
important pentru punerea n aplicare a oricrei schimbri structurale ctre o cretere
inteligent, durabil i favorabil incluziunii
1. Axa Prioritar 1 - Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor administrative i
judiciare
Obiectiv specific 1.1 - Dezvoltarea planificrii strategice, a bugetrii pe programe i a
practicilor de coordonare/cooperare/consultare n administraia public central
Tipuri de activiti finanabile pentru Municipiul Cmpia Turzii:

Suport n implementarea strategiei de dezvoltare i implementarea mecanisme de


monitorizare i evaluare a acesteia;
Dezvoltarea de sisteme i instrumente de management (al calitii, al performanei,
al bugetrii pe programe, al riscului etc.);
Dezvoltarea de mecanisme de consultare i participare a prilor interesate n
procesul decizional.

Obiectiv specific 1.2 - Dezvoltarea i implementarea de politici i instrumente moderne


de management al resurselor umane
Tipuri de activiti:

Identificarea i/sau crearea de metode inovative de asigurare a managementului


resurselor umane;
Simplificarea proceselor de recrutare, selecie, evaluare, formare, perfecionare,
eviden n sistemul administraiei publice;
Dezvoltarea sistemului de monitorizare i control al politicilor de resurse umane n
mod unitar i coerent;
Elaborarea i implementarea de standarde ocupaionale/de competen;

Obiectiv specific 1.3 - mbuntirea eficienei sistemului judiciar

226

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Tipuri de activiti:

Dezvoltarea /realizarea de analize /evaluri /strategii /instrumente/mecanisme


/proceduri etc., precum i formarea profesional a personalului din cadrul
instituiilor din sistemul judiciar;
Formarea profesional a personalului de la nivelul sistemului judiciar;
Elaborarea de ghiduri, manuale, diverse materiale documentare etc.

Obiectiv specific 1.4: Creterea transparenei i responsabilitii sistemului de achiziii


publice n vederea aplicrii unitare a normelor i procedurilor de achiziii publice i
reducerea neregulilor n acest domeniu
Tipuri de activiti:

Msuri care urmresc s mbunteasc cadrul legal i instituional n domeniul


achiziiilor publice
Sprijin pentru msuri care s vizeze mbuntirea pregtirii i managementului
procedurilor de achiziii publice, i asigurarea executrii corecte a contractelor
Dezvoltarea competenelor i cunotinelor personalului din autoritile i instituiile
publice (inclusiv decideni politici)

2. Axa Prioritar 2 - Administraie public i sistem judiciar eficace i transparente


Obiectiv specific 2.1 - Oferirea de servicii publice de calitate pentru ceteni i mediul de
afaceri la nivel local
Tipuri de activiti finanabile pentru Municipiul Cmpia Turzii:

Identificarea i implementarea de msuri de mbuntire a proceselor interne i a


procedurilor de lucru pentru eficientizarea gestionrii furnizrii serviciilor publice;
Aplicarea standardelor de cost i de calitate pentru toate serviciile publice;
Dezvoltarea i promovarea implementrii sistemelor de ghieu unic;
Promovarea bunelor practici n administraia public i ncurajarea schimbului de
experien, a networking-ului ntre entitile publice cu privire la gestionarea
furnizrii serviciilor publice

Obiectiv specific 2.2 Creterea transparenei, integritii i responsabilitii la nivelul


autoritilor i instituiilor publice
Tipuri de activiti:

mbuntirea normelor deontologice pentru personalul din autoritile i instituiile


publice;
Creterea transparenei privind att obligaiile i drepturile instituiilor publice, ct i
drepturile i obligaiile beneficiarilor privind serviciile publice (ex. carta serviciilor
publice, ghiduri pentru beneficiarii serviciilor publice);
Dezvoltarea i implementarea de msuri privind reducerea corupiei (ex.organizarea
de campanii de educaie public, realizarea de sondaje privind percepia public n
materie de corupie, analize, studii etc.)

227

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Obiectiv specific 2.3 - mbuntirea accesului i a calitii serviciilor furnizate de


sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparene i integriti sporite la nivelul
acestuia
Tipuri de activiti:

mbuntirea sistemului de asisten Juridic prin dezvoltarea i aplicarea de politici


mbuntite de acordare a asistenei judiciare i de evaluare a calitii asistenei;
mbuntirea accesului la jurispruden n mediul on-line, mbuntirea accesului
la dosarele de judecat (e-file), mbuntirea continu a aplicaiilor informatice
existente;
Organizarea de campanii de informare, educaie juridic i contientizare a
justiiabililor, elaborarea de ghiduri/materiale informative cu privire la prevederile
noilor coduri, drepturile justiiabililor etc.

228

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

ANEXA 6 Monumente istorice propuse prin PUG 2012


Tabel nr. 44 - Monumente i ansambluri de arhitectur - propuse

Poz.

Cod LMI

Denumire

Localitate

CJ-ll-a-B-

Colonia Maria - Ansamblul de locuine pentru


salariaii din Industria Srmei i Arena de tenis "Vaida
Gavril"

Municipiul
Cmpia Turzii

CJ-ll-m-B-

Cas cu 4 apartamente - P+1

CJ-ll-a-B-

Ansamblul de locuine colective str. Retezatului (P+2)


i str. A. Vlaicu (P+1)

CJ-ll-a-B-

Ansamblul de case parter str. G. Enescu i str. 9 Mai

CJ-ll-m-B-

CJ-ll-m-B-

CJ-ll-m-B-

CJ-ll-m-B-

Cas P+1

CJ-ll-m-B-

Primria

CJ-ll-m-B-

Cldirea de birouri P+1 Industria Srmei S.A.

CJ-ll-m-B-

Hala cu acces de la poarta nr. 1, Industria Srmei


S.A.

CJ-ll-m-B-

Dispensar medical de ntreprindere

Biserica greco-catolic din Ghiri-Arie, dup 1948


Ortodox nr.1, cu hramul Adormirea Maicii
Domnului
Biserica greco-catolic din Ghiri- Sncrai, dup 1948
Ortodox nr.3, cu hramul Sfinii Arhangheli Mihail i
Gavril
Biserica romano-catolic din Ghiri- Sncrai, cu
hramul Inima neprihnit a lui lisus Hristos

Municipiul
Cmpia Turzii
Municipiul
Cmpia Turzii
Municipiul
Cmpia Turzii

Adres
str. A. Vlaicu nr. 32, 34; str. Ion Raiu nr. 35, 37,
39;, str. Duzilor nr. 1, 2; str. E. Teodoroiu nr. 1-3,
2-4, 5-7, 6, 11; Aleea Castanilor nr. 1-2, 3- 4. 5-6.
7-8. 9-10

Datare

str. Aurel Vlaicu nr. 32

1939

str. A. Vlaicu nr. 47, 49, 51, 53; str. Retezatului


nr. 1,4,6, 8.
str. G. Enescu nr.3-5, 7-9, 11- 13; str. 9 Mai nr.13, 2-4, 5-7, 6-8

1935-1945

1949-1955
1955

Municipiul
Cmpia Turzii

str. Laminoritilor nr. 30, la intersecia cu str. G.


Cobuc.

1910-1912

Municipiul
Cmpia Turzii

str. 1 Decembrie 1918 nr. 57, la intersecia cu str.


Axente Sever

1928-1930

str. 1 Decembrie 1918 nr. 28

1896-1898

Municipiul
Cmpia Turzii
Municipiul
Cmpia Turzii
Municipiul
Cmpia Turzii
Municipiul
Cmpia Turzii
Municipiul
Cmpia Turzii
Municipiul
Cmpia Turzii

str. Vasile Goldi nr. 10


str. Laminoritilor nr. 2

1945

str. Laminoritilor nr. 145, n stnga fa de


poarta 1
str. Laminoritilor nr. 145, la poarta 1

1920

str. Vasile Goldi nr.6

sec. XX

229

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Tabel nr. 45 - Monumente de for public - propuse

Poz.
-

Cod LMI

Denumire

CJ-lll-m-B-

Muncitorul Oelar

CJ-lll-m-B-

Statuia din faa Bisericii Romano- catolice

Localitate
Municipiul
Cmpia Turzii
Municipiul
Cmpia Turzii

Adres
Piaa Mihai Viteazul nr. 8, lng intrarea n
Clubul muncitoresc

Datare

str. 1 Decembrie 1918 nr. 28

Tabel nr. 46 - Monumente memoriale/funerare - propuse

Poz.

Cod LMI

CJ-IV-m-B-

CJ-IV-m-B-

CJ-IV-m-B-

Denumire
Cimitirul Eroilor (n memoria ostailor czui n cele
dou rzboaie mondiale)
Obeliscul comemorativ
(n memoria ostailor czui n luptele
celui de-al ll-lea rzboi mondial)
Troia din lemn ridicat n cinstea eroilor Revoluiei
din 1989

Localitate
Municipiul
Cmpia Turzii

Adres
Intre strzile Eroilor, Gh. Bariiu, Griviei i
Ardealului.

Datare

Municipiul
Cmpia Turzii

Parcul Central Ionel Floaiu

1958

Municipiul
Cmpia Turzii

Scuarul din faa Primriei

1993

1945

230

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

ANEXA 7 Statistici i prognoze pentru numrul de elevi din unitile de nvmnt

Fig. nr. 47 - Numr elevi coala Mihai Viteazul

Fig. nr. 48 - Numr elevi Liceul Victor Ungureanu

Fig. nr. 49 - Numr elevi coala Avram Iancu

Fig. nr. 50 - Numr elevi Liceul Pavel Dan

Surs date: Primria Municipiului Cmpia Turzii

231

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

1. Educaie i formare profesional


Avnd n vedere structura pe vrste actual a populaiei i numrul de nateri din municipiul Cmpia Turzii pentru perioada 2015-2020,
previziunile arat c vor fi: 1.030 copii ntre 0-4 ani (medie a naterilor din 2013 206x5), 1.109 ntre 5-9 ani, 1376 ntre 10-14 ani i 1.277
ntre 15-19 ani.
Astfel (calculele sunt fcute avnd n vedere naterile nregistrate n municipiul Cmpia Turzii):
- pentru cree (0-3 ani) vor fi aproximativ 400 de copii/an
- pentru grdinie (3-6 ani) vor fi aproximativ 600 copii/an
- pentru nvmntul primar (6-10 ani) cca 959 copii/an
- pentru nvmntul gimnazial (11-14 ani) cca 1.055 copii/an
- pentru nvmntul liceal (15-18 ani) cca 1.561 copii/an (aici au fost cumulai elevii din Cmpia Turzii cu cei din Localitile Luna,
Clrai i Viioara)
Numrul de copii i tineri n perioada 1992-2014 i 2020 (estimare)
Vrst

1992

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

0-4 ani
5-9 ani
10-14 ani
15-19 ani

2462
2568
2913
2603

1851
2710
2620
2859

1555
1852
2641
2558

1376
1463
1780
2570

1384
1322
1535
2083

1398
1326
1493
1856

1348
1366
1442
1681

1315
1337
1432
1558

1260
1344
1379
1481

1195
1354
1286
1464

1109
1376
1277
1414

1030
1109
1376
1277

Sursa: date INS, baza Tempo

Numrul de nateri n perioada 1992-2013


Orae / comune
CMPIA TURZII
CALARASI
LUNA
VIISOARA

1992
364
33
50
74

1995
317
20
59
56

2000
311
26
51
83

2005
276
25
50
56

2008
254
16
46
67

2009
243
15
59
61

2010
237
11
32
62

2011
225
18
39
67

2012
215
14
35
60

2013
206
14
28
48

Sursa: date INS, baza Tempo

232

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

2. Sntate
Avnd n vedere structura pe vrste actual a populaiei, n urmtorii 5 ani va crete numrul persoanelor peste 60 de ani cu nc 2.071,
ajungnd la 7.769 de persoane. Multe dintre acestea vor avea nevoie de ngrijiri medicale avnd n vedere problemele de sntate specifice
vrstei.
Vrst
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85+ ani

1992
1695
1305
934
514
311
148
57

1995
1776
1458
1045
674
274
196
72

2000
1389
1605
1256
849
499
165
102

2005
1497
1239
1404
1002
647
309
102

2008
1837
1219
1255
1107
703
353
161

2009
1933
1256
1179
1166
727
409
178

2010
2025
1349
1113
1186
773
445
193

2011
2087
1432
1097
1169
812
469
210

2012
2036
1604
1049
1167
826
479
222

2013
2050
1715
1098
1081
868
500
246

2014
2071
1790
1153
1007
945
513
290

3. Asisten social
Persoane cu dizabiliti 1012 n 2015 numrul lor va rmne cel puin constant dac nu cumva va mai crete n urmtoarea perioad.
Vrstnici numrul lor este n cretere, n urmtorii 5 ani mrindu-se cu 2071 de persoane (cei care acum sunt ntre 55-59 de ani)
Persoane de etnie rom reducere a numrului lor dac nu vor aprea oportuniti de a obine noi venituri.

233

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

ANEXA 8 - Analiza estimativ a evoluiei veniturilor populaiei i a forei de


munc active pentru intervalul 2015-2020
Metoda de evaluare const n analiza evoluiei unor indicatori referitori la populaia total,
resursele de munc i veniturile populaiei n gospodrii i pe persoane.
Datele utilizate sunt preluate din baza Tempo on-line (http://statistici.insse.ro/shop/).
Indicatori utilizai i definiii asociate:
Populaia dup domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vrst, sexe, judee i localiti (tab.
POP107D)
Populaia dup domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referin reprezint
numrul persoanelor cu cetenie romana i domiciliu pe teritoriul Romniei,
delimitat dup criterii administrativ-teritoriale. Domiciliul persoanei este adresa la
care aceasta declar c are locuina principal, trecut n actul de identitate (CI, BI).
Populaia ocupata pe grupe de vrst i medii ( tab. AMG1107 AMIGO)
Populaia ocupat cuprinde, conform metodologiei Anchetei statistice asupra forei
de munc n gospodrii, toate persoanele de 15 ani i peste care au desfurat o
activitate economic productoare de bunuri sau servicii de cel puin o ora (cel puin
15 ore pentru lucrtorii pe cont propriu i lucrtorii familiali neremunerai din
agricultura anterior anului 2011) n perioada de referin (o sptmn), n scopul
obinerii unor venituri sub forma de salarii, plata n natura sau alte beneficii
Populaia activ pe grupe de vrsta i medii (tab. AMG101R AMIGO)
Populaia activ din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care
furnizeaz fora de munc disponibila pentru producia de bunuri i servicii n timpul
perioadei de referin, incluznd populaia ocupata i omerii BIM
Populaia activ civila pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare i judee (tab.
FOM102A)
Populaia activ civila caracterizeaz oferta potenial de fora de munc i gradul de
ocupare a populaiei cuprinznd populaia ocupata civila i omerii nregistrai.
Participarea populaiei la fora de munc, pe sexe i medii (tab. AMG1010 AMIGO)
Populaia activ din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care
furnizeaz fora de munc disponibila pentru producia de bunuri i servicii n timpul
perioadei de referin, incluznd populaia ocupata i omerii BIM.
Populaia ocupat civil pe activiti ale economiei naionale la nivel de seciune CAEN
Rev.2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare i judee (tab. FOM103D)
Populaia ocupat civil cuprinde, potrivit metodologiei balanei forei de munc,
toate persoanele care au o ocupaie aductoare de venit, pe care o exercit n mod
obinuit n una din activitile economiei naionale, fiind ncadrate ntr-o activitate
economic sau social, n baza unui contract de munc sau n mod independent (pe
cont propriu) n scopul obinerii unor venituri sub forma de salarii, plata n natura
etc.
Categoriile de persoane incluse sunt:
234

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

salariai care lucreaz n una din activitile economiei naionale n uniti din
sectorul public (integral de stat i public de interes naional), mixt, privat,
cooperatist, obtesc;
patroni - conductori de uniti private - care utilizeaz pentru realizarea
activitii fora de munc salariat;
lucrtori pe cont propriu;
lucrtori familiali neremunerai.

Populaia ocupat civil nu cuprinde cadrele militare i persoanele asimilate acestora


(personalul MApN, MAI, SRI, militari n termen), deinuii i salariaii organizaiilor
politice i obteti
Resurse de munc pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare i judee (tab. FOM101A)
Resursele de munc la 1 ianuarie reprezint acea categorie de populaie care
dispune de ansamblul capacitilor fizice i intelectuale care i permit s desfoare o
munc util n una din activitile economie naionale.
Resursele de munc includ: populaia n vrsta de munc, apt de a lucra, precum i
persoanele sub i peste vrsta de munc aflate n activitate.
Vrstele de munc sunt:

Pentru perioada 1990 - 2000: 16- 54 ani pentru femei, respectiv 16- 59 ani pentru
brbai;
Pentru perioada 2001 - 2009: 16- 57 ani pentru femei, respectiv 16- 62 ani pentru
brbai;
2010: 16-58 ani pentru femei i 16-63 ani pentru brbai;
2011-2014: 16-59 ani pentru femei, respectiv brbai pentru 16-64 ani.

Rata de activitate a resurselor de munc pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare i judee


(tab. FOM115A)
Rata de activitate a resurselor de munc reprezint raportul, exprimat procentual,
dintre populaia activ civil i resursele de munc.
Rata de ocupare a resurselor de munc pe sexe, macroregiuni, regiuni de
dezvoltare i judee (tab. FOM116A)
Rata de ocupare a resurselor de munc reprezint raportul, exprimat procentual,
dintre populaia ocupat civil i resursele de munc.
Rata bruta de activitate (tab. FOM114A)
Rata bruta de activitate reprezint raportul, exprimat procentual, dintre populaia
activ civil i total populaie a rii.
Veniturile totale medii lunare pe o gospodrie, pe categorii de venituri i
principalele categorii sociale, pe medii (tab. BUF104I ABF)
Veniturile totale medii lunare pe o gospodrie, pe categorii de venituri i
principalele categorii sociale, pe macroregiuni i regiuni de dezvoltare (tab.
BUF104J ABF)

235

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Veniturile totale reprezint ansamblul veniturilor bneti, indiferent de sursa de


proveniena (exclusiv mprumuturile i creditele luate, sumele retrase din depozitele
constituite la CEC Bank, alte bnci i instituii similare) precum i contravaloarea
veniturilor n natura (consumul uman i furajer de produse alimentare i
nealimentare din resursele proprii ale gospodriei, respectiv mrfurile i serviciile
obinute gratuit sau cu reducere de pre de la agenii economici publici i privai)
care nu au caracter de salariu n natur.
Veniturile totale medii lunare pe o persoan pe categorii de venituri i principalele
categorii sociale, pe medii (tab. BUF105I ABF)
Veniturile totale medii lunare pe o persoan, pe categorii de gospodrii, pe
macroregiuni i regiuni de dezvoltare ((tab. BUF105J ABF)
Structura veniturilor totale ale gospodriilor, pe categorii de venituri i numrul
persoanelor din componen (tab. BUF105L ABF)
Veniturile totale reprezint ansamblul veniturilor bneti, indiferent de sursa de
proveniena (exclusiv mprumuturile i creditele luate, sumele retrase din depozitele
constituite la CEC Bank, alte bnci i instituii similare) precum i contravaloarea
veniturilor n natura (consumul uman i furajer de produse alimentare i
nealimentare din resursele proprii ale gospodriei, respectiv mrfurile i serviciile
obinute gratuit sau cu reducere de pre de la agenii economici publici i privai)
care nu au caracter de salariu n natur, pe o persoan din gospodrie.
Estimarea evoluiei veniturilor i forei de munc n municipiul Cmpia Turzii s-a realizat pe
baza estimrii evoluiei populaiei totale i a extrapolrii unor tendine generale la nivel
naional, regional sau specifice mediului urban ale indicatorilor privind resursele de munc,
ocuparea populaiei i a veniturilor pe categorii.
Trebuie precizat faptul c n ceea ce privete fora de munc, gradul de ocupare a acesteia i
veniturile populaiei, cercetarea statistic anual nu ofer date la nivel de unitate
administrativ teritorial de baz ci numai la nivel naional, pe medii de via i regional /
judeean pentru unii indicatori.
Prezenta estimare se bazeaz pe analiza unor tendine generale n evoluia indicatorilor din
ultimii 10-20 de ani i pe ipoteza meninerii unor tendine similare pentru urmtorii 5 ani i
n cazul municipiului Cmpia Turzii.
Evoluia populaiei este un indicator principal, deoarece n funcie de aceasta se poate
estima i evoluia resursei de munc i implicit a unei posibile structuri a acesteia care poate
fi corelat cu o structur a veniturilor populaiei.
Astfel, din datele statistice privind evoluia populaiei n intervalul 1992-prezent se poate
observa c dup o uoar cretere n intervalul 1992 -2000 a urmat o perioad de scdere
continu i constant.

236

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Tabel nr. 1: Evoluia populaiei la nivel naional i n municipiile din judeul Cluj n
intervalul 1992-2015
TOTAL
CLUJ-NAPOCA
TURDA
CAMPIA TURZII
DEJ
GHERLA

1992
23143860
311674
61659
30409
43213
24648

1995
23062448
318105
61870
30855
43303
24729

2000
22825288
319333
60770
31071
42863
24392

2005
22648514
313904
60747
30148
41663
23727

2010
22516004
318442
59894
29425
40597
23367

2014
22346178
320819
58212
28702
39542
23299

2015
22279183
322108
57786
28498
39300
23258

%
0,96
1,03
0,94
0,94
0,91
0,94

ntre 1992 i 2015, populaia municipiului a sczut cu 6%, scdere comparabil cu cea a altor
municipii din jude cu excepia reedinei i uor mai mare dect scderea la nivel naional.
Rata de cretere pe ultimii 24 de ani este de -0,16% la nivel naional i de -0,27% la nivelul
municipiului Cmpia Turzii. n ipoteza meninerii acestei rate medii negative, populaia la
nivelul anului 2020 va ajunge la cca. 28.000 de locuitori. O estimare bazat pe calculul ratei
doar pe intervalul de cretere negativ (1999 2015) indic o valoare de -0,55% a acesteia.
Aplicarea acestei valori pentru urmtorii 5 ani indic o scdere a populaiei la 27.721 de
locuitori, iar la orizontul anului 2035 o valoare de 25.517 locuitori, prin urmare pierderi
efective de cca. 800 de locuitori n urmtorii 5 ani i de peste 3.000 de locuitori n urmtorii
20 de ani. Observnd ns o tendin de uoar redresare a evoluiei pe intervalul ultimilor
ani se apreciaz c se poate pstra ca elemente de referin varianta unei scderi moderate
pentru urmtorii 5 ani (conf. Fig. 1 i tabel nr. 2).
Tabel nr. 2: Estimarea evoluiei populaiei pe baza meninerii ratei medii anuale de
cretere

TOTAL
CLUJ-NAPOCA
TURDA
CAMPIA TURZII
DEJ
GHERLA

Raport 2015 /
1992 (%)
0,96
1,03
0,94
0,94
0,91
0,94

Rata de
cretere
-0,16
0,14
-0,27
-0,27
-0,39
-0,24

Estimare
orizont 2020
22103148,92
324325,33
57010,27
28115,25
38530,50
22978,43

Estimare
orizont 2035
21583348,18
331069,34
54745,00
26997,56
36311,23
22159,74

Fig. 1: Evoluia populaiei n intervalul 1992-2015 la nivel naional i n unele municipii


din judeul Cluj
237

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Dac nu vor aprea factori exteriori care s genereze noi tendine n evoluia populaiei, iar
balana migraiei va fi echilibrat se poate estima c o populaie de cca. 28.000 de locuitori
la nivelul anului 2020 este o variant plauzibil. Desigur, aceast valoare se refer la o
populaie cu domiciliul n municipiu i nu ia n calcul migraia temporar pentru munc. De
altfel, se poate presupune c acest fenomen se va diminua n perioada urmtoare pe fondul
problemelor aprute recent n spaiul central i vest european.
Estimarea resursei de munc pentru municipiul Cmpia Turzii a luat n calcul estimrile
realizate i prezentate n anexa nr. 7 a prezentei lucrri. Astfel a fost estimat o evoluie a
numrului de copii i tineri de la la cca. 10.500 n 1992 la cca. 4.800 n 2020 sau de la 7.943
la 3.515 pentru categoria 0-14 ani (tab. nr. 3).
Tabel nr. 3. Numrul de copii i tineri n perioada 1992-2014 i 2020 (estimare)
Vrst

0-4 ani
5-9 ani
10-14 ani
15-19 ani

Total

1992
2462
2568
2913
2603
10546

1995
1851
2710
2620
2859
10040

2000
1555
1852
2641
2558
8606

2005
1376
1463
1780
2570
7189

2010
1348
1366
1442
1681
5837

2014
1109
1376
1277
1414
5176

2020
1030
1109
1376
1277
4792

Sursa: date INS, baza Tempo

De asemenea, analiza evoluiei populaiei vrstnice a municipiului indic o cretere a


populaiei de peste 60 de ani cu nc 2.071, ajungnd la 7.769 de persoane. Astfel, se poate
aprecia c n anul 2020, cca. 11.300 de persoane vor fi n categoriile copii i vrstnici.
Deoarece n estimarea resursei de munc, att pentru femei ct i pentru brbai, intervalul
de calcul va crete se poate estima c n 2020 doar cca. 11.000 de persoane vor fi tineri i
vrstnici i implicit cca. 17.000 de locuitori vor reprezenta o populaie apt de munc.
Pentru a estima gradul de ocupare a resursei de munc n municipiu a fost analizat evoluia
acesteia la nivel naional, regional i judeean. Se poate observa (tab. nr. 4 i fig. 2, 3) o
tendin de uoar redresare a ocuprii i a ratei brute de activitate n ultimii cca. 10 ani
dup o perioad de constant scdere. n judeul Cluj tendina este mai redus ns dect la
nivel naional i regional.
Avnd n vedere evoluiile din ultimii ani i tendinele regionale i judeene se poate aprecia
ca plauzibil o rat de ocupare a populaiei din municipiul Cmpia Turzii de cca. 75% din
totalul resursei de munc. Aplicarea acestui procent la cifra de 17.000 conduce la aprecierea
unei populaii active ocupate de 12.750 de persoane reprezentnd 45,5% din total
populaie, adic o valoare comparabil cu cea a ratei medii brute de activitate la nivel
naional (a se vedea tab. nr. 4 i fig. nr. 3 cu evoluia ratei de activitate n uoar cretere n
ultimii 10 ani).
Tabel nr. 4: Evoluia ratei de ocupare a resurselor de munc i a ratei brute de
activitate
1990

1995

2000

2005

2010

2014

82

71,5

64,6

60,7

59,6

66,9

Regiunea Nord-vest

83,2

73,6

69,7

66,4

64,9

81,3

Cluj

85,1

75,7

66,3

68,5

69,5

73,6

Total rat brut activitate

46,7

46,3

43,0

41,2

42,0

44,9

Total rat ocupare

238

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Fig. 2: Evoluia ratei de ocupare a resurselor de munc

Fig. 3: Evoluia ratei brute de activitate


n concluzie, municipiul Cmpia Turzii ar putea beneficia de o populaie activ ocupat de
cca. 12.750 de locuitori n anul 2020. Aceast cifr reprezint o estimare optimist ns
avnd n vedere c la recensmntul din 2011 erau nregistrate cca. 8.500 de persoane ca
populaie activ (dar aceasta n condiiile n care recensmntul a indicat o valoare mult mai
mic a populaiei, respectiv de 22.223 de locuitori (cu cca. 20% mai puini dect valorile
rezultate din estimrile statistice anuale).
Avnd n vedere o serie de ali factori conjuncturali i posibilitatea ca n continuare o bun
parte a populaiei active s plece pe perioade mai lungi din localitate, n cutarea unui loc
de munc, o estimare mai prudent i o valoare mai realist ar fi cea de 10.000 de persoane
populaie activ ocupat cu domiciliul stabil n Cmpia Turzii, n 2020.
Aceast valoare ar reprezenta de altfel un procent de cca. 60% din totalul estimat al
resurselor de munc, ceea ce ar corespunde cu valorile medii la nivel naional pentru mediul
urban, din perioada actual. Se poate observa (fig. nr. 4) c n ultimii 10 ani aceste valori se
menin ntr-un interval restrns ntre 58-64%.

239

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Fig. 4. Rata de activitate i rata de ocupare n mediul urban n intervalul 1996 - 2013
Aadar, se estimeaz c n 2020, municipiul Cmpia Turzii va avea o populaie activ ocupat
de cca. 10.000 locuitori. Este ns necesar a estima modul n care aceast for de munc se
va repartiza pe sectoarele economice de activitate: primar, secundar, teriar i construcii.
n anul 2014 distribuia populaiei ocupate civile pe activiti ale economiei naionale indica
urmtoarele ponderi.
Tabel nr. 5: Ponderea populaiei ocupate civile n 2014 pe activiti ale economiei
naionale
Sector
economic
Primar
Secundar
Construcii
Teriar
Total

Total
ar
27,3
21,1
7,4
44,1
100,0

Regiunea Nordvest
29,2
23,9
6,7
40,1
100,0

Judeul
Cluj
20,1
20,8
8,0
51,1
100,0

Fig. 5. Diagrama populaiei ocupate civile n 2014 pe activiti ale economiei naionale
240

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

Se poate observa (tab. nr. 5 i fig. 5) faptul c judeul Cluj prezint ponderi superioare
valorilor medii pe ar i regiune n sectorul teriar i n construcii i inferioare n sectoarele
primar i secundar. Analizele anterioare (a se vedea cap. 2.2) indic pentru municipiul
Cmpia Turzii o pondere mai ridicat a populaiei active ocupate n sectoarele secundar i
teriar i foarte redus pentru sectorul primar. Se poate aprecia c tendina din ultimii ani
de reducere a populaiei ocupate n industrie se va menine dar scderile vor fi mai reduse,
iar sectorul teriar (serviciile) va absorbi mai mult for de munc. Se estimeaz c sectorul
teriar va reprezenta cca. 55%, industria cca. 35%, construciile cca. 8% i agricultura cca.
2%. Prin urmare cca. 5.500 de persoane vor fi active n sectorul serviciilor i doar 200 n
sectorul primar.
Evoluia veniturilor totale medii lunare pe o persoan, indic foarte uoare creteri n ultimii
4 ani, de cca. 11% n medie la nivel naional. Media regiunii Nord-vest este uor superioar
mediei naionale (Tab. nr. 6) iar n valoare absolut, venitul mediu lunar pe persoan,
plaseaz regiunea Nord-vest pe locul al 3-lea dup regiunile Bucureti-Ilfov i Centru.
Tabel nr. 6: Evoluia veniturilor totale medii lunare pe o persoana ntre 2011 i 2014 (ron)
2011

2012

2013

2014

% 2014 /
1011

TOTAL

839,53

861,15

895,85

937,65

111,7

NORD-VEST

861,74

867,74

902,94

967,21

112,2

CENTRU

864,02

875,36

964,22

934,06

108,1

NORD-EST

727,86

757,22

777,28

791,72

108,8

SUD-EST

756,98

756,13

774,63

816,48

107,9

SUD-MUNTENIA

800,67
1175,4
3

835,46
1168,3
1

839,66

111,9

1251,7

896,02
1343,3
6

SUD-VEST OLTENIA

741,24

775,03

819,75

860,65

116,1

VEST

900,97

970,75

966,23

976,3

108,4

BUCURESTI - ILFOV

114,3

Fig. 6: Evoluia veniturilor totale medii lunare pe o persoana ntre 2011 i 2014 (ron)
Valoarea veniturilor pe persoan depinde de sursa sau categoria acestora. Astfel, veniturile
salariale sunt superioare altor categorii de venituri, fiind n general duble fa de veniturile
din agricultur, activiti pe cont propriu n activiti neagricole sau din indemnizaia de

241

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

omaj. Veniturile pensionarilor sunt de asemenea superioare veniturilor medii lunare ale
ultimelor trei categorii sus-menionate. Evoluia acestora n ultimii 7 ani indic o cretere
relativ uniform, cu cca. 30%. Pn n 2007 au fost colectate i evideniate distinct i
veniturile patronilor, mult superioare celorlalte categorii. n prezent INS nu ofer ns
informaii cu privire la aceast categorie de venituri.
Tabel nr. 7: Veniturile totale medii lunare pe o persoana pe categorii de venituri
Categorii de venituri
Salariai
Lucrtori pe cont propriu
in activiti neagricole
Agricultori
omeri
Pensionari

2008
Total
Urban
Total
Urban
Total
Urban
Total
Urban
Total
Urban

894,7
977,6
459,4
527,9
474,4
514,0
380,8
417,0
693,0
755,3

2009

2010

982,4 981,6
1072,0 1070,7
521,7 530,1
599,5 584,8
523,5 488,8
647,5 461,1
477,7 471,2
511,0 493,8
760,0 779,0
836,9 866,5

2011

2012

1016,0
1089,4
545,4
612,2
603,7
439,9
497,7
518,0
824,4
884,2

1056,3
1131,6
545,8
589,6
583,7
553,4
488,0
537,5
825,9
879,7

2014 /
2008
1115,6 1173,7 131,2
1215,1 1267,3 129,6
551,5 589,6 128,3
625,9 672,5 127,4
608,1 630,0 132,8
563,7 666,5 129,7
499,1 527,9 138,6
535,6 576,2 138,2
862,9 893,8 129,0
946,0 979,5 129,7
2013

2014

Rata medie de cretere anual a veniturilor a fost de cca. 4% n general (ntre 3,5 pentru
lucrtori pe cont propriu in activiti neagricole i 4,8 pentru omeri). Aplicnd aceast rat
pentru anul 2020 se obin urmtoarele categorii de venituri (n mediul urban):
-

Salariai 1525 ron


Lucrtori pe cont propriu in activiti neagricole 800 ron
Agricultori 802 ron
omeri 725 ron
Pensionari 1180 ron

Este evident c, exceptnd categoria de venituri ale patronilor de firme, poziia cea mai
favorabil este cea de salariat, urmat de cea de pensionar. Avnd n vedere c cifra
salariailor n municipiul Cmpia Turzii a nregistrat o scdere dramatic n ultimii ani (a se
vedea fig. 14 de la pct. 2.2.1), de la cca. 15.000 n 1991 la sub 4.000 n 2013 este necesar o
politic de ncurajare a crerii de locuri de munc stabile, salarizate, n urmtorii 5 ani
pentru a se asigura venituri ridicate pentru populaia activ a municipiului. Trebuie remarcat
pe de alt parte tendina de cretere a cuantumului pensiilor, ceea ce, n condiiile n care
este posibil ca numrul pensionarilor s ating cifra de 8.000 n 2020, reprezint un element
pozitiv. Este ns imperios necesar ca din cei cca. 10.000 de activi ocupai care ar reprezenta
potenialul forei de munc al municipiului n 2020, cel puin 5.000 s reprezinte populaie
salarial.

242

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

FI PROIECT PE1

Denumirea proiectului:
Relevan pentru strategia
de dezvoltare a
municipiului Cmpia Turzii

Perioada de implementare
Amplasamentul
proiectului:

Iniiator i beneficiar:
Poteniali parteneri
Descrierea proiectului

Costuri estimate ale


proiectului
Sursa de finanare
Aciuni pregtitoare
necesare

ANEXA 9 Fie de proiect


ECHIPARE I EXTINDERE PARC INDUSTRIAL CMPIA TURZII
Obiectiv sectorial
OS1: Dezvoltare economic inteligent
prin valorificarea resurselor endogene
Msur
M.1.6. Crearea de clustere economice i
integrarea n reele reprezentative
Grad de prioritate
1
2016-2017
Vestul municipiului

Primria Municipiului Cmpia Turzii


Mediul de afaceri local; mediul academic; uniti de cercetare
Obiectivele
Stimularea mediului antreprenorial i
proiectului
susinerea economiei locale
Rezultate scontate
Un parc industrial funcional i atractiv
Companii localizate i active n cadrul
parcului
Activiti specifice
Achiziia terenului (5ha)
Amenajarea i organizare parcului
Echiparea cu utiliti
Promovarea i nchirierea /
concesionarea de suprafee pentru
companii
Indicatori de
Nr. companii localizate
rezultat
Nr. locuri de munc create
Cifr de afaceri
2 mil. euro
Bugetul local, bugetul de stat, POR 2014-2020 AP1, AP2
Elaborarea unui Plan urbanistic zonal i a unor studii specifice
(studiu geotehnic, studiu de mediu, etc.)

243

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

FI PROIECT PE2

Denumirea proiectului:
Relevan pentru strategia
de dezvoltare a
municipiului Cmpia Turzii

Perioada de implementare
Amplasamentul
proiectului:

Iniiator i beneficiar:
Poteniali parteneri
Descrierea proiectului

Costuri estimate ale


proiectului
Sursa de finanare
Aciuni pregtitoare
necesare
Alte aspecte

REALIZAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE I PROCESARE


LEGUME-FRUCTE
Obiectiv sectorial OS1: Dezvoltare economic inteligent
prin valorificarea resurselor endogene
Msur
M.1.4. Procesarea la niveluri superioare a
produselor agricole i piscicole
Grad de prioritate 1
2016-2017
Str. G. Cobuc, Cmpia Turzii (actual Trg de animale)

Primria Municipiului Cmpia Turzii


PAZIA, asociaii de productori din regiune, companii private
Obiectivele
Valorificarea produciei locale i regionale
proiectului
de legume i fructe prin eficientizarea
activitii productorilor i creterea
valorii adugate
Rezultate scontate Un centru de colectare i procesare a
legumelor i fructelor echipat
corespunztor
Activiti specifice Proiectare i execuie Centru de colectare
i procesare legume-fructe
Echipare centru cu linii tehnologice
corespunztoare
Realizarea de parteneriate cu productori
si uniti de desfacere /distribuie
Indicatori de
Suprafa construit (mp)
rezultat
Linii tehnologice / echipamente
1,5 mil. euro (necesar elaborarea SF)
Bugetul local, bugetul de stat, POR 2014-2020 AP1, AP2
Plan urbanistic zonal (sau de detaliu) / Studiu de fezabilitate /
Studii geo-tehnice etc.
Efecte scontate: produse alimentare cu marc local prelucrate
superior / ambalate / comercializate pe scar larg
244

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

FI PROIECT PS1

Denumirea proiectului: CONSTRUCIA DE LOCUINE SOCIALE NOI


Relevan pentru
Obiectiv sectorial
OS2: Un mediu social incluziv cu valene
strategia de dezvoltare
multiculturale ce confer o identitate local
a municipiului Cmpia
bine definit
Turzii
Msur
M.2.3 Un sistem de asisten social
eficient cu dotri moderne i
corespunztoare nevoilor
Grad de prioritate
2
Perioada de
2017-2020
implementare
Amplasamentul
proiectului:

Iniiator i beneficiar:
Poteniali parteneri
Descrierea proiectului

Costuri estimate ale


proiectului
Sursa de finanare
Aciuni pregtitoare
necesare
Alte aspecte

97

Primria Municipiului Cmpia Turzii


Obiectivele
proiectului

Asigurarea unor condiii minime de locuit


pentru tineri i pentru categorii sociale
defavorizate (cu venituri reduse)
Rezultate scontate
Locuine sociale n blocuri
Activiti specifice
Proiectare si execuie
Indicatori de rezultat Apartamente finalizate (nr.)
Suprafa construit (mp)
Suprafa locuibil (mp)
8.350.000 RON (pe unitate de referina 97)
Bugetul local, bugetul de stat, POR 2014-2020 AP9
Plan urbanistic zonal i a unor studii de fundamentare (studiu
geotehnic, studiu de mediu etc.), Studiu de fezabilitate

Investiia de referin o constituie un bloc de locuine pentru tineri cu regim de nlime de S(p)+P+3E.
Arie construit desfurat amplasament = 4.552 m
Numr uniti locative 60 (gars.-28; 2 cam.-16; 3 cam.-16)
Nr. tronsoane: 4
245

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

FI PROIECT PS10

Denumirea proiectului:

CONSTRUCIA UNUI BLOC OPERATOR NOU, CE OFER SPAII


SUFICIENTE I DOTATE CU TEHNIC MODERN
Relevan pentru strategia Obiectiv sectorial
OS2: Un mediu social incluziv cu valene
de dezvoltare a
multiculturale ce confer o identitate
municipiului Cmpia Turzii
local bine definit
Msur
M.2.2. Un sistem de asisten sanitar
eficient, modern i de calitate
Grad de prioritate
3
Perioada de implementare 2019-2020
Amplasamentul
Str. Avram Iancu nr.33
proiectului:

Iniiator i beneficiar:
Poteniali parteneri
Descrierea proiectului

Costuri estimate ale


proiectului
Sursa de finanare
Aciuni pregtitoare
necesare
Alte aspecte

Primria Municipiului Cmpia Turzii


Ministerul Sntii
Obiectivele
Optimizarea asistenei medicale n
proiectului
municipiu i zona de influen
Rezultate scontate Un bloc operator nou echipat cu
tehnologie modern
Activiti specifice Proiectare i lucrri de construcie
Achiziii publice i echipare
Activiti de instruire pentru personalul
sanitar mediu
Indicatori de
Suprafa construit (mp)
rezultat
Echipamente achiziionate
5.897 RON /mp 98
Bugetul local, bugetul de stat, POR 2014-2020
Elaborare Studiu de Fezabilitate

Cf. HG363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiii finanate din fonduri
publice
98

246

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

FI PROIECT PS19

Denumirea proiectului:
Relevan pentru strategia
de dezvoltare a
municipiului Cmpia Turzii

Perioada de implementare
Amplasamentul
proiectului:

Iniiator i beneficiar:
Poteniali parteneri
Descrierea proiectului

Costuri estimate ale


proiectului
Sursa de finanare
Aciuni pregtitoare
necesare
Alte aspecte

REABILITARE /RECONVERSIE C.T. COALA AVRAM IANCU


Obiectiv sectorial
OS2: Un mediu social incluziv cu
valene multiculturale ce confer o
identitate local bine definit
Msur
M.2.1. Un sistem educaional
adaptat i diversificat beneficiind de
infrastructuri moderne
Grad de prioritate
2
2018-2019
Str. Nou, Nr. 8, Cmpia Turzii

Primria Municipiului Cmpia Turzii


Ministerul Educaiei i Cercetrii
Obiectivele proiectului Extinderea spaiilor colare existente
Rezultate scontate
Spaii noi pentru: bibliotec i sal de
lectur, minim o sal de clas, spaiu
pentru activiti extra-curriculare,
sal de mese pentru programul afterschool.
Activiti specifice
Elaborare proiect reabilitare /
reconversie Central Termic (C.T.)
Execuie lucrri de consolidare,
recompartimentare, izolare termic
Utilare i dotare cu echipamente
specifice
Indicatori de rezultat
Suprafa spaii colare noi (mp)
250.000 euro (necesar elaborarea unui SF)
Bugetul local, bugetul de stat, POR 2014-2020 AP10
Elaborare / actualizare studii specifice (expertiz tehnic,
studiu de fezabilitate)
n prezent cldirea este ntr-o stare avansat de degradare i
reprezint un pericol pentru sigurana elevilor.
247

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

FI PROIECT PS25

Denumirea proiectului:
Relevan pentru strategia
de dezvoltare a municipiului
Cmpia Turzii

Perioada de implementare
Amplasamentul proiectului:

Iniiator i beneficiar:
Poteniali parteneri
Descrierea proiectului

Costuri estimate ale


proiectului
Sursa de finanare
Aciuni pregtitoare
necesare
Alte aspecte

CONSTRUCIE SALA DE SPORT LICEUL PAVEL DAN


Obiectiv sectorial OS2: Un mediu social incluziv cu valene
multiculturale ce confer o identitate
local bine definit
Msur
M.2.1. Un sistem educaional adaptat i
diversificat beneficiind de infrastructuri
moderne
Grad de prioritate 3
2019-2020
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 33, Cmpia Turzii

Primria Municipiului Cmpia Turzii


Liceul Pavel Dan, asociaii de tineret
Obiectivele
Asigurarea unui spaiu adecvat pentru
proiectului
activitile sportive ale liceenilor i
tinerilor n general
Rezultate scontate Sal de sport construit i echipat cu
gradene i alte dotri specifice
Activiti specifice Proiectare si execuie
Indicatori de
Capacitate (nr. locuri n gradene): 150;
rezultat
Suprafaa construit (mp): cca. 1.600;
Suprafaa construit desfurat (mp):
cca. 1.800 m2
3.200.000 RON
Bugetul local, bugetul de stat, POR 2014-2020 AP10
Plan urbanistic detaliu i studii de specialitate (geo-tehnic,
hidro-tehnic etc.), Studiu de fezabilitate

248

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

FI PROIECT PS31

Denumirea proiectului:

REABILITARE I MODERNIZARE CASA DE CULTUR IONEL


FLOAIU
Relevan pentru strategia Obiectiv sectorial
OS2: Un mediu social incluziv cu
de dezvoltare a
valene multiculturale ce confer o
municipiului Cmpia Turzii
identitate local bine definit
Msur
M.2.4. Un cadru cultural recreativ,
dinamic, diversificat i stimulativ,
care valorific eficient patrimoniul
existent
Grad de prioritate
3
Perioada de implementare 2019-2020
Amplasamentul
Piaa Mihai Viteazul nr.8
proiectului:

Iniiator i beneficiar:
Poteniali parteneri
Descrierea proiectului

Costuri estimate ale


proiectului
Sursa de finanare
Aciuni pregtitoare
necesare
Alte aspecte

Primria Municipiului Cmpia Turzii


Casa de Cultur, Asociaii culturale, Ministerul Culturii
Obiectivele proiectului Modernizarea i reabilitarea
principalului aezmnt cultural al
municipiului
Rezultate scontate
Casa de cultur Ionel Floaiu
reabilitat i echipat cu mobilier i
tehnic modern
Activiti specifice
Proiectare
Lucrri de construcie
Achiziii publice
Indicatori de rezultat
Suprafa construit reabilitat /
consolidat (mp)
Echipamente / dotri achiziionate
1 mil. euro (necesar elaborarea unui SF)
Bugetul local, bugetul de stat, POR 2014-2020 - AP5
Expertize, proiect tehnic i avize de la Comisiile de Monumente
Istorice, Studiu de fezabilitate

249

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

FI PROIECT PU1

Denumirea proiectului:
Relevan pentru strategia
de dezvoltare a
municipiului Cmpia Turzii

Perioada de implementare
Amplasamentul
proiectului:

Iniiator i beneficiar:
Poteniali parteneri
Descrierea proiectului

Costuri estimate ale


proiectului
Sursa de finanare
Aciuni pregtitoare
necesare
Alte aspecte

REGENERARE URBAN CARTIER LOCUINE COLECTIVE


(BLOCURI)
Obiectiv sectorial
OS3: O infrastructur urban de calitate
care confer o imagine de marc
municipiului
Msur
M.3.1. Spaii publice ample, amenajate
de o nalt calitate a designului urban
Grad de prioritate
2
2017-2019

Primria Municipiului Cmpia Turzii


Asociaiile de proprietari, ONG-uri
Obiectivele
Regenerare urban a cartierului Blocuri
proiectului
Rezultate scontate Circulaii auto si pietonale modernizate,
Spaii verzi, spaii de joac i locuri de
parcare reamenajate
Instalaii de iluminat public modernizate
Spaii cu caracter comunitar organizate
Activiti specifice Proiectare / lucrri de construcie
Amenajri de spaii verzi
Achiziii de mobilier urban etc.
Indicatori de
Suprafee de teren modernizate /
rezultat
reamenajate / amenajate (mp)
Locuri de parcare amenajate
Arbori plantai (nr.)

Bugetul local, bugetul de stat, POR 2014-2020 AP10


Elaborare Plan urbanistic zonal i elaborare / actualizare studii
specifice (expertize tehnice, studii de fezabilitate)
Proiectul trebuie corelat i coordonat cu proiectele de
reabilitare termic a construciilor de locuine

250

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

FI PROIECT PU4

Denumirea proiectului:
EFICIENTIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC I AMBIENTAL
Relevan pentru strategia Obiectiv sectorial
OS3: O infrastructur urban de
de dezvoltare a
calitate care confer o imagine de
municipiului Cmpia Turzii
marc municipiului
Msur
M.3.3. Un mediu urban sigur, oferind
condiii echivalente de via pe tot
teritoriul su
Grad de prioritate
1
Perioada de implementare 2016-2017
Amplasamentul
proiectului:

Iniiator i beneficiar:
Poteniali parteneri
Descrierea proiectului

Primria Municipiului Cmpia Turzii


Obiectivele proiectului

Rezultate scontate
Activiti specifice
Indicatori de rezultat
Costuri estimate ale
proiectului
Sursa de finanare
Aciuni pregtitoare
necesare
Alte aspecte

Reducerea consumului de energie


electrica si a costurilor anuale de
ntreinere cu iluminatul public
stradal si ambiental
Sistem de iluminat public i
ambiental modernizat i eficient
Proiectare, lucrri de execuie,
achiziii publice
Lungime tronsoane strzi
eficientizate sub aspectul
iluminatului public (km)

500.000 euro (necesar elaborare SF)


Bugetul local, bugetul de stat, POR 2014-2020 AP3
Studiu urbanistic, studiu de iluminat stradal, Studiu de
fezabilitate
Indicatori de impact: reducerea costurilor de ntreinere (%)

251

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

FI PROIECT PU9

Denumirea proiectului:

AMENAJARE SI MODERNIZARE TRECERE CF LA NIVEL, STR. ION


RAIU
Relevan pentru strategia Obiectiv sectorial OS3: O infrastructur urban de calitate
de dezvoltare a
care confer o imagine de marc
municipiului Cmpia Turzii
municipiului
Msur
M.3.2. O reea stradal care asigur o
mobilitate optim i tuturor categoriilor de
utilizatori, stimulnd formele de deplasare
soft
Grad de prioritate 2
Perioada de implementare 2017-2018
Amplasamentul
Str. Ion Raiu
proiectului:

Iniiator i beneficiar:
Poteniali parteneri
Descrierea proiectului

Costuri estimate ale


proiectului
Sursa de finanare
Aciuni pregtitoare
necesare
Alte aspecte

Primria Municipiului Cmpia Turzii


SNCFR
Obiectivele
Optimizarea accesibilitii n zona de vest a
proiectului
municipiului, reducerea riscului de accidente
i fluidizarea traficului auto n zon.
Rezultate scontate Trecere la nivel cu CF amenajat i
modernizat n zona de traversare
carosabil i pietonal / velo.
Activiti specifice Proiectare, lucrri de execuie, amenajri,
signaletic
Indicatori de
Suprafa carosabil / pietonal
rezultat
reamenajat (mp)
Elemente de signaletic / supraveghere
amplasate (nr.)
300.000 euro (necesar elaborare SF)
Bugetul local, bugetul de stat, POR 2014-2020
Studiu de circulaie, Studiu de fezabilitate
Proiectul trebuie corelat, coordonat cu lucrri de intervenie /
reabilitare a CF
252

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CMPIA TURZII 2015-2020

PARTEA III ANEXE

FI PROIECT PM4

Denumirea proiectului:
Relevan pentru strategia
de dezvoltare a
municipiului Cmpia Turzii

Perioada de implementare
Amplasamentul
proiectului:
Iniiator i beneficiar:
Poteniali parteneri
Descrierea proiectului

Costuri estimate ale


proiectului
Sursa de finanare
Aciuni pregtitoare
necesare
Alte aspecte

REABILITAREA TERMIC A CLDIRILOR PUBLICE I


EFICIENTIZARE ENERGETIC PRIN UTILIZAREA DE ENERGIE
DIN SURSE REGENERABILE
Obiectiv sectorial OS4: Un mediu natural protejat n care
peisajul cultural este valorificat durabil
Msur
M.4.4. Optimizarea consumurilor
energetice n locuine, instituii publice i
la nivelul echipamentelor edilitargospodreti
Grad de prioritate 1
2016-2020

Primria Municipiului Cmpia Turzii


Obiectivele
Eficientizarea energetic a fondului
proiectului
existent de cldiri publice prin:
- reducerea costurilor de
mentenan
- reducerea consumului total de
energie
- reducerea emisiilor de CO2
Rezultate scontate Cldiri de instituii publice reabilitate
termic
Activiti specifice Proiectare i lucrri de construcie
Izolarea termic (anvelopare)
Reabilitarea i modernizarea sistemelor
de nclzire i a reelelor i instalaiilor
Eficientizarea sistemului de management
energetic al cldirii
Indicatori de
Numr cldiri reabilitate termic
rezultat
Suprafa construit reabilitat termic
(mp)

Bugetul local, bugetul de stat, POR 2014-2020 AP3


Elaborarea documentaiei pentru AC
Obinerea certificatelor energetice, elaborare studii de
fezabilitate
Indicatori de impact: consumul total specific de energie
Indicele de emisii echivalent CO2

253