Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de Identitate a Procesului.

Managementul
Resurselor Umane
Planificarea procesului - PLAN
Furnizori

Intrari

Faza anterioara - Corectarea


derivelor

Politica Calitatii
Obiective
Manualul Calitatii

Pilotarea Sistemului de
Management al Calitatii

Responsabil
activitate

Activitatea
1. Definirea indicatorilor si obiectivelor

Top Management

2. Propuneri de ameliorare a performantelor

Director Resurse
Umane

3. Identificarea resurselor necesare


Standarde, elemente de legislatie 4. Documentarea procesului
5. Planificare actiuni corective si preventive

Director R.U.
Director R.U.
Director R.U.

Iesiri
Propuneri indicatori si obiective
Recomandari de ameliorare a
performantelor
Cereri de cumparare de resurse
Actiuni planficate

Clienti
Top management
Pilotarea Sistemului de
Management al Calitatii
Faza de implementare a
procesului (DO)

Implementarea procesului - DO
Furnizori
Toate departamentele
Top management

Intrari

1. Mentinerea organigramei si a fiselor de


Rapoarte de analiza cu
post
managementul (validarea nevoilor
2. Asigurarea competentelor necesare
de resurse umane)
Elemente legislative
Candidati

Personal

Responsabil
activitate

Activitatea

Obiectivele indicatorilor
Sugestii pentru instruire

Director RU

Iesiri
Organigrama
Fise de post

Clienti
Toate departamentele

Director RU

Plan de formare

3. Evaluarea periodica a personalului si a


eficientei formarilor

Director RU

Rapoarte de evaluare a
personalului

4. Implementarea actiunilor de
constientizare si motivare a personalului

Director RU

Diplome,
recunoasterea meritelor

Personal

Responsabil
activitate

Iesiri

Clienti

Top management

Monitorizarea procesului - CHECK


Furnizori
Clienti, organisme de
certificare
Procesul de pilotare a
sistemului de management al
calitatii

Intrari

Activitatea

Obiectivele indicatorilor
Documentatia SMC relevanta
Referentialul de audit
Standarde aplicabile

1. Urmarirea evolutiei indicatorilor


2. Audituri (interne, ale clientului, ale
organismului de certificare, de proces,...)

Director RU

Rapoarte de audit

Top Management

Director Calitate

Indicatori vs. obiective si trendul


indicatorilor

Faza urmatoare - Corectarea


derivelor si imbunatatire

Analiza procesului

Pilotarea SMC

Iesiri

Clienti

Actiuni corective
Actiuni preventive

Top Management
Pilotarea SMC

Progresul planului de actiune

Faza de planificare a procesului

Echipa de Auditori

3. Analiza procesului

Director Calitate

Corectarea derivelor si ameliorarea procesului - ACT


Furnizori

Intrari

Pilotarea SMC

Neconformitatile depistate in
cadrul auditurilor
Indicatori vs. obiective

Faza anterioara Monitorizarea procesului

Responsabil
activitate

Activitatea

Actiunile planificate

1. Managementul non-conformitatilor

Director RU

2.Implementarea actiunilor corective si


preventive

Director RU

Planificarea Procesului

Corectarea derivelor si amelioare

Implementarea Procesului

Monitorizarea Procesului

Indicatorii procesului :
- Rata de absenteism [%]
- Rotatia personalului [%]
- Numarul de accidente de
munca []

Resursele necesare :
- Computer
- Retea locala, portal de
documentatie
- Birotica

Angajati si competente :
- Studii superioare (preferabil in
domeniul uman)
- Abilitati de comunicare si
negociere
- Cunostinte elemente de
legislatie
specifica
- Cursuri de specializare in
resurse

specifica
- Cursuri de specializare in
resurse
umane