Sunteți pe pagina 1din 1

Raport de serviciu,

Subsemnatul NASTASIE MARIUS BOGDAN


angajat al SC.SPIACT.SA Craiova in functie de
Administrator Sistem va rog a-mi aproba
eliberarea din casieria unitatii suma de 500RON
pentru plata reparatie DJ 06 FIA.

Data:
11.07.2013

Semnatura: