Sunteți pe pagina 1din 4

Nr crt

5
Nume

Pop
l
t
Dumitriu
Popescu
Prenume

Mihai
t
g
Laurentiu
Dumitru
4
4
4
2
1
4
4
4
1
1
4
4
4
2
1
4
4
4
3
1
1
4
4
1
1
2
1
1
1
1
1
4
4
1
1
2
1
1
1
1
2
4
4
1
1

In timpul mesei In fata televizorului

3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
2
2
4
1

La joaca

1
4
4
2
1
In pat

1
2
2
1
1
1
3
3
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
4
4
3
1
1
2
2
1
1

10
9

12
11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Data

In afara clasei

2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1

cauta sa atraga atentia profesorului

frecvent 3
intrerupe des profesorul sau colegii

se agita continuu

se ridica si se asaza frecvent

se agita in vizite

citeodata 2

se agita in biserica sau la serbari

se agita in magazine

se agita continuu in timpul calatoriilor

niciodata 1

are somn agitat

doarme insuficient

se linisteste greu inainte de a adormi

deranjeaza jocul celorlalti

vorbeste mult

cauta atentia adultilor

schimba frecvent jocul

nu se poate juca linistit

intrerupe pe ceilalti

vorbeste fara rost

se joaca cu diverse obiecte

se agita continuu

se ridica si se asaza des

vorbeste mult

intrerupe pe ceilalti in timp ce vorbesc

se agita continuu

se ridica si asaza des la masa

Scala de activitati Werry-Weiss-Peters privind


INDICATORII DE ATENTIE SI HIPERACTIVITATE

vladeni.d@gmail.com

foarte des 4

La scoala

2
2
2
2
1

###

Scala de activitati Werry-Weiss-Peters privind


INDICATORII DE ATENTIE SI HIPERACTIVITATE
( fisa individuala )
Copilul

niciodata

citeodata

frecvent

foarte
des

A. In timpul mesei
se ridica si asaza des la masa
se agita continuu
intrerupe pe ceilalti in timp ce vorbesc
vorbeste mult
B. In fata televizorului
se ridica si se asaza des
se agita continuu
se joaca cu diverse obiecte
vorbeste fara rost
intrerupe pe ceilalti
C. La joaca
nu se poate juca linistit
schimba frecvent jocul
cauta atentia adultilor
vorbeste mult
deranjeaza jocul celorlalti

Copilul

niciodata

citeo
data

frecvent

foarte
des

niciodata

citeo
data

frecvent

foarte
des

D. In pat
- se linisteste greu inainte de a adormi
- doarme insuficient
- are somn agitat
E. In afara scolii / clasei
- se agita continuu in timpul calatoriilor
- se agita in magazine
- se agita in biserica sau la serbari
- se agita in vizite
F. La scoala
- se ridica si se asaza frecvent
- se agita continuu
- intrerupe des profesorul sau colegii
- cauta sa atraga atentia profesorului

nicio
data
(1)

citeo
data
(2)

frec
vent
(3)

f
des
(4)

punctaj
total

pondere
factor multiplicare
punctaje

Interpretare

Scala de activitati Werry-Weiss-Peters privind


INDICATORII DE ATENTIE SI HIPERACTIVITATE
( fisa individuala )
Copilul

niciodata

citeodata

frecvent

foarte
des

A. In timpul mesei
se ridica si asaza des la masa
se agita continuu
intrerupe pe ceilalti in timp ce vorbesc
vorbeste mult
B. In fata televizorului
se ridica si se asaza des
se agita continuu
se joaca cu diverse obiecte
vorbeste fara rost
intrerupe pe ceilalti
C. La joaca
nu se poate juca linistit
schimba frecvent jocul
cauta atentia adultilor
vorbeste mult
deranjeaza jocul celorlalti

D. In pat
- se linisteste greu inainte de a adormi
- doarme insuficient
- are somn agitat
E. In afara scolii / clasei
- se agita continuu in timpul calatoriilor
- se agita in magazine
- se agita in biserica sau la serbari
- se agita in vizite
F. La scoala
- se ridica si se asaza frecvent
- se agita continuu
- intrerupe des profesorul sau colegii
- cauta sa atraga atentia profesorului

nicio
data
(1)
pondere
factor multiplicare
punctaje

Interpretare

Copilul

citeo
data
(2)

frec
vent
(3)

f
des
(4)

punctaj
total

Scala de activitati Werry-Weiss-Peters privind


INDICATORII DE ATENTIE SI HIPERACTIVITATE
( fisa individuala )

Nume
Prenume

#REF!
#REF!
MM-2006;vladeni.d@gmail.com

Copilul

Copilul

A. In timpul mesei
se ridica si asaza des la masa
se agita continuu
intrerupe pe ceilalti in timp ce vorbesc

#REF!
#REF!
#REF!

vorbeste mult

#REF!

B. In fata televizorului
se ridica si se asaza des
se agita continuu
se joaca cu diverse obiecte

#REF!
#REF!
#REF!

se agita continuu in timpul calatoriilor


se agita in magazine
se agita in biserica sau la serbari
se agita in vizite

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

vorbeste fara rost


intrerupe pe ceilalti

#REF!
#REF!

F. La scoala
se ridica si se asaza frecvent

#REF!

C. La joaca
nu se poate juca linistit
schimba frecvent jocul

#REF!
#REF!

se agita continuu
intrerupe des profesorul sau colegii
cauta sa atraga atentia profesorului

#REF!
#REF!
#REF!

cauta atentia adultilor

#REF!

vorbeste mult

#REF!

deranjeaza jocul celorlalti

#REF!
niciodata (1)

D. In pat
se linisteste greu inainte de a adormi
doarme insuficient
are somn agitat

#REF!
#REF!
#REF!

E. In afara scolii / clasei

citeodata (2)

pondere

frecvent (3)

foarte des (4)

punctaj

factor multiplicare

total

punctaje

Interpretare

Scala de activitati Werry-Weiss-Peters privind


INDICATORII DE ATENTIE SI HIPERACTIVITATE
( fisa individuala )

Nume
Prenume

#REF!
#REF!
MM-2006;vladeni.d@gmail.com

Copilul

Copilul

A. In timpul mesei

D. In pat

se ridica si asaza des la masa

#REF!

se linisteste greu inainte de a adormi

#REF!

se agita continuu

#REF!

doarme insuficient

#REF!

intrerupe pe ceilalti in timp ce vorbesc

#REF!

are somn agitat

#REF!

vorbeste mult

#REF!

B. In fata televizorului

E. In afara scolii / clasei


-

se agita continuu in timpul calatoriilor

#REF!

se ridica si se asaza des

#REF!

se agita in magazine

#REF!

se agita continuu

#REF!

se agita in biserica sau la serbari

#REF!

se joaca cu diverse obiecte

#REF!

se agita in vizite

#REF!

vorbeste fara rost

#REF!

intrerupe pe ceilalti

#REF!

C. La joaca

F. La scoala
-

se ridica si se asaza frecvent

#REF!

se agita continuu

#REF!

nu se poate juca linistit

#REF!

intrerupe des profesorul sau colegii

#REF!

schimba frecvent jocul

#REF!

cauta sa atraga atentia profesorului

#REF!

cauta atentia adultilor

#REF!

vorbeste mult

#REF!

deranjeaza jocul celorlalti

#REF!
niciodata (1)

pondere

citeodata (2)

frecvent (3)

foarte des (4)

punctaj

factor multiplicare

total

punctaje

Interpretare

Scala de activitati Werry-Weiss-Peters privind


INDICATORII DE ATENTIE SI HIPERACTIVITATE
( rezultate la nivel grup )

variante raspuns
I.

total pct

In timpul mesei In fata televizorului

La joaca

In pat

In afara clasei

cauta sa atraga atentia profesorului

intrerupe des profesorul sau colegii

se agita continuu

se ridica si se asaza frecvent

se agita in vizite

se agita in biserica sau la serbari

se agita in magazine

se agita continuu in timpul calatoriilor

are somn agitat

doarme insuficient

se linisteste greu inainte de a adormi

deranjeaza jocul celorlalti

vorbeste mult

cauta atentia adultilor

schimba frecvent jocul

nu se poate juca linistit

intrerupe pe ceilalti

vorbeste fara rost

se joaca cu diverse obiecte

se agita continuu

se ridica si se asaza des

vorbeste mult

intrerupe pe ceilalti in timp ce vorbesc

Indicatori

se agita continuu

se ridica si asaza des la masa

MM-2006;vladeni.d@gmail.com

La scoala

" Niciodata "


" Citeodata "
" Frecvent "
" Foarte des "

67
28
6
24

1
2 1 1 3 4 3 4 2 2
4 4 2 2 3 2 4 3 2 3 2 4 5 3 1
1 1 1 1 1 2
1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 4
1 - 1 2 1 1 3
3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 -

II.
Punctaj*factor multiplic
pe variante
raspuns

28
12
72

Total pe indicatori

112

10

- 1 1 1 1 1 2
1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 - 2 4 2 2 9
9 9 9 6 6 6 3 3 6 6 9

10 11 6

Indicatori atentie-hiperactivitate

60

Interpretare

67 28 6###

80
70

67

"ni "ci "fr "f des"

50
40
30

28

24

20
10

0
"niciodata"

"citeodata"

"f recvent"

I.
"f des"

variante raspuns

II. punctaje

Obs:in celula K34 se tipareste I sau II pt interpretari diverse-afirmatia se poate sterge

4
-