Sunteți pe pagina 1din 4

Nume si Prenume:

TEST DE EVALUARE

1.Accidentul usor este definit ca:


a.eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita
numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca
cu o durata mai mica de 3 zile
b.eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita
numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca
cu o durata de cel putin 3 zile
c.eveniment care are drept consecinta leziuni grave si a antrenat
incapacitate de munca cu o durata de cel putin 3 zile
2.Incidentul periculos, conform legislatiei in vigoare reprezinta:
a.starea patologica aparuta brusc, ca urmare a expunerii organismului la
vapori, gaze, pulberi nocive sau iritante etc. din mediul de munca;
b.evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul
tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau
a unui echipament de munca;
c.evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul
tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau
a unui echipament de munca si/sau din comportamentul neadecvat al factorului
uman care nu a afectat lucratorii, dar care ar fi fost posibil sa aiba asemenea
urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale;
3.Serviciul intern de prevenire si protectie reprezinta:
a.totalitatea resurselor materiale si umane alocate pentru efectuarea
activitatilor de prevenire si protectie in intreprindere si /sau unitate;
b.persoanele juridice si fizice din afara intreprinderii/unitatii, abilitate sa
presteze servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in
munca;
c.asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si
sanatatii in munca.
4.Accidentul de munca de circulatie este:
a.accidentul survenit in timpul si pe traseul normal deplasarii de la locul de
munca la domiciliu si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul;
b.accidentul survenit in timpul circulatiei pe drumurile publice sau generat
de traficul rutier, daca persoana vatamata se afla in indeplinirea indatoririlor de

serviciu;
c.accidentul survenit in timpul circulatiei pe drumurile publice sau generat
de traficul rutier in orice situatie.
5.Enumerati conditiile cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca
angajatorul(intreprinderi cu pana la 9 lucratori), in cazul in care efectueaza
activitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca:
a.
b.
c.
6.In cazul intreprinderilor care au intre 10 si 49 de lucratori inclusiv, una din
conditiile enumerate mai jos da dreptul angajatorului de a efectua activitati din
domeniul SSM:
a.in intreprindere sunt desfasurate activitati de paza si protectie;
b.poseda un nivel de pregatire superior in domeniul SSM;
c.riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu
consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate.
7.In cazul intreprinderilor si/sau unitatilor intre 50 si 149 de lucratori care
desfasoara(implica)risc de cadere de la inaltime angajatorul este obligat sa
organizeze serviciu intern de prevenire si protectie?
a.da;
b.nu;
c.doar daca se desfasoara activitati de constructii civile, industriale etc.
8.Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM ( viitori
membri in CSSM ) sunt alesi de:
a. angajator sau reprezentantul sau legal;
b. lucratori din intreprindere si/sau unitate conform celor stabilite prin
contractul colectiv de munca, RI sau ROF;
c. lucratori desemnati de angajator in domeniul SSM;
9.Organizarea CSSM se constituie in unitatile care au un numar de:
a. cel putin 50 lucratori, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati
pe teritoriul Romaniei;
b. sub 50 de lucratori;
c. obligatoriu in ambele cazuri;
10Reprezentantii lucratorilor in CSSM vor fi alesi pe o perioada de :
a. 1 an;
b. 2 ani;
c. 5 ani;
11.Instruirea introductiv generala se face :
a. lucratorilor care executa lucrari speciale;
b. lucratorilor detasati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;
c. lucratorilor, la reluarea activitatii dupa un accident de munca;

12.Instruirea introductiv- generala va cuprinde in principal urmatoarele


probleme:
a.
b.
c.
d.
13.Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de :
a. 2 ore;
b. 4 ore;
c. 8 ore;
14.Instruirea la locul de munca se face de catre :
a. un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie;
b. serviciul externde prevenire si protectie ;
c. conducatorul direct al locului de munca;
15.Instruirea periodica se poate efectua in baza tematicilor intocmite de:
a. serviciul extern de prevenire si protectie;
b. persoana care efectueaza instruirea;
c. seful ierarhic superior celui care efectueaza instruirea;
16.In caz de deces al persoanei accidentate va solicita in scris unitatii medicolegale competente un raport preliminar:
a. angajatorul;
b. organul de politie de pe raza producerii evenimentului;
c. inspectoratul teritorial de munca;
17.In cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice, soldate cu
decesul victimelor aflate in indeplinirea unor indatoriri de serviciu vor comunica
evenimentul la ITM din judetul pe raza caruia s-a produs:
a. angajatorul sau reprezentantul sau legal;
b. serviciile politiei rutiere;
c. primaria pe raza caruia s-a produs evenimentul;
18.Dosarul de cercetare al evenimentului cu itm se va intocmi in :
a. un exemplar;
b. doua exemplare;
c. mai multe exemplare;
19.Dosarul de cercetare a evenimentului cu itm se inainteaza pentru verificare
si avizare:
a. la CJP in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii;
b. la ITM in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii;

c. la ITM in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii;


20.In cazul neavizarii dosarului de cercetare comisia de cercetare va completa
dosarul si va intocmi procesul verbal de cercetare in termen de:
a. 3 zile lucratoare de la data primirii dosarului;
b. 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului;
c. 7 zile lucratoare de la data primirii dosarului;
21. Un capitol din procesul verbal de cercetare al evenimentului cu itm va avea
urmatoarea formulare:
a. propuneri pentru sanctiuni administrative;
b. sanctiuni contraventionale aplicate;
c. propuneri pentru sanctiuni administrative si disciplinare;
22.Bolile profesionale, precum si suspiciunile de boli profesionale se vor
semnala obligatoriu de:
a. angajatori;
b. numai medicii de medicina muncii;
c. toti medicii care depisteaza astfel de imbolnaviri;
23. Cercetarea bolilor profesionale se face de catre:
a. ITM;
b. angajator;
c. ASPJ in colaborare cu inspectorii din cadrul ITM;
24.Intoxicatia acuta profesionala se declara, cerceteaza si se inregistreaza ca :
a. accident de munca;
b. boala profesionala;
c. atat ca boala profesionala cat si ca accident de munca;
25.Dati exemple de grupuri sensibile la riscuri specifice conform legislatiei in
vigoare:

26. In cazul unui accident produs prin electrocutare, prima etapa de salvare
este:
a.respiratie artificiala
b.intreruperea sursei de tensiune si indepartarea victimei de aceasta
sursa
c.masajul cardiac
d.anuntarea celui mai apropiat post de prim ajutor