Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si Prenume:

TEST DE EVALUARE 7
1.Inregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase se face
in baza:
a. FIAM;
b. dosarului de cercetare;
c. procesului verbal de cercetare;
2.Accidentul de munca produs in timpul prestarii unor servicii pe baza de
comanda la domiciliul clientului se inregistreaza de catre:
a. angajatorul la care este angajata victima;
b. asigurator;
c. client;
3.Accidentul suferit in timpul stagiului de practica profesionala de catre
elevi, studenti etc. se inregistreaza de catre:
a. unitatea scolara din care face parte;
b. angajatorul la care se efectueaza practica;
c. organizatorul actiunii;
4.In cate exemplare se completeaza FIAM- ul in cazul unui eveniment cu
itm;
a. in 3 exemplare;
b. in 4 exemplare;
c. in 5 exemplare;
5.Angajatorul va tine evidenta evenimentelor in:
a.
b.
c.
d.

6.Bolile profesionale, precum si suspiciunile de boli profesionale se vor


semnala obligatoriu de:
a. angajatori;
b. numai medicii de medicina muncii;
c. toti medicii care depisteaza astfel de imbolnaviri;
7. Cercetarea bolilor profesionale se face de catre:
a. ITM;
b. angajator;
c. ASPJ in colaborare cu inspectorii din cadrul ITM;
8.Intoxicatia acuta profesionala se declara, cerceteaza si se inregistreaza
ca :
a. accident de munca;
b. boala profesionala;
c. atat ca boala profesionala cat si ca accident de munca;
9.Dati exemple de grupuri sensibile la riscuri specifice conform legislatiei in
vigoare:

10.Repunerea in functiune a echipamentelor de munca, anterior tuturor


eliminarii deficientelor pentru care s-a luat masura opririi lor constituie:
a. infractiune;
b. sanctiune;
c. avertisment;