Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si Prenume:

TEST DE EVALUARE 6
1.Cercetarea evenimentelor cu itm se efectueaza dupa
cum urmeaza :
a. de catre ITM;
b. de catre Inspectia Muncii;
c. de catre angajator;
2.Comisia de cercetare a evenimentului cu itm va fi
compusa din:
a. 3 persoane;
b. 4 persoane;
c. 5 persoane;
3. Din comisie va face parte obligatoriu un lucrator
desemnat cu pregatire de :
a. nivel de baza;
b. nivel mediu;
c. nivel superior;
4.Angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul
SSM poate face parte din comisia de cercetare:
a. da;
b. nu;
5.Cercetarea evenimentului urmat de itm se va incheia
in :
a. 3 zile lucratoare de la data producerii;
b. 5 zile lucratoare de la data producerii;
c. 7 zile lucratoare de la data producerii;
6.Dosarul de cercetare al evenimentului cu itm se va
intocmi in :
a. un exemplar;

b. doua exemplare;
c. mai multe exemplare;
7.Dosarul de cercetare a evenimentului cu itm se
inainteaza pentru verificare si avizare:
a. la CJP in termen de 5 zile lucratoare de la
finalizarea cercetarii;
b. la ITM in termen de 3 zile lucratoare de la
finalizarea cercetarii;
c. la ITM in termen de 5 zile lucratoare de la
finalizarea cercetarii;
8.In cazul neavizarii dosarului de cercetare comisia de
cercetare va completa dosarul si va intocmi procesul verbal de cercetare in
termen de:
a. 3 zile lucratoare de la data primirii dosarului;
b. 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului;
c. 7 zile lucratoare de la data primirii dosarului;
9. Un capitol din procesul verbal de cercetare al
evenimentului cu itm va avea urmatoarea formulare:
a. propuneri pentru sanctiuni administrative;
b. sanctiuni contraventionale aplicate;
c. propuneri pentru sanctiuni administrative si
disciplinare;
10.Procesul verbal de cercetare al unui eveniment cu
itm se intocmeste in :
a. 3 exemplare;
b. 2 exemplare;
c. un exemplar;