Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

DATA: 13.10.2010 GRĂDINIŢA DE COPII CU P.P. ,NR. 9, BÂRLAD GRUPA: MARE TEMA ANAUALĂ: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? TEMA PROIECTULUI: “E TOAMNĂ IAR ÎN CALENDAR” SUBTEMA : “FRUNZE RUGINII” – aspecte şi fenomene de toamnă FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADE:DLC/DEC TIPUL ACTIVITĂŢII: MIXTĂ(formare şi consolidare de cunoştinţe şi deprinderi)

ADE: Activitate integrată –/DLC/DEC Tema activităţii DLC:- memorizare poezia “Rapsodii de toamnă” de Goerge Topârceanu- fragment; Tema activităţii DEC :- învăţare cântec “Am privit spre cer”; repetare jocul muzical “Vrăbiuta”.

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacitătii de memorare a unui text liric şi valorificarea acestuia în contexte noi; Consolidarea deprinderii de a cânta în grup omogen, după semn dirijoral ,diferite exerciţii melodico-ritmice. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ADE:

DLC:

Să memoreze în mod conştient textul poeziei;

Să realizeze propoziţii simple sau dezvoltate folosind cuvinte noi din textul învăţat;

Să folosească un limbaj propriu corect din punct de vedere lexical şi gramatical;

DEC:

Să execute exerciţiile ritmice cu combinaţiile de optimi şi pătrimi, respectând ritmul impus;

Să cânte corect linia melodică a cântecului nou, respectând intervalele de cvartă întâlnite ;

Să realizeze corect mişcările jocului muzical, sugerate de text;

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, , audiţia. Mijloace didactice:

planşe cu imagini sugestive de toamnă, retroproiector, cd-player, cd.

1

Forma de organizare : pe grupuri, frontal,individual. DURATA: 50 minute. LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

o

Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008;

o

Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar , nivel

o

5-7 ani; Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar;

o

Culegere de cântece şi jocuri pentru preşcolari de Petre Ţipordei.

SCENARIUL ZILEI

Întalnirea de dimineaţă: 1

  • ..-SALUTUL- se face în mod direct , deschis ,copiii sunt aşezaţi în cerc

ţinându-se de mâini şi se salută fiecare spre colegul din dreapta ,purtând apoi discuţii libere axate pe starea lor afectivă, pe atmosfera din grupă, pe mediul educaţional pregătit , se realizează prezenţa;

  • 2. CALENDARUL NATURII –se precizează ziua,

natură în ziua respectivă;

  • 3. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI:

data, luna, anul, precum şi schimbările apărute în

Schimbul de impresii, aducerea în prim plan a experienţelor proprii, păreri despre o

întâmplare, un eveniment care l-au trăit recent. Acest moment solicită întreaga clasă şi contribuie la realizarea unei intercunoaşteri, la exprimarea liberă în faţa celorlalţi, învăţând să asculte şi să-şi exprime trăirile.

  • 3. NOUTĂŢILE ZILEI:se vor prezenta musafirii care au venit, precum şi activităţile care se vor

desfăşura în această zi.

  • 4. ACTIVITATEA DE GRUP:

Rime vesele cu mişcări adecvate:

„Toată ziua stau pe lac

Iar noaptea cânt

......

(copiii trebuia să completeze oac, oac” şi cel care răspunde va sări precum broasca) „Sunt fricos şi sunt micuţ,

Cu urechi lungi, sar .........

(ţup, ţup)

2

Latru ziua prin ogradă Toată lumea să mă ............

(vadă) copilul va lătra precum câinele .

TRANZIŢIA către ariile de stimulare se va realiza prin recitarea unor versuri:

JR- “Cine, oare a cântat Toată vara şi-a dansat Furnicuţei i-a cerut

A- “Toamna a venit în zbor C-un alai de frunze Mărgeluţe vrem să-i dăm

O “grăunţă” împrumut?”(greierul)

Colorate, mari, mărunte.”

C- “Casa furnicuţei Hai să-i construim Că i-e frig micutei, S-o înveselim!” II. Activităţile de la centrele de interes se vor desfăşura în funcţie de preferinţele fiecăruia, astfel:

  • - La sectorul „ Joc de rol ” copiii vor avea de interpretat rolurile furnicutei şi a greierului din poezia “Greierele şi furnica”de La Fontaine. Cei care aleg acest centru vor trebui să respecte un scenariu stabilit în prealabil şi vor purta costume adecvate rolului ales.

  • - La sectorul Artă”, copiii vor trebui să modeleze mărgeluţe de diferite mărimi şi culori , respectând paleta coloristică a toamnei, din imaginaţie sau după model.

  • - La sectorul „ Construcţii”, copiii vor construi o căsuţă pentru furnică, deoarece se spropie vremea rea şi trebuie s-o ajute să-si construiască o căsuţă solidă care s-o apere de vânt şi de ploi.

Evaluarea activităţilor desfăşurate la centrele de interes se realizează continuu, chiar în timpul derulării lor. Tranziţia către activitatea integrată DLC/DEC, se va face prin jocul muzical “Bate vântul frunzele”.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Nr.

Secvenţa

Conţinut ştiinţific

Strategiii didactice

 

Crt

didactică

Metode şi

Mijloace

Forma

de

Evaluare

.

procedee

didactice

organizare

1.

Moment

Pregătirea şi

       

organiza-

asigurarea unui

climat propice

3

 

toric

desfăsurării activităţii prin aşezarea mobilierului, a materialului

         

didactic necesar.

2.

Captarea

Copiii

vor

fi

Audiţia;

cd;

frontală;

 

atenţiei

introduşi

în

activitate

prin

audierea

unui

fragment

din

“Anotimpurile “ de Vivaldi (Toamna), cu ochii închişi.

3.

Reactualiza-

După

audierea

Convorbirea

   

Aprecieri

rea

fragmentului copiii

frontală;

Verbale

cunoştinţe-

vor fi întrebaţi

ce

lor

sentimente

au

în

urma

audierii

muzicii

şi

se

va

purta un dialog în care vor vor trebui

să spună

ce

ştiu

despre toamnă.

4.

Anunţarea

Li

se vor spune

 

Explicaţia;

     

temei

copiilor activitătile care se vor desfăşura: la educarea limbajului vor învăţa o poezie;”Rapsodii de toamnă” de G. Topârceanu, dupa

4

   

care vor învăţa un cântecel despre toamnă:”Am privit spre cer” interpretat de d-na educatoare Steluţa Dima, vom repeta apoi un joc muzical“Vrăbiuţa”.

       

5.

Dirijarea

Copiii

 

sunt

       

învăţării

introduşi

deja

în

activitate

 

prin

audierea

 

fragmentului muzical, aşa că voi

trece

la

recitarea

demonstraţia

Retropro-

model

a

 

poeziei

iector;

care

va

fi

 

Cd;

prezentată

 

şi

pe

retroproiector.

Voi recita poezia de

frontal;

două

ori,

apoi voi

explicaţia;

explica

cuvintele

noi şi vom purta

o

scurtă

discuţie

pe

convorbirea;

Aprecieri

marginea

 

verbale;

textului.După discuţie mai recit o

dată

poezia

după

care

vom

trece

la

învăţarea ei

pe

strofe.Câţiva

copii

5

   

vor recita poezia pe strofe sau integral,

exerciţiul;

 

individual;

 

în lanţ şi pe versuri.

aplauze;

6.

Obţinerea

Se vor face câteva

       

performan-

aprecieri legate de

ţei

activitatea

de

memorizare, apoi

vom face tranziţia către următoarea

activitate

prin

recitativul”Toamna

”.

TRANZIŢIA:

“Toamnă, bine ai venit, Frunza-n codru a

Pic, pic, pic, pic,

exerciţiul;

îngălbenit,

frontal;

aprecieri

Păsările au plecat,

verbale

Plouă-ntruna, ne- ncetat.

pic, pic, pic!” Acest recitativ face

trecerea

către

activitatea

de

educaţie muzicală

explicaţia;

în care copiii vor

învăţa

cântecul

“Am privit spre cer” şi vor repeta jocul cu text şi cânt “Vrăbiuţa”.

Pentru a avea o

6

activitate cât mai reuşită va trebui să facem mai întâi câteva exerciţii de cultură vocală .
activitate cât mai
reuşită va trebui să
facem mai întâi
câteva exerciţii de
cultură vocală .
Exerciţii
de
respiraţie:
a)”Suflăm frunza
care cade din
frontal;
copac”-se trage aer
în piept, apoi
demonstraţia
suflăm uşor spre o
frunză imaginară-
de două ori;
b)”Umflăm baloane
colorate”-se trage
aer adânc în piept
şi-l suflăm puternic
afară printr-o
singură expiraţie-
de două ori;
Exerciţii de dicţie:
aprecieri
verbale;
exerciţiul;
„Nas,bas,
contrabas.
Rac, pac într-un lac,
Par rar sub mărar”.
Exerciţii melodice:
exerciţiul;
a)de incălzire
a
vocii- se foloseşte
silaba
neutră
“la”pe un fragment
din cântecul ce va fi

7

învăţat: frontal; La,la,la,la,la,la la La, la, la la, la, la b)de omogenizare a vocii: -“vine ursul
învăţat:
frontal;
La,la,la,la,la,la la
La, la, la la, la, la
b)de omogenizare a
vocii:
-“vine
ursul
la
miere”-sunete
joase:
Vin la mie – re
Cu plă-ce - re.
-“clopoţelul”-sunete
înalte:
Cling, cling, cling
Cling, cling, cling!
1.După
ce
s-au
executat exerciţiile,
auditia;
retropro-
aprecieri
voi
prezenta
la
iector;
verbale;
retroproiector
cântecul
ce
va
fi
cd;
învătat timp în care
copiii
vor
asculta
cu atenţie.
După audiţie se va

8

   

purta

 

o

scurtă

       

discuţie

legată

de

impresia

artistică,

stări

 

emoţionale,apoi

se

analizează

textul

prin

 

formularea

convorbirea;

unor

 

idei

principale,

 

se

explică

cuvintele

frontal;

necunoscute.

 

2.Se

va

trece

la

învăţarea

textului

pa fragmente logice

3.După

însuşirea

textului

se

face

familiarizarea

melodică,

moment

în

care copiii

vor cânta

exerciţiul;

linia melodică

a

cântecului

fără

text,

folosind diferite silabe neutre (ma, la, mi,etc.)

.

Se

va

trece apoi

la

intonarea

cântecului

folosind textul învăţat.

4.Obţinerea

 

performanţei-

 

se

realizează

 

prin

individual;

interpretarea

căntecului,

cu

toată

pe grupuri;

grupa

 

de

copii,

urmând

apoi

a

se

aprecieri

interpreta cântecul

de

către

 

câţiva

verbale;

copii,individual sau pe

9

   

grupuri evaluarea calităţii interpretării lor făcându-se de către ceilalţi copii. După ce au învăţat cântecul, se trece la partea a doua a ctivitătii printr-o ghicitoare:

     

aplauze;

Este supărată foc Că s-a rupt crengu- ţa-n joc . Cine s-a dat huţa-

demonstraţia

huţa?”-Vrăbiuţa! După aceste versuri voi face jocul de probă, urmând apoi să se realizeze jocul şi de către copii.

exerciţiul;

7.

Încheierea

Voi face o analiză a

convorbirea

     

activităţii

întregii activităţi, evidenţiind părţile bune ,precum şi părţile mai puţin bune.Copiii vor ieşi în pauză pe ritmurile melodiei din “Anotimpurile”de Vivaldi.

10