Sunteți pe pagina 1din 5

____ 1.

Organizaţia reprezinta:
B
____ 2. Din definiţiile organizaţiei acceptate în mod unanim, se degajă o serie de dimensiuni, implicaţii
fundamentale:
D
____ 3. Care din următoarele instituţii reprezintă tipuri specifice de organizaţii:
D
____ 4. Organizaţiile formale se caracterizează prin:
C
____ 5. Organizaţiile informale se caracterizează prin:
B
____ 6. În abordarea organizaţiilor ca sisteme raţionale şi închise s-au desprins o serie de idei
fundamentale:
C
____ 7. Teoria managementului ştiinţific este reprezentată de:
A
____ 8. Managementul ştiinţific poate fi sintetizat printr-o serie de principii, dintre care enumerăm:
D
____ 9. Henry Fayol, promotor al teoriei organizării şi administraţiei, s-a remarcat în mod deosebit prin:
C
____ 10. Max Weber, creatorul teoriei birocraţiei, a descris câteva tipuri de organizaţii, pritre care:
D
____ 11. Ca instituţie dominantă în societatea modernă, birocraţia este:
D
____ 12. Principalele elemente ale organizării birocratice, ca formă „ideal-tipică” de organizare, sunt:
E
____ 13. Abordarea organizaţiilor ca sisteme naturale şi închise se caracterizează prin
B
____ 14. Ca reprezentant al Şcolii relaţiilor umane, Douglas McGregor a definit mai multe concepţii
manageriale cu
C
____ 15. Teoria Y reprezintă esenţa abordării relaţiilor umane şi pleacă de la următoarele idei
fundamentale:
E
____ 16. Abordarea organizaţiilor ca sisteme raţionale şi deschise s-a impus prin schimbarea modului de
raportare la
C
_____ 17. În perioada contemporană, în cadrul abordării organizaţiilor ca sisteme naturale şi deschise, se
distinge teoria
B
____ 18. Care din următoarele afirmaţii definesc managementul:
D
____ 19. În cadrul unei organizaţii, managerii se situează pe diferite poziţii ale piramidei ierarhice:
A
____ 20. Managerii trebuie să aibă trei categorii de responsabilităţi (strategice, inter-umane şi tehnice),
care au ponderi
C
____ 21. Previziunea este una din funcţiile manageriale şi are drept scop:
C
____ 22. Organizarea, ca funcţie managerială, constă în:
D
____ 23. Coordonarea şi antrenarea reprezintă o altă funcţie importantă a managementului, prin care se
realizează:
D
____ 24. Controlul, ca funcţie a managementului, se realizează prin:
C
____ 25. Care din următoarele afirmaţii este valabilă:
C
____ 26. Structura organizatorică a unei firme, caracterizată de ansamblul persoanelor şi compartimentelor
de muncă, a
D
____ 27. Studierea comportamentului oamenilor în cadrul organizaţiilor are drept scop:
D
____ 28. Referitor la natura omului organizaţional, s-au elaborat diverse teorii cu privire la evoluţia sa,
prima fiind
B
____ 29. Pe măsura evoluţiei teoriilor despre organizaţii a apărut „modelul de om care se
autoactualizează”, bazat pe
A
____ 30. Procesul de motivare a oamenilor în muncă, componentă majoră în cadrul organizaţiilor, constă
în:
E
____ 31. Între factorii care acţionează asupra motivaţiei oamenilor de a obţine performante, se numară:
D
____ 32. În funcţie de natura factorilor care influenţează motivaţia, teoriile motivaţionale pot fi împarţite
în:
D
____ 33. În piramida trebuintelor, elaborata de Maslow, nevoile umane sunt ierarhizate astfel (pornind de
la bază
B
____ 34. Teoria achiziţiei succeselor, dezvoltată de Mc Clelland, evidenţiază o serie de nevoi individuale
ce sunt
D
____ 35. Între teoriile de proces, care au la bază motivaţia organizatională, se înscrie teoria factorilor
duali, elaborată
D
____ 36. În funcţie de influenţa motivaţiei asupra mărimii satisfacţiilor personalului, se cunosc urmatoarele
tipuri de
A
____ 37. Între motivaţiile de natură economică se numară:
C
____ 38. Motivaţia de natură moral-spirituală include:
E
____ 39. Între motivaţiile de natură cognitivă se numară:
D
____ 40. Motivaţia de natură afectivă se referă la:
B
____ 41. Kurt Lewin, R. Lippit şi R.K. White realizează o interesantă clasificare a stilurilor de conducere,
având drept
D
____ 42. Stilul de conducere autoritar se caracterizează prin aceea că:
B
____ 43. Leadership-ul, proces ce are o influenţă majoră asupra performanţelor organizaţiilor, reprezintă:
B
____ 44. Modul de manifestare şi eficacitatea leadership-ului sunt rezultatul mai multor factori:
E
____ 45. După natura şi sfera de cuprindere, se pot delimita mai multe categorii de culturi, printre care şi
cultura
E
____ 46. Cultura organizională prezintă o serie de dimensiuni, prezentate pereche, cum ar fi: orientarea
spre proces în
C
____ 47. Citiţi afirmaţiile următoare şi precizaţi care din ele este adevărată:
D
____ 48. Climatul organizaţional, desemnând mediul social în care fiecare colectiv de muncă îşi desfăşoară
activitatea,
C
____ 49. Care din următoarele componente specifice definesc procesul de comunicare organizaţională:
C
____ 50. Comunicarea formală, spre deosebire de cea informală, este caracterizată prin urmatoarele
aspecte:
B
____ 51. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:
B
____ 52. În funcţie de sensul sau direcţia comunicării, se întâlnesc următoarele tipuri de comunicare:
E
____ 53. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi precizati care sunt adevărate:
C
____ 54. Prin integrare profesională se înţelege:
C
____ 55. Conflictul reprezintă un blocaj al mecanismelor normale de luare a deciziei, în sensul dificultăţii
de alegere a
B
____ 56. Printre modalităţile de atenuare şi/sau eliminare a conflictului amintim:
C
____ 57. În rândul metodelor de negociere se numără:
D
____ 58. Schimbarea, ca proces necesar şi inevitabil oricărei organizaţii, este determinată atât de factori
externi
E
____ 59. A decide înseamnă:
D
____ 60. În procesul de elaborare a deciziei se utilizeaza ca metode:
D
____ 61. Metodele decizionale comparative vizează:
C
____ 62. Intre notiunile de “leadersip” si “management” exista relatii de:
D
____ 63. Modelul “charismatic” al conducerii se centreaza exclusiv pe:
C
____ 64. In general, liderul sociometric coincide cu:
D
____ 65. Din perspectiva psihosociala, stilul de conducere include:
D
____ 66. Distinctia intre atitudine si strategie in cadrul stilului de conducere, implica distinctia intre:
E
____ 67. Teoria “X” cu privire la conducere este specifica stilului de conducere:
C
____ 68. Functia esentiala a conducerii este:
D
____ 69. Deciziile strategice sunt decizii:
C
____ 70. Deciziile de grup sunt indicate in cazul:
B
____ 71. In procesul decizional, punerea in evidenta a aspectelor cantitative si calitative a informatiilor se
realizeaza in
D
____ 72. Deciziile rationale vizeaza:
C
____ 73. In cazul deciziilor in conditii de risc, gradul de certitudine este:
A
____ 74. Comunicarea presupune transmiterea (schimbul) de :
D
____ 75. Modelul clasic al comunicarii a fost elaborat de catre:
B
____ 76. In cadrul perspectivei psihosociale a comunicarii, termenul de “emitator” se refera la:
C
____ 77. Spre deosebire de Taylor, pentru Fayol apectul central al comunicarii organizationale il
constituie:
C
____ 78. In cadrul comunicarii ascendente:
E
____ 79. Spre deosebire de comunicarea descendenta, comunicarea ascendenta:
D
____ 80. Specific comunicarii orizontale este:
E
____ 81. Indicatorii comunicarii nonverbale sunt:
D
____ 82. Retelele de comunicare:
A
____ 83. Structurile de comunicare pot fi:
E
____ 84. Filtrajul informatiilor apare mai frecvent in:
C
____ 85. Distorsiunea informatiilor in cadrul comunicarii se face:
B
____ 86. Tehnicile de ameliorare a comunicarii organizationale sunt:
A
____ 87. In conceptia lui Etzioni, putem vorbi de urmatoarele tipuri de organizatii:
B
____ 88. Organizatiile adaptative (centrate pe cunoastere) sunt clasificate in functie de:
C
____ 89. Diviziunea orizontala a muncii presupune:
B
____ 90. Structurile adhocratice sunt:
C
____ 91. Stilul de conducere paternalist :
B
____ 92. Caracteristicile participarii organizationale sunt:
E
____ 93. Formele actionale de conflict sunt:
D