Sunteți pe pagina 1din 7

DREPTURILE MORALE DE AUTOR

- sunt drepturi strans legate de personalitatea autorului, prezentandu-se ca un


complex de drepturi ale personalitatii
- dreptul moral este un ansamblu de prerogative extrapatrimoniale care confera autorului
operei puterea de a-si proteja renumele si opera si de a influenta drepturile patrimoniale
expresia juridica a legaturii dintre opera si creatorul acesteia
- dreptul de a pretinte respectarea calitatii de autor nu se confunda cu dreptul la nume
- autorul are urmatoarele drepturi morale:
de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa la cunostinta publica opera
de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei
de a decide sub ce nume va fi adusa la cunostinta publica opera
de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari,
precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa
dreptul de a retracta opera despagubind pe titularii operei de utilizare prejudiciati
prin retractare
- caracterele drepturilor morale de autor sunt:
1. caracter stric personal
2. caracter insesizabil, drepturile morale neputand fi urmarite de creditorii
autorului
3. caracter inalienabil (pot fi transmise prin succesiune)
4. caracterul perpetuu
5. caracterul imprescriptibil
6. caracter absolut
7. caracter universalist
- rolul drepturilor morale este unul dublu:
- crearea si mentinerea unei reputatii celui care a realizat-o
- protejarea fizica a creatiei impotriva modificarilor sau altor atingeri
- Caracterele drepturilor morale
- sunt drepturi subiective nepatrimonieale punandu-se accentul pe titular
- dreptul subiectiv civil nepatrimonial nu poate fi exprimat in bani fiind legat de persoana
- se intalnesc urmatoarele drepturi nepatrimoniale:
drepturi nepatrimoniale ce privesc existenta si integritatea fizica si morala a
persoanei (dreptul la viata, la sanatate, etc.)
drepturile referitoare la atributele de identificare a persoanei (dreptul la nume,
dreptul la domiciliu)

drepturile care privesc latura nepatrimoniala a drepturilor de creatie intelectuala


(drepturile morale ale autorului)
- drepturile morale au caracter personal drepturile morale sunt drepturi ale
personalitatii, deci nu pot fi exercitate decat de autor
- drepturile morale au caracter inalienabil drepturile morale nu pot face obiectul
vreunei renuntari sau instrainari
- autorul nu poate renunta la drepturile sale morale nici inainte de a crea opera nici
ulterior
- drepturile morale au caracter insesizabil creditorii autorului nu pot urmari si executa
drepturile morale
- drepturile morale au caracter perpetuu dreptul moral subzista si dupa incetarea
drepturilor patrimoniale
- caracterul perpetuu se datoreaza faptului ca opera este o continuare a personalitatii si
atat timp cat exista opera ea contine elemente din personalitatea autorului
- drepturile morale au caracter imprescriptibil drepturile morale nu se pierd prin neuz si
nici nu pot fi dobandite de terti prin vreo forma de prescriptie
- drepturile morale au caracter absolut dreptul moral este un drept subiectiv absolut,
opozabil erga omnes si are urmatoarele caracteristici:
ii corespunde obligatia generala si negativa de a nu i se aduce atingere
din momentul dobandirii se cunoaste numai subiectul activ, nu si cel pasiv
- drepturile morale au caracter universalist acest caracter presupune ca un stat membru
al Uniunii trebuie sa ofere unui cetatean al altui stat membru aceeasi protectie pe care o
ofera cetateanului propriu
Dreptul de a aduce opera la cunostinta publicului
- este numit si drept de divulgare
- dreptul de autor ia nastere independent de aducerea operei la cunostinta publicului,
autorul fiind singurul care poate decide daca opera este in faza in care poate fi comunicata
altor persoane
- autorul poate reveni asupra deciziei de comunicare publica cu conditia san u existe un
contract de editare
- divulgarea poate avea sau nu caracter comercial
- legea dreptului de autor utilizeaza de mai multe ori singtama cunostinta publica cand
se vorbeste despre divulgarea operei:

se prezuma a fi autor pana la proba contrarie persoana sub numele careia opera
a fost adusa la cunostinta publica
autorul are dreptul de a decide daca, in ce mod si cand opera va fi adusa la
cunostinta publica
- prin aducere la cunostinta publica intelegem comunicarea operei catre public
- autorul poate refuza comunicarea operei in baza unui contract indiferent de motivele
deciziei sale, atunci impunandu-se obligarea la dezdaunare
- in cazul in care opera comandata este predate celui care a solicitat realizarea ei se
apreciaza ca autorul isi exercita dreptul la divulgare
- autorul, realizator al operei comandate inregistreaza opera sa in Registrul National de
Opere, rolul acestei inregistrari este de a oferi un mijloc de proba
- aducerea operei la cunostinta publicului este guvernata de urmatoarele reguli:
atunci cand contributia fiecarui autor este diferita, oricare dintre ei poate divulga
propria creatie
daca nu se poate stabili contributia fiecaruia, dreptul de divulgare apartine tuturor
coautorilor. Refuzul unuia dintre ei influenteaza cominicarea publica
- dreptul de a aduce opera colectiva la cunostinta publicului revine celui desemnat prin
conventia dintre coautori
- sunt situatii in care opera a fost creata cu o anumita destinatie, divulgarea facandu-se pe
baza acesteia
- daca se schimba destinatia este nevoie de o noua divulgare
- odata adusa la cunostinta publica, opera ramane totusi nedivulgata in alte modalitati,
dreptul de divulgare neepuizandu-se
- autorul este singurul care decide daca, in ce mod si cand opera va fi adusa la cunostinta
publica
Dreptul la divulgare in cazul unor categorii speciale de opera
- proprietarul suportului fizic al operei are dreptul sa o expuna public indiferent daca a
fost adusa sau nu la cunostinta publicului
- drepturile morale au fost puse la incercare odata cu convertirea analogica in format
MP3, MP4 sau MPEG
Dreptul la divulgarea operei dupa decesul autorului
- regulile care guverneaza posibilitatea divulgarii operei dupa incetarea din vaita a
autorului au doua etape:
in perioada de protectie a operei

dupa expirare
Divulgarea operei in perioada de protectie
- in perioada de protectie a operei pot exercita dreptul de divulgare si mostenitorii,
respectand:
1. daca manifestarea de vointa a autorului rezulta din acte sau fapte ale acestuia,
mostenitorii au dreptul sa publice opera
2. daca autorul isi manifesta vointa in timpul vietii in sensul necomunicarii
operei, aceasta nu poate fi divulgata de nicio persoana
3. atunci cand nu se poate determina care a fost dorinta autorului, divulgarea este
posibila:
divulgarea operei de catre cineva in afara autorului numai in mod legal
se permite exercitarea dreptului de divulgare dupa moartea autorului de
catre mostenitori
Divulgarea operei dupa expirarea perioadei de protectie
- persoana care dupa incetarea protectiei dreptului de autor aduce la cunostinta publica o
opera nepublicata inainte beneficiaza de protectie echivalenta cu cea a drepturilor
patrimoniale de autor
Dreptul la paternitatea operei
- cuprinde dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor sau dreptul de a decide sub
ce nume va fi publicata opera
- Dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica
- primul care se manifesta este acest drept ulterior fiind dreptul de a pretinde
recunoasterea calitatii de autor
- numele autorului are urmatoarele roluri: canalizeaza beneficiile, usureaza managementul
creatiilor intelectuale si ajuta la formarea unei personalitatii, la acordarea premiilor
- in continutul dreptului la nume intra: dreptul de a decide numele, pseudonimul, de a
pretinde indicarea acestora si chiar pastrarea anonimatului, fiind sustinuta relatia autoropera
- titular al dreptului moral la nume poate fi o persoana fizica sau juridica atunci cand
opera este realizata din initiative acesteia, avand caracter de opera colectiva
- in cazul in care opera este adusa la cunostinta sub pseudonim sau intr-o forma anonima,
dreptul de autor va fi exercitat de catre persoana fizica sau juridica care a facut-o publica
- in cazul operelor comune toti autorii identificati au dreptul la mentionarea numelui lor
pentru a pune in evidenta legatura lor cu opera
- dreptul de a pretinde indicarea numelui este incalcat in momentul in care autorul nu a
fost identificat intr-un mod specific operei

- in functie de specificul operei, numele trebuie mentionat in urmatoarele cazuri:


pentru autorii de opera literare sau dramatice ori de cate ori opera este publicata
in cazul compozitorilor numele trebuie mentionat in orice forma pe copiile
comerciale ale cantecului, nu de fiecare data cand este difuzat
autorul unei opera artistice are dreptul la mentionarea numelui ori de cate ori
opera sa este expusa in public, imaginea sa este difuzata prin mijloace media,
etc.
- drepturile morale sunt inalienabile, iar dreptul la nume nu se transmite nici macar prin
succesiune
Dreptul de a pretinde recunoastrea calitatii de autor
- dreptul la calitatea de autor al operei ofera creatorilor de opera dreptul de a fi identificati
ca autori a acelor opera
- in continutul dreptului la recunoasterea calitatii de autor intra dreptul de a revendica
oricand calitatea de autor si dreptul de a se opune oricarui act de uzurpare
- dreptul la calitatea de autor este incalcat atunci cand o persoana difuzeaza publicului
copii ale operei ori expune creatii artistice, atribuindu-le alt nume decat cel al autorului
- exercitiul dreptului la a pretinde recunoasterea calitatii de autor se transmite prin
mostenire nelimitat
- insusirea fara drept a calitatii de autor se sanctioneaza ca infractiune
Dreptul la paternitate in cazul unor opera speciale
- autorul unei opera de arta plastica poate autoriza reproducerea originalului atunci cand:
prin contractul de reproducere sa se ofere indicatii care sa conduca la identificarea operei
si referiri la semnatura autorului; titularul dreptului de autor sa fi aprobat exemplarul
supus examinarii; pe toate exemplarele sa figureze numele, pseudonimul autorului sau
orice alt semn care sa-l identifice
- pentru a proteja autorul de o posibila reproducere fara drept a unei opera de arta, legea
impune ca modelele originale sa fie restituite detinatorului iar instrumentele create prentru
reproducere sa devina inutilizabile sau distruse
- proiectele de arhitectura expuse in apropierea santierului si ulterior constructia trebuie sa
poarte scris numele autorului daca nu s-a stabilit altceva
- legiuitorul nu protejeaza prin drept de autor fotografiile scrisorilor, actelor,
documentelor, desenelor tehnice, etc.
- daca este vorba despre fotografia unei persoane realizata la comanda ea poate fi
publicata si reprodusa de acesta si de succesorii sai fara consimtamantul autorului

- dreptul la nume presupune mentionarea acestuia pe reproducerile autorizate de autor, dar


si pe reproducerile fotografice
Dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei
- este atributul moral al dreptului de autor care permite autorului sa impuna tuturor
persoanelor mentinerea respectului fata de opera
- in continutul dreptului la integritatea operei intra: dreptul autorului de a solicita
interzicerea oricarui act care duce la atingeri fizice a operei; dreptul autorului de a
interzice orice atingere a operei care ar afecta reputatia autorului
- in cazul incalcarii dreptului la integritatea operei autorul trebuie sa dovedeasca:
tratamentul mutilator sau deformator; inexistenta consimtamantului autorului; sa faca
dovada prejudiciului adus reputatiei sale
- prin tratament se intelege orice adaugare, stergere, alterare sau adaptare a operei
- exercitiul dreptului de a pretinde respectarea integritatii operei se transmite prin
mostenire nelimitat, putand fi exercitat si de persoana reprezentata intr-un portret sau de
destinatarul unei corespondente
- autorul poate aprecia si faptul daca reputatia sa a fost afectata prin expunerea operei in
alt spatiu decat pentru cel care si-a dat acordul
- sunt permise transformarii ale operei fara consimtamantul autorului daca: este o
transformare privata, nedestinata si nepusa la dispozitia publicului; rezultatul
transformarii este o parodies au caricatura fara a se crea confuzie cu opera originala si cu
autorul acesteia; transformarea este impusa de scopul utilizarii permise de autor;
transformarea este o prezentare sintetica in scop didactic mentionandu-se autorul; are loc
corectarea erorilor unui program pentru calculator
- cu consimtamantul autorului si in temeiul contractului se pot realiza prin transformarea
operei originale, opera derivate: adaptarea unui scenariu de film; transformarea operelor
literare pentru a fi transpuse audio-vizual; adaptarea operelor musicale, etc.
- dreptul la integritate si alte drepturi asupra operei sunt si drepturile decurgand din
contract
- dreptul la integritatea operei intra in conflict cu dreptul de proprietate al altei persoane
decat autorul
- proprietarul are dreptul de a dispune de bunurile sale fara sa incalce drepturile morale
ale artistului
- mutilarea operei sau transformarea acesteia de catre proprietar nu poate avea loc fara
consimtamantul autorului

Dreptul de a retracta opera


- se recunoaste autorilor posibilitatea de a retrage opera comunicata din motive ce tin
exclusiv de constinta sa: considera opera imperfecta sau ca nu-l mai reprezinta
- dreptul la retractare vizeaza doar ipoteza in care autorul a cedat unul sau mai multe
drepturi de exploatare
- dreptul la retractare permite doar revenirea asupra unui contract de exploatare sin u
recuperarea proprietatii corporale
- de acest drept beneficiaza autorii tuturor categoriilor de opere: comune, colective sau
derivate
- retractarea unei opere este posibila atunci cand nu i se opune forta obligatorie a unui
contract sau dreptul de proprietate

S-ar putea să vă placă și