Sunteți pe pagina 1din 1

Catre

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE


a Comunei BRAZI
Subsemnatul DINU NICOLAE GABRIEL, cu domiciliul in sat Sipotu, com. Lipanesti, ,
nr.16, judet Prahova, CNP 1740328290454, in conformitate cu prevederile art. 117 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, formulez prezenta :
CERERE
prin care va solicit :
-

restituirea taxei pe poluare, in cuantum de 1009 lei achitata la data de 05.10.2010 cu


chitanta seria TS3A nr. 2006441 incasata nelegal, cu incalcarea legislatiei U.E., actualizata
cu dobanda fiscala, calculata de la data achitarii taxei si pana la data platii efective.

Aceasta suma reprezinta taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, achitata in


vederea efectuarii primei inmatriculari in Romania a autovehiculului marca VOLKSWAGEN
tip GOLF fabricat in anul 1996, numar de identificare WVWZZZ1HZTP250462, serie carte auto
H828569, autoturism pe care l-am achizitionat din UE in anul 2010.
Solicit restituirea sumei respective intrucat legislatia Comunitatii Europene prevede ca
pentru auto inmatriculat intr-un stat membru al CE se plateste o singura data taxa pe poluare, iar
prevederile OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare contravin acestei legislatii. Se
incalca astfel dispozitiile art. 34, 36, 110, 267, 344 din TFUE.
Prin urmare, consider ca suma mentionata a fost platita ca urmare a aplicarii eronate a
prevederilor legale comunitare, motiv pentru care, in temeiul art. 117 alin. 1 lit d din Codul de
procedura fiscala, solicit restituirea taxei pe poluare in cuantum de 1009 lei, actualizata cu
dobanda fiscala, calculata de la data achitarii taxei si pana la data platii efective cu respectarea
principiului care guverneaza autonomia procedurala si imbogatirea fara justa cauza, respectiv s-a
efectuat o plat nedatorat .
Mentionez ca am achitat aceasta taxa deoarece altfel nu puteam inmatricula autovehiculul fara
dovada de achitare a taxei de prima inmatriculare si nu puteam beneficia de dreptul de folosinta
asupra autoturismului conform Constitutiei Romaniei;
Anexez prezentei: dovada achiatarii taxei, copie carte auto.
Data:

Dinu Nicolae Gabriel