Sunteți pe pagina 1din 2

Tractorul pe `n]elesul tuturor

Dan CAZACU, Lauren]iu NORI, Victor VLCU

BIBLIOGRAFIE
1. Babiciu V. [i colab., 1984 Sisteme hidraulice ale tractoarelor [i ma[inilor
agricole. Edit.Ceres, Bucure[ti.
2. B\]ag\ N. [i colab., 1979 Motoare termice. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\,
Bucure[ti.
3. Caraciugiuc Gr. [i colab., 1970 Tractoare. Rdit.Ceres, Bucure[ti.
4. Condescu Gh., Tomu]\ O.D., 1977 Acumulatoare electrice. Edit.Tehnic\,
Bucure[ti.
5. Demetrescu I. [i colab., 1987 Exploatarea tractorului U-1010DT. Edit.Ceres,
Bucure[ti.
6. Doinaru L., 1973 Aparatura de injec]ie pentru motoarele Diesel.
Edit.Tehnic\, Bucure[ti.
7. Dr\gul\nescu N., Ciuc\ M., 1987 Echipamentul electronic al automobilului.
Edit.Tehnic\, Bucure[ti.
8. Grnwald B., 1980 Teoria, calculul [i construc]ia motoarelor pentru
autovehicule rutiere. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti.
9. Marica[ D. [i colab., 1983 Combustibili, lubrifian]i [i materiale speciale
pentru automobile. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti.
10. Mih\]oiu I. [i colab., 1974 Utilizarea ra]ionala a tractoarelor de 40 (45) CP.
Edit. Ceres, Bucure[ti.
11. Mih\]oiu I. [i colab., 1984 Tractoare. Edit.Ceres, Bucure[ti.
12. Mih\]oiu I. [i colab., 1984 Utilizarea tractorului A-1800A `n agricultur\. Edit.
Ceres, Bucure[ti.
13. Mitroi C. [i colab., 1974 Normativ de `ntre]ineri tehnice, revizii [i repara]ii ale
utilajelor [i instala]iilor pentru agricultur\. Edit. Ceres, Bucure[ti.
14. Neagu Tr., 1987 Motoare cu ardere intern\ folosite `n agricultur\. Litografiat.
Institutul Agronomic Ia[i.
15. Neagu Tr. [i colab., 1982 Tractoare [i ma[ini horticole. Edit. Didactic\ [i
Pedagogic\, Bucure[ti.
16. Neagu Tr., 1995 Tractoare agricole. Litografiat. Universitatea Agronomic\ [i
de Medicin\ Veterinar\ Ia[i.
17. Neagu Tr. [i colab., 1998 Ma[ini [i instala]ii zootehnice. Vol.I. Litografiat.
Universitatea Agronomic\ [i de Medicin\ Veterinar\ Ia[i.
18. Popescu S., B\descu M., 1992 Diagnosticarea [i `ntre]inerea tehnic\ a
tractoarelor. Edit. Ceres, Bucure[ti.
19. Pimsner V. [i colab., 1965 Supraalimentarea motoarelor Diesel. Edit.
Tehnic\, Bucure[ti.
20. Popa I. [i colab., 1962 Bujia. Edit. Tehnic\, Bucure[ti.
21. {andru A. [i colab., 1983 Exploatarea agregatelor agricole. Edit. Didactic\
[i Pedagogic\, Bucure[ti.
22. {andru A. [i colab., 1971 Exploatarea agregatelor agricole. Edit. Ceres,
Bucure[ti.
94

Tractorul pe `n]elesul tuturor

Dan CAZACU, Lauren]iu NORI, Victor VLCU

23. Tecu[an N., Ionescu E., 1982 Tractoare [i automobile. Edit. Didactic\ [i
Pedagogic\, Bucure[ti.
24. Tocaiuc Gh., 1982 Echipamentul electric al automobilelor. Edit. Tehnic\,
Bucure[ti.
25. Toma Dr., Neagu Tr. [i colab., 1978 Tractoare agricole. Edit. Didactic\ [i
Pedagogic\, Bucure[ti.
26. Tomescu D. [i colab., 1988 Repararea utilajului agricol. Edit. Ceres,
Bucure[ti.
27. Vasiliu C. [i colab., 1966 Echipamentul electric al tractoarelor [i ma[inilor
agricole. Edit. Agro-Silvic\, Bucure[ti.
28. Vlcu V., 2000 Baza energetic\. Edit. Ion Ionescu de la Brad, Ia[i.

95