Sunteți pe pagina 1din 7

25.05.

2016

LEGE(R)718/02/2004

LEGEnr.7din18februarie2004(*republicat*)
privindCoduldeconduitafuncionarilorpublici*)
EMITENT
PARLAMENTUL
PublicatnMONITORULOFICIALnr.525din2august2007

Not*)Republicatntemeiulart.IIdinLegeanr.50/2007pentrumodificareai
completareaLegiinr.7/2004privindCoduldeconduitafuncionarilorpublici,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.194din21martie2007,dndusetexteloronou
numerotare.
Legeanr.7/2004privindCoduldeconduitafuncionarilorpubliciafostpublicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.157din23februarie2004.
CapitolulIDomeniuldeaplicareiprincipiigenerale
Domeniuldeaplicare
Articolul1
(1)Coduldeconduitafuncionarilorpublici,denumitncontinuarecoddeconduit,
reglementeaznormeledeconduitprofesionalafuncionarilorpublici.
(2)Normeledeconduitprofesionalprevzutedeprezentulcoddeconduitsuntobligatorii
pentrupersoanelecareocupofunciepublicncadrulautoritiloriinstituiilor
publicealeadministraieipublicecentraleilocale,precumincadrulautoritilor
administrativeautonome,denumitencontinuareautoritiiinstituiipublice.
Obiective
Articolul2
Obiectiveleprezentuluicoddeconduiturmrescsasigurecretereacalitiiserviciului
public,obunadministrarenrealizareainteresuluipublic,precumiscontribuiela
eliminareabirocraieiiafaptelordecorupiedinadministraiapublic,prin:
a)reglementareanormelordeconduitprofesionalnecesarerealizriiunorraporturisociale
iprofesionalecorespunztoarecreriiimenineriilanivelnaltaprestigiului
instituieifuncieipubliceialfuncionarilorpublici
b)informareapubliculuicuprivirelaconduitaprofesionallacareestendreptitsse
ateptedinparteafuncionarilorpublicinexercitareafunciilorpublice
c)creareaunuiclimatdencredereirespectreciprocntreceteniifuncionarii
publici,pedeoparte,intreceteniiautoritileadministraieipublice,pedealt
parte.
Principiigenerale
Articolul3
Principiilecareguverneazconduitaprofesionalafuncionarilorpublicisunturmtoarele:
a)supremaiaConstituieiialegii,principiuconformcruiafuncionariipubliciau
ndatorireadearespectaConstituiailegilerii
b)prioritateainteresuluipublic,principiuconformcruiafuncionariipubliciau
ndatorireadeaconsiderainteresulpublicmaipresusdectinteresulpersonal,n
exercitareafuncieipublice
c)asigurareaegalitiidetratamentacetenilornfaaautoritiloriinstituiilor
publice,principiuconformcruiafuncionariipubliciaundatorireadeaaplicaacelai
regimjuridicnsituaiiidenticesausimilare
d)profesionalismul,principiuconformcruiafuncionariipubliciauobligaiadea
ndepliniatribuiiledeserviciucuresponsabilitate,competen,eficien,corectitudine
icontiinciozitate
e)imparialitateaiindependena,principiuconformcruiafuncionariipublicisunt
obligaisaiboatitudineobiectiv,neutrfadeoriceinterespolitic,economic,
religiossaudealtnatur,nexercitareafuncieipublice
f)integritateamoral,principiuconformcruiafuncionarilorpublicileesteinterziss
solicitesausaccepte,directoriindirect,pentrueisaupentrualii,vreunavantajori
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1Y0W973PZXWBI38DQW2IWAO3ER

1/7

25.05.2016

LEGE(R)718/02/2004

beneficiunconsiderareafuncieipublicepecareodein,sausabuzezenvreunfelde
aceastfuncie
g)libertateagndiriiiaexprimrii,principiuconformcruiafuncionariipublicipots
iexprimeisifundamentezeopiniile,curespectareaordiniidedreptiabunelor
moravuri
h)cinsteaicorectitudinea,principiuconformcruianexercitareafuncieipublicein
ndeplinireaatribuiilordeserviciufuncionariipublicitrebuiesfiedebuncredin
i)deschidereaitransparena,principiuconformcruiaactivitiledesfuratede
funcionariipublicinexercitareafuncieilorsuntpubliceipotfisupusemonitorizrii
cetenilor.
Termeni
Articolul4
nnelesulprezenteilegi,urmtoriitermenisedefinescastfel:
a)funcionarpublicpersoananumitntrofunciepublicncondiiileLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,republicat**)

Not**)Legeanr.188/1999afostrepublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,
nr.365din29mai2007.
b)funciepublicansamblulatribuiiloriresponsabilitilorstabilitedeautoritatea
sauinstituiapublic,ntemeiullegii,nscopulrealizriicompetenelorsale
c)interespublicacelinterescareimplicgarantareairespectareadectreinstituiile
iautoritilepubliceadrepturilor,libertiloriintereselorlegitimealecetenilor,
recunoscutedeConstituie,legislaiainternitratateleinternaionalelacareRomnia
esteparte
d)interespersonaloriceavantajmaterialsaudealtnatur,urmritoriobinut,nmod
directsauindirect,pentrusineoripentrualii,dectrefuncionariipubliciprin
folosireareputaiei,influenei,facilitilor,relaiilor,informaiilorlacareauacces,
caurmareaexercitriifuncieipublice
e)conflictdeintereseaceasituaiesaumprejurarencareinteresulpersonal,direct
oriindirect,alfuncionaruluipubliccontravineinteresuluipublic,astfelnctafecteaz
sauarputeaafectaindependenaiimparialitateasanluareadeciziilororindeplinirea
latimpicuobiectivitateandatoririlorcareirevinnexercitareafuncieipublice
deinute
f)informaiedeinterespublicoriceinformaiecarepriveteactivitilesaucare
rezultdinactivitileuneiautoritipubliceoriinstituiipublice,indiferentde
suportulei
g)informaiecuprivireladatepersonaleoriceinformaieprivindopersoanidentificat
sauidentificabil.
CapitolulIINormegeneraledeconduitprofesionalafuncionarilorpublici
Asigurareaunuiserviciupublicdecalitate
Articolul5
(1)Funcionariipubliciauobligaiadeaasiguraunserviciupublicdecalitaten
beneficiulcetenilor,prinparticipareaactivlaluareadeciziilorilatranspunerealor
npractic,nscopulrealizriicompetenelorautoritilorialeinstituiilorpublice.
(2)nexercitareafuncieipublice,funcionariipubliciauobligaiadeaaveaun
comportamentprofesionist,precumideaasigura,ncondiiilelegii,transparena
administrativ,pentruactigaiameninencredereapubliculuinintegritatea,
imparialitateaieficacitateaautoritiloriinstituiilorpublice.
LoialitateafadeConstituieilege
Articolul6
(1)Funcionariipubliciauobligaiaca,prinacteleifaptelelor,srespecte
Constituia,legileriiisacionezepentrupunereanaplicareadispoziiilorlegale,
nconformitatecuatribuiilecarelerevin,curespectareaeticiiprofesionale.
(2)Funcionariipublicitrebuiesseconformezedispoziiilorlegaleprivindrestrngerea
exerciiuluiunordrepturi,datoratnaturiifunciilorpublicedeinute.
Loialitateafadeautoritileiinstituiilepublice
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1Y0W973PZXWBI38DQW2IWAO3ER

2/7

25.05.2016

LEGE(R)718/02/2004

Articolul7
(1)Funcionariipubliciauobligaiadeaapranmodloialprestigiulautoritiisau
instituieipublicencareidesfoaractivitatea,precumideaseabinedelaorice
actorifaptcarepoateproduceprejudiciiimaginiisauintereselorlegalealeacesteia.
(2)Funcionarilorpublicileesteinterzis:
a)sexprimenpublicaprecierineconformecurealitateanlegturcuactivitatea
autoritiisauinstituieipublicencareidesfoaractivitatea,cupoliticilei
strategiileacesteiaoricuproiecteledeactecucaracternormativsauindividual
b)sfacaprecierineautorizatenlegturculitigiileaflatencursdesoluionarei
ncareautoritateasauinstituiapublicncareidesfoaractivitateaarecalitatea
departe
c)sdezvluieinformaiicarenuaucaracterpublic,naltecondiiidectceleprevzute
delege
d)sdezvluieinformaiilelacareauaccesnexercitareafuncieipublice,dacaceast
dezvluireestedenatursatragavantajenecuveniteorisprejudiciezeimagineasau
drepturileinstituieiorialeunorfuncionaripublici,precumialepersoanelorfizicesau
juridice
e)sacordeasisteniconsultanpersoanelorfizicesaujuridicenvedereapromovrii
deaciunijuridiceoridealtnaturmpotrivastatuluisauautoritiioriinstituiei
publicencareidesfoaractivitatea.
(3)Prevederilealin.(2)lit.a)d)seaplicidupncetarearaportuluideserviciu,
pentruoperioadde2ani,dacdispoziiiledinlegispecialenuprevdaltetermene.
(4)Dezvluireainformaiilorcarenuaucaracterpublicsauremitereadocumentelorcare
coninasemeneainformaii,lasolicitareareprezentaniloruneialteautoritiori
instituiipublice,estepermisnumaicuacordulconductoruluiautoritiisauinstituiei
publicencarefuncionarulpublicrespectividesfoaractivitatea.
(5)Prevederileprezentuluicoddeconduitnupotfiinterpretatecaoderogaredela
obligaialegalafuncionarilorpublicideafurnizainformaiideinterespubliccelor
interesai,ncondiiilelegii,saucaoderogaredeladreptulfuncionaruluipublicdea
facesesizrinbazaLegiinr.571/2004privindproteciapersonaluluidinautoritile
publice,instituiilepubliceidinalteuniticaresemnaleaznclcrialelegii.
Libertateaopiniilor
Articolul8
(1)nndeplinireaatribuiilordeserviciu,funcionariipubliciauobligaiadearespecta
demnitateafuncieipublicedeinute,corelndlibertateadialoguluicupromovarea
intereselorautoritiisauinstituieipublicencareidesfoaractivitatea.
(2)nactivitatealor,funcionariipubliciauobligaiadearespectalibertateaopiniilor
ideanuselsainfluenaideconsiderentepersonalesaudepopularitate.nexprimarea
opiniilor,funcionariipublicitrebuiesaiboatitudineconciliantisevitegenerarea
conflictelordatorateschimbuluidepreri.
Activitateapublic
Articolul9
(1)Relaiilecumijloaceledeinformarenmasseasigurdectrefuncionariipublici
desemnainacestsensdeconductorulautoritiisauinstituieipublice,ncondiiile
legii.
(2)Funcionariipublicidesemnaisparticipelaactivitisaudezbateripublice,n
calitateoficial,trebuiesrespectelimitelemandatuluidereprezentarencredinatde
conductorulautoritiioriinstituieipublicencareidesfoaractivitatea.
(3)ncazulncarenusuntdesemnainacestsens,funcionariipublicipotparticipala
activitisaudezbateripublice,avndobligaiadeafacecunoscutfaptulcopinia
exprimatnureprezintpunctuldevedereoficialalautoritiioriinstituieipublicen
cadrulcreiaidesfoaractivitatea.
Activitateapolitic
Articolul10
nexercitareafuncieipublice,funcionarilorpublicileesteinterzis:
a)sparticipelacolectareadefonduripentruactivitateapartidelorpolitice
b)sfurnizezesprijinlogisticcandidailorlafunciidedemnitatepublic
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1Y0W973PZXWBI38DQW2IWAO3ER

3/7

25.05.2016

LEGE(R)718/02/2004

c)scolaboreze,nafararelaiilordeserviciu,cupersoanelefizicesaujuridicecarefac
donaiiorisponsorizripartidelorpolitice
d)safieze,ncadrulautoritilorsauinstituiilorpublice,nsemneoriobiecte
inscripionatecusiglasaudenumireapartidelorpoliticeoriacandidailoracestora.
Folosireaimaginiiproprii
Articolul11
nconsiderareafuncieipublicedeinute,funcionarilorpublicileesteinterzisspermit
utilizareanumeluisauimaginiipropriinaciunipublicitarepentrupromovareaunei
activiticomerciale,precuminscopurielectorale.
Cadrulrelaiilornexercitareafuncieipublice
Articolul12
(1)nrelaiilecupersonaluldincadrulautoritiisauinstituieipublicencarei
desfoaractivitatea,precumicupersoanelefizicesaujuridice,funcionariipublici
suntobligaisaibuncomportamentbazatperespect,buncredin,corectitudinei
amabilitate.
(2)Funcionariipubliciauobligaiadeanuaduceatingereonoarei,reputaieii
demnitiipersoanelordincadrulautoritiisauinstituieipublicencareidesfoar
activitatea,precumipersoanelorcucareintrnlegturnexercitareafuncieipublice,
prin:
a)ntrebuinareaunorexpresiijignitoare
b)dezvluireaunoraspectealevieiiprivate
c)formulareaunorsesizrisauplngericalomnioase.
(3)Funcionariipublicitrebuiesadopteoatitudineimparialijustificatpentru
rezolvareaclarieficientaproblemelorcetenilor.Funcionariipubliciauobligaias
respecteprincipiulegalitiicetenilornfaalegiiiaautoritilorpublice,prin:
a)promovareaunorsoluiisimilaresauidenticeraportatelaaceeaicategoriedesituaii
defapt
b)eliminareaoricreiformedediscriminarebazatepeaspecteprivindnaionalitatea,
convingerilereligioaseipolitice,stareamaterial,sntatea,vrsta,sexulsaualte
aspecte.
(4)Pentrurealizareaunorraporturisocialeiprofesionalecaresasiguredemnitatea
persoanelor,eficienaactivitii,precumicretereacalitiiserviciuluipublic,se
recomandrespectareanormelordeconduitprevzutelaalin.(1)(3)idectrecelelalte
subiectealeacestorraporturi.
Conduitancadrulrelaiilorinternaionale
Articolul13
(1)Funcionariipublicicarereprezintautoritateasauinstituiapublicncadrulunor
organizaiiinternaionale,instituiidenvmnt,conferine,seminariiialte
activiticucaracterinternaionalauobligaiaspromovezeoimaginefavorabilriii
autoritiisauinstituieipublicepecareoreprezint.
(2)nrelaiilecureprezentaniialtorstate,funcionarilorpublicileesteinterziss
exprimeopiniipersonaleprivindaspectenaionalesaudisputeinternaionale.
(3)ndeplasrileexterne,funcionariipublicisuntobligaisaiboconduit
corespunztoareregulilordeprotocolileesteinterzisnclcarealegiloriobiceiurilor
riigazd.
Interdiciaprivindacceptareacadourilor,serviciiloriavantajelor
Articolul14
Funcionariipublicinutrebuiessoliciteorisacceptecadouri,servicii,favoruri,
invitaiisauoricealtavantaj,carelesuntdestinatepersonal,familiei,prinilor,
prietenilororipersoanelorcucareauavutrelaiideafacerisaudenaturpolitic,care
lepotinfluenaimparialitateanexercitareafunciilorpublicedeinuteoripotconstitui
orecompensnraportcuacestefuncii.
Participarealaprocesuldeluareadeciziilor
Articolul15
(1)nprocesuldeluareadeciziilor,funcionariipubliciauobligaiasacionezeconform
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1Y0W973PZXWBI38DQW2IWAO3ER

4/7

25.05.2016

LEGE(R)718/02/2004

prevederilorlegaleisiexercitecapacitateadeaprecierenmodfundamentati
imparial.
(2)Funcionarilorpublicileesteinterzisspromitluareauneideciziidectre
autoritateasauinstituiapublic,dectrealifuncionaripublici,precumindeplinirea
atribuiilornmodprivilegiat.
Obiectivitatenevaluare
Articolul16
(1)nexercitareaatribuiilorspecificefunciilorpublicedeconducere,funcionarii
publiciauobligaiasasigureegalitateadeanseitratamentcuprivireladezvoltarea
cariereinfunciapublicpentrufuncionariipublicidinsubordine.
(2)Funcionariipublicideconducereauobligaiasexaminezeisaplicecuobiectivitate
criteriiledeevaluareacompeteneiprofesionalepentrupersonaluldinsubordine,atunci
cndpropunoriaprobavansri,promovri,transferuri,numirisaueliberridinfunciiori
acordareadestimulentematerialesaumorale,excluzndoriceformdefavoritismori
discriminare.
(3)Seinterzicefuncionarilorpublicideconduceresfavorizezesausdefavorizeze
accesuloripromovareanfunciapublicpecriteriidiscriminatorii,derudenie,afinitate
saualtecriteriineconformecuprincipiileprevzutelaart.3.
Folosireaprerogativelordeputerepublic
Articolul17
(1)Esteinterzisfolosireadectrefuncionariipublici,naltescopuridectcele
prevzutedelege,aprerogativelorfuncieipublicedeinute.
(2)Prinactivitateadeluareadeciziilor,deconsiliere,deelaborareaproiectelordeacte
normative,deevaluaresaudeparticiparelaancheteoriaciunidecontrol,funcionarilor
publicileesteinterzisurmrireaobineriidefoloasesauavantajeninterespersonalori
producereadeprejudiciimaterialesaumoralealtorpersoane.
(3)Funcionarilorpublicileesteinterzissfoloseascpoziiaoficialpecareodein
saurelaiilepecareleaustabilitnexercitareafuncieipublice,pentruainfluena
ancheteleinterneoriexternesaupentruadeterminaluareauneianumitemsuri.
(4)Funcionarilorpublicileesteinterzissimpunaltorfuncionaripublicissenscrie
norganizaiisauasociaii,indiferentdenaturaacestora,orislesugerezeacestlucru,
prominduleacordareaunoravantajematerialesauprofesionale.
Utilizarearesurselorpublice
Articolul18
(1)Funcionariipublicisuntobligaisasigureocrotireaproprietiipubliceiprivatea
statuluiiaunitiloradministrativteritoriale,seviteproducereaoricruiprejudiciu,
acionndnoricesituaiecaunbunproprietar.
(2)Funcionariipubliciauobligaiasfoloseasctimpuldelucru,precumibunurile
aparinndautoritiisauinstituieipublicenumaipentrudesfurareaactivitilor
aferentefuncieipublicedeinute.
(3)Funcionariipublicitrebuiespropunisasigure,potrivitatribuiilorcarele
revin,folosireautilieficientabanilorpublici,nconformitatecuprevederilelegale.
(4)Funcionarilorpublicicaredesfoaractivitipublicisticeninterespersonalsau
activitididacticeleesteinterzissfoloseasctimpuldelucruorilogisticaautoritii
sauainstituieipublicepentrurealizareaacestora.
Limitareaparticipriilaachiziii,concesionrisaunchirieri
Articolul19
(1)Oricefuncionarpublicpoateachiziionaunbunaflatnproprietateaprivatastatului
sauaunitiloradministrativteritoriale,supusvnzriincondiiilelegii,cuexcepia
urmtoarelorcazuri:
a)cndaluatcunotin,ncursulsaucaurmareandepliniriiatribuiilordeserviciu,
desprevaloareaoricalitateabunurilorcareurmeazsfievndute
b)cndaparticipat,nexercitareaatribuiilordeserviciu,laorganizareavnzrii
bunuluirespectiv
c)cndpoateinfluenaoperaiuniledevnzaresaucndaobinutinformaiilacare
persoaneleinteresatedecumprareabunuluinuauavutacces.
(2)Dispoziiilealin.(1)seaplicnmodcorespunztorincazulconcesionriisau
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1Y0W973PZXWBI38DQW2IWAO3ER

5/7

25.05.2016

LEGE(R)718/02/2004

nchirieriiunuibunaflatnproprietateapublicoriprivatastatuluisauaunitilor
administrativteritoriale.
(3)Funcionarilorpublicileesteinterzisfurnizareainformaiilorreferitoarelabunurile
proprietatepublicsauprivatastatuluioriaunitiloradministrativteritoriale,supuse
operaiunilordevnzare,concesionaresaunchiriere,naltecondiiidectceleprevzute
delege.
CapitolulIIICoordonarea,monitorizareaicontrolulaplicriinormelordeconduit
profesional
RolulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici
Articolul20
(1)AgeniaNaionalaFuncionarilorPublicicoordoneaz,monitorizeazicontroleaz
aplicareanormelorprevzutedeprezentulcoddeconduit,exercitndurmtoareleatribuii:
a)urmreteaplicareairespectarea,ncadrulautoritiloriinstituiilorpublice,a
prevederilorprezentuluicoddeconduit
b)elaboreazstudiiianalizeprivindrespectareaprevederilorprezentuluicoddeconduit
c)colaboreazcuorganizaiileneguvernamentalecareaucascoppromovareaiaprarea
intereselorlegitimealecetenilornrelaiacufuncionariipublici.
(2)Prinactivitateasa,AgeniaNaionalaFuncionarilorPublicinupoateinfluena
derulareaproceduriidelucruacomisiilordedisciplindincadrulautoritilori
instituiilorpublice.
Rolulautoritiloriinstituiilorpublice
Articolul21
(1)nscopulaplicriieficienteadispoziiilorprezentuluicoddeconduit,conductorii
autoritiloriinstituiilorpublicevordesemnaunfuncionarpublic,dereguldincadrul
compartimentuluideresurseumane,pentruconsiliereeticimonitorizarearespectrii
normelordeconduit.
(2)Persoaneleprevzutelaalin.(1)exerciturmtoareleatribuii:
a)acordareadeconsultaniasistenfuncionarilorpublicidincadrulautoritiisau
instituieipublicecuprivirelarespectareanormelordeconduit
b)monitorizareaaplicriiprevederilorprezentuluicoddeconduitncadrulautoritiisau
instituieipublice
c)ntocmireaderapoartetrimestrialeprivindrespectareanormelordeconduitdectre
funcionariipublicidincadrulautoritiisauinstituieipublice.
(3)Atribuiileprevzutelaalin.(2)seexercitntemeiulunuiactadministrativemisde
conductorulautoritiisauinstituieipublicesauprincompletareafieipostuluicu
atribuiadistinctdeconsiliereeticimonitorizarearespectriinormelordeconduit.
(4)Rapoarteleprevzutelaalin.(2)lit.c),aprobatedeconductorulautoritiisau
instituieipublice,secomunicfuncionarilorpublicidincadrulautoritiisau
instituieipubliceisetransmittrimestrial,latermeneleinformastandardstabilite
prininstruciunideAgeniaNaionalaFuncionarilorPublici.
(5)Rapoarteleautoritiloriinstituiilorpubliceprivindrespectareanormelorde
conduitvorficentralizatentrobazdedatenecesarpentru:
a)identificareacauzelorcaredeterminnclcareanormelordeconduitprofesional,
inclusivaconstrngerilorsauameninrilorexercitateasupraunuifuncionarpublicpentru
aldeterminasncalcedispoziiilegalenvigoareorisleaplicenecorespunztor
b)identificareamodalitilordeprevenireanclcriinormelordeconduitprofesional
c)adoptareamsurilorprivindreducereaieliminareacazurilordenerespectarea
prevederilorlegale.
Publicitateacazurilordenclcareanormelordeconduit
Articolul22
(1)Raportulanualcuprivirelamanagementulfuncieipubliceialfuncionarilorpublici,
caresentocmetedeAgeniaNaionalaFuncionarilorPublici,trebuiescuprindi
urmtoareledate:
a)numruliobiectulsesizrilorprivindcazuriledenclcareanormelordeconduit
profesional
b)categoriileinumruldefuncionaripublicicareaunclcatnormeledeconduitmoral
iprofesional
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1Y0W973PZXWBI38DQW2IWAO3ER

6/7

25.05.2016

LEGE(R)718/02/2004

c)cauzeleiconsecinelenerespectriiprevederilorprezentuluicoddeconduit
d)evideniereacazurilorncarefuncionarilorpublicilisacerutsacionezesub
presiuneafactoruluipolitic.
(2)AgeniaNaionalaFuncionarilorPublicipoatesprezintenraportulanual,nmod
detaliat,unelecazuricareprezintuninteresdeosebitpentruopiniapublic.
CapitolulIVDispoziiifinale
Rspunderea
Articolul23
(1)nclcareadispoziiilorprezentuluicoddeconduitatragerspundereadisciplinara
funcionarilorpublici,ncondiiilelegii.
(2)Comisiilededisciplinaucompetenadeacercetanclcareaprevederilorprezentului
coddeconduitideapropuneaplicareasanciunilordisciplinare,ncondiiilelegii.
(3)Funcionariipublicinupotfisancionaisauprejudiciainniciunfelpentru
sesizareacubuncredinacomisieidedisciplincompetente,ncondiiilelegii,cu
privirelacazuriledenclcareanormelordeconduit.
(4)ncazurilencarefaptelesvritentrunescelementeleconstitutivealeunor
infraciuni,vorfisesizateorganeledeurmrirepenalcompetente,ncondiiilelegii.
(5)Funcionariipublicirspundpotrivitlegiincazurilencare,prinfaptelesvrite
cunclcareanormelordeconduitprofesional,creeazprejudiciipersoanelorfizicesau
juridice.
Armonizarearegulamentelorinternedeorganizareifuncionare
Articolul24
ntermende60deziledelaintrareanvigoareaprezenteilegi,autoritilei
instituiilepublicevorarmonizaregulamenteleinternedeorganizareifuncionaresau
coduriledeconduitspecifice,potrivitdispoziiilorprezentuluicoddeconduit,n
funciededomeniullordeactivitate.
Asigurareapublicitii
Articolul25
Pentruinformareacetenilor,compartimentelederelaiipublicedincadrulautoritilori
instituiilorpubliceauobligaiadeaasigurapublicitateaideaafiacoduldeconduit
lasediulautoritilorsauinstituiilorpublice,ntrunlocvizibil.
Intrareanvigoare
Articolul26
Prezentulcoddeconduitintrnvigoarela15ziledeladatapublicriinMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1Y0W973PZXWBI38DQW2IWAO3ER

7/7