Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa B

la contract
coala: Colegiul Tehnic de Comunicaii Nicolae Vasilescu-Karpen Bacu
Anul colar: 2014-2015
Calificarea:
Nivel de calificare:
Clasa:
Data/Perioada : .................

DECLARAIE DE ANGAJAMENT ELEVI PRACTICANI


Am luat cunotin de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregtire practic
i de coninutul Anexei pedagogice, parte integrant a contractului i m oblig s respect obligaiile i
responsabilitile ce mi revin n calitate de elev practicant.
Nr.
crt.

Numele i prenumele
elevului

CNP

Semntura
elevului

Semntura
printelui

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cadrul didactic responsabil:

Tutore de practic:

Numele i prenumele ......................................

Numele i prenumele ........................................

Semntura

Semntura .

Data ............................

Data ............................