Sunteți pe pagina 1din 1

NR. ...

/ 2012
JUD. CONSTANTA
ACT ADITIONAL
La contractul de arendare nr....din data
Proprietar CNP
Avand in vedere prevederile ordonantei nr.125/2011 publicata in MO. Nr.
938/2011 cu privire la impozitarea veniturilor realizate din arendarea bunurilor
agricole, contractele de arenda incheiate intre parti, se completeaza cu urmatoarele
precizari;
Arendasul are obligatia de a retine la sursa impozitul aferent venitului
realizat de catre platitorul de venit.
Arendasul va vira la Bugetul de Stat pana pe 25 ale lunii urmatoare sumele
retinute reprezentand impozitul pe venit.
In cazul in care arendatorul refuza sa achite aceste datorii fiscale, ii revine
obligativitatea de a preciza in scris, sub semnatura, acest lucru in cadrul raportului
juridic (contract) existent.

Data
ARENDATOR

ARENDAS

JUD. CONSTANTA
ADEVERINTA
Se adevereste de noi prin prezenta ca d-l/d-na ..
. a beneficiat de la societatea noastra de suma
de. lei reprezentand drepturi arenda pe anul 2012, din care i s-a
retinut suma de lei reprezentand impozit pe venit.

ARENDAS