Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea :

CUI:
Reg.Com.
Adresa

..

..
REGISTRU DE CASA

Nr. Crt.
1
2

Casier

Nr. act casa

Nr. Anexe
1
2

Explicatii
SOLD INITIAL
1 Plata avans deplasare Popescu S
1 Restituire avans nedecontat
RULAJ ZI
TOTAL SUME
SOLD FINAL

Compartiment financiar-contabil

Data
30.03.2015

Contul Casa
5311

Incasari

plati
2,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
3,000.00

1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00

(fata)
Unitatea:

DISPOZITIE DE

PLATA

nr.

CATRE CASIERIE
data:

30.03.2015

Numele si prenumele:
Functia(calitatea):
Suma

..
.
1,000.00 lei
..

Scopul incasarii-platii :

Plata avans deplasare Popescu S

(in cifre)

Conducatorul unitatii

(in litere)

Viza de control financiar


preventiv

Compartiment financiar-contabil

Semnatura
(verso)
DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:
Se completeaza numai
pentru plati

Actul de identitate
Am primit suma de :

..

seria:
1,000.00 (lei)

(in cifre)

Data:
30.03.2015
Semnatura:
Platit/incasat suma de

Casier
1,000.00
(in cifre)

Data:
Semnatura:

30.03.2015

lei

nr.

..

S-ar putea să vă placă și