Sunteți pe pagina 1din 3

Ierom.

Ghelasie Gheorghe: "Taina LITURGHIEI"

Doamne IISUSE, Bate Inima mea în


RITUALUL DORULUI după Tine.
ÎN LITURGHISIRE-EUHARISTIE.
Vino, Dumnezeiescule DUH, în Mine
cu DORUL Lui Dumnezeu,
Vino, IISUSE, în mine unde să-ţi cânt
şi eu,
Vino, Dumnezeiescule PĂRINTE, să
cad în BRAŢELE TALE,
Să mă pot împărtăşi din CINA CEA
DE TAINĂ.
Bucură-te, ISIHIE,
Taina LITURGHIEI IUBIRII Lui Hristos.
Inimă învăpăiată de Dumnezeul DOR,
deschide-ţi Adâncul,
Deschide Uşa Lui Dumnezeu CUVÂNTUL,
Aprinde-te, Inimă, de Venirea de Taină
a Celui ce este LITURGHIE,
Fă-te POTIR în care coboară Dumnezeiasca EUHARISTIE,
Fă-te Sf. Masă a CHIPULUI de Sus,
ca să Slujească LITURGHIA IUBIRII Dumnezeieşti
Marele PREOT IISUS.

Vino, Minte, şi îngenunchează în Inimă


Şi ascultă LITURGHIA IUBIRII.
Descalţă-te afară de toate „mişcările firii“
Pleacă-ţi fruntea dincolo de podeaua de carne,
Intră în Inima Vistieriei de Taine.
Inimă, Biserică de Creaţie,
Fă-te Staul de Bethleem,
Fă-te Templu unde se jertfeşte MIELUL Iertător
de blestem,
Fă-te mormânt al Celui Răstignit
Ca să Înviezi cu Cel ce păcatul a biruit.

IISUSE, Cântarea IUBIRII Dumnezeieşti,


IISUSE, Vino în Inima mea să LITURGHISEŞTI,
IISUSE, coboară Pacea Ta în cele de jos,
Bucură-te, ISIHIE,
Taina LITURGHIEI IUBIRII Lui Hristos.

Un anume Cuvânt al Tău Se ÎNTRUPEAZĂ Creând Fiinţa mea,


Şi acest Cuvânt este scânteia ce mă Creează
Icoană de Dumnezeu Întrupată în Icoană de Creaţie.
Un anume Cuvânt-Icoană al Tău m-a Creat,
Fiinţa mea este Chip-Icoană al acestui Cuvânt al Tău
Şi în Această ICOANĂ ne ÎNTÂLNIM şi ne regăsim reciproc.

Doamne, înfricoşată este taina mea de Creaţie.


Un Chip-Cuvânt al Tău
Îmi Creează şi un Chip de Creaţie al meu.
Tu Însuţi Te faci cu mine Frate
Şi Viaţa mea este cu VIAŢA TA deodată,
Şi Viaţa mea de a Ta nu se mai desparte.
Viaţa mea de Creaţie trebuie să fie alături de VIAŢA TA
Că Tu cobori în mine Creând Viaţa mea
Şi eu mă urc în Tine Împărtăşindu-mă de VIAŢA TA.
Tu ÎNSUŢl TRĂIEŞTI VIAŢA TA şi a mea
Şi eu trebuie să trăiesc de asemenea,
Tu Te Întrupezi în mine pentru Veşnicie.
Şi eu la fel mă „Urc“ fără sfârşit în Tine.

În Faţa Lui Dumnezeu TATĂL totul trebuie să fie Perfect.


Perfecţiunea Creaţiei este Însuşi Chipul Lui Hristos,
Prin Veşmântul CHIPULUI LUI ridicându-se la perfecţiune cele de jos.

Imperfecţiunea păcatului aduce „Strigătul durerii“


Aduce suferinţa morţii-contrarierii.
IUBIREA se zbate între Viaţă şi moarte,
Dar IUBIREA niciodată să moară nu poate.

Neputinţa IUBIRII de a muri


Se face Jertfelnicul LITURGHIEI-ÎNVIERII,
Renaşterii la VIAŢĂ a Nemuririi.
IUBIREA JERTFITĂ pe Altarul Durerii
Scoală cu Sine din mormântul căderii
Iarăşi la VIAŢĂ CHIPUL IUBIRII.

Doamne, IUBIREA este VIAŢĂ în Neîncetată IUBIRE,


IUBIREA şi VIAŢA sunt Necontenita LITURGHISIRE
Ce se ÎNTÂLNESC în Reciprocă ÎMPĂRTĂŞIRE.
Nu poate o clipă LITURGHIA IUBIRII să se oprească...

Deşi ai ÎNVIAT de pe Crucea Răstignirii,


Păcatele noastre încă „aduc suferinţă“ IUBIRII
Şi „deschid Rănile pătimirii“...

O, DOAMNE, IUBIRE nespusă DUMNEZEIASCĂ,


Prin Neîncetata TA LITURGHISIRE
Ne „readuci“ iarăşi din „păcat“ la IUBIRE.

LITURGHIA este ÎNVIERE Necontenită,


IUBIREA este Nesfârşită „deschidere“ de VIAŢĂ
Ce dau Chipul INIMII şi RESPIRAŢIEI,
Fiind deodată în Aceeaşi LITURGHISIRE,
Veşnica VIAŢĂ şi Eterna IUBIRE.

(text apărut în volumul Ierom. Ghelasie, "Isihasm", ed. Platytera, Bucureşti,


2007, pp. 21-24).

Versiunea în limba germană se găseşte aici.

S-ar putea să vă placă și