Sunteți pe pagina 1din 4

e

()

Ca

ri

ii

pre

()

()

ru

he

e
+

()

he

ru

imi

cu

ta

u u

vi

a
+

a a

()

+
ta

()

+
a

+
u

ai

na

a
+

cu

()

i in

chi

pu

pu

+
i

in

chi

u
()

+
im

si

fa

ca

toa a

rei

de

vi

()

+
ia

ta

Tre

()

+
i

Tre

imi

in

tre

()

ta

()

Sfa

an

()

ta

can

du

du

()

re

u u

()

ta

ca

an

ta

re

ce

em

toa a

()

ta

gri

ja

cea

lu

mea a

()

sca

cu

()

+
sa

e pa

()

da

()

um

le

()

am

Antifoane
glas 5

r sae -9

]SdfedsdFdddaGxddja;qk. ss
Sla v Ta t lui

i Fi

u lui i Sfn

tu u lui

Duh.

{fdj]feds;ssddsgIbaxdds;qk.xX
cu um i

pu ru rea

ve cii ve e

ci

lor. A min

x]sdaaaGDzadddaszad D qk/.
s{AcsddDmJsaQ]as;qk.dds]aaaGod
djga;vna
csd d d d aa[s,h.ddCak;d< qk.
Bi

toa

ne cu

te

vin

ce e le din

nt a al Lui.

Bi

tea z

su fle te al meu

trul meu,

un

pe

nu me

ne cu vn tat eti Doa

am

Do om nul,

le

cel

ne e e

sf

]SdfedsdFdddaGxddja;qk. ss
Sla v Ta t lui

i Fi

u lui i Sfn

tu u lui

Duh.

{fdj]feds;ssddsgIbaxdds;qk.xX
cu um i

pu ru rea

ve cii ve e

ci

lor. A min

]1a5pjaa aGoddjaa; s sdda


U

nu

le

scu

u ut, Fi

le

Cu

v n tul

baxddja; qk. fddzaddasgs;d]aa


aGd d d ddazaqd dbadds;qk.szaqdd s
1a5{js]aaa;sfjasdddd]asa[j;
lui

Du um ne

zeu,

Ce la Ce eti f r de

mit pen tru mn tu i rea

toa

re

de

Dum

ne

noa str a Te

zeu

n tru pa

pu ru rea

moa ar te, i

ai

pri

din Sfn ta Ns c

Fe cioa a ra Ma

ri

qk.{F:ddDpd d zaQd d dDqpdaQi]aaaGojas


fd sazaqdxdh]a;vns
zaddjlssgIba
xddtja;ak2aQd]Vadsfdzsddasgs;d
aaGddjaszah]qNa]dh{sgIbaxd dja;
qk.ddszaed dd d<Cak;d< qk.
Ca re e le neschimbat Teai n trupat,

stoa se Dum

ne

ze

a ai cl cat.

pre

vit

n sl

mn tu

le

cu

cu

nul fi

Ta a

rs

moa

tig

nin

a artea

du

pe

ind din Sf n ta Tre

tl

ie te ne pe no

cu

moa ar te

me, m

Du u hul Sfnt

oi.

Compus astzi, 3 Decembrie 2013


Sf. Prooroc Sofonie; Cuv. Ioan Sinaitul; ) Cuv. Gheorghe de la Cernica

Te, Hri