Sunteți pe pagina 1din 1

606

PARTEA A ŞASEA mărit, a unei tumori de părţi moi, a unei leziuni osoase litice, a
Oncologie şl hematologie
măduvei osoase sau a unei leziuni pleurale; prin aspiraţie cu
ac fin din mase tumorale toracice sau extratoracice sub
I (vezi mai jos) postoperator, cu o supravieţuire la 5 ani în ghidaj TC; sau dintr-un bloc celular adecvat obţinut dintr-un
proporţie de 45%. Totuşi, studiile experimentale randomizate, revărsat pleural malign.
prospective, multiinstituţionale, nu au semnalat diferenţe în STADIALIZAREA PACIENŢILOR CU CANCER PUL-
rata supravieţuirii în grupurile de bărbaţi fumători în vârstă MONAR Stadializarea cancerului pulmonar are două etape:
de cel puţin 45 de ani supuşi screening-ului, respectiv nesupuşi prima constă în determinarea localizării tumorii (stadializare
screening-ului. Motivul acestei rate reduse de supravieţuire anatomică), iar a doua constă în evaluarea capacităţii pacientului
constă în prezenţa metastazelor nezgomotoase şi nedetectate de a suporta diverse tratamente antitumorale (stadializare
clinic la majoritatea pacienţilor, chiar atunci când tumora
primară a fost decelată într-un stadiu foarte precoce. Metode
Tabelul 90-4_____________________________
mai noi de screening, utilizând bronhoscopia cu fluorescentă
şi analiza moleculară, vor fi analizate în studii clinice, în Proceduri de stadializare preterapeutic
ă la pacienţii cucancer
speranţa îmbunătăţirii detectării cancerului pulmonar înainte pulmonar___________________'______
de apariţia metastazelor.
STABILIREA UNUI DIAGNOSTIC HISTOLOGIC DE TOŢI PACIENŢII
CANCER PULMONAR Odată ce semnele, simptomele Anamneză completă şi examen fizic
sau studiile de screening sugerează cancer pulmonar, este Determinarea stării generale şi a pierderii ponderale
necesară stabilirea unui diagnostic histologic de malignitate, Examen ORL
Hemogramă completă, cu număr de trombocite
cu determinarea tipului histologic de celulă şi a stadiului în Electroliţi, glucoza, calciu, fosfor, teste hepatice şi renale
care se află pacientul, pentru tratament corespunzător. La Electrocardiogramă
evaluarea iniţială a fiecărui pacient este necesară prelevarea Test cutanat pentru tuberculoză
de ţesut tumoral, astfel încât diagnosticul histologic şi citologic Radiografie toracică
să fie ferm. Ţesutul tumoral poate fi obţinut prin biopsie Tomografie computerizată cerebrală, toracică, abdominală şi
scintigramă osoasă, dacă oricare din examenele precedente
bronşică sau transbronşică, cu bronhoscopul cu fibre optice; sugerează metastaza tumorală în organele respective
prin biopsia ganglionilor limfatici la mediastinoscopie; din Radiografia leziunilor osoase suspecte decelate scintigrafic sau
piesa operatorie din timpul intervenţiei chirurgicale de rezecţie a simptomatic
tumorii; prin biopsia percutană a unui ganglion limfatic Examen cu bariu dacă există simptomatologie esofagiană
Probe ventilatorii şi gazometria arterială dacă există semne sau
simptome de insuficienţă respiratorie
Biopsii ale leziunilor accesibile suspecte de cancer dacă nu s-a
Tabelul 90-3 formulat încă diagnosticul histologic sau dacă tratamentul sau
Sistemul internaţional de standardizare TNM* (tumoră, Stadializarea sunt influenţate de caracterul malign sau nu al leziunii
ganglion, metastază) pentru cancerul pulmonar PACIENŢII CU ALT TIP DE CANCER DECÂT CEL CU CELULE
Stadiul Descriptor TNM Supravieţuirea la 5 ani (*) M ICI CARENU AU CONTRAINDICAŢII EVIDENTE PENTRU
I II IHA T1-T2 NOMOT1-T2 60-80 25-50 25-40 10-30 <5 INTERVENŢIE CHIRURGICALĂ SAU RADIOTERAPIE
N1MO T3NO-1MO <5
IIIB IV T1-3N2MOOricare Cele de mai sus şi în plus:
T4 sau oricare N3MO Bronhoscopie cu fibre optice cu lavaj, periaj şi biopsia zonelor
Oricare Ml suspecte
Probe ventilatorii pulmonare şi gazometrie arterială
Teste de coagulare
Tomografie computerizată cerebrală, toracică şi abdominală
DESCR IPTO RI AI STATUSULUI TUM O RAL (T) Dacă se are în vedere rezecţia chirurgicală: evaluarea chirurgicală
a mediastinului prin mediastinoscopie sau toracotomie
TO Fără evidenţierea unei tumori primare Dacă pacientul are un risc operator mic sau este candidat pentru
Tx Celule maligne descoperite la examenul citologic, dar radioterapie curativă: biopsie prin aspiraţie transto-racică pe ac
fără leziuni vizualizate la examenul radiologie sau fin sau biopsie transbronşică a leziunilor periferice dacă
bronhoscopie fibrooptică materialul biopsie prelevat fibroscopic de rutină este negativ
TIS Carcinom in situ
TI Tumoră <3 cm în diametru PACIENŢII AVÂND CANCER CU CELULE MSAU
ICI UNALT
T2 Tumoră >3 cm în diametru sau cu atelectazie distală TIP DE CANCER DECÂT CEL CU CELULE M ICI,SUNT
DAR
extinsă până la nil INCURABILI CHIRURGICAL SAU PRIN RADIOTERAPIE*
T3 Tumoră cu extensie directă la pleură, peretele toracic,
diafragm sau pericard, este Ia mai puţin de 2 cm de Pentru carcinomul dovedit, cu celule mici, tot de la „toţi
carina traheală sau cauzează atelectazie totală. pacienţii" şi în plus:
T4 Tumora invadează mediastinul (inima, vasele mari, Bronhoscopie cu fibre optice, cu lavaj şi biopsie Tomografie
traheea, esofagul, corpii vertebrali, carina traheală) computerizată cerebrală, toracică şi abdominală Aspiraţie sau
sau revărsatul pleural malign este prezent biopsie a măduvei osoase Pentru cancerul cu celule altele decât
mici sau cancer cu histologie necunoscută, tot de la „toţi pacienţii"
DESCRIPTORI AI INTERESĂRII GANGLIONARE (N) şi în plus: Bronhoscopie cu fibre optice, dacă este indicată de
NO Fără interesare ganglionară hemoptizie, obstrucţie, pneumonită sau lipsa diagnosticului
NI Metastaze în ganglionii bronhopulmonari sau hilari histologic de cancer
ipsilaterali Biopsia leziunilor accesibile suspecte pentru elucidarea
N2 Metastaze în ganglionii mediastinali ipsilaterali sau diagnosticului histologic în cazul în care atitudinea terapeutică
subcarinali depinde de prezenţa sau nu a tumorii Aspiraţie transtoracică cu ac
N3 Metastaze în ganglionii mediastinali sau hilari fin sau biopsie transbronşică cu forceps a leziunilor periferice
contralaterali sau în oricare ganglion scalenic sau dacă bronhoscopia fibrooptică , este negativă sau nu există alt
supraclavicular material pentru diagnosticul histologic
Toracocenteză diagnostică şi terapeutică când este prezent
DESCRIPTORI AI M ETASTAZELOR LA DISTAN
ŢĂ (M ) revărsatul pleural_______•
MO Fără metastază cunoscută Ia distanţă * Pacienţi cu alt tip de cancer decât cel cu celule mici şi metastaze
Ml Metastază la distanţă, cu precizarea sediului (spre extratoracice, revărsat pleural malign sau extindere intratoracică
exemplu, creier) dincolo de limitele radioterapie!

SURSA:
Adaptat după CF Mountain şi colab., Chest 96: 475, 1989 şi după
Ginsberg şi colab.