Sunteți pe pagina 1din 4

NORMELE GENERALE ALE COMPANIEI

SECTIUNEA 5: REPARAREA SI ANDOCAREA NAVEI

5.1 GENERALITATI
.
.
.
5.2 SUPRAVEGHEREA LUCRARILOR .
5.3 RAPORTAREA LUCRARILOR
.
5.4 MODIFICARI SI IMBUNATATIRI
.
5.5 ANDOCAREA NAVEI
.
.
5.5.1 INSPECTIA PE DOC
.
5.5.2 CERTIFICATELE DE DEGAZARE
5.5.3 IESIREA DE PE DOC
.
5.6 REPARATIILE DIN TIMPUL SERVICIULUI
5.7 PIESELE DE SCHIMB SI DE REZERVA

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

MATRICEA DE CONTROL
LOCATIA EXEMPLARULUI
NUMARUL IMO
EDITIA EXEMPLARULUI
ELABORAT DE
VERIFICAT DE P.D.U.
APROBAT DE DIR. GEN.

7119408
01 februarie 2006

SEMNATURILE

2
2
3
3
3
4
4
4
4
4

5.1 GENERALITATI
Compania raspunde de asigurarea repararii si andocarii navei in conformitate cu regulile societatii
de clasificare. Lucrarile de reparatii si cele de andocare trebuie integrate in cadrul mai larg al
programelor de intretinere planificata, asa cum este specificat in procedura companiei PC 09
Intretinerea navei si a instalatiilor de bord. Sunt insa cazuri cand imprejurari speciale pot modifica
graficul reparatiilor sau al andocarii, fie devansandu-l, fie intraziindu-l. In aceste situatii, compania
va informa nava pentru a face adaptarile necesare. Multe reparatii pot fi necesare si in urma unor
avarii neprevazute sau schimbari ale reglementarilor relevante.
Comandantul si/sau seful mecanic, dup caz, vor raporta orice defectiune sau reparatie necesara
la nava pentru a fi incluse in lista de defectatie. Directorul departamentului Nave de cercetare va
intocmi lista completa de defectatie pe baza informatiilor obtinute din:
cerintele societatii de clasificare;
rapoartele de inspectie;
rapoartele de intretinere planificata;
rapoartele cu recomandarile pentru reparatii ale comandantului si ale sefului mecanic;
rapoartele incidentelor si avariilor;
modificarile relevante ale legislatiei nationale sau internationale.
Specificatiile de reparatii sau de andocare vor contine recomandari asupra datei de disponibilitate
a navei si vor defini lucrarile ce se vor executa in urmatoarele domenii:
servicii generale;
andocare;
pregatire corp;
piturari;
reparatii/inlocuiri metalice;
reparatii punte;
reparatii masini;
reparatii electrice;
reparatii amenajari;
contractanti externi;
supraveghere si inspectii.
Lista definitiva va fi verificata pentru exactitate si completata in detaliu de catre sefii servicilor
navei, iar mai apoi va fi prezentata conducerii companiei sau armatorului pentru aprobare.
Odata lista aprobata, specificatia va fi trimisa mai multor santiere navale pentru oferte de pret. La
primirea ofertelor, conducerea companiei le va analiza si va alege un santier, solicitandu-i
proiectul de contract. Nava va fi informata cu privire la alegerea santierului, iar comandantul va
primi o specificatie aprobata. Deasemeni, asiguratorii navei si societatea de clasificare vor fi
instiintate si ele asupra alegerii santierului si a graficului de lucrari.
Daca se efectueaza modificari sau modernizari ale navei, circuitul documentelor va trebui sa
treaca in mod obligatoriu si pe la armator, pentru informare si obtinerea aprobarilor legale.

5.2 SUPRAVEGHEREA LUCRARILOR


Toate lucrarile de reparatii si andocarea navei vor fi supravegheate direct de catre un
reprezentant desemnat de conducerea companiei. Pe langa reprezentantul companiei, toti ofiterii
navei vor urmari executarea lucrarilor planificate, in conformitate cu lista aprobata.
Completari ale specificatiei originale de lucrari nu pot fi aduse decat cu aprobarea
reprezentantului companiei, in limitele lui de competenta, sau a conducerii companiei. Ofiterii
navei sunt raspunzatori de controlarea amanuntita a executarii si a calitatii corespunzatoare a
tuturor reparatiilor, semnaland reprezentantului companiei orice deficienta.
Evolutia lucrarilor pe doc si a celor de reparatii vor fi urmarite zilnic si analizate in cadrul unor
intalniri comune ale reprezentantilor companiei si ai santierului. Aceste intalniri vor trebui sa

rezolve eventualele dificultati in respectarea graficului de lucru si sa asigure alocarea resurselor


intr-un mod cat mai eficient si responsabil, pentru a se garanta respectarea termenelor planificate
si a bugetului alocat.
Ori de cate ori sunt debarcate pe mal unele echipamente si agregate pentru a fi reparate,
transportate sau depozitate, compania trebuie sa fie informata in prealabil pentru a-si da acordul.
Toate lucrarile de intretinere executate de personalul navei sau de alti subcontractanti din afara
santierului vor fi evidentiate separat de catre comandant prin fisele de lucrari ale bordului.

5.3 RAPORTAREA LUCRARILOR


Reprezentantul conducerii companiei va raporta regulat directorului general, pe cat posibil in
scris, despre mersul si stadiul lucrarilor, asa cum i s-a cerut de catre acesta.
La terminarea lucrarilor pe doc, el va intocmi un raport general complet. Acest raport va fi inaintat
companiei, iar o copie a lui va fi pastrata si la bordul navei.

5.4 MODIFICARI SI IMBUNATATIRI


Nu este permisa nici o modificare a instalatiilor si echipamentelor navei, inclusiv schimbarea
pozitiei lor initiale, fara acordul prealabil in scris al companiei sau al armatorului, dupa caz.
Atunci cand compania apreciaza ca anumite utilaje, instalatii sau parti din echipamente trebuie sa
fie imbunatatite sau modernizate, directorul departamentului Nave de cercetare va propune un
plan adecvat de modificari, ca anexa la planul de reparatii curente, si va evalua costurile
aferente, pentru a fi supuse aprobarii armatorului. Dupa obtinerea aprobarilor legale, directorul
general va face demersurile necesare pentru deschiderea finantarii, iar compania va comanda
echipamentele si materialele specificate.
Pe de alta parte, exista si posibilitatea ca, la un moment dat, sa apara noi reglementari sau ca
insusi armatorul sa doreasca anumite modificari ale navei sau ale procedurilor ei de exploatare.
In acelasi sens, insusi comandantul poate sa propuna in scris recomandari privind imbunatatirea
sigurantei sau eficientei de operare a navei prin schimbarea anumitor echipamente.
Acolo unde este cazul, directorul departamentului Nave de cercetare va solicita si avizul societatii
de clasificare pentru modificarile preconizate. Pentru obtinerea acestui aviz, comandantul si seful
mecanic vor trebui sa se asigure ca planurile si desenele relevante au fost modificate sau
corectate in mod corespunzator, de catre un proiectant autorizat. Copii ale desenelor modificate
trebuie sa fie trimise si companiei, avand toate schimbarile evidentiate, in scopul detinerii
acelorasi desene atat la nava cat si la uscat.
In cazul cand nava a suferit modificari majore, informatia de stabilitate, reflectand toate
schimbarile facute, trebuie sa fie refacuta si reaprobata inainte ca nava sa paraseasca docul sau
santierul. De obicei, in astfel de cazuri trebuie efectuata si o proba de inclinare. Comandantul si
seful mecanic trebuie sa tina o stransa legatura cu compania si cu societatea de clasificare in
aceasta problema de maxima importanta.

5.5 ANDOCAREA NAVEI


Inainte ca nava sa intre pe doc, seful mecanic va asigura golirea tancurilor de santina si a
tancurilor de consum combustibil din compartimentul masini, iar capacele tancurilor din dublul
fund vor fi inchise. Sistemele de pompare ale instalatiilor de incendiu, sanitare si de ape uzate vor
fi izolate tot timpul cat nava se afla pe doc sau vor fi conectate la instalatii adecvate de pe mal.
Inainte de andocare, comandantul trebuie sa discute cu seful mecanic pentru a decide asupra
descarcarii si/sau redistribuirii balastului si combustibilului din tancurile dublului fund, in scopul
obtinerii unor conditii optime de andocare si al evitarii eforturilor din corp atunci cand nava sta pe
bloc-cavaleti. Se vor inregistra in Jurnalul de bord si in cel de masini pescajele prova si pupa,
precum si rezultatul sondarilor din toate tancurile navei.

5.5.1 INSPECTIA PE DOC


Dupa golirea docului, comandantul impreuna cu seful mecanic si cu reprezentantul
companiei vor face o inspectie amanuntita a carenei, a elicei, a carmei, a anozilor de
protectie etc. pentru evaluarea starii navei si depistarea oricaror avarii sau defecte
suferite de nava de la ultima andocare.

5.5.2 CERTIFICATUL DE DEGAZARE


In timpul perioadei de reparatii pe doc, nici un spatiu nu va fi considerat degazat (Gas
Free) daca nu a fost obtinut un certificat de degazare adecvat din partea unei autoritati
specializate. Certificatul trebuie sa precizeze care spatii sunt degazate pentru lucrari cu
foc deschis si care numai pentru inspectie sau protectie.

5.5.3 IESIREA DE PE DOC


Inainte de inundarea docului, seful mecanic impreuna cu comandantul vor verifica daca
toate orificiile de golire sunt astupate cu dopuri, iar valvulele de mare sunt inchise. Toate
aceste dopuri trebuie pastrate de catre ofiterul I maritim pe durata andocarii.
Distributia greutatilor la bord si inclinarile navei la iesirea de pe doc trebuie sa fie aceleasi
cu cele avute la intrarea pe doc. Orice derogare de la aceasta regula trebuie obtinuta
numai cu aprobarea speciala a reprezentantului companiei si a responsabililor docului.
In timpul inundarii docului, comandantul trebuie sa-si posteze ofiterii astfel incat sa
inspecteze toate conexiunile de mare si reparatiile facute la corpul navei. Inundarea
docului trebuie oprita cu putin timp inainte ca nava sa se ridice de pe bloc-cavaleti, pentru
a se efectua o inspectie completa a corpului si a se garanta etansarea lui.

5.6 REPARATIILE DIN TIMPUL SERVICIULUI


Atunci cand nava se afla in serviciu in zone departate de portul Constanta si sunt necesare
reparatii esentiale, compania trebuie informata prin telex, fax sau radiograma asupra naturii
lucrarilor cerute, a timpului aferent, a costurilor si a implicatiilor asupra programului navei.
Sub nici un motiv nu trebuie initiate lucrari de reparatii esentiale in timpul serviciului navei fara
acordul prealabil in scris al companiei sau al armatorului, dupa caz.

5.7 PIESELE DE SCHIMB SI DE REZERVA


Nava poate avea la bord o serie de piese importante de schimb cum ar fi lagare palier, sectoare
pentru lagarul de impingere, segmenti de arbore port-elice, pistoane, biele, cuzineti, chiulase etc.
Multe dintre ele, in special cele mai vechi, sunt susceptibile la coroziune pe suprafetele
prelucrate.
Aceste piese sunt foarte valoroase. Pentru a le asigura disponibilitatea in orice moment, ele
trebuie sa fie conservate in mod adecvat, protejand suprafetele de lucru impotriva coroziunii,
zgarieirii, lovirii, deformarii etc. Folosirea acoperirilor cu panza de sac sau canava trebuie sa fie
evitata din cauza ca acestea retin murdariile, umezeala sau picaturile de ulei favorizand formarea
petelor sau ciupiturilor de rugina.