Sunteți pe pagina 1din 3

Legea energiei electrice nr. 123 / 2012 publicata in M.O nr. 485 / 16.07.2012.

I.R.E
- CONEL
- Renel
o Termoelectrica
o Hidroelectrica
o CNE
o Transelectrica
o Electrica
Moldova (E.ON)
Transilvania
Muntenia
ENEL
CEZ
Structura legii energiei electrice:
TITLUL I ENERGIA ELECTRICA
Stabileste cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatilor in sectorul
energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare, in vederea utilizarii optime a
resurselor primare de energie in conditiile de accesibilitate, disponibile si suportabile si cu
respectarea normelor de singuranta, calitate si protectie a mediului.
Politica energetica se concentreaza intr-un program cuprinzand masuri de:
Cercetare-dezvoltare
Dezvoltare durabila
Valorificare eficienta a resurselor energetice, a eficientei energetice si altor
activitati
In vederea asigurarii sigurantei si securitatii in functionare a S.E.N, aprobat prin
hotarare a Guvernului.
TITLUL II GAZELE NATURALE
Atributii principale ale ministerului de resort:
- Stabileste cadrul insititutional pt. desfasurarea activitati, in conditii de eficienta si
competitivitate
- Elaboreaza programe si planuri de masuri pentru aplicarea politicii Guvernului in sectorul
energiei electrice.
- Elaboreaza proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice
Atributii ANRE:
- Stabileste, tarife, autorizeaza, autorizari
CAP. III: Autorizatii, licente si concensiuni:
1. Autorizatii de infiintare:
a. > 1MW (autorizatie)

b. > 500kW, <1MW (doar notificare)


c. < 500kW (fara autorizatie / notificare)
2. Licente:
Acordate pentru:
a.
b.
c.
d.
e.

exploatoarea comerciala a capacitatilor de producere a energetice


Presatrea serviciului de transport al energiei electrice
Persatarea serviciilor de sistem
Prestarea serviciilor de distributie a energiei electrice
Administrarea pietelor centralizate
Activitatea de furnizare a energiei electrice

CAP. IV: Energia electrica:


Participantii la piata de energie electrica si structurile operationale asociate sunt:
- Producatorul
- Operatorul de transport si sistem
- Operatorul pietei de energie electrice
- Operatorul de distributie
- Furnizorul
- Clientul
Se reglementeaza aspecte privind:
- Functionarea pietei reglementate de energie electrica
- Functionarea pietei concurentiale de energie electrica
- Masuri de salvgardare
- Accesul la reteaua electrica
- Contractul de racordare
- Producerea energiei electrice
- Operatorul de transport si de sistem
- Distributia energiei electrice si operatorul de distributie
- Furnizarea energiei electrice
- Dreptul si oblicagtiile consumatorului
- Masurarea energiei electrice si sisteme de masurare inteligente
CAP. V:
Reglementeaza ponderi, criterii de promovare:
- Energia eoliana
- Energia solara
- Energia valurilor si a mareelor
- Energia geotermala
- Energia hidroelectrica
- Energia continuta in fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si rezidurilor din
agricultura
- Energia continuta in gazul de femrentare a deseurilor

CAP: VI: Preturi si tarife


Se fundamenteaza si se reglementeaza preturile si tarifele pentru activitatile desfasurate in
domeniul energiei electrice: