Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 6

Saptamana 6
10.11.2015
Obiectivul 20/20/20:
- Reducerea emisiilor de GES la nivelul UE cu cel putin 20% fata de nivelul anului 1990
- Cresterea cu 20% a ponderii surselor de energie regenerabila (SRE) in totalul consumului
energetic al UE, precum si o tinta de 10% biocarburanti in consumul de energie pentru
transporturi
- O reducere cu 20% a consumului de energie primara, care sa se realizeze prin
imbunatatirea eficientei energetice, fata de nivelul la care ar fi ajuns consumul in lipsa
acestori masuri
Situatia actuala a sectorului energetic:
Romania dispune de o gama diversificata, dar redusa cantitativ, de resurse de energie
primara: titei, gaze naturale, carbune, minereu de uraniu precum si un potential important de
resurse regenerabile ce poate fi valorificat.
Carbune 200 ani, gaze naturale 15 ani.
Starea tehnica a instalatiilor in sectorul energetic:
Varsta centralelor:
o 53% - peste 30 ani
o 30% - 20 30 ani
o 17% - sub 20 ani
31% centralelor din hidroenergie au durata de functionare depasita.
Reactoarele de la cenravoda au 700MW putere instalata de fiecare.
Retele electrice:
- Retelele electrice de distributie (RED) sunt caracterizate printr-un grad avansat de uzura
fizica (circa 65%) a liniilor de joasa, media si inalta tensune (110 kV), a statiilor de
transformare si a posturilor de transformare. La aceasta se adauga uzura morala, 30% din
instalatii fiind echipate cu aparataj produs in anii `60.
Investitiile efectuate pana in prezent in reteaua electrica de transport (RET) au permis:
- realizarea intr-o prima etapa a unei noi si moderne infrastructuri de conducere prin
dispecer si a infrastructurii necesare functionarii pietelor de electricitate (retea nationala
de fibra optica, noul sistem EMS-SCADA, sistemul de masurare a cantitatilor de nergie
electrica tranzactionate engros, platforme IT de tranzactionare si decontare.
- este in curs desfasurare programul de modernizare a intregii retele la nivelul celor mai
inalte standarde europene cu lucrari de modernizare si retehnologizare a statiilor electrice
cele mai importante din RET precum si a dezvoltarii capacitatii pe linii de
interconexiune.

Circa 69% din lungimea totala a Sistemului National de Transport al Gazelor Naturale are
durata normata de functionare depasita. Din totalul statiilor de reglare si masurare,
aproximativ 27% sunt in functiune de peste 25 ani. Retelele de distributie a gazelor naturale
sunt caracterizate prin gradul ridicat de uzura al conductelor si bransamentelor, circa 40%
avand durata normata de viata depasita.
Echipamentele din sectorul carbonifer sunt uzate moral si nu mai sunt produse pe plan
mondial.
Instalatiile, echipamentele si utilajele din activitate de extractie a uraniului sunt in mare
parte uzate fizic si moral, si in special neperformante. S-a inceput inlocuirea lor cu
echipamente noi, performante acolo unde au fost identificate solutii tehnologice. Noile
exploatari vor fi doate cu echipamente si tehnologii avand la baza solutii moderne, eficiente
economic.
Masuri pentru indeplinirea obiectivelor prioritare:
...
Masuri generale:
-

imbunatatirea cadrului institutional si legislativ


imbunatatirea politicii de preturi pentru combustibili, energie termica si energie electrica
forta de munca specializata
asigurarea unui nivel de pregatire a personalului conform cerintelor tehnico-economice
actuale
asigurarea unei protectii sociale corespunzatoare
dezvoltarea tehnologica
atagerea capitalului strain
dezvoltarea pietelor concurentiale
Directii de actiune ale politicii energetice a Romaniei (convergente cu cele ale politicii
energetice a Uniunii Europene):

protectia mediului
implementarea surselor curate de energie