Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Politehnica din Bucuresti

PROIECT
LA DISCIPLINA
DEZVOLTARE DURABILA

~ANTENA DE CAMERA~

Studenti:
Grupa:
Specializarea: Inginerie Economica Industriala

Tema proiectului

Sa se analizeze ciclul de viata al unei antene de camera, urmarind:

produsul insusi toate materialele din produsul finit, materiile prime

folosite, energia utilizata, deseuri produse;


procesul de fabricare procesele, instalatiile, echipamentele, si

activitatile auxiliare;
distributia ambalarea, transportul (tuturor materialelor), facilitati
de depozitare.

1. Descriere produs:

Denumire produs: Antena de camera


Functie produs: captare unde radio, respectiv convertirea acestora in semnal TV digital
Caracteristici: FM, VHF, UHF, DVB, amplificare reglabila 38 dB, alimentare priza, jack

12 V portabil, comutator cablu extern 75 ohmi


Ipoteze de utilizare: zilnic - timp de 4 ani la capacitate normala pastrarea semnalului
constant

2. Descompunerea functionala

Energi
e

Amplificar
e

Transformare

Unde
radio

Receptionar
e

3. Structura produsului si materiale utilizate

Reglare

Transport

Redare TV

Structura

Antena

Carcasa

Compone
nte mici

Nr. Denumire
Cr

componenta

t.
1
2
3
4
5

Carcasa
Componente mici
Antene captare
Cablu electric
Cablu coaxial

Nr. Buc.

Antene
captare

Cablu
electric

Masa/buc

Masa [kg]

[kg]
1
4
3
1
1

0.15
0.03
0.05
0.1
0.13

0.15
0.12
0.15
0.1
0.13
Total 0.65

Cablu
coaxial

Materiale utilizate

Carcasa

Compone
nte mici

Polipropile
na

Polipropile
na

Antene
captare

Cablu
electric

Aluminiu

Cupru

Cablu
coaxial

Polipropile
na

Polipropile
na

Cupru

Cupru

Silicon

Nr. Crt.

Denumire

Material

componen
1

ta
Carcasa

Polipropile

Masa

Densitat

[kg]

e [kg/m3]

de

1200

obtinere
Injectie

0.15

Volum [m3]

na
2

Compone

Polipropile

Proces

mase
0.07

1200

12.5x10-5
5.83333x1

plastice
Injectie

nte mici

na
Cupru
Silicon

Antene

Aluminiu

mase
0.035
0.015
0.15

8,96

0-5
3.90625x1

plastice
Extrudar

2.329

0-3
6.440532x

e
Procede

10-3

u chimic
Deforma

5.55556x1

re

0-5

plastica
Injectie

2700

captare
4

Total

Cablu

Polipropile

0.085

electric

na

7.08333x1

mase

Cupru

0-5
1.674107x

plastice
Extrudar

10-3

e
Injectie

0.015
0.085

1200

8,96

Cablu

Polipropile

coaxial

na

7.08333x1

mase

Cupru

0-5
1.674107x

plastice
Extrudar

0.015

1200

8,96

10-3
0.014075552

4. Fluxul de materiale

Polipropilena

Carcasa

Cupru

Compone
nte mici

Antena

Aluminiu

Antene
captare

Silicon

Cablu
electric

Cablu
coaxial

5. Continutul de energie al materialelor si consumul de apa


Nr. Crt.

Material

Volum [m3]

Energie

Energie/materia

[MJ/m3]

l
[MJ]

1
2
3
4

Polipropilena
Cupru
Aluminiu
Silicon

0.000325
0.007254464
5.55556x10-5
6.440532x10-

7x104 8x104
5x105 6x105
4x105 5x105
1x105 2x105

23 - 26
3600 - 4400
22-28
600-1300

Total

Nr. Crt.

1
2
3
4

Material

Polipropilena
Cupru
Aluminiu
Silicon

5000

Masa

Consum de

Consum de

[kg]

apa

apa/material

0.39
0.05
0.15
0.015

[l/kg]
40 - 100
50 - 400
400 - 500
7000 - 8000
Total

[l]
16 - 39
0 - 20
60 - 75
100 - 120
200

Masa [kg]

Amprenta

Amprenta CO2

CO2

[kg]

6. Amprenta CO2

Nr. Crt.

1
2
3
4

Material

Polipropilena
Cupru
Aluminiu
Silicon

0.39
0.065
0.15
0.015

[kg/kg]
2.6 2.8
2.2 2.8
11.2 12.8
8.2 9.0

1.0 1.1
0.1 0.2
1.7 1.9
0.1 0.2
Total 3.2

7. Ciclul de viata al produsului

Unde
radio

Polipropilen
a

Injectie
mase
plastice

Alumini
u

Extrudare

Receptionare
si
transformare

Cupr
u

Silico
n

Extrudare

Procede
u chimic

Component
e

Asamblar
e si
transport

Ambalare

Folosire

Emitere
semnal

Electricita
te

Eliminare aparat
si ambalaj

8. Diagrama unui proces

9. Eco-indicator

Productie (materiale, tratamente, transport si extra energie)


Nr.

Material

Valoare [kg]

Indicator

Crt.
1
2
3
4

Polipropilena
Aluminiu
Cupru
Silicon

0.39
0.065
0.15
0.015

330
780
1400
360

Rezultat
128.7
50.7
210
5.4
Total 394.8

Utilizare (transport, energie si posibile materiale auxiliare)


Nr. Crt
1
Total

Proces
electricitate

Valoare
375 kwh

Indicator
37

Rezultat
13875
13875

10. Solutii
Reducerea consumului de electricitate si imbunatatirea semnalului radio
Utilizarea unei tehnologii avansate de alimentare cu electricitate si inlocuirea
amplificatorului de semnal cu un amplificator de putere sporita.

S-ar putea să vă placă și