Sunteți pe pagina 1din 99

id

intrebare
varianta_a
1 Care sunt principale serii conturile sectoarelor
de tabele cuprinse n
instituionale precum i
cadrul SEC :
sistemul intrri-ieiri i
conturile pe ramuri de
activitate
2 Nominalizai o identitate cererea este egala cu
contabil important din oferta pentru orice
cadrul sistemului intrari- produs sau grup de
iesiri::
produse
3 EC 2010 este un
calculul deficitului
regulament care
bugetului de stat
stabile te normele,
conven iile, definiiile i
clasificrile care trebuie
s fie aplicate la:
4 Nominalizai una din
performantele sectorului
analizele i evalurile ce bancar in cadrul acestui
pot fi realizate utiliznd domeniu
cadrul SEC:
5 Conceptele SEC sunt
reprezinta baza legala
compatibile pe plan
comuna cu statele UE in
international, deoarece: ceea ce priveste
organizarea institutiilor
publice
6 Utilizarea de concepte
accesul la informatii
comune in intregul cadru economice clasificate
al conturilor nationale si
in celelalte sisteme de
statistici sociale si
economice permite:

varianta_b
conturile sectoarelor
bifuncionale

varianta_c
conturile internaionale

varianta_d
conturile aferente
fiecrei ri

cifra de afaceri este


ridicata

valoarea neta la sfarsitul


perioadei contabile

producerea conturilor
nationale implicate in
programul de
transmitere a datelor

valoarea adaugata
produsa este mai mica
decat suma veniturilor
generate
consolidarea
transparentei
informatiilor contabile n
Romnia

diminuarea
discrepantelor la nivelul
statelor UE

situatia bunurilor din


domeniul public al
statului

dezvoltarea unei
economii de a lungul
timpului

nevoile gospodariilor
populatiei

constituie norma pentru


transmiterea datelor
contabilitatii nationale
catre toate organismele
internationale
estimarea trendului
economic la nivel UE

au specificate in
nu se bazeaza pe date
componenta elemente statistice
caracteristice fiecarei tari

elaborarea de masuri
consecvente

mentinerea echilibrului
economic

raspuns
a

7 Principalele concepte ale fiecare stat membru isi


SEC 2010 sunt bine
impune caracteristicile
definite si stabilite
economice
pentru o perioada
indelungata, deoarece:

acestea au fost adoptate se schimb foarte des


ca standarde
conceptele de baz
internationale pentru
privind conturile
multi ani i faptul c n naionale
metodologiile
interna ionale succesive
privind conturile
naionale, s-au schimbat
foarte pu ine concepte
de baz
8 Care din urmtoarele
serviciile voluntare care productia de bunuri
piscicultura in fermele
exemple se inscriu n
nu reprezinta o
pentru consumul final
piscicole
afara limitelor produciei productie de bunuri
propriu
i nu se inregistreaza in
SEC:
9 Pentru unele cerinte de nu furnizeaza date
au un grad de acoperire nu modifica conceptele
date este necesar sa se suplimentare
al cadrului contabil extins de baza
elaboreze conturi satelit
prin adugarea de
deoarece:
informaii nemonetare
10 Unitatile institutionale au nu detin bunuri si active
una din urmatoarele
caracteristici:
11 Sistemul SEC 2010 se
nu permite stabilirea
distinge prin faptul ca:
unui ansamblu complet
de conturi de flux
12 La nivelul unit ilor
activitatile nu sunt
locale cu activitate
divizate in functie de
economic (UAE locale): tipul de activitati
desfasurate

nu subscriu angajamente exercita activitati


economice
permite stabilirea unui
ansamblu complet de
conturi de flux i de
conturi de patrimoniu
regrupeaza ansamblul
prilor unei unit i
institu ionale n calitatea
sa de productor

nu permit modificri

productia de servicii
individuale si colective
de catre administratiile
publice

prezinta pe scurt
conceptele de referinta

nu exercita, in nume
propriu operatiuni cu
alte societati
sectoarele institutionale
nu se divizeaza in
subsectoare

unitatile institutionale
sunt grupate in 7
sectoare institutionale
nationale
nu se nregistreaz
nu apar ine numai unei
pentru fiecare activitate singure unit i
secundar
institu ionale

13 Una din urmtoarele


numrul populaiei
previziuni economice
categorii de informaii de
baz care se
nregistreaz n SEC
2010:
14 n SEC operaiunea
unitatea economic care capacitatea de a stabili
este definit ca fiind:
are capacitatea de a
politica general sau
deine bunuri i active, programul unei unit i
de a subscrie
institu ionale
angajamente, a exercita
activit i economice i a
realiza, n nume propriu,
opera iuni cu alte unit i

consumul pe gospodrii stocurile

un flux economic care


descriere sistematic a
iune
reprezint o interac
diferitelor etape ale
ntre unit ile
procesului economic
institu ionale care
acioneaz de comun
acord sau o ac iune n
interiorul aceleia i
unit i instituionale pe
care aceasta este
interesat s o trateze ca
o operaiune deoarece
unitatea n discu ie
prezint dou calit i
diferite

15 n ce situaie o activitate comercianii nu caut spoate fi considerat o


i sporeasc la maximum
activitate de pia, n
profitul pe termen lung
cazul n care bunurile i
serviciile sunt n proces
de comercializare:

comercianii nu vnd
cumprtorii caut un
bunurile i serviciile
grad ct mai sczut de
oricrei persoane care se utilitate
afl n posibilitatea de a
pltii preul solicitat

n condiiile n care
pieele eficace sunt cele
la care cumprtorii i
comercianii au acess i
despre care acetia
dispun de informaii

16 O matrice de
contabilitate social
(MCS) :

nu furnizeaz informa ii
suplimentare referitoare
la volumul i structura
forei de munc

nu se aplic pentru
repartizarea for ei de
munc pe subgrupe
socioeconomice

permite legtura ntre


tabelele resurselor i
utilizrilor i conturile
sectoriale

nu se aplic pentru
utilizarea popula iei
ocupate pe ramuri de
activitate

17 Divizarea operaiunilor
const n:

18 Prin stocuri se nelege:

descompunerea unei
operaiuni considerat
unic de ctre prile
implicate n dou sau
mai multe operaiuni,
care sunt apoi
nregistrate n mod
diferit
activele deinute la un
anumit moment

descompunerea unei
operaiuni considerat
unic de ctre prile
implicate n dou sau
mai multe operaiuni,
care sunt apoi
nregistrate n acelai
mod
pasivele deinute la un
anumit moment

19 Stocurile se nregistreaz la nceputul fiecrei


n contabilitate :
perioade contabile

la sfritul fiecrei
perioade contabile

20 Din categoria conturilor conturile capitale


curente fac parte:

conturile financiare

21 Conturile de acumulare
sunt:

conturile care prezint


alocarea venitului

conturile care prezint


generarea venitului

22 n sistemul SEC 2010,


activele
conturile de patrimoniu
nregistreaz n partea
stng a contului de
operaiuni curente:

pasivele

intervenia altor uniti


instituionale n afara
celor implicate n
operaiune

descompunerea unei
operaiuni considerat
unic de ctre prile
implicate n dou sau
mai multe operaiuni,
care nu se mai
nregistreaz

activele i pasivele
deinute la un anumit
moment
la nceputul i sfritul
fiecrei perioade
contabile
conturile altor modificri
de volum

fluxul de produse finite

nu se nregistreaz

conturile care prezint


producia generarea i
alocarea venitului,
distribuirea i
redistribuirea venitului i
utilizarea acestuia
conturile capitale i cele conturile care prezint
financiare i conturile
distribuirea i
altor modificri de volum redistribuirea venitului

pasivele i valoarea net diferena dintre active i


pasive

23 n contabilitatea
naional, operaiunile
efectuate de ctre o
ntate sau un sector se
nregistreaz:
24 nregistrarea
operaiunilor n partid
dubl nseamn:
25 Cu excepia anumitor
variabile referitoare la
populaie i for de
munc, toate fluxurile i
stocurile prezentate n
sistemul SEC 2010 sunt
exprimate n:
26 nregistrarea pe baz de
angajament se aplic:
27 Consolidarea nseamn:

o singura dat

de dou ori

de trei ori

de patru ori

efectuarea unei
nregistrri ca resurs i
o dat ca utilizare
dividende

efectuarea a dou
nregistrri ca resurs

efectuarea a dou
nregistrri ca utilizare

nregistrarea ca variaie
de pasive

termeni monetari

numr de operaiuni

preurile de referin
naionale

tuturor fluxurilor

28 Nu trebuie consolidate:

fluxurile i stocurile
dintre unit ile
componente din cadrul
subsectoarelor sau
sectoarelor

nu se aplic o astfel de
nregistrare
eliminarea att din
utilizri, ct i din
resurse, a opera iunilor
care au loc ntre unit ile
regrupate, precum i
eliminarea activelor i
pasivelor financiare
reciproce
ile
ile
fluxurile dintre unit
stocurile dintre unit
fluxurile dintre unit ile
componente din cadrul componente din cadrul componente din cadrul
subsectoarelor
sectoarelor
sectoarelor

doar fluxurilor monetare doar fluxurilor


nemonetare
eliminarea din utilizri a eliminarea att din
eliminarea activelor i
opera iunilor care au loc utilizri, ct i din
pasivelor financiare
ntre unit ile regrupate resurse, a opera iunilor reciproce
care au loc ntre unit ile
regrupate

a
d

29 Unitile care constituie entitile altor ri


economia naional i ale
cror fluxuri i stocuri
sunt ntregistrate n SEC
2010 sunt:

unitile rezidente

toate unitile din spaiul toate unitile aferente


european
UE

30 Exporturile i importurile schimburile ntre filiale


de bunuri i servicii
includ:

fluxurile de venituri
primare ctre sau
dinspre restul lumii

vnzarea sau
cumprarea
transfrontalier de active
financiare sau de active
neproduse
echipamentul de
transport sau alte tipuri
de echipament
mobilizabil care prsesc
temporar o ar , fr s
aib loc vreun transfer
de proprietate

toate unitile aferente


UE

echipamente i alte
bunuri trimise n
strintate pentru
prelucrare, ntre inere,
revizie sau reparare

31 Importurile i exporturile bunurile care tranziteaz efectivele de animale


de bunuri includ
o ar
care trec frontiera
opera iuni ntre rezideni
i nerezideni cu
urmtoarele tipuri de
bunuri:

32 Importurile i exporturile data producerii bunului


de bunuri nu pot fi
nregistrate n
urmtoarea situa ie:
33 Importurile i exporturile valoarea bunurilor la
de bunuri se evalueaz preurile de baz plus
franco la bord la
serviciile de transport i
frontiera rii
distribuire aferente pn
exportatoare (free on
la punctul respectiv al
board FOB). Aceast
frontierei plus orice
valoare este:
impozite minus
subven iile pentru
bunurile exportate

data furnizrii bunurilor data stingerii crean ei


i serviciilor i a
dobndirii unei crean e
de plat
valoarea bunurilor la
valoarea bunurilor la
valoarea bunurilor la
preurile de baz minus preurile de baz minus preurile de baz plus
serviciile de transport i serviciile de transport i serviciile de transport i
distribuire aferente pn distribuire aferente pn distribuire aferente pn
la punctul respectiv al
la punctul respectiv al
la punctul respectiv al
frontierei plus orice
frontierei plus orice
frontierei minus orice
impozite minus
impozite plus subven iile impozite minus
subven iile pentru
pentru bunurile
subven iile pentru
bunurile exportate
exportate
bunurile exportate
data contractului

34 Pre ul cost-asigurarenavlu (CIF) este pre ul


unui bun livrat la
frontiera rii
importatoare sau pre ul
unui serviciu furnizat
unui rezident :
35 Exporturile de servicii nu
include urmtorul caz:

dup achitarea oricror


taxe de import

dup achitarea oricror


taxe de import sau a
altor impozite pe
importuri sau comer

dup plata adaosurilor


comerciale

transportul bunurilor
importate de ctre un
transportator rezident

serviciile furnizate de
ctre nerziden i
reziden ilor

transportul bunurilor
activit ile de prelucrare
efectuat de reziden i n i reparare n beneficiul
beneficiul nereziden ilor nereziden ilor
care nu implic importuri
sau exporturi de bunuri

36 Bunurile existente nu
includ:

cldirile i alte bunuri de


capital fix care au fost
vndute de unit ile
productoare altor
unit i

bunurile de consum de obiectele de valoare care


folosin ndelungat
nu se vnd
care au fost vndute de
gospodrii altor unit i

bunurile consumabile
care au fost vndute de
ctre orice unitate, fie
pentru a fi reutilizate, fie
pentru a fi transformate
n materii prime pentru
fabricarea de bunuri noi

viile, livezile sau alte


planta ii de arbori i
culturi pe picior etc.

resursele biologice
necultivate

la o valoare mai mic n


conturile cumprtorului
i la o valoare mai mare
n cele ale vnztorului

37 Terenul este definit


apele de suprafa
drept solul propriu-zis
incluznd urmtorul
element:
38 Opera iunile cu resurse nu se nregistreaz
naturale sunt nregistrate
:

zcmintele

la aceea i valoare n
la o valoare mai mare n
conturile cumprtorului conturile cumprtorului
i n cele ale vnz torului i la o valoare mai mic
n cele ale vnztorului

naintea achitrii
costurilor pentru
transportul n ar

39 Opera iunile de
valoarea adugat
valoarea adugat
valoarea adugat
reparti ie sunt operaiuni generat n produc ie
generat n produc ie nu generat n produc ie
prin care
este repartizat for ei de se repartizeaz
este repartizat doar
munc i capitalului
forei de munc

40 Remunerarea angaja ilorsalarii


este compus din :

indemniza ii

valoarea adugat
generat n produc ie
este repartizat for ei de
munc, capitalului i
administra iei publice
cotizaii sociale n sarcina salarii, indemniza ii i
angajatorului
cotiza iile sociale aflate
n sarcina angajatorului
plata zilelor de vacan mprumuturile acordate
pentru srbtori oficiale angaja ilor la dobnzi
sau concediu anual
reduse

41 Care din urmtoarele


hrana
serviciile locative
exemple sunt incluse ca
tipuri de remunerare n
salariile i indemnizaiile
n bani :
42 Salariile i indemnizaiile cotiza iile sociale,
cheltuielile angajatorilor totalul salariilor i
includ :
impozitele pe venit i
necesare n procesul de indemniza iilor pe care
alte pl i de pl tit de
producie al angajatorilor angajatorii le pltesc
ctre angajat, incluznd
temporar angaja ilor n
inute
de
cele re
caz de boal,
angajator i pl tite direct
maternitate, accident de
sistemelor de asigurri
munc, invaliditate etc
sociale, autorit ilor
fiscale etc., n beneficiul
angajatului

pl ile c tre lucrtori


externi la unitatea de
bun produs sau de
serviciu prestat

43 n cadrul unui sistem de


presta ii predefinite,
exist o cotiza ie
imputat de ctre
angajator, calculat
conform urmtoarei
metode de calcul:

cre terea prestaiei


datorit perioadei
actuale de angajare plus
suma reprezentat de
cotiza ia efectiv a
angajatorului plus suma
reprezentat de orice
cotiza ie a angajatului
plus costurile operrii
sistemului

44 Nu intr n categoria
impozitelor pe produse,
exclusiv TVA i
impozitelor pe importuri:

impozitele pe bunuri i accizele i impozitele pe impozitele de


servicii care sunt pltite consum
nmatriculare a
n afara procesului de
autovehiculelor
producie

45 Impozitele nregistrate n o surs


conturi provin din:

cre terea prestaiei


creterea prestaiei
cre terea prestaiei
datorit perioadei
datorit perioadei
datorit perioadei
actuale de angajare
actuale de angajare
actuale de angajare plus
minus suma
minus suma
suma reprezentat de
reprezentat de cotiza iareprezentat de cotiza ia cotiza ia efectiv a
efectiv a angajatorului efectiv a angajatorului angajatorului minus
plus suma reprezentat minus suma
suma reprezentat de
de orice cotiza ie a
reprezentat de orice
orice cotiza ie a
angajatului plus costurile cotiza ie a angajatului
angajatului plus costurile
operrii sistemului
plus costurile operrii
operrii sistemului
sistemului

dou surse

trei surse

impozitele pe primele de
asigurare

patru surse

46 Nu fac parte din


categoria subven iilor:

subven iile pe produse

subven iile pe importuri subven iile pe care


productorii reziden i le
pot primi ca urmare a
abandonrii unei
activit i de producie

47 Subven iile pot include


urmtoarele:

transferurile realizate de
administra iile publice
ctre societ ile i
cvasisociet ile
nefinanciare pentru
acoperirea pierderilor
acumulate n cursul mai
multor exerci ii
financiare sau a
pierderilor excep ionale
cauzate de factori
necontrolabili de ctre
ntreprindere

tergerea datoriilor pe
care unit ile
productoare le-au
contractat fa de
administra ia public

subven iile pentru


societ i i cvasisociet i
publice acordate pentru
a compensa pierderile
persistente pe care le
nregistreaz n
activitatea lor productiv
ca urmare a practicrii n
mod deliberat a unor
preuri mai mici dect
costurile medii de
produc ie din motive de
politic economic sau
social europene sau ale
autorit ilor publice

pl ile efectuate de
subven ii pentru salarii
administra iile publice sau pentru for de
sau de restul lumii
munc
pentru pagube sau
pierderi la nivelul
bunurilor de capital, ca
rezultat al unor acte de
rzboi, altor evenimente
politice sau dezastre
naionale

48 Subven iile sunt


nregistrate:

n momentul n care are


loc tranzac ia sau
evenimentul care
genereaz subven ia
utilizri pozitive n contul
de exploatare al
economiei totale

dup utilizare

la sfr itul perioadei


contabile

resurse pozitive n contul


de alocare primar a
veniturilor sectorului
administra iei publice

resurse pozitive n contul utilizri negative n


exterior al veniturilor
contul de exploatare al
i
transferurilor
primare
economiei totale
curente

50 Nu se aplic dobnzi:

depozitelor

titlurilor de natura
datoriei

creditelor

51 Pl ile care decurg din


orice tip de acord swap
sunt nregistrate n
contul financiar :
52 Dobnda este
nregistrat:

ca opera iuni cu
instrumente financiare
derivate

nu se nregistreaz

creditelor bugetare
prevzute n bugetul de
stat
ca dobnd aferent
unui venit din
proprietate

ca dobnd aferent
titlurilor de natura
datoriei

dup 2 ani de neplat

n fiecare perioad
contabil

taxele pentru servicii


adugate n temeiul
condi iilor de creditare

taxe suplimentare
implicate n caz de plat
cu ntrziere, ceea ce
nseamn neefectuarea
pl ii n intervalul de
timp precizat la data la
care se face achizi ia
produc ia tuturor
bunurilor i serviciilor
individuale sau colective
care sunt livrate unor
unit i distincte fa de
productorii lor

49 Subven iile sunt


nregistrate ca:

53 Pre ul de achiziie
include i una din
urmtoarele variante :

54 Produc ia include:

la cerere

dup utilizarea integral


a valorii de intrare
curente
dobnzile pentru servicii impozitele minus
adugate n temeiul
subven iile pentru
condi iilor de creditare produse

cur area, decorarea i curarea, ntreinerea i pregtirea i servirea


ntre inerea locuinei, n repararea bunurilor de hranei
msura n care aceste
folosin ndelungat
activit i revin n egal
msur locatarilor

n exerci iul bugetar


urmtor

55 Activitatea principal a
unei UAE locale este:

activitatea secundar
este o activitate
efectuat n cadrul unei
singure UAE locale n
plus fa de activitatea
principal

activitatea a crei
valoare adugat este
superioar valorii
oricrei alte activit i
efectuate de unitatea
respectiv

56 Nu reprezint o
activitate auxiliar:
57 Pre urile semnificative
sunt:

cumprarea

vnzarea

pre urile cele mai mari


practicate pentru un
produs

58 Produc ia non-pia este:produc ia care este


furnizat altor unit i
gratuit sau la pre uri
nesemnificative din
punct de vedere
economic

59 Pentru evaluarea
produc ie nu exist
conven ii specifice
pentru:

o activitate auxiliar este


o activitate al crei
rezultat este destinat a fi
utilizat n cadrul unei
ntreprinderi

o activitate de sprijin
desf urat n cadrul
unei ntreprinderi cu
scopul de a facilita
desf urarea activit ii
principale sau a celor
secundare ale unei UAE
locale
transportul

formarea de capital
pentru uz propriu
media pre urilor exitente preuri care au un efect pre urile stabilite de cel
pe piaa pentru un
substan ial asupra
mai important
produs
cantit ilor de produse productor
pe care productorii sunt
dispui s le ofere i
asupra cantit ilor de
produse pe care
cumprtorii doresc s le
cumpere
UAE locale sau unit i
UAE locale sau unit i
produc ia nevndut
institu ionale a c ror
institu ionale a c ror
produc ie este n cea mai produc ie este n cea mai
mare parte produc ie de mare parte destinat
pia
consumului final propriu
n cadrul aceleia i unit i
institu ionale

evaluarea produc iei non-evaluarea produc iei la evaluarea produc iei


evaluarea produc iei
pia
preul de baz
totale a unei unit i
totale a unui productor
institu ionale a c rei UAEnon-pia (UAE local)
local este un
productor non-pia .
evaluarea

c
c

60 Produc ia unui vnz tor


cu ridicata sau cu
amnuntul este dat de
urmtoarea formul:

valoarea vnzrilor
minus valoarea bunurilor
cumprate pentru
revnzare i utilizate
drept consum
intermediar, remunerare
a angaja ilor n natur
sau venit mixt n natur
minus valoarea bunurilor
cumprate pentru
revnzare plus valoarea
adi ion rilor la stocurile
de bunuri pentru
revnzare

valoarea vnzrilor
minus valoarea
adi ion rilor la stocurile
de bunuri pentru
revnzare plus valoarea
bunurilor retrase din
stocurile de bunuri
pentru revnzare

61 Creterile preurilor
producie neterminat producie
bunurilor aflate n stocuri
sunt considerate:

valoarea vnzrilor plus


valoarea pierderilor
recurente din cauza
ratelor normale de
rebutare, furt sau
pagube accidentale

valoarea vnzrilor plus


valoarea bunurilor
cumprate pentru
revnzare i utilizate
drept consum
intermediar, remunerare
a angaja ilor n natur
sau venit mixt n natur
minus valoarea bunurilor
cumprate pentru
revnzare plus valoarea
adi ion rilor la stocurile
de bunuri pentru
revnzare minus
valoarea bunurilor
retrase din stocurile de
bunuri pentru revnzare
minus valoarea
pierderilor recurente din
cauza ratelor normale de
rebutare, furt sau
pagube accidentale

ctiguri din deinere

produc ie excedentar

62 Serviciile financiare nu serviciile financiare


pot fi realizate i pl tite realizate cu plat
n urmtorul mod:
indirect

servicii financiare pltite servicii financiare de


prin perceperea de
achizi ionare i
dobnzi
nstrinare a unor active
i pasive financiare pe
pie ele financiare

serviciile financiare
realizate n cadrul
sistemelor de asigurri i
de pensii, n cazul n care
activitatea este finan at
prin perceperea de
cotiza ii de asigurare i
din venitul realizat din
economii

63 Produc ia aferent
asigurrilor generale se
calculeaz astfel:

ncasrile totale din


prime minus prime
suplimentare implicite
(egale cu c tigul din
veniturile din proprietate
aferent provizioanelor
tehnice) minus
despgubirile produse
ajustate
64 Produc ia aferent
prime ncasate plus
asigurrilor de via se prime suplimentare
calculeaz ca:

ncasrile totale din


prime plus prime
suplimentare implicite
(egale cu c tigul din
veniturile din proprietate
aferent provizioanelor
tehnice) minus
despgubirile produse
ajustate
prime ncasate minus
prime suplimentare plus
beneficiile datorate
minus cre terile (plus
scderile) provizioanelor
tehnice ale asigurrilor
de via

Prime suplimentare
implicite (egale cu
ctigul din veniturile din
proprietate aferent
provizioanelor tehnice)
minus despgubirile
produse ajustate

ncasrile totale din


prime minus prime
suplimentare implicite
(egale cu c tigul din
veniturile din proprietate
aferent provizioanelor
tehnice) plus
despgubirile produse
ajustate
prime ncasate plus
prime suplimentare
prime suplimentare
minus beneficiile
minus beneficiile
datorate minus cre terile
datorate minus cre terile(plus scderile)
(plus scderile)
provizioanelor tehnice
provizioanelor tehnice
ale asigurrilor de via

ale asigurrilor de via

65 Dac o schem de
egal cu ncasrile totale
garantare standard a
din prime
mprumuturilor opereaz
ca productor de pia ,
valoarea produc iei este:

egal cu c tigul din


venituri din proprietate
aferent provizioanelor
tehnice

valoarea despgubirilor
produse ajustate

calculat n acela i mod


ca i n cazul asigur rilor
generale

66 Nu sunt realizate ca
servicii non-pia :
67 Consumul intermediar
exclude:

serviciile de
serviciile de aprare
administra ie public
bunurile i serviciile care obiectele de valoare
sunt primite de la o alt
UAE local apar innd
aceleia i unit i
institu ionale

68 Consumul intermediar
include:

mbunt irile majore


care sunt aduse n plus
fa de cele necesare
pentru a men ine
activele fixe n bune
condi ii de utilizare
serviciile de locuin
prestate de proprietariiocupan i

69 Cheltuiala pentru
consum final nu
cuprinde:

70 Consumul intermediar
exclude:

serviciile obligatorii de
securitate social
nchirierea de active fixe,
de exemplu leasingul
opera ional de utilaje,
automobile, software i
lucrri originale din sfera
divertismentului

software-ul cumprat
bunurile i serviciile
fr restric ii sau produs utilizate ca resurse n
pe cont propriu
activit i auxiliare

serviciile de nv mnt

onorariile pentru
contracte, contracte de
leasing i licene pe
termen scurt nregistrate
ca active neproduse;
acestea exclud
cumprarea
nerestric ionat de astfel
de active neproduse

armele de uz militar i
echipamentul necesar
pentru livrarea lor

bunurile i serviciile care serviciile financiare


serviciile de finan are a
sunt tratate drept
pltite direct i partea de pensiilor n valoare
consum intermediar
SIFIM utilizat pentru
echivalent cu cea a
consumul final al
pl ii pentru serviciu
gospodriilor
implicite
pl ile pentru servicii de SIFIM cumprate de
pl i pentru licene i
produc ia non-pia din
asigurare general
productorii reziden i onorarii ale
produc ia b ncii centrale
iei
publice
efectuate de UAE locale
administra
se aloc n ntregime
care sunt tratate ca alte consumului intermediar
impozite pe produc ie al altor intermediari
financiari

71 Bunurile i serviciile
pentru consumul
individual sunt:

bunurile sau serviciile


achizi ionate de c tre
unit ile instituionale
rezidente pentru
satisfacerea direct a
nevoilor umane, fie ele
individuale sau colective

72 Cheltuielile pentru
nule
consum final al tuturor
gospodriilor sunt :
73 Pentru bunurile i
clasificrii func iilor
serviciile furnizate de
administra iilor publice
unit ile administraiei (COFOG)
publice, limita dintre
bunurile i serviciile
individuale i colective
este trasat pe baza:
74 Diviziunea 14 din
locuine
Clasificarea consumului
individual pe destinaii
nu cuprinde urmtoarea
grup:
75 Conform SEC 2010
au prevedere bugetar
bunurile i serviciile sunt
achizi ionate de unit ile
institu ionale n
momentul n care:

serviciile pentru
consumul colectiv care
sunt furnizate simultan
tuturor membrilor
comunit ii sau tuturor
membrilor unei anumite
pr i a comunit ii

bunuri i servicii
achizi ionate de o
gospodrie a popula iei
i utilizate pentru
satisfacerea nevoilor i
dorinelor membrilor
gospodriei respective

serviciile pentru
consumul colectiv care
sunt furnizate unui
individ

colective

individuale

mari

importanei bunurilor i preurilor bunurilor i


serviciilor furnizate
serviciilor

importanei bunurilor i
serviciilor n raport cu
consumatorul final

sntate

nvmnt

afaceri economice

constat necesitatea
achiziiei

unitile instituionale
devin noii proprietari ai
bunurilor i prestarea
serviciilor n beneficiul
lor este complet

doresc s aiba bunuri i


servicii n exces

76 Valoarea agregatului
mai mare
reprezentat de cheltuiala
pentru consum final fa
de agregatul consumul
final efectiv este :
77 Dividendele nu includ:

identic

mai mic

venitul pltit
veniturile generate de
acunile emise pentru
administra iilor publice activit ile necuprinse n acionari reprezentnd
de ctre ntreprinderile statistici i transferate plat a dividendelor
publice care sunt
proprietarilor de
pentru exerci iul
recunoscute ca entit i societ i care particip lafinanciar
juridice independente
astfel de activit i pentru
neconstituite n societ iuzul lor privat

78 Retragerile din veniturile excedentul net din


sumele pe care
cvasisociet ilor nu
exploatare primit de
proprietarii le primesc
includ:
reziden i n calitate de din vnzarea bunurilor
proprietari de terenuri i de capital fix existente
cldiri situate n restul
lumii

sumele pe care
proprietarii le primesc
din vnzarea terenurilor
i a altor active
neproduse

mai mare sau egal

superdividendele

sumele pe care
proprietarii le primesc
din retragerile din
participa ii

79 Beneficiile reinvestite din excedentul din


investi ii strine directe exploatare al
sunt egale cu:
ntreprinderii care
efectueaz investi iile
strine directe plus orice
venituri din proprietate
sau transferuri curente
de primit plus orice
venituri din proprietate
sau transferuri curente
de pltit

excedentul din
exploatare al
ntreprinderii care
efectueaz investi iile
strine directe plus orice
venituri din proprietate
sau transferuri curente
de primit minus orice
venituri din proprietate
sau transferuri curente
de pltit, incluznd
transferurile efective din
strintate ctre
investitorii care
efectueaz investi iile
strine directe i orice
impozite curente pe
venit, patrimoniu etc., de
pltit de ctre
ntreprinderea care
efectueaz investi iile
strine directe

80 Momentul nregistrrii
beneficiilor reinvestite
din investi ii str ine
directe este:
81 Venitul din investiii de
pltit pentru drepturile
aferente cotizaiilor
predefinite este egal cu :

semestrial

anual

venitul din investi ii


aferent fondurilor plus
orice venit c tigat din
nchirierea de terenuri
sau cldiri de inute de
fond

venitul din investi ii


aferent fondurilor

excedentul din
exploatare al
ntreprinderii care
efectueaz investi iile
strine directe minus
orice venituri din
proprietate sau
transferuri curente de
primit minus orice
venituri din proprietate
sau transferuri curente
de pltit, incluznd
transferurile efective din
strintate ctre
investitorii care
efectueaz investi iile
strine directe i orice
impozite curente pe
venit, patrimoniu etc., de
pltit de ctre
ntreprinderea care
efectueaz investi iile
strine directe
n momentul n care sunt
realizate

excedentul din
exploatare al
ntreprinderii care
efectueaz investi iile
strine directe minus
orice venituri din
proprietate sau
transferuri curente de
primit

nu se nregistreaz

orice venit c tigat din


nchirierea de terenuri
sau cldiri de inute de
fond

venitul din investi ii


aferent fondurilor minus
orice venit c tigat din
nchirierea de terenuri
sau cldiri de inute de
fond

82 Renta din terenuri


un venit din proprietate un impozit
reprezint :
83 Rentele sunt nregistrate: trimestrial
semestrial

un impozit

un ajutor de stat

anual

84 Cate tipuri diferite de


unul
rente din resurse exist?

dou

trei

n perioada n care sunt


pltite
apte

85 Impozitele pe venit nu
const n:
86 Impozitele pe venit nu
includ:

impozite pe venituri

profituri

ctiguri din capital

pensii

impozitele pe venitul
impozitele pe venitul sau impozitele pe c tigurile
persoanelor fizice sau al profitul societ ilor
din deinere
gospodriilor, exemple
fiind venituri din munc,
din proprietate, activit i
antreprenoriale, pensii
etc.

impozitele pe succesiune
sau impozite pe dona ii
ntre persoane n via ,
care sunt considerate a fi
prelevate pe capitalul
beneficiarilor i sunt
prezentate la rubrica
impozite pe capital

87 Valoarea total a
impozitului include:

dobnzi aplicate
arieratelor de impozite
cuvenite

impozitele pe terenuri,
cldiri sau alte active
deinute sau nchiriate
de ntreprinderi, care le
utilizeaz pentru
produc ie, astfel de
impozite fiind tratate ca
alte impozite pe
produc ie
amortizare

88 Impozitele nregistrate n sume evideniate prin


conturi nu provine din: evaluari

impozitele pe succesiune
sau impozite pe dona ii
ntre persoane n via ,
care sunt considerate a fi
prelevate pe capitalul
beneficiarilor i sunt
prezentate la rubrica
impozite pe capital

prelevrile ocazionale
sau excep ionale pe
capital sau patrimoniu,
care sunt nregistrate ca
impozite pe capital
(D.91)

declaraii

ncasri

89 Prestaiile sociale exclud: transferurile curente i


forfetare de la sisteme
care primesc cotiza ii,
vizeaz ntreaga
colectivitate sau pr i
mari ale acesteia i sunt
impuse i controlate de
ctre unit ile
administra iei publice
(sisteme de securitate
social)

transferurile curente i
forfetare de la sistemele
organizate de angajatori
n beneficiul angaja ilor,
fotilor angajai sau
persoanelor aflate n
ntre inerea acestora
(alte sisteme de asigurri
sociale aferente
ncadrrii n munc).
Cotiza iile pot fi pl tite
de angaja i i/sau de
angajatori; ele pot fi
pltite i de lucr tori
independen i

indemniza iile de
asigurare vrsate n
cadrul poli elor
contractate cu unicul
scop de a ob ine o
reducere, chiar dac
aceste poli e decurg
dintr-o conven ie
colectiv

transferuri curente de la
unit i ale administraiei
publice i IFSLSGP care
nu sunt condi ionate de
pl i anterioare ale
cotiza iilor i care sunt
cuplate n general de o
evaluare a venitului
disponibil. Astfel de
transferuri sunt
cunoscute ca asisten
social

90 Cotiza iile sociale nete


constau n:

cotiza ii sociale efective


n sarcina angajatorilor
plus cotiza iile sociale
imputate n sarcina
angajatorilor plus
cotiza ii sociale efective
n sarcina gospodriilor
plus cotiza ii sociale
suplimentare n sarcina
gospodriilor minus
tarife pentru serviciile
prestate de sistemul de
asigurri sociale

cotizaii sociale
suplimentare n sarcina
gospodriilor minus
tarife pentru serviciile
prestate de sistemul de
asigurri sociale

cotiza ii sociale efective


n sarcina angajatorilor
minus cotiza iile sociale
imputate n sarcina
angajatorilor minus
cotiza ii sociale efective
n sarcina gospodriilor

cotiza ii sociale efective


n sarcina angajatorilor
minus cotiza iile sociale
imputate n sarcina
angajatorilor

91 Impozitele pe capital nu varia ii ale pasivelor i varia ii ale pasivelor i


sunt nregistrate ca:
valorii nete () n contul valorii nete (+) n contul
de capital al sectoarelor de capital al
n care sunt clasifica i administra iilor publice
contribuabilii
92 Ajutoarele pentru
varia ii ale pasivelor i varia ii ale pasivelor i
investiii nu se
valorii nete()n contul valorii nete () n contul
nregistreaz ca:
de capital al sectoarelor de capital al
care beneficiaz de
administra iilor publice
ajutoare
93 Alte transferuri de
pl ile efectuate de c tretransferurile de la
capital nu include
administra iile publice administra iile publice
urmtoarele opera iuni: sau de ctre restul lumii ctre societ ile sau
ctre proprietarii de
cvasisociet ile
bunuri de capital distruse nefinanciare pentru
sau avariate de rzboaie, acoperirea pierderilor
alte evenimente politice acumulate n cursul mai
sau catastrofe naturale multor exerci ii
(inunda ii etc.)
financiare sau a
pierderilor excep ionale
cauzate de factori
neinfluen abili de c tre
ntreprindere (chiar n
cazul unei infuzii de
capital)
i
iile
unice
cu
risc
94 Activele contingente
garan
angajamentele de
pasivele contingente
incert pentru pl ile unor mprumut care ofer o
includ:
pr i tere, deoarece
garan ie c anumite
pl ile sunt necesare
fonduri vor fi puse la
doar dac debitorul nu idispozi ie, dar nu exist
ndepline te obligaiile niciun activ financiar
de plat
pn cnd fondurile nu
sunt avansate efectiv

varia ii ale pasivelor i


valorii nete n contul de
capital al restului lumii

varia ii ale pasivelor i


valorii nete ()n contul
de capital al
administra iilor public

varia ii ale pasivelor i


valorii nete (+) n contul
de capital al sectoarelor
care beneficiaz de
ajutoare
transferurile ntre
subsectoarele
administra iilor publice
destinate acoperirii
cheltuielilor neprevzute
sau deficitelor acumulate

varia ii ale pasivelor i


valorii nete n contul de
capital al restului lumii

pl ile reprezentnd
ajutor de stat repetitiv
pentru economii,
acordate de
administra iile publice
gospodriilor

scrisorile de garan ie
care reprezint
promisiuni de a efectua o
plat cu condi ia
prezentrii anumitor
documente specificate
ntr-un contract

provizioanele sistemelor
de asigurri, de pensii i
ale schemelor de garan ii
standardizate

95 Care dintre urmtoarele garan iile oferite prin


categorii nu reprezint o intermediul unui
garanie:
instrument financiar
derivat
96 Care din urmtoarea
cu numerar i depozite
categorie nu reprezint o
operaiune financiar:
97 Soldul contabil al
identic cu cel al contului
contului financiar este
de capital
teoretic:
98 Consolidarea nu poate fi economiei totale
realizat la nivelul:
99 O operaiune financiar profit
are ntotdeauna:
100 Opera iunea n
impozit
contraparte
corespunztoare unei
opera iuni financiare
poate fi un :
101 Opera iunile financiare i n acela i moment
opera iunile n
contraparte ale acestora
se nregistreaz:

garan iile standard

garan iile unice cu risc


incert

garaniile derivate

cu credite

cu componenta fizic a
aurului monetar

cu titluri de natura
datoriei

mai mare dect soldul


contului de capital

mai mic dect soldul


contului de capital

zero

sectoarelor instituionale subsectoarelor


instituionale
o operaiune n
sold final creditor
contraparte
venit din dobnzi
venit din proprietate

ONG urilor

sold final debitor

venit din prestri servicii

la sfritul anului

anual

102 Drepturile de pensie nu angajatorii lor


cuprind crean ele
financiare pe care
angaja ii actuali i fotii
angaja i le dein n raport
cu:

un sistem desemnat de un asigurtor


ctre angajator pentru
plata pensiilor, ca parte a
unui acord de
compensare ntre
angajator i angajat

un coleg

triemstrial

103 Primele nencasate sunt: crean e financiare pe


riscuri cum ar fi
care titularii de poli e de accidente, boal sau
asigurri generale le au incendiu
asupra societ ilor de
asigurri generale n
ceea ce prive te primele
nencasate i
indemniza iile de pl tit
104 Sistemele de asigurri, provizioane tehnice de drepturi asupra
de pensii i schemele de asigurri generale
asigurrilor de via i a
garan ii standardizate nu
rentelor
cuprind una din
subcategorii:
105 Activele contingente i angajamentele de
scrisorile de garan ie
pasivele contingente nu mprumut care ofer o care reprezint
includ:
garan ie c anumite
promisiuni de a efectua o
fonduri vor fi puse la
plat cu condi ia

ie,
dar
nu
exist
dispozi
prezentrii anumitor
niciun activ financiar
documente specificate
pn cnd fondurile nu ntr-un contract
sunt avansate efectiv

indemniza ii datorate, primele pltite, dar nc


dar nc nepltite,
nencasate
incluznd cazurile n care
suma este n litigiu sau n
care evenimentul care a
generat dauna a
survenit, dar nu a fost
nc raportat
drepturi de pensie
dreptul de concediu de
odihna

provizioanele sistemelor liniile de credit, care sunt


de asigurri, de pensii i angajamente de
ale schemelor de garan iiacordare de mprumuturi
standardizate
unui client pn la o
limit stabilit

106 Depozitele sunt:

moned autohton a
statelor membre din
zona euro

contracte standardizate,
nenegociabile cu publicul
general, oferite de
societ ile care accept
depozite i, n unele
cazuri, de administra ia
central n calitate de
debitori, care permit
plasarea i retragerea
ulterioar de ctre
creditor a sumei
reprezentnd principalul

depozitele care se pot


pasive ale societ ilor
schimba n numerar, la rezidente care accept
cerere, la paritate i care depozite, n unele cazuri
sunt direct utilizabile
ale administra iei
pentru efectuarea de
centrale, i ale unit ilor
pli prin cec, ordin,
institu ionale
mandat,
nerezidente
debitare/creditare
direct sau printr-o alt
form de plat direct,
fr penalit i sau
restric ii

107 Obliga iunile garantate


sunt:

titluri de natura datoriei


emise de o societate
financiar sau garantate
n ntregime de o
societate financiar

titluri de natura datoriei


ale crui principal i/sau
dobnd sunt pltibile
doar din fluxul de
numerar produs de ctre
un grup specificat de
active financiare sau
nefinanciare
un activ financiar

transferuri temporare de
titluri de valoare de la
mprumuttor la
mprumutat

acorduri care implic


oferirea de titluri de
valoare n schimbul
numerarului sau al altor
mijloace de plat

dreptul de proprietate
asupra unei mrfi, mai
exact aur nemonetar

un depozit

genereaza un plus n
contul financiar

genereaza concomitant
un minus si un plus in
contul financiar
dobanzi

108 n situa ia n care nu sunt o crean asupra


pstrate ca active de
operatorului contului de
rezerv, conturile de aur a livra aur
alocate reprezint:
109 Monetizarea sau
nu genereaz nregistrri genereaza un minus n
demonetizarea aurului: n contul financiar
contul financiar
110 Crearea DST-urilor prin transferuri
alocarea lor i stingerea
acestora prin anulare
reprezint:

tranzac ii

depozite

111 Numerarul include una


din urmtoarele:

stocul de bancnote
proprii al unei bnci
central

stocul de bancnote de
urgen

bancnotele i monedele
emise de autorit ile
monetare rezidente ca
moned na ional n
circula ie deinut de
ctre reziden i i
nereziden i
depozite n lei

112 Depozitele transferabile poziii interbancare ntre depozite pstrate la


nu include:
institu ii financiare
banca central de
monetare
societ i care accept
depozite n plus fa de
valoarea rezervelor pe
care acestea sunt
obligate s le pstreze i
pe care le pot utiliza fr
notificri prealabile sau
restric ii
113 Alte depozite nu includ: cote rambursabile
acorduri de
depozite de economii,
referitoare la
rscumprare pe termen carnete de economii,
instrumentele financiare scurt (repouri) care sunt certificate de economii
derivate, care sunt
pasive ale institu iilor nenegociabile sau
pasive ale institu iilor financiare monetare
certificate de depozit
financiare monetare
nenegociabile
114 Titlurile de natura
datoriei nu pot fi
exprimate n :

moned na ional

moned strin

euro

monedele jubiliare care


nu sunt utilizate n mod
obi nuit ca mijloc de
plat

depozite n moned
strin n cadrul unor
acorduri swap

certificate de depozite
negociabile i certificate
de economii negociabile

lingouri de aur

titluri de natura datoriei obliga iuni cu discount obliga iuni


emise cu o reducere sau mare, cu pl i mici ale
neconvertibile
cu o prim fa de
dobnzilor i emise la o
valoarea lor nominal.
valoare mult redus fa
Exemple sunt bonuri de de valoarea nominal
trezorerie, efecte de
comer , cambii, accept ri
de ordine, andosri de
ordine i certificate de
depozit
116 Opera iunile cu credite credite pe termen scurt credite pe termen mediu credite pe termen scurt credite pe termen foarte
pot fi mpr ite n dou si credite pe termen lung si credite pe termen lung si credite pe termen
scurt si credite pe
tipuri n func ie de
mediu
termen mediu
scaden a iniial :
117 Creditele standardizate angajatori
societati financiare
angajati
instituii publice
sunt oferite, n
majoritatea cazurilor de
ctre:
118 Creditul comercial este: un transfer temporar de un acord care implic
creditul acordat direct de este un contract prin
titluri de valoare de la
oferirea de titluri de
ctre furnizorii de bunuri care locatorul, n calitate
mprumuttor la
valoare, de exemplu
i servicii n beneficiul
de proprietar legal al
mprumutat
titluri de natura datoriei clien ilor lor
unui activ, transmite
sau ac iuni, n schimbul
locatarului riscurile i
numerarului sau al altor
beneficiile propriet ii
mijloace de plat,
asupra activului
existnd un angajament
de a rscumpra acelea i
titluri de valoare sau
unele similare la un pre
fixat
115 Titlurile de natura
titluri de natura datoriei
datoriei cu rat a
simple, care sunt emise
dobnzii fix nu cuprind: i r scumprate la
valoarea nominal

119 Categoria creditelor nu


include:

creditele ipotecare

creditele revolving

alte conturi de primit/de


pltit incluznd creditele
comerciale i avansurile

aciuni necotate

alte participa ii

ac iunile oferite la
vnzare, dar care nu sunt
cumprate n momentul
emiterii

acumulari plus reduceri

exist mai multe garan ii toate garantiile ncep i exista o singura garantie toate garantiile se emit
de acela i tip, dei nu
se ncheie la acelea i
pentru exact aceea i
toate se emit pentru
date
perioad de timp
exact aceea i perioad
de timp i nu toate ncep
i se ncheie la aceleai
date

120 Participa iile nu cuprind: ac iuni cotate

creditele de consum

prime nete de asigurare


generala
iile
121 Titlurile de valoare de tip investi
investi iile
participa ie nu includ: administra iilor publice administra iilor publice
n societ ile publice al n capitalul bncii
cror capital nu este
centrale
mpr it n aciuni, care,
n virtutea unei legisla ii
speciale, sunt
recunoscute ca entit i
juridice independente

122 Opera iunile cu drepturi


asupra asigurrilor de
via i a rentelor sunt
reprezentate de:
123 Caracteristic unui sistem
de garan ii standardizate
este faptul c:

acumulri

participa iile
administra iei publice la
capitalul organiza iilor
interna ionale i
suprana ionale, cu
excepia FMI, chiar dac
ele sunt juridic
constituite ca societ i
pe aciuni (de exemplu,
Banca European de
Investi ii)
acumulri minus reduceri reduceri

124 Instrumentele financiare riscul ratei dobnzii


derivate nu permit
pr ilor s fac tranzac ii
cu instrumente
financiare specifice
precum:
125 Swapurile pe rata
tranzac ii cu monede
dobnzii sunt:
strine la un curs de
schimb stabilit n
contract

126 n cazul n care


contractele nu implic
schimbul de principal:

riscul aferent
participa iilor i
preurilor m rfurilor

un schimb de fluxuri de un schimb de pl i ale


numerar aferente
unor dobnzi de natur
pl ilor de dobnd i de diferit aferente unei
principal la un curs de
valori fictive a
schimb convenit la
principalului, care nu
sfritul contractului
este niciodat
tranzac ionat

riscul de credit, cu alte


entit i care nu sunt
dispuse s- i asume
aceste riscuri, la
tranzac ionarea activului
principal
acorduri contractuale
prin care dou pr i,
pentru a se proteja de
varia iile ratelor
dobnzilor, convin
asupra unei dobnzi de
pltit, la o dat de
definitivare a tranzac iei
specificat, aferent unei
valori fictive a
principalului care nu este
niciodat tranzac ionat

se nregistreaz o
nu se inregistreaza nicio se nregistreaz o
se nregistreaz o
opera iune la intrarea n opera iune la intrarea n operaiune la incheierea opera iune la mijlocul
vigoare a contractului
vigoare a contractului
contractului
perioadei de derulare a
contractului
contul de reevaluare
contul financiar
contul de capital
contul de patrimoniu

127 Varia iile n timp ale


valorii instrumentului
financiar derivat sunt
nregistrate n:
128 Alte conturi de primit/de remuneraii i salarii
pltit includ :
129 Opera iunile financiare
nu pot fi clasificate n
funcie de:

riscul valutar

posibilitatea de a fi
negociate

dividende

chirie

tip de venit

scaden , valut

toate variantele
prevzute la literele a, b
si c
valoare contract

130 Nu sunt crean e


titlurile de valoare
financiare negociabile:
131 Sunt crean e financiare aurul monetar
negociabile:
132 Apari ia economic a
monumente istorice
activelor corespunde
atunci cnd valoarea lor
terii
n
volum
a
cre
este prima dat
activelor produse i a
recunoscut n contul de
celor neproduse care nu patrimoniu
sunt rezultatul procesului
de produc ie. Aceast
categorie cuprinde:

instrumentele financiare numerarul i depozitele


derivate
creditele
alte participaii

op iunile pe aciuni ale


angaja ilor
titlurile de valoare

diminuarea valorii
expirarea avantajelor
epuizarea resurselor
fondurilor comerciale i aconferite prin contracte, naturale
activelor comerciale
leasinguri, licen e i
achizi ionate
autoriza ii transferabile

133 Activele economice nu


sunt considerate distruse
de catastrofe n cazul n
care:

deteriorarea calit ii
din cauza secetei sau a
terenurilor se datoreaz epidemiilor se distrug
inunda iilor sau
activele cultivate
furtunilor de o amploare
neobi nuit

134 Exist confiscri fr


compensa ie atunci
cnd:

creditorii deposedeaz
de active

administra iile publice


sau alte unit i
institu ionale iau n
posesie, fr
compensa ie deplin ,
activele apar innd altor
unit i instituionale,
inclusiv nerezidente, din
alte motive dect
achitarea impozitelor, a
taxelor sau a prelevrilor
similare

ca urmare a incendiilor
de pdure sau
cutremurelor de pmnt
se distrug cldiri,
echipamente sau obiecte
de valoare
executarea silit a
activelor

c
d
a

ca urmare a unei utilizri


defectuoase
echipamentele din
dotare se defecteaz

se confisc o proprietate
n urma unei activiti
infracionale

135 Modificrile de volum


neclasificate n alt parte
ale activelor nefinanciare
includ:

pierderile de numerar
sau de titluri la purttor
din motive (cum ar fi
daunele provocate de
incendii sau furturile)
care nu sunt considerate
ca fiind catastrofe

retragerile din circula ie degradarea unor active


de numerar care nu mai fixe neluate n calcul n
este convertibil, cu
consumul de capital fix
excep ia sumelor care au
fost reclasificate n
obiecte de valoare

provizioanele pentru
executarea unor scheme
de garan ii standardizate
atunci cnd executrile
prevzute dep esc
ncasrile i recuper rile
prevzute

pierderi excep ionale din diferen a constatat


abandonarea
stocuri (cum ar fi
ntre sumele
echipamentelor de
daunele provocate de
contabilizate n
produc ie nainte de a fi
incendii, furturi sau
consumul de capital fix terminate sau puse n
infestarea cu duntori a drept pagube normale i func iune
silozurilor) care nu sunt pierderile efectiv suferite
considerate distrugeri de
active cauzate de
catastrofe
modificrile de clasificare modificrile de structur modificrile de clasificare transformarea titlurilor
sectorial
ale unit ilor
a activelor i pasivelor de natura datoriei n
institu ionale
ac iuni
valoare brut
valoare net
valoare iniial
valoare final

136 Alte modificri de volum refuzul pl ii datoriei: nu


neclasificate n alt parte se recunoa te anularea
exclud :
unilateral a pasivului de
ctre debitor

137 Modificrile de
clasificare nu includ:

138 Soldul unui cont de


patrimoniu se numete:
139 Un cont de patrimoniu se doar pentru sectoarele doar pentru economia
ntocmete :
institu ionale rezidente na ional total

doar pentru restul lumii pentru sectoarele i


subsectoarele
institu ionale rezidente,
pentru economia
naional total i pentru
restul lumii

b
d

cheltuieli

pierderi nominale

activele economice care


nu sunt rezultate ale
procesului de produc ie

poate

valoarea nominal minus


reevalurile care decurg
din varia ii ale preurilor
de pia

sum a valorii nete


minus valoarea
participa iilor

141 Activele nregistrate n


contul de patrimoniu
sunt :
142 Activele nefinanciare
neproduse se refer la:

active economice

143 Fiecare activ financiar


are un pasiv n
contraparte?

da

144 Valoarea de pia este


egal cu:

valoarea nominal plus reevalurile care decurg valoarea nominal


reevalurile care decurg din varia ii ale preurilor
din varia ii ale preurilor de pia
de pia

activele economice care


includ toate crean ele
financiare, participa iile
i componenta fizic a
aurului monetar
reprezentat de lingouri

sum a valorii nete


minus valoarea
participa iilor i
aciunilor fondurilor de
investi ii care figureaz
ca active n contul de
patrimoniu
capital fix

sum a valorii nete plus valoarea participa iilor i


valoarea participa iilor i aciunilor fondurilor de
aciunilor fondurilor de investi ii care figureaz
investi ii care figureaz ca active n contul de
ca pasive n contul de
patrimoniu
patrimoniu

140 Fondurile proprii sunt


definite ca:

perioada de la data
crean ele financiare care
emiterii pn la data
rezult din decalajul
pl ii finale programate a temporal dintre
activelor sau pasivelor
operaiunile de
financiare
distribuire sau
operaiunile financiare
pe piaa secundar i
pl ile aferente
nu
da, cu excep ia
componentei fizice a
aurului monetar
reprezentate de lingouri,
care este clasificat n
categoria Aur monetar
i drepturi speciale de
tragere

145 Valoarea nominal


reflect:

suma fondurilor
rambursri plus dobnda
avansate ini ial, la care acumulat
se adaug orice fonduri
avansate ulterior

suma fondurilor
avansate ini ial, la care
se adaug orice fonduri
avansate ulterior minus
eventuale rambursri
plus dobnda acumulat

suma fondurilor
avansate ini ial minus
orice fonduri avansate
ulterior plus eventuale
rambursri minus
dobnda acumulat

146 Stocurile trebuie


evaluate la:

preurile n vigoare la
la preurile la care
momentul de referin al produsele au fost
contului de patrimoniu evaluate n momentul
intrrii lor n stoc
preul stabilit pe pieele fixat zilnic de FMI, iar
organizate ale aurului
paritatea n raport cu
monedele na ionale se
obine pe pieele de
schimb valutar
profitul societilor
pierdea nregistrat de
societate

la preul scontat pentru


vnzare

la preul la care a fost


achiziionat

valorea nominal

valoarea de pia

preul scontat pentru


vnzare

ramura de activitate

tipul de sistem de pensie entitatea angajatoare

profesionalismul
angajatului n perioada
activ
valoarea eventualelor
recuperri preconizate

eficiena angajatului pe
parcursul carierei

nivelul preconizat de
indemniza ii plus
valoarea eventualelor
recuperri preconizate

147 Valoarea DST este :

148 Raportul dintre pre ul


ac iunilor i fondurile
proprii poate varia n
funcie de:
149 Sumele nregistrate
pentru drepturile de
pensie depind de:
150 Valoarea nregistrat
pentru provizioane
pentru executarea
garan iilor standardizate
este:

nivelul preconizat de
indemniza ii minus
valoarea eventualelor
recuperri preconizate

nivelul preconizat de
indemniza ii

151 Creditele comerciale i valoarea de pia


avansurile i alte conturi
de primit/de pltit,
exclusiv credite
comerciale i avansuri ,
care sunt generate de
diferen ele de timp ntre
opera iunile de
reparti ie, precum
impozite, contribu ii
sociale, dividende, rente,
salarii i operaiuni
financiare, sunt evaluate,
att pentru creditori, ct
i pentru debitori la:

valoarea brut

valoarea nominal

valoarea net

152 Creditele se nregistreaz valoarea de pia


n contul de patrimoniu
la:
153 Un credit este
crete rata dobnzii
neperformant atunci
cnd:

valoarea nominal

valoarea brut

valoarea net

dobnda fix devin


variabil

crete valoarea creditului pl ile aferente dobnzii


de rambursat
sau principalului sunt
ntrziate cu 90 de zile
sau mai mult peste data
scaden ei

154 Activele financiare


neproduse nu cuprind:
155 Activele financiare
produse cuprind:
156 Titlurile de natura
datoriei cuprind:
157 Creditele cuprind:

active fixe

locuine

maini i echipamente

resursele naturale

resurse biologice
necultivate
terenuri

stocuri

producia neterminat

produsele finite

obiecte de valore

numerarul

aurul monetar

titlurile de natura
depozitele transferabile
datoriei pe termen scurt
alte depozite
creditele pe termen lung

c
d

158 Participaii i
rezervele de ap
aciuni/uniti ale
fondurilor de investiii
cuprind:
159 Sistemele de asigurri, drepturile de pensie
de pensii i scheme de
garanii standardizate
cuprind:
160 Activele fixe nu cuprind: locuinele

aciunile cotate

pietrele i metalele
preioase

locuinele

aciuni cotate

aciuni necotate

participaii

alte cldiri i construcii


civile
rezerve de minereuri i
resurse energetice
permise de utilizate a
resurselor naturale

mbuntiri funciare

drepturile de pensie

produsele finite

resursele de ap

permise de exercitare a
unor activiti specifice

titlurile de natura
datoriei

depozite transferabile

participaiile

poziiile interbancare

161 Resursele naturale nu


cuprind:
162 Contractele, contractele
de leasing i licenele nu
cuprind:
163 Numeralul i depozitele
nu cuprind:
164 Participaiile nu cuprind:

terenuri

aciunile cotate

aciunile necotate

alte participaii

creditele neperformante

165 Variaiile totale ale


valorii nete cuprind:

aurul monetar

numerar i depozite

rezerva de ap

166 Variaiile totale ale


valorii nete nu cuprind:

Varia ii ale valorii nete Varia ii ale valorii nete Formarea brut de
datorate altor modificri datorate
capital fix
ale volumului activelor ctigurilor/pierderilor
nominale din de inere
Titluri de natura datoriei Achiziii de active fixe noi Variaii ale valorii nete
datorate
ctigurilor/pierderilor
reale din de inere

variaii ale valorii nete


datorate economiei i
transferurilor de capital
variaii ale valorii nete
datorate economiei i
transferurilor de capital
Varia ia stocurilor

167 Varia iile valorii nete


datorate
ctigurilor/pierderilor
nominale din de inere
includ:

contracte de leasing
operaional
comercializabile
numeralul

168 n categoria operaiunilor Creditele


cu active i pasive
financiare nu regsim:

Titlurile de natura
datoriei

Numerar i depozite

Formarea brut de
capital fix

169 Conturile de distribuire iContul de redistribuire a


de utilizare a venitului nu venitului n natur
cuprind urmtoarea
categorie:
170 Conturile de distribuire Contul de exploatare
primar a venitului
cuprind:

Contul financiar

Conturile de distribuire
primar a venitului

Contul de distribuire
secundar a venitului

Contul de utilizare a
venitului disponibil
ajustat

Contul achizi iilor de


active nefinanciare

171 Contul de alocare a


Economia brut
veniturilor primare are
ca sold contabil:
172 Contul de alocare a altor Soldul veniturilor
venituri primare are ca primare, brut
sold contabil:
173 Conturi ale opera iunilor Contul de capital
de acumulare nu
cuprind:
174 Contul de capital include: Contul varia iilor valorii
nete datorate economiei
i transferurilor de
capital
iilor
de
175 Contul achizi
Economia brut
active nefinanciare are
ca sold contabil:

Venitul ntreprinderii,
brut

Contul varia iilor valorii


nete datorate economiei
i transferurilor de
capital
Venitul disponibil ajustat
brut

Capacitatea/necesarul
net de finan are

Venitul disponibil ajustat Capacitatea/necesarul


brut
net de finan are

Economia brut

Contul financiar

Contul altor modificri


de active

Contul de produc ie

Contul de exploatare

Contul de alocare a
veniturilor primare

Contul de utilizare a
venitului disponibil
ajustat

Capacitatea/necesarul
net de finan are

Venitul disponibil brut

Varia ii ale valorii nete


datorate
c tigurilor/pierderilor
neutre din de inere
Contul de patrimoniu de
nchidere

176 Conturile de patrimoniu Contul de patrimoniu de Contul de varia ie a


nu cuprind:
deschidere
patrimoniului

Contul financiar

177 Soldul contabil al


contului de patrimoniu
de deschidere reflect:
178 Soldul contabil al
contului de varia ie a
patrimoniului reflect:
179 Contul de patrimoniu de
nchidere are ca principal
agregat:
180 Contul de producie are
ca principal agregat:
181 Contul restului lumii nu
cuprinde:
182

183

184

185

186

Valoarea net

Capacitatea/necesarul
net de finan are

Venitul disponibil ajustat Venitul ntreprinderii,


brut
brut

Varia iile totale ale


valorii nete

Valoarea net

Venitul disponibil ajustat Venitul disponibil brut


brut

PIB-ul

Valoarea patrimoniului
naional

Economia na ional
brut

Varia ia valorii
patrimoniului na ional

Economia na ional
brut
Conturile exterioare ale
opera iunilor de
acumulare
redistribuirea n natur

Varia ia valorii
patrimoniului na ional
Conturi de reevaluare

utilizarea cheltuielilor

Valoarea adugat brut Produsul intern brut

Contul exterior al
Contul exterior al
opera iunilor cu bunuri i veniturilor primare i
servicii
transferurilor curente
Distribuirea i utilizarea distribuirea primar
distribuirea secundar
venitului nu sunt
analizate n etapa
Etapa distribuirea
valorii adugate brute
subveniilor
primar permite
determinarea :
Etapa distribuirea
drepturilor asupra
venitului disponibil ca
secundar permite
impozitelor
sold contabil
obinerea:
Soldul contului de
venitul disponibil ajustat capacitatea/necesarul
redistribuire a venitului
net de finanare
n natur n cadrul etapei
redistribuirea n natur
este denumit:
n etapa utilizarea
contul de redistribuire al contul de utilizare a
venitului venitul
venitului n natur
venitului disponibil
disponibil este transferat
n :

excedentului de
venitului mixt net
exploatare i a venitului
primar
venitului din producie rentelor

valoarea net

valoarea adugat brut

contul de distribuire
secundar a venitului

conturile de distribuire
primar a venitului

187 Contul de alocare a


veniturilor primare se
mparte n:

contul de producie i
contul de utilizare a
valoarea adugat brut venitului disponibil i
contul de utilizare a
venitului disponibil
ajustat
188 Conturile de reevaluare contul c tigurilor /
contul achizi iilor de
cuprind:
pierderilor neutre din
active nefinanciare i
deinere i contul
contul c tigurilor/
c tigurilor/ pierderilor pierderilor reale din
reale din de inere
deinere
189 Venitul ntreprinderii
excedentului de
veniturilor din
corespunde:
exploatare sau venitului proprietate
mixt
190 Contul de alocare a altor veniturile din proprietate trecerea de la conceptul
venituri primare are ca
de venit al ntreprinderii
obiect:
la conceptul de venit
primar

contul de producie i
contul de venit al
contul de alcoare a altor ntreprinderii i contul de
venituri primare
alcoare a altor venituri
primare

contul achizi iilor de


active nefinanciare i
contul de patrimoniu de
deschidere

contul de venit al
ntreprinderii i contul de
alocare a altor venituri
primare

dobnzilor

veniturilor primare

dobnzile

valoarea adugat brut

191 Produsul intern brut nu metoda produciei


metoda cheltuielilor
poate fi definit n
urmtorul mod:
192 Prin metoda produciei, suma valorilor adugate suma utilizrilor finale de
PIB este egal cu:
brute ale diferitelor
bunuri i servicii ale
sectoare institu ionale unit ilor instituionale
sau ale diferitelor ramuri rezidente (consum final
de activitate, la care se i formarea brut de
adaug impozitele i din capital), plus exporturile
care se scad subven iile minus importurile de
pe produse (care nu sunt bunuri i servicii
repartizate pe sectoare i
ramuri de activitate)

metoda veniturilor

metoda impozitelor

suma utilizrilor contului suma utilizrilor finale de


de exploatare al
bunuri i servicii ale
economiei totale
unit ilor instituionale
(remunerarea
rezidente plus
ilor,
impozitele
pe
angaja
importurile de bunuri i
producie i importuri
servicii
minus subven iile,
excedentul brut de
exploatare i venitul mixt
al economiei totale)

193 Cu ajutorul metodei


cheltuielilor, PIB este
egal cu:

suma excedentelor brute


(sau nete) de exploatare
ale diferitelor ramuri de
activitate sau ale
diferitelor sectoare
institu ionale

suma veniturilor brute


(sau nete) ale
ntreprinderilor din
diferite sectoare

suma utilizrilor finale de


bunuri i servicii ale
unit ilor instituionale
rezidente (consum final
i formarea brut de
capital), plus exporturile
minus importurile de
bunuri i servicii
194 Prin metoda veniturilor, suma utilizrilor contului suma valorilor adugate suma veniturilor
PIB este egal cu:
de exploatare al
brute ale diferitelor
disponibile brute (sau
economiei totale
sectoare institu ionale nete) ale sectoarelor
(remunerarea
sau ale diferitelor ramuri institu ionale
angaja ilor, impozitele pe de activitate, la care se
producie i importuri
adaug impozitele i din
minus subven iile,
care se scad subven iile
excedentul brut de
pe produse (care nu sunt
exploatare i venitul mixt repartizate pe sectoare i
al economiei totale)
ramuri de activitate)

suma veniturilor
disponibile brute (sau
nete) ale sectoarelor
institu ionale

suma veniturilor brute


(sau nete) ale
ntreprinderilor din
diferite sectoare

195 PIB minus consumul de venitul naional


capital fix reprezint:
196 Excedentul brut (sau net) suma impozitelor
de exploatare al
economiei totale este
egal cu:

venitul naional
disponibil brut
suma excedentelor brute
(sau nete) de exploatare
ale diferitelor ramuri de
activitate sau ale
diferitelor sectoare
institu ionale

un concept referitor la
produc ie

produsul intern net la


preul pieei
suma salariilor

197 Venitul mixt brut (sau


egal cu suma veniturilor egal cu suma valorilor
net) al economiei totale brute (sau nete) ale
nete ale sectoarelor
este:
ntreprinderilor din
institu ionale
diferite sectoare

venitul naional brut


suma dividendelor

identic cu venitul mixt


brut (sau net) al
sectorului gospodriilor
popula iei

198 Cheltuielile
administra iilor publice
nu cuprind:
199 Veniturile
administra iilor publice
cuprind:
200 Economia na ional
brut (sau net) este
egal cu:

consumul intermediar

201 Valoarea net a


economiei totale
reprezint :

valoarea pasivelor
economiei totale

202 Sectorul administratiei


publice indeplineste ca
activitati si functii
principale:

203 Care este momentul


inregistrarii produselor
din agricultura,
silvicultura si pescuit?

ajustare pentru varia ia veniturile din


drepturilor de pensie
proprietate, de primit

remunerarea angaja ilor

impozite pe produc ie i alte impozite pe


importuri, de primit
produc ie, de pl tit

venituri din proprietate, transferuri de capital de


de pltit
pltit

suma valorilor nete ale suma economiei brute


sectoarelor institu ionale(sau nete) a diferitelor
sectoare institu ionale

suma excedentelor brute venitul mixt brut (sau


(sau nete) de exploatare net) al sectorului
ale diferitelor ramuri de gospodriilor popula iei
activitate sau ale
diferitelor sectoare
institu ionale

soldul dintre activele i valoarea activelor


pasivele financiare
nefinanciare ale
economiei totale la care
se adun soldul activelor
financiare

valoarea activelor
nefinanciare ale
economiei totale, din
care se scade soldul
dintre activele i pasivele
financiare ale restului
lumii
productia si furnizarea
productia de bunuri si
productia si furnizarea
productia de bunuri si
de bunuri si servicii
servicii nefinanciare de de bunuri si servicii
servicii de piata si de
nonpiata pentru consum piata
nonpiata destinate
bunuri si servicii pentru
individual
consumului individual si consum final propriu
coleactiv; efectuarea
operatiunilor de
redistribuire a venitului si
a avutiei nationale
se inregistreaza in
se inregistreaza ca si cum se inregistreaza la data se inregistreaza la data
perioada culesului
s-ar desfasura continuu valorificarii recoltelor sau infiintarii culturilor sau
recoltelor sau sacrificarii in intreaga perioada de sacrificarii animalelor
fermelor
animalelor
productie

204 In cazul construirii unei


cladiri sau a altei
structuri a carei
constructie se desfasoara
in mai multe perioade
contabile productia
realizata in fiecare
perioada este tratata ca
fiind:
205 Servicii de Intermediere
Financiar Indirect
Msurate se aplic:

vanduta cumparatorului vanduta cumparatorului


la sfarsitul perioadei,
la sfarsitul constructiei si
adica inregistrata ca
inregistrata ca productie
formare de capital fix de terminata
catre cumparator si nu
ca productie neterminata
in industria constructiilor

creditelor furnizate de
instituii financiare

productia nu este tratata


ca fiind vanduta
cumparatorului in mod
esalonat

numai depozitelor
depuse la instituii
financiare

numai creditelor i
depozitelor furnizate de
sau depuse la instituii
financiare
exportul de SIFIM scade importul de SIFIM crete nu exist impact asupra
venitul naional
venitul naional
PIB i asupra venitului
naional

206 Avnd n vedere


impactul alocrii SIFIM
asupra PIB-ului i a
venitului naional, n
cazul n care creditele
sunt oferite i depozitele
acceptate de IF rezideni
pentru non-IF
nerezideni, care din
urmtoarele afirmaii
este corect:
207 Care dintre afirmaiile de proprietarul economic al proprietarul legal are
mai jos nu caracterizeaz unui activ este locatarul responsabilitatea de a
leasingul operaional:
repara sau de a ntreine
activul
208 Contractul de
un tip de leasing
un tip de leasing
achiziionare cu plata n operaional
financiar
rate este:

vanduta cumparatorului
la sfarsitul perioadei si
inregistrata ca productie
neterminata in industria
constructiilor

tuturor operaiunilor
desfaurate de instituiile
financiare

exportul de SIFIM crete


PIB-ul

proprietarul legal este i plile impuse pentru


proprietarul economic al utilizarea activului sunt
activului
denumite chirii

o combinaie a celor
dou tipuri de leasing,
operaional i financiar

nu prezint
caracteristicile unui
contract de leasing

209 n cadrul parteneriatelor administraiile publice


administraiile publice
public-privat, n perioada dein proprietatea legal dein att proprietatea
contractual:
economic, ct i cea
legal
210 n leasingul operaional este i proprietar
nu accept riscurile
proprietarul legal :
economic
operaionale
211 n leasingul financiar :

locatorul este nu
proprietarul legal al
activului
212 Cum se inregistreza o
ca modifciari a
polita de asigurari sociale patrimoniului
din prestatiile sub forma inregistrate in contul
pensiilor :
financiar
213 Titularul unei polite de
asigurari de viata este :

locatarul este nu
economic al activului
ca venit in contul de
distribuire secundara a
venitului

o persoana clasificata in un salariat angajat al


sectorul gospodariei
unei societati
populatiei
214 In ce cont se inregistreza in contul de productie al in contul de disponibil
productia asigurarilor de asigurarilor
viata :
215 Provizioanele tehnice de politele caracterizate de drepturile conditionale
asigurari de viata
plata unei sume pausale ale titularilor de polite
reflecta:
216 Conturile reasiguratorilor in mare masura identice diferite de ce e ale
sunt :
cu cele ale asiguratorilor asiguratorilor direct
directi

contractantul PPP deine contractantul nu deine


proprietatea legal
proprietatea legal

nu primete beneficiile
economice aferente
activului
locatarul nu suport
riscurile de exploatare

ca o asigurare sociala
incheiata exclusiv la
initiativa titularului
politei

nu are responsabilitatea
reparrii i ntreinerii
activului
locatorul este
proprietarul legal al
activului
ca o obligatie a titularului
politei sa constituie
rezerve pentru venitul
dupa pensionare

persoana clasificata in
sectorul gospodariilor
populatiei nerezidente
in contul serviciului de
asigurari

persoana clasificata in
sectorul gospodariilor
populatiei rezidente
in contul politelor de
viata

sume de primit la
scadenta de plata a unei
sume pausale
apropape identice cu
cele ale asiguratorilor
directi

sume de primit dupa


scadenta de plata a unei
sume pausale
aceleasi cu cele ale
asiguratorilor directi

217 Ce se intampla in cazul in asiguratorul direct


care reasiguratorul da
ramane responsabil
faliment:
pentru plata intregii
valori a indemnizatiilor
corespunzatoare
riscurilor cedate

asiguratorul direct
ramane responsabil
pentru plata unei parti a
indemnizatiilor
corespunzatoare
riscurilor cedate

asiguratorul direct nu are


nici o responsabilitate
pentru plata intregii
valori a indemnizatiilor
corespunzatoare
riscurilor cedate

218 Cum se calculeaza


productia asigurarilor
directe :

incluzand in calcul
reasigurarea

fara a lua in clacul


reasigurarea

tinand cont de primele


primite de titularii
politelor directe

219 In cadrul fluxului intre


titularii politelor ,
asiguratorii directi si
reasiguratorii veniturile
din proprietare sunt
transferate :
220 Fluxurile brute intre
titularul politei si
asiguratorul direct includ
:

de la reasigurator la
asiguratorul direct

de la reasigurator la
titlularul politei

sumele corespunzatoare
fluxurilor intre titularul
politei, asiguratorul
direct si reasiguratorul

221 Ce reprezinta productia exporturile


in cazul in care politele reasiguratorilor
de reasigurare se incheie
intre asiguratorii
rezidenti din cadrul unor
economii direfite :
222 Cte tipuri de sisteme de trei
asigurare direct exist?

de la titlularul politei la
reasigurator

asiguratorul direct
ramane responsabil
proportional cu
reasiguratorul pentru
plata valori
indemnizatiilor
corespunzatoare
riscurilor cedate
tinand cont de
indemniztiile brute
primite de titularii
politelor directe
de la titularul politei la
asiguratorul direct

sumele corespunzatoare
fluxurilor intre
asiguratorul direct si
titularul politei

sumele corespunzatoare
fluxurilor intre
reasigurator si titularul
politei

sumele corespunzatoare
fluxurilor intre
asiguratorul direct si
reasigurator

importurile
asiguratorului care
incheie polita de
asigurare

importurile
asiguratorului care
incheie polita de
asigurare si exporturile
reasiguratorului

importurile
reasiguratorilor

patru

sase

dou

223 Cnd se produce un


anumit eveniment,
asigurtorul efectueaz o
plat ctre titularul
poli ei numit :
224 O poli de asigurare de
via care acord o
presta ie n cazul unui
deces survenit ntr-un
anumit termen, dar nu i
n alte circumstan e,
numit de obicei
asigurare la termen, este
tratat n conturile
naionale ca asigurare:
225 Orice costuri legate de
indemnizaii suportate
de asigurtor, fie
externe, fie interne, nu
sunt incluse n
indemnizaiile de pltit.
Astfel de costuri pot fi:
226 Provizioanele pentru
egalizare sunt sume pe
care asigurtorii le
constituie, n
conformitate cu:
227 Cte tipuri de
provizioane tehnice se
disting n conformitate
cu Directiva nr.
91/674/CEE a Consiliului
?

prim

despgubire

indemnizaie

reparaie

individual

particulr

general

unic

costuri de achiziionare

variabile

de producie

operaionale

cerinele de sistem

cerin ele juridice

cerinele de operare

cerine sociale

trei

cinci

nou

apte

228 Atunci cnd se deriv


varia iile provizioanelor
tehnice de asigurare
(F.61 i F.62) utilizate n
calculul produc iei,
ctigurile i pierderile
din de inere, realizate
sau nerealizate:
229 Valoarea produc iei
asigurtorilor este
nregistrat ca utilizare
dup cum urmeaz:
230 Producia asigurrilor de
via directe se
calculeaz separat ca:

sunt incluse

nu sunt incluse

consum final al
ntreprinderilor

exporturi ctre titularii


de polie rezideni

sunt incluse parial

sunt incluse dup o


formul de calcul

cheltuial pentru consum exporturi ctre titularii


intermediar al
de polie nerezideni
gospodriilor populaiei
ca persoane
prime ncasate minus
prime ncasate plus
prime ncasate plus
prime ncasate minus
primele suplimentare
primele suplimentare
primele suplimentare
comisioane de pltit plus
plus prestaiile datorate minus prestaiile
plus prestaiile datorate primele suplimentare
plus creterile ( plus
datorate plus primele
plus creterile ( plus
minus prestaiile
descreterile)
suplimentare
descreterile)
datorate
provizioanelor tehnice i indemnizaiile ajustate provizioanelor tehnice i
ale participrii la
de pltit i participarea la ale participrii la
beneficii
profit
beneficii
231 Dac se utilizeaz
primele ncasate plus
primele ncasate plus
primele ncasate minus primele ncasate minus
metoda probabilit ilor, primele suplimentare
primele suplimentare
primele suplimentare
primele suplimentare
formula de calcul al
minus indemnizaiile de plus indemnizaiile de
minus indemnizaiile de minus indemnizaiile de
produc iei este
pltit ajustate
pltit ajustate
pltit ajustate
pltit ajustate
urmtoarea:
232 Valoarea subveniilor pe volum
valoarea importurilor
calitatea produselor
utilizarea produsului
produse este msurat n
termeni de :

233 Unitatea cantitativ a


remunerrii salariailor
poate fi considerat ca
fiind echivalent cu :

o zi de munc

o lun de munc

o or de munc pentru
un tip i un nivel de
calificare date

preul asociat fiecrui tip


de munc

234 Variaia cotei de TVA


intervenit n cursul
anului curent se va
reflecta n :
235 Produsul intern brut n
preurile anului
precedent msoar :
236 Prin persoan stabilit
definitiv se inelege :

237 Populaia activ din


punct de vedere
economic cuprinde :

indicele de pre

indicele de volum al TVA- indicele de volum al TVA- indicele de pre i


ului deductibil
ului nedeductibil
indicele de volum al TVAului nedeductibil

ansamblul produciei din


economia total n
termeni de volum
orice persoan care se
gsete sau are intenia
de a se afla pe teritoriul
economic al unei ri
pentru o perioad de cel
putin o lun
persoanele care
indeplinesc cerintele de
incadrare n cmpul
muncii

soldul curent al
exporturilor

238 Prin persoane care au un persoanele incadrate n


loc de munc se neleg : cmpul muncii

239 Studiul dezvoltrii


economice pe termen
lung trebuie s in cont
de :
240 Avantajul utilizarii
conturilor economice, pe
plan conceptual, n
construirea unui sistem
de indici de volum i de
pre const n faptul c:

observarea varaiilor de
pre

impune o specificare
coerent a preurilor i a
unitilor fizice pentru
diferite produse i fluxuri
ale sistemului economic

volumul importurilor

bunurile i serviciile
dirijate spre consum sau
formare de capital
orice persoan care se
orice persoan care se
orice persoan care se
gsete sau are intenia gsete sau are intenia gsete sau are intenia
de a se afla pe teritoriul de a se afla pe teritoriul de a se afla pe teritoriul
economic al unei ri
economic al unei ri
economic al unei ri
pentru o perioad de cel pentru o perioad de cel pentru o perioad de cel
putin 6 luni
putin un an
putin doi ani
persoanele care
persoanele ncadrate n persoanele care sunt
indeplinesc cerintele de cmpul muncii
angajate n activiti de
incadrare n cmpul
producie
muncii sau n rndul
omerilor
persoanele angajate n persoanele care
salariaii sau lucrtorii
activiti de producie
ndeplinesc cerinele de care desfoar o
care se nscriu n limitele ncadrare n cmpul
activitate independent
produciei din conturile muncii
naionale
evoluia preurilor
msurarea volumului
compararea fluxurilor i
relative ale diferitelor
cererii i ofertei
stocurilor n timp
categorii de bunuri i
servicii
impune msurarea
impune constrngeri
permite msurarea
complet a variaiilor de contabile care trebuie
evoluiei preurilor i a
pre i de volum
respectate att n preuri volumului pentru
curente ct i n termeni anumite solduri
de volum
contabile

241 Avantajul utilizrii


conturilor economice, pe
plan statistic, n
construirea unui sistem
de indici de volum i de
pre const n faptul c:
242 Fluxuri economice care
nu pot fi transformate
direct n componente de
pre i volum:
243 Evaluarea conturilor de
bunuri i servicii i a
conturilor de producie
n termeni de volum
permite obinerea unui
ansamblu integrat de
indici de pre i volum
dac:
244 Noiunile de pre i
cantitate sunt strns
legate de:
245 Produsul omogen este:

impune o specificare
coerent a preurilor i a
unitilor fizice pentru
diferite produse i fluxuri
ale sistemului economic

impune constrngeri
contabile care trebuie
respectate att n preuri
curente ct i n termeni
de volum

permite msurarea
evoluiei preurilor i a
volumului pentru
anumite solduri
contabile

impune msurarea
complet a variaiilor de
pre i de volum

fluxuri de bunuri si
servicii

fluxuri de venituri

fluxuri care reprezint


solduri contabile

fluxurile privind
cheltuiala pentru
consumul individual

echilibrul contului de
bunuri si servicii, pentru
fiecare perioad de doi
ani consecutivi, este
realizat att la preuri
curente ct i n termeni
de volum

suma fluxurilor
corespunztoare pentru
diferitele ramuri nu este
egal cu fiecare flux
referitor la economia
total

fiecare variaie de
fluxurile care reprezint
valoare a operaiunilor solduri contabile sunt
nu are atribuit o variaie transformate n
de pre sau variaie de
componente de pre i
volum
volum

stocuri contabile

noiunea de produs
omogen

fluxurile economice

fluxurile de venituri

un produs alctuit din


uniti de aceeai
calitate sau un produs
ale crui uniti pot fi
vndute toate la acelai
pre n condiii de
concuren perfect.

un produs alctuit din


uniti care pot fi
vndute la preuri
diferite n condiii de
concuren perfect

un produs care este


alctuit din uniti care
nu sunt considerate
echivalente

un produs care este


alctuit din uniti care
sunt considerate
echivalente i care nu
pot fi schimbate pentru
aceeai valoare
monetar

246 Discriminarea prin pre


nseamn c:

pentru uniti identice


vndute n condiii
diferite vnztorii solicit
preuri diferite

unui cumprtor
aparinnd unei anumite
categorii i se ofer
libertatea de alegere
ntre produse identice
vndute n aceleai
condiii

247 Demersurile specifice


ntreprinse de o
persoan ntr-o perioad
recent determinat
pentru a cuta un loc de
munc remunerat sau
pentru a desfura o
activitate independent
pot include :

demersuri pentru
obinerea permiselor, a
licenelor sau a
resurselor financiare

locurile de munc
existente pe teritoriul
economic

248 Statisticile orelor efectiv concediile anuale pltite pauzele de mas


lucrate includ :
249 Ocuparea forei de
munc n echivalent
norm ntreag se
definete ca:

numrul mediu de ore


lucrate n alte activiti
dect cele care utilizeaz
fora de munc cu norm
ntreag

250 Sfera de cuprindere a


un aspect sezonier
conturilor naionale
trimestriale se refer la:

numrul total de ore


lucrate mprite la
media anual a orelor
lucrate n locuri de
munc cu norm
ntreag pe teritoriul
economic
msurarea resurselor i
utilizrilor bunurilor i
serviciilor i generarea
veniturilor

vnztorii se gsesc n
situaia care le permite
s solicite preuri diferite
unor categorii diferite de
cumprtori , pentru
bunuri i servicii identice,
vndute n aceleai
condiii
activiti ascunse i
subterane

vnztorii se gsesc n
situaia care le permite
s solicite preuri diferite
acelorai cumprtori,
pentru bunuri i servicii
identice, vndute condiii
diferite

activiti descrise ca
informale

concediile parentale

timpul remunerat
petrecut n scopul
formrii
numrul de ore convenit raport ntre producie i
contractual
orele lucrate

surse limitate de date

tehnici statistice i
econometrice

251 Conturile naionale


trimestriale se
concentreaz asupra:
252 Cadrul conturilor
trimestriale cuprinde:

structurii economiei

agregatele principale,
inclusiv ocuparea forei
de munc i populaia
253 Una din caracteristicile alinierea conturilor
conturilor trimestriale se trimestriale la cele
refer la:
anuale
254 Seriile nlnuite ale
volumului din conturile
naionale trimestriale
sunt:

puncte de inflexiune n
ciclul activitii
economice

255 Una din metodele


utilizate pentru
nlnuirea anual a
indicilor trimestriali de
volum este:
256 Efectul calendaristic
reprezint impactul
asupra seriilor de timp al
urmtoarelor:
257 Factorii care reflect
diferenele de calitate, n
cazul n care calitatea
este definit prin toate
caracteristicile comune
tuturor unitilor unui
produs omogen:

metoda modificrii
tendinelor

prezena efectelor
sezoniere n seriile de
timp ale conturilor
naionale
caracteristici fizice,
momente de livrare
diferite, diferenele
privind condiiile de
vnzare, circumstanele
sau cadrul n care
bunurile sau serviciile
sunt furnizate

nivelurile economiei

evoluiilor pe termen
scurt ale economiei

rate de cretere

producia n curs de
execuie

activitile din perioade


specifice ale unui an

plile cu frecven
redus

derivarea conturilor
anuale din cele
trimestriale

aplicarea bazei de
referin

reconcilierea valorilor
rezultate din diferite
metode de calculare a
PIB
variaii trimestriale ale agregate anuale ale
rate de variaie de la
volumului obinute prin msurrilor trimestriale trimestru la trimestru din
utilizarea mediilor anuale ale volumului
acelai an calendaristic
ale preurilor din anul
precedent
metoda anilor biseci
metoda suprapunerii pe metoda seriilor ajustate
un trimestru
sezonier

calculul msurrilor
nlnuite de volum

numrul i compoziia
zilelor lucrtoare i
comerciale

ajustrile calendaristice

diferenele privind
condiiile de vnzare,
circumstanele sau
cadrul n care bunurile
sau serviciile sunt
furnizate

locuri de livrare diferite,


circumstanele sau
cadrul n care bunurile
sau serviciile sunt
furnizate, caracteristici
fizice

caracteristici fizice, locuri


de livrare diferite,
momente de livrare
diferite, diferenele
privind condiiile de
vnzare, circumstanele
sau cadrul n care
bunurile sau serviciile
sunt furnizate

258 Metoda hedonic de


abordare pentru
estimarea preului din
anul precedent a unui
produs care exist n doi
ani succesivi const n:

utilizarea unui indice de determinarea preului


pre calculat pe baza
unui produs pe baza
unui eantion de produse caracteristicilor sale
omogene existente n cei principale
doi ani consecutivi

259 Ce reprezinta conturile


regionale ?

sunt instrumentul cu
ajutorul cruia se ine
eviden a operaiilor
economice regionale
260 Tabelele referitoare la
dimensiunile i dinamica
activit ile regionale de produc iei i a ocup rii
produc ie pe ramuri de forei de munc pe
activitate eviden iaz: regiuni
261 Conturile regionale
alocarea veniturilor
deservesc, scopuri
provenite din taxa pe
administrative specifice valoarea adugat ctre
importante, precum:
administra iile regionale

262 Teritoriul regional


cuprinde:

teritoriul geografic

o cumulare a conturilor
naionale

utilizarea costului unui


produs pentru a calcula
preul acestuia

determinarea preului
unui produs n funcie de
caracteristicile unui
eantion de produse
omogene

noiuni de produs
omogen

conturile regionale
reprezint o detaliere la
nivel regional a
conturilor
toate cele enumerate
mai sus

alocarea de fonduri ctre


primrii

spa iul aerian naional,


apele teritoriale i
platforma continental

contribu ia regiunilor la specializarea fiecrei


agregatele na ionale
regiuni, rolul diverselor
regiuni pentru fiecare
ramur de activitate
alocarea veniturilor
alocarea veniturilor
provenite dintr-o
provenite din acciza

ional
anumit tax na
ctre administra iile
ctre administra iile
regionale
regionale i alocarea de
fonduri n cadrul politicii
europene de coeziune
teritoriul economic
parte de teritoriu
economic al unei ri
care este atribuit direct
unei regiuni, inclusiv
zonele libere,
antrepozitele vamale i
fabricile

263 Ce parti ale teritoriului spa iul aerian naional,


economic al unei ri pot apele teritoriale i
fi atribuite unei singure platforma continental
regiuni si formeaza ca
situat n apele
atare teritoriul extra
interna ionale asupra
regional:
crora ara dispune de
drepturi exclusive

exclavele teritoriale, i zcmintele de petrol,


toate menionate la a,b,c
anume teritoriile
gaze naturale etc)situate
geografice situate n
n apele interna ionale,
restul lumii i utilizate, n n afara platformei
virtutea unor tratate
continentale a rii, care
interna ionale sau
sunt exploatate de ctre
acorduri ntre state, de unit i rezidente
ctre administra iile
publice ale rii
(ambasade, consulate,
baze militare, baze de
cercetare tiinific etc))

264 Cte unit i instituionalepatru


sunt aferente conturilor
regionale:

trei

cinci

toate situaiile de mai


sus

dou

265 Cnd se define te o UAE


local, trebuie avute n
vedere urmtoarele trei
situa ii diferite:

o activitate de produc ie o activitate de produc ie pentru o activitate de


care necesit un volum care nu necesit un
producie care nu se
semnificativ de mn de volum semnificativ de
deruleaz ntr-un loc fix
lucru, realizat ntr-un
mn de lucru i care
loc bine stabiliterele
este exercitat ntr- un
loc bine stabilit

266 Conturile regionale sunt


elaborate prin utilizarea
metodelor urmtoare:
267 La estimarea produsului
intern brut regional se
pot utiliza trei abordri:

metode ascendente (de toate metodele


jos n sus)
menionate
toate metodele
elaborate mai jos

abordarea bazat pe
producie

metode descendente (de o combina ie ntre


sus in jos)
metodele ascendente i
cele descendente
abordarea bazat pe
abordarea pe cheltuieli)
venit

268 Aloca iile pecuniare


pentru locuin , pltite
angaja ilor de ctre
angajatori, reprezint:
269 Salariile i indemnizaiile
n natur includ:

salarii i indemnizaii n
bani

plile n beneficiul
angajailor efectuate de
angajatori ctre
comitetele de
intreprindere sau
organisme similare
270 Potrivit SEC 2010,
la pre uri de achiziie ale
bunurile i serviciile
bunurilor i serviciilor n
acordate angaja ilor ca cauz
salarii i indemnizaii n
natur sunt evaluate n
cazul n care sunt
produse de ctre
angajator:
271 Uniformele sau alte
salarii i indemnizaii n
haine speciale pe care
bani
angaja ii le poart
frecvent la locul de
munc sau n afara
acestuia, reprezint:
272 Potrivit SEC 2010, nu
hrana i b uturile,
i
reprezinta salarii
incluznd cele
indemniza ii n natur : consumate n deplasri
de serviciu, dar
excluznd hrana i
buturile necesare n
condiii de munc
excep ionale

salarii si indemnizaii n
natur

transferuri curente ntre cheltuieli cu bunuri i


gospodrii
servicii

pli excepionale ctre


angajaii care prsesc
intreprinderea, n cazul
n care respectivele pli
nu sunt legate de un
contract colectiv
la pre uri de baz ale
bunurilor i serviciilor n
cauz

pli efectuate de
angajatori angajailor n
cadrul sistemelor de
economisire

prime sau alte pl i


excep ionale legate de
rezultatele globale ale
ntreprinderii pltite n
cadrul unor sisteme de
stimulare
la costuri de producie
nu se evalueaz bunurile
ale bunurilor i serviciilor i serviciile n cauz
n cauz

transferuri curente ntre salarii si indemnizaii n


gospodrii
natur

cheltuieli cu bunuri i
servicii

aloca iile sau


punerea la dispozi ia
rambursrile ctre
angaja ilor i familiilor
angaja i pentru cheltuieli lor a unor facilit i
de cltorie, de izolare, pentru sport, recreere
de mutare i de
sau vacan
divertisment efectuate n
cursul ndeplinirii
atribu iunilor de serviciu

ngrijirea copiilor
angaja ilor

273 Remunerarea angajailor


reprezint:
274 Bunurile i serviciile pe
care angajatorii sunt
obliga i s le ofere
angaja ilor lor pentru ca
ace tia s poat s- i
desf oare activitatea
reprezint:
275 Sunt tratate ca alte
transferuri curente
diverse:

operaiune de repartiie operaiune financiar


consum intermediar al
angajatorilor

salarii i indemnizaii n
bani

amenzile i penalit ile


impuse unit ilor
institu ionale de c tre
instan ele judec toreti
sau alte organisme
cvasijudiciare

amenzile i penalit ile


impuse de autorit ile
fiscale pentru evaziune
fiscal sau plata cu
ntrziere a impozitelor,
care nu pot fi distinse de
impozitele nse i

276 Instrumentele financiare Contracte la termen


derivate cuprind:

Cotizaii speciale legate


de sistemele de pensii

277 Parteneriatele publicprivat (PPP) sunt :

contracte pe termen
lung ntre dou unit i,
prin care o unitate
dobnde te sau produce
un activ sau o serie de
active, l exploateaz
pentru o perioad i
ulterior transfer activul
unei alte unit i

drepturi de proprietate
ale ter ilor referitoare la
active nefinanciare,
altele dect resursele
naturale

operaiune cu produse i
active neproduse
salarii si indemnizaii
natur

consum intermediar al
angajatorilor
Cotiza ii sociale efective
n sarcina angajatorului

plile reprezentnd
prime nerepetitive
pentru economii,
acordate de
administra iile publice
gospodriilor, cu scopul
de a le recompensa
pentru economiile
efectuate de-a lungul
unei perioade de c iva
ani
Drepturi de pensie

pl ile efectuate de c tre


administra iile publice
sau de ctre restul lumii,
ctre proprietarii de
bunuri de capital distruse
sau avariate de rzboaie,
alte evenimente politice
sau catastrofe naturale
(inunda ii etc.)

Motociclete

activiti n care unit i activit i strns legate de


institu ionale sau grupuri asigurare, dar care nu i
de unit i se protejeaz asum ele nsele riscuri
mpotriva consecin elor
financiare negative ale
unor evenimente incerte
specifice

o ntreprindere privat i dou ntreprinderi


administra iile publice, private
ns sunt posibile i alte
combina ii, n care o
societate public
reprezint una dintre
cele dou pr i sau n
care o IFSL privat
reprezint a doua parte

279 Sectorul public este


administra iile publice i gospodriile popula iei
format din:
din societ ile publice
280 Administra ii publice nu administra ia central administraiile locale
cuprind:
281 Contabilitatea na ional nregistrarea
evaluare monetar
i contabilitatea
opera iunilor n conturi,
ntreprinderilor nu au n cum ar fi n tabele cu
comun urmtoarea
dou coloane
caracteristic:

IFSLSGP

nregistrarea
opera iunilor la sfr itul
perioadei contabile

282 Printre avantajele


acestea se bazeaz pe un
principale ale conturilor set de defini ii clare
satelit nu se numr :
283 nregistrarea permisului rent
de utilizare a resurselor
naturale, n cazul n care
se permite utilizarea
pna la epuizare a
respectivei resurse, se
face sub forma:

legtura cu conceptele nu exit nicio legtur cu


de baz din
statisticile conturilor
contabilitatea na ional naionale
vnzarea resursei
dividende
naturale

278 Contractele PPP se


ncheie de obicei ntre:

un angajat al sistemului
public i administraia
public

o regie autonom i
administraia public

aplicarea unei
metodologii contabile
sistematice
rent i crearea unui nou
activ pentru dreptul de
utilizare a resursei
naturale

societi nefinanciare
publice
utilizarea soldurilor
contabile

societile financiare din


mediul privat
Banca central

284 Un permis de exercitare


a unei activiti specifice
eliberat de o unitate ,
alta dect administraiile
publice, este tratat ca
activ numai atunci cnd
sunt ndeplinite anumite
condiii. Care din cele de
mai jos nu este
obligatorie?

activitatea n cauz nu
utilizeaz un activ care
aparine emitentului
permisului

numrul de permise este


limitat i astfel permite
titularului s obin
profituri de monopol
atunci cnd exercit
activitatea n cauz

titularul permisului
permisul nu este eliberat
trebuie s fie, din punct sub rezerva unui criteriu
de vedere juridic i
de eligibilitate
practic, n msur s
vnd permisul unui ter

285 Cte tipuri de leasing de


active nefinanciare se
regsesc n SEC?
286 Plata pentru
"disponibilitate" se face
de ctre:
287 Care dintre elementele
de risc de mai jos nu este
considerat relevant la
stabilirea proprietarului
economic al activelor
unui PPP?
288 n cea mai mare parte,
beneficiarii sistemelor de
pensii sunt :
289 Sistemele de pensii sunt
clasificate n funcie de
managerul fondului de
pensii i anume :

administraia public

public

partener

partener i concedent

riscul de construcie

riscul de disponibilitate

riscul de perimare

riscul de ar

gospodriile populaiei
rezidente

salariaii administraiilor gospodriile populaiei


publice
nerezidente

persoanele ncadrate n
cmpul muncii

manageri ai fondului de manageri ai fondului de manageri ai fondului de manageri ai fondului de


pensii din cadrul
pensii din afara
pensii din cadrul
pensii de securitate
administraiilor publice administraiilor publice administraiilor publice social
sau din afara
administraiilor publice

290 n conturile naionale de calculelor actuariale


baz, cotizaiile imputate
trebuie estimate pe baza
:
291 Angajatorii realizeaz din factorilor sociali
ce n ce mai multe
reforme ale sistemelor
de pensii pe care le
administreaz pentru a
rspunde :
292 Variaiile drepturilor
modificri ale volumului
acumulate pn la o
activelor
anumit dat rezultnd
din serviciul anterior sunt
nregistrate ca :
293 Atunci cnd ipotezele
modificri ale volumului
demografice utilizate n pasivelor
calculele actuariale se
modific, ele sunt
nregistrate ca :
294 Achiziiile i revnz rile n cazul comer ului cu
interna ionale au loc:
ridicata

cotizaiilor sociale legate prestaiilor predefinite


de alte riscuri sociale

factorilor economici

evoluiei n timp a ratei


de actualizare

factorilor demografici i evoluiei n timp a forei


altor factori
de munc

transfer al drepturilor de cotizaii sociale imputate transferuri de capital


pensie
n sarcina angajatorului

transferuri de capital

modificri ale volumului variaii ale dreptului de


activelor
pensii

att n cazul comer ului n cazul comer ului cu


cu ridicata, ct i al
amnuntul.
comerului cu
amnuntul.

n cazul comerului
electronic

295 n cazul n care forma


achiziiilor
fizic a bunurilor este
modificat pe parcursul
perioadei de deinere a
acestora, ca rezultat al
serviciilor de prelucrare
realizate de alte entiti,
atunci tranzaciile cu
bunuri se nregistreaz n
cadrul rubricii:

revnzrilor
internaionale

corespunztoare
bunuri generale
achiziiilor i revnzrilor
internaionale

296 n cazurile n care forma


bunurilor nu sufer
modificri, bunurile sunt
incluse n cadrul
achiziiilor i revnzrilor
internaionale, iar preul
lor de vnzare reflect:

costuri minore de
prelucrare, precum i
marja de comer la
vnzarea cu ridicata

numai marja de comer


la vnzarea cu ridicata

costuri minore de
prelucrare

costuri minore de
prelucrare i marja de
come la vnzarea cu
amnuntul

297 n cazurile n care


comerciantul este
organizatorul unui
proces global de
prelucrare, preul de
vnzare poate include
elemente cum ar fi:

planificare i
management

planificare,
management i
management, brevete i marketing
alte elemente de knowhow, marketing i
finanare

brevete i alte elemente


de know-how

298 n cazurile n care


la rubrica achiziii i
la rubrica achiziii
bunurile nu trec prin
revnzri internaionale
economia proprietarului,
ns forma fizic a
bunurilor se modific
ntruct sunt prelucrate
ntr-o alt economie,
operaiunile
internaionale se
nregistreaz:
299 Instituiile de credit
mai sczute
opereaz prin oferirea de depuntorilor lor dect
rate de dobnd:
ratele pe care le percep
de la debitorii lor
300 Orice plat a impozitelor contul de exploatare
pe producie care trebuie
efectuat de un rezident
ctre alte administraii
publice, precum i orice
subvenie pe care o
primete un rezident din
partea altor administraii
publice sunt nregistrate
n:

la rubrica bunuri
generale

egale depuntorilor cu mai mari depuntorilor


cele pe care le percep de lor dect ratele pe care
la debitorii lor
le percep de la debitorii
lor
n contul de alocare
contul de venituri
primar a veniturilor
secundare

revnzri internaionale

mai mari depuntorilor


dect ratele pe care pe
care le ofer debitorilor
lor
contul de venituri
primare al balanei de
pli

301 Dac unitile rezidente chirie


fictive sunt proprietatea
nerezidenilor, atunci
venitul realizat de aceste
uniti este clasificat
drept venit din:

investiii directe

investiii indirecte

ivestiii directe i chirie

302 Rolul investiiilor directe


se reflect n:
303 Veniturile nedistribuite
sunt egale cu excedentul
net de exploatare al
ntreprinderii

poziiile din conturile


internaionale
plus toate veniturile din
proprietate ncasate
minus toate veniturile
din proprietate de pltit
(nainte de calcularea
profitului reinvestit)

fluxurile i poziiile din


conturile naionale
plus toate veniturile din
proprietate ncasate plus
toate veniturile din
proprietate de pltit

fluxurile din conturile


internaionale
plus toate veniturile din
proprietate ncasate
minus transferurile
curente de pltit i fr
poziia de ajustare
pentru variaia
drepturilor de pensie

ntreprinderea
nregistreaz o pierdere
sau dac dividendele
sunt distribuite ntr-un
trimestru n cursul cruia
se pltesc dividendele
anuale

ntreprinderea
dividendele sunt
nregistreaz o pierdere distribuite din ctiguri
sau dac dividendele
din deinere
sunt distribuite din
ctiguri din deinere

fluxurile i poziiile din


conturile internaionale
plus toate veniturile din
proprietate ncasate
minus toate veniturile
din proprietate de pltit
(nainte de calcularea
profitului reinvestit) plus
transferurile curente de
primit minus
transferurile curente de
pltit i fr poziia de
ajustare pentru variaia
drepturilor de pensie
304 Profitul reinvestit poate ntreprinderea
fi negativ dac:
nregistreaz o pierdere
sau dac dividendele
sunt distribuite din
ctiguri din deinere sau
ntr-un trimestru n
cursul cruia se pltesc
dividendele anuale

305 Operaiunile
internaionale ale
lucrtorilor
transfrontalieri i
sezonieri includ:
306 nregistrrile din contul
de capital care fac
obiectul tranzaciilor
internaionale includ:

remuneraia salariailor, impozitele i cheltuielile remuneraia salariailor, remuneraia salariailor


impozitele i cheltuielile cu transportul
impozitele
i cheltuielile cu
cu transportul
transportul

numai achiziiile i
numai achiziiile i
cedrile de active
transferurile de capital
nefinanciare neproduse,
i transferurile de capital

numai achiziiile i
numai cedrile de active
cedrile de active
nefinanciare neproduse,
nefinanciare neproduse i transferurile de capital

Capacitatea sau
Capacitatea de finan are Capacitatea sau
Capacitatea sau
necesarul net de
este soldul contabil
necesarul brut de
necesarul net de
finan are este soldul
corespunztor sumei
finan are este soldul
finan are este soldul
contabil corespunztor conturilor opera iunilor contabil corespunztor contabil corespunztor
sumei conturilor
curente
sumei conturilor
sumei conturilor
opera iunilor curente i
operaiunilor curente i opera iunilor curente i
contului de capital, fiind
contului de capital, fiind contului de capital,
i
contului
corespunztor
corespunztor i contului nefiind corespunztor i
financiar
financiar
contului financiar
308 n cazul n care, ntr-o
o unitate rezident
o unitate rezident
o unitate rezident
o unitate rezident
ar, o unitate
fictiv, care nu se afl, n fictiv, care se afl,
fictiv, care se afl, n
fictiv, care se afl, n
nerezident deine n
proprietatea unitii
rezidente
schimb, n proprietatea schimb, n proprietatea
mod direct un bun
nerezidente
unitii nerezidente, sub unitii nerezidente, sub
imobiliar, se consider c
forma unui activ
forma unui activ
proprietarul respectivului
nefinanciar
financiar
bun imobiliar este:

307 Urmtoarea afirmaie


este corect:

309 Teritoriul economic al


teritoriile economice ale teritoriile economice ale teritoriile economice ale
Uniunii Europene const statelor membre ale
statelor membre ale
institu iilor europene
n:
Uniunii Europene
Uniunii Europene
precum i teritoriile
economice ale
institu iilor europene.

310 Atunci cnd conturile


naionale ale rilor A i
B sunt agregate,
conturile agregate ale
restului lumii
nregistreaz:
311 Conturile europene se
pot calcula prin:

teritoriile economice ale


statelor membre ale
Uniunii Europene,
teritoriile economice ale
instituiilor europene i
teritoriile economice ale
statelor membre ale
zonei euro
fluxurile interne dintre
rile A i B i fluxurile cu
instituii europene

numai fluxurile interne


dintre rile A i B

fluxurile interne dintre fluxurile interne dintre


rile A i B i fluxurile cu rile A i B, precum i
alte ri
fluxurile cu alte ri i
instituii europene

convertirea datelor
nregistrate n monede
naionale diferite n
putere standard de
cumprare (PSC)

prin convertirea
prin metodele de la a si b prin folosirea cursurilor
monedelor naionale
de schimb fixe de-a
diferite n moneda unic
lungul ntregii perioade.
euro

312 n conturile europene,


fluxurile economice i
stocurile de active i
pasive sunt exprimate n
moneda unic euro, prin
convertirea datelor
nregistrate n monede
naionale diferite, prin
urmtoarele metode :

prin folosirea cursurilor


de schimb de pe pia
(sau o medie a
acestora)n vigoare n
perioada n care sunt
elaborate conturile

prin calcularea unui


prin toate metodele
indice ntre perioade
enumerate
consecutive ca medie
ponderat a indicilor de
cre tere ai datelor
corespunztoare fiecrui
stat membru, exprimate
n moned na ional .
Coeficien ii de ponderare
corespund pr ii fiecrui
stat membru convertit
pe baza cursului de
schimb din timpul primei
perioade de compara ie.
Dup ce se alege o
perioad de referin ,
acesteia i se aplic
indicele nln uit pentru
a genera niveluri pentru
alte perioade de
observa ie.

313 Care sunt instituiile


europene nefinanciare:

Parlamentul European,
Consiliul european,
Consiliul, Comisia
European, Curtea de
Justi ie a Uniunii
Europene i Curtea de
Conturi European

Fondul european de
investi ii

Comitetul Economic i
Social European,
Comitetul Regiunilor,
agen iile europene

prin folosirea cursurilor


de schimb fixe de-a
lungul ntregii perioade.
Cursul fix poate fi cel n
vigoare la sfr itul
perioadei, la nceputul
acesteia sau poate fi o
medie a cursurilor de
schimb de-a lungul
ntregii perioade. Cursul
de schimb folosit
afecteaz coeficientul de
ponderare (fix) al unui
anumit stat membru n
agregatele europene

Fondul european de
dezvoltare

314 n conturile europene,


unit ile rezidente ale
unit ile nerezidente
unit ile institu ionale unit ile rezidente ale
conturile restului lumii Uniunii Europene/zonei
ale Uniunii Europene
Uniunii Europene/zonei
nregistreaz fluxurile
euro
euro i unit ile
economice i stocurile
nerezidente)
financiare de active i
pasive dintre:
315 Importurile i exporturile bunuri importate din ri bunuri importate din ri bunuri care provin dintr- bunuri exportate catre
de bunuri includ
tere ntr-un stat
tere ntr-un stat
un stat membru al
state membre ale Uniunii
comer ul de cvasitranzit, membru al Uniunii
membru al Uniunii
Uniunii Europene/zonei Europene/zonei euro
i anume:
Europene/zonei euro de Europene/zonei euro de euro care sunt ulterior care sunt ulterior
ctre o entitate care nu ctre o entitate care nu exportate ctre ri tere exportate ctre ri tere
este considerat unitate este considerat unitate de o entitate care nu
de o entitate care nu
institu ional i ulterior institu ional i ulterior este considerat unitate este considerat unitate
expediat ntr-un alt stat expediat ntr-un alt stat institu ional )
institu ional )
membru al Uniunii
membru al Uniunii
Europene/zonei euro
Europene/zonei euro
precum i bunuri care
provin dintr-un stat
membru al Uniunii
Europene/zonei euro
care sunt ulterior
exportate ctre ri tere
de o entitate care nu
este considerat unitate
institu ional

numai achizi iile de


bunuri de ctre un
rezident din Uniunea
European/zona euro de
la un nerezident pentru a
le revinde ulterior unui
nerezident fr ca
bunurile s fie fizic
prezente n Uniunea
European/zona euro,
cand vanzarea i
cumprarea au loc n
aceeai perioad)

numai achizi iile de


bunuri de ctre un
rezident din Uniunea
European/zona euro de
la un nerezident pentru a
le revinde ulterior unui
nerezident fr ca
bunurile s fie fizic
prezente n Uniunea
European/zona noneuro

numai achizi iile de


bunuri de ctre un
rezident din Uniunea
European/zona euro de
la un nerezident pentru a
le revinde ulterior unui
nerezident fr ca
bunurile s fie fizic
prezente n Uniunea
European/zona euro

317 O ntreprindere de
un investitor care nu
un investitor care nu
investi ii strine directe este rezident de ine cel este rezident de ine cel
este o unitate rezident puin 25 % din aciunile puin 10 % din aciunile
a Uniunii Europene/zonei curente sau din ac iunile curente sau din ac iunile
euro n care:
cu drept de vot (pentru o cu drept de vot (pentru o
ntreprindere constituit ntreprindere constituit
n societate) sau o
n societate) sau o
participare echivalent participare echivalent
(pentru o ntreprindere (pentru o ntreprindere
neconstituit n
neconstituit n
societate)
societate)

un investitor care nu
este rezident de ine cel
puin 51 % din aciunile
curente sau din ac iunile
cu drept de vot (pentru o
ntreprindere constituit
n societate) sau o
participare echivalent
(pentru o ntreprindere
neconstituit n
societate)

un investitor care nu
este rezident de ine cel
puin 100 % din aciunile
curente sau din ac iunile
cu drept de vot (pentru o
ntreprindere constituit
n societate) sau o
participare echivalent
(pentru o ntreprindere
neconstituit n
societate)

316 n conturile europene,


opera iunile de
merchanting includ :

cumprarea de bunuri de
la un nerezident, urmat
de vnzarea ctre alt
nerezident, fr ca
bunurile s treac fizic
grania Uniunii Europene

318 Msurarea pre urilor i a agregarea conturile


toate cele trei metode
volumelor se realizeaz statelor membre i ale
prin:
institu iilor
europene/Bncii
Centrale Europene,
elaborate la pre urile din
anul precedent.
319

320

321

322

eliminarea din conturile


restului lumii a
opera iunilor
transfrontaliere dintre
statele membre,
evaluate la pre urile din
anul precedent

eliminarea
discrepan elor care
rezult ntre resurse i
utilizri prin folosirea
metodei alese s
echilibreze opera iunile
europene la pre uri
curente
Ce metod se folosete stocurile de active
dezechilibrele create de conturile de patrimoniu toate metodele
la elaborarea conturilor financiare ale unui
neconcordan a ntre
ale statelor membre sunt enumerate
de patrimoniu :
rezident n Uniunea
stocurile interne ale
completate de stocuri de
European/zona euro
activelor financiare i
active de inute i de
de inute de alt rezident pasivele
pasive subscrise de
(stocuri interne) sunt
corespunztoare sunt
institu iile europene care
retrase din conturile
repartizate ntre diferite sunt rezidente n
naionale ale restului
sectoare prin echilibrare) Uniunea European/zona
lumii
euro
iunile
economice
iunile
economice
Matricele de la cine cui opera
opera
operatiuni financiare
opera iunile economice
prezint :
(respectiv activele
Institu iile i organismele dintre sectoarele
(respectiv activele
financiare de inute)
nefinanciare europene institu ionale)
financiare de inute)
dintre sectoarele
dintre subsectoarele
institu ionale)
institu ionale)
Principala resurs a
taxe vamale i taxe
taxe la produc ie pentru resurse fondate pe taxa toate resursele
institu iilor i
agricole
productorii de zahr,
pe valoare adugat si
enumerate
organismelor
izoglucoz i sirop de
resurse fondate pe
nefinanciare europene
inulin
venitul na ional brut
este:
(VNB)
Prestaiile sociale se
ca urmare a impunerii
ca urmare a reducerii
fie prin impunerea unor ca urmare a unor
acord n anumite
unor cheltuieli
veniturilor gospodriilor cheltuieli suplimentare calamiti naturale
condiii care pot afecta suplimentare din
din resursele
bunstarea
resursele gospodriilor
gospodriilor, fie prin
gospodriilor:
reducerea veniturilor lor

323 Prestaiile sociale se


numai n bani
acord:
324 Sistemele de asigurri
mpotriva calamitilor
sociale sunt sisteme n
naturale
care participanii sunt
obligai sau ncurajai s
se asigure :

sub form de alocaii


n bani sau n natur
pltite periodic
mpotriva anumitor
mpotriva anumitor
mpotriva anumitor
riscuri sociale sau
riscuri sociale sau
riscuri sociale care pot
circumstane care pot
circumstane care pot
afecta bunstarea
afecta bunstarea lor
afecta bunstarea lor sau persoanelor pe care le au
a persoanelor pe care le n ntreinere
au n ntreinere
325 Cotizaiile la sistemul de numai de ctre
numai de ctre sau n
fie de salariai sau de alte numai de ctre
asigurri sociale pot fi
persoanele care
numele persoanelor care categorii, fie de
angajatori n numele
pltite :
desfoar activiti
desfoar activiti
angajatori n numele
salariailor
independente
independente sau al
salariailor
persoanelor fr loc de
munc
326 Prestaiile de asisten n mod independent de numai n absena plii ca parte din asigurrile pe baz de poli de
social sunt pltite :
participarea la un sistem cotizaiilor necesare
sociale
asigurare individual
de asigurri sociale
pentru participarea la un
sistem de asigurri
sociale
327 Administraiile publice pli de securitate social pli de securitate
transferuri sociale n
pli de asisten social
furnizeaz prestaii
i de asisten social
social, asisten social natur
sociale ca :
sau ca transferuri sociale
n natur

328 Prestaiile de asigurri


sociale sunt :

pensii

numai n natur

pensii i prestaii de
asigurri de sntate

pensii, prestaii de
pensii i prestaii de
asigurri de sntate,
asigurri de omaj
prestaii de asigurri de
somaj i prestaii de
asigurri pentru ngrijirea
pe termen lung

329 Prestaiile de pensii a


sistemelor de asigurri
sociale sunt :

venitul dup pensionare venitul dup pensionare, pensii de pltit vduvelor


pensii de pltit vduvelor sau vduvilor
sau vduvilor i pensii de
pltit persoanelor care
sufer un accident de
munc i care nu mai pot
lucra

330 Drepturile de pensie


rezultnd din sistemele
de securitate social :

sunt incluse n conturile sunt incluse n tabelul


naionale de baz
suplimentar pentru
drepturile de pensie
acumulate la zi n
asigurri sociale

venitul dup pensionare


i pensii de pltit
persoanelor care sufer
un accident de munc i
care nu mai pot lucra

sunt incluse n conturile


naionale de baz i n
tabelul suplimentar
pentru drepturile de
pensie acumulate la zi n
asigurri sociale

331 Prestaiile sociale exclud transferuri curente de la


:
sisteme care primesc
cotizaii, vizeaz ntreaga
colectivitate sau pri ale
acesteia i sunt impuse i
controlate de ctre
unitile administraiei
publice

nu sunt incluse n
conturile naionale de
baz i nici n tabelul
suplimentar pentru
drepturile de pensie
acumulate la zi n
asigurri sociale
transferuri curente de la transferuri curente de la indemnizaiile de
sistemele organizate de uniti ale administraiei asigurare pltite n cadrul
angajatori n beneficiul publice care nu sunt
polielor contractate pe
angajailor
condiionate de pli
o baz pur individual de
anterioare ale cotizaiilor ctre asigurai,
independent de
angajatorii lor sau de
administraiile publice

332 Unitatile institutionale au deine bunuri i active


capacitatea de a:

de a subscrie
angajamente

a exercita activit i
economicei

333 n sistemul SEC 2010


societ i nefinanciare si administra iile publice si banci comerciale
care unit i instituionale societ i financiare
gospodriile popula iei
nu sunt regrupate n cinci
sectoare institu ionale
na ionale:

toate capacitatile
prevazute la literele
a,b,c,
institu ii fr scop
lucrativ n serviciul
gospodriilor popula iei

334 Fluxurile reflect:

crearea, transformarea

335 Fluxurile determin o


varia ie a

valorii activelor sau


pasivelor unei unit i
institu ionale
336 Opera iunile se divizeaz opera iuni pe produse
n:

schimbarea
valorii activelor unei
unit i instituionale

transferul sau dispari ia toate operatiile


unei valori economice
prevazute la literel a,b,c
valorii pasivelor unei
nici o variaie
unit i instituionale

d
a

opera iuni de repartiie operaiuni financiare


toate operatiunile
ii
minus
precum i achizi
prevazute la literele a-c
cedrile de active
nefinanciare neproduse
337 Opera iunile n care sunt "ceva contra altceva", i transferuri
subventii
toate operatiunile
implicate mai multe
anume opera iuni cu
prevazute la literele a-c
unit i pot fi :
contraparte, precum i
"ceva contra nimic", i
anume opera iuni fr
contraparte
338 Fluxurile nu se
cnd o valoare
cnd o valoare
pe baz de angajament cand nu se creeaz o
nregistreaz:
economic se creeaz, se economic apare, se
valoare economic, i nu
transform sau se stinge transform ori se
se stinge sau anuleaz o
o valoare economic
anuleaz crean e sau
crean
obliga ii
339 Consolidarea nseamn din utilizri
din resurse
att din utilizri, ct i eliminarea activelor
eliminarea a
din resurse
financiare reciproce
opera iunilor care au loc
ntre unit ile regrupate,

340 Orice opera iune


realizat de o unitate
individual sau de un
sector poate fi
contabilizat

n utilizri

n resurse

n operaiuni financiare

att n utilizri, ct i n
resurse

341 n cadrul economiei,


s de in active
unit ile instituionale
care interac ioneaz sunt
entit i economice care
sunt capabile:
342 Operatiunile de
dividendele acumulate
repartitie sunt operatiuni pe o perioada contabila
prin care se repartizeaza:

s subscrie angajamente s ntreprind activit i pot efectua toate


economice i operaiuni opertiunilr de la punctele
cu alte entit i
a, b si c

valoarea adaugata
generata in productie

pot efectua opertiunile


de la punctele a si c

operatiune financiara cu operatiune de repartitie operatiune cu bunuri si


active
servicii

opraiune nefinanciar
cu active

plata alocatiilor sau


rambursarilor catre
angajati pentru calatorie,
izolare, mutare si
divertisment efectuate in
cursul indeplinirii
atributiilor de serviciu

plata alocatiilor sau


rambursarilor catre
angajati pentru calatorie

345 Pensiile se incadreaza in cotizatii sociale imputate cotizatii sociale efective cotizatii sociale in regim in categoriile de la lit. a si
urmatoarea categorie de angajatului de catre stat imputate angajatorului facultativ, pensii private c
cotizatii sociale:
prin fondul de pensii
s.a.

346 Este un impozit pe


taxa pe valoare adaugata acciza pe consum
bunuri si servicii colectat
in etape de intreprinderi
si care in cele din urma
este suportat integral de
cumparatorul final:

343 Remunerarea angajatilor


in natura poate fi
definita ca:
344 Care din urmatoarele
plati se incadreaza in
definitia salariilor si
indemnizatiilor:

plata bauturilor sau


alimentelor speciale
necesare din cauza
conditiilor de munca
exceptionale

activele si pasivele
financiare

alocatiile pentru costul


vietii, alocatiile locale si
pentru expatriere

taxa de timbru

tariful de concesiune

347 Prelevarile pe produsele


agricole importante fac
parte din categoria:
348 Operatiunile care nu
genereaza active sau
pasive sub forme de
sume de platit sau de
incasat, dar genereaza
obligatie de a plati taxe
sunt impozitate astfel:
349 Se incadreaza in
categoria altor subvenii
pentru producie
urmatoarele:
350 Influentarea nivelurilor
productiei se poate
realiza:

taxa de tip TVA

se aplica impozite doar


pentru operatiunile
financiare realizate in
moneda nationala

impozite si drepturi
asupra importurilor,
exclusiv TVA
prin evaluari, declaratii
sau instrumente fiscale
care creeaza pasive sub
forma obligatiilor de
plata

stergerea datoriilor
unitatilor producatoare
fata de administratia
publica
prin aplicarea de
prin reducerea
subventii producatorilor contributiilor sociale
imputate angajatorului
producator
351 Subventiile sunt
utilizari negative in
la partea de resurse, in
inregistrate ca:
contul de exploatare al contul de alocare
economiei totale
primara a veniturilor
administratiei publice
352 Venitul din investitii este proprietarii de active
proprietarii de resurse
un rezultat al urmatoarei financiare le pun la
naturale le pun la
situatii:
dispozitia altor unitati
dispozitia altor unitati
institutionale
institutionale
353 Venitul din proprietate
de primit de catre
proprietarii activelor
financiare prin
dispunerea lor se
numeste:

ajutoarele pentru
investitii

dobanda

renta

impozite pe utilizarea de impozite si drepturi


active fixe
asupra importurilor,
inclusiv TVA
nu se impoziteaza
se aplica impozite doar
pentru operatiunile
financiare realizate in
moneda euro

supracompensarea TVA ajutoare pentru salariai


care rezulta din aplicarea
sistemului forfetar

prin subcompensarea
nu se poate realiza
TVA care rezulta din
aplicarea sistemului
forfetar
utilizari in contul exterior rent
al veniturilor primare si
transferurile curente

proprietarii de resurse
naturale primesc
subventii pentru
utilizarea productiva a
resurselor
dividend

concesionarii de resurse
naturale primesc
subventii pentru
utilizarea productiva a
resurselor
venituri din concesiuni

354 O forma de venit din


proprietate la care au
dreptul detinatorii de
actiuni se numeste:
355 Achitarea tarifelor
pentru serviciile prestate
de sistemul de asigurari
face parte din:
356 Optiunea pe actiuni a
angajatului este o forma
de:
357 Liniile de credit, ca
angajamente de
acordare de imprumuturi
pana la o limita stabilita,
se considera:

dobanda

renta

dividend

prim sau stimulent

cheltuielile pentru
productie si consum

operatiunile de
operatiuni financiare cu cheltuieli pentru active
repartizare a veniturilor pasive contingente
financiare

o forma de venit in
natura a angajatului

o forma de venit din


investitii

o forma de venit
neimpozabil

o form de cheltuial a
angajatului

acumulari de active
financiare

o creanta financiara

active financiare
contingente

rambursare de credit

358 In cazul in care un


imprumut nu isi
indeplineste obligatiile
de plata, prejudiciul
imprumutatorului este
reparat de:
359 Terminologia
instrument financiar
este utilizata:

institutiile financiare ale garant, in urma unui


statului
acord tip garantie

instantele judecatoresti
abilitate

administraia public

pentru a se face referire pentru a se face referire


atat la spectrul activului la activele financiare
cat si la cel al pasivului contingente
operatiunilor financiare

pentru a face referire la


toate operatiunile
financiare in moneda
nationala

pentru a face referire la


toate operatiunile
financiare in moneda
european

360 Compensarea
consolidarea conturilor
operatiunilor cu active financiare
financiare ale unui
anumit grup de unitati
institutionale in
contraparte cu pasive ale
aceluias grup se
numeste:
361 Contractele
depozite
standardizate,
nenegociabile, oferite de
debitori si care permit
retragerea ulterioara de
catre creditor a sumei, se
numesc:

simetria creantelor si
pasivelor financiare

titluri de natura datoriei plasamente private

[varianta lipsa]

362 Emiterea de titluri de


natura datoriei pentru
care platile aferente
cuponului sau
principalului sunt
garantate de active
specificate sau de fluxuri
viitoare de venituri
constituie:
363 DST se definesc ca:

securitizarea titlurilor de titluri de natura


natura datoriei
datoriilor cu rata a
dobanzii fixe

[varianta lipsa]

achizitii nete de titluri de [varianta lipsa]


natura datoriei

titluri de natura
datoriilor cu rata a
dobanzii variabile

active de rezerva
un set de norme
internationale create de financiare contabile
Fondul Monetar
International pentru a
suplimenta activele de
rezerva existente

operatiune financiara in [varianta lipsa]


contraparte

364 Care dintre urmatoarele


caracteristici se aplica
titlurilor de natura
datoriei:

o data de rascumparare
sau scadenta, la care
trebuie efectuata plata
finala programata
contractual a
principalului
operatiunile cu credite

365 Calitatea de a fi
negociabile se aplica
urmatoarelor operatiuni
financiare:
366 Activele sau pasivele
titluri de natura datoriei
financiare care rezulta
din detinerea proprietatii
asupra unor active
imobile (terenuri,
constructii), de catre
nerezidenti se clasifica:
367 Proprietatea asupra unor certificate de depozit
titluri de valoare cotate
in alte economii sunt
definite ca:
368 Participatiile in
actiuni cotate
societatile in comandita
pe actiuni subscrise de
catre asociatii
comanditati se
incadreaza in categoria:

pretul de emitere, cel de nu fac obiectul atribuirii [varianta lipsa]


rascumparare si rata
de rating de catre
cuponului nu pot fi
agentiile consacrate
exprimate decat in
moneda nationala

operatiunile cu titluri de ambele tipuri de


[varianta lipsa]
natura datoriilor
operatiuni (cu credite, cu
titluri)

active financiare de tip


credit

alte participatii

[varianta lipsa]

participatii

active financiare de tip


credit

[varianta lipsa]

actiuni necotate

alte participatii

[varianta lipsa]

369 Instrumentele financiare


corelate cu un
instrument financiar
specificat sau cu un
indice prin intermediul
carora, pe pietele
financiare, se pot
tranzactiona in contul lor
riscuri financiare
specifice, se numesc:
370 Acordurile contractuale
ntre dou pr i care
convin s schimbe, n
cursul unei perioade de
timp i conform unor
reguli prestabilite, fluxuri
de pl i aferente unor
valori fictive convenite
ale principalului se
numesc

instrumente financiare
derivate

instrumente financiare
de tip provizion

contracte la termen de
tip forward

acorduri contractuale de instrumente derivate de toate cele variantele de


tip <swap>
credit
la a-c

scadenta cu termen lung scadenta initiala

scadenta cu termen
mediu

societi nefinanciare
private naionale

toate variantele de la a,
b si c

371 Perioada de la data


scadenta restanta
emiterii pn la data
pl ii finale programate a
activelor sau pasivelor
financiare este:
372 Sectorul societ ilor
societi nefinanciare
nefinanciare este
publice
subdivizat n
urmtoarele
subsectoare:

instrumente financiare
de tip garantie

societi nefinanciare
sub control strin

instrumentele financiare
de la literele b i c

373 Cu excepia
societi financiare
subsectorului banca
publice
central, fiecare
subsector este divizat n:
374 Subsectorul S.122,
Societati care accepta
depozite, exclusiv banca
centrala, nu cuprinde:

societi financiare
private naionale

sediile sociale care


institutiile fara scop
supravegheaza si
lucrativ dotate cu
gestioneaza alte unitati personalitate juridica si
ale unui grup constituit care deservesc societati
in mod predominant din care accepta depozite,
societati care accepta
dar care nu exercita nicio
depozite, exclusive banca activitate de
centrala, dar care nu
intermediere financiara
sunt societati care
accepta depozite
375 Care din subdiviziunile
administratia centrala
administratiile statelor
urmatoare nu fac parte (exclusiv fondurile de
federale (exclusiv
din Sectorul
securitate nationala)
fondurile de securitate
administraiei publice:
nationala)
376 Sectorul societatilor
beneficiari de pensii
societati care accepta
financiare nu cuprinde :
depozite, exclusiv banca
centrala
377 Sectorul gospodariilor
varianrtele de la lit b) si beneficiari de venituri
populatiei cuprinde
d)
din proprietate,
urmatoarele
beneficiari de pensii i
subsectoare:
beneficiari de alte
venituri din transferuri

societi financiare sub


control strin

toate variantele de la a,
b si c

toate variantele de la a,
b si d

institutiile care
gestioneaza bani
electronici si care nu au
ca activitate principala
intermedierea financiara

fondurile de pensii

administratiile de
securitate sociala

banca centrala

societati de asigurare si
fonduri de pensii

institutii de plata

angajatori si lucratori
proprii precum i
angajati

378 Care dintre urmatorii


intermediari financiari
sunt clasati in
subsectorul S.121:

societatile de emisiuni de varianrtele de la lit c) si


titluri
d)

banca centrala nationala,


inclusiv atunci cand
aceasta participa la
Sistemul European al
Bancilor Centrale

organismele monetare
centrale, in special cele
publice, care tin o
contabilitate completa si
se bucura de o
autonomie de decizie in
raport cu administratia
centrala
nici unul din cele
prevzute la literele a-c

379 Ce tip de leasing nu se


aplica in cazul resurselor
naturale:
380 Contractul de
achizitionare cu plata in
rate este un tip de
leasing:
381 Pensiile furnizate
beneficiarilor pot avea
urmatoarele forme:
382 Unitatile institutionale
incluse in sectorul
societatilor financiare
sunt urmatoarele:

leasingul financiar

leasingul operational

leasingul de resurse

operational

de resurse

financiar

nici unul din cele


prevzute la literele a-c

sisteme de pensii de
asigurari sociale

asistenta sociala

polite de asigurare
individuala de viata

toate celelalte variante


prevzute la literele a-c

societatile cu capital
privat si de stat care sunt
producatori de piata si a
caror functie principala
consta in producerea de
bunuri si servicii
nefinanciare

societatile cu capital
privat sau public a caror
functie principala consta
in furnizarea de servicii
de intermediere
financiara si/sau in
exercitarea de activitati
financiare auxiliare

societatile cooperatiste toate celelalte variante


si asociatiile dotate cu
prevzute la literele a-c
personalitate juridica si
care sunt producatori de
piata, a caror functie
principala consta in
producerea de de bunuri
si servicii nefinanciare

383 Sectorul societati


institutiile fara scop
financiare S.12 cuprinde: lucrativ care sunt
controlate de catre de
administratiile statelor
federale

toate societatile si
toate celelalte variante
cvasisocietatile
prevzute la literele a-c
nefinanciare controlate
de unitatile institutionale
nerezidente

384 Sectorul societatilor


financiare cuprinde
urmatoarele
subsectoare:

unitatile institutionale
dotate cu personalitate
juridica, care sunt
producatori de piata si a
caror activitate
principala consta in
producerea de servicii
financiare
banca centrala, societati banca centrala, societati
care accepta depozite, care accepta depozite,
fonduri de piata
fonduri de piata
monetara, beneficiari de monetara, fonduri de
pensii, auxiliari
pensii, auxiliari
intermediari, societati de intermediari, societati de
asigurare, etc
asigurare, etc

banca centrala, societati nici una din variantele


care accepta depozite, prevzute la literele a-c
fonduri de piata
monetara, beneficiari de
alte venituri din
transferuri , auxiliari
intermediari, societati de
asigurare, etc

385 Leasingul de resurse


este:

un acord prin care


proprietarul unei resurse
naturale o pune la
dispozitia locatarului, in
schimbul unei plati
inregistrata drept renta

un acord prin care


proprietarul unei resurse
naturale o pune la
dispozitia locatarului, in
schimbul unei plati
inregistrata drept chirie

nici una din variantele


prevzute la literele a-c

386 In cadrul unui leasingul


operational:

Activul nu ramane in
bilantul locatorului

Activul ramane in
bilantul locatorului

un acord prin care


proprietarul unei resurse
naturale o pune la
dispozitia locatarului, in
schimbul unei plati
inregistrata drept
dobanda
Pasivul ramane ramane
in bilantul locatarului

nici una din variantele


prevzute la literele a-c

387 Parteneriatele public


privat PPP sunt:

contracte pe termen
lung intre doua unitati,
prin care o unitate
dobandeste sau produce
un activ sau o serie de
active, il exploateaza
pentru o perioada si
ulterior transfera activul
unei alte unitati

contracte pe termen
scurt intre doua unitati,
prin care o unitate
dobandeste sau produce
un activ sau o serie de
active, il exploateaza
pentru o perioada si
ulterior transfera activul
unei alte unitati

contracte pe termen
nici una din variantele
lung intre doua unitati, prevzute la literele a-c
prin care o unitate
dobandeste sau produce
un activ sau o serie de
active, il exploateaza
pentru o perioada si nu
va transfera activul unei
alte unitati

388 Contractele de
se inregistreaza ca active
concesionare de servicii: atunci cand nu sunt
transferabile sau nu se
poate realiza nicio
valoare din transferul lor

nu se inregistreaza ca
active atunci cand sunt
transferabile sau nu se
poate realiza nicio
valoare din transferul lor

nu se inregistreaza ca
nici una din variantele
active atunci cand nu
prevzute la literele a-c
sunt transferabile sau nu
se poate realiza nicio
valoare din transferul lor

389 Leasingurile operationale pot include toate tipurile


comercializabile:
de contracte de
inchiriere si de leasing
operational

nu pot include toate


tipurile de contracte de
inchiriere si de leasing
operational

390 Pensiile de asigurari


sociale sunt:

pot include toate tipurile


de contracte de
inchiriere, de leasing
operational si leasing
financiar
prestatii pe care
prestatii pe care
prestatii pe care
beneficiarii le primesc
beneficiarii le primesc
beneficiarii le primesc
cand ies la pensie, de
cand ies la pensie, de
cand ies la pensie, de
obicei in temeiul unor
obicei in temeiul unor
obicei in temeiul unor
dispozitii juridice sau
dispozitii juridice sau
dispozitii juridice sau
contractuale prestabilite contractuale prestabilite contractuale prestabilite
si in general sub forma si in general sub forma si in general sub forma
unei rente negarantate unei rente viagere
unei rente garantate

nici una din variantele


prevzute la literele a-c

nici una din variantele


prevzute la literele a-c

391 Sistemele de pensii de


securitate sociala sunt:

392 Un sistem de prestatii


predefinite este:

393 Riscul unui sistem de


prestatii predefinite in
ceea ce priveste
furnizarea unui venit
adecvat la pensie este
suportat de:
394 Sistemele fictive de
cotizatii predefinite si
sistemele hibride sunt
clasificate ca:

Sisteme de asigurari
contractuale ale caror
beneficiari, in calitate de
participanti la un sistem
de asigurari sociale, nu
sunt obligati de
administratiile publice sa
se asigure impotriva
batranetii si a altor
riscuri legate de
batranete
Un sistem de pensii in
care prestatiile de platit
salariatului dupa
pensionare se calculeaza
prin utilizarea unei
formule, fie separat, fie
in combinatie cu o suma
minima negarantata de
platit

Sisteme de asigurari
contractuale ale caror
beneficiari, in calitate de
participanti la un sistem
de asigurari sociale, sunt
obligati de
administratiile publice sa
se asigure impotriva
batranetii si a altor
riscuri legate de
batranete
Un sistem de pensii in
care prestatiile de platit
salariatului dupa
pensionare se calculeaza
prin utilizarea unei
formule, fie separat, fie
in combinatie cu o suma
minima garantata de
platit

Sisteme de asigurari
nici una din variantele
contractuale ale caror
prevzute la literele a-c
beneficiari, in calitate de
participanti la un sistem
de asigurari sociale, sunt
obligati de societatile
financiare sa se asigure
impotriva batranetii si a
altor riscuri legate de
batranete

Un sistem de pensii in
nici una din variantele
care prestatiile de platit prevzute la literele a-c
de catre salariat dupa
pensionare se calculeaza
prin utilizarea unei
formule, fie separat, fie
in combinatie cu o suma
minima garantata de
platit

angajator sau o unitate


care actioneaza in
numele

angajator sau o institutie angajat sau o unitate


de credit
care actioneaza in
numele

toate variantele
prevzute la literele a-c

Sisteme de prestatii
predefinite

Sisteme de cotizatii
predefinite

toate variantele
prevzute la literele a-c

Sisteme de cotizatii
facultative

395 Drepturile de pensie


sunt prezentate in
acumulate in temeiul
conturile nefinanciare
securitatii sociale:
396 Remunerarea angajatilor salarii
este compusa din:

sunt prezentate in
conturile nationale de
baza
indemnizatii

nu sunt prezentate in
conturile nationale de
baza
cotizatiile sociale in
sarcina angajatorului

nici una din variantele


prevzute la literele a-c

toate variantele
prevzute la literele a, b
si c
397 Salariile si indemnizatiile Salarii si indemnizatii de Plata zilelor de vacanta Imprumuturi acordate
Alocatii pecuniare pentru
in natura includ
baza
pentru sarbatori oficiale angajatilor la dobanzi
locuinta, platite
urmatoarele tipuri de
sau concediu anual
reduse
angajatilor de catre
remunerare:
angajator
398 Cotizatiile sociale in
cotizatii sociale platite de cotizatii sociale platite de cotizatii sociale platite de nici una din variantele
sarcina angajatorilor
catre angajatori catre
catre angajati catre
catre angajatori catre
prevzute la literele a-c
sunt:
sisteme de securitate
sisteme de securitate
sisteme de securitate
sociala sau alte sisteme sociala sau alte sisteme sociala facultative sau
de asigurari sociale
de asigurari sociale
alte sisteme de asigurari
aferente incadrarii in
aferente incadrarii in
sociale aferente
munca pentru a asigura munca pentru a asigura incadrarii in munca
prestatii sociale pentru prestatii sociale pentru pentru a asigura prestatii
angajatii lor
angajatorii lor
sociale pentru angajatii
lor

399 O taxa de tip TVA este:

Un impozit pe bunuri si
servicii colectat in etape
de intreprinderi si care in
cele din urma este
suportat partial de
cumparatorul final

Un impozit pe bunuri si
servicii colectat in etape
de intreprinderi si care in
cele din urma este
suportat integral de
cumparatorul final

Un impozit pe bunuri si nici una din variantele


servicii colectat integral prevzute la literele a-c
de intreprinderi si care in
cele din urma este
suportat integral de
cumparatorul final

400 Subventiile sunt:

401 Veniturile din


proprietate sunt
clasificate dupa cum
urmeaza:

402 Dobanzile sunt:

403 Impozitele pe venit


includ:

Plati curente fara


contraparte pe care
administratiile publice
sau institutiile Uniunii
Europene le efectueaza
catre producatorii
rezidenti
Dobanzi, venituri
distribuite ale societatii,
beneficii reinvestite din
investitii straine, alte
venituri din investitii

Plati curente fara


contraparte pe care
societatile comerciale
sau institutiile Uniunii
Europene le efectueaza
catre producatorii
rezidenti
Dobanzi, venituri
nedistribuite ale
societatii, beneficii
reinvestite din investitii
straine, alte venituri din
investitii
Veniturile din
Veniturile din
proprietate de primit de proprietate de primit de
catre proprietarii
catre proprietarii
activelor nefinanciare
activelor financiare
pentru punerea acestora pentru punerea acestora
la dispozitia unei alte
la dispozitia unei alte
unitati institutionale
unitati institutionale

Plati curente fara


contraparte pe care
administratiile publice
sau institutiile Uniunii
Europene le efectueaza
catre producatorii
nerezidenti
Dobanzi, venituri
distribuite ale societatii,
beneficii reinvestite din
investitii straine,
subventii

Impozitele pe venitul
persoanelor fizice,
impozitele pe venitul sau
profitul societatilor,
impozitele pe terenuri,
taxele asupra castigurilor
din loterii sau jocuri de
noroc

Impozitele pe venitul
persoanelor fizice,
impozitele pe venitul sau
profitul societatilor,
impozitele pe castigurile
din detinere, taxele
judiciare

nici una din variantele


prevzute la literele a-c

nici una din variantele


prevzute la literele a-c

Veniturile din
nici una din variantele
proprietate de platit de prevzute la literele a-c
catre proprietarii
activelor financiare
pentru punerea acestora
la dispozitia unei alte
unitati institutionale

Impozitele pe venitul
toate variantele
persoanelor fizice,
prevzute la literele a-c
impozitele pe venitul sau
profitul societatilor,
impozitele pe castigurile
din detinere, taxele
asupra castigurilor din
loterii sau jocuri de
noroc

404 Prestatiile sociale, altele


decat transferurile
sociale in natura, sunt
compuse din:

405 Indemnizatiile de
asigurare generale,
daunele sunt:

406 Transferurile de capital


includ :

Prestatii de securitate
sociala in bani, alte
prestatii de asigurari
sociale, prestatii de
asistenta sociala in bani

Prestatii de securitate
sociala in natura, alte
prestatii de asigurari
sociale, prestatii de
asistenta sociala in bani

Prestatii de securitate
sociala in bani, alte
prestatii de asigurari
sociale, prestatii de
asistenta sociala in bani,
prime nete de asigurare
generala
Solicitarile de daune care Solicitarile de daune care Solicitarile de daune care
trebuie onorate in
trebuie onorate in
trebuie onorate in
temeiul unor contracte temeiul unor contracte temeiul unor contracte
de asigurari generale,
de asigurari generale,
de asigurari generale,
adica sumele pe care
adica sumele pe care
adica sumele pe care
societatile de asigurari societatile de asigurari societatile de asigurari
sunt obligate sa le
sunt obligate sa le
sunt obligate sa le
primeasca pentru
plateasca pentru
plateasca persoanelor
compensarea
compensarea
neasigurate pentru
vatamarilor sau
vatamarilor sau
compensarea
pagubelor suferite de
pagubelor suferite de
vatamarilor sau
persoane sau de bunuri persoane sau de bunuri pagubelor suferite de
persoane sau de bunuri
Impozitele pe capital,
Impozitele pe capital,
Impozitele pe capital,
impozitele pe salarii,
ajutoarele pentru
impozite pe operatiuni
ajutoarele pentru
investitii si alte
internationale,
investitii si alte
transferuri de capital
ajutoarele pentru
transferuri de capital
investitii si alte
transferuri de capital

toate variantele
prevzute la literele a-c

toate variantele
prevzute la literele a-c

toate variantele
prevzute la literele a-c

407 Operatiunile financiare


sunt :

408 Din categoria activelor


financiare fac parte :

409 Soldul contabil al


contului financiar este
teoretic :
410 Compensarea este :

Operatiuni cu active si
pasive financiare si
nefinanciare care se
desfasoara intre unitati
institutionale rezidente,
precum si intre acestea si
unitati institutionale
nerezidente
Aur monetar, numerar si
depozite, titluri de
natura datoriei, credite,
participatii si actiuni ale
fondurilor de investitii,
sisteme de asigurari, de
pensii si scheme de
garantii standardizate,
instrumente financiare
derivate, alte conturi de
primit/de platit
Mai mare decat soldul
contului de capital

Operatiuni cu active si
pasive financiare care se
desfasoara intre unitati
institutionale
nerezidente, precum si
intre acestea si unitati
institutionale rezidente

Operatiuni cu active si
toate variantele
pasive financiare care se prevzute la literele a-c
desfasoara intre unitati
institutionale rezidente,
precum si intre acestea si
unitati institutionale
nerezidente

Aur monetar, numerar si


depozite, titluri de
natura datoriei, credite,
participatii si actiuni ale
fondurilor de investitii,
sisteme de asigurari, de
pensii si scheme de
garantii standardizate,
instrumente financiare
derivate, subventii

toate variantele
prevzute la literele a-c

toate variantele
prevzute la literele a-c

Consolidarea la nivelul
economiei totale prin
care inregistrarile
contabile de pe ambele
parti ale contului pentru
aceeasi operatiune sunt
compensate una in
raport cu cealalta

Consolidarea la nivelul
unei singure unitati
institutionale prin care
inregistrarile contabile
de pe ambele parti ale
contului pentru aceeasi
operatiune sunt
compensate una in
raport cu cealalta

Consolidarea la nivelul toate variantele


economiei totale prin
prevzute la literele a-c
care inregistrarile
contabile de pe ambele
parti ale contului pentru
aceeasi operatiune nu
sunt compensate una in
raport cu cealalta

Aur monetar, numerar si


depozite, titluri de
natura datoriei, credite,
participatii si actiuni ale
fondurilor de investitii,
sisteme de asigurari, de
pensii si scheme de
garantii standardizate,
accize si impozite pe
consum, alte conturi de
primit/de platit
Identic cu cel al contului Mai mic decat soldul
de capital
contului de capital

411 Operatiunile financiare si Se inregistreaza in acelasi Se inregistreaza anual


operatiunile in
moment
contraparte ale acestora
:
412 Numerarul nu include : Bancnotele si monedele Bancnotele si monedele
emise de autoritatile
emise de autoritatile
monetare rezidente ca monetare nerezidente ca
moneda nationala in
moneda straina in
circulatie detinuta de
circulatie detinuta de
catre rezinenti si
catre rezinenti
nerezidenti
413 In categoria alte depozite Depozite de economii,
Depozite la termen, care
nu se includ:
carnete de economii,
sunt depozite
certificate de economii nedisponibile imediat,
nenengociabile
dar de care se poate
dispune la o scadenta
convenita
414 Operatiunile cu titluri de titluri de natura datoriei titluri de natura datoriei
natura datoriei publice pe termen scurt si titluri pe termen scurt si titluri
sunt impartite in functie de natura datoriei pe
de natura datoriei pe
de scadenta initiala in:
termen mediu
termen lung
415 Categoria creditelor nu Creantele financiare ale Imprumuturile platite ca,
include:
angajatilor, rezultate din garantie pentru
participarea acestora la indeplinirea unor
profitul societatii
obligatii
416 Participatia este:

Se inregistreaza
semestrial

Nu se inregistreaz

Bancnotele si monedele toate variantele


care nu sunt in circulatie prevzute la literele a-c

Depozite in moneda
straina in cadrul unor
acorduri swap

toate variantele
prevzute la literele a-c

toate variantele
prevzute la literele a-c

toate variantele
prevzute la literele a-c

toate variantele
prevzute la literele a-c

titluri de natura datoriei


pe termen mediu si
titluri de natura datoriei
pe termen lung
Activele sau pasivele
financiare care rezulta
din detinerea proprietatii
asupra unor active
imobile
Un activ financiar care
Un pasiv financiar care Un activ financiar care
este o creanta asupra
este o creanta asupra
este o creanta asupra
valorii reziduale a unei valorii reziduale a unei valorii reziduale a unei
societati, dupa ce toate societati, dupa ce toate societati, dupa ce toate
celelalte creante au fost celelalte creante au fost celelalte creante nu au
platite
platite
fost platite

417 Provizioanele tehnice de Creante financiare pe


asigurari generale sunt: care titularii de polite de
asigurari generale le au
asupra societatilor de
asigurari in ceea ce
priveste primele incasate
si indemnizatiile de platit
418 Instrumentele financiare Swapurile pe aur
derivate nu includ:

419 Creditele comerciale si


avansurile, in functie de
scadenta, pot fi impartite
in:
420 Contul de alocare
primara a veniturilor face
parte din:
421 Care din utilizarile de mai
jos nu sunt aferente
contului de exploatare?
422 Care dintre resursele
enumerate mai jos nu
sunt aferente contului de
alocare primara a
venituilor?
423 Prestatiile de securitate
sociala in bani se
intregistreaza in:
424 Venitul disponil brut si
net este resursa pentru :

Creante financiare pe
care titularii de polite de
asigurari generale le au
asupra societatilor de
asigurari in ceea ce
priveste primele
neincasate si
indemnizatiile de platit
Swapurile pe valuta

Creante financiare pe
nici una din variantele
care titularii de polite de prevzute la literele a-c
asigurari generale le au
asupra societatilor de
asigurari in ceea ce
priveste primele incasate
si indemnizatiile platite

Instrumentele suport pe
care se bazeaza
instrumentul financiar
derivat
Pe termen scurt, mediu, Pe termen scurt, pe
lung si avansuri
termen mediu si avansuri

nici una din variantele


prevzute la literele a-c

nici una din variantele


prevzute la literele a-c

contul de productie

contul de distribuire
primara venitului

contul de distribuire
secundara venitului

contul de redistribuire a
venitului in natura

salarii brute si
indemnizatii brute

dobanzi

cotizatii sociale in sarcina excedentul brut de


angajatorilor
exploatare

alte impozite pe
productie

venituri din proprietate

excedentul net de
exploatare

contului de exploatare

contul de productie

contul de redistribuire a contul de distribuire


venitului in natura
secundara a venitului

contul de utilizare a
venitului disponibil
ajustat

Pe termen scurt, pe
termen lung si avansuri

contul de redistribuire a contul de utilizare a


venitului in natura
venitului disponibil

excedentul brut de
exploatare

toate cele prevzute la


literele a c

425 Economia bruta si neta


se inregistreaza in :

contul de capital

426 Contul de distribuire


primara a venitului,
contul de distribuire
secundara a venitului,
contul de redistribuire a
venitului in natura si
contul de utilizare a
venitului, formeaza:
427 Conturile operatiunilor
de acumulare cuprind:
428 In cadrul contului
variatiilor valorii nete
datorate economiei si
transferurilor de capital,
economia neta face
parte din categoria:
429 In cadrul contului
achizitiilor de active
nefinanciare
urmatoarele elemente
sunt variatii ale activelor:

contul de productie

contul de exploatare

contul de utilizare a
contul financiar
venitului disponibil
ajustat
contul de redistribuire a conturi ale operatiunilor conturile de distribuire si
venitului in natura
de capital
de utilizare a venitului

contul altor modificari de cele prevzute la literele contul financiar


active
a, c i d
variatii ale pasivelor si
resurselor
variatii ale activelor
valorii nete

contul de capital

toate cele prevzute la


literele a c

variatii ale valorii nete


datorate economiei si
transferurilor de capital

ajustarea pentru variatia consumul de capital fix


dreptului de pensie

venitul disponibil ajustat


net

titluri de natura datoriei credite

toate cele prevzute la


literele a c

430 In cadrul contului


numerar si depozite
financiar care dintre
urmatoarele elemente
reprezinta atat variatii
ale activelor cat si variatii
ale pasivelor si valorii
nete:

431 Contul de reevaluare


contul altor modificari de conturilor de patrimoniu conturi financiare
face parte din categoria : active

conturi de capital

432 Secvena conturilor de contul de deschidere


contul de variatie a
patrimoniu se
patrimoniului
descompune n:
433 Drepturile speciale de
statele membre ale zonei Banca Mondial
tragere (DST) sunt active Euro
de rezerv internaionale
create de:

contul de inchidere

toate cele prevzute la


literele ac

Fondul Monetar
Internaional

statele membre ale


Fondului Monetar
Internaional

434 Aurul monetar


reprezint:

lingourile de aur deinute monedele de aur emise


de rezideni
de banca central

435 Comisioanele asociate


mprumuturilor de aur
monetar reprezint:
436 Creditele sunt
instrumente financiare:
437 Nu fac parte din
categoria creditelor:

dobnzi

rente

lingourile de aur deinute un activ financiar


de rezideni i de
nerezideni
dividende
chirii

negociabile

derivate

nenegociabile

nestandardizate

creanele financiare ale


angajailor, rezultate din
participarea acestora la
profitul societii

garaniile la depozite pe
post de creane
financiare ale societilor
de reasigurare asupra
societilor cedente

438 In cazul carui tip de


leasing are loc
schimbarea proprietatii
economice asupra
activului:

leasingul financiar

activele i pasivele
creditele revolving
financiare care rezult
din deinerea proprietii
asupra unor active
imobile, cum ar fi
terenuri sau construcii,
de ctre nerezideni
leasingul operational
leasingul de resurse

contractele de cesionare
a serviciilor

439 Care din urmatoarele


leasingul financiar
tipuri de contracte nu
reprezinta leasing de
active nefinanciare:
440 Responsabilitatea de a leasingul financiar
efectua orice reparatie
sau intretinere necesara
activului revine
proprietarului economic
in cazul:
441 Pl ile datorate n cadrul impozite
unui leasing de resurse
sunt nregistrate drept:
442 Care din afirmatiile
urmatoare este
adevarata, in cazul
leasingului de resurse:
443 Reducerea valorii unei
resurse naturale se
inregistreaza ca:
444 Cazul clasic al unui activ
care face obiectul unui
leasing de resurse este :
445 Leasingurile operationale
se efectueaza adesea
pentru:

leasingul operational

leasingul de resurse

contractele de cesionare
a serviciilor

leasingul operational

leasingul de resurse

contractelor de
cesionare a serviciilor

taxe

rente

chirii

activul resursa ramane in activul resursa ramane in


bilantul locatorului, fiind bilantul locatorului chiar
utilizat de acesta
daca este utilizat de
locatar
consum de capital fix
disparitie economica a
activelor neproduse

activul resursa se
inregistreaza in bilantul
locatarului, fiind utilizat
de acesta
pierdere

activul resursa se
inregistreaza in bilantul
locatarului, fiind utilizat
de locator
amortizare

vehiculul

macaraua

terenul

sonda de foraj

resursele minerale

sondele de foraj

spectrul de frecvente
radio

terenuri

446 In cazul leasingului


proprietarul economic
financiar cel care suport
riscurile de exploatare i
prime te beneficiile
economice care rezult
din utilizarea activului
ntr-o activitate de
produc ie, este:
447 Activitatile si functiile
principale ale
producatorului nonpiata
public care apartine
sectorului administratii
publice sunt :

productia de bunuri si
servicii de piata si de
bunuri si servicii pentru
consumul propriu

locatorul

proprietarul legal

productia si furnizarea
productia de bunuri si
de bunuri si servicii
servicii nefinanciare de
nonpiata destinate
piata
consumului individual si
colectiv; efectuarea
operatiunilor de
redistribuire a venitului si
a avutiei nationale
448 Activitatile si functiile
productia de bunuri si
consum; productia si
intermediere financiare,
principale ale sectorului servicii nefinanciare de furnizarea de bunuri si inclusiv asigurare;
Societati financiare sunt: piata
servicii nonpiata pentru activitati financiare
consum individual
auxiliare
449 Sectorul societati
unitatile institutionale
societatile cu capital
producatori nonpiata
nefinanciare cuprinde: dotate cu personalitate privat si de stat care sunt publici care sunt dotati
juridica, care sunt
producatori nonpiata, a cu personalitate juridica,
producatori de piata si a caror functie principala a caror functie principala
caror activitate
consta in producerea de consta in producerea de
principala consta in
bunuri si servicii
bunuri si servicii
producerea de bunuri si nefinanciare
nefinanciare
servicii nefinanciare;
acopera si
cvasisocietatile
nefinanciare

nici unul dintre acestia

productia si furnizarea
de bunuri si servicii
nonpiata pentru consum
individual

productia de bunuri si
servicii nefinanciare de
piata

societatile cooperatiste
dotate cu personalitate
juridica, a caror functie
principala consta in
producerea de bunuri si
servicii nefinanciare

450 Care categorie de unitati


institutionale enumerate
mai jos apartin
Sectorului de societati
nefinanciare:

producatori publici care


sunt dotati cu
personalitate juridica,
sunt producatori de piata
si a caror functie
principala consta in
producerea de bunuri si
servicii nefinanciare
451 Subsectorul societati
toate filiale societatilor
nefinanciare sub control nerezidente
strain contine:

institutiile fara scop


lucrativ, dotate cu
personalitate juridica,
care exercita activitati de
intermediere financiara

sediile centrale ce
controleaza un grup de
societati care exercita
activitati de intermediere
financiara

toate societatile
controlate de o unitate
institutionala
nerezidenta care nu este
ea insasi o societate

toate stabilimentale sau toate variantele


alte agentii,
neconstituite in societati,
de societati nerezidente
sau producatori
neconstituiti in societati
care sunt unitati
rezidente fictive

452 Societatile financiare


cuprind:

unitatile institutionale
dotate cu personalitate
juridica, care sunt
producatori piata si a
caror activitate
principala consta in
producerea de servicii
financiare
activitatea prin care
activele si pasivele
intermediarilor financiari
sunt regrupate

producatori nonpiata
publici care sunt dotati
cu personalitate juridica,
si a caror functie
principala consta in
producerea de bunuri si
servicii financiare

unitatile institutionale
dotate cu personalitate
juridica, care sunt
producatori nonpiata si a
caror activitate
principala consta in
producerea de servicii
financiare
453 Intermedierea financiara activitatea prin care o
este:
unitate transforma
activele si pasive
financiare

producatori nonpiata
publici care sunt dotati
cu personalitate juridica,
a caror functie principala
consta in producerea de
bunuri si servicii
nefinanciare

sediile centrale ce
controleaza un grup de
societati care exercita
activitati auxiliare

acvtivitatea prin care se activitatea prin care o


furnizeaza servicii
unitate institutionala
financiare
achizitioneaza active
financiare si contacteaza
pasivele pe cont propriu,
angajandu-se in
operatiuni financiare de
piata

454 Care categorie de unitati


institutionale enumerate
mai jos nu apartin
Sectorului de societati
financiare:

455 Activitatile financiare


auxiliare cuprind:

societatile cu capital
privat sau public a caror
functie principala consta
in furnizarea de servicii
de intermediere
financiara si/sau in
exercitarea de activitati
financiare auxiliare

producatorii publici
dotati cu personalitate
juridica si a caror functie
principala consta in
furnizarea de servicii de
intermediere financiar
si/sau in exercitarea de
activitati financiare
auxiliare
activitatile auxiliare de activitatile auxiliare de activitatile auxiliare de
efectuare a operatiunilor transformare a activelor efectuare a operatiunilor
cu active si pasive
si pasivelor
cu active si pasive
financiare
financiare si de
transformare sau
regrupare de fonduri
sectorului societati
sectorului societati
sectorului de auxiliari
nefinanciare
financiare
financiari

456 Societatile holding, in


cazul in care rolul
principal este detinerea
activelor unui grup de
societati filiale apartin:
457 Subdivizarea
fonduri de piata
subsectoarelor
monetara
societatilor financiare in
societati financiare
publice, private nationale
si sub control strain nu
se aplica la:

producatori publici care


sunt dotati cu
personalitate juridica, a
caror functie principala
consta in producerea de
bunuri si servicii
nefinanciare

auxiliari financiari

banca centrala

societatile holding, in
cazul in care rolul
principal este detinerea
activelor unui grup de
societati filiale

activitatile auxiliare de
regrupare a activelor si
pasivelor financiare

sectorului de societati de
asigurare

societati de asigurare

458 Banca centrala ca


subsector al societatii
financiare grupeaza:

toate societatile si
cvasisociatile financiare a
caror functie principala
consta in emiterea de
moneda, in mentinerea
valorii sale interne si
externe si in
administrarea unei parti
sau a totalitatii
rezervelor de schimb
valutare ale tarii.
459 Subsectorul care accepta cooperativele de credite
depozite, exclusiv banca bancar, casele de ajutor
centrala nu cuprinde:
reciproc

toate organismele
monetare centrale, care
tin o contabilitate
completa si se bucura de
o autonomie de decizie
in raport cu administratia
centrala.

toate organismele si
agentiile care au sarcina
de a reglementa sau
controla societatile
financiare sau pietele
financiare.

toate organismele
monetare centrale care
au ca activitate
principala intermedierea
financiara

bancile specializate

institutiile care
gestioneaza bani
electronici si care au
activitate principala
intermedierea financiara

460 Organismele de
plasament colectiv sunt
incluse in subsectorul:
461 Fondurile de piata
monetara nu cuprind:

fonduri de piata
monetara

alti intermediari
financiari

societati de asigurare

institutiile care
gestioneaza bani
electronici si care nu au
ca activitate principala
intermedierea financiara
.
institutii financiare
captive

fondurile de investitii,
inclusiv fondurile
comune de plasament

institutiile fara scop


lucrativ, dotate cu
personalitate juridica si
care deservesc fonduri
de piata monetara, dar
care nu exercita nici o
activitate de
intermediere financara

organismele de
plasament

fondurile de investitii ale


caroro actiuni sau unitati
sunt substitut pentru
depozite

462 Activitatea fondurilor de


investitii, altele decat
fondurile de piata
monetara consta in :

emiterea de actiuni sau emiterea de actiuni sau


unitati ale fondurilor de unitati ale fondurilor de
investitii care nu sunt
investitii care reprezinta
substitut pentru depozite un substitut pentru
si efectuarea, pe cont
depozite si efectuarea,
propriu, de investitii in pe cont propriu, de
principal in active
investitii in principal in
financiare, altele decat active financiare, altele
active financiare pe
decat active financiare
termen scurt, si in active pe termen scurt, si in
nefinanciare
active nefinanciare
463 Subsectorul fondurilor de fondurile de pensii care sediile sociale care
investitii, altele decat
apartin fondurilor de
supravegheaza si
fondurile de piata
pensii
gestioneaza un grup
monetara nu cuprinde:
constituit in mod
predominant din fonduri
de investitii, altele decat
fondurile de piata
monetara, dar care nu
sunt, ele insele, fonduri
de investitii
464 Brokeri in valori
subsectorului alti
fondurilor de investitii,
mobiliare si produse
intermediari financiari, altele decat fondurile de
financiare derivate
exclusiv societatile de
piata monetara
constituie subdiviziune a: asigurare si fondurile de
pensii

furnizarea de servicii de
intermediere financiara
prin subscriere de
angajamente sub forma
de bani, depozite sau
titluri de participare

efectuarea, pe cont
propriu, de investitii in
principal in active
financiare, altele decat
active financiare pe
termen scurt, si in active
nefinanciare

fondurile cu scop special toate variantele


ale administratiilor
publice, denumite
fonduri suverane de
investitii

subsectorului fonduri de subsectorului societati


piata monetara
care accepta depozite,
exclusiv banca centrala

465 Institutiile financiare


captive si alte entitati
creditoare cuprinde:

466 Subsectorul fonduri de


pensii nu cuprinde:

467 Cea mai important


prestaie de pensii a
sistemelor de asigurri
sociale este :
468 Pensiile de securitate
social sunt furnizate
beneficiarilor de ctre:

toate societatile si
cvasisocietatile
financiare care nu sunt
implicate nici in activitati
de intermediere
financiara, nici in
furnizarea de servicii
auxiliare si ale caror
active sau pasive nu
sunt, in marea lor
majoritate,
tranzactionate pe pietele
libere
toate societatile
financiare a caror functie
principala consta in
furnizarea de servicii de
intermediere financiara
rezultate din
mutualizarea riscurilor
sociale si necesitatilor
persoanelo asigurate

toate societatile si
cvasisocietatile
financiare a caror functie
principala consta in
furnizarea de servicii de
intermediere financiara
rezultate din
mutualizarea riscurilor

toate societatile si
cvasisocietatile
financiare a caror functie
principala consta in
emiterea de actiuni sau
unitati ale fondurilor de
investitii

toate societatile si
cvasisocietatile
financiare a caror functie
principala consta in
furnizarea de servicii de
intermediere financiara
rezultate din
mutualizarea riscurilor
sociale si necesitatilor
persoanelo asigurate
pensia pentru vduve i venitul dup pensionare pensia pentru
vduvi
persoanele care sufer
un accident de munc

institutiile fara scop


lucrativ dotate cu
personalitate juridica si
care deservesc fondurile
de pensii, dar care nu
exercita nici o activitate
de intermediere
financiara

pensia pentru
persoanele care sufer
un accident de munc i
nu mai pot lucra
o unitate care acioneaz angajator i
n numele administraiei administraiile publice
publice

angajator

toate societatile si
cvasisocietatile
financiare a caror functie
principala consta in
exercitarea de activitati
strans legate de
intermediere financiara,
fara a fi, ele insele,
intermediari financiari

toate cvasisocietatile
financiare a caror functie
principala consta in
furnizarea de servicii de
intermediere financiara
rezultate din
mutualizarea riscurilor
sociale si necesitatilor
persoanelor asigurate

administraiile publice

469 ntr-un sistem de cotizaii nivelul fondului acumulat nivelul fondului acumulat o sum minim
predefinite, prestaiile
prin cotizaiile pltite de prin cotizaiile pltite de garantat de pltit
sunt definite de:
salariat i de creterile de salariat
valoare rezultate din
investirea fondului

creterile de valoare
rezultate din investirea
fondului

470 n cadrul sistemului de


prestaii predefinite,
prestaiile de pltit
salariailor dup
pensionare se calculeaz
prin:
471 n cadrul sistemului de
prestaii predefinite,
riscul n ceea ce privete
furnizarea unui venit
adecvat la pensie, este
suportat de:
472 nregistrarea fluxurilor
pentru sistemele de
pensii de securitate
social se refer la:
473 Pensiile furnizate
beneficiarilor pot avea
urmtoarele forme:

utilizarea unei formule,


n combinaie cu o sum
minim garantat de
pltit

utilizarea unei formule

garantarea unei sume


minime

utilizarea unei formule,


fie separat, fie n
combinaie cu o sum
minim garantat de
pltit

angajator sau de o
unitate care acioneaz
n numele su

angajator

o unitate care acioneaz societatea de asigurare


n numele angajatorului

creterile de valoare
rezultate din investirea
fondului de pensii

prestaiile de securitate cotizaiile pltite de


cotizaiile pltite de
social
angajator i la prestaiile angajator i de salariai i
de securitate social
la prestaiile de
securitate social
asisten social
polie de asigurare
sisteme de pensii de
individual legate de
asigurri sociale,
pensii
asisten social i polie
de asigurare individual
legate de pensii

sisteme de pensii de
asigurri sociale

474 Sistemele de asigurari


de angajatori sau
sociale pot fi organizate : administraii publice

de societ i de asigur ri n uniti instituionale


n numele salariatilor
separate care s dein i
s gestioneze activele de
utilizat pentru a acoperi
i a distribui pensiile

475 nregistrarea fluxurilor


pentru sistemele de
pensii de securitate
social se refer la :
476 Alte sisteme de pensii
legate de fora de munc
sunt:

cotizaii pltite de
salariai

cotizaiile pltite de
angajator

sistemele de asigurare
contractual obligatorii
prin lege

angajatori sau de
administraiile publice,
de societi de asigurri
n numele salariailor sau
pot fi instituite uniti
instituionale separate
care s dein i s
gestioneze activele de
utilizat pentru a acoperi
i distribui pensiile

prestaiile de securitate cotizaiile pltite de


social
anagajator i de salariai
i la prestaiile de
secutitate social
sistemele de asigurare
sistemele de asigurare
sistemele de asigurare
contractual ncurajate contractual n care
contractual, fie
de administraiile publice angajatorii impun o
obligatorii prin lege, fie
condiie obligatorie
ncurajate de
pentru angajare,
administraiile publice,
participarea salariailor fie n cazurile n care
la un sistem de asigurri angajatorii impun o
sociale specificat de
condiie obligatorie
angajator pentru a se
pentru angajare,
asigura mpotriva
participarea salariailor
batrneii i a altor
la un sistem de asigurri
riscuri
sociale specificat de
angajator pentru a se
asigura mpotriva
btrneii i a altor
riscuri legate de vrst.

477 Care din urmatoarele


afirmatii se incadreaza in
categoria cotizatiilor
sociale efective in sarcina
gospodariilor :
478 Care este definitia
prestatiilor de securitate
sociala in bani :

cotizatii efective la
fondul de pensii in
sarcina gospodariilor

cotizatii suplimentare in cotizatii suplimentare la alte cotizatii sociale


sarcina gospodariilor
fondul de pensii in
imputate in sarina
altele dacat pensiile
sarcina gospodariilor
angajatorilor

Sunt prestatii de
asistenta sociala in bani,
transferuri curente de
platit catre gospodarii

Sunt prestatii de plattit


de catre angajatori in
contextul altor sisteme
de asigurari sociale

479 Transferurile sociale in


natura sunt :

prestatii sociale in bani

plati efectuate de
gospodarii

480 Primele nete de


asigurare general
daune sunt :
481 Cooperarea
internationala curenta
include :

prime platite aferente


unor polite

482 Transmferurile curente


catre IFSLSGP includ :

toate cotizatiile
voluntare ( altele decat
legatele)
transferuri in natura

483 Transferurile curente


intre gospodarii sunt :
484 Amenzile si penalitatile
sunt tratate ca :

transferuri curente

Sunt prestatii de
asigurari sociale de platit
in bani catre gospodarii
de catre administratiile
de securitate nationala

Sunt transferuri sociale


in natura care constau in
bunuri si servicii
individuale

resurse in contul de
Bunuri si servicii
redistribuire a vaniturilor individuale furnizate
in natura
direct beneficiarilor de
catre producatorii
nonpiata
prime de platit aferente transferuri curente intre transferuri curente pe
unor polite acizitionate diferite subsectoare ale care administratile
de unitati institutionale administratiilor publice publice le primesc
transferuri in bani
toate transferurile in
transferuri in natura
bani sau in natura intre
administratiile publice si
administratii publice sau
organizatii internationale
din restul lumii

cotizatiile regulate
neplatite

toate transferurile
curente
plati voluntare convenite transfer curent rezidual
extrajudiciar

toate cotizatiile
voluntare

donatiile de orice natura

transferuri in bani

transferurile curente in
bami sau in natura
transferuri in natura

alte transferuri curente


directe

485 Ajustarea variatiei


drepturilor de pensie
este inregistrata ca :
486 Impozitele pe capital
includ :

resurse in contul de
utilizare a veniturilor
sectorului gospodariilor
impozite pe vanzarea
activelor

resurse in contul exterior drepturi obligatorii


al chletuielilor primare

resurse in contul de
utilizare a cheltuielilor

impozitele pe succesiune anumite impozite pe


si alte impozite pe
succesiune
donatii intre persoane

impozite pe donatii intre


societi

487 Ajutoarele pentru


investitii sunt
inregistrate ca:

cheltuieli curente

variatii ale pasivelor in


contul curent al
administratiilor publice

variatii ale activelor

active fixe

activele deinute la un
anumit moment

operaiuni cu active
financiare

488 Ce sunt creanele


financiare :
489 Ce reprezint activele
contigente i pasivele
contigente :
490 Ce sunt operaiunile
financiare :

variatii ale pasivelor si


valorii nete cu minus in
contul de capital al
administratiilor publice
active nefinanciare
active curente
active financiare care au
circulante
n contraparte
angajamente
acorduri prin care o
active si pasive financiare situatia bunurilor din
parte efectueaz o plat
domeniul public al
sau o serie de pli ctre
statului
o alt unitate
operaiuni cu active i
operaiuni cu active
operaiuni cu active i
pasive financiare numai nefinanciare
pasive financiare ntre
ntre uniti
uniti instituionale
instituionale rezidente
rezidente precum i
uniti instituionale
nerezidente

491 n cazul n care o


operaiune financiar
este o operaiune n
moneda strin, iar
operaiunea n
contraparte nu este o
operaiune n moneda
naional, valoarea
tranzaciei este egal cu :

valoarea n moneda
naional la cursul de
pia la un anumit
moment

valoarea n moneda
naional la cursul de
pia stabilit de
beneficiar

valoarea n moneda
naional la o medie a
cursului de pia

valoarea n moneda
naional la cursul de
pia din data plii

492 n cazul acordrii unei


garanii unice cu risc
incert, caz n care riscul
asociat nu poate fi
calculat cu precizie, ea
poate fi considerat:
493 Cum se nregistreaz
operaiunea n cazul n
care o administraie
publica terge sau preia
datorii ale unei societi
publice care dispare ca
unitate instituional din
sistem:
494 Dividentele se
nregistreaz ca:

un activ i un pasiv
financiar

un activ contingent sau


un pasiv contingent

un activ nefinanciar

un activ financiar

se nregistreaz n contul se nregistreaz n contul se nregistreaz n contul se nregistreaz un flux n


de capital
financiar
de capital i n cel
contul de alte modificri
finaciar
ale volumului activelor

venituri din investiii

venituri curente

venituri fiscale

venituri nefiscale

495 n cazul n care o


operaiune n
contraparte
corespunztoare unei
operaiuni finaciare este
o operaiune
nefinanciar, ambele se
inregistreaz n
momentul n care :
496 Drepturile de pensie sunt
generate de:
497 Renta este definit ca:

are loc operaiunea


financiar

are loc operaiunea


nefinanciar

unul din cele dou tipuri dividende atribuite


de sisteme de pensii
acionarilor fondurilor
colective
chiria pentru cldirile i venitul din proprietate
locuinele situate pe ele sau transferuri curente
de primit

498 n categoria impozitelor taxele asupra ctigurilor impozitele pe cheltuieli


pe venit se cuprind:
din loterii sau jocuri de
noroc
499 Alte impozite curente
impozitele pe venitul sau impozitele curente pe
includ:
profitul societilor
capital
500 Prestaiile sociale sunt
definite ca:

cotizaii sociale nete

cotizaii efective la
fondul de pensii

are loc operaiunea n


contraparte

are loc operaiunea


financiar i operaiunea
n contraparte

beneficii nedistribuite
atribuite acionarilor
fondurilor colective
venitul de primit de ctre
proprietarul unei resurse
naturale pentru punerea
acestia la dispoziia altei
uniti instituionale

veniturile din investiii


atribuite titularilor de
polie de asigurri
pli pentru un serviciu
de pia furnizat

impozitele de capitaie

impozitele pe operaiuni
internaionale

impozitele pe ctigurile impozitele pe venitul


din deinere
persoanelor fizice sau al
gospodriilor
cotizaii sociale imputate transferuri ctre
n sarcina angajatorilor gospodrii, n bani sau n
natur