Sunteți pe pagina 1din 29

Tema 11 : Condiţii generale de asigurare a averii gospodăriilor agricole în RM

Planul:

11.1Organizarea asigurării averii unităţilor agricole

11.2 Asigurarea roadei culturilor agricole

11.3 Asigurarea animalelor agricole

11.4 Asigurarea plantaţiilor perene

11.5Asigurarea

clădirilor,

edificiilor

aparţin

ce

întreprinderii agricole

11.6 Asigurarea transportului

11.7 Asigurarea personală sau mixtă a vieţii

BIBLIOGRAFIE:

1. Iulian Văcăreţ ş.a. „Finanţe Publice”

2. Toma Mihai „Finanţele şi gestiunea financiară”

3. Ion Stancu „Gestiunea financiară”

4. Mihai Adochiţei ş.a. „Finanţele agenţilor economici”

5. Paul Bran „Finanţele întreprinderii”

6. Ivan Glig „Drept financiar public”

7. Petre Şerban „Analiza activităţii economico-financiară”

8. Marin Dumitru „Finanţele întreprinderii”

9. Nadejda Botnar „Finanţele întreprinderii”

10.Revista „Contabilitate şi audit” 11.Revista „Bănci şi Finanţe” 12.Revista „Banca mea”

11.1 Organizarea asigurării averii unităţilor agricole

Obiectul asigurării:

I

etapă:

Unitatea agricolă

II

etapă:

III. etapă:

Contract de asigurare

Compania de asigurare

Calculul plăţilor de asigurare

de asigurare Compania de asigurare Calculul plăţilor de asigurare Survenirea asigurat Calculul despăgubirilor cazului

Survenirea

asigurat

de asigurare Compania de asigurare Calculul plăţilor de asigurare Survenirea asigurat Calculul despăgubirilor cazului

Calculul despăgubirilor

cazului

Asigurarea averii gospodăriilor agricole joacă un mare rol în dezvoltarea producerii agrare şi se foloseşte de stat în interesele economice şi întăririi finanţelor. In ultimul timp se evidenţiază în activitatea sa de asigurări cele mai mari şi de nădejde companii, cum ar fi:

„ASITO", „AsitoTrafic", „Energo Garant", ,,Donaris Grup" ş.a. Pe parcursul ultimilor ani autoritatea companiilor de asigurare creşte atât pe piaţa internă cât şi pe cea internaţională. Se extind operaţii de colaborare cu organizaţii de asigurare din occident, efectuând un monitoring al indicilor de bază ai asigurărilor şi apreciind rezultatele activităţii de asigurare reieşind din practica şi experienţa internaţională ce constată că există multiple rezerve neutilizate, probleme nerezolvate precum şi unele abateri de la principii de bază a unei veritabile pieţe de asigurare.

E necesar de a promova concepţia şi criteriile de bază ale dezvoltării şi garantării stabilităţii financiare menţinând următorii factori:

stabilităţii financiare menţinând următorii factori: situaţia legislativă şi juridică competenţa şi

situaţia legislativă şi juridică

competenţa şi reputaţia organizaţiilor de asigurare, cât şi a specialiştilor şi agenţilor de asigurare

iscusinţa managementului, consecutivitatea operaţiilor de asigurare şi posibilităţi tehnice

politica tarifelor de asigurare

rezervele solvabilităţii

Gospodăriile agricole îşi pot asigura obiectele în mod obligator sau benevol. Sunt impuse asigurării următoarele obiecte:

roadă culturilor agricole, inclusiv şi a plantaţiilor perene;

culturilor agricole, inclusiv şi a plantaţiilor perene; tot felul de animale domestice din gospodărie; clădirile,

tot felul de animale domestice din gospodărie;

clădirile, obiectele de construcţie, instalaţii de transmisie, mijloace tehnice, utilaje, inventar agricol; mijloace
clădirile, obiectele de construcţie, instalaţii de transmisie, mijloace
tehnice, utilaje, inventar agricol;
mijloace de transport.
de construcţie, instalaţii de transmisie, mijloace tehnice, utilaje, inventar agricol; mijloace de transport.

Paguba de distrugere a mijloacelor fixe se determină după mărimea costului de bilanţ şi se scade uzura, dacă sunt distruse OMVSD, materie primă de la depozite dauna se determină reieşind din valoarea deplină din bilanţ, iar dacă OMVSD sunt date de acum în folosinţă uzarea e socotită în mărime de 100% de la valoarea de bilanţ şi dauna nu se socoate. Rata de asigurare e calculul diferenţial reieşind din costul averii, costul culturilor, grupelor de animale care se determină după un acord comun dintre compania de asigurare şi guvernul republicii. Pentru a calcula plata de asigurare e necesar de a îndeplini document „Fişa de calcul a primelor de asigurare". Această formă se întocmeşte în 2 exemplare (1 - la compania de asigurare, 1 - la gospodăria agricolă).

11.2 Asigurarea roadei culturilor agricole

Asigurarea recoltei culturilor agricole se efectuează pe perioada creşterii lor. Îndeplinirea contractului de asigurare se efectuează de regulă până la semănarea lor, iar a culturilor multianuale până la intrarea lor în iarnă, (a solicitarea asiguratului recolta culturilor agricole poate fi asigurată pe unul din următoarele tipuri de răspundere:

de grindină, ploi torenţiale, inundaţii, furtuni, foc la rădăcini de îngheţuri uşoare, degerare şi secetă
de grindină, ploi torenţiale, inundaţii, furtuni, foc la rădăcini de îngheţuri uşoare, degerare şi secetă

de grindină, ploi torenţiale, inundaţii, furtuni, foc la rădăcini

de grindină, ploi torenţiale, inundaţii, furtuni, foc la rădăcini de îngheţuri uşoare, degerare şi secetă

de îngheţuri uşoare, degerare şi secetă

de grindină, ploi torenţiale, inundaţii, furtuni, foc la rădăcini de îngheţuri uşoare, degerare şi secetă

răspundere extensivă (ambele cazuri)

Suprafeţele culturilor agricole sunt indicate de asigurat in momentul încheierii contractului de asigurare. Valabilitatea contractului de asigurare a recoltei culturilor agricole încetează din momentul finisării definitive a strângerii fiecărei culturi in parte:

• cereale, leguminoase, floarea soarelui, soia ş.a culturi a căror recoltare implică treieratul până atunci când est strânsă recolta definitiv, transportată la locul de păstrare sau predare pentru prelucrare primara;

• tutun - până când e transportată din câmp e balotat în balote pentru a fi predat organizaţiei de realizare;

sfecla de zahăr, cartof, legume, plante medicinoase, struguri - până sunt transportate din câmp la locul de păstrare sau de prelucrare;

• masa verde - până e aşezată în gropile de siloz;

răsadul - până când e selectat.

La producerea cazului de asigurare asiguratul e obligat în decurs de 3 zile de la data distrugerii sau a vătămării să informeze în scris compania de asigurare. Plăţile de asigurare se calculă conform acordului părţilor reieşindu-se din valoarea recoltei, tipul de răspundere şi mărimea compensaţiei pagubei. Costul recoltei se calculează de regulă pe baza recoltei atestate în ultimii 3-5 ani. La solicitarea asiguratului mărimea compensării pagubei poate fi stabilită de la 50-90%. în acest caz se efectuează rectificarea sumelor plăţilor de asigurare.

11.3 Asigurarea animalelor agricole

O parte din averea supusă asigurării o constituie animale agricole. Dacă în urma calamităţilor naturale, bolilor infecţioase s- au determinat pagube, atunci gospodăriile agricole care s-au asigurat pot primi .(La cererea gospodăriei animalele şi păsările pot fi asigurate adăugător de furt) Acestea compensaţii cât şi plăţile de asigurare se calculează pe fiecare grup de animale:

de asigurare se calculează pe fiecare grup de animale: porci şi oile de la 4 luni;
porci şi oile de la 4 luni; vite mari cornute de la 3 luni; animale
porci şi oile de
la 4 luni;
vite mari
cornute de la
3 luni;
animale de
muncă şi
păsări de la 1
lună.

Contract de asigurare se încheie pe termen de un an, însă acest contract poate fi încheiat pe o perioadă mai mică, nu mai puţin de 6 luni - animale, 5 luni - păsări. Pentru aceasta plăţile de asigurare se plătesc proporţional cu termenul de asigurare. Până la încheierea contractului de asigurare se cercetează starea animalelor, condiţiile de hrană şi întreţinere. Contract nu poate fi încheiat dacă animalele sunt grav bolnave, dacă în momentul dat e carantină de boli infecţioase, dacă în gospodăria nu sunt respectate regulile de îngrijire, hrană ş.a. cazuri. Gospodăria trebuie să anunţe compania de asigurare despre peirea animalelor în următorii termeni:

în rezultatul calamităţilor naturale - timp de 1 zi;

în caz de boală - timp de 3 zile.

La încheierea contractului de asigurare a animalelor şi păsărilor costul se determină pe baza datelor evidenţei contabile în perioada respectivă. Calculul plăţilor de asigurare se face pe baza costului de animale, ratelor de asigurare, nivelul tipului

de răspundere (50-90%)

Cote tarifare a plăţilor de asigurare a animalelor şi păsărilor la asigurare

Acestea cote tarifare sunt calculate pentru condiţiile când gospodăria îşi asigură toate felurile de animale şi păsări. La dorinţa celui asigurat se permite asigurarea numai unui grup de animale. în acestea cazuri se folosesc la cotele tarifare coeficienţii de corectare. La asigurarea adăugătoare de furturi se fac însumări cu poliţa de asigurare şi cota plăţilor se măreşte cu 20%.

Animale şi păsări

Cota

tarifară

1.

Vite mari cornuted

 

- vaci, nelepi şi tauri productivi

4,5

- tineret bovin

8,8

2.

Porcine

 

- de la 4 luni şi mai mari, inclusiv şi tineretul la îngrăşare

9,7

3.

Ovine

 

-

de la 4 luni, inclusiv oi la îngrăşare

6,5

4. Animale de lucru

2

5.

Păsări

 

- de la 5 luni şi mai mari

8,2

- păsări de la 1-5 luni

12,6

Coeficienţii de corectare a plăţilor de asigurare, recalculat la asigurarea benevolă a păsărilor şi animalelor sunt următoarele:

% de despăgubire

Coeficient de corectare

50-55

0,71

55-60

0,78

60-65

0,86

65-70

0,93

70-75

1

75-80

1,08

80-85

1.15

85-90

1.25

90

1.3

11.4 Asigurarea plantaţiilor perene

Asigurarea plantaţiilor perene se efectuează pe perioada de creştere si rodire a lor, adăugător se poate de asigurat plantaţiile tinere perene până la I an contra secetei. Totodată la peirea totală se afirmă cazurile când la tufar şi copac se distruge partea subterană sau aeriană, adică când rădăcinile se distrug in atât cât plantaţiile trebuiesc defrişate. Contractul de asigurare a plantaţiilor perene se începe din momentul de trecere a lor în iarnă şi se termină conform termenilor indicaţi în contractul de asigurare, deseori contractul de asigurare a plantaţiilor perene se încheie pe un an calendaristic, însă la dorinţa gospodăriei poate fi încheiat pe un termen mai îndelungat.

Plata de asigurare a plantaţiilor perene sunt achitate de gospodăria în următorii termeni: primele 50% din suma calculată se plătesc în primele 30 zile după încheierea contractului de asigurare, suma rămasă se achită în următoarele 3 luni după prima achitare. În cazul neachitării la timp a plăţilor de asigurare compania îşi rezervează dreptul de a desface contractul de asigurare, în acest caz gospodăriei i se restituie suma încasată (-) suma care i se revine companiei pentru perioada în care a purtat răspundere. În unele cazuri neachitarea la timp a primelor de asigurare din motive obiective face posibilă prelungirea contractului de asigurare

11.5 Asigurarea clădirilor, edificiilor ce aparţin întreprinderii agricole

In corespundere cu contractul de asigurare încheiat conform regulilor prezente compania de asigurare prezintă protecţie de asigurare de la vătămarea sau distrugerea completă a clădirilor, edificiilor, construcţiilor ş.a. ce aparţin unităţilor agricole. Tipuri de răspundere sunt următoarele:

agricole. Tipuri de răspundere sunt următoarele : incendiu explozie furtună inundaţie ploi torenţiale cu

incendiu

explozie

furtună

inundaţie

ploi torenţiale cu grindină

cutremuri de pământ mai mari de 4 baluri

alunecări de teren ş.a.

La cererea gospodăriei contractul de asigurare poate fi încheiat de la 6- 12 luni şi mai mult. Compania de asigurare compensează cheltuielile argumentate efectuate cu scopul de a preîntâmpina sau minimiza pierderile, dacă acestea ar trebui fie compensate de companie, adică dacă sunt indicate în contractul de asigurare. La fel compania de asigurare compensează şi cheltuielile de aducere în ordinea averii, dar nu fie mai mari de 5% de la suma pierdută. La înţelegerea ambelor părţi pentru asigurare se iau toate clădirile, construcţiile şi edificiile care aparţin unităţilor agricole la momentul încheierii contractului de asigurare. La fel se asigură clădirile şi edificiile care se află în stare de construcţie (de la fundament până la acoperiş). Nu se asigură construcţiile temporare sau foarte vechi, care nu pot fi utilizate pentru necesităţile gospodăriei.

În toate cazurile plata compensării de asigurare nu poate depăşi suma de asigurare. Condiţia de asigurare a tuturor edificiilor şi clădirilor: plăţile de asigurare se determină în mărimea de 0,1% de la suma de asigurare, dar dacă gospodăria îşi selectează obiectele de asigurare, plăţile de asigurare se calculează după acordul ambelor părţi şi pot fi 0,3-3%. Plata plăţilor de asigurare se efectuează în întregime sau pa părţi: 50% - primele 30 zile, 50% - următoarele 3 luni. Paguba gospodăriei agricole se determină împreună cu specialiştii companiei de asigurare la locul întâmplării, suma pagubei se determină în felul următor: din costul averii se scade costul averii nedeteriorate, precum şi a rămăşiţelor luând in vedere cheltuielile de aducere in ordine şi conform % de despăgubire se calculează suma care trebuie întoarsă gospodăriei de către compania de asigurare.

11.6 Asigurarea

transportului

Companiile de asigurare încheie cu persoane fizice şi juridice contracte de asigurare a autovehicolelor, utilajului suplimentar şi a pasagerilor contra accidentelor, inclusiv a şoferului. Obiect al asigurării de transport se consideră:

autovehicole destinate transportului de persoane; autovehicole destinate transportului de bunuri; tractoare;
autovehicole
destinate
transportului
de persoane;
autovehicole
destinate
transportului
de bunuri;
tractoare;
maşini şi
mecanisme
agricole etc.

Nu pot fi cuprinse în asigurare autovehicole la care lipsesc Nr. caroseriei şi a motorului, autovehicole cu urme de avariere, sau care au caroserie afectată de corozie străpunsă a detaliilor. Prin acordul pârtilor contractul de asigurare poate fi încheiat cu condiţia:

1. suportării unei părţi stabilite a daunei; 2. acoperirii cheltuielilor fără aplicarea de reduceri a uzurii pieselor de schimb.

Contractul de asigurare a autovehicolelor este valabil dacă nu are şi alte prevederi numai pe teritoriul RM. La solicitarea asiguratului şi pentru o plată suplimentară asigurătorul îşi asumă obligaţii de recuperare a daunei pe teritoriul CSI şi unele ţări în Europa occidentală. Asigurarea autovehicolelor, remorcilor şi utilajului suplimentar se efectuează pentru cazurile de pierdere a lor sau de distrugere completă ca rezultat a survenirii a următoarelor cazuri de asigurare:

incendii,

explozii;

a următoarelor cazuri de asigurare: incendii, explozii; diferite accidente; calamităţi naturale; furturi.

diferite

accidente;

a următoarelor cazuri de asigurare: incendii, explozii; diferite accidente; calamităţi naturale; furturi.

calamităţi

naturale;

a următoarelor cazuri de asigurare: incendii, explozii; diferite accidente; calamităţi naturale; furturi.

furturi.

Şoferii şi pasagerii din autovehicole sunt asiguraţi de diferite vătămări corporale sau de deces. Asiguratul acoperă cheltuieli de transportare a autovehicolului defectat până la cel mai apropiat atelier de reparaţie. în conformitate cu contractul de asigurare la fel asigurătorul recuperează în limitele sumei de asigurare anumite cheltuieli de prevenire. Asigurătorul nu acoperă cheltuieli în cazurile când mijloacele de transport au fost furate în timp de noapte dintre orele 22:00 - 6:00, dacă acestea sunt puse în locurile unde nu sunt parcări. Suma de asigurare care urmează a fi achitată e determinată de asigurător pe baza taxelor tarifare în dependenţă de tipul autovehicolului, de anul când a fost produs şi de tipul de răspundere. Sumele asigurate pentru autovehicolele sunt stabilite în limitele reale ale acestora la data încheierii contractului de asigurare, însă nu trebuie fie mai mic de 30% din costul real al transportului dat. Costul real este considerat preţul în stare nouă la ziua încheierii contractului de asigurare (-) % de uzură.

Contractul de asigurare poate fi încheiat pe un termen de la 1 lună până la 1 an sau pe perioada de tranzit care poate fi încheiat pe o perioadă de la 3 până la 30 zile. în acestea cazuri asiguratul trebuie achite 100% pe 30 zile şi pe rata când aşa fel de asigurare se face pe timp de 1 an (50% în primele 30 zile, restul - timp de 3 luni). În caz de producere a evenimentului asigurat asiguratul e obligat să întreprindă măsuri neîntârziate de salvare a autovehicolului, de prevenire a extinderii daunei şi trebuie să înştiinţeze compania nu mai târziu de 3 zile.

11.7 Asigurarea personală sau mixtă a vieţii

Compania de asigurare încheie contractul de asigurare a vieţii cu cetăţenii RM, cât şi cu alte persoane care locuiesc pe teritoriul RM. Vârsta asigurată e de la 16-17 ani pe termenii de 3-5-10-15 ani şi nu mai mult de 20 ani. Sumele de asigurare se stabilesc dintre asigurat şi asigurător, mărimea minimă fiind de 500 lei nefiind limitată (numai decât divizibilă la 100 lei). Primele de asigurare asiguratul poate le achite în numerar sau prin virament. În cazul neachitării primelor de asigurare compania de asigurare are în drept de a întrerupe contractul de asigurare. În cazul încheierii contractului de asigurare persoana respectivă primeşte poliţa de asigurare. In cazul pierderii poliţei de asigurare în perioada cât este valabil contractul compania de asigurare eliberează o nouă poliţă de asigurare.

Conform contractului de asigurare încheiat pe un termen de 5, 10, 15 sau 20 ani, aflat în vigoare şi achitat pe nu mai puţin de 3 ani, persoanei asigurate i se poate acorda un împrumut cu dobândă. Împrumutul se acordă pe un termen nu mai mare de un an şi într-o mărime ce nu depăşeşte 80 % din suma primelor achitate. Cazurile de asigurare:

80 % din suma primelor achitate. Cazurile de asigurare: trauma suportată de către asigurat în urma
80 % din suma primelor achitate. Cazurile de asigurare: trauma suportată de către asigurat în urma
80 % din suma primelor achitate. Cazurile de asigurare: trauma suportată de către asigurat în urma

trauma suportată de către asigurat în urma unui accident;

intoxicaţia acută întâmplătoare cu plante otrăvitoare, diferite medicamente, substanţe chimice, cu produse alimentare necalitative etc.

fracturi întâmplătoare, diferite arsuri sau diferite cazuri în urma intervenţiilor chirurgicale necorecte;

caz de deces.

Nu se consideră cazul de asigurare:

decesul sau trauma suportată de asigurat în legătură cu comiterea unor fapte în care organele de anchetă sau judecată au constatat elemente de infracţiune premiditată;

decesul sau trauma suportată de asigurat la expirarea a 2 ani din momentul când a
decesul sau trauma suportată de asigurat la expirarea a
2 ani din momentul când a fost încheiat contractul de
asigurare;
când s-a efectuat o sinucidere.
când s-a efectuat o sinucidere.

Dacă asiguratul s-a adresat companiei de asigurare dar a decedat înainte de a suma de asigurare atunci se întoarce această despăgubire persoanei în favoarea căreia a fost încheiat contractul de asigurare. Documente care trebuie prezentate pentru plata despăgubirii sunt:

documente de identitate a persoanei respective; poliţa sau contractul de asigurare; certificatele medicale;
documente de identitate a persoanei respective;
poliţa sau contractul de asigurare;
certificatele medicale;
respective; poliţa sau contractul de asigurare; certificatele medicale; actele respective de la poliţie şi primărie.

actele respective de la poliţie şi primărie.