Sunteți pe pagina 1din 6

MODEL - 2010

1. Deschideți directorul examen situat pe Desktop. Enumerați două dintre fișierele pe care le

conține. R: Subiect practic. Obs: Denumirea de director este învechită. Începând cu sistemul de operare Windows 95 se folosește cuvântul folder.

2. Care este caracterul pe care îl conține orice adresă de email?

R: Caracterul @, care separă identificatorul (ID-ul) sau numele utilizatorului (username-ul), de domeniul poștei electronice respective.

3. Enumerați trei tipuri de extensii pentru fișierele multimedia.

R: La modul general, fișierele multimedia sunt fișiere ce folosesc o combinație a diferitelor forme de conținut, cum ar fi datele vizuale, audio, text, formate lingvistice etc. Termenul este folosit în contrast cu media, care numai ecrane de calculator rudimentare, cum ar doar cele redare-text, sau formele tradiționale de material produs manual sau printat. Fișierele media pot fi liniare și neliniare.

Conținutul liniar progresează fără un control navigațional pentru spectator – așa sunt, de exemplu, fișierele video – în timp ce cele neliniare sunt interactive – așa cum sunt diferite aplicații de instruire pe calculator sau jocuri. Sunt multe tipuri de fișiere multimedia. În cele ce urmează ne vom referi la câteva tipuri de fișiere video, deoarece acestea pot include, de regulă, toate elementele de mai sus (deci și sunete, imagini, texte). Cele mai cunoscute tipuri de fișiere video sunt: .3g3 și .3gp, folosite de 3GPP pentru facilitarea transmiterii de conținut multimedia între telefoane mobile 3G care utilizează internetul, .asf, .asx, .avi (Audio Video Interleave), .mov (Apple QuickTime Movie), .mp4, .mpg, .swf (fișiere flash). O listă mult mai bogată de extensii de fișiere video poate fi consultată aici:

4. Care este rolul unui program antivirus? R: Un program antivirus este un program care are rolul de a scana, detecta și elimina virușii de calculator și alte programe nocive (denumite generic malware).

5. Accesați un motor de căutare pe Internet și căutați informații despre competență. Care este link-ul

către prima pagină rezultată? R: Subiect practic.

SIMULARE 2010

6. Scrieți numele fișierului care are cea mai mare dimensiune și se găsește în directorul (folderul)

examen, aflat pe Desktop. R: Subiect practic. Dând click-dreapta pe pictograma asociată fișierului, putem afla proprietățile sale, inclusiv mărimea.

7. Scrieți categoria de dispozitive ale unui sistem de calcul din care face parte monitorul.

R: Monitorul este un dispozitiv de ieșire.

8. Enumerați trei tipuri de rețele de calculatoare.

Rețelele de calculatoare se împart după extinderea lor în următoarele tipuri: LAN, MAN, WAN și PAN. Rețelele relativ mici, de exemplu cu cel mult câteva sute de calculatoare în aceeași clădire legate între ele direct, se numesc Local Area Network (LAN). O rețea de tip LAN dar fără fir (prin unde radio) se numește WLAN (Wireless LAN). O rețea extinsă la nivelul unui întreg oraș se

numește MAN (Metropolitan Area Network), în timp ce rețelele de mare întindere geografică, de exemplu între mai multe orașe, la dimensiunea unei țări, a unui continent sau chiar la nivel global lume, se numesc Wide Area Network (WAN). În sfârşit, PAN înseamnă Personal Area Network - o rețea de foarte mică întindere, de cel mult câțiva metri, constând din aparatele interconectabile din apropierea unei persoane, cum ar fi o imprimantă sau un scanner, sau chiar aparatele pe care o persoană le poartă cu sine, ca de exemplu un telefon mobil sau un smartphone, un player MP3 sau un aparat de navigație GPS portabil. Mai putem vorbi, de asemenea, despre CAN (Campus Area Network) – o astfel de rețea este formată din LAN-uri interconectate și este asemănătoare cu cea de tip MAN, dar se extinde pe o zonă geografică limitată, de exemplu a unei universități – precum și GAN (Global Area Network). Vezi și http://informaticasite.ro/concepte-de-baza-ale-tehnologiei-informatiei/312-tipuri-de- retele.html

9. Descrieți rolul opțiunii Înaintează (Forward) în cadrul serviciului de e-mail. R: Selectând această opțiune, putem trimite un mesaj sau un întreg șir de mesaje trimise și recepționate unui anumit destinatar. Folosind această opțiune păstrăm în antet (iar uneori direct în corpul mesajului) toate antetele precedente, ceea ce, de multe ori, nu este de dorit, deoarece în acest fel dezvăluim destinatarului nu doar mesajele pe care le-am schimbat cu interlocutorii precedenți, ci și adresele acestora, facilitând astfel dezvăluirea lor către spammeri (cei care trimit mesaje nesolicitate).

SIMULARE – 2010, REZERVĂ

10. Scrieți numele directorului (folderului) din cadrul serviciului de e-mail în care sunt depuse

implicit mesajele primite, înainte de a fi citite. R: Folderul în care sunt depuse, în mod implicit, mesajele primite se numește Inbox. Uneori, când serviciul de e-mail identifică un mesaj pe care mesaj „dubios”, nu îl depune în Inbox, ci în alte

foldere, al căror nume diferă de la un serviciu de email la altul (Trash, Spam etc.).

11. Scrieţi extensia şi dimensiunea pe disc (în bytes) pentru fișierul comp_i, din directorul

(folderul) examen, de pe Desktop. R: Subiect practic

12. Pe baza datelor din calculatorul pe care susțineți proba de evaluare a competențelor digitale,

scrieți un exemplu de tip și de frecvență pentru un procesor, precum și de capacitate a memoriei RAM. R: Subiect practic. Deschideți Panoul de Control (Control Panel) și cautați informațiile respective despre calculator.

13. Descrieţi rolul unei aplicații de tip driver. R: Un driver este un software care permite computerului să comunice cu hardware-ul sau cu diverse dispozitive. Fără drivere, hardware-ul pe care îl conectăm la computer de exemplu, o placă de sunet sau o imprimantă, nu vor funcționa corect.

2010 ZIUA 1

14. Scrieți numele unei aplicații-accesoriu al sistemului de operare - cu ajutorul căreia se pot efectua

calcule aritmetice.

R: Calculator.

15. Dacă numele unui utilizator de e-mail (username-ul) este abc, iar domeniul poștei electronice

utilizate este yahoo.com, scrieți adresa de e-mail a acestui utilizator.

16. Enumerați trei factori de ordin tehnic care influențează performanțele unui calculator personal.

R: Cei mai importanți factori de ordin tehnic care influențează performanțele unui calculator personal sunt: dimensiunea și tipul memoriei RAM (cu cât e mai mare, cu atât calculatorul e mai performant, memoria de tip DDR3 e mai rapidă decât DDR2 etc.), dimensiunea hard-disk-ului sau/și a SSD-ului (SSD-urile sunt mai rapide), dimensiunea memoriei cache, viteza de transmitere a datelor pe magistrala de date, frecvența microprocesorului, tipul de conexiune usb folosită, calitatea și memoria plăcii video etc.

17. Menționați o modalitate de transmitere a virușilor informatici.

R: Virușii informatici pot fi transmiși ca orice alt fișier executabil, de exemplu prin atașare la un email, prin copiere de pe un suport extern CD, stick, card memory, prin downloadare de pe internet etc.

2010 ZIUA 2

18. Deschideți directorul (folderul) examen, aflat pe Desktop. Scrieți numele și extensia fișierului

de tip pagină web conținut de acest director. R: Subiect practic. Fișierele de tip pagină web au pictograma asociată cu imaginea browserului implicit și au, de regulă, extensia .htm sau .html.

19. Scrieți ce reprezintă iondan din adresa de e-mail iondan@yahoo.com.

R: Identificatorul (ID-ul) sau numele utilizatorului (username-ul).

20. Enumerați trei tipuri de extensii pentru fișierele grafice.

R: bmp, .png, .jpeg, .gif, .svg etc.

21. Precizați o modalitate prin care se poate realiza protecția, în timp real, împotriva virușilor, a

unui calculator personal conectat la rețeaua Internet. R: Prin instalarea unui program antivirus, care poate detecta elimina virușii de computer, viermii și caii troieni, și, de asemenea, și programele adware, spyware și malware.

2011 ZIUA 1

22. Precizați două tipuri de memorie internă a calculatorului.

R: ROM și RAM. Memoria ROM (Read Only Memory – memorie care poate fi doar citită) – este un tip de memorie nevolatilă (informația conținută de acest tip de memorie nu se pierde la oprirea calculatorului). Este o memorie de tip special, care prin construcție nu permite programatorilor decât citirea unor informații înscrise aici de constructorul calculatorului prin tehnici speciale.

Memoria RAM reprezintă un spațiu temporar de lucru unde se păstrează datele și programele pe toată durata execuției lor. Programele și datele se vor pierde din memoria RAM, după ce calculatorul va fi închis, deoarece aceasta este volatilă, păstrând informația doar atâta timp cât calculatorul este sub tensiune.

23. Precizați două facilități ale unei aplicații de gestiune (client) a serviciului de e-mail.

R: Printre cele mai importante facilități enumerăm transmiterea practic instantanee a mesajului și costul redus, practic zero, al unui astfel de serviciu. De asemenea, evidențiem posibilitatea transmiterii unui mesaj mai multor destinatari, pe aceea a împachetării în mesaj a unor fișiere de diverse tipuri.

24. Menționați pe scurt rolul tastaturii în funcționarea unui sistem de calcul.

R: Tastatura este o componentă hardware periferică a calculatorului ce permite utilizatorului să introducă în unitatea centrală a acestuia date (litere, cifre și semne speciale) prin apăsarea unor taste. Tastatura este probabil cel mai vechi dispozitiv de intrare din structura computerelor moderne, ea fiind inventată încă înainte de apariția monitoarelor și a mausului. Fiecare tastă are asociat un număr de identificare care poartă denumirea de „cod de scanare”. La apăsarea unei taste, tastatura trimite sistemului de calcul codul de scanare corespunzător tastei respective. Tastatura ia în considerație nu numai apăsarea (durata) unei taste, dar și momentul eliberării acesteia, fiecare acțiune fiind înregistrată separat. Există două categorii de taste: „taste comutatoare” – care au efect

când sunt apăsate și/sau când sunt eliberate - și respectiv „taste de control” - au efect numai atunci când sunt acționate (apăsate).

25. Enumerați trei dispozitive periferice ale unui sistem de calcul care pot fi utilizate pentru afișarea

datelor. R: Monitorul, imprimanta, proiectorul.

2011 ZIUA 2

26. Scrieți un caracter care NU poate fi utilizat în numele unui fișier. R: Inițial – în sistemul de operare MS-DOS, de pildă – numele de fișiere au fost supuse unor restricții destul de aspre: lungimea numelui de maximum 8 caractere, a extensiei de cel mult 3, doar caractere ASCII imprimabile, și așa mai departe. Ulterior, însă, au fost permise și caractere UNICODE – care include și caracterele românești, de exemplu. Restricțiile impuse numelor de fișiere depind, de asemenea și de categoria de sistem de operare, Windows sau non-Windows. La nivelul Windows 7, este interzisă untilizarea într-un nume de fișier a oricăruia dintre caracterele următoarele: \ / ? : * " > < | http://windows.microsoft.com/ro-ro/windows/file-names-extensions- faq#1TC=windows-7. La nivel de UNIX, nu este permisă utilizarea caracterelor : / | \ ! @ # $ ^ & * ( ). http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Seiso/3.2.htm Prin urmare, două caractere care nu pot fi utilizate în numele unui fișier, nici sub Windows, nici sub UNIX sunt / și \.

27. Enumerați două dispozitive de intrare-ieșire ale unui calculator.

R: Touchscreen-ul, modemul, placa de sunet.

28. Enumerați trei operații care se pot efectua asupra directoarelor (folderelor).

R: Folderele pot fi: create, redenumite, șterse, mutate sau li se pot atribui diverse atribute.

29. Precizați rolul unui motor de căutare pe internet.

R: Un motor de căutare este un program care accesează Internetul în mod automat și care stochează titlul, cuvinte cheie și, parțial, chiar conținutul paginilor web într-o bază de date. În momentul în care un utilizator apelează la un motor de căutare pentru a găsi o informație, o anumită frază sau un cuvânt, motorul de căutare se va uita în această bază de date și, în funcție de anumite criterii de prioritate, va crea și afișa o listă de rezultate.

2012 ZIUA 1

30. Precizați documentul de bază ce poate fi accesat în sistemul world wide web.

R: Documentul de bază ce poate fi accesat în sistemul world wide web este fișierul HTML (HyperText Markup Language). HTML-ul este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afișate într-un browser. Orice browser „știe”, așadar, să „citească” fișiere HTML.

31. Enumerați două aplicații cunoscute care pot fi utilizate pentru editarea textului.

R: Cel mai cunoscut și utilizat editor de texte înalt formatate este Microsoft Word, componentă a pachetului de aplicații Microsoft Office, dar, în afară de acesta, există încă foarte multe programe care pot fi utilizate pentru editarea textelor. Astfel, pentru editarea textelor înalt formatate putem folosi, de asemenea aplicații precum LibreOffice (sau OpenOffice) Writer, WPS Writer etc., în timp ce editarea textelor neformatate o putem realiza cu Notepad, Notepad++ etc.

32. Menționați trei dintre principalele funcții ale unui sistem de operare.

R: Cele mai importante funcții ale unui sistem de operare sunt: a) funcția de instalare automată pe un sistem de calcul; b) funcția de încărcare în memoria internă a sistemului de operare, la pornirea sistemului de calcul; c) funcția de configurare dinamică, conform cu modificările intervenite în structura hardware sau cu necesitățile de exploatare a sistemului; d) efectuarea operațiilor de intrare / ieșire la nivel fizic, pentru a permite utilizatorului tratarea echipamentelor periferice la nivel logic, adică independent de caracteristicile constructive ale lor; e) funcția de oferire a unei interfețe cu utilizatorul, prin intermediul unui limbaj specific, numit limbajul de comandă al sistemului de operare; f) funcția de control a execuţiei programelor; g) funcția de gestionare a alocării resurselor sistemului de calcul.

33. Menționați pe scurt rolul modemului într-un sistem de calcul.

R: Modemul este un dispozitiv care permite conectarea calculatoarelor la distanță, transferul datelor realizându-se printr-un mediu de transmisie (linie telefonică, unde radio). Denumirea dispozitivului provine din cele două roluri pe care le are într-o rețea: modulare-demodulare, adică transformarea semnalului digital de la ieșirea calculatorului în semnal analogic (undă sinusoidală), pentru a putea fi purtat de mediul de transmisie spre celălalt calculator, unde este realizată transformarea inversă a semnalului - din analogic în digital.

2012 ZIUA 2

34. Enumeraţi două modalități de a poziționa o imagine de fundal pentru spațiul de lucru

(Desktop).

R: Deschidem Fundal desktop făcând clic pe butonul Start, apoi făcând clic pe Panoul de control (Control Panel). În caseta de căutare, tastăm Fundal desktop, apoi facem clic pe Modificare fundal desktop. În continuare, ne apare o listă de imagini sau teme și trebuie să o alegem pe cea dorită, făcând clic pe ea. Altfel, având o imagine, facem clic dreapta pe pictograma asociată și suntem întrebați dacă vrem să o transformăm în imagine de fundal.

35. Scrieţi numele unui motor de căutare pe web.

R: Deși noțiunea de motor de căutare a ajuns similară cu Google, alături de acesta există încă nenumărate motoare de căutare, între care: a) Bing, dezvoltat de firma Microsoft, a apărut în anul

2009, fiind denumit până la acel moment „msn Search”; b) Yahoo; c) Ask.com; d) AOL; e) DuckDuckGo – un motor care asigură navigarea privată; f) motorul rusesc Yandex; g) motorul chinezesc Baidu

36. Enumerați trei elemente grafice funcționale care se pot afla pe suprafața de lucru (Desktop) a

sistemului de operare Windows. R: Între elementele grafice care se pot afla pe suprafața de lucru enumerăm: a) bara de stare, care conține mai multe butoane, între care cel mai cunoscut și utilizat este cel de Start; b) pictograme sau iconuri, care permit accesarea mai facilă a aplicațiilor; c) ferestre de lucru în care pot rula diverse aplicații sau se pot deschide fișiere; d) zona de notificare (sistem tray), situată în partea dreaptă jos a ecranului, în care se găsesc, de asemenea, mai multe pictograme etc.

37. Enumeraţi trei extensii implicite pentru fișierele de tip arhivă.

R: .rar, .zip, .gzip, .ace, .iso, .tar

2013 ZIUA 1

38. Precizați categoria din care fac parte fișierele cu extensia .exe și .com.

R: Fișierele cu extensia .exe și .com fac parte din categoria fișierelor executabile (a programelor), care nu au nevoie de un alt program pentru a fi deschise.

39. Menționați o caracteristică tehnică a unei imprimante a cărei valoare exprimă calitatea imaginii

tipărite. R: Caracteristica respectivă este dots per inch (dpi).

40. Enumerați trei dispozitive care pot stoca date în format electronic.

R: Hard-disk, hard-disk extern, floppy-disk (sau dischetă – nu se mai folosește), bandă magnetică, CD, DVD, card memory, SSD, flash memory (stick memory) etc.

41. Scrieți succesiunea pașilor, pornind de la Panoul de Control (Control Panel), pentru a modifica

opțiunile specifice tastaturii, astfel încât aceasta să permită introducerea directă a unui text care conține diacritice specifice limbii române.

R: Panou de control => Ceas, limbă și regiune => Regiune și limbă => Modificare tastaturi sau alte metode de introducere => Tastaturi și limbi => Modificare tastaturi => General => Română