Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi Facultatea de Medicină Disciplina de Fiziologie

 

Item-uri

   

Cerinţe

Titlul cursului

 

MODUL INTEGRATIV DE STUDIU AL RINICHIULUI

 

Obiective

Abordarea integrativă a noţiunilor fundamentale şi clinice de studiu al rinichiului oferă studenţilor o viziune unitară si completă privind acest domeniu vast al medicinei interne.

Grup ţintă

Studenţii anului II

 

Participanţi

 

Maximum 50 studenţi

 

Tematica propusă

 

Curs 1: Proceeding de anatomie a rinichiului Curs 2: Proceeding de fiziologie a rinichiului Curs 3: Proceeding de biochimie a rinichiului Curs 4: Proceeding de semiologie a rinichiului şi explorarea funcţională uzuală renală Curs 5: Patologia infecţioasă a rinichiului şi tratamentul acesteia Curs 6: Patologia neinfecţioasă a rinichiului şi tratamentul acesteia Curs 7: Epidemiologia bolilor infecţioase şi neinfecţioase renale

Bibliografia

 

-

A. Covic Manual de Nefrologie, Ed. Polirom, 2007

 
 

IL Serban, DN Serban, W. Bild – Funcţii vegetative, Ed PIM, 2008

-

-

R. Carroll Problem-based physiology, Ed. Saunders,

2010

 

Competenţe profesionale

 

- interpretarea scenariilor clinice din punct de vedere integrativ a noţiunilor fundamentale cu cele clinice.

Metode

de

predare

şi

Prezentări power point; aplicaţii practice; suport de curs, materialul va fi postat pe Platforma e-Learning

materiale de curs

 

Responsabil curs

 

Prof. Dr. Ionela Lăcrămioara Serban

 

Lectori asociaţi

 

Conf. Dr. Dumitru Păduraru; Sef Lucr. Dr. Cristina Dumitriu; Sef Lucr. Dr. Irina Mititiuc, Sef Lucr. Dr. Laura Florea; Prof. Dr. Doina Azoicăi

Cuvinte cheie

   

Studiu

integrativ,

afecţiuni

renale

infecţioase

şi

 

neinfecţioase

 

15 martie 2014

 

Conf. Dr. Ionela Lăcrămioara Serban