Sunteți pe pagina 1din 1

SISTEMUL BUGETAR IN ROMANIA

1.Definitie:
Sistemul bugetar este cadrul organizatoric prin care se incaseaza veniturile bugetare, se
repartizeaza si se cheltuie. Reprezinta totalitatea relatiilor economice sub forma baneasca,
rezultat al repartitiei venitului national, relatii ce apar cu prilejul constituirii si repartizarii de
fonduri centralizate la si de la dispozitia statului, precum si a unitatilor administrativ teritoriale,
in scopul satisfacerii unor interese generale ale societatii ori colectivitatilor publice. Principalele
caracteristici ale acestor relatii economice sunt: continutul economic, exprimarea valorica,
rezultatul repartitiei valorii nou create, constituirea si repartizarea de fonduri centralizate,
implicarea puterii de stat, satisfacerea unor nevoi publice. Sistemul bugetar are asadar
componente distincte, pentru care se poate utiliza si expresia de subsisteme bugetare. La nivelul
fiecarui stat se elaboreza mai multe categorii de bugete corelate care alcatuiesc un sistem.
Sistemul bugetar este diferentiat in functie de structura organizatorica a fiecarui stat: tip
unitar(Franta, Anglia, Suedia etc) si tip federal (SUA, Canada, Elvetia etc). In Romania nevoile
de resurse la nivelul societatii si posibilitatile de acoperire a acestora sunt reflectate in bugetul
general consolidat. Legea privind finantele publice precizeaza faptul ca gestionarea resurselor
financiare publice se realizeaza printr-un sistem unitar de bugete.