Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatia 11

4. Care este salariul total pentru fiecare departament?

Select den,SUM(sal_brut) AS Sal_total


From Angajati,Departamente
Where Departamente.cod_dep=Angajati.cod_dep
Group by Departamente.den
Order by SUM(sal_brut) asc;
5. Care este salariul total pentru departamentul MANAGEMENT?

Select den,SUM(sal_brut) AS Sal_total


From Angajati,Departamente
Where Departamente.cod_dep=Angajati.cod_dep
Group by Departamente.den
Having Departamente.den=management ;
6. Care este suma totala a salariilor din departamentele
management
si contabilitate?

Select den,SUM(sal_brut) AS Sal_total


From Angajati,Departamente
Where Departamente.cod_dep=Angajati.cod_dep
Group by Departamente.den
Having Departamente.den=Management OR
Departamente.den=Contabilitate;
7. Care este numarul de salariati din fiecare departament?

Select Count(*),den
From Angajati,Departamente
Where Departament.cod_dep=Angajati.cod_dep
Group by Departamente.den;

8. Care este departamentul cu angajatii cei mai multi?

Select TOP 1 count(nr),den


From Angajati,Departamente
Where Departamente.cod_dep=Angajati.cod_dep
Group by den
Order by Count(nr) desc;
9. Care este seful departamentului cu cei mai multi angajati?

Select TOP 1 count(nr),sef


From Angajati,Departamente
Where Departamente.cod_dep=Angajati.cod_dep
Group by sef
Order by Count(nr) desc;
10. Cti angajati are Vlad?

Select count(cod)
From Angajati,Departamente
Where Departamente.cod_dep=Angajati.cod_dep AND
sef="Vlad";