Sunteți pe pagina 1din 25

DEZVOLTARE UMAN

-Indicele Dezvoltrii Umane n funcie


de sperana de via la natere, venitul
naional brut/locuitor i rata omajului-

Descrierea general a valorii I.D.U. n


rile selectate. Prezentare evoluie
Norvegia

Prezentarea variabilelor- I.D.U.

Prezentarea variabilelor-sperana
de via la natere

Prezentare variabile-venitul
naional brut/locuitor

Prezentare variabile-rata medie


anuala a somajului

Evoluia variabilelor
1

Valoare IDU (2012)


0.95

0.9

0.85
0.96

0.8

0.92 0.92 0.92

0.91

0.9

0.9

0.9

0.89 0.89 0.89


0.88 0.88 0.88
0.87

0.75

0.7

ri din UE

0.86

0.85 0.85
0.84

0.83

0.82 0.82 0.82 0.81

0.81

Evoluia variabilelor-continuare
84.0

SPERANA DE VIA LA NATERE (2012)

82.0

80.0

78.0

76.0

74.0

72.0

81.3 80.8

80.6

81.6 81.9
79.0

80.0

81.0

81.6 82.0
80.1

79.5

80.1 80.3

80.0 79.8

79.7

77.8
75.0

70.0

75.6

76.8

76.3
74.6
72.5

68.0

66.0

RI DIN UE

73.6

Evoluia variabilelorcontinuare
VENIT NAIONAL BRUT PE CAP DE LOCUITOR (2012)
60000

50000

40000

30000

Venit naional brut pe cap de locuitor

48688

20000

10000

48285

37282
36438
36143
35431
33518
33429 32510
32538
29176
26158
25947
23999
23825
22067
20511
19907
19696
17776
17402 16088
16858
15419
14724

RI DIN UE

Evoluia variabilelorcontinuare
Rata Somajului
30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

Rata Somajului

Legatura dintre variabile

Model de regresie I.D.U. sperana


de via la natere
1. Forma modelului
y=+x +
2.Estimarea parametrilor (verificat i prin M.C.M.M.P.)

y = 0,0148 + 0,01086x
INTERPRETARE
La modificarea cu o unitate a speranei de via la natere se
modific cu 0,01086 valoarea indicelui dezvoltrii umane.

Model de regresie I.D.U. sperana


de via la natere
3. 1.Testarea validitii modelului
Ipoteza nul H0: modelul nu este valid (nesemnificativ) din punct
de vedere statistic
Ipoteza alternativ H1: modelul este valid (semnificativ) din
punct de vedere statistic

Fcritic (F0.05,k,n-k-1) = 4.279344309


30.3479 > 4.279344309 , respingem ipoteza nul H0,si acceptm
ipoteza alternativ H1, care atest faptul c modelul este
valid, deci semnificativ din punct de vedere statistic.

Model de regresie I.D.U. sperana


de via la natere
3.2.Testare Significance F

0.0000133<0,05 (pragul de semnificaie )


Concluzionm c modelul de regresie construit este valid i
poate fi utilizat pentru analiza dependenei dintre cele
dou variabile.

Model de regresie I.D.U. sperana


de via la natere
4. Semnificaia parametrilor
Ipoteza nul H0: = 0, =0 parametriisunt semnificativi statistic
Ipoteza alternativ H1: 0, 0 parametrii sunt semnificativi
statistic
tcritic (/2,n-2) = 2.397875

|0.095263| < 2.397875


|5,508895| > 2.397875
Pentru parametrul , se impune acceptarea ipotezei nule H 0, confrom
creia parametrul nu este semnificativ din punct de vedere
statistic/ nu este diferit de 0
Parametrul , se impune respingerea ipotezei nule H 0, se accept
ipoteza alternativ H1, conform creia parametrul este semnificativ
din punct de vedere statistic i semnificativ diferit de 0

Model de regresie I.D.U. sperana


de via la natere
5.Intervale de ncredere pentru parametrii

Intervalul de ncredere pentru se poate scrie astfel


0.01482- 0.095263 0.01482+ 0.095263*0.155568281
-0.307 0.336637
Intervalul de ncredere pentru se poate scrie astfel
0.010861-5.508895 0.010861+ 5.508895*0.001971543
0.006783 0.014939

Model de regresie I.D.U. sperana


de via la natere
6.Indicatorii de bonitate

INTERPRETARE
ntre indicele dezvoltarii umane i sperana de via la
natere este o legatur puternic, dat fiind faptul c
valoarea lui R este foarte apropiat de 1.
56,886 % din variatia indicelui dezvoltarii umane este
explicate de speranta de viata la nastere

Model de regresie I.D.U. sperana


de via la natere
7. Ipotezele modelului de regresie
7.1. Cele dou variabile sunt observate fr erori de msur
Regula celor 3 sigma

x (70,532635472;87,187364528)
(0,751405281;0.991234719)

Model de regresie I.D.U. sperana


de via la natere
7.2. Variabila aleatoare este de medie nul, E(i) = 0.

Ipoteza nu se verific n cazul acestui model de regresie,


ntruct media valorilor variabilei reziduale este de 2.22E17, destul de apropiat de 0, ns diferit.

Model de regresie I.D.U. sperana


de via la natere
7.3.Variabila rezidual este de medie nul, E(i)=0 si dispersia ei, 2 este
constant i independent de variabila exogen x.
-estimarea unui model de regresie auxiliar
-Testul F al modeluui auxiliar
Fcritic(0.05,k,n-k-1) = 3.443357
0,654966 < 3.443357
-Significance F
0.529296 > 0,05
-Testul LM
LM = n* R2= 1.404907
Se compar cu 2,k ,= 5,99
1.404907 < 5,99,
-P-value
0.44153>0,05
0.448984>0,05
INTERPRETARE
Toate rezultatele ne indic faptul c se accept H 0 , prin urmare se admite
ipoteza de homoschedasticitate a erorilor

Model de regresie I.D.U. sperana


de via la natere
7.4. Autocorelarea erorilor
-Calculul coeficientului de autocorelaie a erorilor de ordinul
n
n
nti

r1


i 2
n 1

i i 1


i 1

2
i


i 2
n


i 2

Corelograma dintre variabila rezidual i I.D.U.

i i 1
2
i 1

r1 = 0,16375
variabila rezidual

0.08
0.06
0.04

Caz de indecizie , ns se recomand0.020


acceptarea autocorelrii pozitive. -0.020.75
-0.04
-Testuln Durbin-Watson
-0.06
2

i i 1
-0.08
DW

i2

i 2

= 1,397

Residuals
0.8

0.85

0.9

0.95

I.D.U.

i 1

d1 = 1,275 i d2 = 1,45,
1,275 1,397 1,45
Caz de indecizie, recomandat acceptarea autocorelrii
pozitive

Model de regresie I.D.U. sperana


de via la natere
7.5. Ipoteza de normalitate a variabile reziduale
-Calculul Testului Jarque-Bera(JB):
Ipoteza nul H0:erorile nu sunt normal distribuite
Ipoteza alternativ H1: erorile sunt normal distribuite
S 2 K 3 2
JB n

6
24

-Compararea cu = 5,99 ,

= 25*( 0,0259+0,22368) = 6,2395


6,2395 >5,99

INTERPRETARE
Cum valoarea calculat a testului JB este superioar valorii
tabelate pentru un prag de semnificaie de 5%, se respinge
ipoteza nul H0, i se accept ipoteza alternativ H 1,
conform creia erorile sunt normal distribuite.

Model de regresie I.D.U. sperana


de via la natere
8. Predicie pe interval de ncredere
Pentru o speran de via la natere de xn+v = 85, intervalul de
ncredere pentru I.D.U. va fi calculate astfel

yn v y n v t / 2,n k 1 s y nv

y = 0,0148 + 0,01086*85 = 0,9379 y y 2


i
i
2
t / 2;n 2
s

= t0,025,23 = 2.397875
n k 1

0,0007173

1 ( x x)
s y2nv s2 1 n n v

n
2
(
x

x
)

i
i 1

= 0,0008922, s = 0,029867

Prin urmare prognoza pe interval de ncredere pentru I.D.U.


n condiiile unei sperane de via la natere de 85% este
yn+v [0,87 ;1 ], rezultatele garantndu-se cu o

Concluzii