Sunteți pe pagina 1din 1

EXECUIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

Realizari 1.01.-30.09. 2013


% din
PIB

mil.lei

% din
total

Realizari 1.01.-30.09.2014

mil.lei

% din
PIB

% din
total

Diferene
fa de
mil.lei

2014
2013
(%)

PIB

628,581.0

VENITURI TOTALE

147,293.1

23.4

100.0

155,439.0

23.5

100.0

8,145.9

5.5%

Venituri curente

142,019.9

22.6

96.4

149,126.7

22.5

95.9

7,106.7

5.0%

88,656.9

14.1

60.2

93,267.3

14.1

60.0

4,610.4

5.2%

25,829.9

4.1

17.5

27,488.7

4.2

17.7

1,658.8

6.4%
13.2%

Venituri fiscale
Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri
din capital
Impozitul pe profit
Impozitul pe salarii si venit
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
capital

662,300.0

8,042.5

1.3

5.5

9,104.8

1.4

5.9

1,062.3

16,884.1

2.7

11.5

17,312.2

2.6

11.1

428.1

2.5%

903.4

0.1

0.6

1,071.8

0.2

0.7

168.4

18.6%
46.4%

3,698.9

0.6

2.5

5,416.4

0.8

3.5

1,717.5

58,356.3

9.3

39.6

59,575.6

9.0

38.3

1,219.4

2.1%

TVA

37,687.1

6.0

25.6

37,977.1

5.7

24.4

290.0

0.8%

Accize

Impozite si taxe pe proprietate


Impozite si taxe pe bunuri si servicii

15,845.5

2.5

10.8

17,614.4

2.7

11.3

1,768.9

11.2%

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii

1,068.6

0.2

0.7

1,889.1

0.3

1.2

820.4

76.8%

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea


utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati

3,755.0

0.6

2.5

2,095.1

0.3

1.3

-1,660.0

-44.2%

479.4

0.1

0.3

476.5

0.1

0.3

-2.9

-0.6%

Alte impozite si taxe fiscale


Contributii de asigurari

292.4
40,092.6

0.0
6.4

0.2
27.2

310.0
42,763.0

0.0
6.5

0.2
27.5

17.7
2,670.4

6.0%
6.7%

Venituri nefiscale

13,270.4

2.1

9.0

13,096.3

2.0

8.4

-174.1

-1.3%

505.8

0.1

0.3

680.2

0.1

0.4

174.4

34.5%

Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile


internationale (taxe vamale)

Venituri din capital

123.9

0.0

0.1

63.5

0.0

0.0

-60.4

-48.7%

5,033.1

0.8

3.4

5,515.6

0.8

3.5

482.6

9.6%

0.0

0.0
0.0
-0.3

0.0

-389.6

0.0
0.0
-0.1

52.9

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
442.5

CHELTUIELI TOTALE

155,436.5

24.7

100.0

155,019.9

23.4

100.0

-416.6

-0.3%

Cheltuieli curente

145,388.8

23.1

93.5

147,557.4

22.3

95.2

2,168.6

1.5%

34,454.1
26,704.8

5.5
4.2

22.2
17.2

35,717.8
26,295.3

5.4
4.0

23.0
17.0

1,263.6
-409.5

3.7%
-1.5%

Dobanzi

8,596.7

1.4

5.5

8,678.6

1.3

5.6

81.9

1.0%

Subventii

4,096.6

0.7

2.6

4,266.0

0.6

2.8

169.4

4.1%

70,921.8

11.3

45.6

72,248.6

10.9

46.6

1,326.7

1.9%

Donatii
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si
prefinantare
Operatiuni financiare
Sume incasate in contul unic (bugetul de stat)

Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii

Transferuri - Total
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

637.0

0.1

0.4

775.2

0.1

0.5

138.2

21.7%

8,718.3

1.4

5.6

8,519.8

1.3

5.5

-198.5

-2.3%

8,570.4

1.4

5.5

7,648.6

1.2

4.9

-921.8

50,879.7

8.1

32.7

52,908.9

8.0

34.1

2,029.2

-10.8%
4.0%

2,116.5

0.3

1.4

2,396.0

0.4

1.5

279.5

13.2%

614.7

0.1

0.4

351.1

0.1

0.2

-263.6

-42.9%

10,600.0

1.7

6.8

8,088.0

1.2

5.2

-2,512.0

-23.7%

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-552.2

-0.1
0.0

-0.4
0.0

-625.4
0.0

-0.1
0.0

-0.4
0.0

-73.2
0.0

-8,143.4

-1.30

0.0

419.1

0.06

0.0

8,562.5

13.3%