Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicatia 99 (propusa spre rezolvare):

Capitalul investit al unei intreprinderi este de 25.000 lei format din 15.000 lei capital social si 10000
lei credite pe termen mediu. Cifra de afaceri programata este de 37.314 lei cu o rata a neta a
rentabilitatii veniturilor de 33,5 %.
Capitalul social este impartit in 6.000 actiuni cu o valoare nominal de 2,5 lei care corespunde
cursului actual al pietei.
Dividendul pe actiune este de 2 lei, iar intreprinderea retine 33% din profitul net pentru capitalizare.
Datoria de 10.000 lei este constituita din doua credite pe termen mediu, obtinute astfel:

Unul in suma de 6.000 lei, pe 5 ani cu o rata a dobanzii anuala de 22%

Altul in suma de 4.000 lei pe 4 ani cu o rata a dobanzii anuala de 24%

Amortizarea creditelor se face in transe anuale egale.


Cota de impozit pe profit 16%.

Rezolvare:
n

D=
i=1

rd

Ai
i

(1+r d )

= r ( 1T ) =22 % ( 10,16 ) =18 %

rd

= r ( 1 T ) = 24 % ( 10,16 ) = 20 %

6000

R1=R2=R3=R4=R5= 5 =1200
A1) se determina anuitatile pentru primul imprumut, D(1)= 6.000 lei :
Anii

Datoria la
inceputul
perioadei

Datoria
platita

Datoria
suportata

Rata
creditului

Anuitate
a

0
1
2
3
4
5

1
6000
4800
3600
2400
1200

2
1320
1056
792
528
264

3
1108,8
887,04
665,28
443,52
221,76

4
1200
1200
1200
1200
1200

5
2308,8
2087,04
1865,28
1643,52
1421,76

Datoria
suportat
a la
sfarsitul
anului
6
4800
3600
2400
1200
0

A2) se determina anuitatile pentru cel de-al doilea imprumut, D(2)=4.000 lei:
4000

R1=R2=R3=R4= 4 =1000
Anii

Datoria la
inceputul
perioadei

Datoria
platita

Datoria
suportata

Rata
creditului

Anuitat
ea

0
1
2
3
4

1
4000
3000
2000
1000

2
960
720
480
240

3
806,4
604,8
403,2
201,6

4
1000
1000
1000
1000

5
1806,4
1604,8
1403,2
1201,6

Datoria
suportata
la sfarsitul
perioadei
6
3000
2000
1000
0

A3) se determina anuitatile pentru cele doua imprumuturi:


D=D(1)+ D(2)= 6000+4000= 10000 lei

Anii

Anuitati D(1)

Anuitati D(2)

0
1
2
3
4
5

1
2308,8
2087,04
1865,28
1643,52
1421,76

2
1806,4
1604,8
1403,2
1201,6
-

Anuitati
D(1)+D(2)
3
4115,2
3691,84
3268,48
2845,12
1421,76

A4 ) se determina rata costului capitalului imprumutat, prin incercari successive,


pornind de la relatia:

3691,84
3268,48
2845,12
1421,76
4115,2
10000= 1+r +
2 +
3 +
4 +
5
d
( 1+ r d )
( 1+ r d )
( 1+ r d )
( 1+ r d )
Pt rd=19 %
4115,2 * 0,8403 + 3691,84 * 0,7062 + 3268,48 * 0,5834 + 2845,12 * 0,4987 +
1421,76 * 0,4190 10.000=
3458,00 + 2607,17 + 1939,51 + 1418,86 + 595,71 10.000= 10019,26 -10.000=
19,26

Pt rd= 20%
4115,2*0,8333+3691,84*0,6944+3668,48*0,5787+2845,12*0,4823+1421,76*0,401910.000=
3429,19+2563,61+1891,46+1372,20+571,40-10.000=
9827,86-10.000= -172,14

r d0,19
019,26
= 172,1419,26
0,200,19

r d0,19
19,26
=
191,4
0,200,19

Rd=0,19+0,01 * 0,1006
Rd=0,19+0,001
Rd=0,191 19,1 %