Sunteți pe pagina 1din 6
Optica geometrica Introducere Optica este capitolul fizicii care se ocupi cu studiul luminii gi al fenomenelor lumi- noase (modul de producere, legile propa- garii $i interactiei radiatiilor luminoase cu substanfa), precum si al radiatiilor electro- magnetice apartinand domeniilor infrarogu, ultraviolet, al razelor X 5.a. Primele teorii cu caracter stiintific pentru explicarea fenomenelor optice au fost teoria corpusculard a lui Newton gi teoria ondulatorie a lui Huygens. Conform teoriei lui Newton, lumina consta din corpusculi luminosi, emisi de sursa de lumina, ale caror traiectorii sunt razele de lumina, si care se migca cu viteze foarte mari in concordanfa cu legile mecanicii. in baza teoriei lui Huygens, lumina se propaga sub forma de unde. Pe langa fenomenele de reflexie si refrac- tie, care pot fi explicate de teoria corpuscu- lara gi de teoria ondulatorie, exista feno- 1.1. Principiile opticii geometrice La baza opticii geometrice sti conceptul de raza de lumina - un fascicul de lumina cat mai ingust. Raza de lumina este directia de-a lungul careia se propaga lumina. In cele ce urmeaz vom enunta principiile pe care se fundamenteaza optica geometrica. 4 mene optice care nu pot fi explicate decat cu ajutorul teoriei ondulatorii (interferenta, difractia si polarizarea) gi fenomene optice care nu pot fi explicate decat cu ajutorul teoriei corpusculare (efectul fotoclectric, efectul Compton, emisia si absorbtia lu- minii). Dupa natura fenomenelor gi a teoriei folo- site pentru infelegerea lor, deosebim dome- niile: optica geometricd - care se ocupa numai de propagare si schimbarea directiei de propagare prin reflexie si refractie; optica ondulatorie - care studiaza fenome- nele de propagare a luminii sub forma de unde; optica fotonicd - care explica feno- menele optice pe baza naturii fotonice a luminii si fotomesria - care se ocupa cu stu- diul si masurarea marimilor caracteristice radiatiilor luminoase. © Principiul propagarii rectilinii intr-un mediu izotrop si omogen lumina se propaga in linie dreapta. (in cazul in care constantele de material nu depind de coordonatele x, y, z, mediul este omogen si daca ele sunt marimi scalare, independente de direcjiile alese, mediul este izotrop.) Optica geometrica © Principiul independentei mutuale a fasciculelor de lumina: la impartirea unui fascicul in fascicule izolate de lumina, se constati ca actiunile acestor fascicule sunt independente. Daca fasciculele igi exercitit simultan actiunea sau fiecare separat efec- tul este acelasi. Daca unul din doua fascicule necoerente care se intersecteaza, este obturat, par- cursul si intensitatea celuilalt fascicul nu se schimba. © Principiul reversibilitatii parcursului razelor de lumina: lumina care se propa- ga intr-un anumit sens, in lungul unei raze, se propaga si in sens contrar in lungul aceleiagi raze. Mersul unei raze de lumina este independent de sensul de propagare. ‘Trecerea unei raze de lumina dintr-un me- diu in altul este reversibi meazi acelasi drum. adica ea ur- ~~) Propagarea in linie dreapta a luminii poate fi pusa in evidenta prin mai multe experi- mente si explici mai multe fenomene naturale, dintre care vom mentiona forma- rea umbrei $i penumbrei si fenomenele de eclipsa total si partial ale Soarelui gi Lunii. © Umbra este domeniul in care nu ajunge energia luminoasa. Pentru o sursé luminoasa de mici dimen- siuni (sursa punctiforma), in calea careia se pune un obstacol netransparent, se for- meaza umbra (fig. 1.1, a). Pentru dimensiuni mai mari ale sursei, in jurul umbrei se formeaza un domeniu mai putin intunecat - penumbra (fig, 1.1, b). De exemplu, in zilele innorate nu se dis- ting umbrele caselor gi ale altor obiecte. in interventiile chirurgicale se folosesc surse care nu dau umbre. Fig. i. a. Umbra, b, Umbra si penumbra, Cuprins Caplitolul 1. Optica geometrica . 1.1. Principiile opticii geometrice 1.2. Reflexia si refractia lumin .2.2. Refractia prin lama cu fete plan-paralele . 1.2.3, Retractia printr-o prism& optics Probleme propuse 1.3. Aplicatii ale fenomenului de refractie* . 1.8.1. Dioptrul sferic. Dioptrul plan 1.4. Aplicatii ale fenomenului de reflexie* . 4.4.4. Oglinai plane. . .2. Oglinzi sferice . cE 1.4.9. Formarea imaginilor tn oglinzile sferice .... 1.5. Lentile subtiri. Sisteme de lentile . . 4.5.1. Formarea imaginilor In lentile . .. . 1.5.2. Formula lentilelor. Marirea lentilelor 1.5.3, Sisteme de lentile. . 1.5.4, Aberatile lentilelor . Probleme propuse ..... 1.6. Ochiul. Vederea cromatica Probleme propuse ..... 1.7. Instrumente optice . 1.7.1. Instrumente care produc imagini reale.. 1.7.2. Instrumente care produc imagini virtuale ....... Probleme propuse ............ Rezolvari ale problemelor propuse . 1.8. Determinari experimentale. ‘ 1.8.1, Determinarea indicelul de refractio al unui mediu solid (metoda Chauines) 62 1.8.2. Determinarea distanjei focale a unei lentile convergente (metoda Bessel) . 63 1.8.3. Determinarea distanfei focale a unei lentile divergente ............. 64 Capitolul 2. Principil si legi in mecanica newtoniana........ 65 2.1. Migcare si repaus. . 2.1.1. Viteza punctului material . 2.1.2. Acceleratia punctului material . Probleme propuse . . . 2.1.3. Cinematica punctului material . Probleme propuse -74 207 2.2. Principiile mecanicii si tipuri de forte . . 2.2.1, Principiile |, It gi lll... . 2.2.2. Transformarea Galilei 2.2.3. Forfa de fracare. Legile frecdirii la alunecare 2.2.4. Forfa de tensiune . -95 Probleme propuse ... . . 101 2.2.5. Forta elastica. Modelul corpului elastic 103 Probleme propuse ..... 108 2.2.6. Forfa centripeta 2.2.7. Fora centrifuga’ de inerfie. Probleme propuse ......... 116 2.2.8. Legea atractiei universale.. 117 Probleme propuse ......... 130 2.2.9. Migcri In cmp gravitational. 131 Probleme propuse . Capitolul 3. Teoreme de variatie si legi de conservare in mecanica newtoniana 3.1, Lucrul mecanic (m&rime de proces). Puterea mecanica . 3.1.1. Lucrul mecanic efectuat de greutate . . . 3.1.2, Lucrul mecanic efectuat de forfa elastic& 3.1.3. Lucrul mecanic efectuat de forfa de frecare 8.1.4. Puterea mecanic& 3.2. Energia mecanica (marime de stare). 3.2.1. Teorema variatiel energiei cinetice a punctului material 8.2.8. Conservarea energiei mecanice . Probleme propuse . . . 3.3. Teorema variatiei impulsulu' 3.4. Legea conservarii impulsului* . . . 3.4.1. Aplicalii ale tegii conservairil impulsutui Probleme propuse . . . Capitolul 4. Elemente de statica . 4.1. Momentul fortei fata de un punct . 4.2. Echilibrul mecanic al corpului sub actiunea fortelor. 4.2.1. Echilibrul unui corp sub actiunea unui sistem de forte paralele 4.2.2. Echilibrut unui corp sub acjiunea unui sistem de forte neparalele. Probleme propuse . . . Probleme recapitulative . Determinari experimental (Or eS Eee www.niculescu.ro ww i 7351688

S-ar putea să vă placă și