Sunteți pe pagina 1din 51

GHIO PENTRl!

J PROIECT AREA, EXECUT ARE


I E.P.TARE DISPc;>iJttY.9R I

S1SJML!:0R DE EVA.WAR.. l.\1.FiUMt.lLUI I A


GAZELOR FIERBINTI DIN CONSTRUCTII iN
91dO .
- - ...t: .......h.. :;,.
CAZ DE INCENDllf
o.t - ,

..

6 ";urollJMl,; Y

-t. ,: ....i'.,... ei l ICATI)': GP-063-01, .


:

ANEXA 1

Protectia cailor de evacuare contra propagam


. .
.
fumuI u1 11 gazeI or t1er b '"t'
t ....................................... 71

ANEXA 2 -

Solutii de utilizare a dispozitivelor de evacuare a


fumului ti a sistemelor de evacuare a fumului ti
gazelor fierbinti la cladiri publice ............................ 83

ANEXA 3 -

GHIO PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA $1


lndicativ
EXPLOATAREA DISPOZITIVELOR $1 SISTEMELOR GP 063-01
DE EVACUARE A FUMULUI $1 A GAZELOR
FIERBINTI DIN CONSTRUCTII IN CAZ DE INCEDIU

birloeeb 92 e1so ev1


2.1.1 Ir ale

jil ;1olhibslo
Cap.1. GENERALITATI
, l<ii rrifflusie avu:

Terminologie .............................................................. 95

ANEXA 4 - Lista reglementarilor conexe ..............:...................... 100

101 1.1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE

lr1

,n110nsq

1.1.1. Prevederile prezentului ghid se aplica la proiectarea,


executarea i exploatarea dispozitivelor de evacuare a fumului i a
sistemelor de evacuare a fumului i gazelor fierbin\i rezultate in caz de
incendiu in cladiri.
Ghidul este destinat proiectantilor, executan\ilor, verificatorilor
de proiecte i utilizatorilor de astfel de sisteme i instala\ii.
1.1.2. La proiectarea i realizarea dispozitivelor de evacuare a
fumului i sistemelor de evacuare a fumului i a gazelor fierbin\i se vor
respecta i prevederile din reglementarile tehnice "Normativ de
siguranta la foe a construc\iilor" P118-99 i "Manual privind
exemplificari, detalieri i solu\ii de aplicare a prevederilor normativului
P 118", indicativ MP 008-2000.

tnstruction

technique

nr.247 relative aux mecanismes de


declanchement de dispositifs de
fermeture resistant au feu et de
desaufumage.

- Textes efficiels relatifs a la protection contre les risques d'incendie et


de panique dans les etablissements
recevant du public.
- Guide du desaufumage - de Paul Chardat - editat de CNPP.
- ASHRAE - Applications Handbook - Smoke management.

104

105

S-ar putea să vă placă și