Sunteți pe pagina 1din 5
EVALUAREA COMPETEN Ţ ELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a Jude ţ ul / sectorul

EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a

Judeţul / sectorul

Localitatea

Şcoala

2016

Test 1

SCRIS

Numele şi prenumele elevei / elevului

Clasa a II-a Băiat
Clasa a II-a
Băiat

Fată

Localitatea Ş coala 2016 Test 1 SCRIS Numele ş i prenumele elevei / elevului Clasa a
1. Astăzi, după școală, vei merge în vizită la Grădina Zoologică, împreună cu colegii tăi
1. Astăzi, după școală, vei merge în vizită la Grădina Zoologică, împreună cu colegii
tăi și cu doamna învățătoare sau cu domnul învățător.
Scrie un bilet familiei tale, prin care îi aduci aminte de vizită și anunți că vei
ajunge mai târziu acasă.
Verifică dacă:
ai respectat cerinţa;
ai scris data;
ai scris formula de
început;
ai semnat biletul.

Nu se completează de către elev!

COD conţinut

Nu se completeaz ă de c ă tre elev! COD – con ţ inut COD –

COD – semne de punctuaţie

elev! COD – con ţ inut COD – semne de punctua ţ ie Test 1 –

Test 1 – Scris EN II – 2016

COD – scrierea corectă a cuvintelor

1 – Scris EN II – 2016 COD – scrierea corect ă a cuvintelor COD –

COD – complexitate / originalitate

1 – Scris EN II – 2016 COD – scrierea corect ă a cuvintelor COD –

Pagina 3 din 5

2. Te-ai întors de la Grădina Zoologică, unde ai făcut și o fotografie, și vrei
2. Te-ai întors de la Grădina Zoologică, unde ai făcut și o fotografie, și vrei să
povestești familiei tale ce ai văzut acolo.
și vrei să povestești familiei tale ce ai văzut acolo. Scrie, pe pagina următoare, un text
Scrie, pe pagina următoare, un text format din cinci propoziţii, în care povestești despre vizita
Scrie, pe pagina următoare, un text format din cinci propoziţii, în care
povestești despre vizita la Grădina Zoologică, răspunzând la următoarele întrebări:

1. Când ai plecat spre Grădina Zoologică?

2. Cu cine ai mers în vizită acolo?

3. Ce animale ai văzut la Grădina Zoologică?

4. Ce animal ţi-a plăcut cel mai mult?

5. Cum te-ai simţit?

Scrie un titlu potrivit pentru textul tău.
Scrie un titlu potrivit pentru textul tău.

Test 1 – Scris EN II – 2016

Pagina 4 din 5

Verifică dacă: ai scris corect cuvintele ai folosit semnele de punctuaţie potrivite ai ordonat propoziţiile
Verifică dacă:
ai scris corect cuvintele
ai folosit semnele de
punctuaţie potrivite
ai ordonat propoziţiile
într-un text
ai formulat propoziţii clare
şi complete
ai aşezat corect textul în
pagină

Nu se completează de către elev!

COD alcătuirea corectă a propoziţiilor

elev! COD – alc ă tuirea corect ă a propozi ţ iilor COD – semne de

COD – semne de punctuaţie

ă a propozi ţ iilor COD – semne de punctua ţ ie COD – scrierea corect

COD – scrierea corectă a cuvintelor

de punctua ţ ie COD – scrierea corect ă a cuvintelor COD – complexitate / originalitate

COD – complexitate / originalitate / titlu

a cuvintelor COD – complexitate / originalitate / titlu FELICIT Ă RI, AI AJUNS LA SFÂR

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI! MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Test 1 – Scris EN II – 2016

Pagina 5 din 5