Sunteți pe pagina 1din 5

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

Realizarea obiectului de activitatea al oricarei intreprindere, in esenta generator de venituri,


reclama importante eforturi materiale, de munca si banesti concretizate, de regula, in
cheltuieli.Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul
perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor, ori cresteri ale datoriilor care
se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea
acestora catre actionari.
In general cheltuielile reprezinta expresia valorica a operatiilor economice referitoare la cumpararea
si utilizarea bunurilor economice. Structura analitica a cheltuielilor este deosebit de diversificata,
dar pot fi identificate cel putin patru modalitati principale de formare (aparitie) a acestora:
a)
Consumul de bunuri stocabile in activitatea curenta de exploatare, cum ar fi de exemplu
consumul de materii prime, consumul de materiale auxiliare etc..
b)
Angajarea unei cheltuieli care intervine in momentul cumpararii de elemente nestocabile,
lucrari, utilitati si servicii destinate productiei, cu ocazia nasterii datoriei fata de furnizori.
c)
Plata unei sume de bani destinata satisfacerii unei nevoi curente a intreprinderii, pentru care
anterior platii nu a fost inregistrat angajamentul (obligatia) de plata.
d)
Incorporarea (includerea) in cheltuielile curente ale exercitiului financiar expirabil a unor
sume reprezentand deprecieri economice ireversibile (amortizarile imobilizarilor), deprecierile
economice probabil reversibile (provizioanele pentru deprecierea activelor) sau rezerve pentru
acoperirea riscurilor, pierderilor si/sau cheltuielilor estimate viitoare (provizioanele pentru riscuri si
cheltuieli).
Structura reglementata a cheltuielilor vizeaza[1]:
1)

Cheltuielile unitatii, care reprezinta valorile platite pentru:

consumuri de stocuri, lucrari executate si servicii prestate da care beneficiaza intreprinderea;


cheltuieli cu personalul;
executarea unor obligatii legale sau contractuale etc..
2)
Pierderile, care reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare
a desfasurarii activitatii curente a persoanei juridice. Ele nu difera ca natura de alte tipuri de
cheltuieli.
3)

Amortizarile si provizioanele constituite.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor astfel:


a)

Cheltuieli de exploatare care cuprind:

Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si materialele de natura obiectelor de


inventar; costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor;
contravaloarea energiei si apei consumate; valoarea animalelor si pasarilor vandute vii sau
sacrificate, costul marfurilor si al ambalajelor vandute.

Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti: cheltuieli de intretinere si reparatii,


cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile, cheltuieli cu primele de asigurare,
cheltuieli cu studiile si cercetarile; cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori):
comisioane si onorarii, cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, cheltuieli cu transportul de
bunuri si persoane, cheltuieli cu deplasari detasari si transferuri, cheltuieli postale si taxe de
telecomunicatii, cheltuieli cu serviciile bancare si altele.

Cheltuieli cu personalul: cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala


precum si alte cheltuieli cu personalul suportate de persoana juridica.

Alte cheltuieli de exploatare: pierderi din creante si debitori diversi, cheltuieli cu


despagubirile, amenzile si penalitatile suportate de persoana juridica, donatii si alte cheltuieli
similare precum si cheltuielile privind activele cedate si alte operatii de capital etc..
b)

Cheltuieli financiare care cuprind:

cheltuieli reprezentand pierderi din creante legate de participatii;

cheltuieli privind investitiile financiare cedate;

cheltuieli cu diferentele de curs valutar nefavorabile;

cheltuieli cu dobanzile privind exercitiul financiar in curs;

cheltuieli cu sconturile acordate clientilor;

cheltuieli reprezentand pierderi din creante de natura financiara si altele.

c)
Cheltuieli extraordinare care sunt reprezentate de pierderile din calamitati si alte evenimente
extraordinare.
d)
Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele care se refera la cheltuielile de exploatare cu
amortizarile, cheltuielile de exploatare cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, respectiv
cheltuielile de exploatare si financiare cu provizioanele pentru deprecieri si cheltuielile financiare
referitoare la amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor.
Contabilitatea cheltuielilor se realizeaza in cadrul unei contabilitati de angajamente, inregistranduse cheltuialile in momentul consumului sau al iesirii din patrimoniu, indiferent de momentul platii.
In cazul in care organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor se face prin metoda inventarului
intermitent, cheltuielile sunt recunoscute in contabilitate in momentul achizitiei bunurilor si nu in
momentul consumului, urmand ca la sfarsitul lunii sa se rectifice marimea cheltuielilor inregistrate
in functie de marimea stocurilor constatata la inventariere.

Contabilitatea cheltuielilor se conduce cu clasa a 6 - a de conturi "Conturi de cheltuieli", in cadrul


careia sau nominalizat urmatoarele grupe de conturi:

60 "Cheltuieli privind stocurile";

61 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti";

62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti";

63 "Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate";

64 "Cheltuieli cu personalul";

65 "Alte cheltuieli de exploatare";

66 "Cheltuieli financiare";

67 "Cheltuieli extraordinare";

68 "Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele";

69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite".

Toate conturile operationale de cheltuieli din clasa a 6 - a, din cadrul grupelor mentionate,
debitandu-se cu cheltuielile ocazionate si se crediteaza, de regula, la sfarsitul perioadei, prin
incorporarea lor in rezultat. Conturile de cheltuieli nu prezinta sold la sfarsitul unei perioade de
gestiune.
Redam functionarea unora din conturile de cheltuieli prin urmatoarele exemple (trebuie revazute si
modulele anterioare deoarece, indirect, au fost abordate si cheltuielile):
1. Se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatii:
- Prime de asigurare achitate in numerar: 2.000.000 lei;
- Cheltuieli de protocol achitate in numerar: 150.000 lei si TVA 19%;
- Valoarea facturii telefonice: 1.400.000 lei si TVA 19%;
- Comisioane bancare platite: 200.000 lei;
- Impozit pe cladiri datorat: 600.000 lei;
- Cheltuieli cu dobanzile achitate prin banca: 900.000 lei;
- Inchiderea conturilor de cheltuieli la sfarsitul lunii.

2. Se achizitioneaza materii prime in valoare de 1.000.000 lei si TVA 19%. Evidenta materiilor
prime se tine la cost efectiv. Se dau in consum materii prime in valoare de 600.000 lei. La sfarsitul
lunii valoarea materiilor prime existente in stoc este de 400.000 lei. La sfarsitul lunii se inchid
conturile de cheltuieli.
Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatii in urmatoarele situatii: a) unitatea aplica metoda
inventarului permanent; b) unitatea aplica metoda inventarului intermitent
a)

unitatea aplica metoda inventarului permanent

Achizitionarea de materii prime

401

1.190.000

301

1.000.000

4426

190.000

Consumul de materii prime

601

301

600.000

Inchiderea contului de cheltuieli

121

601

600.000

b) unitatea aplica metoda inventarului intermitent


Achizitionarea de materii prime

Consumul de materii prime


Inregistrarea stocului de materii prime stabilit la
inventarierea de la sfarsitul lunii
Inchiderea contului de cheltuieli

401

1.190.000

601

1.000.000

4426

190.000

301

601

400.000

121

601

600.000

Nota: La inceputul lunii urmatoare, stocul de materii prime de la sfarsitul lunii precedente se trece
din nou asupra cheltuielilor printr-o formula contabila inversa.