Sunteți pe pagina 1din 48

Universitatea Bucureti

Facultatea de Administraie i Afaceri


Specializare Administraie Public

Reguli comune aplicabile pentru atribuire contractului de


achiziie public

Profesor coordonator:
Dr.Dan Cimpoeru

Student:
Horhocea Alexandra
Mdlina

Bucureti 2014

CUPRINS
Introducere ................................................................................................................................ 2
Capitolul I
Noiuni generale despre achiziii publice ........................................................... 3
1.1 Sediul materiei ............................................................................................................. 3
1.2 Obiectul de reglementare al Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 ........... 4
1.3 Terminologie ............................................................................................................ 4
1.4 Tipuri de contracte de achiziie public ....................................................................... 6
1.5 Autoriti contractante ................................................................................................. 7
1.6 Domeniul de aplicare al Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 ................. 7

Capitolul II
Reguli comune aplicabile pentru atribuirea
contractului de achiziie public ......................................................................... 12
2.1 Reguli generale .......................................................................................................... 12
2.2 Reguli de estimare a valorii contractului de achiziie public ................................... 14
2.3 Reguli de elaborare a documentaiei de atribuire ...................................................... 18
2.4 Reguli de participare la procedura de atribuire .......................................................... 23
2.5 Reguli de publicitate .................................................................................................. 24
2.6 Reguli speciale de transparen aplicabile achiziiei
publice de servicii de publicitate .............................................................................. 28
2.7 Reguli de comunicare si de transmitere a datelor ...................................................... 29
2.8 Reguli de evitare a conflictului de interese ................................................................ 31

Studiu de caz ........................................................................................................................... 32


Concluzii .................................................................................................................................. 40
Bibliografie .............................................................................................................................. 41

INTRODUCERE
Am ales ca tema pentru lucrarea de licen Reguli commune aplicabile pentru atribuirea
contractului de achiziie public deoarece consider c domeniul achiziiilor publice este ntr-o
continu expansiune. Faptul c noul Cod penal prevede c pedeapsa complementara interzicerea
participrii la procedurile de achiziii publice, este o prob n plus pentru importana tot mai
mare a acestei teme.
Contractul administrativ reprezint un acord de voint, dintre o oficialitate public, aflat
pe o poziie de superioritate juridic, pe de o parte, i alte subiecte de drept, pe de alta parte, prin
care se urmarete mulumirea unui interes general, prin realizarea unui serviciu public,
desfurarea unei lucrri publice sau punerea n valoare a unui bun public, supus unui regim de
putere public.
Contractul de achiziie publica indic, potrivit art. 3 lit. f) din Ordonana de urgen a
Guvernului 34/2006, acel contract, asimilat actului administrativ, care include i categoria
contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, finalizat n scris
ntre una sau mai multe oficialiti contractante, pe de o parte, i unul sau mai muli conectori
economici, pe de alta parte, avnd ca obiect execuia de lucrri, livrarea de produse sau
efectuarea de servicii, n sensul ordonanei de urgena.
Potrivit dreptului Uniunii Europene, contractele de achiziii publice sunt contracte cu titlu
oneros, finalizate n scris ntre unul sau mai muli conectori economici i una sau mai multe
oficialiti contractante i care au ca obiect execuia de lucrri, livrarea de produse sau prestarea
de servicii n sensul Directivei 2004/18, titlul 1, art. 1. Potrivit aceluiai act normativ, ne aflam n
prezena unui contract de achiziii publice de lucrri dac obiectul acestuia urmarete n mod
specific efectuarea activitilor prevzute de Anexa I a directivei,indiferent dac contractul n
cauz cuprinde alte servicii necesare pentru realizarea respectivelor activiti.
n unele situaii, contractele de achiziii publice de servicii pot include i lucrri, cum este
cazul serviciilor de gestionare a proprietilor. ns, aceste lucrri nu pot fixa

ncadrarea

contractului n categoria contractelor de achiziii publice de lucrri deoarece ele sunt auxiliare i
reprezint o consecin sau o completare a obiectului principal al contractului de servicii.

Capitolul I
NOIUNI GENERALE DESPRE ACHIZIIILE PUBLICE
1.1 Sediul materiei
Actele normative care reglementeaz achiziiile publice sunt urmtoarele:
1. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune
de servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006, modificat prin Ordonana de urgen a
Guvernului 94/2007, Ordonana de urgen a Guvernului. nr. 143/2008, Ordonana de urgen a
Guverrnului nr. 19/2009 i Ordonana de urgen a Guvernului. nr. 72/2009.
2. Hotrrea de Guvern nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de
urgen a Guvernului. nr. 34/2006, modificat prin Hotrrea de Guvern nr. 834/2009.
3. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, aprobat prin
Legea nr. 228/2007, modificat prin Legea nr. 314/2009.
4. Hotrrea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonana de
urgen a Guvernului. nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, modificat de Hotrrea de Guvern
1083/2007.
5. Hotrrea de Guvern nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 34/2006, modificat prin H.G. 198/2008 i H.G. 370/2009.
6. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2005 privind nfiinarea Autoritii Nationale
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, modificat prin Hotrrea de Guvern
895/2005, aprobat prin Legea nr. 111/2006, modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 19/2009.
7. Hotrrea de Guvern nr. 525/2007 privind organizarea i funcionarea Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, modificat prin H.G. nr.
1482/2009.
8. Ordinul ANRMAP nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitaie restrns i
negociere cu publicare prealabil a unui anun de participare.

9. Hotrrea de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i


funcionare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, modificat prin Hotrrea de
Guvern nr. 500/2007 i H.G. nr. 1180/2007.
10. Ordinul ANRMAP nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea
modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, modificat prin Ordinul nr. 122/2009.
11. Hotrrea de Guvern nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii prevzute n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006.
12. Ordinul Ministrului Finanelor Publice i ANRMAP nr. 1517/2009 privind aprobarea
Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrri publice i servicii n
Romnia.
13. Regulamentul Comisiei Europene nr. 213/2008 privind Vocabularul comun privind
achiziiile publice (CPV Rev.2), care a modificat Regulamentului Comisiei Europene nr.
2195/2002.

41

41

1.Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public,
a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii , publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418 din 15.05.2006, aprobat prin Legea nr. 337/2006, a fost
a fost completat i modificat prin: Legea nr. 128/2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 309 din 09.05.2007, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 94/2007, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 676 din 04.10.2007, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 143/2008,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 805 din 02.12.2008, Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 228/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3 din 05.01.2009,
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 19/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
156 din 12.03.2009, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 72/2009, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 426 din 23.06.2009, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 76/2010, publicat

42

1.2 Obiectul de reglementare al Ordonanei de urgen a Guvernului nr.


34/2006

Ordonana de urgen a Guvernului. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie


public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006, modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului.
94/2007, Ordonana de urgen a Guvernului. nr. 143/2008, Ordonana de urgen a Guvernului.
nr. 19/2009 i Ordonana de urgen a Guvernului. nr. 72/2009, reglementeaz procedurile de
atribuire a contractului de achiziie public, a contractului de concesiune de lucrri publice i a
contractului de concesiune de servicii, precum i modalitatile de soluionare a contestaiilor
formulate mpotriva actelor emise n legatura cu aceste proceduri.
Ordonana de urgen a Guvernului. nr. 34/2006 are drept scop promovarea concurenei
ntre operatorii economici, garantarea tratamentului egal i nediscriminarea operatorilor
economici, asigurarea transparenei i integritii procesului de achiziie public i asigurarea
utilizrii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de ctre
autoritile contractante.
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public sunt nediscriminarea,
tratamentul egal, recunoaterea reciproc, transparena, proporionalitatea i eficiena
utilizrii fondurilor publice.

n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 453 din 02.07.2010, Legea nr. 279/2011, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 872 din 09.12.2011.
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 114/201 privind atribuirea anumitor contracte de achiziii
publice n domeniile aprrii i securitii a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
932 din 29.12.2011.
Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 625 din
20.07.2006, a fost a fost completat i modificat prin: Hotrrea Guvernului nr. 1056/2006, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 727 din 25.08.2006, Hotrrea Guvernului nr. 1337/2006,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 817 din 04.10.2006, Hotrrea Guvernului nr.
834/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 515 din 27.07.2009, Hotrrea
Guvernului nr. 1045/2011, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 757 din 27.10.2011,
Hotrrea Guvernului nr. 219/2012, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 197 din
26.03.2012.
42

Anexele 2A i 2B la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 prevd detaliat categoriile de


servicii pentru care se ncheie astfel de contracte de achiziie public.

1.3 Terminologie
Legislaia achiziiilor publice conine urmtorii termeni specifici:
- contractul de achiziie public reprezint actul juridic cu titlu oneros, ncheiat n scris
ntre una sau mai multe autoriti contractante, pe de o parte, i unul sau mai muli
operatori economici, pe de alt parte, avnd ca obiect execuia de lucrri, furnizarea de
produse sau prestarea de servicii, n baza Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006;
- contractul de concesiune de lucrri publice este contractul care are aceleai caracteristici
ca i contractul de lucrri, cu deosebirea c n contrapartida lucrrilor executate
contractantul, n calitate de concesionar, primete din partea autoritii contractante, n
calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrrilor pe o perioad determinat
sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani prestabilite;
- contract de concesiune de servicii este contractul care are aceleai caracteristici ca i
contractul de servicii, cu deosebirea c n contrapartida serviciilor prestate contractantul, n
calitate de concesionar, primete din partea autoritii contractante, n calitate de
concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioad determinat sau acest drept nsoit
de plat unei sume de bani prestabilite;
- acordul-cadru reprezint ntelegerea scris intervenit ntre una sau mai multe
autoriti contractante i unul sau mai muli operatori economici, al crei scop este
stabilirea elementelor/condiiilor eseniale care vor guverna contractele de achiziie public
ce urmeaz a fi atribuite ntr-o perioad dat, n mod special n ceea ce privete preul i,
dupa caz, cantitile avute n vedere;
- documentaia de atribuire cuprinde toate informaiile legate de obiectul contractului de
achiziie public i de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau,
dup caz, documentaia descriptiv;
- ntreprinderea public este persoana juridic ce desfaoar activiti economice i
asupra creia se exercit direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a
participaiilor financiare sau a regulilor specifice prevzute n actul de nfiinare a
ntreprinderii respective, influena dominant a unei autoriti contractante. Prezumia de
exercitare a influenei dominante se aplic n orice situaie n care, n raport cu o astfel de
persoana, una sau mai multe autoriti contractante se afl, direct ori indirect, n cel putin unul
dintre urmatoarele cazuri:
- dein majoritatea capitalului subscris;
- dein controlul majoritii voturilor n organul de conducere, cum ar fi adunarea general;
7

- pot numi n componena consiliului de administraie, a organului de conducere sau de


supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia.
- licitaia electronic constituie procesul repetitiv realizat dup o prim evaluare
complet a ofertelor, n care ofertanii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul
mijloacelor electronice, de a reduce preurile prezentate i/sau de a mbunti alte
elemente ale ofertei. Evaluarea final trebuie s se realizeze n mod automat prin
mijloacele electronice utilizate.
- sistemul de achiziie dinamic este un proces n ntregime electronic, limitat n timp i
deschis pe ntreaga sa durat oricrui operator economic care ndeplinete criteriile de calificare
i selecie i care a prezentat o oferta orientativ conform cu cerinele caietului de sarcini;
- propunerea financiar este o parte a ofertei ce cuprinde informaiile cu privire la pre,
tarif, alte condiii financiare i comerciale corespunzatoare satisfacerii cerinelor solicitate prin
documentaia de atribuire;
- propunerea tehnic este parte a ofertei elaborat pe baza cerinelor din caietul de
sarcini sau, dup caz, din documentaia descriptive;
- ofertantul este orice operator economic care a depus oferta;
- oferta reprezint actul juridic prin care operatorul economic i manifest voina de a se
angaja din punct de vedere juridic ntr-un contract de achiziie public; oferta cuprinde
propunerea financiar i propunerea tehnic;
- operatorul economic este orice furnizor de produse, prestator de servicii ori executant
de lucrri - persoana fizic/juridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu
activitate n domeniul care ofer n mod licit pe pia produse, servicii i/sau execuie de lucrri.

1.4 Tipuri de contracte de achiziie public


Contractele de achiziie public sunt mprite n trei categorii:
a) contracte de furnizare de produse;
b) contracte de prestri servicii;
c) contracte de execuie de lucrri.
Contractul de lucrri este acel contract de achiziie public care are ca obiect
execuia de lucrri sau construcii sau att proiectarea, ct i fie execuia de lucrri sau
construcii. Prin construcie se nelege rezultatul unui ansamblu de lucrri de construcii de
cldiri sau lucrri de geniu civil, destinat s ndeplineasc prin el nsui o funcie tehnic sau
economic.
Contractul de furnizare de produse este acel contract de achiziie public care are
ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumprare, inclusiv n rate,
8

nchiriere sau leasing cu sau fr opiune de cumprare. Contractul de achiziie public ce


are ca obiect principal furnizarea de produse i, cu titlu accesoriu, operaiuni/lucrri de
instalare i punere n funciune a acestora este considerat contract de furnizare.
Contractul de servicii este acel contract de achiziie public care are ca obiect
prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevzute n Anexele nr. 2A i
2B din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006. Contractul de achiziie public care are
ca obiect principal prestarea unor servicii i, cu titlu accesoriu, desfurarea unor lucrri de
construcii este considerat contract de servicii. Contractul de achiziie public care are ca obiect
att furnizarea de produse, ct i prestarea de servicii este considerat contract de furnizare, dac
valoarea estimat a produselor este mai mare dect valoarea estimat a serviciilor prevzute n
contract, respectiv este considerat contract de servicii, dac valoarea estimat a serviciilor este
mai mare dect valoarea estimat a produselor prevzute n contractul respectiv.

1.5 Autoriti contractante


Sunt autoriti contractante urmtoarele entiti:
a) oricare organism al statului - autoritate public sau instituie public - care
acioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local;
b) oricare alt organism cu personalitate juridic, care a fost nfiinat pentru a
satisface nevoi de interes general, fr caracter comercial sau industrial, i care se afla cel
puin n una dintre urmatoarele situaii:
- este finanat, n majoritate, de ctre o autoritate contractant sau de ctre un alt
organism de drept public;
- se afl n subordinea sau este supus controlului unei autoriti contractante, sau
unui alt organism de drept public;
- n componena consiliului de administraie/organului de conducere sau de
supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia sunt numii de ctre o
autoritate contractant, sau de ctre un alt organism de drept public;
c) oricare asociere format de una sau mai multe autoriti contractante dintre cele
prevzute la lit. a) sau b);
d) oricare ntreprindere public ce desfoar una sau mai multe dintre activitile
prevzute la cap. VIII seciunea 1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 (activiti
relevante n sectoarele de utilitate public ap, energie, transport i post), atunci cnd aceasta
atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii
respectivelor activiti;

e) orice subiect de drept, altul dect cele prevzute la lit. a) - d), care desfoar una sau
mai multe dintre activitile prevzute la cap. VIII seciunea 1 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006, n baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la
art. 3 lit. k) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 , acordat de o autoritate
competent, atunci cnd acesta atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru
destinate efecturii respectivelor activiti.

1.6 Domeniul de aplicare al Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006


Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 se aplic pentru:
a) atribuirea contractului de achiziie public, inclusiv a contractului sectorial, n acest
din urm caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII din Ordonana de urgen a Guvernului. nr.
34/2006;
b) ncheierea acordului-cadru;
c) atribuirea, de ctre un operator economic fr calitate de autoritate contractant,
a unui contract de lucrri, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmatoarele
condiii:
- respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n propor ie de mai
mult de 50%, de ctre o autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a
5.000.000 euro;
c1)atribuirea, de catre un operator economic fr calitate de autoritate contractant,
a unui contract de servicii, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmatoarele
condiii:
- respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai
mult de 50%, de ctre o autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a
200.000 euro;
n cazurile prevzute la lit. c) si c 1), autoritatea contractant are obligaia de a
impune prin contractul de finanare aplicarea prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor respective.
d) atribuirea contractului de achiziie public de ctre o autoritate contractant, n
numele i pentru o alt persoana fizic/juridic, n cazul n care respectivul contract este
finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate
contractant;
e) organizarea concursului de soluii;
10

43

f) atribuirea contractului de concesiune de lucrri publice i a contractului de

concesiune de servicii, n acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII din Ordonana de
urgen a Guvernului. nr. 34/2006.
O autoritate contractant din domeniul aprrii trii i securitaii naionale are obligaia
de a aplica prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 sub rezerva cazurilor
care pot conduce la furnizarea unor informaii a cror divulgare ar fi contrar intereselor
eseniale de securitate ale trii sau implic protecia unor interese eseniale de securitate ale rii
n legatur cu producia sau comercializarea de arme, muniii i material de rzboi. Guvernul are
dreptul de a stabili prin hotrre circumstanele i procedurile specifice pentru atribuirea
contractelor de achiziie public n aceste cazuri, fr c acest lucru s conduc la alterarea
concurenei pe pia produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare.
Ordonana de urgen a Guvernului. nr. 34/2006 nu se aplic pentru atribuirea
contractului de achiziie public n cazul n care se ndeplinete cel puin una dintre urmatoarele
condiii:
- contractul a fost declarat cu caracter secret de ctre autoritile abilitate potrivit
prevederilor legale n vigoare;
- contractul este inclus n categoria informaiilor secrete de stat, n conformitate cu
legislaia n vigoare privind protecia informaiilor clasificate;
- ndeplinirea contractului necesita impunerea unor msuri speciale de siguran, pentru
protejarea unor interese naionale, potrivit prevederilor legale n vigoare.
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 nu se aplic pentru atribuirea
contractului de achiziie public de ctre structuri ale autoritilor contractante care funcioneaz
pe teritoriul altor state, atunci cnd valoarea estimat a contractului este egal sau mai mic dect
pragurile valorice prevzute la art. 124 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 (adic
100.000Euro, fr TVA pentru produse i servicii, respectiv 750.000 Euro, fr TVA - pentru
lucrri). Pentru atribuirea contractelor de achiziie public a cror valoare estimat este mai mare
dect cea prevzuta la art. 19 (adic 15.000 Euro, fra TVA - pentru produse servicii i lucrri),
trebuie s se asigure aplicarea principiilor generale prevzute n Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006, publicitatea la nivel local i respectarea prevederilor art. 35-38 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, reprezentnd cerine minime n acest sens.
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 nu se aplic pentru atribuirea
contractului de servicii care:
43

Anexa 1 la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 prevede categoriile de lucrri de


construcii pentru care se ncheie astfel de contracte de achiziie public.

11

- are ca obiect cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare, de


terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea
contractelor de servicii financiare care se ncheie, indiferent de form, n legatura cu contractul
de cumprare sau de nchiriere respectiv, se supune prevederilor prezenei Ordonanei de
urgen;
- se refer la cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia de programe
destinate difuzrii, de ctre instituii de radiodifuziune i televiziune;
- se refer la prestarea de servicii de arbitraj i conciliere;
- se refer la prestarea de servicii financiare n legatur cu emiterea, cumprarea,
vnzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, n special
operauni ale autoritii contractante efectuate n scopul atragerii de resurse financiare
i/sau de capital, precum i la prestarea de servicii specifice unei banci centrale de ctre
Banca Naional a Romniei;
- se refer la angajarea de for de munc, respectiv ncheierea de contracte de
munc;
- se refer la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate n totalitate de
ctre autoritatea contractant i ale caror rezultate nu sunt destinate, n mod exclusiv,
autoritii contractante pentru propriul beneficiu.
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 nu se aplic atunci cnd contractul
de achiziie public este atribuit ca urmare a:
- unui acord internaional ncheiat n conformitate cu prevederile Tratatului cu unul
sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene i care vizeaz furnizarea
de produse sau execuia de lucrri, destinate implementrii ori exploatrii unui proiect n
comun cu statele semnatare, i numai dac prin acordul respectiv a fost menionat o
procedura specific pentru atribuirea contractului respectiv;
- unui acord internaional referitor la staionarea de trupe i numai daca prin acordul
respectiv a fost prevzut o procedur specific pentru atribuirea contractului respectiv;
- aplicrii unei proceduri specifice unor organisme i instituii internaionale;
- aplicrii unei proceduri specifice prevzute de legislaia comunitar, n contextul
programelor i proiectelor de cooperare teritorial.
Autoritile contractante au obligaia de a informa Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice asupra acordurilor existente n
domeniul lor de activitate, care are obligaia de a comunica Comisiei Europene informaiile
primite.

12

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 nu se aplic pentru atribuirea contractului


de servicii unei alte autoriti contractante sau unei asocieri de autoriti contractante, n cazul n
care acestea beneficiaz de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, n virtutea
legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, n msura n care acestea sunt
compatibile cu prevederile Tratatului pentru nfiinarea Comunitii Europene, ncheiat la 25
martie 1957, cu modificrile i completrile ulterioare.
Autoritatea contractant care, n baza competenelor legale pe care le deine, acord unui
subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractant, drepturi speciale sau exclusive de
a presta un serviciu public, are obligaia de a impune, prin autoriza ia pe care o emite n acest
scop, respectarea principiului nediscriminrii de ctre cel care beneficiaz de drepturile speciale
sau exclusive, atunci cnd acesta atribuie contracte de furnizare ctre teri.
n cazul n care autoritatea contractant atribuie un contract de achiziie public ce are ca
obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse n anexa nr. 2B din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006, atunci obligaia de a aplica acest act normativ se impune numai pentru
contracte a cror valoare este mai mare dect cea prevzut la art. 57 alin. (2) din Ordonana de
urgen a Guvernului. nr. 34/2006 (adic 125.000 Euro sau 400.000 Euro, fr TVA, n cazul n
care autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau
e) pentru produse i servicii, respectiv 5.000.000 Euro pentru lucrri) si se limiteaz numai la
prevederile art. 35-38 i art. 56 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 (adic caiet
de sarcini i anun de atribuire n Serviciul Electronic de Achiziii Publice). Contestaiile privind
procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse n anexa nr. 2B se
soluioneaz potrivit dispoziiilor cap. IX din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006. n
cazul n care contractul de achiziie public are ca obiect, alturi de prestarea de servicii din
categoria celor incluse n anexa nr. 2B, i prestarea de servicii din categoria celor incluse n
anexa nr. 2A, prevederile sunt aplicabile numai dac valoarea estimat a serviciilor incluse n
anexa nr. 2B este mai mare dect valoarea estimat a serviciilor incluse n anexa nr. 2A.44

44

anexa nr. 2B din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 prevzut la art. 57 alin. (2)
Ordonana de urgen a Guvernului. nr. 34/2006 (adic 125.000 Euro sau 400.000 Euro, fr TVA, n cazul n care
autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e) pentru produse i
servicii, respectiv 5.000.000 Euro pentru lucrri)

13

Capitolul II
REGULI COMUNE APLICABILE PENTRU
ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC
2.1 Reguli generale
Procedurile de atribuire a contractului de achiziie public sunt urmtoarele:
1. licitaia deschis, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are
dreptul de a depune oferta, pentru achiziia de produse sau servicii cu o valoare peste 100.000
Euro, respectiv pentru achiziia de lucrri cu o valoare peste 750.000 Euro.
2. licitaia restrnsa, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de
a-i depune candidatura, urmnd ca numai candidaii selectai s aib dreptul de a depune oferta;
3. dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul
de a-i depune candidatura i prin care autoritatea contractant conduce un dialog cu candidaii
admii, n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii apte s raspund necesitilor sale,
urmnd ca, pe baza soluiei/soluiilor, candidaii selectai s elaboreze oferta final;
4. negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractant deruleaz consultri
cu candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muli
dintre acetia.
Negocierea poate fi de dou feluri:
a) negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare;
b) negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare.
5. cererea de oferte, respectiv procedura simplificat prin care autoritatea contractant
solicit oferte de la mai muli operatori economici, pentru achiziia de produse sau servicii cu
o valoare ntre 15.000 Euro i 100.000 Euro, respectiv pentru achiziia de lucrri cu o
valoare ntre 15.000 Euro i 750.000 Euro.
6. concursul de soluii, respectiv o procedura special prin care se achiziioneaz,
ndeosebi n domeniul amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al
arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe
baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr acordarea de premii;
7. achiziia direct, n masura n care valoarea estimat a achiziiei nu depete
echivalentul n lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri.
Achiziia se realizeaz pe baza de document justificativ, care n acest caz se consider a fi
contractul de achiziie public.
14

Autoritatea contractant este responsabil pentru alegerea procedurii de atribuire a


contractului de achiziie public/acordului-cadru. Autoritatea contractant are obligaia de
a atribui contractul de achiziie public prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau
licitaie restrns. Prin excepie, autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte
proceduri numai n circumstanele specifice prevzute n Ordonana de urgen a Guvernului nr.
34/2006.
Orice autoritate contractant are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prin utilizarea
mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP (Serviciul Electronic de Achiziii Publice).
Autoritatea contractant nu are dreptul de a diviza contractul de achiziie public n mai
multe contracte distincte de valoare mai mic i nici de a utiliza metode de calcul care s
conduc la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziie public, cu scopul de a
evita aplicarea prevederilor Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 care instituie
obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice.
Autoritatea contractant, prin compartimentul intern specializat n atribuirea
contractelor de achiziie public, are urmatoarele atribuii principale:
a) elaborarea i, dup caz, actualizarea, pe baza necesitailor transmise de celelalte
compartimente ale autoritii contractante, a unui program anual al achiziiilor publice, ca
instrument managerial pe baza cruia se planific procesul de achiziie;
b) elaborarea sau, dup caz, coordonarea activitii de elaborare a documentaiei de
atribuire sau, n cazul organizrii unui concurs de soluii, a documentaiei de concurs;
c) ndeplinirea obligaiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevzute
de Ordonana de urgen;
d) aplicarea i finalizarea procedurilor de atribuire;
e) constituirea i pstrarea dosarului achiziiei publice.
Programul anual al achiziiilor publice se elaboreaz ntr-o prim form pn la
sfritul ultimului trimestru al anului n curs i cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru
pe care autoritatea contractant intenioneaz s le atribuie/ncheie n decursul anului urmtor.
Autoritatea contractant are obligaia, atunci cnd stabilete programul anual al
achiziiilor publice, de a ine cont de:
a) necesitile obiective de produse, de lucrri i de servicii;
b) gradul de prioritate a necesitatilor prevzute la lit. a);
c) anticiprile cu privire la fondurile ce urmeaz sa fie alocate prin bugetul anual.
Dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractant are obligaia de a-i definitiva
programul anual al achiziiilor publice n funcie de fondurile aprobate i de posibilitile de
atragere a altor fonduri.
15

Programul anual al achiziiilor publice trebuie s cuprind cel puin informaii referitoare
la:
a) obiectul contractului/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achiziiilor publice (CPV);
c) valoarea estimat, fr TVA, exprimat n lei i n euro;
d) procedura care urmeaz s fie aplicat;
e) data estimat pentru nceperea procedurii;
f) data estimat pentru finalizarea procedurii;
g) persoana responsabil pentru atribuirea contractului respectiv.
Programul anual al achiziiilor publice se aprob de conducatorul autoritii
contractante, conform atribuiilor legale ce i revin, cu avizul compartimentului financiarcontabil.45
Autoritatea contractant are dreptul de a opera modificri sau completri ulterioare n
programul anual al achiziiilor publice, modificri/completri care se aprob n acelai mod.
n cazul n care modificrile au ca scop acoperirea unor necesiti ce nu au fost cuprinse
iniial n programul anual al achiziiilor publice, introducerea acestora n program este
condiionat de asigurarea surselor de finanare.
Compartimentul intern specializat are obligaia de a elabora o not justificativ n
toate situaiile n care procedura de atribuire propus pentru a fi aplicat este alta dect
licitaia deschis sau restrns. Nota justificativ se aprob de conductorul autoritii
contractante, conform atribuiilor legale ce i revin, cu avizul compartimentului juridic, i
constituie un nscris esenial al dosarului achiziiei publice. n cazul n care urmeaz s fie
aplicat procedura cererii de ofert, nota justificativ trebuie sa conin numai explicaii cu
privire la rezultatul estimrii valorii contractului de achiziie public care urmeaz sa fie atribuit.

2.2 Reguli de estimare a valorii contractului de achiziie public


Autoritatea contractant are obligaia de a estima valoarea contractului de achiziie
public pe baza calculrii i nsumrii tuturor sumelor pltibile pentru ndeplinirea
45

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006


art. 124 lit. a) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 (adic 100.000 Euro pentru produse)

16

contractului respectiv, fr taxa pe valoarea adaugat, lund n considerare orice forme de


opiuni i, n msura n care acestea pot fi anticipate la momentul estimrii, orice eventuale
suplimentri sau majorri ale valorii contractului.
n cazul n care autoritatea contractant a prevzut, n conformitate cu prevederile
prezenei Ordonane de urgent, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru
candidai/ofertani, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziie public trebuie
s includ i valoarea premiilor/primelor respective.
Valoarea estimat a contractului de achiziie public trebuie s fie determinat
nainte de iniierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceasta valoare trebuie
s fie valabil la momentul transmiterii spre publicare a anunului de participare sau, n cazul n
care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anun, la momentul
transmiterii invitaiei de participare.
1. n cazul n care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea
contractant si propune s dobndeasca produse care necesit i operaiuni/lucrri de
instalare i punere n funciune, atunci valoarea estimat a acestui contract trebuie s
includ i valoarea estimat a operaiunilor/lucrrilor respective.
n cazul n care, la data estimrii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractant
nu are nca stabilit modalitatea de dobndire a produselor, respectiv, cumprare, inclusiv n rate,
nchiriere sau leasing, cu sau fr opiune de cumprare, atunci valoarea estimat a acestui
contract trebuie s fie considerat ca fiind egal cu cea mai mare dintre valorile ce corespund
fiecrui mod de dobndire a produselor.
n cazul n care, la data estimrii valorii contractului de furnizare, autoritatea
contractant a stabilit modalitatea de dobndire a produselor, respectiv prin cumprare n rate,
prin nchiriere sau prin leasing cu sau fr opiune de cumprare, atunci metoda de estimare
variaz n funcie de durat contractului respectiv, astfel:
a) dac durata contractului este stabilit i este mai mic sau egal cu 12 luni, atunci
valoarea estimat trebuie calculat prin nsumarea tuturor ratelor pltibile pe ntreaga durat a
contractului respectiv;
b) dac durata contractului este stabilit i este mai mare de 12 luni, atunci valoarea
estimat trebuie calculat prin nsumarea valorii totale a ratelor pltibile pe ntreaga durat a
contractului respectiv, la care se adaug i valoarea rezidual estimat a produselor la sfritul
perioadei pentru care s-a ncheiat contractul;
c) dac contractul se ncheie pe o durat nedeterminat sau dac durata acestuia nu poate
fi determinat la data estimrii, atunci valoarea estimat trebuie calculat prin multiplicarea cu
48 a valorii ratei lunare pltibile.
17

n cazul n care autoritatea contractant i propune s atribuie un contract de furnizare


care trebuie rennoit ntr-o perioad dat, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib
ca baz de calcul:
a) fie valoarea total a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite n ultimele 12
luni, ajustat, dac este posibil, cu modificrile previzibile ce pot surveni n urmtoarele 12 luni
n privina cantitilor achiziionate i valorilor aferente;
b) fie valoarea estimat total a tuturor contractelor de furnizare similare care se
anticipeaz c vor fi atribuite n urmatoarele 12 luni, ncepnd din momentul primei livrri.
n cazul n care autoritatea contractant si propune s achiziioneze produse similare,
dar defalcate pe loturi a cror cumprare se realizeaz prin atribuirea mai multor contracte de
furnizare distincte, atunci valoarea estimat se consider a fi valoarea cumulat a tuturor
loturilor.
n cazul n care valoarea cumulat a tuturor loturilor depete pragul valoric prevzut la
art. 124 lit. a) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 (adic 100.000 Euro pentru
produse), atunci autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert numai
pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmatoarele condiii:
a) valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu echivalentul
n lei a 75.000 euro;
b) valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de oferta nu
depaete 20% din valoarea total a produselor care urmeaz sa fie furnizate.
2. n cazul n care autoritatea contractant i propune s atribuie un contract de servicii
pentru care nu se poate anticipa preul total al prestaiei, dar este posibil estimarea unui tarif
mediu lunar, atunci metoda de estimare variaz n funcie de durata contractului respectiv,
astfel:
a) cnd durata contractului este stabilit i nu depete 48 de luni, atunci valoarea
estimat trebuie calculat avnd n vedere ntreag durat a contractului;
b) cnd durata contractului nu poate fi determinat sau depete 48 de luni, atunci
valoarea estimat trebuie calculat multiplicnd valoarea lunar cu 48.
n cazul n care autoritatea contractant si propune s atribuie un contract de servicii care
trebuie rennoit ntr-o perioada dat, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca
baza de calcul:
a) fie valoarea total a tuturor contractelor de servicii similare atribuite n ultimele 12
luni, ajustat, daca este posibil, cu modificrile previzibile ce pot surveni n urmatoarele 12 luni,
n privina cantitilor achizitionate i valorilor aferente;

18

b) fie valoarea estimat total a tuturor contractelor de servicii similare care se


anticipeaz c vor fi atribuite n urmatoarele 12 luni, ncepnd din momentul primei prestii.
n cazul n care autoritatea contractant si propune s achiziioneze servicii similare, dar
defalcate pe loturi a cror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci
valoarea estimat se consider a fi valoarea cumulat a tuturor loturilor.
n cazul n care valoarea cumulat a tuturor loturilor depete pragul valoric prevzut la
art. 124 lit. b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 (adic 100.000 Euro pentru
servicii), atunci autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert numai
pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmatoarele condiii:
a) valoarea estimat, fara TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu
echivalentul n lei a 75.000 euro;
b) valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de ofert nu
depete 20% din valoarea total a serviciilor care urmeaz sa fie prestate.
n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii de
asigurare, atunci valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe baza
primelor de asigurare ce urmeaz a fi pltite, precum i a altor forme de remuneraii aferente
serviciilor respective.
n cazul n care autoritatea contractant i propune sa achiziioneze servicii bancare sau
alte servicii financiare, atunci valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe
baza taxelor, comisioanelor, dobnzilor i a oricror alte forme de remuneraii aferente
serviciilor respective.
n cazul n care autoritatea contractant i propune sa achiziioneze servicii de
proiectare, urbanism, inginerie i alte servicii tehnice, atunci valoarea estimat a acestor
contracte de servicii se calculeaz pe baza onorariilor ce urmeaz a fi pltite i a oricror alte
forme de remuneraii aferente serviciilor respective.
3. n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze lucrri pentru
care urmeaz s pun la dispoziie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau
orice alte amenajri i dotri necesare execuiei lucrrilor, atunci valoarea estimat a
respectivului contract de lucrri trebuie s includ att costul lucrrii care urmeaz s se execute,
ct i valoarea total a facilitilor menionate.
n cazul n care obiectul contractului de lucrri l constituie execuia unui ansamblu
de lucrri care presupune, dup caz, i furnizarea de echipamente, instalaii, utilaje sau
alte dotri aferente, atunci valoarea estimat se determin avndu-se n vedere valoarea
total a ntregului ansamblu.

19

n cazul n care o lucrare permite execuia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea


contractant i propune s atribuie, unuia sau mai multor executani, contracte distincte de
lucrri, atunci valoarea estimat trebuie determinat avndu-se n vedere valoarea cumulat a
tuturor obiectelor/loturilor care intr n componena lucrrii respective.
n cazul n care valoarea cumulat a tuturor obiectelor/loturilor care intr n componena
lucrrii respective depete pragul valoric prevzut la art. 124 lit. c) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 (adic 750.000 Euro pentru lucrri), atunci autoritatea contractant are
dreptul de a aplica procedura cererii de ofert numai pentru obiectele/loturile care ndeplinesc n
mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) valoarea estimat, fr TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mic sau egal cu
echivalentul n lei a 500.000 euro;
b) valoarea estimat cumulat a obiectelor/loturilor pentru care se aplic prezena
excepie nu depete 20% din valoarea total estimat a lucrrii.
4. n cazul n care autoritatea contractant i propune s organizeze un concurs de
soluii, atunci valoarea estimat care trebuie luat n considerare se determin astfel:
a) dac concursul de soluii este organizat ca o procedura independent, atunci valoarea
estimat include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmeaz a fi acordate
concurentilor, inclusiv valoarea estimat a contractului de servicii care ar putea fi ncheiat
ulterior, n cazul n care autoritatea contractant nu a exclus aceasta posibilitate n anunul de
participare la concurs;
b) dac concursul de soluii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui
contract de servicii, atunci valoarea estimat luat n considerare este valoarea estimat a
contractului de servicii respectiv, n care se include valoarea eventualelor premii/sume care
urmeaz a fi acordate concurenilor.
5. n cazul n care autoritatea contractant i propune s ncheie un acord-cadru, atunci
valoarea estimat se consider a fi valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor
contractelor de achiziie public ce se anticipeaz c vor fi atribuite n baza acorduluicadru respectiv, pe ntreaga sa durat.
6. n cazul n care autoritatea contractant i propune s utilizeze un sistem de achiziie
dinamic, atunci valoarea estimat se consider a fi valoarea maxim estimat, fr TVA, a
tuturor contractelor de achiziie public ce se anticipeaz ca vor fi atribuite prin utilizarea
sistemului de achiziie dinamic respectiv, pe ntreaga sa durat.

20

2.3 Reguli de elaborare a documentaiei de atribuire


Autoritatea contractant are dreptul de a iniia aplicarea procedurii de atribuire
numai dupa ce a fost elaborat documentaia de atribuire, care conine orice cerin,
criteriu, regul i alte informaii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o
informare complet, corect i explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de
atribuire.
Documentaia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se limita la cele ce urmeaz, cel
puin:
a) informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la adresa
- inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie
ndeplinite n legatura cu participarea la procedura de atribuire;
c) dac sunt solicitate, cerinele minime de calificare, precum i documentele care
urmeaz s fie prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de
calificare i selecie;
d) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n
cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere;46
e) instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i
financiare;
f) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru
stabilirea ofertei cstigatoare;
g) instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac;
h) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
Autoritatea contractant are dreptul de a preciza n documentaia de atribuire instituiile
competente de la care operatorii economici pot obine informaii privind reglementarile
referitoare la impozitare, precum i cele referitoare la protecia mediului.
Autoritatea contractant are obligaia s precizeze n documentaia de atribuire regulile
obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii, care sunt n vigoare la
nivel naional i care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii contractului de lucrri ori de
servicii, sau s indice instiutiile competente de la care operatorii economici pot obine
informaii detaliate privind reglementrile respective. n acest caz, autoritatea contractant are
totodat i obligaia de a solicita operatorilor economici s indice n cadrul ofertei faptul ca la
elaborarea acesteia au inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia
muncii.
46

prevzut la art. 124 lit. c) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 (adic 750.000 Euro pentru lucrri)

21

Caietul de sarcini conine, n mod obligatoriu, specificaii tehnice, care reprezint


cerine, prescripii, caracteristici de natura tehnic ce permit fiecrui produs, serviciu sau
lucrare s fie descris, n mod obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitii autoritii
contractante.
Specificaiile tehnice definesc, dupa caz i fr a se limita la cele ce urmeaz,
caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan, cerine privind impactul
asupra mediului nconjurator, sigurana n exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste
i metode de testare, ambalare, etichetare, marcare i instruciuni de utilizare a produsului,
tehnologii i metode de producie, precum i sisteme de asigurare a calitii i condiii pentru
certificarea conformitii cu standarde relevante sau altele asemenea.
n cazul contractelor pentru lucrri, specificaiile tehnice pot face referire, de asemenea,
i la prescripii de proiectare i de calcul al costurilor, la verificarea, inspecia i condiiile de
recepie a lucrrilor sau a tehnicilor, procedeelor i metodelor de execuie, ca i la orice alte
condiii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractant este capabil s le descrie, n funcie i
de diverse acte normative i reglementri generale sau specifice, n legatur cu lucrrile
finalizate i cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrri.
Specificaiile tehnice se definesc astfel nct s corespund, atunci cnd este posibil,
necesitatilor/exigentelor oricrui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabiliti.
Specificaiile tehnice trebuie s permit oricrui ofertant accesul egal la procedura
de atribuire i nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de
natura sa restrns concurena ntre operatorii economici.
Fr a aduce atingere reglementrilor tehnice naionale obligatorii, n msura n care
acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractant are obligaia de a defini
specificaiile tehnice:
a) fie prin referire, de regul n urmatoarea ordine de prioritate, la standarde naionale
care adopt standarde europene, la omologri tehnice europene, la standarde internaionale sau la
alte referine de natur tehnic elaborate de organisme de standardizare europene; n cazul n care
acestea nu exist, atunci specificaiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde,
omologri sau reglementri tehnice naionale privind utilizarea produselor sau proiectarea,
calculul i execuia lucrrilor. Orice astfel de referire trebuie s fie nsoit de meniunea sau
echivalent;
b) fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, care trebuie
s fie suficient de precis descrise nct s permit ofertanilor sa determine obiectul contractului
de achiziie public, iar autoritii contractante s atribuie contractul respectiv;

22

c) fie att prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, astfel
cum sunt acestea prevzute la lit. b), ct i prin referirea la standardele, omologrile tehnice,
specificaiile tehnice comune, prevzute la lit. a), ca mijloc de prezumie a conformitii cu
nivelul de performan i cu cerinele funcionale respective;
d) fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, astfel cum
sunt acestea prevzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, i prin referirea la standardele sau
omologrile tehnice, prevzute la lit. a), pentru alte caracteristici.
n cazul n care autoritatea contractant definete specificaiile tehnice din caietul de
sarcini, optnd pentru solicitarea anumitor standarde sau omologri, atunci nici o oferta nu poate
fi respins pe motiv c produsele sau serviciile prevzute n propunerea tehnic nu sunt
conforme cu specificaiile precizate, dac ofertantul demonstreaz, prin orice mijloc adecvat, c
propunerea tehnic prezentat satisface ntr-o maniera echivalena cerinele autoritii
contractante definite prin specificaiile tehnice.
n cazul n care autoritatea contractant definete specificaiile tehnice din caietul de
sarcini prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, atunci nici o ofert
nu poate fi respins dac ofertantul demonstreaz prin orice mijloc adecvat c produsele,
serviciile sau lucrrile oferite asigur ndeplinirea performanelor sau cerinelor funcionale
solicitate deoarece sunt conforme cu:
a) un standard naional care adopt un standard European;
b) o omologare tehnic european;
c) o specificaie tehnic comun utilizat n Comunitatea European;
d) un standard internaional;
e) alte reglementri tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaiile tehnice solicitate l poate
reprezenta dosarul tehnic al productorului sau un raport de ncercare/testare emis de un
organism recunoscut, cum ar fi, dup caz, un laborator neutru de ncercri i calibrare sau un
organism de certificare i inspecie care asigur respectarea standardelor europene aplicabile.
Autoritatea contractant are obligaia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute n
oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
Performanele i cerinele funcionale prin care se definesc specificaiile tehnice, pot
include i caracteristici de mediu. Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza, integral sau
parial, specificaii definite prin "etichete ecologice" europene, (multi)naionale sau prin orice
alte "etichete ecologice", daca se ndeplinesc, n mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) specificaiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau
serviciilor a cror furnizare/prestare reprezint obiect al contractului de achiziie public;
23

b) cerinele pentru "eticheta ecologic" au fost elaborate pe baze stiinifice;


c) "eticheta ecologic" a fost adoptat printr-o procedur specific ce a permis implicarea
tuturor prilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, productori, distribuitori,
organizaii de mediu;
d) "eticheta ecologic" este accesibil/disponibil oricrei persoane interesate.
Autoritatea contractant are dreptul de a preciza n caietul de sarcini faptul c produsele
sau serviciile oferite care dein o anumit "eticheta ecologic" sunt considerate c ndeplinesc
implicit specificaiile tehnice solicitate. Pe de alt parte, autoritatea contractant nu are dreptul de
a considera o propunere tehnic ca fiind neconform, pentru singurul motiv c produsele sau
serviciile ofertate nu dein "eticheta ecologic" precizat, dac ofertantul demonstreaz, prin
orice mijloc adecvat c produsele/serviciile oferite corespund specificaiilor tehnice solicitate.
Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaiile tehnice solicitate l poate
reprezenta dosarul tehnic al productorului sau un raport de ncercare/testare emis de un
organism recunoscut. Autoritatea contractant are obligaia de a accepta certificate emise de
organisme recunoscute n oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
Se interzice definirea n caietul de sarcini a unor specificaii tehnice care indic o
anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer ,
un brevet de invenie, o licent de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Prin derogare, se admite o astfel de
indicaie, dar numai n mod excepional, n situaia n care o descriere suficient de precis i
inteligibila a obiectului contractului nu este posibil i numai nsoit de meniunea sau
echivalent.
Autoritatea contractant are dreptul de a impune n cadrul documentaiei de atribuire, n
msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiii speciale de ndeplinire a
contractului prin care se urmrete obinerea unor efecte de ordin social sau n legatura cu
protecia mediului i promovarea dezvoltrii durabile.
Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea documentaei de
atribuire de ctre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestric ionat
i deplin, prin mijloace electronice, la coninutul documentaiei de atribuire.
Prin excepie, n situaia n care ataarea documentaiei de atribuire n Serviciul Electronic
de Achiziii Publice nu este posibil din motive tehnice, autoritatea contractant are obligaia de
a pune la dispoziia oricrui operator economic care a naintat o solicitare n acest sens sau, dup
caz, cruia i s-a transmis o invitaie de participare a unui exemplar din documentaia de atribuire,
pe suport hrtie ori pe suport magnetic.

24

Autoritatea contractant are obligaia de asigura obinerea gratuit a documentaiei de


atribuire pentru orice operator economic care o ridic direct de la sediul autoritaii contractante
sau de la alt adresa indicat de acesta.
n cazul n care documentaia este transmis prin pot, autoritatea contractant are
dreptul de a solicita operatorilor economici care vor s beneficieze de aceast facilitate o plat
care nu trebuie sa depaseasc ns costul aferent transmiterii documentatiei respective.47
Nu este permis perceperea de la operatorii economici a unor sume de bani de ctre
autoritatea contractant pentru multiplicarea sau pentru traducerea documentaiei de
atribuire.

2.4 Reguli de participare la procedura de atribuire


Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau ntr-un grup de
operatori, la procedura de atribuire.
Ofertantul/candidatul care, n conformitate cu legislaia statului n care este stabilit, este
abilitat s presteze o anumit activitate nu poate fi exclus dintr-o procedur de atribuire pentru
singurul motiv c, n conformitate cu legislaia naionala, acest tip de activitate poate fi prestat
numai de ctre persoane juridice sau numai de ctre persoane fizice.
Autoritatea contractant are dreptul de a impune c participarea la procedura de atribuire s fie
permis numai unor ateliere protejate sau acelor ofertani care se angajeaz sa ndeplineasc
contractul n contextul unor programe de angajare protejat, n cadrul crora majoritatea
angajailor implicai sunt persoane cu dizabiliti, care, prin natura sau gravitatea deficienelor
lor, nu pot exercita o activitate profesional n condiii normale. n cazul n care autoritatea
contractant decide s limiteze participarea la procedura de atribuire conform acestori prevederi
legale, atunci aceasta decizie trebuie sa fie precizat explicit n anunul de participare la
procedura de atribuire.
Mai muli operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune
candidatura sau oferta comun, fr a fi obligai s i legalizeze din punct de vedere
formal asocierea (ex.: acord de asociere n form autentic).
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita c asocierea s fie legalizat numai n
cazul n care oferta comun este declarat ctigatoare i numai dac o astfel de masur
reprezint o condiie necesar pentru buna ndeplinire a contractului.
Fr a i se diminua rspunderea n ceea ce privete modul de ndeplinire a viitorului
contract de achiziie public, ofertantul are dreptul de a include n propunerea tehnic
posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. n cazul n care autoritatea
47

Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006 prevd detaliat categoriile de servicii pentru care se ncheie astfel
de contracte de achiziie public

25

contractant solicit, ofertantul are obligaia de a preciza partea/parile din contract pe care
urmeaz s le subcontracteze i datele de recunoatere ale subcontractanilor propui.
Fr a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi
diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca n cadrul aceleiai proceduri:
a) s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale i/sau comune, sub
sanciunea excluderii din competiie a tuturor candidaturilor/ofertelor n cauz;
b) s depun oferta individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractant n
cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei n
care este ofertant asociat.
ntreprinderile afiliate au dreptul de a participa n cadrul aceleiai proceduri de atribuire,
dar numai n cazul n care participarea acestora nu este de natur s distorsioneze concurena.
Prin ntreprindere afiliata se nelege orice subiect de drept:
a) asupra cruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influena
dominant sau
b) care poate exercita o influena dominant asupra altui subiect de drept sau
c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afl sub influena dominant a
unui alt subiect de drept.

2.5 Reguli de publicitate


Autoritatea contractant are obligaia de a asigura transparena atribuirii
contractelor de achiziie public i ncheierii acordurilor-cadru prin publicarea, n
conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunurilor de intenie, de participare i
de atribuire.
n cazul contractelor a cror valoare estimat este mai mare dect pragurile valorice
prevzute la art. 55 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 (adic 125.000
Euro sau 400.000 Euro, fr TVA, n cazul n care autoritatea contractant se ncadreaz n una
dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e) pentru produse i servicii, respectiv 5.000.000
Euro pentru lucrri), autoritatea contractant are obligaia de a include n anunurile de intenie,
de participare i de atribuire cel puin informaiile cuprinse n anexa nr. 3A din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 34/2006 i, dac este necesar, alte informaii considerate utile de ctre
autoritatea contractant, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia European.
Pn la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant avea obligaia de a transmite
spre publicare anunurile numai ctre Regia Autonom "Monitorul Oficial", n vederea publicrii
acestora n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice. ncepnd cu data de

26

1 ianuarie 2008, publicarea anunurilor prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr.


34/2006 n Monitorul Oficial al Romniei este facultativ.
ncepnd din 01.01.2007, autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre
publicare anunurile ctre operatorul Servicilui Electronic de Achizi ii Publice, utiliznd n
acest sens numai mijloace electronice. n cazurile prevzute de Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 (adic valoarea estimat a achiziiei depete suma de 125.000
Euro sau 400.000 Euro, fr TVA, n cazul n care autoritatea contractant se ncadreaz n una
dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e) pentru produse i servicii, respectiv
5.000.000 Euro pentru lucrri), operatorul Serviciul Electronic de Achiziii Publice are
obligaia de a asigura transmiterea n format electronic a anunurilor spre publicare n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Operatorul Serviciului Electronic de Achiziii Publice de are obligaia de a asigura
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice accesul
nerestricionat la anunurile transmise de ctre autoritile contractante, nainte de publicarea
acestora, care verific fiecare anun transmis de ctre autoritatea contractant pentru
publicare n Serviciul Electronic de Achiziii Publice, n masura n care anunul respectiv
este n legatur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimat
mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 124 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 (adic 100.000 Euro, fr TVA - pentru produse i servicii,
respectiv 750.000, fr TVA pentru lucrri). n termen de dou zile lucrtoare de la data
primirii anunului n Serviciul Electronic de Achiziii Publice, Autoritatea Naionala pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia:
a) fie sa emit ctre operatorul Serviciului Electronic de Achiziii Publice acceptul de
publicare pentru anunul respectiv, n cazul n care n urma verificrii nu se constat
erori/omisiuni de completare;
b) fie s resping publicarea anunului, n cazul n care se constat erori/omisiuni de
completare, informnd totodat autoritatea contractant asupra acestei decizii, precum i asupra
modului n care erorile/omisiunile pot fi remediate. Erorile prevzute la alin. (2) reprezint acele
informaii/cerine din anunul transmis spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care
conduc la nclcari ale legislaiei n domeniul achiziiilor publice i ale principiilor care stau la
baza atribuirii contractului de achiziie public.
n cazul n care valoarea estimat a achiziiei depete suma de 125.000 Euro sau
400.000 Euro, fr TVA, n cazul n care autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre
categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006

27

pentru produse i servicii, respectiv 5.000.000 Euro pentru lucrri, operatorul Serviciului
Electronic de Achiziii Publice are obligaia:
a) de a transmite anunul spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene n cel
mult o zi lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, n cazul n care, n conformitate cu
prevederile prezenei ordonane de urgen, este prevazut o obligaie n acest sens; operatorul S
Serviciului Electronic de Achiziii Publice are obligaia de a asigura nregistrarea n sistemul
electronic a datei la care a fost transmis anunul spre publicare, c prob privind momentul
transmiterii;
b) de a publica anunul n Serviciul Electronic de Achiziii Publice n cel mult doua zile
lucratoare de la primirea acceptului de publicare.
Operatorul Serviciului Electronic de Achiziii Publice nu are dreptul de a publica anunul
transmis de autoritatea contractant sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, fr obinerea acceptului de publicare emis de ctre Autoritatea Naional
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
n cazul n care, din motive de natura tehnic, operatorul Serviciului Electronic de
Achiziii Publice nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anun spre publicare n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, autoritii contractante i revine responsabilitatea transmiterii spre
publicare a anunului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul Serviciului Electronic de
Achiziii Publice are obligaia de a ntiina autoritatea contractant cu privire la apariia unei
astfel de situaii, n cel mult o zi lucrtoare.
A. Anunul de intenie.
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de intenie,
atunci cnd urmarete s beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 (privind reducerea unor termene) i dac:
a) valoarea total estimat a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaz s fie
atribuite/ncheiate n urmatoarele 12 luni pentru achiziionarea de produse din aceeai
grupa CPV, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro;
b) valoarea total estimat a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaz s fie
atribuite/ncheiate n urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de servicii care sunt din aceeai
categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egal sau mai mare
dect echivalentul n lei a 750.000 euro;
c) valoarea estimat a contractelor/acordurilor-cadru de lucrri, care urmeaz s fie
atribuite/ncheiate n urmatoarele 12 luni, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei
a 5.000.000 euro.

28

Publicarea anunului de intenie nu creeaza autoritii contractante obligaia de a


efectua respectiva achiziie public.
n cazurile obligatorii de publicare a anunului de intenie, autoritatea contractant are
obligaia de a transmite spre publicare anunul de intenie ct mai curnd posibil dup
data nceperii anului bugetar.
Autoritatea contractant are dreptul de a transmite spre publicare un anun de intenie i
n alte situaii dect cele menionate. n acest caz, autoritatea contractant are obligaia de a
transmite spre publicare anunul de intenie ct mai curnd posibil dupa aprobarea programului
n care este prevzut contractul de lucrri sau acordul-cadru respectiv.
Anunul de intenie se public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n Serviciul
Electronic de Achiziii Publice i n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii
publice (facultativ) sau numai n Serviciul Electronic de Achiziii Publice, cu condiia c, nainte
de publicare, s fi fost transmis un anun simplificat de informare prealabil ctre Comisia
European.48
B. Anunul de participare
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de
participare atunci cnd:
a) iniiaz procedura de licitaie deschis, licitaie restrnsa, dialog competitiv sau
negociere, cu publicarea prealabil a unui anun de participare, pentru atribuirea
contractului de achiziie public sau pentru ncheierea acordului-cadru;
b) lanseaz un sistem dinamic de achiziie;
c) iniiaz procesul de atribuire a unui contract de achiziie public printr-un sistem
dinamic de achiziii, n acest caz publicndu-se un anun simplificat;
d) organizeaz un concurs de soluii.
Anunul de participare se public n Serviciul Electronic de Achizi ii Publice i n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice (facultativ) i, dup caz, n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
este obligatorie n toate situaiile n care:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a)c) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, iar valoarea estimat a
contractului/acordului-cadru

de

furnizare

sau

de

servicii

care

urmeaz

fie

atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro;


48

prevazute la art. 55 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 (adic 125.000 Euro sau 400.000
Euro, fr TVA, n cazul n care autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit.
d) sau e) pentru produse i servicii, respectiv 5.000.000 Euro pentru lucrri), art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 (privind reducerea unor termene)

29

b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d)


sau e) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, iar valoarea estimat a
contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este
mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro;
c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie
atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.
C. Anunul de atribuire
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de
atribuire n cel mult 48 de zile dup ce:
a) a finalizat procedura de atribuire - licitaie deschis, licitaie restrns, dialog
competitiv, negociere cu/fr publicarea prealabil a unui anun de participare, cerere de
oferte - prin atribuirea contractului de achiziie public sau ncheierea acordului-cadru; 49
b) a finalizat un concurs de soluii prin stabilirea concurentului cstigator;
c) a atribuit un contract de achiziie public printr-un sistem dinamic de achiziii.
Pentru serviciile incluse n anexa nr. 2B, obligaia este aplicabil numai contractelor a
cror valoare este mai mare dect pragul valoric prevzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dup caz,
lit. b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 (adic valoarea estimat a achiziiei
depete suma de 125.000 Euro sau 400.000 Euro, fr TVA, n cazul n care autoritatea
contractant se ncadreaza n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e) din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 34/2006 pentru produse i servicii, respectiv 5.000.000 Euro pentru
lucrri).
Anunul de atribuire se public n Serviciul Electronic de Achizi ii Publice i n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice (facultativ), si, dup caz, n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile
n care:
a) autoritatea contractant se ncadreaza n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a)c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare
dect echivalentul n lei a 125.000 euro;
b) autoritatea contractant se ncadreaza n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d)
sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care
urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro;
49

prevzute la art. 8 lit. d) sau e) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, prevzut la art. 57 alin. (2) lit. a)

sau, dup caz, lit. b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, prevzute la art. 8 lit. d) sau e) din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 34/2006 pentru produse i servicii, respectiv 5.000.000 Euro pentru lucrri).

30

c) valoarea contractului de lucrri care a fost atribuit este mai mare dect
echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

2.6 Reguli speciale de transparen aplicabile


achiziiei publice de servicii de publicitate
Prin contractele publicitate media se nelege orice contract de servicii avnd ca
obiect crearea, producerea i/sau difuzarea de reclam sau alte forme de promovare prin
intermediul mijloacelor de informare n mas scrise, audiovizuale sau electronice.
n cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anual cumulat,
fr TVA, estimat ca fiind mai mare dect echivalentul n lei a 20.000 euro, autoritatea
contractant are obligaia de a publica un anun de participare i un anun de atribuire, n
sistemul informatic de utilitate public disponibil pe internet, la o adresa dedicat, precum
i pe pagina proprie de internet.
Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n anunul de participare criteriile de
calificare i selecie i, n situaia n care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai
avantajoas din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunul trebuie s
fie nsoit de un referat de oportunitate prin care se justific raiunea achiziiei serviciilor de
publicitate, precizndu-se totodat impactul urmrit i criteriile de msurare a rezultatului
obinut.
n cel mult 120 de zile de la data finalizrii contractului de servicii de publicitate,
autoritatea contractant are obligaia de a publica n sistemul informatic un raport de evaluare a
impactului achiziiei serviciilor de publicitate.
Contractele de publicitate media trebuie s conin n mod obligatoriu i urmtoarele
clauze specifice referitoare la obligaia prilor de a asigura, inclusiv pe parcursul ndeplinirii
contractului, accesul publicului cel puin la urmtoarele informaii: destinatarii finali ai
fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecrui beneficiar
final i termenele de ndeplinire a prevederilor contractuale.
Accesul publicului la informtiile menionate se realizeaz prin grija autoritii
contractante care are obligaia de a deine informaii actualizate cu privire la modul de
ndeplinire a contractului.
n cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menionarea denumirii
autoritii/autoritilor contractante n materialul publicitar.

2.7 Reguli de comunicare i de transmitere a datelor

31

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare i altele asemenea, prevzute n


Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 , trebuie s fie transmise n scris. Orice
document scris trebuie nregistrat n momentul transmiterii, respectiv n momentul primirii.
Comunicarea, transmiterea i stocarea informaiilor se realizeaz astfel nct s se asigure
integritatea i confidenialitatea datelor respective.
Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmtoarele modaliti:
a) prin pot;
b) prin fax;
c) prin mijloace electronice;
d) prin orice combinaie a celor prevzute la lit. a)-c).
Autoritatea contractant are dreptul de a impune, n documentaia de atribuire,
modalitile de comunicare pe care intentioneaz s le utilizeze pe parcursul aplicrii
procedurii.
Modalitile de comunicare impuse de autoritatea contractant trebuie s nu
restricioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronic, precum i caracteristicile lor
tehnice trebuie s fie nediscriminatorii, disponibile n mod facil oricrui operator economic i
trebuie s asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare i comunicare.
n cazul n care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt
aplicabile prevederile legale referitoare la semntura electronic.
Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de
atribuire prin oricare dintre modalitile aminitite sau prin telefon, n acest din urm caz
operatorul economic avnd obligaia de a confirma solicitarea de participare n scris, ct mai
curnd posibil.
Autoritatea contractant are dreptul de a impune c orice solicitare de participare la
procedura de atribuire, care a fost transmis prin fax, s fie confirmat, ntr-un termen rezonabil,
prin scrisoare transmis prin pot sau prin mijloace electronice. n acest caz, autoritatea
contractant are obligaia de a preciza n anunul de participare cerina respectiv, precum i
termenul n care aceasta trebuie ndeplinit.
Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin pot sau, dac
autoritatea contractant prevede aceast posibilitate, prin mijloace electronice.
n cazul n care autoritatea contractant stabilete c ofertele urmeaz s fie transmise
prin pot, ofertantul are, n mod implicit, i dreptul de a depune oferta direct la sediul autoritii
contractante sau la o alt adres indicat de aceasta.

32

Autoritatea contractant are dreptul de a stabili ca solicitrile de participare i/sau ofertele


s fie transmise prin mijloace electronice, numai dac se asigur respectarea urmtoarelor
cerine:
a) informtiile referitoare la posibilitile specifice de transmitere electronic, inclusiv
criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat;
b) dispozitivele electronice de recepionare garanteaz n mod corespunztor integritatea
i confidenialitatea datelor recepionate;
c) operatorii economici trebuie s transmit nainte de data limit de transmitere
documentele, certificatele, declaraiile i altele asemenea, solicitate, n cazul n care acestea nu
sunt disponibile n format electronic.
Garantarea integritii i confidenialitii datelor recepionate presupune faptul c
dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le dein i/sau prin procedurile
specifice utilizate, permit ndeplinirea n mod cumulativ a cel puin urmtoarelor condiii:
a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitrilor de participare, precum i, dac
este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;
b) nainte de data limit de transmitere a datelor, nici o persoan nu are acces la datele
transmise;
c) n cazul n care interdicia de acces prevzut la lit. b) a fost nclcat, acest acces
neautorizat este clar detectabil;
d) numai persoane autorizate n acest sens au dreptul de a stabili sau modific data de
vizualizare a datelor recepionate;
e) accesul la datele recepionate este posibil, n toate etapele procesului, numai printr-o
aciune simultan a cel puin dou persoane/sisteme autorizate i numai dup data de vizualizare
stabilit conform prevederilor lit. d);
f) dup data de vizualizare a datelor recepionate, accesul la datele respective rmne
posibil numai pentru persoanele autorizate s vizualizeze datele respective.

2.8 Reguli de evitare a conflictului de interese


Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obligaia de a
lua toate msurile necesare pentru a evita situaiile de natur s determine apariia unui conflict
de interese i/sau manifestarea concurenei neloiale.
Persoana fizic sau juridic care a participat la ntocmirea documentaiei de
atribuire are dreptul, n calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau

33

subcontractant, dar numai n cazul n care implicarea sa n elaborarea documentaiei de


atribuire nu este de natur s distorsioneze concurena.
Persoanele fizice sau juridice care particip direct n procesul de verificare/evaluare
a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau
subcontractant, sub sanciunea excluderii din procedura de atribuire.
Nu

au

dreptul

fie

implicai

procesul

de

verificare/evaluare

candidaturilor/ofertelor urmtoarele persoane:


a) persoane care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al
unuia dintre ofertani/candidai sau subcontractani ori persoane care fac parte din
consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertani/candidai sau subcontractani;
b) so/soie, rud sau afin, pna la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertani/candidai;
c) persoane despre care se constat c pot avea un interes de natur s le afecteze
imparialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
Contractantul nu are dreptul de a angaja, n scopul ndeplinirii contractului de
achiziie public, persoane fizice sau juridice care au fost implicate n procesul de
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse n cadrul aplicrii unei proceduri de
atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puin 12 luni de la ncheierea contractului, sub
sanciunea nulitii contractului respectiv pentru cauza imoral.50

STUDIU DE CAZ

Spea I

50

Prevederi art.36 alin 1 din HG nr.925/2006, art 33alin 3 , art 16 alin 2 Legea nr 346/2004

34

,,Spea referitoare la forma garaniei de participare la procedurile de atribuire a


contractelor de achiziie public,,.La sedina de deschidere a ofertelor, un operator economic a
depus o scrisoare de garanie bancar care meniona o valoare de 50% din cuantumul garaniei de
participare stabilit prin documentaia de atribuire. In interiorul ofertei, printre documentele de
calificare, ofertantul n cauza a anexat o declaraie pe propria rspundere conform creia se
ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii (IMM).
Fr s procedeze la deschiderea ofertei, comisia de evaluare a considerat c oferta nu
poate fi primit, avnd n vedere c garania de participare nu a fost nsoit de declaraia privind
calitatea de IMM.
n procesul verbal al sedinei de deschidere a ofertelor s-a menionat c oferta n cauz a
fost respins pentru lipsa garaniei de participare n cuantumul solicitat prin documentaie.
Aceast sanciune aplicat de ctre comisia de evaluare a ofertelor este criticabil pentru
motivele pe care le vom expune n cele ce urmeaz.
Potrivit dispoziiilor art. 33 alin. (3) din Hotrrea de Guvern nr. 925/2006, n cadrul
edinei de deschidere nu este permis respingerea niciunei oferte, cu excepia celor care se
ncadreaz ntr-una dintre urmtoarele situaii:
a) au fost depuse dup data i ora-limit de depunere sau la o alt adres dect cele
stabilite n anunul de participare;
b) nu sunt nsoite de garania de participare, n cuantumul, forma i avnd perioada
de valabilitate solicitate n documentaia de atribuire.
n completarea acestor prevederi, art. 36 alin. (1) din Hotrrea de Guvern nr. 925/2006
Oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaii:
a) se ncadreaz n categoria celor prevzute la art. 33 alin. (3); [] .
Din interpretarea acestor dispoziii legale rezult c, n situaia n care se constat c
garania de participare nu a fost depus n forma i cuantumul menionate n documentaia de
atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a respinge , inacceptabila ofert aflat n aceast
situaie. Ca o situaie de excepie, aceast decizie de respingere poate fi adoptat chiar n cadrul
sedinei de deschidere a ofertelor.

35

n spe, ofertantul a depus garania de participare n cuantum de 50% din valoarea


precizat n fia de date a achiziiei. Potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004,
Intreprinderile mici i mijlocii beneficiaz de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de
cifra de afaceri, de garaia pentru participare i de garania de bun execu ie, cerute n
achiziiile publice de produse, lucrri i servicii . n temeiul acestor dispoziii, IMM-urile au
dreptul de a depune o garanie de participare n cuantum redus la jumtate din valoarea solicitat
de ctre autoritatea contractant. Aceast facilitate opereaz cu condiia depunerii unei declaraii
pe propria rspundere conform creia ofertantul ndeplinete condiiile de ncadrare n categoria
IMM-urilor.
Potrivit Hotrrii de Guvern nr. 925/2006, garania de participare se prezint n original,
n cuantumul i pentru perioada prevzuta n documentaia de atribuire, cel mai trziu la data i
ora stabilite pentru deschiderea ofertelor (art. 86 din Hotrrea de Guvern nr. 925/2006).
n cazul prezentat, aceste dispoziii au fost interpretate restrictiv de ctre comisia de evaluare, n
sensul c nu se poate considera c valabila garaniei de participare n cuantum de 50% dect
nsoit de declarania privind calitatea de IMM, declaraie care trebuie prezentat separat de
ofert.
Aceasta interpretare denot o rigurozitate excesiv din partea autoritii contractante,
avnd n vedere c nicio dispoziie legal nu impune prezentarea declaraiei privind calitatea de
IMM separat de plicul care conine oferta. n spea noastr, dei reprezentantul ofertantului a
comunicat comisiei de evaluare a ofertelor c declaraia n cauz se afl n interiorul ofertei,
membrii comisiei au refuzat s verifice veridicitatea acestor afirmaii.
Considerm c, autoritatea contractant avea posibilitatea s deschid oferta i s verifice
existena declaraiei n cauz. Chiar i n situaia n care aceasta nu exist, erau incidente
dispoziiile art. 78 din Hotrrea de Guvern nr. 925/2006 conform crora comisia de evaluare are
obligaia, c ulterior deschiderii ofertelor, s stabileasc care sunt clarificrile i completrile
formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea ofertei.

36

Astfel cum prevede art. 84 din Hotrrea de Guvern nr. 925/2006, Garania de
participare se constituie de ctre ofertant n scopul de a proteja autoritatea contractant fa
de riscul unui eventual comportament necorespunztor al acestuia pe ntreaga perioad
derulat pn la ncheierea contractului de achiziie public sau a acordului-cadru . Prin
urmare, important pentru autoritatea contractant este s se protejeze, n viitor, pe parcursul
derulrii procedurii de atribuire, mpotriva unor riscuri derivate dintr-un posibil comportament
inadecvat al ofertantului. ntenia legiuitorului nu a fost nicidecum aceea de a sanciona faptul c
declaraia de IMM nu se afl n acelai loc cu garania de participare, respectiv n exteriorul
ofertei de participare. Esenial este c ofertantul s dovedeasc, c ndeplinete condiiile de
ncadrare n categoria IMM-urilor, fapt care i permite s beneficieze de reducerea garaniei de
participare. Iar confirmarea statutului de IMM se poate realiza i ulterior depunerii ofertelor, ca
urmare a verificrii documentelor de calificare a ofertantului i chiar prin completarea acestora.51
Prin urmare, soluia respingerii ofertei n cadrul sedinei de deschidere a ofertelor, fr
efectuarea unor verificri privind calitatea de IMM a ofertantului, reprezint o masur excesiv
i formalist care contravine spiritului legislaiei aplicabile n domeniul atribuirii contractelor de
achiziie public.

51

art. 33 alin. (3) din Hotrrea de Guvern nr. 925/2006


art. 36 alin. (1) din Hotrrea de Guvern nr. 925/2006
Potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004
art. 86 din Hotrrea de Guvern nr. 925/2006
art. 78 din Hotrrea de Guvern nr. 925/2006
art. 84 din Hotrrea de Guvern nr. 925/2006

37

Spea II
Plecm de la o simpl constatare : legea este una i aceeai, dar ea poate fi interpretat
diferit de ctre cei care o aplic. Acest adevr este valabil att pentru legile naionale, ct i
pentru cele europene, inclusiv n domeniul achiziiilor publice.
Dei la nivel comunitar s-au instituit reguli unitare n materia procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziie public, interpretarea acestora poate fi uneori dificil.
Pentru rezolvarea dificultilor de interpretare, art. 234 din Tratatul privind Uniunea
European insituie procedura numit prejudiciala care permite judectorului naional s
solicite un aviz Curii de Justiie a Comunitii Europene (CJCE) atunci cnd o chestiune de
drept comunitar este ridicat n cursul derulrii unui proces, cu privire la:
1.

interpretarea unei reguli de drept comunitar (spre exemplu un articol al tratatului


sau al unui regulament european) ;

2.

validitatea sau nevaliditatea unui act comunitar (de exemplu, daca o directiv este
conforma tratatelor europene sau principiilor generale ale dreptului comunitar).

38

Aceast procedur foarte util este, din pacate, foarte puin utilizat de ctre judecatorii romni.
Nu acelai lucru se poate spune de ctre alte instane naionale, care nu ezit s cear
opinia avizat a CJCE, atunci cnd ntampina dificulti de intepretare a legislaiei
comunitare.
Pentru a demonstra utilitatea chestiunilor prejudiciale , v prezentm un exemplu
relevant recent care a condus la precizarea noiunii de contract de achiziie public de
lucrri
Ca urmare a unor cereri de interpretare formulate de ctre o curte de apel din Germania,
printr-o decizie din 25.03.2010, Curtea de Justiie a Comunitii Europene a furnizat recent
anumite precizri asupra sensului noiunii de contract de achiziie public de lucrri .

n spe, Administraia

Federal a Tranzaciior Imobiliare, a dorit s vnd unul dintre

bunurile sale imobiliare numit cazarma Wittekind . n octombrie 2005, Consiliul municipal al
oraului Wildeshausen a decis, n perspectiv utilizrii n scopuri civile a terenurilor care au
aparinut cazarmei, s ntocmeasc un studiu pentru un proiect de dezvoltare urban.
Printr-o cerere de ofert, Administraia Federal a Tranzaciior Imobiliare a fcut
cunoscut intenia de a vinde bunul n cauz. Doua societi au prezentat oferte de cumparare i
un proiect pentru orasul Wildeshausen. Prin contract autentic, n data de 6 iunie 2007,
Administraia Federal a Tranzaciior Imobiliare a vndut terenul uneia dintre cele dou societi.
Cealalt societate a formulat o contestaie n faa instanei germane, susinnd c a avut loc o
nclcare a dispoziiilor legale aplicabile n materie de achiziii publice. Dei instana de fond a
respins ca inadmisibil aceasta cerere, n soluionarea apelului s-a considerat c poate fi admis
contestaia, n condiiile n care societatea creia i s-a vndut bunul, urma s beneficieze ulterior
de atribuirea, prin concesiune, a unui contract de lucrri pentru punerea n opera a proiectului de
urbanism prezentat. nainte de a transa litigiul, aceast instan de apel a solicitat opinia Curii de
Justiie a Comunitii Europene (CJCE) cu privire la anumite aspecte.
Ce semnific noiunea de ,, interes economic direct ,,n procedurile de atribuire a unui
contract public de lucrri ?
Curtea de Justiie a Comunitii Europene a reformulat ntrebrile adresate astfel :
instana german ntreab dac noiunea de contract public de lucrri n sensul directivei
2004/18, ,, implic lucrrile care fac obiectul unui contract public s fie executate n concret
pentru autoritatea contractant i n interesul direct al acesteia sau este suficient ca lucrarile
s conduc la indeplinirea unui interes public, astfel cum este dezvoltarea urbanistic a unui
ora .,,

39

Curtea a amintit, n primul rnd, ca un contract prin care o persoan public vinde un teren nu
constituie n niciun caz un contract de achiziie public. Totui, ntrebarea nu vizeaz
contractul de vnzare proriu-zis ci relaia ntre autoritatea administrativ a oraului,
competent n materie de urbanism, i societatea care a achiziionat terenul. Pentru a
determina existena sau inexistena unui contract public n spe, Curtea de Justiie a
Comunitii Europene amintete caracterul oneros al contractelor de achiziie public,
ceea ce implic ca autoritatea public s ofere o contraprestaie n schimbul lucrrilor pe
care le primete. Curtea precizeaz ca ,, o astfel de prestaie, avnd n vedere natura
sa, precum i obiectivele directivei 2004/18, trebuie s implice un interes economic
direct al autoritii contractante ,,.
Acest interes economic exisa atunci cnd autoritatea contractant devine proprietar al
lucrrilor sau atunci cnd dispune de un titlu juridic care i permite s beneficieze de lucrrile n
cauz.
Interesul exist, de asemenea, atunci cnd autoritatea public poate s obin avantaje
economice din ,, utilizarea sau cesiunea viitoare a rezultatului lucrrilor, prin faptul c
particip din punct de vedere financiar la realizarea acestui rezultat al lucrrilor sau prin
riscurile pe care i le asum n caz de eec economic al investi iei n cauz ,,. Astfel, Curtea
de Justiie a Comunitii Europene consider c noiunea de ,, contract public de lucrri , n
sensul directivei 2004/18, impune c lucrarile care fac obiectul achiziiei s fie executate n
interesul economic direct al autoritii contractante. Ori, n spe, interesul economic direct al
autoritii contractante ar fi reprezentat de exercitarea, de ctre autoritaile administrative ale
oraului, a competentelor deinute n materie de urbanism.
Un astfel de raionament ar lrgi prea mult noiunea de ,, contract public de lucrri ,,
iar Curtea de Justiie a Comunitii Europene a evitat acest lucru. Astfel, instan a european a
considerat c aceasta noiune nu implic c lucrrile care fac obiectul achiziiei s fie executate
n materialitatea lor de ctre autoritatea contractant, de vreme ce lucrrile sunt executate n
interesul direct al acesteia. Totui, simpla exercitare de ctre autoritile unei ora a
competenelor de reglementare n materie de urbanism, asupra unui proiect de construcie de
ctre o alt persoan, care vizeaz interesul general, nu are ca obiect satisfacerea interesului
economic al oraului, n sensul directivei 2004/18/Comisiei Europene.
Cine trebuie s execute lucrrile ?

40

Curtea de apel german a dorit, de asemenea, s tie dac noiunea de ,, contract public
de lucrri ,, impune c cel care a ncheiat contractul s i asume direct sau indirect obligaia de
a realiza lucrrile n cauz i dac orice litigiu referitor la execuia lucrrilor poate fi trimis spre
soluionare instantelor competente.
Pentru Curtea de Justiie a Comunitii Europene, prezentarea de ctre un operator economic a
unei oferte la o procedura de atribuire a unui contract de achiziie public, il oblig pe
acesta s execute, personal sau prin intermediul unor teri, lucrrile care fac obiectul
contractului : de aici decurge interesul, pentru statele naionale, de adoptare a unor
dispoziii legale care s permit autoritii contractante s se prevaleze de obligaia
asumat de antreprenorul lucrarilor. Mai mult, Curtea de Justiie a Comunitii
Europene adauga c ,, nu are importana dac cel cruia i s-a adjudecat contractul
executa prin mijloace proprii sau prin subcontractani ,,.
Decizia Curii a precizat de asemenea i alte aspecte. Art. 1 al directivei 2004/18/CE
definete contractele de achiziii publice de lucrri ca fiind ,, contracte de achiziii publice,
avnd ca obiect fie execuia, fie att proiectarea, ct i execuia unor lucrri referitoare la una
dintre activitile menionate la anexa I sau a unei lucrri, fie realizarea, prin orice mijloace,
a unei lucrri care s rspund unor necesiti precizate de autoritatea contractant ,,.
Pornind de la aceast definiie, Curtea de Justiie a Comunit ii Europene a considerat c nu
poate reprezenta ,, o necesitate precizat de ctre autoritatea contractant ,, simplul fapt c o
autoritate public examineaz un proiect de construcie i decide asupra acestuia n exercitarea
competenelor sale n materie de urbanism.
Dei uneori, limbajul utilizat de ctre Curtea de Justiie a Comunitii Europene este foarte tehnic
iar traducerile deciziilor nu sunt foarte exacte, precizrile pe care instana suprem european le
furnizeaz pot fi foarte utile n ceea ce privete interpretarea legislaiei comunitare n materie de
achiziii publice. Prin urmare, trebuie constientizat rolul Curii de Justiie a Comunitii
Europene de unificare a practicii judiciare n acest domeniu, motiv pentru care ncurajm
instanele naionale s formuleze cereri de intepretare a directivelor europene ori de cte ori este
nevoie. 52

52

art. 234 din Tratatul privind Uniunea European insituie procedura numit prejudiciala Curii de Justiie a
Comunitii Europene (CJCE)
2004/18, ,, implic lucrrile care fac obiectul unui contract public s fie executate n concret pentru autoritatea
contractant i n interesul direct al acesteia sau este suficient ca lucrarile s conduc la indeplinirea unui interes
public, astfel cum este dezvoltarea urbanistic a unui ora .,, Curtea precizeaz ca ,, o astfel de prestaie, avnd
n vedere natura sa, precum i obiectivele directivei 2004/18, trebuie s implice un interes economic direct al
autoritii contractante ,,.
Art. 1 al directivei 2004/18/CE

41

Spea III
Autostrada cu taxa M5 Ungaria
Parteneriat public privat pentru construcia unei autostrzi cu tax, care, iniial, a avut
venituri foarte sczute, n timp, s-a dovedit un proiect de succes. De asemenea, se evideniaz i
rolul instituiilor financiare internaionale n finanarea unor proiecte de infrastructur ntr-o
perioada caracterizat de lipsa de lichiditi pe pia maghiar.
Pe scurt, proiectul de PPP n discuie are urmatoarele coordonate:
42

Obectivul: Construcia unei pri din Coridorul IV de transport Pan-European n condiii


de austeritate finanaciar pentru bugetul Ungariei.
Actori implicai: AKA Rt., Ministerul Transportului, BERD.
Finanare: mprumuturi de la BERD i de la bnci comerciale (Commerzbank si ING)
garantate de BERD. Nu au fost accesate grant-uri Uniunii Europene.
Relaia contractual dintre pari: Concesiune.
Sarcina riscului: Toate riscurile (construcie, operare, exploatare i financiar) sunt n
sarcina partenerului privat.
Structura manageriala: Guvernul mpreuna cu un consortiu internaional.
Stabilirea tarifelor (taxelor de autostrad): Stabilite n contractul de concesiune cu
posibilitatea unei indexari n raport cu inflaia i deprecierea monedei naionale.
Puncte tari: Flexibilitatea mecanismului de implementare pentru cazul unui flux deficitar
de venituri a oferit o plas de siguran pentru situaii critice.
Puncte slabe: Capacitatea redus de a realiza prognoze corecte cu privire la traficul pe un
coridor de transport fr o experien anterioar a sistemelor de taxare.
Descrierea proiectului
Autostrada M5, avnd o lungime de 157 km, face parte din Coridorul IV de transport
Pan-European (Berlin, Praga, Bratislava, Budapesta, Bucureti, Salonic, Istanbul) i asigur
legatura ntre capitala Ungariei i partea de sud a rii.
Proiectul a debutat n luna aprilie 1992, cu depunerea ofertelor de pre-calificare de ctre
firme din sectorul privat. Dup selectarea a trei ofertani, n septembrie 1992, a nceput
procedura de licitaie, finalizat cu semnarea unui contract de concesiune pe o perioad de 35 de
ani, n luna februarie 1994.
Partenerul privat ales este un consortiu francez-austriac-ungar, denumit Alflold
Koncesszios Autopalya Rt. (AKA), unde principalii asociai sunt Bouygues S.A. i Bau Holding
AG. Serviciile de exploatare i ntreinere a autostrzii sunt furnizate de Maygar Intertoll Rt., o
companie deinut n ntregime de un operator din Africa de Sud cu experien n domeniul
autostrzilor cu tax.
Contractul de concesiune este guvernat de Legea XVI/1991 privind concesiunile locale53.
Prima faz a proiectului a cuprins modernizarea i reabilitarea drumurilor existente, fiind
urmat de construcia a aproximativ 90 de kilometri noi de autostrad. A fost instituit un sistem
de taxare semi-deschis, cu doua puncte de taxare si 8 bariere cu taxa pentru drumurile de acces.

53

Contractul de concesiune este guvernat de Legea XVI/1991 privind concesiunile locale

43

Taxa de trecere pentru autoturisme a fost stabilit la 5,00 HUF pe km i de aproximativ


patru ori mai mult pentru vehiculele grele de marf.
Contractul de concesiune prevede acordarea unor reduceri pentru utilizatorii frecveni i
rezideni, dar i posibilitatea ca AKA s majoreze taxele de autostrad n funcie de rata inflaiei
i deprecierea monedei naionale n raport cu moneda n care au fost contractate mprumuturile
partenerului privat pentru finanarea proiectului. Autostrada a fost finalizat i data n folosin n
anul 1997.
Concluziile proiectului
Experiea construciei autostrzii M5 a demonstrat importana unei alocri corecte a
riscurilor contractuale ntre partenerul public i cel privat, astfel nct s poat fi evitat o prea
mare ncarcare a firmelor private i asa strangulate de creditele pe care sunt nevoite s le
contracteze pentru a finaliza proiectele, mai ales n cazul unor coridoare de transport rutier pe
care nu au existat sisteme de taxe n trecut.
S-a dovedit c n astfel de cazuri este necesar contractarea unor consultani cu
experiena din domeniul financiar, legal i rutier care s poat face previziuni pertinene i s
poat stabili mprirea corect a riscurilor unui astfel de proiect.
Viabilitatea unei concesiuni de acest gen, ce presupune investiii de capital majore,
depinde i de contractarea unor credite cu o scadena pe termen lung. Condiiile mprumuturilor
acordate firmelor private au fost mbuntite n ultima perioada comparativ cu momentul
iniierii acestui proiect, mai ales ca urmare a aderrii Ungariei la Uniunea European i a
creterii economice.
M5 continu s fie i astzi un proiect viabil de parteneriat public privat. Guvernul
Ungariei a sprijinit partenerul privat n primii 9 ani de exploatare a autostrzii pentru a putea face
fa deficitului cauzat de comportamentul utilizatorilor comerciali, care au cautat rute alternative
pentru a evita taxele de autostrada. Compania concesionar a fost capabil s evite colapsul
financiar prin renegocirea mprumuturilor contractate i prin ncasarea unor pli de contingent
de la guvernul ungar, ceea ce face absolut necesar c, la initierea unor astfel de proiecte, s existe
consultani care pot face previziuni realiste privind traficul pe astfel de autostrzi.
n prezent, autostrada M5 este un proiect profitabil pentru partenerul privat, care poate fi
implementat cu succes i n alte state ale regiunii ce au un istoric al sistemului de transport
similar.

44

CONCLUZII

n conluzie, Sistemul achiziillor publice reprezint o parte a realitii juridicoeconomico-tehnice a societii romneti. Scopul general al sistemului achiziiilor publice este
dedicat satisfacerii interesului public, respective dezvoltarea i imbuntirea mediului de via al
comunitii. ntre elementele componente ale sistemului intervin relaii specifice atingerii
scopului general.

45

Sistemul achiziillor publice desemneaz totalitatea regulilor i aciunilor referitoare la


cheltuirea banilor publici i n care cererea lansat de organismele de interes public se intlnete
cu oferta propus de un operator economic.
Tratatul pentru nfiinarea Comunitii Economice Europene, ncheiat la 25 martie 1957, instituie
cele patru liberti europene, respective: libera circulatie a mrfurilor, libera circulaie a
persoanelor, libera circulaie a serviciilor i , libera circulaie a capitalurilor. Aceste patru liberti
nu au rmas la nivel de concept, ci au fost transpuse n practic sub form de principii.
Astfel, n domeniul achiziiilor publice cele patru liberti s-au reflectat n mai multe
principii care stau la baz atribuirii contractelor de achiziie public:
- nediscriminarea- asigurarea condiiilor de manifestare a concurenei reale pentru ca
orice operator economic, indiferent de naionalitate, s poat participa la procedura de atribuire,
s aib ansa de a deveni contractant;
- tratamentul egal- stabilirea i aplicarea oricnd pe parcursul procedurii de atribuire de
reguli, cerine i criterii identice pentru toi operatorii economici, astfel ncat acetia s
beneficieze de anse egale de a deveni contractani;
- recunoaterea reciproc- acceptarea produselor, serviciilor, lucrrilor oferite n mod licit
pe piaa Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor i a altor documente, emise de autoritaile
competene din alte state, specificaiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel naional;
- transparena- aducerea la cunostin publicului a tuturor informaiilor referitoare la
aplicarea procedurii de atribuire;
- proporionalitatea- asigurarea corelaiei ntre necesitatea autoritii contractante,
obiectul contractului de achiziie public i cerinele solicitate a fi indeplinite;
- eficiena utilizrii fondurilor publice; aplicarea procedurilor de atribuire competiionale
i utilizarea de criterii care s reflecte avantajele de natur economic ale ofertelor n vederea
obinerii raportului optim ntre calitate i pre/banii publici sunt epuizabili astfel nct trebuie
utilizai judicios pentru a susine dezvoltarea durabil, lucru pentru care trebuie avute n vedere
obiectivele sociale, etice i de protecie ale mediului;
- asumarea rspunderii- determinarea clar a sarcinilor i responsabilitilor persoanelor
implicate n procesul de achiziie public, urmrindu-se asigurarea profesionalismului,
impartialitii i independenei deciziilor adoptate pe parcursul derulrii acestui proces.

Bibliografie
I. Monografii, tratate i cri
1.

Catana Marius Cristian, Achiziii publice, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2011.

1.

Cosug Nicoleta, Licitaii publice curs universitar, Editura Universitar, Galati, 2007.
46

2.

Niculeasa Mdlin Irinel, Legislaia achiziiilor publice. Comentarii i explicaii , Editura


CH Beck, Bucureti, 2007.

3.

Niculeasa Mdlin Irinel, Legislaia achiziiilor publice. Comentarii i explicaii, Editura


C.H. Beck, Bucureti, 2012.

4.

Ptracu Horaiu, Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice, Editura


Wolterskluwer, Bucureti, 2010.

5.

Roxana Ioana Tigaeru, Sorina Mihaela Tigaieru, Achiziii publice. Licitaii, Editura
Lumina Lex, Bucureti, 2006.

6.

Serban Dumitru Daniel, Achiziii publice. Jurisprudena Curii Europene de Justiie,


Editura Hamangiu , Bucureti, 2011.

II. Articole, studii


1.

Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice s-a


nfiinat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2005, publicat n Monitorul
Oficial nr. 572/2005, aa cum a fost modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 19/2009, publicat n Monitorul Oficial nr. 156/2009.

1.

Achiziii publice i concesiuni - ediia a III-a actualizat la 3 aprilie 2009, Editura Best
Publishing, 2009.

2.

Dan Cimpoeru- Suport de curs Achiziii Publice

3.

D.-D. erban, O aplicaie particular a prevaleei principiilor ele atribuire a


contractelor de achiziie public, n Revista romn de drept al afacerilor'' nr. 7/2008.

4.

Uniunea Juritilor din Romnia, Dreptul Revista fondat n anul 1871 de Societatea
Juridic, Nr. 2/2009, Editura C.H. Beck, Bucureti.

III. Legislatie
1. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 a fost publicat n Monitorul Oficial nr.
418/15.05.2006, i a intrat n vigoare la data de 30.06.2006 a fost aprobat i modificat
prin Legea nr. 337/17.07.2006, publicat n Monitorul Oficial nr. 625/20.07.2006,
modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 94/26.09.2007, publicat n
47

Monitorul Oficial nr. 676/4.10.2007, modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului


nr.228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea i completarea unor acte normative
publicat n Monitorul Oficial. nr. 3/5 ian. 2009, modificata i completata prin Ordonana
de urgen a Guvernului nr.72 din 17 iunie 2009 publicata in Monitorul Oficial nr. 426/23
iun. 2009 modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr.114 din 21 decembrie
2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziii publice n domeniile aprrii i
securitii publicat n Monitorul Oficial nr. 932/29 dec. 2011 modificat prin Legea
nr.193 din 26 iunie 2013 publicat n Monitorul Oficial. nr. 387/28 iun. 2013.

IV. Pagini web


1. www.e-licitatie.ro
2. www.achizitii-publice.ro/ghid.pdf
3. www.cnsc.ro
4. http://www.anrmap.ro

48