Sunteți pe pagina 1din 1

REDACIA 02

GHID

PAGINA 1/1

Planul calendaristic de executare a tezei de licen


APROBAT:

ef catedr

MARKETING I LOGISTIC
Conf.univ., dr. Savciuc Oxana

_____________________________
_________________ 2014

Planul calendaristic de executare a tezei de licen

Radvan Maria
(numele i prenumele studentului)

Tema tezei de licen Calitatea produselor-factor decizional n politica de

marketing a ntreprinderii.
Etapele executrii tezei de licen:

Nr.
crt.

Etapele

1. nregistrarea inteniei de elaborare a


tezei n sistemul antiplagiat
2. Studierea surselor bibliografice

3. Stabilirea obiectivelor
4. Aprobarea planului tezei
5. Culegerea materialelor practice
6. Elaborarea i prezentarea capitolului I
7. Elaborarea i prezentarea capitolului II

Termenul de realizare
plan
real

Viza de
executare

30 noiembrie
2013
noiembriedecembrie 2013
decembrie 2013ianuarie 2014
ianuarie 2014
ianuarie 2014
martie 2014
28 februarie
2014
28 martie 2014

8. Elaborarea i prezentarea capitolului III 18 aprilie 2014


9. Prezentarea variantei finale a tezei
10. Depunerea tezei, n format electronic,
n Repozitoriul ASEM
11. Predarea tezei n original la catedr

30 aprilie 2014
12 mai 2014
12 mai 2014

Student (a) _________________________________________


(semntura)

Conductor tiinific ________________________________


(semntura)