Sunteți pe pagina 1din 3

Sptmna

III/
02

IV/
02

I/
03

II/
03

III/
03

Ziua/
ora

20.02.13
17:30

26.02.13
12:00

08.03.13
16:00

15.03.13
09:30

19.03.13
15:30

Tipul S

Casier

Taxi

Florarie

Stomatol
ogie

Servicii
comunale

Transport
public

Firma

Supermark
etul Nr.1

Posta
Moldovei

IC

Atitudine
neserioasa
fata de
serviciu;

Nedorinta
de a
repara
dintii in
urma
tratament
ului primit
necoresp
unzator.
In urma
tratament
ului
necoresp
unzator, a
dorit din
nou bani
pentru a
repara
ceea ce

Aciuni
presta
tor

Floraria din
Scuarul
Catedralei

Raspude
a brutal,
fara pic
de
respect,
ba chiar
si
ameninta.

D-na
vinzatoare
isi prezenta
nemultumir
a fata de
alegerea
mea si cu
tot
dinadinsul
adauga

IV/
03

I/
0
4

II/
04

III/
04

IV/
04

I/
05

II/
05

10.04.1
3
12:30

17.04.1
3
19:00

27.04.13
11:15

01.05.13
14:40

10.05.1
3
23:23

Constru
ctie

Alimentatie
publica

Internet

Autogara
de Nord

UrbanM
ansarde

Foisor

Moldtelec
om

TopShop

Atitudine
necoresp
unzatoare
a
personalu
lui;

Sofer
nepolitico
s, nu
raspunde
a la
cerintele
pasageril
or.

Nedorint
a de a
repara
prejudici
ile
aduse;
atitudine
neserioa
sa;

Asteptar
ea
chelneru
lui timp
de 1
ora.

Neatentie si
nici un fel de
responsabilit
ate din
partea
chelneritei.

Neatentia
din partea
personalu
lui aduce
la
deranjul
clientilor.

Marketin
g
agresiv
din
partea
acestora
.

Conducer
ea cu
viteza a
autocarul
ui;
muzica
rasunand
la volum
maxim in
salon;

Seful
raspunz
ator de
construc
tie a
refuzat
sa
vorbeas
ca; a
disparut

Neglijen
ta totala,
chelnerii
misunau
de colon colo
fara sa
atraga
atentia
la

Chelnerita
fara nici-o
dispozitie
ne-a luat
comanda; a
gresit
comanda, in
loc de clatita
sarata ne-a
adus clatita

Sistarea
serviciilor
intenet
fara niciun motiv
intemeiat.

Telefona
rea
frecvent
a si
propune
rea
marfii
acestora
.
Impulsiv

II
I/
0
5

I
0

Aciuni
consu
mator

Dorinta de
a face
cumparatur
i; Eram
spectator
la show-ul
casieritei.

Incercare
a de a
explica ca
d-ra de la
dispecer
a
specificat
o suma,
insa
acesta
cerea
triplu.
Refuzul
de a
continua
calatoria.

cite o
replica
acida; in
loc sa-mi
puna florile
intr-o foaie
de hirtie,
ea nu mi-a
respectat
decizia
punindu-mi
florile intr-o
folie de
polietelena.

nu a facut
corect.

Imi
exprimam
clar dorinta
de a vedea
lalele
impachetat
e in hirtie;

Dorinta
de a
indrepta
greseala.

Asteptare
a timp de
1 ora in
zadar.

numarul
pasageril
or
depasea
nr.limita.

in jur de
3 zile de
pe
santier.

chemar
ea
acestuia
.

dulce. In loc
sa-si ceara
scuze, o
tinea pe a ei.

Incercare
a de a
explica sa
conduca
mai atent,
de a
explica
obligatia
acestuia
de a ne
transport
in
siguranta.

Incercar
ea de a
explica
ce fel de
prejudici
i,
prezent
area
daunelo
r si
rugamin
tea ca
conseci
ntele sa
fie
suportat
e de
firma
lucratoa
re.

Atragere
a
atentiei,
dupa
care
discutia
cu
acesta-n
parte
pentru a
clarifica
problem
.

Am incercat
sa-i atragem
atentia ca a
gresit, ca
dorim felul
ce l-am
comandat.
Ne aparam
drepturile
noastre.

itatea
personal
ui,
deranjar
ea si
lipsa de
etica sin
partea
lor.

Am sosit
la
Moldtelec
om, am
incercat
sa
lamuresc
situatia
prezentin
d factura
platita
pentru ca
din nous
a fiu
conectat
la
internet.

Am
incercat
sa-I fac
sa
inteleag
a ca nu
ma
interese
aza
serviciile
lor; sis a
nu ma
mai
deranjez
e.

BP

Casierita ar
fi trebuit sa
fie mai
responsabil
a, sa
delimiteze
joaca de
serviciu ,
mai ales
atunci cind
la casa se
face o
coada de
vreo 10
oameni; sa
nu ne
retina.

Ar fi
trebuit sa
fie cinstit
si sa nu
adaoge
deaspura
pretului
initial; Sa
nu
raspunda
si sa
sperie
pasagerii.

D-na care
vindea ar fi
trebuit sa
ia in seama
cerintele
clientului,
sa fie mai
politicoasa
sis a
atraga
atentia la
detalii.

Propu
neri

Angajarea
unor
persoane
care isi
iubesc
lucrul cu
patima,
care-si
respecta
consumato
rii; de
asemenea,
verificarea
eficientei
lucrului
casierilor.

Invatarea
personalu
lui bunele
maniere;
concedier
ea
soferilor
iresponsa
bili,
violenti si
trecuti de
virsta a
treia.

Sa existe
un cod de
etica, unul
al bunelor
maniere;
Sa se tina
cont ce fel
de
persoane
lucreaza si
sa se faca
un control
riguros in
privinta
comportam
entului
acestora.

Medicul
stomatolo
g
raspunde
pentru
lucrul
facut si ar
trebui sasi
respecte
clientele
daca tot
vrea sa
aiba
client
permane
nti.

Orice
schimbar
e
efectuata
trebuie
anuntata
din timp.

Conducat
orii auto
trebuie sa
fie
constienti
si sa
conduca
conform
regulame
ntului;

Seful de
santier
ar fi
trebuit
sa isi
asume
raspund
erea
pentru
daunele
pricinuit
e, sa
denote
un
comport
ament
adecvat
fata de
victima.

Conducat
orii
necoresp
unzatori
ar trebui
inlocuiti
cu
oameni
ce-si fac
la
soveste
treaba.

Existent
a unei
comunic
ari mai
eficiente
intre
client si
prestato
r;
educatie
si
lucratori
care se
conduc
dupa
bunul
simt.

Premii
pentru
cei mai
buni
chelneri,
asa incit
sa ii
motivez
e sa se
comport
adecvat
si foarte
politicos
. Lupta
contracronom
etru.

Chelnerita in
pofida
dispozitiei
artrebui sasi intimpine
oaspetii cu
voie buna;
daca a
gresit, ar fi
trebuit sa
remedieze
situatia, sasi ceara
scuze in cel
mai frumos
mod posibil.

Personal
ul ar
trebui sa
fie atent
la date,
sa
verifice
de 2 ori
inainte de
a sista
serviciile.

Consula
tantii ar
trebui sa
dea
dovada
de
respect
fata de
potential
ii clienti
si sa nui inunde
cu
telefoan
e;

Propun ca
personalul
de la Foisor
sa fie mai
responsabili,
mai atenti la
meniul ce-l
comandam;
sa fie mai
educati.

Atentie
sporita si
responsa
bilitate
mai mare.

Bun
simt al
personal
ului;