Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COLARIZARE

pentru pregtirea prin coal postliceal

ncheiat astzi __________________________________________________


ntre:
1. Fundaia Universitar Vasile Goldi Marghita, cu sediul n municipiul
Marghita, Str. Eroilor nr. 9, avnd codul fiscal 5417255 i contul curent
nr.RO49RNCB0015011676600001 deschis la BCR Arad reprezentat prin Preedinte Prof.
univ. dr. Aurel Ardelean prin coala Postliceal, reprezentat prin director prof. Lupu
Gheorghi.
i
2. ________________________________________________ elev / agent
economic, cu domiciliul / sediul n loc_____________________________ jud.
______________str. ______________________________________nr. ____bl . ______
sc.___ ap.____________ tel./fax ______________ cod potal ___________________
legitimat cu B.I. seria ____________ nr. _____________________________ eliberat
de__________________ la data de _________________________ avnd codul fiscal
____________________ i contul curent nr. __________________ deschis la
__________________________________i reprezentat prin ____________________
director,______________ contabil ef.
Obiectul prezentului contract l constituie stabilirea obligaiilor prilor, pe
durata colarizrii.
1. Unitatea de nvmnt Fundaia Universitar Vasile Goldi Marghita
se oblig s asigure:
pregtirea teoretic i practic aferent, n concordan cu curriculumul
colar stabilit pentru fiecare an colar din planul de nvmnt;
baza didactico-material la nivelul cerinelor de profesionalizare stabilite
de pri;
2. Elev / Agent economic ___________________________________
solicit pregtirea n specializarea___________________________________________
forma_________________ i se oblig:
s frecventeze cursurile / s acorde faciliti elevilor propui n vederea
asigurrii frecventrii cursurilor;
s respecte Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de
nvmnt preuniversitar i Regulamentul de ordine interioar al unitii de nvmnt;
s achite anual sau ntr-o alt form convenit (semestrial), taxa de
colarizare
n
valoare
de
(n
cifre
i
litere):
_______________________________________________ lei.
Suma se poate modifica o singur dat pe parcursul anului colar, n concordan
cu modificrile eseniale legate de creterea salariilor, a cheltuielilor de ntreinere i
modernizare a unitii colare. Plata poate fi fcut i integral la nceput de an colar, fr
ca ea s poat fi modificat ulterior.
n cazul nerealizrii contractului din culpa elevului / agentului economic, unitatea
colar nu este obligat la restituirea taxelor achitate.

Litigiile ivite cu ocazia executrii prezentului contract vor fi soluionate pe cale


amiabil, sau de instanele judectoreti competente.
Contractul se ncheie pe durata de 1 an, ntre unitatea de nvmnt Fundaia
Universitar
Vasile
Goldi
Marghita
i
elev
/
agent
economic______________________
pentru
pregtirea
n
specializarea_______________________________________, curs de zi / seral / cu
frecven redus /nvmnt deschis la distan, n cadrul unitii de nvmnt
Fundaia Universitar Vasile Goldi Marghita.
Drept care s-a ncheiat prezentul contract de colarizare n trei / patru exemplare,
din care, un exemplar la secretariatul unitii colare organizatoare, unul la serviciul
contabilitate al unitii colare, unul la elev / i unul la agentul economic.
Nr. _____ din _______
Nr. ________ din____________
UNITATEA DE INVATAMANT,
AGENT ECONOMIC,
Fundaia Universitar Vasile Goldi Marghita

DIRECTOR,

CONTABIL-EF,

DIRECTOR, CONTABIL-EF,

ELEV ,