Sunteți pe pagina 1din 27

II. CONTRACTUL DE TRANSPORT.

REGLEMENTAREA IN CODUL CIVIL


SUBIECTUL 1. CTR. DE TRANSPORT. DEFINITIE. NATURA JURIDICA
l.Notiune.Natura juridica
Codul civil reglementeaza cu caracter general contractul de transport in art. 1955-2008. Comparativ cu textele abrogate
din Codul comercial , Noul Cod civil reglementeaza in sectiuni diferite att transportul de bunuri (art.1961 -2001), cat si
transportul de persoane si bagaje (art.2002-2008).
Potrivit art.1955 Codul civil prin contractul de transport, o parte, numita transportator, se obliga, cu titlu principal, sa
transporte o persoana sau un bun, dintr-un loc in altul, in schimbul unui pret pe care pasagerul, expeditorul sau destinatarul se
obliga sa-l plateasca Ia timpul si la locul convenite.
Din definitia legala rezult urmtoarele:
-

raportul juridic se stabileste intre transportator, pe de o parte, si pasager sau expeditor pe de alta parte;
Codul civil face referire si la destinatarul marfurilor (bunrilor) desi acesta nu este parte in contract.

Determinarea naturii juridice a contractului de transport are Ia baza analiza obligatiei fundamnentale ce incumb
transportatorului, aceea de a deplasa bunul sau persoana de la punctul de pornire la cel de destinatie. Aceasta obligatie
transportatorul si-o asuma in schimbul unui pret platit de pasager, expeditor sau destinatar, flind astfel intrunite cele doua elemente
specifice oricrui contract de prestari de servicii, respectiv prestatia si remuneratia prestatiei. Transportatorul, prestatorul de
servicii se bucura de independenta juridic fata de cealalta parte contractanta, el nu este prepusul clientului, ci execut obliga iile
asumate potrivit modului in care intelege sa-si organizeze propria activitate, suportnd consecintele neexecutrii. Asemntor
oricarui contract de prestari de servicii si contractul de transport este cu titlu oneros, remuneratia constituind cauza care il
determina pe transportatorul prestator sa aduca la indeplinire serviciul convenit (deplasarea mrfurilor la destinatie).
Transportul, fiind o specie a prestrilor de servicii prezinta unele caracteristici comune genului din care face parte:
-

prestatorul de servicii (transportatorul) se bucura de independenta juridica fat de cealalta parte contractanta, el nu este
prepusul clientului, ci executa obligatiile asumate potrivit modului in care intelege sa-si organizeze propria activitate;
prestatorul de servicii (transportatorul) indeplineste contractul incheiat pe propriul risc suportand consecintele
neexecutarii;
Ca orice contract de prestari de servicii si contractul de transport este cu titlu oneros, remuneratia constituind cauza care
il determina pe prestator sa aduca la indepiinire serviciul convenit. De altfel, daca analizam dispozitiile cuprinse in art.
1958 alin.2 C.civ. referitoare la domeniul de aplicare observam ca noua reglementare nu se aplica transportului cu titlu
gratuit decat in mod exceptional in situatia in care transportatorul in cadrul activit ii sale profesionale intelege sa- si
ofere in mod gratuit serviciile sale publicului.

Pe langa trasaturile comune oricrei prestari de servicii, contractul de transport se individualizeaz prin caracteristici
proprii:
-

o activitate constand in deplasarea de persoane sau bunuri. In materialitatea sa, transportul const in deplasarea in spatiu
a unor persoane sau bunuri, strmutarea analizndu-se ca obligatie fundamental a transportatorului;
exercitarea activititii de ctre transponator ca o profesie de sine statatoare. Cerinta profesionalismului este un factor
esential in definirea contractului de transport si se intemeiaza pe dispozitiile din Codul civil care se refera la activitatea
profesionala a transportatorului. Profesionalismul presupune repetabilitatea obisnuita a deplasarii de persoane sau de
bunuri efectuata de intreprinderea in cauza;
Conducerea tehnica si comerciala a operatiunii. Deplasarea de persoane sau bunuri fiind o activitate complexa trebuie
organizata si supravegheata spre a se desfasura in conditii normale, sens in care, intreprinederea prestatoare isi asuma atat
gestiunea comerciala (Selectarea personalului, dotarea cu mijloace de transport, asigurarea combustibilului), cat si
gestiunea tehnica (elaborarea si aplicarea corecta a nomativelor pentru parcurs, verificarea bunei stari de functionare a
mijlocului de transport). Transportatorul exercita gestiunea comerciala si tehnica din proprie initiativa, sub autoritate
personala si pe raspunderea sa;
Autonomia contractului de transport. Regimul sau juridic nu este influentat de conventiile existente intre expeditor,
destinatar si terti. Ceea ce inseamna ca pentru transportator calitatea de proprietar al bunurilor este indiferenta. In caz de
litigiu, partea care reclama daune de la transportator in baza unui contract de transport trebuie sa faca dovada calitatii sale
de parte contractanta in contractul de transport.

SUBIECTUL 2. CTR. DE TRANSPORT. DEFINITIE. CARACTERE JURIDICE.

2. Caractere juridice
Contractul de transport este un contract numit, ceea ce se evidentiaza prin existenta dispozitiilor generale prevazute in
Codul civil, precum si a reglementarilor speciale care privesc diferitele categorii de transporturi.
Contractul de transport de bunuri este un act juridic principal. Din punct dc vedere economic, transportul reprezinta o
activitate accesorie. De cele mai multe ori, contractul de transport este accesoriul necesar al unui contract de vanzare-cumparare,
cand predarea bunului vandut se face in alt loc decat locul vanzarii. Operatiunea de vanzare care face posibil transportul,
constituie raportul fundamental, care se conjuga in mod necesar cu transportul, pentru ca marfurile sa ajunga la cumparator. Cu
toate acestea, contractul de transport isi pastreaza autonomia, regimul sau juridic nefiind influentat de existenta sau valabilitatea
raportului juridic fundamental. Prin urmare, din punct de vedere juridic, contractul de transport este un act juridic principal, ceea
ce inseamna ca ineficacitatea contractului de vanzare-cumparare nu atrage si ineficacitatea contractului de transport. Contractul de
transport are caracter autonom chiar daca din punct de vedere economic este legat de alte contracte.
Contractul de transport este un contract sinalagmatic (bilateral). Fiind un contract sinalagmatic da nastere la obligatii
reciproce si interdependente in sarcina partilor contractante (art.1171 C.civ.). Specific acestui contract este faptul ca poate da
nastere la obligatii si in sarcina destinatarului desi acesta nu este parte in contract. Fiind un contract sinalagmatic, contractul de
transport produce efectele specifice contractelor sinalagmatice. Spre exemplu, anumite reglementari speciale cunosc posibilitatea
invocarii exceptiei de neexecutare. De asemenea,in privinta suportarii riscului contractului, potrivit dreptului comun, riscul este
suportat de debitorul obligatiei imposibil de executat. In cazul contractului de transport, transportatorul nu mai poate pretinde
pretul transportului.
Contractul de transport este un contract cu titlu oneros, fiecare parte contractanta urmarind un echivalent, o
contraprestatie in schimbul obligatiei asumate (art 1172 alin.1 C.civ.). Transportul se efectueaza in schimbuI unui pret cel mai
adesea prestabilit de transportator.
Contractul de transport este un contract comutativ, existenta si intinderea obligatiilor fiind cunoscute din momentul
incheierii contractului.
Caracterul consensual sau real al contractului de transport. In ceea ce priveste natura consensuala sau reala a contractului
de transport de bunuri nu exista un punct de vedere unitar. Unii autori considera ca acest contract se incheie in momentul formarii
acordului de vointa intre expeditor si transportator fara a fi necesar ca acesta sa fie dublat de predarea marfii transportatorului, in
vederea transportului. Alti autori considera contractul de transport de bunuri un contract real care nu poate lua nastere decat prin
predarea efectiva a bunurilor catre transportator, care isi poate sa-si execute astfel obligatia principala asumata fata de expeditor si
anume aceea de deplasare a marfurilor la destinatie.
Contract de adeziune. De cele mai multe ori termenul de executare si pretul nu poate fi negociat de parti, aspecte ce
conduc la ideea unui contract de adeziune.

SUBIECTUL 3. PARTILE CONTRACTULUI DE TRANSPORT.


III. INCHElEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT
l.Parti contractante
In transporturile de persoane, contractul se incheie intre transportator si calator (pasager). In transporturile de bunuri,
contractul de transport se incheie intre intreprinzatorul de transport si expeditor, care apar in mod obisnuit ca subiecte ale
contractului. Deci parti ale contractului de transport sunt pe de o parte transportatorul, iar pe de alta parte expeditorul, atunci cand
se transporta marfuri sau calatorul in cazul transportului de persoane.
Principalul subiect de drept al contractului de transport este intreprinderea care se angajeaza sa efectueze deplasarea de
persoane sau stramutarea de bunuri numita transportator. In cazul in care transportul de marfuri se face in folosul unei alte
persoane decat aceea a expeditorului, atunci apare si o alta persoana numita destinatar. Destinatarul desi nu este parte in contract,
dobandeste anumite drepturi, motiv pentru care fundamentul juridic al pozitiei pe care o detine in cadrul contractului de transport
a generat discutii si explicatii variate in literatura de specialitate.
In acest sens, au fost formulate mai multe teorii prin care sa poata fi explicata pozitia juridica a destinatarului, cum ar fi
spre exemplu:
- teza gestiunii de afaceri - se sustine ca transportatorul actioneaza in interesul destinatarului, fiind considerat gerantul acestuia;
- teza cesiunii de drepturi - expeditorul in calitate de cedent transmite drepturile ce decurg
din contractul de transport in favoarea destinatarului care devine cesionar.

- Cel mai adesea se sustine ca pozitia juridica a destinatarului poate fi explicata prin institutia Stipulatiei pentru altul - in cadrul
acestei operatiuni, expeditorul este stipulant, transportatorul promitent, iar destinatarul tert beneficiar. Stipulatia pentru altul
produce efectul de a crea numai drepturi in favoarea beneficiarului, nu si obligatii, pe cand destinatarul poate avea atat drepturi,
cat si obiigatii. In cazul stipulatiei pentru altul tertul beneficiar dobandeste drepturile sale din momentul incheierii contractului
intre promitent si stipulant, pe cand in cazul contractului de transport, destinatarul dobandeste dreptul la eliberarea marfti numai
din momentul cand bunul a ajuns la destinatie si este pusa la dispozitia sa, moment pana la care expeditorul are dreptul de a
dispune de marfa schimbandu -i destinatia prin contraordin. De asemenea, in practica cel mai adesea in baza contractului de
transport transportatorul este actionat concomitent de expeditor si destinatar. Aceasta contravine institutiei stipulatiei pentru altul,
conform careia din momentul aderarii destinatarului la contractul de transport, expeditorul nu ar mai avea dreptul de a actiona pe
transportator, deoarece prin primirea documentului de transport si a marfii de catre destinatar, acesta s-ar substitui expeditorului in
ceea ce priveste valorificarea oricarui drept care deriva din contractul de transport.
Pozitia juridica a destinatarului prezinta insa o certa originalitate care isi gaseste reflectare mai apropiata in teoria potrivit
careia destinatarul poate fi socotit ca titular de drepturi autonome nascute nemijlocit din contractul de transport.
Destinatarul dobandeste aceste drepturi fata de transportator inca de la incheierea contractului de transport, drepturi
subordonate unui termen suspensiv si unei conditii rezolutorii. Astfel, drepturile destinatarului nu pot fi exercitate impotriva
transportatorului inca de la data incheierii contractului de transport, ele fiind suspendate pana la sosirea marfii la locul de
destinatie (termenul suspensiv). Pe de alta parte, expeditorul poate revoca drepturile destinatarului, inlocuindu-l cu un alt
destinatar, in timpul parcursului pe care il strabate incarcatura (conditia rezolutorie).
In toate situatiile, din momentul in care isi exercita drepturile nascute din contractul de transport, destinatarul devine
subiectul anumitor obligatii. Spre exemplu, destinatarului ii incumba obligatia de a suporta o parte din pretul transportului daca
exista o mentiune in acest sens in documentul de transport, sau in lipsa de stipulatie contrara obligatia de a efectua descarcarea
marfii. Drepturile destinatarului se nasc chiar din momentul incheierii contractului. Deoarece destinatarul nu stabileste raporturi
juridice cu transportatorul inainte de sosirea marfurilor la destinatie, aceste drepturi vor putea fi valorificate numai in momentul in
care bunul a sosit la destinatie sau Ia implinirea termenului contractual.

SUBIECTUL 4. CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CTR. DE TRANSPORT


2.Conditii de validitate
a) Conditii de fond
Conditiile de fond ale contractului de transport sunt cele din dreptul comun prevazute in art.1179 C.civ., respectiv
capacitatea de a contracta, consimtamantul partilor, un obiect determinat si licit, cauza licita si morala.
Capacitatea partilor
In privinta capacitatii se aplica dispozitiile din dreptul comun. In cazul transportatorului persoana juridica, acesta trebuie
sa aiba ca obiect de activitate obisnuita transportul. In transportul de persoane capacitatea calatorului este nesemnificativa,
deoarece in mod frecvent minorii utilizeaza mijloace de transport in comun, asemenea transporturi flind considerate acte marunte.
Consimtamantul trebuie sa indeplineasca conditiile de validitate prevazute in Codul civil. In materie de transport, atat
oferta transportatorului, cat si acceptarea cocontractantului prezinta unele particularitati. Astfel, transportatorul indeplinind un
serviciu de interes general se afla in stare de oferta permanenta fata de public, care formeaza o entitate globala, cu numar
nedeterminat de persoane care recurg Ia prestatiile acestuia. De regula, transportatorul trebuie sa dea curs oricarei cereri de a
efectua un transport daca nu are un motiv intemeiat de refuz (art.1958 alin.2 C,civ.).
Acceptarea pe care o exprima calatorul sau expeditorul consta intr o simpla adeziune, acestia fiind obligati de a respecta
instructiunile transportatorului.
Obiectul contractului de transport consta in prestatia transportatorului de a transporta bunul sau calatorul. Este nul
contractul de transport care are ca obiect transportul unui lucru imposibil de executat sau transportul unui lucru pentru care exista
o interdictie absoluta. De asemenea, transponul trebuie sa fie determinat sau determinabil in elementele sale caracteristice si
anume: obiectul ce urmeaza a fi transportat; statia de incarcare; statia de destinatie; ruta.
Cauza contractului este o conditie de validitate care trebuie sa indeplineasca conditiile din dreptul comun.

b) Conditii de forma
Contractul de transport se incheie de regula prin simplul acord de vointa al partilor, insa dovada incheierii lui se face prin
inscris. Documentul in care se materializeaza contractul de transport poarta denumirea generica de document de transport.

In vederea usurarii incheierii sunt puse la dispozitia clientelei formulare tipizate care urmeaza a fi completate si semnate
de parti. Forma, continutul si denumirea documentelor de transport variaza de la o categoria la alta de transport: scrisoare de
trasura in transporturile pe cale ferata si fluviala, scrisoare de transport rutier etc.
In transportul de bunuri, documentul de transport se semneaza de expeditor si trebuie sa cuprinda:
- Mentiuni privind identitatea expeditorului, transportatorului si a destinatarului. Transportatorul fiind parte principala in contract
trebuie nominalizat deoarece numai in acest fel destinatarul va sti pe cine poate trage la raspundere in cazul in care bunul se pierde
sau este avariat. Destinatarul este de asemenea mentionat, cu exceptia documentului la purtator, spre a inlesni transportatorului
identificarea persoanei indreptatiti sa pretinda bunul;
- Identificarea bunurilor transportate. In documentul de transport se precizeaza, natura, cantitatea, volumul sau masa si starea
aparenta a bunului la predarea spre transport/caracterul periculos al bunului, daca este cazul;
- Obligatiile transportatorului in document trebuie precizat punctul de plecare si de destinatie, intrucat obligatia principala a
transportatorului consta in deplasarca bunurilor la locul stabilit potrivit intelegerii partilor;
- Locul si data de luare in primire a bunurilor. Aceasta mentiune este importanta deoarece delermina momentul incheierii
contractului, moment in care incepe in mod normal executarea obligatiilor asumate;
- Pretul si termenul transportului. Pretul este remuneratia cuvenita in schimbul prestatiei efectuate de transportator si depinde in
principal de felul transportului, distanta parcursa, natura, dimensiunile si greutatea lucrului deplasat;
- Documentele suplimentare care insotesc transportul.
Pe langa mentiunile pe care in mod obligatoriu trebuie sa le cuprinda documentul de transport, acesta mai poate cuprinde
unele mentiuni facultative cum ar fi itinerarul de parcurs, clauza penala, enumerarea altor documente care insotesc transportul.
Documentul de transport se intocmeste in trei exemplare , unul pentru transportator, unul pentru expeditor si al treilea
insoteste bunurile.
Documentul de transport dovedeste, pana Ia probe contrara, Iuarea in primire a bunului pentru transport, natura,
cantitatea si starea aparenta a acestuia (art. 1962 alin.3 C.civ.).

IV.EFECTELE CONTRACTULUI DE TRANSPORT

l. Precizari prealabile
Efectele oricarui contract constau in drepturile sl obligatiile ce rezulta din acest contract. Executarea oricarui contract de
transport de bunuri prezinta anumite particularitati:
- executarea propriu zisa a contractului de transport este precedata de executarea anumitor obligatii ale transportatorului sau, dupa
caz, ale expeditorului;
- partile contractului de transport au obligatii diferite in raport cu trei etape distincte separate in derularea contractului, respectiv
Iocul de pornire, de a lungul itinerariului (in cursul deplasarii marfii) si la destinatie.
- din contractul de transport de bunuri pot rezulta drepturi si obligatii fata de o terta persoana, destinatarul;
- expeditorul si, in anumite situatii exceptionale, si destinatarul, au dreptul de a modifica unilateral contractul de transport, fie prin
schimbarea itinerariului initial, fie prin schimbarea destinatarului initial.

SUBIECTUL 5.
2. Obligatiile partilor contractului de transport la punctul de pornire
Obligatiile expeditorului - indatoririle acestuia se refera la pregatirea conditiilor materiale si juridice necesare pentru
efectuarea transportului:
- Alegerea tipului de transport in functie de felul marfii ale carei particularitati le cunoaste cel mai bine expeditorul tinand seama
totodata de eventuala intelegere cu destinatarul;
- Predarea bunurilor in vederea transportului. Obligatia expeditorului de a preda bunurile trebuie sa fie executata la locul si in
conditiile convenite prin clauzele contractului sau, in lipsa acestora potrivit practicilor statornicite intre parti ori uzantelor. Locul
predarii marfii difera, in general, in functie de felul transporturilor. ln transporturile rutiere predarea se realizeaza loco fabrica (ex

works). In transporturile feroviare, predarea, se face de regula la statia CFR cea mai apropiata, fie pe rampa de incarcare, fie in
vagonul pus la dispozitie de transportator. ln transporturile aeriene, predarea marfii pentru transport in sistem cargo se realizeaza
pe aeroport. In transporturile maritime predarea se realizeaza atat pe cheu, de a lungul navei (FAS), cat si peste balustrada acesteia
(FOB). Data predarii marfii prevazuta in contract trebuie respectata, orice intarziere fiind sanctionata cu penalitati, justificate de
inutilizarea in timpul intarzierii a mijlocului de transport;
- Incarcarea bunurilor in mijlocul de transport. Incarcarea propriu zisa trebuie sa tina seama de capacitatea mijlocului de transport,
sub sau supra incarcarea nefiind permise;
- Colaborarea expeditorului la intocmirea documentului de transport. Expeditorul trebuie sa completeze si sa predea
transportatorului documentul de transport, precum si celelalte documente necesare efectuarii transportului (art. 1961 /1967 C.civ.)
- Plata pretului. Pretul transportului se plateste de expeditor la predarea marfurilor daca nu se prevede altfel prin contract sau lege
speciala (art. 1978 alin.1 C.civ.).
Obligatiile transportatorului - inainte de a trece la parcurgerea itinerariului convenit, transportatorului ii revin urmatoarele
obligatii:
- Acceptarea cererii de transport. Intrucat transportatorul se afla in stare permanenta de oferta de servicii adresate publicului
trebuie in principiu sa dea curs oricarei cereri sau comenzi de a efectua un transport, daca nu are un motiv intemeiat de refuz (art.
1958 alin.3 C.civ.). Simpla adeziune a expeditorului la conditiile prestabilite de transportator realizeaza consimtamantul
contractual;
- Procurarea unui mijloc de transport corespunzator. Transportatorul are obligatia sa garanteze indeplinirea cerintelor tehnice din
proprie initiativa si independent de orice verificare prealabila exercitata de cocontractant, intrucat de cele mai multe ori
expeditorul nu este in masura sa verifice starea mijlocului de transport. Momentul punerii Ia dispozitie a mijlocului de transport si
locul unde se va face incarcarea marfii se stabilesc prin contract;
- Luarea in primire a marfii de catre transportator. Data si locul acestei operatiuni coincide cu termenul si locul convenit pentru
predarea marfii de catre expeditor.
- Incarcarea marfii in mijlocul de transport. Aceasta obligatie incumba transportatorului numai daca partile s-au inteles in acest
sens. In toate cazurile, transportatorul stabileste normele de incarcare si stivuire;
- Eliberarea documentului de transport. Documentul de transport se intocmeste in trei exemplare, cate unul pentru transportator si
expeditor si altul care insoteste bunul transportat la destinatie. In lipsa documentului de transport, transportatorul trebuie sa
elibereze expeditorului Ia cererea acestuia o recipisa de primire a bunului.
SUBIECTUL 6
3.0bligatiile partilor contractului de transport de bunuri in cursul deplasirii
De cele mai multe ori deplasarea marfii decurge in conditiile initial convenite. Exista insa situatii care influenteaza modul
normal de desfasurare a transportului, cum ar fi, spre exemplu, schimbarea itinerariului sau ivirea unor imprejurari neprevazute.
Din aceste motive trebuie sa distingem din punct de vedere a executarii obligatiei de deplasare trei situatii:
3.1.Transporturi efectuate in conditiile initial convenite
Obligatiile expeditorului
In aceasta faza, expeditorul asteapta ca transportatorul sa si indeplineasca obligatia principala (stramutarea marfii la
destinatie), el neavand in principiu nici o obligatie. Prin exceptie, poate fi tinut sa puna la dispozitia transportatorului insotitori.
insotirea marfii este obligatorie numai in cazul transportului de animale vii si a marfurilor vrac care nu se pot preda prin cantarire
sau nu pot fi recantarite la destinatie.
Obligatiile transportatorului:
- Obligatia de a transporta bunurile predate pentru transport pana Ia destinatie (art. 1968 C.civ.). In general, bunurile trebuie
transportate in ordinea in care au fost primite. De la aceasta regula, exista si exceptii, respectiv natura lucrurilor, cauza destinatiei
ce o au bunurile, cazul fortuit sau forta majora;
- Parcurgerea rutei prestabilite. Se exclude modificarea traseului prin vointa unilaterala a transportatorului;
- Respectarea duratei transportului. Transportul trebuie efectuat in termenul stabilit de parti. Daca termenul in care trebuie facut
transportul nu a fost determinat de parti, se tine seama de practicile statornicite intre parti, de uzantele aplicate la locul de plecare,
sau in lipsa acestora se stabileste potrivit imprejurarilor (art. 1969 C.civ.).
- Conservarea bunurilor pana la destinatie. Aceasta obligatie rezulta din dispozitiile art. 1979 alin.1 si 2 C.civ. Daca la destinatie se
constata existenta unor vicii, cheltuielile facute vor fi in sarcina transportatorului.

3.2.Transporturi modificate prin vointa expeditorului


Dispozitiile din Codul civil ingaduie in anumite conditii modificarea contractului de transport prin vointa unilaterala a
expeditorului exprimata printr un act juridic numit contraordin. Temeiul juridic al acestei schimbari rezulta din art.1270 C.civ.
Contractul valabil incheiat are valoare de lege intre partile contractante. Contractul se modifica sau inceteaza numai prin acordul
partilor sau din cauze autorizate de Iege. Asemenea cauze autorizate de lege sunt:
- Dreptul de dispozitie ulterioara (art.1973 C.civ.)-expeditorul are dreptul prin dispozitie ulterioara scrisa, sa retraga inainte de
plecare bunul ce urma sa fie transportat, sa il retraga in cursul transportului, sa amane predarea lui catre destinatar ori sa dispuna
inapoierea lui la locul de plecare, sa schimbe persoana destinatarului ori locul de destinatie sau sa dispuna o alta modificare a
conditiilor de executare a transportului.
- Suspendarea transportului si contraordinul (art.1970 C.civ.)-expeditorul poate suspenda transportul si cerc restituirea bunului sau
predarea altei persoane decat cea mentionata in documentul de transport.
In toate situatiile, modificarile contractului de transport pe care expeditorul le comunica prin contraordin sunt obligatorii
pentru transportator, expeditorul fiind obligat sa repare daunele pe care o asemenea masura le poate cauza transportatorului.
3.3.Impiedicarea executarii transportului (art.1971 C.civ.)
In caz de impiedicare la transport, transportatorul are dreptul sa ii ceara instructiuni expeditorului sau, in lipsa unui
raspuns din partea acestuia, sa transporte bunul la destinatie, modificand itinerarul. In acest din urma caz, daca nu a fost o fapta ce
ii este imputabila, transportatorul are drept la pretul transportului, la taxele accesorii si la cheltuiei, pe ruta efectiv parcursa,
precum si la modificarea, in mod corespunzator, a termenului de executare a transportului. Daca nu exista o alta ruta de transport
sau daca, din alte motive, continuarea transportului nu este posibila, transportatorul va proceda potrivit instructiunilor date de
expeditor prin documentul de transport pentru cazul impiedicarii la transport, iar in lipsa acestora sau daca instructiunile nu pot fi
executate, impiedicarea va fi adusa fara intarziere la cunostinta expeditorului, cerandu-i-se instructiuni. Expeditorl instiintat de
ivirea impiedicarii poate denunta contractul platind transportatorului numai cheltuielile facute de acesta si pretul transportului in
proportie cu parcursul efectuat. Daca expeditorul nu raspunde in termen de 5 zile de la trimiterea instiintarii si nu comunica nici
denuntarea contractului, transportatorul poate sa pastreze bunul in depozitul propriu sau il poate depozita la un tert. In cazul in
care depozitarea nu este posibila sau exista pericolul ca bunul sa se deterioreze ori valoarea acestuia nu poate acoperi pretul
transportului si alte cheltuieli accesorii, transportatorul are posibilitatea sa valorifce bunul. Din pretul obtinut se scade suma
datorata transportatorului, iar restul se pune la dispozitia expeditorului. Daca pretul obtinut este mai mic decat suma datorata
transportatorului acesta va avea o creanta impotriva expeditorului pentru diferenta.

SUBIECTUL 7
4.0bligatiile partilor contractului de transport de bunuri la destinatie
Executarea contractului continua pana in momentul receptionarii marfli de catre destinatar,
Obligatiile transportatorului:
- Obligatia de predare si de informare (art.1976 C.civ.). Transportatorul este obligat sa puna bunurile transportate la dispozitia
destinatarului sau posesorului documentului de transport la ordin sau la purtator. Documentul de transport nu este negociabil, cu
exceptia cazului in care partile sau legea speciala dispun altfel. In cazul in care documentul de transport este la purtator, calitatea
de destinatar apartine persoanei care detine titlul. In cazul documentului de transport la ordin, destinatar este fie beneficiarul
indicat in titlu, fie ultimul giratar care isi justifica calitatea printr un sir neintrerupt de giruri. Daca destinatarul nu poate fi
identificat, refuza sau neglijeaza preluarea bunurilor ori exista neintelegeri privind preluarea bunurilor intre mai multi destinatari,
transportatorul are obligatia sa notiflce expeditorul pentru a Iua masuri urgente. In situatia in care expedilorul nu raspunde in
maxim 15 zile, transportatorul poate returna bunurile expeditorului, pe cheltuiala acestuia sau poate proceda la vanzarea lor (art.
1981 C.civ.).
- Predarea bunului la data si locul convenit. Transportatorul are dreptul sa refuze eliberarea bunurilor daca nu isi primeste sumele
datorate potrivit contractului. In caz de neintelegere asupra sumei datorate, destinatarul poate intra in posesia bunurilor daca
plateste transportatorului suma pe care sustine ca o datoreaza acestuia, iar diferenta reclamata de transportator o consemneaza la o
institutie de credit (art.1980 C.civ.).
- Descarcarea bunurilor din mijlocul de transport. De regula, aceasta obligatie incumba destinatarului, dar aceasta poate fi si o
obligatie a transportatorului, din insarcinarea expeditorului.

Obligatiile destinatarului

Destinatarul, desi nu este parte in contractul de transport, este tinut sa respecte clauzele acestuia, odata ce l-a acceptat,
fiind obligat:
- Constatarea starii bunului (art.1979 C.civ.). La luarea in primire a bunurilor, destinatarul verifica documentele de transport si
starea marfii. Daca in urma controlului cantitativ sau calitativ se constata pierderi sau avarii, pierderile raman in sarcina
transportatorului. In caz de neintelegere, instanta, la cererea uneia dintre parti, poate dispune cu procedura prevazuta de lege pe
cale de ordonanta presedintiala si efectuarea unei expertize. De asemenea, se poate dispune masura sechestrului sau depozitarea
bunurilor intr un depozit public sau, in lipsa, in alt loc. Daca pastrarea bunurilor ar putea aduce mari pagube sau ar ocaziona
cheltuieli mari, instanta poate dispune vanzarea pe cheltuiala celui caruia ii apartine. Hotararea prin care s- a dispus vanzarea
trebuie comunicata, inainte de punerea ei in excutare celeilalte parti sau reprezentantului sau, daca unul dintre acestia se afla in
localitate, in caz contrar, va ti comunicata in termen de 3 zile de la executarea ei.
- Plata sumelor datorate. Daca prin contract s-a stabilit ca pretul se va plati Ia destinatie, transportatorul nu va putea preda bunurile
decat contra platii acestuia de catre destinatar (art. 1978 alin.3 C.civ.). Destinatarul este obligat sa plateasca si pretul serviciilor
accesorii si alte cheltuieli efectuate pe parcursul transportului, daca prin contract sau prin Iegea speciala nu s a prevazut altfel
(art.1978 alin.2 C.civ.).
- sa elibereze mijiocul de transport. Descarcarea trebuie realizata in timp util stabilit prin contract, sub sanctiunea unor penalitati.

VI. CONTRACTUL DE TRANSPORT PE CALEA FERATA. REGLEMENTARI INTERNE

l. Aspecte generale
Potrivit art.1 alin.1 din O.U.G. nr. 12/1998, prin transport feroviar se intelege orice deplasare de persoane si de bunuri,
realizata cu vehicule feroviare de catre operatorii de transport pe infrastructura feroviara.
Transportul feroviar poate fi public sau in interes propriu (art. 1 alin.2 O.U.G. nr. 12/1998).
Deplasarea persoanelor si marfurilor pe caile ferate romane este efectuata de catre operatori de transport feroviar,
persoane juridice romane, licentiati in conditiile legii. Poate fi operator de transport feroviar orice agent economic, cu capital de
stat sau privat, care a obtinut o licenta in conformitate cu legislatia in vigoare, a carui activitate principala consta in efectuarea de
prestatii de transport de marfa si calatori pe calea ferata.

SUBIECTUL 8. DEFINITIA SI OBIECTUL CTR. DE TRANSPORT DE MARFURI PE CALEA FERATA IN TRAFIC


INTERN
2.Contractul de transport feroviar. Definitie. Partile contractante. Obiectul contractului. Forma contractului.
Potrivit art.37 alin.1 din Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, contractul de transport reprezinta
intelegerea dintre operatorul de transport feroviar si client, prin care primul se angajeaza sa transporte marfa, cu titlu oneros, Ia
locul de destinatie si sa o predea destinularului.
Avand in vedere definitia contractului de transport in general si dispozitiile care guverneaza materia, vom defini
contractul de transport feroviar ca fiind acel contract prin care o parte, operatorul feroviar, se obliga in schimbul unui tarif, sa
transporte pe calea ferata, sub paza sa si inauntrul unui termen stabilit anumite cantitati de marfuri, pe care Ie va elibera la
destinatie destinatarului indicat de expeditor.
Contractul de transport de marfuri pe calea ferata se incheie intre transportatorul feroviar (operator de transport feroviar)
si expeditor.
Calitatea de operator de transport feroviar in transportul de marfuri apartine Societitii Nationale de Transport Feroviar de
Marfa .,C.F.R. Marfa.
Cealalta parte, expeditorul, poate fi, in principiu, orice persoana, fizica sau juridica, ale carei interese economice reclama
incheierea unui contract de transport pe calea ferata.
Obiectul contractului
Obiectul oricarui contract consta in actiunile sau inactiunile Ia care sunt indreptatite sau de care sunt tinute partile.
Din punct de vedere al transportatorului, obiectul contractului de transport consta in deplasarea marfurilor incredintate de
expeditor la destinatie, iar obiectul derivat il constituie marfurile transportate pe calea ferata.

In principiu orice marfa poate fi transportata pe calea ferata. De la aceasta regula exista si exceptii:
- marfuri excluse de la transport: spre exemplu, obiectele supuse regimului postal, inclusiv coletele izolate; marfuri al caror
transport este interzis prin dispozitii legale exprese sau pentru motive de ordine publica; obiecte care datorita dimensiunilor,
greutatii sau altor insusiri nu pot fi manipulate si transportate cu mijloacele si instalatiile obisnuite de cine dispune operatorul;
substantele si obiectele periculoase;
- marfuri admise la transport in conditii speciale stabilite prin dispozitii legale: marfurile pentru care sunt stabilite conditii speciale
pot fi admise la transport numai daca aceste conditii sunt indeplinite (spre exemplu, insotirea animalelor vii); anumite obiecte si
substante periculoase pot fi primite la transport in conditiile Regulamentului privind transportul international feroviar al marfurilor
periculoase etc.;
Contraprestatia expeditorului consta in plata tarifului de transport. Taxa de transport (tariful) se stabileste diferentiat, in
raport cu felul expeditiei, respectiv tarif pentru vagoane complete, pentru coletarie si mesagerie.
Initiativa incheierii apartine expeditorului, care potrivit legii trebuie adreseze operatorului de transport feroviar o
comanda scrisa prin care solicita punerea la dispozitie a unuia sau mai multor mijloace de transport necesare incarcarii si
expedierii marfurilor care vor face obiectul expeditiei respective.
Comanda trebuie sa contina urmatoarele indicatii:
- statia de expediere;
- statia de destinatie;
- felul marfii, cantitatea;
- data si locul de incarcare;
- tipul mijloacelor de transport si rechizitele necesare de incarcare (vagoane acoperite, deschise, vagoane cu instalatii frigorifice,
vagoane cisterna etc.
Acceptarea comenzii de catre operatorul de transport se confirma prin semnatura si stampila sau prin mijloace
electronice.

SUBIECTUL 9. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT DE MARFURI PE CALEA FERATA


Potrivit art.37 alin.2 din Regulament, contractul de transport se considera incheiat daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
- operatorul de transport feroviar a primit marfa incarcata in mijlocul de transport, insotit de scrisoarea de trasura completata de
expeditor in rubricile care ii sunt rezervate, semnata de catre acesta;
- operatorul de transport feroviar aplicat stampila cu data pe toate exemplarele scrisorii de trasura.
Stampila statiei de expediere se aplica pe toate exemplarele scrisorii de trasura si poate fi inlocuita cu orice dispozitiv
care imprima pe acest document data Ia care s-a facut primirea marfurilor spre transport.
Stabilirea momentului incheierii contractului prezinta o importanta practica deosebita deoarece din acest moment
raspunderea pentru marfa incredintata de expeditor revine transportatorului si curge termenul de executare a contractului.
Incheierea contractului este precedata si conditionata de primirea integrala a marfli care face obiectul expeditiei, insotita
de scrisoarea de trasura, completata si semnata de catre expeditor, pe care transportatorul aplica stampila sa, care contine in toate
cazurile si data cand s-a facut primirea marfurilor.
Primirea marfurilor de catre transportator fara obiectiuni si acceptarea incheierii contractului prin aplicarea stampilei sale
constituie o prezurntie legala potrivit careia predarea/primirea expeditiei s-a efectuat cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

SUBIECTUL 10. FORMA CONTRACTULUI DE TRANSPORT DE MARFURI PE CALEA FERATA


Regulamentul prevede incheierea contractului de transport in forma scrisa ceruta ad probationem prin completarea unui
formular tipizat care poarta denumirea de scrisoare de trasura.Forma scrisa, faciliteaza proba contractului, iar operatiunea de
predare/primire fiind un fapt va putea fi dovedita cu orice mijloc de proba admis de lege. In acest sens, art.37pct.3 din Regulament
prevede ca inexactitaile din scrisoarea de trasura sau pierderea acesteia nu afecteaza existenta si nici valabilitatea contractului de
transport.

Scrisoarea de trasura trebuie completata de expeditor sun prin grija acestuia. cu exceptia unor rubrici care vor fi
completate de operator si constituie inscrisul doveditor al contractului.
In mod obligatoriu scrisoarea de trasura cuprinde urmatoarele mentiuni:
- data intocmirii;
- numele si adresa expeditorului (ca expeditor trebuie inscrisa o singura persoana fizica sau juridica); - denumirea statiilor de
expediere si de destinatie;
- numele si adresa destinalarului (se admit: numele unei singure persoane numarul si seria sigiliilor aplicate);
- denumirea marfii si a modului de ambalare;
- enumerarea detaIiata a anexelor Ia scrisoarea de trasura necesare formalitatilor administrative pe parcurs;
- numarul mijlocului de transport;
- masa bruta a marfii si alte elemente de calcul care sa permita determinarea cantitatii de marfa a expeditiei, exprimata sub alte
forme,
- mentiunea privind modul de plata;
- indicatia ca transportul este supus Regulamentului;
- numele si adresa operatorului de transport feroviar care a incheiat contractul de transport.
Pentru fiecare expeditie trebuie intocmita o singura scrisoare de transport. O singura scrisoare de trasura insoteste marfa
incarcata intr un singur vagon sau intr-o singura unitare de transport. Cu toate acestea in baza unei singure scrisori de trasura pot fi
predate spre transport marfuri incarcate in mai multe vagoane, caz in care grupul de vagoane va constitui o expeditie distincta.
Nu pot fi predate la transport cu o singura scrisoare de trasura:
- marfurile care, datorita naturii lor, nu pot fi incarcate in comm cu alte marfuri in acelasi vagon;
- marfurile admise la transport in anumite conditii cand incarcarea lor in comun cu alte marfuri este interzisa;
- marfurile a caror incarcare este efectuata de catre operatorul de transport feroviar, cu cele a caror incarcare este in sarcina
expeditorului.
Expeditorul raspunde de exactitatea indicatiilor sale sau inscrise prin grija sa in scrisoarea de trasura plrin suportarea
consecintelor pagubitoare care ar rezulta din faptul ca aceste declaratii sunt incorecte, inexacte, incomplete sau au fost inscrise in
aIte rubrici decat cele rezervate special fiecareia dintre ele in cuprinsul scrisorii de trasura.

SUBIECTUL 11.
3.Executarea contractului de transport de marfuri pe calea ferata
Executarea obligatiei de plata a tarifului de transport
Principala obligatie care revine beneficiarilor de transport este plata tarifelor si taxelor datorate operatorului de transport
feroviar avand ca temei contractul de transport. Plata tarifului reprezinta contraprestatia datorata operatorului pentru serviciile sale
si se achita de regula de catre expeditor in statia de predare. Debitorul acestei obligatii este, de regula, expeditorul, dar este posibil
ca prin acordul partilor aceasta obligatie sa revina in tot sau in parte, destinalarului. Potrivit art. 40 alin.2 din Regulament, chiar in
situatia in care tarifele sunt puse in sarcina destinatarului, expeditorul poate fl tinut la plata acestora in masura in care destinatarul
nu a cerut livrarea marfii sau predarea scrisorii de trasura si nici nu a modificat contractul de transport.
Daca pretul transportului nu poate fi stabilit in momentul predarii marfii, operatorul de transport feroviar are dreptul sa
pretinda depunerea unei sume reprezentand valoarea aproximativa a acestor cheltuieli, urmand ca decontul cu expeditorul sa se
faca dupa eliberarea marfii in statia de destinatie.
Obligalia de plata se executa dupa caz cu ocazia incheierii contractului, la ellberarea marfii sau daca exista o conventie in
acest sens periodic prin facturare.
In cazul intarzierii platii tarifului de transport, operatorul de transport feroviar are dreptul sa perceapa majorari de
intarziere sau chiar sa refuze executarea transportului.

SUBIECTUL 12
Execurarea transportului intr- un anumit termen
Termenul de executare a contractului de transport este intervalul de timp in cadrul caruia operatorul feroviar este obligat
sa execute transportul marfurilor si se calculeaza din momentul predarii marfurilor de catre expeditor si pana in momentul sosirii
acestora in statia de destinatie.
In vederea executarii contractului de transport feroviar, termenele sunt stabilite expres de lege care prevede obligatia
transportatorului de a parcurge o anumita distanta intr-o anumita perioada de timp, in functie de conditiile tehnice obiective pe
care Ie ofera infrastructura si in raport de natura marfurilor predate spre transport.
In conformitate cu art.50.alin 1. din Regulament, termenul de executare a contractului este format din termenul de
expediere care este de 24 de ore, termenul de transport propriu zis calculat pentru flecare fractiune indivizibila de 400 Km care
este de 48 de ore si un termen suplimentar de 24 de ore care se acorda o singura data (pentru trecerea de pe liniile principale pe
cele secundare si invers).
Termenul de executare a contractului de transport poate fi modificat in sensul prelunglrii sau suspendarii, cu exceptia
cauzelor imputabile operatorului.
Conform art 50.alin.3 din Regulament, termenele se prelungesc de drept cu durata stationarii necesare pentru: verificarca
expeditiilor; indeplinirea formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative; modificarea contractului de
transport; tratamente speciale ce trebuie acordate marfii; transbordarea sau refacerea unei incarcari efectuate defectuos de
expeditor etc. Cauza si durata acestor prelungiri se mentioneaza in scrisoarea de trasura, putand fi dovedite prin orice mijloace de
proba admise de Iege.
Termenul de executare a contractului de transport se suspenda sambata, duminica si in zilele de sarbatori legale, daca
operatorul nu Increaza in aceste zile si a facut public acest lucru.

SUBIECTUL 13
Eliberarea marfurilor la destinatie
Dupa efectuarea transportului propriu zis, Ia destinatie, marfa este predata destinatarului indicat in scrisoarea de trasura,
in acest sens, art.52 alin 1. din Regulament prevede ca obligatia de eliberare a marfurilor se considera executata daca sunt
indeplinite cumulativ urmatoareie conditii:
- marfa incarcata in mijlocul de transport a fost predata destinatarului. Destinatarul are obligatia de a descarca complet mijlocul de
transport sau de a suporta cheltuielile ocazionate de descarcare daca acesta operatiune se executa de catre operator. In cazul in care
destinatarul constata lipsuri la marfa transportata sau daca termenul de expediere a fost depasit, are posibililatea sa- si valorifice in
nume propriu drepturile ce deriva din contractul de transport;
- scrisoarea de trasura a fost remisa destinatarului;
- creantele nascute din contractul de transport au fost achitate. Acceptarea marfli de catre destinatar il obliga pe acesta sa achite
transportatorului eventualele sume pe care expeditorul le-a lasat in sarcina sa.
Locul executarii obligatiei de eliberare a marfurilor se stabileste prin conventia incheiata in acest sens de operatorul de
transport feroviar cu destinatarul. Modificarea contractului de transport poate fl initiata fie de expeditor, fie de destinatar, in
conditiile prevazute de lege.

SUBIECTUL 14
VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT FEROVIAR
I. Modificarea contractului de transport de catre expeditor
Expeditorul poate modifica contractul de transport prin dispozitii ulterioare indicand: retragerea marfii la statia de
expediere;
- oprirea marfii in parcurs;
- amanarea eliberarii marfii;
- eliberarea marfii altei persoane decat destinatarului inscris in scrisoarea de trasura;

- eliberarea marfli la o alta statie decat statia de destinatie inscrisa in scrisoarea de trasura;
- inapoierea marfii la statia de destinatie.
Toate aceste indicatii vor fi respectate de operatorul de transport feroviar daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
- dispozitiile expeditorului nu au ca efect divizarea expeditiei;
- expeditia nu a fost eliberata destinatarului;
- dispozitia de modificare a fost facuta in forma prestabilita de calea ferata, respectiv a fost efectuata si semnata de expeditor pe
duplicatul scrisorii de trasura ce trebuie prezentat operatorului de transport feroviar. Nerespectarea conditiei de forma atrage
nulitatea modificarii.
2. Modificarea contractului de transport de catre destinatar
Contractul de transport poate fi modificat si din initiativa destinatarului daca expeditorul nu a luat in sarcina sa tarifele
aferente transportului si nu a facut in scrisoarea de trasura mentiunea ,,destinatar neautorizat sa dea indicatii ulterioare. Daca
aceste conditii sunt indeplinite, destinatarul poate, prin dispozitii ulterioare sa modifice contractul de transport, indicand:
- oprirea marfii in parcurs;
- amanarea eliberarii marfii;
- eliberarea marfii in statia de destinatie altei persoane decat destinatarul inscris in scrisoarea de trasura;
- modul de indeplinire a formalitatilor vamale sau ale altor autoritati administrative.
Sub sanctiunea nulitatii, aceste dispozitii trebuie date printr o declaratie scrisa si semnata de destinatar pe duplicatul
scrisorii de trasura ce trebuie prezentat operatorului de transport feroviar.
Dreptul destinatarul de a modifica contractul se stinge in momentul in care acesta a acceptat marfa si a preluat scrisoarea
de trasura de la operatorul de transport feroviar. In executarea contractului de transport pot interveni anumite imprejurari care fie
impiedica inceperea sau continuarea transportului pe itinerariul prevazut, fie impiedica eliberarea la destinatie.

SUBIECTUL 15. MODIFICAREA CTR. DE TRANSPORT DE MARFURI PE CALEA FERATA DATORITA UNOR
IMPREJURARI CARE FAC IMPOSIBILA EXECUTAREA IN CONDITIILE INITIALE
3. Impiedicarea la transport
Cauzele care pot constitui impiedicari la transport sunt fie calamitati naturale (inzapeziri, inundatii), fle perturbari in
serviciu (accidente, deraieri si alte evenimente asemanatoare).
In caz de impiedicare la transport, operatorul de transport feroviar are urmatoarele posibilitati:
- sa modifice itinerariul pentru a ajunge la destinatia indicata in contract fara sa perceapa tarife suplimentare;
- sa ceara instructiuni de la expeditor, acesta avand obligatia de a raspunde in termen de 72 de ore. Daca instructiunile primite de
la expeditor modifica destinatarul sau statia de destinatie ori sunt date statiei unde se gaseste marfa, acesta trebuie sa Ie inscrie pe
duplicatul scrisorii de trasura si sa prezinte duplicatul operatorului de transport feroviar. In situatia in care operatorul da curs
instructiunilor fara a pretinde prezentarea duplicatului scrisorii de trasura, este raspunzator de paguba care rezulta din aceasta
cauza. Daca expeditorul, instiintat de impiedicarea la transport, nu da operatorului instructiuni in termen de 72 de ore, acesta va
proceda potrivit normelor aplicabile in cazul impiedicarii Ia eliberare.
4.Impiedicarea la eliberare
Dupa efectuarea transportului si ajungerea marfurilor la destinatie, pot interveni anumite situatii care impiedica
operatorul de a si executa obligatia de eliberare la destinatie a marfurilor. Aceste situatii se pot datora fie refuzului destinalarului
de a primi marfa, fie imposibilitatii identificarii acestuia, fie altor cauze cum ar fi sechestru, hotarari judecatoresti sau alte situatii
similare.
In toate cazurile in care operatorul se confrunta cu o astfel de situatie care determina imposibilitatea executarii obligatiei
sale de a elibera marfa la destinatie, este obligat sa il instiinteze pe expeditor fara intarziere pentru a-i cere instructiuni. Daca
destinatarul refuza marfa, expeditorul este in drept sa dea instructiuni chiar daca nu poate prezenta duplicatul scrisorii de trasura.
lnstructiunile formulate de expeditor au ca efect modificarea contractului de transport. Astfel, expeditorul are posibilitatea sa
solicite in scris operatorului inapoierea marfii. In niciun caz marfa nu va fi returnata fara consimtamantul scris al expeditorului, cu
exceptia situatiei in care exista o mentiune speciala in scrisoarea de trasura in sensul ca marfa sa fie inapoiata daca se iveste o
impiedicare la eliberare.

Daca imprejurarea care a cauzat impiedicarea la eliberare inceteaza inainte de sosirea instructiunilor expeditorului,
operatorul este indreptatit sa elibereze marfurile destinatarului, comunicand fara intarziere acest fapt expeditorului.
In situatia in care expeditorul nu raspunde solicitarii operatorului de a da instructiuni, acesta este in drept sa valorifice
marfa. Suma obtinuta din vanzare dupa scaderea tarifelor de transport care greveaza marfa trebuie tinuta la dispozitia
expeditorului.

SUBIECTUL 16. RASPUNDEREA OPERATORULUI DE TRANSPORT FEROVIAR. CAZURI


VIII.RASPUNDEREA OPERATORULUI DE TRANSPORT FEROVIAR

Operatorul de transport feroviar care a primit marfa impreuna cu scrisoarea de trasura raspunde pentru executarea
transportului si pentru integritatea marfii pe intregul parcurs pana la eliberare.
Raspunderea operatorului acopera perioada in care marfurile se afla in detentia sa. Astfel, daca paguble s-au produs in
intervalul cuprins intre momentul primirii marfurilor spre transport si momentul eliberarii Ior destinatarului, operatorul este
prezumat a fi in culpa. Acesta prezumtie relativa opereaza atat timp cat marfurile se afla in paza materiala a operatorului, numai
daca mijlocul de transport sau marfurile transportate in mijloace de transport deschise nu au ajuns intacte la destinatie.
Prin derogare de la regulile generale, raspunderea transportatorului este limitata, cuantumul despagubirilor flind expres
determinat de lege. De la regula ca raspunderea transportatorului este limitata exista si exceptii in ipoteza in care se dovedeste ca
prejudiciul a rezultat dintr un fapt comis cu intentia de a provoca un astfel de prejudiciu.
In general, raspunderea transportatorului feroviar poate fi angajata pentru:
- pierderea totala sau partiala a marfii. Persoana indreptatita sa pretinda marfa poate, fara a avea de facut alte dovezi, sa considere
ca marfa ca fiind pierduta ori de cate ori aceasta nu a fost eliberata destinatarului, sau nu a fost pusa la dispozitia acestuia, in
termen de 30 de zile calculat dupa implinirea termenului de executare a contractului de transport. In toate cazurile in care marfa nu
este eliberata in termen de 30 de zile de la implinirea termenului de executare a contractului de transport opereaza o prezumtie de
pierdere a marfii din culpa transportatorului. Prin derogare de la dreptul comun care instituie principiul reaparatiei integrale a
prejudiciului, operatorul de transport feroviar va fi tinut numai pentru paguba efectiva, nu si pentru beneficiul nerealizat. In acest
sens, Regulamentul prevede ca, in caz de pierdere totala sau partiala a marfii, operatorul trebuie sa plateasca, excluzand alte daune
interese, o despagubire calculata dupa factura sau dupa pretul curent al marfii, iar in lipsa acestora, dupa pretul marfurilor de
aceeasi natura sau calitate, Ia locul si data la care marfa a fost primita la transport. Pe langa despagubirile efective pentru pierdere,
operatorul are obligatia de a restitui celui indreptatit tariful de transport, taxele vamale si alte sume platite de acesta. Intrucat legea
nu distinge, tariful se restituie in totalitate, indiferent daca marfa a fost pierduta in intregime sau in parte.
- avarierea marfii. Constituie avariere orice depreciere a calitatilor marfii surveniti pe parcursul transportului, astfel incat in
momentul ajungerii la destinatie, marfurile transportate nu mai prezinta aceleasi caracteristici tehnico economice fata de
momentul predarii lor la transport. Sarcina probei ca avaria s a produs in timpul transportului si din culpa operatorului de transport
feroviar incumba reclamantului. Prin urmare, in aceasta materie nu mai opereaza prezumtia de culpa a transportatorului, sarcina
probei flind rasturnata. Gradul de depreciere a valorii marfii se stabileste prin proces verbal de constatare a avariei, incheiat de
transportator in prezenta expeditorului sau destinatarului sau poate fi determinat prin expertiza al carei obiect este stabilirea
procentului de avriere. In acest caz, despagubirea se calculeaza prin aplicarea la valoarea marfli a procentului de avarie constatat,
Daca marfa este avariata in intregime, despagubirea nu poate depasi suma la care s-ar fi ajuns in caz de pierdere totala a marfii.
Daca numai o parte din marfa a fost avariata, despagubirea nu poate depasi suma la care s-ar fi ajuns in caz de pierdere partiala a
marfii. Operatorul este obligat in plus sa restituie tariful de transport in proportia determinata de procentul de avariere;
- nerespectarea termenului de executare a contractului de transport. In caz de intarziere in executarea transportului, operatorul
feroviar este obligat sa platesca 2% din tariful de transport pentru fiecare zi de intarziere, fara ca suma totala sa poata depasi
jumatate din tarifui de transport. Pentru obtinerea acestei despagubiri nu este neceara dovada unui prejudiciu rezultat din
intarziere. Daca insa se face dovada unui prejudiciu distinct rezultat din intarziere se poate obtine o despagubire mai mare, fara
insa a se depasi tariful de transport. Despagubirile pentru intarziere nu se pot cumula cu cele cuvenite pentru pierderea totala sau
partiala a marfurilor. In caz de pierdere partiala, ele se vor plati, daca este cazul, numai pentru marfa nepierduta. In caz de avariere
despagubirile pentru intarziere se cumuleaza cu cele pentru avariere.

SUBIECTUL 17.
Exonerarea de raspundere
Operatorul feroviar este scutit de raspundere in urmatoarele doua ipoteze distincte:

- pierderea, avarierea sau depasirea termenului contractului de transport a avut drept cauza o culpa a expeditorului (completarea
gresita a scrisorii de trasura), o dispozitie data de expeditor (cum ar fi o instructiune a acestuia in vederea modificarii
contractului), un viciu propriu al marfii (deteriorarea anterioara) sau alte imprejurari pe care operatorul nu le putea evita si ale
caror urmari nu le putea inlatura;
- existenta si constatarea unei diferente intre cantarul folosit la primirea marfurilor spre transport si cel folosit la destinatie.
In ambele ipoteze, operatorul este exonerat de raspundere cu conditia ca mijlocul de transport inchis sa fi ajuns Ia
destinatie cu sigiliile intacte, iar marfurile incarcate in mijlocul de transport deschis, cu semnele sau marcajele intacte.
Regulamentul mai prevede si alte cauze de exonerare de raspundere rezultate din riscurile speciale inerente transportului
feroviar de marfuri. Astfel, operatorul de transport feroviar va fi scutit de raspundere daca prejudiciile se datoreaza:
- cauzelor naturale inerente transportului in vehicule deschise;
- Iipsei ambalajului sau ambalarii necorespunzatoare a marfurilor de catre expeditor;
- operatiunilor de incarcare/descarcare executate de expeditor ori de catre destinatar;
- indeplinirii de catre expeditor sau de destinatar ori de mandatarii acestora a formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte
autoritati administrative;
- declararii incorecte, inexacte sau incomplete a marfurilor excluse de la transport ori admise in anumite conditii sau nerespectarea
de catre expeditor a masurilor stabilite pentru marfurile admise in anumite conditii;
- lipsei insotitomlui in cazul transporturilor care trebuie insotite.
Dovada ca pierederea, avarierea sau depasirea termenului de executare a contractului se datoreaza acestor cauze cade in
sarcina operatorului de transport feroviar.

SUBIECTUL 18. ACTIUNI IZVORATE DIN CTR. DE TRANSPORT PE CALEA FERATA


IX. CONTRACTUL DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFURI. REGLEMENTARI UNIFORME
Transportul international feroviar de marfuri presupune parcurgerea teritoriului mai multor state, flind necesar ca
raporturile juridice ce se stabilesc sa fie supuse unor reglementari comune, in scopul de a se inlatura cel putin partial unele
diflcultati create de reglementarile nationale care nu ar facilita practic traficul international intrucat ar exista un tratament
diferentiat potrivit cu locul unde se desfasoara transportul. Adoptarea unor reguli uniforme s-a impus odata cu dezvoltarea si
diversificarea comertului international astfel incat sa fie satisfacute interesele participantilor la trafic pentru rapiditatea, siguranta
si accesul nediscriminatoriu pe caile ferate ale oricarui stat.
Ultima reglementare internationala in materie este Conventia privind transporturile feroviare internationale, adoptata la
Berna in 1980 (COTIF).
Conventia cuprinde o parte care se refera la infiintarea unui organism interguvemamental pentru transporturile
internatinnale feroviare (OTIF) si 7 parti desemnate prin litere de la A la G care reglementeaza diferile aspecte referitoare la
transportul feroviar international.
Transportul international feroviar de marfuri este reglementat in apendicele B la Conventia COTlF consacrat regulilor
uniforme privind contractul de transport intemational feroviar al marfurilor (C IM).
Domeniul de aplicare
Regulile uniforme privind contractul de transport international feroviar al marfurilor (ClM) se aplica daca locul de luare
in primire a marfii si locul prevazut pentru livrare sunt situate in doua state membre diferite. Acestea se aplica indiferent de sediul
si nationalitatea partilor la contractul de transport.
De asemenea, aceste reguli se aplica daca locul de luare in primire a marfii si locul prevazut pentru livrare sunt situate in
doua state diferite din care cel putin unul este stat membru si daca partile la contract convin ca acesta sa fie supus acestor Reguli
uniforme.
Nu intra sub incidenta acestor reguli transporturile efectuate intre statii situate pe teritoriul unor state limitrofe, atunci
cand infrastructura acestor statii este gestionata de unul sau mai multi gestionari de infrastructura care apartin unuia si aceluiasi
dintre aceste state.
Incheierea contractului

Prin contractul de transport, transponatorul se angajeaza sa transporte marfa cu tillu oneros la locul de destinatie si sa o
predea destinatarului. Contractul de transport trebuie sa fie constatat printr-o scrisoare de trasura intemationala intocmita dupa un
model conventional intocmit de Asociatiile internationale ale transportatorilor in colaborare cu asociatiile internationale ale
clientelei si cu organismele competente in materie vamala din statele membre, precum si cu orice organizatie interguvernamentala
de integrare economica regionala care are competenta pentru propria sa legislatie vamala.
Continutul scrisorii de trasura internationala poate fi rezumat la trei parti (art.7.1.ClM):
- mentiuni obligatorii (locul si data intocmirii, datele de identificare ale partilor, Iocul si data luarii in primire a marfii, descrierea
marfii si a starii acesteia);
- mentiuni circumstantiale necesare in raport cu anumite situatii specifice care pot fi avute in vedere in executarea contractului.
Spre exemplu, in cazul transportului care se efectueaza de transportatori succesivi, se va mentiona transportatorul care trebuie sa
livreze marfa;
- mentiuni facultative (se poate inscrie in scrisoarea de trasura orice alta mentiune considerata utila).
Scrisoarea de trasura este semnata de expeditor si de transportator. Semnatura poate fi inlocuita printr-o stampila sau prin
orice alta modalitate adecvata.
Scrisoarea de trasura este ceruta ad probationem. In acest sens, Regulile ClM prevad ca lipsa, inexactitatea sau pierderea
scrisorii de trasura nu afecteaza nici existenta nici valabilitatea contractului care ramane supus prezentelor Reguli uniforme
(art.6.2.ClM).
Expeditorul raspunde pentru toate cheltuielile si pagubele suportate de transportator din cauza:
- inscrierii de catre expeditor in scrisoarea de trasura, a unor mentiuni incorecte, inexacte,incomplete sau inscrise in alta parte
decat in locul rezervat fiecareia dintre ele, sau a omiterii de catre expeditor a unor mentiuni previzute de RID. Daca, la cererea
expeditoruIui, transportatorul inscrie mentiuni in scrisoarea de trasura, se considera, pana la proba contrara, ca el a actionat in
contul expeditorului;
- daca in scrisoarea de trasura nu s -a mentionat ca transportul este supus Regulilor uniforme CIM.
Executarea contractulul
In executarea acestui contract retin atentia urmatoarele aspecte:
-plata tarifului de transport;
- transportul marfii intr un anumit termen;
- eliberarea marfii la destinatie.
Executarea obligatiei de plata a tarifului de transport
Daca nu exista o conventie contrara intre expeditor si transportator, tarifele (preturile de transport, tarifele accesorii,
tarifele vamale si alte tarife survenite din momentul incheierii contractului de transport pana la livrare) sunt platite de catre
expeditor. Chiar si in situatia in care exista o conventie intre expeditor si transportator, prin care tarifele sunt puse in sarcina
destinatarului, iar destinatarul nu a retras scrisoarea de trasura si nici nu si-a valorificat drepturile, expeditorul ramane obligat la
plata tarifelor (art. 10 CIM).
Executarea transportului intr-un anumit termen
Termenul de Iivrare al marfurilor nu poate depasi termenele maxime de livrare stabilit in art.16.2. CIM.
Transportatorul poate stabili termene suplimentare de o durata determinata in cazurile urmatoare:
- expeditiile sunt transportate pe linii al caror ecartament este diferit, mare sau cai navigabile interioare, o sosea daca nu exista
legatura feroviara;
- circumstante extraordinare de natura sa determine o dezvoltare anormala a traficului sau dificultati anormale pentru exploatare.
Durata termenelor suplimentare trebuie sa figureze in Conditiile generale de transport. Termenul de livrare incepe sa
curga dupa luarea in primire a marfii; el este prelungit cu durata stationarii intervenite fara vina imputabila transportatorului.
Termenul de livrare este suspendat in zilele de duminica si de sarbatori legale.
Eliberarea marfii Ia destinatie
Indata ce marfa a ajuns la destinatie, transportatorul trebuie sa remita scrisoarea de trasura si sa livreze marfa
destinatarului la locul de livrare prevazut, contra descarcarii si platii creantelor care rezulta din contractul de transport.

Sunt asimilate Iivrarii destinatarului, atunci cand sunt efectuate in conformitate cu prescriptiile in vigoare la locul de
livare:
- remiterea marfli autoritatilor vamale sau concesionarea in localurile lor de expediere sau in antrepozitele lor, cand acestea nu se
gasesc sub paza transportatorului;
- antrepozitarea marfii la transportator sau depozitarea sa la un comisionar expeditor sau intr un antrepozit public.
Dupa sosirea marfii la locul de livrare, destinatarul poate cere transportatorului sa i remita scrisoarea de trasura si sa- i
Iivreze marfa. Daca pierderea martfii este constanta sau daca marfa nu a sosit la expirarea termenului stabilit, destinatarul poate
valoriflca, in nume propriu, impotriva transportatorului, drepturile care rezulta pentru el din contractul de transport.
Daca marfa a fost livrata fara incasarea prealabila a unui ramburs care greveaza marfa, transportatorul este obligat sa- I
despagubeasca pe expeditor la concurenta sumei rambursului, fara ca aceasta sa aduca atingere dreptului sau de regres impotriva
destinatarului.

Modificarea contractulul de transport (art. 18-19 CIM)


Potrivit regulilor uniforme, expeditorul are dreptul, prin dispozitii ulterioare, de a modifica contractul de transport, daca
sunt indeplinite urmatoarele conditii: sa prezente transportatorului duplicatul scrisorii de trasura pe care au fost inscrise
modificarile, deoarece daca transportalorul da curs modificarilor ulterioare cerute de expeditor, fara sa ceara prezentarea
duplicalului scrisorii de trasura, este raspunzator fata de destinatar pentru paguba care rezuIta de aici. Tolusi, eventuala
despagubire nu trebuie sa o depaseasca pe cea prevazuta in caz de pierdere a marfii; sa- I despagubeasca pe transportator pentru
cheltuielile si prejudiciile pe care le produce executarea modificarilor ulterioare; modificarea sa nu duca la divizarea expeditiei.
Dreptul de a modifica contractul de transport apartine si destinatarului din momentul intocmirii scrisorii de trasura, daca
pe aceasta nu este facuta de catre expeditor o mentiune contrara.

Raspunderea transportatorului
Transportatorul este raspunzator pentru paguba care rezulta din:
- pierderea totala sau partiala a marfii. Se prezuma ca marfa este pierduta cand ea nu a fost Iivrata destinatarului sau tinuta Ia
dispozitia sa in 30 de zile de la expirarea termenelor de livrare. In acest caz, transportatorul este obligat sa primeasca
contravaloarea marfii si sa restituie tariful de transport si alte sume primite in legatura cu transportul. Contravaloarea marfii se
determina pe criteriul cursului bursei de marfuri sau pe baza pretului curent de pe piata. Despigubirea nu poate depasi insa 17
unitati de cont pe kilogram lipsa de marfa, exceptand situatia in care in scrisoarea de trasura se mentioneaza o valoare superioara.
De asemenea, exista posibilitatea ca partile sa manipuleze in scrisoarea de trasura o suma cu titlu de interes special la livrare,
situatie in care pe langa despgubiri se poate repararea pagubei suplimentare probate pana la concurenta sumelor declarate;
- avarierea marfii. In caz de avarie, transportaorul este obligat sa plateasca o despagubire calculata prin aplicarea unui procent de
depreciere constatat la locul de destinatie si nu poate depasi valoarea pe care ar fi atins -o in caz de pierdere totala, daca expeditia
este depreciata in totalitate prin avariere/valoarea pe care ar Fi atins o in caz de pierdere a partii depreciate, daca numai o parte a
expeditiei este depreciata prin avariere;
- depasirea termenului de livrare. Daca din depasirea termenului de livrare, rezulta o paguba, inclusiv o avarie, transportatorul
trebuie sa plateasca o despagubire care nu poate depasi de patru ori pretul de transport.
Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere in masura in care pierderea, avaria sau depasirea termenuiui de
Iivrare a avut drept cauza o greseala a persoanei in drept, o dispozitie a acestuia care nu rezulta dintr o greseala a transportatorului,
un viciu propriu al marfii (deteriorare interioara, deseu, etc.) sau din imprejurari pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale
caror consecinte nu putea sa le preintampine. De asemenea, transportatorul este exonerat de raspundere si in situatia in care
paguba rezulta din riscuri inerente transportului.
Actiunile contra transportatorului
Potrivit regulilor uniforme, si in cazul transportului feroviar international pentru antrenarea raspunderii transportatorului
este necesara formularea in prealabil a unei reclamatii. Reclamatia se formuleaza in scris si se adreseaza numai transportatorului
impotriva caruia poate fi introdusa actiunea in justitie. Reclamatia prealabila suspenda prescriptia extinctiva pana in ziua in care
transportatorul o respinge in scris si restituie piesele care au fost anexate la aceasta. Daca reclamatia este respinsa in tot sau in
parte, reclamantul se poate adresa instantei desemnate de parti prin contract, instantei din statul pe al carui teritoriu paratul isi are
domiciliul sau resedinta obisnuita, sediul principal sau sucursala sau agentia care a incheiat contractul de transport sau instantei
din statul este situat locul de luare in primire a marfii sau cel previzut pentru livrare (art.46 CIM).

Dreptul la actiune se prescrie in termen de un an si in mod exceptional in termen de 2 ani, pentru anumite actiuni expres
prevazute de regulile uniforme.

X.CONTRACTUL DE TRANSPORT RUTIER DE MARFURI. REGLEMENTARI INTERNE SI UNIFORME

SUBIECTUL 19
2.Incheierea contractului de transport. Scrisoarea de trasura
Contractul de transport se incheie prin oferta facuta pe de o parte si acceptarea ei de catre cealalta parte si predarea
efectiva a marfurilor transportatorului.

Contractul de transport se constata printr-o scrisoare de trasura intocmita in trei exemplare originale semnate de expeditor
si transportator. Forma scrisa este ceruta ad prabationem intrucat lipsa, neregularitatea sau pierderea scrisorii de trasura nu
afecteaza nici existenta, nici valabilitatea contractului de transport (art.4). Primul exemplar se remite expeditorului, al doilea
insoteste marfa, iar al treilea se retine de transportator. In cazul in care marfa trebuie incarcata in vehicule diferite sau daca
urmeaza a se transporta loturi distincte de marfa, expeditorul sau transportatorul au dreptul de a pretinde intocmirea de scrisori de
trasura pentru fiecare vehicul folosit sau pentru fiecare lot de marfa.
Mentiunile pe care trebuie sa le cuprinda scrisoarea de trasura sunt prevazute in art.6 si sunt grupate in trei categorii, dupa
cum urmeaza:
Mentiuni obligatorii:
- data si locul intocmirii scrisorii de trasura;
- numele si adresa expeditorului;
- numele si adresa transportatorului;
- data si locul primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea acesteia;
- numele si adresa destinatarului;
- descrierea marfii (denumire, felul ambalajului, numarul de colele, cantitatea etc.);
- cheltuielile aferente transportului;
- instructiunile necesare indeplinirii anumitor formalitati (spre exemplu. in transportul international formalitatile vamale);
- indicatia ca transportul este supus dispozitiilor cuprinse in Conventia CMR si nici unei alte clauze contrare.
Mentiuni circumstantiale care trebuie incluse in scrisoarea de trasura daca transportul urmeaza a se efectua in anumite conditii
specifice permise de Conventia CMR:
- interzicerea transbordarii;
- cheltuielile pe care transportatorul le ia asupra sa;
- totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea marfii;
- valoarea declarata a marfii si suma care reprezinta interesul special Ia eliberare;
- instructiunile expeditorului cu privire Ia asigurarea marfii;
- termenul convenit in care transportul trebuie sa fie efectuat;
- lista documentelor remise transportatorului.
Mentiuni facultative. Partile pot insera in scrisoarea de trasura orice alta indicatie pe care o considera utila. Spre exemplu, in
transportul international partile pot insera o clauza atributiva de jurisdictie in favoarea unui tribunal arbitral, cu conditia ca aceasta
clauza sa prevada ca respectivul tribunal va aplica dispozitiile Conventiei CMR (art.33).
Scrisoarea de trasura face dovada, pana la proba contrara, a conditiilor contractului si a primirii marfurilor de catre transportator
(art.9 pct. 1 ).

SUBIECTUL 20.
Drepturile si obligatiile expeditorului
- Expeditorul are obligatia completarii corecte a rubricilor din scrisoarea de trasura fiind raspunzator pentru toate cheltuielile si
daunele pricinuite transportatorului din cauza ineficientei sau inexactitaii acestor date (art.7 pct. 1);
- Expeditorul este obligat sa ambaleze corespunzator marfa, fiind raspunzator fata de transportator pentru daunele pricinuite
persoanelor, autovchicului sau altor marfuri, precum si pentru cheltuielile cauzate de defectuozitatea ambalajului marfurilor,
exceptand situatia in care viciile ambalajului au fost aparente sau cunoscute de transportator, si acesta nu a facut nicio rezerva in
acest sens (art.10). In absenta unor rezerve motivate cu privire la starea marfii sau a ambalajului se prezuma ca acestea erau in
stare aparent buna (art.9 pct.2).;
- In transportul international, expeditorul are obligatia de a anexa Ia scrisoarea de trasura documenlele necesare indeplinirii
formalitatilor vamale si de a furniza transportatorului toate informatiile cerute, flind raspunzator pentru toate daunele care ar putea
rezulta din Iipsa, insuficienta sau neregularitatea acestora (art.11),
- Daca la transport sunt predate marfuri periculoase, expeditorul are obligatia sa aduca la cunostinta transportatorului natura exacta
a pericolului pe care marfurile il prezinta, indicandu-i eventual masurile care trebuie luate (art.22 pct.1);
- Expeditorul are dreptul sa declare in scrisoarea de trasura, contra unui supliment de pret convenit, o anumita valoare a marfii,
angajand in acest mod raspunderea transportatorului peste limita slabilita de Conventia CMR (art. 24);
- Expeditorul este obligat sa plateasca pretul transportului, daca prin contract nu s a prevazut ca aceasta obligatie incumba
destinatarului (acesta solutie rezulta din interpretarea art.6 pct.2 lit.b);
- Expeditorul are dreptul sa ceara verificarea de catre transportator a greutatii brute a marfii si a continutului coletelor. In vederea
efectuarii acestor operatiuni transportatorul poate pretinde plata cheltuielor aferente verificarii. Rezultatul verificarilor se
consemneaza in scrisoarea de trasura (art.8 pct.3);
- Expeditorul are dreptul de a fixa suma care reprezinta un interes special la eliberare pentru cazul unei pierderi sau avarii si pentru
situatia in care se depaseste termenul convenit. Aceasta suma va fi mentionata in scrisoarea de trasura, in schimbul platii unui
supliment de stabilit de comun acord cu transportatorul.

SUBIECTUL 21
Drepturile si obligatiile transportatorului
- Prima obligatie a transportatorului este aceea de a pune la dispozitia expeditorului autovehiculul la termenul stabilit;
- La primirea marfii, transportatorul este obligat sa verifice exactitatea mentiunilor din scrisoarea de trasura referitoare la
cantitatea, starea aparenta a marfii si a ambalajului. Daca cu ocazia acestor verificari transportatorul constata anumite
neconcordante intre mentiunile inscrise in scrisoarea de trasura si situatia de fapt sau daca nu are mijloace rezonabile pentru a
verifica exactitatea mentiunilor, are dreptul de a face rezervele corespunzatoare pe scrisoarea de trasura;
- In situatia in care executarea contractului in conditiile prevazute de scrisoarea de trasura este sau devine imposibila inainte de
finalizarea transportului, transportatorul este obligat sa ceara instructiuni expeditorului sau destinatarului, dupa caz (art. 14);
- Sa elibereze marfa la destinatie persoanei indreptatite.

SUBIECTUL 22
Executarea contractului de transport rutier de marfuri
1. PIata tarifului de transport
In operatiunile de transport rutier tarifele se stabilesc liber, pe baza de cerere si oferta.
2.Executarea contractului de transport in termenul convenit de parti
Termenul in care trebuie finalizat transportul se stabileste prin acordul partilor. Daca nu exista nici o mentiune in acest
sens in scrisoarea de trasura, se va lua in considerare perioada de timp care in mod rezonabil este acordata unui transportator
diligent, tinand cont de imprejurari (art.19 CMR).
3. Eliberarea marfurilor la destinatie

Dupa sosirea marfurilor la destinatie, destinatarul are dreptul de a pretinde transportatorului eliberarea marfurilor
impreuna cu cel de al doilea exemplar al scrisorii de trasura (care a insotit transportul). Pentru a si exercita acest drept, destinatarul
este obligat sa acopere toate creantele care rezulta din contract. In cazul in care exista vreo contestatie in legatura cu aceste
creante, transportatorul nu va putea sa elibereze marfa decat in schimbul depunerii de catre destinatar a unei cautiuni (art.13
CMR).
In toate situatiile in care se ivesc impedimete legate de eliberarea marfii, transportatorul are obligatia de a cere
instructiuni de la expeditor. Astfel, daca destinatarul refuza marfa, expeditorul are dreptul de a dispune de aceasta. Destinatarul
poate pretinde eliberarea marfii, chiar daca initial a refuzat-o pana in momentul in care expeditorul transmite alte instructiuni
transportatorului.

SUBIECTUL 23
Modificarea contractului de transport rutier
Dupa incheierea contractului de transport inclusiv in cursul executarii sale pot interveni anumite imprejurari de natura sa
determine modificare acestuia.
Initiativa modificarii poate sa apartina expeditorului sau destinatarului in conditiile prevazute de lege. Astfel, expeditorul
poate sa-si exercite acest drept pana in momentul in care cel de al doilea exemplar al scrisorii de trasura este remis destinatarului.
Acest drept poate sa apartina destinatarului chiar din momentul intocmirii scrisorii de trasura, daca exista o mentiune in acest sens
pe acest document.
Modificarca contractului de transport este supusa urmatoarelor conditii prevazute de art.5 CMR:
- expeditorul. sau dupa caz, destinatarul trebuie sa prezinte transportatorului scrisoarea de trasura pe care sa fie consemnate noile
instructiuni;
- executarea acestor instructiuni trebuie sa fie posibila, sa nu impiedice activitatea normala a transportatorului si nici sa nu aduca
prejudicii expeditorilor sau destinatarilor altor transporturi;
- instructiunile date nu trebuie sa aiba ca efect divizarea expeditiei.
Transportatorul care nu executa instructiunile date cu respectarea acestor conditii sau care se conformeaza instructiunilor
fara a pretinde prezentarea scrisorii de trasura va fi raspunzator fata de persoana indreptatita sa ceara acoperirea prejudiciului
cauzat de acest fapt (art12 pct.7 CMR).
Daca executarea contractului in conditiile prevazute initial in scrisoarea de trasura este sau devine imposibila inainte ca
marfa sa ajunga la destinatie, transportatorul este obligat sa ceara instructiuni persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa. In
ipoteza in care nu a obtinut instructiuni in timp util, transportatorul are obligatia de a lua masurile pe care le considera ca fiind cele
mai bune in interesul persoanei care poate dispune de marfa. In aceste sens, transportatorul poale descarca marfa, o poate
incredinta unui tert sau poate sa procedeze la vanzarea acesteia (daca natura perisabila sau cheltuielile legate de pastrarea marfli
sunt prea mari raportat la valoarea marfii).
Transportatorul are dreptul sa recupereze cheltuielile legate de solicitarea de instructiuni sau determinate de executarea
instructiunilor primite, cu conditia ca aceste cheltuieli sa nu fie consecinta culpei sale (art.16 pct.1).

SUBIECTUL 24.
XI. RASPUNDEREA TRANSPORTATORULUI RUTIER
Potrivit art 17 CMR, transportatorul raspunde pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avaria produsa intre
momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, precum si pentru intarzierea in eliberare.
l. Raspunderea transportatorului pentru pierderea marfii
Persoana indreptatita sa pretinda marfa poate sa o considere pierduta, fara a prezenta alte dovezi, daca acesta nu a fost
eliberata in termen de 30 de zile de la expirarea termenului convenit sau, daca nu a fost convenit un asemenea termen, in termen
de 60 de zile de la primirea marfii de catre transportator. ln aceasta situatie, transportatorul este obligat la plata unor despagubiri
egale cu contravaloarea marfii pierdute, la care se adauga taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ocazionate de
transportul marfii.
Valoarea marfii se determina pe criteriul cursului bursei de marfuri sau, in lipsa acestuia, pe baza pretului curent al pietii.
In lipsa ambelor criterii valoarea marfii se determina pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si de aceeasi calitate (art.23
pct.1, 2 CMR).

In transporturile rutiere interne, cuantumul despagubirilor datorate de transportator pentru pierderea totala sau partiala a
marfii, nu poate depasi echivalentul in lei a 2,5 USD, per kilogram greutate bruta lipsa (art. 53 alin.2 O.G.nr.109/2005). in
transporturile rutiere intemationale, limita despagubirii este de 8,33 unitati de cont pe kilogram lipsa din masa bruta.
Raspunderea transportatorlui poate depasi aceste limite daca in scrisoarea de trasura expeditorul a facut mentiuni
corespunzatoare. Astfel, expeditorul poate mentiona o valoare a marfii care depaseste limita prevazuta de Conventia CMR (art. 24
CMR). In aceasta situatie, despagubirea se va calcula in functie de valoarea declarata a marfii, acesta clauza avand natura juridica
a unei clauze penale. 0 alta posibilitate oferita de lege expeditorului este aceea de a declara in schimbul unui supliment de pret, o
suma cu titlu de interes special la eliberare, pentru cazul pierderii sau avarierii marfii, precum si pentru depasirea termenului de
livrare. In aceasta situatie, suplimentar se vor acoperi pagubele suplimentare pana la limita sumelor declarate.
In plus, Conventia CMR acorda posibilitatea celui indreptatit de a pretinde dobanzi de 5% pe an care curg din ziua
reclamatiei adresate in scris transportatorului, sau daca nu a existat o reclamatie, din ziua introducerii actiunii in justitie.
Transportatorul, prepusii sai sau orice alta persoana aflata in serviciul sau, nu se va putea exonera de raspundere si nici nu
va putea beneficia de limitarea acesteia, daca paguba este rezultatul dolului sau sau unei culpe ce i poate fi imputata si care in
conformitate cu legea tarii careia ii apartine organul de jurisdictie sesizat, este considerata echivalenta cu un dol (art.29 CMR).
2. Raspunderea transportatorului pentru avarierea marfii
In caz de avarie, transportatorul va fi obligat sa plateasca o despagubire corespunzatoare contravalorii deprecierii marfii,
calculata in acelasi mod ca si in cazul pierderii marfii. Daca marfa a fost avariata in intregime, despagubirea nu poate depsi suma
care ar fi fost platita in cazul pierderii totale a marfii, iar daca numai o parte din marfa a fost avariata, despagubirea nu poate
depasi suma platibila in caz de pierdere a partii depreciate.
3. Raspunderea transportatorului pentru intarzierea in eliberare
Se considera ca marfa a fost livrata cu intarziere, daca nu a fost eliberata in termenul convenit sau, daca nu a fost
convenit un termen, atunci cand durata efectiva a transportului depaseste timpul care in mod rezonabil este acordat unui
transportator diligent, dupa imprejurari (art.19 CMR). Transportatorul raspunde pentru intarziere cu conditia ca aceasta sa fi
provocat celui indreptatit un prejudiciu. Despagubirea este limitata la pretul transportului.

SUBIECTUL 25
Exonerarea de raspundere
1.Cazuri generale de exonerare
Transportatorul este exonerat de raspundere daca pierderea, avaria sau intarzierea a avut drept cauza :
- o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa ,
- un ordin al persoanei care dispune de marfa, fara nici o cupla din partea transportatorului;
- un viciu propriu al marfii;
- sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni.
Sarcina probei ca pierderea, avaria sau intarzierea a avut drept cauza una dintre aceste situatii incumba transportatorului.
2.Cazuri speciale de exonerare
De asemenea, transportatorul este exonerat de raspundere daca pierderea sau avarierea marfii rezulta din riscurile
particulare inerente uneia sau unora din urmatoarele fapte:
- folosirea de vehicule descoperite, daca aceasta a fost convenita in mod expres si mentionata in scrisoarea de trasura, cu conditia
sa nu se constate o pierdere anormala sau o pierdere de colete (art. 17 pct.4 lit.a coroborat cu art. 18 pct.2);
- lipsa sau defectuozitatea ambalajului;
- incarcarea/descarcarea marfii de catre expeditor, destinatar sau prepusii acestora;
- natura unor marfuri expuse, datorita cauzelor inerente naturii lor, fie la pierdere, fie la avarie. In acest caz, transportatorul nu va
fi exonerat de raspundere daca transportul a fost efectuat cu un vehicul special amenajat pentru protectia marfurilor, exceptand
situatia in care face dovada ca a luat toate masurile si s a privind alegerea, intretinerea si folosinta acestor amenajari si ca s- a
conformat instructiunilor necesare ce i-au fost date (an. I7 pct.4 lit.d coroborat cu art. 18 pct 4);
- insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;

- transportul de animale vii, daca face dovada ca toate masurile care ii incumba in mod normal au fost luate si ca s- a conformat
instructiunilor speciale primite (art. 17 pct.4 lit. f coroborat cu art. 18 pct).

SUBIECTUL 26
Actiuni impotriva transportatorului rutier
Exercitarea actiunilor impotriva transportatorului trebuie precedata de formuIarea unor rezerve de catre destinatar.
Pierderea sau avarierea marfii poate fi constatata in mod contradictoriu de catre destinatar si expeditor. Daca s- a facut o
asemenea constatare, dovada contrara rezultatului acestei constatari nu poate fi facuta decat in urmatoarele conditii:
- avariile sau pierderile au fost neaparente;
- destinatarul sa fi formulat rezervele sale in scris in termen de 7 zile lucratoare.
Daca starea marfii nu a fost constatata in contradictoriu cu transportatorul, destinatarul trebuie sa formuleze rezerve in
scris:
- in momentul eliberarii marfii, daca pierderile sau avariile sunt aparente;
- in termen de 7 zile lucratoare, daca pierderile sau avariile sunt neaparente.
In ipoteza intarzierii in executarea transportului, destinatarul nu poate pretinde despagubiri decat daca a formulat in scris
rezerve in termen de 21 de zile de la primirea marfii.
lnstanta competenta
Litigiile nascute din contractul de transport rutier pot fi solutionate de o instanta judecatoreasca sau de un tribunal
arbitral.
In transporturile rutiere internationale partile au posibilitatea sa desemneze de comun acord instanta competenta sa
solutioneze eventualele litigii. In Iipsa unei clauze atributive de jurisdictie, este competenta instanta statului pe teritoriul caruia:
- se afla resedinta obisnuita a paratului, sediul sau principal sau sucursala ori agentia prin intermediul careia s-a incheiat
contractul de transport;
- este situat locul preluarii sau predarii marfurilor.
Prescriptia dreptului Ia actiune
Actiunile indreptate impotriva transportatorului se prescriu in termen de 1 an.
Termenul de 1 an priveste strict pretentiile ce urmeaza a fi valorificate, care decurg din pierderea partiala, avarierea sau
intarzierea, si incepe sa curga din ziua in care marfa a fost eliberata.
In caz de pierdere totala, termenul de 1 an nu se mai calculeaza din ziua cand marfa a fost eliberata, ci incepand cu a 30 zi
dupa expirarea termenului convenit sau, daca nu a fost convenit nici un termen incepand de la a 60 zi de la primirea marfii de
catre transportator.
Pentru alte actiuni indreptate impotriva transportatorului avand ca temei contractul de transport (spre exemplu, plata
contravalorii transportului efectuat si neplatit), termenul de prescriptie incepe sa curga de la expirarea unui termen de 3 luni de la
data incheierii contractului de transport.
In cazul in care prejudiciul a fost cauzat prin dol sau culpa considerata de legea tarii careia ii apartine organul de
jurisdictie sesizat ca echivalenta cu dolul, termenul de prescriptie este de 3 ani.
Modificarea cursului prescriptiei
Cazurile de suspendare sau cele de intrerupere a cursului prescriptiei extinctive sunt cele prevazute de legea tarii careia ii
apartine organul de jurisdictie sesizat.
Pe langa cauzele generale de suspendare, CMR instituie si o cauza speciala de suspendare a prescriptiei extinctive, pentru
situatia in care a fost formulata o reclamatie. Potrivit art.32 pct. 2 CMR, reclamatia scrisa suspenda prescriptia pana in ziua in care
transportatorul respinge reclamatia in scris si restituie documentele care erau anexate. In cazul in care reclamatia a fost admisa in
parte, prescriptia nu-si reia cursul sau decat pentru partea de reclamatie respinsa.
Dovada primirii reclamatiei sau a raspunsului si a restituirii documentelor incumba partii care invoca acest fapt.

XII. CONTRACTUL DE TRANSPORT AERIAN DE MARFURI. REGLEMENTARI UNIFORME

SUBIECTUL 27. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT AERIAN INTERNATIONAL DE MARFURI


1.Generalitati
Activitatea de transport aerian civil este reglementata de O.G. nr.29 /1997 privind Codul aerian civil, republicant si prin
conventiile la care Romania este parte.
Dispozitiile prevazute in Codul aerian civil se aplica activitatilor aeronautice civile si persoanelor fizice sau juridice care
desfasoara aceste activitati in spatiul aerian national si pe teritoriul Romaniei, precum si celor care, prin activitatile desfasurate pot
pune in pericol siguranta zborurilor si securitatea aeronautica.
Operatiunile aeriene civile care pot fi desfasurate pe teritoriul Romaniei sunt:
- operatiuni de transport aerian public;
- operatiuni de aviatie generala;
- operatiuni de Iucru aerian.
Operatiunile de transport public aerian sunt transporturiIe de pasageri, bagaje, marfuri si/sau posta, efectuate pe baze
comerciale, prin curse regulate sau neregulate de catre transportatori aerieni.
Transporturile aeriene publice se executa pe baza de contract, prin care transportatorul se obliga sa duca la destinatie
pasagerii, bagajele, marfa si / sau posta, iar beneficiarul sa platesca pretul transportului.
Transportatorul aerian raspunde pentru orice prejudiciu produs prin decesul sau vatamarea sanatatii pasagerilor ori
avarierea sau pierderea bagajelor, marfurilor si / sau a postei transportate.
Pentru transporturile aeriene publice internationale, raspunderea transportatorului se stabileste in conformitate cu tratatele
internationale la care Romania este parte. In cazul transporturilor aeriene interne, regimul raspunderii transportatorului aerian estc
cel din dreptul comun, in masura in care nu s a stabilit altfel pnntr-o lege speciala sau printr un tratat international la care Romania
este parte.
In privinta persoanelor care pot efectua operatiuni de transport aerian, Codul aerian distinge intre transportatorii aerieni
interni si internationali.
Transportatorli aerieni interni pot efectua transporturi aeriene publice interne sau internationale. pe curse regulate sau
neregulate, numai in conditiile detinerii unui certificat de operator aerian valabil si a unei licente de transport aerian, eliberate de
minister. Transportatorii aerieni straini pot efectua transporturi publice in spatiul aerian national in confonnitate cu drepturile de
trafic acordate de minister sau in conditiile stabilite prin tratatele internationale la care Romania este parte (art. 50 Cod aerian).
Conventia se aplica transporturilor internationale aeriene de persoane, bagaje sau marfuri. Transportul international este
definit de Conventie ca orice transport in care, conform acordului dintre parti, punctul de plecare si punctul de destinatie,
indiferent daca exista sau nu o intrerupere a transportului sau o transbordare, sunt fixate fie pe teritoriul a doua state parti, fie pe
teritoriul unui singur stat parte, in cazul in care exista o escala stabilita pe teritoriul altui stat, chiar daca acel stat nu este un stat
parte.
Conventia se aplica si transporturilor efectuate de mai multi transportatori succesivi, daca este considerat de parti ca o
singura operatiune, indiferent daca a fost convenit sub forma unui singur contract sau a unor serii de contracte, si daca acesta nu si
pierde caracterul international. De asemenea, cu anumite rezerve, Conventia se aplica si transporturilor combinate, respectiv
acelor transporturi efectuate partial pe calea aerului si partial terestru.
2.Contractul de transport aerian de marfuri
In transportul aerian de marfuri, documentul de transport poate fi scrisoarea de transport aerian sau chitanta de primire a
marfii, daca se utilizeaza mijloace speciale de inregistrare a informatiilor referitoare la transportul ce urmeaza a se efectua.
ln mod obligatoriu in documentul de transport se vor face urmatoarele mentiuni:
- indicarea punctelor de plecare si de destinatie;
- daca punctele de plecare si de destinatie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte si daca unul sau mai multe puncte de
escala sunt situate pe teritoriul unui alt stat, indicarea a cel putin unuia dintre aceste puncte de escala;

- indicarea greutatii marfii. Daca este necesar pentru indeplinirea formalitatilor cerute de autoritatile vamale, de politie sau de alte
autoritati publice similare, expeditorului i se poate solicita sa prezinte un document care sa indice natura marfii.
Scrisoarea de transport aerian este intocmita de catre expeditor in trei exemplare originale. La cererea expeditorului,
scrisoarea de transport poate fi intocmita si de transportator, in numele acestuia. Primul exemplar poarta mentiunea .,pentru
transportator si este semnat de expeditor. Al doilea exemplar poarta mentiunea ,,pentru destinatar si este semnat de expeditor si
transportator. Al treilea exemplar este semnat de transportator si este inmanat de acesta expeditorului, dupa acceptarea marfii,
Raspunderea pentru exactitatea si corectitudinea indicatiilor din documentele de transport incumba expeditorului.
Transportatorul va raspunde doar pentru datele inscrise de el sau in numele lui in chitanta de primire sau in datele inregistrate
electronic.
Scrisoarea de transport aerian sau chitanta de primire a marfii constituie, pana Ia proba contrara, dovada incheierii
contractului, a acceptarii marfii si a indeplinirii conditiilor de transport mentionate in acesta.
Dreptul de dispozitie asupra marfii apartine expeditorului, cu conditia indeplinirii tuturor obligatiilor ce i revin in baza
contractului de transport, acesta avand urmatoarele posibilitati:
- sa retraga marfa de la aeroportul de plecare sau de destinatie;
- sa retina marfa pe parcursul transportului la orice aterizare;
- sa schimbe destinatarul stabilit initial;
- sa solicite returnarea marfii la aeroportul de plecare.
ln exercitarea acestui drept, expeditorul nu trebuie sa aduca prejudicii transportatorului sau altor expeditori si are
obligatia sa-l dezdauneze pe transportator pentru orice cheltuieli ce decurg din executarea indicatiilor primite.
In vederea executarii instructiunilor date de expeditor, transportatorul are obligatia de a solicita efectuarea mentiunilor
corespunzatoare pe documentul de transport, in caz contrar fiind raspunzator de orice paguba cauzata altor persoane.
Dreptul de dispozitie asupra marfii al expeditorului inceteaza in momentul ajungerii marfii la destinatie, daca destinatarul
solicita livrarea marfurilor si achita cheltuielile datorate. lnainte de livrarea marfurilor, expeditorul are obligatia de a furniza
informatiile si documentele necesare indeplinirii formalitatilor cerute de autoritatile vamale, de politie sau de alte autoritati
publice, fiind raspunzator fata de transportator pentru toate daunele care pot surveni datorita lipsei sau insuficientei acestora, cu
exceptia cazului in care dauna este din culpa transportatorului, mandatarilor sau prepusilor sai.
Daca destinatarul refuza marfa sau nu poate fi contactat, expeditorul isi reia dreptul de dispozitie asupra marfii.

SUBIECTUL 28
3.Raspunderea operatorului de transport aerian
Transportatorul aerian raspunde pentru:
- Dauna cauzata prin distrugerea, pierderea sau deteriorarea marfii, cu conditia ca evenimentul care a cauzat dauna sa se fi produs
in timpul transportului aerian.
Ce se intelege prin paguba produsa in timpul transportului aerian?
Raspunderea transportatorului aerian include perioada in care marfurile se afla in grija sa si nu se extinde asupra
transportului terestru, maritim sau pe cai navigabile interioare, efectuat in afara unui aeroport. Totusi, daca un astfel de transport se
realizeaza in scopul executarii unui contract de transport aerian, exista prezumtia ca paguba este rezultatul unui eveniment ce a
avut Ioc in timpul transportului aerian. De asemenea, in situatia in care era consimtamantul expeditorului, transportatorul aerian,
utilizeaza pentru a efectua o parte sau intregul transport, alt mijloc de transport, intregul transport este considerat ca fiind inclus in
transportul aerian.
- Dauna survenita datorita intarzierii in livrarea marfurilor daca nu dovedeste ca el, prepusii sau mandatarii sai au Iuat toate
masurile pentru a evita dauna sau ca le a fost imposibil sa ia asemenea masuri.
Exonerarea de raspundere
A.Cazuri generale
Transportatorul va fi exonerat de raspundere daca dovedeste ca dauna a fost provocata sau favorizata de neglijenta sau de
alta actiune gresita sau omisiune a persoanei care reclama despagubitea ori a persoanei de la care deriva drepturile acesteia.

B.Cazuri speciale
Transportatorul va fi exonerat de raspundere daca dovedeste ca distrugerea, pierderea sau deteriorarea marfii s- a datorat:
- unui defect al marfii, calitatii sau viciului acesteia;
- ambalarii necorespunzatoare a marfii, efectuata de o alta persoana decat transportatorul, prepusii sau mandatarii acestuia;
- unei stari de razboi sau conflict armat;
- unei actiuni a autoritatii publice realizate in legatura cu intrarea, iesirea sau tranzitul marfii.
Evaluarea despagubirii datorate de transportatorul aerian
Conventia limiteaza raspunderea transportatorului la suma de 17 DST pe kilogram de marfa. Aceasta limita se aplica
indiferent daca paguba a rezultat din distrugerea, pierderea, deteriorarea sau intarzierea in livrarea marfurilor.
Limita cuantumului despagubirilor datorate poate fi depasita in urmatoarele situatii:
-daca expeditorul a facut o declaratie speciala privind interesul in Iivrarea Ia destinatie si a platit o suma suplimentara;
- daca dauna este rezultatul unei actiuni sau omisiuni a transportatorului, prepusilor sau mandatarilor acestuia, daca au actionat in
cadrul atributiilor de serviciu, facuta cu intentia de a provoca o dauna sau din imprudenta, precum si in cunostinta de cauza ca ar
putea rezulta o dauna.
Limitele stabilite de Conventie pot fi depasite prin clauze corespunzatoare inserate in
contractul de transport, insa, in niciun caz nu sunt permise clauze care tind sa-l exonereze de raspundere pe transportator sau sa
stabileasca o limita inferioara (nulitatea).
Actiunile impotriva transportatorului aerian
Litigiile izvorate din executarea contractului de transport aerian pot fi solutionate pe cale judiciara sau prin arbitraj.
Introducerea unei actiuni este conditionata, de regula, de existenta unei reclamatii prealabile, formulate in scris si remisa sau
expediata in termenul prevazut de Conventie. In caz de deteriorare a marfii, reclamatia trebuie adresata imediat dupa descoperirea
deteriorarii sau in cel mult 14 zile de la primirea marfli, iar pentru intarziere cel mai tarziu in termen de 21 de zile de la data
predarii marfurilor transportatorului. In cazul in care recIamatia nu a fost facuta in aceste termene, nici o actiune nu mai poate fi
introdusa impotriva transportatorului, exceptand situatia in care ar fi vorba de frauda transportatorului. In cazul in care marfa a
fost primita de catre destinatar, fara ca acesta sa faca vreo reclamatie, se prezuma pana la proba contrara ca acestea au fost predate
in stare buna, in conformitate cu indicatiile din documentul de transport.
Actiunea se poate introduce, la alegerea reclamantului, la instanta sau la tribunalul arbitral de la domiciliul
transportatorului sau la locul sediului sau principal de afaceri ori de la locul sediului sau de afaceri unde s-a incheiat contractul sau
de la locul de destinatie, procedura urmand a fi stabilita in conformitate cu legislatia aplicata de tribunalul sesizat.
Dreptul la actiune se prescrie in termen de 2 ani de la data sosirii la destinatie sau de la data la care aeronava ar fi trebuit
sa soseasca sau de la data incetarii transportului (art.35 pct 1).

XIII. TRANSPORTUL MARITIM SI PE CAILE NAVIGABILE INTERIOARE


l. Particularitatile contractului de transport maritim
Contractul de transport maritim este reglementat prin dispozitiile prevazute in Conventia Natiunilor Unite privind
transportul de marfuri pe mare, Hamburg, 1978, (Regulile de la Hamburg), ratificata de Romania.
Prin contract de transport pe mare se intelege orice contract prin care carausul se obliga, contra platii unui navlu, sa
transporte marfuri pe mare de la un port la altul (art.1 pct.6 din Regulile de la Hamburg).
Carausul este persoana prin care sau in numeie careia s a incheiat cu un incarcator un contract de transport al marfurilor
pe mare (art.1 pct.1 din Regulile de la Hamburg).
Incarcator este orice persoana de catre, care, sau in numele careia, sau din autorizarea careia, s-a incheiat cu carausul un
contract de transport al marfurilor pe mare si include orice persoana de catre, care, sau in numele careia, sau din autorizarea careia
marfurile sunt in mod efectiv predate carausului in legatura cu contractul de transport pe mare (art.1 pct.3 din Regulile de la
Hamburg).
Destinatarul este persoana indreptatita sa preia marfurile (art.1 pct.4 din Regulile de la Hamburg).

SUBIECTUL 29. CONOSAMENTUL. DEFINITIE. FUNCTII

Cel mai adesea incheierea contractului se constata prin emiterea conosamentului. Potrivit art.1 alin.7 din Regulile de la
Hamburg, conosament inseamna un document care face dovada unui contract de transport pe mare si a preluarii sau incarcarii
marfurilor de catre caraus, prin care carausul se obliga sa predea marfurile la destinatie contra prezentarii acestui document. O
astfel de obligatie se realizeaza prin prevederea expresa din document ca marfurile sa fie predate Ia ordinul unei persoane
nominalizate, la ordin sau la purtator.
Importanta conosamentului in transportul maritim de marfuri si in comertul international se justifica prin functiile pe care
acesta le indeplineste:
- Functia de dovada a marfurilor incarcate sau predate spre incarcare. Conosamentul este chitanta (receipt) semnata de
transportator sau in numele sau, eliberata incarcatorului, care atesta ca marfurile descrise in cuprinsul sau au fost incarcare pe o
anumita nava, pentru o anumita destinatie sau au fost remise incarcatorului pentru expediere;
- Functia de dovada a existentei si continutului contractului de transport pe mare. Conosamemul nu trebuie confundat cu
contractul insusi, adica cu acordul intervenit intre caraus si incarcator. Dar daca nu s-a redactat un act scris constatator al acestui
acord, conosamentul este cea mai buna dovada de existenta a contractului de transport;
- Conosamemul este titlu de valoare, reprezinta marfa incarcata la bordul navei pentru a fi transportata, posesia legitima a
conosamentului valorand proprietate asupra marfii ce se transporta.
Conosamentele se calsiflca dupa mai multe criterii. In ceea ce ne priveste, retinem clasificarea facuta in Regulile de la
Hamburg, in conosament nominativ, la ordin si la purtator.
Conosamentul nominativ se elibereaza in favoarea unei anumite persoane, indicate in cuprinsul sau, ca fiind singura
indreptatita sa solicite cariusului predarea marfurilor inscrise.
Conosamentul este la ordin cand pe el este inscrisa formula la ordin, astfel incat persoana Ia ordinul careia a fost eliberat
conosamentul il poate andosa in favoarea altei persoane.
Conosamentul este la purtator cand pe el sunt inscrise cuvintele la purtator.

SUBIECTUL 30. TRANSPORT PE CAILE NAVIGABILE INTERIOARE. CONTINUTUL DOCUMENTULUI DE


TRANSPORT
2.Particularititale contractului de transport de marfuri pe caile navigabile interioare
Contractul de transport de marfuri pe caile navigabile interioare este reglementat prin dispozitiile Conventiei de la
Budapesta privind contractul de transport de marfuri in navigatia interioara, 2000, ratificata de Romania.
Prin contract de transport de marfuri pe caile navigabile interioare se intelege orice contract prin care un transportator se
angajeaza in schimbul unui navlu sa transporte marfuri pe caile navigabile interioare (art1 pct 1).
TransportatoruI este orice persoana prin care sau in numele careia s a incheiat un contract de transport de marfuri pe caile
navigabile interioare cu un expeditor (art.1 pct.2).
Expeditorul este peroana prin care sau in numele careia a fost incheiat contractul de transport pe caile navigabile
interioare cu un transportator (art.1 pct.4).
Destinalarul este persoana indreptatita sa preia marfurile la livrare (art.1 pct.5)
Dovada incheierii contractului de transport si a luarii in primire a marfurilor de catre transportator se realizeaza prin
emiterea documentului de transport. De regula, documentul de transport este scrisoare de trasura. In mod exceptional, documentul
de transport este un conosament.
Documentul de transport trebuie sa cuprinda mentiuniIe prevazute in art.11 pct.5 din Conventia de la Budapesta:
- numele, domiciliile, sediile sau locurile de resedinta ale transportatorului si expeditorului;
- destinatarul marfurilor;
- numele sau numarul navei, daca marfurile au fost preluate la bord, sau mentiunea, in documentul de transport, ca marfurile au
fost luate in primire de transportator, dar nu au fost inca incarcate la bordul navei;
- portul de incarcare sau locul de luare in primire si portul de descarcare sau locul de livrare;

- specificarea uzuala a tipului de marfuri si ambalajele acestora, precum si, pentru marfurile periculoase sau poluante, specificarea
conform prescriptiilor in vigoare sau, in lipsa acestora, specificarea lor generala;
- dimensiunile, numarul sau greutatea, precum si marcajele de identificare a marfurilor incarcate Ia bord sau luate in primire in
vederea transportului;
- dupa caz, indicatia ca marfurile pot sau trebuie sa fie transportate pe punte sau in cale deschise;
- dispozitiile convenite cu privire la navlu;
- pentru scrisorile de trasura, precizarea daca este vorba de un original sau de o copie; pentru conosament, numarul de exemplare
originale;
- locul si ziua emiterii.
Transportatorul raspunde pentru prejudiciul cauzat prin pierderea sau avarierea marfurilor, cu exceptia situatiei in care
poate dovedi ca prejudiciul s-a datorat unor circumstame pe care un transportator diligent nu le putea evita si ale caror consecinte
nu le putea evita (art.16 pct 1). Raspunderea transportatorului pentru marfurile pierdute sau avariate nu poate depasi 666,67 unitati
de cont pentru fiecare colet sau unitate de incarcare ori doua unitai de cont pentru fiecare kilogram, conform valorii celei mai
mari.
Pentru intarziere raspunderea transportatorului este limitata la valoarea navlului incasat. Limitarea de raspundere nu
opereaza daca se dovedeste ca paguba este rezultatul unei actiuni sau omisiuni savarsite de transportator cu intentie sau actionand
in mod riscant in deplina cunostinta de cauza ca o asemenea paguba ar putea sa se produca (art.21 ).

SUBIECTUL 31+32
XIV. PARTICULARITATILE TRANSPORTULUI SUCCESIV Sl COMBINAT

Transportul poate fi executat si finalizat de un singur transportator sau poate fi executat in mod succesiv de mai multi
transportatori rutieri.
In conformitate cu dispozitiile din Codul civil, transportul poate fi efectuat de unul sau mai multi transportatori. Prima
ipoteza se refera la situatia in care deplasarea se realizeaza de un singur transportator care utilizeaza o singura modalitate de
transport.
Cea de a doua ipoteza avuta in vedere de legiuitor priveste situatia in care transportul se realizeaza de mai multi
transportatori, care utilizeaza acelasi mod de transport, sau moduri diferite. Din acest punct de vedere, Codul civil distinge intre
transporturi succesive si transporturi combinate.
Transportul succesiv se caracterizeaza prin participarea mai multor transportatori de acelasi fel, la acelasi transport.
Acest tip de transport se efectueaza pe baza unui singur contract de transport, constatat printr o singura scrisoare de trasura, emisa
pentru acoperirea intregului parcurs al marfii. Fiecare dintre transportatorii participanti la lantul de transport, isi exprima
adeziunea la contractul incheiat de transportatorul contractual.
Transportul succesiv beneficiaza de reglementari internationale distincte pentru fiecare mod de transport in parte.
In transportul rutier, potrivit dispozitiilor art.34 din Conventia CMR, transportatorul contractual isi asuma raspunderea
pentru intregul transport, iar transportatorii succesivi isi asuma raspunderea pentru portiunea ce Ii s- a incredintat, fiecare dintre
acestia devenind prin primirea marfii si a scrisorii de trasura parti in contract in conditiile prevazute in scrisoarea de trasura.
Transportatorul rutier care preia marfa de la transportatorul precedent are obligatia de a- i remite acestuia o confirmare de
primire datata si semnata, si de a -si inscrie numele si adresa sa pe al doilea exemplar al scrisorii de trasura (exemplarul care
insoteste transportul). In acelasi timp, transportatorul succesiv care preia marfa impreuna cu scrisoarea de trasura are dreptul sa
faca rezerve motivate privind starea aparenta a marfii si a ambalajului ei. In lipsa rezervelor, se
prezuma ca a primit marfa in stare aparent buna.
ln transportul feroviar, Regulamentul (art.69 si urm) prevede ca doi sau mai multi operatori de transport feroviar pot
conveni sa execute acelasi contract de transport, cu precizarea ca modul de executare se stabileste prin conventii incheiate intre
operatorii de transport feroviar succesivi. Fiecare dintre operatorii de transport feroviar succesivi prin preluarea marfurilor si a
scrisorii de trasura raspunde pentru executarea transportului pa parcursul total pana la eliberarea expeditiei (art.70 din
Regulament).

Actiunea privind raspunderea pentru pierdere, avarie sau inarziere nu poate fi indreptata decat impotriva transportatorului
care a executat partea de transport pe parcursul careia s-a produs faptul care a cauzat pierderea, avaria sau intarzierea. Actiunea
poate fi insa indreptata si impotriva mai multor transportatori.
Transportatorul rutier sau feroviar care a platit despagubiri are drept de regres impotriva transportatorilor care au
participat la executarea contractului cu respectarea urmatoarelor reguli:
- transportatorul prin fapta caruia s- a produs paguba trebuie sa suporte singur despagubirea;
- daca paguba s -a produs prin fapta a doi sau mai multi transportatori, fiecare dintre ei trebuie sa raspunda cu o suma
proportionala cu partea sa de raspundere; daca evaluarea partii de raspundere este imposibila, fiecare este raspunzator proportional
cu partea din tariful de transport care ii revine;
- daca nu se poate stabili care dintre transportatori raspunde pentru paguba, despagubirea se repartizeaza intre toti proportional cu
partea din tariful de transport incasat;
- daca unul dintre transportatori nu este solvabil, partea de despagubire care ii incumba si pe care nu a platit-o se repartizeaza
intre toti ceilalti transportatori, proportional cu remunerarea lor.
Dispozitii asemanatoare sunt prevazute si in Conventia de la Montreal.
In cazul transportului efectuat de transportatori succesivi diferiti, fiecare transportator care accepta pasageri, bagaje sau
marfuri este supus regulilor stabilite de prezenta conventie si este considerat a fi una dintre partile la contractul de transport, in
masura in care contractul se raporteaza la acea parte a transportulul efectuata sub controlul sau. In cazul unui asemenea transport,
pasagerul sau orice persoana cu drepturi la despagubire in numele acestuia poate actiona numai impotriva transportatorului care a
efectuat transportul in timpul caruia s -a produs accidentul sau intarzierea, cu exceptia cazului in care, printr- o intelegere speciala,
primul transportator si-a asumat raspunderea pentru intreaga calatorie. In ceea ce priveste marfurile, expeditorul de marfuri are
dreptul sa actioneze impotriva primului transportator sau impotriva transportatorului care a efectuat transportul in timpul caruia s
-a produs distrugerea, pierderea, deteriorarea sau intarziere (art.36).
Transporturi combinate
Dispozitiile referitoare la transportul combinat de marfuri sunt prevazute in O.G. nr. 88/1999 privind stabilirea unor
reguli pentru transportul combinat de marfuri, cu modificarile urmatoare. In conformitate cu dispozitiile din Codul civil,
transportul combinat reprezinta aceea modalitate de transport in care acelasi transportator sau aceeasi transportatori succesivi
folosesc mai multe moduri de transport (art.1957 alin.2).
Problema transportului combinat de marfuri a fost determinata in special de necesitatea fluidizarii transportului rutier.
Preocuparile constante la nivel european pentru gasirea unor solutii legislative care sa permita imbinarea transportului rutier cu
alte moduri de transport, terestru sau naval, s- au concretizat in adoptarea unor reglementari uniforme.
Prin transport combinat se intelege transportul de mafuri pentru care autovehiculul se deplaseaza pe caile rutiere pe
parcursul initial si/sau final, iar restul transportului se efectueaza pe calea ferata sau pe o cale navigabila interioara ori pe un
parcurs maritim ce depaseste 100 km in linie dreapta (art.2 alin.1).
Parcursul rutier initial si/sau final poate fi:
- intre punctul de incarcare a marfii si cea mai apropiata statie de cale ferata de expeditie adecvata acestui mod de transport, pentru
parcursul initial, si cea mai apropiata statie de cale ferata de destinatie adecvata si punctul de descarcare a marfii, pentru parcursul
final;
- pe o raza care sa nu depaseasca 150 km in linie dreapta de la portul fluvial sau maritim de imbarcare sau debarcare.
Transporturile combinate, se efectueaza pe baza de contract, iar documentul de transport trebuie sa contina in mod
obligatoriu urmatoarele mentiuni:
- numele si adresa expeditorului si destinatarului;
- natura si greutatea marfii;
- statia feroviara de expeditie si de destinatie sau, dupa caz, portul fluvial/maritim de imbarcare si de debarcare;
- locul si data primirii marfurilor pentru transport;
- locul unde urmeaza sa fie livrata marfa.
Aceste mentiuni vor fi inscrise inaintea executarii transportului si vor fi confirmate prin aplicarea stampilelor de catre
statiile de cale ferata sau de catre operatorul portuar din porturile fluviale sau maritime respective, atunci cand parcursul efectuat
pe calea ferata sau pe cai navigabile interioare ori maritime a fost finalizat.

Documentul de transport combinat pe calea ferata poate fi:


- scrisoare de trasura pentru vagon;
- scrisoare de trasura CIM (document intocmit in conformitate cu Conventia privind transporturile internationale feroviare B,
COTIF);
- scrisoare de trasura CIM-UIRR (Uniunea internationala a Societatilor de Transport Combinat Cale Ferata- Sosea);
- scrisoare de trasura CIM insotita de Buletinul de remitere in traficul intemational INTERCONTAINER (societate intemationala
pentru dezvoltarea transportului combinat);
- scrisoare de trasura SMGS (document intocmit in conformitate cu Conventia privind traficul international feroviar de marfuri
intre tarile membre ale Organizatiei de colaborare a cailor ferate).
In toate situatiile se mentioneaza ca transportul respectiv apartine transportului combinat. ln situatia in care transportul
combinat priveste o unitate de transport intermodal (container, cutie mobila, semiremorca) aceasta va fi insotita de unul dintre
urmatoarele documente:
- pe parcursul de la expeditor la terminalul de incepere a transportului combinat, document feroviar (decont chitanta) sau
document rutier (bon de transport, scrisoare de transport, scrisoare de transport international CMR, foaie de parcurs);
- pe parcursul de la destinatar la alt terminal document feroviar (decont- chitanta) sau document rutier (bon de transport, scrisoare
de transport, scrisoare de transport international CMR, foaie de parcurs).