Sunteți pe pagina 1din 5

Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de structure

Structuri de
Modif.
Anu
Anu
Anu Anu Anu
primire turistica
Anul Anul
Anul
Abs
l
l
l
l
l
cu functiuni de
2008 2009
2011
fata de
2007
2010
2012 2013 2014
cazare
2007
Total
64
64
69
64
69
74
77
75
11
Hoteluri
9
9
10
9
13
15
17
16
7
Hosteluri
:
:
:
:
1
1
2
1
x
Moteluri
1
1
3
6
10
10
10
10
9
Vile turistice
14
14
16
17
14
14
13
14
0
Cabane turistice
5
5
5
2
2
1
1
:
x
Bungalouri
20
20
20
20
20
20
20
20
0
Campinguri
1
1
1
:
1
1
2
1
0
Popasuri
1
1
1
1
1
1
1
:
x
turistice
Casute turistice
:
:
:
:
:
1
1
1
x
Tabere de elevi si
5
5
5
:
:
:
:
:
x
prescolari
Pensiuni
3
3
3
4
4
5
5
6
3
turistice
Pensiuni
5
5
5
5
3
5
5
6
1
agroturistice
Sursa: Institutul National de statistica (INSSE)

Modif.
Rel
fata de
2007
17.2
77.8
x
900.0
0.0
x
0.0
0.0
x
x
x
100.0
20.0

In anul 2014, in judetul Mures existau 75 de unitati de primire turistica, iar in perioada 20072014 nivelul acestora a crescut cu 11 unitati turistice, respectiv cu 17.2%. Cele mai mari cresteri
s-au inregistrat la moteluri, cu 9 unitati, respectiv cu 900%.

Evolutia structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare, pe tipuri de structuri in perioada 2007-2014
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Anii

200
7
200
8
200
9
201
0
2011
201
2
201
3
201
4

Hoteluri
Moteluri
Pensiuni turistice

Capacitatea de cazare turistica existente si in functiune


in perioada 2007-2014
Modif abs fata de Indicii de dinamica Ritmul de dinamica
Capacitatea de cazare
2007
fata de 2007 (%)
fata de 2007
In
In
Existenta
In functiune existent
In
existenta functiun Existenta Functiun
(mii locuri) (locuri-zile)
a
functiune
e
e
586

176601

670

178608

84

2007

114.33

101.14

14.33

1.14

534

182440

-52

5839

91.13

103.31

-8.87

3.31

791

194228

205

17627

134.98

109.98

34.98

9.98

909

261198

323

84597

155.12

147.90

55.12

47.90

962

317816

376

141215

164.16

179.96

64.16

79.96

962

341760

376

165159

164.16

193.52

64.16

93.52

956

366301

370

189700

163.14

207.42

63.14

107.42

Sursa: Institutul National de statistica (INSSE)

Dinamica comparativa a capacitatii de cazare existente si in functiune in 2008-2014 fata de 2007


250.00
200.00
150.00
%

100.00
50.00
0.00
2008

2009

2010
Existenta

2011

2012

2013

2014

In functiune

Nivelul si dinamica sosirilor, innoptarilor in judetul Satu Mare


in perioada 2007-2014

Ani

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Total
sosiri
38896
40582
35518
35995
41746
38148
39081
49683

Total
innoptar
i
62754
66769
58326
61106
69368
64114
84596
86976

Modificarea absoluta
fata de 2000
sosiri
x
1686
-3378
-2901
2850
-748
185
10787

innoptari
x
4015
-4428
-1648
6614
1360
21842
24222

Dinamica fata de
2000 (%)
sosiri
x
104.33
91.32
92.54
107.33
98.08
100.48
127.73

innoptari
x
106.40
92.94
97.37
110.54
102.17
134.81
138.60

Sursa: Institutul National de statistica (INSSE)


In perioda analizata, cele mai mari descresteri al sosirilor fata de anul 2007 s-au
inregistrat in anii 2009 cu 3378 persoane. Incepand de anul 2012 nivelul sosirilor s-au inregsitrat
o tendinta de crestere.
In ceea ce priveste nivelul innoptarilor in perioada analizata, putem observa ca cele mai
descresteri fata de anul 2007 s-au inregistrat in anul 2009 cu 4428 zile-turist. Incepand de anul
2012 nivelul inoptarilor s-au inregistrat o tendinta de crestere.

Dinamica sosirilor si innoptarilor in perioada 2008-2014 fata de anul 2007


160.00
140.00
120.00
100.00
%

sosiri
innoptari

80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Analiza comparativa a sosirilor si innoptarilor in judetul Satu Mare in perioada 2008-2014


evidentieaza un trend asemanator
Sosirile, innoptarile , durata medie a sejurului si densitatea turistica
in judetul Satu Mare in perioada 2010-2014

Ani

Total
sosiri

Total
innoptari

Populatia
rezidenta

Sejurul
mediu

2010
35995
61106
395542
1.70
2011
41746
69368
394600
1.66
2012
38148
64114
393811
1.68
2013
39081
84596
393097
2.16
2014
49683
86976
392129
1.75
Sursa: Institutul National de statistica (INSSE)

Densitatea
turistica (la
100 pers.)
9.10
10.58
9.69
9.94
12.67

Evolutia duratei medii a sejurului turistic in judetul SATU MARE in 2010-2014


2.16
1.70

1.66

1.68

2010

2011

2012

1.75

2013

2014

Durata cea mai mare a sejurului in perioada analizata s-a inregistrat in anul 2013, 2.16
zile/turist. In anul 2011 durata medie a sejurului a fost de 1.66 zile/turist, cea mai mica
inregistrata in ultimii 5 ani.

Evolutia densitatii turistice in judetul Satu Mare in 2010-2014


14.00
12.00
9.10
10.00

12.67
10.58

9.69

9.94

2012

2013

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2010

2011

2014

Densitatea turistica in perioada analizata s-au inregistrat o tendinta de crestre.