Sunteți pe pagina 1din 14

OXIZI.

a.Definitie:Compusi binari ai oxigenului cu alte elemente, metale sau nemetale


b.Scriere:Formula oricarui oxid se poate scrie corect cand se cunosc simbolurile elementelor ce-l compun si valentele acestor
elemente. E2On
c.Propritetile Oxidului:
c1: propriettati chimice
1.Oxid cu proprietati acide : oxid metalic ,care formeaza cu apa un acid .
Ex: Dioxidul de carbon : Cao + H2O = H2CO3
2.Oxid cu proprietati bazice : Oxid metalic, care cu apa formeaza o baza.
Ex: Oxidul de calciu : CaO + H2O = Ca(OH)2
3.Oxid cu propietati bazice si acide: oxid , care reactioneaza cu un acid ca o baza ,si cu o baza ca un acid .
La elementele din grupele principale , in cadrul unei perioade , propietatile bazice ale oxizilor devin mai slabe o data cu
cresterea numarului de ordine al elementelor . Din contra , proprietatile acide ale oxizilor devin mai puternice.In fiecare grupa
principala, pentru o treapta de oxidare data a atomilor , propietatile bazice ale oxizilor cresc o data cu cresterea numarului de
ordine al elemtelor , propietatile acide , din contra scad .In special elementele grupelor a III-a si a IV-a principale ( grupa Borului, si
grupa Carbonului) principale formeaza oxizi care prezinta atat propietati acide ,cat si bazice .
C2: Proprietati fizice:
1. Substante solide (CaO, P2O5, SiO2) sau gazoase (CO2, NO2, SO2)
2. Incolori (CO2, SO2, O2) sau colorati (CuO negru, NO2 brun roscat, CaO alb)

3. Inodori sau cu miros intepator (SO2) sau toxici (NO2, P2O5)


d. Formule si denumiri:
Oxizi cu valenta I.Elemtele care formeaza oxizi cu valenta I se afla In grupa 1-a a VII-a (principale ) si grupa I-a secundara .
Grupa I-a principala :Oxid de Litiu ( Li2O), Oxid de Sodiu ( Na2O), Oxid de Potasiu (K2O), Oxid de Rubidiu ( Rb2O), Oxid de cesiu
( Cs2O), Oxid de franciu (Fr2O).
Grupa I-a secundara : Oxid de argint (Ag2O), oxid de aur (Au2O).
Grupa a VII-a principala :nemetale OXIZI NEMETALICI
Oxizi cu valenta II. Elemntele care formeaza oxizi cu valenta II se afla in grupa a II-a , a IV-a (principale).
Grupa a II-a principala : oxid de beriliu (BeO), oxid de magneziu (MgO), oxid de calciu (CaO), Oxid de strontiu (SrO), oxid de bariu
( BaO), Oxid de radiu (RaO);
Grupa a IV-a principala : oxid de germaniu (GeO) , oxid de staniu (SnO) , oxid de plumb (PbO);(restule de elemente nemetale Oxizi
nemetalici )
Alte elemente care formeaza oxizi cu valenta II : oxid de zinc (ZnO), oxid de mercur(HgO), oxid de fier II ( FeO), oxid de cupru (CuO).
Oxizi cu valenta III.Elemtele care formeaza oxizi cu valenta III sunt in grupa a III-a si a V-a principale.
Grupa a III-a principala: oxid de aluminiu (Al2O3), oxid de galiu(Ga2O3), oxid de indiu (In2O3), oxid de Taliu (Tl2O3).
Grupa a V-a principala oxid de arsen ( As2O3), oxid de stibiu ( Sb2O3) oxid de bismut (Bi2O3). (restule de elemente
nemetale Oxizi nemetalici )
Alte elemente care formeaza oxizi cu valenta III : oxid de crom ( Cr2O3), oxid de fier III(Fe2O3), oxid de cupru(Cu2O3).
Oxizi metalici:

Oxizi de + nume metal + valenta metalului


Daca metalul poate avea mai multe valente.
Ex: K2O Oxid de potasiu
CaO Oxid de cakciu
FeO Oxid de fier (II)
Fe2O3 Oxid de fier (III)
Cu2O Oxid de cupru (I)
CuO Oxid de cupru (II)
Oxizi nemetalici:
Prefix + oxid de + nume nemetal
Grupa a VII-a : oxid de clor[pentaoxid de clor si heptaoxid de clor ],(Cl2O5),(Cl2O7).
Oxid de brom
Oxid de iod
Oxid de astatin
Oxid de fluor(F2O)
Grupa a VI-a : oxid de sulf [dioxid de sulf si trioxid de sulf ],(SO2),(SO3)

Grupa a IV-a : oxid de carbon [monoxid de carbon si dioxid de carbon], ( CO), (CO2)
Oxid de siliciu
Grupa a V-a :oxid de azot [trioxid de azot si pentaoxid de azot ],(N2O3),(N2O5)
Oxid de fosfor [trioxid de fosfor si pentaoxid de fosfor ],(P2O3),(P2O5)
Cel mai important oxid nemetalic pentru omenire este oxidul de hidrogen sau apa, H2O.
METODA DE OBTINERE:
1.

Reactia oxigenului cu metale si nemetale.

2.

Reactia oxigenului cu oxizi inferiori ai nemetalelor.

3.

Descompunerea termica a unor saruri si hidroxizi.


CaCO3 1sC CaO + CO2

UTILIZARI
1. Materii prime in industria metalurgica (Fe2O3, FeO, Al2O3
2. Catalizatori (MnO2, V2O5, Al2O3)
3. Pigmenti coloranti (MnO2, PbO, ZnO, Cr2O3)
4. In constructii (CaO, SiO2)
5. La obtinerea acizilor
6. Bauturi carbo gazoase si stingerea incendiilor (CO2)

7. Pietre semipretioase
BAZE.
a.Definitia: Substante compuse ce contin un atom de metal si un nr de grupari hidroxil (OH) egal cu valenta metalului: M(OH)n
b. Formare .
O baza se formeaza dintrun metal si radicalul hidroxil.
Radicalul hidroxil este o grupare din doua elemente OH( oxigen si hidrogen) , si are valenta I

c.Formule
Baze cu valenta 1:LiOH, KOH, CsOH, AgOH, NaOH, RbOH, FrOH, AuOH ;Baze
Baze cu valenta II: Ca(OH)2, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2, Ra(OH)2, GE(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Zn(OH)2, Hg(OH)2,
Fe(OH)2, Cu(OH)2 ;
Baze cu valenta III: Al(OH)3, Ga(OH)3, In(OH)3, As(OH)3, Sb(OH)3, Bi(OH)3, Cr(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)3 ;
d.Clasificare
Dupa solubilitatea in apa Baze solubile: NH3
- Baze insolubile: Al(OH)3
Dupa tarie Baze tari: KOH, NaOH, Ca(OH)2
- Baze slabe: NH3, Al(OH)3, Zn(OH)2

e.Denumire
Hidroxizii se denumesc: hidroxid de + nume metal + valenta metalului
Ex: NaOH Hidroxid de sodiu
Mg(OH)2 Hidroxid de magneziu
Fe(OH)2 hidroxid de fier (II)
Fe(OH)3 hidroxid de fier (III)

f.Metode de obtinere
1. Reactia oxizilor bazici cu apa
2. Reactia metalelor din grupa 1A si aII-a cu apa
3. Reactia dintre o sare solubila si baza alcalina
4. Obtinerea NaOH prin procedeul caustificarii
g.Proprietati fizice
1. NH3 gaz, ceilalti hidorxizi sunt solizi
2. Albe Al(OH)3, Zn(OH)2, Ca(OH)2, Br(OH)2
3. Colorate Cu(OH)2 albastru, Fe(OH)2 verde, Fe(OH)3 brun roscat, Ni(OH)2 verde deschis
4. Conduc curentul electric in solutie apaoasa

5. Solubile sau insolubile in apa


6. Solutiile sunt lesioase la pipait.
h.Proprietati chimice
1. Actiune asupra indicatorilor
2. Reactia cu oxizi acizi
3. Reactia cu acizi conduce la sare si apa (reactie de neutralizare)
4. Reactia cu unele saruri solubile conduce la baze insolubile si o alta sare
5. Reactia bazelor alcaline cu unele metale cu caracter amfoter si cu unele nemetale
6. Bazele cu caracter amfoter pot reactiona atat cu acizii cat si cu bazele tari; acestea se solubulizeaza in excces de NaOH sau KOH

i.Utilizari
1. NaOH - fabricarea sapunului, matasii artificiale, colorantilor
- rafinarea uleiurilor, petrolului
- reactiva in laborator
2. Ca(OH)2 - Apa de var identificarea CO2, indusria zaharului
- Lapte de var constructii si dezinfectant
- Var stins in constructii

ACIZI
a.Definitia: Acizii sunt substante compuse ce contin in molecula un radical acid si unul sau mai multi atomi de hidrogen ce pot fi
inlocuiti cu atomi de metal. Radicalul acid se poate obtine teoretic prin indepartarea totala sau partiala a atomilor de hidrogen din
molecula acidului.
Valneta radicalului acid e egala cu nr atomilor de hidrogen indepartati

b.Molecula de baza a unui acid este HIDRONIU, H3O+.

c.Formule , numele anionului, valente ,numele acidului


HF , Ion florura , I , Acid Flourhidric
HCl , Ion clorura , I, Acid Clorhidric
HClO3 , Ion Clorat , Acid Clorat
HClO4 , Ion perclorat, Acid Percloric
HBr , Ion Bromura , I, Acid Bromhidric
HI, Ion iodura , I , Acid Iodhidric

H2S , ion hidrogensulfura , II , Acid sulfhidric


H2SO3 , ion sulfit , acid sulfuros
H2SO4 , ion sulfat , II , acid sulfuric
H2S2O3, ion tiosulfat , acid tiosulfuric
HNO2 , ion nitrit , acid azotos
HNO3 , ion nitrat , I , acid azotic
H3PO4 , ion fosfat , III, acid fosforic
H2CO3 , ion carbonat , II, acid carbonic
H2SiO3, acid silicic
H4SiO4 , ion silicat , acid ortosilicic
HCN , ion cianura , acid cianhidric
HSCN, ion tiocianat , acid tiocianic

d. Clasificare
Dupa compozitie:
- hidracizi: nu contin oxigen (HCl, HBr, HI, H2S, HF)
- oxiacizi: contin oxigen in radical acid (H2CO3, HNO3, H2SO4)

Dupa nr atomilor de hidrogen


- acizi monobazici (HCl, HNO3)
- acizi dibazici (H2SO3, H2S, H2SO4)
- acid tribazici (H2PO4)
Dupa tarie
- acizi tari (HI, HClO4, HCl, H2SO4)
- acizi slabi (H2SO3, H2S, H3PO4)
METODA DE OBTINERE
1.

Tratarea sulfurilor cu acizi neoxidanti pantru H2S

2.

Sinteza din elemente (metoda indistriala) sau in laborator, prin reactia dintre H2SO4 si o clorura pentru HCl

3.

Din prita (metoda industriala) sau in laborator, prin reactia dintre un acid mai puternic si o sare a sa:pentru H2SO4

4.

Metoda industriala sau in laborator pentru HNO3

PROPRIETATI FIZICE
1.

Substante gazoase (HCl, H2S), lichide (H2SO4, HNO3)

2.

Solubile in apa

3.

Solutiile acizilor au gust acru (acid citric, si acid acetic)

4.

Solutiile acizilor conduc curentul electric

5.

Inclolri, acizi gazosi au miros intepator

PROPRIETATI CHIMICE
1. Actiune asupra indicatorilor
2. Reactia cu metalele
3. Reactia cu oxizi bazici
4. Reactia cu bazele
5. Reactia acizilor tari cu sarurile acizilor slabi
6. Reactii specifice: - Reactia de recunoastere a HCl si a clorurilor
- Reactia de recunoastere a H2SO4 si a sulfatilor solubili
7. H2SO4 si HNO3 au caracter oxidant fata de metale slab electropozitive si nemetale
UTILIZARI
1. Reactivi in laborator. Obtinerea sarurilor, obtinerea hidrogenului
2. Neutralizarea bazelor
3. Obtinerea ingrasamintelor, colorantilor, maselor plastice, medicamentelor, explozibililor
4. H2SO4 acumulatori auto, obtinerea detergentilor
5. HCl decaparea metalelor, obtinerea solventilor, clorurilor, Cl2, fabricarea gelatinei

SARURI.
a.Definitie: Substante compuse ce contin atomi de metale si radiclai acizi
Se obtin teoretic prin inlocuirea atomilor de hidrogen din moleculele acizilor cu atomi de metale.
Formula generala: MxAin
b. Obtinere.1.Reactia acizilor cu bazele (neutralizarea )
2.Precipitarea sarurilor greu solubile , din solutii apoase
3.Reactia metalelor comune cu acizi
4.Reactia metalelor cu nemetale
5.Reactia acizilor cu saruri

c.Saruri,denumiri:
Floruri F(I), Cloruri Cl(I), Bromuri Br(I), Ioduri I(I), Sulfuri S(II), Sulfati SO4(II), Azotati NO(I), Carbonati CO3(II), Fosfati PO4(III)

d.Saruri, formule:
1.Floruri : LiF, KF, CsF, AgF, NaF, RbF, FrF, AuF ;
BeF2, MgF2, CaF2, SrF2, BaF2, RaF2, GeF2, SnF2, PbF2, ZnF2, HgF2, FeF2, CuF2 ;
AlF3, GaF3, InF3, TlF3, AsF3, SbF3, BiF3, CrF3, FeF3, CuF3 ;
2.Cloruri : LiCl, KCl, CsCl, AgCl, NaCl, RbCl, FrCl, AuCl ;

BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCL2, RaCl2, GeCl2, SnCl2, PbCl2, ZnCL2, HgCl2, FeCl2, CuCl2 ;
AlCl3, GaCl3, InCl3, TlCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3, CrCl3, FeCl3, CuCl3 ;
3.Bromuri LiBr, KBr, CsBr, AgBr, NaBr, RbBr, FrBr, AuBr ;
BeBr2, MgBr2, CaBr2, SrBr2, BaBr2, RaBr2, GeBr2, SnBr2, PbBr2, ZnBr2, HgBr2, FeBr2, CuBr2 ;
AlBr3, GaBr3, InBr3, TlBr3, AsBr3, SbBr3, BiBr3, CrBr3, FeBr3, CuBr3 ;
4.Ioduri: LiI, KI, CsI, AgI, NaI, RbI, FrI, AuI ;
BeI2, MgI2, CaI2, SrI2, BaI2, RaI2, GeI2, SnI2, PbI2, ZnI2, HgI2, FeI2 CuI2 ;
AlI3, GaI3, InI3, TlI3, AsI3, SbI3, BiI3, CrI3, FeI3, CuI3 ;

La restul SARURILOR , se copie radicalul , se verifica valenta elementului si a sarii,si se scrie formula dorita.
PROPRIETATI FIZICE
1.

Substante solide cristalizate

2.

Incolore (NaCl, KCl), albe (CaCO3, CuSO4) sau colorate (CuSO4, AgI, FeCl3)

3.

Solubile (NaCl, KCl) sau insolubile in apa (CaCO3, BaSO4)

4.

Conduc curentu electric in solutie sau topitura

PROPRIETATI CHIMICE

1.

Reactia cu metalele mai active

2.

Reactia cu bazele tari

3.

Reactia cu acizii

4.

Reactia cu sarurile solubile decurge in general cu formare de precipitatii

5.

Descompunere termica

ULTILIZARI
1.

Clorura de sodiu in alimentatie, medicina (ser fiziologic), materie prima in industria clorosodica (Cl2, H2, HCl, Na, NaOH)

2.

Na2CO3 soda de rufe industria detergentilor, industria sticlei, dedurizarea apei.

3.

CuSO4 5H2O piatra vanata obtinerea Cu prin electroliza, in agricultura

4.

CaCO3 piatra de var obtinerea varului in constructie

5.

Ingrasaminte chimice: NH4NO3, (NH4)3PO4, NH4Cl, (NH4)2SO4