Sunteți pe pagina 1din 592

ACADEMIA

S T U D I I

ROMN
C E R C E T R I

XX

AROMNII

DI ALECTUL AROMN
STUDIU LINGVISTIC
DE

TH.lCAFIDAN
M EM BRU

P R O F E S O R 'U N IV E R S IT A R J
C O R E SPO N D E N T A L A C A D E M IE I R O M N E

OPER PREM IAT DE ACADEMIA ROM N


CU PREMIUL STATULUI ELIADE RDULESCU

MONITORUL OFICIAL I IMPRIMERIILE STATULUI


IMPRIMERIA NAIONAL
BUCURETI
r 9 3 2

PRESCURTRI
A n t o 1.

Ba s me

Cav.

Cod.

Di m.

= -

Dai.
Dan.

=
=

Freroii

G r. B.

J a h r e s b.

==
=
=

L i t. P o p .

--

M i h.

N i c.

U c.

W e i g a n d, Ar .

W e i g a n d,

D.

W e i g a n d,

OW.

W e i g a n d, VM.

Gr. Ar.

Tache Papahagi, Antologie Aromneasc. Bucureti,


1922.
Pericle Papahagi, Basme Aromne i glosar. Bucu
reti, 1905.
Theodor Anastas Cavallioti, publicat n Per. Papahagi,
Scriitori Aromni din sec. X V III. Bucureti, 1909.
Codicele Dimonie, publicat de G. Weigand n Jahresb.
I, IV VI.
I. Dalametra, Dicionar macedo-romn. Bucureti, 1906.
Daniil, publicat de Per. Papahagi n Scriitorii Aromni
din sec. X V III.
Th. Capidan, Freroii, publicat n Dacoromania VI
p. 1 204.
Grai Bun.
Pericle Papahagi, Graie Aromne. Bucureti, 1905.
Jahresbericht des Instituts fur rumnische Sprache,
publicat de Dr. Gustav Weigand n Lipsea.
Pericle Papahagi, Din Literatura Poporan a Arom
nilor. Bucureti, 1900.
tefan Mihileanu, Dicionar Macedo-romn. Bucu
reti, 1901.
Constantin Nicolaidi, Etymologikon Lexicon tis kutsovlahikis glossis. Atena, 1909.
Constantin Ucuta, publicat de Per. Papahagi n Scrii
torii Aromni din sec. X V III.
Gustav Weigand, Die Aromunen, ethnographisch-Philologisch-historische Untersuchungen. Voi, I i II,
Leipzig, 1895.
Dicionar macedo-romn alctuit de Weigand n fie
i pstrat la Institutul Romn din Lipsea.
Dr. Gustav Weigand. Die Spracher der OlympoWalachen, Leipzig 1888.
Dr. Gustav Weigand, Vlacho-Meglen eine ethnographisch-Philologische Untersuchung. Leipzig, 1892.

IU B IT E I M E L E SO II
n amintirea cltoriilor
din Peninsula Balcanic.

PREFAA
Lucrarea de fa cuprinde un studiu asupra dialectului aromn.
Materialul de care mam servit la alctuirea lui a fost extras din textele
scriitorilor aromni din sec. XVIII i din ntreaga literatur popular
aromn publicat prin cri i reviste romneti, neinfluenat de
limba literar. Foarte puin mam servit de literatura dialectal cult.
Aceasta nu prezint prea mare interes pentru studiul istoric al dialec
tului aromn, fiind scris, n bun parte, sub nrurirea limbii literare.
n cursul lucrrii mi-am dat silina s scot n eviden tot ceeace
apare mai caracteristic pentru graiul Romnilor din sudul Peninsulei
Balcanice, precum i ceeace deosebete acest graiu de celelalte dialecte
aromneti. n acest scop nu m am condus numai de materialul care
mi-a stat la ndemn, ci i de multe nsemnri i informaiuni culese
n Peninsula Balcanic.
n ce privete expunerea lucrrii, am ntrebuinat acela sistem din
studiul meu asupra dialectului meglenit: Mai ntiu am dat o scurt
privire asupra Aromnilor, atingnd toate chestiunile care privesc patria
lor de origine n Balcani, extensiunea lor istoric precum i rolul social
i cultural pe care l-au jucat n mijlocul celorlalte popoare balcanice,
n partea a doua am tratat despre primele ncercri de a se scrie aromnete, urmrind n mod critic i studiile care sau fcut asupra dia
lectului aromnesc. n partea a treia, care constitue propriu zis obiectul
acestui studiu, am expus pe larg gramatica istoric a dialectului.
Deoarece lucrarea de fa, ntocmai ca i celelalte studii ale mele
despre populaiunile romneti din sudul Peninsulei Balcanice, a fost
conceput n atmosfera tiinific n care se desvolt coala din Cluj,
nu voiu ncheia aceste rnduri fr a-mi ndrepta gndul meu recu
nosctor ctre ndrumtorul acestei coli, S e x t i l P u c a r i u , care
att n comunicrile sale fcute la Muzeul Limbii Romne ct i
n studiile publicate, a tiut s dee un nou avnt cercetrilor noastre
lingvistice.
TH . CAPIDAN
Cluj, n 30 August, 1932.

CUPRINSUL

Pagina

PREFA
..................................................................................... ....
I N T R O D U C E R E .........................................................................................

V
i 45

AR O M N II:

1. Numele i rspndirea lor n Peninsula Balcanic


...................
2. Tulpinile Aromnilor: Aromnii din Epir i Tesalia (12).
Aromnii din Olimp (15). Grmustenii (16). FSreorii
(18). Aromnii din Mulovite i Gopei (19). Viaa Aro
mnilor (20).....................................................................................
3. Patria prim itiv a A r o m n ilo r .........................................................
4. Num rul Aromnilor ......................................................... ....
5. Ocupaiunea, locuina i portul l o r .................................................
6. Starea cultural la Aromni
................. ........................

3 11

11
22
3 1
32
38

22
30
32
37

45

PARTEA I
D IA L E C T U L A R O M N : .........................................................................

46

1. Primele scrieri n dialectul a r o m n .................................................


46 48
2. Scriitorii aromni din prima direcie: Theodor Cavallioti (49).
Daniil Moscopoleanul (53).............................................
49 59
3. Scriitorii aromni din a doua direcie: Constantin Ucuta (61).
Codex Dimonie ( 6 5 ) .....................................................................
5 9 ~~ 66
4. Scriitorii aromni din A ustria i Ungaria: Gheorghc Constantin
Roja (67). Mihail G . Boiagi (78). Manuscrise macedoro
mne (8 4 ).........................................................................................
67 84
5. Primele ncercri tiinifice asupra dialectului aromn: Petru Maior
(85). Ion Eliade Rdulescu (87). I. C. Massimu (90).
Dimitriu Athanasescu (91). Timoteiu Cipariu (92). Grigoriu Silasi (92). Ioan Caragiani ( 9 4 ) .................... .... . .
85 97
6. nceputul cercetrilor sistematice asupra dialectului aromn: Fr.
Miklosich (9 7 ). Gustav Weigand (1 0 1 ). tefan Mihileanu (110). Paul Dachselt ( i i i ). Arno Dunker (113).
Kurt Schladebach (1 1 4 ). A. J. B. Wace i M. S.
Thompson ( 1 1 5 ) .............................................................................
97 115
7. Contribuii nou la studiul dialectului aromn: Per. Papahagi (115).
Ioan Urban Jarnik (118). Th. Capidan (118). Tache Pa
pahagi (1 2 1 ). Al. Rosetti (1 2 1 ). G. Pascu ( 1 2 1 ) . L.
Spitzer (12 2 ). Alexandru Philippide (12 2 )........................... 115 124
8. Literatura dialectal: Dimitrie Atanasescu (125). Grigore Haralamb Grandea (125). Mehmed Said (126). Albumul Macedo-Romn (127). Macedonia (127). Gazeta Mace
doniei (128). Revista Pindului (128). Frilia (128).
Graiu Bun (128 ). Viaa Albano-Romn (128). - -

CUPRINSUL

IX

Pagina
N asale........................
L i c h i d e ....................
Spirante interdentale
Alte sunete . . . .
Epenteza ................
E p i t e z a ....................
Metateza ................
A f e r e z a ....................
-Asimilare, Disimilare
Cantitatea vocalelor
Sincopa .....................
Haplologie
. . . .
A ccen tu l....................
M O R F O L O G I A ............................................

338-346

346356

356 358
358 360
360 362
362
362 364
364
364
365
365 370
37o

370373

373

S u b s t a n ti v u l.................................................
M a sc u lin e ............................................
Feminine
................................
A m b ig e n e ............................................

373
3 74 377

D e c lin a r e a .........................................................
Substantivele masculine i ambigene
Substantivele f e m i n i n e ....................

383
383391

Declinarea numelor p r o p r i i ............................


Nume proprii masculine....................
Nume proprii fe m in in e ....................
Nume proprii de localiti . . . . . .

377 38i

381 383

391 397
397
397 398
398
399

A d j e c t i v u l .........................................................

399402

N u m e r a lu l........................................................
Numerale card in a le............................
Numerale o r d in a le .........................
Numerale distributive
....................
Numerale m ultiplicative....................

402
402 404
404 407
407
407 408

P r o n u m e le ......................................................................................................... 408
Pronumele personal
............................................................... 408 411
Declinarea pronumelui p e r s o n a l..................................................... 4 11 412
Pronumele p o s e s i v ............................................................................. 413 417
Declinarea pronumelui p o s e s iv ....................................................... 417 419
Pronumele demonstrativ
................................................................. 419 421
Declinarea pronumeluid e m o n stra tiv ............................................... 421 425
Pronumele r e f l e x i v ............................................................................. 4 25 426
Pronumele relativ i in t e r o g a t iv .....................................................426 427
Declinarea pronumeluirelativ i in te ro g a tiv ...................................4 27
Pronumele n e h o t r t ......................................................................... 4 27 _ 4 3
V erb u l....................................
Treceri de conjugri
Prezintele indicativ .
Prezintele conjunctiv
Prezintele imperativ .
Imperfectul . . . .
Perfectul simplu . .

43

432438
438 445
445 449
4 4 9 453
4 5 2 454

454 463

CUPRINSUL

Pagina
Perfectul compus
............................................................................. 463
M ai-m ult-ca-perfectul......................................................................... 463 464
Perfectul con ju n ctivu lu i..................................................................... 464 46 5
V i it o r u l .................................................................................................. 465 469
Viitorul a n t e r i o r ................................................................................. 470
Condiionalul prezin te......................................................................... 471 473
Condiionalul trecu t............................................................................. 473 477
I n fin itiv u l..............................................................................................477 478
Participiul t r e c u t ..................................................................................478 479
G e r u n d iu l..............................................................................................479 482
Verbe cu forme neregulate ............................................................. 482 483
Verbe auxiliare
................................................................................. 483 497
Forma p a s i v ..................................................................................... 497 498
Forma reflexiv ................................................................................. 498
Verbe im p e rso n a le .............................................................................498
Postverbale ..........................................................................................499 500
A d v e r b u l ..............................................................................................500-^505
Prepoziiunea..........................................................................................505 507
C o n ju n ciu n ea ..................................................................................... 507 510
Interjeciunea ..................................................................................... 510 512
D E R IV A IU N E A

S12

S u fix e le ................................................................. ................................ 512 519


P refixele..................................................................................................519 520
Cuvinte compuse
................................................................. ....
520 525
S IN T A X A

......................................................................................................525

A rtico lu l..................................................................................................525 530


S u b sta n tiv u l......................................................................................... 530 532
A d je c tiv u l..............................................................................................532 534
Numeralul
..........................................................................................334 536
Pronumele
..........................................................................................536 539
V e r b u l .................................................................................................. 5 3 9 553
A d v e r b u l .............................................................................................. 5 5 3 554
Prepoziiunea.......................................................................................... 5 5 4 555
C o n ju n ciu n ea ......................................................................................355
In d ic e ......................................................................................................556
ndreptri i a d o g iri......................................................................... 576

INTRODUCERE

AROMNII
i. Numele i rspndirea lor n Peninsula Balcanic
Dintre toate populaiunile romneti aezate n dreapta Dunrii, aceia
care i-au pstrat pn azi numele etnic n legtur cu originea lor, sunt
Aromnii.
n vreme ce Meglenoromnii i Istroromnii au recurs la numele
Vlah, pe care numai neamurile strine l ddeau Romnilor, Aromnii
mpreun cu fraii lor din nordul Dunrii, i-au zis din toate vremurile
Rumn1), reproducnd, dup toate normele de prefacere ale limbii
romne, forma latin ROMANUS.
Aceast singur constatare din domeniul lingvistic ajunge ca s ne arate
mai mult dect orice dovad istoric, c, n veacurile de mijloc, oriunde
vor fi peregrinat pn s ajung la locurile unde i gsim azi, ei au trit
n nemijlocit unitate teritorial cu fraii lor din stnga marelui fluviu,
formnd un singur popor i simindu-se ntotdeauna deosebii de
Slavii, Albanezii i Grecii, cu cari au venit n atingere din primele
veacuri de coborre n sudul Peninsulei Balcanice pn azi.
Numai dup definitiva lor desprindere de Dacoromni, graiul lor
ncepnd s se cam deosebeasc, numele Rumn a nceput s se rosteasc
cu un a protetic: Arumn, potrivit unei particulariti caracteristice
din graiul lor de a pronun unele consoane iniiale greu de rostit cu
ajutorul unei vocale.
Acest Arumn, pierzndu-i mai trziu pe u din silaba penultim
neaccentuat, potrivit unei alte reguli din dialectul lor, a ajuns Armn.
*) Acest Rum n se pstreaz i azi n literatura popular:
Iu suntu R um ni'i
Mol, musata mea!

Unde snt Romnii


T u , frumoasa mea!
Lit. Pop. 922/22.

Aceeai form apare i n cntecul lui Fetu-M are, care sa luptat cu Turcii n 1821,
cu prilejul revoluiei greceti:
Fetu-Mare scul muntsif,
Scul muntsif cu Rum iil'i.

Ftu-Mare rscul munii,


Rscul munii cu Romnii (ib. 996/4).

Vezi mai departe despre toate formele lui Rumn n studiul meu Romnii din
Peninsula Balcanic publicat n A nuarul Inst. de Istorie Naional din Cluj (1928),
92 93.

INTRODUCERE

Acesta este singurul nume cu ntrebuinare general la cele mai multe


din tulpinele aromneti. Din aceasta rezult c numele Aromn este
un cuvnt nou format dup modelul formei dacoromne Romn, care,
dup cum se tie, este un cuvnt crturresc. Cu toate acestea, dup
cercetrile mele fcute n Albania, exist i azi tulpini aromneti din
aceast ar care i zic Rumni i Romni, dei, dup cum se tie, i
la ei numele generic este Rmn, fr proteza lui a, n schimb, ns,
cu un r iniial pronunat ceva mai apsat1).
n literatura tiinific romneasc i strin numele Aromnilor
a fost redat n mai multe feluri. n afar de Vlah, pe care nvaii strini
l ddeau tuturor Romnilor, cea mai veche denumire pentru Aromni
vine dela scriitorii neogreci din cursul sec. XVIII. Acetia, plecnd
dela presupunerea c Aromnii, spre deosebire de Dacoromni,
sunt urmaii coloniilor romane din Moesia, i-au numit Misiodaci
( Moioiodaxe) Daci din M oesia2). nsui Daniil Moscopoleanul,
scriitor aromn din Moscopole, i mpodobete numele cu acest titlu:
r0 Motoioda Aavirj). Misiodacul D aniil 3). Un alt scriitor aromn,
Constantin Ucuta, i numete Romano-Vlahi ( Pio/Ltavo-B?A%oi) 4).
n timpurile mai nou sau ntrebuinat tot felul de termeni, nepo
trivii cu numele pe care i-l dau Aromnii. La scriitorii romni numele
cel mai rspndit este Macedoromn. El este cunoscut i la celelalte
popoare balcanice 5). Acest nume sar putea justifica numai ca o form
paralel cu denumirea savant a celorlalte populaiuni romneti: Da
coromni, Meglenoromni i Istroromni, ns nu cuprinde pe toi
Aromnii, ntru ct ei nu se gsesc numai n Macedonia, ci i n alte
inuturi din Peninsula Balcanic 6).
x) T h. C a p i d a n, Freroii, studiu lingvistic asupra Romnilor din Albania, p. 1 16.
2)
. . . the politer denomination of the latter colonies este vorba de Aromni
and of some others of the same people, dispersed in the countries bying between
the North of Greece and the Danube, is Motoioaxeg, by which term seems to be
implied a conviction, that they are the descendants of the Roman colonies, first
settled in Dacia and Moesia by the Emperor Trajan, and some of his successors; a
conjecture in great measure confirmed by the large proporion of Latin words contained in their dialect . ( V i l l i a m M a r t i n - L e a k e , Researches in Greece
(1914), 364.
Acela autor explic acest nume i la p. 81.
) K o p i t a r n Jahrbiicher der Literatur, voi. X X X IV (1826), p. 132, nota, spune:
(1 MoiotSay.eg ist eine von den neugriechischen Scribenten ausstudierte Benennung,
die eben dadurch nichts beweiset .
P e r . P a p a h a g i, Scriitorii Aromni, Bucureti, 1909, p. i i i .
4) E li xoiVTjV xQfjotv to n 1 Poj/tavo-B/.yow spre ntrebuinarea obteasc a Aro
mnilor .
5) Intrun Almanach publicat n 1827 de Demeter P. Tyrol, se spune i da nisu
ni Czinczari iii Makedovlachi, ni Karavlasi Rimskog porekla, est sa vsim ne osnovatelna (i s nu fie nici inarii sau Macedoromnii nici Dacoromnii de origine
roman, [aceasta] este cu totul nefondat), ap. Animadversio in Dissertationem Hallensem . . . aucthore Damasceno Th. Bozsinka (1827), p. 49.
6) Intro lucrare mai nou: Vergleichende Lautlehre der rumnischen Dialekte und
des Gascognisch-Pyrenaeischen de Dr. R i c h a r d H u s s , dedicat lui G. Grober

INTRODUCERE

Dintre scriitorii strini, nvaii germani au ncercat s rede numele


Aromnilor n mai multe feluri: Rumune, Rumunje, Romitne, Aromune *1),
toate nepotrivite cu forma romneasc de baz Aromn, din care, n
limba german, am fi avut numai Arumne . Alii, vroind s evite
aceast nepotriveal, i-au numit Siidrumne2) Romni din su d .
Nici aceast nou denumire nu este mai potrivit, ntruct Aromnii
locuesc n sudul i n nordul Peninsulei Balcanice.
n afar de aceste nume, Aromnii mai au i cteva porecle.
Deosebit de termenul Vlah care se aplic de strini la toi Romnii,
Slavii din sud i, n special, Srbii i numesc Tsintsari, iar Grecii
Kutsovlahi. Dintre aceste dou nume, primul este mai nou i deriv,
probabil, dup cum foarte bine a ncercat pentru ntia dat s-l in
terpreteze lexicograful srb Vuk Stef. Karagic', din particularitatea lor
de graiu de a pronun sunetele ce, ci din limba romn ca tse tsi.
Scriitorul srb a mers i mai departe, explicndu-1 ca un derivat al lui
tsintsi, cum zic Aromnii pentru cinci 3). Eu, personal, nu cred c
vine dela tsintsi, un cuvnt ntrebuinat relativ rar n vorbire, ci;
dup cum am susinut i n alt parte, din repetarea sunetelor tse, tsi
n fraz 4).
se face confuzie ntre macedoromn i aromn, crezndu-se c sunt dou dialecte:
makedor. boatse, ebenso arom. , p. 28. Mai departe rum., macedor. peste,
peSte, arom. pescu , p. 67.
1)
J o h a n n T h u n m a n n , ncearc s traducnumele Aromnilor prin Rumunje
oder Rumanje ( Untersuchungen iiber die Geschichte der ostlichen europischen Volker.
Erster Teii, Leipzig, 1774, P- 3 4 4 - Miklosich, n Rumurtische Untersuchungen, Wien,
1881 i numete Macedo-Rumune , iar Weigand Aromune , pe care a ncercat
s-l generalizeze. Vezi studiul lui T h e o d o r G a r t n e r , Ueber den Volksnamen
der Rumnen (Sonderabdruck aus den Bukoviner Nachrichten), Czernowitz, 1893.
Despre Aromn i Rumn vezi i D i e f e n b a c h , Volkerkunde Osteuropas, I,
227; A l e x i c i n Conv. Lit. , X X X V II, p. 37; J. G. von H a h n , Alb. Studien,
p. 125, l transcrie Afjjievy, aducndu -1 n legtur cu numele Albanezilor Arbeni
sau Arberi. Vezi i P e r . P a p a h a g i , Ser. A r., 315.
2) G u s t a v M e y e r n Indogerm. Forsch., V I i mai ales n Albanesische S tu
dien, IV, n care se reproduce Protopiria lui Cavallioti. Dintre Romni au ncercat
s introduc acest termen N i c . D e n s u i a n u i F r d e r i c D a m e , Les
Roumains du sud (Macdoine, Epir, Thessalie, Albanie), 1877 i V i c t o r L a z a r ,
Die Siidrumnen der Tiirkei und der angrenzenden Lnder, Bukarest, 1910.
3) Lexicon serbico-germanico-latinum. Vindobonae, 1818 i 1852, ap. M . E. P i c o t,
Les Roumains de la Macedoine. Paris, 1875, p. 11, nota; Vezi i M i k l o s i c h ,
Wanderungen, p. 4.
4) Dar originea srbeasc a acestei denumiri a fost recunoscut i de alii, naintea
lui Karagic', explicnd-o din repetarea frazei tsi fa tsi (ce faci): Macedo-Valachi
calumniosam nomenclationem C zinczar non ab aliis, quam Rascianis haereditarunt,
in Macedonia enim viventibus Valachis nomen hoc plane ignotum est, ita ut huc
venientes, obstupeant suos hujates fratres, hoc vocabulo appellari. Videtur autem
originem suam inde apud Rascianos sumpsisse, quod Aureliani Valachi crassam
pronuntiationem slavicam non adoptantes, voces latinas pure, secundum naturam
latini sermonis, eloquantur, e. g. ci faci, unde Rasciani subtilem hanc loquendi
rationem (utpote suae linguae non correspondentem) saepius audiendo, eosdem
Czinczaros i. e. multoties literam c. in sermone proferentes, appellarunt. Neque
hodiedum in ore aliorum populorum vox haec auditur, multo minus ut elusorie

INTRODUCERE

Denumiri de populaiuni dup anumite particulariti pregnante


de graiu se ntlnesc i la alte popoare. La Iugoslavi, avem a nu
miii Srbi Cakavci (sg. Cakavac) care se deosebesc de fraii lor
Stokavci (sg. Stokavac), pentruc, n afar de alte deosebiri de graiu
mai mrunte, pronumele interogativ l pronun ca, spre deosebire
de ceilali, care l rostesc sto 1). Cu originea acestui nume sau ocupat
mai muli scriitori, dintre care Petru Maior a ncercat s descopere n
el urmele unei origini mai vechi i mai nobile 2). Scriitorul aromn
Gheorghe Constantin Roja, cu toat mndria lui de Aromn, l consider
ca nume de batjocur dat de Srbi ano mvg 2eQ(3ovg3).
Al doilea nume, Kutsovlah, este mai vechiu i originea lui greceasc
este clar: nsemneaz Romn chiop. n trun document relevat de
Uspenski privitor la pstorii aromni din Sfntul Munte, despre care
am vorbit n Romnii Nomazi 58, se spune c a numiii Vlahi KovzCo^Xayui nu sunt dect oravQocpoQoi din Italia, prin urmare aceiai
cu Cruciaii. Autorul manuscrisului a fcut confuzie ntre primul ele
ment al poreclei: Kovxo i cuvntul arom. crutse cruce, cci mai
departe lmurete c xgovzae yaq tco.q avxolg o axavoog (crutse la
acetia nsemneaz cruce). Se vede c el cunote ceva din graiul
Aromnilor, cci numai a se explic legtura greit a lui KovrofiXaxog
cu grecescul azavQotpoQog 4).
Prin Greci, forma Kutsovlah a ajuns s fie cunoscut i de ctre isto
riografii romni: Miron Costin, Constantin Cantacuzen Stolnicul, Dimitrie Cantemir, Gh. incai. 5) Dintre acetia, Cantemir, ocolind adevrata
ei origine, a ncercat so explice ca o form refcut din Kovbofilayos;
Romn scurt 6). Dintre scriitorii apuseni, William Martin-Leake
o menioneaz ca un termen ntrebuinat de Greci, n opoziie cu Mavrovlahii dat Romnilor din Dacia 7).
profer retur. (Animadversio in Dissertationem H allensent. . . authore Damasceno Th.
Bozsinka (1837), p. 39).
Despre numele Tsintsar vezi i G h e o r g h e M o n t a n , Kurzgefasste Geschichte
der walachischen N azion in Dacien und Macedonien. Pesth (1819) p. 16 urm.
*) A. L e s k i e n, Grammatik der serbokroatischen Sprache, I, Teii. Heidelberg,
1914, p. X X V .
3) Istoria pentru nceputul Romnilor, p. 264. Vezi i studiul meu P e t r u M a i o r
i Aromnii, publicat n Jun. Lit. , X II (1923), p. 63.
s) G e o r g C o n s t a n t i n R o z a , Untersuchungen uber die Romanier oder
sogenannten Wlachen welche jenseits der Donau wohnen. Pesth, 1808, pp. 36, 38, 42.
El combate teoriile tuturor acelora care vor s-l derive din sincerus , sensaro ,
Sinzarew (fiu de rege), etc. sfrind: Die Nation fuhr immer fort, sich in der
Muttersprache Romanj, Ramanj zu nennen, welche nur in den Buchstaben
etwas vernderte Benennung sie auch heut zu Tage behaltet .
4) W. T o m a s c h e k , Zur Kunde der Hmus-Halbinsel. Wien, 1882, 41:
r) ntrun rva din 24 Ianuarie 1804, pe care incai l scria prietenului su Engel,
se spune: <1 Meum quippe est Annales universae Nationis Valachicae, proinde etiam
K uzzo-Valachorum quos Csentsaros vocant conscribere. (Arhiva Romneasc,
anul I, p. 3).
6) Hronicul, 414
7) Op. cit., 364.

INTRODUCERE

Dar Aromnii din Peninsula Balcanic, avnd ocupaiunea de cpe


tenie pstoritul, unele dintre popoarele balcanice i-au numit n limba
lor pstori. Astfel, o parte din Turci i numesc Cioban 1). Aceeai denu
mire le-o dau Albanezii Romnilor din inutul Muzachia, dei la acetia
termenul cu ntrebuinare general este Via din Vlah, iar denumirea
mai veche se pstreaz nc sub forma Remer din lat. ROMANUS.
n ce privete acum ntinderea Aromnilor, ncepnd cu veacul X,
ei apar n Peninsula Balcanic cu o difuziune extraordinar2). Kedrenos, cel dintiu cronicar bizantin care pomenete despre ei, cu
prilejul uciderii lui David (976), fratele mpratului bulgar Samuel,
i ntlnete n Macedonia ntre Castoria i Preaspa3). Ana Comnena
din sec. XI, vorbind despre ei ca despre nite pstori cltori, spune
c se afl rspndii n inuturile din Moesia i Tracia i c p
rintele ei, mpratul Alexios, i recrut oastea din Valahii acestor inu
turi 4). n sec. X III numrul lor n Tracia ajunsese att de mare, nct
un alt istoriograf, Pachimeres, ne relateaz c aezrile lor se ntindeau
dela Byza pn aproape de Constantinopole i c mpratul Andronic
Paleologul, de team ca nu cumva ei, unii cu Cumanii, s se ndrepte
h The Turks and Albanians caii the Vlakhi of Greece Tzuban (Pastores) , (W.
M a r t i n - L e a k e , ib.). Cf. i G . M e y e r, Alb. Wb.
3)
Despre istoricul Aromnilor n veacurile de mijloc vezi J o h a n n T h u n m a n n , Untersuchungen liber die Geschichte der ostl. europ. Volker, Leipzig, 1774,
pp. 323 366; G e o r g C o n s t a n t i n R o a , Untersuchungen liber die Romanier
oder sogenannten Wlachen welche jenseits der Domau toohnen, Pesth, 1808; succinta
i excelenta expunere a lui W i l l i a m M a r t i n - L e a k e , Researches in Greece,
London, 1814, pp. 363 374 (cu trad. n limba germ. publicat n Jahrbiicher der
Litertur, X X X IV , 1826, pp. 132 146); G h e o r g h e M o n t a n , Kurzgefasste
Geschichte der walachischen N azion in Dacien und Macedonien, Pesth, 1819. Este
o mic expunere a istoriei Romnilor n care se ocup i cu originea numelor
C utsovlahi Tsintsar (p. 16 21). La sfrit, n 6 pagini se d lista acelora care au
contribuit la cheltuelile pentru tipritul crii. Aceast list cuprinde numele
tuturor Aromnilor i Grecilor romnizai din Pesta i Buda, ntre care gsim i
pe acela al lui Zaharia Carcalechi (Dr. A n d r e i V e r e s s , Bibliografia romnoungar. Voi. II Romnii n literatura ungar i Ungurii n literatura romn
(1781 1838); Bucureti, 1931, p. 225), F. C. H. L . P o u q u e v i 11 e, Voyage
dans la Grece, Tome Il-e, Paris, 1829, capitolul X X X IX , pp. 147 182; M . de
K o g a l n i t s c h a n , Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des Valaques
transdanubiens, Tome I, Berlin, 1837; I o a n A r g i n t e a n u , Istoria Romnilor
Macedoneni, Bucureti, 1904; I o a n C a r & g i a n i , S tu d ii istorice asupra Rom
nilor din Peninsula Balcanic (Revista pentru Istorie, Arheologie i Filologie),
1891; G e o r g e M u r n u , Istoria Romnilor din Pind, Vlahia-Mare, Bucureti,
1913; N. I o r g a , Geschichte des rumnischen Volkes, voi I, Gotha, 1905, pp.
86 n o ; A. J. W a c e and M. S. T h o m p s o n , The Nomads o f the Balkans,
an account of life and customs among the Vlachs of northern Pindus, London, 1914.
(Lucrare privitoare mai ales la istoricul comunei Samarina. Vezi i ntinsa recensie
a lui N. I o r g a la aceast lucrare, publicat n Bulletin de lInstitut pour l etude de
fE urope sud-orientale, II, din 6 Iunie 1915); N. I o r g a , Istoria Romnilor din
Peninsula Balcanic (Albania, Macedonia, Epir, Tesalia, etc.), Bucureti, 1919.
s) K e d r e n o s , ed. Bonn, II, 435.
*) A n a C o m n e n a , ed. Bonn, I, 245.

INTRODUCERE

cu gnduri rele asupra Bizanului, n anul 1250, n mijlocul unei ierni


cumplite, trimise din ei un corp de armat n Asia, unde cei mai muli
pierir de frig i din cauza climei1). Tot n acela veac, Niketas Acominatos Honiatul ne d informaiuni despre locuinele lor din munii
Balcani i Rodope, ajungnd la sud pn n Sear (Seres) i rul Axios,
Vardarul de azi, n apropierea cruia aveau i un orel Prosacus, pe
care mpratul bizantin Alexios Comnen nu li-1 putea lu 2).
Toate acestea n ce privete rspndirea lor la rsritul, nordul i
centrul Peninsulei Balcanice.
n sud, ei ajungeau pn n inima Eladei: Scriitoarea Ana Comnena
ne vorbete despre un ora al Vlahilor n Tesalia, ntre Kissavon i
Tricala, prin care a trecut tatl ei ntro expediie n contra Normanilor
sub Boemund. Un alt scriitor, Kekaumenos, ne d relaiuni am
nunite despre o micare revoluionar a Vlahilor din Tesalia, d in i066,
pus la cale de efii populaiunilor romneti Verivoi (Begifioov rov
BX%ov) i Slavota, sub conducerea protospatarului Niculi3). n veacul
urmtor, rabinul Beniamin din Tudela mort n 1173, vizitnd Tesalia,
ne relateaz amnunte despre locuinele lor n muni ca i despre age
rimea i vitejia lor 4), iar Niketas Acominatos Honiatul ne vorbete despre
o Vlahie Mare care cuprindea Tesalia, n opoziie cu alte dou Vlahii
amintite de Frantzes, anume, una Vlahia Mic n Acarnania i Etolia,
altaVlahia de Sus n Epir 5). Existena acestor Vlahii este atestat i
de cronicarii apuseni Geoffroy de Villehardouin, Henri de Valenciennes,
Robert de Clary ca i de toi istoriografii cari sau ocupat cu micarea
revoluionar a Vlahilor din Hemus (1196). Pentru mulimea Vlahilor
din Epir n aceast epoc este interesant i documentul publicat n urm,
de George M urnu 6). Trziu de tot, cronicarul Sultanilor din sec. XV
Chalcocondilas, pomenind despre Vlahi, adaug c ei sunt rspndii
din Dacia pn n Pind, i c desprirea lor de fraii lor din Dacia nu
pare a fi prea veche, innd seam de asemnarea lim bii7).
1) P a c h y m e r e s , ed. Bonn, II, 106: A suburbiis Constantinopoleos usque
ad Bizyam et ultra pertinentes per quae loca iam multiplicai supra modum .
2) N i c h e t a s A c o m i n a t o s H o n i a t u l , traducere de Gheorghe Murnu
n Analele Academiei Romne, Memoriile Sec. Ist., seria 2, tomul X X V III, pp.
377, 380, 411, etc.
3) G h e o r g h e M u r n u , Istoria Romnilor din Pind. Vlahia-Mare (980 1259),
p. 33 urm., cf. i 87.
4) B e n i a m i n d i n T u d e l a spune: A ici este nceputul Vlahiei, ai crei
locuitori ocup munii, iar ei nii poart numele de Vlahi. Asemenea cprioarelor de
iu i la fug, ei se coboar n ara Grecilor ca s despoae i s prade. N im eni nu-i poate
atac prin rsboiu, nici un mprat nu-i poate supune. Datinele cretineti nu le pzesc
i-i dau nume jidoveti, din care pricin unii spun c sunt neam evreesc i c pe Evreii
i chiam fr a i ai lor i pe acetia numai i atac, dar nu-i despoaie i nu-i ucid ca bun
oar pe Greci i c n sfrit vieuesc f r de legi , ap. G. Murnu, o. c., p. 133 134.
6) F r a n t z e s , ed. Bonn, p. 414. Vezi i celelalte citate din scriitorii bizantini
despre aceste Vlahii n Romnische Studien de R. R 6 s 1 e r, Leipzig, 1871, p. 105.
*) Romni medievali n Epir ( Revista Aromneasc , I, 5).
5) C h a l c o c o n d i l a s , ed. Bonn, pp. 335, 19.

INTRODUCERE

Acestea au fost locuinele Romnilor din Peninsula Balcanic n


veacul de mijloc, ncepnd cu prima meniune a lui Kedrenos din
sec. X, i isprvind cu afirmaia lui Chalcocondilas din sec. XV : A c a r nania, Etolia, Tesalia, Epirul, Ma c e d o n i a, T r a
c i a, munii R o d o p e i B a l c a n i .
nainte de a trece la inuturile de astzi ocupate de Aromni, voi
ncerc s lmuresc dac prin Vlahii menionai de scriitorii bizantini
trebuie s nelegem numai pe Aromni sau i pe Meglenoromni. O speci
al amintire istoric despre Meglenoromni nu avem. Din studiul limbii
tim atta numai c, pentru vremurile de care ne ocupm, ei, dei,
poate, n graiu prezentau unele deosebiri fa de Aromni, ns, ca populaiune, erau nc Aromni. ncepnd din sec.X, cnd Aromnii apar n istorie,
pn n sec. X III, cnd se pomenesc primele lor alctuiri politice n
Tesalia i Epir, nu poate fi vorba despre Meglenoromni ca despre o populaiune aparte desprit de Aromni. Pe atunci ei erau nc mai mult
Aromni; fiind ns la miaznoapte, ei erau cei mai apropiai
de Dacoromni. ntreruperea contactului dintre Romnii din stnga
i din dreapta Dunrii sa fcut n mare parte prin strbunii
Meglenoromnilor. Urmele din graiul lor, care le apropie limba de
dialectul dacoromn, dar care lipsesc n dialectul aromn, vorbesc ndeajuns
pentru un contact mai ndelungat ntre Meglenoromni i Dacoromni.
n ce privete pe ceilali Vlahi din nordul Peninsulei Balcanice din care
au ieit Istroromnii, nici pe acetia nu-i putem despri prea mult de Aro
mni, de vreme ce, a cum rezult din studiul limbii, i ei fceau parte din
romnismul sud-dunrean1). Presupun c, n relaiile istoriografilor
') O. D e n s u s i a n u nu admite c Istromnii sar fi format acolo unde
i gsim azi: Un premier fait que nous devons mettre en vidence, cest que
l istro-roumain na pu se dvelopper a l origine l ou nous le trouvons
aujourdhui (Histoire de la langue roumaine, I, p. 337). La fel i I. P o p o v i c i
(Dialectele romne din Istria, I, Halle a. d. S., 1914, p. 122 urm.). Amndoi cred
c ei sau cobort din nordul Dunrii, anume din prile Banatului i din ara Moilor.
A l . P h i l i p p i d e admite o convieuire a Istroromnilor cu Dacoromnii, ns
pentru sec. V II i ceva dup acest veac, atunci cnd chiar strmoii Aromnilor
aveau contact cu Dacoromnii: Este foarte posibil spune Philippide ca comu
nitatea de via a Istroromnilor cu o parte din Dacoromni s fi continuat un timp
oarecare l dup secolul V II, mcar c nu putem ti ct va fi durat acel spaiu
de timp (Originea Romnilor, II, 321). A l . R o s e t t i crede n originea nor
dic a Istroromnilor ca i O. Densusianu i I. Popovici (vezi acum Asupra repar
tizrii dialectale a Istroromnilor n Grai i Suflet, V , pp. 1 9). Eu socotesc c pri
mele rdcini ale Istroromnilor trebuie cutate n sudul Dunrii: Strmoii Istro
romnilor, ocupnd partea apusean din nordul peninsulei, au continuat s stea n
contact cu Dacoromnii dup desprirea Aromnilor ns numai pn la venirea
Ungurilor, ntocmai dup cum Meglenoromnii au stat o bucat de vreme n contact
cu Dacoromnii, dup definitiva coborre a Aromnilor n sudul peninsulei. Aceasta
este i prerea lui S e x t i l P u c a r i u care a ncercat s adnceasc mai bine
chestiunea att din punct de vedere istoric (pentru care vezi S i l v i u D r a g o m i r, Originea Coloniilor romne din Istria, 1924 i V lahii i Morlacii, 1924,
pp. 112 116), ct i lingvistic: Nu avem nici un indiciu serios, de ordin istoric
sau lingvistic, spune Pucariu care s ne ndrepteasc a crede c Romnii

IO

INTRODUCERE

bizantini despre mulimea Vlahilor din Peninsula Balcanic, trebuie s se


neleag o bun parte i dintre strbunii Istroromnilor. De altfel, pentru
vremurile de care ne ocupm, ei nc nu erau Istroromni, ci Vlahi balcanici
cu oarecare legturi cu strbunii Romnilor din care au ieit Aromnii i
Meglenoromnii. Numai mai trziu, n urma evenimentelor care au urmat
dup invazia Turcilor n Balcani, unii din ei sau cobort prin Albania n
sudul Peninsulei Balcanice i sau amestecat cu ei. Presupun c anumite
particulariti din graiul Aromnilor din Albania denot oarecare
amestec cu Istroromnii. Acest amestec sar fi putut face i la miaz
noapte, aproape de inuturile ocupate de Istroromni, mai ales c
Aromnii, att ca pstori nomazi ct i ca chervanagii, ajungeau pn
n prile nordice ale Dalmaiei. Termenul celnic cu nelesul arom
nesc, care lipsete n limbile slave, se ntlnete nc din 1214 n orele
dalmaine: pastores seu celnicos ]j.
Astzi, innd seam de noua configuraie politic a Peninsulei
Balcanice, Aromnii se gsesc rspndii, cei mai muli n Grecia, Alba
nia i Jugoslavia i, mai puini, n Bulgaria.
n G r e c i a , Aromnii sau meninut tot a de numeroi n ae
zrile lor strvechi din Tesalia i Epir. Cei din Acarnania i Etolia aproape
au disprut. Mai n spre rsrit, un grup de Aromni se pstreaz pe
muntele Olimp, cu prelungiri dealungul mrii pn la Caterina. Mai
n spre nord, ei se afl aezai aproape de marele ora Salonic, cu cen
trele Veria i Vodena, iar, n spre apus, n Nevesca, Vlahoclisura, Hrupite. n aceast parte a Macedoniei greceti nu exist aezare ome
neasc n care s nu se afle i familii aromneti. Tot n Grecia, la rsrit
de Salonic, ei se gsesc n Cavala, Sear, Drama i Xanti, cu ramificaii
n spre miaznoapte dealungul rurilor Struma i Mesta.
n A l b a n i a , aezri aromneti n numr mai mare avem n
Muzachia, cmpia care se ntinde dealungul coastei mrii, n dreapta*I
Apuseni ar fi venit din alte pri n regiunile unde ni-i atest ntiele documente.
tim pozitiv c n aceste inuturi exist odinioar o puternic populaie roman. Dac,
dup un hiatus de cteva veacuri, reapare n istorie, pe aceleai locuri, un neam care
vorbi o limb romanic, este firesc ca pn la proba contrarie s presu
punem c aceast populaie continu pe cea veche. (Stu d ii Istroromne, II, pp.
352 353)- Vezi i A l . P r o c o p o v i c i n Revista Filologic, II, pp. 175 207,
ca i P. S k o k n Neure Forschungen iiber romanisch-slavische Beziehungen .
publicat n Slavische Rundschau (Sonderabdruck), 417.
Pentru originea sudic a Istroromnilor snt i istoricii:
N . I o r g a, ntro recensie fcut asupra studiului meu Romnismul bal
canic (extras din Revista Filologic din Cernui, I, 1927), crede n originea sudic
a Istroromnilor i Meglenoromnilor, spunnd: II conteste, et avec raison, que
Ies Roumains dIstrie et de la rgion de Mglen soient venus du Nord du Danube.
II signale l identit entre le nom du vlaque Ukota dans la Serbie medievale et
celui de l crivain macedonien Ucuta du X V III-e sicle. Pour Ies Roumains
dIstrie, il insiste sur le manque delements emprunt^s au magyar, ce qui prouve
quils ne venaient pas des rgions du Nord de Danube: tout le caractere historique
de leur etablissement corrobore cette opinion (Revue Historique, V, (1928), p. 182).
*) Vezi lucrarea mea Elementul slav n dialectul aromn, p. 16.

INTRODUCERE

11

i n stnga rului Semeni; n Ciameria, inut situat n faa insulii Corfu;


n regiunile din Coritsa i Premeti, precum i un numr destul de mare
n oraele Berat, Tirana, Durazzo, Elbasan, Cavaia i alte.
n J u g o s l a v i a , avem mai ntiu massa compact de Aromni
aezai n Macedonia cu centrul principal Bitolia, n apropierea cruia
se afl localitile pur aromneti: Magarova, Nijopole, Trnova, Mulovite, Gopei, Cruova i alte. De aci n spre miaznoapte, nu exist
ora n care s nu se gseasc un numr nsemnat de Aromni.
n B u l g a r i a , grupuri compacte de Aromni, cum am vzut c
se gsesc n celelalte state balcanice, lipsesc. n schimb, n partea apu
sean, ncepnd cu Sofia, nu exist o localitate mai mare n care s nu
se gseasc familii aromneti. Weigand, care a cercetat pe aceti Ro
mni, spune: n vreme ce n Bulgaria de vest, mai ales n ara opilor,
nu exist comun mai mare, n care s nu se gseasc Aromni, n Bul
garia de rsrit ei lipsesc 1). n aceast parte a Bulgariei, la miaz
noapte, ei ajung de se unesc cu aezrile Romnilor venii din stnga
Dunrii.
ncercnd acum s facem o comparaie ntre vechile aezri ale Aro
mnilor, aa cum rezult din atestrile istoriografilor bizantini, i ae
zrile actuale, vom vede c cei din Balcani i Rodope, cari formau oare
cum belciugul de unire ntre romnismul din sudul Dunrii i cel din
nord, dup aceea acei din Tracia oriental, nu mai exist. Pentru Vlahii
din Balcani, am putea presupune c, printre ei, vor fi fost i Romni din
nordul Dunrii. Vechea toponomastic romneasc din aceste regiuni
conine nume ca Cercelat2) i altele, care, dup form, in de graiul daco
romn. n ce privete pe Aromnii din Tracia, acetia, parte vor fi naintat
n spre sud, din cauza invaziei turceti, parte vor fi disprut, nainte de
aceast invazie, fiind exterminai chiar de ctre mpraii bizantini, n
felul cum am vzut c a procedat Andronic Paleologul, atunci cnd ei
au ajuns cu aezrile pn n preajma Constantinopolului.
2. Tulpinile Aromnilor
Romnii din sudul Peninsulei Balcanice, orict de rspndii apar cu
aezrile lor, formeaz o populaiune unitar, mbrcai n acela costum
tipic al lor i vorbind aceea limb romneasc, cu nensemnate variaiuni
regionale. Vorbind dar despre tulpinile romneti, trebuie s se ne
leag simple grupri de Aromni care, ocupnd regiuni deosebite, cu
timpul, din cauza mprejurrilor deosebite prin care au trecut, au nceput
s se deosebeasc ntructva unele de altele.
1)

Weigand,

Rumnen und Aromunen in Bulgarien, publicat n Jahresb. ,

XIII, so.
a) W e i g a n d ,

ib., 40 urm.

INTRODUCERE

12

Dintre acestea avem:


A r o m n i i d i n E p i r i T e s a l i a . Acetia reprezint
tulpina cea mai numeroas, care, nc pn azi, sa putut pstr n
masse compacte. Ei ocup muntele Pind. Direciunea Pindului merge
dela miaznoapte spre miazzi, ajungnd pn n Grecia. Poriunea
locuit de aceast tulpin ncepe din muntele Gramos, tot o prelungire
a Pindului, ns cu direcia spre rsrit, ajungnd n sud pn n munii
de miaznoapte ai Tesaliei. Pe aceast poriune, de unde i iau natere,
la miaznoapte rul B e a s a (gr. Voiusa), iar mai n spre miazzi rurile
Arta, Aspropotam i Salamvria cu toi afluenii lor, povrniurile pr
pstioase al munilor ca i vile ncnttoare ale rurilor gem sub po
vara aezrilor aromneti din aceast tulpin.
Aceste aezri se nir dela nord spre sud: pe muntele Smolica se
afl marea comun S a m a r i n a; dup aceea F u r c a , B r e a z a ,
A r m a t a , P a l i o s e l i . Mai n spre miazzi vin aezrile de pe
munii Vaselia, Cul6, Ou i Mavrovuni cu comunele: A v d e l a ,
Per i vol i , T u r i a ( Kr anj a) , S mi x i , L b n i a , A m e r u ,
P a l t i n . a. Cobornd i mai spre sud, ntre cursul superior al rurilor
Aspropotam i Salamvria, dm mai ntiu de marea comun A m i n c i u
(Meova), dup aceea de aezrile de pe cursul rului Arta: C h i a r e,
n faa lui Aminciu, V u t u n o s i ,
S i r a c u ; n fine i mai
n spre sud avem aezrile de pe rul Aspropotam: C o t u r i,
Mi l i a, D r a g o v i t i , V i l i c a n i , C a l i c h i , C a r d i c h i ,
P e r t u l i . a.
n Tesalia Aromnii din aceast tulpin sunt grupai n satele din
apropierea oraului T r c o 1 (Tricala). n inutul acesta Aromnii
se ntind, la rsrit, pn la oraele L a r i s a , T r n o v a i L s u n (gr. Elasona), ocupate n bun parte de ei.
Din Epir i Tesalia Aromnii sau cobort n Acamania i Etolia,
unii din ei naintnd cu turmele pn pe colinele ce se las n faa gol
fului Lepante, iar alii n Atica.
Aezri ale acelorai Romni se afl i n muntele Olimp, despre care
va fi vorba mai jos. Dup aceea, la miaznoapte, n regiunea Salonicului
i, la rsrit, pn n oraele Cavala, Sear i Xanti.
Viaa lor petrecut aproape vecinie n muni, ca unii cari, la origine,
sau ocupat mai mult cu pstoritul, i-a fcut s se simt mai liberi;
deaceea ei sunt mai hotri i gata la orice aciune rzboinic. n rzboiul
pentru neatrnarea Eladei, muli din ei au vrsat sngele, ajungnd
eroi legendari ai Greciei.
Din vremuri imemoriale, aceti Romni sau bucurat de libertate
deplin n administraie, avnd o organizaie social proprie a lor, pe
care le-au respectat-o i Turcii, la venirea lor n Europa. n veacu
de mijloc, ei erau att de stpni pe poziiunile lor n muni,
nct rabinul Beniamin din Tudela din sec. X II afirm c ni
meni nu-i poate atac prin rzboia,; niciun mprat nu-i poate

INTRODUCERE

13

supune *), iar cronicarul bizantin din sec. XIV Ioan Cantacuzen i
numete fjaoilevioi, adic fr stpn *2). De aceea i Turcii, dup
ocuparea Epirului i a Tesaliei, gsind pe Aromni cu via autonom, nu
i-au supus, ci le-au respectat privilegiile avute dela stpnitorii lor
cretini: Ei n aufost supui spune N. Iorga cci nu er acesta obiceiul
n Statele Sultanului, la acelai regim, cu alte popoare cucerite. Respectul
vechilor liberti, al privilegiilor acordate de suveranii cretini, er una
din normele principale ale sistemului turcesc 3). Scriitorul francez
Pouqueville, care i-a cunoscut bine cu un veac nainte, pomenete
despre anumite privilegii sub Turci, pn la apariia satrapului
Ali-Paa 4).
Grecii numesc pe aceti Romni Caraguni (Garaguni), dup culoarea
neagr a portului (kara negru i guna), iar pe cei din Acarnania i
Etolia Pistichi5). Amndou numele sunt necunoscute de Aromni.
O parte dintre Pistichi ar fi trecut, dup relatrile lui Teodor T. Burada 6), n Asia.
*) V e z ip .8 , nota 4 din aceast lucrare; I o n A r g i n t e a n u , o. c., p. 190;
M u r n u, o. c., p. 67.
2) I o a n C a n t a c u z e n , ed. Bonn, I, 474.
3) N. I o r g a , Istoria Romnilor din Peninsula Balcanic (1919), p. 43. Despre
administraia autonom a Romnilor din Pind vezi i studiul lui. A. B a 1 d a c i,
Romnii din Albania, n Noua Rev. Rom. , X III, p. 253.
4) Ces peuplades, demeurees en place depuis Michel Palologue, restrent
independantes longtemps merne apres la conqute de PEpire par Ies Mahomtans.
Fortes de leur liberte, et des positions redoutables oh elles dtaient embusqudes, mais
prevoyant que tot ou tard elles devaient succomber sous Ies coups dun gouvernement
ennemi des chretiens, elles eurent la sagesse de rechercher, en se soumettant au
Grand-Seigneur, une capitulation qui rendit longtemps leur condition meilleure
que celle des autres Rai'as. Par suite de leur bonheur, Ies Valaques se trouvrent
places sous la protection des sultanes Valids ou mres, au tresor desquelles ils versaient une legere redevance annuelle qui tait plutt un hommage de vasselage quun
tribut de servitude. A ce prix, ils furent exempts des melanges des Turcs; et comme
pays detat, restes chargs de rdpartir Ies impts, ils ne connurent ni exacteurs, ni
agents de lautorite. Gouverns dans leurs bourgs et villages par un conseil de sagesse
compose de vieillards, ils vivaient sous des lois aussi simples que Ies moeurs patriarchales dont elles taient l expression. Libres dans leur culte, libres dans leur familie
ils avaient traverse Ies orages de la rvolution qui agitferent tant de fois lEpire, jusqu
Pavnement fatal dAli pacha au gouvernement de cette province . ( Voyage dans
la Grece , II, 159). Vezi i 217.
5) P o u q u e v i 11 e, o. c., 208; H e u z e y, Le mont Olympe et l Acarnanie,
269; W e i g a n d, o. e., I, 275 276.
6) Arhiva (din Iai), anul IV, (1893), nr. 1 i 2, pp. 53 84. Studiul lui T e od o r
B u r a d a este intitulat: O cltorie la Romnii din B itinia. Dup cercetrile
autorului la faa locului, Romnii din Asia-Mic se afl aezai ntre Brussa i or
elul Muhalici n urmtoarele sate: B a s k o i (sau Vurllati), E k i s g e (sau Ainati),
H u r u d a (sau Karagova), C e a t a 1 g y (sau Constantini), K a r a c o g a (sau
Idia), C a m a r t a t i (sau Aghia Kiriaki), S u b a S a g h y l i S u b a (sau Piladaci), nfine S e r i a n i K i r m i k o r , toate cu o populaiune aproape de S
locuitori, vorbind grecete. Autorul d i unele cuvinte din graiul lor, pe care le
consider romneti: alunaris luna Iulie; tsapi sap, campos cmp, magulo
mgur , buclitsa vas de lemn , valtos balt , alisiva leie , babo bab ,
punga laio etc. (pp. 81 82). Toate aceste cuvinte care se gsesc i n grecete, iar
G.

14

INTRODUCERE

ntruct Aromnii din aceast tulpin tresc n nemijlocit apropiere


cu Grecii, cu timpul, muli din ei au fost grecizai. Astfel, o bun parte
din inutul Zagor care, la nceput, a fost locuit numai de Aromni, a
fost desnaionalizat. Astzi ei se mai pstreaz numai n comunele:
L a i t a (Laca), B i a s , L e n i a , P a l i o h o r i , D o b r i novo, M a c r i n i , F l a m b u r a r i , Cer n e i , D r s t i n i c ,
L e i , G r e b e n i i , D r a g a r i i D o l i a n i .
Un alt inut locuit alt dat de Aromni, grecizai cu mult naintea
celor din Zagor, este cel ocupat de Cupciari1).
Tot ca Aromnii grecizai din aceast tulpin trebuie socotii pstorii
greci cu via nomad, Srcacianii. Acetia, originari din comuna
romneasc S i r a c u, de unde i trag i numele, ntocmai ca i Cupciarii, i-au pstrat locuinele lor cu colibe rotunde ca la Freroi,
ocupaia cu pstoritul sub forma nomand, i portul cu organizaia lor
n celnicate. Numai limba le este greceasc, dar i aceasta mpestriat
cu cuvinte romneti, motenite de pe vremea cnd erau Aromni 2).
Ct de intens a fost grecizarea elementului romnesc din aceast
tulpin, se poate vedea i dintrun alt fenomen. n Epir se ntlnesc
i azi localiti lipsite de elementul romnesc, n care limba secret a
meseriailor greci se alctuete numai din cuvinte aromneti. Ele re
prezint resturi din graiul Aromnilor desnaionalizai n massa
greac3). Aa se explic i dispariia elementului romnesc, care,*il
cele mai multe snt de origine greac, vorbesc puin despre originea romneasc
a Pistichilor. Cei mai muli dintre btrni cred c au trecut din Epir n Asia cu
mai multe veacuri nainte. n calitate de cretini, ei au fost numii Pisticoi Tiiaziy.oQ
(credincios) sinonim cu cioban . Brnza pe care o vnd n oraele din apropierea
lor se cheam, pe turcete, Vlah-penir brnz romneasc .
*) W e i g a n d . o . t 277: Unter Kopatsar (Kuptsar) versteht manAromunen,die
Sitten und Tracht beibehalten,aber die Sprache mit dergriechischenvertauschthaben.
a) Acum n urm, C a r s t e n H o e g , n lucrarea publicat n dou volume:
Les Saracatsans, une tribu nomade grecque, I, Etude linguistique prcdde dune notice
ethnographique. II. Textes, ncearc s dovedeasc originea lor veche greceasc. n
studiul meu Srccianii, publicat n Dacoromania , IV, pp. 923 959, am artat
ct de greit a fost metoda ntrebuinat de autor, cnd, pentru dovedirea originii
unei populaiuni pastorale cu via nomad, a avut n vedere numai pe Grecii vechi,
care, de altfel, chiar dup mrturia lui H o e g, nau cunoscut viaa nomad ( Mais
il faut avouer que, si je ne m abuse, nous ne trouvons dans la litterature classique aucun
passage oii expressement, il soit question de nomades en Grfece , p. 87), trecnd
peste popoarele balcanice, cum sunt Aromnii i Albanezii, care, n parte, nc pn
azi duc aceast via. Originea greceasc a Srccianilor a fost susinut, pe nedrept,
i de P. S k o k (Glasnih skopskog naucnog drustva, kniga III, pp. 156 179). Dac
vieaa lor de pstori nomazi cu organizaie n celnicate se identific cu aceeai
viea a pstorilor aromni, dac portul i locuina sunt aromneti, dac chiar limba
le este plin de cuvinte aromneti, nu neleg de ce alte dovezi mai este nevoie
pentru dovedirea originii lor aromneti. Aci mai adaug c i unele din cntecele
lor publicate de Hoeg, se gsesc reproduse, nc din anul 1900, n D in literatura
popor, a Aromnilor de P e r . P a p a h a g i (cf. p. 850). Despre originea rom
neasc a Srccianilor, vezi i T a c h e P a p a h a g i n Grai i Su flet, III, p. 259.
a) Un studiu asupra acestui graiu secret, cunoscut sub numele Bucureica a fost
fcut de profesorul grec din Ianina H r i s t o S u l i , T M jto vxo vg d iixa rii'

INTRODUCERE

15

n veacurile de mijloc, forma populaiunea de baz din Acarnania


i Etolia. Ei ineau tot din tulpina Romnilor din Pind i Tesalia, dup
cum ineau i cei din Peninsula Calcidic. Vlahii din aceast Tesalie
nainteaz ctre Rsrit pe pmntul care aparine mai trziu clug
rilor dela Muntele Athos; sunt ciobanii cari vnd brnza lor Vlah;
femeile i fetele lor vin s tulbure exerciiile de ascez ale monahilor;
mnstirea cerc s fac dintrnii erbii si, dulopareci 1). n veacu
rile de mijloc existau n Peninsula Calcidic multe sate locuite de
A rom ni2). Nici aceti Aromni nu sau mai putut pstr n aezri
permanente, dei ca populaiune flotant, venit din alt parte, se afl
rspndit pretutindeni i mai ales n Casandra. Ei au mai naintat cu
turmele spre miaznoapte, muli din ei pierzndu-se n massa slav 3).
A r o m n i i d i n O l i m p . O tulpin aparte formeaz Aromnii
aezai n cele cteva sate: N e o h o r i , F t e r i , M i l i a , C o c h i n o p o 1 i, cu centrul mai mare V l a h o l i v a d i . Dup graiu 4)
ei prezint asemnri cu Aromnii din Pind, de unde, se crede, c sau
aezat n locurile de azi. Nu se tie nimic despre motivele care i-au de
terminat s-i prseasc vechile locuine i, mai ales, despre epoca
emigrrii lor. Se pare c ei au venit n Olimp cu mult nainte de mi
crile revoluionare ale lui Ali-Paa.
Acela care sa ocupat mai ntiu cu aceti Aromni este arheologul
francez Heuzey. Ils nont conserve aucune tradition sur lepoque
ou ils setablirent dans ces parages. Ils disent seulement quils vinrent
des montagnes, que Livadhi fut leur premier etablissement et que
T,ov/iBQX(j)v TjToi ne.Qi zrjg avvdrj/iazixfjg yXwootjg x>v Qaq>zd6 (ov xrv Zxcoget^dvwv
xwrv T ov/ieexw v ( Bucureica Giumercilor, sau despre dialectul convenional al
croitorilor din Shoreana Giumercilor), publicat n ' H nriQutrix X gavixd, et. xqix.,
1928, 310 320. La noi, acest studiu a fost relevat i publicat de V i c t o r P a p a c o s t e a n Revista Macedoromn , voi. II, 36 47. Vocabularul acestui graiu
numr mai mult ca trei sute de cuvinte, dintre care nouzeci la sut sunt de origine
romneasc. Iat unele din aceste cuvinte: dXaoodo) (ar. alas las ), fatov (ar. albu),
vaoin tQov (ar. anauntru nuntru ), vacpoQa (ar. anafoar), ovoog (ar. aus b
trn ), ovaa (ar. au), cpXiov (ar. aflu), fhvovzov (ar. vinit vnt ), fhxdov
(ar. ved vd ), xdXto (ar. cal), xdXia (ar. cale), xd n o v (ar. cap), xdgvw v (ar. carne),
y.a<ziQ<o (ar. caftu caut ), xixg a (ar. k'atr), fidgtjg (ar. mare), fieoeg (ar. mes
lun ), [ladzovg (ar. mat, musat frumos ), fioca (ar. mgas), imaooQaxa (ar.
bsearic), mnXeQZj (ar. ml eari < mul eari), etc. etc. De remarcat este forma Bi'vov
vin )> cu labiala nealterat. Autorul d Bvov tj yvov (vinu sau yinu), ceeace pro
beaz c, alturi de forma cu labiala alterat, se mai pstreaz i forma cu labiala
pstrat. Deasemenea ro <p-Qiov din arom. frigu, nentrebuinat azi n dialect.
Iat i o fraz din acest graiu: Tgeroa vuovvZQO oztj xdaa x i fm d y a n ovvum ,
xdao x i a na y t v fi'yyioovfu. M n d x a /zovlzov xdoov (ar. tretsl anauntru sti cas
i bag pini casu i ap ca s mngm. Bag multu casu).
-1) N. I o r g a, Istoria Romnilor din Peninsula Balcanic. Bucureti, 1919, pp.
2) W. T o m a s c h e k , Z ur K unde der Hmus Halbinsel n Sitzungsb. d. Phil.
hist. CI. d. kais. Ac. d. PPm., voi. X X IX , pp. 474 urm.
17 18. Vezi i bibliografia dat.
3) C v i j i c 7, L a Pemnsule Balkanique, Paris, (1918), 399. Vezi i studiul meu
Rom nii N om azi, p. 57.
*) Vezi capitolul Deosebiri de graiu dup regiuni , p. 196.

i6

INTRODUCERE

Ies autres villages nont ete fonde que beaucoup plus tard... II est
probable que cette petite colonie nest que le debris dune colonie plus
considerable, qui, vers la fin du moyen ge, occupa toutes Ies montagnes
de la Thessalie 1). Weigand care i-a cunoscut mai trziu i le-a studiat
i graiul, nu tie s spun mai mult dect arheologul francez pe care
nu-1 citeaz. In schimb, el i caracterizeaz ca oameni muncitori, economi
pn la zgrcenie, cinstii i ospitalieri pn la sfinenie ). n vremurile
mai vechi, aceti Romni erau mai numeroi. Cu timpul, ei au emigrat
ca negutori i meseriai n oraele din Macedonia, dar mai ales n
Salonic.
G r m u s t e n i i . Reprezint tulpina de Aromni, care, ca numr,
vine imediat dup Romnii din Epir i Tesalia. Locul lor de obrie
este muntele G r a m o s, o prelungire a Pindului.
n acest munte, exista cu cteva veacuri nainte, cel mai mare centru
al lor, G r a m o s t e a , care a strlucit prin comer i meserii nainte
de Moscopole. nconjurat de optsprezece muni, Gramostea vzut
din spre muntele Scar, care alctuia intrarea principal n ora, se n
tindea n amfiteatru pn aproape de muntele Nicolea. Astzi na mai
rmas nimic din acest ora cu 40.000 de locuitori, toi Aromni. Numai
ruinele vechilor cldiri, printre care se gsesc vreo douzeci de case
srccios cldite, mai spun ceva despre strlucirea lui de alt dat. Toi
Romnii din acest ora ca i cei din centrele Niculia (pe rul Nicolea),
Linotopi, Fuea i altele sau rspndit n ntreaga Macedonie, n B i t ol i a,
Cruova, Prleap, Trnova, Magarova, Nijopole,
V e l e s , C o c a n i , H r u p i t e a , B l a a etc. Astzi, populaiunea
de baz din centrele aromneti din Jugoslavia, exceptnd unele mici
amestecuri de Romni din Albania i Pind, este originar din
Gramos. Dintre pstori, cea mai mare parte au emigrat n spre
miaznoapte, ajungnd pn n munii Murihova i n Meglen, unde
au fondat marea comun L i v d z 3) ; alii au naintat i mai n spre
nord pn n munii Bulgariei Vitos, Rila i peste tot ncepnd din
Stara Pianina pn la Marea Neagr. Pe acetia i-a studiat Weigand,
indicnd i locuinele lor 4). Ei duc via nomad ca i Srccianii i
Iurucii (pstori nomazi turci) din Bulgaria, deaceea, adeseori, fiind
confundai cu acetia, au fost numii C a r a c a c i a n i si chiar I ur u c i . Bulgarii le mai zic B e l i V l a s i (Romni Albi), n opoziie
cu K a r a v l a s i (Romni Negri) pentru Dacoromni.
Nu se tie precis cnd au nceput migraiunile Grmustenilor n
spre centrele din Macedonia. n orice caz, ele trebue s fie vechi.
*) H e u e y , o. c., 48 cf. i 45.
' 2) Crede c ei ar fi plecat din Tesalia n sec. X V . (Die Olympo-Walachen, p. 11).
Von Charakter ist der Walache zuruckhaltend, mistrauisch, doch durchaus
ehrlich. Ein hervorragender Zug ist seine Sparsamkeit die fast an Geiz grenzt. Die
Gastfreundschaft halt er heilig (ib., 15 16).
) T h. C a p i d a n, Meglenoromnii, I, 27 urm.
4) Jahresb., X III, 56, cf. i Romnii Nom azi, 64.

lne Bitolia, ati

>8

INTRODUCERE

F r e r o i i . n Albania Romnii sunt rspndii la orae i la


sate. Cei dinti se ocup cu comerul i meseriile, cei din urm cu
pstoritul sub forma nomad. Acetia sunt F r e r o i i . Numele
le vine dela comuna F r a a r i din Albania, de origine albanez:
frasher; n albanez cuvntul nsemneaz frasin din lat. FRAXINUS.
Se pare c cu cteva veacuri nainte, pe cnd Aromnii nu se deprtaser
dela ocupaiunea lor cu pstoritul, toi, att cei dela ar ct i cei dela
orae, ineau de tulpina de Aromni din care se trag Freroii. Astzi
este o deosebire ntre unii i alii att n via ct i n graiu. Cei dinti,
ca elemente orenite, sau amestecat cu Aromnii din alte tulpini, deosebindu-se azi de fraii lor Freroi nu numai n via, ci i n graiu.
Centrul acestor Aromni, Moscopole, a ajuns cu cteva veacuri nainte
la o nflorire att de mare, n ce privete cultura, artele, comerul i
meseriile, nct pretutindeni numele de Moscopolean pentru Aromni,
ajunsese un termen de elit.
Frerotul, aa cum l-am cunoscut n Albania, apare mai desgheat
dect Romnii din celelalte tulpini. El este foarte mobil, cu micri
degajate i spontan la vorb. Ca nfiare, avnd trsturile feii regulate,
ochii negri i privirea ager, el reprezint, poate, tipul cel mai frumos
al populaiunilor romneti din sudul Dunrii. Fa de acest tip,
pentru care Weigand a afirmat c se poate compar cu soldatul
legionar roman x), Moscopoleanul se deosebete prin lipsa de rusticitate
n micri i apucturi. n afar de aceasta, ca temperament, acesta este
mult mai linitit, iar n vorb msurat *l2).
n calitate de pstori nomazi, Freroii au emigrat cu turmele, de
multe ori, i n afar de Albania3). Totu, peregrinrile lor nau atins
nomine domine Marchesine, relicte ser Marini Magno, habitatoris Candide et
vestris successoribus unam meam sclavam nomine M a r i a d e g e n e r e b l a c o r u m d e T r i n o v o sicuti eam dedisti, vendidisti diete Marchesine, comisse
vestre, de modo in antea cum plena virtute et potestate, intromittendi et cet. prout.
Sin autem venditionis diete sclave juxta pactum conventionis habitum inter eandem
comissam vestram et me fuit yperperorum creten. G. de quibus yperper.
L X X X X V III et grossetas III pro parte habui et recepi ab ea et grossas V III.
pro residuum habui et recepi a vobis de quibus.. . yperperorum C. et de eadem
sclava, vos securos reddo pariter quia nichil inde remansit unde vos amplius
requirere seu compellere, valeam per ullum ingenium sive modum. Sign. et cet.
pen. aur. libr. V. Contractu firmo. Testes presentibus Mi. Iusto, Ni. Cavcarigo
et Fi. Mussul... Completum et datum .
(Dr. Iv. Sakzov, N ovootkriti dokumenti ot kraja na X I V vek za Blgari ot
Makedonija, prodavani kato robi (documente descoperite n urm, datnd dela
sfritul sec. X IX , pentru Bulgarii din Macedonia vndui ca sclavi) M akedonski
Pregled, V II, fasc. 2 i 3, p. 1 62. Cele trei acte se gsesc la pp. 26 (nr. X III),
54 (nr. C L X X X V III), 56 (nr. CXCI).
l)
Der Vergleich mit einem romischen Legionssoldaten ist ganz am Platze
(W e i g a n d, Die Aromunen, I, 259).
*) T h . C a p i d a n, Freroii, 42.
3) Despre Bomnii din Albania, n afar de bibliografia dat de mine n Freroii, vezi
i articolul lui A. B a 1 d a c i, Romnii din Albania ( Noua Rev. Romn , X III,
pp. 250 254) ca i Fruntariile nouei Albanii, de acela autor (ib., XV, pp. 122 123).

INTRODUCERE

I<>

suprafaa de expansiune a Grmustenilor i Romnilor din Pind.


Pe vremuri, cnd Grecia se afla nc sub Turci, ei se coborau vara pn
n Acarnania i Etolia, n regiunea pduroas cunoscut sub numele
M a n i a n a. Pe acetia -au cunoscut mai bine scriitorii strini Pouqueville *) i Heuzey s). Alii, ns, emigrau i n spre miaznoapte.
Astzi, aezri de Freroi se gsesc n regiunea oraelor Vodena i Yeria
de lng Salonic.
A r o m n i i d i n M u l o v i t e i G o p e i . O tulpin deo
sebit formeaz Aromnii aezai n dou comune mari din Iugoslavia:
Mulovite i Gopei, din apropierea oraului Bitolia. Ca nfiare, ei
nu se deosebesc de Aromnii grmusteni n mijlocul crora triesc.
Numai graiul lor este puin deosebit, iar cei rmai la ar, ca element
sedentar, se art ceva mai napoiai. n schimb, ei sunt oameni inteli
geni, muncitori ca toi Aromnii, i foarte ntreprinztori.
Weigand, vorbind despre particularitile de graiu la unii Aromni
din apropierea Ohridei (Beala-de-sus i Beala-de-jos), care se aseamn
cu acelea din dialectul meglenit, a ncercat s fac o apreciere, n ce pri
vete originea, ntre Romnii din aceast tulpin i Meglenoromnii 3).
Eu nsumi, ocupndu-m mai pe larg cu originea Meglenoromnilor, pe
baza unui nou element din graiul Mulovitenilor i Gopeenilor nerelevat,
anume rostirea lui , sub accent ca p, am p r e s u p u s c tulpina
acestor Aromni ar ine de Megleniii). Cum ns, n cercetrile mele
la Aromnii din Albania, am auzit i n graiul Freroilor pe alocuri
, accentuai n poziie nazal cu o pronunare care se apropie de aceea
2 lui o deschis, m ntreb dac i particularitatea relevat pentru ntia
dat de mine din graiul Mulovitenilor i Gopeenilor n ar fi o evoluie
intern, fr legtur cu rostirea meglenit.
n tro cltorie pe care am fcut-o n Mulovite, nam putut observ
alte particulariti de graiu dect cele cunoscute. n schimb, numele
pieii din mijlocul comunei Mujgag , care nu este dect mo Gag
ma fcut din nou s m gndesc la originea lor meglenit. n tradevr,
aceste dou cuvinte care nu exist la Aromni, se gsesc numai la
Meglenii. Desigur, dup datele limbii, explicarea dat pn acum
este singura pe baza creia ne-am putea apropia de originea lor
deosebit. Numai c ele nu sunt suficiente pentru fixarea definitiv
a obriei lor. n afar de aceasta, tipul lor se identific cu acela al
Grmustenilor. Ct am stat n Mulovite, nam putut vedea nici unul
cu privirea stins i cu umerii obrazului ridicai, aa cum se arat
Meglenoromnii de pretutindeni. Din contr, Aromnii din Mulovite
i Gope sunt oameni bine fcui, cei mai muli din ei frumoi i cu
trsturile feii regulate.*23
*)
2)
3)
')

Voyage dans la Grice, II, acS,


Le mont Olympe et l Acarnanie, Paris, 1860, p. 268.
G. W e i g a n d, Vlacho-Meglen., Leipzig, (1892), 55; Die Aromunen, II, 356.
T h , C a p i d a n, Meglenoromnii, I, 62 i 124.

20

INTRODUCERE

Ca i Romnii din celelalte tulpini, Mulovitenii i Gopeenii nau


rmas toi n comunele lor. Unii din ei au fost colonizai de ctre Turci
n prile nordice ale Peninsulei Balcanice 1). Alii, n calitate de negu
tori, sau aezat n Serbia i Bulgaria 2).

La toate aceste tulpini, aezate n inuturi izolate sau n regiuni


amestecate, viaa se desfoar, dup aceleai norme, care constitue
trstura caracteristic a ntregii populaiuni aromneti. Astzi, cnd
se vorbete despre popoarele balcanice, de obiceiu, se trece cu ve
derea peste aceast not caracteristic din viaa lor.
Ceeace deosebete pe un Aromn ran sau orean de un Grec, Al
banez sau Bulgar, este, n primul rnd, acea e n e r g i e proprie, care,
oriunde i ori n ce mprejurri sar gsi el, l face capabil s-i croiasc
mai repede un drum n via cu o ascensiune n domeniul economicosocial i cultural puin obicinuit la celelalte popoare balcanice. Dela
pstorul cel mai umil cu viaa vecinie pe drumuri, pn la oreanul
ajuns prin comer la bogii fabuloase, se observ acela spirit ne
astmprat, care l ine ntro continu activitate.
Alte dou caliti ale Aromnului snt s o b r i e t a t e a i e c o
n o m i a . El trete foarte cumptat. Mnnc ct trebuie i bea
foarte puin. Am petrecut veri ntregi la ar printre ei, i niceri nam
putut ntlni un Aromn beat. Iat n ce termeni caracterizeaz Weigand, n ultima lucrare de sintez asupra popoarelor balcanice, aceast
calitate a Aromnului Riihmend muss hervorgehoben werden, dass
die Niichternheit bei den Aromunen aussergewohnlich gross ist. Es
ist bei den Hirtenwalachen Sitte, dass die Jugend bis zu ihrer Verheiratung iiberhaupt keinen Alkohol trinkt; der Handwerker trinkt
!) Dr. I. G h i u l a m i l a , Documente vechi privitoare la emigrrile Aromnilor
n Revista Macedoromn , II, 19 i Aprarea Nr. 6 din 10 Oct. 1930.
2) W e i g a n d, Jahresb., X III, 65.
Dup prezentarea acestei lucrri la premiul Academiei Romne, am primit studiul
lui T a c h e P a p a h a g i , Originea Mulovitenilor i Gopeenilor n lumina unor
texte, publicat n Grai i Suflet , IV, 195 256. Autorul, pe baza unor texte culese
de alii, ncearc s dovedeasc originea acestei populaiuni. Rezultatul este acela
cunoscut pn acum. Din particularitile de graiu, autorul nu nregistreaz mai mult
dect ceeace se cunote pn acum din textele publicate, din studiile fcute (cf.
W e i g a n d, Die Aromunen, II, 355 i 356; Jahresb., X III, 69) i din ceeace am
spus i eu n Meglonoromnii cu privire la rostirea lui , sub accent ca Q. De altfel,
dup cum am artat mai sus, la ei nici nu exist alte particulariti, din cele ce am
putut constat n Mulovite. n ce privete epoca n care sar fi desprit aceti A ro
mni de Meglenii, Tache Papahagi crede c nar pute fi sec. X III, cum am
p r e s u p u s eu ci sec., X V I. n lips de date istorice, am pute presupune i una
i alta. Numai c, dac ntradevr Mulovitenii i Gopeenii sar fi desprit mai
trziu de Meglenoromni, n ar fi trebuit s pstreze, n nfiare, ceva din tipul
acestora ?

INTRODUCERE

21

zwar gerne ein Glschen Raki, aber einen Betrunkenen sieht man
kaum unter ihnen 1). Aromn beat rar se ntlnete.
Cnd este vorba s-i nfiripeze o afacere, Aromnul este n stare
s fac toate economiile posibile. Numai lenea i risipa nu i se pot
atribui. Poate c spiritului de economie, care caracterizeaz viaa
tuturor tulpinilor aromneti, se datorete pstrarea n graiul lor a
cuvntului pecunu din lat. PECUNIA, cu nelesul de bani strni
pentru btrnee, pierdut la celelalte populaiuni romneti. n
schimb, cum ajung la o situaie material care le poate asigur o via
lipsit de griji, ei tiu s beneficieze de toate acele comoditi pe care
le ofer roadele unei civilizaiuni naintate. De aceea, astzi nu-i de
mirare, dac chiar pstorul cu via nomad, cum este Frerotul,
odat aezat n locuine stabile, tie s-i ngrijeasc casa, mpodo
bind-o cu tot felul de esturi i innd-o ntro curenie, care a
strnit admiraia tuturor strinilor care l-au vizitat. n aceeai oper
de sintez, publicat n urm de tot, Weigand releveaz n modul
urmtor curenia caselor la Aromni: Whrend man in Makedonien liberali von Ungeziefer aller Art geplagt wird, kann man
sicher sein, in jeder Beziehung exemplarische Sauberkeit in den
schonen aromunischen Gebirgsdorfern zu finden. Dort ist auch der
Sinn fur schone Natur, fur reine Luft und kaltes klares Wasser
mehr als bei andern Balkanvolkern bewusst vorhanden 2).
Dar dac Aromnul este a c t i v , s o b r u i e c o n o m , el nu
este mai puin i n t e l i g e n t . Fa de celelelalte popoare balcanice,
Aromnii, cu ct snt mai puin numeroi, cu att snt mai impu
ntori prin deteptciunea i inteligena lor. Fr a exagera ctui
de puin aceast nalt nsuire cu care i-a nzestrat natura, trebuie
s recunoatem c, din acest punct de vedere, ei reprezint un popor
unic printre Albanezii i Slavii cu care tresc. Prin aceasta, firete,
nu vreau s depreciez calitile intelectuale ale celorlalte popoare bal
canice, ns trebue s afirm c, dac exist o populaiune care,
n raport cu fora ei numeric, a reuit s se impun ca factor hotrtor n viaa economico-social i cultural n Balcani, graie in
teligenii i activitii desfurate, aceasta este populaiunea arom
neasc. Nici Slavii i nici Albanezii nau dat popoarelor balcanice
personaliti de valoarea unui C o 1 e 11 i 3), originar din Siracu, primul
v) Pro. Dr. G u s t a v Y J e i g a n d , Ethnographie von Mkedonien, Leipzig, 1924,
p. 36. Vezi despre aceasta i interesanta lucrare a lui M. B e z a, Papers on the
rumanian people and literature, London, 1920, n care autorul se ocup (cap. IV) cu
cltorii englezi, cari nc din veacul al X V II au cunoscut pe Aromnii din Penin
sula Balcanic. Dintre acetia H e n r y H o l l a n d relev munca struitoare,
ordinea i curenia din casa Aromnilor (N. Iorga, recensie n Bulletin de l In stitut pour letude de lEurope sud-orientale, anul V II, pp. 25 29).
2) Id . ibid.
3) Despre Coletti, ca medic al lui Ali-Paa din Ianina a scris cltorul englez
H e n r y H o l l a n d n Travel in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonian
during the years 1812 and 1815. Traducerea francez n Bibliotheque Universelle

z:

INTRODUCERE

ministru al Greciei libere, sau everghei ca T o i a i G h e o r g h e


A v e r o f, amndoi Aromni originari din Aminciu (Meova), care
au ridicat cu banii lor cele mai nalte instituiuni de cultur din Grecia;
nfine istorici i oameni politici ca V l a d a n G e o r g e v i c ' i
T s i n t s a r M a r c o v i c ' ai Serbiei; B a r o n i n a dinM oscopole i N i c o l a e D u m b a din Blaa cu ntreaga pletor de
nvai i brbai ilutri, despre care se va vorbi n alt capitol.
3. Patria primitiv a Aromnilor
Dac att numele ct i mai ales limba i bogia mrturiilor istorice
din veacul de mijloc ne dau dovezi sigure despre originea romneasc
a Aromnilor, n schimb, exist unele nedumeriri cu privire la inuturile
de obrie din care ei sau cobort n sudul Peninsulei Balcanice. Uitndu-se
cineva pe harta etnografic a Balcanilor, rmne uimit de mprtierea lor
extraordinar. Fa de aceast rpndire neobicinuit la celelalte popoare
August 1817, p. 388 (cf. Iorga n R ev. Ist., V I, p. 119). ns relatrile cele mai inte
resante, nsoite cu mrturisiri proprii i cu cteva fraze aromneti spuse de Coletti,
ni le d I o a n G h i c a n Scrieri, III, pp. 99 106, ed, 1914.
Ioan Ghica a ntlnit pe Coletti la Paris, n saloanele d-nei Champy, n calitate de
Envoyd extraordinaire de Sa Majeste le roi des Grecs . Dup autor, Son Excellence le Gdndral C oletti er nalt, trupe, frumos mbrcat, cu fustanel, cu
mintean i cepchen alb, cusut cu gitanuri albastre . Ioan Ghica, intrnd n vorb
cu Coletti i acesta, aflnd c este Romn, i-a spus si eu sburescu armnete
(i eu vorbesc romnete). Mai departe, Ghica adaug c Coletti ave figura cea
mai romneasc ce se poate vedea, ai fi zis un mocan dela Braov. Se uita cu drag
la mine, cnd vorbeam romnete i cu un suspin n glas mi-a zis: printsil'i anei
sburscu masi armdneste si-mi pare g ine c tsiili la ndletea noastr-, h'im simpatriotsi
(prinii mei vorbesc numai romnete i-mi pare bine c ii de neamul nostru;
sntem compatrioi). La urm de tot, Coletti l-a ntrebat pe Ghica dac exist scriitori
la Romni: Voi avetsi singrafizi ?... Vream s diavasesc i eu un carte armneasc, un
piitis. Care easte singrafislu vostru ? La aceast ntrebare, Ghica i-a vorbit de Vcrescu, Alexandrescu, etc.
Tot Ghica ne povestete, dup spusele lui Coletti, peripeiile prin care a trecut
acesta pn s ajung medicul faimosului Ali-Paa. El fusese luat la curtea tiranului
nc de biat, mpreun cu ali tineri aromni, ntre cari un fiu al lui Voia, un nepot
al lui Nau, i un Tricaliot (fiul unui frunta romn din Tricala, n Tesalia), cu
care Coletti locuia ntro camer. Coletti, mbolnvindu-se de tifos i fiind aproape
pe moarte, All-Paa sa dus s-l vad n camera n care zcea. Aci, tiranul, ca s-l
consoleze, i-a promis c, ndat ce se va face bine, l va trimete, mpreun cu fiul
lui Voia, la Pisa, ca s studieze medicina. Dup ce sa nsntoit, All-Paa sa inut
de cuvnt. Coletti s a dus la Pisa, dup alii la Padua, a nvat medicina i, ntorcndu-se acas cu titlul de doctor, a servit vreme mult ca medic la curtea lui AllPaa. Dup independena Greciei, Coletti a fost numit guvernator extraordinar al
Cicladelor orientale. Mai trziu a fost trimes la Paris ca ambasador al regelui Oton.
Despre ali Aromni la curtea lui Ali-Paa a se vede acum interesanta lucrare
a lui G a b r i e 1 R e m e r a n d , A ii de Teben, Pacha de Ianina (1744 1822).
Paris 1928 (Vezi darea de seam de N. Iorga n R evue Historique IV 285 286).
Iar despre faptul c n armata lui Ali-Paa se vorbei romnete, vezi P o u q u e v i l 1 e, Histoire de la regeneration de la Gri.ce, I p. 219.

INTRODUCERE

23

din sudul Dunrii, istoricii i filologii, n mod firesc, i-au pus ntre
barea : De unde vin aceti Romni aezai peste muni i vi n inuturi
situate la distane de peste opt sute de chilometri de centrul romnismului
carpato-dunrean ?
Cel dintiu care a ncercat s dea un rspuns la aceast ntrebare a
fost Johann Thunmann ntrun capitol special Von den Vlachen
din lucrarea sa mult citat 1). El crede c Aromnii sunt frai cu Romnii
din Dacia. n veacul de mijloc, poporul romn a trit la dreapta i la
stnga Dunrii, iar Aromnii sunt urmai direci ai Tracilor din Balcani,
Rodope i Pind. Deaceea, ei vorbesc o limb local, adic trac, dar cu
vocabular latin. Va s zic el este pentru o obrie sudic a Aro
mnilor.
Dup Thunmann, urmeaz William Martin-Leake. Mai ntiu n
lucrarea sa Researches in Greece (1814), n care, pe scurt, ns pe baza
tuturor mrturiilor bizantine, se expune istoricul Aromnilor, dup
aceea n Travels in Northern Greece (1835), autorul crede c Aromnii
reprezint o ramur din aceea naiune care trete la nordul Dunrii,
desprit ns de ea nc din sec. X i XI, cnd sau cobort acolo unde
i gsim mai trziu. Dup autorul englez, prin urmare, Aromnii
vin dela nord, nu snt localnici.
ncepnd cu aceti doi nvai, cea mai mare parte dintre istorici
socotete pe Macedoromni ca urmai ai elementului autohton romanizat
n Peninsul 2). Filologii, din contra, cred c acest element nu poate
reprezent vechea populaiune roman din sudul Dunrii, mai ntiu
din pricina puternicei influene greceti exercitate asupra inuturilor
n care se gsesc mprtiai ei astzi 3), al doilea, ns, i din cauza limbii.
Limba lor fiind romneasca, ei nu pot admite faptul ca dou populaiuni de aceeai origine, cum snt Dacoromnii i Aromnii,
trind aproape de dou milenii n regiuni att de deprtate i n mpreju
rri cu totul deosebite, s dea natere la o limb care s fie aceea, nu
numai din punctul de vedere al desvoltrii ei interne, ci i din acela al m
prumuturilor din afar. n tradevr, att Dacoromnii ct i Aromnii au
un numr de cuvinte albanezeti, vechi greceti sau bizantine i paleoslave,
*) Untersuchungen pp. 323 366.
2) Dintre istoricii romni, n afar de aceia care au tratat originea Aromnilor n
legtur cu problema continuitii (Xenopol, Onciul, etc.), N . I o r g a sa ocupat
direct cu aceast chestiune mai ntiu n Geschichte des rumnischen Volkes, dup
aceea n Istoria Romnilor din Peninsula Balcanic. n studiul meu Romnii din
Peninsula Balcanic , publicat n Anuarul Inst. de Ist. Na. din Cluj (1928), am
artat care sunt prerile lui N. Iorga.
) II ne faut pas enfin oublier que la majorit^ des Mac&lo-roumains, apparat
aujourdhui dans une rdgion oii la langue latine ne pouvait simplanter cause de la
concurrence que lui faisait le grec. La naissance dun parler roman l oii nous trouvons actuellement Ies Macedo-roumains tait par ce fait impossible ( O v i d D e n s u s i a n u, Histoire de la langue roumaine, I, 322. Vezi i A 1 e x a n d r u P h i 1 i p p i d e, Originea Romnilor, II, 800 802, ca i cele spuse de mine la capitolul
Elementul grec, p. 155.

24

INTRODUCERE

care, dup cum se va vedea mai departe n aceast lucrare, dup form
i neles, par a fi ptruns n graiul Aromnilor i Dacoromnilor nc
de pe cnd ei nu erau desprii, ci triau ntro unitate teritorial. Aceste
mprumuturi comune, au ncetat dup venirea Ungurilor. n vreme
ce, din primele atingeri cu Slavii, att Aromnii ct i Dacoromnii
sau ales cu 7080 de cuvinte slave comune, fapt din care se vede
lmurit c i unii i alii au trit mult vreme laolalt i dup venirea
Slavilor printre Romni, din contra, dup nvlirea Ungurilor, comu
nitatea mprumuturilor a ncetat, i din cuvintele ungureti intrate n
limba romn, nu le gsim dect la Dacoromni, pe cnd la Aromni ele
lipsesc cu desvrire. Aceast ntrerupere de mprumuturi nsemneaz,
dup filologi, o ntrerupere de legturi ntre Dacoromni i Aromni.
i cum aceste legturi pentru vremurile vechi nu puteau exist dect
numai n nordul Peninsulei Balcanice, filologii, n opoziie cu istoricii,
cred c Aromnii nu sunt localnici, ci sau cobort n locurile pe care
le ocup astzi prin sec. V IIIIX, de prin inuturile dunrene. Aadar,
ei nu reprezint un rest al populaiunilor autohtone romanizate.
innd seam de unitatea limbii i de ordinea afirmrilor istorice
prin cronicarii bizantini, aa cum am ncercat s art pe scurt n capi
tolul precedent, cronicari care toi ne vorbesc despre existena
unei populaiuni romneti n Hemus, Tracia, Rodope, Macedonia,
Epir, Tesalia, Acarnania i Etolia, cu alte cuvinte, ncepnd din inutul
cel mai apropiat de malurile Dunrii pn n inima Greciei, este firesc
s admitem c, pn aproape de venirea Turcilor n Europa, a existat o
continuitate ntre elementele de nord, de pe amndou malurile Du
nrii, i ntre acele din sud: Epir, Tesalia, Acarnania i Etolia. Dup
invazia Turcilor aceast continuitate sa ntrerupt. Chestiunea privit
din aceast latur, care este i cea mai important pentru deslegarea
problemei, ar fi un non-sens s admitem c populaiunile sud-dunrene de azi nu ar reprezenta o ramur rupt din romnismul nordic.
Tradiia coborrii populaiunilor romneti din regiunile dunrene
n sudul Peninsulei Balcanice este atestat i de cel mai bun cunos
ctor al Vlahilor din Epir i Tesalia, care a fost cronicarul bizantin
Kekaumenos: ei locuiau mai ntiu n apropierea fluviului Dunre i
Sau numit astzi Sava.... Iar acum n urm ea este confirmat i printro nou mrturie care ne vine dela nceputul sec. XIV (1308), ntro
descriere a Europei orientale de ctre un scriitor anonim, relevat i studiat
de profesorul dela Universitatea din Lwow, Dr. O l g i e r d G o r k a 1).
Numai c nimic nu ne-ar pute mpiedec s presupunem c, la ori
gine, att n Epir ct i n Tesalia ar fi putut exist populaiuni romneti
btinae care, n calitate de pstori, sar fi putut menine pe nlimile
munilor, departe de cultura greac.
h Anonym i Descripia Europae orientalis. Imperium Constantinopolitanum, A l
bania, Serbia, Bulgaria, Ruthenia, Ungaria, Polonia, B ohem ia. Anno M C C C V III
exarata. Cracoviae, 1916.

INTRODUCERE

25

Ceeace a fcut pn acum pe filologi s nu admit existena acestui


element n sudul Peninsulei Balcanice a fost prezena elementului
grec n numr mai mare n acele pri. Cetind lucrrile acestor n
vai, ai crede c, la cercetarea originii locale a Aromnilor, trebue
admis a priori absena acestui element, acolo unde numai sar pre
supune c au putut exist odat i Greci. Dar aceast concepie
nvechit astzi pare greit. n vremurile cu care ne ocupm, puine
erau elementele romneti n oraele de cultur greceasc. n calitate
de pstori cu via nomad, ei stpneau nlimile munilor, acolo
unde cultura i limba greac nu-i putea ajunge.
Un alt motiv pentru care strmoii Aromnilor nu sar fi putut
menine n inuturile din miazzi este i concepia despre pre
zena Grecilor n numr mare n peninsul, pretutindeni unde se
gsesc inscripii greceti. Dac inem seam de suprapunerea acestor
inscripii i peste limba Tracilor i Ilirilor, ar trebui s credem c,
n antichitate, poporul grec er mult mai numeros dect astzi,
n tradevr, judecnd dup acest criteriu greit, strmoii Arom
nilor nar fi putut trece dincoace de linia trasat de Const. Jirecek,
cci pe da ar fi fost nghiii de G reci1). i totui, dac ne refe
rim la spusele cronicarului grec din sec. XI Kekaumenos, aflm c
celnicii Aromnilor petreceau vara cu turmele pe nlimile munilor
din Bulgaria, iar iarna veneau la iernatec n Thesalia2). Acest
obiceiu pe care Aromnii l practic i azi, de sigur c l-au practicat
cu un mileniu nainte de spusele cronicarilor, nainte chiar de a fi
fost romnizai.
1) Grania dintre cultura greac, la sud, i cultura roman, la nord, ncepea
dup Jireek pe rmul Mrii Adriatice, dela un punct aproape de oraul
Lissos, la rsrit, trecnd prin munii Mirdiilor i ai Dibrei, continund n Mace
donia de nord ntre Skup i i Stobi (ruinele de azi din dreptul locului unde se
vars rna n Vardar), nconjur oraele Naissus (Ni), Remesiana (Bela-Palanca)
cu cetenii lor Romani, n vreme ce Pautalia (Kiistendil) i Serdica (Sofia), cu
toat regiunea Pirotului, aparineau zonei de influen greac. Deaci grania se
ndrept dealungul povrniului de nord al muntelui Balcan pn la Marea Neagr
{Geschichte der Serben, I, 39. Cf. i Die Romanen in den Stdten Dalmatiem
whrend des Mittelalters, I, 13).
P. S k o k, vorbind despre aceast grani imaginar, o aeaz ceva mai n spre
sud je la place un peu plus au sud , anume: Une ligne imaginaire tracee de
lembouchure du Genusos (= lat. medieval Scampinus, sc. fluvius > aujourdhui en
alb. Skum bi) dans la mer Adriatique, vers le milieu de la peninsule Presidio (au
sud de Scupi > skr. Skoplje), puis vers le nord-est pre de Serdica > bulg. Sredic
et travers Haemi-mons vers Ies bords de la mer Noire constituait peu prfes, la
frontiere entre le vaste territoire septentrional qui stendait jusquau Danube,
territoire relevant originairement du latin balkanique, mais devenu entirement
slave, et celui qui englobait le territoire situe au Sud de la ligne de demarcation
et dont une prtie resta toujours purement grecque (B yzance comme centre d irradiation pour Ies mots latins des langues balkaniques, publicat n B yzantion, tomul V
( i 9 3 i), PP- 3 7 1 3 7 2 ).
2) Vezi citatul la W. T o m a s c h e k, o. c., 64. G . M u r n u, o. c., 56.

26

INTRODUCERE

Snt i azi la Aromni obiceiuri milenare, care nu se pot strpi


cu una cu dou, n ciuda tuturor cerinelor unei viei mai naintate.
Snt comune aromneti n Pind care, de veacuri, nau mai dus viaa
nomad, iar n timpul din urm nici nu se mai ocup cu creterea
turmelor. Cu toate acestea, toate aceste comune, cum vine toamna,
se mut la es n Tesalia, atunci cnd ar pute petrece iarna foarte
bine i n comunele lor. Iar pe la sfritul lunei Martie, abia se arat
primvara i ei se ntorc din nou n aezrile lor dela munte 1).
Dar revenind la lirea extraordinar a Grecilor n peninsul, isto
ricii nu admit prerea filologilor, care msoar intensitatea elemen
tului grec din anticitate n peninsul dup numrul mai mare sau
mai mic al inscripiilor. N. I o r g a, fcnd o recensie la un studiu
al meu, n care, ntre altele, combteam aceast idee, spune: M.
Capidan a raison de borner au littoral lelement grec. Moi-meme
j ai attaque la delimitation ethnique sur la base des inscriptions (combien etaient peu nombreux ceux qui eternisaient ainsi leurs noms
et leurs gestes) 2),
De altfel, numele Vlahilor apare n sudul Peninsulei Balcanice cu
mult nainte de meniunea lui Kedrenos 3).
Aci amintesc din nou pasagiul din nsemnrile mnstirii Castamunitu, relevat pentru ntia dat de Tomaschek 4) n care se vorbete
despre prezena unor Vlahi care apar n sec. V II n peninsula Calcidic, aproape de rul Prfxiog, de unde i denumirea lor de BXaxoQrjxivoi.
Ei snt amintii laolalt cu populaiuni slave. ntrebarea este, dac
aceti Vlahi care apar att de timpuriu n sudul Peninsulei Balcanice
in tot de populaiunile romneti din miaznoapte sau reprezint
resturi locale romanizate ? Probabil c ei au fost localnici.
De sigur, chestiunea n sine nu este uoar. n lips de documente
istorice, ea ar pute fi explicat pe baz de cercetri toponomastice.
ns de acestea nu sau fcut pn acum, iar cele mai multe din nu
mele de localiti din regiunile ocupate de Aromnii din Pind, vorbesc
pentru o aezare a lor trzie n acele pri. Eu nsumi nam putut
descoperi pn acum dect dou-trei nume locale, care ne-ar pute da
1) Cf. T h . C a p i d a n , Romnii N om azi, 42 urm.
-) Revue Historique, V (1928), p. 168.
s) n zilele mpratului iconoclast Vasilie (726 780) neamurile depe amndou
malurile Dunrii, folosindu-se de nelinitea n care se afl imperiul, mai eu deose
bire fiindc mpratul nsu duce lupta n contra icoanelor, pe atunci a numiii
Rinchini i mai cu deosebire Vlahorinchini i Sagudai, ocupnd Bulgaria i ntinzndu-se puin cte puin n diferite locuri, se fcur stpni pe Macedonia i la
urm venir la Sfntul Munte cu femei i cu copii, cci nu er nimeni care s-i
opreasc i s se lupte cu ei (W. T o m a s c h e k , o. c., p. 43, reproduce citatul
n grecete). Privitor la aceti Vlahi, N. I o r g a spune: Ce sont des Vlaques dont
le nom ethnique est affuble dun pithete qui vient de la riviere sur Ies bords de
laquelle ils vivaient (Bulletin de l Inst, pour l etude de l Europe sud-orientale, V ll-e
annee, n-os 10 12, p. 81).
*) Pasagiul grecesc este reprodus cu traducerea romneasc n Romnii N om azi.

INTRODUCERE

27

unele indicii despre o veche aezare a Aromnilor n Epir. n alt


parte mam ocupat cu aceast chestiune. Acum, dnd de unele
elemente nou pentru lmurirea lor, voi ncerc s le expun din nou.
Avem mai ntiu forma Beasa (Biasa), numele unui ru i al unei
comune mai mari locuite numai de Aromni, aezate pe acel ru x).
Beasa izvorte din Pind, n apropiere de Aminciu (Meova), o
alt comun mare locuit numai de Aromni. Prin urmare, nc din
timpurile cele mai vechi, Aromnii au locuit n nemijlocit apropiere
de izvorul acestui ru. La Grecii de azi Beasa se pronun Voiusa
(Vovusa), iar la Grecii antici Aous. Se pare ns c, n vechime, acest
nume avea mai multe variante. Astfel, H a n s K r a h e , n studiul
su asupra vechilor nume locale ilirice, mai d forma Aias 2). Dup autor,
numele este iliric. Apropiindu-1 de cealalt form, el adaug: das Verhltnis beider Namen ist nicht klar . La istoriografii bizantini Beasa
apare ntrun document al lui Vasilie II (1019) sub forma Bocboa, la
Ana Comnena Bodioi, iar la Cinamus Bomarjr3). Apariia acestor
forme cu iniial dau dovada, c, alturi de numele antice, n popor
se pstrau formele cu , care reprezentau continuarea unor nume
tot att de vechi ca cele dinti. n orice caz, noi trebue s punem
pre mai mult pe acestea care se pstreaz att la Greci ct i la
Aromni, dect pe primele care ar fi putut s fie transmise i
printro greeal paleografic. P o u q u e v i l l e , oprindu-se asupra
rului Beasa, spune: Ce fleuve a porte tant de noms, differents, quil
est propos dindiquer ceux que je nai pas fait connatre. Ainsi
Ptolemee lappelle 5A o jc j ? ; ; Hecatee AEAS et "Atac, ainsi que Pline,
Ovide et Mela. Plutarque le nomme AvCog; Appien, A/lcopoc; Vib, Avs;
D. Niger Pyrgo, Barlet YAVISSA...4). Ultima form: VAVISSA
este aceea care se apropie cel mai mult de baza numelui aromnesc
Beasa, cu prefacerea lui a neaccentuat n , cu trecerea lui n ea
dintrun mai vechiu e, dar mai ales cu prefacerea lui iniial n b.
Aceast prefacere din urm nu se putea face dect n primele veacuri
de dup era cretin. Dac tim acum c forma Beasa, din mai vechiul
VAVISSA, exist n u m a i n graiul Aromnilor, trebuie s admitem
c pstrarea lui pn azi se datorete continuitii unui strvechiu
element romnesc local5).
J) Romnii N om azi, p. 163.
s) Die alten balkanillyriscken geographischen Namen, a u f Grund von Autoren und
Jnschriften. Heidelberg, 1925. Vezi recenzia mea n Dacoromania , IV, 1269.
3) Illyrisch-albanische Forschungen de Const. J i r e e k, I 174; A . M. S e l i s c e v ,
Slavjanskoe naselenie v Albanii. 1931, p. 262.
*) Voyage dans la Grece , II, 224, nota.
s) P e r . P a p a h a g i (Tribuna Romnilor de peste hotare, an. II, p. 22)
deriv numele Beasa din numele propriu B uia, Boiu cu suf. -ias din care a ieit
Buias Bias, ca prifteas (preftu), crvnreas (crvnar), o form feminin,
care, dup autor, ar fi fost numele unei fruntae Aromne. Forma greac Vovtisa
(Vuviisa) i Voiusa pare a fi reproducerea cuvntului aromnesc Beasa . Mai
departe autorul spune: Ca aromnescul Biasa s se fi format dela grecescul Vovtisa

28

INTRODUCERE

Alturi de aceast form am putea adug i numele de localitate


Lsun, despre care am vorbit n studiul meu <<Romnii Nomazi
(p. 163). Ea corespunde formei greceti Elasona, orel n Tesalia.
Ceeace pare isbitor la confruntarea formei aromne cu numele gre
cesc, este obicinuita prefacere din elementele latine trecute n limba
romn a lui o accentuat urmat de o nazal n u. n Lsun din Elasona
avem aceeai trecere ca n Srun din SALONA. Mai trebue explicat
pierderea vocalelor e i a dela cele dou extremiti ale numelui
grecesc, dac ar fi s admitem c Aromnii dela nceput l-ar fi
cunoscut sub forma actual greceasc, ar fi trebuit s dee n graiul lor
*Arsun. Cu apariia lucrrii lui R e i n d e r W e l d e , Thessalische
Dialekt-geographie (1924), una din aceste greuti dispare. Aci nu
mele care ne intereseaz este dat fr -a final: "EhiooJiv i OXoooojv
(cf. Dacoromania IV 1265 urm.). Dac sar cunoate i celelalte forme
din antichitate ale acestui ora, atunci cred c sar gsi i forma
Aaoomv din care deriv numele aromnesc. Cci ntocmai dup cum
Blasa se ntrebuineaz pentru numele grecesc Vovusa, tot aa i
Lsun pentru Elasona. O lmurire definitiv a formei aromneti, n
care n mod evident se reflect forma greac, sar putea da, numai
admind la baz o form cu afereza lui e-. Fenomenul n sine este
cunoscut n limba greac (cf. Kretschner, Der lesb. Dial. 131).
La acest element trebuie adogat i Srun din vechiul SALONA,
dei, ca centru de mare importan pentru comerul Peninsulei Bal
canice, putea s fie cunoscut i de ctre populaiunile aromneti
aezate mai n spre miaznoapte, nu numai de acelea care se gseau n
apropierea lui nemijlocit. Dar aceasta nu poate exclude posibilitatea ca
pstrarea lui pn azi s se datoreasc i prezenei unui element romnesc
n apropierea lui. n afar de aceasta, nsemntatea acestei forme de
pur provenien romneasc const n aceea c, n vreme ce ele
mentul romnesc din sudul Dunrii (Aromnii cu Meglenoromnii)
l cunosc, Dacoromnii, din contr, nu -1 cunosc. Aceasta nsemneaz
c Dacoromnii se aflau ntotdeauna mai n spre miaznoapte de
sfera de influen a acestui ora care se ntindea pn la rmul D u
nrii. Numai aa se explic prezena lui la Slavii din peninsul (Srbii
i Bulgarii) sub forma paleoslav Solunu din SALONA *2).
este cu neputin, opunndu-se att labialul b ct i sufixul eas . Dup mine, la
aceast derivare se opun dou greuti: mai ntiu vechimea formelor greceti, din
care, dup cum am vzut mai sus, se poate deriv forma aromn, al doilea, forma
feminin a unui nume propriu n -eas, care nu exist n aromn.
2)
Despre Srun vezi S e x t i l P u c a r i u , (Corn). L it., X X X X , p. 313),
T h. C a p i d a n (A nuarul In st. de Ist. Nap. n Cluj, IV, 179) , T . P a p a h a g i
(G rai i Suflet, I, 92J, P. S k o k (G lasnik Srpskog Naucnog D rustva II, 277),
A. V a i l l a n t (mai ntiu n L anthropologie X X X IV , 292 urm., dup aceea n
Revue des Ltudes Slaves, V II, 268).
Profesorul bulgar S t. R o m a n s k y , revenind la ideea lui A. Mazon (Contes
slaves de la Macedoine sud-occidentale, p. 23 J, care deriv numele slav Solun din

INTRODUCERE

29

ncercnd s dovedesc continuitatea elementului aromnesc n re


giunile de miazzi, unde se gsete azi, mi dau seama de toate greu
tile ce se ivesc, cnd este vorba s scot aceste dovezi din dou-trei
nume de localiti vechi cu o evoluie romneasc. Cnd m gndesc,
ns, c n ntreaga Peninsul Balcanic, nici chiar acolo unde protivnicii continuitii elementului romnesc n Dacia Traian aeaz leagnul poporului romn, nu se gsete un singur nume romnesc de
ora sau de ru, cci nume ca Arcr < RATIARIA, Lom < ALMUS,
Vidin < BONONIA, Vit < U TU S; Cibrica < CEBRUS, Iantra < IATRUS, Isker < OESCUS, Ogost < AUGUSTUS, Osm < ASIMUS,
Timok < TIM ACUS etc., snt toate de conformaie slav, atunci
cu att mai mult, forme ca Srun, Beasa i Lsiin reprezint urme
preioase de via veche romneasc n sudul Peninsulei Balcanice.
Din cele expuse pn aici, rezult c nc nu avem probe suficiente
pentru dovedirea s i g u r a patriei primitive a Aromnilor din sudul
Peninsulei Balcanice. Datele istorice ca i evoluia limbii lor vorbesc
pentru coborrea lor dela nord. Aceasta ns nu exclude posibilitatea
ca, la coborrea Aromnilor n Pind, s se fi pstrat unele resturi din
elementele btinae romanizate, din care sar putea explic conti
nuarea unor nume de localiti ca cele expuse mai sus sau chiar a
unor particulariti de graiu din dialectul aromn. Cu toate acestea,
recunosc i eu c, pentru deplina lmurire a acestei continuiti mai
este nevoie i de alte dovezix).
n legtur cu originea local a Aromnilor st, de sigur, i direcia
coborrii lor n sudul Peninsulei Balcanice.
Din punctul de vedere lingvistic, ea nu poate fi lmurit dect
privind problema n lumina vechilor raporturi pe care Strromnii
le-au avut cu celelalte popoare balcanice. n trun studiu sumar fcut
mai de mult *l2) mi exprimam prerea c n veacurile de mijloc,
oricare ar fi fost peregrinrile Aromnilor n cuprinsul Peninsulei
Balcanice, imediat dup desprirea lor de Dacoromni, ei, n marea
gr. *SaX(ovr], pentruc nu tia despre existena formei aromne Srun, a ncer
cat, n timpul din urm (M akedonski Pregled V, fasc. 2, p. 78-84), s explice
forma slav din gr. ZaXovixr), din care a ieit i turcescul Selanik. Forma aro
mn Srun, Romansky i-o explic din cuvntul Solunu, admind trecerea lui
l ntre dou vocale n r i pentru elementele slave n limba romn. Raiona
mentul autorului este urmtorul: dac Slavii din Balcani ar fi motenit numele
oraului de Ia Romanii din peninsul, care ncepuser s devin Romni, atunci
ar fi trebuit s aib Soruni din Srun, cci prefacerea lui l ntre dou vocale n r
era deja isprvit. La aceasta, rspund: este drept c la venirea Slavilor n Pe
ninsul, alturi de Salona, numele oficial al marelui ora, a putut exist la populaiunile pastorale muntene romanizate i forma Srun, ca un cuvnt pe care l ntre
buinau ei n graiul lor de acas, dar Slavii invadnd n peninsul, nau avut prilejul
s aud acest nume, cu o ntrebuinare redus, ci pe cel oficial, ntrebuinat n
administraie, care er SA L O N A . Pe acesta l-au luat i-l pstreaz nc pn azi.
*) Vezi capitolul Elementul albanez , p. 169.
2) Romnii din Peninsula Balcanic, publicat n Anuarul Inst. de Ist. Na. din
Cluj (1923), pp. 92 117.

INTRODUCERE

lor majoritate ar fi trebuit s graviteze n partea rsritean a Penin


sulei. Pe atunci nu cercetasem pe Aromnii din Albania i nici vechile
raporturi dintre limba romn i limba greac nu-mi erau destul de
clare. Acum, ncercnd s m lmuresc i n aceste dou puncte,
dup cum se poate vedea n capitolele despre influena albanez i greac
din aceast lucrare, vd c prerea mea se confirm. Anume, dac carac
terul vechilor elemente greceti din dialectul aromn ne vorbesc despre
o coborre relativ trzie a Aromnilor din inuturile de miaznoapte
ale peninsulei, vechile elemente albaneze n acest dialect ne indic,
c, n veacurile de mijloc, dup desprirea lor de Dacoromni, str
moii Aromnilor de azi nau stat n imediat apropiere cu Alba
nezii. n privina aceasta limba ne arat: ntiu, c Aromnii nu au
n graiu toate vechile elemente albanezeti care exist la Dacoromni.
Aci nu vorbesc despre unele asemnri caracteristice n evoluia
limbii albaneze i a dialectului dacoromn, cum sunt r o t a c i s m u l
i n a z a l i z a r e a , care ar putea avea o origine comun i lipsesc n
dialectul aromn i meglenit. Aceasta probeaz c vechiul contact dintre
Aromni i Albanezi a fost mai scurt dect acela dintre Dacoromni
i Albanezi. Al doilea: nici Freroii, Romnii pstori din Albania,
care tresc de veacuri n mijlocul Albanezilor, nu au n limb nimic
din vechile elemente albaneze care se gsesc la Dacoromni i lipsesc
la celelalte tulpini de Aromni; iar din celelalte particulariti de graiu
datorite limbii albaneze, nu exist nimic care s dovedeasc un contact
mai vechiu al acestora cu Albanezii. n fine, al treilea: chiar elementul
latin din limba albanez, comun cu acela element din limba romn,
arat o mai mare apropiere cu dialectul dacoromn dect cu cel aromn,
n sensul c un numr mare de cuvinte latineti care exist la Albanezi
i se gsesc i la Dacoromni, lipsesc la Aromni 1).
Toate aceste constatri din domeniul limbii arat c strmoii Aro
mnilor, dup desprirea lor de Dacoromni, se gseau n regiuni, ae
zate n rsritul peninsulei, care erau ceva mai departe de Albanezi.
Aceste regiuni nu puteau fi dect acelea din Hemus, Tracia, Rodope,
atestate, dup cum am vzut n capitolul precedent, de majoritatea
cronicarilor bizantini. Tot astfel se explic i vechea influen slav
din limba romn, care att pentru dialectul dacoromn, ct i pentru
cel aromn deriv din inuturi mai mult rsritene 2).*)
*) Elementul slav n dialectul aromn, p. 51 urm .; Raporturile lingvistice slavo-romne
n Dacoromania, III, 233 urm.
) T a c h e P a p a h a g i , n studiul su O problem de romanitate sud-iliric,
publicat n Grai i Suflet, I, 72 99, a ncercat s dovedeasc pentru sudul Albaniei
i Tesaliei continuarea unor enclave romane, mai mari sau mai mici care i-au
pstrat timp de veacuri de-arndul individualitatea etno-linguistic pn la consoli
darea lor n mase compacte . Din cele ce am spus mai sus, cred i eu n posibilitatea
existenii acestor enclave. Numai c dovezile aduse nc nu sunt destul de con
vingtoare. Dintre cele trei elemente studiate: muzica, dansul i portul, numai cel
din urm, cu originea cruia mam ocupat n alt parte (Romnii N omazi, pp. 78 95)
arat ceva deosebit de portul celorlalte popoare balcanice. Dar i acesta, cu toat

INTRODUCERE

31

4. Numrul Aromnilor
Despre un numr mai mare al Aromnilor n sudul Peninsulei Balca
nice ne relateaz mai muli autori, nc din timpurile cele mai vechi.
Astfel, scriitorul anonim al Europei orientale de pe la nceputul sec. XIV,
amintit n capitolul precedent, ne vorbete despre Aromnii aezai
ntre Macedonia, Achaia i Salonic ca despre un popor foarte mare:
Notandum (est hic) quod inter machedoniam, achayam et thessalonicam est quidam populus ualde magnus et spaciosus qui uocantur
Blazi x). Istoriograful bizantin Chalcocondilas ne mrturisete c Aro
mnii se ntindeau din Dacia pn n Pind. Dintre scriitorii mai noi,
Thunmann afirm c Aromnii snt un popor mare i numeros. Ei
trebuie s reprezinte jumtate din locuitorii Traciei i trei sferturi din
locuitorii Macedoniei i Tesaliei. i n Albania sunt m uli2). Dei
toate aceste relatri snt simple afirmaiuni, ntruct la niciunul nu
se arat precis numrul Aromnilor, ceeace, bine neles, ar fi fost cu
neputin pentru vremurile acele, totu ele i au nsemntatea lor,
ntruct, din timpurile cele mai vechi pn n a doua jumtate a sec.
XIX, cnd prin coal se ncepe aciunea pentru trezirea Aromnilor la
contiina naional, scriitorii strini vorbesc de Aromni ca despre un
popor destul de numeros n Balcani.
Dup deschiderea colilor romneti i retragerea Aromnilor dela
coala i biserica greac, amndou patronate de Patriarhia din Constantinopole n folosul propagandei greceti din peninsul, datele despre
numrul lor au nceput s oscileze. Grecii, care vedeau pe Aromni ple
cnd din mijlocul lor, i artau ntrun numr foarte mic, spre a mri
numrul conaionalilor lor. Bulgarii, nici ei nu se lsau mai pe jos.
Scpai de coala i biserica greac, ei cutau s se arate strintii ct
mai numeroi. Ajunsese o vreme, cnd ncepuse s se dea o lupt de
cifre stranic ntre diferitele naionaliti din peninsul. Sutele de mii
de locuitori erau nlocuite prin milioane. Exagerrile dintro parte i alta
au mers att de departe, nct Macedonia, de ar fi fost ct Rusia de mare,*)
nfiarea lui deosebit, nu este de natur a ne procur dovezi sigure pentru deslegarea
problemei care ne preocup. n ce privete numele de loc. studiate de autor, nu
toate ajut la lmurirea chestiunii. Un nume ca Cmpul al Kesari este, dup cum
arat Kesari >> o formaiune nou. Numai Fagu-Scriptu i Impirtoarea snt mai
importante prin vechimea lor. n loc de mpirtoare, la Siracu, se aude i M prtoare,
care, dup cum am ncercat s art ntro edin la Muzeul Limbii Romne din Cluj,
ar pute fi derivat din n i aprtoare ci. slavul Bran. Despre aceste nume vorbete
i N. Batzaria cu prilejul unei excursiuni fcute n E pir: Locul acesta se numete
Campus Kesari, mi spuse un Romn din Meova, artndu-mi cu mna o mare
ntindere de pmnt. Mai ncolo e Fagu-scriptu, mi lmuri tot dnsul. Dup
relatrile autorului, avem chiar C A M P U S, nu cmpu. ( n munii i vile Pind u lu i publicat n V iaa Romneasc, V , pag. 404).
*) Dr. O l g i e r d G o r k a cf. DaCoromania I V , p. 1387.
2) Sie sollen iiber die Hlfte der Einwohner in Thracien, und tiber drei
Viertheile der Bewohner Macedoriens und Thessaliens ausmachen. In Albanien
sitzen auch viele (Untersuchugen, 174)

32.

INTRODUCERE

tot nar fi putut ncpea milioanele de Greci, Bulgari, Aromni, Al


banezi i Srbi. n aceast situaiune aproape ridicol, se nelege c
evalurile cele mai bine intenionate ale scriitorilor apuseni, erau expuse
la erori regretabile.
De fapt, o numrtoare a diferitelor popoare din vechea Turcie Euro
pean nu se putea face. Turcii nu nelegeau rostul acestei numrtori
care, de altfel, nu er n interesul lor. Deaceea, scriitorii strini, care
veneau s se intereseze de numrul unei populaiuni, i luau nsemnri
din informaiunile locale. Aceste informaiuni, la nceput, cnd nu se
cunoteau luptele dintre naionaliti erau date cu o aproximaie care se
?ute apropia de realitate. Mai trziu, ns, nici aceasta nu er cu putin.
n schimb, fiecare naionalitate, n parte, se inform prin nvtor despre
numrul populaiunii. Firete, datele statistice procurate n acest fel,
dei erau aproximative, erau cele mai bune. Ele ns nu erau spuse de
nimeni, pentru c preau prea mici. n modul acesta o numrtoare
exact a populaiunilor din Peninsula Balcanic nu sa fcut i nu se
putea face sub regimul turcesc.
Profesorul german Weigand, dorind totu s afle numrul adevrat al
Aromnilor, n cltoriile sale fcute n Peninsula Balcanic sa apucat
sa numere casele Aromnilor, socotind de fiecare cas cte cinci suflete.
Nici acest procedeu nu sa dovedit bun, de oarece Aromnii, prin
felul cum sunt organizai, tresc mai muli laolalt. n afar de aceasta,
Weigand na putut cerceta toate localitile n care se gsesc Aromni1).
Dup prerea mea, ntemeiat pe unele cercetri fcute la faa locului,
numrul Aromnilor din ntreaga Peninsul Balcanic este ntre 300.000
i 350.000. Dintre acetia, socotesc 150.000 n Grecia, 100.000
n Jugoslavia, 40.000 n Bulgaria i 65.000 n Albania 2).
5. Ocupaiunea, locuina i portul lor
Ocupaiunea de baz a Aromnilor dela ar este pstoritul. Ea trebuie
s fie foarte veche. n sec. X I Ana Comnena ne spune c V lah
la Greci nsemn pstor 3). Aceast schimbare de neles att de
*) Vezi G e o r g e M u r n u , Autonomia Macedoniei, n care se combate num
rtoarea Aromnilor dat de Weigand. Autorul d 500.000 Romni ( Noua Rev.
Rom. , X III, 1912, pp. 50 52). Vezi i rspunsul lui Weigand, pp. 84 85; C. N.
Burileanu, p. 149, iar n Weigand, ibid.
2) Dintre statisticile greceti merit s fie relevat aceea a scriitorului grec R izos
Rangabe, publicat n foaia literar Pandora din 1856, cnd nu se nfiinaser
colile romneti n Macedonia: Romnii care locuiesc astzi n Elada, Tesalia,
Epir i Macedonia se ridic la 600.000. Sunt oameni corpoleni i robuti, cu pr
negru sau castaniu, cu fizionomia inteligent . (Dup traducerea lui H a g i a d e,
Cercetri despre Romnii de dincolo de Dunre, traduse din limba greac. Craiova,
1867, P- 58). n ce privete statisticile date de ceilali scriitori romni i strini cf.
lucrarea lui V a s i l e D i a m a n d i , Renseignements statistiques sUr la population
roumaine de la Peninsule des Balkans. Paris, 1906.
3) A n a C o m n e n a , ed. Bonn, I, 395.

INTRODUCERE

33

timpurie a unui nume etnic arat c ndeletnicirea lor cu creterea tur


melor a fost i mai veche.
Alturi de pstorit, Aromnii se ocupau i cu transporturile. Se
pare c nc din vremurile cele mai ndeprtate ei erau singurii mijlo
citori de mrfuri ntre principalele orae comerciale din Balcani i stri
ntate. La nceput, ei se mulumeau s transporte produsele laptelui i
ale lnii lor. n acest stadiu, ndeletnicirea lor cu chervanele nu prezenta o
nsemntate prea mare. Cnd ns ei, n afar de produsele lor, mai
transportau i mrfurile altora; cnd pentru acest dublu scop care le
aducea venituri mai mari, ei nu se mulumeau s parcurg drumurile
din cuprinsul unui singur inut, ci cuteerau ntreaga Peninsul Balcanic;
cnd, n fine, prin crvnrit, cum numesc ei meseria transporturilor,
foarte muli din celnicii aromni ncepuser s se dedea i la comer,
i, prin aceasta, mai pe urm, se vedeau silii s treac dela ar la orae,
amnci transporturile cu caravanele de cai i catri ajunser cel mai
sigur mijloc de navuire. Aceast ndeletnicire a inut veacuri
dearndul pn aproape de zilele noastre, cnd au nceput s se introduc
cile ferate n Balcani. Astzi, cu ntrebuinarea noulor mijloace de locomoiune, cum sunt mai ales autocamioanele, transportul cu caravanele
nu mai are ntrebuinare nici n Balcani, unde cile ferate sunt att de
rare, iar n Albania nu exist deloc.
Vorbind despre aceste dou ndeletniciri, astzi aproape n dispariie,
vom arta n cteva cuvinte i organizaia lor social, ntruct ea nu se
ntlnete la celelalte popoare balcanice.
Toate familiile Aromnilor care tresc din creterea vitelor sunt orga
nizate n flcri. O flcare este o alctuire din mai multe familii (ntre
50 i 200), care, de obieeiu, se cam nrudesc ntre ele. n fruntea fiecrei
flcri st celnicul. Poziia social a celnicului fa de flcare este aceea
care decurge din situaia lui de cel mai mare bogta n turme de oi,
n cai i n catri, avnd toat autoritatea fa de falcri n toate treburile
lor privitoare la pstorit. nainte vreme, celnicul avea i autoritatea
judiciar. Deasemenea el er acela care apra i sigurana flcrilor. Pe
baza acestor servicii ce le aducea flcrilor, dreptul celnicului er ereditar.
El se simi, dup cum afirm i arheologul francez Heuzey, ca mote
nitor al unor drepturi vechi i speciale n mijlocul flcrilor: Personnage tout pacifique il pretend cependant tenir ses droits dancetres
guerriers, quils ont acquis, le sabre en main /ne zo anad. x).
Originea acestui celnicat este foarte veche. n sec. XI avea, dup
Kekaumenos, funciunea unui azQaztyq: 6 de ocqauydt; zfj tojv
BovlyaQCov builsKtoj zoelv(,xo<; Myezai. El vine dela Slavi, cci, ca
form, deriv din celo frunte i nsemneaz propriu zis frunta .
ns Slavii, dela care l-au mprumutat Aromnii, nu -1 mai au. La Srbi
cuvntul apare n sec. XIV i XV, nsemnnd dup Const. Jirecek,
<comes palatinus 12). n aceast funciune, cuvntul a trebuit s existe
1) Le mont Olympe et VAcarnanie, 268.
2) S ta a t und Geselschaft im Mittelalterlichen Serbien, IV, 27.
3 Th. Capidan. Aromnii. Dialectul Aromn.

34

INTRODUCERE

odat i la Aromni. Pe vremuri, celnicul er pentru Aromni ceeace


er judele la Dacoromni. Numai mai trziu, sub Turci, cu toat
libertatea de care se bucurau n administraie, atribuiunile lui militare
au trecut asupra cpitanilor, ajutai de armatoli, despre care ne
vorbete tradiia centrelor aromneti mai vechi la tulpina Aromnilor
din Pind i este consemnat i de scriitorul francez Pouqueville 1). n
grecete, cuvntul a fost tradus prin Zxovzsgig lat. SCUTARIUS.
Heuzey, vorbind despre vechimea i nsemntatea celnicului la Aromni,
spune c n limba Bizantinilor Zxovxegig, etait le nom que portait un
officier du palais, lEcuyer; il est probable que ce titre, multiplie, comme
tant dautres, par Ies derniers princes, qui se disputerent Ies ddbris de
lEmpire, fut donne des cette epoque quelques chefs Valaques 2).
n afar de pstorit, Aromnii sau ocupat i cu agricultura. Pentru
vechimea acestei ndeletniciri ne vorbesc mulimea termenilor latini:
AGER, ARO, SICILO, TRIBULO, etc., dar mai cu deosebire ARATRUM i VOMER care au dat n aromna agru ogor, ar, seatsir
secer , triyir treier aratu, plug , vomer fierul lat, al plugului.
Chiar astzi, Aromnii, acolo unde dispun de teren cultivabil, se ocup
cu cultura pmntului. Aceast ndeletnicire se observ i n Epir, unde
dragostea pentru natur a fcut pe Aromni s nu se prea ndeprteze
de pstorit. Aromnii din Furca, Turia, n inutul Zagor, ca i cei din
cteva sate aezate pe versantul apusean al Pindului: Cemei, Floru,
Grebenii, etc., se ocup cu agricultura 3).
ns ocupaiunea cu care Aromnii sau impus nu numai ntre popoarele
balcanice, ci i n strintate a fost comerul. Trecerea dela pstorit la
comer sa fcut nc din timpurile cele mai vechi. Deteptciunea fireasc
a Aromnilor, unit cu acea experien i cunoatere a lumii pe care ei
singuri i-o puteau ctig n cursul drumurilor lungi ce strbteau, i-au
fcut mai de mult s nu rmn indifereni fa de celelalte ocupaiuni
i, mai ales, fa de comer, care er s le produc ctiguri mult mai mari.
Aceast nzuin a lor de a se navui pe ci ct se poate mai practice
a fost foarte mult ajutat i de caravanele cu care fceau transporturile
de mrfuri n ntreaga Peninsul Balcanic. nceputul comerului la
Aromni sa fcut prin crvnrit. Caravanele lor nu se mulumeau
s transporte numai mrfurile altora, ci duceau cu sine spre vnzare i
produsele lor, fie lapte, fie fabricate de ln. n modul acesta, gustul
de ctig, care avea mai muli sori de izbnd n comer dect n p
storit, ncepuse s-i atrag ct mai mult i, puin cte puin, ei treceau
dela starea de pstori la aceea de negutori, la nceput ambulani, dup
aceea cu aezri stabile.*4
*) Vezi citatul la capitolul Tulpinele Aromnilor , p. 13.
4) O. c., 273, not.
') G e o r g e Z u c a , Studiu Economic asupra Romnilor din Pind (Epir i Tesalia). Extras din Rapoarte Consulare i Informaiuni comerciale Nr. 16. Bucureti,
1906, p. s sqq.

INTRODUCERE

35

Astzi, oraele mari i mici din inuturile n care sunt rspndii Aro
mnii n Grecia, Albania, Jugoslavia, Bulgaria sunt pline de negutori
romni. n vremurile mai vechi, asociai n companii, ei treceau graniele
Peninsulei Balcanice, stabilind comptoare n cele mai importante
centre din Frana, Italia, Ungaria, Austria, Germania, Polonia i Rusia.
Nu exist scriitor apusean din veacul trecut, care s fi fcut cercetri
n Peninsula Balcanic, fr s vorbeasc cu admiraie de spiritul
lor ntreprinztor. Pouqueville 1), care i-a cunoscut mai bine ca oricare
altul, vorbind despre Aromnii din centrele Clarli, Siracu, Aminciu,
ca i de aceia aezai n satele din Aspropotam i Zagor, ne spune c
nc din 1760, muli dintre ei ncepuser s se rspndeasc n principalele
porturi mediteraneene, iar alii s deschid case de comer n Neapole,
Livurno, Genua, Sardinia, Cadix, Sicilia, Malta, Veneia, Ancona i Raguza.
Dup mprtierea Aromnilor din sudul Albaniei, unde aveau ca
centru cultural i comercial Moscopole, cei mai muli sau rspndit
n Ungaria, Austria, Polonia i Rusia. Fugind de teama dezordinelor
din patrie provocate de slbticia cetelor albaneze, ei duceau cu sine
tot avutul lor n bani. Amintirea acestor zile grele a rmas vie nc pn
azi n memoria Aromnilor. Muli dintre btrnii familiilor refugiate
i aduc aminte c prinii lor plecau n oraele din Ungaria cu saci i
traiste de aur , cu galbeni ascuni n oale umplute pn n vrf cu
miere sau cu hainele cptuite cu bancnote, de team ca s nu fie jefuii
de Turci, la trecerea lor n alte ri*).
i deoarece, prin comer, negutorii aromni, ct steteau n ri
strine, au putut cunoate artele i meseriile, foarte muli din ei, dedndu-se aceste ramuri de ocupaiune, cu timpul, au ajuns artiti i meseriai
de frunte n ntreaga Peninsul Balcanic. n privina aceasta, este
destul s amintesc despre arta de a fabrica obiecte n filigran, pe care
o nvaser n Veneia; astzi nu exist ora din Peninsula Balcanic, n
care cei mai iscusii argintari s nu fie Aromni. Dar ei se mai ocup cu
sculptura i cu arhitectura. Cele mai multe din catapetesmele bisericilor
din Orient sunt opera meterilor aromni. n privina aceasta sunt
interesante constatrile lui Kanitz, fcute cu o jumtate de veac nainte:
Aptitudinea extraordinar a Aromnilor pentru arhitectur na fost
observat pn acum. n afar de Constantinopol, Atena i Belgrad,
Aromnii sunt singurii arhiteci din Turcia i Grecia. Aromnul tie s
execute uor, graie inteligenei sale naturale, cupolele i bolile. Lucr
rile lui n arhitectur ntrec pe acelea ale arhitecilor care au studiat n
colile tehnice i, dac se compar biserica din Semendria cu cea mai*2
J) O. c., 174 i urm. Vezi i W. M a r t i n - L e a k e , Travels in Northern
Greece, I, 274 275.
2) Vezi despre aceasta interesanta lucrare a profesorului srb Dr. D. P o p o v i c ,
O Cincarima (Despre intsari), capitolul Poreklo i broi (Originea i numrul):
<Kod mnogih porodica ostala je duboka uspomena na te teke dane, aii gotove
sve priEaju da su prebegle cao bogate, sa vregama iii bisagama zlata iii sa dukatima,
koje su preneli u gupu nalivenom medom (p. 21).
3*

36

INTRODUCERE

mare parte a ,monumentelor srbeti sau germane, cineva nar putea


dect s admire abilitatea Aromnului. De cele mai multe ori Aromnul
este arhitect, zidar, lctu, dulgher i tmplar. Numai piesele turnate
i fabricate le aduce din Austria; restul l face singur. Ca giuvaergiu
i ca cizelator se bucur de o reputaie meritat; lucrrile frumoase n
filigran din Ni i Vidin ies din minile lu i 1).
Vorbind despre locuina Aromnilor, mai ntiu trebuie s artm
c aezrile lor n sate i trguri se deosebesc fundamental de aceleai
aezri ale celorlalte popoare balcanice. Aromnul, prin ns ocupaia
lui cu pstoritul, obinuit cu natura locurilor muntoase, i-a ales ca
aezare omeneasc, ntotdeauna, poziiuni la nlimi puin obinuite
pentru celelalte popoare. La aceast alegere ei vor fi fost ndemnai, de cele
mai multe ori, i de nesigurana vieii; fapt este c, astzi, ducndu-se
cineva n Balcani s viziteze aezrile neamurilor din acele pri, va vedea
c, n vreme ce satele greceti, bulgreti i albanezeti se nir toate jos
n vale, comunele aromneti se nal pe povrniurile vrfurilor de
munte, care n unele pri sunt pleuve, n altele ns, sunt n apropierea
unor pduri seculare 2). Aceste comune sunt ntotdeauna mari i fac im
presia unor trguri. Numai aezrile lor provizorii n colibe, vara, cnd
pstorii nomazi sau transhumani se mic dup pune, au nfiarea
unor ctune. Dar i acestea, acolo unde pstorii aromni se gndesc s se
aeze pentru totdeauna, dispar dup ctva vreme, fiind nlocuite cu
case de piatr.
Locuina Aromnului este de dou feluri. Pstorii care obinuesc s
se mite cu turmele dup nutre mai bun, cum sunt Freroii, locuesc
n clive colibe, iar cei din comunele cu via sedentar n case. Forma
unei colibe este ptrat sau rotund. Ea are lungimea dela cinci pn
la ase metri, iar nlimea ei abia trece peste trei metri 3). Mobilierul
ei este redus la strictul necesar; cteva oale de nvelit grmdite ntrun
col, mai multe vase pentru fiertul laptelui, un rzboiu de esut i vatra,
care se gsete n mijlocul pretelui din fund. Pstorul aromn ocupat
aproape peste tot cu turmele i obinuit s petreac toat ziua afar n
aer liber, nu simte nevoie de comoditile cu care sunt obinuii fraii
lor cu via sedentar aezai n comune, trguri i orae. Pstorul
aromn intr n colib numai pe vreme rea; ncolo, mnnc, petrece,
se odihnete i doarme, ziua ca i noaptea, afar, pe iarb verde.
. Cu totul altfel se prezint casele lor. Ele sunt toate cu etaj, zidite n
piatr, i prevzute cu tot confortul necesar. Strinii care au avut prilejul
K a n i t z, Serbien ( i 8 6 3 ), p. 322 i urm. Cf. i W. M a r t i n - L e a k e ,
O. ., 2 7 5 .
) Aproape la fel ne descrie N l k e t a s A c o m i n a t o s aezrile Vlahilor din
muntele Hem: Cele mai rnulte sau mai toate snt cldite pe rpi stncoase i pe
culmi acoperite .cu n ori (G h e o r g h e M u r n u, Din N ichita Acominatos Honiatul,
n Anal. Ac. Rom., Tom. X X V III, Memoriile Seciei Istorice, p. 381).
3) Vezi Romnii N om azi, p . 100 i Freroii, p. 38.

INTRODUCERE

37

s cerceteze pe Aromni, au admirat aezrile lor att pentru poziiunea lor, ct i pentru soliditatea i interiorul bine ngrijit. Scriitorul
englez W. Martin-Leake, vorbind despre locuinele Aromnilor din Pind,
le compar cu locuinele oraelor mai mari din Grecia.' Weigand, care
a vizitat pe Aromni cu un veac mai trziu, spune: Leake a avut n
vedere, probabil, localiti ca Siracu, Clarli, Aminciu, Vlaho-Clisura,
care, cu toate c au o poziie oarecum izolat, totu impresioneaz plcut
pe cltor, att prin masivitatea cldirilor, ct i mai ales prin nfiarea
lor drgu i curat. Dar dac ar fi vzut el Cruova, Nevesca i alte
sate aezate mai la nord, desigur c uimirea lui sar fi prefcut n admiraie.
Dup ce cineva a trecut pe lng satele n plin stare de mizerie ale
Bulgarilor i a vzut locuinele lor murdare constnd din colibe mici cu
perei de lut, dup ce a trecut prin ctunele mai mult dect srccioase
ale Grecilor din Epir, sau pe lng casele de piatr absolut lipsite ale
Albanezilor, se simte cu att mai fermecat la privelitea ce-i ofer satele
romneti, care se impun nu numai prin poziia lor splendid i prin
ntreaga lor nfiare, ci i mai ales, prin mreia caselor i aranjamentul
lor dinuntru1). Iar nvatul srb Cvijic', care nu ntotdeauna scrie
bine despre Aromni, adaug: Aromnii tresc n orae care sunt cele
mai sntoase dintre toate cte se gsesc n Peninsula Balcanic. Aceste
orae sunt la o nlime mare i pe poziiuni frumoase; ele sunt aezate
de obiceiu pe povrniurile munilor greu de urcat. Casele i prvliile
sunt cldite n piatr i cele mai multe acoperite cu piatr. Ele sunt
cldiri frumoase cu interiorul aranjat ca n Europa Central.
Nici portul lor nu-i mai puin interesant i frumos dect acela al
celorlalte neamuri din Balcani. Brbaii poart pe cap ctul, care este
un simplu fes de psl sau de bumbac de culoare alb; pe trup cmeas,
care ajunge n falduri pn la genuchi, iar peste cma,gumdane fcut din
postav, fr mneci, acoperind pieptul i spatele pn la bru. Peste aceasta
vine tsipunea, un fel de tunic de ln, alb la Freroi i neagr la ceilali,
croit pe talie, fr mneci i cu multe clinuri n spate, iar deasupra ei
vine o cunduse scurt pn la bru, cu mjfnecile crpate, care, vara, atrn
la spate. Btrnii mai poart, peste aceasta, o saric, alb la Freroi i
neagr la ceilali. n zilele de srbtoare, se mai poart i malot, croit pe
talie i ceva mai lung dect ipunea, iar pstorii poart tlgan, care se
aseamn cu malotul, i, n timpul iernii, tmbare, care se folosete i vara,
n timp de ploaie, ca i noaptea, la culcare. Pe picioare se poart zmeane,
iar peste ele coarits cu tuzluci sau fr. Ca nclminte au lpudz sau prpodz ciorapi i peste ele tsruhe opinci cu vrful ndoit, numit nacu.
Portul femeilor este la fel ca al brbailor cu mici deosebiri cari
difer dup localitate 2).
*) W e i g a n d , Die Aromunen, I, p. 266.
2) Vezi mai pe larg n Rom nii N om azi, unde se vorbete i despre originea portului
la Aromni, p. 76 urm. Deasemenea T a c h e P a p a h a g i , Images d Ethnographie Roumaine, voi. I, p. 115 i II, p. 175.

38

INTRODUCERE

6. Starea cultural la Aromni


Aromnii, ajuni prin comer la nalte situaii materiale i nsufleii
de un mare avnt pentru tot ceeace putea nla mintea i mobil
sufletul, nc din timpurile vechi au tiut s aprecieze roadele unei
culturi mai naintate. Contactul lor cu strintatea i-a fcut s nu r
mn indifereni fa de orice preocupare, care er menit s dea
vieii o nou ndrumare. Dealtfel, ei, i prin educaia lor la coala
greac unde se nv bine grecete, erau cei mai bine pregtii n orient
pentru asimilarea unei culturi superioare. Deaceea, atunci cnd un nou
spirit ncepu s trezeasc inimile patrioilor greci din patrie i stri
ntate pentru renvierea Eladei prin coal, printre pionierii acestei
micri, gsim un foarte mare numr de nvai aromnix). Pe atunci
toi aceti Aromni treceau de Greci, pentruc, dup concepia vremii,
att n Balcani, ct i aici n ar, unde stpneau Domnii fanarioi, iar
dasclii cu prelaii greci conduceau academii i societi filosofice gre
ceti, via romneasc exist numai n popor, care vorbi i simi
) Dintre scriitorii aromni, G h e o r g h e C. R o j a este acela care ne vorbete
despre nvaii aromni din aceast epoc: Ich will nur einige hier anfiihren,
'.velche dort als gelehrte Mnner bekannt sind: Nmlich Dionys M antuca, Erzbischof von Kastoria, Joharmes Calceus, Comtantinus Nectarius Terpu, Ambrosius
und Procopius Pamperes. Alle sind wohlerfahrene Mnner in der hellenischen,
lateinischen und italienischen Sprache, wie auch in der Weltweisheit und Gottesgelehrtheit (Unters., 146). Tot Roja pomenete despre Demetrius Nicolaus D arvar
din Clisura, ca i despre medicii aromni Demetrius Pamperi i Comtantinus Zsupan
(Jupn). n privina aceasta, interesante snt relatrile lui C a r c a l e c h i n Biblio
teca romneasc (1821) despre nvaii i patrioii aromni stabilii la Pesta i
Viena: Filozofi ntregi ca prea nvatul Dimitrie N . Darvar, editor de cri gre
ceti, care ar trebui ns a scoate vreo carte folositoare i n limba maicii sale . . .
Constantin EmanuiI Ghica de Djanfalva, brbat prea nvat ntre Romnii din Mace
donia ; nfine Gh. Sima de Hodos, Teodor Tirc, Atanasie i C. Grabowski nite
adevrai prini ai feciorilor sraci , Ion Ghica, fratele lui Constantin, Naum
Derra, Gheorghe Lazaru, Naum i C. Arghiri, Nicolae Roja i Teodor Caragea
(N. I o r g a, Istoria Literaturii Romne din sec. X V I II- le a , voi. II, pp. 339 340).
Cu spesele lui Gheorghe Constantin Darvari din Clisura acum cetetienescu negutitoriu i avuitoriu a mai multe case de Vienna, fierbnte zelos spre cultura Romane
naiei sale sa tiprit n Viena un Cod al manierelor elegante de maramureeanul
Vasile Ghergheli de Ciocotici (N. I o r g a, o. c., 265 266). ntre nvaii aromni
trebuie trecut i Vasilie Papaeftimiu, care n 1807 a publicat o Istorie a Eladei
(M. Beza, Papers on the rumanian people and literature, London, 1920, cap. IV).
Despre D im itrie i Ioan Pamperi, fiii lui Procopie din Moscopole, cf. Revista t.
medicale (an. X V III, No. 3 (1929), p. 240. T ot acolo (p. 245) i despre Constantin
Ioan Darvari, pe care Dr. V a l e r i u L . B o l o g a n Contribuiuni la istoria
medicinei din Ardeal Cluj, 1927, p. 27, l numete pe nedrept epiriot i se
ndoete dac este Aromn, iar n tiri despre Aromnii din Austria la nceputul
veacului trecut , publicat n A nuarul Inst. de Ist. Nap. din Cluj, anul V (1930), l
trece ca originar din Castoria. Mai trziu, Dr. V a l e r i u B o l o g a revine asupra
originii lui C. I. Darvari, n Viaa Medical , No. 2 din 1928, extras, p. 1, susinnd
c obria lui aromneasc nu poate fi pus n discuie. Despre medicii aromni
vezi l N. T o r g a , Medici pi Medicina n trecutul romnesc, Bucureti, 1919;
D-rand o v a r, n revista Tribuna Romnilor de peste hotare, II, p. 18 22.

INTRODUCERE

39

romnete. La Aromni, care triau n nemijlocit atingere cu Grecii


i le cunoteau de aproape toate apucturile lor rele, aceast via n
popor era i mai intens. Chiar ptura cult nv grecete admirnd
pn la extaz vechea cultur elen, ns evit cu orice pre un contact
prin alian cu Grecii, pe care i dispreui.
n astfel de mprejurri, n cursul sec. XVIII, cnd dup nceputurile
fericite ale clugrilor greci Makarios i Gherasimos cu coala din Patmos,
sa reuit s se nfiineze i n Balcani instituii de cultur superioar,
cum erau acelea din Ianina, Larisa, Aminciu, Moscopole . a., printre
dasclii de frunte ai acestor instituiuni se gseau i nvai aromni.
Ceva mai mult, n oraele pur romneti, cum erau Aminciu i Moscopole,
ei erau singurii conductori. Avem dovezi c, n vremea aceea, din
Academia din Moscopole se recrutau dascli, romni de origine, care
se trimeteau n localitile vecine pn n Ohrida, cci nc de pe atunci
centrele romneti i aveau colile lo r1).
Scrisul i cititul sa rspndit foarte de timpuriu printre Aromni.
Nu numai marii comerciani, ci i meseriaii mai mruni ineau
catastifuri despre mersul afacerilor, iar numrul celor cu carte er mai
mare ca oriunde.
Deoarece ns coala, dac pute s-i deprind pe Aromni repede cu
scrisul, nu-i pute nv ns i limba greac, mai ales n oraele din
Macedonia i Albania central, unde nu existau Greci, o parte dintre
Aromnii din aceste inuturi i fceau nsemnrile cu slove greceti,
n graiul romnesc. Acest fenomen nu se petrece numai la Romni,
ci i la Slavii din Peninsula Balcanic 2). A dar, odat cu coala greac,
Aromnii simeau nevoia scrisului aromnesc. La aceasta, nu n puin
msur, vene s-i ajute i biserica. Dei serviciul religios din bisericile
romneti se fce n limba greac, erau centre n care evanghelia i
tlmcirea ei se citeau n aromnete. Traducerile de cri religioase
din cursul sec. XVIII, ajunse pn la noi n voluminoasa lucrare Codex
Dimonie , ca i alte ncercri despre care se vorbete n capitolele urm
toare, arat c Aromnii chiar de atunci, prin mijlocul colii greceti,
ncepuser s se gndeasc i la carte aromneasc. Pentru c un lucru
nu trebuie uitat. Pe vremea aceea, Aromnii cu carte, orict de grecizai au fost n cultur, ei nau fost grecizai i n contiin, pentruc n
totdeauna au avut contiina treaz c se deosebesc de Greci 3). Aceast
nevoie a luat forme concrete mai ales n Moscopole, unde prin srguina
*) Vezi p. 56.
2) Vezi p. 47.
3) Numai a se explic de ce scriitorul aromn din sec. X V III, Constantin Ucuta
(despre care vezi mai departe) numete pe Aromni Romano-Vlahi , iar alii
Romeo-Vlahi . N. l o r g a (Revista Istoric, IX, pp. 113 114), n articolul
O nou carte privitoare la Romnii din Balcani, relev o crticic descoperit la
Muzeul din Sinaia, care este o Istorie a Greciei, scris de un Englez, prefcut n
nemete i tradus din aceast limb n grecete de Vasile Papa Eftimie (probabil
un Aromn), cu afirmarea neted n titlu c este destinat pentru coala ntemeiat
de fria localnicilor din Viena Greco-Romni : Romeo-Vlahi ( PtnptaiofD/o t) .

40

INTRODUCERE

nvailor aromni, alturi de Academie, exist i o tipografie. ndemnul


comerciantului aromn Gheorghe Tricupa Cosmischi de a se scrie
un vocabular n trei limbi, cum er Protopiria lui Cavallioti, n care
trebue s figureze i dialectul aromn, ca i iniiativa proprie a lui
Constantin Ucuta, protopop la biserica greac din Posen, de a scrie
un abecedar pentru nceputul nvturii graiului aromnesc sunt attea
dovezi despre necesitatea pe care o simiau Aromnii nc de atunci
de a se introduce n scris graiul aromnesc.
Aceste spontane licriri, ntro vreme cnd nu pute fi vorba
despre un ndemn venit din ar, ar fi putut cu timpul s dea natere
unui curent naional printre Romnii din sudul Dunrii, dac pe la
sfritul sec. XVIII, n urma rzboaielor nenorocite pe care Turcia
le-a avut cu Rusia, nar fi slbit n provinciile turceti din Balcani orice
siguran pentru viaa public. n haosul de atunci, inuturile care se
vedeau expuse la dezordinele provocate de micrile revoluionare ale
cetelor de Albanezi nflmnzii, erau acelea ocupate de Aromni. Astfel,
numai n cteva decenii, centrul Moscopole mpreun cu mai toate
trgurile i comunele mai mari din apropiere au fost distruse, iar
Aromnii sau vzut nevoii o parte s se refugieze n nordul Macedo
niei, o alt parte s treac grania, stabilindu-se n oraele din Ungaria
i Austria.
Rolul pe care aceti Aromni, n calitate de mari comerciani, l-au jucat
n aceste ri nu-i nc bine studiat '). Atta se tie numai c ei, venind
n atingere cu fraii lor din Ardeal, sau simit imediat Romni, lund
parte activ la toate frmntrile lor naionale i dnd Ardealului o seam
de brbai care, prin genialitatea i drnicia lor, i-au creat un loc de
frunte n istoria renaterii poporului romn din Transilvania.
Printre aceti Aromni au fost i unii nvai ca Gheorghe C. Roja
i Mihail Boiagi, despre a cror activitate se vorbete n alt parte, care
sau gndit i la fraii lor de dincolo de Dunre. Dat silinele acestor
patrioi luminai veneau prea trziu, deoarece acum, eful suprem al
cretinilor din Balcani care er Patriarhul din Constantinopole, vznd
prin aceasta o slbire a cauzei naionale greceti, pentru care el cu toate
organele lui bisericeti din Peninsul lucr din rsputeri, a reacionat
nbuind orice ncercare de trezire a Aromnilor Ia contiina naional.
De aci nainte va trece aproape o jumtate de veac i nu se va ti nimic
despre existena Aromnilor. Abia cnd evenimentele politice din
Vezi despre aceasta O. L u g o i a n u , Societatea femeilor romne din 1815,
publicat n Revista Nou, anul V II (1894), pp. 278 284; Dr. Gh e o r g h e A l e
x i c i, Macedoromnii, publicat n Conv. L it., anul X X X V II (1893), pp. 863 960),
mai ales partea a doua, pp. 939 960; G. M u r n u, Romnii Macedoneni n AustroUngaria, publicat n Gazeta Macedoniei din 7 Ianuarie 1901; P e r . P a p a h a g i ,
Coloniile aromne (Macedo-romne) n fosta Ungarie, publicat n Transilvania,
anul L IV (1923), pp. 185 201; Gh. T u l b u r e , Coloniile macedo-romne din
Ungaria i tinereea mitropolitului aguna, publicat n Luceafrul, anul V III, pp.
129 133, conferin dup cele publicate de Lugoianu, Gh. Alexici, etc.

INTRODUCERE

Principate, cu prilejul revoluiei din 1848, au silit pe unii brbai de stat


i mari patrioi romni ca poetul D i m i t r i e B o l i n t i n e a n u ,
generalul C r i s t i a n T e i i , I. I o n e s c u d e l a B r a d s treac
in Orient, sa nceput prin silinele Aromnilor stabilii la Bucureti,
o nou aciune pentru cultivarea elementului romnesc din Balcani prin
coli naionale.
Voi ncerc s schiez aceste nceputuri, insistnd asupra unor anumite
momente din evoluia acestei nou micri.
Dela nceput trebuie s recunoatem c acela, care pentru ntia dat
a deteptat interesul publicului romn din cele dou principate pentru
soarta Aromnilor, a fost D i m i t r i e B o l i n t i n e a n u 1). Dac
se va fi dus el sau nu pn n Macedonia nu se poate ti cu sigu
ran. Fapt este c publicarea cltoriilor sale la Romnii din Mace
donia, aprute cu civa ani nainte de nfiinarea primelor coli ro
mneti, a fost clopotul de alarm care a trezit opinia public din
ar i a trezit ndejdi nou n inimile frailor romni din Macedonia.
Fr cltoriile lui Bolintineanu, Aromnii ar mai fi rmas nc mult
vreme necunoscui. Bolintineanu a fost acela, care, chiar atunci cnd a
exagerat, sa silit s-i nfieze marelui public din ar ntro lumin
ct mai simpatic. i ncercarea lui na rmas zadarnic. Apariia
acestor cltorii, scrise cu atta cldur, na fost numai o revelaie pentru
publicul romnesc, care abi dac auzise despre existena Aromnilor,
dar trezi n inimile Macedonenilor stabilii n ar sperane pentru
salvarea din ghiarele grecismului a frailor rmai n patrie. 2)
Deaceea, chiar n anul 1860, din iniiativa Aromnilor D i m i t r i e
C o z a c o v i c i 3) din Aminciu, Z i s u S i d e r i , M i h a i i N i c o 1 e s c u, fraii G o g a, se formeaz la Bucureti un comitet, n fruntea
cruia se aflau personaliti marcante ca C. A. R o s e t t i , D i m i
t r i e B o l i n t i n e a n u , C e z a r Boliac, C r i s t i a n Teii,
D i m i t r i e C o z a c o v i c i , D i n u S i d e r i i I o r d a c h e
2) Cf. articolul meu Scrierile lui Dim. Bolintineanu despre Macedonia publicat
n Omagiu lui I. Bianu, (1927), 79.
2) N. I o r g a (Revista Istoric, X III (1927), p. 278), a relevat pentru ntia dat
un pasaj din A m intiri din pribegie de Ion Ghica (p. 417) din care reiese c B 1c e s c u dori s se duc n mijlocul Aromnilor, naintea lui Dimitrie Bolintineanu:
Eu aveam hotrrea viind la Constantinopol d a m aez ntre Cuovlahi, cci
socot de neaprat a develop naionalitatea ntracest avantpost al romnismului.
De a-i pute trimite un om zdravn acolo scrie lui Ion Ghica amicul su intim
ca s ne fac un raport asupra strii morale i politice a lor, apoi am cut o coal,
i s dm de lucru la atia tineri ce mor de foame. Ar trebui ca trimisul tu s se
ia acolo bine cu popii i episcopii i s-i (ajute) a cpt fonduri pentru deschiderea
unei coli .
Peste ctva vreme, Bolintineanu descoper > pentru opinia romneasc de
atunci pe fraii din Pind , Iorga mai adaug despre Bolintineanu: La un mo
ment, n Iulie 1850, el cerea lui Ioan Ionescu s-i afle un ciflic n Dobrogea, unde
sar aez cu fratele; p. 577, cf. i p. 547. Se gndi chiar la colonizare n Bulgaria;
p. 550. V. i p. 604 .
2) Despre C o z a c o v i c i vezi monografia lui C. I. C o s m e s c u, Cosacovici
i Aromvismul, publicat n Anal. Ac. Rom., Tom ul X X V (1902 1903).

42

INTRODUCERE

G o g a din Vlaho-Clisura. Scopul acestui comitet er procurarea de


mijloace pentru nceputul unei aciuni n Macedonia. La nceput, el a
redactat un manifest scris n romnete i grecete, care trebuia s
fie rspndit la Aromnii din Macedonia. Acest manifest na prea
fost bine neles de Aromni, n schimb, ns, agenii Patriarhiei din
Constantinopole care urmreau toate micrile patrioilor din ar
i erau foarte iritai din cauza secularizrii averilor mnstireti, luaser,
prin prelaii greci din Macedonia, toate msurile de aprare n contra
unei eventuale ncercri de a se deschide o coal romneasc.
Lucrurile ar mai fi continuat mult vreme aa, dac n anul lansrii
manifestului, D i m i t r i e A t a n a s e s c u , Romn din comuna Trnova lng Bitolia, de meserie croitor la Constantinopole, nar fi dat de
un exemplar din acel manifest, ntro zi pe cnd se afla la o cafenea
din Galata. Entusiast, aa cum l-am apucat i eu la btrnee, el
fu imediat ctigat pentru noua idee, i, dup ce n cteva luni a
lichidat cu atelierul de croitorie, n 20 Iulie 1861 a venit n ar,
ajutat i ncurajat de primul poet aromn Mihail Nicolescux), ca
s nvee carte romneasc. Prin struina lui Cezar Boliac, la nce
putul anului colar urmtor, el a fost nscris la liceul Matei Basarab.
Aci a urmat numai trei clase i n 1864 se hotr s plece n comuna sa
natal, spre a deschide o coal romneasc. n acest scop, el sa adresat
direct Domnitorului Cuza, cernd s i se acorde un ajutor pentru nfiin
area primei coli romneti n Macedonia. Domnitorul a recomandat
cererea la luare n deaproape consideraie Ministrului Instruciunii,
care tocmai atunci se nimerise s fie Dimitrie Bolintineanu, iar acesta,,
printrun raport adresat consiliului de minitri, a obinut aprobarea
guvernului, n virtutea creia, n 16 August 1864, s a publicat de
cretul Domnitorului pentru deschiderea primei coli romneti n
Macedonia.
Acesta este nceputul. D i m i t r i e B o l i n t i n e a n u ca scriitor
i ministru, D i m i t r i e A t a n a s e s c u ca apostol i fecund autor
de cri didactice, sunt ctitorii coalelor romneti din Macedonia *2).
Activitatea dasclului care ducea o nou nvtur printre Aromni,
dei la nceput a cunoscut multe piedici din partea coalei greceti, n a
rmas fr rsunet n celelalte comune romneti. Printre acestea, Gope
a fost cea dinti care a ncercat s imite exemplul Trnovei, unde
funciona Atanasescu. Dup ea, au urmat i altele; numai c, pe vremea
aceea, nu se gseau dascli. Pentru a scp de acest ru, comitetul despre
care a fost vorba, a struit pe lng guvern s aduc din Macedonia
un numr de tineri care s studieze ctva timp n colile din ar i
apoi s fie trimei ca dascli acas. Aceast cerere a fost aprobat, i n
luna August din 1865, Ministerul Instruciunii a trimes n Macedonia
') Vezi mai departe la p. 91, nota. Despre D. A t a n a s e s c u vezi G rai Bun.
anul I (1907I. p. 209.
2) Pentru nceputul colilor din Peninsula Balcanic, vezi M i h a i l C o d r e s c u ,
Istoricul colilor romne din Turcia. Bucureti, 1906; T h. B u r a d a, Cercetri despre

INTRODUCERE

43

pe clugrul Averchie 1) ca s aduc n ar pe tinerii cerui de comitet.


Averchie sa rentors cu zece tineri originari din Pind, pentru care sa
creat un internat la mnstirea Sfinii Apostoli, pus sub conducerea
lui I. C. Massim i I. Anghelescu. Mai trziu, au mai venit i alii de
prin prile Macedoniei, aa nct numai dup ctva vreme internatul
numra 40 de elevi, dintre care unii, dup isprvirea cursurilor, sau
stabilit pentru totdeauna n ar.
n acest t>mp, propaganda romneasc din Peninsula Balcanic ctig
teren din ce n ce mai mult i treptat au nceput s se deschid coli
n mai multe centre romneti, ca Avdela (1867), Pleasa i Coria din
Albania (1881), Bitolia (1881), Magarova, Nijopole, Mulovite 2), Cisura,
Salonic, etc.
La Bucureti, dup deschiderea internatului din Sfinii Apostoli, din
iniiativa mai multor Romni macedoneni sprijinii de cele mai marcante
personaliti din ar, sau pus bazele unei Societi de Cultur Mace
doromn , avnd n frunte un comitet de 35 membri, printre care
figurau Mitropolitul Primat C a l i n i c M i c l e s c u , D i m i t r i e i
I o n G h i c a , C. A. R o s e t t i , V. A. U r e e h e, V a s i 1 e A le-**
c s a n d r i i alii. Cu ajutorul acestei societi, care, la nceput, a desf
urat o activitate mare pentru intensificarea aciunii romneti n Mace
donia, i cu concursul material i sprijinul moral al guvernului romn,
sau nfiinat coli n mai toate centrele romneti, iar limba romn a
fost introdus n mai multe biserici, n care pn atunci se slujea
numai n grecete. Astfel nct, dup o activitate de 36 de ani, n 1900
Aromnii aveau 6 coli secundare i 113 coli primare cu mai multe bi
serici. Toate aceste coli nfiinate n bun parte sub conducerea inspec
torului A p o s t o l M r g r i t , mai trziu au fost reorganizate,
crendu-se membrilor corpului didactic din Macedonia o situaie
apropiat de aceea a colegilor lor din ar, de ctre administratorul
coalelor de atunci, G e o r g e C. I o n e s c u , actualul Consul General
al Romniei la Constantinopole, ajutat de D u m i t r u D a n , revi
zor colar.

colile romneti din Turcia; I. A p o s t o l M r g r i t , colile romne de peste


Dunre n Como. L it., V III pp. 235, 264, 317, 353. G o s c h i n, Scurt istoric al
colilor romneti din Peninsula Balcanic dela nfiinarea lor i pn azi, publicat n
ziarul Ecoul Pindului , anul I, Nr. 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Documente aromneti
dintre 1860 i 1870 de V. P a p a c o s t e a n Revista Aromneasc, II, 81.
nceputul coalei romne n m unii Pindului de M i h a i l P i n e t t a n Peninsula
Balcanic, anul II, nr. 11 12, p. 279 281. Cum sau nfiinat ntiele coli
n Albania de E p a m i n o n d a B a i a m a c e n Peninsula Balcanic, anul
V III, Nr. s 6, p. 71, Nr. 9, p. 136; Colaborare albano-romn de M i t u D o n a
n Graiul Romnesc I, Nr. 9, p. 183.
*) Informaiuni despre Averchie ni se dau acum n nsemnrile lui Ioan omu
Tomescu privitoare la arhimandritul Averchie de V i c t o r P a p a c o s t e a n
Revista Aromneasc , II, 38 55. Dup aceste nsemnri, Averchie, nainte de a
veni n ar, a fcut cunotina lui Crist. Teii la Sf. Munte.
2) Despre coala din Mulovite vezi G u u P a p a c o s t e a - G o g a , Din
zilele redeteptrii macedo-romne n Conv. L it. L IV (1924) p. 585 622.

44

INTRODUCERE

Acum mai trebuia rezolvat chestiunea bisericeasc, n virtutea creia


Aromnii puteau avea chiriarhii lor, care trebuiau s le sfineasc bise
ricile i s le hirotoniseasc preoii. ns Ia aceasta se opunea Patriarhia
din Constantinopole, mai ales c Aromnii din Turcia nu erau recu
noscui de guvernul turc ca naiune deosebit de Greci. n anul 1905,
n urma struinelor guvernului romn depuse pe lng Poart, Mi
nistrul Romniei la Constantinopole, Al. Em . L a h o v a r y , a reuit
s realizeze i aceast ultim dorin J). Acum totul ar fi mers bine,
dac, n urma revoluiei Junilor Turci, nu sar fi precipitat evenimentele cu
izbucnirea rzboiului balcanic, n urma cruia a urmat desmembrarea ele
mentului romnesc ntre statele nvingtoare: Grecia, Serbia i Bulgaria.
Dar aciunea romneasc n Macedonia na contribuit numai la
trezirea sentimentului naional, ci i la nfiriparea unei literaturi dialectale,
din care sa putut form cu timpul un dialect literar unitar pentru toate
tulpinile de Aromni. n urmrirea acestui scop, sau scris manuale
aromneti, cum au fost acelea ale lui Atanasescu i Andrei Bagav, sau
tradus pri din sfnta scriptur, sau creat reviste i jurnale, n care
prima pletor de scriitori ca M i h a i l N i c o l e s c u , C o n s t a n t i n
B e l i m a c e , G e o r g e M u r n u i alii au publicat buci literare
a cror lectur a format mult vreme hrana sufleteasc a Romnilor
din sudul Dunrii. Mai n urm, aceast literatur a fost mbogit si
mai mult prin contribuiile scriitorilor mai tineri ca N u i T u 1 i u,
N. B a t z a r i a , M a r c u B e z a , N i c o l a e V e l o si alii.
Astzi starea Aromnilor este destul de grav.
n urma interveniei Romniei n rzboiul balcanic, prin tratatul din
Bucureti (1913), Grecia, Serbia i Bulgaria se angajau s asigure Aro
mnilor autonomia colar i bisericeasc. Aceste angajamente abia au
nceput s fie aplicate, cnd a izbucnit marele rzboiu.
n cursul acestui rzboiu, o parte dintre Aromnii aezai n masivul
Pindului, profitnd de prezena armatelor de ocupaiune italiene, ntrun
congres inut n 27 luie 1917, la care au luat parte delegai din toate
comunele din Pind, sau declarat independeni ntrun stat naionalcanton sub protecia Italiei. Dar dup ctva timp, trupele italiene retrgndu-se, armatele greceti au reocupat masivul Pindului, iar o parte
din notabii aromni, de teama persecuiilor greceti, sau refugiat n
sudul Albaniei2).1
1) Textul Iradelei Imperiale, prin care M. S. Sultanul consacr n mod solemn
existena naionalitii romne n Turcia, conferindu-i drepturi civile egale cu
acelea de care se bucurau celelalte naionaliti din Imperiu, a aprut n 9 Mai
1905, iar n io Mai a fost publicat n toate ziarele din Turcia. Dup acest
rescript imperial, apru i o nalt Teskere Vizirial, comunicat tuturor depar
tamentelor din Imperiu, n care se fcea cunoscut recunoaterea legal a comu
nitilor romneti din Imperiu, nvestite cu aceleai drepturi, de care se bucurau
i celelalte comuniti cretine (Vezi Documente Diplomatice, publicate de M in i s t e r u l A f a c e r i l o r S t r i n e . Bucureti, 1905, p. X X X I urm.).
s) Vezi despre aceasta Micarea Aromnilor din P ind de N. Z d r u 1 I a n Re
vista Macedoromn , II, p. 6 1 68 i capitolul despre relaiile Aromnilor cu Italia,

INTRODUCERE

45

Dup ncheierea armistiiului, Aromnii, printrun memoriu adresat


Puterilor la conferina pcii, au cerut crearea unei cmin independent
in legtur cu xMbania. Propunerea lor, lipsit de sprijinul eficace chiar
al guvernului romn care er preocupat de alte chestiuni mai importante,
n;a fost luat n seam.
Rmai fr sprijin, ei ndjduiau s-i pstreze mai departe autonomia
colar i bisericeasc din fiecare stat. Ea ns na fost respectat dect
numai de Grecia i Bulgaria.
In acest timp, pentru Romnii din Grecia a urmat o alt nenorocire.
Prin pierderea din partea Greciei a rzboiului n Asia, a urmat schimbul
de populaiuni dintre Turci i Greci, n urma cruia, pentru 300.000
de Turci din Macedonia greceasc, treceau n Grecia 1.500.000 de
Greci asiatici, insulari i din Tracia. O bun parte dintre acetia au fost
aezai n comunele romneti. Ceva mai trziu, o lege agrar deposeda
pe celnicii aromni de livezile i munii lor plini de puni. Cu aceasta
se dedea cea mai grea lovitur pstoritului la Aromni. n astfel de
mprejurri, singura ieire din aceast situaie nu er dect emigrarea
lor n ar.
Din anul 1925 pstorii aromni au nceput s se aeze n Dobrogea
Nou 1). Cu toate condiiunile grele n care se face colonizarea lor, ea
trebuie s continue pentru aceia care nu mai pot tri n rile balcanice.
Pn n ultimul timp, au emigrat mai multe mii de Aromni, printre
care trebuie socotii i Aromnii din Albania i Bulgaria.*)
n care se vorbete i despre evenimentele din 1917 din Epir din lucrarea lui G. A.
C o l o n n a d i C e s a r o , L Italia netta Albania Meridionale, note e documenti
(1917 1018) 1922. Deasemenea darea mea de seam, n Dacoromania, III, 894,
asupra lucrrii lui Giotto Dainelli, n care se amintete i de mrturiile lui Fr. F a z i ,
fostul guvernator al Epirului n timpul ocupaiei italiene. Vezi Pentru micarea inde
pendenii Pindului n Peninsula Balcanic II, Nr. 5 (1924), p. 82 de T o i i H a g i g o g u.
*) Despre primele colonizri n Dobrogea, vezi numrul festiv consacrat pentru
inaugurarea satului aromnesc Fraari din revista Tribuna Romnilor de peste
hotare, anul IV, Nr. 1 2 (1927). Deasemenea Emigrare i Colonizare de T o i i
H a g i g o g u n Peninsula Balcanic, anul II, Nr. 10 (1925), p. 233 i mai
ales studiul lui S t e r i u T. H a g i g o g u , Emigrarea Aromnilor i Colonizarea
Cadrilaterului, Bucureti, 1927.

D I A L E C T U L A R O M N
PARTEA I
i. PRIMELE SCRIERI N DIALECTUL AROMN
Graiul Romnilor din sudul Peninsulei Balcanice a rmas mult
vreme necunoscut. Cel dintiu care ne vorbete, n treact, despre
identitatea lui cu limba Romnilor din nordul Dunrii este istoriograful
bizantin din sec. XV C h a l c o c o n d i l a s 1). Despre aceea iden
titate pomenete n sec. XVII i M i r o n C o s t i n , cnd spune c
i limba lor romneasc ca acestora [este], numai mai stricat cu de
aceasta greceasc i turceasc 2). n cursul sec. XVIII informaiunile
ncep s se nmuleasc, ns, la nceput, ele se mrginesc s accentueze
tot numai asupra identitii de origine a celor dou graiuri. Astfel, dup
ce C o n s t a n t i n C a n t a c u z e n S t o l n i c u l reproduce spu
sele lui Miron Costin privitoare la originea i limba Romnilor mace
doneni 3), D i m i t r i e C a n t e m i r , independent de acetia, rei
chestiunea i, insistnd ceva mai mult asupra comunitii de obrie,
conchide c Coovlahii din ara greceasc . . . dintraceiai Romani
a lui Traian s fie, nu numai limba i graiul, ce i a tuturor vremilor
istorie mrturisesc 4). n sprijinul acestei idei, el, cel dintiu, se refer
la spusele istoriografului bizantin mai sus citat: Acela Laonic Halcocondila pentru Romnii care sunt n Grecia i le zicem Coovlahi
scriind, zice: Tode Ilivdov ogog Bhiyoi evelxovolv avxv xv Aaxdjv
ofioylcoTTOi n muntele Pindul lcuesc Vlahii, care sunt cu cestelali
Dachi tot de o limb 5).
Orict de nsemnate ar fi relatrile acestor istorici, ele par insufi
ciente, ntruct niciunul din ei, vorbind despre limba Romnilor mace
doneni, na avut putina s reproduc i cteva cuvinte din graiul lor.
*)
2)
3)
4)

Ed. Bonn, 319.


Letopiseele M oldovei i Valahiei, voi. I, 107.
N. l o r g a , Operile lui Constantin Cantacuzino. Bucureti, 125.
Hronicul vechimii a Romano-M oldo-Vlahilor. Bucureti, 153.

6) Ib., 157.

DIALECTUL AROMN

47

Faptul acesta ne surprinde mai mult la Miron Costin care, dup cum
nsu mrturisete, a avut prilejul s vorbeasc i cu unii dintre Macedo
romni : i nc cu dintrnii am vorbit. El sa mulumit s arate
c, dei Aromnii vorbesc puin deosebit de Dacoromni, i unii i
alii cu puin vreme ntrun loc aflndu-se prea lesne se pot nelege x).
Probe de limb aromneasc erau s ne vin tot n cursul sec. XVIII,
ns ceva mai trziu i, direct, din gura nvailor aromni.
Aezai n Peninsul din timpuri strvechi, prin aptitudinile lor
nscute pentru comer i industrie, Macedoromnii au evoluat repede
dela starea lor de pstori cu via nomad la aceea de negustori cu via
sedentar. n aceast calitate, ei au fondat mai multe centre, ntre care
Moscopole, ora aezat n Albania, strluci prin bunstarea Aromnilor
ca i prin mulimea instituiunilor culturale. Dac n coal se fcea
tiin n limba greac, afar n popor, negustorii i nsemnau socotelile
n graiul lor. Muli dintre aceti negustori, ademenii de ctiguri mai
mari, ajungeau i n ri strine. Acei dintre ei cari apucaser s nvee
n colile greceti, trimeteau acas scrisori scrise n grecete. Dar cei
mai muli din ei nu cunoteau aceast limb. Toi acetia scriau aromnete cu slove greceti. Pe vremea aceea, scrisul n graiul de acas
er un obiceiu izvort din nevoile mprejurrilor, nu numai la Aromni
dar i la Slavii i Albanezii din Peninsula Balcanic *2). Avem dovezi c,
*) Dup Thunmann, pe la sfritul sec. V I, n Tracia, se vorbi aromnete:
Gegen das Ende des sechsten Jahrhunderts sprach man schon in Thracien Wlachisch. Autorul reproduce cuvintele lui Teofanes: T O R N A , T O R N A , FRA TRE, spunnd c
nelesul de a se ntoarce, a se rsturn a lui T O R N A exist i azi n dialectul aromn.
Acest neles Thunmann l-a descoperit la elevul su macedoromn Ceagani, originar
din Moscopole, care i-a i reprodus fraza n aromnete: toarn fra te . Dau aci
acest pasagiu, fiindc na fost relevat pn acum: H(err) Tzechani hat mir berichtet,
dass die Wlachen noch heutiges Tages Toapya 0 q6xb zu sagen pflegen, wenn sie
jemanden bitten, ein umgefallenes Tier, oder dessen Last, wieder aufzuhelfen *
( J o h a n n T h u n m a n n , Untersuchungen, p. 341, nota). G h e o r g h e C. R o j a
merge i mai departe n aromnizarea cuvintelor cronicarului bizantin. El le red
n aromnet: T O A R N , T O A R N , F R A T E . Cf. p. 69 din aceast lucrare.
2)
Primele poezii bulgreti culese n Macedonia de fraii Miladinov, originari din
Struga, lng Ohrida, au fost scrise mai ntiu cu litere greceti, dup aceea tiprite
de ctre episcopul trosmaier la Zagreb (1861) cu litere slavoneti (vezi Periodecesko
Spisanie, X V I, 1885, p. 83). nvtorul bulgar din Ohrida Janaki Strezov, unchiul
lui apkarev, a cules poezii bulgreti, pe la 1855, pe care le-a transcris tot cu litere
greceti. (Vezi a p k a r e v , Sbornik ot blgarshi narodni pist, kniga I, Sofia,
1891, p. IV). Bulgarii din Rumelia, care n 1830 au trecut n Rusia, scriau n
bulgrete cu litere greceti. (Vezi P. D. D r a g a n o v, Jugoslavjanskija knigi,
statj napecatannja greceskimi bukvami n IzvSstija OtdSl. rus. ja z . i slov. (1905) t. X,
kniga I, 327). Despre culegerile de poezii populare ale lui Verkovi vezi S t. R o
m a n s k i, Narodopisni materiali. Blgarski p lsn i s grcko pismo ot Makedonjia iz
arhivata na Verkovica. (Materiale populare scrise. Cntece populare cu litere greceti
din Macedonia, din arhiva lui Verkovidi), publicat n M akedonski Pregled, anul IV,
fascicola 3, pp. n o 153 i fascicola 4, pp. 107 120. Despre influiena greac la
Bulgari vezi i P. C i 1 e v, Edno pismo na Konstantin Miladinov do arhimandrit
H risant (o scrisoare a lui Constantin Miladinov ctre arhimandritul Hrisant), ib.,
anul I, fascicola 2, p. 71.

48

TH. CAPIDAN

pe atunci, chiar dasclii de coli elementare nvau pe copiii Aro


mnilor s scrie aromnete cu slove greceti 1).
Scrierea cu slove chirilice na fost cunoscut la Aromni. Ea apare
o singur dat, n Ardeal, n nsemnrile aromneti ale lui Simeon
Barnuiu, despre care se vorbete la p. 129.
O alt mprejurare care fcea pe Aromni s se serveasc n scris,
numai de nevoie, de graiul aromnesc er i biserica. Serviciul divin
n vremea aceea fcndu-se n limba greac, Aromnii necunoscnd
aceast limb, traduceau cri bisericeti n aromnete, transcriindu-le
cu slove greceti. Acest obiceiu exist i la Slavii din Macedonia, cci
i la ei, pe ia sfritul acestui veac, apar cri slavoneti scrise cu litere
greceti2).
Din pricina acestor nevoi, se pare c silinele crturarilor Aromni
din a doua jumtate a sec. XVIII erau ndreptate n dou direcii: unii,
admiratori ai culturii greceti i ncredinai c numai n aceast unic
limb cineva se poate cultiv, ineau cu orice pre s-i nvee pe Aromni
grecete. Alii, din contr, dndu-i bine seam de aceast imposibili
tate, din punctul de vedere practic, ineau s nvee pe Aromni n
graiul lor de acas. Din prima direcie, coala din Moscopole ne-a dat
pe scriitorii aromni Theodor Cavallioti i Daniil Moscopoleanul, din
a doua direcie pe Constantin Ucuta i pe toi traductorii de cri
bisericeti n graiu aromnesc ajunse pn la noi n voluminoasa lucrare
Codex Dimonie*.
b Vezi despre aceasta interesantul articol al octogenarului poet aromn C o n
s t a n t i n B c l i m a c e , reproducnd un model de felul cum scriau Aromnii cu
litere greceti, n Calendarul aromnesc Grai Bun pe anul 1908, p. 29. Vezi de
asemenea i inscripia aromneasc cu slove greceti de pe vasul Simota pu
blicat de P e r . P a p a h a g i , Din trecutul cultural al Aromnilor n Anal. Acad.
Rom. , Seria II, Tomul X X X V (1912 1913). Memoriile seciunii literare Bucureti,
1913, PP- 1 36. Profesorul N e c u l a i T a c i t a descoperit n Ohrida manus
crise aromneti cu litere greceti, ca Viaa Sf. Antoniu, diferite socoteli i creane
datate din 1830 1856. (Vezi O naraiune bulgreasc despre Aromnii din regiunea
Ohrida-Monastir, n prima jum tate a sec. X I X dc V i c t o r P a p a c o s t e a
n Revista Aromneasc, II, (1929), p p .1 4 6 147.)
2)
Dr. L. M i 1 e t i c, D va blgarski rkopisa s grcko pismo (dou manuscrise
bulgreti cu slove greceti) publicate n Glasnik Starini, ltniga V I, Sofia, 1920.
Autorul studiaz: I. Nedelni pouenija ot X V III vk (nvturi de duminec
din sec. X V III). 2. Trlisko evangelie ot 1861 god. . (Evangelia din satul Trlis,
inutul Nevrocop, din anul 1861). Prima lucrare reprezint un manuscris bulgresc
n posesiunea Academiei Romne, intitulat: Manuscris slavon scris cu litere greceti,
din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buzeu. Druit de Ministerul Cultelor i
Instr. Publice. Seria E, Nr. 56.872, 17 Sept. 1897. Gsit ntre manuscrisele greceti.
18, III, 1906 (p. 7). A doua lucrare (p. 71) cuprinde fragmente de evanghelie
scrise n graiul din Nevrocop.
K i r i l M i r C e v public Edin r.evrokopski blgarski sbornik s grcko pismo ot
kraja na minalijat v lk , o culegere bulgreasc din Nevrocop, scris cu litere gre
ceti pe la sfritul veacului trecut, (M akedonski Pregled, V II fasc. 2 i 3 p.
149 188), Aceast culegere.se datorete printelui Ioan Nikolov din satul Techovo
lng Nevrocop, aproape de Trlis, de unde vine evanghelia publicat de Miletic,
despre care am vorbit mai sus.

DIALECTUL AROMN

49

2. SCRIITORII AROMNI DIN PRIMA DIRECIE


Lucrarea lui T h e o d o r C a v a l l i o t i este cunoscuta Protopirie 1), un fel de crticic de cetire pentru clasele elementare, scris
n greaca modern. ntreaga lucrare are 104 pagini i conine tot felul
de rugciuni, buci din biblie cu un vocabular din 1170 de cuvinte
srecesti, traduse n aromneste si albanezeste. Cuvintele sunt nirate
in trei coloane: n coloana ntia vin cuvintele greceti, n a doua se d
traducerea romneasc, iar n a treia traducerea albanez.
nsemntatea acestui vocabular, pentru cunoaterea dialectului aro
mn, a fost relevat pentru ntia dat de nvatul german J o h a n n
T h u n m a n n , profesor la Universitatea din Halle, care l-a i publicat
in lucrarea sa Untersuchungen tiber die Geschichte der Ostlichen europischen Vdlker. Erster Theil, Leipzig 1774. Cu prilejul publicrii acestui
vocabular, Thunmann vorbete despre Aromni pe care i numete
* Tracische Wlachen, n spre deosebire de Dacoromni Dacische
Wlachen 2). El accentueaz asupra rspndirii Aromnilor n numr
mare n Macedonia, Tracia i Tesalia 3). Limba lor este aceea cu a
Romnilor din Dacia 4), ns ei nau venit din Dacia n locurile n
care se gsesc 5). Graiul lor a lsat urme nc din sec. VI 6), dar el a
rmas necunoscut pn la publicarea vocabularului lui Cavallioti7).
Dup aceste amnunte de ordin etno-linguistic, Thunmann ne d informaiuni despre activitatea extraordinar a lui Cavallioti, protopopul din
Moscopole, pe care l numete cel mai nvat dintre Aromni, care nu cu
x) IIQtDToneiQa Tiao xov oo'poXoyimxdxov xa t ideoiiMoxdxov diaoxdXov ' I eqoxqovxos xal ngmxojian K vglov Q eoScoqov 1Avaoxaoov KafiaXlimxov xov Moo%oxoXixov, wxedeoa. xai vvv ng&xov xvnoiy IxdoOstaa dandvrj xov ivxifioxdxov x a i
Zgrjoifxcoxdxov K vglov recogyiov Tglxovxca, xov xa i Koo/irjaxr] EmXEyofievov ex
ciaxglog M ooxotzoXeooq. Evsxirjioiv ay>6 1770. IIa g Avxtaviut xq> B oqcoXi . S u periorum permissu ac privilegio. (Prima nvtur, ntocmit de prea nvatul
i prea cuviosul dascl, predicator i protopop d -1 Theodor Anastas Cavallioti din
Moscopole, i acum pentru ntia oar dat la lumin cu cheltuiala prea cinstitului
i prea folositorului d-1 Gheorghe Tricupa, supranumit i Cosmischi din Moscopole.
Veneia, 1770. Tipografia Antonie Bortoli. Dup G . M e y e r, Albanesische Studieri,
I V , (1895), p . 3).

2) Es sei mir um der Kurze willen erlaubt, die Wlachen jenseits der Donau
Thracische-Wlachen und diejenigen, welche diesseits dieses Flusses sitzen Dacische
Wlachen zu nennen. Der Name Koutzo-Wlachen, ist, wie schon gemeldet worden,
ein Schimpfwort (p. 776, nota).
3) Vezi cele spuse de Thunmann n capitolul Numrul Aromnilor p. 31.
4) Sie reden eben dieselbe Sprache, als ihre Briider diesseits der Donau; nur
ist sie mit griechischen Wortern strker vermischt (ib.).
5) Vezi capitolul Originea Aromnilor p. 22.
) Seit 750 Jahren heissen sie schon Wlachen, und von ihrer Sprache finden sich
schon Spuren aus dem sechsten Jahrhundert (ib.).
7) Von der Thracischen-Wlachischen Sprache aber, ist, meines Wissens, vor
dem Worterbuche, welches ich mitteile, noch nichts bekannt gemacht. Beide Worterbiicher sind zwar nicht sehr vollstndig, aber sie werden destoweniger allen
Sprach- und Gescbichtforschern angenehme Geschenke sein (ib. 177).
4 Th, Capidan. Aromnii. Dialectul Aromn.

TH. CAPIDAN

puin folos a nvat limbile, filosofia i matematica *). Toate aceste informaiuni Thunmann le-a avut dela un student aromn originar din
Moscopole, anume C o n s t a n t i n H a g i - C e a g a n i , un om,
dup Thunmann, cu multe cunotine n filozofie i cu o putere de
cugetare strlucit. Acest Hagi-Ceagani, dup ce se oprise mai muli
ani la Universitatea din Halle, a vizitat n interes de studii i alte centre
din Apus, ca Leiden, Cambridge, dup aceea Frana i Italia. El a fost
acela care a druit lui Thunmann crticica lui Cavallioti i tot el i-a
povestit amnunte cu privire la numrul, ntinderea i limba Arom
nilor 12).
Thunmann, publicnd vocabularul lui Cavallioti, a adugat la fiecare
cuvnt i traducerea latin, pe care o trece n prima coloan n locul
cuvintelor greceti, iar pe acestea le-a trecut n josul paginei n patru
coloane mici, aa cum se vede n alturata reproducere.
n afar de exemplarul lui Thunmann, a mai fost descoperit nc
unul de ctre nvatul albanolog G u s t a v M e y e r , pe care l-a
publicat n ale sale Albanesische Studieri, IV 3). Exemplarul din urm
are numai 96 de pagini n loc de 104. Ultimele opt pagini lipsesc.
Amndou au fost supuse unor studii amnunite.
Primul a fost cercetat de ctre vestitul slavist F r a n z M i k l o s i c h 4), al doilea de nsu G. Meyer. Aceti nvai, la transcrierea
cuvintelor aromneti, au ncercat s se apropie ct mai mult de pro
nunarea aromneasc. ns amndoi arat greeli. Astfel, G. Meyer,
1) Er ist ein gelehrter Mann, der gelehrteste unter seinem Volke, der Sprachen,
Philosophie und Mathematik mit Nutzen studiert hat . . . Er ist aus Moschopolis
gebtirtig: jetzt ohngefhr 46 Jahr alt. Die Humaniora hat er in seiner Vaterstadt bei
Chalkeus, eineim gelehrten Moschopolitaner, und bei Sevastos von Kastoria, dem
Oekonom der Kastorianischen Kirche studiert; die Philosophie und Mathematik
in Jannina, bei dem gelehrten Eugenius, der jetzt in Petersburg ist, un damals Vorsteher der Schule des Karagianni, und Marutzi in der vorgedachten Stadt war. Er
hat iiber fast alle philosophische Wissenschaften geschrieben, wovon aber nichts
gedruckt worden (p. 178, nota).
Acum n urm, V i c t o r P a p a c o s t e a , descoperind la Academia Romn
trei lucrri inedite ale nvatului aromn, scrise n limba greac, a publicat un
studiu, din care, abia la a treia corectur din aceast lucrare, am putut citi ntia
parte: Teodor Anastasie Cavallioti n R ev. I s t. Rom. I, 383 402.
2) Herr Konstantin Hadgi Tzechani von Moscopolis hat mir dieses seltene
Buch verehrt: ein Mann von vielen Kenntnissen, besonders in der Philosophie und
Mathematik; von einer aufgeklrten Denkungsart, und eines glucklichern Schicksals
wiirdig. Nachdem er iiber drei Jahre zu zwei wiederholten malen sich bei dieser
Universitt aufgehalten, Leiden und Cambrige besucht und Frankreich und Italien
besehen hat, geht er nun nach seinem Vaterland zuruck, um durch seine erworbene
wissenschaft seinen handsleuten zu nutzen. H. Tzechani hat mir iiberdies viele
Nachrichten mitgetheilt, als von ihrer Benennung, Ausdehnung, Volksmenge, Sprache
u. s. w. (179 180, nota).
3) Das griechisch-siidrumnisch-albanische Wortverzeichniss des Kavalliotis, herausgegeben und erklrt. Wien, 1895.
4)
Dr. F r a n z M i k l o s i c h , Rumunische Untersuchungen. B. Macedo-rumunische Sprachdenkmhler. Wien, 1882.

DIALECTUL AROMN

51

care a cutat s evite greelile lui Miklosich 3) transcrie, fr nici un

ot3 te&cr bie

prad)C

Latina.
' Tlg4Au7S%. IaA^^Tt. ,

i Columba

Tltcg.

2(nccy.

5:: Tranfco.
33 Capjo:3 4. Soleaequi
55 Gallus gallina*
ceus "

AA/8, . C M#g.
TlrtzXcc,
lioTW*.
KvvrV!<?.
Kgera.

56 Volo, as.

AgjtfTOgg. :,

5 7 P 'e i . .

58 Petr;''

59 Pip#?f.
5o Cdo*

ryyA . ^ /
<PX/gr/i$jfy.

K/Ar,
^Aieaugx.
K /? r g .F x g p .. \
~j r|i" M 7rcd^pe.,
IwSiguv
Mriyiftff 1

61 Pttteus . .
, MevTgV.8.
62- Abeo
63 ^enuc
64 Salto '
y p g j ........, KccT^Jy.
'M 7r/ra;.
<65 Lawm;
6 6 Ctirrdj Veredi^^idv-ag
Bgawcy.
iter facio
vnctKdy^cc.

'h *
6? Furcella \
68 Cubitus
69 Prehen.de- 7 c- Palmus - *

&WTrjds. <J>g^g/Jr<f
kerg.
K*r.

A v-cI t ^ h.
.TlocAjic.

7l
UthejA^ae.

, r Tlspjgi^. yj n ^ r # .
f4 Tl-lrukov,
-j iTsrsrt'o. y6 lsr!. >. *77-g r is r fa .
^ riE uao. 60lIs<pTit>. 61 U*yet<?t. 62 l^a/vw .
64 rcyS'w.
64'TidSi 69 n ^ - i . . 66 n^Axw<
67
6^ r/vu*. 69 TkUvwr 7 Hi-S-*>;<

J) Aus diesem Thunmanschen Abdrucke der von Fehlern und Missverstndnissen nicht frei ist, stammt alle Kenntniss der Rumnologen und Albanologen iiber
4

52

TH. CAPIDAN

motiv aritsu (391, 877), ctsul (901), ncatsu (574), tseriaid (404),
tsicoar (830), tsoar (474), zmeltsu (852) cu ts n loc de c : aricu,
ccul, ncacu, ceria, cicoar, coar, zmelcu, din cauz c n original
pentru sunetele ts i ( se ntrebuineaz unicul semn grecesc r'Q (tz).
Acum n urm, P e r . P a p a h a g i a reeditat textul aromnesc,
cutnd s redea cuvintelor o transcriere care s ne nfieze ade
vrata pronunare aromneasc 1).
Cu toate c cuprinsul lucrrii lui Cavallioti conine numai un singur
text aromnesc din dou rnduri: Hristos de mortsi nstsi cu morte
mortea clcndu, sa mrminttorlor ahrzi ban harizm, iar restul
sunt numai cuvinte, totu ne putem face o idee despre aspectul local
al dialectului aromnesc. El reproduce graiul din Albania.
Rostirea lui ga ca o relevat mai de mult de mine 2) se arat n formele
din text: morte, mortea pentru moarte, moartga. n vocabular ea apare
numai n cuvntul vomer (1038) Pflugsterz pentru voamer.
Proteza lui a- lipsete la cele mai multe cuvinte. Avem: fetu (165),
yine (55), kicdsescu (189), fne (1167), rddtsin (836), ru (806),
fan (787), rcoare (497), rou (431), capu (177) etc., pentru formele
obinuite la ceilali Aromni: afetu f t, ayine vie , akicsescu
pricep etc.
Sunetul nu exist. Pretutindeni avem ca n graiul Romnilor
din nord.
Diftongul ea urmat n silaba urmtoare de e, este redat de cele mai
multe ori prine: urecl'ie(99), impetig (534), burete (577), fumel'e (1049),
etc. pentru ureacl'e, mpeatic, burgate, fumeal'e etc.
n cuvintele n care apare diftongul ea, acesta este redat prin ia ca
n limba din Cod. D im .: Siaminu (320), priagu (395), guniapine (399),
fiat (451), criastitu (458), cucuviao (464), liagnu (470), tsiap(495), etc.
La sfritul cuvintelor, u apare plenison, fie c urmeaz dup un
grup de consoane sau dup una singur: bagu (109), acu (119), nepotu
(60), omu (61), numeru (72), nelu (78), mascuru (81), lasu (101), scaperu
(89), oboru (96), etc.
Pronunarea lui r este cu puternice vibraiuni apicale. Ea se arat
la nceputul i mijlocul cuvintelor i este redat prin rr (qq) : afadu (680),
afoamigu (592), cufao (584), tufaste (582), etc. Nu se tie dac prin
transcrierea lui r cu rr Cavallioti nu nelegea s redea i rostirea velar
a lui r, aa cum se aude la Freroi.
dieses Buch. Auch Miklosich konnte sich in seiner Bearbeitung des sudrumanischen
Wortmateriales a. a. O. io ff. lediglich darauf stiitzen und hat die Irrthiimer Thunmanns mit hiniiber nehmen miissen (p. 1 i 2).
') P e r . P a p a h a g i , Scriitorii Arom m n sec. X V I I I . Bucureti, 1909. ns
nici Papahagi n a putut scp de unele transcrieri greite. Astfel cuvntul aliOhe,
transcris aa att de Thunmann ct i de Miklosich i G. Meyer, la Papahagi l
gsim sub forma aliha. i forma cu &h este atestat i la Dai.
2) T h. C a p i d a n, Raporturile albano-romne, publicat n Dacoromania, II,
p. 496.

DIALECTUL AROMN

53

Trecerea grupelor rl, rn n f apare pe alocuri i la Cavallioti : astefu


(950), petuficl'e (740), arici'u (654), etc.
ntre cuvintele nou ntrebuinate de autor, avem pericul (415) i
moned (626).
ntre cuvintele rari avem curte (477) azi ubor .
#
Lucrarea l u i D a n i i l M o s c o p o l e a n u l este Lexicon Tetragloson , publicat n Eloaywyixfj iaoxaXia nvtura introductoare ,
un fel de carte de lectur, cuprinznd cunotine de religie: AidaoxaXa xQioTiavix?] (p. 39), din tiine: llegi oroi%eLod&v oywv rfjg cpvoixfjg (p. 54), din stilul epistolar: Apyf] r&v imorohxv yapaxrfjQmv
(p. 60), din matematici: II eqI rojv reaoagcov edcov rfjg oiO/Mjrixfjg (p.
72), etc. Lexiconul n patru limbi, n care se cuprind frazele aromneti,
este dat dela nceput, dup cteva stihuri, la p. 10. Aceast lucrare a
ajuns pn la noi n dou ediii: una mai veche fr dat i alta mai
nou din 1802: ev Su oanriQicp, aojff.
Prima ediie a fost reprodus de cercettorul englez W i 11 i a m
M a r t i n - L e a k e n ale sale Researches in Grecce, London, 1814,
pp. 383403.
Lucrarea lui Daniile nu este propriu zis un lexicon, dup cum arat
titlul, ci o carte de conversaiuni cu fraze mai scurte i mai lungi, ntre
buinate n vorbirea zilnic. Titlul primei ediii este: Eloay(oyixf)
Ai&aoxaXia neQieyovoa XeHixdv rergyX.coooov rmv renodgmv xoivcov diaXexzojv , firol rfjg nXfjg Qco/juuxfjg rfjg iv Moiola B 2.a%ixfjg, rfjg BovXyagixfjg xai rfjg AXavixfjg . Leake, dup ce face un scurt istoric asupra
Romnilor din sudul Dunrii, sprijinit pe date din istoriografii bizantini,
reproduce n cinci coloane Lexiconul, dnd n prima coloan fraza n
traducere englez, iar n celelalte patru reproducnd dup Daniil frazele
n cele patru limbi: grecete, albanezete, aromnete i bulgrete.
nsemntatea lucrrii lui Daniil pentru cunoaterea nu numai a dia
lectului aromn dar i a celorlalte imbi balcanice, albaneza i bulgara,
este foarte mare. Niciri n literatura dialectal aromn nu ntlnim
o construcie a frazei att de liber ca n cartea lui Daniil. n calitate
de Aromn, ca unul care stpnii bine dialectul, el scria neinfluenat
de celelalte limbi. Se pare c el cunotea bine numai grecete i alba
nezete. Limba bulgar nu o cunotea, cci dup cum vom vedea,
textul bulgar i-a fost tradus de o alt persoan. Nefiind o simpl nirare
de cuvinte fr ntrebuinare n fraz, cum er lucrarea lui Cavallioti,
lexiconul lui Daniil era folosit de ctre toi aceia care vroiau s nvee
limbile balcanice pentru nevoile lor comerciale. A se explic de ce,
numai dup civa ani, acest lexicon a trebuit s apar n a doua ediie,
iar dup cteva decenii a aprut o a treia ediie, bulgreasc, alctuit
numai pentru folosul Bulgarilor.
ncepnd cu sec. XIX, Bulgarii din Macedonia, lund parte tot mai
activ la comerul intern al Peninsulei Balcanice, aveau nevoie de

54

TH. CAPIDAN

cunoaterea celor dou limbi ntrebuinate n comer: greaca i turca.


Pe vremea aceea, singura carte care le putea nlesni acest studiu er
lexiconul lui Daniil. Acela care a rspuns acestei nevoi a fost Arhi
mandritul H a g i T e o d o s i e , bulgar de origine, care, n anul 1841,
a tiprit la Salonic, n tipografia sa proprie, lexiconul lui Daniil. De
oarece retiprirea crii lui Daniile se fcea n folosul Bulgarilor, de
astdat ea a aprut n slove chirilice, iar textul aromnesc i albanezesc a fost nlocuit cu un text turcesc, numit de autor karamanliski.
Lucrarea lui Daniil, n ediie bulgreasc, poart urmtorul titlu:
KhHIM aa HAgMEHE TpHJpk A3 HKCKR, CAABAIIO-KO/UMpCKill, rpEMECKdlift
H KApJA\AAHU,KOH *).
Dup obiceiul timpului, editorul acestei nou ediii a lexiconului
nu indic pe autor.
Ea a fost cunoscut pentru ntia dat de ctre M. D r i n o v care
a i publicat o dare de seam: Nekelko belezki za triezicnata Solunska kniga (Cteva nsemnri pentru cartea n trei limbi din
Salonic) *2). Mai trziu, profesorul bulgar I. I v a n o v , ntrun articol:
Grcko-blgarski otnosenija predi crkovnata b orba (Raporturile
greco-bulgare nainte de chestiunea bisericeasc) 3), se ocup cu cartea
lui Daniil, traducnd apelul din fruntea lexiconului, adresat ctre Aro
mni, Albanezi i Bulgari.
n timpul marelui rzboiu, profesorul rus M. S e l i s c e v , ocupndu-se cu dialectele bulgreti din Macedonia, a studiat i graiul Bul
garilor de pe la sfritul sec. XVIII, supunnd unei cercetri mai
amnunite si lexiconul lui Daniil, n ediia a doua si a treia (din
Salonic), n partea bulgreasc 4).
Astzi avem o nou ediie critic a acestei lucrri, datorit profesorului
bulgar N. A. P o g o r e l o v , publicat n Analele Academiei Bulgare,
secia istorico-filologic. Dup o introducere de 19 pagini, la p. 20 ncepe
textul lexiconului i ine pn la p. 43. n prima coloan vine textul
grecesc, reprodus n original dup ediia din 1802; n a doua coloan
textul bulgar tot n original dup aceea ediie; n a treia coloan se
nir frazele bulgreti n slove chirilice, dup ediia din 1841 (Salonic),
iar n coloana a patra urmeaz transcrierea de ctre autor a textului
bulgresc. La sfrit de tot (p. 4348) se d i un indice.
Dintre cele dou ediii mai vechi ale lexiconului n patru limbi tip
rite de Daniil, se cunotea, dup cum am spus mai sus, numai data
ediiei a doua (1802). Data primei ediii a rmas necunoscut. Tot aa
de necunoscut a rmas i locul n care sa tiprit aceast prim ediie.
Dup Leake, tiprirea ediiei a doua ar fi urmat aproape dup cinci
zeci de ani dela ntia: about fifty years ago n Moscopole. Prin
*)
2)
3)
4)

Carte pentru studiul celor trei limbi: slavono-bulgara, greaca i turceasca .


Cf. K nizici za procit, X I I I X, p. 195. Salonic, 1891.
Cf. Sbornik v cest na prof. L . M ileti . Sofia, 1913, pp. 163 165.
A. M . S e l i S c e v , Ocerki po makedonskoi dialektologii. T . I. Kazan, 1918.

DIALECTUL AROMN

ss

urmare, prima ediie sar fi tiprit ntre anii 1760 i 1770, cam n acela
timp sau ceva mai nainte, cu Protopiria lui Gavallioti. Admind
aceast presupunere, trebuie s credem c a doua ediie na putut fi
tiprit sub ngrijirea lui Daniil. Deoarece distana dintre prima i a
doua ediie este prea mare pentru o via de om. Dac la prima ediie
protopopul din Moscopole ar fi fost numai de treizeci de ani, ceeace
este puin pentru rangul ce-1 ocupa, el ar fi trebuit s ating vrsta de
optzeci de ani, cnd a dat la tipar a doua ediie revzut i amplificat.
i nici locul nu pare a fi Moscopole, dei, dup cum vom vedea, Roja
ne asigur c n acest ora sau tiprit mai multe cri romneti1).
Miklosich, care a studiat chestiunea mai bine dect toi, spune: Wer
sich erinnert, dass die llgcozoneigia von Kavalliotis 1770 in Venedig
gedruckt wurde und dass noch niemand ein nachweisbar in Mosckopolis gedrucktes Buch gesehen hat, wird nicht umhin konnen anzunehmen, dass auch die Schrift von Daniel aus einer Buchdruckerei
Venedigs hervorgegangen ist. Fur diese Annahme spricht auch die
Form der Lettem 2).
Miklosich a avut dreptate.
n tradevr, astzi se tie sigur, dup descoperirea unui nou exem
plar din prima ediie de ctre I v. S n e g a r o v , c prima ediie din
lucrarea lui Daniil a fost tiprit la Veneia n anul 1794.
n timpul marelui rzboiu, Sngarov sa dus la Ohrida ca s se infor
meze dac exist ceva documente vechi privitoare la trecutul Bulgarilor
din Macedonia. Printre multe cri i hrii, despre care autorul vorbete
n articolul su Novi danii za blgartinata v Makedonia (Dovezi
nou pentru bulgarismul n Macedonia)3), a gsit i exemplarul n
chestiune, avnd prima pagin rupt. Din prefaa acestei lucrri, Sne
garov reproduce rndurile urmtoare: ei; xqojiov otzov oi M voiodxe;,
ol Bovlyagot xal 5lftavtxat, di zoi); onoov; /llioxa xal ovveze'xr)
ro nagov, e/mogovv tmx q%; v yvfzvaodovv r ' Pm/iaix el; xo Bifilidgiov avro xal hiena oxav Syovv xov xQonov v xazaylvovv xal el;
alia {tadxj/mza deivrega xal wpilozeQa &ewQia;. Autorul bulgar, fiind
preocupat numai de ideia ca s gseasc documente mai vechi, n care
Slavii din Macedonia sunt numii Bulgari nu S rbi, cerceteaz
n cteva rnduri cartea lui Daniil numai din acest punct de vedere,
reproducnd pasajul de mai sus n care apare cuvntul Bovlyagoi.
n afar de acest nou exemplar Iv. Snegarov a mai dat i de un rva
al lui Daniil, scris n 13 Aprilie 1793, i trimes de acesta protopopului
de origine bulgar din Ohrida, printele tefan, a crui familie se
) In der Stadt Moschopolis, welche blos von den Romanen bewohnt wird,
eine Buchdruckerei gestiftet wurde, in welchen viele romanische Biicher gedruckt
sind ( Untersuchungen iiber die Romanier oder sogenannten Wlachen, welche jentzeits
der Donau wohnen. Pesth, (1808), pp. 140 141.
2)
F r . M i k l o s i c h , Rumunische Untersuchungen, p. 230.
3) Makedonski Pregled , anul I, fascicola 4, pp. 55 56.

56

TH. CAPIDAN

continu i azi n Ohrida (Pop Stefanievi). n aceast scrisoare, pe care


Daniil i-o trimete mpreun cu manuscrisul lexiconului, printrun elev
al su, Dimitrie, l roag pe printele tefan s-i traduc partea bulg
reasc, insistnd s isprveasc traducerea ntro sptmn, pentruc,
imediat dup srbtorile de Pate, vrea s trimeat lexiconul n Veneia,
ca s se tipreasc: /n e t xo II a % a fteXco v xo oxeXXco eig B e v e x ia v
d i v x vn c o d fj . Deasemenea i mai spune, la traducerea din grecete
n bulgrete, acolo unde nu este sigur, s ntrebe pe rudele lui, ca s
nu se strecoare vreo greeal. Iat i coninutul scrisorii: l o v oxeXoj
fie xov n a g o v x a A tffii tg io v ev ovvxo/m v X e ix o v d i v xo fiexayXioxiorjg
B o v X y a g ix x a l oe n a g ax aX m v BXryg x d v v a x e ia d t v xeXeuoOfj fie
fiia v efidofidd a- 8x 1 fie x xo I l d o y a &eXco v xo oxeXXco eig B e v e x ia v d i
v x v n io d fj, n lr jv ngooe%e x aX i xr/v ip o iv r/v *) xibv yovecov a o v 8n o v
v fir/ yvrj x a v iv a XdOog. T a vx xjv xfjv % giv xrjv Ctjxto a n d xfjg Xoyioxrjxog x a l iy ib fivio vnd% qeog *
2). (Iat aici i trimet, prin numitul Di

mitrie, un lexicon scurt ca s-l traduci n bulgrete i te rog s faci tot


posibilul ca s se isprveasc ntro sptmn, deoarece dup Pate
vreau s-l trimet n Veneia ca s se tipreasc. Dar caut de te n
treab bine cu ai ti, ca s nu se streacoare vreo greeal. Acest serviciu
l cer dela tiina ta i rmn ndatorat).
Cine este acest Dimitrie, prin care Daniil i-a trimes lexiconul su
n Ohrida, ca s fie tradus n bulgrete? Rspuns la aceast ntrebare
ne d o alt scrisoare a lui Daniil adresat tot protopopului tefan din
Ohrida, cu data de 30 Aprilie 1792. In aceast scrisoare expediat
numai cu un an nainte dect cea dintiu, Daniil roag pe protopopul
tefan s aib sub ocrotirea sa pe noul dascl al copiilor din Ohrida,
Dimitrie Papa-Ioan. Iat coninutul acestei scrisori:
AdeXcpk oaxeXXdgie, v yang efie, xo'ioa 8nov ecpdaoev 6 fiadrjxtfg
fiov Xoyudxaxog xvq 4'iyirjXQiog xov nan lmvvov v yevrj didoxaXog
xojv naidioiv xfjg 'AygiSog, v %?]<;, v xov oxrjgi^r\g eg x nvxa xal
v xov e%r)g vnd x'/v oxenrjv x&v nxegvymv oov, 8x 1 o veaviag elvai iog xal aefivdg xal eXnico v evdoxi/irjor] eneidrj ovveCrjoev rj/iv xal
efUfirjBri x ijdrj fiag.

Aceast scisoare mpreun cu nc una, fr nsemntate pentru


chestiunea care ne preocup, au fost publicate tot de Snegarov n stu
diul su Grad Ohrid 3). Din ea rezult c Dimitrie, unul din cei mai
buni elevi ai lui Daniil, reuise s fie numit, probabil, n anul n care
scria Daniil, ca dascl n Ohrida. Naionalitatea lui ne este necunoscut.
Probabil c va fi fost un Aromn, mai ales c la nceputul sec. XIX
i ali dascli aromni au funcionat n colile din Ohrida: Hagi-Puliu

') n scrisoarea publicat n Makedonski Pregled , I, fasc. 4, p. 56 st evaixtjv


n loc de qxovjjv.
2) Makedonski Pregled , IV, fasc. 3, pp. 84 83.
s) Ib.y pp- 5 7 8 8 -

DIALECTUL AROMN

57

i Milon, originari din Samarina x). Snegarov, vorbind despre naionali


tatea lui, crede c este albanez, identificndu-1 cu Dimitrie Mokran,
din comuna Potcojani, aproape de Pograde, n Albania. Prerea lui
Snegarov se sprijinete pe datele lui K. a p k a r e v, care spune c
i Dimitrie Mokran a nvat n Moscopole, acolo unde a studiat i
Dinutri Papa-Ioan. Chestiunea nu este pe deplin lmurit. n orice caz,
faptul c i unul i altul i-au fcut studiile n Moscopole, nu nsem
neaz c amndoi reprezint aceea persoan. Dimitrie Mokran er
unul i Dimitrie Papa-Ioan altul.
ntro a treia scrisoare a lui Daniil, care nu este important pentru
coninutul ei, se arat numele curent al lui Daniil. n aceast scrisoare,
care poart data din i Mai 1790, el semneaz Aavtrji M ooxonoMzrjq,
ceeace vrea s zic c numele lui era Daniil Moscopoleanul*2). n alte
pri el isclete: Aavirjl
'Ad/ifj xarCfj o Moa%o7ioMxrjq, adic
Daniil Mihali Adami Hagi Moscopoliteanul3).
Dac din descoperirea lui Snegarov se tie astzi precis locul n care
sa tiprit lucrarea lui Daniil, urmeaz de aci oare c i data anului 1794
er necunoscut pn la descoperirea noului exemplar din ediia ntia ?
Judecnd dup discuiunile avute de ctre editorii lui Daniil, ncepnd
cu William Martin-Leake (1814) pn la Per. Papahagi (1909), rezult
c nu. De fapt, ns, ea era dat chiar n corpul primei ediii, dar na
fost observat de nimeni dintre filologi. Toi editorii Lexiconului n patru
limbi, despre care a fost vorba mai sus, au cercetat lucrarea lui Daniil
numai din punctul de vedere al limbii. Nimeni dintre filologi na avut
curiozitatea s rsfoeasc si
S restuli coninutului. Dac sar fi fcut si
s
acest lucru, atunci la p. 60 sar fi descoperit nsemnarea tiprit cu litere
greceti: 1794 Marniov 20.
Am spus mai sus c Eiaayaiyixrj iaoxaMa nu conine numai Lexi
conul ci i capitole ntregi cuprinznd noiuni de fizic, de aritmetic,
din stilul epistolar etc. La prima pagin din acest ultim capitol se d
un model de scrisoare, cum ar trebui s se adreseze cineva Patriarhului
Ecumenic: nllq v ygcpr/ siq Oixovjuevixov IIaTQioyrjv. La sfritul
acestui model, dup ce se d i formula de ncheiere, urmeaz anul
i luna indicate mai sus. Aceast scrisoare din a doua ediie este o re
producere din prima ediie, din care William Martin-Leake a avut un
exemplar. Prin urmare, data de 20 Martie 1794 reprezint data zilei
n care a fost scris spre a fi dat la tipar pentru prima ediie. Aceast
dat se mai repet i n modelul de scrisoare adresat unui mitropolit:

*) K. a p k a r e v , Blg. pregled, II, kniga IX X, p. 274. SnSgarov, din care


lum citatul, spune despre Puliu: Sled smrtta na Ghiore P o p o v ..., ohrid ani
povikali za ucitel v glavnoto ucilite... Hagi Puliu, vlah ot Samarina (dup moartea
lui G. P., ohridenii au chemat ca dascl n coala principal pe Hagi Puliu, romn
din Samarina) Maked. Pregled , IV, fasc. 3, p. 60.
2) Makedonski Pregled , IV , fasc. 3, p. 84.
*) P e r . P a p a h a g i , Scriitorii Aromni n sec. X V I I I , p. no.

58

TH. CAPIDAN

Ei MrjXQOTcolrrjv)) cu singura deosebire c data luaei, n loc de 20,


este 5 Martie: 1794 Maqxiov 5.
De sigur c aci este i o parte de neglijen ce sar putea imput filo
logilor care nau vzut din toat opera lui Daniil dect numai Lexiconul.
Dac ar fi rsfoit ceva mai mult dect paginile Lexiconului1), de sigur
c ar fi dat de data scrisorilor despre care am vorbit mai sus, din care
ar fi putut deduce anul n care sa tiprit ntreaga lucrare a lui Daniil.
Ceeace au neglijat filologii na scpat din vedere N. Iorga.
n Istoria literaturii romne sec. X V I I I (1901), N. Iorga, ocupndu-se cu lucrrile filologice ale nvailor aromni din Ardeal de pe la
nceputul sec. XIX, ntro not din subsol pomenete i despre lucrarea
lui Daniil. n aceast not N. Iorga nir coninutul ediiei din 1802
i, ajungnd la capitolul despre stilul epistolar, d data de 1794, aa
cum a gsit-o la sfritul primei scrisori 2). Este drept c d-1 N. Iorga,
fcnd aceast simpl reproducere, nu discut chestiunea datei cnd
anume a aprut prima ediie a lucrrii lui Daniil. Dealtfel, ea nici nu -1
putea preocup ntro not, n care se pomene numai n treact despre
activitatea lui Daniil. Principalul este c data cu care ne ocupm a fost
relevat de d-sa i, dei aceast not a fost citat i de ali autori cari
sau ocupat cu scrierile nvailor aromni din sec. XVIII, nimeni na
avut curiozitatea ca s se opreasc asupra anului 1794, reprodus dup
Daniil.
Pentru studiul dialectului aromn ediia din 1802, din care posed
i Academia Romn un exemplar, este cea mai important, iar coni
nutul ei aproape dublat. Deoarece Per. Papahagi n lucrarea sa Scriitorii
romni din sec. XVIII n care studiaz i pe Daniil, nu ne vorbete
despre deosebirea cu privire la coninut ce exist ntre cele dou ediii,
n not, voiu nir cuvintele i frazele din ediia 1802, care lipsesc
n ediia 1794 3).
*) Dintre editorii Lexiconului, Per. Papahagi este singurul care face o dare de
seam amnunit asupra ntregului cuprins din lucrarea lui Daniil (vezi pp. 105 106),
citnd toate capitolele. Cu toate acestea, i lui i-a scpat data dela pp. 60 i 61, despre
care am vorbit mai sus. Aceast scpare din vedere pare cu att mai surprinztoare,
cu ct la pp. 40 44 din lucrarea lui se ocup pe larg cu chestiunea locului i anului
cnd sa tiprit Lexiconul lui Daniil.
2) Autorul se numete: dascl, econom i ierochirix; el spune lmurit c a avut
numai scopuri scolastice i nu v xdfir] diaotcaXlav x&v xtoaxxicov; se d un catechism, noiuni de fizic, un epistolar, cu scrisori i cu data de 1794, ctre Domnii
notri, ceva lmuriri despre aritmetic i cronologie (N. I o r g a , Istoria Literaturii
Romne n secolul al X V III-le a . Bucureti, 1901, p. 297, nota).
a) Lipsesc n lexiconul reprodus de Leake urmtoarele fraze: uh el ile 116/1
(paginaia este dat dup Per. Papahagi, cr. Ar.); lamiia n 8 / z ;p r e omu 119/3.
Ma cama g ine se adari prosfayu de vac i de buvuli, c este muat. Cal i, eapile,
y umarl i , mulrle felisescu. .. (toat p. 120/4 i 121/4 pn la p. 122, unde ncepe
fraza: Ael'i i au minte, etc.). La p. 123 lipsesc frazele: Prungil'i suntu spstrii
i feat multe ori tru anu. Peturicl a cndu ade tru cfa cnt g ine i va se o avde
dulia ea 123/5. La p. 124/6 lipsesc: Patile, roile suntu greale (toat p. 125 i o parte
din 126/7 pn la nceputul frazei: Duminica pripseate, etc.). La p. 129 lipsesc:
Anu i estanu. . . (toat p. 130/9 pn la nceputul frazei: Avemu dao yii, etc.).

DIALECTUL AROMN

59

Ca particulariti dialectale, limba lui Daniil se apropie mai mult de


graiul Freroilor. Dup cum am artat n lucrarea mea asupra
graiului Romnilor din Albania 1), se pare c limba lui Daniil, n afar
de particularitile pe care le-am relevat n Protopiria lui Cavallioti,
mai arat i pronunarea lui , ca , transcris de Daniil cu s, care se
ntlnete numai n graiul pstorilor nomazi din Albania. Astfel, Daniil
scrie de foarte multe ori cuvinte cu e n care avem sau : prevdzle
pentru prvdzle dela pravad dobitoc 2/118; lendur pentru lndur
sau serme frme 7/126; putsenu pentru putsnu 6/131; lendzetlu
pentru lndzetlu bolnavul 10/193, etc. etc. n studiul citat, am dat
i alte citate, din care reiese limpede c transcrierea lui , prin e nu
este fcut din eroare, ci ca s se arate c n cuvintele n care avem e
pentru , , timbrul acestor sunete se apropie de acela al lui sau e,
aa cum se aude azi la Freroi.
3. SCRIITORII AROMNI D IN A DOUA DIRECIE
Am spus c ceeace deosebete pe scriitorii din aceast direcie de
cei doi scriitori aromni tratai mai sus, este ndemnul dela care ei
porneau pentru instruirea Aromnilor, i scopul pe care l urmreau,
n tradevr, lucrarea lui Cavallioti a fost scris, dup cum ne informeaz
Thunmann, din ndemnul marelui comerciant aromn originar din
Moscopole, Gheorghe Tricupa, numit i Cosmischi, pentru ca Aromnii
s poat nv grecete 2). In ce privete pe Daniil, care credea c,
La p. 132 lipsesc: Iii la pzare. .. (toat p. 132 i cea mai mare parte din 133/10
pn la nceputul frazei: Lndzetlu se vruri, etc.). La p. 134/11 lipsesc: Cu ndreapta
m n ... (toat p. i75 /i2 , j dup aceea pp. 136, 137, 138, 139, 140, 141 pn la
nceputul frazei: Careido va se urdin. . ., etc.). La p. 143 lipsesc: Ma ma ninte
se badzi veru. . . (pn la p. 144/16, unde ncepe fraza: Se nu te nvirini, etc.). La
p. 145/17 lipsesc: Mul'erle i nvestile. .. (pn la Fur/i fur din aceeai pagin).
La p. 147/18 lipsesc: cu ctlahtulu.. . (pn la p. 148: i rAa se aguneate). La
p. 148 lipsesc: De 1 inu i cnip esu cuki ma armne alante spstrit. La p. 149/19
lipsesc: Sfredinle. .. (pn la p. 150: Ma tine tra se nu pi. ..) . La p. 151 lipsesc:
Cndu se a d ari... (toat p. 152 pn la 153: Grndinea, b ru m a ...). La p. 154
lipsesc: i casa ata. . . (pp. 155, 156 pn: i se vruremu). La 157 lipsesc: Ast
n o ap te... (pp. 158, 159 pn la: Socurru i soacra). La p. 160 lipsesc: Ma tra se
ngace. . . (p. 161 pn la: i ci avdu. ..) . La p. 161 lipsesc: Me alinai. . . (pp. 162,
163, 164 pn la: Bumbuneadz...) . La p. 165 lipsesc: i cndu cade grrislu de n
tseru se nu te aspari. La p. 166 lipsesc: Semnele am vlescu... (pp. 167, 168 pn:
Aite i picurarru...) . La p. 169 lipsesc: vrtos dule. La p. 172 lipsesc: Aul i tsi
au mare b arb.. . (pn la : se nu blastim.. .). La p. 175: i aie se o ncari ning
aiste. La p, 176 lipsesc: Aela i h'arbe.. . (pn la: Am cndu ai cifoarle. ..) . La
p. 178 lipsesc : ra se mi. La p. 180 lipsesc numerile: ini sute, ase sute, apte sute. . .
(pn la p. 181: Tora vinii s nim .. . )
) h. C a p i d a n, Freroii, studiu lingvistic asupra Romnilor din Albania,
n Dacoromania, VI.
2) Da er (Kawalliotis) das Griechische, das Wlachische und Albanische als
Muttersprachen versteht und redet, bewog ihn sein Landsmann Herr Georg Trikupa,
genannt Kosmiski, ein patriotischer Kaufmann, und ein Freund der Gelehrsamkeit,
diese Protopeirie zum Vortheile. der Griechen zu schreiben . (Thunmann, o. c., 178).

6o

T H . C A PID A N

fr greceasc, pe vremea aceea nu se putea tri n Peninsula Balcanic,


mpmgan ucrun e i mai departe, dup cum aceasta reiese limpede
ffjllllll

H vI

B.'J V<*

.Ai.v.'.-i''
-a
'.i .'C.r,
riv riAwaoTff , jcrir- x* sAS-T1 Kwxas'ri
,E
/ ' =
'J - : - 2 S f e ^ - ia i * ^

vi <rbyjji$'f( *Jo
V

i t .

,,/iymSr<*.,
, ....' f S
*S *

"'Y xa X'dT-1-ra.

;r .f l f e ;-'-?4'!??^B:s^fftfc-'3f5?ff.:-

y iV rsA s

y c v v ij/ic t

?ra.' D'-ratji1"
/

- , ' ' '

rsynj/ssr y y-dir;

'

jcriji ;llT arT it

,Us ;.:irraT

rf Qfyr'tf

ViS-vvgjirlv

v i .e e tp d r
to

,\
-n s-.t '
<nrJi,ur^Ktir'

T*yJ>'**rerxjAx ?tk & ti- \r erTc- l ct'w

%j*t rt (prVKi

' ^ r a r :

vr/9 "ar

e v^ A rt , 3 .'v-,ixa C rr f c r u r t xaf-if.rv 'jx

**A

i ,

<rf*A(K-^?'r/y c i i r T e p ^
yx .i.'r/'.a r/yjtx/a j vajvoirf ra u a
t# n x
X f!*rx
f.'T * n
x a re
rs
ri{
n x x -yvcrvj
i.r*}?nx

-y
M; frsv 7Tc-(

r ksqaTiKiKt

xotairhu
rwris
- ^?
Vac rcvr^fs

,/r

stiifa ficTa./t,

Qd(set

.'

":i
{

, ru;(r C f txatr^^r'
cr. *: T?; * re vssrecie'Ttcfiij ,i '} r >
i
?.
\t;
t
;./
i-.rirff
- k . *i'i *.v m -tS x':r>t7
xi;-! fiiidste
.-1
>
r-jov /auAov
g.4 v'
> /-ijijz
|
i
'
r

,UfAi*r
x re^rAiynvv J
l i Va Ae9 i|
XftSra *^yp*<^)cSwrE *I)C* r i K ' J A T V j i A7ydz irji tre;e|
-o rc-fl&'i,
xjavAAs /v.asr*rsj g i r u r i V , 3ul .. y/iacf4 p~axsp
I T K .X .
' 4Uff** , ^ - ' r<r^ *<rcr-^s
rri Afoy ,
j Ai AX^r|.v* is \ex ygi fteX-Ar . Af ri-'/^TAiJttw ;
vZ ' ,
- -'A
\ fcVtv*>ir
. Aoj'Ss ' Kt'/A^riaoy
O 1*
*-1.1 m
- t OVl
jefy;* r i A ?rr c-xy.ura Ai? Q ^ a .s rxel<rcm yZ>%?ir$fsufi* fry:$.
'.x rf
/
\ i /..
:
? r r \ ,
(if
?>)
a uf.*
;; ~;x* , .
, Kfs?5 Ts Kf5; Avc-v?fcir^ xJ,7rKst urez isrfijre- Khq.xra.'lQ, pSthff XSXX.rttl&l
' I ^ r iT r jr l SJi x.u>.iVH{ srri; r<J;C vy
e-h /KiK*.ub-<r-r7rc}
yuv*'
,M-a>
Z'-vari ' '
r
B
feej'a <?ei TvhlS,a!ra,vsaAAe
'Z <^r raftvvj] Kz/ x lv*:>
irj/Afv.ar
SK# Vx.avv
^ u ; r ';^ri|
T Kr*,*VV
-

v*

V f* a

foua,)1

. '

jvy-/rfji"-?*

'*

Irf C-1a.rvt

O pagin din Lexion Tetragloson , ediia 1802,


dup exemplarul Academiei Romne

DIALECTUL AROMN

61

din apelul n stihuri adresat ctre Aromni, Albanezi i Bulgari, ndemna


pe acetia pur i simplu s-i prseasc limba lor barbar, spre a deveni
mai repede Romei x).
Fa de aceast concepie greit, rsar scriitorii din a doua direcie,
n frunte cu C o n s t a n t i n U c u t a , Moscopoleanul, hartofilax i
protopop n Posen din Prusia Meridional. Ucuta scrie un Abecedar
cu scopul bine determinat de a nva pe copiii Aromnilor carte aro
mneasc. El se grbete s tipreasc lucrarea pentruc, dup cum
rezult din primele rnduri din prefaa crii sale, Aromnii ateptau
mai de mult, acest nceput de instrucie n graiul lor printesc:
Ateapt-o lunina aist pun, tr filisirea a fumel'lor a nostrom, c
de multu ts era doru se o vedz aist arhizm tru fara anostr, tsi cu
efcolil e se k'icseasc fumel'le anostre atea ti cu mult zmane s-cu
mult zhmete o k'icsescu pre alt limb . (Primete lumina aceasta
puin, spre folosul copiilor notri, cci de mult i era dor s vezi acest
nceput n neamul nostru, pentru ca cu uurin copiii notri s pri
ceap aceea ce cu mult pierdere de vreme i cu mult greutate o pricep
n alt limb).
Cartea lui Ucuta nu mai este scris n Moscopole i trimeas la Ve
neia ca s se tipreasc. Ea este alctuit la Posen i imprimat la Viena
n tipografia, dup cum arat numele Puliu , a unor Romni.
Dac Ucuta va fi avut cunotin sau nu despre micarea Aromnilor
din Transilvania, care numai cu doisprezece ani mai trziu ncercau s
scrie n dialect cu litere latineti, nu tim. Probabil, ns, c dnsul
nu va fi ignorat opera istoric a lui Thunmann, n care pentru ntia
dat se vorbete despre romanitatea Aromnilor. Aceasta se pare c

) Iat aceste stihuri:


Al.avol, BXd%oi, Bovyaooi, AlMyXcooaot xaofjre
K ' eTotiaoOrjze 6/.ot aag, Pcufmoi v yevrjre,
BaqflaQiy.rp diptfvovreg yXwooav qxuvrjv xal ijQrj
'O nov ozoiig 5Anoydvovg aag v cpaivcorzai ov fivdor
n traducere:
Albanezi, Romni, Bulgari, de alt limb, bucurai-v
i pregtii-v toi s devenii Romei,
Lsnd limba barbar, vocea i obiceiurile. . .
s) Titlul crii lui Ucuta pe romnete este urmtorul: Nou pedagogie sau
Abecedar uor, spre a nv pe copiii tineri carte romneasc n deobte ntrebuinare
la Aromni (Romano-Vlahi). Acum ntia dat sa ntocmit i ndreptat de ctre
prea cuviosul n cele preoeti Domnul Constantin al lui Ucuta, Moscopoleanul,
hartofilax i protopop n Posen din Prusia Meridional.
i mulumit lui sa dat la tipar pentru gloria Neamului. n Viena 1 7 9 7 - n Im pri
meria Marchizilor Puliu.
s) V ezi T h. C a p i d a n, Constantin Ucuta i nceputurile culturale la Aromni,
publicat n Conv. Lit. , X L III, pp. 777 i 876. P e r . P a p a h a g i, (o. c.), 55.
Articole mai mici asupra lucrrii lui Ucuta au scris nainte de cele dou studii: N.
B a a r i a, Din trecutul nostru cultural n Graiu Bun , (1907), I, p. 1 1 12 i N.
I o r g a n Floarea Darurilor , numrul din 29 Aprilie 1907.

62

TH. CAPIDAN

rezult din faptul c Ucuta nu mai numete pe Aromni Vlahi din

H
- n A iA A rn rfA

n e a

t, T Q' t

, ,

A A d > A B H T A P ,lG N
E- T K O h O N
v

'

/
' , ggu
r yaS-tv Tir via rratfie. rd pu)^.avc-'pktt
Xina ypftfjara zii xon>*}V Xj>)',s v tujv/ P u)-f
'{/avo-fiAaxbov:

n t -n

n p n t o: jv

. _-

' J v v ir i B y t, J'wpSiDi j-
1<CK r 8
h

t< J 5 l^ a T e < TS ^

P O T

I l O T

N 2 -T A N T ) N O T . f-
, X'
K 6.
0
OCra,' MoaxcnoKhu. XapxctyvkaHo
7T(>U)T6T:a-nci iv rj TIcavivi a rjc
Kai ti aur %a'f>/E

e/$ r{ jrov eh
T E eyyfk

E N JB 1 EVN N H,

. *797.

VSSi? ruh Ma^xfciiyt1Tlobkm

D u p I. B ian u i N . H o d o

||:

DIALECTUL AROMN

63

Misia , ci Romano-Vlahi . Acest nou nume apare, dup cum am vzut,


chiar pe copert: copii Romano-Vlahilor s nvee carte romanovlah. i chiar ntrebuinarea slovelor greceti pentru scrierea n dia
lectul aromnesc nu apare ca un procedeu firesc, aa cum am vzut
la scriitorii precedeni. Din contr, el previne despre acest lucru pe
Aromni chiar n prefa, dndu-le i unele lmuriri: i se nu o ai
tr rrne ca tr i lom gramele a Elinloru, i c tr i n mprmutmu
de alt limb, c tute limbile i suntu tru et se mprumuteadz una
de alant (i s nu socoteti ca ceva ruinos, fiindc am luat slovele
dela Greci, sau ne-am mprumutat din alt limb, cci toate limbile
care sunt pre pmnt se mprumut una dela alta).
Lucrarea lui Ucuta, cu tot coninutul ei religios, fiind n primul rnd
un manual pentru studiul dialectului, este prima ncercare a unui scriitor
aromn de a da regule de rostire n dialect. Aceste regule cuprind mai
multe pagini (510).
n primul rnd, el insist asupra rostirii lui u. Dup Ucuta, sunt
dou feluri de u\ unul ntreg i altul scurt prengiumitate . (Vezi mai
pe larg 92 din aceast lucrare).
Se dau lmuriri asupra deosebirii ce exist ntre a i . El deosebete
i un i, pe care l transcrie cu oi grecesc, n spre deosebire de redat
prin a (cu iot subscris).
Insist asupra diftongilor i, fiindc cunotea mai multe limbi, '
ncearc s ilustreze rostirea celorlalte sunete, dnd exemple de pro
nunare din limbile strine. Astfel, rostirea nceptoare cu un iot o
compar cu pronunarea german: ia este ca nemeasca iot .
Despre g spune c se rostete ca latineasca g , iar j ca mgireasca sz .
Despre l', pe care l transcrie prin doi 1 i spirit aspru (/./'), spune
c are deferenie de un -de daole 11 fr spirit. i ca s ilustreze i
mai bine pronunarea lui l' , adaug c este ca mgireasca ly .
Aceea explicaie o d i pentru n : ca mgireasca ny .
Despre rr (cu pronunare apical sau velar) arat c se rostete
ca srbeasca r . n felul acesta autorul continu pn la sfrit.
Limba lui Ucuta se identific cu aceea a lui Cavallioti i Daniil.
Sunt unele mici deosebiri care, ns, nu schimb fondul graiului din
Albania. ntre acestea relevm rostirea lui va dela viitor ca vu, despre
care vezi mai pe larg 287, V. La Ucuta ntlnim i unele cuvinte,
care nu se gsesc la ceilali scriitori i nici n graiul vorbit de azi,
ca smntoru*2) cu nelesul de mngietor: Amir de neru,
*) Iat transcrierea n dialect a coninutului reproducerii de mai sus: Ayisite,
ayisite, ayisite eti Doamne Savaoth, erru i loclu este mplinu de docsa ata, osana
tine de analtu . Jos: Trei suntu ael'l i mrturisescu n erii, tatia, greailu i ayilu
duhii -treil aits una suntu, Ioan tru, E. cap. 7 . La dreapta: asuse-n inei
eti analtu, alvdatu . La stnga: eti tine i vini pre numa a Domnului .
2) Apare i la Boiagi cu acela neles: semnarea prittsilor tr moartea a fum el ilor
mngerea prinilor pentru moartea copiilor, p. 199.

TH. CAPIDAN

64

smntoare, duhlu a ndriptatel'i (mprate din cer, mngietorule, duhul

s4 y*iairst ayyivtre, ayn]<urE te rn i wayi? va-

Qao 3' * T ^ p g x d a t okXn t p -nh^vcv


eTo a r a tuaava

t i <ve

ecc prtAry,

I . .

I
fflo
iff

fii S
ftll ?
*

|rg

<r. V/

j
#s

Tpnja.Bprb ar^c^e t>j /ja^rrif>yjaiaK s p 1 pcc. {(;


^ r a r a A o u yx^fayjA B , es,a y>)Ab b ^ oV

os rpiTjt

fT)jc,\^ai tna am, m. yav. rgx. E, ka v. os,

D u p I. B ianu i N . H o d o

DIALECTUL AROMN

65

dreptii) 25/81; mlinare veselie: Vu se me fatsi se avdu harao mlinare (o s m faci s aud bucurie i veselie) 28/83. La amndou
formele origina rmne necunoscut. Tot ca un cuvnt nou poate fi
socotit, ntruct nu se ntlnete la ceilali scriitori, si forma: dumnidzfctoarea nsctoare de Dumnezeu 79/24, cf 75/17.
#
A doua lucrare din aceast direcie este voluminosul manuscris ajuns
pn la noi: Codex Dimonie, descoperit de profesorul Gustav Weigand
n 1889, n Ohrida (Macedonia), n casa frailor romni Iancu i Mihail
Dimonie, ultimul, profesor secundar la liceul din Caracal.
Codex Dimonie este o culegere de texte religioase, traduse din limba
greac x). Ele se citeau Duminicile i srbtorile n biserici i acas, unde
se strngeau mai muli Aromni laolalt. Astzi manuscrisul se gsete,
dup ct tiu, n posesia lui Mihail Dimonie. El ns a fost publicat
de Weigand, n transcriere fonetic, alturi de textul scris cu litere
greceti, n Jahresbericht des Instituts fur. rumnische Sprache din
Lipsea: voi. I (p. 878), IV (p. 136227), V (p. 192297), VI
(p. 86-173). O parte dela nceput, din acest manuscris, a fost stu
diat de P a u l D a c h s e l t , un elev al lui Weigand, i publicat n
Jahresbericht, I sub titlul: Die Predigt vom hl. Antonius (p. 878).
Autorul, n introducerea lucrrii sale, d amnunte despre mrimea i
starea n care se afl manuscrisul. Dup afirmaiile lui i din cele ce am
putut constata i eu, care am avut prilejul s rsfoiesc manuscrisul,
scriitorii lui sunt mai muli Romni de prin prile Albaniei.
La nceput, Weigand a crezut c autorul principal al acestui manuscris
ar fi un unchiu al prinilor frailor Dimonie. Dup civa ani mai
trziu, ntlnindu-se cu Mihail Dimonie, a putut afl dela acesta c
un bunic din partea mamei sale, purtnd numele de familie Ghieu,
ar fi autorul codicelui2). Scriitorul acestor rnduri cunoate bine pe
Mihail Dimonie i na putut afl nimic precis n aceast privin. Pro
fesorul Dimonie atta tie c la ei n familie er o tradiie de a se ceti
Duminicile i n zilele de srbtori traduceri din crile bisericeti. Aa
stnd lucrurile, de sigur, traductorii marelui codice trebuie s fi fost
membri din familia Dimonie, dar care anume, nu se tie i nu se va
ti pn nu se va gsi o nsemnare.
Cu alt ocazie, tot Weigand 3), vorbind despre graiul Romnilor din
Tirana (Albania), a crezut c a dat de urmele dialectului n care a fost*9
-1) nc nu sa stabilit originalul grecesc dup care sa fcut traducerea arom
neasc. Dup D. R u s s o (Elenismul in Romnia, Bucureti, 1912, p. 40 urm.),
o parte nsemnat din Codicele Dimonie , anume textul publicat n volumul V
din Jahresbericht, a fost tradus dup cartea lui D. N. Darvari, Emro/ari rf}g
leqg iazogtag tfjg snxh)oiag zijg nalaig nai vsag Aiadr/xrig. Viena, 1803. (Despre
Darvari, care er Aromn din Clisura n Macedonia, vezi nota din p. 38).
9 Jahresb., X II, p. IV.
3) Ib., X V I, pp. 199 i 210.

T h . Capidan. Arom nii. Dialectul A.rom.n.

66

TH . CAPIDAN

scris Codicele Dimonie: Jedenfalls ist der heutige Dialekt in Tirana


der einzige, der unmittelbar fur den Codex Dimonie in Betracht komnt
sowohl in der Aussprache als auch in gewissen Wendungen .
De fapt, nu avem nici o informaiune precis, pe baza creia am
putea stabili persoana, locul i timpul, n care a fost tradus voluminosul
manuscris. Atta se tie c, dup limb, el a fost tradus n Albania
sau ntrun centru din apropierea Albaniei. Aceasta rezult din par
ticularitile de graiu care sunt proprii dialectului vorbit de ctre Ro
mnii din Albania. n trun studiu publicat n urm de to t1), am artat
c particularitile de graiu care se gsesc n limba Romnilor din
Tirana se ntlnesc i n textele celorlalte scrieri aromneti din sec.
XVIII. Ceva mai mult, ele apar i n limba Freroilor. ntruct
Romnii din Tirana sunt originari de prin prile Moscopolei, limba
lor arat, de sigur, particulariti care sunt proprii graiului vorbit alt
dat n centrele din apropierea acestui ora.
Astzi se tie c limba Codicelui Dimonie se identific cu limba celor
lalte texte aromneti din Albania. n ce privete transcrierea cu litere
greceti, ea este cu nensemnate deosebiri, imitar att pentru scrierile
aromneti ct i pentru cele bulgreti din cursul sec. XVIII. Aceasta
dovedete c, pe vremea aceea, exist aceea tradiie la toate popoarele
balcanice, de a scrie n limba naional cu litere greceti.
Nu avem nici o informaiune asupra anului n care a fost scris
Codex Dimonie. Limba pare ceva mai nou dect la Daniil. Dac
inem seam de faptul constatat de D. Russo, anume c o bun parte
din el a fost tradus dup lucrarea lui D. A. Darvari, care a aprut
n 1802, atunci vechimea lui trebuie pus dup aceast dat i nu
nainte.
n afar de acest manuscris, trebuie s existe i alte scrieri religioase
traduse din grecete, care nau putut fi descoperite pn azi. Se tie
din btrni c, nainte vreme, cnd nu exist coala romneasc, n mai
multe biserici romneti cu serviciul bisericesc n limba greac, evan
ghelia se cite n aromnete. Odat cu ivirea* primelor coli romneti,
aceste cri, din ordinul prelailor greci, au fost ndeprtate din biseric
i unele chiar nimicite. Printele Gh. Mumu, tatl lui G. Mumu, a
avut cunotin despre o evanghelie aromneasc care se afl n comuna
Vlaho-Clisura. nsu Weigand mrturisete despre existena unei evan
ghelii aromneti, tradus de M. Boiagi, care ar fi disprut numai dup
ivirea colilor romneti2).

*) Freroii, studiu lingvistic asupra Romnilor din Albania, publicat n Dacoromania, V I, p. 122.
2) In Makedonien erzhlt man sich, dass in verschiedenen Kirchen fruher tbersetzungen der Evanghelien von Bojadzi in Gebrauch waren, die erst nach Aufkommen der nationalen Bewegung unter den Aromunen auf Betrieben der griechischen
Bischofe liberali entfernt wurden, so dass kein Exemplar aufzutreiben war (J a h resber. II, 2 3, nota).

DIALECTUL AROMN

67

4. SCRIITORII AROMNI DIN AUSTRIA I UNGARIA


Dup aceast ncercare din a doua direcie, n care Ucuta este expo
nentul cel mai tipic al Aromnilor doritori de a se instrui n graiul lor
strmoesc, urmeaz o nou perioad, n care apar cele dinti lucrri
tiinifice asupra dialectului aromn. Autorii acestor lucrri sunt tot
Romni macedoneni, ns, n spre deosebire de cei dinti, ei scriu
sub directa nrurire a nvailor Romni din Ardeal. Ca urmare a acestei
nruriri, ei scriu cu litere latine n locul alfabetului grecesc; iar dialec
tului aromn i dau o nfiare care s-l apropie att de mult de dia
lectul dacoromn, nct, cu timpul, s poat form o singur limb.
Reprezentanii acestui nou curent sunt: G h e o r g h e C o n s t a n t i n
R o j a , doftor n spitalul Universitii din Pesta, care mai iscli i
Valachus Moscopolitanus i M i h a i 1 G. B o i a g i, profesor de
limba greac la gimnaziul din Viena.
G h e o r g h e C o n s t a n t i n R o j a, nscut n 1786 la Bitolia 1),
veni la Timioara n vrst numai de opt ani, unde fu crescut de ctre
un unchiu al su, comerciant n acel ora. Asupra studiilor sale secun
dare nu se cunoate nimic precis. Atta se tie numai c, dup n
scrierea lui la Facultatea de medicin, la vrsta de 22 de ani ne-a dat
cea mai important lucrare, dup opera lui Thunmann, asupra Romnilor
din dreapta Dunrii: Untersuchungen iiber die Romanier oder sogenannten
Wlachen, welche jenseits der Donau wohnen, Pesth, 1808 2), iar un an
dup aceasta a scris faimoasa ncercare de unificare a graiului Romnilor
macedoneni cu limba Romnilor de dincoace de Dunre, cunoscut
sub titlul: Mestria ghiovsirii romneti cu litere latineti, care snt
literele Romnilor ceale vechi, n Buda, 1809.
Judecnd dup coninutul acestor dou lucrri istorico-filologice, Roja
trebuie s fi stpnit mai multe limbi, s fi avut cunotine temeinice
n istorie i filologie, s fi fost ptruns de un sim critic n clasarea
faptelor i, mai presus de toate, s fi fost nsufleit de un adnc sim
mnt de iubire pentru neamul su din Macedonia, pe care vroia
s-l vad scpat din ghiarele grecismului desnaionalizator, spre a-1
ndrept pe calea care trebuia s-l duc spre unitatea sufleteasc cu
Romnii din patria-mum. Acest nalt i unic scop al vieii sale rezult
nu numai din cldura cu care ncearc s dovedeasc originea comun
a celor dou mari tulpini romneti din dreapta i stnga Dunrii,
dar i din faptul sigur c, nainte de a se fi apucat s-i scrie teza sa*)
*) Dr. I. C r i n i c e a n u , Literatura medical romneasc, publicat n Anal.
Acad. Rom., 1907. Vezi despre Roja i: D-rand S i m i o n o v a r u , M edici
Arom ni n trecutul rilor Romne, publicat n Tribuna Romnilor de peste hotare ,
anul II, (1925), pp. 18 22; Dr. V a l e r i u L. B o l o g a, Contribtiiuni la istoria
medicinei n Ardeal, publicat n Biblioteca medico-istoric , II, (1927), p. 38; De
acela, G. C. Roja, un savant medic Arom n din Timioara publicat n Viaa Medi
cal , II, (1928) i Enciclopedia Romn de Dr. C. D i a c o n o v i c i , Sibiu, 1904.
2) Tradus de S e r g i u H a g i a d i , Cercetri despre Romnii de dincolo de
Dunre. Craiova, 1867.

TH. CAPI DAN

68

Mg:

ei*fii $

,U 3 (

r
Vx

t> t

*A

11

C
V
V

... .,.

v,<#*-11

*
4/

: .. - .-

f ? c n a n it f c n , $ 5 l a (i e' n ,
f

'ff rrV'ravJ ttojn: n.;

- ' cmf * 'a U t' Usfunfcttt ,ge.gnmt?et


- m$ n

.,

y -x z : r ; i,[ ; - ':i iif t 5 o f t -

Bu^iuv
^^funo-ue utio {MmctSfcytfe uuf
btz uu'bjunf^cn' Umfifsio?g-afUt
; t t y t y M hi 4:^m<rtn>

Jmtj .
, -

iss} r*y

F \si
'

JhJSStf

M A'

>

l *, n

o v o f i & u o p- n y >.<s y ,

"K ct % a

>,
f

OM xaromwv m -J ^ a f rs A y .:-;i; , in i nte.' Aau-:* itaqrvpJf rt$?pe\.a>iefat '


r. H

'
,I <5* a
V TEXi?|?'OT gUt^OTAi; rfNO i Ff'^A
rf IJ-..<rrtXo<y.;,
fi3 3?s ':i.
p
; 'A*orS
5 .^
------- / j j *Laf.tiw
. ^ i x,x; i* tos
< "I:
0 3 ^ '"Si T!'^v
xt 0'X<y<yi?<
- -- L
*! * *s * >r/ - n u
V *
^*
Kn;0 w , . 'trmrgiTr m
' J

s j

| v', ^ 8 A tu if t
s ' % >

^fct u
,.,i8 o a.

c a ' : r< -'


*: ii

DIALECTUL AROMN

69

de doctorat n medicin, care a aprut n 1812, a scris i tiprit cele


dou lucrri citate mai sus.
n prima lucrare a lui Roja sunt chestiuni care intereseaz i pe filolog.
Ea este scris n limba german i greac i conine 160 de pagini. Scopul
lucrrii este artat la p. 4: Die Absicht welche ich mir bei Abfassung
dieses Werkleins vorsteckte, war, allen denen, welche von den jenseits
aer Donau wohnenden Romaniern keine Kenntniss haben, vorziiglich
aber selbst den Romaniern eine kurze Beschreibung zu liefern, um,
in wie fern es mir moglich ist, anschaulich zu machen, was dieses
Yolk ehedem war, und was es heute is t. Influenat de lucrarea lui
Thunmann, pe care o citeaz de mai multe ori, el i explic originea
elementului romn din Macedonia din romanizarea poporului trac 1).
Deaceea, romnete sa vorbit mai ntiu n Tracia. Iar la Teofanes
se gsesc cele dinti urme din aceast limb, vorbit nc din sec. VI.
Aci autorul citeaz cuvintele reproduse de istoriograful bizantin, pe
care ns le red sub forma aromneasc: Toarn, Toarn Frate.
Aceast limb a Romnilor macedoneni este amestecat cu cuvinte
strine, ns, dup cum reiese din vocabularul lui Cavallioti publicat
de Thunmann, mai mult ca jumtate sunt de origine latin, iar o parte
se dovedesc de origine italian. Din acestea din urm Roja citeaz:
optu mei, nadznoapte, cas, eu, nu-l cunoscu, camia, faii,focu i
altele (p. 66). Dar i acestea spune autorul, dup prerea lui Thunmann,
ar fi de origine latineasc rustic: Allein Prof. Thunmann halt diese
und andere fur lateinische Bauerworter, welche die Sprache der Provinzen, wo die Kolonien, herkamen, ausmachten .
Peste tot, Roja crede c, n afar de cuvintele de origine latin
care formeaz majoritatea, sunt foarte puine cuvinte de origine
greceasc. Spre a dovedi acest lucru, autorul nir pe zece pagini
(6878) o serie de cuvinte, pe care le mparte n dou capitole: 1.
Lateinische und lateinisch klingende , acestea formeaz majoritatea
i cuprind nou pagini; 2. Worter deren einige lateinischen Ursprungs
sind, einige ganz frem d. Dintre cuvintele de origine greac nir
vreo 27 la sfritul primei categorii (p. 7576), dar dintre care unele
sunt de origine latin.
La fiecare cuvnt din prima serie autorul d traducerea greac i
etimologia latin. Din aproape dou sute de cuvinte, o sut optzeci
din ele sunt artate cu etimologia adevrat. La cuvintele de origine
greac se d mai ntiu traducerea n greaca veche, dup aceea originea
lor din greaca modern, reproducnd cuvntul grecesc cu transcriere
latin.
Iat cuvintele cu origine nesigur din seria a doua, dintre care unele
sunt discutate n not: anarga langsam , voi ich will ; referitor
') Nun solchermassen haben sich die Thracier auf das sichtbarste verndert,
meistens in der Sprache, so, dass eine verdorbene lateinische enstund, welche unsere
heutige romanische ist (p. 60).

70

T H . CAPIDAN

la acest cuvnt autorul adaug n not voi ich wll, oder ich liebe
kommt von dem lateinischen volo her (p. 77); k'ipoan Adler,
nica noch , scumpu teuer , die Brute , fr das Geschlecht,
scapu sich befreien (n not: von excipio ); spunu ich sage ,
pulianu der Stock , aflu ich finde , nicor leicht, ngropu ich
begrbe, lal Vetter, scndur B rett (n not: vermutlich von
scandula ), cargia Kammer , iniva niemand , drm Zweig ,
fiat Magd , trupu Leib , agudescu anriihren , armn verbleiben (n not; von tnaneo ), nviast B raut (n not; wahrscheinlich von vesta oder non invenusta, da dem Brutigam die Braut,
wenn auch die garstigste, hinlnglich schon is t), arrucu werfen,
atumia damals .
n afar de aceasta, Roja discut i numele la Aromni. Despre Cuo
vlah spune c este ein Schimpfwort, iar despre intar nu crede c
vine, dup cum presupun unii, din slavul sin-Carev Kaisers Sohn
(p. 38). Oricare ar fi denumirea pe care le-o dau strinii, autorul adaug
c Romnii ntre ei se cheam Romniy Rmam.
n ce privete scrierea cu litere greceti la Aromni, ea a fost intro
dus pentru ntia dat de ctre Cavallioti (p. 140). Din nenorocire,
dup autor, sa procedat greit mprumutndu-se alfabetul grecesc,
deoarece, odat cu el, sau introdus i o mulime de cuvinte greceti;
deaceea ar fi de dorit ca i Aromnii s introduc literile latine.
La sfritul lucrrii sale, Roja d o list a prenumeranilor Aromni
rspndii n oraele din Austria, Ungaria, Romnia i Bulgaria, din
care se vede ct de numeroase erau familiile aromneti aezate n vechea
monarhie Austro-Ungar. Unele din aceste nume sunt interesante, din
punct de vedere lingvistic, ca formaiuni romneti: Dumitru Vulpe
(Pesta), p. 150; un alt Gheorghe Vulpey p. 157, este dat pentru ev Neocpltco; Anastas Keptinaru cu Vreta Keptinaru *) n Pesta, p. 150; Alexandru
Liepura n Pesta, p. 150; Z id N , Liepuriciu n Viena, p. 156; Vdii
Pescaru n Micol, p. 153; Spiridm Capmare n Feldioara, p. 154.
Anastas Nicrus n Viena, p. 156; familia Nicru (pronunat i Nicuru)
exist i azi la Bitolia. Numele este un derivat diminutiv dela Nicoar
cu suf. -tiy ceeace dovedete c, alturi de Nicola, nume mai nou, a
existat i la Aromni forma veche Nicoar, care se gsete i la Daco
romni. n afar de acestea, apar numele Nicola Pita n Pesta, Atanas
*) Un Toma Cheptenaru din Moscopole apare la Viena (N. I o r g a n Revista
Istoric X II, p. 41, ntro recenzie fcut la N eoq ' EXkijVOpivr}fj,a>v, n care se dau
note privitoare la Aromnii din Viena).
Interesante snt pentru limb numele prenumeranilor aromni: M ltu , H erturay
Rotari (din Clisura), Carpimsanu (din Crpini ?), Constantin Curui, o prescurtare
din Nicurui Nicruit care este dat de N. Iorg n alt parte: Nicarusi ( Revista
Istoric , IX , pp. 113 114) exist i azi ca nume alintatoare derivate din Nicoar
i suf. - us i alte multe date de N. I o r g a pentru centrele i comunele aromneti
Moscopole, Clisura, Meova (Aminciu), Ohrida, Cruova, Magarova etc. n Rela
iile culturale greco-romne, publicat n Revista Istoric, V, pp. 65 80, 198;
V I, 269; IX , pp. 113 114.

DIALECTUL AROMN

71

Dada (dad la Aromni mam ), Mihail Stan i Atanas Stean n


Viena, p. 156, Gheorghi Cuioru (nume dacoromn; n arom. cunioru)
etc. Numele familiei aguna apare cu pronunare aromneasc: gune
n : Gheorghi Dimitri gune, Vreta N. gune, Gheorghi Vreta gune,
Ioan gune, Naum gune, toi din Micol, p. 153. Un alt nume
interesant este i Constantin Dimciu Zupan, p. 155, scris: ZSndv.
Cuvntul jupn, cu origine att de veche *) lipsete din dialectul
aromn. Transcrierea lui cu z iniial l arat puin suspect. Cred c
este scris dup rostirea greceasc. Aromnete trebuie s dea Giupn
(gupn). Vezi p. 209.
Dac ns n Untersuchungen Roja se ocup numai cu originea
Aromnilor, emind numai n treact unele idei asupra dialectului
aromn, n Mestria Ghiovsirii d o desvoltare mai ampl acestor
idei, propunndu-i, dela nceput, s creeze o limb unitar pentru
Romnii din dreapta i din stnga Dunrii, scris cu litere latineti.
Pentru atingerea acestui scop, autorul i ncepe lucrarea cu o prefa
Cuvnt ctre Romni, care cuprinde 23 de pagini *2).
Urmrind cineva cu ateniune coninutul acestei lungi introduceri,
rmne uimit de spiritul de perfect orientare n materie de limb, de
care era ptruns autorul ntro vreme cnd tiina lingvistic abia se
anuna, prin nceputurile timide ale lui Friederich Schlegel 3).
Deoarece, n primul rnd, vroia s demonstreze c graiul Arom
nilor reprezint un dialect al limbii romne, el se apuc mai ntiu i
definete ce este limba: Limba sau vorba e adunarea cuvintelor cu
care cugetele noastre le facem altora cunoscute . Dar dup concepia
lingvitilor de azi, cari fac deosebire ntre graiul singuratec i limb ca
o instituie social, limba nu poate exist n afar de societate.
Deaceea, dup Roja, ca cuvintele anumite cugete s nsemneze, aceasta
sau fcut cu tocmeala a mai muli ntro soietate. i continund
mai departe asupra cauzelor care au dat natere la desprirea limbilor
n dialecte, Roja spune: i desbinate tocmeale sau fcut, mai multe
dar i limbi i desvrtite caut s se nasc, care asemene pentru str
mutrile popoarelor i mpreun petreacerea cu mai multe i desbinate
ghinte se schimbar, prsind unele ale sale cuvinte i lund altele
de ale altora naione vorbe .
Dup ce arat cu exemple din limbile german i italian c toate
limbile n desvrtite dialecte se m part, ajunge la limba romn,
pentru care spune c i ea n doao dialecte, adic n cea dincoace
de Dunre, i cea dincolo de Dunre se mparte; aceasta cu greceti,
ceaia cu schiavoneti cuvinte, pentru mpreun petreacerea cu aceaste
*) Vezi G . G i u g l e a , Cuvinte i lucruri publicat n Dacoromania, II, 361.
2) Despre lucrarea lui Roja, reproducnd o parte din prefa, a scris G e o r g e
M u r n u, Cteva pagini din trecutul nostru n revista arom! Macedonia , I, (1888),
p. 156.
3) F r i e d e r i c h S c h l e g e l , Ueber die Sprache und Weisheit der Indier.
Berlin, 1808.

7a

TH. CAPIDAN

ghinte e amestecat. Dar chiar dialectele, dup Roja, se deosebesc


n felurite graiuri locale i regionale. Astfel, dialectul aromn se submparte n graiul voscopolitan, grabovean, gramostean, gopitan, meovitean sau epirotean, iar cel dacoromn n moldovean, ardelean, b
nean, cel din Ungaria pre lng Cri i altele.
Cu toat aceast deosebire ce arat limba romn, partea interesant
este c cuvintele care lipsesc ntrun dialect se gsesc n alt dialect,
deaceea, dup autor, de sar culeage din fiete carele dialect cu
vintele ceale fireti, sar preface o limb romneasc tocma curat.
Aci Roja d mai multe exemple din dialectul aromn ca s ilustreze
posibilitatea de nlocuire a cuvintelor strine din cele dou dialecte.
Deaceea, pentru ca s putem ajunge la formarea unei limbi curate
lipseate s lpdm din limba noastr toate cuvintele ceale streine
i s punem n locul lor altele nevtmate romneti, care snt prin
dezbinatele aceea ghint romneasc dialecte smnate . Dar la aceast
grea ncercare nu se poate nsrcina oricare: aciasta o pot face numai
capete romneti care tiu dialectele limbii romneti, precum i limba
latineasc i cea italieneasc, cercnd etimologhia, adic izvorul fietecruia cuvnt.
Dup ce prin nlocuirile de cuvinte propuse de autor se va reui
s se obin o limb unificat, atunci se vor schimba si literile: noi
sntem din sngele Romanilor de demult, aa dar mai aproape litere
pentru traiul nostru altele nu pot fi dect ceale ltineti. Noi Romnii,
fat de vechii Romani, sntem ceeace Grecii de astzi sunt fat de
Grecii vechi: dac dar acetea nu cu altele fr cu ceale elineti litere
tresc, ce ne mpiedec pre noi s nu trim cu literile ceale latineti.
i fiindc muli socotesc c introducerea literilor latineti va ngreuna
cetitul crilor bisericeti, Roja propune: ceale chiriliane s se in
n crile ceale bisericeti, iar ceale ltineti. . . spre scrierea crilor
politiceti J). nfine, sfrete printrun apel adresat tuturor Romnilor,
n care i roag s primeasc aciast crticic, carea pentru polirea
limbii romneti ca organ o am scris .
Dup ce isprvete cu prefaa, autorul intr n corpul lucrrii. La
nceput se dau literile latine n numr de 24 (p. 24 i 25). Dup aceea
se studiaz sunetele. Litera chirilian a; este nlocuit prin semnele:
, e, , 6, u; tot aa litera chirilian 'k prin , e, i, 6, i. La scrierea
cuvintelor romneti se va inea seam de originea latin a fiecrui
cuvnt. Astfel e i e se vor pune la cuvintele latineti care au e n rd
cin: frenu iar nu frinu, c cel latinesc nu e frunum ci frenum
(p. 26).
Dar sunetele i sunt barbare, vrte n limb mai mult ca s ne-o
strice, deaceea adaug Roja: eu a sftui pe toat ghinta romneasc1
1) Se pare c aceast idee este mprumutat dela P. Maior: Maior admite s se
pstreze cirilicile pentru crile bisericeti, dar reclam ntrebuinarea literilor latine
n publicaiile profane (N. I o r g a, Istoria Literaturii Romne n secolul X V I I I ,
voi. II, 309).

DIALECTUL AROMN

73

; T n

' r i a fi 7i'g vi ? ii'f:' f 'ho ai &


? ,S / i i / t ' p f

u '-p S

ti-e m ii

O ^ H T _i j m p i . u -

f^W .vAw p v L u BiiiK,.


5 p M
- '
fOA. 4 ^

TOATE

F h S T A

* 0 3 U ISJi -*4V;7

fw /W S .H 'iiC K

SH ^ f K

KCAW E

n. 'i a i L v % &

T 6 G:ve r ?@ K O ii G-X4 T R E f CD2K


j c r s r s . i n t r

^ o i m c ,

K A M tlli t f a S j T o a

tu A -

+ Gt I&TA a V a O yN H fttjiC H *

" m t f j K j j i H ^ H t 'O t ia .
------------ ------ -

. >

TE'X N H T f f X

P.QMANIKH~2

A m \ r s n t i u

.'

jj,t>A>xrit/ixx y-lp,!m -:u,


ei.&t rx Kt Xxisi
ypX/J,p.%TCt ' TA V P V " 3 ,V frf(' , SSHH Hx'&MWttAW
;
x p r t k r ? fr V r rirle, :\a .n tp s $ 0 v r e A $ i / & ( f r
;
6 j K5trcKo)>T0i, P V f-W H K ? i u i g ?
<",
'
'

"*

7 f - T (Vt.

^^

s-rfji st

q s

- T B fc v P i'o t
T ik o / A jw , Td

3^,

*,

*1
,

r a 'k

, HoX'fVs 'AVfPjf^iX;1, V KfljX


J

>F *

ss. f l c

c V

KXi-^lS? cp, V?
" T t j , ' U i. y ^ a g / c i, j,ssT

/-.i i-e Kai'ti5.AKr%(.

, ,

t i

i- j-*1 y

K
E A ic
; '
( <1&'KitSAfKfcTMno^A^t'r a C / KHef(uwT%i|j*H Ow*
" 4 * T t f a i u m * .

*; f

* ( sv a

<c _ . . '.-

^ ilO y ,

-"

__

iii
T i

d ia l e c t u l a r o m n

75

Am vzut c Roja, n afar de numele su cunoscut, mai semn i


% r~ ~~

r~

'

- *

,>^

- ??

i) K ju i

a)

*
*

'^ S . - tK ;|T T ;

A q n a j

**

*-

?i

%#*

nu vr^ i.se

--
*
-'-1

'

fi j j f ^ c e

alt

?e, j

4) ,tiqai 5) tu ' nu tac al I u i.. 6 J t .


Q u a re

7)

d o rm e iriultu., nu~va sg, aifcA. ) tstra --.

- n ie .9 ) pentru- i o )
C u i i i ) p la ce m ulta
r

co p e rre.

g r a ir e ,

12) nu s c a p i

p e cc a te .
Q u a re

fi fa c e cassa an al ta 1 4 ) , Currundu

;.e O 16 ) vesele 1 7 )

apussa.

j $)

la ) dc
_
1 5 ) va

'

Pond
() a q u t a v n e d e l ita lin c a c v o r b tfiie llo 2) 9 zii -1
v e n e d e la la tin e a s c a v o r b q u i 3 ) / i este, sc u r 1
t a t u d e 3a la tiu e sc u t i b i 4) *tie ia rb v e n e d e la - j
t i b i 5 ) n i q v i e s te la tin e s c u l xieque. 6) l u i v I
n e d in lim b a ita lie n e a s c a 7) q u a re elie lai-*, ,
K escu q u v .le . clu* R o m n i m u lte o ri m u t a / H '?,
r . fi) a ib v e n e d e la h ab eo . 9 ) s tr a n ie v e n e
d e l a la tin e a s c a v o r b a 4te rn a , i s } ere. d e a c o io
s e fa c e sf r a t a m , i s tr a n ie . i o p e n t r u e s te .
s p a r ta p ro p o siltd a la tin e a s c a p r a p ie r . n ) c u t
e s te v o r b la tin e a s c a c u r a t d e la q u i q iu tc '
q u o d , D a tiv u l e s te ' c u i 13) g r a ir e v e n e d e la 1
g a n i o , i s 3 ire ; q u a r e a e s te v o r b 'l a t i n e a s c
i 3 ) s c a p v e n e d e la ita lie n e a s c v o r b s c a p a - i
- r e . 14) a n a l l . v e n e id e la a lt u s p : 4 a } t u n u . t
5 ) c u r r u n d u altele* d ia le c te d ic u . c u i r e . n d u j
. q u a fi q u u m fi u a l iu r s a s c r ia 'i, e s te " 'to 5 j
im , v e n e d e l a c u rre n d o la tin e s c u . >6) o est '
tizie u i. 17) v i a d i d e la video. 18) ctpusset v ?n d

<kla halivneascul pontate.

Valachus Moscopolitanus . tiind c el er originar din Bitolia, nu

76

TH. CAPIDAN

ne-am putea explic acest supranume, dac narn cunoate i limba lui.
Dup grai, Roja, dei a fost nscut la Bitolia, er din Moscopole. Se
vede c prinii lui veniser de curnd n oraul din Macedonia. Aceasta
rezult din mulimea particularitilor de limb care in de graiul Ro
mnilor din Albania. n tradevr, la el ntlnim forme: seminu ( cu e
din a pentru seaminu), Untersuch., 78; burete (pentru bureate), ib.
74; strutedzu (cu r din rn pentru strnutedzu din strnutedzu str
nut ), ib. 73, etc. **).
Dac vom cut acum s examinm mprejurrile care l-au fcut pe
Roja s ajung la ideia creierii unei limbi unitare pentru nelegerea
tuturor Romnilor, vom vede c, n calitate de student la Pesta i
Viena, el a avut prilejul s vin n contact cu promotorii ideii naionale
la Romnii din Ardeal. Din citatul de mai sus, n care Roja a reuit
s-i explice originea latin a lui trebue, am vzut c el a avut discuiuni
cu un domnu mare, oaspele ameu i Romnu aleptu. Nu cunoatem
precis cine va fi fost acest Romn distins. Deocamdat, tim
c aceea idee de apropiere a graiului aromnesc de dialectul daco
romn apare i la P e t r u M a i o r.
n trun studiu publicat de mine Petru Maior i Aromnii 2) am
artat c o seam de cuvinte aromneti se ntlnesc n Istoria pentru n
ceputul Romnilor n Dacia ca i n Dialogu pentru nceputul limbei
romne ntre nepot i unchiu , tiprit la nceputul Dicionarului de
Buda (1821). In special, Istoria Cuprinde cele mai multe aromnisme.
Ele apar chiar din primele pagini. Astfel avem: dimndu nlocuind
pe dacoromnul poruncesc; vrut iubit; pitescu tocmesc;
ndoapir sprijin; plag ran; pleguescu rnescu; ctig
grije ; ermu pustiu ; fard neam , etc. Prin urmare, ideia pentru
unificarea limbii romne nu tria izolat numai n mintea lui Roja, ci
er susinut i de ceilali intelectuali romni de pe vremea lui, dela
care, poate, Roja o va fi mprumutat.
Dintre acetia, de sigur, Petru Maior er cel mai iniiat n studiul
dialectului aromn. n Disertaiune pentru nceputulu limbei romneti
vorbind despre diferenierile idiomatice din snul limbii romne, el
spune: Ear dialectul Romniloru celoru dincolo de Dunre, atta e
nstrainatu de limba Romniloru celoru dincoace de Dunre, pentru
copiea sau mulimea cuvinteloru celoru grecesci, cu carea e acoperitu, ctu
Romnu cei de dincoace de Dunre, pn nu se dedau cu dnii, puin
i pot pricepe ce vorbescu. ns aceea se cade a li se da loru, c multe
cuvinte latineti pn astzi le inu, carii la Romnii cei dincoace de
Dunre cu totulu suntu date uitrii. El vorbete i despre felul cum
se face articularea numelor la Romni: Romnii cei dincolo de Dunre
aa lu zicu ntregu-7 . . . omulu - Tot aa la plural: i la Romnii
cei dincoace de Dunre, li la cei dincolo de Dunre, bun-oar: oameni-i,
1)
Mestria ghiovsirii romneti cu litere latineti a lui Roja este analizat de
N. Iorga, n Istoria Literaturii Romneti n sec. X V I I I , voi. II, 31Z 313.
*) Vezi Junimea Literar , X II, (1913) Nr. 4 5, p. 63.

DIALECTUL AROMAN

77

(arom.:) oameni-li. Petru Maior, din contactul, se vede, pe care l


avea cu Aromnii, tia despre deosebirile locale ce exist n dialectul
aromn: Asemenea se ntmpl i ntre Romnii cei dincolo de Du
nre, c i ntre ei suntu mai multe dialecte, macaru c ei ntru pronunciare toi suntu unii. Aa p. e. la ei de obte se zice hiu adic fiiu,
ci n unele pri zicu natu, dela cuvntulu latinescu natus . (Vezi mai
departe despre Petru Maior n capitolul urmtor).
Ceeace confirm pn la eviden presupunerea noastr c ideia
pentru unificarea limbii Roja a avut-o dela Petru Maior, este
faptul c numirea acestuia ca censor i corector pentru crile rom
neti pe lng Tipografia Universitii din Buda sa fcut n anul 1809 x)
i c chiar n cursul acestui an se tipri la Buda, n Tipografia Univer
sitii i sub controlul direct al lui Petru Maior, Mestria ghiovsirii
romneti cu litere latineti a lui Roja 2).
Cel dintiu care a fcut o dare de seam amnunit asupra lucrrii
lui Roja este Bartholomus Kopitar. Ea a aprut n 1812 n Annalen
fur Literatur und Kimst, Jahrgang 1812, II, 210224 3).
Autorul face mai ntiu o introducere asupra ideilor lui Roja cu
privire la naterea limbilor i a dialectelor. Reproduce n ntregime
sistemul lui ortografic cu litere latineti i, la sfrit de tot, face unele
obieciuni, dup cum urmeaz: 1. n ce privete originea latin a Ro
mnilor susinut de Roja, Kopitar rspunde: Aber die Walachen
sind keine Nachkommen romischer Colonisten, verhalten sich auch
nicht zu den alten Romern, wie die heutigen Griechen zu den Alten
Hellenen, sondern sie sind, zufolge der Geschichte und der Gestalt
ihrer Sprache, Nachkommen der alten, vielleicht mit Galliern (Wala
chen, daher vielleicht der slavische Name Vlachen) gemischten Thracier
die, durch die romische Eroberung, wie die Gallier und Hispanier romanisiert worden. Nur wird sich bei einer mit den gehorigen Hilfsmitteln eingeleiteten Untersuchung wahrscheinlich finden, dass die
walachische Sprache nher an die altromische reicht, als die heutige
italienische, franzosische oder spanische, die seit der Volkerwanderung
abermals durch deutsche Mischung un spter deren literarische Bearbeitung modificiert worden (mehr Aehnlichkeit durfte sich in dem
furlanischen oder dem rhtischen Dialekt finden). Der Walache sagt z.
B. albu, deget, vorb, mas, rug, etc. whrend der Italiener bianco,
dito, parola, tavola, pregare; der Franzose blanc, doigt, parole, table,
prier; der Spanier: bianco, dedo, palabra, mesa, rogar sagt. 2. Cu
privire la elementele strine din limba romn, de care Roja ar fi
vroit s se scape, autorul crede c ele snt tot att de romneti, dup
cum vechile mprumuturi din limbile francez sau italian sunt franu
zeti sau italieneti. 3. Referitor la limba literar comun pentru Romnii*)
*) Cf. N. I o r g a ,

s) Id., 312.

Istoria Literaturii Romne n sec. X V I I I , voi. II, 307.

~) F r. M i k l o s i c h ,

B arth. Kopitars Kleinere Schriften. Wien, (1857), p. 182.

78

TH. CAPIDAN

din nordul Dunrii autorul arat c chiar dac vreodat sar putea
realiz, ea nu sar putea face cu civa diletani, ci numai pe baza unor
progrese culturale care ar fi comune la toi Romnii. La sfrit de tot
Kopitar vorbete i despre alfabetul latin adoptat de Roja, pe care l
gsete inferior alfabetului chirilic pentru redarea sunetelor romneti.
Dar ncercarea lui Roja, cu tot sprijinul pe care i l-a dat Maior, intro
ducnd cuvinte aromneti ntro oper ca Istoria pentru nceputul
Romnilor, care er s produc atta vlv printre Romnii din Ardeal,
na putut reui. n mprejurrile de atunci, singurul mijloc pentru ve
nirea n ajutorul Aromnilor macedoneni nu rmnea dect scrierea
unei gramatici aromneti. Cu realizarea acestei opere, i ca s rs
pund la atacurile care veneau din partea unor nvai greci, cum
er Neofit Duca, sa nsrcinat Romnul macedonean M i h a i 1 G.
B o i a g i, dnd la lumin, n anul 1813, Gramatica romn sau macedo
romn, tiprit la Viena, unde funciona ca profesor de limba greac,
n vremea aceea, lucrarea lui Boiagi trebuia s rspund i unor nevoi
tiinifice. Dup publicarea gramaticei lui incai i lucrrilor lui Roja,
nvaii strini de atunci ncepuser s se intereseze tot mai mult
de studiul limbii romne.

De fapt, lucrarea lui B o i a g i a fost opera cea mai desvrit ce sa


putut scrie pe vremea aceea, asupra graiului Romnilor din sudul Pe
ninsulei Balcanice. Conceput n spiritul vremii i dup modelul gra
maticelor clasice, fr ns s scape de o uoar nrurire a curentului
latinist din Ardeal1), gramatica lui Boiagi ne nfieaz prima ncercare
de codificare a materialului gramatical din dialectul macedoromn,
expus mai mult n nuana graiului vorbit de ctre Romnii din Al
bania.
La fel ca i Roja, autorul i ncepe lucrarea cu o prefa-introducere,
n care ncearc s dovedeasc necesitatea studiului limbii noastre:
Limba noastr romneasc, vorbit de patru milioane suflete, dar
care pn acuma politicete sunt foarte rspndite.. . are totu cele
mai sigure chezii n surorile sale, n limba italian, francez i ispaniol, despre ceeace ar putea deveni ea cnd ntregul neam romnesc,
att din clasele de sus ct i din cele de jos sar ocupa cu ea i ar cultiva-o . i fiindc tia c Aromnii obinuii cu scrisul grecesc, nu prea
se ndemnau la studiul limbii lor, adaug: Romnul nu trebuie s se
ruineze de limba lui, ci mai de grab s se felicite . n aceast prefa
Boiagi nu cru nici pe Neofit Duca 2), acela care pe la nceputul sec.
J) n ortografie, Boiagi se ine ntructva de principiile lui incai din gramatica
dela 1805 (N. l o r ga, Istoria Literaturii Romne n sec. X V I I I , pp. 314 315).
2)
Despre Neofit Duca vezi acum n urm N. B n e s c u, Academia Greceasc
din Bucureti i coala lui Gheorghe L azdr publicat n Anuarul Universitii din
Cluj , (1923 1924). Extras (1925), p. 8. Pasagiul din Aoyog 71t.nl xaraozdaecog oy-

DIALECTUL AROMN

79

XIX rspndi cele mai neruinate afirmaiuni n contra Aromnilor,


spunnd despre limba lor c ea nu-i urmarea unei alte limbi, avnd
scrb mare i pronunare urcioas. El se ridic n contra acestor
afirmaiuni declarnd c dac Romnii ar fi fost chiar Hotentoi,
totu ar fi avut dreptul i datoria s se cultive n propria lor limb, ca
cel mai potrivit mijloc pentru desvrirea lor .
n cuprinsul lucrrii sale, autorul trateaz despre sunete pe care el
le numete litere, dnd lmuririle necesare la transcrierea lor cu
caractere latine. n alt capitol vorbete despre accent, nfine despre
schimbarea vocalelor din tulpin n flexiune, pn cnd ajunge la pr
ile de cuvnt i la sintax. Dup aceasta, urmeaz materialul dialectal
compus din conversaiuni, fabule i istorioare.
n ce privete forma n care este redat limba aromn din aceast
lucrare, am spus mai sus c ea se apropie de graiul Romnilor din
Albania. Astfel, alturi de cuvinte cu ga din e pstrat n tulpin, mai
ntlnim i forme cu ca trecut n e ca la Freroi: burete (2), avere (56),
fiere (197), etc. O alt particularitate care l apropie i mai mult de acest
idiom, este rostirea lui a ca (cf. 12), transcris de autor prin e: dendalui (pentru dndalui) n o , tsenu (tsnu) 158, intenu (ntrm) 42, 122,
164, 196, frenlu (frnlu) 193, etc.
In afar de aceast nuan local, limba lui Boiagi este mpestriat
de dacoromnisme, neologisme i formaiuni proprii, care se recunosc
foarte uor de ctre Cei ce cunosc dialectul. Din cauza acestui amestec
de forme strine de vocabularul dialectal, ca i din tendina autorului
de a da limbii o nfiare mai savant, fraza apare mai greoaie.
n privina aceasta, mult mai curat se arat limba din parabola fiului
risipitor publicat n Jahrbiicher der Literatur (voi. XLVI, 101) de
ctre Kopitar, dup o transcriere n graiu dialectal fcut de Boiagi.
l n aceast bucat ntlnim unele cuvinte care lipsesc n dialectul
de azi. Astfel avem tipurescu n fraza: Ci argai a tat-fiui tipurescu
di pne (ci argai ai tatlui meu se satur de pne); pia cu nelesul
de mai repetat de dou o ri: i nu ahrzescu pia (i nu mai merit);
catr ghete, nclminte , catr pre cicoare (nclminte pe picioare);
nfine gudescu (refl.) cu nelesul m bucur : i nipur si se gudiasc
(i ncepur s se bucure). n alt parte: si me gudescu cu oaspil'i (s
m bucur cu oaspeii). Dintre toate, ultima form pare foarte suspect.
Este adevrat c ea este dat i de Dalametra gudire cu ind. prez. gudescu,
ns derivaia ei din lat. GAUDERE pe care o d Pascu, dei acum
n urm a admis-o i Philippide, ntmpin greuti serioase. Admi
nd trecerea.de conjugare dela II la a IV, frecvent ndatina vulgar,
cuvntul aromnesc trebuia s are dentala alterat, ca n prndzre
dela PRANDRE pentru PRANDERE, ancldzre, putridzre, urdzre,
Xelov adresat Romnilor din Meova (arom. Aminciu) este dat n traducere de P e r.
P a p a h a g i , Scriitorii Aromni, p. 15, Iat o parte din acest pasagiu: Aa-s acei
care se prostesc cu limba aceast romneasc, murdar i ticloas, dac-i iertat s
se numeasc lim b.. ..

8o

T H . CAP1DAN

P i i M A ('J1 K T ! ,
H ' J l

v Ai%SSO N OBAAX J EH. r" '

IV

.Xl<,

Iil-r.rO N

K S\i

xaa

E I

,-rrfo,
a

r;;

ci

>fPS

oiat

A 5 <S)Eii A

z ii

,v

i ,: . kse />&,>/> s h - e > t u '- i-a a ri a o e a a-h n m h s


A'XOAH i.'r ' _
rt

1**<v . W W .

_ 3 o m& a t f c&e /
01 r ;
. .
c 4) 9
i f djc
T i a

r-< t

o, t :)

\ 5 ? - 1 a l f b r t.
Vjt'i f . l ? t i !) JtK a

2*>*-U T' c f i u * ? c3 y e 6 .

, M i m a i ^3.
' <? r J t ^ f 4 f iU g d jift;-

a* [ * i ,
t

. Sf-TT

81, a t : o c ( - 6 ^ t

^ < ( ? i i f : g . e n

1-*N(
~ K W S S 'N ;-

. n \

'

T H ^ A O T ' T "

r k t v n o r ? a o x a t o t 3 o .4 v

A';.

o v >: > r r !;

i 8 i ?.

Dup exemplarul dela Muzeul Limbii Romne din Cluj.

DIALECTUL AROMN

8l

asurdzre, etc. n afar- de aceasta, diftongul au urmat de o consoan,


sau trebuia s treac n av, ca n alavdu-alvdare, sau n (n poziie
neaccentuat) ca n rpsare1). Fr a inea seam de faptul c cuvntul
nu se aude n dialect, eu cred c att la Boiagi ct i la Dalametra a
fost inventat2).
Dintre lucrrile scriitorilor aromni din sec. XVIII, gramatica lui
Boiagi a avut cel mai mare rsunet printre nvaii strini i romni.
De fapt, dup cunoaterea vocabularului lui Cavallioti i a lexiconului
lui Daniil, dup ncercarea neizbutit a lui Roja de a ne furi o limb
mpestriat i artificial, lipsit de orice spirit de adaptare, opera lui
Boiagi apre unica lucrare ce pute ajunge la ndemna acelora care
voiau s cunoasc structura gramatical a dialectului aromn. Deaceea,
dac, dup apariia ei, scopul practic pe care l urmri autorul, care dori
s-si vad cartea introdus la Aromnii din Macedonia obinuii cu coala
greac, na putut fi realizat, n schimb, ea a servit mult vreme de baz
cercetrilor ce abia ncepuser s se fac n graiul Romnilor din Ma
cedonia.
Gramatica lui Boiagi, ajungnd cu timpul s fie rar, n 1863 a fost
tiprit ntro ediie nou de ctre D. B o l i n t i n e a n u , din n
demnul i cu cheltueala lui D. C. N e g r i , care, dup cum ne asigur
poetul, totdeauna a avut fericita i meritoasa idee de a face ceva pentru
aceti romni macedoneni.
Mai trziu, n 1895, un elev al lui Weigand, tnrul Arno Dunker,
a fcut un studiu amnunit despre ea, intitulat Der Grammatiker
Bojadzi, publicat n al doilea anuar al Institutului din Lipsea3),
despre care se vorbete mai departe n acest capitol. Greelile inerente
ntro astfel de lucrare, mai ales pentru un strin care nu cunoate
dialectul, au fost relevate de profesorul Urban Jarnik ntro recenzie
amnunit, publicat ntro revist tiinific german 4).
Astzi, opera lui Boiagi, ajungnd a fi rar chiar n a doua ediie,
a fost reeditat de ctre Per. Papahagi5). n aceast nou ediie,
tiprit cu mult ngrijire, lucrarea fecundului scriitor aromn de pe
la nceputul sec. al XIX poate fi la ndemna oricrui cercettor.
Dar Boiagi nu ne-a lsat numai gramatica despre care a fost vorba.
El a scris n dialect i o evanghelie. Despre aceast traducere biseri
ceasc se vorbete, dup cum am mai spus n alt parte, i printre
Romnii din Macedonia 6). Pn astzi, ea na putut fi descoperit. Se
1)
A 1. P h i l i p p i d e , Originea Romnilor, II, 449.
2) Nici M i k l o s i c h n u admitea originea latin a lui gudescu. Vezi mai departe
la p. 100 din aceast lucrare.
3) Jahresber., II, 1 146.
*) Zeitschrift fu r rom. Phil., X X I, p. 261. La pp. 262 263 se fac rectificri la
reproducerea textului aromn. Dela 264 277 se fac observaiuni de interpretri
greite. Dela 277 pn la sfrit se relev unele greeli de tipar.
5) Gramatica romn sau macedo-romn. Bucureti, 1915.
6) Primul care pomenete despre aceast evanghelie este D. Bolintineanu, n prefaa
ediiei din 1863. Dup el, Arno Dunker (p. 2), adugnd ntro not, se vede, dup
6

Th. Capidan. Aromnii. D ialectul Aromn .

82

TH. CAPIDAN

pare c parabola fiului risipitor, pe care Boiagi a comunicat-o lui Kopitar, a fost un fragment din ea. S sperm c, cu timpul, dup cum
sa descoperit pe neateptate crticica lui Ucuta, tot a s se gseasc
i evanghelia savantului scriitor aromn. Aci vreau s mai amintesc c
Boiagi, ca eminent cunosctor al mai multor limbi, a scris, dup D av i d o v i c', un manual de conversaie n zece limbi, ntre care se
gsesc dialectele dacoromn i aromn. Tot lui Boiagi i se datorete i
Scurt gramatic neogreac pentru junimea greac i pentru germani x).
Prima dare de seam asupra lucrrii lui Mihail G. Boiagi a fcut-o
Bartholomus Kopitar n Wiener allgetneine Literaturzeitung din 18x4,
pp. 185188 2), acela care, dup cum am vzut, fcuse o recenzie
asupra lucrrii lui Roja. Deoarece aceast dare de seam a rmas
necunoscut celor doi autori (Arno Dunker i Per. Papahagi), care
sau ocupat cu opera lui Boiagi, n cele ce urmeaz voiu n
cerc s dau unele din prerile marelui istoric i slavist de pe vremea
aceea, cum er Kopitar. Cu privire la originea limbii romne, recensentul
spune: Limba romn, dup prerea lui Boiagi ar fi vorbit de patru
milioane de suflete. n contra acestui fapt nar avea de obiectat nimeni
nimic, dac n acest numr sar socoti nu numai Romnii din Macedonia,
dar i aceea din Yalahia, Moldova i Ardeal. Deasemenea n avem de
obiectat nici n contra susinerii c, dup structura i armonia limbii,
graiul Romnilor ar ocup acela rang cu sora ei mai cultivat limba
italian. n schimb, cu greu sar pute determin adevrata ei origine.
Atta se tie sigur c, lsnd la o parte tot ceeace nu este romnesc,
originea ei latineasc nu poate fi tgduit. Se nelege c elementul latin
din aceast limb a primit, din mprejurri necunoscute, o conformaie
puin deosebit, ns totu ntrun fel pe care noi l regsim i n limbaI2
informaia pe care a avut-o dela Weigand: In Makedonien erzhlt man sich, dass
in verschiedenen Kirchen friiher Uebersetzungen der Evangelien von Bojadzi in
Gebrauch waren . Vezi i P e r . P a p a h a g i , o. c., X X III.
) Dup S c h a f a r i k , Geschichte der siidslavischen Literatur, III, 376 i N o
v a k o v i c , Srpska Bibliografia u Beogradu, 1869, p. 150, toate relevate de M. E.
P i c o t, Les Roumains de la Macedoine. Paris, 1875, p. 44, i luate din A. P a p i u
I 1 a r i a n, Viaa, operile i ideile lui Georgiu incai din inca. Bucureti, 1869, care
vorbete despre Orbis pictus i gramatica neogreac dup D i m . D a v i d o v i c , p. 11, nota. Vezi i N. l o r ga, Istoria Literaturii Romne n sec, X V I I I ,
voi. II, p. 313. n Indice bibliografic din 1877, p. 5 se spune despre Boiagi: Acest
brbat, fiu al civilizaiunii i nvatei colonii din Moscopole sau Voscopolea, a mai
lsat i alte scrieri, din care traduciunea Evangheliului comentat n cartea Dom
nului Maximu. n Leucothea II, pp. 198 i 203 mai vedem nsemnate nc urm
toarele dou cri ale lui Boiagi: Orbis pictus de Amos Comcnius, tradus n zece limbi,
latin, francez, italian, daco- i macedo-romn, neogreac, rus, srb, ungar
i german, anunat n Viena la 1819; Scurt gramatic neogreac (Kurzgefasste
Neugriechische Sprachlehre) pentru junimea greac i pentru Germani. Viena la
Dim. Davidovski, 1823 .
Boiagi, ducndu-se cu ducele de Luca n Italia, petreci acolo pn la moarte,
iar scriptele lui poate c rmaser n biblioteca ducal sau c sau pierdut (ib).
2) F r. M i k 1 o s i c h, Barth. Kopitars Kleinere Schriften. Wien, 1857, p. 320 sqq.

DIALECTUL AROMN

83

italian. Acolo a evoluat limba ntrun fel, aici n altfel, ns totu ntrun
mod asemntor. Ea trebuie i poate fi socotit ntre fiicele limbii latine .
Cu privire la scrierile aromneti anterioare gramaticii lui Boiagi,
Kopitar regret c nu se spune nimic Davon aber steht keine Sylbe
in der Vorrede . Se ndoete dac Romnii din Macedonia sar fi folosit
vreodat de crile romneti din Valahia i Moldova.
Dup aceast scurt introducere, recensentul se ocup de fiecare ca
pitol. Mai ntiu ia n cercetare, alfabetul latin introdus de Boiagi i
constat c el nu poate reda toate sunetele aromneti. Deaceea crede
c noul sistem de transcriere romneasc i ateapt autorul. Kopitar
ar fi dorit ca Boiagi s insiste ceva i asupra schimbrii sunetelor. La
aceasta adaug: Sehr gewohnlich werden k und p verwechselt. Man
vergleiche kepturmt PECTUS, patru mit QVATUOR, optu mit OCTO,
lapte mit LACTE, keptinu ich kmme mit PECTINO u. s. w. .
Cu privire la postpunearea articolului, Kopitar adaug: Sonderbar
konnte es scheinen, wie die Romanen darauf verfielen den bestimmten
Artikel hinten anzuhngen, wenn es nicht in die Augen fiele, dass
dieser Artikel aus dem Demonstrativum ILLE, das im Latein sowohl
vor als nach einem Worte stehen kann, entsprungen is t. La acestea
Miklosich, n not, adaug: Der Materie nach allerdings; aber da die
lateinische Sprache keinen Artikel hat, so muss der Walache den seinigen
der Form nach aus einer Sprache her haben, die ihn hinten anhngte;
so wie der Italiener, Franzose und Spanier den seinigen der Materie
nach auch aus der lateinischen, aber der Form nach aus der deutschen
hat, die ihn vorangehen lsst.
Dup acestea, Kopitar vorbete despre influiena slav. Este cel
dintiu care atrage luarea aminte asupra construciei numerarului dela
unsprezece n sus: In einigen Zahlwortern verlsst der Romane seine
lateinische Muter und schmiegt sich an das slavische an. Denn 11.
und 19. sind gerade so aus der Grundzahl, aus spre (liber) und aus sace
(10) zusammengesetzt, wie im slavischen vermittelst na (liber): treispresace gleich trinadeset u. s. w. vergleiche auch treisaci (dreissig) mit
trideset. Suta, im Plural sute, ist aus dem slavischen sto entstanden .
Mai urmeaz alte cteva observaiuni asupra dialectului aromn de
mai mic nsemntate.
Dup aceast recensie publicat n 1814, adic un an dup apariia
gramaticii lui Boiagi, n 1829, Kopitar revine a doua oar asupra lucrrii
lui Boiagi n studiul su Albanische, walachische und bulgarische
Sprache , publicat n Jahrbucher der Literatur (pp. 59106), n care
i desvolt ideile sale privitoare la asemnarea dintre cele trei limbi. n
acest studiu Kopitar, vorbind despre M estria lui Roja, se ocup
din nou cu gramatica lui Boiagi, publicnd la p. 101 Parabola fiului
p ierdut n forma i transcrierea n care i-a fost comunicat de ctre
Boiagi.

84

TH. CAP1DAN

Dup apariia gramaticii lui Boiagi sar fi scris nc o gramatic


de un Aromn, originar din Siracu n Epir.
Repausatul L e o n i d a C o n d a c h i , aromn de origine i pro
fesor la liceul grecesc din Alexandria (Egipt), ntrun studiu istoricofilologic asupra dialectului aromn, prezentat Academiei Romne spre
tiprire, spune c, n 1820, doctorul G h e o r g h e C i a p r a s l i ,
supranumit i S i r a c h i o t u l , fiindc er originar din comuna
romneasc Siracu, medicul lui Aii Paa, a scris o gramatic aromn,
care, ns, ar fi fost distrus ntrun incendiu din comuna natal a
scriitorului*).
*
Alte manuscrise macedoromne se gsesc n biblioteca de manu
scrise a Academiei Romne, nregistrate la No. 771, dup cum ur
meaz: *2)
1. Coleciune de material pentru un vocabular macedoromn cu
aplicaiuni n limba greac i german (F. 2).
2. Gramatica romn i resp[ectiv] macedoromn cu text romn
(F. 113 i 160).
3. Gramatica macedoromn cu text german (F. 181 i 271).
4. Catehism (Catehismul cel mare) macedoromn (F. 318).
5. Traduciuni macedoromne din crile sacre: Lunariul (Mineiul),
cuprinznd versuri, cntecetele, sub cntecetele, apostoli, evanghelii,
viaa Sfinilor (F. 351). Treinariul i Cinzecinariul (Triodul i Penticustarul) cu mai multe rugciuni bisericeti (F. 383 i 413).
Se crede c autorii acestor gramatici i cri bisericeti ar fi Boiagi
i Roja.
n Catalogul manuscriptelor romneti, aprut n 1931, de Io an
B i a n u i G. N i c o l a i a s a , tomul III p. 44 gsim urmtoarea not
cu privire la cuprinsul acestor manuscrise : Manuscrise macedoromne
de pela nceputul acestui secol, al cror autor se d cu seama c ar
fi Boiagi (doar n conlucrare cu Roza), cari singuri numai dintre
Macedo-Romnii din Budapesta, foarte numeroi i puternici pe acel
timp sau ocupat, pre ct se tie de studii serioase macedo-romne
literare i istorice.
Mie mi-au venit aceste manuscrise nc nainte de 30 de ani, dela
doi cei mai btrni i valoroi brbai Macedo-romni din Pesta:
G r a b o w s k i i M u t o v s k i .

3)
Lucrarea lui Leonida Condachi, din care am mprumutat informaia de mai
sus i mi-am nsemnat unele forme din Siracu citate n acest studiu, nu sa tiprit, cu
toate struinele depuse de subsemnatul i formulate ntrun raport adresat Ministe
rului Instruciunii.
2) Vezi i I o n A r g i n t e a n u , Istoria Romnilor Macedoneni, p. 270.

d ia l e c t u l a r o m n

85

5. PRIM ELE NCERCRI T IIN IF IC E ASUPRA DIALEC


T U L U I AROMN
n vremea aceasta, acela care ne-a lsat nsemnri mai numeroase dect
cele semnalate n Dizertaiune pentru nceputul limbii romneti
asupra particularitilor de graiu din dialectul aromn fa de limba
Romnilor din Dacia, este P e t r u M a i o r . Ele se gsesc rspndite
n introducerea latineasc din Lexiconul Budan.
n aceast introducere mprit n dou capitole mari, Caput I:
De literis generatim i Caput II: De literis speciatim, P. Maior, vorbind
despre schimbrile sunetelor ce a suferit elementul latin din limba
romn, amintete i despre particularitile dialectului vorbit de Aro
mni, pe care el i numete Valachi Daciae Aurelianae, n opoziie cu
Valacki veteris Daciae, ori de cte ori ele l deosebesc de limba Rom
nilor din Dacia.
La Vocalism, P. M a i o r crede c sunetul nu exist la Aromni.
Acetia au numai din a, adus din Italia: Id omnino animadvertendum
venit, Valachos Aurelianae Daciae nunquam uti sono a,, sed solum H,
e. g. illi non dicunt mni, MANUS, uti Valachi veteris Daciae, sed mni
(aveh) (p. 3). Aceast prere a lui P. Maior, care nu este deloc greit,
se bazeaz pe graiul Romnilor din Albania care nu cunosc sunetul ,
obinuit mai mult n limba Romnilor din Epir. De altfel, sunetul nu
este nregistrat nici n gramatica lui Boiagi sau Mestria lui Roja.
Despre originea italic a lui , autorul spune: dubitare non possum,
quin illum sonum majores Valachorum, id est, coloniae Romanae tempore
rajani ex Italia secum n Daciam adduxerint, quinve haec pronunciatio
una sit ex antiquae vulgaris linguae Latinae proprietatibus (p. 6).
Vorbind despre afereza lui a, autorul spune: Prisci quoqueLatini populares a iniiale subtrahebant, sic RABONEM dicebant pro ARRABONE;
alias quoque initialem syllabam expungebant, ut CONIA pro CICONIA,
quemadmodum hodie Aurelianae Daciae Valachi musatu pro frumuatu,
sive frumosu, FORMOSUS , (p. 13). Din aceasta nelegem c derivaia
formei arom. muiat din frumuat a fost dat de P. Maior, cu mult naintea
lui Hasdeu.
Cu privire la e, autorul insist asupra metafoniei acestui sunet, adugnd
c ea se pstreaz la Aromni: Praedictam regulam de pronunciatione e
aperti instar diphthongi constanter observant Valachi Daciae Aurelianae.
Valachorum autem veteris Daciae nonnulli gravi abusu interdum, expuncta vocali e ex diphthongo ea, solam vocalem a retinent in pronun
ciatione, et graviori abusu ita etiam scribunt. Sic pro feata, FILIA,
dicunt et scribunt fata , (p. 20) non efferunt feata sicut Aurelianae
Daciae Valachi (p. 51).
Vorbind despre metafonia lui o, autorul spune c, n vreme ce oa la
Dacoromni trece cte odat n a, la Aromni se pstreaz, dnd ca
exemplu afar, FORAS, pro afora: quod retinent Aurelianae Daciae
Valachi (p. 36).

86

TH. CAPIDAN

Despre u se spune c la sfritul cuvintelor se rostete plenison


Apud Aurelianae Daciae Valachos u finale, quod pleno sono adhuc
conservant, praedicto signo notari non licet (p. 52).
La Consonantism, P. M a i o r relev particularitatea dialectului
aromn de a rosti ce, ci ca tse, tsi i ge, gi ca dze, dzi: Notandum venit,
apud Aurelianae Daciae Valachos, quum hi c ante e vel i pronuncient
uti germanicum z ; quod vide sub litera c ; etiam q ante e, vel i, uti germanicum z proferri (pp. 3738). n alt parte adaug: Quid quod
ce ci, ge, gi Italorum, quae etiam Valachi habent, veteris Daciae Valachi
pronunciant accurate sicut Itali urbis Romae, i. e. sicut Hungarorum
tse, tsi, dse, dsi; Aurelianae Daciae autem sicut Hungarorum tze, tzi,
dze, dzi (p. V).
Palatalizarea labialelor nu-i er strin lui P. Maior. Vorbind despre
alterarea lui p el adaug: et in Aureliana Dacia: chieptine pro pieptin
PECTEN; chieptu, PECTUS; schicu pro spicu, SPICA; schini pro
spini, SPINAE . Tot aci se face meniune i despre trecerea lui p n c
n forma cicor: ap mutatur in c, ut cicioru apud Valachos Aurelianae
Daciae pro picioru, PES, quod est a Lat. PETIOLUS, id est, PARVUS
P E S , (p. 37). n ce privete originea acestei particulariti, autorul
crede c vine din Italia, dei ea apare i la Greci: Haec pronunciatio
etiam apud veteris Daciae Valachorum, nonnullis in regionibus, vulgus
viget. Nec dubito, quin ex Italia adduxerint eam majores Valachorum,
eandemque a Graecis, signanter ab Ionibus, quibus mos est n convertendi
in x, ut xcog pro nwg, veteres Romnorum adoptasse, (ib.).
Despre alterarea lui b se spune: Valachi Aurelianae Daciae vulgo b
ante i mutant in g, ut ghine pro bine, BENE , (p. 13).
La p. 15 autorul amintete i despre v din b n cuvntul heavr:
apud Aurelianae Daciae Valachos Java FABA, feavr vel heavr FEBRIS. Tot aa i d esp re/: Valachi Aurelianae Daciae / ante i communiter convertunt in h, uti hiliu, FILIV S; himu pro fimu, SUMUS,
etc. , (p. 24).
Vorbind despre m, relev pstrarea lui n scamnu Valachi tamen
Aurelianae Daciae dicunt scamnu , (p. 32). Tot aci se spune despre
palatizarea lui m: Apud Aurelianae Daciae Valachos m ante i vulgo
pronunciatur uti n molie, de quo etiam supra sub litera g egimus.
dem fit in nonnullis regionibus veteris Daciae praecipue inter feminas,
ut nicu pro micu PARVUS; hie pro mie, M IH I, etc. , (pp. 32-33). Va
s zic, obinuina mai deas la femei de a ntrebuina labialele alterate
este relevat i de ctre P. Maior dup Cantemir.
Vorbind despre alterarea lui n urmat de un i n hiat la Aromni i
Dacoromni, autorul spune: Valachi veteris Daciae mutant in i consonantem, ut cuiu, CLAVUS, a Lat. CUNEUS. Aurelianae Daciae
autem imo et Hatzegienses in Transsilvania retinent quidem n, emolliunt
tamen, sic, cuhu etc. , (p. 34).
Din contr, autorul atrage luarea aminte asupra lipsei verbelor iotacizate la Aromni, care exist numai la Dacoromni: Interdum sic

DIALECTUL AROMN

87

retinent, ut ne emolliant quidem, sic, quae alii dicunt: puiu, PONO;


remiu, REMANEO; illi dicunt punu, remnu, etc. (ib.).
Pstrarea lui l alterat n dialectul aromn i er cunoscut lui P. Maior.
Dup autor, rostirea lui este ca n limba italian: Si post 1 sequatur
vocalis i, et ante l sit vocalis; plerumque Aurelianae Daciae Valachi 1,
more Italorum efferunt molliter, ut aliu, ALLIUM, filiu vel hiliu, FILIUS, (p. 31 cf. i p. V, VI).
Vorbind despre prefacerea lui ct n p t n limba romn, autorul atrage
luarea aminte asupra faptului c ea se pstreaz la Aromni i la participiile verbelor de conjugarea I I I : Valachi tamen Aurelianae Daciae hoc
etiam in casu sequuntur regulam generalem ut traptu, TRACTUS,
etc. , (p. 16).
Dintre celelalte consoane, autorul pomenete despre rostirea lui t
ca d n menduescu (Aurelianae Daciae vocabulum) COGITO, a Lat.
MENS, MENTE quasi MENTESCO (p. 44), i a lui d ca n n nSnsu
apud Valachos Aurelianae Daciae pro densu, IPSEMET, Ital. desso
(p. 19).
*

De aci nainte vor trece cteva decenii i nu se va mai auzi nimic despre
limba Romnilor din Macedonia. Abia dup apariia gramaticii romneti
a lui Ion Eliade Rdulescu i punerea n discuie a chestiunii despre
ntrebuinarea literilor latine n scrisul romnesc, graiul Aromnilor va
fi luat n cercetare din nou, ns de ast dat numai indirect, n legtur
cu originea limbii romneti i a dialectelor din care se compune.
Acela care consacr un studiu asupra dialectului aromn, ntro vreme
cnd nc nu se tia aproape nimic precis despre existena elementului
romnesc din Macedonia, este autorul gramaticei mai sus pomenite,
anume I o n E l i a d e R d u l e s c u .
n diversitatea preocuprilor sale, printele literaturii noastre, ocupndu-se cu studiul limbii romne, na neglijat s cerceteze i graiul
Romnilor din sudul Dunrii. Nu tim dac el va fi apucat s citeasc
lucrrile lui Roja. Se pare ns c cunotea ideile lui P. Maior despre
nsemntatea dialectului aromn din punctul de vedere al elementului
latin, care ar putea fi folosit pentru purificarea limbii romneti de ele
mente strine. n ce privete gramatica lui Boiagi, nu numai c a cu
noscut-o, dup cum se va vedea mai jos, dar a i studiat-o n cele mai
mrunte chestiuni de limb.
Ideile lui Eliade Rdulescu asupra dialectului aromn sunt expuse
n Curier de ambe sexe , voi. I i II, n trei scrisori adresate, una ctre
D. Redactorul Foaiei Literare din Braov i celelalte dou ctre C.
Negruzzi.
n prima scrisoare, dup ce isprvete cu expunerea sa amnunit,
privitor la felul cum trebuesc introduse literile latine, sfrete atingnd
i chestiunea dialectelor din limba romn: nc de mult sa tot sunat

88

TH. CAPIDAN

ntre Romni c limba moldoveneasc, transilvan, bnean, oltean


sunt dialecte; i mi se pare greit aceast prere. Eu nu vz ntre aceti
Romni dect o limb, un singur dialect, un schimatism (p. 339). i
mai departe: Dar oare limba romn nare i ea dialecte ? Are negreit,
ns nu cele socotite sau prute pn acum, ci a noastr n deobte Sau
aceasta ce e scris n crile
bisericeti
t
> este un dialect:' al Romnilor din
Macedonia altul, i al Romnilor din Stiria, din Elveia i o parte din
Frana care se numesc Romandi alt dialect (340) 1).
Scheletul limbii romne dei, dup autor, apare schimonosit puin,
este latin, asemenea l au i Macedo-Romnii. Dialectul aromn
este att de aproape de limba romn, nct cu gramatica a Rom
nului poate cineva nva i macedo-romnete, adugind numai cteva
deosebiri ce le fac ca s fie dialecte ale aceleiai lim bi (341).
Atingnd chestiunea cauzelor care au provocat deosebirile ce exist
ntre dialectul dacoromn i aromn, autorul adaug: Pricina pentru
care Romnii din prile acestea au ajuns s aib mai toi acel dialect
este ntiu mai desele comunicai ii ce au avut ntre sine . . . Romnii
ns din Macedonia, pe de o parte desprii de noi, pe de alta nvnd
limba greceasc, dup cum am nvat noi oare cnd slavona, i avnd
n bisericile lor tot pe cea greceasc, dup cum noi am avut tot pe cea
slavon, au rmas cu vorbele de ntia trebuin curate romneti ca i
noi, i cu vorbele de teologia, de obiceiuri, de meteuguri, de adminis
traie greceti i turceti, dup cum noi am rmas cu cele de ntia
trebuin romne, i cu celelalte slavoneti, ungureti, nemeti i
greceti (II, 38). i dndu-i bine seam despre cauzele care lucreaz
la deosebirile dialectale, autorul sfrete: Multe sunt mprejurrile i
multe sunt care au fcut un alt dialect; i iar ct este de puternic
i venic natura, c i dup attea mprejurri, i dup attea deo
sebiri, nu sa putut preface, i limba romneasc a rmas tot acea
limb, dei mprit n trei dialecte (ib.).
Dup aceast introducere, autorul ne spune c va studia dialectul
aromn ntiu n pronunie, al doilea n schimatismul vorbelor, i al
treilea n compunerea frasilor. Prin toate ns se va vedea c este
aceeai limb i alt dialect (ib., 39).
Acest studiu l face n ultima scrisoare din voi. II, ncepnd ntiu cu
vocalismul i consonantismul.
Este, ntradevr, surprinztor s vezi cum, ntro epoc n care nu
apruser nici Principia de limb ale lui C i p a r i u suntem n
1838 Eliade Rdulescu studiaz punct cu punct toate particularitile
de deosebire care separ graiul Romnilor din sudul Dunrii de limba
Romnilor din ar. i s nu se cread c el reproduce definiii i citate
din lucrarea lui Boiagi. Expunerea autorului este liber, bazat pe o
adnc cunoatere a dialectului aromn, pentru epoca n care scria, fie
l) Aci autorul confund dialectul istrian cu dialectele din Elveia romand.

DIALECTUL AROMN

89

din studiul gramaticii lui Boiagi, fie din contactul direct pe care l va fi
avut cu Aromnii din ar.
Dup ce vorbete despre rostirea lui a ca a din dialectul aromn,
Eliade Rdulescu relev faptul c i la Aromni exist cuvinte n care e
i o din tulpin, n anumite condiiuni, se pronuna ea i oa.
Dintre consonante struie asupra guturalelor c i g, care, nainte de e
i i, se pronun i d z : Pe c, nainte de a, o, u i de consoane l pro
nun c, iar nainte de e, i l pronun i nu c [redat prin liter slavon]
ca noi, precum: caru, comu, crescu, calcu, cii. Aceast schimbare a lui
c n poate s le vie din adunarea deas cu Grecii, dup cum ncepusem
i noi a peltici n vremea Fanarioilor . i tot aa despre g : Pe g nainte
de a, o, u i consoane l pronun g, iar nainte de e i i l pronun ntre
d i z precum: legu, ledzi, dzindzie, dzinere (p. 51).
Despre consoanele labiale vorbete n felul urmtor: Pe f nainte
de e i i l pronun sau l schimb n h [autorul nelege h'], lucru ce se
vede c a fost din vechime firete ntre Romni. i tot aa autorul
continu cu observaiile sale asupra celorlalte labiale, dnd pentru fiecare
prefacere cte dou trei exemple. Ceva mai mult, la transcrierea lui v
alterat se servete de semnul grecesc y, spre a red exact rostirea dialec
tal : v, nainte de i se pronun ca y grecesc, ca i n prile acestea,
cum : junul, /ine, n loc de vinul, vine. De unde i ghine finii = bine ai
venit. Aci autorul, vroind s dea un exemplu construit din propriile
lui cunotine, a greit. n arom. se spune ghine vini, cu v nealterat,
nu yinii.
Dup ce vorbete i despre pronunarea lui j, care se rostete cnd gi
cnd j cum: giuoc giur; jale jeru sfrete adugnd c Celelalte litere
se pronun ca i n dialectul nostru . Apoi, din toate cele expuse pn
aci, trage urmtoarea concluzie: Urmeaz dar din cele zise c acest
dialect ce este nescris sau necultivat, se aseamn mult cu felul vorbirii
moldoveneti sau mai bine cu limba rumneasc de obte nescris, nct
pentru aceea ce se atinge de literile b, f, m, p i i; i urmeaz iar c dac
mai mult de ct doi popoli ntregi de aceeai origine i att de departe
i mai fr comunicaie au pstrat aceeai pronunie numai din tradiie,
se vede curat c multe provinii ale Itaiiei nainte de desclictoare au
pronunat literile acestea tot aa (p. 52).
n a doua parte a acestui studiu Eliade se ocup cu flexiunea dialectului
aromn, pe care el o numete schimatism sau forma lim bii.
Dup ce explic felul cum se declin substantivele n dialect, tre
cnd la numeral spune unu la dnii totdeauna face una i niciodat
o ca la noi : unu domnu, una doamn i nu o doamn . Tot aa el
atrage luarea aminte asupra comparativului la adjective, care se for
meaz cu ma i cama: bunu, ma bunu, cama bunu . i dup ce
isprvete cu expunerea, pe scurt, a prilor de cuvnt, revenind la
ceeace dialectul ntro limb reprezint n sine, explic c nu deosebirea
de cuvinte dau natere la dialecte, cci aceste vorbe i au aceeai a lor
declinaie n gramatic de obte a limbii noastre , c i o regulat i la

90

TH . CAPIDAN

aceleai mprejurri schimbare a pronuniei literilor: iepure se se zice


Uepure, fiiu filiu sau hiliu, inu Unu, etc., acestea sunt care fac pe
Romnii din Macedonia a avea alt dialect i nu pe al Rumnilor din
Dacia (57).
i, ca ncheiere, dup ce arat c dac dialectul dacoromn astzi se
prezint mai cultivat, aceasta se datorete faptului c ntrnsul sau
tradus toate crile bisericeti, sau fcut attea acte administrative i
judectoreti, etc. , adaug c tot aa de cultivat ar fi ajuns i dialectul
aromn dac Romnii din Macedonia ar fi avut ei ocasiile noastre
acestea puinele i ar fi scris i ei dialectul lor att ct l-am scris i noi
pal nostru . Deaceea Eliade, revenind la ideia lui Roja i P. Maior,
propune s se formeze o limb de obte din mpreunarea a tot ce este
mai bun din amndou dialectele: Acest dialect nou ni se pare ciudat
poate, ns nvoindu-te a scrie cu literele noastre i fcndu-ne o limb
de obte, lsnd noi unele, lsnd i ei altele, i mpreunnd la un loc
ce este bun, iat c se face un dialect, neles i de unii i de alii i scrii
torul lui s poat trece de autor al amndorora popolilor (59).
La urm de tot, spre a dovedi posibilitatea formrii limbii de obte ,
Eliade d i o bucat de citire dup Boiagi, ns fr s-l citeze, cu unele
schimbri n cuvinte dela un dialect la altul, prezentndu-ne n felul
acesta un model de limb comun pentru Aromni i Dacoromni.
Dar silinele lui Eliade Rdulescu de a face cunoscut graiul Romnilor
din Macedonia au rmas zadarnice1). Observaiunile lui, fiind fcute n
legtur cu aplicarea literilor latine n scrisul romnesc, sau pierdut
n mulimea discuiunilor, fr a li se da nsemntatea cuvenit.
*
Acum vor trece dou decenii, pn cnd va aprea din nou inte
resul pentru graiul Romnilor din sudul Dunrii. De ast dat, odat
cu nceperea aciunii romneti n Macedonia. Cu deschiderea primelor
coli romneti la Aromni, se sime nevoie de o gramatic arom
neasc. Aceast lucrare ne-a dat-o I. C. M a s s i m u, care se fami
liarizase puin cu dialectul aromnesc, dela primii elevi macedoromni
adui n ar.
Lucrarea sa publicat la Bucureti n 1862, cu cheltueala patrioilor
macedoromni G. Goga i D. Cosacovici, sub titlul: Rapeda idea de Gra
matica Macedo-romanesca (Tiprit tra se mpart gratuitu Rumniloru
de a drepta Dunreli). Dei er scris n dou limbi: romnete i*)
*) n vremea aceasta, M. K o g l n i c e a n u , referindu-se la provinciile n
care se vorbete limba romn, amintete i de Macedonia: Limba romn . . .
este limba matern nu numai a Muntenilor i a Moldovenilor, ci ea se mai vorbete
nc i n Basarabia, n Bucovina, n Ardeal, n Banatul Timioarei, n Macedonia,
Tracia . . . . Vorbind despre literile chirilice la Romni, el tia c Aromnii se ser
vesc de literile greceti: Excepiune fac Romnii din Macedonia i Tracia, cari
se servesc de literile greceti (M i h a i l K o g l n i c e a n u , Rumnische oder
wcdachische Sprache und Literatur, 1837, ed. din 1895, p. 26 i 27).

DIALECTUL AROMN

91

grecete, totui, din cauza sistemului ortografic etimologic, ea na putut


fi introdus n colile romneti din Macedonia. Acest sistem schimonosi ntru atta dialectul aromn, nct ea nu putea fi neleas nici
de Aromni, nici de Dacoromni.
ntreaga lucrare se mparte n trei pri: I. Introducerea, n care se
arat nsemntatea dialectului aromn fa de limba greac, care este
strin de sufletul Aromnilor (p. VIILIV); II. Gramatica cu fle
xiunea, derivaiunea i sintaxa (p. 1127); III. Mustre de limba
macedorumanesca, cuprinznd: a) Buci de citire reproduse din
gramatica lui Boiagi, b) Fraze din Daniil, extrase din Martin-Leake i
c) Flori de Macedonia. Dintre toate aceste probe de citire dialectal,
Florile din Macedonia sunt cele mai importante. Autorul lor este
M i h a i l N i c o l e s c u , primul poet aromn, nscut n Magarova de
lng Bitolia. La nceputul aciunii romneti n Macedonia, poeziile lui
Nicolescu erau singurele versuri aromneti, care se citeau cu interes la
orice ocaziune. Care dintre intelectualii aromni nu-i aduce aminte de
Pita : Scoal nveast scumbusea-te . . . sau de Sclavlu care se cnt
pn n zilele noastre: Spuni-n bre gione ocliu de-amur . . . etc.
Iat ce ne spune Massimu cu privire la aceste cntece: Florile de
Macedonia sunt poesioare ce ne comunic domnul Mihail Nicolescu,
romn din Magarova. Eroism nfocat, simire naional pn i n inima
Romncelor, curaiea moral pn i n pasiunea cam plecat ctre
voluptatea trupeasc, astea sunt din dulcile odoruri cu care ne mbat
aceste floricele 1).
Dup Massimu a urmat D i m i t r i u A t h a n a s e s c u cu ma
nualul de clas, intitulat Gramatica romaneasc tr romnilji d'in drepta
Dunreljei, tiprit la Bucureti n 1865. Lucrarea lui Athanasescu este o
simpl localizare a gramaticelor de clas cunoscute pe atunci n ar.
Ca i Massimu, autorul sa lsat influienat, n multe privini, despre
care se vorbete n cuprinsul acestei lucrri, de gramatica lui Boiagi.
Deacl nainte, odat cu deschiderea primelor coli romneti n Mace
donia, cauza Aromnilor fcndu-se cunoscut, interesul oamenilor de
tiin pentru studiul dialectului aromn devine mai mare. Cel dintiu
care i-a rezervat un loc de onoare n studiul tiinific
al limbei noastre,7*)

y
*) Despre vieaa lui Nicolescu ne d informaiuni revista aromneasc Macedonia *,
anul I, (1888), p. 124: La vrsta de zece ani, rmas orfan, fu adoptat de un unchiu
al su, care tri n Sibiu, Ianachi Popa Mihali, i adus n acest ora. Aici, dup
ce isprvi liceul, se duse la Viena, unde a urmat cursurile unei academii de comer. La
vrsta de ar de ani, cuprins de dorul pentru comuna sa natal, se ntoarse n Maga
rova. Aci stti un an, n care timp a nvat bine turcete. n 1860, murind tatl su,
care n calitate de negustor, i-a lsat o avere bun, Nicolescu sa stabilit la Giurgiu,
unde se cstori. Dela Giurgiu el nu preget de a se interes de cauza Romnilor
din Macedonia. Nicolescu a fost acela care a adus n ar pe Dim. Atanasescu, primul
dascl aromn n Macedonia. El l-a pus s studieze n institutul Edifiant, condus
de Const. Codreanu.

92

TH. CAPIDAN

este printele filologiei romneti, T i m o t e i u C i p a r i u , n Prin


cipia de limba i de scriptura, aprut la Blaj n 1866.
n trun capitol special pentru dialectul meso-romanu, Cipariu arat
nsemntatea acestui dialect, nirnd dela nceput bibliografia cunoscut
pn atunci despre scriitorii aromni din sec. XVIII i dela nceputul
sec. XIX: Cavallioti, Roja, Boiagi. Lucrarea lui Daniil i-a rmas necu
noscut. La p. 93, ntro not, ne spune c a aflat i despre aceast lu
crare, dar, dup toate cercetrile fcute, na putut-o avea. Cu aceast
ocazie, autorul trimite pe cetitor la NeoeXXrjvixr] <piXoXoya din Atena,
din care va fi aflat despre existena ei. n schimb, Cipariu este
singurul autor care cunoate studiul lui Eliade Rdulescu, publicat n
Curier de ambe sexe. n tro not, autorul trimite pe cetitor la acest
studiu, din care se reproduc i unele pasagii. Dup notele bibliografice,
Cipariu studiaz o serie ntreag de cuvinte de origine latin din Boiagi,
Cavallioti, Kopitar i Roja, care nu se gsesc n dialectul dacoromn,
sau al cror neles difer de acelea cunoscut n romnete. n trun
paragraf special se ocup cu evoluia fonetic a unor forme cari se deo
sebesc de aceleai forme din dialectul dacoromn. Tot aci insist asupra
celor mai caracteristice particulariti ale dialectului aromn, care i
dau o nfiare mai arhaic. n tro not, se vede cu referire la afirmaia
greit a lui Eliade, Cipariu spune c: De dialectul de preste Dunre
se ine i dialectul istrian. Ear dialectele elveiene, friulane, etc., dei
sunt romane, ci nu-su romneti.
#
Un alt nvat, care atrage luarea aminte asupra nsemntii ce prezint
studiul dialectelor pentru cunoaterea fazelor prin care a evoluat limba
romn, este primul profesor de limba romn la Universitatea din
Cluj, G r i g o r i u S i l a s i . Pentru ilustrarea acestei idei, autorul
face o expunere amnunit asupra dialectului aromn n compa
raie cu dialectul dacoromn. ncercarea lui Silasi este publicat n
mai multe numere consecutive din Transilvania , foaia Asociatiunei
pentru literatura romn i cultura poporului romn, sub titlul Studiu
asupra dialectului macedo-romanu paralelu cu celu daco-romanu 1).
Izvoarele care i-au stat la ndemn pentru folosirea materialului de tre
buin la o astfel de ncercare, au fost aceleai pe care le-a folosit i T.
Cipariu: gramatica lui M. Boiagi i a lui I. Massimu; materialul dialectal
din Cavallioti, Daniil i Roja, cu recensia lui Kopitar asupra lucrrilor lui
Roja. Toate aceste lucrri fiind citate dup T. Cipariu, autorul nu sa
folosit pentru studiul lui dect numai de cele dou gramatici ale lui Boiagi
i Massimu. Deasemenea el nu cunoate ideile lui P. Maior asupra dialec
tului aromn si nici studiul lui Ioan Heliade Rdulescu, dei acesta
T) Vezi Anul V II (1874), pp. 89 92, 101 103, 113 115, 137 140, 161 164,
I 7 3 I7 5 -

DIALECTUL AROMN

93

din urm este, dup cum sa spus, citat i de T. Cipariu, dela care a
luat bibliografia necesar.
n partea introductiv a acestui studiu, autorul face o expunere istoric
asupra Aromnilor, dup datele culese din P. Maior i G. incai, pe care
i i citeaz. Sfrete fcnd apel la bunvoina brbailor nvai i a
societilor de studii competinte ca s se ocupe cu aceast ramur a
romnismului, min de aur pn acum desconsiderat a limbii noastre .
Dei autorul citeaz lucrarea lui I. Massimu, nu cunoate ntreaga micare
din Principate pentru trezirea contiinei naionale la Aromni, odat
cu deschiderea primelor coli romneti n Macedonia i aducerea n
colile din ar a primilor tineri Aromni, n frunte cu printele Averchie.
n partea gramatical se studiaz pe rnd, fonetismul, flexiunea i
sintaxa.
Vorbind despre deosebirile fonetice dintre dialectul aromn i daco
romn, la vocalism, autorul atrage luarea aminte asupra deosebirii de
tratament a lui a accentuat i neaccentuat din dialectul aromn: a neac
centuat trece de regula n la sfritul cuvintelor; n celelalte poziii, de
cele mai multe ori, el se pstreaz. Ca exemple citeaz alavdare, farin,
scapitatu, alturi de dacor. laudare, farin, scpetatu. Aceast particula
ritate dialectul aromn o arat i la a accentuat cnd se gsete n po
ziie nazal: cando dacor. candu, incanu dacor. incai, manca dacor. manc,
pansa dacor. p&ns. n special gerundiile, dup autor, sar rosti n:
-andu, -undu, -endu, -indu, ex.: alavdandu, vidiiundu, arupsendu, etc.
Toate aceste aberaiuni ale autorului se explic din faptul c el na auzit
rostindu-se dialectul vorbit i sa luat numai dup gramatica lui Boiagi
care transcrie cando pentru cndu , (pp. 124, 158, 196) alavdare (p. 2),
farin (pp. 2, 17), etc. n ce privete terminaiunea -andu, ea nu apare
cu a pstrat nici la Boiagi. Aci avem calcndalui i calcndu (p. 80).
Dintre celelalte vocale se amintete trecerea lui e neaccentuat n i;
pstrarea lui -i i -u dup orice grup de consoane, ca n limba textelor
vechi din dialectul dacoromn.
Trecerea diftongilor au, eu n av (af), ev (ef) are, dup autor, origine
greceasc.
La consonantism, autorul vorbete despre alterarea labialelor, despre
rostirea lui ce, ci (ge, gi) ca tse, tsi (dze, dzi), despre prefacerea lui n n
n, cnd este urmat de o vocal n hiat. ntre celelalte schimbri fonetice
de a doua mn , autorul citeaz rotacizarea lui -n- ca la Romnii
din Istria : verinu, uru, rima, omeri, pra, mra n loc de: veninu, unu,
anima, dmeni, pane, mana etc. Se pare c autorul a fost indus n eroare
de forma verinu (arom. virinu), n care trecerea lui -n- n -r- se
explic altfel.
La sfrit de tot autorul mai relev o alt particularitate a dialectului
aromn, anume lipsa de rostire a lui l i r nainte de o consoan: In
fine mai e de nsemnatu c in une parti ale teritoriului macedo-romanu
/ i r inainte de alta consonante se lapeda, rostindu-se: atu abu,
miesu, ade in locu de altu, albu, miersu, arde. Este, desigur, o confuzie

94

TH. CAP1DAN

cu dialectul istroromn pe care autorul a fcut-o i la explicarea lui r


din n in verinu, despre care am vorbit mai sus.
La flexiune se vorbete, mai ntiu, despre originea postpunerii arti
colului. Se arat felul cum se articuleaz la Aromni, atrgndu-se luarea
aminte asupra faptului c numele proprii, care n dialectul dacoromn
se articuleaz mai rar, la Aromni aproape peste tot. Socratulu vidiundu
Alcibiadulu iu se alavd averea a lui, li aduse una charta; Anacsagorlu
cando li dedera tru scire c mori filiu su; Scipiu Emiliulu fece Roma
unu judeciu tru aducere aminte. Toate aceste citate, fr indicaie
de autor, sunt luate din Boiagi (199).
Mai departe autorul vorbete despre declinri, relevnd unele cazuri
de metaplasm: pescu, oarecu, n loc de pete, oarece din dialectul
dacoromn. Insist asupra ntrebuinrii acuzativului attu la sustantive
proprie i neproprie, ctu i la ajective, ba i la pronumere inc pana in
dua de adi se usit fora prepusetiunea pre . Cu acest prilej, vorbete
i despre construcia sintactic a numelor de orae i ri fr prepoziia
n sau la ; Scipiu Emiliulu fece Roma unu judeciu; nu fusi Getinga ?
n dacor. n Roma, n Getinga. Toate exemplele sunt luate din
Boiagi.
La adjective relev formarea pluralului nale dela nu nou , prin
analogie cu greale, arale dela greu, aru. Vorbete mai pe larg despre
ntrebuinarea articolului cnd adjectivul este precedat de atsel:
picotii atsel'i niis-li, relevnd cazuri analoage din scrierile lui Coresi
i ntrebndu-se Nu cumva Coresi insusi au cu prinii sei, inmigrase
in Transilvania dein tienuturile m.-romane ?
Comparativul n dialectul aromn se exprim prin adverbul ma ,
n spre deosebire de dialectul dacor. care ntrebuineaz m ai.
Vorbind despre numeral, arat c una , forma feminin dela un
niciodat nu se contrage n o, ca n dialectul dacoromn. Pentru dou
zeci Aromnii au vinvici, iar dela douzeci pn la treizeci unitile se
adaug cu ajutorul prepoziiei sp r: unsprevinvici, doisprevinvici
douzeci i una, douzeci i dou . n felul acesta, autorul continu cu
observaiunile sale asupra celorlalte pri de cuvnt, insistnd mai mult
asupra formelor verbale. La sfrit de tot se relev marea nsemntate
a dialectului aromn pentru asemnrile ce arat cu limba textelor lite
rare dacor. din sec. XVI i XVIII.
#
n vremea aceasta, nsemnri asupra dialectului aromn ntlnim i
la I o a n C a r a g i a n i , ntrun studiu asupra poeziei populare la
Aromni, intitulat: Romnii din Macedonia i poesia lor popular1). In
introducere, autorul face o scurt expunere istoric asupra elementului
romnesc din sudul Peninsulei Balcanice, artnd i rspndirea lui.
x) Publicat n Conv. Lit. , anul II (1868), pp. 335 34. 355 359. 368 37,
381 388.

DIALECTUL AROMN

95

Mai departe, se ocup cu numele Aromnilor. Termenul Macedo-romn nu-i pare potrivit, deoarece Aromnii nu se gsesc numai n
Macedonia ci i n alte regiuni din peninsul. Deaceea el socotete
c cea mai potrivit denumire ar fi Rumelioi. Iat cum argumenteaz
autorul nevoia introducerii acestui nume: Cnd zicem Romnii din
Macedonia, nu trebuie s nelegem numai pe Romnii care locuiesc
n Macedonia, ci pe toi Romnii de-a dreapta Dunrei, care n cr
ile istorice se zic Romni Aureliani. Numele de Romni din Mace
donia sau Macedono-Romni dateaz dela 1860, de cnd n Bucureti
sa instituit un comitet pentru introducerea limbii romne n coli i
biserici la acei Romni. Numele dar Macedono-Romni nu este tocmai
nimerit. Aureliani nici nu este cunoscut acolo; Vlahi nici nu -1 primesc,
le sun ru la urechi. Numele cel mai nimerit pentru ei ar fi Rumetioi,
dela Rumelia, nume actual al provinciilor ce locuesc, nume pe care l cu
nosc i ei i-l ntrebuineaz uneori cnd vor s neleag pe toi Ro
mnii de acolo, afar de cei de aice . Autorul greete cnd crede c
denumirea Macedo-romn dateaz numai din 1860. Scriitorii Aromni
din Transilvania ca Boiagi i Roja i numesc pe Aromni Macedo
romni. n ce privete noua denumire propus de el, ea este
i mai nepotrivit, deoarece numrul Aromnilor din cele dou Rumelii
este mult mai mic dect acela din Macedonia. De altfel, aceast nou
denumire nu apare la niciunul dintre scriitorii strini sau Romni care
sau ocupat cu elementul romnesc din Peninsula Balcanic.
Materialul dialectal publicat de autor se reduce la zece cntece.
Dintre particularitile de graiu, autorul relev pronunarea lui ce, ci
i ge, gi ca e, i i dze, dzi. ntre excepii se citeaz cenu, coc, ccul,
comag. Labralele b, f , m, p, v avnd litera i dup dnsele se pronun
b ca gh, / ca h, m, n ca gni Italian, p ca ch, v ca ghie sau y grecesc .
Autorul pomenete i despre rostirea palatal a lui / Silaba li care aici
se aude i, la Rumelioi se pronun ca gli Italianu .
Cu privire la rostirea vocalelor, se spune: Sunetele , , e, e nu sunt
aa de dese la Rumelioi; aa cineva poate auzi pe la e i: cnd, pane, cane,
vedu, vitidu, vina n loc de cnd, pne, cne, vedu, vendu, vena . Aici, desi
gur, autorul a vroit s se refere la cazurile cnd e precedat de o labial se rostete e i nu , , indiferent de natura vocalei din silaba ur
mtoare. Nu neleg ns citarea formelor cnd, pane, cane, care tocmai
n graiul autorului se rostesc cnd, pini, cni, i niceri nu exist sub
forma dat de el.
Despre -u i -i se spune: sunt lungi i mai cu sam, cnd sunt precese
de dou consoane deosebite, precum: calcu, calci, calcamu, calcai,
etc. . Acela lucru se relev i la substantive, adjective i pronume.
Din flexiune se atrage luarea aminte asupra genetivelor sing. la sub
stantivele feminine n -l'ei precum dup Italieni gliei. Comparativele
se fac prin ma. La numerale avem un, n, ns niciodat u sau o. Ele se
articuleaz: unlu, doil'i, treili etc. Douzeci se zice g'ig'intsi de la viginti .
Pronumele eu, tu se aud iou, mine, tine', mea, ta la gen. plur. face meloru,

96

TH. CAPIDAN

tloru. n loc de vre unu la ei se afl forma verunu, vernu, cari nsemneaz
nimene . Ear ceva nsemneaz i nimicu la e i.
Cu privire la conjugri, autorul atrage luarea aminte asupra confuziei
care se face ntre verbele de conf. II cu acele de III i IV : Aa se aude
pe la ei taceare, spuneare, ziceare, vineare, dormiare. Aceasta provine
din pronunarea lui e de la penultim ca ia, fiindc urmeaz altu e .
Mai departe, se spune: Trecutul simplu sau aoristul la ntia i a doua
persoan plural are formele cantmu = (cntarm), cantatu = (cn
trei), tcumu =(tcurm), tcut i = (tcuri), urmim > = (dormirm), durmitu = (dormiri). Despre viitor se arat c se formeaz
cu va, va se, vas i subjonctivul. Condiionalul se formeaz cu va,
vase, vas' i imperf. ind. sau cu vrea, vrea se, vreas i imperf. ind.
sau cu subj.: va, va se, vas mergeam; vrea, vrea se, vreas mergeam sau
vrease mergu = a merge.
Despre infinitiv se spune c se afl i ntreg la unii Rumelioi, precum:
poi eire; voiu edere = poi ei, voiu a edea , ceeace nu este adevrat.
Tot aci amintim despre o alt lucrare a lui Ioan Caragiani care prezint
o nsemntate deosebit pentru studiul dialectului aromn din punctul
de vedere al onomasticei, dei ea a aprut mult mai trziu: Studii istorice
asupra Romnilor din Peninsula Balcanic, publicat n 1891 ca supliment
la Revista pentru Istorie, Archeologie i Filologie de sub direciunea
lui Gr. G. Tocilescu, voi. VI.
Autorul se ocup cu originea Suliailor, locuitorii comunelor aezate
pe munii Suli, n Epir, ntre Ianina i Preveza. Vorbind despre ori
ginea lor etnic, Caragiani crede c Suliaii dup port i obiceiuri, dup
numele de botez i de porecl, sunt Romni, fcnd parte din tribul
Freroilor, pe care Grecii i numesc AQfiavnof}la%oi. Cu acest prilej,
autorul face un excurs asupra originii Freroilor, pe care, scriitorii
strini, lundu-se dup numele pe care li-1 dau Grecii, de cele mai
multe ori, i confund cu Albanezii. n cazul acesta, faptul c i Suliaii
au fost identificai cu Albanezii, nu cu Aromnii, se explic uor. Do
vezile autorului despre originea romneasc a Suliailor se ntemeiaz
pe numele de persoane. Acestea sunt romneti, deoarece se ntlnesc
i la Aromni. De aci apoi ncepe un studiu amnunit asupra triburilor
la Suliai, tratnd despre numele de familii, de brbai i de femei
(cap. IV). Se nelege c lmuririle pe care ncearc s le dea autorul
spre a dovedi originea romneasc a onomasticii la Suliai, nu este n
totdeauna convingtoare. Cu toate acestea, bogia de nume cu care
opereaz autorul este impuntoare, iar multe din ele arat o evident
origine romneasc. Dar ceeace intereseaz mai mult studiul onomasticei
la Aromni, nu snt atta expunerile autorului, ct bogia de material
strns din diferite comune aromneti. Pentru comuna Avdela din Epir
autorul d o list lung a contribuabililor Aromni din 1824. O alt
list cuprinde numele contribuabililor din Vlaho-Clisura, Perivoli, etc.
nfine, la urm de tot, Caragiani studiaz i numele armatolilor Romni
dela 1495 pn la 1821. O bun parte din ele se identific cu nume

DIALECTUL AROMN

97

romneti cunoscute. Dei multe din expunerile fcute de autor pentru


dovedirea originii romneti a acestor nume sunt forate, rmne totu
un numr de nume care se ntlnesc i astzi la Aromni. Problema pus
de Caragiani nu este uoar. Pentru dovedirea originii unor nume cari
se ntlnesc deopotriv la Aromni, Albanezi i Greci, lipsesc de cele
mai multe ori criteriile sigure pe care sar putea ntemeia stabilirea
poporului de obrie dela care au plecat, ca s se rspndeasc la celelalte
neamuri. Aceast obrie pentru autor a fost mai ntotdeauna romneasc,
ntruct concluziile lui sunt adevrate, aceasta va trebui s se arate
ntrun nou studiu asupra onomasticii aromneti.
6. NCEPUTUL CERCETRILOR SISTEM ATICE
ASUPRA DIALECTULUI AROMN
Dup publicarea studiilor de mai sus, i, mai cu deosebire, dela Cipariu ncoace, toate manualele de gramatic sau literatur romneasc
fac meniune despre dialectul aromn, dnd, din Cipariu, note biblio
grafice cu privire la scriitorii aromni din sec. XVIII. nsu Cipariu
nu uit s citeze la locurile cuvenite, n lucrrile filologice de mai trziu,
cum este Gramatica limbii romne etc., date din dialectul aromn.
Deaci nainte ncep s apar i produciuni populare din literatura aro
mneasc. Iar cu ct cercetrile pentru studiul limbii romne iau un
avnt mai mare, cu att i cercetrile n domeniul dialectului aromn
capt desvoltare mai mare. .
De astdat F r. M i k l o s i c h deschide n mod sistematic seria
studiilor din dialectul aromn, cu publicarea cercetrilor sale Rumunische
Untersuchungen, I, Istro- und macedo-rumunische Sprachdenkmhler, n
care pentru ntia dat se studiaz limba lui Cavallioti i Daniil, fcnd
i o reproducere critic a textelor.
ntreaga lucrare se compune din dou pri: n prima parte avem
reeditarea n ordine alfabetic a prii aromneti din vocabularul lui
Cavallioti, n partea a doua reeditarea textului aromnesc din Eoayioyixfj dtdaaxah'a. (nvtur introductoare) a lui Daniil Moscopoleanul,
dup ediia din 1802, cu traducere interlinear n latinete i grecete.
La urm de tot, se d i un Index zur Elaaycoyixij idaaxala ca
i un adaus de Ergnzungen i Berichtigungen .
n introducere, autorul face o mic expunere a particularitilor dia
lectului aromn, ntre care einige hie und da auch im Norden der
Donau vorkommen . O cercetare mai amnunit a acestor particulari
ti i o rezerv pentru Beitrge zur Lautlehre der rumunischen
Dialekte .
n domeniul vocalismului, autorul constat c sunetul lipsete att
la Cavallioti ct i la Daniil. Aci Miklosich face observaia just c
nach meiner Ansicht aus d entstanden und ein jungerer Lut ist,
der nach Gartners genauer Beobachtung auch im irum. fehlt. Pentru
7

Th. Capidan. Aromnii. Dialectul Arom n.

)8

TH. CAPIDAN

dovedirea acestui lucru, autorul mai adaug: Fur die Jugend des
scheint auch der Umstand zu sprechen, dass das Alb. wohl den Lut e,
nicht aber auch den Lut kennt.
Mai departe, Miklosich observ c n aromn iniial urmat de n,
m nu se rostete: ncartsi, ncldzescu, n cot n zadar etc.
La consonantism, autorul se oprete mai ntiu asupra lui r, pentru
care spune c este de dou feluri: unul obinuit, ca n dialectul daco
romn, altul f, care cte odat provine i din rn: heru ferum , ns i
atern sterno . Aci mai adaug c i n albanez avem dou feluri de r.
Dup aceea, vorbete despre alterarea lui l urmat de i n hiat, adugnd
c ea se ntmpl i atunci cnd dup l urmeaz un i. Aci autorul co
mite o confuzie cnd, alturi de gl'in, Unu, mai citeaz al'adze din
aleadze, l'ane din leane, lundu-se dup transcrierea greceasc aha-z'Qe.
liavs, n care i din e na exercitat nici o influen asupra lui l.
Mai departe, autorul vorbete despre alterarea lui n urmat de i n
hiat: gutune. i aci autorul confund formele, citnd l'rtcuna, numai
din faptul c n transcrierea greceasc st haQTqx'Qiovvia, cu -ia final
provenit din -ea n poziie neaccentuat. Tot aa continu despre tre
cerea lui t i d n ts i dz, despre alterarea labialelor cu care se ocup
mai pe larg, adugnd: Die Vernderungen, denen die Lautverbindungen pi, bi, vi, fi, mi unterliegen, haben ihren letzten Grund in dem
Eintritt eines parasitischen j .
La guturale, autorul arat prefacerea lui ce, ci, ge, gi n tse, tsi, dze, dzi;
deasemenea ct n pt i cs n ps ca i net n mpt i nes n mps. n elemen
tele strine (greceti i albanezeti), sunetele i), S, y se pstreaz.
La transcrierea fonetic a cuvintelor aromneti, Miklosich ntre
buineaz semnele r, 1', ii, d' (pentru g'), t' (pentru k'), z, s, ts, dz, ts, dz;
este redat prin e.
Fiecare cuvnt din vocabularul lui Cavallioti este redat mai ntiu
n transcriere greceasc ca n original, dup care urmeaz n parantez
cu litere cursive transcrierea fonetic. La sfrit se d etimologia cuvn
tului, adugndu-se forma dacoromn corespunztoare, sau formele
balcanice, dac cuvntul are o rspndire mai mare.
. Cu toat silina ce si-a dat autorul de a transcrie corect formele aromneti, ntlnim urmtoarele cuvinte greit redate. Dm mai ntiu
greelile din Cavallioti. Dup fiecare cuvnt reprodus, urmeaz n pa
rantez forma corect: grnescu (pentru ngrnescu), gusuratu (ncusuratu),
zmeltsu (zmelcu), ctsul), (ccul), l'ane (ljane), l'astr (liastr), butoare
(putQare), dzicu (dzcu, dzcu), dzunapine (gunjapine), doapru (ndoapru),
scl'opu (clopu), suptsire (suhtsre, ns i subtsire),), suplac (supliac
tshtisescu (chtisescu), tseriaM, (cirea), tsiriapu (ciriapu), tsudie
(cudie), tsuplescu (cuplescu), etc.
Dintre acestea, transcrierea formelor l'ane, l'astr, dzunapine, supl'ac
cu V pentru / i n pentru n se datorete confuziei semnalate mai sus,
dup care autorul credea c orice l sau n urmat de i se pronun 1', n.
Numai c n cazurile de fa avem i din e (lcanc, guneapine, supleac).

DIALECTUL AROMN

99

n Eloayojyixrj iaoxaUa a lui Daniil semnalm urmtoarele gre


eli: aiiurziaste (pentru anurdziaste), ausl'i (ausl'i), tra se ncatse (tra
se ncace), cupatsu (cupacu), k'piridzu (k'piricu), l'amne (liamne), mii'una
(miliunia), mulits (mul'its), butoare (putoare), bumbunadze (bumbuniadze), pusle (pusei'e), zmeltsi (zmelci), tendzere (tengere), dzundzunaru (gungunaru), dimnats (dimniats).
i aci remarcm redarea lui l i n fr nici un motiv ca /' i n n
l'amne, mii'una i bumbunadz.
n schimb, Miklosich a pstrat redarea lui a ca c (pronunat ca ,
12), din tiin sau netiin, la urmtoarele forme: acatse (pentru
acats), tra se arem (tra se arm), ncldzescu (ncldzscu), tra se nrgsiadze (tra se ngrsiadz), crvenle (crvhle), lendzetlu (lndzetlu),
I-endur (lndur), se moare ( se nsoar), bumbwadze (bumbuniadz),
putsend (putsn), putridzescu (putridzscu), prevdzile (prvdzile), sendzele
(sndzele), serme (srme), sumsoare (sumsoar), spindzuremu (spindzurmu), drema (drma), fremtia (frmtia), fremtu (frmtu). La ultimele
dou cuvinte autorul adaug i formele corecte.
n Ergnzungen i Berichtigungen Miklosich completeaz lmu
ririle date la introducere, privitor la alterarea labialelor. Mai departe,
se oprete asupra gerundiului n ^alu: cntndalui, dndu-i urmtoarea
explicare: Ich betrachte die Form curndalui als aus dem das prtie,
praes. vertretenden Gerundium und dem Artikel alui bestehend, der,
seinem Ursprung nach ein Dativ, der einzige Gasus obliquus des rumun.
ist und auch statt des Nominativs angewandt wird, wie im spten
Latein der Ablativus absolutus die Function des Nominativs iibernimmt: ascendat gradumnon se petente. Yenantius Fort. Unter diesen
Umstden wird es nicht iiberraschen, die Form auf -alui in der Func^
tion eines Adverbs auftreten zu sehen: amnatului spat Boiagi 119,
divarligalui. . ..
Tot aci se d i etimologia lui ndoapr din Praefix indo und .das
Yerbum dacor. apr. Mai departe, autorul discut pe larg legtura
dintre arom. va n va se cumpru i formele balcanice gr. & x/um,
alb. do te jem, etc.
In fine, nu isprvim aceste rnduri fr a nu relev prerea pe care
o ave Miklosich despre originea sudic a Istroromnilor, graiul lor
formnd o unitate cu dialectul aromn. Vorbind despre palatalizarea
labialelor la Aromni, care, la nceput, erau nealterate ca i la Daco
romni i Istroromni, Miklosich spune: Zur Zeit als sicii das irum.
vom mrum. abzweigte, historische Grunde nothigen uns die alte
Heimath der Rumunen Istriens im Siiden, nicht im Osten zu suchen
betand dieser Unterschied zwischen dem Siiden und dem Norden
noeh nicht.
A doua lucrare, n care Fr. Miklosich se ocup foarte pe larg cu stu
diul dialectului aromn, este Beitrge zur Lautlehre der rumunischen
Dialekte, aprut n acela an (1881) cu opera mai sus discutat.
Ea trateaz pe larg despre fonologia limbii romne: vocalismul i

IO O

TH. CAPIDAN

consonantismul, avnd ca obiect cele trei dialecte romneti cuno


scute pe atunci: dacoromn, aromn i istroromn.
Este prima ncercare tiinific de a explic evoluia sunetelor din
dialectul aromn n legtur cu celelalte dou dialecte. Pcat numai c
autorul, pentru o mai sigur orientare n studiul dialectului aromn,
nemulumindu-se numai cu materialul dialectal pe care i-1 oferiau
scrierile lui Cavallioti i Daniil, a cutat s se foloseasc i de alte scrieri
dialectale, ca Gramatica lui D. Athanasescu, Rpeda idea de gramatica
macedo-rumanesca a lui I. C. Massimu, dup aceea Mostrele de
dialectul macedo-romanu ale lui Vangeliu Petrescu, L escriveta, traduite en dialecte macedo-roumain (la delivrance de Dince des mains
des Turcs, traduit de la langue provenale) a lui Tacu Iliescu, n fine
Istoria noului testament ic viaa domnului nostru Iisus Cristos (1881),
Sntulii i dumnezeesculu evangheliu n dialectulu macedo-romnu
(1881), Frilia ntru dreptate, gazeta Romnilor de peste Balcani (anul I,
1880), care, fiind mpnate cu dacoromnisme, l-au indus de cele mai
multe ori n eroare. Deaceea, la consonantism, la tratarea lui ce, ci n
tse, tsi i ge, gi n dze, dzi Miklosich, creznd c ambele feluri de rostiri
exist n dialectul aromn, alturi de exemplele cu ts (matsenu, artsime),
mai d i cu c (ncepei, cert, purcedei, ap rece etc. etc., toate luate
din Sntul i dumnezeescul evangheliu n dialectulu macedo-romnu).
Pe baza acestei erori, autorul, ncercnd s explice cronologia acestor
evoluii, crede c c (g) este mai vechiu dect ts (dz): Was die Chronologie dieser Vernderungen anlangt, so glaube ich Folgendes annehmen
zu diirfen. Wenn in einer Sprache oder einem Dialekte denn zwischen
beiden besteht fur den Sprachforscher kein Unterschied ts, dz und
ts, dz ncben einander bestehen, so halte ich ts und dz fur lter als
ts und dz (p. 46, Cons. II.)
Dar pentru acela care cunoate bine dialectul aromn, cu tot amestecul
de forme dacoromne, lucrarea marelui slavist rmne studiul funda
mental pentru cercetarea tiinific a dialectului nostru. n tradevr,
n stadiul actual al cercetrilor noastre, puine ndreptri se pot aduce
la tratarea vocalelor i consonantelor din acest dialect. Miklosich cunote aproape perfect evoluia limbii noastre. Pentru o form ca me
gudescu gaudeo, luat din Kopitar (dup parabola fiului risipitor,
comunicat acestuia de ctre M. Boiagi), pe care alii o deriv din lati
nete, Miklosich spune: ist von gaudeo zu trennen (p. 549, Vocalis. II).
Vorbind despre pstrarea lui b intervocalic ca v la formele verbului
ajuttor am , observ c h'ib i stib sunt formaiuni nou dup
aib (p. 27, Cons. II). Tot aa autorul continu cu o mulime de observaiuni asupra fonetismului limbii romne. Cadrul acestei introduceri
nu ne ngdue s le expunem aici pe toate. n schimb, multe din ele
sunt menionate n corpul lucrrii.
Aci mai relevez faptul c, n ce privete originea sunetului tse, dze
la Aromni pentru ce, ge, Miklosich credea c fiecare are o evoluie
deosebit: Die Ansicht, ts liege dem ts zu Grunde, kann durch nichts

DIALECTUL AROMN

IOI

begriindet werden: sie beruht weder auf geschichtlich bezeugten Thatsachen noch auf physiologischer Beobachtung (47, Cons. II).
Cu privire la originea geografic a dialectului aromn, iat care snt
prerile autorului: Man scheidet, abgesehen von den istrischen Rumunen,
die Macedo- und die Dacorumunen, eine Scheidung, gegen die nichts
eingewendet werden kann, so lange man sie als eine blos geographische
ansieht, die jedoch aufhort richtig zu sein, sobald sie ethnographische
und daher sprachliche Geltung erhlt, da, wie aus diesen Erorterungen
hervorgeht, im Norden der Donau Dialekte vorkommen, die mit der
Sprache der Macedorumunen ubereinstimmen. Die Thatsache wird
begreiflich, wenn man annimmt, das die Ordnung I. (Dacorumunisch)
und die Ordnung II. (Macedorumunisch) im Siiden der Donau entstanden sind und Stmme beider Ordnungen den Zug an das linke Ufer
der Donau unternommen haben (p. 49, Cons. II) x).
#
Dup Miklosich, acela care sa ocupat mai de aproape cu studiul
dialectului aromn este G u s t a v W e i g a n d .
La cercetarea dialectului, Weigand nu sa mai mulumit numai cu
limba textelor aromne vechi i cu probele dialectale publicate n cri
i reviste, ci a fcut mai multe cltorii n ntreaga Peninsul Balcanic,
spre a studia graiul din gura Aromnilor. Prima lucrare din aceste
cltorii este studiul intitulat: Die Sprache der Olympo-Walachen, nebst
einer Einleitung tiber Land und Leute, aprut n 1888, cu apte ani mai
trziu, dup publicarea lucrrilor lui Fr. Miklosich.
n aceast lucrare se face o descriere a graiului vorbit de ctre Aro
mnii aezai n cele cteva sate din Olimp. Aromnii din acest studiu
nu sunt numii n limba german Aromunen , aa cum i ntlnim
n toate lucrrile de mai trziu ale lui Weigand asupra Romnilor din
sudul Peninsulei Balcanice ci Makedo-Romanen, o traducere a
denumirii Macedo-romni, care er foarte curent la nceputul
aciunii romneti n Macedonia.
Mai ntiu, se face o mic descriere a populaiunlor romneti din
Peninsula Balcanic, dup aceea urmeaz descrierea cltoriei n Olimp.
n partea a doua, se studiaz limba Romnilor din Olimp. Deoarece*)
*) Amintesc aici n treact c, pe vremea aceasta (1878), N ic . D e n s u i a n u ,
n O colonie macedo-romn n Transilvania , a ncercat s arate originea aro
mneasc a Romnilor din Scele pe baza portului i a graiului (Columna lui Troian,
anul V III (1878), tomul II, pp. 266 270). La aceasta vezi studiu] meu Aromnismele n dialectul dacoromn i problemele care se leag de ele (Junimea lite r a r ,
anul X IV (1925), PP- 275 291).
Din acest punct de vedere, mult mai serios se prezint lucrarea lui C o n s t.
L a c e a , S n t n Transilvania aezri de Romni venii din sudul Dunrii sau nu ?
publicat n Dacoromania, IV, p. 353, n care autorul, pe baza unor date lingvistice,
ncearc s stabileasc o comunitate ntre Romnii din Scheii Braovului i Megleno
romnii, n special, Romnii meglenii din comuna rnareca.

102

TH. CAPIDAN

Weigand era nc pe la nceputul studiilor sale dialectale i nu pri


cepea dect cu mult greutate graiul Aromnilor, dei nainte de a
studia pe Aromnii din Olimp, cunoscuse pe Romnii din Bitolia, Vlaho-Clisura i Samarina, materialul strns de el na putut scp de unele
greeli. Astfel de greeli am putut observ n urmtoarele locuri: protlu
birbecu pentru protlu birbec (n o ); easse si mi vedz pentru es si
mi vedz ( i i i ) ; pri calfa ninvtsat pentru pri callu ninvetsat (s.
ninvitsat), ns niciodat ninvtsat cu din e precedat de o labial
(ib.); veade, mum, care da pre poart pentru v e d z ... (118);
pistipsescu este tradus cu doresc n loc de cred (122); strigai t
tradus prin vorbete; amfdsai este tradus prin aus Licht gebracht
sau geboren pentru nfai (119); glutseaste este tradus,face sau
ou n loc de clocete (125), etc.
Transcrieri greite am observat n urmtoarele locuri: k s ars
lailu idcatu pentru c se arse lailu i(5catu sau c si-arsi . . . (118);
k nveaste ni plnze mrezli pentru c nveasta-ri plndze mrzle (ib.).
Pentru graiul din Cruova pe care l cunosc foarte bine, d plndze n
loc de plndze (119). Tot pentru acest graiud forma parc pentru
canda (ib.); parc este un dacoromnism; pn s me tornu k aslanu
n Cruova se rostete pan s-mi tornu ca aslan (119), etc.
Weigand a prins greit pronunarea nu numai n comunele rom
neti din Olimp, dar i n Vlaho-Clisura, Samarina, Seres etc. Astfel,
pentru Vlahoclisura, se spune la p. 54 c ce se pronun ca ce nu ca ir,
ceeace este greit. Tot acolo autorul afirm c la Samarina sar zice
te fat, tat n loc de tse fats, tats, iar n Seres rostirea ce pentru
tse ar fi cea mai obinuit.
A doua lucrare mai mare a lui Weigand, n care se ocup n treact
i cu graiul Aromnilor, este Die Aromunen, ethnographisch-philologischhistorische Untersuchungen, aprut n dou volume: I, n 1894 i II,
n 1895. n voi. I se face descrierea cltoriei n centrele romneti
din Peninsula Balcanic. n voi. II se trateaz despre literatura popular
aromn. La sfritul acestui volum, n dou anexe consecutive, se
dau glosarul cuvintelor din textele publicate i observaiuni asupra
deosebirilor dialectale la Aromni.
Partea care intereseaz pe lingvist este volumul II. Cetind cineva cu
ateniune materialul dialectal publicat de Weigand, trebuie s recunoasc
c acesta arat mai puine greeli dect puinul material dat n lucrarea
precedent. n afar de aceasta, textele dialectale sunt destul de variate
att ca fond ct i ca origine a localitilor din care au fost culese. Ele
cuprind cntece i basme din Macedonia, Albania, Epir, Tesalia i
Grecia. Pentru Graiul din Albania, textele strnse i transcrise de autor
sunt primele probe de graiu aromnesc regional, care cuprind aproape
toate trsturile caracteristice ale dialectului vorbit de Freroi. Aceea
constatare se poate face i pentru materialul cules din centrele din
Macedonia. Este drept c textele publicate de Weigand nu sunt culese
toate la faa locului. ns povestitorii au fost aproape mai toi din

DIALECTUL AROMN

103

comunele textului de origine. n privina aceasta, importante sunt cele


dou basme din Siracu. La alctuirea lucrrii de fa, am avut la nde
mn material dialectal din aceast comun. Comparndu-1 cu limba
celor dou basme culese de Weigand, am constatat c, n ce privete
forma, acestea se identificau cu materialul de care dispuneam.
Se nelege c Weigand, ca strin, er mai uor expus la transcrieri
greite dect oricare alt filolog romn. Au fost cazuri cnd el na neles
bine sensul unor cuvinte i a trebuit s traduc greit. ns aceste gre
eli sunt rare, fa de numrul mare de cntece i poveti pe care
le-a cules.
Vom relev aici unele din aceste greeli. La cnt. 43 (p. 70) versurile
Minte tsi n-aveam dado, nu n-am tut , ar fi trebuit transcrise
mintea tsi n-o-aveam dado, nu n-o-am tut. La cnt. 63 (p. 96),
versul Ti-n treb tr tsi-n me tsn cak' , cuvntul cak' , dup in
formaiile mele, ar trebui tradus prin necaz nu prin tare , cum d
autorul. Dealtfel, cuvntul este atestat i n Cod. D im .: si nu avem
cak'e pri tsiniva (i nu avem necaz pe nimeni), 19/15; cu inim
curat i fr cak'e , ib. 115/14. La cnt. 65 (p. 106) versul nu are
iarb s-n cal'l'i pasc arat o topic care nu poate fi aromneasc.
Ar fi trebuit transcris: nu-are iarb si-n pasc ca l'l'i i sub aceast
form, versul se ntlnete i aiurea. Din celelalte greeli de traduceri
care au mai fost relevate, nsemnm: La cnt. 39 (p.54), hil'fl. de
domnu d-amir, d-amir si d-armtol adic fiu de domn de mprat,
de de mprat de armatol, a fost tradus de Weigand Sohn des Herrn
vom Kaiserreich, vom Kaiserreich und Anatolien , n care prin amir
autorul a neles greit mprie , iar prin armatol , Anatolia 1).
Tot aa la cnt. 89 (p. 150), pe care autorul nu l-a neles aproape
deloc: Lunea, lunea nu-n lucredz. . ., martsa va-n tsn tri ocl'i,
nercuri va-n tsn tri ficor, dzoia v-n tsn tri brbat, vineri v-n tsn
tri prvdz , adic: lunea nu lucrez, mara am s o in pentru ochi
(adic mara am s o serbez, spre a nu m mbolnvi de ochi),
miercurea am s o in pentru copii, joia am s o in pentru brbat,
vinerea am s o in pentru vite . n afar de versul ntiu, pe toate
celelalte Weigand le-a tradus greit: lunea nu lucrez, mara m ocup
cu ochii, miercurea m ocup cu flcii, joia m ocup cu brbatul,
vinerea m ocup cu vitele 2). La cnt. 106 (p. 192), versul: Anagya,
frate, supafe adic ncet, frate, cu briciul este tradus de autor
Langsam, Bruder, rasiere adic rade ncet, frate . Din substantivul
suqafe briciu a fcut un verb la imperativ, cu ind. prez. dat n
glosar sugfescu, ceeace nu exist 3). nfine, la cnt. 3 (p. 6) cuvntul
mirdzeane , la ceilali Aromni mirgane , este tradus prin Tollapfel,
cnd n realitate nsemneaz mrgean 4).
*)
2)
2)
4)

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

A l . P h i l i p p i d e n Viaa Romneasc , X V (1909), p. 30.


id. ib.
P e r . P a p a h a g i , Scriitorii Arom m, p. 249.
A l . P h i l i p p i d e n Viaa Romneasc, X V I (1910), p. 33.

104

TH. GAPIDAN

O nsemntate deosebit prezint capitolul Dialektische Verschiedenheiten im Aromunischen. Weigand avea de gnd s publice o gra
matic istoric a limbii romne, n care trebuia s intre i graiurile re
gionale din dialectul aromn x). n lucrarea de fa sa mrginit s dea
numai unele particulariti prin care se caracterizeaz graiul Aromnilor
dup regiuni. n acest capitol, autorul schieaz graiurile regionale, mai
ntiu, dup influenele strine. Astfel, limba Aromnilor din Macedonia
se deosebete de graiul celorlalte regiuni prin unele particulariti i
cuvinte mprumutate dela Slavi; limba celor din Albania, prin particu
lariti i cuvinte din limba albanez, iar limba Aromnilor din Epir i
Tesalia prin particulariti i cuvinte din limba greac.
Lund ca punct de plecare unele deosebiri ce arat n graiu tulpinele
aromneti, Weigand mparte dialectul aromn n dou mari subdia
lecte : unul de sud i altul de nord. Pentru caracterizarea acestor deo
sebiri el nir unele particulariti extrase din materialul dialectal pu
blicat. Tot pe baza acestui material, autorul ncearc s stabileasc i
unele caracteristice ale graiurilor locale, dup orae i comune.
n Rumnen und Aromunen in Bulgarien, publicat n Jahresb. X III,
Weigand se ocup ntrun capitol special cu Aromnii din Bulgaria.
Acetia sunt de dou feluri: negutori rspndii aproape n toate ora
ele din Bulgaria i pstori nomazi cari ocup munii. Cei dinti sunt
venii din Gope i Molovite, dou comune mari aproape de Bitolia,
cei din urm din muntele Gramos. Weigand, dup ce arat ntinderea
lor n Bulgaria, locurile pe care le ocup i ndeletnicirea lor cu pstoritul, d i cteva texte culese la faa locului, cu un numr de 115
cuvinte traduse din dialectul literar dup cuvintele normale ntrebuin
ate n cercetrile dialectale din ar, din care apoi face o scurt carac
terizare a deosebirilor de graiu la Grmosteni, Gopeeni i Moloviteni.
n aceast lucrare, sunt de fcut mai ntiu cteva ndreptri de
transcriere i traducere greit: La p. 74, cntecul II, versul io -te
tiu c-n-ts-ests drag , tradus n nemete ich weiss, dass du mir gut
b ist, a fost greit neles, prin transcrierea greit a lui drag pentru
drac . Cuvntul drag slav de origine, neexistnd la Aromni, nu
poate fi dect drac. Deci dar, traducerea german trebuie s fie:
ich weiss wohl, dass du mir ein Teufel bist. Versul k'icussti
de-an-me-alas (p.72, cnt. I), dup traducerea dat, trebuie s fie
k'icseasti de-n me-alas , adic nelege (sau o s neleag) i m
las . In glosar, de-an se explic ca o form contras din deanda\ dar n
cazul acesta nare nici un neles. La p. 74 versul mere aroi ne-adunam , n care ne trebuie s stea pentru n, cred c este o greeal
de transcriere. Weigand d tot ne pentru n i la Romnii din Olimp
( 267). La p. 78 ntlnim pronumele tu pentru forma general tine ,
n versul: tu, frtati, s-n bnedz, Nu tiu ntruct aceast form1
1) Cf. Die Aromunen, II, p. 341-

DIALECTUL AROMN

105

este autentic sau un dacoromnism introdus din nebgare de seam


la transcrierea cntecului ca drag pentru drac de mai sus. Dac
intradevr ar fi existat aceast form, Weigand, nu numai c ar fi
trebuit s o introduc n glosar, dar ar fi vorbit ceva despre ea la
observaiunile gramaticale. Totui, nar fi exclus cazul ca ea s existe,
mai ales c este atestat i aiurea ( 267).
n partea gramatical, afar de particularitile graiului din Gope
i Mulovite cunoscute, pentru limba Grmustenilor din Bchia, Wei
gand relev particularitatea c orice k'i iniial, accentuat sau neaccentuat,
se rostete tsi. Astfel, avem tsicut din k' Lcut pictur , tsipit din k'ipit
vrf etc. (p. 70). Tot aci autorul atrage luarea aminte asupra faptului
c forma creastit la Grmosteni se aude creastic, cu trecerea lui t n c.
Dintre celelalte particulariti, se relev existena formei cupr la
Grmosteni (p. 70) pentru cuvntul obinuit acumpr ( 135 a);
deasemenea formele sincopate la Grmosteni i Gopeeni: fior, fdzim,
aspri pentrl ficor, fudzim, asprai, cunoscute la nord. Dela verbul
mpart pers. 6 dela ind. prez. face n Gope mpart n loc de mpart
(p. 73). La viitor, pentru graiul din Gramoste, autorul d va vedu
pentru va s-vedu, citnd pentru aceasta va-n-lu asteptu (cnt. III, 12),
n care s-, ntradevr, lipsete. De fapt, potrivit celor spuse la 287, II,
sub aceast form, nici la nord nu se ntrebuineaz viitorul cu s-.
La vocalism, Weigand noteaz, pe alocuri, -e neaccentuat ca -i
pentru graiul din Gramoste i Gopei: glbinari, frmpti frunte ,
cileahtini Feuersttte auf dem Herde etc.
Dintre cuvinte, nsemnm cteva forme din graiul secret al Arom
nilor: arucut (arugud) ap; cucii sultan i prin; limb subire
Grec; l'epri (din l'epuri) pahar de vin; mtur Ovreiu; mut
German ; pap Rus ; per aros Rus .
Urmtoarele nu se ntlnesc, sunt rare sau au o form deosebit:
areu (bot.) Wolfsmilch ; arube (pl. arug') ban de argint (rubl);
bbota csarlu (entom.) Bockkfer; iot areati crlan tnr;
gulugeu n Gope, numele lunei Ianuarie; dela acesta, derivatul gulugescu ed iarna pe lng vatr; gucilie (gugulie) n Gope vrf
de arbore; hlike n Gramoste loc pietros; capet lna a doua,
scurt ; cucuc (guguc) de brad Tannenzapfen ; cusurte vr ntiu
sau al doilea ; l'nur n Gramoste Reisig , aiurea l'anur; muces n
Gramoste mce ; nalbastr oaie sur ; opistar Hinteres Holzgestell
des Saumsattels; peats n Gope Hahnentritt im Eiweiss;
pnucapl ptur de ln de coloare sur, care se pune sub smar;
spricu Fletterblttchen n Gramoste; srpuni Thym ian fr.
serpolet n Gramoste; cileahtini Feuersttte aus dem Herde n
Gramoste; virdic velin de acoperit n mai multe colori .
n Jahresb. XIV, Weigand a publicat studiul: Rumnen und Aromunen in Bosnien (Romni i Aromni n Bosnia).
n anii 1905 i 1906 apruser dou lucrri n Analele Academiei
Romne, una a lui Isidor Iean i alta a lui Teodor Filipescu, n

io6

TH. CAPIDAN

care se susinea c n mai multe sate din Bosnia exist colonii rom
neti. n urma acestor informaiuni, Weigand a ntreprins o cltorie la
fata
locului. Rezultatul cercetrilor fcute l arat autorul chiar n introducere: Es gibt, das sei gleich von vornherein als Resultat meiner
Forschungsreise ausgesprochen, kein einziges rumnisches Dorf oder
auch nur Ddrfchen in Bosnien und Herzegowina; es finden sichere
Spuren von Aromunenniederlassungen an mehreren Orten , adic Ro
mni nu exist deloc n Bosnia i Heregovina, ns n mai multe localiti
se gsesc urme sigure de colonii aromneti. Dintre aceste localiti
Cepulici, o comun aezat la o jumtate de or departe de orelul
Bugojno, a fost odat locuit de Aromni, astzi serbizai. n anul 1896
comuna avea n o case cu 450 de suflete. O parte din ei se ocup cu agri
cultura; ceilali sunt meseriai, hangii i mai ales gunusari, cum se
numesc ei, adic spoitori. Cuvntul gunusar derivat din ganum
(gr. ydva)/Lia) cositor , le-a rmas din dialectul aromn. Dup tradiie,
ei se cred venii cu 150 de ani nainte din Urmelia (adic Rumelia), pro
babil din Macedonia. Cei mai buni gunusari plecau din Cruova. Din
dialectul aromn nu mai tiu nimic. Toi vorbesc srbete. Weigand a
putut strnge cu mult greutate cteva crmpeie de fraze dela btrni,
ca: dedai-mi poneta (d-mi pinea); nu pote da tie (nu poate
s tie); 'aide fugai da be'amo (aide s meigem s bem); fugaju
ficorat casu (bieii pleac acas); mine are tute pruna (eu am
toate prunele), etc.
n afar de aceasta, ei mai pstreaz un numr nsemnat de
cuvinte aromneti, cu schimbri de sunete dup rostirea srbeasc.
Iat aceste cuvinte: alb (cu derivatul albasa rachiu), apa, bacr
aram , balta, beantsia butur , be'at, be'ati a bea , berbec,
berbeci'an, biserca, brgle fereastr (probabil din bagle plur.
art. dela bg), bune, dedai d, dintsul' dini, dofugati
veni, doi, daole, dolomiccan (arom. dulumic), domineatsa, dominica, farina, fetsel fcut, fiasta (ar. nveast), fiata cu dim. fiatusitsa (ar. feat), ficor, fok'is fo c, fratel' din ar. fratele, frecai
a frec , fugari a fugi, fundul'a (din ar. fund), cafea , gal'ina,
gal'inats, gortsa s. gortsul'a pere, grmare parale , gunusar spoi
tor, gunusarsk'i limba locuitorilor din Cepulic; gegiftan (cf.
Lit. Pop. 356/13 i Weigand, Ar. II, 272) igan, omle (din
om) bogat, iapusa iap, iarba, ifte (ar. yiptu), cal' c a l,
cal'an armsar, caldar cldare, calcume (ar. halcum), camesa,
cane cne, cap (i capi'a), capira capr, care carne, casa, casla
ca , catsaa cea , catsl'an (ar. ctsn), coda, coptati a coace ,
cora (ar. hoar), csten (ar. csth), lana ln, lapte, lembre lemne ,
locma loc , macati a mnca , manitsa mn , masa (din m-sa)
mam , mera mr , mine eu , mos, mosa btrn , mosast copt ,
mul'era femeie , mutralo (dela ar. mutrescu) oglind , nacal'ena
clare , nopte noapte , nore (ar. nare), ocl'e, ole (ar. oaule) ou ,
orzula gru , patr patru , percut (ar. percu), pestela pete ,

DIALECTUL AROMN

107

petica (ar. peatic), piduts pduchi, pungosle ferestrele, pitomal',


poneta pne , porc, porcan mistre , poreaca, pote poate , prpoda ciorap , pruna, purca purece , sara seara , scndura, sorsa
(sor-sa) sor , sorsan frate , stranjile izmene , scrutz cruce ,
tasere a tace , tatus (tat-su), tine tu , traole tre i, trasta, tute
toate , tsupuriga ipirig , cucora picioare , un, unte uleiu ,
usl'a ue, vaci'a vac, vaci'an bou, vaci'ance viel, vurgar
Srb ortodox, zagre zahr, zapeticati a peteci, zgura, ziga
clopot , zmei'ale izmene .
n afar de comuna Cipulic, colonii aromneti mai mici au mai fost
prin satele Modric, Bjela, Zovik, Porebjca. Puinele familii aromneti
din orelul Bugojno i au obria n Cipulic. Dup calculele lui Weigand, numrul total al Aromnilor serbizai din Bosnia na putut fi
mai mare dect 2000 de suflete.
Din punctul de vedere lingvistic, studiul lui Weigand este interesant
i pentru priceperea felului cum se pierde limba unei populaiuni.
Aceasta mai ntiu ajunge bilingv, dup aceea primete un numr mai
mare de cuvinte mpreun cu particulariti flexionare i sintactice
care altereaz spiritul limbii materne n aa fel nct, cu timpul,
ea i nsuete idiomul strin, pstrnd pn la un timp oarecare din
limba proprie numai crmpeie de fraze i cuvinte ca cele nirate
mai sus.
n tro alt lucrare: Die Aromunen in Nordalbanien, publicat n Jahresb. XVI, Weigand studiaz graiul Romnilor din oraele Durazzo,
Tirana, Cavaia i Elbasan. Partea nou relevat n aceast lucrare este
descoperirea graiului din Codicele Dimonie n limba Romnilor din
Tirana: In der Unterhaltung wurde ich bald betroffen durch die ganz
eigentiimlichen Formen der Sprache, die ich zwar noch nicht gehort
hatte, die mir aber durch den Codex Dimonie bekannt waren. Es stellt
sich bei nherer Untersuchung hcraus, dass hier noch der Dialekt
gesprochen wird, in dem genannter Codex geschrieben is t.
Weigand, n toat activitatea lui n domeniul dialectului aromn, a stu
diat cu mai mult struin graiul Romnilor din Olimp. Limba celorlalte
regiuni locuite de Aromni a fost atins sumar numai n caracterizrile
subdialectale din cele dou anexe ale voi. II din Die Aromunen ,
despre care am vorbit mai sus. n felul acesta, el nu cunotea toate parti
cularitile de graiu ale Romnilor din Albania, cnd sa apucat s stu
dieze limba Aromnilor aezai n oraele cercetate de dnsul. n stu
diul meu Freroii (p. 122), am artat c particularitile de graiu
descoperite n Tirana se gsesc peste tot la Freroi i n toate scrierile
din sec. XVIII. Prin urmare, nu poate fi vorba despre o descoperire
a limbii din Cod. Dim. n graiul Romnilor din Tirana.
n afar de aceste lucrri, Weigand a mai publicat, n transcriere
fonetic, coninutul Codicelui Dimonie, fr nici un coxnentar. Tradu
cerea textului ca si prelucrarea materialului autorul le rezerv pentru
voi. III i IV din Die Aromunen, pe care n a apucat s le publice.

108

TH. CAPIDAN

Citind cineva cu ateniune textul acestui codice, va vedea c


Weigand, na reuit s-l redea fr greeli de transcriere. La alc
tuirea prezentei lucrri asupra dialectului aromn, mam folosit i eu
de textul acestui codice.
Dintre greelile de transcriere ntlnite de mine, nsemnez urm
toarele: di ctse 16/25 trebuie transcris dict tsi (dect); di
ctsi h'its asitse 190/27 nare niciun neles; dup contextul
frazei trebuie transcrie dict si h'its asitse (dect s fii aa).
ntreaga fraz este: cama g'ine si nu h'its y ii dict si h'its asitse
(mai bine s nu fii vii, dect s fii a); tute la bisiaric 2 ib /i
trebuie transcris: du-te la . . . ; sa itizaeste 2ib/8 nu nsemneaz
nimic; trebuie transcris: s ihtizae este (i este nevoie; ihtiza turc.
nevoie ); dgumacu 2311/13,15 trebuie transcris cumacu (ciomag);
vets 24/1 trebuie transcris vedz (vezi); dilalu 25D/6 trebuie
transcris tel'alu (teleal); auarfane 25b/io n fraza: nu tii a uarfne,
trebuie transcris a oarfne (tu, om srac); s niesle ayiml'ii 27/12
nare niciun neles; trebuie transcris s niesle (dela turc. niet) a
inimii'i (i inteniunile inimii); nipcsita 2711/8 trebuie desprit
n nipcsit, a . . . Aci a este conj. adversativ. ntreaga fraz este:
caval di atsel' tsi s-ardu auatse, ctrtse aculotse, va s- plng nipcsit,
a cutih'e sntu niluitsl (vai de aceia care rd aici pe pmnt, cci
acolo n ceruri vor plnge nencetat, dar cu noroc snt milostivii. . .).
Imediat dup aceast fraz ncepe alta tot cu conj. a: a caval di atsel'i
tsi sntu ni'niluits (dar vai de cei ce snt nemilostivi); care 28/15
trebuie transcris cara (dac, cnd); afla 28/1 trebuie transcris
afl (pers. 3 aoriest); s-las tot a: s-lsa 28/18; s-las
di rale! maltu aiste zbuar nau niciun neles. Trebuie transcris
s-las-te di rale maltu 29/5 (i las-te de alte rele), iar restul ine
de fraza care urmeaz; tsi ma ctse nu nsemneaz nimic. Trebuie
transcris tsi ma acats . Este o propoziiune relativ la fraza ante
rioar : ctu este tunusiria a omlui bun, tsi ma acats si cad pri tunusire
bun (ct este bun cina omului, care ncepe s cad n cin bun);
fr 3 5/12 st pentru fr ; a- mputsr s- a putrdzr 35b/1 o
trebuie transcris amputsr s putrdzr (mpuir i putrezir);
o suts 35b/20 trebuie cetit cu accentul pe prima silab, pers. 3 dela
ind. prez., nu pe ultima, pers. 3 aor., cum se d n text; omiuh'urdisiaste 38/21 trebuie desprit o muh'urdisiaste (o pecetluete);
seste c eti di cale nu nsemneaz, dup context nimic; trebuie
transcris: seste c eti di cile (turc. kail) 39b/17 (dac te-ai hotrt);
emuluyia 42b/r6 trebuie desprit e muluyia , n care e este conj.
adversativ (dar, ns); di scumpiadicu 43/19 trebuie transcris
di scumpiaticu ; luai sotsu 43b/2i trebuie desprit lu-a sotsu
(l ai tvar); tusts 44/20 st pentru tuts (toi); macari
ctu itsido vrst 47b/ i trebuie transcris macari c tu itsido vrsta
(macar c n orice vrst); dipe dip e 58/16 explicat n parantez
prin dape dase ? nu nsemneaz nimic. Aci avem repetat negaiunea

DIALECTUL AROMN

109

obinuit la Aromni dip, dip (deloc deloc); careva 59/22 trebuie


desprit n care va cu nelesul (care vrea); yin >>60/14 st pentru
yina , gabile 62/1 trebuie transcris cabile (permis, turc.);
docsl' 62/7 trebuie desprit f5ocs-l' ; s-n hersimu 64/18
trebuie transcris s-n hrsimu (s ne bucurmu); hlasle 65b/! 1
trebuie transcris hlsle (pi. dela halat turc.); a dzuli 65b/! 2
st pentru a dzuul'i; lunin68b/8 st pentru lunina; ador 69/15
st pentru adr (aor. pers. 3); nu ptsi simbete (70/16 nare
niciun neles; trebuie transcris: dup tsi sibepe (sebep turc. pri
cin: din care pricin); s-si mpart 7 ib/4 este pentru s-i
mpart ; o ruc 80/14 st pentru o ruc ; s. nu tsi va ti mori
nare niciun neles; trebuie transcris s-nu tsiva di m ori (s nu
cumva de mori); c 81/3 st pentru ct; sau s-l 81/10 n are
niciun neles; trebuie transcris s-lu (i s-l); ctsi 81/13
trebuie desprit c tsi; ctr 82/10 st pentru c tr (cci
pentru); s tsia 84b/9 trebuie transcris s atsia sau satsia ;
ctr putsn kero 85b/! trebuie transcris s atsia sau s'atsia;
ctr putsn kero 85b/i trebuie transcris c tr putsn k 'erb
(cci pentru puin vreme); c lu l-dede 86b/2 nare niciun neles;
trebuie transcris c-l'-lu dede (c i-1 ddu); catr 87/19 st
pentru c tr; lsa 88b/i2 st pentru ls; tot aa bn
88b/i3 pentru bna; c-anda 9 ib /2 i, 101/10, ii4 /i7 ,e tc . trebuie
cetit canda (parc); a hr ayului 92/1 trebuie desprit a hr
a ayului; tra s-npoi 93/22 nu nsemneaz nimic; trebuie scris
tr npo (pn la urm); di ctsi s-hrgeti tut 101/13 14
nare neles; trebuie desprit: di ct si s-hrgesti tut (dect s-i
cheltueti toat); tot aa di ctsi si fetse 100 b/15 trebuie transcris
di ct tsi si fetse (dect ce sa fcut); bade . . . badia 104/7, I I >I3
trebuie transcris pade . . . padia ; ns 111 /9 trebuie s stea
pentru isa , deoarece altfel, din context, nu are niciun neles; cl'i
111/20 trebuie transcris cal'i; ns. si ascunse 1x3/13 trebuie
transcris n si ascumse; nu odicsia n 8 b / n trebuie desprit
nu o <5icsi; yite ni(o)scu di-tru locu trebuie cetit yit nscu
ditru locu (vi rsri din pmnt) 111/ 1; ctse z-dai n fraza
ma des cu inim curat, cu tut vriaria ditru inim . . . ctse z-dai,
Dumnidz va si s-da un su t, trebuie cetit ct tse s-dai (orict
ai da) io ib/io, cci numai aa reiese limpede nelesul din context; -l
fcu sire fi oru trebuie cetit si-1 fach sire ficoru (i privesc la biat)
1i4b/9; cu cura trebuie cetit cu gura 43/8; durare trebuie cetit
tuf are din turnare (ntoarcere) 61/7; nu s nctra si mutriasc
trebuie cetit: nu sn cdr [acesta pentru cdre ] si mutriasc
(nu sunt n stare sase uite) 6 ib/i8 ; va-hi? trebuie scris valii fr
semn al ntrebrii, cu nelesul obinuit poate 65/22; c dardu
nsoit de semnul ntrebrii n parantez, spre a arta nesigurana n
transcriere, trebuie scris c ntardu (c trziu) 65b/7- Cuvntul este
cu att mai preios, cu ct, pierzndu-se n dialect forma trziu, sa

IIO

TH. CAPIDAN

pstrat n Ohrida adv. ntardu (trziu). Iat i fraza n care apare acest
cuvnt: mia c curundu fu c ntardu fu, tuts tru un locu va s-nardzim
cu muartja (dar c fu de vreme sau c fu trziu, cu moartea toi vom
merge la un loc); di Napoli cred c trebuie cetit dinapoi cu ne
lesul din urm . Oraul Neapole nare nici un neles ntro povestire
de pe vremea lui Isus. Iat pasajul n care se ntlnete acest cuvnt:
dup muartia alu Isus, care k'ivernisi dunaia? di uara dininte
ausaticlu dinapoli, gudictorl'i atsefi iria treisprdzs di ns tru nu
mirii (dup moartea lui Isus, cine guverna lumea? deaci nainte
btrnii din urm, judectorii aceia erau treisprezece ini la numr) 75*73
amini nare nici un neles; din context urmeaz a fi transcris ama
ini (ns mi). Iat textul: ditru suflitlu aneii, ama, ini disclidz
ninca unuar ayisita di gur (din sufletul meu, ns, mi dechizi nc
odat gura sfinit) 83*74.
n urm de tot, Weigand sa ocupat cu numele de localiti arom
neti din Pind, n studiul Die aromunischen Ortsnamen im Pindusgebiete,
publicat n Jahresb. XXIXXV. Explicarea acestor nume are, dup
autor, o deosebit nsemntate, mai ales c istoria ne vorbete prea puin
despre trecutul Aromnilor. O cercetare amnunit asupra acestui
studiu a fost fcut de mine n Dacoromania I, 417. Dintre aptezeci
de nume de localiti, numai douzeci i unu sunt de origine romneasc ;
restul, cincisprezece de origine greac, douzeci i nou de origine slav
i patru de origine necunoscut.
Din aceast cercetare, autorul deduce c regiunea ocupat de Aro
mni, dela nceput (sec. X), a fost aceea de pe nlimile Pindului, care
se gsete la izvoarele rurilor Aspropotam i Vovusa. Mai puin locuit
a fost aceea de pe munii Orthrys i Casia i i mai puin cmpia Tesaliei,
n care numai n timpul iernii Aromnii se coborau n numr mai mare.
Dup Weigand, acela care a ncercat s studieze fonologia dialectului
aromn, avnd ca baz graiul vorbit n Ohrida i peste tot n Macedonia,
este t e f a n M i h i l e a n u , profesor secundar n Bucureti i
un entuziast aprtor al cauzei romneti n Balcani, asasinat de comi
tetul revoluionar bulgar n capitala Romniei.
Lucrarea lui Mihileanu poart titlul: Studiu asupra dialectului Romni
lor din Macedonia i se mparte n dou pri. Partea ntia cuprinde o ex
punere asupra trecutului Aromnilor i asupra strii lor morale i materiale
de pe vremea cnd scria autorul (1889). Partea a doua se ocup cu fonologia
dialectului. Planul lucrrii, dup mrturisirea autorului, este acela al filo
logului german F. D iez. Mihileanu cunoate i Die Sprache der
Olympo-Walachen a lui Weigand. Ca material dialectal autorul a avut
Carte de alegere a lui Andrei Bagav, o lucrare plin de dacoromnisme,
textele aromneti publicate n revista Macedonia , cunotinele pro
prii, ca unul care era originar din Ohrida i tia dialectul de acas, i
informaiunile dela Aromnii stabilii n ar. Fiind profesor de limba

DIALECTUL AROMN

III

latin, Mihileanu nu avea pregtirea cerut pentru sarcina ce-i luase.


Cu toate acestea, lucrarea lui conine material preios pentru cunoaterea
particularitilor de graiu din Ohrida.
nainte de a fi publicat Weigand textul din Codex Dimonie, un
elev al su, P a u l D a c h s e l t , a ncercat s studieze o parte din acest
manuscript n lucrarea Die Predigt vom hl. Antonius, publicat n Jahresb. I. Textul este dat n litere greceti, urmat de o transcriere fonetic,
cu traducere n limba german. La sfrit de tot, se fac unele observaiuni asupra sunetelor i se studiaz cuvintele n comparaie cu limba
din textele macedo-romne de Obedenaru, din Olympo-Walachen
de Weigand i din Rumunische Untersuchungen de Miklosich.
Autorul fiind un nceptor n materie de studii dialectale, de cele mai
multe ori a greit la transcrierea fonetic a textului. Alte ori na neles
bine limba. Weigand, care i el er abia la nceputul studiilor sale n
dialectul aromn, nu l-a putut ajut prea mult. Deaceea, aproape la
orice pas ntlnim greeli de transcriere dar mai cu seam de traducere.
Aci voi relev cteva din ele: nu ti badz di locu trebuie transcris
nu ti bats di locu dela verbul bat, nu bag (nu te mic), I/18; crsilke trebuie transcris crsilk'e din turc. karsilyk, astzi, n arom.
cu nelesul Entgegnung n neles de rspuns i opoziie , n
nici un caz ns Streit , cum traduce autorul; hal'ats trebuie tran
scris hlts pl. dela hlate (turc.) unealt ; va si s-hrguiasc
trebuie transcris va si-s . . ., altminteri ar fi n forma pasiv, ceeace
nu reiese din context (o s-i cheltueasc), II/20; tuta tsi au tre
buie transcris tut tsi s-au, II/22-23; un cu alantu s-nu si sntisiasc pentru un cu alantu s-nu si sidisiasc . Autorul, creznd c
sntisescu vine dela sntu < SANCTUS, traduce unul cu altul
s nu se sfineasc (sich nicht heiligen), dei suf. verbal -isesecu i-ar fi
artat c cuvntul de baz trebuie s fie o form strin; altfel, dela
sntu am fi avut sntsescu, care nu exist. Forma sidisescu este de ori
gine turc, ntrebuinat chiar azi n graiul din nord, i nsemneaz in
seam de, consider . Prin urmare, traducerea pasajului de mai sus ar fi
unul s nu in seam de altul s. unul s nu considere pe cellalt,
III/25; catar trebuie transcris, cum am artat mai sus, cadre ,
IV /1. Fraza: avem ursire di Dumnidz nu nsemneaz avem n
voire (Erlaubnis) dela D., ci avem porunc dela D., IV/4;mngare , IV/10, trebuie transcris mncare. Pronunarea lui c ca g din
cauza nazalei precedente se obinuete numai n graiul din sud, nu i
n Albania ( 166); sincarg, V /i, trebuie redat si ncarc ; deasemenea dimbade , XI/1-2, trebuie transcris pentru graiul din Albania
dimpade; tot aa trebuie ndreptat zverg, XIV/14, pentru
zverc , ntrebuinat pretutindeni numai sub aceast form; spuar ,
X V I/16, pentru zbuar pl. dela zbor (vorb, cuvnt), tot aa
sporu, X II/2I, pentru zboru i vicl'iats, XVI/7, XVIl/2

112

TH. CAPIDAN

pentru vigl'ats dela vegl'u (pzesc); tot aa viacl'e pentru


viagl'e , X/24. Forma mii'uni st pentru miliunl , XI/13; n
text st scris a cum se rostete la toi Romnii.
Dela cap. XII/19 pn la XIII/13 autorul, dup cum nsu mrturi
sete ntro not, na putut prinde nelesul. Greeala cea mai mare i-a
pricinuit-o nenelegerea cuvntului matse, pe care l-a tradus cu Eingeweide , probabil, lundu-se dup pluralul dacoromn mae dela
ma . n realitate, matse este forma primitiv din ama i tse ,
care, prin cderea lui a- iniial, a devenit m a , tse iar azi, prin
trecerea lui a n e din ma , din cauza lui e urmtor n poziie neaccen
tuat n fraz, pretutindeni n aromn se aude metse cu nelesul
cu toate c . Deaci apoi fraza Mia la apte scri tsne S curvrila,
tsi sn misticats cu soia; mia seste ca sntu uaminl'i ecsumuluyisits,
curats ma tse ca sntu scriirate tru tiftere care trebuia tradus: Iar
la a aptea treapt se afl curvria, pentru aceia care tresc n promiscui
tate cu rudele; ns dac oamenii sunt spovedii (i prin urmare) curii
(de pcate), cu toate c (pcatele lor) sunt scrise n catastihuri, autorul
traduce: In der siebenten Abteilung befindet sich auch die Hurerei,
(solche), die sind gemischt mit Geschlecht (Familie, Art, d. h. die
Blutschande getrieben. Aber wenn die Menschen gebeichtet haben,
so sind sie rein im Herzen (reine Eingeweide), denn sie sind in die
Hefte (der Engel) geschrieben . n acela fel continu autorul pn
la nceputul cap. XIV, culminnd nenelegerea dialectului cu expresia
curent la Aromni fac sire, privesc, m distrez privind , pe care au
torul o traduce prin fac pe rnd , confundnd, probabil, sire cu dacor.
ir *).
Aici mai atrag luarea aminte asupra unei alte greeli de tra
ducere dela nceputul cap. XIV, nerelevat, pn acum: Noi tsi l
fatsimu amrtioslor, uamini nu potu pute, si ts spunu, XIV/3-4.
Lipsa de nelegere rezult din punctuaia greit ntrebuinat de
autor. Virgula pus dup amrtioslor trebuie trecut dup uamin ,
iar aceea dela pute trebuie tears. n cazul acesta, am ave:
Noi tsi l fatsim amrtioslor uamini, nu potu pute si ts spunu , adic
noi ce le facem oamenilor pctoi [ zice dracul ], nu pot nici
odat s i spun . Dachselt traduce: Ceeace facem noi pctoilor,
oamenii nu pot s-i spun niciodat, n german: Was wir den Srindern thun, konnen dir die Menschen niemals sagen. O alt desprire
greit n transcrierea textului apare la cuvntul cuvetia, XVI/22,
l ) Aceste pasaje au fost relevate de Philippide, pentru care vezi mai pe larg n
Viaa Romneasc, X V (1909), 34 i urm. Autorul la p. 36 spune cu privire la
matse c o conjuncie ma te c ru i a fost nregistrat n glosare macedoromne (nu
ndrznesc s zic c nu se gsete n texturile publicate), dar se cunosc e c cu toate
c, dei h Dup cum am artat mai sus, aceast conjuncie figureaz n orice dicionar
i glosar sub forma metse, la Dai. metsi cu toate c . Deasemenea fa c sire nu nsem
neaz, cum d Philippide, observ, bag de seam , ci mi petrec vremea privind
la ceva, privesc, m distrez privind

DIALECTUL AROMN

113

scris ntrun cuvnt n manuscript i desprit de autor n cu vet-ia ,


iar n glosar vetia dat singur. n realitate avem forma cuvete (turc.
kuvet), putere, for . Un alt cuvnt de origine turc, pe care nu l-a
neles autorul este curdisiria XV/10, dela curdisescu , ntrebuinat
mai mult la forma reflexiv, cu nelesul aez, m aez . Prin urmare,
curdisiria )> nsemneaz aezarea, aranjarea . Autorul traduce prin
nvierea (Auferstehung), de aci apoi ntreaga fraz iese un non sens.
Aceea greeal se comite la o alt form de origine turceasc nizptisiria Xl/19, dela zptisescu (opresc) cu negaiunea ni, pe care
autorul o traduce cu lipsa de cin (das Nichtbereuen). n tro not,
Weigand crede c cuvntul vine mai probabil din paleosl. spasti das
auch im Rumunischen als spsesc erlosen, siihnen vorkommt; die
Bedeutung wre: das Nichtsuhnen der Siinden. Mai sunt i alte
greeli, asupra crora nu putem inzist mai mult. Dealtfel, din punctul
de vedere filologic, ntreaga lucrare are prea puin nsemntate.
*
Mult mai bine se nfieaz lucrarea unui alt elev al lui Weigand,
anume A r n o D u n k e r , cu studiul Der Grammatiker Bojadzi, pu
blicat n Jahresb. II.
Autorul cerceteaz ntreaga lucrare a lui Boiagi, nsoind fiecare
capitol cu observaiuni critice. n introducere, se dau unele informaiuni cu bibliografia necesar despre viaa i activitatea lui Boiagi.
Dup aceea, urmeaz observaiuni asupra fonologiei (Lautlehre), flexiu
nii (Flexionslehre) i sintaxei (Syntax). Dialogurile aromno-greco-germane dela sfritul gramaticii sunt studiate i fiecare fraz strin
de dialectul aromn este explicat. n ultimul capitol (V), se dau fabulele
i povetile n transcriere fonetic cu traducerea german, iar la sfr
itul lor, ntrun capitol special, se fac observaiunile necesare. Auto
rul mai d n transcriere fonetic, urmat de traducere german,
parabola fiului pierdut, pe care Boiagi o dduse lui Kopitar, iar acesta
a publicat-o n voi. 46 (p. 101103) din Wiener Jahrbiicher der Literatur (1829). Dup toate acestea, Dachselt se ocup cu limba lui
Boiagi, care, dup cum se tie, este mpestriat cu tot felul de dacoromnisme i de neologisme, parte mprumutate, parte creaiuni per
sonale. Dintre cuvintele strine de dialectul aromn, autorul deosebete
cuvinte mprumutate din limba german, dacoromn, francez, greac,
italian i creaiuni proprii.
Vom face unele observaiuni;
Vorbind despre -u final, pentru care Boiagi spune c este am Ende
oft unhorbar, autorul adaug c Im ar[omunischen] ist nicht nur
horbares und unhorbares, sondern neben beiden noch ein gefliistertes
zu unterscheiden . Aceasta este foarte just, ns n graiul din Albania
n care scria Boiagi, -u nu se aude adesea dup orice grup de consoane,
ca n dialectul dacoromn ( 94).
<S Th.

Capidan. Arom nii. Dialectul Arom n .

114

TH. CAPJDAN

Adverbele culallatsu, culxmante, di au ncolo, di au si culea se ntre


buineaz n graiul din Albania.
n ce privete cauzele care fac pe Boiagi s scrie intenea cu e pentru
a n loc de intnea, vezi cele spuse la 12.
Forma di pristeaneu, pentru care autorul spune c ist ein sonderbarer, sonst nicht vorkommender Ausdruck se ntrebuineaz i azi
n dialectul vorbit la nord.
Transcrierea dendalui (n o ) pentru dndalui (dndalui), cum ar trebui
s fie redat, nu este o greeal din partea lui Boiagi. Avem acela feno
men de rostire a lui ca ntocmai ca n intenea, despre care am vorbit.
ntre cuvintele inventate de Boiagi, autorul pune i adv. intard (123)
trziu . Dup cum am artat mai sus, cuvntul exist i n Cod. Dim.
i se ntrebuineaz i azi, pe alocuri, n Albania.
Tot cuvinte aromneti uzuale n dialect sunt: insirinat (173, 208),
cungastire (145, 181, 188), inprap (179, 206), caret (182), cstoru
(129), etc., etc. n afar de aceste puine rectificri, lucrarea lui Dachselt
se nfieaz ca o contribuie serioas la cunoaterea operei eruditului
gramatic aromn.
#
Mai puin nsemntate are pentru chestiunea care ne preocup o
alt lucrare privitoare la dialectul aromn a lui K u r t S c h l a d e b a c h, anume Die aromunische Ballade von der Artabriicke, publicat
n Jahresb. I.
Autorul face un studiu comparativ asupra baladei aromne: Cnticlu a puntil'e di N arta, (dup Mostre, II p. 84) de Vangheliu
Petrescu, Carte de lectur, I (p. 43) de Tacu Iliescu, Texte macedo
romne (p. 184) de Obedenaru i Die Aromunen, II (p. 164) de
Weigand, urmrind ideia jertva zidirii i la celelalte popoare balca
nice. Acela subiect a fost studiat mai trziu i de Iosif Popovici, Jertva
zidirii la Romni (1909), iar, acum n urm, profesorul Petar Skok din
Zagreb a reluat chestiunea n studiul Iz balkanske komparativne literature.
Rumunskeparalele Zidanje Skadra (Din literatura balcanic comparat.
Paralele romneti despre zidirea codrei), publicat n Glasnik
skopskog naucnog drustva (Buletinul societii tiinifice din Scopie)
kniga V, p. 221242, dnd bibliografia ntregii literaturi la toate po
poarele la care aceast legend este cunoscut. Partea aromneasc este
tratat la p. 235: Aromunske variante (variante aromneti).
Acela autor public n Jahresb. III un studiu despre stilul cnte
celor aromneti: Der Stil der aromunischen Volkslieder.
Dup o scurt introducere, n care se enumr i lucrrile din care i-a
extras materialul, n partea nti, autorul face o clasare a cntecelor
dup coninut, n partea a doua, o analiz dup imagini i figuri. n
treaga lucrare este minuios tratat. Numai c rezultatele nu pot duce
la concluziuni definitive, ct timp nu se va ine seam i de stilul
cntecelor la celelalte popoare balcanice. Numai o cercetare bazat p

DIALECTUL AROMN

115

un studiu comparativ sar putea aduce ceva precis n partea specific


aromneasc.
Aromnii, mai mult ca celelalte popoare balcanice, vorbesc mai multe
limbi. Muli din ei, cum sunt o parte dintre Aromnii din Epir, cnt
n grecete. Interdependena balcanic ce se observ n frazeologie
se arat i n stilul cntecelor. Numai dup ce se va putea fixa originea
acestor particulariti, se va putea distinge ceeace este romnesc de
ceeace este strin n stilul cntecelor aromneti. Autorul, dup cum
singur mrturisete n introducere, na avut putina s se foloseasc
de acest element comparativ. Deaceea, ncercarea lui rmne s fie
completat de alii.
n anii din urm, nvaii engleji A. J. B. W a c e i M. S.
T h o m p s o n , n lucrarea lor asupra Aromnilor: The Nomads of
the Balkans, London, 1913, ntrun capitol special: The vlach language (pp. 226255) au tratat despre gramatica Aromnilor, dnd
i texte culese, fonetic transcrise, din comuna Samarina. ntreaga
expunere este interesant pentru cunoaterea graiului din Samarina.
La sfrit de tot, se vorbete i despre deosebirile regionale din dia
lectul aromn (pp. 249255), date dup Weigand, Die Aromunen.
7. C O N TRIBU II NOU LA STU D IU L D IA LECTU LU I
AROMN
Dintre lucrrile mai nou asupra dialectului aromn, relevm mai
ntiu Rumnische Etymologien a lui P e r . P a p a h a g i , publicate n
Jahresb. , X II.
Autorul explic originea latin a urmtoarelor cuvinte: afrea (< AFRICIA), deapir (< DEPLO,-ARE), dirin (< DELIRO,-ARE), disfingu,
asfingu (<* DIS-FINGO, * EX-FINGO,-ERE), k'ipin, k'ipir (<PIPILO,-ARE), k'igur, k'ipru (<PIPULUM?), laiu (<alb. ljaj <FLAVUS),
murnu (<MURINUS), pan (<PANNUS), plescu (<PALLESCO,-ERE),
puc (<POSCA), zdrumin (<* EX-DE-RUMINO,-ARE), zdrumig,
zdroamig (< RUMEGO.-ARE), zmutic {<* EXMUTCO.-ARE). Dintre
acestea, k'ipin, k'ipir este nesigur; k'ipur, k'ipru, deriv din alb., laiu
rmne nelmurit (vezi acum n urm Pucariu n Dacoromania IY
722 urm. i Giuglea ib. V 547 urm.); nesigur pare i zdrumig.
n acela an ,(1906), autorul a mai publicat o alt serie de etimo
logii aromne n studiul Notie Etimologice n Anal. Ac. Rom. ntre
ele, sunt unele explicri nesigure.
Iat cuvintele studiate. Formele care, dup prerea noastr, par
cu etimologie nesigur, sunt artate cu un semn al ntrebrii: aburare (< AB-BURO,-IRE ?), alcescu (< Iau ?), alc, alec (< ALICA ?),
alumak'e (< RAMA H ak'e. Cuvntul este alb. cf. Capidan n
8*

116

TH. CAPIDAN

Dacoromania II 514); amaie (< MAGIA?), ampih'irare (< FILARE?


Cuvntul vine din IN-PER-FIBULARE cf. Capidan n Dacoromania
II 631), anacr (<rj vdxoa), ancuiiu (< CONUNIRE ?), anduk'ilescu,
andukileare (< k'ale piele?), anduprare ( <DE-PALO, ARE?),
angan (< GANNO,-ARE), angnire (< GANNIO.-IRE ? cf. p.), angrnescu (< GRUNIO,-RE ?), arapune (<RAPULUM ?), argurare (< REGtfLARE?), arumin (RUMINO,-ARE), arug (<ROGA?), asescu
( cp&vo)). ariescu (< RARESCO ?), aruedzu (< RORO,-ARE), ark'isur,
aruk'isur (< arup + is), arzbun, areapit (<alb. repjete), arutel (< roat),
aruvinedzu (< RE-VERRO,-*ARE ?), aruversu (< REVERSO.-ARE),
antrisar, astrag, astrec, avgtsescu (< advgat -f -is ?), bair (< mbair ?),
blnd (< BLANDUS,-A,-UM), bucum (<BUSTIO,-*ONlS ?), bor
(<VOLO), bustin (< BUSTINUS,-A,-UM ? Este slav, cf. Capidan
Elem. slav n arom), can (<CANNA), canura (<CANNULA), cnin
(<CANINUS,-A,-UM ?), canticare (* CANTICO,-ARE), cupia (< CO
PIA ?), curdeau (CORDA?), cmasu (cornu j- -as), cust (CONSTO,ARE), da (alb.), discacr (<*DIS- < CACARARE un iterat. dela
CACARE?!), dismats (<DIS-MATIO,-ARE ?), dizgl'in (< ANGLINO.-ARE ?), dizmal (<* DIS-MALLO.-ARE), dol'u, ermu (< ERMUS ?)
flucat, fucurin, ful'in (<" FOLLINA), gal (< GALLA ?), gangur
(< GALGULUS), goace (< gaua <CAYAM ?), grem (< GREMIUM ?),
gurmadzu (r GRUMUS -f- -z?), grumur (<GRUMULUS), grun
(<GRUMEUS), gumol'u (CUMULEUS?), guvun, gvun (< guv), lal
(< LALLA ?), lapus (< LAPPA -f -us), lostur (< CLOSTRUM ?), mescu,
(< MISCEO,-ERE), maie (<MAIA), maistur, mastur (<MAGI STER ?),
mgur (MAGULUM), mbirsare (<per, pirus), mbulbuk'edzu (<BULBO?), mfol'u (< IN-FOLLEO,-ARE), mul u (r M ULLEUS; A,-UM),
ntric (mtricare cf. Densusianu, Romania XXXIII, 81) pl'ur (PALIURUS,-UM), prteac, uprteaca, Supurteac (<PERTICA?),
penur (< PINN ULA), plstur, pstur, prstur (< PASTURA), rugucar
(<gr. alogo cal?), scrl'edzu (<SCARIZARE?), srcl edzu (<SARC(U)LARE), sumig (< SUMMUM), sin (SUINUS,-A,-UM), sorbu
(SORBUS), stringl'e (< STRINGULA), strop (STROPPUS), ar (SERUM ?) scl'imuredzu, scl'emur (< EX-CLAMORARE), siltur (< ne
lare? cf. Puscariu, Etym. Wb. 15/9), tul (<TUBULUS,-UM), tumb
(<TUMBA), tsup (<* PUTEUS ?), vah' (< va 4 hi), vie (<VIA,-AM?),
virviredzu (<VERBERO,-ARE ?), vitsearcu (<VITIUM), veare (<VIRIAE? cf. Capidan, Elem. slav n arom.), zg'ic (<sl. vikii), zulape
(<paleosI. zalu + lup?), zgurnescu (gurun?).
n 1909 autorul a publicat lucrarea Scriitorii Aromni n sec. al X V III,
n care a reeditat scrierile lui Cavaliotti, Ucuta i Daniil. De un interes
deosebit este introducerea referitoare la micarea cultural a Aromnilor
n Peninsula Balcanic; dup aceea textele i glosarul romnesc. n
schimb, pe alocuri, transcrierea textelor aromneti nu red ntotdeauna
rostirea adevrat a dialectului. Astfel, diftongul oa redat de unii
scriitori prin o, autorul l transcrie prin oa\ tot aa redat prin e,

DIALECTUL AROMN

117

autorul l transcrie prin . Despre toate acestea, se vorbete pe larg n


corpul lucrrii. Lucrarea se sfrete cu trei vocabulare: aromn, albanez
i bulgar. Aci observ c vocabularul bulgar este greit redat. Se recon
struiesc verbe cu forme la ind. prez. care nu exist. Dar lucrarea mai tre
buia nsoit i de un studiu asupra limbii scriitorilor aromni. Aceasta
rmne de fcut.
n 1915 P e r . P a p a h a g i a reeditat Gramatica Romn sau
Macedo-romn a lui Mihail G. Boiagi, cu o. introducere i un vocabular.
Celelalte devenind rare, ediia lui Papahagi, publicat cu ngrijire,
rspunde unei necesiti simite.
n afar de aceste lucrri referitoare la dialect, autorul a mai publicat
prin reviste o mulime de articole. Dintre acestea nsemnm: Urme ro
mneti n toponimia Peninsulei Balcanice n Anal. Dobrogei, III, 351:
Formele Sardica, Iskru, Dunaj, Dunaf, Odrin, Struma, Solun sar fi
motenit la Bulgari cu rostire romneasc. Tot n Anal. Dobrogei,
IV, 89, autorul mai public Notie etimologice, n care se explic cuvintele:
surc, (< SULCUS?), slgescu (< oalaym), ntsarcu (< *INTERICO,
ARE?), pirie (< PERICHIVIUM ?), zestre ( QSoxqov ?), surtseale
(< soare). n revista Dunrea, I Nr. 58, p. 101, autorul se ocup
cu originea latin a formelor zvl'ie, dzardzavuli, zarzavuli, toate derivate
din DIABOLUS. n acela numr autorul public cuvinte arom. rare:
culm (a fost dat i de Weigand sub forma culmu), yedzre, meal m al,
Budzil nume pr,, brndz (n comuna Haliche din Aspropotam). n
Nr. 912 p. 185 se continu cu alte forme: dzovurlu viezurele, semte
inut , mrin ntristez , signe prapuri . La p. 187 din acela numr
se vorbete despre termenii din aromna care arat o veche organizaie in
dependent la Aromni, n timpul imperiului bizantin. Iat aceti ter
meni : duca voevod , primkir, frunta n sat, purtoiur, purtoir vtel,
bctar (a), bctrescu (n: oi bctaresti) din buctar, pistular factor
postai , for pia (< FORUM), for dijm ( cpopog) n anul II Nr. 1:
p. 49 autorul studiaz urmtoarele forme din toponimia aromn:
Smixe, Carditsa, Calugavra, Mare, Mari (din Mare, -ia), Zmolcu,
Custeana zis i Castaha, Cuteana, Turya (n ngr. Crana), Flamburari,
Flora, Flamburei. La p. 87 se vorbete despre dzarQ (<* DEBILU ?). La
Diverse, p. 99 se mai dau urmtoarele cuvinte: langutu, tsingursula,
guryits, mar, crtor, vngel'u, exarhu, skilar, icunom, anagnosti,
amiridzu, cocut, calamarea.
n tro alt lucrare: Numiri etnice la Aromni, publicat n Anal. Acad.
Rom. autorul studiaz numele: Vlhut, Arbna, Tosca, Gega, G'egan,
L'ap, Srccan, Crccan, Grec, Srbu, Turcu, Vurgar, Scl'au, Scl'ineasa, Cirnes, Frncu, Yiftu, Curbet, Carasoyiftu, Uvreu, Ltin, Arap,
Arusi, Leh'i, Mgar, Nemtsu, Italian, Misirie, Eyiptu. ntreaga expu
nere este susinut cu o argumentaie convingtoare. Schimbrile ce au
suferit diferitele nume la Aromni sunt minuios studiate. Numai unele
concluziuni istorice ne par cam forate. Pstrarea unui singur cuvnt,
cum este Srbu, nu ne poate dovedi cu aceeai preciziune lmuririle

i i

TH. CAPIDAN

istorice privitoare la vechile legturi ale Aromnilor cu Srbii, cum ni


le procur mulimea cuvintelor bulgreti pentru legturile Aromnilor
cu Bulgarii. Autorul se mai ocup n introducere despre prefacerea lui
ce, ci n tse, tsi, n raport cu schimbrile ce arat formele slave n aromn.
Despre toate acestea am vorbit n Dacoromania, IV, 1275.
In Revue historique du Sud-Est Europeen (1925), p. 183193
ntrun articol: Quelgues influences byzantines sur le dialecte aroumain, au
torul se ocup cu unii termeni referitori la ocupaiunea Aromnilor cu
chervanele, mprumutai din limba greac. ntreaga problem este foarte
gingae. Aromnii, care au venit n contact cu Grecii foarte de timpuriu,
au trebuit s mprumute multe cuvinte dela ei. Fapt sigur este ns c
aceste cuvinte, prin forma lor ncalterat, nu ne spun prea mult despre
vechimea lor. Ele se prezint astzi n graiu ca i cum ar fi fost mprumu
tate cu un veac dou nainte. n cazul acesta, m ntreb, le mai putem
spune forme bizantine ? Termenul bizantin , n cazul nostru, i-ar avea
nelesul, numai dac am socoti c ele ar fi intrat nainte de sec. X. sau
X II. ns pentru aceasta, nelesul i forma lor nu ne spun nimic.
Dintre cuvintele studiate, n afar de tastru care este mai vechiu,
i pe care autorul pe nedrept l consider ca un aromnism ptruns
la Dacoromni, restul ca: ligutastru, aruguciar, time tisescu, tgare,
sasm, furtie, sldg'escu angarie snt mai nou, iar unele (ungarie,
tgare, sasm, time), care exist i la celelalte popoare balcanice, au
putut intr prin alte limbi. n orice caz, judecnd dup forma lor,
care a rmas staionar, nimic nu ne oblig s credem cu autorul c
ele au ptruns n macedoromna ntre sec. al IX-lea i al Xl-lea .
In afar de aceasta, time, care exist i la dacoromni (tain), este
turcesc.
#
Profesorul ceh, I o a n U r b a n J a r n i k , n Convorbiri Literare
(XLIV, voi. I, p. 556), ntrun studiu ntitulat Spicuiri aromneti, se
ocup cu schimbrile n construciunea frazei, cunoscute sub termenul
anacolut, ce se observ n limba povetilor populare. Pentru fixarea
acestor schimbri, autorul a citit toate Basmele Aromne de Per.
Papahagi. Pcat numai c greelile de tipar n redarea textului arom
nesc sunt prea numeroase. De multe ori, ele ntunec n aa fel ne
lesul frazei, nct un Aromn nu poate scoate nimic din ele ca con
strucie sau sens, cu att mai puin un strin de dialectul aromn.
Cu toate acestea, ncercarea autorului rmne o contribuie preioas
ia studiul sintaxei romne.
T h . C a p i d a n n Flexion des Substantivs und Verbums im Codex
Dimonie, publicat n Jahresb. , XII, pp. 179232, se ocup cu morfo
logia substantivului i verbului din limba Codicelui Dimonie, n
comparaie cu graiul vorbit n Perlepe.

DIALECTUL AROMN

119

n tro alt lucrare intitulat Die nominalen Suffixe im Aromunischen,


publicat tot n Jahresb. XV, autorul trateaz pentru ntia dat
funciunea i originea sufixelor nominale n dialectul aromn. Din
acest studiu se poate constata c, n ce privete derivaiunea, dialectul
aromn a suferit mai puine influene strine dect dialectul daco
romn. Din ntregul numr de sufixe, din care dou treimi sunt de
origine latin, o treime sunt de origine slav i numai cteva sunt de
origine greac, turc i albanez. Aceast constatare pare foarte intere
sant pentru influena greac din dialectul aromn, care este tot
att de mare ca nrurirea slav din dialectul dacoromn.
n Elementul slav din dialectul aromn, publicat n Anal. Acad. Rom. ,
autorul se ocup cu influena slav din dialectul aromn. ntreaga lucrare
se mparte n dou pri: n partea nti trateaz despre influenele fone
tice, n partea a doua despre lexicul dialectal. Autorul stabilete un numr
de cuvinte paleoslave care au fost mprumutate de Aromni nc pe
vremea cnd ei nu se despriser de Dacoromni. Alturi de influena
veche bulgreasc, n fonetism, se constat i una veche srbeasc.
Din acest punct de vedere, intereseaz concluziunile la care ajunge
autorul: 1. Influena slav, n marea ei majoritate, este de origine bulg
reasc. 2. Alturi de aceast influen bulgreasc se observ i una
venit din partea limbii srbeti, care exist deopotriv att la Aromni
ct si la Dacoromni, -. Vechimea influenii slave n limba romn
trebuie pus nainte de sec. X. 4. innd seam de diferenierile ce arat
limba bulgar nc din timpurile cele mai vechi, deosebindu-se n cele
dou dialecte rsritean i apusean influena slav, n mprumuturile
mai vechi ale dialectului aromn, se arat de origine rsritean.
n tro alt lucrare: Raporturile albano-romne, publicat n Dacoromania, II, pp. 444554, autorul trateaz pentru ntia dat influena
albanez din dialectul aromn n raport cu aceeai influen din dialectul
dacoromn. Lucrarea se mparte n dou pri: n partea nti se stu
diaz raporturile albano-romne din perioada veche. n partea a doua se
studiaz influena albanez numai asupra dialectului aromn. n pri
mul capitol se cerceteaz i influena romn asupra limbii albaneze.
i n aceast lucrare, ceea ce intereseaz sunt rezultatele la care ajunge
autorul pentru perioada veche: Influena albanez din aceast perioad
se arat n proporii mai reduse n dialectul aromn dect n dialectul
dacoromn. Aceasta se observ nu numai n unele construcii gra
maticale i n frazeologie, dar chiar i n partea lexical. Din 52
de cuvinte de origine albanez n limba romn, 19 lipsesc din dia
lectul aromn. Aceast lips arat, dup autor, o ntrerupere n raportu
rile albano-romne dintre Aromni i Albanezi, mai veche dect ruperea
raporturilor dintre Dacoromni i Albanezi. n partea a doua, se studiaz
influena albanez asupra dialectului aromn. Aceast influen se ma
nifest n fonologie, flexiune, sintax i lexic.
Autorul reia chestiunea raporturilor de limb ntre Aromni i
Albanezi n legtur cu' evoluia istoric a populaiunilor aromneti

120

TH. CAPIDAN

din sudul Peninsulii Balcanice n studiul: Romnii din Peninsula Bal


canic. Cteva consideraiuni asupra trecutului lor, publicat n Anuarul
Institutului de Istorie Naional din Cluj pe 1923. Tot n Anuarul
aceluia institut (voi. IV) autorul a mai publicat studiul: Macedoromnii,
vechimea i nsemntatea lor istoric n Peninsula Balcanic, n care se
discut, pe baza unor date din limba i toponimia aromneasc, posibi
litatea continuitii elementului roman din sudul Peninsulei Balcanice
n actualele populaiuni aromneti. n Revista Filologic , I, T h.
C a p i d a n a scris despre Romnismul Balcanic, de ast dat n raport
cu particularitile de graiu din celelalte dialecte transdanubiene:
meglenoromn i istroromn.
n tro alt lucrare de sintez, autorul se ocup cu trsturile ca
racteristice ale dialectului aromn i cu vechile monumente literare
din acest dialect. Studiul este intitulat Die aromunische Sprache i Aromunische Literaturdekmler. El sa publicat n limba german n lucrarea
Die Kutzovalachische Frage de C. A. B r a 11 e r, aprut la Hamburg
n 1907.
Acum n urm, ocupndu-se cu graiul Romnilor din Albania, a mai
publicat, n Dacoromania VI, lucrarea Freroii. (Studiu lingvistic asupra
Romnilor din Albania). ntregul studiu se compune din dou pri,
n partea nti se face o descriere a cltoriei prin satele i oraele din
Albania locuite de Aromni, n partea a doua se expun particularitile
de graiu. n ce privete limba, autorul constat c exist o deosebire
nre graiul Romnilor dela orae i ntre acela vorbit la ar. De asemenea,
el relev pentru ntia dat c la Freroi graiul femeilor arat deosebiri
de acela al brbailor. n ce privete deosebirea care exist astzi, dup
graiu, ntre Romnii din Albania stabilii n orae i ntre aceia dela
tar Frserotii din anumite consideraiuni autorul socotete c,
la nceput, i unii i alii vorbeau aceea limb cu aceleai particulariti,
pe care le pstreaz n msur mai mare numai Freroii. La sfrit
se dau i texte: cteva cntece i basme, dup care urmeaz observaiuriile gramaticale.
In afar de aceste lucrri, autorul a mai studiat i originea unor
cuvinte aromneti: mritsscu (<* mreats <MALIIA), scrk'escu
(< EX-SCARPO, -* IRE), disclnedzh (< DISCARNARE), ntsesu
( t I N C E N S U M ) , zgurnescu (<*EX-GRUMIO,-IRE), ampih'ur
(< PER-FIBULO,-ARE), ancunare (< [in]-CUNEO,-ARE), toate publi
cate n Dacoromania II p. 627; alincescu (< sl. licati), arspease (<RESPSSUS,-A,-UM), clcune (< CALCEONEM), ctndoras (< cnttoras), mbufnedzi (<* IN-BUFONO,-ARE), ngurpil'edzti (< alb. kuljper),
nire (<REN RENIS), nturinare (<RUTILO,-ARE), pltare pltare
(<PLATALIS), tul (<TUBULA) n Dacoromania III, 753, urm.,
mire (n legtur cu mirite din paleosl. mir) n Revista Filologic,
II, 280 urm. i h'ima (< X^Ma)y despre care vezi Grai i Suflet III, 240,
prtic (sl. priiii) n Dacoromania, V, 474.

DIALECTUL AROMN

121

T a c h e P a p a h a g i n studiul su O problem de romanitate


iliric, publicat n Graiu i Suflet, I, 72 urm., pe baza de elemente
etnografice i a ctorva nume de localitate uzuale la Aromni, se ncearc
s dovedeasc existena unei romaniti n sudul iliric. Autorul ncheie
c din sudul Moesiei pn n Pind au trebuit s existe nc de pe timpul
Romei imperiale mcar jaloane etno-lingvistice romane care au nlesnit
peregrinri pstoreti ntre aceste dou puncte, peregrinri crora,
laolalt cu cele ale crvnritului, se dator este i acea surprinztoare
unitate lingvistic dintre aromn i dacoromn .
n existena unei romaniti n sudul Peninsulei Balcanice nc din
epoca primelor cuceriri pn la venirea Slavilor cred i eu. Numai c,
dup cum am artat n capitolul despre originea local a Arom
nilor, navem dovezi suficiente care s ne asigure pe deplin aceast
existen.
n t run alt studiu publicat n aceea revist (I, 201 urm.) sub titlul:
Din epoca de formaiune a limbii romne autorul studiaz cteva particu
lariti din fonetismul limbii romne, ntre care d (a) -\-n i (a) n, m,
cons., pentru care crede c rostirea este autohton iar influen slav;
soarta lui ce, ci i ge, gi n aromn, declinarea latin vulgar n Orientul
romanic i participiul timpurilor compuse n albano-romn. Despre
fiecare chestiune se vorbete n cuprinsul acestei lucrri la locul cuvenit.
Aici m mulumesc s pomenesc numai despre faptul c influena slav
n rostirea lui , mai ales pentru Aromni, dat fiind c cei care rostesc
i nu cunosc vin n nemijlocit atingere cu Slavii, iar cei care rostesc
stau departe de Slavi, nu poate fi dovedit cu nimic.
Tache Papahagi a mai publicat n Grai i Suflet i unele etimologii
ca: acrin (< sl. krina), frignat (<ipovyavov). moru (<MOS, MORIS),
despre care vezi Dacaromania, V, 476, nOeama (< INFIMA), despre
care vezi 40, 4, stringl'i (<STRINGULA), tirniac(u) < TERNI,
f - ACU ?), vezi p. 407, (n)ntornic (< sl. torniku), flumin (< FLUMEN),
despre care vezi Dacaromania, V, 475, h'ima (< NDE IMO), despre
care vezi Dacaromania, V, 474.
*

Un studiu asupra graiului Freroilor stabilii n ar a scris A 1.


R o s e 11 i n Grai i Suflet , IV, 1 urm. i 377 urm. sub titlul
Cercetri asupra Romnilor din Albania. Dup o introducere, n care se
d bibliografia necesar, autorul expune felul cum a procedat la ancheta
ntreprins pe teren, dnd, mai departe, tot materialul cules la cele 358
ntrebri puse. Este prima ncercare de a aplic sistemul cerce
trilor pe teren n domeniul dialectului aromn. Pcat numai c autorul
prea sa lsat condus de textul chestionarului lui Gillidron. Se puteau
pune ntrebri din cercul de ocupaie al Aromnilor. n cazul acesta,
traducerea lor ar fi fost fcut mai mult n spiritul dialectului aromn.

122

TH. CAPIDAN

G. P a s c u sa ocupat cu elementele romanice i cu sufixele ma


cedoromne de origine neogreac n studiile: Elemente romanice din
dialectul macedo- i megleno-romn (n Anal. Ac. Rom. , T. XXXV,
Mem. Sec. Lit. 143 urm.) i Sufixele macedo- i megleno-romne de origine
neogreac (ib. 109 urm.), iar L. S p i t z e r n studiul Syntaktische
Beitrge, publicat n Mitteilungen des Rum. Inst. an der Univers.
Wien , p. 61 urm., studiaz i unele construcii din dialectul aromn.
#
n fine, A l e x a n d r u P h i l i p p i d e n voi. II din Originea
Romnilor, vorbind despre evoluia limbii romne, se ocup i cu
dialectul aromn, n cadrul celorlalte dialecte.
Dup studiul lui Miklosich (Beitrge), despre care sa vorbit mai
sus, avem expunerea cea mai larg a dialectului aromn, bazat pe
materialul extras dialectal din Basme de Papahagi. La capitolele care
trateaz despre flexiune, autorul se folosete i de limba Codicelui
Dimonie. Este pentru ntia dat cnd un nvat dacoromn ia n
cercetare bogia acestui Codice. n schimb, autorul nu se folosete
de materialul dialectal din scriitorii aromni din sec. XVIII. De
asemenea, Philippide na vroit s in seam nici de textele publi
cate de Weigand n Die Aromunen. Este drept c Weigand, fiind nc
pe la nceputul studiilor sale dialectale, a cam amestecat graiurile n
lucrarea sa iniial Die Olympo-Valachen, ns n textele de mai
trziu publicate n voi. II din Die Aromunen putem avea aceeai
ncredere ca n materialul cules de Per. Papahagi. Snt unele buci
din comunele Biasa, Siracu i altele pentru care nu avem probe
n celelalte culegeri. n afar de aceasta, graiul din Albania a fost
foarte bine prins de Weigand chiar la Aromnii din Acarnania.
Este drept c Weigand, la traducerea textelor, ca strin, neputnd
ptrunde n toate tainele dialectului aromn, de multe ori a greit.
Dar pentru un strin de dialectul aromn aceasta este ceva de sine
neles. Chiar Philippide, cteodat, a neles greit textul aromn.
Desigur c aceste greeli snt nensemnate; n materie de dialecte,
fiecare dintre noi poate grei.
La p. 108, 94, Philippide spune c n macedoromn adeseaori se
asimileaz la r consonanta urmtoare, de unde rezult un r lung .
Aci autorul rimete pe cetitor la cunoscutul fenomen din graiul Freroilor rn, rl > f. Dup aceasta, urmeaz: rd > r ; adic, dup cum
avem un r din rn, rl, tot aa avem un r din rd. Cnd am cetit aceste
rnduri, am rmas uimit de faptul c mi-a putut scpa o particu
laritate din dialectul aromn care mi era necunoscut, dar pe care,
totui, ar fi trebuit s o ntlnesc n materialul dialectal cules de mine.
Cnd am dat, ns, de exemplele citate pentru ilustrarea fenomenului,
ndat mi-am dat seama c Philippide na neles textul aromn. Iat
primul citat: Na ! l-ari n supleac Basme 8 6 / Aci ari Philippide
l-a tradus cu ardi pers. 3 sg. ind. prez. dela ardu ard , cu trecerea

DIALECTUL AROMN

133

normal a lui rd n r, lundu-se probabil dup expresia romneasc


i arde o palm , cci de fapt, fraza aromneasc tradus n dia
lectul dacoromn, nsemneaz: N a ! i arde o palm . Numai c n
aromn pentru expresia dacor. i ard o palm se poate spune
i V-am unsupleac, (cf. Gr. Ar. 103), iar V-ariuna supleac, nsemneaz
i trage o palm, n care ari nu este pers. 3 sg. ind. prez. dela ardu,
ci dela am. Pentru ilustrarea acestui fenomen, autorul trimete i la alte
citate: Vrap ! V-ari uncu veargaib. i i i /'3o ; Vap! l-are s-aluin bats
crtsnoas ib. 348/26; ma ct lo z- discl'id gura, un V-are cu apala
n cap ib. 378/5. Desigur, asemnarea n construcie er prea mare
ntre expresia aromn i expresia dacoromn, ca s se fi mai gndit
autorul la un neles deosebit dect cel cunoscut din dialectul daco
romn. ns, dac ar fi cutat n glosarul din Basme la cuvntul am,
n afar de nelesul obinuit, ar fi gsit i pe acela de a trage , ilu
strat de Papahagi cu urmtorul citat care cuprinde aceea expresie:
s-nireasti smrlu s-l'-ari un cu coclu (se supr samargiul i i trage
una cu ciocanul) 135/24.
Tot n acest paragraf, Philippide arat c fenomenul rn > r exist
i la Meglenii, citnd cuvntul tures arunc, vrs < *turnesc, daco
romn torn. Dar torn exist odat n dialectul meglenit, atunci
cum mai poate exist i un derivat *turnes din care trebuia s
ias tures ? De fapt, tures este, dup cum am artat (Meglenoromnii,
I, 102), un element bulgresc. nelesul de vrs, care este iden
tic cu acela din tornu la Aromni (: toarn-ni ap vars-mi ap ),
este din bulgrete (: turi-mi vod). Aa dar, rn > r nu exist la
Meglenii.
Philippide are unele greeli de traducere i la tratarea formelor
verbale. Dau numai cteva citate: Cari si u vre, vre-l' aspun si
al'ei nu nsemneaz, cum traduce autorul, dac ar iubi-o, i-ar spune
i ei, ci dac ar fi iubit-o, i-ar fi spus i ei (p. 418); tot aa:
nu vre-l doar aht, cari si sti nu nsemneaz nu l-ar durea att,
dac ar ti , cum traduce Philippide, ci nu l-ar fi durut att, dac
ar fi tiut (ib.). Toate citatele din p. 418, a snt greit traduse. Unele
citate dela pp. 421 i 422 nu snt redate n spiritul dialectului. Astfel
va dztseari nsemneaz trebue spus, nu trebue s vorbeti; va
s-fitse k atr si marmur nu nsemneaz trebue s se fac piatr i
marmur , ci sar fi fcut piatr i marmor . T ot a c va l-u ngroap
di yiit nu nsemneaz c trebuiau s-l ngroape de viu , c i c l-ar
fi ngropat de viu (422). Mai snt i alte greeli de felul acestora.
n afar de aceasta, pit di lapte (II p. 424) nu nsemneaz,
cum traduce Philippide, pne de lapte, ci plcint de lapte, identic
cu lptare sau chiar lptuc, cum i mai zic Aromnii. i aci autorul
sa luat dup nelesul dacoromn al lui pit. n arom. pit niciodat
nu nsemneaz pne. Mai departe: nu va dzc (despre care vezi
i n corpul acestei lucrri) nu nsemneaz napuc s zic , cum
traduce Philippide la p. 417, ci se nelege dela sine. Este identic

124

TH. CAPIDAN

cu nu va zbor nici vorb. Despre celelalte cteva se vorbete la


locurile cuvenite.
*
Dintre ceilali filologi romni, sau ocupat n treact cu dialectul
aromn, lmurind etimologia unor cuvinte S e x t i l P u c a r i u :
avr < AURA (Etym. Wb. 175); cprin < CAPRINA (Zeitschr. f.
rom. Phil. XXXVII, 676); mrat < MALE HABITUS (Conv. Lit.
XXXIX, 297); nmal'u < ANIM ALIUM (Zeitschr. f. rom. Phil.
XXXVIII, 744, cf. i Conv. Lit. XXXIX, 824); pnucl'e <PANUCULA
pentru PANICUL (Zeitschr. f. rom. Phil. XXXVIII 676); pecul'u,
picul'u < PECULIUM (ib.6 85), etc. O. D e n s u s i a n u : arepit po
vrni < alb. repite (Romania XXXIII, 7273); grre < GARRIO,
-IRE (Candrea - Densusianu, Dic. Etim. 716); ntric <NUTRICO
(Romania, XXX, 81), etc. G. G i u g l e a : musat (Dacoromania
III, 767).
#
n afar de aceste studii, sau mai publicat mai multe dicionare i
glosare. ntre acestea, citm n primul rnd Dicionar macedo-romn de
I. D a l a m e t r a (1906). Sub forma cum se nfieaz lucrarea,
reprezint graiul Romnilor din inutul Veria. Dicionar macedo-romn
de t e f a n M i h i l e a n u (1901), care red mai mult dialectul
de nord, cu special privire la graiul din Albania. Lucrarea cuprinde i un
mare numr de dcoromnisme. Etymologikon lexikon tis kutsovlahikis
glossis (1909) d e C o n s t . N i c o l a i d i , o compilaie dup dicionarele
lui Dalametra i Mihileanu, cuprinznd un mic numr de cuvinte i
forme uzuale la Romnii din Olimp, de unde er originar autorul. Me
ritul acestei lucrri const mai mult n etimologiile ce d autorul pentru
elementele strine din dialectul aromn i mai cu seam pentru elementul
grec. Dictiormaire etymologique macedoromain, I i II (1925) de G i o r g e
P a s c u . Aci trebuie s mai adaug c un dicionar aromn n fie avea
Weigand la Seminarul romn din Lipsea, i, acum, un alt dicionar,
tot n fie, de G h e o r g h i a d e M u r n u , se afl n posesiunea
Academiei Romne.
Dintre glosare avem mai ntiu acela dela sfritul voi. II din
Die Aromunen de G. W e i g a n d , din Texte macedo-romne de Dr.
M. G. O b e d e n a r u , din Basme Aromne de P e r . P a p a h a g i
i din Antologia Aromneasc de T a c h e P a p a h a g i . 8
8. LITERATURA DIALECTAL
n ce privete literatura dialectal la Aromni, aceasta, cu deschiderea
colilor romneti n Macedonia, devenea din zi n zi mai bogat. La
nceput, aceast literatur avea un caracter didactic. Copiii Aromnilor,
care nu nelegeau limba literar, trebuiau s nvee carte romneasc

DIALECTUL AROMN

125

n dialectul de acas. De aceea, dup nereuita lucrrii lui I. C. Massimu, tiprit n 1862, primul dascl aromn, D i m i t r i e A t a n a s e s c u , a publicat n 1864 mai ntiu un Abecedar MacedoRoman, compus n colaborare cu H. Steriu i Tabacopol, Bucureti
dup aceea, n 1865, Gramatica Romneasc tr Romnilji din
drepta Dunreljei, lucrat de Dimitriu Athanasescu, nvtoru tre prima
or de aist limb i typrit cu spesele D. D. Cosacovici, Romnu di
Meova, spre a se inaugura prima coal Romn din Macedonia,
Bucureti, 1865. Tot n acest an, tanasescu mai tipri Abecedar
Roman tra Romanjlji din drepta Dunreljei, Bucureti, 1865 . Doi
ani mai trziu, aprur de acela autor: Istoria Romnilor pentru Romnili din drepta Danubiului, lucrat dup Istoria D-lui Vasiliu Alexandrescu Urechi i D-lui Dimitriu Cosacovici i stambat cu plata Onor.
Societi pentru nvetura popullui Romn, Bucureti, stambatoria
C. A. Rosetti, 1867 , i Scurtare de Istoria Sacra pentru Romnii
dela drepta Danubiului, lucrat dup testul Sntei Scriptura de D. A.
i stambat cu plata On. Societi pentru nveitura poporului ro
mnu, Bucureti, 1867. Tot atunci a aprut i un manual de geo
grafie pentru folosul claselor primare, intitulat: Terrascripiune. Acela
autor, mai trziu, ne-a dat i manuale mai mrunte, dintre care, pentru
redarea graiului vorbit arat nsemntate mai m are: Catihise ori
scurt scire di Religia cretineasc cu aeale cama nsemnate drepti a
fedeliei tr nvetorile romnetii di Macedonia, lucrat de Dimitriu
Athanasescu profesoru i locuitoru romnu n comuna Terrnova di ning
Bitolia, ori Monastir , Bucureti, 1884 (Vezi pentru unele din aceste
scrieri: Indice Bibliografic, precedat de schiele bibliografice ale lite
railor romni din Macedonia, Bucureti, 1877, p. 4).
Dup apariia acestor cri didactice, ncep s se publice i buci
din literatura popular aromn. Acestea apar mai ntiu n revistele
macedoromne, care ncep s se publice numai la trei-patru ani dup
nfiinarea celor dinti coli romneti.
Prima revist, n care au aprut pentru ntia dat poesii populare
aromneti, este Albina Pindului, publicat de inimosul Romn din
Macedonia G r i g o r e H a r a l a m b G r a n d e a 1), dup anii
pstrai la Muzeul Limbei Romne din Cluj, dela 15 Iunie 1868
pn la 1 Aprilie 1870. Un numr i din 1871 (Ianuarie). In aceast
revist I. Caragiani a publicat din literatura popular aromn: Nica,
pstor cpitan, Cntec de vreare (cntec de amor) anul I, p. 112.
Dintre celelalte articole, cele mai multe se datoresc lui Grande. La
p. 37 din anul I avem o biografie a mecenatului aromn Dimitrie
Cozacovici . La p. 87 cu continuare la p. 105 Grandea public studiul
Despre Romnii din Hem . El scrie un studiu intitulat Eroii Pin
dului , tratnd despre Atanasiu Diacon i Marcu Bociari (pp. 92,
129). Tot Grandea public la p. 317 poezia Macedoneanul dedicat9
9 Biografia lui este dat n Gazeta Macedoniei , No. 32 din 16 Noemvrie 1897.

126

TH. CAPIDAN

btrnului meu amic D. Cozacovici, veteranul armatei romne,


Romn dela Pind, compatriotul tatlui meu, pentru stima, iubirea i
admiraia ce am ctre el , cu versurile att de rspndite pe atunci
n coalele primare din Macedonia:
Pstorel, de m iubeti,
Dintre care gint eti?
Snt Romn ca ceia care
Triesc colo la Carpai,
i de dnii am dor mare,
C snt mie prea buni frai.
n anul II, p. 67 avem un articol Capacitatea Romnilor de peste
Dunre , fr indicaia autorului (Grandea), iar la p. 340 Romnii
din Grecia de Dora dIstria. In fine, la p. 353, avem Cntecele
Romnilor din Turcia de Grandea. Tnrul turc M e h m e d S a i d ,
prieten de studii ale lui Grandea la Liege, culegnd cteva cntece
aromneti de toat frumuseea, le-a tradus n limba turc i limba
francez. Grandea le-a tradus din limba francez n limba romn,
publicndu-le dup cum urmeaz: Buchetul, Floarea uitrii, Visul
pstorului, Floarea din Clisura, Serenada i Iarba oilor.
Dar revistele cu caracter pur aromnesc, fie c ntrnsele se public
buci din literatura popular sau cult aromneasc, fie c se
apr interesele Aromnilor din Peninsula Balcanic, ncep cu Frilia
ntru Dreptate . Gazeta Romnilor de peste Balcani Anul I (1880).
Aceast revist este redactat n dialectul aromn i n limba greac.
Acela articol este scris n aromnete i n grecete. Cea mai mare
parte din material servete pentru aprarea intereselor aromneti.
Alturi, ns, gsim i literatur aromneasc. La p. 13 se public
Mioria de V. Alecsandri, tradus n dialect; la p. 16 Ctre Aro
mni de Tacu Iliescu, institutor n Cruova. Acest cntec, care
ncepe cu versurile: Voi Armni machedonii, Pn cndu va s- durhii ? ajunsese la Aromnii din nord un fel de Deteapt-te Ro
mne ; la p. 56 Sclavlu , alt cntec foarte popular la Aromnii
din Macedonia, cu versurile: Spune-n bre gone ocl'u de-amur de
Mihalachi Nicolescu. n aceea pagine, cntecul Romn mine Romn
tine, i vrei frate cama ghine a) de acela. Infine la p. 64: Cntecul*)
*) n 1885, ne spune Alexandru Pencovici, cnd sa ntlnit cu Aromnii din
Cruova n satul Adalcin, unde ieiser ntru ntmpinarea lui, la rentoarcere n
Cruova, ei i-au cntat acest cntec:
Romn mine, Romn tine,
e vrei, frate, cama ghine,
Legtur ma muat
Ca di n mum i dun tat.

Eu Romn, tu Romn,
Ce vrei, frate, mai bine,
Legtur mai frumoas
Ca de 6 mam i de un tat.

(Vezi A l e x a n d r u P e n c o v i c i , Despre Romnii din Macedonia i M untele


Atos, Impresiuni de cltorie. Bucureti, 1885, p. 10).

DIALECTUL AROMN

137

al Mihu Ficiorul , traducere Mihu copilul , iar la p. 120 Romnlu


iubit di n feat greac de Yangheliu Petrescu.
n urma progreselor pe care an de an le fcea micarea cultural
la Aromni, un numr de patrioi aromni fcea s apar n acela
an la Bucureti sub direciunea lui V. A. U r e c h e Albumul MacedoRomn Bucureti, 1880.
Dei nu este scris n dialectul aromn, acest Album , prin n
semntatea personalitilor din ar i strintate care au colaborat,
a avut un puternic rsunet n contiina Aromnilor din Macedonia,
care scpaser de coala greceasc i ncepuser s se intereseze mai
de aproape de trecutul neamului romnesc. Dintre colaboratori,
acei care au scris direct despre Aromni, snt: I. Ionescu (dela
Brad), Pstorii Romni din Tessalia, (pp. 5455). Vorbind cu aceti
Romni i n special cu cei din Olimp i Caterina, autorul ne spune
c unul din ei i-a rspuns: Himu rum ni, altul: Mine liu
rumnu, Vlah, hristianos. Autorul regret c na putut termin
lucrarea despre Tesalia, publicat n 1852 la Constantinopole: La
Thessalia telle quelle est et telle quelle peut-etre, cci a lsat
ntreg capitolul relativ la pstorii aromni, ce vin din munii Epirului
i ai Macedoniei de-i ierneaz numeroasele lor turme n frumoasele
i ntinsele cmpii ale Thesaliei. D-r Al. Marinescu se ocup cu
Macedo-Romnii din Ungaria (Andrei aguna, Emanuel Gojdu i
Familia Mocioni, pp. 7073). G. Missail, scrie: Macedo-Romnii. Cine
snt ei} Autorul vorbete despre eroii aromni care au contribuit la
renaterea Greciei moderne. Despre nvaii aromni: Cavallioti, Daniil, Dionise Mantura din Castoria, Ioan Calceu, Constantin Nectarie
Trpu, Ambrosie i Procopie Pamperi, despre medicii i filosofii
aromni Dimitrie Pamperi i Constantin Zupan etc. (p. 7882).
G. Popescu n Apostoli Macedo-romni se ocup cu Mihail Boaigi,
relevnd ntre altele i crile scrise de acest prim gramatic aromn
i relevate n Locothea II, pp. 198 i 203 Orbis pictus de Amos
Comenius, tradus n zece limbi, i Kurzgefasste Neugriechische
Sprachlehre , tiprit n Viena la Dim. Davidovici, 1823. Nic. Densusianu se ocup cu Macedo-Romnii din Croaia i Slavonia. Curnd
timp dup venirea lor, inuturile de lng fluviul Ilova cptar nu
mirea Valachia Maior i Valachia Minor (107). n fine, Al. Odobescu trateaz despre Rsunete ale Pindului n Carpai, din care nu
rezult nimic sigur pentru ceeace vrea s arate autorul, (pp. 8991).
n anul 1888, a aprut Macedonia, Revista Romnilor din Pe
ninsula Balcanic, Bucureti. Ea este condus de un comitet avnd
n frunte pe A n d r e i C. Ba g a v . Apare n cursul anilor 18881889
cu ntreruperi pn la numrul 8 (inclusiv). n aceast revist se pu
blic poeziile lui M i h a i l N i c o 1 e s c u, unde se d i biografia
primului poet aromn. Dintre ceilali scriitori aromni, relevm apa
riia pentru ntia dat a poeziilor octogenarului poet C o n s t a n t i n
B e l i m a c e : Albele i Muatele (Ielele), Comicea, dar mai

I2S

TH. CAPIDAN

ales imprecaia Dimndarea printeasc (porunca printeasc), care


a avut un rsunet att de sguduitor n inimile Aromnilor care con
tinuau s mai aib simpatii pentru biserica i coala greac; n fine
Dudia, Vinii s-v vedii si altele. Tot n aceast revist au scris
n dialect G e o r g e M u r n u : Arumni v ditiptai (od),
Toamna, Ascparea al Dona etc., Tacu Iliescu, Vangheliu Petrescu, tefan Mihileanu, Const. Cosmescu, P. Papa-Hagi (Vurduni) :
Cum s- featse cucuvaia etc. Un rol hotrtor la deteptarea contiinei
naionale la Aromni l-au avut i cntecele aromneti puse pentru
ntia dat pe note i publicate n aceast revist de ctre eminentul
artist macedoromn, care a cntat i pe scena Teatrului Naional din
Bucureti, C o n s t . C a i r e 11 i *): La valea di Ianina (p. 119),
Dorlu a Featl'ei (p. 119), N u va dada s-mi mrit (p. 131),
Nathema-i m-ta, lea feat (p. 153) i ini feata a primnare
de V. Nicolescu (152).
n 1897 a aprut Gazeta Macedoniei , a crei publicaie ine pn
la 1901. Neputnd avea ziarul la ndemn, coninutul lui mi este
necunoscut.
O alt revist macedoromn a crei durat a fost tot aa de scurt,
este Revista Pindului tu limba aromneasc, condus de cel mai
eminent cntre al Pindului, N u i T u l i u . A aprut numai n
11 numere, dela 15 Noemvrie 1898 pn la 30 Septemvrie 1899. n
aceast revist, directorul ei a publicat cele mai multe din poeziile sale.
Tot aci, a aprutF u rl'i, dram macedo-romn n trei acte de P e t r e
V u l c a n . In fine, la aceast revist au colaborat Vasile Diamandi,
G. Zuca, Iotta, N. Iotta i Th. Capidan.
De aci nainte, numrul revistelor aromneti se nmulesc din ce
n ce mai mult. Astfel* n 19011902 a aprut Frilia , revist aro
mneasc condus de excelentul povestitor N i c o l a e B a a r i a ,
cu o seam de colaboratori, cei mai muli profesori la colile secundare
din Macedonia; Lumina, revist popular a Romnilor din Im
periul Otoman, publicaie a corpului didactic i bisericesc romn din
Turcia, anii IVI 1(19031908); Graiu Bun (revist aromneasc)
a aprut numai n un singur an (1906), sub conducerea lui M a r c u
B e z a ; n fine, Viaa Albano-Romn de sub conducerea doctorului
T a c u u n d a, Lilicea Pindului (1910 1911), Revista Bal
canic de George Murnu, Flambura , revist aromneasc cu un
colorit local, ntruct er condus de intelectualii aromni din inutul
Veriei, tiprit la Salonic (19121914), Peninsula Balcanic, sub di
recia lui T o i i H a g i g o g u etc., ncepnd din 1924 pn azi i alte.
Dintre toate aceste reviste, cel mai bogat material dialectal se gs este
n"ultimele patru, dar mai ales n Lumina, care a aprut n mai
mulij ani dearndul. Primele reviste aromneti
> urmreau tend inta
*
*) Const. Cairetti a sfrit ca profesor de muzic la Seminarul Central din Bucu
reti. n afar de muzic, Cairetti cunotea i greaca veche. Ca fost elev al Semina
rului Central, l-am avut profesor n cursul superior.

DIALECTUL AROMN

129

de a apropia ct mai mult graiul Aromnilor de limba Romnilor


din ar. De aceea, limba lor nu prezint un interes prea mare pentru
studiul tiinific al dialectului. Materialul dialectat folosit n aceast
lucrare, a fost extras numai din revistele Lumina, Graiu Bun, Flambura i, pe alocuri, din Peninsula Balcanic (numerile cu coninut
dialectal n graiul popular).
Alturi de reviste, un rol important pentru rspndirea dialectului
l-au avut i Almanachurile. Ele au nceput s se publice n 1900 cu
Primul Almanach Macedo-Romn , Constana 1900 i au continuat s
apar cu ntreruperi pn n zilele noastre, publicnd material dialectal.
#
ns probe din literatura popular aromn au ieit la iveal abia
cnd studiul limbii pe baza materialului folkloric, strns din gura
poporului, a nceput s intereseze mai de aproape pe filologi.
Urmrind apariia acestor probe n publicaiile romneti, trebuie
s amintim c primul cntec popular aromnesc sa cules nainte
de 1850, n Transilvania1).
n trun caeel cu nsemnri rmas dela S i m e o n B r n u i u ,
colegul meu G. B o g d a n - D u i c a putut descoperi unele versuri
transcrise cu slove chirilice, pentru care, bnuind c snt scrise n
dialectul aromn, mi-a fcut deosebita plcere de a m chema ca s
le descifrm mpreun. Versurile reprezentau un cntec aromnesc
de nunt, care se cnt n momentul cnd mireasa se prinde n hor,
transcris de Simeon Brnuiu dela Romnul macedonean Anastasie,
originar din Bitolia. n acela caeel, se gsesc nsemnate i unele
nume de srbtori mai mari la Aromni, comunicate lui Simeon
Brnuiu
> tot de Anastasie.
4
Iat aceste versuri 2) :
Alb si-n ti ved, lea sor,
tsi-n-ti alik'is n cor,
tra s-n fats nao ficor,
ca lutseafiri si ca sori:
do si-1' bgm picurri,
ta s-naduc untu s-cas.
doi si-1' bgm prmtri,
ta s-n-adar fustni nale.
do si-1' bgm hrisitsi mari,
s-n fac neale s-ming'us,

Fericit s te vd o sor,
care mi te-ai prins n hor,
ca s ne faci nou feciori,
ca luceferi i ca sori:
doi s-i facem pcurari,
ca s ne-aduc unt i brnz,
doi s-i facem negustori,
ca s ne fac rochii nou.
doi s-i facem mari argintari,
ca s ne fac inele i cercei,

*) n 1856 au aprut la Iai Scrisori din ara inreasca i Poesii de C. D sc 1 e s c u, pe care nu le-am putut ave.
2) Variante se gsesc la: T . B u r a d a, N unta la Romnii din Macedonia, o. c.,
423; G. W e i g a n d , Die Romanen, II, 54; P e r . P a p a h a g i, L it. Pop., 924.
9

Th. Capidatt. A rom nii. Dialectul Arom n.

130

TH. CAPIDAN

s-n-adar cldri si cldrusi.


mas unlu s-lu fatsim capidan,
ta s-pr optul' frats.
ia tradzitsi corlu i gucatsi!

s ne fac cldri i cldrue,


numai pe unul s-l facem cpitan
ca s apere pe cei opt frai,
ia tragei hora i jucai!

n 1863, D i m i t r i e B o l i n t i n e a n u public n Cltorii


la Romnii din Macedonia, scrise n 1858, dou cntece aromneti,
culese din Vodena i Ostrovo, mpreun cu un numr de proverbe.
Caracterul popular al cntecelor rmne indiscutabil1).
n 1868, I. C a r a g i a n i public n Albina Pindului cntecele
despre care sa vorbit, iar n Convorbiri Literare studiul Romnii din
Macedonia i poezia lor popular (anul II pp. 335, 355, 381), dnd
i probe din literatura popular.
n 1880, institutorul aromn din Cruova, V a n g h e l i u P e
t r e s c u, scoate la lumin Mostre de dialectul macedo-romn. Partea I,
Basmul cu Ft-Frumosu cu perlu de aur, dup Fundescu, tradus n
dialectul macedo-romn din Cruova. Dup cum se vede din titlu,
limba este mpnat cu dacoromanisme i folosirea ei pentru studiul
dialectului trebuie fcut cu mult precauiune.
n 1882, apare partea II: Basme i poesii populare culese i tra
duse. Bucureti.
n 1884, apare n Contemporanul (III, pp. 717720) Poesii
populare din Cruova Macedonia): Setea a gionelui reprodus
dup culegerea lui Vangheliu Petrescu Cruoveanu.
n 1882, un alt institutor din Cruova, T a c u I l i e s c u , pu
blic L escriveta. Traduit en dialecte macedo-roumain. (La delivrance
de Dimce des mains des Turcs. Traduit dela langue provenale)
Monpellier.
n 1883, T e o d o r B u r a d a public un studiu Datinele la
nuni ale poporului romn din Macedonia n Revista pentru
Istorie, Arheologie i Filologie, anul I (1883) pp. 417425, n care
pentru ntia dat ies la iveal frumoasele cntece care se obinuesc
la nunta aromneasc i pe care autorul le-a cules n Cruova,
aproape de Bibolia. Exceptnd unele mici greeli de trahscriere, pe
alocuri i de dacoromnizare, toate cntecele snt redate n graiul
Aromnilor din nord.
n 1884, R a d u C. P t r l g e a n u , n lucrarea sa Cltorii
n Macedonia, Thesalia i Muntele Athos, ne d o frumoas culegere
de proverbe (p. 62), ghicitori (63), cntece (6391), toate redate n
graiul din Cruova. Autorul, care a cltorit mpreun cu Teodor
Burada, este primul care sa ndoit asupra autenticitii cltoriilor
lui Bolintineanu n Macedonia i muntele Atos 2). .*)
*) n ediia din 1915, voi. II, pp. 47, 55.
s) Vezi despre aceasta i studiul meu n Omagiu lui I. Bianu (1927) p. 79.

DIALECTUL AROMN

131

n 1885, T e o d o r B u r a d a public n Revista pentru Istorie,


Arheologie i Filologie anul III, pp. 175183 un numr nsemnat
de cntece aromneti: Poesii populare adunate n Macedonia cu
lese, n cea mai mare parte n Cruova, acolo unde i-a strns i
cntecele de nunt, despre care am scris mai sus.
n 1888, D-r G u s t a v W e i g a n d public Lieder aus YlachiLivadhon (Cntece din Vlaho-Livadi), Lieder aus Samarina (cn
tece din Samarina), Sprichworter (proverbe), Lieder aus VlachoKlisur (Cntece din Vlaho-Clisura) n lucrarea sa Die Sprache der
Olympo-Walachen, despre care sa vorbit n aceast lucrare. Snt
primele probe din literatura popular aromn, strnse de un autor
cu pregtire filologic.
n 1889, sa tradus n dialect Istoria noului testament (ic viaa domnului
nostru Isus Cristosu). Textul nu poate fi de mare folos pentru cercetri
tiinifice, ntru ctlimbaesteprea mult apropiat de dialectul dacoromn.
n 1891, profesorul I. Bianu public dup manuscrisele originale
ale Doctorului M. G. O b e d e n a r u, Texte Macedo-romne, basme
i poesii poporale dela Cruova, redate ntro limb n care se observ pe
alocuri i unele apropieri de dialectul dacoromn. Dup un an, Z.
B o i u a reprodus cteva cntece (Feata cu nelul i Cnteclu a puntil'ei de Nart) din aceste texte n revista Transilvania, foaia Aso
ciaiei Transilvane (XXII, pp. 7891), nsoite de comentarii. n
aceast revist, G. Murnu face o dare de seam puin favorabil
pentru dialectul n care au fost redate textele culese de Obedenaru.
Tot n Transilvania XXXIV, pp. 465 se gsete o scrisoare a lui
Obedenaru ctre Miklosich n chestia dialectului aromn, publicat
de Iosif Popovici. Iar. I. Calomfirescu public n Revista CriticL iterar o dare de seam Macedo-Romnii asupra lucrrilor
lui Obedenaru i Weigand (anul III nr. 1, pp. 1 13),
n 1892, P e r . P a p a h a g i public n Revista N ou (anul
V, pp. 350322), Cntece de leagn la Macedo-Romni. Acela
autor scrie n 1893 Cntecul transformaiunilor la Macedo-Romni ,
publicnd Cnticlu a featil'ei avinat di T urcu (Cntecul fetei
urmrit de Turc) ib. VI, pp. 157159, i Cteva deceuri MacedoRomne (ib. p. 13).
n 1894, G u s t a v W e i g a n d public n Die Aromunen, voi.
II, cea mai mare colecie cunoscut pn atunci din literatura popu
lar aromn, mbrind aproape toate regiunile ocupate de Aro
mni. n afar de unele versuri pe care Weigand, nenelegndu-le
bine, le-a tradus greit, restul, fie c a fost cules personal fie c i-a
fost comunicat de alii, red bine pronunarea local. Aceast con
statare am fcut-o pentru inuturile al cror graiu mi este cunos
cut, dar mai ales pentru graiul din Albania.
n 1895, P e r . P a p a h a g i public un numr de proverbe i
ghicitori Sammlung aromunischer Sprichworter und R tsel n
Jahresb. II, pp. 147192.

132

TH. CAPIDAN

n 1896, Aromnul originar din Bitolia, G h e o r g h e a i a c d z i ,


public n Jahresb. III, pp. 162169 texte din Bitolia Aromunische
Texte aus M onastir, cu traducerea german de Gustav Weigand.
n 1900, P. P a p a h a g i public n voi. II din Materialuri
Folkloristice culese i publicate sub ngrijirea lui Gr. G. Tocilescu Din literatura poporan a Aromnilor, cea mai bogat i impor
tant colecie de cntece populare la Aromni, cu traducerea n
limba literar.
Acela autor, n 1905, public Basme Aromne, cuprinznd aproape
toate basmele cunoscute la Aromni i Graie Aromne, material
preios pentru cunoaterea dialectului n expresiunile de limb cele
mai caracteristice.
n 1907, institutorul din Cruova, S t e r i u N. C i o n e s c u , pu
blic Bana a sntsilor amiradzi si isa cu apostolii Constantin i Elena,
a cui srbtoare se fae tru 21 dzle di meslu M a iu , cu traducere n
dialectul daco-romn (viaa sfinilor mprai i ntocmai cu Apos
tolii Constantin i Elena, a cror srbtoare o prznuim n ziua de
21 Maiu).
n 1908, apar n Graiul Nostru voi. II, publicat de I. A. C a n d r e a,
O v. D e n s u s i a n u , T h . D. S p e r a n a texte aromneti
din comunele Vlaho-Clisura (p. 173 178), Nevesca (178182),
Perivoli (183187), Avdela (187189), Samarina (189191).
Aci trebuie s amintim i textele publicate de A. J. B. W a c e i
M. S. T h o m p s o n, n lucrarea lor The Nomads of the Balkans,
London, 1913. Dintre cntece, multe snt reproduse dup G. Wei
gand, Die Aromunen i Olympo-Valachen, (pp. 285288). Numai numerile 7, 8, 9, 10, 11 i 12 snt culese de autori n Samarina. Tot
din Samarina, autorii dau i cteva poveti prinse i transcrise fonetic
bine n graiul popular (pp. 291295).
n afar de aceste publicaiuni cu caracter folkloric, exist i o
bogat literatur dialectal, datorit scriitorilor aromni care sau
format la coalele romneti, imediat dup nceputul aciunii cultu
rale la Aromni. Ea nu poate fi trecut aici, pentru c intereseaz
mai puin studiul limbii.
O colecie din buci alese att din literatura popular ct i din
cea cult d T a c h e P a p a h a g i n Antologie Aromneasc,
publicat n 1922 n Bucureti.
* * *
Aci voi mai adug unele observaiuni, fraze i cuvinte nsemnate de
cltorii strini care au trecut n Peninsula Balcanic cu privire la dialectul
aromn.
W i l l i a m M a r t i n - L e a k e , care a publicat Lexiconul lui Daniil,
despre care sa vorbit mai sus, spune: Limba oraelor valahe din
Pind se deosebete foarte puin de limba din Muntenia i cuprinde multe

DIALECTUL AROMN

133

cuvinte de origine latin care provin dela colonitii romani din Dacia . . .
Cuvintele latineti nu sunt tot aa de multe ca n limba italian i spaniol,
ns flexiunea i verbele auxiliare arat n unele forme mai puine schim
bri dect n celelalte limbi romanice 1)
Arheologul francez L. H e u z e y , n lucrarea Le mont Olympe et
L Acarnanie, Paris, 1860, vorbind despre Romnii din Albania Karagounis spune cu privire la limba lor c Leur dialecte, qui passe
aujourdhui pour rude et inculte, parat meme se rapprocher de la langue
latine plus que celui des autres tribus valaques. Ainsi pour dire pain,
main, Ies Karagounis ne prononceront pas pouine, mina, mais pane,
mana: ils ont conserve'plus fidelement le son des voyelles et ne lont
pas laisse flechir (p. 269).
Acela autor, vorbind despre obiceiurile de nunt la Freroi, i n
semneaz urmtoarele versuri aromneti dintrun cntec de nunt:
Soum ne saltze Iicioar6
Sio ardkl soum soard (p. 277, nota).

In transcriere fonetic:
Sum n saltse l'isgar
Si-o ark'i sumsoar.

n traducere dacoromn:
Sub o salcie uoar
i-o rpi sub subioar.

Observaiile lui Heuzey privitoare la rostirea lui a pentru sau din


pine n limba Romnilor din Albania, se potrivesc cu pronunarea
lui ca de ctre Frseroti.
*
>
Un alt scriitor francez, F r a n o i s L e n o r m a n t , n studiul
Lesptres valaques de la Grece, aprut n Revue Orientale et americaine ,
Paris, 1865, pp. 237255, face urmtoarele observaiuni la dialectul
aromn. II appartient incontestablement la langue roumaine, mais
il en constitue un dialecte, different de celui que parlent et ecrivent Ies
Valaques et Ies Moldaves au nord du Danube. Les formes et Ies regles
gramaticales sont, peu de choses pre, les mmes mais les mots secartent assez dans leur prononciation pour que les deux grandes divisions
de la race roumaine aient quelque peine se comprendre. Les exercices
de conversation donnes par le colonel Leake (Researches in Greece)
ne representent en aucune fapon le langage des Valaques de Grece. Ils
sont con'qus dans le parler des Roumains de Bucharest et dIassy. Tout
rude et inculte quil est, le dialecte des Valaques de Grece parat se
rapprocher du latin plus que celui des habitants de lancienne Dacie. II
a conserve plus fidelement le son des voyelle et ne la pas laisse flechir
Ainsi pour dire pain et m ain, les Valaques meridioneaux ne
!) Travels in Northern Greece, ed. din 1835, voi. I, 280, dup Rev. Arom. , I,
Nr. 2, p. 152.

TH. CAPIDAN

134

prononcent pas comme leurs freres des principautes danubiennes pouine,


mena mais pane, mana. Ce fait a ete deja signale avant nous par M.
H e u z e y (Le mont Olympe et VAcamanie, p. 269) qui avait eu loccasion detudier longuement et avec soin Ies Koutsovlaques dans le Pinde
et dans lOlympe, et Ies Karagounis dans rAcarnanie. Voici quelques
exemples choisis parmi Ies mots Ies plus usuels, qui prouveront combien
le langage des Valaques meridionaux est plus conforme aux origines
latines que celui des Valaques du Nord dans le son des voyelles et meme
quelquefois dans la conservation des consonnes:
arom.

candou
cane
catrou
dente
doue
dzie
ehou
inalt
jougu ^
lepoure
me
mana
mente
moulier^a
noster
pane
pecatou
radicina
spirit
tre

dacor.

kiend
kiene
patru
dinte
doi
dzioa
eou
nalt
jug
iepoure
mie
mena
minte
mouierea
nostrou
pouine
piecat
rdcin
schpirit
trei

lat.

quando
cani
quatuor
dens
duo
dies
ego
inaltus
jugum
lepus
me
manus
mens
mulier
noster
panis
peccatum
radix
spiritus
tres

Les Roumains des provinces grecques font un usage moins frequent


du diminutif que ceux des Principautes Danubiens. Exemples:
cap ou
capoul
caput
loupou
loupoul
lupus
mounte
mountele
mons
ounou
ounoul
unus
Pour exprimer plusieurs idees ils ont conserve le mot latin, qui, en
Valachie et en Moldavie, a ete oublie et remplace par le terme slave.
Exemples:
basiou
poupat
basium
campane
clopot
campana
printe
tata
parens
tra
printre
trans

DIALECTUL AROMN

135

Mais en revanche Ies Karagounis eux-memes substituent quelquefois


le mot grec au mot latin encore en usage sur Ies rives du Danube.
Exemples:
fedzior
hrisafiou
lilitsa
nisou

poui
aour
flore
dinsoul (?)

pouer
aurum
flos
insula

naibi
yj}vod<pi
lovXovdi
vijoo<;

Les differences qui existent entre Ies dialectes des Roumains du Sud
et du Nord du Danube meritent une etude attentive. L est en effet la
clef des recherches faire sur lorigine des Valaques de la Thessalie
et de la Grece (pp. 244, 245, 246).
Autorul, dup cum am artat n Romnii Nomazi (p. 20, nota), nu
este dintre scriitorii n care am putea avea deplin ncredere n toate
relatrile lui despre Aromni. Cu toate acestea, nsemnrile lui din dia
lectul aromn sunt interesante.

PARTEA II
LOCUL DIALECTULUI AROMN IN LIMBA ROMN
Graiul Romnilor din sudul Peninsulei Balcanice, izolat de aproape
un mileniu de celelalte populaiuni romneti, arat o nfiare care l
deosebete de celelalte dialecte. Aceast deosebire provine fie dintro
evoluie mai lent a limbii, fie din cauza influenelor de afar. n modul
acesta, el ocup un loc deosebit n limba romn. n cele ce urmeaz, voi
ncerc s fixez acest loc, mai ntiu, relevnd particularitile grama
ticale care i sunt proprii, al doilea, studiind lexicul latin i strin din
punctul de vedere al deosebirilor ce arat.
La urm de tot, voi art i nrurirea pe care dialectul aromn a
exercitat-o asupra limbilor balcanice, ncheind cu un capitol sumar
privitor la diferenierile de graiu, dup regiuni, din snul dialectului.
I. PARTICULARITI GRAMATICALE
i . n fonologie

La v o c a l i s m :
Avem pentru la pers. 3 sing. i pl. dela ind. i conj. prez. dela
verbele: dau, Iau i stai! ( 5). Deasemenea i n formele: vts
(pl. dela vac), mri (mare), ahtr, etc. ( 10). Abaterile din limba scriito
rilor sec. XVIII sunt nensemnate ( 6).
a: ea (ia) n anumite condiiuni: freate, pentru frate, etc. ( 7).
d : n cuvintele turceti i greceti: cldrm, pp (nanz) ( 8).
d\ga n cuvntul oarbri (arbore) 11.
: q n verbul mQC, mgVi, etc. mne, etc. ( 17).
: cpts cri, etc. (12).
dn (din INGANNO) na trecut n n ca n dacor. ngn, etc. ( 19).
Lipsete proteza lui () naintea lui n provenit din lat. IN, ca n
dacor. i istor.
n, m:n, m : clcnu clciu, ctu ct ( 14).
a- protetic exist ntro msur cum nu se ntlnete la celelalte dia
lecte ( 27).
e se pstreaz dup o labial, fr privire la vocal din silaba urm
toare ( 36). Excepiile sunt rare ( 37).

DIALECTUL AROMN

137

e:o n forme ca l'opur iepure, gl'om ghem , etc. ( 38).


ea din e se pstreaz: seate meare, etc., afar de cazurile cunoscute n
graiul Romnilor din Albania ( 49).
ea din e se pstreaz cnd este precedat de o labial, fr privire la
vocala din silaba urmtoare: mease, feate, etc. ( 42).
ea: a dup r iniial i medial: aradzm reazm , curao curea
( 45 > n )ea: ga n ncoamir (51).
e neaccentuat: i exist ntro msur mai mare dect n dialectul
dacoromn ( 54).
e neaccentuat: () n forme camar marele, dzinir ginerele , etc.
( 56 ).
}e:e n cuvinte ca eap, earb pentru iap, iarb ( 39 II).
Lipsa protezei lui i n forme ca el, este, etc.
-i neaccentuat: - (a), cnd este precedat de o consoan sau de un grup
de consoane: dints i dints dini , ports i ports porci . Tot a:
bnedz i bnedzl, bgas i bgas, etc. cf. 65, 1, 2, 3, 4, 5).
i:e n cuvintele greceti: fise ((pvoig), plase (nXoi), etc. ( 66).
o: n cuvintele nu nou , surr surori .( 70).
oa: q la Freroi: CQd, moote (71).
oa: o

:fomea, ggop ( 72).


oa: a n cuvinte ca dao dou , nao nou , etc. ( 73).
un, um:n, m (an, m): frmte, frmte frunte frndz, frndz
frunz ( 75).
o neaccentuat: u exist ntro msur cum nu se ntlnete n dialectul
dacoromn: murar, pumet pentru morar , pom et ( 76).
o neaccentuat:a (2) n forme ca mrmintu mormnt, mnok'ir
pentru monok'ir amulet, etc. ( 78, 3 a).
u : oa n cteva cuvinte: aroamig, zdroamig, etc. ( 82).
-u final se rostete dup un grup de dou consoane, oricare ar fi natura
lor ( 90). Deasemenea i dup o singur consoan ( 95). Vezi la 93
i cazuri contrarii.
au: av (af): avdu aud, caftu caut ( 96).
eu: ev (ef): h'vr friguri, preftu preot ( 102).
ud: o n forme ca fao, nao, nao, etc. ( 107).
In afar de aceste particulariti, regional, vocalele se rostesc ceva
mai lungi. Deasemenea ele au cte odat i un timbru nazal.
L a c o n s o n a n t i s m:
Labialele p, b, f, v, m sunt alterate peste tot n dialect ( 108119).
/ : h n forme ca ahndos i afundos ( 120).
/ : 6 n cuvinte ca Oeamin femeesc , n Ogam puin , Oirmane
ferman, etc. ( 122).
v : g regional: g'aspe viespe, g'iptu, etc. ( 125).
m:n n cuvinte ca vatn, blastin, etc. ( 130).
m : p n psat pentru muat ( 132).
mmm. regional: lgami lemne, dom domn ( 135).

138

T H . CAPIDAN

t: ts cnd dup t urmeaz alte vocale dect <?, , i: k'etsri pentru k'etre,
utsr pentru utri, etc. ( 137).
nt: nd n forme ca minde (minte), acopermindu (acoperamintu), etc.
( I 39 >nt:n n firminare (firmindare), ( 140).
nts: ndz n forme ca ndzap nep, ndzercl'u ncercuesc, etc.
( H 1)t: g' n cuvinte ca pung'ia (puntea), frang'ia (fruntea), etc. ( 143).
nc: ng n forme ca mingunos (mincunos), nginusari pentru ncinusare
dela cinusa, etc. ( 148).
g-g' n ng'os pentru ngos, etc. ( 154).
g: dz regional n adzungu pentru agungu, adzut pentru agut, etc.
( 152 )
c: ts, cnd este urmat de e, i:tseri cer, tsir ciur, etc. ( 155).
ct\h t n formele: ahtntu, ahtare ( 160).
nct:m pt:n participiile strimptu strmt, frmptu fr n t, etc.
( l62)c:g n cuvinte ca fumig, gstne, etc., pentru furnic, cstne ( 168).
nc: ng regional n angl'egu ncheg, ngl'idu pentru ncl'idu nchid,
etc. ( 166).
nk!: ng' tot regional n ng'adich pentru nk'adicu mpiedec , ng'isescu
pentru nk'isescu pornesc, etc ( 167).
g: dz cnd este urmat de e, i : dzem gem, dzeamin geamn,
etc. ( 172).
g: y n forme ca: luyurie lucru, yr aire graie, etc. ( 178).
s : s regional, ca n aros pentru arosu ro , apte pentru apte, etc.
( l8l>
s t: sc regional: asceptu pentru asteptu, ascernu pentru aternu, etc.
( 183).
s t: st regional: gresti pentru gresti, brbteaste pentru brbteaste,
etc. ( 184).
n : n se pstreaz peste tot, cnd este urmat de i : cpitihu perin,
sumuroM muuroiu, etc. ( 184).
n : n naintea unui i flexionar (n dezinene: buni, amin, cl'em,
(chemi), etc.
n:nd n pendur ( 188).
n : n forme verbale ca mc mne, arac arunc, etc. ( 192).
n se pstreaz n brnu bru , grnu gru i frnu fru , ( 193).
I: l cnd este urmat de e, i i se pstreaz: l'ertu iert , inu in ,
etc. ( 194).
V : y regional: domniy pentru domnii' domnii , corg'iy pentru
corg'il', etc. ( 196).
l ' : l parial n niloar pentru nil'oar mioar, h'ilandra pentru
h'il'andru, etc. ( 198).
I: y regional n yuom pentru luom, lom lum , yung pentru lung,
etc. ( 200).

DIALECTUL AROMN

139

l : q regional: gucgu pentru lucru, QQg pentru loara luar , etc.


( 201).
I
urmat sau precedat de o consoan, regional, nu se pronun: afai
pentru aflai, cenic pentru elnic, etc. ( 202).
-I regional nu se pronun; unu pentru unul, focu pentru focul, etc.
( 204).
r : f regional: rmn Romn , Fmnescu romnesc , etc. ( 207).
r : q regional: alumina pentru arumina (anumirga) pe umr , maotu
pentru martu Martie, etc. ( 208).
n afar de aceste particulariti, exist o serie de sunete din limba
greac: 8, <5, y care lipsesc n celelalte dialecte ( 205, 220, 222).
8 :h' n parte: alih'ea pentru ali(5ea adevrat, clh' pentru clQi
couri, etc. (216).
8 : s regional: prmis pentru prmi# poveste , srm pentru 0rm
frm, etc. ( 218).
2. In morfologie
La formarea pluralului substantivelor masculine, avem terminaiunea
-adz ( 238, 4) i -ani ( 238, 5): pradzi parale , Vretanl'i, etc.
La formarea pluralului substantivelor feminine, avem terminaiunea
-ate: stremate (dela strem) pogoane , nimusorizmate zpad mult ,
etc. ( 239, 8).
Articularea substantivelor masculine sau ambigene n -u sau consoan
se face cu -lu, dup ce vocala din silaba penultim a disprut: omlu,
luplu pentru omulu, lupulu ( 241).
Genitivul-dativ este precedat de prepoziiunea a : a ficorlui, a ficorlor;
tot a a featil'ei, a featilor, etc.
La substantivele feminine, genitivul-dativ se declin cu articolul pus
n urma substantivului i naintea substantivului: a featil'e ns i aii
fgate, etc. ( 2x2, 251).
Numele proprii masculine de persoan se ntrebuineaz la nominativ
articulat i nearticulat: Goglu i Gogu.
La genitiv-dativ se declin cu articolul pus nainte: al Gog, etc.
( 258).
Declinarea adjectivului unit cu substantivul cu ajutorul pronumelui
atsel se face sub forma articulat i nearticulat: omlu atsel bunlu i
i omlu atsel bun ( 259).
Comparativul se formeaz cu adv. ma i cama ( 261).
La pronumele personal, formele vechi n, v, l( 267) se pstreaz
peste tot ca la Meglenii i n limba literar veche, n loc de ne ve le,
ca n dialectele dacor. i istroromn.
La verb, avem trecerile de conjugare la infinitiv: dela IV la II, dela
IV la I i, mai ales, dela III la II, etc. ( 277).
La conjunctiv, avem la pers. 3 i 6 terminaiunea - pentru toate
conjugrile.

140

TH. CAPIDAN

Perfectul simplu att cu accentul pe terminaiune ct i cu accentul


pe tulpin (sigmatic) se pstreaz peste tot sub forma mai veche ( 283,
284).
La perfectul compus, verbul auxiliar am are la pers. 3 forma lung:
are (are cntat), niciodat a (a cntat) ca la Dacoromni i Istroromni.
Tot aa forma au (n loc de a) dela pers. 3 sing. (au cntat) lipsete n
aromn, spre deosebire de dacor., istror. i meglenit. n acest din urm
dialect exist numai sub forma enclitic (fost-au).
Mai-mult-ca-perfectul se formeaz, spre deosebire de dialectul daco
romn, cu imperfectul verbului auxiliar am ( 285).
Viitorul se formeaz n ase feluri, care arat o ndeprtare de aceea
form verbal din dialectul dacoromn ( 287).
Viitorul anterior are o form deosebit de celelalte dialecte ( 288).
Tot aa i condiionalul trecut ( 290).
Participiul trecut se ntrebuineaz numai sub forma feminin ( 292).
Participiul verbelor de conj. III care se sfresc ntro gutural prece
dat de o nazal ( 284): agumtu, azvimtu, asplmtu, astimtu, etc. sa
pstrat nealterat, n spre deosebire de dialectele dacor., istroror. i meglenit
(Meglenoromnii 118), n care acest participiu sa acomodat dup
modelul verbelor cu tulpina ntro gutural precedat de n : ajuns, nvins,
plns, stins, etc.
Infinitivul scurt sau lung nu exist ca form verbal ( 291).
Gerundiul se termin n suf. -a i -aiul ( 293).
La verbul eseu (h'iu) avem la conj. prez. pers. 3 pretutindeni s h'ib,
iar part. trecut fut.
La adverb, propoziiune i conjunciune avem unele forme de origine
latin sau strin, care nu se ntlnesc n celelalte dialecte. n special la
adverb, negaiunea nu rmne ntreag, fr cderea lui u, cnd se afl
naintea formelor verbale dela am : nu (no) am, nu (no) avui, nu
(no) aveam, etc.
La derivaiune, avem un numr de sufixe, prefixe i cuvinte compuse
care nu exist n celelalte dialecte.3
3. In sintax
Observm mai ntiu ntrebuinarea articolului la determinarea nume
ralului, pronumelor nehotrte, etc. ( 308).
Construcia acuzativului la numele de fiine fr prepoziia pre ,
ca la Meglenii i Istroromni ( 309).
Tot fr prepoziia n sau la se construesc numele de orae
(mai rar cele de ri), la ntrebarea unde (ib.).
Legtura dintre numeral i substantiv se face cu ajutorul aceleiai
prepoziiuni de ca n toate dialectele, ns ncepnd dela unsprezece,
ca n meglenit (311).
La pronume ntrebuinarea formei tu a disprut din graiul vorbit;
n locul ei avem acuz. tine ( 312).

DIALECTUL AROMAN

141

Alte particulariti sintactice mai ales la verb, despre care vezi 313,
dup aceea la prepoziiune i conjunciune fac ca dialectul aromn s
se deosebeasc de celelalte dialecte.
4. Consideraiuni finale
Toate aceste particulariti nirate pn aici i dau dialectului aromn
o nfiare care i asigur un loc deosebit n snul limbii romne. Dar
unele din ele se gsesc, n msur mai mare sau mai mic, i n celelalte
dialecte. Noi nu vom mai insista asupra lor, deoarece ele au fost odat
expuse n lucrarea mea asupra dialectului meglenit1), iar acum n urm
a vorbit i Sextil Pucariu n studiul su asupra dialectului istroromn 2).
n cele ce urmeaz, voi relev numai anumite particulariti care lip
sesc n cele mai multe din dialectele romne.
Astzi este aproape o prere curent printre lingviti c limba romn
art mici deosebiri idiomatice regionale, nc nainte de desprirea ei
n dialectele actuale. Aceste deosebiri au trebuit s fie cu att mai pro
nunate, cu ct populaiunile romneti se gseau mai ndeprtate unele
de altele. Att din situaia geografic actual, ct i din tradiia istoric
ajuns pn la noi, tim sigur c, dup revrsarea Slavilor n Peninsula Bal
canic, o parte din populaiunile transdanubiene au rmas izolate n sud
la distane mari de regiunile din stnga Dunrii. Dintre aceste populaiuni,
Aromnii, prin rolul istoric pe care l-au jucat n cursul sec. X II i X III,
cnd au creat cele trei Vlahii n Tesalia, Epir i Acarnania, au rmas cei
mai ndeprtai nu numai de populaiunile romneti din nordul Dunrii,
dar chiar i de acele populaiuni sud-dunrene, din care mai trziu er
s ias Meglenoromnii i Istroromnii.
Fr a mai atinge chestiunea despre originea local a acestor Romni,
despre care sa vorbit n alt parte, aici vreau s insist asupra faptului
c, avnd n vedere marea distan care despri pe Aromni de restul
populaiunilor romneti, graiul lor, nc de atunci, ar fi trebuit s arate
particulariti, care l deosebeau de graiul populaiunilor romneti ae
zate n inuturile de miaznoapte. Aceste particulariti se vd i astzi
n dialectul Aromnilor.
Ele snt urmtoarele:
1.
Din cauza unor mprejurri pe care noi azi nu le putem determina
mai deaproape, o parte dintre Romnii din sudul Peninsulei Balcanice
vorbeau ntrun tempo mai grbit dect ceilali Romni. Prin urmare,
graiul lor se caracteriza printrun ritm deosebit de acela al populaiunilor
romneti aezate mai spre nord. Din pricina acestui ritm mai grbit, o
parte dintre vocalele neaccentuate scpau rostirii, iar cuvintele se carac
terizau printro sincop neobinuit la celelalte populaiuni romneti.
Aceast tendin de a vorbi eliminnd ct mai mult vocalele neaccentuate
*) T h. C a p i d a n, Meglenoromnii, I, 69 urm.
2) S e x t i l P u c a r i u , Studii Istroromne, II, 336 urm.

142

TH. CAPIDAN

porne din sud, acolo unde ea se ntlnete i n graiul populaiunilor


greceti12), devenind la nord mai rar. Ea caracterizeaz att de mult
graiul Romnilor din sud, nct i azi, un Aromn, orict de bine i-ar
nsui limba literar, obinuit s vorbeasc ntrun ritm mai grbit, dac
nu elimin vocalele neaccentuate ca n dialectul aromn, n schimb, le
pronun ceva mai nchis.
2. Al doilea moment care deosebi graiul Romnilor din sud er
rostirea labialelor. Astzi nu putem cunoate precis cnd anume a n
ceput alterarea acestor sunete. tim numai c la Aromni palatalizarea lor
a nceput mai de vreme. Aceasta se explic i din generalizarea fenome
nului la toate graiurile aromneti, fr urme de forme cu treceri
intermediare. n afar de aceasta, dac dintre elementele strine foarte
puine cuvinte greceti arat labiala alterat, din contr, aproape toate
cuvintele paleoslave comune cu dialectul dacoromn se nfieaz
cu labialele palatalizate. Vechimea acestui fenomen Rosetti o socotete
posterioar secolului X a). Eu cred c a fost anterioar. Hasdeu l atest
prin forma kicior ntrun document moldovenesc pentru anul 1644 3).
Pentru dialectul aromn, eu l gsesc atestat la Arginteanu 4*), n sec.
X II, n numele de persoan Tsintsiluki, din tsintsi cinci luk' lupi,
citat la cronicarii bizantini6). Despre acela nume vorbete, referindu-se la vechimea palatalizrii labialelor la Aromni, i Philippide.
La Niketas Acominatos se citeaz n 1156 numele de persoan Baaetog
o Tuvrdovxrjt;, pe care i Philippide l interpreteaz ca tsintsi luk'i
cinci lupi 6). Dac pentru grafia lui ts din rivrCi ar putea subsist o
ndoeal asupra felului dac ar trebui cetit ts sau c, ntruct Grecii,
neavnd alt mijloc cum s redea sunetele ts i c, sar putea nelege i unul
i altul, pentru rostirea palatal a luip din luk'i nu rmne nici o ndoeal.
Aa dar, att din forma palatalizat a elementelor slave ct i din citatul
dat, reiese c fenomenul sar putea data cu mult nainte de sec. X.
3. Al treilea moment este cunoscuta rostire a lui c i g urmate de voca
lele palatale ca ts i dz. Acest fenomen, dup cum am artat n alt parte,
nu este numai cel mai vechiu, cci nu atinge elementele slave, dar i
cel mai caracteristic din graiul Aromnilor.
4. Lipsa rotacismului i a nazalizrii. Graiul populaiunilor arom
neti din toate regiunile nu cunosc aceste dou fenomene. Este drept c
*) P a u l K r e t s c h m e r , Der Lesbische Dialekt, pp. 73, 84, 87.
2) A l e x a n d r e R o s e t t i , Recherches sur la phonetique du roumain au X V I - e
sticle. Paris (1926), p, 134.
3) Etimologicum M agnum Romaniae, 2232, ap. A l e x a n d r u P h i l i p p i d e ,
Originea Romnilor, II, 141.
4) In capitolul Limba i Obiceiuri Arginteanu vorbete despre graiul Aro
mnilor din sec. X I i X II, care se caracteriz prin rostirea lui ce, ci, ca tse, tsi i
a lui p i ca ki, citnd din cronicarii bizantini, printre alte exemple, i numele Tsintsi
lu ki ( I o n A r g i n t e a n u , Istoria Romnilor Macedoneni, Bucureti, 1904, pp.
164 165.
s) A l e x a n d r u P h i l i p p i d e , Originea Romnilor, II, 141.
) T h. C a p i d a n, Meglenoromnii, I, pp. 73, 133.

DIALECTUL AROMN

143

n limba Freroilor de astzi am nregistrat rostiri de vocale cu timbru


nazal, ns fenomenul este de dat recent, datorit contactului cu
Albanezii. n ce privete n din formele o (pentru una), fru, gru, bru,
care nu exist n dialectul aromn, nu intereseaz pentru chestiunea
care ne preocup, dac n dialectele dacoromn i istroromn (o,grvu,
brvu) a disprut prin nazalizarea vocalei precedente, cum au cutat s
dovedeasc W eigand*23) i Procopovici2), sau fr nazalizarea acelei
vocale, cum au ncercat s explice Rosetti3) i Petrovici4). Forme
rotacizate, aa cum exist n dialectele dacor. i istror., lipsesc n graiul
Romnilor din sud.
Recunoscnd aceste deosebiri, este interesant de constatat c, dintre
celelalte dialecte transdanubiene, graiul Megleniilor arat particulariti
care se identific cu punctele 3 i 4, iar graiul Istroromnilor nu arat
nici una, aezndu-se, n modul acesta, n partea graiului de nord, vorbit
de Dacoromni. Din acest fapt rezult constatarea, despre care am vorbit
i n Meglenoromnii, c, nc din timpurile strvechi, limba romn,
geograficele, ocup dou zone: una de nord, care cuprindea pe Dacoromni
n legtur cu strmoii Istroromnilor, aezai n partea apusean a
peninsulei, acolo unde puteau sta n strns contact cu acele populaiuni
dacoromne care schimbau pe n n r i pstrau labialele nealterate, alta
de sud, care cuprindea pe Aromni, rspndii n totdeauna cu aez
rile mai n spre miazzi i pe Meglenoromni, situai mai n spre miaz
noapte, acolo unde puteau pstr timp mai ndelungat dect Aromnii
contactul cu Dacoromnii. innd seam de aceast situaie, uor ne
vom putea explic de ce, dintre toate dialectele transdanubiene, graiul
Istroromnilor se apropie mai mult de dialectul dacoromn, acela al
Meglenoromnilor mai puin, iar acela al Aromnilor l mai puin.
II. LEXICUL LATIN I STRIN
1. Elementul latin
Aromnii vorbind un dialect romnesc, graiul lor are ca baz acela
fond latin, care formeaz elementul constitutiv al limbii Romnilor de
pretutindeni. n afar de aceasta, dei ei reprezint populaiunea
*) G. W e i g a n d , Der Schwund von n durch Nasalierung n Jahresb. , X I,
p. 188.
2) A l. P r o c o p o v i c i , Despre nazalizare si rotacism n Anal. Acad. Rom. ,
Sec. Lit. XXX .
a) A l e x a n d r e R o s e t t i , f'.tude sur le rhotacisme en roumain. Paris, 1924, p.
35. Vezi i Recherches sur la phonetique du roumain au X V I - e siecle. Paris, 1926, p.
158 urm.
4) E m i l P e t r o v i c i , De la nasalite en roumain. Recherches experimentales,
publicat n Lucrri de fonetic , publicaiunile Laboratorului de Fonetic Experi
mental al Universitii din Cluj (1930), p. 95 urm.

144

TH. CAPIDAN

romneasc care sa desprins cel mai de vreme de trunchiul romnismului


carpato-balcanic, limba lor, supus la tot felul de influene strine n tot
intervalul de un mileniu i mai bine de cnd sau vzut izolai acolo unde
i gsim azi, nu arat aproape nici o alterare esenial n structura ei
intern: Fonetismul ei, cu rari i nensemnate substituiri de sunete
greceti, arat o evoluie proprie elementului latin de baz al tuturor
graiurilor romneti, iar flexiunea se pstreaz aproape intact.
Acest conservatism puin obinuit i are, din punct de vedere lin
gvistic, o nsemntate deosebit.
Dac cucerirea roman, n interval numai de cteva veacuri, a reuit
s schimbe limba Dacilor, fr s fi alterat prea mult i fondul populaiunii, tot aa cultura greac ar fi putut schimba limba Aromnilor,
fr prea mult alterare de fond, lsndu-i ca Srcacianii de azi, cu
via nomad, cu organizaie social n celnicate, cu port aromnesc,
i, numai, cu limb greceasc. n afar de aceasta, dac cultura
slav, prin mijlocul creia sau introdus la Dacoromni att de multe
elemente slave, a nceput s scad, odat cu ivirea primelor tiprituri
romneti, la Aromni, din contr, cultura greac, necunoscnd aceast
stavil, a continuat n coal ca i n biseric pn pe la nceputul jum
tii a doua din sec. XIX.
Avantagiile pe care le oferea limba greac pentru Aromni erau in
comparabil mai mari dect acelea ale limbii slave pentru Dacoromni.
Cea dinti, ca limb bisericeasc i de cancelarie, avea un rol restrns.
Cea din urm, din contr, ca instrument de cultur superioar i, mai
ales, ca unica limb de comer ntrebuinat n sudul Peninsulei Balcanice,
rspundea unei necesiti reale pentru elementul aromnesc, care nc
din timpurile cele mai vechi sa ocupat att cu cultura ct i cu comerul
i meseriile. Cu toate acestea, Aromnii, n marea lor majoritate, au reuit
s-i pstreze limba strmoeasc cu fondul latin nealterat n partea lui
gramatical, ca i cnd ntrebuinarea limbii greceti n biseric, coal
i comer le-ar fi servit pentru nevoile lor de afar, nu i pentru viaa
intim de familie, n care ei ntrebuinau numai limba romneasc.
Din acest punct de vedere, graiul Aromnilor, n ce privete pstrarea
fondului latin, se arat superior graiului celorlalte dou populaiuni
romneti de peste Dunre: Meglenoromnii i Istroromnii. Grecii,
cu toat superioritatea lor cultural, au influenat mai puin asupra
limbii Aromnilor, dect Slavii asupra dialectelor vorbite de Megleno
romni i Istroromni, cu toate c aceste dou populaiuni nau avut
din partea Slavilor, cu care au venit n contact, avantagiile pentru cultur
i comer, pe care Aromnii le-au avut dela Greci.
Secretul acestui conservatism trebuie cutat, de sigur, n o mulime de
mprejurri n care sa desvoltat viaa lor.
In primul rnd, Aromnii au fost din toate vremurile mult mai nu
meroi n peninsul. n al doilea rnd, ns, din studiul paleontologic
al elementului grecesc n dialectul aromn, rezult, dup cum se va
vedea n capitolul urmtor, c, n epoca decisiv pentru nchegarea

DIALECTUL AROMN

145

graiului romnesc din sud, Aromnii nau prea fost atini de influena
greac. Din cercetrile mele n acest domeniu, reiese c vechea influen
greac pentru dialectul aromn se arat foarte redus, iar, n compa
raie cu aceeai influen din limba albanez, apare aproape inexistent.
O alt mprejurare, care nu cu puin a contribuit la pstrarea fondului
latin, nealterat, a fost i organizaia lor social. Trind din timpuri str
vechi n flcri i celnicate , ei sau simit foarte intim legai unii
de alii, ducnd n tot timpul ndeletnicirii lor cu pstoritul o via
izolat fa de Greci i celelalte popoare balcanice. Acei dintre ei care au
reuit s se pstreze pn n zilele noastre, i-au pstrat i dialectul.
Acest dialect, dac, dup cum am spus, se identific n toate modific
rile la care a fost supus elementul latin din limba romn, n schimb, arat
unele deosebiri n lexic. Astfel, el pstreaz o serie de cuvinte latineti
care sau pierdut n celelalte dialecte. Pe de alt parte, multe cuvinte
latineti din dialectul dacoromn au fost nlocuite cu elemente strine.
De asemenea, unele cuvinte latineti se ntrebuineaz cu nelesul
arhaic sau modificat. n fine, se gsesc multe elemente latine care au
fost nlocuite n toate dialectele prin cuvinte strine, deosebite unele de
altele.
n cele ce urmeaz, voi ncerc s le expun toate pe rnd:
1. C u v i n t e l a t i n e t i c a r e s e p s t r e a z n d i a
l e c t u l a r o m n i l i p s e s c n d i a l e c t u l d a c o r o m n.
a) Cuvinte pastoralei
Vorbind despre fondul latin din dialectul aromn, n primul rnd
se impune o cercetare asupra termenilor pastorali. Aromnii, ca emineni
pstori, sau ocupat nc din timpurile cele mai vechi cu creterea tur
melor. Ca o urmare a acestei ndeletniciri, limba lor, n afar de termi
nologia pastoral cunoscut, mai conine un numr de cuvinte care
lipsesc la DacoromniJ).
amiridz vb. = adpostesc vitele la umbrar, vara ntre orele 12 si 3,
lat. MERIDIO, -ARE.
amiridz s. a. = locul unde se adpostesc vitele la umbrar, lat. MERIDIES.
arug s. f. = staulul la Aromni numit cutar este fcut n form,
sferic din nuiele mpletite pe pari btui n pmnt. El are n fa o
deschiztur numit use pe unde se introduc oile; n partea opus
uei se afl alte dou deschizturi nguste, ct poate trece o oaie. Fiecare
din aceste deschizturi se cheam arug, lat. RUGA.
cprreats si cprreadz s. f. = locul unde dorm caprele, coar de
capre, lat. CAPRARICIA.
caprin s. f. = pr de capr, lat. CAPRINA.
cmar s. m. (Albania) = mcelar, lat. CARNARIUS.

l) Culegerea acestor termeni sa fcut din lucrarea mea Romnii N om azi, studiu
din viaa Romnilor din sudul Peninsulei Balcanice. Cluj, 1926.
10 T h . Capidan. Arom nii. Dialectul Aromn.

146

TH . CAP1DAN

csare s. f. = stn, lat, CASEARIA, cu derivatul csriste s. f. =


locul unde a fost odat o stn.
coac s. f. = cresttur la urechea unei oi, n form de >, spre a se
deosebi de alt oaie (cf. Th. Capidan Romnii Nomazi 106). V. Bogrea,
ocupndu-se cu etimologia cuvntului (Dacoromania IV, 801), l aduce
n legtur cu familia romanic pentru termenul rboj : fr. coche,
prov. coca, it. cocea, sp. hueca, lsnd altora grija de a decide, dac pro
totipul formelor romanice este, cum crede Littrd, celtic, sau, dup MeyerLiibke, latinescul coccurn Frucht: kern. n cazul acesta, Bogrea crede
c coac ar reflecta pl. lat. cocea.
cuin s. f. fulg mic de ln, flocuor de ln, pic de ln, uvi,
(la Vlaho-Clisura) creteul capului, lat. CYMA ( = gr. xvija) cf. Pucariu,
Etym. Wb. 380.
dizmal vb. = destram, scot fir cu fir dintro estur, stric o estur,
etc., lat. DIS-MALLO (din MALLUS ein Flocke Wolle) Per.
Papahagi, Not. Etim. 19.
flcare s. f. = mai multe familii cu oi i cu vite care tresc sub condu
cerea unui celnic . Cuvntul a fost studiat de O. Densusianu i de
mine. O. Densusianu pleac dela forma latin FALCARIA, cu nelesul
primitiv portion de terre fauchee , din care apoi sa desvoltat nelesul
portion en generel, prtie retranchee (Candrea-Densusianu, Dic.
Etim. 547), iar eu plec dela FALCALIS,-EM cu nelesul primitiv
poriunea de pmnt n forma unei secere pe care se afl aezat o
grupare de mai multe familii (Romnii Nomazi 166). Dup mine,
la alegerea unui loc pentru o aezare omeneasc, nu juca rol faptul dac
poriunea este secerat sau nu. Principalul er ca satul sau felul de aezare
s aib o form care putea ajut mai bine la aprarea lui, atunci cnd
ar fi fost atcate din afar. n sprijinul acestei idei, eu am citat mai
multe nume de loc. din toponomastica italian, despre care vezi mai pe
larg la 1. c. Ceeace intereseaz n aceast lucrare este faptul c, dup
nfiare, cuvntul este de origine latin, fie c vine din FALCARA
sau din FALCALIS,-EM.
fital'u s. a. = timpul ftatului la oi, capre, etc., fttur, lat. FETALIUM. Mih. d i nelesul copil nc nenscut, embrion .
ful'in s. f. = pielea de foaie, n care sau pstrat brnzeturi. Ea nu
mai este bun de a servi a doua oar pentru pstrat brnza i servete
la fcutul curelelor de proast calitate, lat. FOLLINA, Per. Papahagi,
Not. Etim. 22.
fucurin s. f. = cminul sub aerul liber, unde sa fcut de obiceiu
foc de ctre pstori, crvnari, etc., lat. FOCULINUS adj., derivat
din FOCULUS (FOCUS) ? Per. Papahagi, ib.
lptare s. f. = plcint preparat cu lapte; n alte pri se numete
lptuc, lat. LACTARIA.
mnar s. m. = mielul care se ine acas pentru ngrat, miel care se
nva s vie dup om, lat. MANUARIUS, sau un derivat dela mn.
Cuvntul se gsete la Albanezi manar zahmer Hammel (G. Meyer,

DIALECTUL AROMN

147

Alb. Wb. 258) i n ngr. /lavdoi (G. Murnu, Rum. Lehnw. im Neugr.
31). Grecii l au dela pstorii aromni, iar Albanezii l au dela Greci
sau dela Romni.
misur s. f. = strachin, lat. MENSURA.
mul s. m. catr i partea brbteasc a catrului, lat. MtJLLUS (atestat
alturi de MULUS, Densusianu n Grai i Suflet I, 141). Pentru forma
rnul vezi S. Pucariu n Dacoromania III, 843.
mul'H adj. = de culoare negricioas: mul mul'u catr de culoare
negricioas, lat. MULLEUS. Per. Papahagi, Not. Etim. 39. Despre
mul'u cu nelesul de catr la Aromni i Sarzi cf. S. Pucariu ib.
rus adj. = blan: capr rus (cf. Th. Capidan, Romnii Nomazi,
107), lat. RUSSUS.
sin (sin) adj. = lna care conine peri albi, aspri; ln nu tocmai
bun: ln sin ln alb avnd cte un pr negru, lat. SUINUS.
Per. Papahagi, ib. 43. Cuvntul exist i n dialectul dacoromn.
stringl'e s. f. = sforicic cu care se strng cioarecii fcui pn la
genunchi i prevzui cu ureacl'e (un fel de gurice de postav) de
cingtoarea izmenelor, lat. STRINGULA (dela STRINGO,-ERE).
Per. Papahagi ib. 44.
suil'edz vb. = tund oile numai mprejurul cozii, lat. SUB-ILIO,
S. Pucariu n Conv. Lit. XXXIX, 322.
sum s. f. = caierdeln lung; ln lung i mai aspr, lat. SXJMMA
(LANA), Th. Capidan n Dacoromania III, 1088. Forma sum cu
neles de v rf exist i ca nume de loc. Suma-cu-bradu n Epir: La
branche du mont Copanez... prend le nom Souma Coubradou ou pic
des sapins (Pouqueville, Voyage dans la Grece, 1820, p. 193).
uin adj. = de oaie, lat. OVINUS.
utre s. a. = burduf, lat. tJTER.
vilare s. f. = trmb mai mare de aiac, lat. VELARIA (din VELtJM), Th. Capidan, Romnii Nomazi, 174.
Dintre toate aceste cuvinte, la Meglenoromni se ntlnesc numai
mirindzu (ar. amiridz), cprin i rus; restul lipsesc.
Este interesant de relevat faptul c, dac n aromn exist un
numr de termeni pastorali care nu se gsesc n dacoromn, n
schimb lipsete cuvntul pstor, care este att de rspndit n dia
lectul dacoromn. n locul lui avem picurar care na lsat s ptrund
n graiu forma turc coban, att de rspndit la Albanezi, Greci i
Dacoromni.
b) Cuvinte cu nelesuri variate.
afreats s. f. = turt nedospit, coapt pe crbuni, lat. AFRCIA.
Per. Papahagi, Iahresb. XII, 101.
agun adj. = flmnd, nemncat, lat. AJUNUS, vezi CandreaDensusianu, Dic. Etim. 32, n care sunt date i celelalte forme romanice
derivate din cuvntul latin.
ancnescu (ancnescu) vb. = gem, suflu greu (la nord numai cu
nelesul gem ), lat. INCANESCO dela CANO, Th. Capidan,
IOi

14 8

TH . CAPID AN

Meglenoromnii I, xox. Per. Papahagi, plecnd dela forma angnescu


(angnescu) ntrebuinat la Aromnii din Epir, l deriv din lat. GANNIO,-IRE a bate din gur, a ltra, a clefi . (Not. Etim. 5). Greutatea
acestei derivri const n aceea c, n graiul din sud trecerea grupului
nc n ng fiind un fenomen obinuit ( 166), pentru cuvintele care arat
dubla pronunare trebuie plecat dela rostirea cu nc. Aceast rostire este
singura cunoscut n graiul din nord.
a p ir (cu neles impersonal) = se lumineaz, se crap de ziu; (cu neles
personal) m apuc ora dimineii, m scol dis de diminea, lat. APERIO.
a ra t s. a. = plug , lat. ARATRUM.
arum in vb. = roniu Mih., lat. RTJMINO, Per. Papahagi, Not.
Etim. 6.
asfingu vb. (despre aluat)=cresc, m umflu, dospesc, (la nord) yin:
aluatlu vini aluatul se dospi, lat. *EX-FINGO, id. Jahresb. XII,
102. Vezi disfingu.
asperdiune < EXPERDITIONEM stricciune Cod. Dim. 116/16.
astrag vb. = trag peste msur, trag dincolo; asvrl, leapd, arunc,
lat. *EXTRAGO, id. Not. Etim. 9.
a v r s. f. = rcoare, rcoreal, vnt dulce, boare, adiere, lat. AURA,
Pucariu, Etym. Wb. 175.
bas vb. = srut, lat. BASIO.
brtsat (brtsat) s. a. = ct pot cuprinde cu cele dou brae, ct pot
purta cu ambele brae, lat. BRACIATUM. Pucariu, Etym. Wb. 185.
bor vb. = sbor, ntrebuinat n lit. pop. Bor, bor Pitu ubor, Cu cmmeasa di ful'or.., lat. VOLO, Per. Papahagi, Not. Etim. 13.
croare (cloare) s. f. = cldur mare, lat. CALOR, - OREM.
cstnu s. m. - castan, lat. * CASTANEUS.
cstn s. f. = castan, lat. CASTANEA.
ctsn s. a. = strachin, lat. CATINUS. n dial. dacoromn cuvntul
s pstreaz ca nume de munte.
ctenare (ctinare) s. f. = lact, lat. CATENALIS sau CATENARIUS, din CATENA.
ctin s. f. = cheie Mih., lat. CATENA.
cor s. a. = hor i grupul ntreg care joac n hor, lat. CHORUS.
cun s. f. = leagn, lat. CUNA.
cusurin, s. m. cusurin s. f. = vr, var, lat. CONSOBRINUS, CONSOBRINA.
deapir vb. (refl.) = mi smulg prul, lat. DEPILO, Per. Papahagi,
Jahresb, XII, 101.
dimndu vb. = poruncesc, ordon, ntiinez, cer, chem, lat. DEMANDO.
dimndune s. f. = porunc, ordin, ntiinare, lat. DEMANDATIO.
disfingu vb. = frmnt aluatul a doua oar dup ce sa dospit bine;
l rup n buci spre a prepar pinea, lat. DISFINGO, cf. asfingu.
disicvb . = despic, lat. DISSlCO.
fa o s. f. = bob, lat. FABA.

DIALECTUL AROMN

149

fu rn u s. m. = cuptor, lat. FURNUS.

furuntsel s. m. = furuncul, lat. FURUNCELLUS (pentru FURUNCULUS).


grescu vb. (cu subst. verbal) garre = ciripesc, lat. GARRIO,-IRE,
Candrea-Densusianu, Dic. Etim. 716.
grum ur s. m. = grmad mare de pmnt n loc es, mormnt din
vechime, care se mai numete i tumb, lat. GRUMULUS, Per.
Papahagi, Not. Etim. 2425.
gruedz vb. = grohiesc, lat. GRUNNIO,-IRE, Puscariu, Etym.
Wb. 744.
h a v r s. f. (pl. hevre, havre) = friguri, lat. FEBRA, cu derivatul
m i h ivreaste = am friguri cf. Pucariu, Etym. Wb. 616.
h ic s. m. hic s. f. = smochin, smochin, lat. FICUS, FIGA.
m drat adj. biet, lat. MAL(E H)ABITUS, Pucariu, ib. 1624.
mritsscu vb. = m nrutesc, lat. M ALITIO dela MALIIA.
Este atestat numai n Cod. Dim. Th. Capidan, Daeoromania II, 627.
mes s. m. = lun, lat. MENSIS.
nearc (nugarc) s. f. = mater, lat. NOVERCA.
ntses adj. = aprins (despre fructe sau brnz), lat. INCENSUS. Th.
Capidan n Daeoromania II, 630.
n tric vb. = dau de mncare la un copil mic, hrnesc din gur, lat.
NUTRICO, Per. Papahagi, Not. Etim. 39. Altfel Densusianu n Ro
mnia XXX, 81.
oarfdn s. m. = srac. ntrebuinat la fem. i ca adj., lat. ORPHANUS.
p i'tir s. m. = nume de plant, fr. Argalou, porte-chapeau; crete prin
Epir i Tesalia, lat. PALIURUS. Per. Papahagi, Not. Etim. 40.
p n a r s. m. = brutar, lat. PANARIUS.
pnucl'e s. f. = cium, lat. PANUC(U)LA pentru PANCULA dela
PANUS, Pucariu, Etym. Wb. 1254.
pap s. m. (cu pl. ppn): = mo, lat. PAPPUS.
prtcune (prticune) s. f. = dare de poman, mprire, parte, lat.
PARTITIO; atestat n Cod. Dim.: n k'ire m u prtcunia 101/18.
penur s. f. = cuiu, lat. PINNULA, Per. Papahagi, Not. Etim. 41.
n graiul din Ohrida: pendur.
p ic u l'i s. a. = avere, lat. PECULIUM.
picwn s. a. = picul'u, lat. PECUNIA.
p u p t s. m. = copil micu, drgla, mpodobit ca o ppu, lat. PUPUS.
puc s. f. = oet, lat. PUCA, Per. Papahagi Jahresb. X II, 104.
sn adj. = sntos, lat. SANUS.
sar s. f. = fierstru, lat. SERRA.
srcl'edz vb. = cur ogoarele de ierburi care nu sunt trebuincioase,
care opresc creterea semnturilor; ngrop smna n pmnt. Cuvntul
se aude n Turia, Furca, Armata, n care locuitorii se ocup mai
mult cu cultivarea pmntului, lat. SARCULO, Per. Papahagi, Not.
Etim. 43.
scl ifu r (scl'ifur) s. m. = sulfur, lat. * SCLUFUR pentru SULFUR.

!5

TH. CAPIDAN

scl'imur (scl'imur) vb. = (despre copii mici, despre cini) plng ncet,
scheun, schellesc, lat. EX-CLAMULO. Capidan. Altfel Per. Papahagi, Not. Etim. 45.
scyimur (pentru scl'imur, cu l'>y obinuit n graiul din Albania) =
se umezete, se face noroiu, lat. *EX-LIM ULO pentru LIMO din
LI MUS noroiu . Capidan.
spes s. a. = spaiul strmt la spata de esut, lat. SPISSUS Th. Ca
pidan n Dacoromania III, 755. ___
sprem vb. = screm, lat. EXPRMO, Pucariu Etym. Wb. 1627.
sprigur vb. = conjur, lat. EXPERJURO.
sprun (spurn) s. f. = spuz, lat. #SPRUNA din SPODIOM + PRU
NA, Th. Capidan, Rap. lingv. slavo-romne n Dacoromania III, 212.
tseatsire s. f. = nut, lat. CICER.
tul s. f. = igl, lat. TUBULA.
turtur s. f. = turturea, lat. TURTJRA pentru TRTUR.
umiditate s. f. (auzit n Nevesca) = umezeal, lat. HUM DTAS.
umintate (uminitate) s. f. = omenie, umanitate, lat. HUMANITAS.
vom ib. = vrs, lat. VOMO, se spune i zvom.
vomer s. f. = fierul lat al plugului, lat. VOMER.
2/WMtcvb.=stlcesc,lat.*EXMUTICO ?Per.PapahagiJahresb,XII,io4.
2.
C u v i n t e cu e v o l u i e s e m a n t i c d e o s e b i t de
aceea dim di a le ct u l dacoromn.
n aceast categorie intr o serie de cuvinte de origine latin, care, ca n
eles, se deosebesc de aceleai cuvinte din dialectul dacoromn, fie c ele,
ca evoluie semantic, sau oprit ntrun stadiu mai vechiu; fie c i-au
schimbat nelesul sub influena limbilor balcanice cu care Aromnii vin n
contact i pe care, n cea mai mare parte, le cunosc, fie, nfine, c au luat un
drum de desvoltare deosebit, fr a se cunoate cauzele acestei devieri:
albu,- adj., n afar de nelesul de baz obinuit n limba romn,
mai nsemneaz fericit: albsi-n ti ved s te vd fericit; dzualb
nu vidzii, etc. Acest nou neles se ntlnete i n albaneza: bardh, n opo
ziie cu z i negru i nenorocit: fatbardhe noroc, soart alb, adic feri
cit ))]perfat te bardhe din fericire , n opoziie cu per fa t te zi din neno
rocire. Aceeai evoluie semantic arat bel i n limba bulgar: da vid
Ml den s vd o zi fericit. n limba gr. lipsete. Substantivat albu
nsemneaz i moned de argint, amintind pe gr. ongog cu nelesul
de moned i alb (cf. G. Meyer, Ngr. St. III, 12), i pe turc. acce (din
ak alb ), din care dacor. aceea ban de aram. . Cred ns c nelesul
aromnesc nu poate fi un decalc dup cuvntul grecesc sau turcesc,
deoarece albu n arom. se ntrebuineaz aproape exclusiv pentru piesele
de 20 piatri. Aceste piese erau de argint i de mrimea pieselor rom
neti de cinci lei. Ele se mai numeau i megit, dup numele sultanului
Megid, sub care au fost btute. (Pentru citate vezi Basme). La fem.
alb (n Albania) nsemneaz pojar , sau orice boal periculoas. Este
acela fenomen de interdicie lingvistic (tabu) ca n gr. evloyla ( evloyi) binecuvntare i vrsat.

DIALECTUL AROMN

151

aleapid vb., ntrebuinat numai refl. nsemneaz: m reped* m asvrl


asupra cuiva, m precipit, dau nval.
aleg vb. ae i nelesul (la nord) neleg : no-aleg g'ine = nu neleg
bine cf. i Basme 78/5, citesc (atestat n toate dicionarele)x).
alg'in s.f. mai are i nelesul de roiu, stup: aflai un alfin cu
muli alpini am gsit un roiu de albine, cu multe albine (Dai.). n
arom. sa pstrat nelesul de baz a lui ALVUS (din care deriv
ALVINA), care lipsete n dialectul dacoromn.
am vb., n afar de nelesul de baz, se ntrebuineaz foarte des i
cu sensul de sunt; di cndu am aoatse nu tsn minte = de cnd sunt
aici... Basme 316/16; nu-n aspunt: di cndu a apatse ? nu-mi spui, de
cnd eti aici ? ib. 316/14; iu-l are ? unde este ? ib. 306/9, etc. Aceeai
trecere de neles se observ i n limba bulgar: ima vreme = este
vreme (are vreme), tot aa nema vreme nu e vreme . n ngr. ntlnim
aceeai trecere de neles: dev e%et, orjfjteQov OeazQov astzi nu este
teatru . Despre un nceput de desvoltare a acestui neles i n dacor.
vezi Dic. Ac. sub ave (50. refl.).
amin vb. are un neles care se apropie mai mult de sensul de baz
al formei latine: arunc pietre, lovesc, dau palm, trag cu puca. nelesul
de transport, mn, aduc aproape mai c nu apare. Eu l-am ntlnit
o singur dat n lit. pop.: doil'i l-actsar sIanina l-aminar = pe
amndoi i-au prins i n anina i-au adus Lit. Pop. 998/38.
(1a)ngan vb. n graiul din nord se ntrebuineaz mai mult cu nelesul
distrez copiii mici dndu-le mncare sau altceva spre a-i nel i
a-i face s nu plng: du-te d ingan riiclu du-te i distreaz pe copil;
din acest neles, tot n graiul din nord, sa desvoltat i acela de m
nnc: ngn m ultu a mncat mult (cf. Mih.); nu p o t si-ngan nu
pot s mnnc . Al treilea neles este chem (despre cini), ntre
buinat mai mult n graiul Romnilor pstori (cf. 18).
apus,- adj., part. lui apun nsemneaz numai jos, joas : cas apus
cas joas .
arid vb., n afar de nelesul rd , mai are i pe acela de mi bat
joc i m in t. Pentru aceste nelesuri din limba gr. i celelalte limbi
balcanice, vezi Per. Papahagi, Jahresb, XIV, 143.
asteptu vb. mai are i nelesul primesc pe cineva. Vezi despre
aceasta i despre etimol. cuvntului Pucariu, Etym. Wb. 150.
bat vb. nsemneaz i cnt din instrum ent. Acela neles l are
n alb., i gr., despre care cf. Per. Papahagi, jahresb. XIV, 152.
bitrnu,-a adj., se ntrebuineaz rar i aproape numai cu nelesul
de vechiu, fiind nlocuit prin aus, fem. moa . n Lit. Pop.
775 am ntlnit o singur dat: mul'are multu bitrn.
cas s. m. se ntrebuineaz cu nelesul brnz. Ceeace Daco
romnii zic ca , Aromnii numesc ca dultse .
x) Pentru dispariia nelesurilor arom. din dial. dacoromn, vezi O.
s i a n u n Grai i Suflet , II, 14.

Densu-

152

TH. CAPIDAN

domnu s. m. se ntrebuineaz cu nelesul vechiu care exist i n


dialectul dacor. ce stpn : mi hgal la domnu mam bgat la stpn .
Interesant este faptul c nelesul de Dumnezeu, tradus din gr.
xtjqioq, care exist n dialectul dacoromn, lipsete n graiul viu din
dialectul aromn. Nici unul dintre dicionarele i glosarele ce avem
nu -1 nregistreaz. Ceva mai mult, Dai., dnd nelesul stpn , adaug
n parantez numai cu acest neles. Dintre scriitorii sec. XVIII
domnu cu nelesul Dumnezeu apare numai la Ucuta: doamne nilue
(de trei ori) doamne miluete 75/16, traducere din limba greac.
dzean s. f. nsemneaz colin, deal, n afar de nelesul obinuit
gean, sprincean .
fumeal' e s. f. nsemneaz familie neles care se ntlnete i n
literatura veche din dialectul dacor. i copii. Acest din urm
neles se aude mai des n graiul din nord, unde sa reconstruit i un
singular furnei' copil: easte fumel' lu aneu este copilul meu.
firmit (frimintu) vb. (la nord) se ntrebuineaz numai despre pine
i nsemneaz prepar , alturi de frmnt .
fug vb. mai nsemneaz i plec, m duc . Fudzi Bitule sa dus, a
plecat la Bitolia; iu fudz? unde mergi?, dup gr. cpevyoj fu g
i merg, m duc: e<pvya i r 6 B eqoUvov.
gone s. m. n afar de nelesul tnr , mai are i pe acela de voinic ,
viteaz i m ire. Despre aceste dou nelesuri, n legtur cu alb.
trim junger Mann, Pallikar de asemenea, tapfer, mutig i cu srb.
junak, vezi Th. Capidan, Raporturile alb.-rom n Dacoromania, II,
5 1- 5 11havr s. f. nsemneaz friguri.
inim s. f. are i nelesul pntece ca n mai toate limbile.
k'adin (k'adine, n Albania k'edin) s. a. nsemneaz tort de ln
(n Albania) torstur, lnuri i a subire .
laiu, -e adj. nsemneaz negru i fig. nenorocit dzu laie
zi nenorocit. n alb. ditezi nenorocire (din dite z i i zi
neagr ). Tot aa lia nenorocire .
lndzid, - adj. nsemneaz bolnav .
lngpare s. f. are nelesul numai de boal.
largu adj. mai nsemneaz i departe.
lingurice dimin. dela lingur nsemneaz linguri i lingura
pieptului: mi doare linguncea. Aceea trecere de neles arat i cu
vntul bulg. lzicka.
macr s. f. (la nord) carne fr oase .
mdular s. a. nsemneaz (la nord, prin prile Bitoliei) creerul mic ,
(aiurea) partea unde se ncheie capul de corp, vertebra gtului, ceafa,
cerbice, cap .
mas s. a. (part. perf. al verbului amin, care nu exist) loc de mas al
oilor sterpe n timp de noapte, loc unde dorm oile i muntenii vara n
timpul nopii, trl. La Romnii din Olimp nsemneaz i somn . Exist
i ca nume de localitate (Th. Capidan, Romnii Nomazi, p. 156).

DIALECTUL AROMN

153

mascur, - adj. (n opoziie cu Qgamin) nsemneaz de gen br


btesc : cne mascur, ctue mdscur (substantivat); brbat: nu fiii
mascur nu eti brbat.
mtric (mitric) s. f. are nelesul de orice oaie sau capr care d
lapte, oaie care a ftat . Acest neles exist i n graiul din Banat.
mirindu vb. nsemneaz numai mnnc dup amiazi la ojin; ;
tot aa mirinde s. f. mncare, gustare de dup amiaz .
nat s. m. nsemneaz prunc .
ncarcu vb. mai nsemneaz i murdresc .
rar vb. (refl.) la nord aproape c nu se mai ntrebuineaz nelesul
de baz (n locul lui avem mi cudisescu), rmnnd numai cu sensul
mi petrec vremea, m distrez .
nsor vb. are i nelesul mrit numai la Freroi (Weigand, Ar. II,
190, cntecul 104).
oaspe s. m. nsemneaz prieten , spre deosebire de paspit oaspe .
orbu s. m. nsemneaz i ceretor .
preasin s. m. pl. nsemneaz p o st.
petur s. a. nsemneaz numai foaie de plcint, iar peturoane (piturpane) plcint din mai multe fo i.
pul' u s. m. nsemneaz i pasre ca la Meglenoromni i Istro
romni (Pu c a r i u, Istroromnii, II, 218).
pusei' e s. f. nsemneaz numai cium .
sintu vb. (rar) observ .
tornu vb. nsemneaz ntorc i vrs .
tser vb. nsemneaz cer poman, ceresc ; deaci derivatul tsiriton
ceretor. Numai n Cod. Dim. se mai pstreaz nelesul c e r:
d-n-lu tsi-s tseru... s-cu ahtare zboar tsirii Iosif d-mi-1 ce-i cer...,
82/12; s-caftu nic tsirere i cer o mic cerere, 81*723.
deamin, - adj. (n opoziie cu mascur) nsemneaz de sex femeiesc
(vezi mascur).
urcune s. f. nsemneaz urare, felicitare , alturi de binecuvn
tare .
vatm (vatn, vatn) vb. ucid .
virin s. a. suprare, amrciune, mhnire ; verbul nvirinedz supr,
amrre, mhnesc .
3.
C u v i n t e de m p r u m u t d e o s e b i t e p e n t r u f o r m e
r o m n e t i d i s p r u t e d i n d i a l e c t u l a r o m n e s c i
dacoromnesc.
Un loc deosebit ocup n dialectul aromn pierderile unor cuvinte
btinae care l n dialectul dacoromn sunt nlocuite prin elemente
strine. Dac substituirea cuvintelor romneti prin aceleai forme
strine, cum sunt cuvintele de obrie albanez, greac i slav, comune
pentru toate dialectele, arat c pierderea lor din graiu sa fcut nc
pe vremea cnd Aromnii i Dacoromnii triau laolalt, din contr,
nlocuirea acelorai cuvinte n fiecare dialect n parte prin mprumuturi

*54

TH. CAPIDAN

deosebite, ne dovedete c dispariia lor sa ntmplat dup ce Aromnii


se despriser de Dacoromni. Cauza acestor dispariii nu este ntot
deauna clar 1). Pentru cazul special de care ne ocupm n aceste rn
duri, se pare c intensitatea raporturilor dintre cele dou ramuri ale
poporului romnesc i strinii cu care au venit n contact dup des
prire, va fi contribuit n mare msur la nlocuirea acelorai cuvinte,
care nu aveau o ntrebuinare prea deas n limb.
n privina aceasta este caracteristic faptul c cele mai multe cuvinte
din dialectul dacoromn care au fost substituite de mprumuturi slave,
n dialectul aromn au fost nlocuite cu forme greceti. Astfel pentru
anang' e ( v yxrj) avem nevoie; pentru ohtu ( oyj% q ) avem deal;
pentru docs ( doa ), intrat n dialect prin biseric, avem slav ,
introdus n dacor. tot prin biseric; pentru ermu ( SQrj/iog) avem pustiu;
pentru f rm a c avem otrav; pentru g'uvsescu avem citesc5. Amn
dou cuvintele sunt interesante pentru desvoltarea cultural a Arom
nilor n legtur cu coala greac i a Dacoromnilor cu coala slav,
dup cum arat chiar formele sculie, sculio ( axoXrf, axoleio ) i coal ;
pentru alados (XuOoq) avem greeal; pentru lipseate (SXsiyja dela
Xetnco y, ntrebuinat peste tot n dialect acolo unde nu se aude prinde,
avem trebuie; pentru m ul la sud i mutare la nord ( [mv M qi ) avem
catr ; pentru n ifits ( v v p h a a ), alturi de nivistul'e, avem nevestuic ; pentru nkisescu ( ixvrjo a dela mvco) avem pornesc , care se
gsete i n arom. prnescu (la nord necunoscut); pentru p irifa n
( nsoitpavo ) avem mndru; pentru oricse ( o g e i) avem poft;
pentru sih ricl' e (a v y y a q ix ia ) avem veste; pentru sinur ( avvoqov )
avem grani; pentru stizm (xei%iO[xa) avem zid; pentru' tih 'e
( tvyr)) : noroc; tin ie
cinste; vsil'e ( fia o d iu g ) : vod,
titlul domnitorilor; znie ( 'Qrj/uu.) : pagub, etc.
;
Avem alte cuvinte care sunt nlocuite prin forme slave, deosebite
pentru fiecare dialect: mutrescu pentru privesc; pravdpentru do
bitoc; zburscu pentru vorbesc etc.
n tro alt serie de cuvinte, n dialectul aromn avem mprumuturi
din limba albanez iar n dialectul dacoromn din limba slav: alumak'e
pentru creang; forma slav se gsete la Aromnii de nord, ca m
prumut nou de tot crang (cf. Th. Capidan, Elem. slav n dial. arom., 63);
bnedzu cu ban pentru triesc , traiu . Vechimea acestor cuvinte
care au o ntrebuinare general n dialect nar pute fi prea mare, mai
ntiu din cauza fonetismului, al doilea, ns, i din cauza formei yiats,*)
*) Este interesant ncercarea lui T . Papahagi de a lmuri unele dispariii i supra
puneri lexicale (cf. Grai i Suflet , III, 82 100; IV, 84 96). Din studiul acestor
fenomene lingvistice sar pute explic multe laturi interesante din structura sufle
teasc a poporului romn. Numai c, la toate aceste ncercri, se cere mult aten
iune n analiza faptelor i mai puin grab n tragerea concluziunilor. Pentru
iubesc trebue s se in seam de faptul c se spune voi i la alte popoare
dect la Aromni (cf. du la Albanezi). n cazul acesta, sar pute ajunge la concluziuni mai precise n ce privete pierderea lui AM ARE din limb.

DIALECTUL AROMN

155

care este atestat foarte des n Cod. Dim. (cf. 24*76, 28*712, 41*78,
62b/5, 63*78, 17, 63*76, 9, etc. etc.). Alturi de ea trebuie s fi existat
i un verb derivat din yiats sau yiti , aa cum exist n dacoro
mn. Faptul c i n acest dialect avem triesc care nlocuete pe
viu vb. din limba veche i vieuesc, cu ntrebuinare restrns,
arat ct de mult expuse pieirii erau formele romneti antedialectale
pentru noiunea bnedzu ; buval pentru bivol ; et pentru
veac etc.
Pentru noiunea de Hinterkopf, n dialectele aromn i dacoromn
exist dou mprumuturi din limba albanez: zverc (alb. zverk) la
Aromni, mprumut relativ mai nou, i ceaf (alb. kjafe) la Dacoromni,
mprumut vechiu. Acestea ne ofer nc o dovad despre lipsa de vita
litate pe care o artau unele cuvinte n limba romn, nainte de des
prirea dialectal.
n fine, mai vine o serie de cuvinte mprumutate din limbi deosebite
pentru acela cuvnt disprut n fiecare dialect: harao i m i hrisescu
(gr.) pentru bucurie i m bucur (alb.); etim i etimisescu (gr.)
pentru gata i gtesc (alb.); ecsud i ecsudipsescu (gr.) pentru
cheltueal i cheltuesc (ung.); minduescu (alb.) pentru gndesc
(ung. ?); soie (turc.) pentru rud (sl.); tu tip u t (gr.) pentru marf
(ung.), etc., etc.
2. Elem entul grec
Printre popoarele balcanice cu care Romnii au venit n contact nc
din timpurile cele mai vechi au fost i Grecii. ntre unii i alii sau
stabilit legturi, din care astzi avem unele urme n graiu. Aceste urme
au fcut mai de mult obiectul unor cercetri din partea nvailor ro
mni i strini, ns, cum er firesc, privind problema numai din latura
romnismului nord-dunrean. Legturile populaiunilor romneti din
sudul Dunrii cu Grecii nau fost cercetate. Dac sau relevat unele
chestiuni cu privire la cte o modificare pe care anumite sunete greceti
le-au suferit n dialectul aromn, aceasta sa fcut mai mult n treact
i numai n legtur cu dialectul dacoromn. U n studiu special asupra
urmelor de limb pe care poporul grec le-a lsat n graiul Romnilor
din sudul Peninsulei Balcanice ne lipsete. Este o lacun pe care filo
logul o simte la orice pas, cnd ncearc s studieze influena greac
n limba romn, mai ales c, dac exist o populaiune romneasc,
care, dela nceputul existenii ei n peninsul, a rmas n nemijlocit i
nentrerupt contact cu Grecii, aceasta este a Romnilor din sudul D u
nrii. Rezultatele la care sar putea ajunge, printrun astfel de studiu,
pentru vechimea raporturilor greco-romne, n genere, oricum vor fi ele,
pozitive sau negative, prezint o nsemntate deosebit pentru ntreaga
problem care ne privete.
n cele ce urmeaz, voi ncerc s fac o expunere sumar a chestiunii.
Dialectul aromn nefiind cercetat n toate inuturile locuite de Aromni,

T H . C APID AN

156

tot ceeace cunoatem din acest graiu se reduce la materialul folkloric


publicat. Cum ns bogia lui n cuvinte i forme ntrece cu mult ma
terialul cuprins n puinele dicionare i glosare ce avem la ndemn,
nar fi lucru de mirare ca, la o ncercare de exploatare pe teren a acestui
graiu, s se dea de elemente nou care s pun ntro nou lumin n
treaga problem a elementului grec din dialectul aromn.
Avnd n vedere toate aceste posibiliti, i pind cu rezerva care
n mod firesc se impune la astfel de cercetri, vom ncerca s dm lmu
ririle ce rezult din materialul de care dispunem i n cadrul unei opere
de sintez cum este cea de fa.
Elementul grec din dialectul aromn, cercetat aa cum se vorbete
n toate inuturile locuite de Aromni, se prezint sub dou forme:
1. una veche i 2. alta mai nou. Regional, au ptruns, acum n urm,
o serie de cuvinte de tot nou. Acestea sunt simple grecisme, pe care
ceilali Aromni nu Ie cunosc.
1. Vom ncepe cu elementul grec din primul stadiu.
Astzi, cnd se vorbete despre cuvintele greceti n limba romn,
se insist mai mult asupra formelor greceti din epoca veche. Acestea
sunt i cele mai importante pentru informaiunile noastre istorice,
ntruct toate aceste cuvinte au fost studiate pentru dialectul dacoromn,
aici noi ne vom ocupa numai cu ceeace graiul aromn are n plus sau
n minus de ceeace sa descoperit pentru dialectul dacoromn.
ncepnd mai ntiu cu vechile cuvinte greceti din limba romn
intrate n graiu prin limba latin '), vom vedea c din 21, abia numai 13
exist n dialectul aromn: broasc, bute, cascu, coatsin, doag, mats,
mrdzeao, nic, ptedzu, pate, smar, spn i dzam, etc. Restul, cum
ar fi: amgesc, drum, farmec, nger, mngiu, rnchez, urgie, urm
lipsesc din dialect. n locul lor, avem alte forme de origine deosebit
sau chiar cuvinte greceti nou, cum ar fi: ang'el, urgie, mgie, etc.
Dac trecem acum la mprumuturile greceti, socotite ca ptrunse n
graiu n epoca bizantin, vom vedea c l aci, o bun parte din cuvintele
greceti care exist n dialectul dacoromn, lipsesc n graiul Aromnilor.
Dintre acestea, n aromn avem: cutedzii, disdzi, eftin, fric, lipseaste,
unid, proaspit, scaf, trastu, vpsescu. Dintre celelalte: aspr, argat,
clugr i cmil ar putea veni prin mijlocire slav; arvon (arvoan),
pentru care n dacor. avem arvun, vine dela ngr. i tot aa: cundil'u
condeiu , tirane tigaie i Gimel'u temeiu . Celelalte, ca: cort,
crin, cucur, folos (n arom. exist filisescu, ns este mprumut nou),
hor, mnie, prsesc, sosesc, pitic, prisos, stol, strachin i za lipsesc
cu desvrire. Numai pentru forma dacor. mirosesc, Aromnii au
anurdzescu cu anurizm miros , care, dup cum a dovedit Miklosich -),*2
J) Vezi

Ovide

(1901), 199-

Densusianu,

2) F r. M i k l o s i c h ,

Histoire de la langue roumaine. Tome I,

Beitrge zu r Lautl. der rum. D ial., III, 17.

DIALECTUL AROMN

157

ar arta o vechime mai mare, din cauza rostirii lui v ca iu din piiglopat,
fA V Q W /m .

Dar toate aceste descoperiri in de primul stadiu al cercetrilor noastre


lingvistice. De atunci pn azi sau mai fcut i alte descoperiri.
In primul rnd, Al. P h i l i p p i de, n Festgabe fiir Mussafia12),
dup ce studiaz evoluia sunetelor greceti n limba romn, aduce
o nou contribuie la studiul elementelor greceti. Dup el, C o n s t.
D i c u 1 e s c u, n studiul su Elemente vechi greceti din limba
romn 2), ncercnd s grupeze laolalt toate cuvintele vechi greceti
cunoscute pn la dnsul cu noule descoperiri personale, ridic
numrul cuvintelor greceti din limba romn la 156, dintre care 34
sunt numai termeni pastorali.
Nici din aceste dou studii nu putem avea o imagine limpede despre
problema vechilor raporturi dintre Romni i Greci.
Fr a voi s contest ctu de puin valoarea lor tiinific, aci m
mulumesc s relevez faptul sigur, c, din toate cuvintele adunate n
lucrarea din urm, abia numai cteva dac se ntlnesc n dialectul
aromn. Astfel, dintre cei 34 de termeni pastorali care ar fi trebuit s
ptrund l la Aromni, ca unii cari de cnd exist n peninsul sau n
deletnicit cu pstoritul, abia numai trei cuvinte dac se pot atest. i ca
s fiu mai lmurit, citez mai ntiu cei 34 termeni pastorali Socotii ca avnd
origine greceasc: coacin, igaie, brc, percet, urcan, laie, ceridoan, oacr, preu, bucherea, ciul, stearp, tir, batal, boteiu,
boctari, traist, amurg, proor, a se aum, gleat, pmaie, putin, putineiu, brnz, tfrag, arichi, zgrm, urd, carete, usuc, pric, tragn,
murg. Din toate acestea, numai 12 se ntlnesc la Aromni. Dar din
acestea abi trei dac se dovedesc cuvinte adevrat greceti; cci
coacin i gleat (arom. cpatsin, gleat) vin din latinete; proor (prour) din
ngr. (cf. Bogrea n Dacoromania, I, 166); usc rmne la vechea expli
caie, deoarece derivaia lui din oovnog dat mai de mult, formal nu
merge. Tot a amurg din poXyog, propus nc de Hasdeu (Etym. Magn.
Rom., I, xi 14), ca i murg i oacrn. Poate numai urd, dup lmu
ririle date de Giuglea (Dacoromania, III, 585) ar art o apropiere mai
mare de forma de baz [xvgog] oQ(l)dr)g, iar brnz sar explic dintrun
element autohton (cf. Giuglea n Dacoromania, III, 573582). Sigure
forme greceti rmn urmtoarele trei: trastu traist 3), cui ( xvlMg)
i sterp; acesta din urm nu poate fi desprit de ozegupog.
i nici cuvintele studiate de Philippide nu ofer ceva sigur pentru
vechea influen greceasc asupra dialectului aromn. Mai ntiu de
toate, afar de unul, ele nu exist n dialectul aromn. Iat aceste
1) Altgriechische Elemente im Rumn. Bausteine z. rom. Phil., 1905, p. 46. Vezi i
Un specialist romn la Lipsea n Viaa Romneasc , X V II, (1910), 3444.
2) Dacoromania, IV , 394 i urm.
3) Cuvntul trastu, care este cel mai sigur, se gsete i n dialectele italiene de sud
(G. M e y e r , Alb. W b., 485; G. R o h l f s , Griechen und Romanen in XJnteritalien, 36).

158

TH. CAPIDAN

cuvinte: ciuric, Ciuril, ciumrat (cu toate derivatele), ciutur, ciut,


ciuc, ciuciulesc (cu toate formele) i cioc (ciocan). Dintre acestea abia
cioc se gsete n dialectul aromn (coc, cocut cu derivatul cucutescu).
Dar derivaia lui din rvxog este grea din pricina lui o din v. Celelalte
forme nu sunt lipsite de greuti. Astfel Ciuril, ca nume propriu, dup
cum arat suf. -il, vine mai de grab din slava dect din gr. KvQillog.
n bulgar exist numele cure pe care Gerov (567) l d cu nelesul de
mucka adic buz, b o t. Un Curilo, care exist de fapt, nsemneaz
Buzil sau Buzatul, nume foarte des ntrebuinat ca porecl n
graiurile bulgreti din Macedonia. Tot cu cure trebuie s stea n leg
tur numele Ciurea, Ciurica, Ciurcu, etc. Dar lsnd la o parte chestiunea
originei vechi greceti a cuvintelor studiate de Philippide, ceeace ne
intereseaz pe noi aici este faptul c ele nu exist n dialectul aromnesc.
Avem unul singur: ncoamir i ncondr, amndou formele desvoltate
din rwimir, care exist n dialect cu nelesul m otrvesc, m amrsc. Dar acesta nu vine din xvpio^QQovg ( yyfiov i por)), cum d
Philippide n Altgriechische Elemente im Rumnischen, i mai re
vine i n Orig. Rom. II, 124, ci din bg. cetner otrav, cum am
artat n Elem. sl. n dial. arom. 74.
Aa stnd lucrurile, n mod firesc trebuie s ne punem ntrebarea:
care este cauza pentru care Aromnii, un popor aezat nc din timpurile
vechi n nemijlocit apropiere cu Grecii, nu arat n graiu urme despre
legturile lui mai vechi cu acest popor ? Expansiunea vechilor Greci
n Balcani sa fcut pe dou ci: pe cale cultural i comercial. innd
seam de aezrile de azi ale Aromnilor, trebuie s admitem c nc
din timpul aezrii lor n peninsul, ei au inut de zona cultural gre
ceasc. n ce privete comerul, prin firea ocupaiunii lor cu pstoritul
i transporturile, Aromnii au fcut comer n Balcani nc din timpu
rile cele mai vechi. Cci, dac n peregrinrile lor la nord, ajungeau
dealungul coastei Mrii Adriatice pn n Panonia, la sud ei atingeau
Peloponezul. Prin urmare trebuie s admitem c, n oraele din sudul
peninsulei n care se coborau Aromnii ca s-i desfac produsele, ei
veniau mereu n atingere cu Grecii.
Spre a iei din aceast nedumerire, n primul rnd, trebuie s re
cunoatem c sa exagerat numrul vechilor elemente greceti din limba
romn. Impresia ce-i las ultimele cercetri n aceast materie este
c, dac la nceput sa negat pe nedrept existena de vechi elemente
greceti n limba romn, acum ele sau descoperit pe toate crrile:
Les nouvelles etymologies pullulent, et la plupart se presentent dune
maniere telle quon nen ape^oit pas meme un commencement de
demonstration x).
Cele mai multe dintre aceste cuvinte au o origine necuno
scut sau, din cauza apropierii lor cu formele greceti, aparinl
l)
Aceasta e prerea lui A. M e i 11 e t despre mulimea etimologiilor din urm n
domeniul indo-european. Ea se poate aplic i asupra ultimelor etimologii greceti
din limba romn. (L a Methode comparative en linguistique historique, p. V II) .

DIALECTUL AROMN

159

substratului nostru autohton* Din mulimea formelor de onomastic


sau toponomastic rmase dela Traci, se tie aproape cu deplin sigu
ran c limba Tracilor inea de familia limbilor indo-europene. n cazul
acesta, nu este lucru de mirare, c cuvintele romneti care arat o ase
mnare cu formele greceti, ns derivaia lor direct din aceste forme
este imposibil din cauza greutilor fonetice, s reprezinte forme strvechi
motenite dela Traci. Deocamdat, deslegarea lor nu este posibil, de
oarece nu avem nici o cunotin asupra limbii trace. Dar cercetrile
noastre n domeniul lingvisticii snt abi pe la nceput. n viitor, sar
putea s se fac descoperiri care s rstoarne cu totul presupunerile
noastre de astzi. Cci, revenind din nou la mulimea cuvintelor greceti
din sfera ocupaiunii cu pstoritul ptrunse la Romni, m ntreb, de
ce aceti termeni aproape n totalitatea lor nu exist n dialectul aromn
i, ceeace este mai curios, au disprut i din limba greac cu ntrebuin
area lor din viaa pastoral, atunci cnd termenii pastorali din limba
romn ptruni la Greci, se menin nu numai la Dacoromni, dar la
toate populaiunile aromneti.
Astzi se tie c n raporturile noastre cu Grecii, din epoca mai nou
i chiar bizantin, alturi de cuvintele greceti din limba romn, exist
un numr de cuvinte romneti destul de mare n limba greac. Ele au
fost adunate i studiate de ctre G. Meyer i G. Murnu. Printre acestea
gsim cuvinte ca BerovXi (arom. vitul'u, dacor. vtuiu), xaX/mdaa (arom.
glbadz, dacor. glbeaz); xovXidazQa (arom. curastr i culastr,
dacor. curast, megl. gulastr); Xaiovg, Xd'Ca, XaCov oaie neagr
(arom. laiQ, laie, dacor. id.); u.rjXioQi i imXiojQi fem. /inXituga (arom.
mil'oar, ml'Qar, dacor. mioar; mase. arom. mii'or, ml'or, megl.
m'lor); /uovgyog (arom., dacor. murgu); vidyxgov (arom. neagr rar,
dacor. neagr); ofigda (arom., dacor. urd); ovgXidCco (arom., dacor.
urlu); TtQEVTCa (dacor. brnz, arom. rar brndz); aiovyxqt (arom.,
dacor. sugar, despre miel); azgovyya (dacor. strung); zodqxog
(arom. tsarcu, dacor. arc), etc., care exist aproape n toate dialectele
aromneti.
Eu cred c lipsa vechiului element grecesc din dialectul aromn ar
putea fi lmurit pn la un punct i din studiul elementului grec din
limba albanez. Albanezii cu Aromnii sunt cele mai vechi popoare
din Peninsula Balcanic. Albanezii, ori de unde sar fi cobort n Al
bania de azi, n primele veacuri nainte sau dup Christos, ar fi trebuit
s se gseasc ntro regiune care inea de zona culturii greceti. n
acest sens trebuie interpretat i meniunea geografului alexandrin din
sec. II dup Chr. despre tribul iliric AXfiavcbv, avnd ca centru oraul
AXftavoTioXig, situat n regiunea cuprins la rsrit de oraul Lissos
(L e)x). Dac limba albanez arat vechi elemente greceti, atunci
lipsa acelorai elemente din dialectul aromn sar explic prin absena
Aromnilor din apropierea Grecilor pentru primele veacuri ale erei
*) Vezi i W e i g a n d

n Balkan-Archiv, III, 230.

i6 o

TH. CAP1DAN

cretine din regiunile situate la sudul Peninsulei Balcanice. Dac ns


ea nu arat, atunci cauza acestei lipse trebuie explicat altfel.
Cu studiul elementului vechiu grecesc n limba albanez sau ocupat
mai de mult, ns numai n treact, mai muli autori. Unii dintre acetia,
cum a fost G. Stier *23), a putut descoperi mai multe zecimi de nume
de animale albanezeti mprumutate dela vechii Greci. G. Meyer 2),
din contr, sa artat foarte sceptic, declarnd c pe ct se pare alba
neza nu arat nici un element vechiu grecesc . Deoarece studiul limbii
albaneze, din punctul de vedere al influenelor de afar, pe atunci se
afl nc n stadiul nceputurilor, cercetri critice asupra elementului
care ne intereseaz sau Scut mai trziu, mai ntiu de A. T h u m b ,
Altgriechiesche Elemente des Albanesischen 3), iar acum n urm de
N o r b e r t J o k l, Altmakedonisch-Griechisch-Albanesisches4).Autorul
din urm, care poate fi socotit ca cel mai bun cunosctor al limbii alba
neze, a mai studiat vechile raporturi greco-ajbaneze i cu alte ocaziuni 5).
Cetind cu ateniune aceste studii, ai impresia c limba albanez, dei,
la fel cu dialectul aromn, conine o mulime de cuvinte greceti care
n marea lor majoritate se arat de provenien trzie, bizantin sau
neogreac6), pstreaz cteva forme care sunt cuvinte cu adevrat
vechi greceti.
A. Thumb studiaz 21 de cuvinte, dintre care unele se arat c au
ptruns n limba albanez direct din limba greac veche; altele au intrat
prin limba latin, iar unele dup perioada roman. Dintre cele din prima
categorie avem: kjershi cirea gr. xegaaia; presh pras (cf. ar. pras),
gr. nodaov; shkarpe achie gr. axagupog (cf. arom. scrp, scrp cu
acela neles; derivaia cuvntului aromn direct din limba greac
sau chiar din limba albanez prezint greuti din cauza lui a accentuat
care a trecut n , i a lui sh ($) trec tn sj, shpelle vizuin gr. ajirjlaiov (cf. arom. spil'ti vizuin , peter : imnar, imnar, clcar p
duri, muntsi, spil'e umblar, umblar, clcar pduri, muni, vizuine ,
Basme 87/27; n arom. cuvntul vine din ngr. amjho pentru amjh
din vechiul omqlaiov)\ sherp wilder Sellerie gr. ailptov, drapen
(draper) gr. dgsTiavov; fjer (0jer) ferec gr. uteqiq; krua izvor,
gr. xgdva, xgtfrt]; Ijabrik un fel de pete gr. Mflgai; Ijaken (ljaker)
varz gr. M%avov; Ijepjete Sauerampfer gr. Icmafriq; Ijekjeni
(ljkjene) lac gr .Xsxvrj; meraje mrar gr. uagOgiov; maud zn
*) Zeitschrift f . vergi. Sprachforschung, X I, 132 sqq., 206 sqq.
2) G. M e y e r , Albanesische Studieri, II, 292.
3) Indogermanische Forschungen, X X V I, (1909), p. 1 20.
4) Indogermaniche Forschungen, X L IV , 13 70.
') Vezi Linguistisch-kuLturhistorische Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen.
Berlin und Leipzig, 1923, pp. 119, 122, 185, 207, 232.
6) Von den uberaus zahlreichen griechischen Wortern des Albanischen sind die
meisten erst in junger Zeit, z, T . erst in unsern Tagen eingedrungen . A. T h u m b ,
ib., 6. i, mai departe acela autor adaug: Fur die griechischen Elemente die
strkere Vernderungen ihrer lautlichen Form erfahren haben, diirfen wir also im
grossen und ganzen annehmen, dass sie mittelgriechischen Ursprungs sind , (p. 8).

DIALECTUL AROMN

161

n, Elbasan gr. A/mlOsia; mokere piatr de moar gr. firj%avr). La


aceste cuvinte Norbert Jokl a mai adugat vad'e (vo<5e voes) Mispel ,
gr. oir] cu origine sigur i shark Fruchtfleisch gr. aqi.
Dintre formele de categoria a doua, pe care A. Thumb le socotete
ca vechi greceti, dup cum i noi le socotim pe cele din prima perioad,
intrate prin limba latin, tot ca vechi greceti, ns al cror rol pentru
legturile directe ale Albanezilor i Romnilor cu Grecii este mai puin
important, avem: bretek broatec (arom. broatic, megl. broatc);
pjepen (tosc pjeper) pepene (arom. papine). Forma romneasc a
acestui cuvnt prezint unele greuti din pricina lui e latin: PEPO
*PPINISt dar un e avem i n VfiTULUS dacor. vechiu, arom.
vecl'u, NfiGULA ( = NEBULA), etc. Cuvintele djall drac i
djemen dem on sunt mprumuturi mai nou care au intrat dup
perioada latin. Norbert Jokl pe cel din urm l-a admis ca fiind de
origine greac 1). Mai trziu, asociindu-se prerii lui P. S k o k 2)
l socotete ca un plur. al lui djall 3). Acela lucru se poate spune i
despre upeshk episcop, dat de A. Thumb ca vechiu gr., ns
pe care Jokl nu -1 admite: gr. emoxonot; ist aus lautlichen Grunden
als Quelle des alb. Wortes abzulehnen 4). n afar de acestea, mai
sunt cteva cuvinte tratate de A. Thumb, ns despre care nici autorul
nu este sigur c vin direct din limba greac veche.
Fcnd acum o comparaie ntre numrul de cuvinte vechi greceti
din limba romn resp. din dialectul aromn, cu o derivaie sigur,
i ntre acela din limba albanez, rezult c Albanezii au n graiu, relativ,
mai multe cuvinte vechi greceti. Aceste cuvinte, n special cele care
se refer la unele plante ca presh pras , Ijaker varz , fjer ferec
etc. de prima necesitate, sunt suficiente, spre a ne dovedi c strmoii
Albanezilor, ori de unde se vor fi cobort n locurile lor de azi, mai
mult dect oricare altul dintre popoarele balcanice, au stat n apropierea
Grecilor. n consecin ideia lui Philippide, dup care Albanezii sar fi
cobort din Panonia, n teritoriile lor naionale, este lipsit de orice
putere convingtoare. Neputndu-i explica originea lor din substratul
traco-iliric, autorul se ncearc s-i identifice cu Panonii, nrudii cu
Ilirii dar deosebii de acetia. Motivele care fac pe Philippide s aduc
pe strmoii Albanezilor din inuturi att de ndeprtate de locurile
lor de astzi sunt urmtoarele : Albanezii au rezistat romanizrii i au
trit odat aproape de strmoii Romnilor. n afar de aceasta, poate
chiar portul lor, mbrcmintea lor ni-i arat ca Panoni. n ce privete
originea lor balcanic, Philippide adaug: Este cu neputin ca n
provincia Macedonia cea intensiv grecizat s-i fi putut pstr un
l) Linguistisch-kulturhistorische Unters., 18.
-) A rh iv z a arbanasku starinu, je z ik i etnol., I (1923), 220.
3) Altgermanisch-Oriechisch-Albanisches, publicat n Indogerm. Forsch. , X L IV ,
13, nota.
4) Linguistisch-kulturhistorische Unters., 21.
1 1 T h . Capian. Aromtni. Dialectul Aromn.

162

TH. CAPIDAN

popor naionalitatea, i nc n a grad ntreag, nct n limba lui s


nu fi putut ptrunde dect doar cteva cuvinte greceti, Este cu ne
putin ca tocmai n cea mai grecizat provincie a peninsulei balcanice
s se fi format smburele unicului popor refractar culturii antice din
acea peninsul 1).
Din toate aceste motive invocate de autor, poate numai portul Alba
nezilor ar prezent o oarecare nsemntate documentar, deoarece este
unica dovad concret, pe baza creia sar putea invoc originea lor
panonic. ns astzi se tie ct de puin temeiu se poate pune pe acest
element etnografic, care, fiind supus modei, este susceptibil de cele
mai variate schimbri23). n ce privete provincia Macedonia, cea
mai intensiv grecizat, n care strmoii Albanezilor ar fi disprut de
pe suprafaa pmntului, dac dela nceput ar fi rmas acolo, Philippide,
dup cum a ncercat s arate i n alt parte 8), d prea mare nsemntate
documentar pentru originea unui popor, numrului mai mare
sau mai mic al inscripiilor greceti din Peninsula Balcanic. Dac
Grecii din antichitate ar fi fost tot att de rspndii n Penin
sula Balcanic pe ct au fost de rspndite inscripiile greceti,
atunci n mod firesc trebuie s admitem c n afar de Grecia, toat
Tesalia, Epirul cu Macedonia, toat partea de miazzi din Serbia i
Bulgaria mpreun cu cele dou Tracii, n fine toat partea nordic a
Peninsulei pn la linia de desprire ntre zona de cutur veche gre
ceasc i ntre aceea de cultur roman 456), s fi fost ocupat numai de
Greci. Dar astzi se tie c afar de Grecia propriu zis, de Tracia
oriental, nu exist nici un Grec n toat Macedonia, n toat Albania
central i nordic ca i n prile de sud ale Bulgariei i Serbiei. n
antichitate realitatea nu putea fi alta dect a cum se prezint azi.
Deoarece nimeni nu va putea susine c n vechime au existat mai
muli Greci dect astzi. Cultura greac de care er cuprins Peninsula
Balcanic nu er tot una cu limba greac. Aceast limb er vorbit
numai de civa dintre strini, cari erau iniiai n tainele ei. Restul,
marea majoritate a populaiunilor aborigene, vorbi n graiul printesc.
La aceste rezultate a ajuns nvatul M. G. S c h u t t e care susine c
Grecii nau trecut graniele etnice al teritoriului Eladei vechi ).
Dealtfel, a pare a admite i Philippide cnd spune: Nimeni nu
poate tgdui c sub ptura de inscripii greceti i latineti nu vor fi
existat limbile autohtone). Una din aceste limbi autohtone care
sa desvoltat sub ptura inscripiunilor greceti er aceea vorbit de
1) A l e x a n d r u P h i l i p p i d e , Originea Romnilor, II: Ce spun limbile
romn i albanez. Iai, 1928, pp. 800, 802.
s) Vezi despre aceasta S e x t i l P u c a r i u n Dacoromania, III, 840.
3) Ib. voi. I p. 9 fi urm.
4) Vezi T h . C a p i d a n , Macedoromnii, vechimea i nsemntatea lor istoric
n Peninsula Balcanic publicat n <1Anuarul Inst. de Ist. Na. din Cluj (1927), p. 181.
5) Indogermanische Forschungen , XV, 298 299.
6) A l e x a n d r u P h i l i p p i d e , ib., I, p. 9.

DIALECTUL AROMN

16 3

strmoii Albanezilor de azi. n calitate de pstori, Albanezii din anti


chitate triau mai mult n muni. Aceti muni nu trebuia s-i caute
pn n Panonia, cci ei se gsiau, mai mult ca n orice parte a penin
sulei, n Albania central i nordic. Cine a cltorit n Albania, a putut
vedea c regiuni esoase exist prea puine n aceast ar. n afar
de inutul Muzachia, care nici el nu are cine tie ce dimensiuni, restul
teritoriului albanez este strbtut numai de muni, ale cror povrniuri
ajung pn la rmul Adriaticei. n aceti muni cu greu i-a putut
ajunge cultura greac. Cucerirea roman, care nu i-a putut asimila ca
limb dect numai pe jumtate, ne d o nou dovad despre aceasta.
Admind vechea influen greac asupra limbii albaneze ca o urmare
a relaiunilor mai strnse ce au existat n antichitate ntre Albanezi i
Greci, trebuie s recunoatem c aceste relaiuni au fost mult mai slabe
ntre Romni i Greci. n ce privete pe Aromni, lipsa vechiului ele
ment grecesc din graiul lor, n msura artat, ne d dovada cea mai si
gur despre faptul c, oricnd sar fi cobort n sudul Peninsulei Balcanice,
n primele veacuri dup era cretin, ei, n marea lor majoritate, au locuit
departe de G reci1). n afar de aceasta, chiar dup coborrea lor n
sudul peninsulei, din cauza ocupaiunii lor cu pstoritul, ei, dominnd
mai mult munii, se aflau departe de grosul poporului grec. n condiiunile acestea, cultura greac i putea influen prea puin. Numai mai
trziu, cnd au nceput s se coboare n orae, fie ca chervanagii fie mai
ales ca negutori cu via sedentar, ei au nceput s-i nsueasc
formele unei viei mai naintate, care trebuia s le vin dela Bizantini.
Dar pe atunci, limba lor fiind format, noule cuvinte greceti care le
intrau n graiu rmneau izolate. Deaceea, orict de aproape de aezrile
greceti sar fi gsit Aromnii de dup perioada veche, mulimea cuvintelor
greceti care intrau n graiul lor nu le mai putea modific gramatica.
n ce privete acum cuvintele vechi greceti i bizantine care se gsesc
la Dacoromni i lipsesc din graiul lor, faptul sar pute explic n dou
feluri:
x) Amintesc aici c G. M u r n u nc n 1894 a recunoscut, dei n treact, n
lucrarea sa Studii asupra elementului grec antefanariot in limba romn, Bucureti,
1894, p, V III, nota, lipsa vechilor cuvinte greceti din dialectul aromn, atunci
cnd W e i g a n d , numai cu doi ani nainte (cf. Vlacho-Meglen, Leipzig, 1892,
p. 56), ncerc s dovedeasc existena lor. Iat ce scri G. Murnu pe atunci: Din
cunotinele cptate din experien proprie asupra acestui dialect (aromn), cred c
nu a hazard, dac a anticipa afirmnd, c, cu toat ndelunga nrurire ce o are
limba greac pe cale cultural i bisericeasc, asupra graiului romn dela Pind, as
pectul elementului grec dintrnsul nu are caracterul arhaic i deplin ncetenit al
unei nsemnate cantiti de cuvinte slave introduse pn i n cele mai intime manifestaiuni ale vieii poporului macedo-romn; cuvinte, care, de altfel, sunt, n mare
parte, comune ambelor dialecte. Din contr, pentru un cunosctor de aproape, el
produce impresia unui strat suprapus, a unui element precariu, de desuptul cruia
supravieuesc sporadic sau espir o comoar de locuiuni i vocabule naionale, a
cror pierdere ar fi regretabil din toate punctele de vedere. Totu nu trebuie ex
clus o parte, orict de minim ar fi, care are o importan istoric i asupra creia
curnd sau mai trziu trebuie s aintim privirea .
1 1*

164

TH . CAPIDAN

1. Multe din cuvintele vechi greceti din dialectul aromn ar fi putut


disprea sub presiunea formelor greceti mai nou. Astfel, un cuvnt
ca nger din dacor. a trebuit s existe odat i la Aromni, ca
cuvnt bisericesc, alturi de ceilali termeni religioi, sub forma
*ndzir. Dac ns a disprut din graiu, aceasta se va fi ntmplat din
cauza formei mai nou ang'el, pe care Aromnii o auziau zilnic n bise
ricile lor cu limb de serviciu greceasc. Tot aa se va fi ntmplat i
cu *martur pentru care astzi exist numai forma mai nou martir. Este
un fenomen lingvistic care se cunoate i din alte limbi. n limba alba
nez, n afar de cuvintele vechi greceti kjershi cirea , presh pras ,
pjeper <<pepene verde , despre care a fost vorba mai sus, au mai ptruns
din neogreac i formele: kjerasie, prase i hirnikd (acela cu arom.
h'imunic dinngr. xeifxoivixov) ]). Sunt inuturi, mai ales din sudul Alba
niei, unde Albanezii vin n mai des contact cu Grecii, n care cele din
urm sunt mai des ntrebuinate n graiu. Nu-i mirare ca, cu timpul,
formele vechi s dispar, rmnnd cunoscute numai cele nou. n
aromn, innd seama de faptul c pentru vechiul mprumut din limba
albanez zar, care exist numai la Dacoromni, Aromnii au bal
(alb. dalie din care a ieit zar), sar putea ca acest dal, mprumut nou,
s fi nlocuit pe vechiul *dzar, care azi nu exist.
2. Multe din cuvintele bizantine care exist la Dacoromni i lipsesc
la Aromni, ns n acela timp se gsesc i la Bulgari, Romnii le vor
fi luat dela acetia. Astfel de cuvinte sunt: krin, horo, prsii, sosaga,
strakina etc. Pe acestea Aromnii nu le vor fi cunoscut deloc, deoarece,
n momentul cnd raporturile slavoromne devenise mai strnse, populaiunile aromneti se deprtase de elementul slav, cobornd tot mai
adnc n sudul Peninsulei Balcanice.

2. Trecem acum la stadiul al doilea al elementului grec n aromna.


n acest stadiu trebuie s recunoatem c influena greac, pe ct
de nensemnat este n partea gramatical, pe att de puternic se arat
n partea lexical. Din acest punct de vedere cuvintele greceti din
dialectul aromn se pot compara cu elementele slave din dialectul daco
romn. Dar dac cuvintele slave, cu timpul, fiind nlocuite cu forme
romneti sau neologisme, au fost reduse n mod simitor n dialectul
dacoromn, la Aromni, din contr, lipsind aceast posibilitate, cuvin
tele greceti au fost sporite.
Forma cuvintelor greceti, ca unele care au ptruns n dialect dup
desprirea Aromnilor de Dacoromni, a rmas staionar. Ele nu
arat dect prefaceri trzii i cu .totul nensemnate. Deaceea, dac
cuvintelor greceti din aceast perioad, aparinnd chiar primului strat
de mprumuturi, le vom spune cteodat bizantine, aceasta o vom face
*) Indogerm. Forsch. , X X V I, 19.

DIALECTUL AROMN

165

innd seama mai mult de schimbrile semantice pe care le-au suferit


unele din ele, deprtndu-se cu modul acesta de cuvintele de baz.
Deasemenea sunt unele din ele, care din cauza ntrebuinrii lor n sfera
unor ocupaiuni vechi din ndeletnicirile Aromnilor n peninsul, cum
ar fi transportul cu caravanele, comerul etc., pot fi considerate ca m
prumuturi vechi din epoca bizantin mai trzie, mai ales cnd n locul
lor lipsesc cu desvrire cuvintele btinae. ns cum am spus, unele
sau altele, ca form, se arat de provenien tot att de nou ca m
prumuturile de mai trziu.
n cele ce urmeaz, vom da mai ntiu schimbrile ce au suferit cuvin
tele greceti; dup aceea vom expune influenele gramaticale i, la
urm de tot, vom da i lexicul dup categorii.
Schimbri fonetice:
V o c a le a c c e n t u a t e :
ei : ea: mease {jueor]) mijloc, talie. n graiul din nord se ntre
buineaz cuvntul fr metafonie: mese.
Toate celelalte cuvinte arat e neschimbat: lerd pat, murdrie,
lichea ( lega); petal ( neralov potcoav ); pez (naioysk) mi
bat joc ) btaie de joc; tehne ( reyvrj) meteug; uhel'e (&%sfa,
%eh) ipar etc.
0:0a: ardvpand ($$awva) semnul ce se d la logodn; hoar
( xtoga j sat, comun); icoan ( exova); Ishoan i lihoan (l.e%u)va)
lehuz; muloah i molpah ( px>lo%a) nalb; voah ( $>xa)
miros greu, putoare ; doar i doar ( dwgov) daruri etc.
Vocale neaccentuate:
a protetic: aroid i aroid (godi i goidi) rodie; la scriitorii
din sec. X V III apare i roid, fr proteza lui -a; aripane i ripane
( Qsrnivi) ridiche; ariz, la Romnii din nord uriz ( Qvi, ogvClov
orez ; arov ( go(h i ogofli) fel de linte ; aroz ( gotog) nod de
lemn cu derivatele: aruzearcu, aruzos, aruzusescu etc.
a: : amrtie ( iagrla) pcat; clmar ( xalajuagi); crave
( xagafii) corabie; crkin (xagxvog) rac; cstnat ( xaoravdzog)
castaniu; cval ( xalla) clare; cvlar ( xa^alldgig); ctrisire, cflrisire etc. etc.
a:e numai n dou trei forme: dihtilide i diftilide (daxxvlrfiga)
degetar; lhtare (la nord, din layxga) Cav. 523 spaim, groaz
etc. Tot aci intr i cuvintele terminate n -ta, despre care vezi mai jos.
a ii n cuvintele: ctimar (xalafigi); dihtilide pentru dctilide
(etim. vezi mai sus); n Cod. Dim. ntlnim tripez (grecism rgauiea)
mas : a ayil'i tripeze sfintei mese 58b/4 i 5.
ai o n graiul Freroilor avem amalom (jiilafia) aur Cav. 572
(cf. Freroii, 122); formac pentru forma obicinuit frmac (<pag/ixi)
otrav ib.
a : u aceast prefacere, n cele mai multe cazuri, se datorete pro
cesului de asimilare sau din cauza unei labiale din apropiere: cupusescu
(xomoa) poftesc Uc. 67/6 Dan. 126/7; lugursescu ( Xoygioa aor.

i6 6

TH. CAPIDAN

lui XoyaQur'o)) socotesc, tot aa luguriazmo i luyuryiasmo (XoyaQiaa/iog) , lumbard (< Xaptndda) lumnare mare , lumbrisescu (XdptnQtaa
aor. lui Xa/mgiCco) strlucesc pupsescti pentru ppsescu (enarpa aor.
lui nava)) ncetez ; vultusescu ( jMXxoaa aor. lui f)a?.rdvw) m
nglodesc, m nnmolesc etc.
e:i: kilar (xeXdqt) pimni n graiul din nord este necunoscut;
n locul lui avem tslar (CELLARIUM); flivar i flevar ((pXedQtg)
fevruarie ; ilpid i elpid, ilpid ( eXnida) speran ; imir ( rjgeQog)
la scriitorii din sec. XVIII inter blnd; ifculie (evxoXJa) i efculie,
efcolie uurin (despre efcoUl'e vezi la derivaiune 305 suf. -il'e) ;
csinitie (evtreia) strintate; misitie ( geatxeia) misitie; ifkie
( F.vyrj) molitiv (vezi i e/kie la M ih.); filie ( (ptU) bucat, falie , etc.
e ::crk'el'u, drfcel'u ( xeQxeh) verig, inel; ctryriVe (xarsQyaQta)
viclenie; ctryar ( xareQyaQrjg) viclean, iret; prpode i prpad
( neQtndiov) ciorap , cu variantele: purpode, purpode, pripo<5, etc.
t: : cmlafke ( xa/irjXavxt) potcap; la nord se aude mai mult
k'umulafk'e; anscrsescu, niscrsescu (la nord), alturi de ansk' irsescu
( vaaxvoxo) deretec prin cas, pun lucrurile n ordine, cur , etc.
ia : ea: teafe ( ucpt) pucioas ; la Dai. tefi; n graiul din nord mai
des scl'ifure < SULFUR; yisteare, la Dai. i yistere (eartgiov)
vistierie, comoar , tezaur .
o :u : amvun ( nfiuw) amvon; apurie (anoQta) ciud, uimire;
alunar ( XcovdQtq) Iulie ; anustu ( voaxog) anost; ayuyiat ( yojytdvt]g) chiria ; anfur ( varpogd) i ndfr Mih., ndfur Dan. 142/15;
cumat ( xo/ijidu ) bucat ; culeu ( xcoXrj) crna ; catifur ( xaxrjfpooog)
cobor, povrni; cul(u)pan ( xmXondvov) scutec; cucon ( xoxxd)va) cucoan ; ermu ( egrj/iog) pustiu ; embur ( eptnoQog) comer
ciant t dfcula ( evxoXa) uor; furtutir (tpoQrorfjQa) propteal,
furc de ncrcat un animal ; furtie (<poQxhov) sarcin, ncrctur;
halcum ( ydXxmna) aram ; icunustas ( elxovoaxdatov) ; ipugrafie ( vnoyQarprj) semntur, isclitur ; nicuk'ir ( voixoxvQrjg) stpn de cas,
gazd; sinur ( ovvoqov) grani ; uvreu ( o^Qtjog) Evreu, etc. etc.
Tot la vocalism aparin unele acomodri n terminaiunile cuvintelor
greceti:
d\ au (ao): cundk'au (xovxoxid) lovitur cu patul putii numit
cundak'e ( xovxdxt) ; cumreau ( xovptaQid) copcel spinos cu fructe
roii; cundiVau (xovdvXtd) semntur, isclitur; azvistireau
( afSEaxaqtd) cuptor de var; armdheau (aQptaded) ir, irag de
usturoiu, de cepe; drscl'au ( b(>aoxeXid); pisteau (ntaxtd) buldumi; mirudyiao (piVQtodtd); miros; limreau (Xat/iagid) guler;
curdeau (xagdtd) curaj n : nu-tsi tsne cureaua: nai curaj, eti fricos,
timid; anafurau (vaxpoQd) cerere, petiiune; filureau (<ptXovQtd)
teiu slbatec; harau (yoQ) bucurie; cukau (xovxxtd) fa
sole; ayQandzl'ou (yQavxaaXt) vi slbatec, iauruc; puriao
(mQeid), rusfk'au (Xtoqiaxid), drscl'au (dqaaxsXtd) zgureau
(axoVQtd) dafneau (datpn j, etc., etc.

DIALECTUL AROMN

16 7

-i i -q : ie: hulie ( yoh]) vrstur, venin, fiere; hunie (yovvi)


plnie; ipuh'ie (enoxtf) ocaziune, moment; pulitik ie ( nohuxr'j)
polite; sculie (oxofoj) coal; filk'ie (<pvlaxrj) pucrie;
cluvie (xiovfU) colivie ; avlie ( avfo)) bttura casei, curte, ograd ;
arh'ie ( uQ%rj) nceput.
ia: ie: vsilie ( (jaa/lea) regat; eftih'ie (evTVgia) fericire;
distihie (bvoxi%ia) nenorocire; ilik'ie (rjfaxa) vrst; igrasie
(vyQaoia); zilie (r)Ua) pizm, invidie ; pulitie (nolnela) etc., etc.
-1 i -rj'.e: ayoye ( y<byi) chirie ; amaye (/.iyi) mgie ; asveste
( aofteorr]) var; cohe ( xojyr]) col ncas; crivate (xQeftri) pat;
cumbuloye mtnii; cutsake ( xovraxi) o parte a samarului; jidane
( (pvvxvL) arbore tnr, persoan nalt; fise (<pvotg) natur;
laspe (Manrj) noroiu ; misale (peoXi) fa de mas; palate (na1o.ti ) ; picsare (Ttv^qt) ; plase ( nloiq) fptur; pltane (niatvi)
platan ; sinahe ( avvyi) guturaiu ; tih!e ( rvyrj) noroc , etc., etc.
6:0 sau oii: funico i funicou ( (povixoJ omor, ucidere ; afanismou
(wpavio/ig) ruin, distrugere; yrambou (ya/mQog) ginere ; pirzm i pirazntou (miQaopog) ; scupo i scupou ( oxong) scop; afurizmo
i afjirismou; ayiaztno i ayiazmou, k'iro i kirou\ crpo i carpou, etc., etc.
Rostirea diftongilor au eu ca av (af), ev (ef), despre care vezi 96,
102, se crede, de obiceiu, c ar fi de origine greac. ntruct aceea
particularitate se afl i la Albanezi, presupun c ea ar putea s aib o
origine local (cf. Capidan n Revista Filologic , I, 164). n graiul
din Siracu prefacerea lui au a mers i mai departe, ajungnd pn
laat>(96).
Consonante:
La consonantism observm, n primul rnd, c labialele, n cea mai
mare parte, se pstreaz nealterate: Afar de znie pierdere, zhisescu
pierd, pgubesc , ak'icsescu pricep , (ns i apicsescu), ayisteare,
afurhie, etc. puine mai sunt care arat labiala palatalizat ( i i i , 128).
n schimb la pluralul n i, aproape mai toate cuvintele care se sfr
esc ntro labial, arat aceast labial alterat.
Despre

v: 6
m:v
f: 0
0
h'
6: s
6: f

cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.

126
131
122
5
216
217
218

Despre

6: d, t
6
: d
y
r- g
r-: g.

cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf-

219
220
221
222
223
224

La flexiune, avem pluralul n -adz() ( 238, 4), -ale ( 239, 8). Dup
aceea o uoar influen asupra numeralului, pronumelui personal de

i68

TH. CAPIDAN

dativ n locul pronumelui posesiv n sensul celor artate la locul lor, a ver
bului, adverbului, etc. Tot aa la derivaiune (sufixe i prefixe) i sintax.
L exicul.

n lexic avem cea mai mare bogie de cuvinte referitoare la tot felul de
noiuni. Deoarece unele cuvinte greceti au ptruns n dialect n sfera
ocupaiunii Romnilor cu creterea turmelor de oi, vom da mai ntiu:
C u v i n t e p a s to ra le :
cliv (xalvfia) colib exist i la Albanezi caljve; amndou,
dup form, sunt mai nou dect koliba dela Turci i Slavi (Miklosich,
Turk. Elem.,I, 8); hoar ( %d>oaJ sat; nelesul cuvntului aromnesc
se deprteaz de cel grecesc contree, pays, lieu, place , care exista n
vgr. i n bizantin. n aromn, cuvntul ca form este nou, ceeace
probeaz c, n locul lui, Aromnii trebuie s fi avut ctun sau sat
(vezi despre aceasta studiul meu Romnii Nomazi, 168). Cu
vntul ctun se mai atest acum i n graiul secret al Grecilor din satul
Shoreana (Epir), alctuit aproape numai de cuvinte aromneti: xaxovviov (vezi Revista Macedoromn, voi II, No. i, p. 38); mandr
care nu poate veni nici din lat. mandra i nici din vgr. (dup cum arat
pstrearea lui an) udvdga; stane (axdvi), alturi de forma obinuit
csare . Cuvntul ar putea veni direct din sl. stanu, dar atunci am
fi avut stan, cum au Albanezii; talar i talr (xdlagog) putin mare ;
n ngr., alturi de corbeille, cuvntul nsemneaz i forme (eclisse)
fromage, din care sa desvoltat nelesul aromn; exist i n alb.
taljer cu acela neles ca n arom.; furtie ((poarta, (pogxlov) sarcin;
furtutire ((poozorr/oa) prjin cu care se sprijine sarcina la ncrcatul
catrilor; furtusescu ( (pozooa aor. dela zpogxovo) ncarc; claB
(xa/.dfta) co ; strif ( oxg'tjtpog din axQijfpco, tordre, retordre ) ber
bece de trei a n i; marmar (fiagjudga cu nelesul de axdga, dacor.
tir) oaie stearp care na ftat deloc; gavruiani (yavgoiavi, nume
propriu din yavgog arogant i Iani) un fel de brnz, creia i mai
zic ibagu; pirpinac i pidupinac (mdomvdxi) covat ; tend ( xevxa)
estur de ln de capr pentru corturile pstorilor nomazi, cort;
gravan (yoafiavu aiac gros i bine btut; hraie ( yagdyri) sac
din estur de ln; sazm (odyio/ua) cf. G. Meyer, Ngr. St., II, 57
scoar ; mulare ( uov/.doi) catr , etc.
Locuina omului:
cmar ( xapdga) bolt (cuvntul exist la Alb. kamare, bulg.
kamara); Hilar ( xe/./.doi din lat. cellarium)pimni , la nord necunoscut;
n locul lui se ntrebuineaz tslar, tsilar; pizul'u i pidzul'u prisp,
banc de ezut ( nn'Qovh) ; stizm ( oxdyiofxa) zid , alturi de cu
vntul mur mai des ntrebuinat; hrie i hrie ( XQeia) closet;
strem ( oxoe/i/na) pogon; sirtu (ovgxrjg) drug de fier sau de lemn
cu care se ncuie ua, poarta; zvor, etc., etc.
O b i e c t e din cas:
cltsvet (xc.xaodexrjg) jartier; crfits (x a g c p ix a a ) ac cu
gmlie; yilie ( yvali) oglind; lgin i lyin ( l.ay/jvi) urcior s.

DIALECTUL AROMN

169

vas pentru untdelemn ; scaf ( axdqyr]) pahar ; sk'ep ( oxisirj) n


fram, vl de mtase ; spargan ( andgyavov) scutec ; stamn ( axdfiva)
urcior de ap mai mare; cuvntul exist la Albanezi stamne, bulg.
stomna; tsruh'e ( raagovyi) opinci; igane i tiyani ( rrjydvi) tigaie ;
zig ( Q'vyi f cntar ; pirustie ( nvQoaxla); peron i perun (la nord
penur <PINNULA) neQovrj cuiu , etc., etc.
N u m e de p la n te :
kimin ( xv/mvov) chimen , alb. kimino, bulg. kimion; k'itru ( xtqov) ;
yltsid (ya/.arrua) buruian care d lapte cnd o ru p i Dai.;
yavru (ygdfiog) carpen; hamorrdl ( %auoiirf/.av) ; h'imunic (yeijmnxov) pepene verde ; mrul'e ( fiaqovh) salat ; miydal ( fivySa/.ov), la nord i amigdal; moscocare i moscocare ( uooxoxagi) ; plmib (na/.auiba) platan ( M.xavoq), sth'id i stafid (aracplda),
vlstar ( fiXaoxgi) etc. etc.
n afar de aceste cuvinte, mai vine o alt serie de cuvinte abstracte;
foarte muli termeni religioi, o mulime de verbe i alte multe forme
care se ntlnesc n cuprinsul acestei lucrri.

n ce privete cuvintele greceti intrate n urm de tot n dialect,


se gsesc, dup cum am spus, numai n graiul Romnilor din Epir i
Tesalia. Ele sunt simple grecisme, pe care Romnii din celelalte inuturi
nu le neleg. Acetia, n locul lor, au cuvinte romneti. Iat cteva
din ele: ayape i aypisesc iubire, iubesc pentru vreare, voi; yrpsescu
i nyrpsescu pentru scriu; Qalas pentru amare; misimer pentru nadzdz; psem pentru mincun, etc., etc.
Astzi numrul acestor grecisme a crescut i mai mult n inuturile
romneti care au intrat sub stpnirea greac. La aceti Aromni sa
introdus i o serie ntreag de termeni administrativi, ca i o mul
ime de forme abstracte, necunoscute pn acum.
3. Elementul albanez
Acest element a fost cercetat de mine n studiul Raporturile albanoromne (Dacoromania, II, pp. 443454). Din acest studiu rezult
c, dintre toate populaiunile romneti, Aromnii au fost cei mai influen
ai n graiu de limba albanez.
Aceast nrurire, dup cuvintele i particularitile introduse n dia
lectul aromn, arat trei stadii: 1. una veche; 2. alta mai nou; 3. una
local la Freroi.
ntru ct chestiunea a fost odat studiat, n cele ce urmeaz m voi
ocupa de fiecare stadiu, contribuind cu unele adugiri i lmuriri pentru
o mai bun nelegere a acestei nruriri.

TH. CAPIDAN

170

i.
Trecnd la primul stadiu de influen albanez asupra dialectului
aromn, din cercetrile mele rezult c, pentru epoca veche a pri
melor atingeri dintre strmoii Romnilor, nc pe cnd acetia nu
erau desprii n tulpinile de astzi, cu strmoii Albanezilor, m
prumuturile de cuvinte albanezeti sunt mai numeroase pentru dia
lectul dacoromn dect pentru dialectul aromn. Dintre cuvintele de
origine albanez din dialectul dacoromn, urmtoarele lipsesc n graiul
Aromnilor: a se bucur (alb. bukuroh) cu numele propriu Bucur,
bunget (alb. bunk), curs (alb. kurthe), gata (alb, gat), ghimpe (alb.
gjemp, mai vechiu gljimp), mugur (alb. mugull), pru (alb. perua),
strepede (alb. shtrep ?), vare n varecare (alb. vile cu acela neles),
zar (alb. dhalle), ghiuj (alb. gjush, mai vechiu gljush), hmesit
(alb. hames).
n afar de aceasta, cele dou particulariti caracteristice pentru
dialectul dacoromn: rotacismul i nazalizarea , care lipsesc cu
desvrire la Aromni i chiar la Meglenoromni, ns exist pn azi
i n limba albanez, par a se fi desvoltat n oarecare dependen cu
aceleai particulariti din limba albanez. Aceast coinciden ar con
stitui nc un indiciu mai mult pentru existena unor legturi mai
strnse, n epoca veche de convieuire albano-romn, ntre dialectul
dacoromn i limba albanez, dect ntre aceasta i dialectul aromn.
La aceste dou puncte de apropiere ntre Dacoromni i Albanezi, sar
mai putea adug nc unul, despre care nam pomenit n lucrarea citat.
Se tie c limba albanez, n afar de elementul indo-european de
baz, mai are un numr de cuvinte destul de mare de origine latin.
Toate aceste cuvinte in de domeniul latinitii orientale, mai ales c
unele din ele lipsesc din celelalte limbi romanice. Examinnd cineva
cu ateniune rspndirea acestor cuvinte la Albanezi i Romni, va
observ c multe din ele care exist att la Albanezi ct i la Dacoromni,
lipsesc la Aromni. Aceast lips a cuvintelor latineti comune pentru
Albanezi i Dacoromni nu sar pute explic numai prin dispariia lor
din graiul Aromnilor. Sunt unele din ele care se arat strns legate
de viaa Aromnilor. n afar de aceasta, ele sunt relativ multe. Sar
fi putut pierde zece-douzeci, nu ns cincizeci i patru cte exist la
Albanezi i Dacoromni, lipsind la Aromni. Aceast nou constatare
ne d nc un indiciu pentru mai marea apropiere, n perioada despre
care ne ocupm, ntre Albanezi i Romnii din nordul Dunrii, dect
ntre Albanezi i Romnii din sudul Dunrii r).
Iat aceste cuvinte:
ADMISSARIUS dacor. armsar, alb. harmeshuar.
ASSULA dacor. achie, alb. ashkje.
AVUNCULUS dacor. unchiu, alb. unkj.
BRACA dacor. brac (ntrebuinat mai des n Bucovina la pl.) braci
izmene (Candrea-Densusianu, Dic. Etim., 173) cu derivatele*)
*) Al .

Philippide,

O rig . R o m . II, 631 urm.

DIALECTUL AROMN

171

latineti pstrate n dacor. brcire < BRACILE (Candrea-Densusianu, ib., 74), brcin <* BRACINA (ib. 175), brcie <* BRACILIA
( P u c a r i u , Etym. Wb., 215), mbrca <* IMBRACO, -ARE, desbrc <* DISBRACO, -ARE. n alb. avem breke. Din acesta Aromnii
din Albania, n special cei din Tirana, au brecuse un fel de pantaloni
largi, mprumut nou (Th. Capidan, Freroii, p. 23).
CIRCARE dacor. cerca, alb. kerkoj.
COGITARE dacor. cugeta, alb. kujtoj.
* COMPITARE (=CO M PU TA RE) dacor. cumpta, alb. kupetoj.
DAMNARE dacor. duna, alb. demoj.
DAMNUM dacor. daun, alb. dem.
DESIDERARE dacor. deira (vechiu), alb. desheroj.
FESTUS dacor. hiestru (G. Giuglea, Cercetri Lexicografice, p. 8),
alb. thieshte.
FOSSATUM dacor. sat, alb. fshat.
FRUCTUS dacor. frupt, alb. fryt,
GENS GENTEM dacor. gint (vechiu), alb. gjint. Cuvntul albanez
exist i la Aromni, ns ca mprumut nou dela Albanezi.
INVITARE dacor. nvit, alb. ftoj.
AMTA dacor. mtue, alb. emte.
NATURA dacor. natur (cuvnt popular n Banat, cf. Pucariu,
Etym. Wb., 1159), alb. natyr.
PACARE dacor. mpca, alb. pakoj.
PAX PACEM dacor. pace, alb. pakje.
PENSARE dacor. aps, peshoj.
TAURUS dacor. taur, alb. ter. Forma aromn tavru poate s fie
din limba gr. x o lv q o q .
FASCIOLARE dacor. nfur, alb. me fsholle.
CURTIARE dacor. crua, alb. kurtsej.
CURTUS, -A, -UM dacor. scurt, alb. shcurt. Cuvntul albanez a p
truns ca mprumut n dialectul aromn: scurtu Fevruarie.
ANGELUS dacor. nger, alb. engjell.
ASPER, ASPRA, ASPRUM dacor. aspru, alb. ashpere.
BUBALUS dacor. bour, (mai vechiu) bur, alb. buall. Cuvntul
albanez a trecut ca mprumut la Aromni: buval bivol.
CALENDARIUS dacor. crindar, alb., cu substituire de sufix, kallenduar Ianuarie.
CCHORIA dacor. cicoare, alb. cor6.
SECRETUS dacor. secret loc prsit, pustiu (Pucariu, Etym.
Wb., 1575), alb. shkret. Cuvntul albanez a trecut ca mprumut la
Aromni, cu nelesul modificat: scret ntro ureche.
SESSUS dacor. es, alb. shesh.
SIMILARE dacor. smn, alb. shembellej.
STATUS dacor. stat statur, alb. shtat.
STRATUM dacor. strat, alb. shtrat.
* TENDA (dela TENDERE) dacor. tind, alb. tende.

172

TH. CAPIDAN

TRISTUS, -A, -UM dacor. trist, alb. trishtoj m speriu, tremur .


VADUM dacor. vad, alb. va.
VERSUS dacor. viers, alb. vjersh.
* HOSPITARE ( = HOSPITARI) dacor. ospta, alb. shpetoj.
LABRUSCA dacor. lurusc, alb. ljerushk.
LAURUS dacor. laur, alb. ljar.
MISERERE alb. meshire comptimire, m il, n dacor. avem
measer (vechiu) din MISER, -A, -UM.
PASSUS dacor. pas, alb. pash.
SALVIA dacor. salbie, alb. shabi.
* IN-CHORDARE (dela CHORDA) dacor. ncorda, alb. ngorth.
JUDEX dacor. jude, alb. gjykj.
LINEA dacor. iie, alb. ljine.
POPULUS dacor. popor, alb. popull. Cuvntul albanez a trecut
ca mprumut la Aromni.
SCtTUM dacor. scut, alb. shkjyt.
SPODIUM dacor. spuz, alb. shpuze.
S tM M A dacor. sum (vechiu), alb. shume.
TEMPORA dacor. tmpl, alb. temblje.
FEBRARIUS ( = FEBRUARIUS) dacor. furar, alb. fruer i fluer.
n arom. flivar este din gr. <pkej3dQri<;,
Ca ncheiere la cele spuse pn aci, trebuie s mai adugm c, n
ce privete legturile dintre Aromni i Albanezi din aceast perioad,
Romniitdin Albania cunoscui sub numele de Freroi nu arat nimic
mai vechiu n graiu n raporturile lor cu Albanezii dect Aromnii de
pretutindeni. n privina aceasta sunt interesante concluziile la care m
ajuns n studiul citat (p. 147) despre vechimea Freroilor n Albania:
n ceeace privete, acum, vechimea Freroilor n Albania, asupra
acestei chestiuni datele lingvistice nu ne dau lmuriri precise. Din
materialul studiat pn acum, se poate face urmtoarea constatare:
dup cum Aromnii din Tesalia i Epir nu au nimic mai vechiu din
contactul lor cu Grecii, care s nu se gseasc i la ceilali Aromni
din Macedonia, unde na existat i nu exist Greci propriu zis, tot aa
i Freroii din Albania nu pstreaz nimic mai vechiu din contactul
lor cu Albanezii, care s nu se gseasc la Aromnii din celelalte inuturi,
n care Albanezii sau nu exist sau sunt de curnd venii.
Date lingvistice despre un contact strvechiu dintre unii i alii,
ceva mai pronunat dect l-am cunoscut n raporturile albano-romne,
nu exist. Din aceast constatare rezult: sau c Freroii au venit
mai trziu acolo unde i gsim azi n mijlocul Albanezilor; sau c Alba
nezii sau cobort mai trziu n prile centrale i meridionale ale Alba
niei.
Pentru aceste dou posibiliti ne vorbesc nu numai datele lingvistice,
dar i dovezile istorice: orici Albanezi vor fi existat odat n Albania
central i meridional, grosul populaiunii albaneze de mai trziu sa
cobort din prile de miaznoapte. i tot aa, orici Aromni strvechi

DIALECTUL AROMN

173

vor fi existat odat ca populaiune flotant n Albania, grosul ei a venit


tot din miaznoapte, de acolo unde, mpreun cu Dacoromnii, au
format odat limba romneasc unitar .
2. n stadiul al doilea au ptruns toate cuvintele de origine albanez
din dialectul aromn, care nu se gsesc n dialectul dacoromn, i se
ntrebuineaz n graiu de ctre toi Aromnii, oriunde se gsesc cu
aezrile lor, n Tesalia, Epir, Olimp, Macedonia, Tracia sau aiurea.
Aceste cuvinte au ptruns n limba Aromnilor dup desprirea lor
de Dacoromni. Ca mprumuturi mult mai nou dect cele care au
ptruns n primul stadiu, nau suferit aproape nici o prefacere n pro
nunare. Deaceea ele se recunosc mult mai uor dect cele dinti.
Dac vom ncerc acum s stabilim caracterul acestor cuvinte, dup
nsemnare, vom vedea c n primul rnd avem o serie de forme care
in de viaa pstoreasc. Dealtfel, acest caracter l arat i mprumuturile
din primul stadiu, ca arndz, amur, glbadz, tarcu, etc. Dintre cu
vintele pstoreti din stadiul al doilea avem: bal'u (despre cal) cu o
pat alb n frunte (alb. baljj; bucuval mncare preparat din
pine, unt i brnz, clit bine la foc (alb. bukuvalje); dal un
fel de zar (alb. dhalle); das miel de cas, care umbl dup copii
(alb. dash); g'el mncare (alb. gjelle); g'iz urd de calitate
mai proast, un fel de jinti (alb. gjize); Uipru (kipur) clopoel,
zdrngnel (alb. kjipre); leang la nceput trebuie s fi avut ne
lesul de copoiu; astzi nsemneaz fig. lungan, uiu (alb. ljarigua,
cf. Th. Capidan, Dacoromnia II, 396); Var (despre oi i cini)
pestri (alb. ljare); musc (n Gopei i la Aromnii din Albania)
catr, mucoiu (alb. mushke, mushk); muscur (despre capre)
alb la urechi i la nas (cf. alb. mushkulyer, G. Meyer, Alb. Wb.
294); poiu ulcior (alb. potsh); sfrliu lemn cu care se bate
laptele n putin, bttor (alb. felitsh, feritsh); sigun() (pe care
Romnii din Epir o numesc tsipune) un fel de tunic din ln alb
sau neagr (cf. Th. Capidan, Romnii Nomazi, 81) alb. dshgone;
tlgan mant de ln cu glug despre care vezi Th. Capidan,
ib. 88 (alb. talagan); pitescu tocmesc un lucrtor, servitor cu plat
(alb. pajtoj).
In ce privete celelalte cuvinte, ele sunt, dup cum se poate vede
din lucrarea mea citat, destul de numeroase, i reprezint tot felul de
noiuni, dintre care unele ca ban via), bnedzu triesc , minduescu gndesc, cuget, sunt singurele ntrebuinate la toi Aromnii.
3. n stadiul al treilea, influena albanez se arat n graiul Romnilor
din Albania. Acetia, trind n mijlocul Albanezilor i n cea mai mare
parte cunoscnd limba albanez tot aa de bine ca i dialectul lor, au
primit o mai mare nrurire albanez att n manifestrile lor spirituale
i artistice ct i n graiu.
Literatura popular a popoarelor din sudul Dunrii arat o asemnare
mare n ce privete motivele care stau la baza povetilor populare. Dup
cum, ns, aceast asemnare pentru Aromnii din Tesalia i Pind se

i7 4

TH. CAPIDAN

apropie mai mult de literatura greac, sau pentru cei din Macedonia
de literatura slav, tot aa asemnarea povetilor aromneti din Albania
se apropie, unele chiar pn la identitate, de literatura popular albanez.
Ceva mai mult, chiar melodia cntecelor acestor Aromni se identific
cu aceea a cntecelor albanezesti.
n ce privete limba, influena albanez sa exercitat mai puin n
lexic. Pentru un popor ca Freroii, care locuesc n inima Albaniei i
sunt nconjurai numai de Albanezi, prea puine sunt cuvintele albanezesti
care au intrat n graiul lor. Ele apar mai ntiu n lucrrile scriitorilor
aromni din sec. XVIII, mai ales n Codicele Dimonie, dup aceea n
graiul zilnic al Freroilor. Puine din ele au trecut n limba celorlali
Aromni. Astfel, forme ca: cnusescu amenin (alb. kanos) Cod. Dim.
io ib/i6 ; codr murdrie, spurcciune (alb. kothre) Dan. 155/2?,
Uc. 48/25; cufum cadavru (i cuhum, cuhma din alb. kufome
< gr. x o v < p o q gol) Cod. Dim. 8 ib/i4, 121/6; fae pcat Cod. Dim.
79b/6; k'endr (kindr, alb. kendre) adunare de oameni acats
kendr stau locului Cod. Dim. m b/io ; rzuescu drm (alb. rezoj)
Dan. 154/21, 174/31; rucuescu in, apuc (alb. rok id.) Cod. Dim.
83b/2o; siruescu taiu cu ferestrul (alb. sharoj) Dan. 154/21; spuluescu
spl (alb. shpljaj id.) Cod. Dim. 39/4; surduescu asurzesc (alb.
shurdoj); voz sticl (alb. voze) Cod. Dim. 14/10 etc., etc. nu se
cunosc n graiul Aromnilor din Macedonia, cu att mai puin la cei
din Epir i Tesalia. Tot aa cuvinte ca: tepr mai mult (alb. teper);
miau vrf (alb. maje); brecuse pantaloni negri i largi (alb.
breke, pl. brekashe); vlment rzboiu de esut (alb. avlement);
brduse frumuic (alb. bardh alb, frumos) etc. etc., ntrebuinate
zilnic n graiul viu la Freroi, ca albanezisme, sunt necunoscute de
ceilali Aromni.
n schimb, modificrile de sunete datorite nruririi albaneze, au
avut mai mare ntindere n graiul Aromnilor. Odat cu rspndirea
Romnilor din Albania n Macedonia i n celelalte centre din nordul
Peninsulei Balcanice, din cauza evenimentelor din sec. XVIII, unele
particulariti de graiu, au trecut la populaiunile cu graiu grmustean.
La nceput, ele se artau numai n limba Romnilor din Albania
aezai printre Grmusteni; mai trziu, prin ncuscrire, i acetia au
mprumutat ceva din particularitile lor.
Aceste particulariti au fost studiate pe larg de mine n cele dou
lucrri citate. n aceast lucrare, ele sunt tratate la 99, 207, 275.
Tot aci trebuie s amintesc c exist unele expresiuni n graiul
Aromnilor din Albania, care se ntlnesc i n limba albanez. Foarte
multe din ele snt cunoscute n celelalte limbi balcanice. Eu voi da
pe acelea numai, care le-am auzit la Freroi, i, pe ct tiu, nau
mai fost relevate pn acum.
toag mn (trag mna) m las de ceva n fraza nu tgpse mna
di fu g ile su-l vtnag = nu sa lsat de hoii i l-au ucis, nu toapse
mna pn nu-l dede pgzyi) n albaneza: helqj doge trag mna:

DIALECTUL AROMN

175

u s-helqj dare nga ti = eu nu m las de tine. Dela verbul helqj i dare


avem n alb. substantivul nou format doreheqj demisie: Mbreti
pranoj dareheqjin e keshillit ministruer = regele a primit demisia con
siliului de minitri. n aromn am avea: tradzire di min, cu n
elesul de prsire, abandonare .
me-acats di pag (m prind de bani, adic ncep s ctig ceva bani),
n fraza: dup ndoi an n-actsm iag di pag dup civa ani,
iari am nceput s facem ceva parale. n albaneza: u kjep prape nga
para ncepe din nou s fac parale (Pedersen, Texte, 146), o con
strucie identic cu expresiunea aromneasc: uhjep, form pronomi
nal, -m prind i nga para de parale .
scQti ti mcagi (scoate de mncat, adic ctig att, ct s se hr
neasc): scoi mas ti macagi = ctig ct s triasc. n albaneza:
ndzir sa haj buke = ctig ct s mnnce pine. i aci avem ndzef
aor. ndzofa cu nelesul trag i scot .
di gar (de or, adic de timpuriu, de cu vreme): n sculm digar
ne-am sculat de timpuriu. n albanez: heret i hershem de vreme,
de timpuriu derivate din hef (< lat. hora), n aromna, gar are n
elesul de timp, vreme, pe lng cel de or i dat: dup
ndh'am di gar = dup puin vreme. Are gar di atuntsea = e timp
mult de atunci. n albaneza are acela neles, cci avem at here = n
vremea aceea, atunci.
f g magdzine (fr margine, nemrginit, nemsurat, foarte mult):
agcgagi fg magdzine = frig mare, foarte mare. n albaneza: pa
ane = fr margine: e djali ug'ezua pa ane = i biatul se bucur foarte
mult (G. Meyer, Alb. Gramm. 66/16).
soie = neam. Are i nelesul de fel . tsi soie di om ya'ste aist = ce
fel de om este acesta. n albaneza la fel: tsh-far njeriu sht ky, n care
fa r din fare nsemneaz neam i fel .
liturgie = prescure. ns nelesul de baz este liturghie . n alba
neza avem mes prescure din lat. missa.
loc are n aromn, pe lng nelesul din dacoromna, i pe acela
de ar . Dit loclu a nostru nsemneaz din prile noastre din ara
noastr. n albaneza la fel: vend loc i ar : Vendi i une prej
okupacioneve te dryshme te huaja ha pase patim e keqper m ejet rnbrapa
ne tshdo pike te kytetenimit = ara noastr, din cauza diferitelor ocupaiuni strine, a avut nenorocirea ca s rmn n urm n orice pri
vin a civilizaiei (Gazeta e Re din 18 Ian. 1929).
pir se face ziua. ntrebuinat personal cu subiectul unei persoane:
apir, apiri, etc. nsemneaz petrec noaptea pn n fapt de zi la ci
neva s. undeva . n albaneza gedhj cu nelesul de baz a se face
ziua , mai are i nelesul al doilea din dialectul aromn.
strimtu i stres nsemneaz strns, ngust i zgrcit: easti multu
stres: este foarte zgrcit. n albaneza la fel: shtreit = propriu zis
ngust i zgrcit . Un al treilea neles este i acela de scump ,
desvoltat tot din nelesul de zgrcit.

176

TH. CAPIDAN

va pers. 3 sing. ind. prez. dela voi nsemneaz n arom. i trebuie


n albaneza avem duhet, forma pasiv dela du, do, do = vreau, vrei,
vrea, care nsemneaz este de trebuin, trebuie .
led n aromna, n afar de nelesul propriu care exist i n daco
romn, mai are i pe acela de a sta, a rmne . n albaneza verbul
ri nsemneaz ed i rmn . A i ndejt shum vjet ke i pasmi =- el
rmase mult vreme la bogtaul.
Ipat nsemneaz luat i nebun . n albaneza la fel: mare part.
lui mar, mer mer (iau, iai, ia) are aceeai nsemnare de luat inebun .
esu nsemneaz <( ies i am scaune . n albaneza dalj are acela
dublu neles: nuk mun-te dalj = nu pot s ies, adic nam scaune.
matsin nsemneaz macin i diger . n albaneza avem beluj a
mcin i a diger.
ctndoras din cnttora (dela cnttor, cf. Dacoromania III, 757)
cai n dacor. cnttor i are corespondentul su n albanez: kenesi
coco dela kendoj cnt: kendesi na zgjuan nga gjumi = cocoul
ne deteapt din somn.
k!ar apusul soarelui: loc tu k'are regiune situat la apus. Ca
nume de oc. k'are exist i n Albania. n albaneza avem hump cu
nelesul pierd, ca n arom. k'are pers. 3 sing. ind. prez. dela k er pier,
i apun despre soare.
dzoc dit loc (joc din loc, adic m mic, plec, m deprtez): deanda
dzucm dit yoc = de cnd ne-am mutat, ne-am micat. Aceast ex
presie se ntlnete i n prefaa lui Constantin Ucuta, cnd se n
cearc s justifice existena elementelor strine n dialectul aromn:
C de cacum gucm de locu, s-de tru patrid, n misticm cu alte soi
s-alcsim si zbpafle = cci de cnd ne-am micat din loc i din patrie,
ne-am amestecat cu alte neamuri i am schimbat i cuvintele, p. 65)
n albanez, avem aceeai expresie n fraza: kurkush nga pritesit nuk
lozte nga vertdi = nimenea dintre cei ce ateptau nu a jucat din loc
(adic nu sa micat). Cf. Gazeta e Re nr. 135, din 15 Aprilie 1929.
T ot aa n: lyi kryet = joc capul, adic mic capul, n fraza: en ai, kji
ishte n tabut, luite kryt = i acela care er pe catafalc mic din cap
(Maximilian Lambertz, Albanische Mrchen, p. 123 basmul 16.
tinie (cinste, onoare, ca pre): tsi tinie cafts? = ce pre ceri?
n albeneza: nder = cinste i pre: do t e setsh me nder te math =
o s le vinzi cu pre mare (G. Meyer, Alban. Gramm., p. 58/28).
nelesul se datorete limbii greceti, cci aci avem pentru p r e
cuvntul = onoare, avro ro nqyna dev eyei Ti/xrjv = acest lucru nare
Preb.
mi l'a dorlu (m ia dorul, adic m apuc dorul): mi yo doQU = ma
apucat dorul. n albaneza me mer mati = m apuc dorul, o formaiune
cu verbul mer care nsemneaz iau. Tot a n aromna: mi l'a
somnul = mapuc somnul; n albaneza: me mer gjumi = m ia somnul.
leg zbor (leg cuvnt, adic m leg, m oblig): aveam ligat zbog
mas ti un an = m obligasem numai pe un an. n albanez: lidh fjalje

DIALECTUL AROMN

177

n fraza: afiu koha e te tre vjetevet kje kish lidhur fjalj'e me temnien = sosi
vremea celor trei ani, cnd se obligase fa de m-sa (G. Meyer, Alb.
Gramm. 59/24).
s-fatse (se face, pentru copiii care se murdresc n izmene) s- fatse
tu zmeani ca nisl'i = se murdrete n izmene ca copiii mici. n al
banez avem acela cuvnt pentru aceeai nsemnare: is bere njera ne
brez = er fcut pn la bru, adic umpluse izmenele bine (Pedersen, Texte, 54).
l'-armai k'efea (i-a rmas cheful, adic a devenit indispus, nu mai
are nicio poft, sa suprat puin, nu i-a czut bine. In albaneza:
i mbeti kjejfi = i-a rmas cheful, nu mai are nicio poft (Pedersen,
Texte, 95/22).
in l'aii vetea (mi iau firea, adic mi vin n fire). Este, dup cum
arat nsui cuvntul vete, o traducera a expresiunii albanezeti, mar
vehten. n trun basm, ntlnim la Meyer: me pare e dha te hje, kje
te mar vehten = mai ntiu i ddu ca s mnnce, spre a-i veni n
fire, a prinde puin curaj (p. 58/23).
troar nsemneaz repede, iute i, ca formaiune, este: tru + gar
acelai cu albanezescul nde tshas = imediat, repede: shkoj nde tshas e
vaiti tek i bir i mbretit = sa dus repede la fiul mpratului (G. Meyer,
Alb. Gramm. 58/32).
n afar de aceste expresiuni, exist o serie de cuvinte cu o desvoltare semantic care merge paralel n dialectul aromn i n limba
albanez:
apro'k'u apropiu. n afar de acest neles are i pe acela de a
primi. n albeneza la fel: nkjas, nkjasem = apropiu, m apropiu,
ns la forma activ nkjas i cu nelesul primesc : po ky s i a nkjasi
tuke thene = iar acesta nu i-a primit [banii] spunnd . . . (G. Meyer,
Alb. Gramm. 67/23).
sartsin se ntrebuineaz cu nelesul de povar i nsrcinat :
Armase sartsin: a rmas nsrcinat. n albaneza: bare sarcin i
nsrcinat la fel ca i mbarse.
noau i naii att la Romnii din Albania ct i la cei din Mace
donia, probabil originari din Albania, nsemneaz nou i nor ,
fa de socri, iar mam fa de copiii ei. n Albaneza e re femi
ninul dela i ri nou , nor i nevast tnr.
4. Elementul slav
Ca i cuvintele greceti i albanezeti, elementul slav a ptruns n
dialectul aromn n trei perioade: 1. una veche; 2. alta mai nou; 3. una
local i mai nou. Ne vom ocupa cu fiecare pe rnd.
1.
Din punctul de vedere paleontologic, elementul slav este intere
sant att pentru vechimea influenii slave la Romni, ct i pentru
transformrile ce au suferit cuvintele slave n dialectul aromn. Oricnd
12

Th. Capidan. Arom nii Dialectul Arom n.

i }8

TH . CAPIDAN

saf admite, din punctul de vedere istoric, atingerea poporului romn


cu Slavii, primele cuvinte care au intrat n limba romn trebuie s
se fi introdus nc pe cnd Aromnii i Dacoromnii locuiau laolalt
n unitate teritorial. Aceasta rezult din faptul c un mare numr de
cuvinte paleoslave din graiul Dacoromnilor se gsesc i la Aromni.
Ceva mai mult, ele exist i la celelalte dou populaiuni romneti:
Meglenoromnii i Istroromnii (cf. Th. Capidan, Meglenoromnii,
I, 88; Sextil Pucariu, Istroromnii, II, 221). Aceasta este o dovad
c ele au ptruns n limb, n vremea cnd poporul romn nu era
desprit n populaiunile actuale. i fiindc tim sigur c Aromnii
se aflau cobori n sudul Dunrii nainte de sec. X, putem deduce
cu aceea siguran c primele cuvinte slave ptrunse n limba
romn au intrat nainte de acest veac i n nici un caz dup. Aceasta
este dealtfel i prerea tuturor filologilor romni i strini, afar de
I. Brbuleseu, care pe nedrept susine c influena slav la Romni
ar fi nceput dup sec. X I 1). nceputul trziu al nruririi slave nu se
poate explica nici din punctul de vedere istoric. Noi nu suntem de p
rerea lui N. Iorga care admite c Slavii ar fi existat n Dacia nainte
de era cretin 2). Credem cu Niederle c invazia lor n Dacia va fi
nceput prin sec. III i IV, mai ales c pe la nceputul sec. VI prezen
1)
n Individualitatea limbii romne i elementele slave vechi, I l i e B r b u l e s e u ,
reproducnd cele repetate aproape timp de un sfert de veac cu privire la nce
putul influenii slave la Romni d u p sec. X I, nu aduce nimic nou pentru
susinerea unei teze att de greite. Aceeai constatare se poate face i pentru
prefacerea lui x, n un. Toat expunerea este att de confuz, nct cu greu se
poate nelege ceeace vrea s spun autorul. Ca prob citez concluziunile auto
rului: Aceste consideraii arat, dar, c i aceste cuvinte cu un n loc de plsl. *.
din Categ. I nu au vehit n romna din aceasta, adic cu on, ci au venit chiar
cu un din alt studiu (ce nu avea la ele on = plsl. *), al limbii slave care ni le-a
dat (p. 274) Brbuleseu nu crede n desvoltarea lui on (din * ) pe teren ro
mnesc. De aceast prere snt i eu i cred c A l . R o s e t t i (R evista Istoric
Romn II , 150) greete cnd, reproducnd o prere veche, susine c p a fost
redat n aromna prin un, ca O + N de origin latin . Admit mai de grab c
on din * a trecut n un ntrun graiu vechiu slav, care va fi fost intermediar ntre
bulgara i srba i din care azi nu ne-au rmas urme dect n mprumuturile
slave din limbile balcanice i n toponomastica balcanic (cf. A. M. S e l i . t e v,
Slavjdnskoe Naselenie v Albania, 1931, p. 292) dect c un a provenit din x, ca n
elementele latine. De aceea, nici formele cu un din * n limbile greac i albanez (cf .
alb. sundoj din paleosl. c s a h t h ) nu se pot explic printro evoluie intern, cum ad
mite Rosetti pentru cuvintele pe care le-am dat din limba greac. (Revue de Ling.
Rom., III, 229.) Forma albanez sundajnu este nici mcar dintre acele puine vechi
elemente slave care arat / pentru 1. ( N o r b e r . t J o k l n Indogerm. Forsch.
X X X V I, rsi , 152). Ptrunznd n limba alb. dup sec. IX sau X, un pentru jk
din sundoj se poate explic numai din limba slav. Acela lucru trebuie s-l admi
tem i pentru cuvintele romneti.
a) n ce privete Ardealul, trebuie s: se cread c mpreun cu Dacii, alturi de
Daci, a existat n Ardeal n vremurile cele mai vechi i.o oarecare populaiune slav
ca Sarmaii de odinioar, care nu erau Scii, dar cuprindeau n bun parte i Slavi .
(N. . I o r g a , Romni i Slavi, Romni i Unguri. Dou conferine ale Institutului
pentru Studiul Europei Sud^Orientale. Bucureti (1922), 12). Vezi i T h . C a p i d n, Vechimea Slavilor n Dacia n Almanahul Atomnesc (1928), p. 34.

DIALECTUL AROMN

179

lor n numr mare n Peninsula Balcanic este atestat. Ar fi prin ur


mare de neadmis ca un popor ca Slavii, cari se ivesc, printre Romni
att de timpuriu, s-i nceap influena lor asupra Romnilor abia
dup. sec. XI. n cazul acesta, asemnrile dintre elementul slav aro
mnesc i elementul slav dacoromn chiar n prefacerile de sunete
neregulate, cum este bunoar suto, care a dat la , Aromni i Daco
romni sut (cu u : u), ar rmnea enigmatice.
n contra prerii unei influene slave trzie la Romni, vorbesc toate
cuvintele paleoslave ca: niveast, leane, culind, pumean, scumpu, etc.
pe care le-am tratat n studiul meu Elementul slav n dialectul aromn,
i asupra crora nu mai pot reveni. Aci mai adaog c . vechimea
elementului slav n limba romn se arat i n reflexele celor dou
sunete Ai i a din limba romn. Oricare ar fi explicaia lui Ai n un,
ca n cKAin'h: scumpu, dacor. scump, fie c el vine prin filiaiune veche
srbeasc, cum am admis (o. e., 38), fie c sar pute explic ntralt
fel, faptul c att la Aromni ct i la. Dacoromni a ajuns la acela
rezultat, dovedete c evoluia lui spre u sa petrecut n vreme ce Aro
mnii triau alturi de Dacoromni, prin urmare nainte de despr
irea lor definitiv n Peninsula Balcanic.
Despre celelalte schimbri pe care sunetele paleoslave le-au suferit
n dialectul aromn, ca i despre unele influene gramaticale (vocativul
n o, sufixe, prefixe, ntrebuinarea infinitivului) i semantice, asupra
crora am vorbit odat pe larg, trimet pe cititor la lucrarea citat.
2.
Dup desprirea Aromnilor de Dacoromni, ei nau ncetat
raporturile cu Slavii, deoarece exist n graiul lor cuvinte slave din
aceast perioad care sunt rspndite la toate tulpinile aromneti.
Faptul pare oarecum ciudat pentru populaiunile aromneti din Tesalia i Epir, unde astzi nu exist Slavi. Cuvintele slave pe care le au
Romnii din aceste inuturi trebuie s le fi mprumutat sau din timpul
pe cnd se aflau cu aezrile mai n spre miaznoapte, sau chiar acolo
unde se gsesc azi, admind n cazul din urm c, la coborrea lor n
inuturile din sud, au gsit populaiuni slave care mai trziu au fost
desnaionalizate. Pentru aceast din urm eventualitate vorbesc i nu
mele de localiti slave din Tesalia i Epir ca: Trcol, Breaza, Bozovo,
Dobrinovo, Lenia, Grebenii, Trstenic, Dragri, Doliani, Leascovi,
Siracu, Lepenii, etc., pe care le ocup Aromnii i n care nu exist
Slavi (Dacoromania, I, 419).
n aceast perioad au ptruns n dialectul aromn cele mai mare
numr de cuvinte slave. Multe din ele se ntlnesc i n celelalte limbi
balcanice, ca greaca i albaneza. Deaceea, ele in aproape n majoritate
de limba slav, dialectul macedonean.
Dintre acestea avem:
Verbe: arujescu (despre cal) nechez (bg. ruin); cpiescu (refl.)
m prpdesc (bg. okapuvam); gribuescu devin cocoat, m gr
bovesc (bg. grubovu) ; ndhnescu. (despre "carne ' stricat) miroase
(bg. duham), etc.
ia *

8o

TH . CAP1DAN

Adjective: arud (despre ln) moale (bg. ruda); blnav care


nu are gust (bg. blanav); crehtu fraged, tnr (bg. krehuku);
dobru bun la inim, blajin (bg. dobur), etc.
Cuvinte referitoare la animale, plante, cas cu obiectele de trebuin,
scule, mncri, etc. etc.
3.
Elementul slav din aceast perioad ine de mprumuturile cele
mai nou. Aromnii din Macedonia cunoscnd aproape mai toi bulg
rete, au primit o serie de cuvinte slave care sunt necunoscute pentru
ceilali Aromni. Ele nu sunt multe, ns, attea cte sunt, nu pot fi
nelese de ceilali Aromni.
Dintre acestea avem:
Verbe: apugudescu (la ceilali Aromni tihisescu din ngr.) nemeresc; glinisescu (alturi cu disnerdu tot att de obinuit) desmierd , cepcuescu pie etc.
Adjective: cumlindru iret; grozdaven grsuliu, durduliu, etc.
Substantive: bic nume de joc la copii, unghie de porc; boz
braga; guguce etc. Pentru celalte cuvinte a se vedea lucrarea mea
citat, pp. 24, 52, i Tache Papahagi n Grai i suflet, II, p. 394.
5. Elementul turc
Dup influena greac n dialectul aromn, vine, ca lexic, influena turc..
Numeric, cuvintele turceti ntrec pe cele slave i vin dup cuvintele
greceti. Aceast mulime de forme turceti sa introdus att din graiul
viu ct mai ales prin administraie. Stpnirea turceasc din inuturile
ocupate de Aromni lund sfrit abia cu rzboiul balcanic (1912),
nrurirea ei asupra graiului aromnesc sa exercitat timp de mai multe
secole, adic dela invadarea Turcilor n Peninsula Balcanic 1). U r
mrile acestei nruriri se vd, astzi, mai mult n lexic dect n
gramatic.
Dac ns celelalte influene strine au ptruns direct n graiul Aro
mnilor, din contr, unele cuvinte turceti sau putut introduce n dia
lect l prin mijlocirea greceasc sau bulgreasc. N avem vreun mijloc,
cu ajutorul cruia am pute stabili care anumite forme turceti au
2)
n N u m ir i etnice la A r o m n i, p. 24, P e r . P a p a h a g i , spre a art rapor
turile mai vechi care au existat odat ntre Aromni i unele din popuaiunie
altaice, susine c forma feminin dela turcu ar fi numai tu rc i c forma tu r k is ,
din neogreac, nu se constat. Deaci apoi se trag concluzii i asupra vechimii cu
vntului Turc care ar fi ptruns la Aromni prin Agari, Avari, etc., nainte de p
trunderea Turcilor n Europa. Mai ntiu, fonetismul cuvntului tu rc nu arat nimic
particular ca s justifice tragerea de concluziuni att de importante pentru vechimea
raporturilor aromno-turce, chiar cnd ele snt aprobate de N. l o r g a (cf. R e v .
I s t ., X II, 122 123), iar forma tu r k 'is , pe care Papahagi nu o cunoate, este singura
existent pentru femininul lui turc n Bitolia, Chuova, etc., adic la Aromnii din
nord i peste tot n Macedonia, unde influena greac nu se arat att de intens
ca n graiul din sud.

DIALECTUL AROM iN

181

ptruns direct i care indirect. Atta se tie numai c cea mai mare parte
din cuvintele turceti, care se gsesc la Aromni, exist i la celelalte
neamuri din Peninsula Balcanic. Dintre acestea, Grecii din sud au
putut da unele Romnilor din Pind i Tesalia, iar Bulgarii din nord
Romnilor din Macedonia.
Cuvintele turceti din dialectul aromn nu trebuie cutate ntotdeauna
n formele literare nregistrate n dicionarele turceti cunoscute. Daca
ar fi s derivm toate mprumuturile din formele nregistrate n dic
ionare, atunci ar trebui s tratm pagini ntregi despre schimbarea
sunetelor. Aceasta ns pare inutil, deoarece Aromnii nenvnd
turcete n coal, formele literare le erau necunoscute. De aci,
dar, urmeaz c cele mai multe au ptruns din limba turc popular,
vorbit de ctre colonitii i funcionarii turci aezai n Macedonia.
n ce privete acum forma acestor cuvinte n dialectul aromn,
n a suferit prefaceri simitoare.
Dintre vocalele accentuate, -a final a trecut n -, din motivele
expuse la 8. Dintre vocalele neaccentuate, a a trecut n , iar e i o
n i i u. Restul a rmas neschimbat. La consonantism avem foarte puin
de observat. Consoanele labiale arat foarte rar alterarea care se
observ la unele cuvinte greceti i slave.
Iat cum se prezint lexicul, dup categoriile de cuvinte care au intrat
n dialect:
Locuina cu toate dependinele: ahure grajd (turc. akhr), cu tre
cerea lui : u i n alb. ahur, G. Meyer, Alb. Wb. 5, ngr. %ovQi ib.,
bg. ahr etc.; arnbare hambar (turc. hambar), alb., bg. ambar,
ngr. aimgi; bahce (bfc) grdin (turc. bahce), alb. bahce, bg.
bahca, bafca; bage (bg) coul la cmin (turc. baga), alb., bg.
baga; rdak'e (crdak'e) ceardac (turc. cardak), alb. bg. cardak,
gr. zoagdm ciflik'e (cuflik'e) moie (turc. ciflik din ciftlik),
alb., bg. ciflik, gr. xaixpHxxi; direk (rar direk'e) stlp (turc. direk),
alb., bg. direk; duk'ane (duyane) prvlie, alb., bg. dukjan, ngr.
vxovKiuvi; dulape dulap (turc. dolab), alb., bg. dolap, ngr. vxovMm; hmame baie (turc. hamam), alb., bg. hamam; od (ud)
odae (turc. oda), alb. ode, bg. oda i odaja; pingere fereastr,
alb., bg. pengere (turc. penger); ugeac (ugeak'e), cmin, vatr, co
(turc. ogak), alb., bg., ogak, etc., etc.
Scule i obiecte de trebuin n cas: bohce (bofce, buh) bogce
(turc. bohce), alb. bohce, bg. bohca, bofca; cfase colivie (turc.
kafas), alb., bg. kafes; czane cazan (turc. kazan), alb., bg. kazan;
ng'el'u crlig, cange (turc. cengel), alb., bg. cengel, ngr. xosyyEh;
circeafe (rceafe) cearaf (turc. carcaf), alb., bg. carcaf (carsaf);
distimele (destemeale) prosop (turc. destimal), alb. destemel, bg.
testemel; frae far a, lopic (turc. faras), ngr. epaodoi, bg. faras;
hvane piu (turc. havan), alb., bg. (h)avan, ngr. yaftvi;
shane farfurie, blid (turc. sahan), alb., bg. sahan, ngr. oaydvi;
sindane (sndane) sfenic (turc. sndan), alb. bg. sndan; sinduk'e

18 2

TH. CAPIDAN

(sfinduk'e, snduk'e) lad (turc, sandk), bg. sandk; sofr (sufr)


mas cu picioare scurte (tuc. sofra), alb. sofre, bg. sofra, ngr. aocpqq;
tipsie tepsie (turc. tepsi), alb. tepsi, bg. bepsija; tav (tav)
tav (turc. tava), alb. tave, bg. tava; tingere tingir, vas (turc.
tengere), bg. tengere, nrg. xevx'QeQi etc.
Mncri: bclv baclava (turc, baklava), alb., bg. baklava;
burec plcint din foi cu u n t (turc. borek, burek), bg. burek, ngr.
I
;
cdife (gdife) cadaif (turc. kadaif), bg. id., ngr,
yxavxattpL; k'ibape came la frigare (turc. kebab), alb. kebap,
ngr. x/m.7u; kiofte (k'ifte, k'oft) chiftea (turc. kofte), bg.
kjofte, ngr. xiotpxeq; iorb (turc. corba), alb., bg. id.; hlv halva
(turc. halva), alb., bg. id., ngr. xalfiq; pstrm pastram (turc.
pastrma), alb., bg. pastrma, ngr. naaxQovjuq etc., etc.
mbrcminte: aba aba (turc. aba), bg. aba, ngr. unq; antiriu
anteriu (turc. anteri), alb. anderi, bg. anterijia, ngr. vxsq[ ;
astare cptueal (turc. astar), alb., bg. astar, ngr. axaQi; bidene
scurteic, bidinea (turc. beden), alb. beden, ngr. /xnevxevi; culane
colan (turc. kolan), alb., bg. kolan, ngr. xolv ; mber (cumber)
batist, basma (turc. cember), alb., bg. cember, ngr. r aeuneQi;
duluma (dulumicti) dulam (cf. Th. Capidan, Romnii Nomazi,
82, 83, 165), alb. dollam, bg. dolama, ngr. vxovkauq; fese (feste
la Freroi) fes (turc. fes), bg. fes, ngr. <peoi; gepe (geape, gope)
buzunar (turc. gep), alb. gep, ngr. xsTir); iac guler (turk.
jaka), bg. jaka, ngr. yiaxq; imie (simie) crp ce se pune pe cap
turc. ami), alb. shami, bg. samija; silvr (lvri, slivri) slvari
(turc. salvar), alb. bg. id., etc.
Animale: aslan leu (turc. arslan, aslan); at armsar (turc. at),
alb., bg. at, ngr. x i; binec cal de clrit (turc. benek); tartabic
pduche de lemn , alb. taktabite , bg. taftabita, tartabik, etc.
Pstorit: csla cazarm i locul luat de pstori cu arend pentru
iernarea vitelor (turc, ksla), bg. kasla; mcsul'e produsul oilor
n lapte, unt i ln (turc. maksul), alb. maksul, etc.
Metale: bcre (bcre, bcre) aram (turc. bakr), alb., bg. bakr,
ngr. jjTtayJm; clae cositor (turc. kalai), alb., bg. kalai, ngr. id .;
cilike (culik'e, culec) oel, alb., bg. celic, ngr. xeMxi; tunge
(tung) bronz (turc. tung), etc., etc.
Plante: afione (afh'ione) opium (turc. afion), alb., bg. afion, ngr.
<piovi; argvan (g'urg'uvan) liliac (turc, ergavan), alb., bg. argayan; bacl bac, legum pe care Aromnii o numesc i fao < FABA
(turc, bakla), alb., bg. bakla; bdeme migdal (turc. badem), bg.
badem; bamne bamie (turc. bamia), alb., bg. bamja, ngr. /uijuia
etc., etc.
Termeni de administraie, care, cu plecarea Turcilor din inuturile
aromneti, au nceput s dispar. n locul lor ptrund acum termenii gre
ceti, srbeti i bulgreti: az, cimcan (caimcan), cati, k'ihe, caus,
gugabas (gogaba, cocaba), difterdar, siimen, vali, zabit, zaptiu, etc., etc.
u j

o v q b x l

DIALECTUL AROMN

183

, n afar de acestea, avem o mulime de verbe, cuvinte pentru noiuni


abstracte i forme gramaticale, care se pot vedea n cuprinsul acestei
lucrri.
6. Elementul italian
Elementele romanice din dialectul aromn se reduc aproape toate
la un numr destul de mare de forme italiene, care au intrat n graiu
direct sau indirect puin timp dup stabilirea primelor legturi
dintre Peninsula Balcanic i principalele orae din Italia.
ntre acestea, V e n e i a a jucat un rol hotrtor.
ncepnd cu sec. X, ea i-a ntins stpnirea pe malul opus al
Adriaticei. i ntruct izvorul bogiilor ei nu proveni att din ne
goul pe care l fcea cu oraele italiene, ct din legturile comerciale
pe care le ntreinea cu centrele mai mari din imperiul bizantin, nc
din primele veacuri de penetraiune n Balcani, Veneia a ncercat s-i
creeze debueuri n porturile de mare din teritoriile albaneze. Astfel, n
1082 sa aezat prima colonie italian n Durazzo. Dup aceast dat,
colonii italiene se vor fi aezat i n celelalte porturi comerciale din
Albania 1). Deaci nainte, dominaiunea veneian ntinzndu-se tot mai
mult n sudul Peninsulei Balcanice, negutorii italieni au venit n contact
cu Aromnii, cari, pe vremea aceea, se gsiau n numr destul de mare
n acele pri. N. Iorga crede c n Albania, Veneienii au ntlnit
Romni pe vremea cnd Albanezii, pornind din sudul rii lor, sau
ntins pn dincolo de Termopile, asupra Aticei, cnd au colonizat
Atena i au trecut n Peloponez, strbtnd Vlahia Mare, Tesalia,
teritoriile principale locuite de Aromni, cci Tesalia toat er un p
mnt romnesc, i cnd Vlahii i ntovriau n aceste migraiuni.
Veneienii prin urmare au ptruns n aceste regiuni ca stpnitori
tocmai n momentul cnd Romnii aveau mai multe rosturi acolo 2).
Dar dac ne lipsesc informaiuni istorice precise despre aceste nce
puturi att de ndeprtate n raporturile italo-aromne, n schimb, pentru
vremurile mai apropiate de noi, avem tiri sigure c mulimea negu
torilor aromni aezai n oraele i centrele nfloritoare din interiorul
Peninsulei Balcanice, cum erau Aminciu (Meova), Siracu, Clarl'i,
Moscopole, Gramoste, Durazzo, Avlona etc., aveau legturi nu numai
cu Veneia, dar i cu alte orae din Italia. e pare c n vremurile acelea
Aromnii erau singurii negutori cari fceau cel mai mare comer de
import i export n peninsul. Mulimea caselor comerciale nfiinate
n Veneia, dup aceea numrul mare de contoaruri stabilite n princi
palele porturi de mare, c Durazzo i Avlona, sunt dovada cea mai sigur
1)
R o b e r t H e l b i g , D ie ita lien isch en E le m . im A lb . n Jahresb. , X, 11.
2) N. I o r g a, V e n e ia jj R o m n ii, publicat n C in ci co n ferin e despre V en e ia .
Bucureti (1914), p. 117 cf. i 17.

184

TH. CAPIDAN

despre intensitatea legturilor comerciale pe care Aromnii le aveau


cu Italia. Scriitorul francez Pouqueville, care cunote perfect de bine
strile de lucruri la Aromni de acum dou veacuri, ne indic chiar
centrele aromneti care stteau n legturi comerciale cu oraele mai
mari din Italia: On vit dans le cours dun demi-siecle, cest--dire
depuis lannee 1760 jusqu nos jours, Ies Megalovlachites de Calarites,
Syraco, Mezzovo, de lAspropotamos et du Zagori, se repandre dans
Ies differentes places maritimes de la Mediterranee . . . Ies uns fonderent
des maisons de commerce Naples, Livoume, Genes, en Sardaigne,
Cadix, en Sicile et Malte. D autres setablirent Venise, Trieste,
Ancone et Ragouse t)1). Iar N. Iorga, care a avut prilejul s se ocupe
mai de aproape cu legturile comerciale ale Aromnilor cu Italia, a
ntlnit n Carte greche din arhivele din Veneia, un mare numr
de negutori originari din Moscopole, cari, n afar de comer fceau
s li se instrueasc copiii la Veneia, pentru ca s fie n stare de a scrie
curent limba frnceasc, italian i s in registrele lor de afaceri2).
Dealtfel, aceste legturi dintre Aromni i minunatul ora din Italia,
care stpni ntregul comer al Orientului, se vd att din cele dinti
manifestri culturale n limba naional la Aromni, ct i din urmele
care sau pstrat nc pn azi n literatura lor popular: Primele cri
aromneti scrise n Moscopole au fost tiprite n Veneia 3). Printre
principalele orae din strintate, n care se duceau Aromnii pentru
scopuri comerciale, Veneia ocup un loc de frunte n cntecele populare:
s-n dutsim n csinitie,
n csinitie s Vinitie.
ntunica Anadulie,
n-apirii n Vinitie.

s ne ducem n strintate,
n strintate i n Veneia.
Lit. Pop. , 874.
am ntunecat n Anatolia,
m trezii n Veneia.
lb ., 899.

Venind acum la lexicul italian din dialectul aromn, observm c


cele mai multe cuvinte se apropie de fonetismul grec. Aceast apro
piere nu arat c cuvintele italiene au fost mprumutate de ctre Aro
mni ntotdeauna dela Greci. Primul popor din Peninsul cu care Ita
lienii au intrat n legturi comerciale fiind Bizantinii, cuvintele italiene
care se refer la obiectele de import au fost rspndite n Balcani prin
limba greac. Cu toate acestea, au fost cuvinte pe care Aromnii le-au
luat direct dela Italieni. Dac ns cteodat i ele arat o apropiere
de fonetismul grec, aceasta se explic din cauza limbii greceti pe care
Aromnii o ntrebuinau n toate tranzaciunile lor comerciale. Obiec
tele de comer fiind nsemnate cu slove greceti, numele lor se rspndiau
x) P o u q u e v i l l e , Voyage dans la Grece (1920), II, 174.
a) N. I o r g a , Istoria Romnilor din Peninsula Balcanic. Bucureti, (1919),
48 49. Vezi i Cinci conferine despre Veneia, 28, Anal. Acad. Rom. , (1915), 305
sqq. Bulletin de la sect. hist. de lAc. Roum., III, fasc. 1.
3) Protopiria lui Cavallioti i Lexiconul n patru limbi al lui Daniil, despre
care vezi n Introducere.

DIALECTUL AROMN

285

uniform la toate popoarele balcanice. Aa se explic faptul de ce ele


mentele romanice studiate de G. Meyer *) pentru limba greac se pot
aplic, cu mici deosebiri, la celelalte limbi balcanice: aromn, albanez
i bulgar. Profitnd de aceast apropiere, G. Pascu a scris despre ele
mentele romanice din dialectele aromn i meglenit*2), mprumutndu-i
toate formele romanice din lucrarea autorului citat.
Dintre cuvinte, vom nsemn mai ntiu:
Termenii pastorali:
tsipune un fel de tunic pe care Freroii o numesc igune . Cu
vntul este rspndit la Greci xamovvt, Srbi zubun, Alb. gipun,
dacor. zbun. Toate vin dintro form rspndit prin Veneieni: zipon,
zupon (cf. Th. Capidan, Romnii Nomazi, 88); tmbare (tmbare),
atestat la celelalte popoare romanice: ital. tabarro, fr. tabard, dacor.
tmbariu. Cuvntul, dup cum am artat n alt parte, trebuie s fie vechiu
n limba romn (cf. ib. 87); gunel (guneal) ntrebuinat la Freroi
pentru sarica , ital. gonella. Cuvntul exist i la Greci yovveila;
cacaval, cuvnt introdus de pstorii aromni, cari au nvat preparatul
cacavalului (caciocavallo) n Italia (cf. Th. Capidan, ib. 114115).
Monete i pietre preioase:
antic ban vechiu, moned veche, fig. orice lucru frumos;
exist la toate popoarele balcanice: gr. vxixa, bulg. antika, turc. antika, din ital. antico; brilandu (la nord), gr. pmQildvxia., din ital. briliante;
cartu un sfert dintrun albu (megit), adic ceva mai mult dect un
leu de aur , din ital. quarto sfert )V,flurie ban de aur, galben de aur ,
gr. cplovqi, din ital. florino; gzet ban mic de aram din ital. gazeta
id.; mints galben avnd valoarea de 11 lei aur , din germ. Miinze
printro form italian; muned moned din ital. moneda (moneta).
Cuvinte referitoare la cas i obiectele de trebuin:
balcone balcon , gr. unaheon, bulg. balkon, alb. baljkue, din ital.
balcone; bstune baston , gr. /maaxovvt, bulg. bastun, din ital. bastone;
cdnvats ervet, gr. yMvafidxoa, din ital. canevazza (canavaccio);
capel plrie , gr. y.anc/.a, bulg. kapela, alb. kapelje, din ital. cappello;
cpute (capot) mant , gr. nannoxo din ital. appotto; carots trsur ,
gr. xaQoxaa, din ital. carrozza; casel lada n care se aeaz zestrea fetei
n tot feluri de pnzeturi, gr. xaaaeUa, din ital. cassella; frbl
falduri la rochie, gr. ipabmai.g, bulg. farbala, din ital. falbala;
lamarin tinichea mai groas, bulg. lamarina, ital. lamarina; mak'in
main din ital. macchina; palandz balan, gr. nalavxaa, din
ital. balanza; petset (la nord: ptset) ervet, gr. Tzsxoexa din ital.
pezzetta; piatu farfurie, gr. mdxo, bulg. piato, din ital. piatto; varel
butoiu, gr. [iaoei.a, din ital. baril (barile); videl piele de viel,
piele mai fin , gr. /hdclo, bulg. videlo, din ital. videlo (vitello), etc.
T G, M e y e r , Neugriechische Studien, IV; Die romanischen Lehnworte im N eugriechischen, Wien, 1895.
2) G . P a s c u , Elementele romanice din dialectele macedo- i megleno-romne,
Anal. Acad. Rom. , Seria II, T . X X X V , 141 191.

l8 6

TH. CAPIDAN

n afar de acestea, avem cuvinte referitoare la comer: bal sac


mare, credit, fabric, falimentu, duzin etc.; la articole de buctrie:
bizel', bir, cnvuri, dumat, ptat, macaroani etc. i la o mulime
de alte obiecte introduse prin comer din Italia.

n ce privete celelalte elemente romanice, avem un numr destul


de mare de cuvinte franuzeti: capison (capouchon), frangu (franc),
gak'etd (jaquette), gup (jupe), napulione (napoleon), pilus (peluche) etc.
Din limba spaniol avem foarte puine: dablone (dablon) pies mai
mare de aur; se poart ca podoab atrnat de gt; exist i la Bul
gari: dablon din sp, doblon; palavr etc.
III. INFLUENTA AROMN ASUPRA LIM BILOR
BALCANICE
Vorbind despre elementele strine din dialectul aromn, trebuie s
admitem c i Aromnii, la rndul lor, au exercitat o oarecare nrurire
asupra limbilor balcanice. Lucrul este cu att mai firesc cu ct ei, ca
simpli pstori, n peregrinrile lor au venit mereu n contact cu popoa
rele vecine, crora vnzndu-le mrfurile, odat cu obiectele, le mpru
mutau i unele cuvinte. Aceste cuvinte se gsesc astzi la Greci, Alba
nezi, Bulgari i Srbi. ntruct ns n limba acestor popoare au intrat
cuvinte i din alte dialecte romneti (dacoromn i istroromn), de
cele mai multe ori este greu de specificat care anume sunt de prove
nien sigur aromneasc. Numai cuvintele romneti din limba greac
ar putea fi socotite ca aromneti, innd seama de faptul c dintre
toate populaiunile romneti, Aromnii au fost aceia cari nc din
timpurile cela mai vechi au stat n nemijlocit atingere cu Grecii. n
ce privete pe Albanezi, acetia, dei astzi locuesc n apropierea Aror
mnilor, n epoca primelor atingeri cu Romnii, ar fi putut primi cu
vinte i din partea elementului romnesc nord-dunrean ca i dela
strmoii Istroromnilor. Bulgarii i Srbii, dela nceput i pn azi,
ar fi putut fi influenai de Dacoromni, Aromni, Istroromni i chiar
Meglenoromni.
Un mijloc sigur pentru cunoaterea provenienei acestor cuvinte
ne-ar oferi forma dialectal. Astfel, un cuvnt ca coacin atestat de PSkok sub forma kocan, kocanica ( Zeitschrift f. rom. Phil., XXXVI,
648), cu aceea ntrebuinare pentru, nume de oi la Srbi ca la Aro
mni i Dacoromni, dei astzi n dialectul dacoromn este rar (cf.
S, Pucariu, Istroromnii, II, 284) iar la Aromni curent, dup
cum arat c pentru ts, trebuie socotit ca un mprumut fcut din dia
lectul dacoromn. Din contr, forma katsinu, atestat de Carsten Hoeg
pentru graiul Srcacianilor (cf. Dacoromania, IV, 950), dup cum
arat ts pentru c, este cuvnt aromnesc intrat n limba greac.

DIALECTUL AROMN

Dar din acestea sunt foarte puine. La cele mai multe, forma dialectal
nu ne ajut prea mult. Astfel, un derivat dela gurgui'at, atestat tot de
P. Skok (Glasnik, XXX, 308) n numele serbocroat Gorgoljatos, cu
o nfiare att de aromneasc, ar putea fi un mprumut aromn,
cum foarte bine presupune S. Pucariu (Istroromnii, II, 287),
dar, ntruct gurguiat la Dacoromni deriv din forma mai veche
gurgui'at, nimic nu ne-ar mpiedec s admitem c cuvntul srbocro.at ar pute reprezenta un vechiu mprumut dacoromn, din
vremea pe cnd l' nc nu fusese nlocuit prin i.
Aceea greutate prezint i mprumuturile din limba romn care
astzi exist n unele dialecte i n altele au disprut. n ultima mea
cltorie n Albania, am auzit n mai multe centre albaneze cuvntul
tere, cu rostirea lui e puin redus, ntre e i , dar care, pentru urechea
mea, se auzi mai mult e, avnd nelesul smntn . n acest neles
cuvntul, care este atestat i de un cltor german, tot sub forma tere,
fr ns s-i cunoasc originea1), reprezint, evident, forma aromn
tear din lat. TELA. Acest cuvnt, care este curent la pstorii Aromni,
ns lipsete cu acest sens la Dacoromni i Istroromni, ar putea fi
socotit de provenien aromneasc numai pentruc lipsete din no
menclatura pastoral de provenien dacoromn i istroromn la
Srbi, Bulgari, Unguri, Poloni, Rui, Ruteni etc. Dar el ar fi putut fi
mprumutat i din dialectul dacoromn sau istroromn, pentruc, n
definitiv, nimic nu ne-ar pute mpiedeca s presupunem c cuvntul,
astzi disprut, ar fi existat odat n aceste dou dialecte.
Un caz destul de elocvent ne ofere cuvntul bulgresc mura ghemul
sau stomacul cptuit pe dinuntru cu multe foie . Dup ce G. M e y e r
a ncercat s-l derive direct din forma albanez mulla (Alb. Wb., 289),
iar St. Romansky, (Lehnworter lateinischenUrsprungs im Bulgarischen,
n Jahresb. , XV, p. 121122) din lat. MULLA (din PARS MULLA),
n studiul meu Raporturile lingvistice slavo-romne (Dacoromnia,
III, 209210), am artat c, din cauza trecerii lui
velar albanez n r,
originea cuvntului la Bulgari este romneasc i anume aromneasc,
pornind dela faptul sigur pentru vremea cnd scriam c forma mur
exist numai la Aromni i lipsete la Dacoromni. ns numai dup
un an doi, I. Mulea a artat c forma mur se ntrebuineaz i n re
giunea Braovului (Dacoromania, V, 900), iar acum n urm Sever
Pop i E. Petrovici, n anchetele lor pentru strngerea materialului
necesar la alctuirea Atlasului lingvistic al Romniei, au constatat c
ea se gsete i n alte inuturi din dialectul dacoromn, n cazul
acesta, originea dacoromn a cuvntului bulgresc este mult mai pro
babil, innd seama de faptul c el se aude mai mult n Bulgaria
dect la Slavii din Macedonia.

') F r. W a 11 i s c h, Der A tem des Balkans. Leipzig, 1928. Cuvntul este dat
n indice, de unde se poate cut n text.

i8 8

TH. CAPIDAN

Un mijloc pentru recunoaterea mprumuturilor de provenien aro


mneasc ne-ar putea procur cuvintele romneti din limba greac.
Dac Albanezii, Bulgarii i Srbii au putut veni n contact cu toate
populaiunile romneti, Grecii au rmas n continuu contact numai
cu Aromnii. Prin urmare, sar putea admite c acele dintre cuvintele
romneti care exist la Greci, ns se gsesc deopotriv i la celelalte
popoare balcanice, s fie de origine aromneasc. Din acestea ar face
excepie numai cuvintele romneti din limbile maghiar, rutean, rus,
polon etc. Aceste cuvinte nar putea fi numai aromneti chiar atunci
cnd exist i n grecete. Pentru popoarele din nordul Dunrii, unde
orice contact cu Aromnii ar fi exclus, ele arat provenien dacoromn,
iar pentru popoarele balcanice, afar de Greci, ele ar putea veni att
dela Aromni ct i dela Dacoromni sau Istroromni. De sigur c toate
aceste mijloace pentru fixarea provenienii dialectale a cuvintelor ro
mneti din limbile strine se prezint ca simple posibiliti. Nu exist
un criteriu sigur pe baza cruia am putea ajunge s deosebim ceeace
este aromnesc de ceeace este dacoromn sau istroromn.
n cele ce urmeaz, conducndu-m de posibilitile de discernmnt
artate mai sus, voi ncerc s nir mprumuturile mai importante
din dialectul aromn.
n 1 i m b a g r e a c 1), n afar de cele reproduse la p. 159, mai
avem, n primul rnd, forme aromneti care nu exist n celelalte dia
lecte :
yxovaa (ar. angus) cu acela neles ca n arom. Bengstigung,
Betriibnis , G. Meyer, Ngr. St., IV, 6 i Murnu, Rum. Lehnw., 21.
fjUiovQcb (ar. mbuiru) mpung cu coarnele (despre vite) cu varian
tele /u,nQi>, /nTiQicb. Murnu, Rum. Lehnw., 21.
aQxxo? (ar. arcat) frei, miissig, unbeschftigt. Murnu, Rum.
Lehnw., 22.
azQi%a (ar. streah, astreah) strain. G. Meyer, Ngr. St.,
II, 13; Murnu, Rum. Lehnw., 22.
fiovgoc;, fiovQla (ar. vrlu, vrl, despre oi cpiu ) von Schafen,
die an Wasserkopf leiden. G. Meyer, Ngr. St., IV, 20; Murnu, Rum.
Lehnw., 23.
bufleu (ar. buscu) despre cai qui a le corps blanc et Ies joues rouges .
Carsten Hoeg, Les Saracatsans, cf. Capidan n Dacoromania, IV, 949.
(I6%a (ar. voah miros greu cu acela neles Murnu, Rum.
Lehnw., 23.
yxeaov (ar. g'esu) despre o capr neagr cu faa roiatec i cu picioa
rele care dau n rou. Diminutiv: yxeaovh un cine care seamn cu
x) Elementele romneti din limba greac au fost studiate de G.

Meyer

N eu g riech isch e S tu d ie ri, II. D ie slavischen, albanesischen u n d ru m n isch en Lehrzuorte


im N eu g riech isch en . Wien, 1894, i de G. M u r n u , R u m n isc h e L e h n w S rte r im
N e u g riech isch en . Miinchen, 1902. Vezi i Indogermanische Forsch. , V I, pp.

104 123.

DIALECTUL AROMN

189

o capr yxeoov. G. Meyer, Indogerm. Forsch., VI, i i i ; Murau, Rum.


Lehnw., 2324.
yxdgxoo (ar. gortsu) Holzbirne . G. Meyer, Ngr. St., II, 65.
yxovfia (ar. guv) Hohlung, G rube. Deoarece cuvntul arom.
deriv din alb. guve, forma ngr. ar putea fi un mprumut direct din
ngr. G. Meyer, Ngr. St., IV, 24; Murnu, Rum. Lehnw., 24.
yxovxovna (ar. cucub butuc) cu acela neles. G. Meyer,
Ngr. St., II, 97.
dumusarku, dumusara (ar. dumusarcu) chevre qui sabstient du
troupeau pour aller se promener . Garsten Hoeg., Les Saracatsans, cf.
Capidan n Dacoromania, IV, 949.
tovldm, (ar. zulape) animal slbatec. G. Meyer, Ngr. St., II, 29;
Murnu, Rum. Lehnw., 26.
xaooiomxa (din ar. casu i pit plcint ) Art Kuchen von Weizenmehl mit Oel oder Butter und Kse , ar. pit di cas. G. Meyer, Ngr.
St., II, 30; Murnu, Rum. Lehnw., 27.
xaooidga (ar. casare, stn) Fluchwort ntrebuinat n Zagori.
Murnu, Rum. Lehnw. 27.
xrngi (ar. k'ipru i k'ipur clopoel) cu acela neles. Murnu,
Rum. Lehnw., 28.
xgixoavla) (ar. crtsnescu, la nord crtsnescu) knirschen,
knaspern. Murnu, Rum. Lehnw., 30.
kukurets (ar. cucurec) un fel de crnat preparat de pstorii aromni.
Garsten Hoeg, Les Saracatsans; vezi Dacoromania, IV, 955.
uavdgi (ar. mnar) miel sau berbece ngrat. Murau, Rum.
Lehnw., 31.
juoUxoa (ar. mul'its molie ). G. Meyer, Ngr. St., II, 40.
/uovaxgog (ar. muscru, muscr) despre o capr care are mprejurul
ochilor o dung neagr i alb. G. Meyer, Indogerm. Forsch., VI, i i i ;
Murnu, Rum. Lehnw., 33.
imaxdvi (ar. btahe) Walkmuhle. Murnu, Rum. Lehnw., 34.
/iTilvdgco (ar. ml'iare, mbl'iare, mul'are) dummes geschwtziges
Weib . Murnu, Rum. Lehnw., 35.
/moimia (ar. bucl) holzemes Weingefss. G. Meyer, Ngr. St.,
II, 45; Murnu, Rum. Lehnw., 35.
/mov/movvco (bumbuneadz tu n ) cu acela neles. Murau,
Rum. Lehnw., 35.
vfjhi (ar. nil mil) Mitleid. G. Meyer, Ngr. St., III, 83.
nexovgov (ar. petur() foaie de plcint ) cu acela neles. G. Meyer,
Ngr. St., II, 71; Murnu, Rum. Lehnw., 38.
sigun (ar. sigune) manteau manches en laine qui v ad elepaulejusqu
aux genoux . Carsten Hoeg, Les Saracatsans, cf. Dacoromania, IV, 954).
oihxovga (ar. siltur deal sau munte n form de ea ) grmad
de pietricele. Murnu, Rum. Lehnw., 41.
oxfo/Mvgiov/Mi (ar. scl'imur plng, stncesc despre copii). Murnu,
Rum. Lehnw., 42.

190

TH. CAPIDAN

anovQva (ar. spurn spuz ) cu acela neles. G. Meyer, Ngr. St.,


H I, 83.
surau (ar. suer fluer). Capidan n Dacoromania, IV, 956.
Tonala (ar. dzindzie gingie) cu acela neles. Murnu, Rum.
Lehnw., 45.
Tooxog (ar. 60c ciocan) id. G. Meyer, Ngr. St., II, 89.
rpovQhi (ar. furia, sfurl) sfrleaz . Murnu, Rum. Lehnw., 46.
vakru (ar. oacrnu) despre oi ca n arom. mouton blanc la tete
et aux pieds noires , atestat la Carsten Hoeg, Les Saracatsans. Despre
etimologia aromneasc a cuvntului vezi Capidan n Dacoromania,
!y> 9 5 1- .
In graiul Srcacianilor se mai ntrebuineaz i cuvintele tat, lal
unchiu ca n aromneste, despre care vezi mai pe larg Dacoromania,
IV, 948.
Dup cum am ncercat s art i n alt parte (Romnii Nomazi 166),
n limba greac se ntlnesc civa termeni pastorali care au disprut
n dialectul aromn sau snt rari, ns exist n dialectul dacoromn.
Aceti termeni, de sigur, nau trecut dela Dacoromni la Greci, ci au
fost mprumutai dela pstorii aromni, nc pe cnd ei existau n graiul
lor: jiQ&vxaa (brnz) cu acela neles. n aromn cuvntul nu este
cunoscut. n timpul din urm sa aflat c se ntrebuineaz n comuna
Halichi din Aspropotam (Dunrea, I, No. 58, p. 126). Despre
rspndirea cuvntului la Srbi, vezi S. P u c a r i u , Istroromnii
II, 280; rndoxog (ar. tsarcu) cu nelesul ca n dacoromn. n aromn
se mai pstreaz n expresia k'irdui tsarclu (di hei', di edz etc.) am pierdut
toi mieii, toi iezii, am pierdut ntreaga fttur; mqovyya (ar.
strung). Azi la Aromni cuvntul este cunoscut numai n literatura
popular:
Ala K 'ik'i pal lung,
Ti' as Gretsl'i tut tu strung.
' '

Mi Chichi, cu sabia lung,


Tiai pe Greci, toi n strung.
(R o m n ii N o m aSti, 161);

viyxgov (ar. neagra) oaie neagr. n aromn cuvntul se mai


pstreaz n toponimie, K iatra-neagr (Romnii Nomazi, 6 8); oovQovntiovei (ar. soare apune) es wird Abend , cu derivatele aooQovnto/na
i oovQovmao/ia Dmmerung; oovomna am A bend (G. Meyer,
Ngr. St., II, 78; Murnu, Rum. Lehnw., 43). Originea romneasc a
acestui cuvnt este primit i de Kretschmer, Der lesb. Dial., 434,
115. Tot Kretschmer d i forma gafiaadxi cu nelesul de Liebesbillet dintro form romneasc rva i suf. -axe. Dac cuvntul
grecesc ar avea aceast origine, atunci el na putut trece la Greci
dect numai prin Aromni. ntrebuinarea lui a trebuit s in de cercul
termenilor pastorali, ntruct, dup cum se poate Constat din lucrarea
lui Pcala, Monografia Rinarilor, p. 143 (cf. C. Lacea n Dacoromania,
V, 401), cuvntul, n afar de nelesul cunoscut, mai are i pe acela de
cresttur pe un beiga, rboj . ns nar fi exclus cazul ca forma

DIALECTUL. AROMN

191

greac s fie un mprumut din limba srb. Numai c Slavii din Mace
donia nu cunosc dect forma raboz. Un mprumut direct din ungurete
(rovs) ar fi cu neputin.
Tot aci trebuie trecut i forma mavrvacl' u oaie cu ochi negri,
dat deKretschmer, o. c., 404, fr s-i indice originea. Eu cred c cuvn
tul este un compus din /mvoo - i arom. ocl'u ochiu . Pentru r ostirea lui
o iniial ca va avem forma (Sdnqiva, nsemnnd dup Hepites ngofiazva
ue jfi>cv ngoojTmv oi cu faa neagr i n acest neles este, dup
cum am artat n Dacoromania, IV, 951, forma aromn oacrn
(oacrn) oaie neagr la cap i alb la corp cf. Romnii Nomazi, p. 107,
care a dat vakru, despre care vezi mai sus.
n 1 im b a a l b a n e z avem elemente romneti care se ntl
nesc i la Greci. Acestea sunt dintre cele mai vechi, dei, dup form,
nu ajung n vremuri prea ndeprtate. Exist o alt serie de cuvinte
care se gsesc numai n limba albanez. Dar numrul exact al elementelor
romneti din aceast limb nu poate fi ndeajuns cunoscut, pn ce
riu sau fcut cercetri asupra industriei casnice din toate inu
turile locuite de Albanezi. Dicionarele i glosarele actuale nu conin
ntreaga bogie de cuvinte din tezaurul lexical albanez. ntruct acest
element a fost cercetat de mine pe larg n studiul meu Raporturile
albano-romne , iar dela apariia acestei lucrri nu sa scris dect foarte
puin asupra acestei chestiuni1), aici voi da numai unele cuvinte.
1) In urm de tot, N o r b e r t J o k l , n studiul su R u m n isc h es im A lb a n isc h e n
( Revista Filologic, II, 246 267), a ncercat s dovedeasc prezena unor elemente
romneti n limba albanez. Referindu-m la primul element romnesc studiat de
autor: sh p a rta llo j, trebuie s declar dela nceput c ntreaga demonstraie de ase
pagini pentru dovedirea originii lui romneti n albanez este greit. Mai ntiu,
n dacoromn cuvntul este relativ rar, iar patria lui este Peninsula Balcanic,
ntradevr, cuvntul, n afar de dacoromn, exist i n aromn i, mai ales, n
dialectul meglenit. n aromn l gsim atestat la Mihileanu: p r ta lu , - sdrenros.
E s te p r ta lu t u t d i u n este sdrenros totdeauna; C u p r t a l 'i t i u id is is te-ai potrivit
cu oameni de nimic . i, ntruct cuvntul se aude n nord, eu cunosc i alte sensuri
pe care Mihileanu nu le d. La nord avem expresia: s-lo p r t l le, i-a luat catra
fusele, a plecat . Tot n dialectul aromn din nord se aud formele p r ta lc u i p r t lescu , p rt lise sc u (refl.) m drpanez, srcesc ; s-p r t lis i a ajuns rupt, sdrenuros,ca vai de el .
In dialectul meglenit exist sub forma p a r ta l, p r ta li zdrean, ruptur . In
M e g le n o ro m n ii, I, 193, nota dau i citate. P e r . P a p a h a g i l d n M e g le n o m n ii sub forma p rt lo s, ns necunoscndu-i adevratul neles, l explic n
pestri, blat , lu ndu-se, probabil, dup ghicitoarea n care l-a ntlnit: u n
g h iu p c p r t lo a s o igncu blat, pestri, ceeace nu d nelesul adevrat.
Aci blat, pestri trebuie nlocuit prin * sdrenuroas, rupt .
Din cauza acestei interpretri greite, repausatul V. B o g r e a a ncercat s derive
forma meglenit (D a co rom ania, I, 266) din gr. na()SaX 6g <tpestri, blat. Eu ns
am artat c aceast derivaie fcut, desigur, pornind dela nelesul greit pe care l-a
dat P e r . P a p a h a g i, nu este just (cf. M e g le n o ro m n ii, I, 193) i c forma ade
vrat dela care trebuie pornit este p r t l (prtali), a cum am artat mai sus. n
orice caz, n afar de dialectele romneti, cuvntiii exist n ngr. n a p t la g rupt,
sdrenuros , bulg. p a r t a l i derivatul p a r ta la v cu nelesul ca n aromn i megleno
romn (cf. Gerov, IV, p. 14). In dialectele bulgare din Macedonia exist i formele:

192

TH; CAPIDAN

Ca i n celelalte limbi, majoritatea cuvintelor aromneti, intrate n


limba albanez, vin din sfera ocupaiunii cu pstoritul.
fl'ok'ate (arom. flocat) weisswollener tberrock, Nationaltracht der
Siidalbanesen. Faptul c cuvntul este derivat dintrun participiu
aromnesc, ca i ntrebuinarea lui pentru o hain naional numai la
Albanezii din sud, acolo unde ei vin cel mai des n contact cu Aromnii,
arat ndeajuns proveniena lui aromneasc. Tot dela Aromni deriv
i gr. cploxyAxa.
kuatse (ar. coatsin), despre care vezi p. 186.
kefute (ar. cru, la Freroi, din comut) oaie cu coarne . Dac
ar fi s inem seama de redarea lui u din lat. CORNUTA prin u n loc
de ii, atunci proveniena aromneasc este sigur. Totu Jokl arat c
regional exist i pronunarea u pentru ii din w (Linguist.-kulturhist.
Unters., 35).
urbe (ar. urd) cu nelesul ca n aromna, adic un fel de brnz de
form rotund, nu poate fi, dup cum am artat n alt parte (Dacoromania
II, 470471), dect numai de origine aromneasc. n acest dialect
forma de baz este urd. Forma ur din Epir este secundar (cf. arbtsin pentru ardtsin, ....), iar dac urd ar fi venit din alb., atunci
n aromna ar fi trebuit s avem *urdz, ceeace nu exist.
tere (ar. tear), despre care vezi p. 187.
n limbile b u l g a r i s r b cuvintele aromneti au fost stu
diate de mine ( Raporturile lingvistice slavo-romne ) i de S. Pucariu (Istroromnii, II). n aceste dou limbi este i mai greu de deosebit
cuvintele aromneti de formele dacoromne. Majoritatea elementului
romnesc este de origine dacoromn. Forme aromne ar fi:
kalcuni (ar. clcune) nclminte de postav sau de psl, ntrebuin
at mai ales de Bulgarii din Macedonia (cf. Dacoromania, III, 203).
kanura (ar. canur) cu nelesul din dialectul aromn exist la Bul
gari (cf. Th. Capidan n Dacoromania, III, 204) i la Srbi (cf. S. Pucariu, Istroromnii, II, 282). Faptul c cuvntul se ntrebuineaz i
n limba greac (cf. G. Meyer, Ngr. St., III, 25; G. Mumu, Rum. Lehnw.,
27), dovedete c el a fost mprumutat din dialectul aromn.
kustura (ar. cstur, custur) exist la Bulgari i Srbi, lipsind la
popoarele din nordul Dunrii (cf. S. Pucariu, Istroromnii, I, 285).
p a rta lk o p a rta lc e (dim.), p a rta les ko (adj.) cunoscute de mine din graiul viu. Dar cea

mai deas ntrebuinare o avea cuvntul, pe ct mi aduc aminte, la Turci. Din toate
acestea rezult c cuvntul exist n toate limbile balcanice, nu numai la Dacoromni
i Albanezi. n dialectul arom. i megl. originea lui trebuie cutat n limba bulgar.
De altfel, i formele aromne p rta lc u p o rtele:cu reprezint cuvintele bulg, citate mai
sus p a rta lk o , p a rta le s k o . Pentru aceast origine vorbete i faptul c la Aromnii din
sud cuvntul este necunoscut. A se explic de ce Per. Papahagi a tradus forma meglenit p rt lo s prin pestri, blat , ceeace nu exist ca neles, n Ioc de rupt,
sdrenuros . n ceeace privete forma dacoromn, ea pare a fi din bulgrete. n
orice caz, ea este nou. Pstrarea lui a din prima silab pentru ntro regiune unde
nu avem - a < a - a, i greutile formale care se opun la derivarea lui din latinete
ne ndreptesc s cutm originea cuvntului romnesc n Balcani, nu n domeniul
romanic. n Balcani cuvntul a fost rspndit de Turci.

DIALECTUL AROMN

193

k'eptarce (ar. k'iptarcu dela k'iptar din k'eptar) pieptar , ntrebuinat


n special de ctre Slavii din Macedonia (cf. Th. Capidan n Dacoromania, III, 205). La nord cuvntul exist numai la Ruteni (Miklosich,
Wanderungen, 11).
Ijanga (ar. liang, leang) ntrebuinat la Bulgari cu nelesul om
nalt i prostnac . n aromn cuvntul vine din alb. (cf. Th. Capidan,
Dacoromania, II, 535536; II, 229) x).
IV. DEOSEBIRI DE GRAIU
Orict de unitar ar prea graiul Aromnilor de pretutindeni, n
sensul c nu exist diferenieri subdialectale care s ngreuneze nele
gerea indivizilor dela o regiune la alta, totu arat unele abateri care
l deosebesc ntructva dela un inut la altul. Acestea provin att din
pricina evoluiunilor interne, ct mai ales i din cauza influenelor pe
care le-a suferit din partea limbilor nconjurtoare.
Prima difereniare n graiu, care desparte pe Aromni n dou gru
pri mari, este aceea care deosebete pe Aromnii de nord de Aromnii
de sud. Cei dinti, aezai n Macedonia i centrele de miaznoapte
ale Peninsulei Balcanice, vorbesc ceva deosebit de Aromnii din sud
cari ocup n masse compacte tot Epirul, Tesalia i prile nordice din
vechea Grecie. Graiului din sud aparin, vorbind dup tulpini, Aro
mnii epiroi cu ramificaii n Olimp. Graiului din nord, Aromnii
grmusteni cu ramificaii n Albania. De acetia in i Aromnii din
Gope i Mulovite.
ntruct, n afar de peregrinrile obinuite ale pstorilor aromni,
n veacurile din urm au mai avut loc micri n mass care au luat
direcia dela sud la nord, multe aezri cu particulariti de graiu din
sud se afl rspndite n centre i inuturi locuite de Aromnii de nord.
Cnd aceste aezri au reuit s se pstreze izolat de celelalte tulpini
aromneti, atunci ele i-au pstrat toate particularitile de graiu aduse
de acas. De sigur c, la aceste dislocri, un rol destul de mare a jucat
i timpul. Astfel, graiul Aromnilor din regiunea Veriei, aproape de
Salonic, i-a pstrat nc pn azi toate particularitile dialectului din
Epir, cu toatec aezrile lor la nord dateaz aproape de un veac i jum
tate, iar ei, zilnic, vin n atingere cu Aromnii din nord. Aezai n
mai multe sate grupate laolalt cu ocupaiune pastoral i organizaie
n celnicate, ei au dus o via izolat fa de ceilali Aromni
originari din nord, cu care se ntlnesc numai prin trguri. Pe de alt
1) Nu cred c numele femeesc K a t u i a dat de S. P u c a r i u, (Is tr o r o m n ii , II,
283) vine din c tu . Cuvntul este foarte curent la Bulgarii din Macedonia: K a t a ,
K a t e i K d t u i a (cele dou din urm ca diminutive). Tot aa nu cred c p u r a , mm
lig din serbocr. ar veni, dup P. S k o k, (Z e its c h r . /. ro m . P h iL , X X X V I, 653),
din p u r in t . n arotn. p u r ittt nsemneaz pur i simplu gras sau tot ceeace este pre
gtit cu unt i untur. (Vezi i S. P-u 9 c a r i u, 'Istroromnii,- II, 293).
13. T h . Capidan. Aromnii. Dialectul Aromn.

194

TH. CAPIDAN

parte, graiul Aromnilor dinOlimpse deosebete de dialectul Aromnilor


din Epir cruia i aparine, dei aezrile acestor Aromni sunt tot aa de
izolate i ferite de contactul cu limba Romnilor din celelalte tulpini. Cauza
acestei diferenieri de dialectul originar trebuie cutat n timpul mai
ndelungat care sa scurs dela aezarea lor nOlimp pn n zilele noastre.
innd seam de toate aceste mprejurri i fr a ave intenia de
a fix deosebirile de graiu pentru fiecare localitate, aci voi art numai
acele particulariti care difereniaz vorbirea Aromnilor dela o regiune
la alta. Din cnd n cnd, voi semnal i unele deosebiri locale, cnd
acestea arat o special nsemntate pentru evoluia dialectului.
1. Graiul de nord i graiul de sud
Diferenierile de graiu care despart pe Aromnii de sud de cei de nord
sunt urmtoarele:
1. Sincopa. Acest fenomen se observ peste tot n dialectul aromn;
el provine, de sigur, din cauza intensitii mai mari a accentului n
vorbirea tuturor Aromnilor. ns n graiul Aromnilor din sud el se
arat pe o scar mult mai naintat. Forme ca apcari (apucare), apcm
(apucm), apcat (apucat), dup aceea mcare (mcare, mcare), s-mt
(si mut) sa m u tat, mtrescu (mutrescu), mtrit (mutrit), ml'its
(mul'its), mnat (mnat, mnat), msat (musat), ncrun (ncurun),
ncrunare (ncurunare), s-scla (si scul), sdc (side) etc.,care sunt foarte
curente n graiul din sud, lipsesc cu desvrire la nord. Ea merge
cteodat att de departe n vorbirea curent, nct silabe ntregi rmn
nerostite: altsari pentru anltsare n fraza: s-alts plsle i nal
palatele, Basme 70/20; antristur pentru antrisritur, ib. 261/10;
h' iritsescu pentru h'iritisescu sru t; atsem, atseam pentru adutsem,
adutseam, 497/33, etc. etc. (cf. )
2. Rostirea lui e ca i n poziie neaccentuat. Acest fenomen, care
merge paralel cu trecerea lui o n u, este general n dialectul aromn,
n vreme ce, ns, n graiul din nord -e posttonic rmne neschimbat,
la sud el se pronun pretutindeni i. Formele carte, seate, feate ntre
buinate n graiul din nord, la sud se aud crti, seati, feati. Dou cuvinte
se abat dela aceast regul: pronumele tse i aestu. Aceste pronume la
sud se rostesc cu -e pstrat: tse, aestu, iar la nord tsi, aistu, cu -e trecut
n -i. Dup aceste dou forme, se poate recunoate originea sudic sau
nordic a unui Aromn.
Se nelege c aceast regul nu se aplic pretutindeni. n unele locali
ti din sud e se pstreaz.
Astfel, n graiul din Siracu, care conine i alte multe particulariti,
ntlnim forme cu pstrat: soarele (Weigand, Ar., 11, 204), ntgl'are
muiere (ib.), meare mere , easte este etc. (ib. 266).
Tot aa n graiul din Nevoden: easte, fratele (ib, 258), arbure (ib. 256),
s-duse, etc. (ib.). n Beasa: tare pentru forma obinuit la ceilali

DIALECTUL AROMN

195

Aromni ahtari (ahtare), ib. 250; arvdcune rbdare; tutele sntu


atale toate sunt ale tale , ib. 252, etc.
n graiul din Samarina: birbeatse berbece (297), mingune min
ciun (ib.), cucoate cocoule (292), mbl'eare-sa muiere-sa (294)
etc. (Vezi W a c e and T h o m p s o n , The Nomads of the Balkans).
3. Oclusivele surde: c, t, p devin n regul general n graiul de sud
sonore: g, d, b, ori de cte ori sunt precedate de un sunet nazal (n, m):
angl'eg pentru ancl'egu ncheg , mngare mncare , alandu pentru
alantu cellalt, amindu pentru amintu ctig (cf. 166, 167, 139,
141), mblai pentru mplai n sus, nibadi pentru mpadi jos etc. (cf.

5x3)-

In graiul din nord, fenomenul se arat numai n dou trei cuvinte


citate la 166, ncolo nu exist. La Aromnii din Epir, din contr, el
apare cu att mai rspndit cu ct aezrile lor sunt situate mai n sud,
n apropierea Grecilor, dela cari a ptruns n dialectul aromn.
4. Formarea viitorului. n vreme ce la nord se obinuete viitorul
consruit cu va se (vu se), va s, va si, va s- : va se cntu (vu se cntu),
va s cntu, va si cntu, va s- cntu, la sud exist numai n unire cu va,
val: va cntu, vai cntu. Sar putea ca aceast particularitate s se datoreasc unei influene greceti. Fapt este c, din cauza ei, graiul Rom
nilor din sud se deosebete de acela al Romnilor din nord.
Vorbind despre construcia verbului, tot aici trebuie s adugm c
dintre cele dou forme dela ind. prez. pers. 1 i 2 ale verbului auxiliar
h'iu i eseu , forma ntia hiu, li ii se ntrebuineaz exclusiv numai
la sud, dup cum forma a doua: eseu, eti se aude numai la nord. Aceast
deosebire n ntrebuinarea verbului auxiliar merge paralel cu ntre
buinarea pronumelui personal de pers. 1: eu, io, ioti care sunt proprii
graiului din sud, i mine care se aude numai n graiul Romnilor din nord.
5. ntrebuinarea pronumelui personal n locul pronumelui posesiv
n encliz pe lng un substantiv este foarte obinuit n graiul din sud.
Expresiuni ca featd-n pentru feata noastr , feata-l pentru feata
lor sunt foarte des ntrebuinate n acest graiu:
Aga 1ea galea, cuscri voi,
C s-aspari feata-n,
Ffata-n, algpta-n,
Aleapta-n, scriata-n.

ncet, ncet, voi cuscrilor,


C se sperie fata noastr,
Fata noastr, aleasa noastr,
Aleasa nostr, zugrvit noastr.
Lit. Pop. 918/11.

Tot a: muri un am avut tu hoar-l a murit un om bogat n satul lor


Basme 209/23. L lom feata-l le-am luat fata, Lit. Pop. 921/21. Omlu
atsel nu ban tu loc-l'i omul acela nu tria n ara lui (Malacai).
n acest dialect se obinuete, sub nrurirea greac, nu numai repetarea
. obiectului cu ajutorul pronumelui personal, dar i a subiectului cu aju
torul aceluia pronume: foclu atsel iu easti-l focul acela unde este el ?
Lit. Pop. 30. Ploaea atsea iu easte-u ploaia aceea unde este ea ? ib.
Pul'i atsel' iu suntu-l' psrile acele unde sunt ele? ib. 31, Cprli
13 *

196

TH. CAPIDAN

iu suntu-K? caprele unde sunt ele? ib. Ir-l' curmats erau ei obosii,
Basme 369/29., etc., etc. (vezi i 268, Freroii, p. 133134).
6.
n afar de aceste deosebiri, mai vin i influenele strine n fone
tism i lexic care contribue la diferenierea graiului aromnesc: la sud,
alturi de particularitile de rostire din limba greac, mai avem un
numr de cuvinte greceti care nu se cunosc n graiul celorlali Romni.
La nord, se arat cuvinte i particulariti de rostire bulgreti i albanezeti, care lipsesc n graiul Romnilor din sud.
2. Deosebiri de graiu dup inuturi
Din ntregul teritoriu locuit de Aromni, exist numai dou inuturi
n care dialectul aromn arat mici particulariti, care l deosebesc
att de graiul Romnilor din sud ct i de acela vorbit n nord. Acestea
sunt: la sud, inutul ocupat de Romnii din Olimp; la nord, inutul ocupat
de Romnii din Albania. Tot la nord, un loc deosebit ocup graiul Mulovitenilor i Gopeenilor.
1.
G r a i u l R o m n i l o r d i n O l i m p . Aezrile din Olimp i
au originea n sud; prin urmare, la baza graiului lor st dialectul din sud.
Modificrile pe care le-a suferit cu timpul acest graiu sunt urmtoarele:
n vocalism:
a) Sunetul , care n graiul din sud apare i pentru , se rostete cnd
j cnd ca n graiul Romnilor din nord i la Freroi: pine, pntec ib., ns i: ahntu att, nscnte cteva ib.
b) Sunetul e, care n graiul din sud apare n poziie neaccentuat
mai des ca i, se rostete cnd e cnd i. La sfritul cuvntului se aude
mai mult e : dzenucl'u, nepotut bolnav , avinare vnat , featse fcu ,
nealile inelele , etc.
n comonantism:
a) Particularitatea de graiu care deosebete pe Aromnii din Olimp
de ceilali Romni din sudul Dunrii este rostirea sunetului s ca s.
Astfel avem: arsine pentru arsine ruine, psat din msat i acesta
din msat, cum se rostete la sud, pentru forma comun musat frumos ;
apte pentru apte, sase pentru sase, etc. ( 181). Tot aci avem i
rostirea lui st pentru st n eti (eti), mtresti (mutrest, etc. ( 184).
b) n schimb, rostirea lui ts (< ce, ci) se apropie mai mult de pronun
area dacoromn . Weigand l-a transcris prin ts n tserbu cerb ,
vitsin vecin, etc. ( 157).
c) Paralel cu aceast rostire avem pronunarea lui dz (< ge, gi) ca dz
n mardz ine margine , lndz'et bolnav , dz'oc, etc. (173). Pentru
rostirea lui dz din j cf. 182.
d) n foarte multe cuvinte V nu se mai rostete muiat ca n restul
dialectului: fumeale pentru fumeal'e familie, copii, hile pentru h'il'e
fiic ( 198).

DIALECTUL AROMN

197

e)
Paralel cu acest fenomen, apare n unele cuvinte i n ca n, n an
pentru ani, pluralul lui a n durnim, durnits pentru durnim, durnits
pers. 4, 5 dela dormu, etc. ( 184).
n flexiune.
La flexiunea substantivului masculin, cazurile genitiv-dativ se for
meaz cu articolul al, pus naintea substantivului, ca la numele pro
prii ( 242). Cf. i 78, x.
2.
G r a i u l R o m n i l o r d i n A l b a n i a . n Albania mai mult
dect n orice parte a Peninsulei Balcanice, romnismul pstreaz for
mele de via mai veche. n tro parte avem Aromni negutori i in
dustriai care tresc numai n orae, ducnd o via aezat, n alt parte
pstori cu organizaie social n celnicate, care tresc la ar cu via
nomad. Aceast deosebire de via ntre unii i alii a lsat urme n
graiu: Cei dinti, amestecndu-se cu Aromni din alte tulpini mai
ales Grmostenii i-au pierdut, cu timpul, vechile particulariti de
limb, unindu-se n graiu cu acetia. Cei din urm, Freroii, fiind mai
izolai de celelalte tulpini, i-au pstrat graiul mai puin influenat. Din
aceast cauz, n graiul Romnilor din Albania, nainte de a studia particu
laritile care l deosebesc de limba celorlalte tulpini, trebuie fcut 9
deosebire ntre limba Romnilor aezai la orae i ntre limba pstorilor.
n afar de aceast deosebire n graiu dintre oreni i pstori, la
acetia din urm femeile vorbesc puin deosebit de brbai. Avem, prin
urmare, o deosebire de limb i ntre sexuri. Ea provine tot din cauza
vieii i ndeletnicirii lor. Dac brbaii, n trgurile n care se coboar
spre a-i desface mrfurile, vin n atingere cu alte tulpini de Aromni
i chiar cu neamuri strine, cele mai multe dintre femei rmn acas,
pstrnd graiul neinfluenat de afar. Aceast deosebire n limba femei
lor, de sigur, nu merge pn acolo nct brbaii s nu se, poat n
elege cu femeile lor. Totu, un Romn care cunoate graiul brbailor,
cu greu poate urmri vorbirea femeilor.
Despre aceste dou deosebiri de graiu, am vorbit pe larg n lucrarea
mea Freroii (cf. p. 127). Aci voi insist numai asupra particu
laritilor care deosebete limba Romnilor din Albania de graiul Aro
mnilor din nord i din sud.
a) Romnii din Albania au n graiu un r velar care nu se ntlnete
la nici una din celelalte tulpini romneti din Balcani. Acest r velar
este peste tot un sunet spirant cu vibraiuni produse din atingerea prii
posterioare a limbii cu vlul palatului. La femei, el se rostete rulat cu
vibraiuni att de tari, nct produce o schimbare i n timbrul vocalelor
din apropierea lui. Aceast singur particularitate caracterizeaz att de
pregnant vorbirea pstorului aromn din Albania, nct este destul s
auzi rostindu-se un singur cuvnt, n care exist acest sunet, ca s poi
pricepe imediat c vorbitorul este un Frerot.
b) Sunetele i din limba romn se aud cu o rostire deschis: a,
care le apropie de e ( 12).

ig 8

TH. CAPIDAN

c) Diftongul ea din e accentuat, cnd n silaba urmtoare se afl un e,


se pronun e, ca n dialectul dacoromn ( 49).
d) Tot ca n dialectul dacoromn -l dela articolul enclitic nu se pro
nun: omu, focu pentru omul, etc. ( 304).
e) n graiul Freroilor avem sunete nazale ( 12).
/ ) Exist sunete lungi.
Despre celelalte particulariti datorite mai mult nruririlor strine,
se vorbete la locul cuvenit n cuprinsul lucrrii.
3.
G r a i u l M u l o v i t e n i l o r i G o p e e n i l o r . Limba
acestor dou comune se identific cu graiul Romnilor din nord. Cu toate
acestea, sunt unele particulariti care l deosebesc de acesta.
n vocalmn.
Nu ntlnim aproape nimic particular. Despre deosebirea de rostire
a unor vocale cf. 35, 43, 49.
n consonantism.
Particularitatea care deosebete graiul Romnilor din aceste comune
de restul Aromnilor este rostirea lui g ca j: ajutor pentru agutor, joc
pentru goc, etc. ( 182 a).
Paralel cu aceast particularitate avem z pentru dz din dialectul
aromn: traz pentru tradz, marzine pentru mardzine etc., ( 174).
nfine, tot aci avem g' pentru y (din v) i g'aspe pentru yaspe viespe ,
g'iptu pentru yiptu g ru , etc. ( 135).
n flexiune.
Avem articularea substantivelor masculine ca n dialectul dacoromn:
brbatul pl. brbatsil' n loc de brbatlu pi. brbatsl'i ( 241). Despre
celelalte particulariti mai nensemnate se vorbete n corpul lucrrii.
n afar de aceste deosebiri regionale, dialectul aromn arat i unele
diferenieri locale, care se pot urmri din comun n comun. Despre
toate acestea, n limita materialului strns din textele avute la ndemn
ca i din unele observaiuni culese la faa locului, se face meniune la
capitolele cuvenite din aceast lucrare.

PARTEA III
FONOLOGIA
SUNETELE
i. Vocale.
a se pronun ca n dialectul dacoromn.
In unele cuvinte din graiul Romnilor din Albania (Freroii) se
rostete ceva mai lung. Atunci l-am nsemnat cu o liniu deasupra: .
n acela fel au fost nsemnate i celelalte vocale lungi: e, , o, u.
, i se pronun ca n dialectul dacoromn.
red pe e deschis care se aude ntre i e. El apare n graiul Freroilor, n locul sunetelor , i din dialectul dacoromn.
e se aude mijlociu ca n dialectul dacoromn.
e red pe e mai deschis. Se ntlnete la Romnii din Albania n locul
diftongului ea.
e red pe e nschis cu o pronunare care l apropie de i. Se aude la
Freroi.
i se pronun ca n dialectul dacoromn.
o se aude ca n dialectul dacoromn.
q red pe o mai deschis. Se ntlnete la Romnii din Albania n locul
diftongului ga.
o red pe o nchis cu o pronunare care l apropie de u. Se aude la
Freroi.
u se aude ca n dialectul dacoromn.
Un semicerc pus deasupra vocalelor u i i: , arat c ele se pronun
optit.
Un semicerc pus de desubtul vocalelor e, i, o, u : e, i, o, u arat c ele
Se rostesc ca semivoCale.
Toate vocalele din graiul Freroilor pot fi pronunate nasal. n
acest caz ele au fost nsemnate cu un circumflex pus deasupra.
2. Diftongi.1
Diftongi cobortori au, eu, iu, ou, uu.
Diftongi suitori: ia, ie, io, iu.
3. Consonante.
n afar de semnele obinuite pentru nsemnarea consonantelor din
alfabetul romn, am mai ntrebuinat urmtoarele:

200

TH. CAPIDAN

g', k ', h ', y sunt consonante palatale (muiate) ce redau mai ales labialele
palatalizate b, p, f, v.
fi red pe m i n palatalizate.
y reprezint n graiul Freroilor spirante care rezult din pronun
area lui 1' si i.
1' red pe l palatal.
I red pe 1 velar.
y reprezint spiranta gutural sonor j'ama din limba greac, n
elementele greceti i sunetul care rezult din pronunarea lui l iniial,
urmat de vocalele a, o, u din graiul Freroilor.
f red pe r apical cu mai multe vibraii.
q reproduce pe r velar.
c i g sunt pentru sunetele din dialectul dacoromn c i g, cnd dup
ele urmeaz e, i.
s reprezint pe .
ts reproduce pe .
dz este sunetul corespondent al lui g urmat de e, i n dialectul daco
romn.
<5 i d din limba greac arat spirantele interdentale sonore i surde
din dialectul aromn.
4. Accentul sa semnat numai Ia cuvintele terminate ntro vocal
accentuat i la proparoxitoane.
(-) liniua leag cuvintele accentuate de cele neaccentuate, chiar
atunci cnd cade o vocal.
>

VOCALISMUL
A
Accentuat.
a: a
5. La nceputul i la mijlocul cuvintelor, cnd dup ele nu urmeaz
un n sau m -(- explos., se aude ca n dialectul dacoromn. I n i i a l :
ar, Dan. 125/5', ac, id. 135/4, Cav. 119; ap, Cav. 652, Dan. 125/6\arm
(i cu nelesul de hain), Cav. 75; agru, IJc. 93/4, Cav. 1145, acru, etc.
M e d i a l : acats prind, Dan. 122/4, Cav. 967; altare, Uc. 83/30;
amar, Cav. 772 \calcu, Dan 146/17, Uc. 97/50, Cav. 476; caldu, Dan. 129/8;
calu, id. 129/8; car, macru slab , Cav. 1153; natu prunc , Cod. Dim.
87*74; nscu, atestat pentru Meova n versurile populare: Unlu s-nasc
k'iparise, Lantu s-nasc mer arosu, cf. Dan. 117/2;pap mo, Basme
345/18. F i n a 1: ao, Basme 27/7; iuva-s-iuv niceri, ib. 410/23;
ahnd adnc, ib. 72/14; ascumt <(pe ascuns, ib. 307/18; tah'in
dimineaa, ib. 388/19, etc.

DIALECTUL AROMN

201

6. n spre deosebire de dialectul dacoromn, n aromn avem


rostirea lui -a i la pers. 3 sg. i pl. dela ind. i conj. prezinte al verbelor
dare stare i lare : da d , Cod. Dim. 18/2, 15/15, 40/13, 61/19
100/20, cf. Dan. 130/9; Boiagi, elu da 108; cf. tot Boiagin Jahresb. II,
107; da Basme, 27/9 etc.; da Weigand, OW. 99; da dau, Cod.Dim.
i6b/6 ,21/2; el' i da Boiagi, 108; si (s, s-) da s dea , z-da, Cod. Dim.
I5b/i7 ,16/17, 17b/ l 7 ; H 4b/4\ se-V da s-i dea , Uc. 65/3; si da (pers.
3 P1-) s dea, Cod. Dim. 15/4,14; sta s t , Dan. 168/27; cum
sta luguria cum st treaba, Basme 44/16; se la, Dan. 166/27, cf.
155/22 cf; Basme 9/39.
6. Alturi de aceast pronunare, n limba scriitorilor din sec.
XVIII ntlnim i pentru a: raoad vrtute i intr tru rdtsin (rou
d putere), Dan. 153/21; oile . . . d lapte i ln, ib. 119/3; niluiria . . .
ta . . . s-u d (mila ta s o dea), Cod. Dim. 32/2; driapta si d, a stnga
sinu stib (dreapta s dea, dar stnga s nu tie), ib. 33b/i 3 ; la si d
s dea 36*714; si-s d (s-i dea), ib. 6477,
Observaiune. Pstrarea lui a n da, sta, la, este normal (vezi
acum Sextil Pucariu n Dacoromania VI, 392, nota). Formele
cu dela scriitorii sec. X V III trebuie s se fi nscut prin ana
logie cu cele dela imperativ, aa cum sau nscut i acelea din
dialectul dacoromn. Astzi, dup ct tiu, forme cu la pers.
3 ind. prez. nu se aud n dialectul vorbit. Altfel I. iadbei
(Romania LVI, 339).
a:ea (ia)
7. Aceast pronunare se arat regulat numai n dou cazuri : 1. cnd
a urmeaz dup r precedat de o consoan; 2. cnd a urmeaz dup / pre
cedat sau nu de o consoan. n cazul ntiu avem a face cu un fenomen,
care apare n graiul Romnilor din Albania; n cazul din urm, cu un
fenomen cunoscut aproape peste tot n dialectul aromn, ns mrginindu-se numai la cuvinte de origine albanez.
1. breats bra, Dan. 176/32; greas, ib. 173/30; preag, ib. 150/19;
greai, Cod. Dim. 18/1, i8b/5 cu plur.griaire, ib. iy h/^',gr}air, ib. 26723.
Din aceste forme cu ia din ea pentru a, printro fals reconstruire, sa
refcut o form cu e, n inuturile romneti din Albania, n care diftongul ea (< e) se pronun nchis: greiu, Cod. Dim. 68b/20, articulat:
greilu, ib. 2675, 42/14; griilu, ib. 26725 cu plur. grei/, ib. i7b/2, greir
ib. 45/9, 82b/i6 , greiri, ib. 82*717, greifor, ib. 26*722, 38/19; freate,
preas, etc.
2. fleac, Cav. 1066 i fliac (alb. fljake) flacre , Cod. Dim. 59b/i,
125/4; P kaS ipliag ran, ib. 36b/x5,17 cu plur. pledzi, ib. 35)14
(alb. pljage); supleac palm , Cav. 640; leang i leangu, epitet pentru
persoanele de statur nalt i subire; dup Dai. persoan lene i
de o statur lung, uiu, lungan i> (alb. Ijangua Windhund , cf.

202

TH. CAPIDAN

Dacoromania, II, 536); Pleasa, numele unui sat romnesc din Albania,
aproape de Coria (alb. Pljase, cf. Freroii, p. 32); Zumbleac, numele
unui sat albanez (alb. Zamblak, ib.). Dintre cuvintele turceti cu ea
pentru a avem sileafe i sileah'e centur de piele pentru purtat
arme, turc. silah, cf. 119.
n Mulovite am auzit a rostit cu ea dup s n museat pentru forma
obinuit musat; ngruseat pentru ngrusat; nvrtuseat dela nvrtusedzii; n graiul Freroilor: si-nfgicuseadz, ngqseari se nfrico
eaz, ngrare Freroii, 182 urm. Aceast pronunare a lui a dup
s se aude pe alocuri i n graiul din sud. n alte forme izolate a apare
n meal panta rpoas a unui deal sau munte (Dunrea, nr. 58,
p. 125); cleatin pentru clatin M ih.; cireac pentru cirac M ih.; guneame
vitejie, tin eret (Ohrida), Weigand, Av., II, 58; hpseane Mih.
pentru hpsane (la nord hapsna) pucrie din turc. hapshane
(habs-khane), cu plur. hpsnadz, ns alturi, dei rar, i hpsniadzi (din hpsngadz). Cuvntul este atestat i n Basme: va
s-moar tu hpseane o s moar n pucrie 17/9-10; aspreat
alturi de forma cea mai rspndit asprat.
La Romnii din Olimp avem ea din a precedat de r n sbureaste
numai aparent, deoarece la ind. prez. avem n graiul acestor Aro
mni sburescu, sburesti, etc. Weigand, OW., 56.
Prerea lui Sextil Pucariu (Conv. Lit., XXXIX, 312) asupra deose
birii ce trebuie s facem n limba albanez ntre Ij din malj, Ijufte i Ij
din malj (< malleus), cruia n celelalte dialecte i corespunde un j, se
confirm. Din exemplele citate se poate vedea c, dup cum n dialectul
dacoromn am avut un mal i nu mai, tot aa n dialectul aromn, din
alb. pljage, fljame avem pleag, fleam nu p lag, f l am, cum ar fi tre
buit s rezulte, dac ntradevr Ij albanez ar fi avut aceea rostire n
amndou cazurile.
-a : -ea
7 a. La sfritul unui cuvnt a accentuat se arat pe alocuri n graiul
Romnilor din Albania la are, imperfectul verbului eseu (h'iu):
aream, areal, area, aream, areatsi, are. Aceast form na fost trecut
n studiul meu Freroii. Ea este atestat foarte des i n Cod. D im .: care
irja hilli alu Isac? iri Isaf si Iacof. 726/13-14; care sole iria
cama cu semnu ? soia alu Levi s-alu Iuda; ctrtse iri cama cu
semnu ? care neam er mai nsemnat ? neamul lui Levi... dece
er... 73/14 i 73b/ i , etc. Aci ia este din ea. Aceast prefacere a
lui a n ea sar pute explic din rostirea mai tare a lui r.
- : -

8. Apare regulat n cuvintele turceti:


psa, Cod. Dim. 78b/io ; mscra neruinat, Cav. 519; mgz,
ib. 561; cplm cptueal, Dan. 152/20; oca, ib. 26/12 ; mstrp,

DIALECTUL AROMN

203

Cav. 595; zrhn abator; cldrtn, mcr mosor; vtmbur,


Cod. Dim. 22/5; mhn pricin, ib. 95b/io ; hlv, bclv, csb,
pra, pc, pstrm, etc.
Cuvintele greceti n - au prefcut pe acest - n -, ca n elementele
turceti: k'irt xegatg; hlc yaly,5.g belciug; stn aaravg; pp
nang: tat-tu s-featsipp, Lit. Pop., 7 8 /$,pplu, Lit. Pop., 0 6 /1 9 .etcCu privire la cuvntul lal, Philippide (Orig. Rom., II, 756),
referindu-se la derivaia lui din limba albanez pe care am fcut-o
(cf. Raporturile alb.-romne n Dacoromania, II, 535) se ntreab
de ce nar putea veni din greete: Xalg,, mai ales c, dup cum m
exprimasem n lucrarea citat, din punct de vedere formal se po
trivete mai bine cuvntul grecesc. Ceeace ma mpiedicat atunci
s-l deriv din grecete a fost nepotrivirea de neles care exist ntre
cuvntul grecesc i cuvntul aromnesc. n aromn nsemneaz
unchiu , iar n greaca grand pere, gouverneur, mentor, atunci
cnd nelesul din albanez este ca i cel din aromn. Iat ns c
acum nici formal nu merge din limba greac. innd seam de faptul
c mprumuturile greceti, ca cele nirate mai sus, cu accentul pe
ultim au rmas n dialect cu accentul neschimbat, atunci o form
ca Xalg ar fi trebuit s ne dea ll, ntocmai dup cum nang a dat
pp. Dar n aromn nici mcar la sud, unde influena greac este
mai puternic, nu se pronun ll ci lal.
n graiul din Ohrida pentru cuvntul mcelar , alturi de forma
crnaru, care este cunoscut n graiul din nord i n alte centre, exist
i crnru, Mih., ca form, la fel ca dumnidzu. Dac cuvntul
din urm se explic uor, crnru din crnaru rmne nelmurit.
Forma crnar sa luat, poate, dup mprumuturile greceti i tur
ceti cu accentul pe ultima vocal. Dar atunci am avea un caz de
analogie cu totul izolat, ntruct derivatele n -ar sunt numeroase,
i nu avea cum s treac la nite cuvinte cu o conformaie, n ce pri
vete accentul, cu totul deosebit.
Cuvintele greceti n -d sau acomodat formelor latine n -eau <
-ELLA: anafurau cerere vaxpog; filureau rpiXovQi; hrau
%aQd; pudeau nodi etc. etc.
Observaiune. Trecerea lui -a n - nu se poate explica din limba
turc, deoarece n toate cuvintele turceti avem un d deschis: kasab,
baklav, halva, pasa etc., care sa pstrat n aceleai forme din toate
limbile balcanice i chiar n dialectul dacoromn. Ea pare cu att
mai curioas, cu ct cuvintele turceti din dialectul aromn nu arat
o schimbare de accent. Cci numai o mutare a accentului putea s
provoace schimbarea timbrului n pronunarea lui a. Dar dac
aceasta a fost cu neputin n aromn, se pare c ea sa petrecut n
limba bulgar. n dialectul bulgar din Macedonia, care a avut o
nrurire asupra dialectului aromn, cuvintele turceti pasa, maskar,
halv, par, kasab se rostesc psa, mskara etc.

204

TH. CAPIDAN

Presupun c odat cu ptrunderea n dialectul aromn a cuvintelor


turceti terminate n -a, au mai intrat i cuvinte turceti din bulg
rete. Acestea avnd accentul pe silaba penultim sau antepenultim, a neaccentuat din ultima silab trebuia s treac n dialectul
aromn n . Astfel, formele turceti ok n bulgrete devenind
oka, n dialectul aromn trebuia s dea oc. Tot aa sofrd mas
n bulg. a dat sofr, iar n aromn sofr. Deasemenea dolm bostan
n bulg. a dat dolm, iar n aromna dolm. nfine, tav n bulg. a dat
tava, n arom. tav, etc. Fapt sigur este c astzi n dialectul aromn
avem alturi de uc sufr, dulm, tav, care vin direct din turcete,
x forme oc, sofr, dolm, tav care vin din bulgrete. Cele din
urm se ntrebuineaz mai ales n graiul arom. din Macedonia,
acolo unde Aromnii vin n contact cu Bulgarii. Din amestecul acestor
dou forme i sub influena cuvintelor bulgreti sar putea explica
trecerea lui - n .
ntrun numr de cuvinte -a sa pstrat, ns primind terminaiunea -e (ie). Astfel formele: cplma, sic, uda, sivda dragoste,
amor rig rugminte, etc. se mai rostesc i: cplmae (cplmaie),
sicae (icaie), udae (udaie), sivdae (sivdaie), rigae (rigaje) etc. ntre
buinarea acestor forme, judecnd dup graiul Aromnilor din
Macedonia pe care l cunosc mai bine, este mai rar. Deaceea,
presupun c ea este i mai nou. U n cuvnt ca od cu formele ud
i udaie mie mi este curent n dialect numai sub forma nti i
ultima: od, udaie. Punctul de plecare la aceast nou rostire trebuie
cutat n mulimea substantivelor turceti terminate n -e : gail, made,
perde, etc., care au dat n aromna gilee (gileie grije), Cod. Dim.
43/8; mdee (mdeie), ib. 43/8; pirdee (pirdeie), etc. Nu mai puin
vor fi contribuit, poate, la aceasta i substantivele turceti terminate
ntro consoan ca: kabul, zaman, hatyr, zahmet, pazar, care n dia
lectul aromn trebuia s dea cbule i cbile ntrebuinat mai mult n
expresia nu-u fac di cbule (cbile) nu catadixesc , cf. Cod. Dim.
21/16, zmane vreme , ib. 25/11, htre, ib. n b/5, zhmete tru
d , ib. i8b/3, pzare trg, tocmeal, ib. n 8 b/4Cuvntul turcesc dunja a dat n arom. numaivdwhaie lume .
O deosebit ateniune merit cuvntul amir m prat. El se
prezint n dialect numai sub aceast form i nu vine direct din
turcete, ci din grec. /Mog. n turcete este de origin arab i are
dou forme: amr (din verbul amara a comand ) comandant,
principe i emir, forma vulgar. Cuvntul este rspndit n toate
limbile balcanice: la Srbi arnir ntrebuinat numai n limba docu
mentelor: Veliki cari amir sulitan Bajazit. Mon. erb. ap. Rjecnik
(s. amir); la Bulgari are aceea ntrebuinare: . . . velikomu amire
su{l)ta{n) Suleima(n) begu. Ivanov ,Bulgarische Denkmler aus Macedonien, ap. Bacinski E. n Zeitschr. f. rom. Phil., 37, 615.
La Dacoromni l ntlnim tot numai n documente: Amir, adec
sultanul Misirului. Dosofteiu, ap. Dic. Acad. (vezi i alte citate).

DIALECTUL AROMN

205

n toate aceste limbi cuvntul nu are ntrebuinare


n limba vorbit.

Numai la Aromni el este singura form pentru noiunea de m


prat .
9. Dintre cuvintele de origine latin care arat -a: -a avem: 1. pers.
3 sg. aorist la verbele de conj. I: aduna, Cod. Dim. 75/16; afl, ib. 20*713
28b/8 etc.; aguna, ib. 81/14, etc. 2. pers. 2 sg. imperativ la verbele dau,
fac, lai, stau: d-fii, Cod. Dim. 107*713; d-n-o, Uc. 75/16; f, Cod.
Dim. 95*74, 107*714; f-ts sire, ib. 83*74; f-ts crutsea, ib. H 3b/i2.
Cf. Uc. 85/35; ld-me, ib. 83/27; st, Basme 22/20, cf. 35V35 etc.
n forma dumnidz avem a din e dup o dental i st pentru dumnidz.
Dealtfel, astzi ca i n scrierile literare mai vechi cuvntul apare sub
amndou formele: dumnidz, Uc. 65/3; al dumnidz, Cod. Dim. 14*75,7
dumnidz, ib. iib/2; dumnidz, Basme 64/14, 103/10, (Gopei, Mulovite) dumniz, 173; dumnidz, Dan. 116/1, 119/3, Basme 6/33,
65/2, 334. Deasemene forma articulat dela singular ovie. Avem
dumnidzlu, Uc. 67, 83, pretutindeni; a dumidzlui, ib. 81/24 * dumnidzului, Cod. Dim. 25/13. ns pluralul rmne att n graiul vorbit
ct i n textele vechi numai dumnidzadzi, (scris cteodat i dumnidzatsi), la fel ca substantivele de origine strin terminate n -a, -o, -i
(despre care vezi 237, 4), ceeace probeaz c ea ine mai mult de
grupa substantivelor terminate ntro vocal accentuat, dect de aceea a
substantivelor n -u : dumnidzadz, Uc. 99/4; dumnidzatsl i, ib. 97/51.
Niciodat i niciri nam putut ntlni forma dumnidzi.
a:
10. n poziie medial trecerea lui a n a se arat la plural, n
tocmai ca i n dialectul dacoromn, la substantivele feminine termi
nate n -e cu pluralul n -i: crts (carte), Cod. Dim. 22*713; prts
(parte), Uc. 99/55 etc. (vezi i 239, 5 ); cu pluralul n -uri: ci uri
(cale), vluri (vale), etc. (vezi citate 239, 6). Pentru l din cl'ur,
vl'uri cf. 194.
Observaiune. Despre pluralul neregulat dela cas (cs, csuri),
capr (cpre), vezi 239, 1 Observ.
n spre deosebire de dialectul dacoromn a din tulpin trece n a
mai ntiu n srpit (alturi de salbid < EXALBIDUS) pentru *sarpit,
despre care vezi mai pe larg 151, dup aceea n vtsi (vac), disdzl
(disag); la Uc. 69/7 ntlnim o singur dat jrru pentru forma
obinuit jarh, ceeace pare a fi o greal. Alturi de areapit arip
exist i forma arip cu plur. rpite (ripite) ns i riki, Basme,
210/11, 267/15 ca n dacor. ripi. Tot aci trebuie reamintit i osci
larea ntre rostirea cnd cu a cnd cu la plural dela lacrim i lcrm, care face deobiceiu lcrini (lcrni), Basme, 17/4, etc., ns
la scriitorii din sec. X III i lacrini, Cod. Dim. 2413/7, cf. 12/16, 27/25,

206

TH. CAPIDAN

29/4, 2913/27, 30/8, 43/16, etc. n fine, la adjectivele mri (mare),


lrdzi (largu), dei la Dan. apare o singur dat lardzi 151/20. n
Cod. Dim. mri pl. dela mare adj. apare i cu a pstrat mari 95/11.
Dintre celelalte pri de cuvnt, trecerea lui a n se arat la pro
numele nehotrt ahtare cu genit. dat. ahtru (pentru ahtru), cu
trecerea lui a n probabil dintro form mai veche *ahtrui ca n
atsilui (din atsel), aestui, aistui (din aestu, aistu), sau ca n formele
dacoromne crui (din crui). Tot dela acest pronume avem la plur.
pentru amndou genurile: ahtri pentru *ahtari, pstrat numai la
Freroi; aftar ( 67 cf. dacor. atari): ahtri brbats astfel de br
bai , ahtri mul'er astfel de m uieri, etc., la genit.-dat. ahtror,
artic. ahtrlor, etc., despre care vezi mai pe larg 275, unde se dau
i citate.
a: ga
i i . Apare numai n cuvntul garbri, arbore n graiul Freroilor:
un garbri mari; nvli di pi garbri se cobor de pe arbore; s-cts
di un garbri sa prins de un arbore , etc. (Freroii, 174).
Cauza acestei metafonii nu-mi este clar. n orice caz a (accentuat)
a trebuit la nceput s se rosteasc n felul lui (accentuat) istroromn
(Sextil Pucariu, Istroromnii, II, 61) i numai dup aceea s treac
n ga.
:

,12. Este o pronunare a lui care se apropie de e numai n graiul


Freroilor. Ea se arat mai des cnd se afl n apropierea lui q. Weigand
(WM. 5, Ar. II, 176177) l noteaz prin g:
cgts cri, Freroii XVIII/2; adgam fcurm, X III/2; intr
a intrat X X I/i 1; aocuo se fcu frig , XVII/71; s-tura se n
toarse, ib. s-aspg se sperie, ib.; mugg (mulri) catri; vts
vaci . Deasemenea i cnd provine din e: vag vreun (Freroii,
p. 177).
Observaiune. n trun singur cuvnt i numai izolat apare ca
e: de pentru d, imperativ pers. 2 sg. dela d au : de-n, vsil'e
mar tsi vrei s de-n calea d-mi, mrite mprate, ce vrei i d-mi
drumul (ib.). Aci adugm i formele date de Boiagi: dendalu pen
tru dndalui (n o ), intenea pentru ntnea (63), n care este trans
cris prin e.
: e ()
13. Se arat cnd urmeaz dup un element palatal: 1.
3. s, 4. c.

2. k ',

DIALECTUL AROMN

207

1. Dup 1': avigl'e pzi, Basme,74/22; se astl'e se ntlni, ib,


165/32; ti' e, ib. 89/12; va ti ti'em te vom tia, ib. 21/29; til'e.
Cod. Dim. 103*715; ti'e ib. 75**; s-til'em, ib. 103/21; as tu em, ib.
117/3; s-n vigl'em, ib. 64/42; as n vigl'em, ib., 119*76; muie (aor.
pers. 3 sg. dela mol'u), Basme 196/35, cf. 171/15; dispui'e (aor. pers.
3 sg. dela dispol'u), Cod. Dim. 82/10. Tot a mpiducl'e, mpiducl'em;
ntsircl'e ncercui, Flambara, I, nr. 2, p. 4; mpuscl'e, mpuscl'em, etc.
n graiul Romnilor din nord i la Freroi se ntlnesc mai des formele
cu a: avigl', avigl'm; tl', tl'm, etc.
Aci aparine i trecerea lui a n e din grupele cla i gla: nglets IN-,
GLACIO; dizglets < DIS-GLACIO, ci'em <CLAMO, sclimur < EXCLAMULO, ancl'eg (angl'eg), etc.
2. Dup k': si apru'k'e se apropie Cod. Dim., 28b/i8 ; apruk'em,
si apruk'em, ascuk'i scuip, Basme 26/9, cf. 237/36, 313/20, cf.
Freroii 177. Aceste forme la nord se rostesc mai mult cu : ascuk',
ascuk'm; apruk', apruk'm, etc., etc.
3. Dup : bsi srut, Basme 347/25, cf. 417/20; n bsem
ne srutm, Lumina, IV, 147 cf. Gr. B., I, 25; bseri srutri, Lu
mina, II, 181; cser (pl. dela csare) stne , ib. I, 110; ngrsem ngrem (Freroii, p. 178); ngmse ngroe, Basme 501/23;
nvrtuse, etc.
i aci avem formele cu : nvrtus, Uc. 93/44, bsm, as n bsm,
Cod. Dim. 99/23, nfsm, nfricusm etc.
Formele ase i acse aparin tot aici. Ele sunt ntrebuinate n Albania
pentru asa, acsa (din asi, acsi), despre care vezi 45, 3: ase, Basme
195/8, 196/34, 277; acse, ib. 243/12, 245/9; ase-s-ase (Freroii, p.
I?8)4. Dup c : dela ncac cert avem pers. 3 dela aor. ncce cert ,
Basme 385/28; nccem certm ; tot a dela discacu descurc prul cu
pieptenele , avem pers. 3 dela aor. discce descurc prul cu piep
tenele; discem. ns foarte des i: ncc, nccm, discc, disccm.
n Cod. Dim. avem: l'i-ncc i cert 94*718.
() : o
13. Se arat ntrun singur cuvnt: poru pentru prcu-prcu din
bulg. prc ap btrn (cuvntul exist i n ngr. ngomoog G. Meyer,
Ngr. St., II, 53): porcul treatse piti punte, puntea amput portcul, Weigand, Ar. II, 285.
an, am: n, m (n, ni)
14. Soarta lui a urmat de n, m + explos. este aceea ca n dialectul
dacoromn. Numai c i n aceast privin pronunarea lui se pre
zint deosebit dup regiuni: n graiul Romnilor din sud avem aproape

208

TH. CAPIDAN

peste tot pronunarea t, iar n graiul celor din Albania i Macedonia


mai mult rostirea .
1. cne, Basme 19, 23, 30, 39, 62 i pretutindeni n materialul cules
din Epir; cntic, ib. 21/24, 88/12, etc.; grn, ib. 449/8; dzn, ib. 410/7;
sndzi, ib. 414/17; pngne, ib. 407/3; pndz, ib. 381/24; fntn, ib.
325/20; spn, ib. 349/2; atestat foarte des i ca nume de persoan:
Wangheli Spnlu ib. Lit. pop. 1023/42; mni, ib. 375/30; strmbu,
ib. 280/6; cmpu ib. 171/32, 246/23, 293/14; Smtu n. de loc., ib. 87/16;
smbt, ib. 277/3; snu< SANUS sntos, atestat pentru Samarina
de Wace and Thompson, T he' Normads, 254, etc.
2. arrmdnu romn, Cav, 605, Uc. 69/10; clchu, Cav. 1084,
Dan 141/15; ctu, Cav. 805, Dan. 1 6 1 /2 4 ctsnu, Cav. 900; cnip,
Dan. 148/18; frngu, Cav. 990, Dan. 167/21; grnu, Dan. 120/4; grndine, Dan. 153/20; gstne, Cav. 386, Dan. 134/11; lndzetu bolnav,
Dan 133/10, 129/8; lndzitlu, Cod. Dim, 12/10; lndur rndunic,
Cav. n 19, Dan. 122/5; mn, Cav. 1117, Uc. 67/6, 99/55, Dan. 134;
tncu mnnc, Cav. 1027, Dan. 141/15, Uc. 89/32, 95/48; mnic,
Cav. 576; mndzu, ib. 813; nnte nainte , Uc. 65/1; dennte dinainte ,
Dan 165/26; nscdntu ctva, Dan. 149/19, Uc. 67/5, 4; ns, ns
dnsul, dnsa, Uc. 67, 79, etc.; pne, Cod. Dim. n b/22, Cav. 1166,
Uc. 67/6, 89/38; mmn, Cod. Dim. 14/10, 25, 17/22, mnie minile ,
ib. 15V1Q; si mncu, ib. n b/4, si mntsi, ib. i2 ib/4, mnca, ib. 69/23;
pnticu ipntecu, Cav. 326; plngu, Dan. 130/9, Cav. 418, Dan. 167/27;
prrndzu, Uc. 87/36, 89/39; rrne rie, Cav. 1167, Dan. 148/18;
ttfi, Cod. Dim. 17/22, nii, ib. 12V23; smtu, Cav. 8; septtnn,
Dan. 128/8, Cav. 245, smbt, Dan. 127/7.
Observaiune. Printre cuvintele cu prefacerea lui an n n apar
ine i cuvntul frncu cu nelesul de baz Francez , din care
apoi prin ext. sa desvoltat i nelesul de apusean, oricare ar
fi naionalitatea lui. Cuvntul este des ntrebuinat n graiu, n
truct se ntlnete i n literatura popular: eu va -ni Vau n doamn
frnc, Lit. Pop., 842; J -featse frncu sa suprat foc Gr. Ar. 162
(724); apoi avem derivate i compuse ca frntsescu, au -frntseasc
coacz Mih. (s. au, p. 57), Frntsie, etc. (Vezi i Per. Papahagi, Numiri etn. la Arom., p. 30).
Din cauz c acest cuvnt se gsete sub aceea form i la Daco
romni Frne, la primul moment sar pre c el ar avea o
nsemntate pentru fixarea evoluiei lui an: n n limba romn,
nainte de desprirea Aromnilor de Dacoromni, dac am ad
mite cu Iorga (Rev. Ist., X II, p. 123) c ptrunderea lui la
Romni sub forma FRANCUS sa fcut prin dominaia caro
lingian n Panonia. Numai ca la lmurirea lui ar trebui s
inem seam i de forma paleosl, ^pxr-K care deriv din aceea
form latin medieval (cf. Miklosich, Etym. Wb. der sl. Spr.,
58) cu & care a dat regulat n dacoromn i n unele cazuri

DIALECTUL AROMN

209

i n aromn n. Este drept c n paleosl. avem g pentru


c (frncu) care ar fi trebuit s se pstreze cu att mai mult n aro
mn, cu ct n graiul din sud, potrivit celor spuse la 166, c dup
o nazal trece regulat n g. Chestiunea nu este uor de lmurit,
n orice caz, asemnarea cuvntului dintre cele dou dialecte este
surprinztoare.
Dintre celelalte cuvinte cu origine nelmurit care exist la
Dacoromni i Aromni relevm tmpa. Cuvntul apare la Aro
mni ca apelativ tmp v rf: diparte, iu s-ardzim tserlu pri
tmpile a muntsilor, departe, unde se rezem cerul pe vrfurile
munilor (Antol. 225/12) i ca nume de loc.: s-mea troar dup'
asuirat agrinle ascpitar. s-Fitic s-l' e tu torlu alor. li veadi
trs tru Tmp i iute dup fluerat slbteciunile disprur. i
Fitic se ia dup urma lor. Le vede pn la Tmpa. (Toii Gagigogu n Penins. Bale., VI, nr. 1, p. 25). Drganu (Dacoromania,
I, 109) a ncercat s-l derive dintro form preroman *timpa,
mai ales c exist i cal. timpu, cat. timpes care deobiceiu snt
reduse la forma preroman. Acest *timpa ar putea fi nrudit cu
gr. inut]. O. Densusianu (Grai i Suflet, I, 160) a artat c aceast
apropiere a formei romneti cu formele romane nu se potrivete,
din cauza cantitii lui i. Dealtfel nici Drganu nu mai ine acum
la aceast etimologie. Ceeace intereseaz istoricul cuvntului n
limba romn, este, mai ntiu, c el exist i la Aromni, al doilea
ns, c, din punctul de vedere al evoluiei sunetelor, din tmpa
aromneasc nu poate fi explicat nu numai din i lung, dar nici
din , & urmat de nazal sau din e, ntruct din aceste din urm nar
fi rezultat dect i. Trecerea acestui i n din dialectul dacoromn,
nu exist, potrivit celor spuse la 52, la Aromni. Judecnd dar
dup forma aromn, n cuvntul tmpa, dac, din cauza nele
sului cu totul opus, nu putem vedea un derivat din paleosl.
apii obtusus, trebuie s admitem o form strveche *tampa.
Aci mai relevez c dintre formele cu an: n exist n aromn
i zupn, i ca nume propriu. L-am ntlnit de dou ori sub
forma zupan (cu a pstrat) n liste de prenumerani aromni
dela :sfritul sec. XVIII. Astzi cuvntul nu este cunoscut . n
aromn. Dac nar fi un nume strin, atunci transcrierea lui.cu
a, care l apropie de aceea form din documentele dacoromne,
se datorete lipsei semnului caracteristic n alfabetul grecesc pentru
redarea sunetului . Tot din aceast cauz nu putem ti precis
dac sunetul iniial trebuie cetit z sau g. Celelalte forme : stpn,
stn, zmntn lipsesc din dialectul aromn. Cu etimologia lui
zupn sa ocupat Giuglea, derivndu -1 din grecete. n cazul
acesta n arom. ar fi trebuit s avem *dzupn, ceea ce nu exist:
limb zupneasc Gr. B. I, 259; limb di zupn ib. Pentru cele
lalte forme cf. Pucariu n Dacoromania, III, 378, Densusianu n
Grai i Suflet, I, 238 i Baric' n Albanorumnische Studien 93;24
>

24 Th. Cap idem. Arom nii. Dialectul Aromn.

2 10

TH. CAPIDAN

(vezi i recenzia mea n Dacoromania, I, 508). n timpul din


urm, Rosetti (Grai i Suflet, V, 158172) a ncercat din nou
s explice originea lor slav; totu, greutile nau putut fi n
lturate.
Tot aci reamintesc c n aromna exist i forma brndus, care
trebuie s fie identic cu Dacor. brndu, despre care a vorbit
Giuglea n Dacoromania, III, 567 urm. n dicionare i vocabulare
cuvntul nu este atestat. n literatura popular, unde l ntl
nesc, este dat ca nume propriu, fr ca s ni se dee nsemnarea
lui adevrat: Din Brndus la Clmk'l, Pepa s-fatsi ctsmki
Din Brndu la Clmachi, Pepa se face frn tu ri, Lit. Pop.,
941 /35- Deasemenea brndz b rn z cu o origine att de ob
scur, necunoscut n dialectul vorbit, este atestat acum pentru
graiul din Aspropotam, comuna Halichi (Dunrea, nr. 58,
P- I2 5 )- .
15. In graiul Freroilor avem pentru , cu timbru nasal:
bq bru , cmp cmp , gstne castan , gr(u) gru , cnt
cnt, grndine grindine, ln ln, pyndzi plnge, sndzi
snge , scmb stnc , stng stng , frndz frunz strmb
strmb, smbta (smbut) smbta, snt sfnt. (Freroii,
P- r 79 )Pronunarea lui i nu lipsete din graiul acestor Romni: mine
mine, snt snt, yin ln, pymse plnse etc.; qsne ru
ine , gstn castane, etc., etc., (Freroii, 180)
Observaiune. Oprindu-ne puin la rspndirea rostirii sau
din a
n sau + m n condiiunile artate mai sus, observm
c se aude peste tot n graiul din sud, iar mai mult n graiul
din nord. Aceast din urm rostire la nord, nu se mrginete numai
n limba Freroilor, cum neleg din expunerile lui Tache Papahagi (Grai i Suflet, I, 209 urm.), ci i n graiul Grmustenilor.
Eu care nu snt Frerot, nici pn astzi nu mi-am putut nsui pro
nunarea lui din dialectul dacoromn, pentru singurul motiv c
acest fel de rostire mi lipsete n graiul meu de acas. Din aceasta
rezult c n dialectul aromn, n vreme ce rostirea este aproape
general n graiul Romnilor din sud, nelegnd i pe cei din
nord venii cu dou-trei veacuri din sud, la nord, din contr,
exist rostirea i . Dintre aceste dou, are o rspndire mai mare
dect . O specificare amnunit dup localitate, anume n care
comun se pronun i n care este, pe baza materialului dialectal
cules pn acum mai mult pe apucate i de ctre persoane din
care cele mai multe au trecut prin coala romneasc, e cu neputin,
n materialul cules de Weigand se ntlnete i pentru comunele
din sud. Iar n materialul dela Romnii din nord i nu lipsete.
Din aceast stare de rspndire a acestor dou sunete, rezult,
n primul rnd, c aromna arat aceea nfiare ca dacoromna.

DIALECTUL

AROM N

2 11

n acest din urm dialect, alturi de care cuprinde cea mai mare
parte din teritoriul dacoromn, exist, dup cum aceasta se poate
vedea din Atlasul lui Weigand (Linguistisches Atlas des Dacorumnischen Sprachgebietes, vezi harta 49) i regiuni din nordul
Ardealulului i n Bucovina, n care se aude rostindu-se ca la
Aromni. n al doilea rnd, aflm c evoluia acestui sunet a fost
lent pentru amndou dialectele, fie c ea a nceput nc pe cnd
Aromnii triau n unitate lingvistico-teritorial cu Dacoromnii,
fie mai trziu n fiecare dialect n parte. Pentru dialectul, aromn
trebuie recunoscut faptul c, ntruct sunetul se afl i n graiul
Grmustenilor din Macedonia, nu numai la Freroi, el are o
rspndire relativ mai mare dect la Dacoromni. Din acest punct
de vedere dialectul aromn se menine pe un punct mai arhaic,
dac considerm faptul c, dup cum arat i limba albanez n
care avem (e) nu , sa desvoltat din i nu invers.
i ntruct din ultimele cercetri fcute la Freroi reiese c,
cu toat rspndirea extraordinar a lui pentru , pe alocuri
(vezi Freroii, p. 180, Observaiune) se aude rostindu-se i ,
trebuie s admitem c i n dialectul aromn prefacerea lui a n
a nceput din toate prile. La sud, aceast prefacere este pe cale
de a se generaliza. La nord, ea merge progresnd la Grmusteni;
la Freroi ea se mai pstreaz poate sub presiunea limbii alba
neze care nu cunoate sunetul .
n ce privete originea acestui sunet (), Tache Papahagi a emis
idea c ar veni dela Slavi (Grai i Suflet, I, 205). Prerea mea
contrarie, i-am comunicat-o verbal la Cmpeni imediat dup pu
blicarea studiului su, argumentnd ntre altele c, cel puin pentru
Aromni, aceast influen ar fi imposibil i pentru faptul c
rostirea se arat n nord, la Aromnii cari tresc n mijlocul
Slavilor i vorbesc aproape tot aa de bine bulgrete ca i
romnete, iar la sud acolo unde printre Aromni nu exist Bul
gari. Dealtfel, chiar O. Densusianu este n contra unei influene
slave n evoluia unui sunet cu rdcini att de adnci n graiul
nostru (Grai i Suflet, I, 324326). Vezi i Dr. Anton B. I.
Balot, La nasalisation et le rhotacisme dans Ies langues roumaine et albanaise, pp. 92100.
n: (an)
16. In afar de deosebirea de pronunare a lui din an expus
mai sus, Weigand (Jahresb. VIII), mai d pentru graiul din VlahoClisura (Macedonia) i rostirea a n cuvntul mane.
Aceast form mie nu-mi este cunoscut din puina literatur po
pular publicat din aceast comun, i nici povetile sub numerile
48, 52, 58, 70, 125 din Basme nu o atest. Cu toate acestea, ea trebuie
s existe, sporadic, n graiul btrnilor.
*4"

2 12

TH. CAPIDAN

n: Q{n)
17. O alt rostire a lui este aceea cunoscut n graiul Romnilor
din Gope i Mulovite, anume y, despre care am vorbit n Megleno
romnii, I, p. 124, tot n cuvntul mnc. Acest cuvnt se pronun la
cele trei persoane sing. dela ind. i conj. prezinte: (s-)mgc, (s-)mgts,
{s-)mgc i (s-)moac, ultim form auzit n cltoria mea din vara
anului 1928 n Mulovite. Dac mane din Vlaho-Clisura este rar,
n schimb, forma atestat pentru graiul din Gope i Milovite este
curent. O fat de cas, originar din Gope, pe care am avut-o
mai muli ani dearndul la Salonic, nu pronun dect mgc, mgts,
mQc, dei la Aromnii din Salonic auzea numai forma mc, mts, mc.
18. nfine, o pronunare a lui , intermediar ntre i o, am auzit-o
la Romnii din Elbasan. Despre ea vorbete i Weigand (Jahresb. XVI,
212), redndu-o prin sunetul o n cuvintele: prondzu prnz , cgnticlu
cntecul, gron gri, brgn br :, frgn fr ,. Eu, dei mam
oprit de dou ori n Elbasan, anume ca s pot surprinde aceast rostire,
mrturisesc c, dup audiia mea, n am putut-o auzi. Ea ar fi fost
interesant pentru lmurirea sunetului y din dialectul meglenit. Dac
sar fi putut dovedi c este curent i la o parte din Romnii din
Albania, care se gsesc aezai att de departe de Meglenoromni i
orice contact ntre acetia i Freroii este exclus, atunci pronunarea
g din la Meglenoromni sar putea explic pe baza unei evoluii
interne, fr influen de afar, asupra creia am vorbit mai pe larg
n Meglenoromnii, I, 6364.
n ce privete acum explicarea sunetului g la Gopeeni i Muloviteni
eu mi-am exprimat prerea n lucrarea citat, mai ales c i alte
particulariti din graiul acestor Romni vorbesc pentru o origine
comun cu Meglenoromnii. Mult mai greu de explicat este a din
mane n Vlaho-Clisura. Acest a exist i la Dacoromni (Vldeni n
Transilvania), dup cum atest Weigand (Jahresb. VIII, 256); Pucariu
(Dacoromania, IV, 388), crede c a din mane sar putea lmuri n dialectul
aromn ca o form paralel: mane ' mncm dup ngan ngnm,
n care a se explic din cauza lui n lung (inganno). Legtura dintre
mane i ngan nu mi-o pot nchipui dect numai dac vom plec, nu dela
nelesul originar a lui igan chem, (nel) oi, vite , etc., cum dau Dai.
i Basme, cunoscut la Aromnii din sud, probabil din cauza ocupaiunii lor cu pstoritul, ci dela celelalte dou nelesuri: distrez i
mnnc, singurele cunoscute n graiul Aromnilor din nord. La
acetia se spune ngnm g ine am mncat bine , nica nu ngna nc
nam mncat . Acest neles atestat si la Mih., al crui dicionar reproduce mai mult graiul Romnilor din nord, a trebuit s se desvolte
din graiul copiilor. n Macedonia, cnd se ntmpl s plng prea
mult un prunc, mama spune fetei mai mari: du-te nganficorlu <
1du-te
d-i ceva de mncare copilului, ca s-l faci s tac. Din nelesul de
a da de mncare, a hrni, sa nscut acela de a m nca.

d ia l e c t u l a r o m n

2 13

n {n) : din (in)


i8 \ Fenomenul se ivete numai n graiul Romnilor din nord,
acolo unde sunetul lipsete i arat o asemnare aparent cu acela
fenomen n: in din dialectul dacoromn: minle (pentru mnle
mnle) minile Cod. Dim. 5911/14; minle a demunlor minile
demonilor Cod. Dim. i2 o b /n ; mifile atale cu laspe minile tale
cu noroiu Cod. Dim. 58V21; 60/21, 8ob/i7, 80/2. Cf. 33/1, 82/19,
86/22, 87/21, 90/4, 93/3, 96/1, 108/5, 118b/ 16, i20b/ n , 124*715; cinl'i
(pentru cnl'i cinl'i) cinii; n fatsim ca ln-uar cinl'i, cndu
mnc primansus ne facem ca bunoar cinii, cnd mnnc mai
mult dect trebuie, Cod. Dim. ii6 b /i.
ntruct acest fenomen exist i n graiul meu, alte exemple care
sar putea da snt: cstihle (pentru castanie cstnle) castanele;
ddinle (pentru ddnle ddxile mamele ; mminle (pentru
mmnle mmnle) mamele; pihle (pentru paule pnle)
pinile; pppil'i (pentru ppid'i ppA'i) moii etc. Dintre
elementele strine, cele mai nou, am avea: cftinle plur. dea caftane
bari de mtase Mih. (turc. kaftan); fir minle plur. dela firmane
(turc. ferman) etc.
n literatura popular publicat de Weigand (Ar., II) mai ntlnim
minle (Magarova, lng Bitolia) minile p . ; 134; minli (Ohrida)
minile , p. 194; minle (fr indicaia localitii) minile , p. 282.
La p. 354 Weigand, vorbind despre deosebirea care exist n graiul
din nord ntre rostirea lui i a, mai citeaz, fr text, cinii.
Cunoscnd toate exemplele de rostire a lui n (n): din ( n), ne
ntrebm dac fenomenul care exist la Dacoromni i Meglenoromni
nar fi, dup cum presupune O. Densuianu (Grai i Suflet, II, 378
urm.) i crede A. Procopovici (Dacoromania, IV, 44 urm .; Revista
Filologic, II, 5 nota) strvechiu n limba romn. Existena lui n
meglenoromn arat ndeajuns c nu este nou. Dac el ns a existat
odat i n aromn, din materialul studiat pn acum, aceasta nu
se poate susinea cu siguran. Eu cred c la Aromni el est nou i
sa nscut, nu ca n dialectul dacoromn sub nrurirea lui e din silaba
urmtoare, pne pine (cf. S. Pucariu n Dacoromania, I, 380),
ci pentru mai mult comoditate la pronunarea cu mai mare uu
rin a consonantei palatalizate, prin introducerea unui sunet de alu
necare, cum este i (m nle m nle). Un astfel de i epentetic se arat
i n srb. kdin pentru kon cal (cf. P. Skok n Etnolog, V, 54). n aro
mn nu se arat numai n exemplele citate, ci i n alte cuvinte n
care exist un sunet palatalizat. Dau ca exemplu forma tipic pul'i,
pe care toi Aromnii o rostesc puil'. O rostire pid'u ar fi posibil
numai silabisind cuvntul: pu-l'u. Cnd un Aromn ncearc s-l
pronune deodat, el rostete puil'. Este drept c dicionarele aro
mne l nregistreaz sub forma p u l ii, ns n Basme el este redat
pretutindeni cu rostirea lui adevrat: apa ni p u iiu nu calc aici nu

2*4

TH. CAPIDAN

calc nici p u iu 47/36; articulat: ctu-l vidzur puii'lu alor 67/7,


vezi i celelalte citate din glosar. La Weigand (Ar., II, 230) ntlnim
ta ilu pentru tal'i taiu . n Cod. Dim. ntlnim epenteza lui i i
n cuvinte strine de structura exemplelor date mai sus: li iii u a omlul
41/3; famejl'lu 43/25; duinaia lumea (turc. duma) 36/20; coinar
colonist turc din K onia: unlu di ns avea . . . stranile ca di
coinar unul din ei avea hainele ca de Koniar Gr. B. I, 28.
La Uc. 91/40 ntlnim forma veteil'i (gen.-dat. dela vete, pentru
vetel'i din vetel'ei, azi, cu trecerea lui e neaccentuat n i, veil'e,
vetil'i) fire i (din alb. vete Selbstheit cf. Raporturile alb.-rom.
n Dacoromania, II, 553). Din citatele de origine strin nirate
pn aci, ca i din cele date mai sus din graiul meu propriu,
rezult, c dei epenteza lui i apare n forme ca minle, cinii (minle,
cnl'i), genetic se deosebete de epenteza din formele dacoromne
minile, cinii. De fapt, n aromna un i epentetic nu se arat dect
numai n unele cuvinte n care avem, un sunet palatalizat (n sau 1'),
nu ns i naintea lui n, sau n formele dela singular pne (pne),
cne (cne) etc. Dac printre citatele date din Weigand, unele forme
prezint n pentru n ca minle, minle, depalatalizarea din aceste cu
vinte este posterioar introducerii lui i epentetic. n chipul acesta
mi explic eu i epenteza lui i din formele ntrebuinate numai n
graiul Romnilor din O lim p: ailu (OW., 35) pentru al'u, caii (ib. 32)
pentru cal', mailu (ib6y) pentru mal'u, tailu (ib. 35) pentru tal'u.
La nceput sa rostit ailu, cail', mailu, tailu, i dup depalatalizarea
lui l au rmas formele de azi. (Vezi i 198).
Observaiune. n afar de formele citate mai sus, exist cteva
cuvinte, n care i sa produs n vorbire numai prin anticipaie de
rostire a unui i din silaba urmtoare: me-aspairu mai ales la pers. 3
se-aspair (auzit n graiul din nord, pentru me-aspar, se aspar
m speriu; azboair, Basme 120/28, azboair ib. 24/25, 48/22,
216/7; azbuirare zburare, azbuirtoru zburtor etc., alturi
de formele: azbor, azburare, azburtor. Aci prezena lui i nu sar
putea explic dect admind existena formei intermediare azboriu (azbaru); cuibair cuib Gr. B., I, 7, alturi de cuibar, forma
obinuit, Lumina, I, 180 (la Mih. cubaru, pl. cubare, p. 128),
din cuib. i aci pentru lmurirea lui i trebuie s plecm dela cuibariu; diosprs pentru doisprdzatsi doisprezece , atestat des n
Cod. Dim.; k'eifa pentru k'efia (k'efea) chef, plcere Cod. Dim.
73b/15, n 6 b /4 ; n aceste dou din urm i se explic prin metatez;.
an, am: an am
19. Condiiunile pstrrii lui a urmat de n sau m sunt aceleai ca
n dialectul dacoromn:

DIALECTUL# AROMN

215

an s., an adv. < ANNUS, ANNO: anii an , Cav., 1137, anu, Dan.
138/ i 3; anu anul trecu t, ib. 129, Cov., 750; angan < INGANNO,
cf., Basme: ngan zlk'le cheam fiarele 52/11; ngan puili cheam
psrile, 451/37; nan leagn, < NANNA, cf., mnuse, 185.
cama < QAM MAGIS mai: cama ausl'i pe cei mai btrni,
Dan., 161/24; cama tinisitu mai cinstit, Uc., 71/10, cf. 65/2, Dan.
120/3, 160/24, etc.; mam <MAMMA,-AM, cf., Basme, 5/24, 34/11
etc.; flambar steag, < FLAMMULA,-AM, ib. 57/32, 295/12, etc,
scamnu scaun, < SCAMNUM, Cav., 325, 875. Domnulu n-tser
etimsi scamnul aiul Domnul n cer pregti tronul lui, Uc., 93/46;
tru scamne n scaune , Dan., 143/16.
aram <AERAMEN, atestat numai de Weigand, II, fr indicaia
localitii n care l-a ntlnit.
Trecerea lui a n , cnd se gsete naintea lui m urmat de o vo
cal, la verbe, se arat i n dialectul aromn: aflmu, Cod. Din., 11/5;
agundmu, ib. 122/5; amintmu, ib. 26b/6; n aluptmu, ib. 63b/9, etc.
El se menine la imperf. pers. 1 sing. didiamu, Cod. Dim. 42^/20,
purtamu, ib. 83/4etc., ca n dacoromn.
Cuvinte cu a trecut n , sub influena formelor neaccentuate ca
ngn pentru ngn din dialectul dacoromn, nu exist. Forma ngnu
dat de Mih. este greit; n graiul Romnilor din Albania se aude
tot ngan. Cuvntul m (m) mam ntrebuinat la Aromnii din
nord n limba copiilor ar putea fi mai de grab un mprumut din alb.
Sme dect din lat. AMMA, -AM, cum d Meyer-Liibke n REW. 425,
pentru forma dacoromn.
n(ni) : in(im)
20. Se arat n aceleai condiiuni ca n dialectul dacoromn:
gl'ind (dintrun mai vechiu *gl'vnd < GLANDA, -AM) ghind ;
gl'ndur < GLANDULA, -AM; h'il'in < FILIANUS, -UM fin,
h'il'in < FILIANA, -AM fin, cristin < CRISTIANUS, etc.
n formele care urmeaz, trecerea lui n n in este de alt natur:
blind (pentru bUnd) dat numai de Nic. pentru Vlaholivadi, de
unde era el originar, vine, probabil, sub influena asimilatoare a lui -i
din blndi (blnde). Forma curent este blnd < BLND A, -AM bubulie roii care ies pe piele.
grindin (pentru grindin) Basme, 102/18 (Avdela), 167/5 (Ohrida);
grindine (fr indicaia localitii) ib. 25/3; grindin (Malacai n Tesalia), 281/17 se explic n acela fel, din cauza lui i din silaba urmtoare:
cpitinu (pentru cpitnu): cpitinu perin, Cav. 583, Dan. 169/28
arat i pentru din cauza lui i precedent.
ning (pentru ning sau ling, aceast din urm form nentrebuinat,
pe ct tiu, ns atestat n Basme 348/24) Uc. 89/37, Dan. 175/31,
se explic din construcia p i {pe) ning pe lng .

2 l6

TH. CAPIDAN

ninte (< IN-ANTE, care a dat regulat nnte i cama nnte nainte,
mai nainte (cf. Cod. Dim. 11^/13, 11^/6, Uc. 65/1) se poate explica
sau din cauza lui e din silaba final sau din construcia dinnte (de-nnte),
care a dat dininte dinainte i loc. adv. di-ura-dininte (fr. dorenavant),
atestat n Cod. Dim. 78b/i5, 46b/i.
nintr pe lng, n fa: nintr ns n faa lui, Basme 346/7,
format din ninte -j- intr (< INTER) ca megl. antru nainte i aacor.
(vechiu i dial.) ntre id. Dai. mai d i un dindr de lng: dindr
grdin u luai o luai de lng grdin , care nu este dect o ncruciare
din di ning de lng i nintr (cu trecerea t i n d din cauza nazalei).
Indrei, numele unui izvor de lng Aminciu (Meova), provine din
Andrei-ndre-Indrei, numele persoanei care a zidit fntna de lng
izvor. Aci trecerea : i este n poziie neaccentuat.
inim (pentru nim) cu toate derivatele moar etc., arat aceeai tre
cere ca n toate dialectele.
imnu-imnare umblu, umblare pentru *mnu *mnare din mblu
mblare nu se poate explica dect numai dela ind. prez. pers. 2 sing.:
intra din mni.
n pron. pers. de dativ in il', i pentru trebuie explicat din construc
iile aida rt mie m i aiul l' lui i .
Aceast prefacere a lui n n in poate fi strveche n unele cuvinte, cum
este n special inim, ntruct se arat n toate dialectele (Pucariu n Dacoromania, III, 390, nota V, 779 . u.), ns n altele ea se arat mai nou.
Neexplicat rmne trecerea lui n i n urmtoarele forme: im.
pentru m mam (alb. emS): im s-tat s-mine aveam mam i
tat i eu aveam (Weigand, Ar. II, 74); plimsu (Samarina) pentru
plmu aor. dela plngu p ln g (Wace and Thmpson, The Nomads, 319).
Neaccentuat:
a-: a 21. n poziie iniial se pstreaz ca n dialectul dacoromn:
adapu Cav. 810, cf. Dan 138/13; adavgu Uc. 89/38; aducu ib.
91/80 cf. 75/17, 83/30, Dan. 120/4, 142/15; adunu Cav. 568, Dan
126/7, 143/15, 177/32; agungu Cav. 1059, Dan 137/12; agunu Cav.
657, Dan. 128/8, Cod. Dim. 12/28; alag fug Cav. 766, 1020;
aprok'u Cod. Dim. 6ob/4; algescu albesc Uc. 83/28, ascultu cf.
Cod. Dim. 39V14; altare, Uc. 83/30, alun, Dan 133/11 etc.
a:
22. La mijlocul i la sfritul cuvintelor a trece n ca n toate dialectele.
adrmintu Uc. 89/30; adratu fcut ib. 97/21; brbat, Cav. 351;
clcnu clciu, ib. 1084, Dan. 141/15; cmeas, Cav. 796, Dan.
152/20; cas, Uc. 67/5, Dan. 144/16; cic barc, cliv, etc.

DIALECTUL AROMN

2 17

Se abate dela aceast regul graiul Romnilor din sud; aci aproape
orice medial se rostete . Exemplele le dau dup Dai.
Dup b:
acumbrari, acumbrat, acumbreats, toate derivate dela acumpr;
brbat, brbtsami; bgari, bgat, dela bag; blos (bale), brbos (barb),
Msari (bas srut). n elementele strine: bhce grdin, bginac
cumnat , bclk'e bcnie , bclv, toate turceti.
Dup c:
actsari, actsat dela acats prind ; aduetur (aduc), ascpirari (ascapir), ascpitari (ascapit), ascpari (ascap), clcnu, cldari, cldur, cptsn, cprriu, cprleats, etc., etc.,
Dup d:
adrari (adar), adstari (adastu), etc.
Dup g;
angnari (angan) pngnitate (pngn pctos ), gl'ind, gl'inari (gl'inedzu), gl'inatu, gl'inus, grdin, grdinic (grdin) etc.
Dup h:
hiri folos, hgilk'e, hlati, hlv, hsap, casap, mcelar , hsb
ora , htre, toate turceti.
Dup 1:
algari, algtor (alag); alptari, alpttoari (alptedzu); alisari, alstur (alas); altrari, altrtm (alatru); alciri artare, etc.
Dup m, n:
amrari, amrcuni (amar); mcari, mctur (mic); mrit, mritari-,
mcuc, mrsineats, mrsinari (mrsinedzQ postesc ); asuntor, asuntoari (asun); dinpoi, anpndiri, anpdescu, etc.
Dup r, p:
arbus rboj, arki, arbtie drpntur; arftoan croito
reas; aprari, aptos. Chiar - final, cnd ntrun cuvnt compus
devine medial, se rostete .
alt-oar altdat, alt-soie altfel , alt-turlie altfel, astdz
astzi, etc.
T ot n graiul din sud, apare ca la sfritul cuvintelor i n cuvinte
simple: n tro poveste din regiunea Yeriei, publicat n revista Pen.
Bale. (anul III, No. 8), am ntlnit urmtoarele forme: mult, bun
pentru mult, bun (p. 167); st-Viniri sfnta-Yineri (p. 168)
luar, featser fcur , luat, hoar sat , va cad va cdea s-intr
s intre , anant cealalt , acts prinse , feat fat , leagn
(toate la p. 169); apr apr, apir se face ziu (p. 170); ap
ap , fr fr (ib., nr. 47, p. 47).
: a
22a. Aci aparin o serie de cuvinte, n care din a neaccentuat se
pronun a. Fenomenul apare cu att mai curios, cu ct se ntlnete n
unele elemente latine, n care nu se poate explic prin disimilare, ca n

218

TH. CAPIDAN

dialectul dacoromn, despre care vezi Iorgu Iordan (Un fenomen


romnesc fonetic dialectal a< n Revista Filologic, I, 117154).
Cazurile cele mai dese se ntlnesc n graiul din Samarina. n lucrarea
scriitorilor englezi Wace i Thompson, The Nomads, gsim: capitinu
312, pentru forma obinuit cpitihu cu toate variantele; cauri
stn 313 pentru csari, (la nord) csare; maratu biet 315,
pentru mrat; maseau 316 pentru mseau; valide vlcea 323
pentru vlice; rugadune 320, cuvnt rar, astzi se aude pretutindeni
plcrie (din prclie< gr. 71a.Qax.aMaJ, pentru rugcune; samaru
(samare) 320 pentru smaru. Din exemplele date, poate numai casari,
marat i samar s arate a pentru din cauza lui urmtor.
Aiurea fenomenul se ntlnete n urmtoarele forme: ahand, al
turi de ahnd, ahund Dai.; adanc i adnc, Basme, gl.; astadz
pentru astdz (Weigand, OW., 83); calar i ncalar atestat n Basme
pretutindeni (cf. gl.), alturi de clar, nclar care este mai rar; nauntru
nuntru tot a de des ntrebuinat, alturi de nuntru (din nuntru),
ntrebuinat mai mult la nord, unde nauntru este aproape necunoscut
(vezi Basme, gl.); pe alocuri avem i nuntru (Weigand, Ar. II, 252);
nafoar alturi de nfoar; nal'urea aiurea mai ales n expresii:
bate nal'urea bate cm pii, suerd nal'urea fluier n netire Basme,
gl.; adanc, rar, alturi de adnc, forma obinuit.
Mult mai frecvent se arat fenomenul n elementele strine. Aci
explicarea lui este mai uoar. Acolo unde d apare ca a, avem a face
cu mprumuturi nou, chiar atunci cnd n alte regiuni se ntlnete .
La Aromnii din sud, iii graiul crora influena greac se arat mai
intens, cuvintele turceti intrate n dialect prin grecete arat a
pentru , atunci cnd la nord se pstreaz. Aci cuvintele turceti
se pstreaz sub forma veche. Din aceast cauz avem rostiri duble:
harame Nic., alturi de hrame (turc. haram) lucru nepermis, nsuit
pe nedrept (cf. gr. xaQ&p)'> hareme i hreme, Dai. harem (gr.
%a.Qefu) ; salep(e) Mih. i pretutindeni alturi de slepe. La nord a pentru
sar putea explica sub influena nou a cuvntului turc. sau nrurit
de forma bulgar (salep)-, sltnate fast, pom p (turc. saltanat)
alturi de saltanat la nord (bulg. saltanat); samure Basme 18/23 t>
forma cea mai rspndit samuri (turc. samur). Cuvntul exist i n
gr. oaiovQi; saraf i sraf, alturi de zaraf (pl. zarah'i i zarafarii, Mih.),
talare alturi de talr(e) putin, Basme 34/2; zaire i zire; deasemenea zairee i ziree; zahmete osteneal, munc Basme 814/24
i zhmete; zahare, ib. 37/36 i zahre etc. n graiul din Samarina
avem i cuvinte greceti care arat a pentru : lapud ciorap pentru
lpud (lpud), forma obinuit (Wace and Thompson, The Nomads,
314), panayiru blciu alturi de pnyiru i pnyiru (ib. 318);
tayaria pentru tyarea (293); tsaruh'e opinci pentru tsruh'e
(322). Forme turceti: ctrni pentru ctrane (ib. 993), paratsi pen
tru prats (paradz:) parale, zanate pentru znate (znate), ib.
324 etc.

DIALECTUL AROMN

219

n Cod. Dim. 45/18 avem o singur dat namalo (pentru nmalu


nimalu) destul , despre care vezi mai pe larg 56,4.
: e ()
23. Se arat dup un element palatal cai n poziie accentuat
(vezi 13).
Dup r :
adil'e, s-adil'e (dela adil'u respir), Basme 462/9; h'ile fiic, Cav.
1036, Uc. 69/8, Basme 423/9; il'e ale, Cav. 513; moale (delamolu
moiu); astal' e (dela astal u) ntlnete; tale (dela tal'ii taiu),
Cod. Dim. 581/3, Dan. 173/30; veagle dela vegl'u pzesc), Cod.
Dim. 261/25, 141/14, ureacl'e ureche , ib. 711/13, preacl'e pereche ,
Basme 70/25. Deasemenea toate derivatele suf. -il e, ca: onorrile
mprie , avutsl'e avuie , cnile (dela cine) rutate , cuscriie
(dela cuscru), sutsl'e (dela sots) tovrie, etc. (Cf. Capidan, Die
nom Suff. im Arom., 57).
Dup k ':
ascuk'e (dela asmk' scuip), Cod. Dim. 81/11, 66/1, aprpke
(dela aprok'u propiu), ib. 59/19; arak'e (dela arak'ii rpesc ), Basme
237 /HDup s :
ctue pisic , Cav. 155, Dan. 168/27; use n uile tale, Dan. 147/18;
cinuse cenue, Basme 25/15, 175, 176, 273/23, etc. Deasemenea
toate derivatele feminine n suf. -us ca: gl'inuse gin mic i con
stelaie . Basme; nprticuse nprc mic; lnduruse rndunic,
uricl'use ureche mic , etc. (cf. Capidan, ib. 75).
Dup n i c :
cstne (gstne, Cav. 386) castan; arvhe rie ncoane (dela
nconu plng pentru copiii mici) cupane cupaie , etc. Deasemenea
toate derivatele n suf. -oane, ca: ntul'iroane (mul'are), drcoane (drac),
amiroane (amirroane) mprteas, tsirboane (sterbu), uspitoane,
ursoane, numele proprii de persoane de genui feminin Dimoane soia
lui Dima , etc. (cf. Capidan, ib. 66); ncace (dela ncadii c e rt, discace
(dela discacu descurc prul), etc.
n Albania ca i n graiul Aromnilor din nord, acest e (< ), sub in
fluena limbii albaneze, se rostete de cele mai multe ori ca . Exemplele
de mai sus se aud i: adil, s-adil, h'il', ascuk', aproaU, ctu,
us, Cav. 393.
Dup n se aude mai des e, nu .
Medial apare ca e n Samarina la toate persoanele dela aoristul
verbului stau : stetui, stetus, stet, stetum, stetut, stetur (Wace and
Thompson, The Nomads, 247), atunci cnd pretutindeni aiurea avem
la aceast form verbal: sttui, sttus, sttu etc. De sigur c aci e
ar pute s fie organic din STETI.

220

TH. CAPIDAN

; La imperfect, avem pretutindeni stteam i stiteam (din steteam),


n care i (< e) se datorete din cauza lui ea urmtor. Citate despre
stiteam vezi n Basme, gl.
-a : -e
23a. n poziie final gsesc transcris de Weigand n graiul Ro
mnilor din Olimp: lucreadze pentru lucreadz, pers. 2 sing. ind.
prez. dela Iucredzii; tot aa seare pentru sear; astare (astar) de
sear (OW., 84); aeri seare (ib.); scoale pentru scoal (ib. 116);
nveaste pentru nveast nevast (ib.) etc. etc.
a :1
24. Se arat la cuvintele care n silaba urmtoare sau precedent
au o vocal deschis:
acumpir (pentru acumpr) i acumpirari, Dai., cu trecerea lui a n i
din cauza lui -i dela pers. 2, sg. ind. i conj. prez., acumpri, s-acumpri > acumpirf, s-acumpir.
alipida (pentru alpidaz, dac cuvntul ar veni dela lapido, -are)
i alipidari: M i alipida afgar si ved ptd'lu m repezii afar . Lumina,
, 233 (Veria). Cf. Gr. B., I, 225.
arbines (pentru arbnes, < ARBANENSES) Albanez .
ariditsin (pentru ardtsin) rdcin, Flambura, I, nr. 1, p. 14.
arikescu (pentru ark'escu) rpesc. Obedenaru, Texte d i
arnkescu pe care nu-1 cunosc; arikit iueal, grab, mnie.
arik'ie (pentru ark'ie) rachiu .
anskirsescu, Basme 416/2, i anisk'irsescu, ib. 429/4 pentru anscrsescu (gr.) deretec prin cas, pun n ordine .
amUescu (pentru anvlescu < sl. valiti), singura form obinuit n
graiul Romnilor din nord.
amirirgan (pentru amirroan) mprteas . Dai.
amxrirats (pentru amirratz) mprai, Cod. Dim. 33/11.
cl'ini-te (pentru clin-te), Cod. Dim. lojbjy.
cuminic (pentru cumnic) mprtesc .
ciUstisescu (pentru clstisescu) mi dau silina, strui (turc.), Gr.
B., I, 12.
docsisescu (pentru docssescu mresc, proslvesc (gr.).
deapin (pentru deapn) cu trecerea lui > i din cauza lui -i dela pers.
2 sg. dela ind. i conj. prez. deapn.
fitsem (pentru ftsem, forma obinuit, iar aceasta pentru fatsemfatsim dela fac) facem; Tsi s-fitsem ? ce s facem?, Gr. B., I, 25;
fitsiats sire voi priveai, Cod. Dim. iib/19.
p rim it i fir m itu (pentru frmith); Se p rim it s frmnte, Dan.
166/26.

DIALECTUL AROMN

221

gulisinedzu (pentru gulisnedzu derivat din gulisan gol de tot, n


pielea goal) desbrac n pielea goal , Basme, gl.
yitripsescu (pentru ytripsescu < yiatQevoS) vindec .
jilescu (pentru jlescu dela jale; dar cuvntul ar putea veni i di
rect dela zeliti. n cazul acesta i este organic).
k'ipiric (pentru kipric gr.) chiparos .
mirmintu (pentru forma obinuit mrmintu cu < o). Cod. Dim.
17/12, 82*75.
mitric (pentru mtric) oaie sau capr care se mulge . Se mai
numete i muldzar , Dai.
pimintu (cuvnt rar pentru pmintu. Se aude numai n: anurdzeaste
a pimintu miroase a pm nt), Dai.
pitligeani (pentru ptligeani, forma obinuit) ptlgea. Lumina,
n > 37-

plitescu (pentru forma obinuit pltescu) a plitit ai pltit, Cod.


Dim. 89b/15.
plitrle (pentru pltrle sau pltrle) spatele, Lit. Pop., 58.
Sin-Vasili (pentru Sn-) poate din cauza unui nume care ncepea
cu i (Sin-Ilie)? Cod. Dim. 60/2. Astzi se aude la nord Smw \n SumKetru.
silig'escu (pentru slg'escu gr.) dau drumul, las. Lumina,.II, 307.
sk'inirat (pentru sk'inrat, aa cum se pstreaz la Cav.) ira spinrii.
tilari (pentru tl'ari), ntrebuinat de Cod. Dim. tile (tl'fe) 109/12;
s-til'em s tiem 105/21.
tripez (pentru trapez) m as, Cod. Dim. 58175.
tri (pentru tr), ti (pentru t) pentru , arat i < din ntrebuinarea
tr, t mine; tr, t tine, etc.
tuh!inipsescu (pentru th'inpsescu, din gr.tah'in dis de diminea )
mnec, Uc. 77/19.
n urmtoarele forme i < nu se poate explic din poziia moale:
clitor pentru cltor, poate sub influena lui cale, Basme 133/10; lin
goare pentru lnggare (dac cumva nu va fi greeal de tipar) boal ,
Basme 395/19. niscur (pentru nscur), Dan. 117/2; misur {< turc.
masyr), Dan. 120/4.
() : u
25. Labializarea lui provine: 1. din cauza unei labiale;. 2. sub
influena unui u din silaba precedent sau urmtoare:
1. al'umtrea (pentru al'mtrea ALIA MENTE): al'umtra, Cod.
Dim. 36n/i7; al'umtrea, Basme 40/8, 63/35, etc. al'umtrelea, alumtrealui.
Toate cu nelesul altmintrea .
amalum (pentru amalm [llayua a u r), Uc. 99/52. amalom
Cav. 572. Cf. Freroii, p. 178.
astirnumintu (pentru astirnmintu).

222

TH. CAPIDAN

funtn (pentru fntn), ntrebuinat la Freroi. Cf. Basme 481


i Freroii, p. 178.
bugat (pentru bgat dela b ag). Deasemenea bug (pentru bg).
Frserotii, ib.
fumeal'd (pentru fmeal') familie, copii; /urneai'e, Cod. Dim.
71/14; fumele (Freroii, ib.).
frmacu (pentru frmacu) otrav, Cod. Dim. 436/2, cf. 43/6.
farmucu, Cod. Dim. 436/1.
furtat (pentru frtat) pretutindeni la Freroi. Cf. Lumina, II, 155
i 156; Freroii, ib.
g'uvsescu (pentru g'vsescu < dijiaaa aor. dela diaflco citesc ).
La Uc. dyovsescu 65/3, 73/15.
lumbrusire i lumbrusit (pentru lmbrusire, lmbrusit) lum inat
din gr. la uneia a aor. lui /.a/molio.
mum (pentru mam) din construcia mam-mea, mamd-ta, etc.
Prescurtat mu-mea. Basme 38/28, 47/5, etc.; Flambura, I, nr. 2, p. 6.
mundzicu (pentru mndzicu) atestat n Siracu.
multseadzd (pentru mltseadz vrsat 636/11 din alb. maltsohem
(cf. Romnii Nomazi, 172).
mumulic (pentru mmlic, iar acesta cu schimbare de sufix pentru
mmlig), obinuit peste tot la Aromnii din nord. Cf. i Gr. B., I, 135.
murdzealile (pentru mrdzealile), Weigand, OW., 37.
mutrescu (muntrescu) m uit pentru mntrescu; despre care vezi
mai pe larg 192.
pestruv (pentru pestrv) pstrv (Meova).
pultare (pentru pltare) spate, ntrebuinat pretutindeni la Ro
mnii din Albania. Cf. Gr. B., I, 151, Freroii, ib.
primuveard (pentru forma regulat primvear) i prumvear ( primuvear) priumuvear primvar . Basme, gl.
numai'u (pentrunmal'u) vit mic, ntrebuinat peste tot la Ro
mnii pstori. Cf. Basme 399/15. La Freroi se aude nimal'u (cu
: i )pstrum (pentru pstrm) pastram, Nic.
sum (pentru sm < smt < SANCTUS) n Sumedru, Sfntul Dumetru; i Sumetru, alturi de Smedru, Smedur, Smeduru; Sumk'etru Sfntul Petru, Basme 21/25.
sumbru (pentru forma obinuit smburu), Siracu.
sumam i sumricu (pentru samar, smricu). Cf. Cav. 855, Basme
431/4, 252/14; Lumina, II, 282.
vu (pers. 3 sg. ind. prez. dela verbul voi, ntrebuinat numai ca
auxiliar pentru formarea viitorului) va . Se ntlnete numai la U c.:
vu se mc o s mnnce 89/38; vu se me fats o s mai faci 99/53;
vu se durfdm o s dormim 83/39; vu se alg'escu o s albesc 88/28,
etc., etc.
2.
acumpur (pentru acumpr, forma obinuit, cf. Cav. 14) cumpr ;
discumpur rspltesc . Cf. Basme, gl.

DIALECTUL AROMN

223

burutea (pentru brnutea) praful de puc, Mih.


clugur (pentru clugr), Cod. Dim. m b/16, Basme, gl.
cpitunu (pentru cpitinu din cpitnu) pern. Nani, nani, hil'u,
Pri musatu cpitunu . .. p e frumoas pern. Lit. Pop. 6. Forma
obinuit este cpitinu (la nord) i cpitnu (aiurea).
cusutur (pentru custur, dela cos ), Basme, gl.
gmisescu, ynusescu ns i gunusescu, yunusescu spoiesc Min. < yv(aoa aor. dela y av o va i id.
languros (pentru lnguros, dela lngpare boal , bolnvicio . Ban
languroas via bolnvicioas . Cod. Dim. 37/21; lunguaria pentru
lnguaria) boala , Cod. Dim.
mudular (pentru mdular), Mih.
muluets (pentru mlets) frmicios , Mih.
musutic (pentru mutic, dela musat frumos ) frumuel. i:
musitic, cu i < . Basme, gl.
murtutsin (pentru murttsin) mortciune . Nu ear vr murtutsin nu er vreo mortciune. Basme 153/8. i: murtsin.
purumbu (pentru prumbu, forma cea mai ntrebuinat cu pl. prung'i, cf. Dan. 123/5) porumbel. Patru purung'i. Basme 144/14.
puryurisescu (pentru priyurisescu gr.) consolez . S-mi puryuriseti.
Cod. Dim. 83L/5>
pupuz (pentru pupz).
pruscutescu (pentru prscutescu sl. prskam, cf. alb. preskat, id.
G. Meyer. Alb. Wb. 334), stropesc . Vezi i forma pruscuk'eseu 143.
saturare (pentru sturare). Suturaria sturarea , Cod. Dim i2^./bz;
va z-n suturats o s ne sturai. Cod. Dim 116/13,
121/12.
Nu-s sutur nu se stura, Lumina, IV, 21. Cf. i Weigand, OW. 24.
tatu-su (pentru tat-su), Cod. Dim. 7411/5.
turculescu (pentru trculescu < bg. trkalam rostogolesc), Gr.
B., I, 31.
ugurea (pentru agurea-gurea) noroc , cu derivatele: agurlitca cu
noroc , ugurliu de bun augur . Cf. i dacor. agur, despre care vezi
O. Densusianu n Romania, XXVIII, 60.
a tutui'ei (pentru a tutl'ei genit. sg. dela toat, tut). A tutui'ei tsitate
a ntregii ceti, Cod. Dim. 95/16.
n lultoare (pentru lltoare i lvrtoare, despre care vezi 96)
zi de lucru u pentru se datorete unui caz de disimilare. Cuvntul
este citat la Nic.
26. n cteva cuvinte : u se arat i atunci cnd nu e urmat
sau precedat de o labial sau de vocala u: arujescu (pentru arjescu)
nechez; Cal'i arujescu, MuntsiV ankisescu caii necheaz, pornesc la
muni. Lit. Pop. 385, cf. 831; curoari (pentru croari) cldur,
Lit. Pop., 863. gurlits (pentru grlits sl. grii'ca dela gurlo) boal
de grumaz la vite. Cuvntul exist i n negr. yxovg Uxoa Halsleiden.
ntruct ns l au i Dacoromnii: grlit, id. (Cantemir, Ist. Ierogl.
377), sar putea s fie un mprumut direct din limba bulgar. (Cf.

224

TH. CAPIDAN

Elem. si. n arom. gl.); guryits (pentru gryits grg'its) gropi


de dup ceaf . Dai. Cuvntul exist i n dacor. grbi (< bg. gurbica) Widerrist; gudil'ar i gudil'arcu (pentru gdil'ar, gdil'arcu
dela gdilic < bg. gudel gdil) cruia i place desmierdarea, i
place complimentele , Dai.; piuvits (pentru pivits, bulg. piavica)
lipitoare; Lit. Pop. 129. yutganea (pentru jtganea) iataganul
Lit. Pop., 411; psulisescu (pentru pslisescu gr. iipdklrjaa) cnt la
stran, Uc. 1151, Uc. 85/32; pnun tser (pentru pn...) pn n
cer, Dan. 130/9; sudzeat (pentru, sdzeat) sgeat, Cav. 849;
surmu (pentru srmu, forma obinuit, derivat din srm, srm < alb.
therime) frm, rspndesc; Picurrii surm oile, Surma oile pi
tu dzefn pstorii rspndeau oile prin coline . (Belimace, poesii ine
dite); aci trecerea lui n u se poate explica din cauza lui u dela pers.
1, sg. ind. prez.; sultnati (pentru sltnati, turc. saltanat) pomp,
alaiu, mndrie : Mas vulturlu azboair cu mult sultnati numai vul
turul zboar cu mult mndrie, Lumina, I, 222; zundani (pentru
zndani, turc. zandan) temni, Lumina, I, 273; tuhinipsescu (pentru
th'inpsescu), despre care vezi mai sus la : i.
a protetic
27. O particularitate specific a dialectului aromn este aceea de
a pune un a protetic la cuvintele care ncep cu sunetele urmtoare:
c, /, g, y, g, h, i, l, m, n, p, r, s, u, v, i z. Fcnd o numrtoare
n dicionarele aromne existente a cuvintelor cu a protetic, am gsit
c cele mai multe au cuvintele nceptoare cu r. Dup aceea urmeaz
cele cu n, s, l i m. Mai puin au cuvintele nceptoare cu p, f , g, u,
v, z, c, y i foarte puin cele nceptoare cu g, u i i.
nainte de r:
arbus rboj, araftu croitor , orale, aru rele, ru , ardpuni.
ciorchin , arad rad , aratsi rece , arg rar , areadzimis rezemi ,
arem guturaiu, ark'ie rachiu, ark'escu rpesc, ar(a)coare
frig, ardeare (ardeare), ardtsin, arihate n pace, linitit, arm,
arndz, arne, arpas, arid, etc.
nainte de n : anclar clare, anclicare, acumprare (ancumpirare), andvlescu tvlesc , andvlitur, angnare, angl'itare nghi
ire , angl'itsare ngheare , angucire ghicire , anguitoare ghici
toare , aneu meu , anostru nostru , etc.
nainte de s:
ascalnu atrn, ag , ascumbusescu suflec , ascapir scapr ,
ascikiu scuip , aspargu, aspindzurtoare spnzurtoare, aspargu,
atergu, asun, astrag slbesc, astrec ntre , etc.
nainte de 1:
alas, alatru, alau Iau, Mih., alik'escu (alk'escu) lipesc, alingu,
aleapid leapd , alavdu laud, alumtu lu p t, alunic, alustornu,
rstorn, alutu lut, Mih., alume lume, etc.

DIALECTUL AROMN

225

nainte de m:
amacru (amagru) slab , amayi vraj, farmec , amare mare ,
ambaturlu(ampaturlu), ambun mbunez, ambuts nap, ameru mr,
Wace and Thompson, The Nomads, 306, ameu meu, amyipsescu
fermec, amiridzu, amur, ampar par, amput put, etc., etc.
nainte de p:
apaie trusou , apal sabie , aprnescu pornesc , aplec, apreadun
adun , apugudescu nemeresc , etc.
nainte de f:
afetu fa t, afirescu feresc , afrang frag , ahulescu pipiu,
afwr fur , afum fum , etc.
nainte de g:
agrsescu uit , agunos (agnos) scrb , agudescu lovire , etc.
nainte de u:
an strugure , aumbr, aungu ung , auriu u ri, aurscu ursc , etc.
nainte de v:
avin vnez , avinare vnat, avriga mprejur , avruguedzu
brzdez ogorul, ar , etc.
nainte de z:
azg'er zbier , azgunescu gonesc , azvama tr , etc.
nainte de c:
acrescu cresc, acare care, Gr. B., I, 127, acumpr, acoapir (rar
coapir) acopr , acumtin contenesc , etc.
nainte de y i y:
ayine vie , ayiusescu m grbesc , ayofia iute , ayunos scrb , etc.
nainte de g:
agoc foc , agunatic vitejie , etc.
ntrebuinarea lui a protetic nu se arat a fi aceea n tot dialectul.
Aromnii din sud l ntrebuineaz mai des, cei dela nord mai rar.
Dintre cuvintele citate mai sus, urmtoarele nu au a protetic n graiul
Aromnilor din Macedonia: rbu (rbuse), spun, duk'escu, stingu,
latru, lingu, lume, macra, par, pungudescu, fur, fum, crescu, goc, gunatic, etc. Se ntmpl ns ca cei dela nord s ntrebuineze a protetic
la unele cuvinte, pe care cei dela sud le cunosc sub forma simpl. Uzul
ovie att de mult, nct nimic nu se poate spune cu o preciziune
deplin.
28. La Aromnii din Albania a protetic lipsete la unele cuvinte.
Citez mai ntiu cazurile din scriitorii sec. X V III:
k'icsescu (ak'icsescu) pricep, Dan. 124/6; misticare (amisticare
dela ameastic mestec), Uc. 87/35; ndmisa (anmisa) n mijloc,
ib. 99/55; rana ria , Cod. Dim. 80/8, rcoare frig, n Lunga
Weigand, Ar., II, 90; rk'i aor. pers. 3 dela rk'escu rpesc, Cod.
Dim. 77/18; falile pentru aralile relele, Cod. Dim. 7911/1; rcoare
(arcoare) frig, Dan. 126/7; fosile (arosile), ib. 127/6; stirrultu (astirnutlu) aternutul, patul, ib. 155/22; yine (ayine) n: avem dao yini
avem dou vii, ib. 130/9.15
15 Tk. Capidan. Aromnii. Dialectul Aromn.

336

TH. CAPIDAN

n graiul Freroilor de azi a protetic sau iniial lipsete n: lcsescu


m mbrac , gunedz flmnzesc ; dar fac , vegl'u i veg'u pzesc
cats prind , prok'u apropiu, tsea ace , raftsil' <<croitorii (Freroii p. 176).
La Grebena avem tselu pentru atselu acela , Weigand, Ar., II,
6, n Ohrida tsl (tot aa i la Freroi) ib. 70; tseltutu (din atsel i
tut tot) Lit. Pop., 875/13.
La Romnii din Olimp mint pentru amint pers. 3 sing. ind. prez.
dela amintu ctig , Weigand, OW. n o ; n Lit. Pop. 890/13 gsesc
odat fendi (pentru afendi < cpsvrrjQ) tat : Lat fendi, s-tine g' ioaja
mi dides p i gine mi tat, i tu, parc mai dat la oameni cu stare .
29. n ce privete originea lui a protetic la Aromni, innd seam
de sunetul iniial naintea cruia se arat mai des, se pare c proteza
lui a trebuie s se fi produs mai ntiu, dup cum a artat Tiktin, la
cuvintele nceptoare cu r. Aceasta, probabil, din pricina rostirii mai
tare a acestui sunet, aa cum se observ i astzi n graiul Romnilor
din Albania i cum se arat i n alte limbi, bunoar n limba basc,
n care cuvintele romane i latine nceptoare cu r primesc un a pro
tetic (W. Meyer-Liibke, Das Baskische, publicat n Germanisch Romanisch Monatschrift, XII, 171) dup aceea n limba neogreac, de
spre care vezi mai pe larg Hadzidakis (Einleitung, p. 328), Kretschmer
(Der lesb. Dialekt, 137), Sandfeld (Ling. Balk., 103). Pentru o desvoltare
intern a acestui fenomen dau dovad i cuvintele iniiale cu r. N u
meric a protetic la aceste cuvinte vine imediat dup cuvintele iniiale
cp v. Dac inem seama de faptul c proteza unei vocale inaintea lui $ se
obinuete foarte des i n alte limbi, cum sunt franceza, italiana, etc. 1),
vom nelege c, ncepnd dela aceste dou sunete cu o rostire mai
grea pentru Aromni, fenomenul sa rspndit i la cuvintele ncep
toare cu alte sunete. Din aceste consideraiuni nu sunt de prerea lui I.
Iordan, dup care a protetic la Aromni ar fi de origine greac,,
pentru simplul motiv c o cincime din lexicul neogrec cuprinde cu
vinte nceptoare cu a . (Dialectele italiene de sud, i limba romn,
publicat n Arhiva, XXX, 20). Pentru gsirea originei acestei parti
culariti din graiul Aromnilor, care a fost att de mult influenat
de limba greac, nu ajunge numai s tim c o foarte mare parte din
lexicul grecesc ncepe cu a, ct s dovedim c, dac nu cele mai multe,
dar, cel puin o bun parte din cuvintele aromneti nceptoare cu
a, sunt mprumuturi greceti. Numai acestea ar fi putut contribui la
generalizarea lui a protetic i la celelalte cuvinte. Dar dintro simpl
rsfoire a dicionarelor aromneti, uor se poate vedea c tocmai la
cuvintele sub a exist cele mai puine cuvinte de origine greceasc.
n ce privete propagarea lui a protetic la cuvintele nceptoare cu
n, ea a pornit, dup cum foarte bine a dovedit Sextil Puscariu, dela
l) Despre protesa unei vocale naintea Iui s n lat. vulgar vezi D e n s u s i a n u ,
H ist. I. roum., I, 93. Despre a protic n limba romn cf. Prosthet. a und s im Rumn.
de R. G e h e b, n Jahresb. , V, 1 50.

DIALECTUL AROMN

227

pref. in- {im-) care, n anumite condiiuni, trebuia s ajung la n- (m-)


i er greu de rostit (Dacoromania, III, 391393). Din cercetrile
mele fcute n aceast privin, se poate conchide aproape cu deplin
siguran, c cel puin n graiul Aromnilor din nord, la cuvintele
iniiale cu n (m), proteza lui a apare n vorbire mai des atunci, cnd
cuvntul precedent se sfrete cu o consonant. Acela lucru
l-am putut constata i pentru dialectul meglenit, n care, dup cum se
tie, proteza lui a lipsete. Deaci urmeaz c prerea lui A, Philippide
este greit, cnd pentru dialectul meglenit susine c a- [din dia
lectul megl]. cu toat aparenta asemnare pe care o are cu a- protetic
macedoromn, nu este protetic, ci provenit din - . (Orig. Rom.
I,, 32). Eu am ncercat s art (Meglenoromnii, I, 9899) c la
Meglenii a- nu se arat numai la cuvintele nceptoare cu in- (im-),
dar i la formele conjuncte ale pronumelui personal n dativ: ah,
ats, al' (mi, i, i), pentru care un iniial, care sar fi putut preface
n a, dup cum susine Philippide, nu se poate dovedi.
La cuvintele nceptoare cu s, propagarea lui a protetic a fost ajutat
i de formele latine compuse cu pref. ex-, care trebuia s dea as-: asbor
(azbor) EXVOLO; asbun (azbun) < EX-BONO, Candrea-Densusianu,
Dic. Etim., nr. 197; ascaldu (i scaldu) <EX-SCALDO; ascap < EXCAPPO; ascapit (i scapit), cf. Pucariu, Etym. Wb. 273 (s. capt),
asplngu (asplngu) fac pe cineva s plng < EX-PLANGO, aspar
(< *EX-PARIO (?), Pucariu, ib. 1615; asperdicune <EXPERDITIONEM stricciune, Cod. Dim. 116/16; astal'u < EXTALIO; astingu.
(stingu) < EXTINGUO; aspun (spun) < EXPONO. Dintre acestea, n
graiul Aromnilor din nord singurele forme uzuale sunt: scaldu, stingu,
spun. Dealtfel, un ascaldu nu este atestat nici n Basme. Iar n ce privete
forma aspun, ea nu apare niciri la scriitorii din sec. XVIII. Aci avem
pretutindeni spun: spune, Cod. Dim. 90/2; se spune, ib. 33/16; s-nu n
spunem, ib. i20b/i5; spuni, ib. i2b/i, 97b/6; spun, Cav. 208; spunu,
Uc. 79/23; se le spun, ib. 65/3; spusesl, ib. 79/23. Vezi i S. Pucariu
n Dacoromania, V, 780, nota.
a- :
30. Cu toate c afereza lui a lipsete de regul la Aromni, ea
se arat la urmtoarele cuvinte peste tot n dialect:
deaneavra (pentru *adeaneavra <AD-DE-IN-ILLAM HORAM)
adineaori, Basme 42/25, 84/34, 97 /27 > etc. i deaneavr, dineavra.
Mih. d i adineaora.
dlgare (pentru *adlgare) alergare : Dlgats dinparte, Tretsets
marea la na parte alergai dincolo . . . Lit. Pop. 994/1.
mintu (la Romnii din Olimp, pentru amintu) ctig, nasc:
tsi mum ti mint ce mam te-a nscut. Weigand, OW. n o , cf. 29.
hei i nou, hao (pentru #aiiel, #anau, #anao). Tot aa mii'ar (ml'or),
mii'par (ml'oar). Basme.
*5*

2 28

TH. CAPI DAN

numai' i nmol'u (pentru *anmalu < ANIMALIA), cf. 25.


nelft. (pentru #anelu) inel, Cas. 200, Dan. 166/26.
noatin (ANNOTNUS, -A, -UM) noaten, crlan; fem. noatin
crlan, Dai.
toamn (A(U)TCMNIUM s . A(U)TUMNIA, -AM).
.La urmtoarele a- iniial lipsete numai local:
tante (pentru anante alante) alelalte , Basme 54/20, 95/15.
ndparte (pentru anparte dincolo : Naparte tu n vale dincolo
ntro vale, Basme 23/8, cf. 54/20, 95/12, 99/26.
ram (pentru aram < AERAMEN), atestat numai la Boiagi, 194;
astzi bacre (turc.).
rrne (pentru arriiearne) rie, Cav. 1167, Dan 148/18.
oatsi (pentru aoatsi) la Freroi pretutindeni, aici.
rudzin (pentru arudzin), ntrebuinat rar.
salbid (i salbit) pentru *asalbid din EXALBIDUS. Cf. srpit 9.
stirrut (pentru astirruth astirnutu aternut) aternut , Dan
140/14.
us (pentru aus) btrn, mo : Ia, na si afl di ust strus uite, ni
sa gsit din moi strmoi.
vlak'it Mih. (pentru avlak'ti, gr. avlxi, cf. alb. avljak din turc.)
canal, rule de ap .
- : sau se aude foarte slab.
31. Aceast particularitate se observ mai mult n graiul Romnilor
din Albania, anume cnd - urmeaz imediat dup o silab accentuat:
s-duc acs (pentru acas) s se duc acas ; s-intrn cas s intre
n cas ; alas (pentru alas) las; nihti s-eas (pentru s()eas) nainte
ca s ias; dup meas (pentru mes) dup mas; mulap (pentru
mul'ao) muiere; nu ti-aspap (pentru aspao) nu te speria; aist
(pentru aist) aceasta. n special - dela pers. 6 aorist aproape nu
se mai rostete: actsag (pentru actsar) prinser; aprukap (pentru
apruk'ag) apropiar; loar (pentru loar) luar etc. Cf. Freroii, p. 178.
La ceilali Aromni - nu se aude sau se aude puin optit n urm
toarele forme: steau (pentru stau stea . Armase ca n steau rmase
ca o stea , Beza n Gr; B. I, 6; greau (pentru greaua grea : Ngreau
dtn'nddfe o porund grea, id. ib. 9; mau (pentru noau nou)
Strne noaii haine nou, id. ib. 13; doau (pentru doau dau)
dou etc.; maic (pentru maic): Maic Tinc maic Tinc (repetat de
mai multe ori n Lumina I, 4). n cazurile de mai sus -u sar putea
explica din -o (< u)^ steau <steao <steau.
Pentru Samarina avem mai pentru maie bunic; imn, imn
mai ctipaplu umbla; umbl bunica cu bunicul (Wace and Thompson,
The Nomads, 292)) car pentru car dup ce, di car l' lo l'arlu
dup ce-i lu mielul pestri (ib. 294).
-

DIALECTUL AROMN

229

-a : -e
31a. Se ntlnete numai n Codicele Dimonie n adverbul atsie
pentru atsia aici , repetat foarte des: am cts amirarats am iria
atsie dar ci mprai erau aci 77/3; atsie 75/19; 80/16, cf. 9111/17,
etc., etc.
O alt form n care avem e pentru a tot numai n Cod. Dim. este
yite pentru yit i ayit vi de vie 92/5-6.
-a epitetic
32. Arat urmtoarele cuvinte:
aculi (pentru ancule, cf. in deaua-ncule de aici ncolo, nainte )
ncolo , Cod. Dim. 2111/27; di-ancolea de aci nainte , Lumina III, 178;
anculi, Cod. Dim. 40b/i5, acloea acolo : lo-agrsi acloea n dzean
l-am uitat acolo n deal, Basme 486/22. Aci avem o formaiune anal.
dup apoea .
acsiea (pentru forma obicnuit acsl, asi, as, ase, etc.) aa . Basme
55/30. Dup neles, ar putea fi i acsi, ea uite aa. Celelalte forme
citate n glosarul Basmelor nu se gsesc la pagina indicat.
anumirea (pentru anumire) pe umr , Lumina II, 154. La Freroi
i aruminea (Freroii, p. 200).
aoaea (pentru ao, au) acilea , Basme 63/30.
apoea (pentru apoi) apoi, Dan. 166/26, 123/5; apoia, Coc. Dim.
70b/1; apoaea, Basme 75/20. Compus: deapoea i deapreapoea, deaprpoea,
cf. Basme gl.
aprgapea (pentru aproape) aproape, Lumina I, 224; apruapea, Dai.
al'umtrea i al'umtrelea alminterea, Dai.
amnal' a joc copilresc, cnd copiii i pun mnile una peste alta , Dai.
ayalea i agalea cu compusul: pre-ayalea, pre-agalea ncet, pe ncet
(ntrebuinat pretutindeni).
al'urea aiurea, Basme 54/27 etc., cf. gl. Compus: nal'urea n con
strucia ctr nal'urea sau n expresia bate nal'urea bate cmpii, nu
tie ce spune.
alturea alturi, Dai.
atsia (forma obicnuit) aci n Cod. Dim. i atsie 125b/i, vezi
mai jos.
atumtsea i atuntsea atunci ntrebuinat pretutindeni. Cf, i Uc. 83/30
torea (pentru forma obicnuit tora) acum, Basme 411/24, 412/5.
nlocuirea lui -a (tora) prin ea se explic prin o analogie cu apoea,
atuntsea, etc.
naintea ntiu : M a naintea mai ntiu . IV cft z-bea ns ma
nmntea i ceru s bea e l. . ., Basme 16/8,
n Basme se mai dau i formele dela pronumele demonstrativ atsel ,
atsea cu -a epitetic. Dintre acestea, n textul basmelor se gsete
numai atsela, n: du-te la pap-auslu atsela, 3/19. Dup ct cunosc

230

TH. CAPIDAN

dialectul aromn, se poate spune c, n general, la pronume epitesa lui-a


lipsete, i prin aceasta, el se deosebete de dialectele megl. i daco
romn.
Numai la pronumele personal de dativ, pentru pers. nti i a doua,
a epitetic este general n tot dialectul: ama, atsia, despre care vezi
267 i Observ, p. 423.

E
Accentuat.
e :e
33. La nceputul i la mijlocul cuvintelor, cnd dup el nu urmeaz
n sau m + explos., sau cnd n silaba urmtoare nu se gsete a, , e,
se pstreaz ca n dialectul dacoromn, indiferent dac vine din e, e, i
latin sau dintrun sunet strin.
I n i i a l :e conj. i, iar, Uc. 69/8, 89/37, 91/41, Cod Dim.
58b/io etc.; ed <HAEDUS ied; edil pl. esl'i, Dan. 119/3; eftin
< evdrjvog ieften, eftinu, Cav. 286; ehtur duman i'/dQo; el
< ILLUM ; elu, Uc. 93/45; elin <"EU.rjv Elen, ib. 65/3; ermu
<eg/iwq- SQt'j/Liog pustiu, Cav. 274; es(u) <EXEO ies, cf. Dan.
146/17, 118/3, Uc. 95/48, 79/22. n Cod. Dim. se gsete pretutindeni
es, afar de o singur dat: ies, 99/13. Din exemplele citate se vede
c e iniial, cnd deriv din e, ae latin nu se pronun ie ca n
dialectul dacoromn, ci rmne e. M ed i a 1: berbec (azi mai des
birbec, numai la Freroi berbeatse, cf. Freroii, p. i8j3) berbece ,
Dan. 119/3, Uc. 67/6, 69/8; crescu cresc, Cav. 97, Dan. 169/25;
nelu <ANELLUS, -UM inel, Cav. 200, Dan. 166/26; ncred cred:
cara tine nu-n creds, dac tu nu-mi crezi (Ohrida) Weigand, Ar.,
II, 46; ncredu (Aspropotam) Wace and Thompson, The Nomads,
254. Aiurea cuvntul nu se aude; n locul lui avem pistipsescu.
ndireptu drept, Uc. 83/28, dreptu (forma de azi), Cod. Dim. 105/19;
preftu preot, Uc. 87/37; (a)ngrec< INGREVICO; letnnu <LGNUM ,
Cav. 678, Dan. 153/21; semnu < SGNUM ; leg(u) <LGQ, Cav. 212,
Dan., 174/75 > sPremu <EXPRlMO, etc.
34. Precedat de sunetele I', 6, ts (< c), s, s sau de r, precedat de
o consoan, e rmne de obiceiu neschimbat:
1'epure iepure , Cav. 507, Dan. 178/83, (despre forma l'opur, vezi
38); l'ertu iert, Uc. 93/43, Dan. 129/81, gl'em etc.; nel miel,
Cav. 78, Uc. 85/31; nergu merg , Dan. 122/15. La acest cuvnt observ
c n arom., spre deosebire de dialectul dacor., sa pstrat forma accen
tuat nerg < MERGO fa de merg din mergere < MERGERE; nercuri,
Uc. 68/8, Dan. 127/7. Formele erl i rdrl cunoscute din Weigand,
D., nu le-am putut gsi atestate; tser cer, tseru, Cav. 706, Uc. 67/5,
Dan. 130/9; tser < QUAERO cer, cuvnt foarte rar. n locul lui se
ntrebuineaz caftu . El se mai pstreaz n Cod. D im .: D-n-lu

DIALECTUL AROMN

231

tsi-s tser . . . si cu ahtare zboar tsirii Io sif. . . d-mi-1 ce-i cer (este
vorba despre trupul lui Hristos) i cu astfel de cuvinte ceru Io sif, . .
82/2. Deasemenea n derivatele: tsiritonu ceretor i Tsrpn numele
rudarilor originari din ar, cari se gsesc rspndii n toat Mace
donia; ei umbl i cu urii ca iganii, vorbesc dialectul dacoromn
i tiu c snt venii din ar. (Vezi acum n urm despre ei C. Burileanu n Pen. Bale. nr. III, p. 7). Acest Tsrpn vine, de sigur, din
tseare-pne, cu pentru e din cauza lui din silaba final; sed < SEDEO,
seu < SEBUM, nfine crep (nu crp), etc.
35 - Dup ts ( < c ) prefacerea lui e n a se arat, n graiul din
Gope, numai n forma atsl < ECCUM ILLUM , ca i cum ts ar
proveni din t (cf. 136): s-l daficorlu atsl s-i dea biatul acela ,
Basme 418/2. S-duse p i locul atsl se duse n locul acela , ib. 419/39.
Tot n aceast form: tsl se ntlnete si n Ohrida. Weigand, Ar.,
II, 72 36. Dup o labial e se pstreaz, indiferent de natura vocalei
din silaba urmtoare:
(1)fetu ft vb., Cav. 165, Dan. 121/4; cpestru cpstru, Cav.
374; meru mr, Cav. 565; meru de fats (cf. alb. molie fakjese)
umrul feii, Dan. 176/32 J); nvescu < INVESTIO mbrac, Cod.
Dim. 82/6, Dan. 152/20; peru pr, Cav. 1023, pl. perl'i, Dan.
158/23, cf. 156/22, 172/30; pescu (alturi de forma rar peaste n Samarina) pete, Cav. 452, Dan. 161/1; uspets osp, Basme 76/21
cf. 244/36, 193/30; vedu vd Cod. Dim 84/2; versu vrs Cav.
237; verdzu (sg. refcut dup #veardz) varz (la nord mai des
astzi verdzu di moare) Dan. 117/2; vleg'u Cav. 1090, Uc. 87/36,
(cu metat.) vleg'u pzesc, priveglu Basme 127/30; vedu vduv,
Basme 312/14; super batjocur , despre care vezi 39, 5.
Pstrarea lui e dup o consonant labial se ntlnete regional
i n dialectul dacoromn. Pentru citate vezi acum Philippide (Orig.
Rom., 41 urm.), toate cuvintele cu e pstrat, dup listele de cuvinte
normale publicate de G. Weigand n Jahresb. i Iosif Popovici n
Dialekte der Munteni und Pdureni.
n tsas, tsast avem a pentru e (pentru tss, tss potrivit 37, 3)
prin anal. cu tsase ese .
e:
37. Se arat la un numr de cuvinte n care e este precedat: 1. de
o labial; 2. de dz, 3. de ts, 4. de n, 5. de s, 6. de s, 7. de r.
1.
Dup o labial avem numai dou cuvinte sigure, ns cu ntre
buinare foarte restrns:
2) n Dacoromn u m r u l f e i i trebuie s aib la baz construcia albano-aromn
(mrul fe ii.

2 32

TH. CAPI DAN

tndu mduv, Cav. 644; se te undzi cu mdu s te ungi cu


mduv , Dan. 147/18. Ea este atestat i la Dai. care d mdu, al
turi de midu i mind. Astzi forma cea mai obinuit este medu
i midu, cum se gsete atestat la Basme i Mih. La Aromnii din
nord se ntrebuineaz medu) n graiul unora tot dela nord am auzit-o
i medu. Despre vin, vezi 35.
vscu (vscu) < VSCUM, pe care eu nu l-am putut afla la Aromnii
pstori din Albania. Weigand d i vescu. Pucariu, Etym. Wb., 1907.
Aici aparine i prep. pan (pn), dac explicarea ei din PAENE
AD ar fi sigur (Vezi S. Pucariu, care propune PORRO AD n Etym.
Wb. 1319): pn Uc. 65/2 i pretutindeni; pnu Dan,, 130/9, etc.
ns trecerea lui e n se poate explica i din ntrebuinarea cuvn
tului n poziie neaccentuat n fraz ( 56,4).
2. Dup dz din d, indiferent de natura vocalei din silaba urmtoare:
dumnidz Dumnezeu, despre care vezi mai pe larg 9; dumnidzscu
dumnezeesc, Basme, gl. Tot aci aparin i verbele cu inf. n -re ca:
ncldzscu nclzesc (astzi pretutindeni ntrebuinat sub aceast
form); numai la Dan. apare cu e pstrat: ncldzescu 134/4. ns acest e,
dup cum am ncercat s art n Freroii, p. 125, poate s fie
pentru ( 12), atunci avem un e secundar;, nvirdzscu nver
zesc (pretutindeni, cf. Basme, gl.), putridzscu putrezesc (pretu
tindeni, cf. ib.); urdzscu urzesc , ib.; alturi avem i forma ordu, ib.;
putridzscu putrezesc, Cod. Dim. 65b/ix, Dan. 164/25; vistidzscu
vetejesc; asurdzscu asurzesc; prndzscu (forma cea mai uzual
este prndu), etc., etc.
Forma dzatse (dzatsi) zece, la numeralele compuse, apare dztsi
(dzts): treidztsi (treidzts), patrudztsi (patrudzts), etc. Aci avem
mai mult o trecere flexionar dect fonetic, dzatse fiind socotit ca un
subst. fem. n e cu a n tulpina, ca parte prts.
3. Dup ts din t, indiferent de natura vocalei din silaba urmtoare:
ctsl (pl. ctsl', nu ctsel') cel , Basme 14/15, cf. 366/43, (pentru
Vendita din Epir avem i ctsel, Weigand, Ar. II, 134); yitsl
(p!. yitsl') viel, ib. 83/30, yitslu, Cav. 628, yitsl', Uc. 83/30
(Mih. d yitsel; tot aa Weigand pentru Romnii din Olimp, p. 42);
Hsrtsu ntrebuinat numai n unire cu a n : antsrtsu acum doi
ani , n spre deosebire de an care nsemneaz acum un an Cu
vntul este foarte des ntrebuinat i se gsete atestat la Basme, Dai.,
Mih. etc.; ntsleg neleg dat de Pucariu, Etym. Wb. 880, fr indi
caia locului n care se ntrebuineaz (cf. 136). Tot aci aparin i
verbele cu inf. n -re ca musitsscu (musitsscu) dela m usat frumos,
nfrumuseez nvinitsscu (dela vinit v n t nvineesc ; amutsscu
(dela mut) amuesc; sutsscu (forma rar pentru suts) sucesc, cf.
Basme, gl.; ptsscu (deasemenea rar, atestat de Weigand, D.); mie
mi este cunoscut numai pat pesc , etc.
4. Dup n avem numai n pron. pos. ahu pentru forma normal
i cea mai rspndit aneu. Trecerea lui e n se datorete, poate,

DIALECTUL AROMN

233

analogiei cu atu. Ea se atest pentru Gope (Weigand, Ar. II, 92),


Moscopole: hil' anu. (ib. 94), Ohrida: tati au, etc. (ib., 150).
5. Dup s cazurile sunt foarte rare i se ntlnesc numai n limba
scriitorilor din sec. XVIII. Astzi sunt generale numai formele cu e
meninut: sdu atestat n urmtoarele forme verbale: sdz, Uc. 85/31,
sdz ezi, Cod. Dim. 2811/25. Tot aa n formele neaccentuate:
sdets edei, ib. 12/7, 103/11; sdiare edere, ib. 1711/25. Dar
tot n Cod. Dim. formele cele mai dese sunt cu e: sedz 11411/1, 9111/16,
97/24, etc., tot aa la Dan. 122/5; sntusscu nsntoez , Cod. Dim.
19/1; s-te ntrupusdz s te ntrupezi, Uc. 95/49.
6. Dup s sunt i mai rare: anyisdz (pentru forma obinuit anyisedzu)
visez, Nic.; k'isdzu (pentru k'isedzu) pisez, ib. Tot Nic., alturi
de clutsescu clocesc , d i clusscu id., dar aci avem e > dup c (> s).
7. Dup r avem arau ru n derivatul ariats atestat pretutindeni
(la Boiagi: reu, reiats); dup aceea pers. 1 ind. prez. dela toate
formele verbale care la inf. se termin n -r: zburscu (zburscu)
vorbesc, Cod. Dim. 58/24; aurscu (aurscu) ursc, amrscu, etc.
Dintre celelalte cuvinte cu din e dup r, ntlnim n Ohrida grcu
adj. m. cucoi grcu coco grecesc, Mih. Dup form, cuvntul
trebuie s fie de origine bulgar: grk. La Aromni se aude numai
grec iar adjectivul: grdtsescu (la nord grtsescu). Prin urmare, avem a
face cu un mprumut.
e :o
38. Se arat rar i numai dup un element palatal: glom (pl. ghe
muri) pentru forma normal i singura cunoscut de toi Aromnii
gl'em, pl. ghemuri i gl'ame (gl'eame). Cuvntul se aude numai n
Vlaho-Clisura, acolo unde avem i alte particulariti deosebite de graiul
comun (despre care vezi 16). De sigur c aici e > se datorete ele
mentului palatal; nu este o continuare a lui o din GLOMUS, -UM ;
l'opur (pl. h opuri) pentru forma obinuit h epure < LEPOREM
iepure, atestat n Dai. ; gope (pl. gok') pentru forma normal i
singura uzual la toi Aromnii gepe (pl. gek'ij din turc. gep. Dup
accent, tot aci apaine i forma nolgic i nolguc pronunat pe alocuri i
nolgic, nolguc din MEDlU(S)LOCUS mijloc , n care, dup schim
barea sufixului si metateza lui /, avem o din e n silaba iniial, mai
ntiu n formele cu n iniial, dup aceea i n acele cu n. (Vezi despre
acest cuvnt Sextil Pucariu, Lat. ti u. ki, p. 54 27).
Tot aci aparin i: ntomir (refl. m otrvesc, fig. m amrsc ,
ntrebuinat la nord i sub forma ncoamir (cu o > oa din cauza lui i
urmtor care are la baz un e); alturi ns, mai ales la formele cu accentul
pe terminaiune, avem ncimirare (ncimirari) pe lng ncumirare (cu u
din o) i numirari, toate derivate din cemer (la Uc. cmerru, 69/9)
otrav din bulg. cernerii venenum (cf. Th. Capidan, Elem. slav.
n arom., 85); ngornicare (ncornicari) refl. a se ntunec: mi

234

TH . CAPIDAN

ngornik'edzu m ntunec. Cuvntul deriv din ngernu (bg. cerno,


despre care vezi 148). i aci avem e > o din cauza lui c, n poziie
neaccentuat.
La Aromnii din Olimp avem dzope (pi. dzok') pentru forma obinuit
gepe buzunar din gope i acesta din gepe (Weigand, OW., 41),
cuvntul este atestat i la Nic., care d: dzeape, dzepe, dzope.
e : ea
39. Diftongarea lui e n ea se ntmpl ntocmai ca i n dialectul
dacoromn, ori de cte ori n silaba urmtoare se gsete I a, II , III e.
I.
Pentru cazul ntiu avem numai imperfectul verbului eseu (h'iu)
snt la pers. i, 2, 3, 6: earm, ear, gar, (citatele vezi la
295,1) cu accentul pe ultima silab, prin analogie cu formele neac
centuate. Diftongarea lui e iniial arat c odat trebuie s se fi rostit
eram, edrai, era. Aceste forme se ntrebuineaz n graiul Romnilor
din sud; la nord nu se aud dect eram (iram).
' II. Aci vom nsemna mai ntiu metafonia lui e iniial, provenit din e,
ae latin. Dei, dup cum vom vede, diftongul ea, pe alocuri, se pro
nun ia, cnd se gsete la mijlocul cuvintelor, n poziie iniial, el
rmne neschimbat i, prin aceasta, se deosebete de diftongul ea(e, ae) din dialectul dacoromn:
ead <HAEDA, -AM, fem. dela ed < HAEDUS, Basme gl.
earb < HERBA, -AM iarb, Cav. 131, 1133; (ns tot Cav. d i
iarb, 187); ornlu ca earba omul ca iarba, Uc. 93/45, cf. 67/7, Dan.
175/31-

eap <AEQUA, -AM iap, Cav. 1070, ns tot Cav. d i iap,


234); Dan. 120/3.
easc < ESCA, -AM iasc , Dic.
earn < HIBERNUM iarn . Lit. Pop. 864/35, La scriitorii vechi:
earr, Cav. 1116 (pentru earn cf. 207,2), eara (p. eama), Dan. 124/6.
n graiul Romnilor din nord, pe care l cunosc mai .bine, se aude
i iarn (yarn) cf. Freroii, p. 192, iasc (yasc) etc. Dai. d : iap,
iarb, iad, iasc etc.
La Romnii din Olimp avem: ead, eap, earb, Weigand, OW. 27.
Din citatele date pn aci, rezult c rostirea lui ea iniial nu este
identic cu aceea rostire din dialectul dacoromn care cere proteza
lui i. Nu se poate spune c pretutindeni n dialectul aromn se pro
nun ea pentru ia. Exist ns regiuni, vorbesc despre cele dela nord
pe care le cunosc mai bine, unde aceast rostire exist. Acest fapt
se confirm, de altfel, i prin atestrile scriitorilor din sec. X V III.
Dac Daniil i Ucuta scriau earb, eap, ear, earr, nsem
neaz c i rosteau earb, eap nu iarb, iap. Scriitorii Codicelui
Dimonie, care pentru orice ea (iniial, medial, final) rosteau ia (dup
cum pentru orice pa rosteau ua), nu scriu dect numai ia i niciodat

D IA L E C T U L AROM N

235

ea. Iar Cavallioti, care avea n graiu amndou rostirile, scrie cnd
cu ea cnd cu ia. Astzi cred c rostirea cu ia este cea mai rspndit.
Alturi de ead, easc, eadir se aud mai des iad (yiad), iasc
(j'iasc), iadir (edir), cf. 239,2.
n ce privete accentul lui ea (ia) iniial, este acela cu accentul
din formele dacoromne, nu ead, eap, etc. cum susine MeyerLiibke Noch heute ist dieses ea auf dem ersten Elemente betont
im Macedonischen (Gramm. der. rom., Spr. I, 100, 83. Vezi i
lorgu Iordan (Diftongarea, 17), care relev aceast greeal.
n mijlocul cuvintelor, pronunarea diftongului ea, pentru cazurile
II, din e difer dup inut i natura consonantei precedente:
ea (ia)
40. Cnd nu este precedat de sunetele h', k', dz (< d),
ts (< t),
dz (< d), c, r-, s, diftongul ea (ia) rmne neschimbat. Pronunarea ia
se arat mai cu deosebire n limba scriitorilor din sec. XVIII.
creast, Cod. Dim. i03b/i; gleat, Basme 31/36, 282/19 etc.; greats,
Cav. 113; marc, Basme 5657 i 191198; despre formele nuearc
i nearc, vezi 59 i 61; sear, Cav. 138; teac, ib. 1057; tear smn
tn etc. Tot a se arat i n cuvintele compuse cu suf. -eal: gucreal jucrie, cumeal mncare (dela cumulescu mestec mnca
rea?); ayuseal grab (dela ayusescu m grbesc ); arngal (dela
arnescu mtur); dristeal, Dan. 155/22 etc.; -eadz: vcreadz (vcreats); purcreadz (purcreats) etc.; -eats: amreats amareal;
lisureats (l'icsureats; nicsureats) uurin; leats nenorocire;
ficureats, Cod. Dim. 19b/ 18; pngneatsa rutate, ib. nb/12; virgineatsa feciorie, ib. I9b/i8 ; -eas: prifteas preoteas; picurreas
ciobni ; custoreas etc. Deasemenea la flexiunea verbului n -are,
la pers. 3-a dela ind. i conj. prez., dela viitor, la pers. 2-a dela im
perativ. Despre aceasta vezi mai jos la formele n ia.
41. n elementele slave ea apare din e, indiferent dac n silaba
urmtoare se gsete sau nu n : jireagl' (zrebij) jirebie; aceast
form sa desvoltat probabil din gireagl'e, ntrebuinat tot att de des
ca i cea dinti; nveast (nevesta) nevast; streah (streha) strain ; vreav (vreva) zgomot; zmean (izmena) etc. Deasemenea:
beai, bial (belii) frumos, drgu ; cireap (cerepti cuptor ; pulean (poleno) biciu ; pumean (pomenii); tream (tremti) strain, Gr. B. 1, 25;
Flambura I nr. 2, p. 3. Numele de orae Prleap, Preaspa, ear, cf.
Lumina V. 146. Substantivele compuse cu suf. -ean: Bitulean, Ohridean,
Moscopolean, Klisuran etc.
42. n elementele latine ea se pstreaz, cnd este precedat de o
labial, indiferent de natura vocalei din silaba urmtoare:
feat, Cav. 451, Uc. 69/7; meas, Basme 9/38, 31/36, etc.; pean,
Cav. 1085; v$ard var, Uc. 69/7, Dan. 122/5; speas deas (fem.

TH. CAPIDAN

236

dela spes) Percea speas prul de pe frunte des, Flambura I nr. 1,


p. 3; vearg varga, Cav. 120; veardz legume i verdeuri,
cf. Basme, 89/37; vear (n: cusurin vear verioar) etc.
In flexiunea verbului: s-afeat (dela fetu, afetfl nasc s fate ;
s-amieats (dela anvets nv ) s nvee . La Cod. Dim .: si-nviats
15/1; mviats I5b/i4; o singur dat: s-l'i mvets s-i nvee 17/15;
nviar (dela nver pentru nverr ; acesta dela nverrare pentru nvemare
< nverinare dela verin virin venin (ntristeaz, mhnete ; s-ambeat (dela mi-mbet m mbt) se mbat; speal etc.
n elementul slav: nveast, zmean etc.
43. Diftongul ea (ia) se pstreaz cnd este precedat de sunetele
ts i dz, numai cnd acestea provin din c i g, nu i din t i d, despre
care vezi 155,172.
tsear < CERA, -AM cear Dan. 134/4; tseap < CAEPA, -AM
ceap, ib. 142/15; sufrntseao, sufrmtseao, sufrmtseau (ns la Freroi i Grmosteni sufrntsau, sufrntsao, iar n graiul Romnilor din
Gopei sfrntsao. Weigand, Jahresb. X III, 66,) < SUB-FRONTICELLA,
-AM sprincean etc. La flexiunea verbului: s-artseasc (dela arsescu rcesc ) s rceasc ; s-lutseasc (dela lutsescu lucesc ) s
luceasc ; s-ndultseasc (dela ndultsescu ndulcesc ) etc.
mrdzeao (mrdzeau) mrgea, Basme 254/15; dzean (dzian, '
Cod. Dim. 103/14) gean i deal, colin ; sudzeat < SAGTTA,
-AM sgeat, Cav. 849. La flexiunea verbului: s-lrdzeasc (dela
lrdzescu lrgesc ) s lrgeasc; s-lundzeasc (dela lundzeseu
lungesc ) etc. n elementele greceti: s-umdzeasca, s-undzeasc, -s-aundzgasc (dela aundzescu < ouoido) seamn) s semene; s-anurdzeac (dela anurdzescu < uvQco miros) s miroase etc. etc.
n

1%

Observaiune. Pentru graiul din Olimp, Philippide (Orig. Rom.,


II, 181) d dzan pentru dzean. Exemplul este luat din Weigand,
OW. 56. La pagina indicat st totu dzean.
44. Diftongul ea apare n Cod. Dim. scris de cele mai multe ori
prin ia. Astzi, n Albania, aceast pronunare nu este general. Se pare
c autorul Codicelui rosti ia pentru ea, pe care l transcrie n litere
greceti cu ta:
ficuriats (dela ficor) copilrie I9b/i8, fruminiats (dela fronim
< gr. (pQvijMQ cu minte ) cuminenie 32b/g; fliac (pentru fleac
alb. cf. 7, 2) flacre 59b/i; mustiats (dela musat frumos ) fru
musee ; pngniats (dela pngn ru, pctos) rutate, pc
toenie n /2 1 ; pliag (pentru pleag ran alb.) ran. Avem ns
(dei foarte rar) i g'ineats (dela g'ine bine) 12/22; tinireats (dela
tinir tnr) 17/25; virg'ireats (dela virg'ir alb. virgin) virgintate 96b/ etc.
Diftongul ia pentru ea se arat n special n flexiune: Imperativ
pers. 2: astiapt (dela asteptu), Cod. Dim. 98b/i2; amincuniadz (dela
mincunedzu mint), ib. 2ib /i; bniadz (dela bnedzu tresc ), ib.;

D IA L E C T U L AR OM N

237

disliag (dela disleg), ib. 60/10; imiriadz (dela imiredzu mblnzesc ),


ib. 59b/6; mprumutiadz (dela mprumutedzu mprumut), ib. n8b/i8.
Conjunctiv pers. 3 i 6: si agudiasc (dela agudescu lovesc), ib.
22/18; si amfiriasc (dela amfiresc feresc), ib. 27/3; si acsiasc (dela
acsescu nvrednicesc), ib. 62^/1; si acundisiasc (dela acundisescu
sosesc), ib. 24/3; si viagl' (dela vegl'u pzesc), ib. 98; si- ndriag
(dela ndreg aranjez ), ib. 93/32; si viad (dela ved vd ), ib. H4b/4,
20/11; si criasc (dela crescu), ib. 23/8; si liag (dela leg), ib. i03b/3;
si mviats (dela mvets nv), ib. i4b/9; s-mviats 20b/2o; si ntriab
(dela ntreb ntreb), ib. 2ib/26; si-nyiadz (dela nyiedzu nviez),
ib. 36b/i8; s-ptiadz (dela ptedzu boteg, ib. 109/7; si rusuniadz
(dela rusunedzu ruinez), ib. 118/9; w astiapt (dela asteptu), ib.
67b/io; si bniadz (dela bnedzu tresc), ib. 15/14; si diprtiadz
(dela diprtedzu), ib. 19/18; s-lucriadz (dela lucredzu), ib. 15/15;
si nicuriadz (dela nicuredzu micorez), ib. 71/11; si-ndriptiadz
(dela ndriptedzu ndreptez ), ib.
Viitor pers. 3 i 6: va s-fiat
(dela fet ft), ib. 4ob/2, cf. 70/1; va s-li si mustiniadz (dela mustinedzu?), ib. 89b/i6; va si rpsiadz (dela rpsedzti repausez ), ib.
87/17; va s-nvrtusiadz (dela nvrtusedzii nvrtoez), ib. 2711/17;
va s-ii yiadz (dela yiedzu nviez), ib. 4 ib/ i ; va s-dizdiadz (dela
dizdedzu < ?), ib. 27b/!, etc.
ea (ia) : a
45. Se arat n cuvintele n care ea (ia) este precedat de: 1. dz, 2.
ts, 3. s, 4. h', 5. k , 6. g', 7 8 . c, 9. V, 10. 4 , 11. r.
1. Dup dz (din d):
dzad < DAEDA, -AM, Cav. 197, Dan. 154/21; dzatse <DECEM,
Uc. 69/9, Cav. 209, Dan. 179/33 dzam (cf. dacor. zeam), Cav. 295,
Dan. 144/16; La flexiune: dumnidzasc (dela dumnidz Dumnezeu),
Cu nila ata atsea dumnidzasc cu mila a cea dumnezeeasc, Uc.
77/26; Dumnidzale Dumnezeule cu a pentru ea dac forma dela
vocativ vine, dup E. Gamillscheg (Zeitschr. f. rom. Phil. X LIII, 240) ),
dela Dominus deus iile, ib. 85/31, Cod. Dim. 96/10; se nvistidzasc
(dela nvistidzscu vestejesc , ib. 93/45; s-putridzasc (dela putridzscu
putrezesc), Cod. Dim. 65b/x 1; s-nvirdzasc (dela nvirdzscu n
verzesc), Basme 302/56; s-urdzasc (dela urdzscu urzesc), ib., gl.
2. Dup ts (din t):
ctsau (ctsao) < CATELLA, AM cea , Basme 52/25; yitsau
(yitsao) <VITELLA, -AM vie . n Basme, gl. sta yitseau, yitseao
(cu ga pstrat dup ts < t, (ceeace este cu neputin. La pagina
-1) I n d u m n id za le des Aromunischen liegt eine schon urrumnische Bildung
vor, da ja gerade bei diesem Begriff die Verschpielzung auf der Hand liegt; es
ist. ja d o m in u s d e u s i i l e d e t liebe Gott". W ie zu d o m n u ein d o a m n e, so wird
zu d u m n e d ze u l ein d u m n e d ze u le als vocativ gebildet.

238

T H . C A P ID A N

indicat n text avem yitsale din care rezult ca singularul trebue


s fie yitsau (cu ea > a); la Nic. st yitseao; tsar <TERRA, -AM,
form rar n graiul Romnilor din sud: Cndu l'-arcar tsar di mortu
cnd i aruncar... Lumina, VI, nr. 4 p. 21; Di nic, tu tsar lai
nu-nt ti h'ig de mic, n pmntul negru nu te vr, Lit. Pop., 971 /26;
se lu tsas (pers. 3 conj. dela tsas es), Dan. 145/17; s-n mutsasc
(dela mutsscu amuesc), Cod. Dim. 3411/4; s-mritsasc (dela
mritsscu) nrutesc , ib. ib. 3611/17.
3. Dup s:
sase, Dan. 178/3, Uc. 91; apte, Cav. 271, Dan. 178/22, Uc. 71/11; sau
(sao), Cav. 865; sarr <SERRA, -AM fierestru , ib. 819, Dan. 154/21;
arpe, Uc. 69/9; s-sad (dela sed, sd) s az , Dan. 168/28, Uc.
79/22, se sad, Cod. Dim. 19/20; s-ausasc (dela ausescu mbtr
nesc), ib. 1611/23; ausa (pentru ause), Basme, gl.; s-agrsasc (dela
agrsescu mi u it), Basme 196/3; nu le agrs (pentru nu le agrse)
nu le uit, Uc. 91/43; mfricusadz (dela mfricusedzu nfricoez),
Cod. Dim. 39/2; se-ngrsadze (dela ngrsedzu pentru ngras ngra),
Dan. 162/24, cul~e final pentru ( 12 i 15); ntrupusadz (dela ntrupusedzu ntrupez), Uc. 95/49; mvrtusadz (dela nvrtusedzu n
vrtoez), etc., etc. Sufixul -ean, -ean se rostete -an, -an: gupisangupisan (locuitor din comuna Gope); mlcasan-mlcsan (Malaca), etc., etc. Pe alocuri avem i pronunarea -ean, -ean: curbisean
(pentru forma normal curbisan), Lumina, VI, No. 4, p. 21; sear
fierestru . etc.
Snt cazuri ,cnd rostirea lui ea dup / se pstreaz: aseauo ea ;
seaqa ferestrul.
4. Dup h'j
h'am <FEBRA friguri , Dan. 158/23; s-h'arb s fiarb , Basme
29/21; hart (nih'art) fiart, cf. ib. 340/22; tih'a norocul, ib.
316/20, 317/27 pentru care avem i tih'ea; ea dup h' se aude n
unele inuturi rostindu-se ea (ia) i a.
Tot aci aparine i niham (cu toate formele, despre care vezi 122,
unde se dau i citate) puin , iar acesta din lat. INFM A (Mihileanu, Studiu asupra dial. Rom. din Maced. 89), care ne-a dat mai
ntiu nfeam. Din aceast form, cu trecerea lui f n 6 (despre care
vezi 122), am avut ndeam, din care, mai trziu, cu nlocuirea lui
0 prin h' ( 216), a rezultat nh'am. (Vezi i T. Papahagi n Grai i
Suflet, I, 329).
Dup h nu lipsete nici rostirea cu ea (ia); nih'eam. Freroii,
183; s-hiaqb s fiarb, hiavQ friguri., ib.
5. Dup k'.
s-alik'asc (alik'escu lipesc); s-apruk'ar (me aprok'u) se apropiar, Basme416/1; s-ark'asc (ark'escu rpesc), ib. 72/25; (ubuha
(pentru cubuk'ia, forma art. dela cubuk'e cibuc , ib. 344/22; sirsimlik'a
(pentru sirsimlk'ia < turc. sersemlijk) aragul, nervozitatea , ib. 313/33;
se deslek'asc (dela deslek'escu) deslipesc. Dan. 144/16; k' adic

D IA L E C T U L AROM N

239

piedec, Basme 437/4, cf. 381/21; s-luk'ar (dela k'er pier) s-l
piard, ib. 391/15; k'atr piatr, Cod. Dim. 34/12, Basme 419/39,
444/3; s-tuk'asc (dela tuk'escu topesc), ib. 413/21; vsilikasc
regeasc, ib. 413/30, cf. 312/21, 339/8. (Vezi i formele din
Freroii, p. 183). Dup k' diftongul ea se rostete regional ia. n
Cod. Dim. ntlnim, dei foarte rar, formele: s-alikiasc (pentru
s-alik'asc) 17/13 si s-tukiasc (pentru si s-tuk'asc, dela tuk'escu
topesc ), ib.
6. Dup g' :
s-algasc (dela alg'escu albesc) s albeasc, Basme 303/9, cf.
21/17 ulg' albete sau nlbete, ib. 14/16; s-alug1asc (dela
alug'escu iubesc); si slg'asc (dela slg'escu dau drumul, las,
slobod), cf. ib. 73/8, 338/21; Dan. 162/24; w slg'asc (dela slg'escu
slbesc); zgar (dela zg'er zbier) zbiar, Cod. Dim. 22/27.
Nici dup g', regional, nu lipsesc forme n care ea se rostete (ia).
7. Dup j :
s-arujasc (dela arujescu nechez), Basme 359/4, cf. 405/23, cf.
405/28, 29.
8. Dup c:
s-angucasc (dela angucescu ghicesc), Basme 359/2; s-clucasc
(dela clucescu clocesc ), ib. 150/17. Avem ns i si-alinceasca (dela
mi alincescu m art, apar . (Cf. Dacoromania, III, p. 753), Forma
perca, Basme 350/18, se aude i percea. Tot aa i cu celelalte derivate
articulate n -e: lingurica i linguricea, tsuptica i tsupticea securea ,
tiynica i tiynicea tigaia, etc.
9. Dup 1':
se cl'am (din se cl'eam) se cheam, Uc. 67/5; clam cheam,
Cod. Dim. i8b/i3, cf. Basme 419/23; se lart (dela l'ertu iert) s
ierte. Uc. 93/43, cf. Dan. 129/8, Cod. Dim. 59b/i6; dumlart-tsi
Dumnezeu s-i ierte, Basme 498/17; se-nclag (dela ncl'eg n
cheg ), Dan. 169/28, etc. Aceast trecere se arat i atunci cnd ea
este secundar: pituricla (din puturicl'ea piturnicl'ea) potmichea ,
Dan. 123/5; pusei a (din pusei'ea ciuma), Basme 121/35; sihricl a
(din sihriclea vestea) i sihrika (din sihrik'ea), id. etc.
10. Dup n:
s-aznasc (dela aznescu pentru azgunescu) gonesc , cu n < n dela
infinitiv: aznire, cf. 184; natse cu e final din (cf. dacor. miats)
tifos, boal molipsitoare , Dan. 146/17; nan, hao mioar, miori,
Basme, gl.; s-Aarg(dela nergu) s mearg, Cod. Dim. iogb/io. Basme
169/7; va s-narg o s mearg, ib. 425/33; s-mi angrfiasc (dela
angrnescu) s m glceveasc ; si zgurnasc (dela zgurnescu scoto
cesc ), etc. Deasemenea dup ea secundar dum (dela dormu) dor
mea , Basme 33/311, 30/415, 2/436.
11. Dup r:
Trecerea lui ea n a se arat dup 1. r iniial i 2. r medial.
1. arau-arao <REUS, -A, -UM rea, Cod. Dim. 14/24, cf. 21/3;

24

TH. CAPIDAN

2.
curau-curao (cu pl. curai) curea, Dan. 157/23; s-n si urasc
s ni se urasc, Cod. Dim. 25/15, cf. 120/17; va s' ^
aurasc o
s li-se urasc , ib. n 6 b /i3 ; s-n se urasc s mi-se urasc , ib. 25/15,
cf. i Basme 145/1; s-nu nd amradz (pentru amrgadz, cu trecere
dela conj. IV-a la conj. I-a, n loc de amrasc) s nu ne amrasc .
Cod. Dim. 2511/12. Tot aci aparine tramur (pentru treamur,
forma curent) tremur , Cod. Dim. 11/2; va s-tramur o s tre
mure , ib. 4511/18; s-cutramur (pentru s-cutrgamur) se cutremur ,
ib. 45b/i7, cf. 13/3, 58/6. La Freroi: s-cutrmbr se cutremur ;
prasin (pentru preasin), presimi, post. (Freroii, p. 183). Dintre
elementele strine avem: ciraplu (pentru forma obinuit cireaplu,
cf. Cod. Dim. i04b/6), < paleosl. crdp cuptor, Dan. 153/21, cf. i
Freroii, 183. Tot aa la Freroi avem grsti (pentru grgaste, dela
grescu gesc) grete , (Freroii, ib.). Dintre derivate: ccradz
(pentru cacreadz) i ggrats, ggrats (pentru ggrgats, ggreats),
cf. T. Papahagi, Munii Apuseni, p. 38 (extras). Trecerea lui ea n a
se arat i n cfag (din crnilgag) smbta morilor, dinaintea
nceperii postului mare Mih.
46. III. Metafonia lui e urmat n silaba urmtoare de e se arat,
ca i la e urmat de , sub dou forme: ea i ia :
1.
areate (n birbec argate, cal argate cf. Pucariu, Etym. Wb. 115)
arete; bureate burete; cpisteare cpistere, Basme 29/30, cf.
259/17; deadzit (dzedzit) deget; deapin deapn, cf. Basme gl.;
s-deapir se vait, ib. 17/21, etc.; dzeamen gemen, Uc. 69/9;
featse fcu, Uc. 95/48; featser fcur, ib. 79/21. Pentru ea din
featsim, Weigand (OW., 26) crede c sar fi nscut prin analogie cu
featse, socotind, din greeal, pe i din silaba urmtoare ca un sunet
primar (cf. Al. Philippide n Viaa Romneasc, XV (1909), p. 41);
peanile penele Flambura, I, nr. 2, p. 7; peapene pepene , Cav. 748;
peaste (Samarina), alturi de forma obinuit pescu, Wace and Thomp
son, The Nomads, 289; seamin seamn , Dan. 122/5; seate sete ,
Cav. 231; seatsir secer , Dan 175/31; tseatsire < CICER, -EM nut
Lit. Pop. 926/17; dimeal'e temelii , Basme 498/13; ureacl'e ureche ,
Uc. 99/53, Dan. 155/22; vearde verde; veastid veted, Lumina,
I, 221; veastid veted Lit. Pop. 945/4; vreare iubire, Uc.
85/30; urzeaste urzete, Uc. 77/21. n elementele strine: leane
lene; plemnits opron, fnrie (blug. plevnica); n Fiambura, I, nr. 1, p. 2 i pleame; iar la Dan. 173/30, pl'ants, id .;
seavir vntul de nord , Basme, gl. (bulg. sever); geape pozunar (turc.
dzep); steapse (pentru pl. obinuit stepsuri dela stepsu vin (gr.):
steapsele, Dan. 142/15; stepsile, Uc. 93/44; trimeare (i trimere la Aro
mnii din Macedonia trimir <gr. Tgoj/xegia trei zile ) a treia sear
dela naterea cuiva, cnd vin ursitoarele ca s-i meneasc soarta,
Basme 332/20; (Trimir, la nord, nseamneaz trei zile de abinere dela
mncare i butur. Acest post se obinuete la nceputul postului de
Pati).

DIALECTUL AROMN

241

2.
bisiaric biseric, Cod. Dim. 35/26 \ fumial'e familie, copii,
ib. 15/18; uriacl'e ureche, ib. iib/18; s-miastic s amestece , ib.
20/27; si siamin (dela siamin seamn), ib. 66/1, 5713/3; si aliadze
(dela aleg), ib. ioob/5; pitriatse (dela pitrec trim et), ib. 27*1/28; triatse
(pela trec), ib. 20b/i, 6ib/26; nirdziare mergere, mers, ib. 108/12;
tsniare inere, ib io8b/2, sdiare, ib. 171V25. Tot aci aparin i for
mele dela imperativul verbelor de conj. IV-a: acsi-me (dela acsescu)
nvrednicete-m , Cod. Dim. 6ob/i3; anstdsi (dela anstsescu)
nviaz-m, ib. 85/5; azni (dela aznescu) gonete, ib. 9ib/i8,
azn, id., ib. 101/8; Orsi (dela Srsescu) ndrznete, ib. 96b/i;
gri (dela grescu) grete, ib. 121/29; 82/20, etc.; hrisi-te (dela
hrisescu) bucur-te, ib. 97/17; nilui-n (dela niluescu) miluete-ne, ib. 59/3; nk'isi (dela nk'isescu pornesc), ib. 85/7; plcrsj-te (dela plrrsescu roag-te ), ib. 35/2; pistipsi (dela pistipsescu) crede, ib. 35/5; tunusi-te (dela tunusescu) cete-te, ib.
60/2, etc., etc.
Diftongul ea (ia) se pstreaz cnd este precedat de ts (din e) i dz
(din g):
lutsgaste (dela lutsescu lucesc), Dan. i47b/i7, Uc. 67/5; lutsgafir
luceafr , Basme 34/34; tsgatsire < CICER, -EM n u t, Dan. 133/10;
ndultseaste (dela ndultsescu ndulcesc ).
anurdzeaste (dela anurdzescu miros), Dan. 148/18; aundzeste
(dela aundzescu) se cuvine, Cod. Dim. 34/15; unzeaste, Uc. 79/24.
ga (ia) : a
47. Se arat n cuvintele n care ga (ia) este precedat de: 1. dz (din
d) 2. ts (din t), 3. s, 4. h' , 5. k', 6. y, 7. j, 8. c, 9. V, 10. n, 11. r; 12. n.
1. virdzare plcint cu legume, Basme, gi.; ncldzaste (dela
ncldzscu nclzesc); nvirdzaste (dela nvirdzscu nverzesc);
putridzaste (dela putridzscu putrezesc ); mstidzaste (dela vistidzscu
vestejesc); asurdzate (dela asurdzscu asurzesc); limpidzaste i
limbidzaste (dela limpidzscu, limbidzscu limpezesc), etc.
2. anvinitsaste s. vinitsaste (dela nvinitsscu nvineesc ); amutsaste
dela amutsscu amuesc); musitsaste (dela musitsascu nfrumu
seez , etc. Tot a avem i. dintrun ga secundar: disprtsam (dela dispartu despart), despream, Gr. B., I, 29; mprtsam (dela mpartu
mpart) mpream ; amutsam, nvinitsam, etc. Dintre elemen
tele strine avem: tsaye (i tsae, Flambura, I, nr. 4, p. 6) evie,
eav (sl.).
3. agrsaste (dela agrsescu mi uit), Cod. Dim. 23/7; ausaste
(dela ausescu mbtrnesc; sade (dela ed), Cod. Dim. ii4b/io,
118/23, Uc. 99/53; apte, Cav. 271, Uc. 71 / i i ; Dan 178/33; arpe,
Cav. 1061, Uc. 69/9; sase, Cav. 266, Dan. 178/33, etc. Alturi avem
i ea: auseaste, si-nfricusgadz se nfricoeaz; ngrseari ngrare;
aseau ea, Freroii, p. 183).16
16 Th. Capidan. Aromnii. Dialectul Aromn.

242

TH . CAPID AN

4. h'are fiere, Cav. 1128; h'ame (ntrebuinat mai rar, pl: dela
h'avr friguri); Karbe (dela h'erbu fierb ), Dan. 176/32; hore
(pi. dela h'er fier), etc. Nu lipsete nici pronunarea cu ia: hiarea
fierea; Kiarbe fierbe, h!iarn friguri, (Freroii, p. 183).
5. nk'adie mpiedec, Cav. 891, Dan. 152/20, Uc. 93/45; se te
nk'adits (dela me nk'adic m mpiedec, Dan. 152/20; va s-ti nk'adits
o s te mpiedeci, Cod. Dim. 271^25; k'ale piele cf., Basme
4I3/37J k'are (dela k'er pier, pierd ), ib. 413/37; k'aric piersec,
k'aptine (pl. k'aptsn, Basme 261/11) pieptene; tuk'aste (dela tuk'escu
topesc); alik'aste (dela alik'eseu lipesc ), etc. Dup k', alturi de
formele cu a, avem i forme cu ea (ia) pstrat: keare apus n loc
tu keare loc situat n apus .
6. yape viespe , Basme, gl. yats vietate, fiin, vieuitoare ,
ib; 181/10, 247/35; yarme (ntrebuinat rar, pentru forma, obinuit
yermu) vierme , etc.
7. arujaste (dela arujescu nechez).
8. ngufaste (dela angucescu ghicesc); anguc ghici (pentru
anguce, iar acesta pentru anguceate imperat. pers. 2 ghici, Basme
45/5; nyilicaste (dela nyilicescu strlucesc); nyilic imperat. pers. 2,
ib. 114/24; clucaSte (dela clucescu clocesc), etc.
9. mulare muiere , Cod. Dim. 6911/23; cl'ae cheie , Cav. 429.
n Basme, acest cuvnt este redat pretutindeni cu a din ea. (Vezi
citatele din gl.). Totu, mie mi se pare c, la nord, este o mic deo
sebire n rostire, n aceea c a din ea se aude mai mult ca ia dect
ca a, mai ales cnd rostirea lui cl'ae o comparm cu clam. Deaceea
cred c S. Pucariu are dreptate, cnd relev aceast deosebire (Dacoromania, V, 779).
10. fiare miere, Dan. 138/13, Cav. 603; aprnaste (dela aprnescu
pornesc) pornete Basme 424/32; azfia-me (imperat. dela aznescu
gonesc) gonete-m, Cod. Dim. 120/15, cf. 101/8; hardze (dela
iiergu merg ) merge , Basme 427/26; nardzim mergem, Cod.
Dim. 65/21, harse merse, Basme 425/3. Deasemenea i cnd a re
zult dintrun ea secundar: nasti (pentru n-easte) mi este, etc. (Fr
eroii, p. 183).
11. rale (fem. pl. dela arau -arao) rele, Cod. Dim. iib/16, 131V4;
aradzm (aradzm) din areadzm (< aredzem- aredzemare < #remedzare
< #remediare (cf. Giuglea n Dacoromania, II, 644); aradzm, Cod.
Dim. 34/29, aratse rece; graste (pentru forma obinuit greaste
-grate), ib. 80/15; ifi si urte, etc. Tot aci aparine i arapiti aripi
n arapitili aripile, Dan. 124/6. Ea este dat i de D ai.: ardpit,
pentru forma obinuit afedpit.
Observaiune. Din cele ce preced la punctul 11, rezult c alterarea
lui e dup r- este general i necondiionat de natura vocalei din
silaba urmtoare, cum este cazul n dialectul dacoromn. Din aceast
cauz, azi avem n aromn artsi (pentru arets) pluralul lui

D IA L E C T U L AROM N

243

aratse din areatse, cu prefacerea lui e n , ntocmai ca la plu


ralul adjectivelor cu a n tulpin mri (dela mare) sau curai (megl.
curi) pluralul dela curao (curau). Din acest punct de vedere
dialectul aromn se arat mai conservativ, ntruct aceast alte
rare, dup cum a artat Sextil Pucariu (Dacoromania, V, 776
urm.), este strveche i pn azi sa pstrat neinfluenat de na
tura vocalei din silaba urmtoare, care, n dialectul dacoromn,
a provocat oscilrile cunoscute.
12.
Dup n am ave a din ea n gunapine (pentru guneapine, forma
obinuit) atestat la D an.: Un dram (scris: rgei/ua) de dafin i de
gunapine o ramur dejuneapn 151/20. Se poate ns s fie o gre
eal de transcriere a lui Dan. Formele ca dipunari (pentru dipuneari)
obinuite la Freroi, simt simple treceri de conjugare. Alturi avem
aor. dipunai (pentru dipus), part. dipunat (pentru dipus), etc. (Cf.
Freroii, p. 203).
ea : g
48. Pronunarea mai nchis a diftongului ea se arat mai ales la
Romnii din Albania. Ea se aude mai rar: 1. cnd dup ea, n silaba
urmtoare, se gsete un , i 2. foarte des cnd dup ea, n silaba urm
toare, avem un e:
1. vr i vqo var; privar (privg) primvar;' nvgst ne
vast >r,fgt fat ; dzqn gean i colin ;tqr(tqoa.) smntn
etc. (cf. Freroii, p. 181). n trun singur caz avem strad a (pentru
strgacl'a). Flambura I, nr. 1, p. 7.
2. dzqdet (pentru deadzet, form rar; azi: dzeadzit) deget ; sfruntsgli (sf^untsli) pentru forma obinuit sufrntseale, sufrntseali) sprincene ; Igmne (i foarte des: lme) lemne ; vqre (vqoe) n cusurine vgre
(cusuoine vge) verioare; k'gptsn (pentru k'eptini) piepteni;
bufete (bugete) burete; mul'qri (mu'egi) muiere; fire (hge)
miere; prgcl'e (ppcl'e) preche; fric (fegic) feric mgre
(mge) mere ; cirqse (cige) ciree ; stqope sterpe ; crqstile cre
tetul; dgmin femenin; niputgqe neputin; frgdze (fpdze,
pers. 3 aor. dela frngu) frnse; fgtse, dgde fcu, ddu, etc., etc.,
(Cf. Freroii, p. 182).
ga : e
49. Pronunarea nchis a diftongului ea se atest tot la Romnii
din Albania, mai ales n limba scriitorilor din sec. XVIII. Se pare
c avem 9 simpl grafie a unui q n felul cum se rostete i astzi n Al
bania. Greutatea pentru transcrierea cu alfabetul grecesc a unui sunet,,
care nu, er nici ea nici e, reiese i din redarea lui prin e (e). Deaceea
cred c i aici avem a face cu un g n loc de e:

244

TH . CAPID AN

alepse (dela aleg) alese , Uc. 97/51; advdzeria (dela adavgu) adaugarea, Cod. Dim. 4211/14; amestic amestec; batere (pentru batere),
ib. 2311/20 (ns si: btiare, ib. 23/26); bere (inf. lui a bea cu nelesul
de) butur , ib. 64b/1 (alturi i: biare, ib. 27/23, 115/2); burete
Cav. 577; dultseme (pentru dultseame dela dultse dulce ) dulcea ,
Cod. Dim. 66/14; dutsere (poate fi socotit ca dutseare, cu trecerea
de conjugare obinuit n dialect, ntruct se spune: nd dutsim, ns i n
dutsem, poate i ca dutsire cu e netrecut n i), ib. \o (^ /z\\fe tile fetele,
Dan. 145/17; dzedzetu, dzedzitu deget, Uc. 69/9, Dan. 140/14;
dede (dela dau) ddu , Uc. 97/52, Cod. Dim. 68b/i8, 72b/i2, 74b/23,
H3b/'i8 108/4) fetser (dela fac )fcur, Dan. 118/2, 129/8; ns i:
featse, Uc. 65/27, 69/7, featser 79/21; fitsere (pentru fatsire, cu tre
cerea dela conj. III la II) facere , Cod. Fim. 17/1, cf. i2b/i2, 47/12, 20,
17/14; tot acolo: ftsere (din fitsere -f-fac) 35b/26; cdere (dela cad),
ib. 70/3; cutsere (pentru coatsire, forma obinuit) coacere , ib. 66/3 ;
fumel' copii, familie, ib. 20/22, cf. i4b/9, 71/14; fumela, ib. 15/10,
18/16, 21/10; fumel'ile, 16/15; demin (< FEMINUS), ib. i8 b /i7 ;
mvistere (pentru nveastire, cu trecere de conj.) mbrcare, ib. 66/27;
nvestele nevestele, Dan. 145/17; a mul'eril'i (gen.-dat. sg. dela mul'ere) muierii, Cod. Dim. 45/14, ns i a mid'ariii, 103/6; ncl'idere
(pentru nceidire s. ncl'idere, cu trecere de conjugare) nchidere,
ib. 35 /9 \ niputere (infinit, lui a pute cu part. negat, ne) nepu
tin , boal, ib. 66/7; presin presimi, Dan. 133/10; plandzere
(cu trecere de conjug., i azi, la nord, forma cea mai obinuit: plndzeare) plngere, Cod. Dim. 83/5; semne, Uc. 97/51, Cod. Dim.
67b/6, ns i seamnele semnele, Uc. 65/2; ttsere tcere, Cod.
Dim. 35/10; tsirere (pentru tsearire, cu trecere de conj.) cerere,
ib. 81/23; stele, Uc. 99/54, ns i stealele stelele, Dan. 116/1; urecl'e
ureche, Dan. 155/22; videre vedere, Cod. Dim. 42/2, 63/24, etc.
Aceea particularitate am putut-o constat sporadic la Bitolia ca i n
graiul Mulovitenilor: videre (videare), sete (seate), nveste (nveaste), etc.
ea : oa (q)
49. Se arat numai n graiul din Gope : g'itso (pentru g'itsau(l
g'itsao din g'itseau, g'itseao) Weigand, Jahresb., X III, 67; sg (pentru
seau, seao) ea, ib.
e : pa
50. Avem aparent numai n forma verbal ncoamir m amrsc,
m otrvesc (ntrebuinat mai mult n sens fig.) din bulg. cemer Bitterkeit, Gift . Din cemer trebuia s avem un cetnerare i cmerare. O form
ca cmerare (la nord cmerare), din cauza labialei urmtoare, putea

DIALECTUL

AROM N

245

ajunge la comerare ncomerare, din care apoi a ieit ncoamir. Forma


intermediar cmerare este atestat la U c.: cmerru (transcris: za/ieggov)
69/9.
e :1
51. Avem numai n cteva forme: nirl mierl ntrebuinat n
graiul Romnilor din Gope (vezi i Weigand n Jahresb., X III, 67).
Cuvntul este dat i de D ai.: am un nirl, cf. Mih. Forma normal
este nerl; til'u (alturi de forma normal te'u) teiu , Lumina III, 180;
Dintre cuvintele strine avem gribl (glib) din bg. grebla pieptene
cu dini m ari; trecerea lui e n i se explic sub influena cuvntului
grib din mbg. griba pieptene rar .
en, em : in, im
52. Soarta lui e urmat de n, m -f- explos. este aceea ca n dialectul
dacoromn:
arina ARENA, -A-M nisip, Cav. 53, Dan. 173/30; aprtndu
aprind: se aprind s aprind, Dan. 142/15; se aprindzi s
aprinzi, ib. 153/21; g'ine bine, Uc. 97/59, Dan. 119/3,- 123/5;
lingur, Cav. 479, Dan. 158; lindin (lindine); merinde, Cav. 206; minte,
Basme, gl.; nsirinu vb. nseninez , sirin senin , sintu simt cuvnt
rar ntrebuinat numai n Siracu: nu si sintse nu er n simiri,
Weigand, Ar. II, 264, cf. i Wace and Thompson, The Nomads,
254; tindu ntind, Basme, gl.; tsin cin, Cav. 207, Uc. 81/25,
89/38, etc.
Precedat de o labial, i (< e) rmne neschimbat, oricare ar fi vocala
din silaba urmtoare:
avinu vnez, Dan. 136/12, cf. 178/33; pmintu pmnt (mai
des pimintu, cf. Dai.); simints smn, Cod. Dim. 9611/10; spindzur
spnzur , Dan. 155/22; vintur, svinturu (i svinturedzu, Dan. 165/26)
svntur ; vin vn , Cav. 1064, Dan. 167/27. vindu vnd , Cav.
814, Dan. 138/13; vinitu v n t, Dan. 177/32; vintu (la nord mai
des vimtu) Cav. 59, Dan. 165/26, Uc. 97/51; penur (pendur)
cuiu , Basme 372/29; Aci aparine i cuvntul spingu spnz cu
o origine att de neclar. Este ntrebuinat foarte des de ctre pstori
pentru boala de oi numit culeandz. (Vezi Lit. Pop., 318 i Romnii
Nomazi, 108). Judecnd dup forma dacoromn cu , la baza lui i
trebuie a avem un e.
n dicionarul lui Nicolaidi, alturi de vin <VENA, -AM, forma
obinuit n arom., se mai d i vin. Mie cuvntul mi este necunoscut.
Cnd e (i) este precedat de un grup de consoane, n care ultima este r,
nu trece n ca n dialectul dacor. ci rmne i: stringu (cu part. stres
strns ) strng ; deasemenea aoristul strimsu (alturi de stre), nu
strmsu strnsei.

246

TH. CAPIDAN

Cnd e ( ) este precedat de s, nu trece n , ci rmne i: sin sn


(SINUS) Dan. 173/30. Numai la pers. 6 ind. prez. sntu, Cod. Dim.
39b/i3 , sn ib. 4/11.
Dup ts (din t), e () se pronun ca (a): tsn, tsn, tsne in, ii, ine,
n Cod. Dim. avem: pers. 1, 6 tsnu (tsnu) 118/22; 2. tsni9511/14,
103/20, 121/19; 3. tsne 26b/2; tsnemu 47/18; tsnets 86/17, 20.
Observaiune. 1. n privina tratrii lui S latin, dialectul aromn
prezint aceleai particulariti care se observ peste tot njim ba
romn. Mai ntiu formele nvescu < VESTIO, versu < VERSO
arat labiala nealterat ca i dnd ar fi fost urmat de un e (nchis),
probabil din cauza formelor nvisteare (mai rar nveastire)^ i virsare,
n care accentul era pe ultima silab.^ Tot a pirgur < PERGULA,
pepine < *PEPINEM i vecl'u< VECLUS ( = VETULUS). Vezi
S. Pucariu n Dacoromania, IV, 424. Dup aceea n toate cuvintele
n care e este urmat de o nazal (n, m) + cons., diftongarea lui
lipsete, ceeace probeaz c rostirea lui er nchis: dinte < DENTEM , lindin < LENDINEM , linte < LENTEM , ntindu < INTENDO, minte < MENTEM, vinit < VfiNETUS, sintu, < SfiNTO , vimtu< VENTUS i timp < TEMPUS. Acesta din urm a
trebuit s existe i n aromna, dup cum arat forma derivat tim
puriu n vitul'u timpuriu, Lit. Pop. 797/23, pstrat numai n
terminologia pastoral.
Aceea consecven se observ i n proparoxitoanele tinirj>
TENERUS, vinit < VENETUS i viniri (pe alocuri viniri) < VENERIS, n opoziie cu tsn i yin din TENEO, VENIO, care n
lat. vulg. se rostiau ca paroxitoane.
Observaiune. 2. n ce privete evoluia lui IN ca prepoziie
sau prefix, se tie c, n poziie protonic, atunci cnd era urmat
de o consoan, prin aferez, sa redus la n. Acela fenomen se ob
serv i n elementele latine din limba albanez: mbret IMPERATOR
mbljonj bedecken INVELARE, mdzonj grolle INVIDIARE
etc. (Meyer-Liibke n Grundriss, 19041906, p. 1049), ca i
n dialectele italiene din sud; n Sicilia: nkarkari, n casa,
rmavanti; n Lecce, Neapole i Abruzzi: mperiu, nterna etc.
(Artur Byhan, Die Entwickelung von e vor Nasalen in den lateinischen Elementen des Rumnischen, publicat n Jahresb., III, 50).
. ns n aromn n se arat i la cuvintele urmate de o vocal.
Acest fenomen este secundar i sa nscut prin analogie cu formele
n care IN er urmat de o consoan. Aci vreau s accentuez asupra
faptului c n graiul din nord, la cuvintele nceptoare cu n- din
IN- rar se obinuete proteza lui a- att n cuvintele n care dup nurmeaz o simpl consoan ca ncap, mbunedzu ct i n cele n
care dup n- urmeaz dou consoane ca ntrebu, ncl'egu etc. n
graiul meu nu ntrebuinez, proteza Iui a-. ntruct fenomenul
este strvechiu, deoarece se ntlnete i n celelalte dialecte,

DIALECTUL AROMN

.247

evoluia lui n limba romn a fost studiat, cu citate date si din


dialectul aromn, de Artur Byhan (op. cit., 51 urm.). Rostirea acestui
n urmat de o consoan variaz dup natura consoanei. naintea
unei dentale, el se pstreaz ndreptu,ntreg,ntreb etc.; ns naintea
unei velare se pronun ca i n dialectul dacoromn n : ex.
n cas, n cale; naintea unei labiale ca m, ex.: mbetu etc. Despre
cauzele care au provocat afereza lui i din IN vezi interesantele
expuneri ale lui Sextil Pucariu (Dacoromania, III, 391 urm.); de
asemenea Dr. Anton B. I. Balot (La nasalisation et le rhotacisme
dans Ies langues roumaines et albanaise (1926), p. 6169). Tot
Balot d la p. 71 mai multe cuvinte din dialectul aromn, n care
IN - apare ca n. n tro not (Dacoromania, V, 78) Sextil Pucariu
admite ipoteza ca e (< t) urmat de n i m s se fi prefcut la nce
putul cuvintelor n a, referindu-se la dialectele italiene de sud
(I. Iordan n Arhiva, a. 1923, p. 50). Pentru aromna o astfel de
posibilitate este exclus, cci, dup cum am artat mai sus, cazurile
cele mai frecvente snt cu n fr a. n forma veche analtu din
dialectul dacoromn, Candrea (Psaltirea Scheian, I, CLXX)
vede un fenomen de asimilare de nu va fi cumva o greeal a
copistului (comp. totu ar. analt). Deaceea prere este i O.
Densusianu, Histoire de la langue roumaine, II, 108: cette assimilation apparat dans analtu , ca i Sextil Pucariu (Dacoromania,
III, 391). Eu cred cu Balot c i n forma dacoromn avem pro
teza lui a- ca n analtu din aromn.
Neaccentuat-.
e- : a 53 - Orice e- iniial trece n a, ca n dialectul dacoromn :
alantu (pentru #alaltu < LLUM ILLUM ALTER) lalt; ahntu
(aht, aht) <ECCUM TANTUM a t t, cf. Cav. 1007, Uc.
93/44; ahtare <ECCUM TALIS atare, a fel, astfel, Cav. 987,
Uc. 67/5; acsi, acse, (asi, as, as) < ECCUM SIC as , cf. Basme gl.;
aricu <ERICIUS, -UM, Cav. 391, 887; aoaltar < LLUM ILLUM
ALTER HERI alaltieri; ascap < EX-CAPPO (foarte des i: scap);
asteptu <EX-CEPTO, Cav. 381, Uc. 79/23, Dan. 131/9; astergu
EXTERGO terg , Uc. 81/26; Dan. 179/30; astingu <EX-STINGUO
sting , Cav. 862; astalu <#EX-TALIO taiu drumul cuiva; aspl'ngu
<EX-PLANGO fac pe cineva s plng; aluat <*ELLEVATUM,
#ALLEVATUM. Aspunu spun <EXPUNO, Uc. 83/29; asparu speriu , Cav. 884.
Nu se tie dac n astrisar, astrec ntrec (Flambura, II, nr. 4, p. 8),
astrag avem un a protetic sau un a <e(< EX-).
n urmtoarea form de origine greac: asusescu mntuesc : tra
se ne asuseasc ca s ne mntueasc, Uc. 81/25 din gr- saoaa aor.
dela od)u> scap, mntuesc , avem mai de grab substituirea unui a

248

TH. CAPIDAN

protetic lui e, dect o prefacere a acestuia n a. n ce privete asescu,


cuvnt tot de origine greac, pe care Per. Papahagi (Ser. Arom., 194)
l deriv din ecpdaoa, aor. lui <p6v(o sosesc, i n care am avea, prin
substituire, tot un a pentru e, cred c trebuie plecat dela o form greac
care s se apropie mai mult de acsescu, aa cum o d Cav. 976. Acest
acsescu ar pute fi pentru un acsiusescu, care pe alocuri se i ntrebuin
eaz cu nelesul de a se nvrednici, a ajunge , dela gr. iog vrednic,
demn . Dela icpdaaa ar fi trebuit s avem aftsescu sau ftsescu (cum
au Bulgarii ftasuam pentru forma literar stigam), care nar fi putut
ajunge asescu. n ambol'u altoiu avem /mofo pentru e/jfioh.
n arniu (la Freroi: ariu) iernatec, petrecere de iarn avem un
derivat dela amare (pentru iernare, ernare) a ierna, a petrece iarna unde
va , cu part. ornat. Mih. d i un erhiu ( cu e meninut i n > n): s-ducu
Armni'i la erniu se duc Aromnii la iernatec, p. 183.
e : -1
54. n interiorul ca i la sfritul cuvintelor e apare de regul ca i,
n afar de -e final care, la Aromnii din sud trece tot n i, iar la cei
din nord, n special n graiul Grmustenilor, n cea mai mare parte
se pstreaz neschimbat.
dimndcune (pentru demndcune) porunc, Uc. 93/45; direptu
(pentru dereptu) Cav. 226, 333, 698; dumnidzscu (pentru dumnedzscu)
dumnezeesc , cf. Uc. 77/20; dzinucl'u (pentru dzenucl'u) genunchiu ,
cf. Dan. 141/14; ficoru (pentru fecoru), ib. 175/31; gumitalf) (pentru
gumetat) jumtate, Uc. 77/18; picuram (pentru pecuraru) pstor,
cioban, Cav. 130, Uc. 69/10 etc. Pentru -e final avem la sud: ligari
(legare), ntribari (ntrebare), dipirari (dipirare), crti (carte), fra i (frate),
lapti (lapte), parti, etc., iar la nord: ligare, ntribare, dipirare, carte, frate
lapte, parte. Citate multe nu dau, fiindc acest fenomen este aa de
rspndit n graiul Aromnilor, att la cuvintele motenite ct i la
mprumuturile strine, nct se ntlnete la fiecare cuvnt, n care
exist un e neaccentuat. Acela lucru se poate spune i pentru cazurile
n care e este urmat de n + vocal sau n + consonant: amnare (avinari) Basme 74/21, cf. 133/2; dzindzie (dzindzii) ib., gl.; dzinucl'u,
ib. 49/35, 84/27 etc., frapsin ib .; k'aptine, Cav. 500; k'aptinu vb.
cf. Dan 156/22; cinus (cinuse) Cav. 921, Dan. 148/18; minare mi
care : se se minri de sar mic Dan. 174/31, etc. ; mincune min
ciun Cav. 1152; mincunosu, Uc. 91/42.
Trecerea lui e n i n graiul Romnilor din sud nu este general.
Snt comune n care e se pstreaz la fel ca n graiul din nord: B i a s a: sedzu, s-duse, dulele servitoarele gr., are, yise visuri , tute
toate etc. (Weigand, Ar. II, 254). N e v o d e n : s-duse, si veagl'e,
easte, fratele, venis etc. (ib. 258), S i r a c u : s-featse, mare, sedzu,
pitrecu etc. (ib. 260). S a m a r i n a : cucoate cocoule , aduse, pine,

DIALECTUL AROMN

249

foame etc. (Wace and Thompson, The Nomads, 292). Vor fi, poate,
i alte comune n care e : i nu este general. Numai c ne lipsesc texte.
. Pstrarea lui e neaccentuat se observ att n graiul din sud ct i
acela din nord, la particolele de-, pre-, ne-, conj. si cnd sunt urmate de a.
Cauza acestei rostiri trebuie cutat n pronunarea mai deschis a lui a,
care oprete rostirea mai nchis a lui e.
Cu de-: deacutotalui peste tot n ntregime ; d.eadun mpreun;
deayia n expresia cu deayia abi; dealag fug n expresia: dau
dealag dau fuga ; deaneavra adineaori; deanda de cnd; dealungulu n lung, lungi ; dealihia ntradevr , dealih'ios ade
vrat , etc.
Tot aa i dup prep. di: vearga de-amalum varga de aur
Basme 32/7; hil'lu de-amirfiul de m pratib. 37/19, ns l-spindzur
di grend l spnzur de stlp ib. 32/7 etc.
Cu pre-: preadar prefac ; preadrari prefacere ; preadun i apreadun
pun lng, adun; preadunat adunat lng, primit; preayalea
ncet, etc.
Cu ne-: neacl'imat nechemat; neafirit neferit; neagumtu ne
ajuns pn la vrsta cerut, necopt; nealcsit neschimbat, ne
primenit, nembrcat; neapirit cnd nu sa fcut ziu; nearab ne
ornduial, dezordine; neaumtu neuns; neaveari srcie; neavdzt
neauzit; nearnit nemturat. Toate citatele sunt luate din dicio
narul lui Dalametra.
n graiul Romnilor din sud, n care tendina de a rosti pe e neaccen
tuat ca i este mai pronunat, sunt cazuri, dei foarte rare, cnd i e
din particolele citate mai sus se pronun ca i : diapoia (pentru deapoia)
apoi n urm; diastulu stul; diavrliga i dianvrliga (pentru
deanvrliga) mprejur. Tot aa avem: prialeg aleg prea mult;
priavut foarte bogat. Pentru ne- nam gsit nici un exemplu. i
aceste ultime citate au fost luate tot din dicionarul lui Dalametra.
Cu se: se-alumtar se luptar Basme 12/22, ns si-nvescu se
mbrac ib. 40/7 etc.
Dintre celelalte particole numai pronumele interogativ tse c e se
rostete n dou feluri: tse (cu e pstrat) la Aromnii din sud, tocmai
acolo unde e neaccentuat n fraz trece n i i tsi la cei dela nord. La fel
se arat i e din particola negativ ne. La sud se aude n e: ne mc ne bea
nici mnnc nici bea (Flambura I, nr. 1, p. 2) la nord: ni: ni
mc ni bea.
55. Evoluia acestei prefaceri, cu rdcini foarte vechi n limba ro
mn (vezi Philippide, Princ. 20, 21; Sextil Pucariu n Dacoromania
II, 81), na ajuns s se generalizeze aa cum se nfieaz astzi n
dialectul aromn dect numai foarte trziu. Dovad despre aceasta ne d
limba scriitorilor aromni din sec. al XVIII. La acetia gsim nc e pstrat
n mijlocul cuvintelor, aa cum n dialectul vorbit nu se mai ntlnete.
La Ucuta, p o s t t o n i c : aspardzere (azi pretutindeni aspardzire i
aspardziri) 93/43; agundzemu (agundzim) 87/35; bunele (bunile

250

TH. CAPIDAN

bunili) 89/37; caetsido (caitsido) oricare 77/4; dzatsele (dzatsile


dzatsili) cele zece 91/39; dzedzed (dzeadzit) deget 69/9; fatsetsi
(fatsits) facei 93/4; fatsem (fatsim) 6 5 featser (featsir) tcur
79/21; ndreadze-le (ndreadzi-le) derege-le 87/35; mintel'i (mintii'i
mintii'ei) m inii 77/19; ndriptatel'i (ndriptatil'i ndriptatil'ei) drep
tii 65/5; ncl'inarel'i (ncl'inaril'i nclinaril'ei) nchinrii 87/36;
sndzele (sndzile sndzili) sngele 83/29; seamnele (seamnile
seamnili) 95/3; sufletlu (suflitlu) 77/20, 85/32, 91/42, 93/45; su
fletelor (suflit(i)lor 81/25; se umplemu (umplim) 65/4; se le spu
nem (spunim) 65/3. P r o t o n i c : atselei. (atsil'e) acelei 87/35;
se le astermu (astirmu astirnmu) s le aternem 65/1 ; er (ir)
ib.; ndreptare ndreptare 81 /25, 63/29; nverenatlu (nvirinatlu) mhnitul ; pecuraru (picurar) cioban 69/10; semnate (simnate simnati)
67/5; departe (diparte diparti) 93/44; deprtedzu (diprtedzu). Dintre
formele monosilabe: me (mi) 77/20, le (li) 65/3; de (di) 65/3; pre (pri,
pi) 65/1. Numai pronumele interogativ tse ce apare pretutindeni tsi,
ca n graiul Romnilor din nord. n elementele strine: deferentsie
diferen 67/6; etele (etile etili) lumile 75/15; fanerusi apru
93/31 ! gramele literile 65/3,4; stereuse-me ntrete-m 83/29, etc.
La Cavallioti, p o s t t o n i c : amentatec (astzi numai: amintatic)
ctig 466; ascaper (ascapir) scapr 89; cnep (cnip) c
nep 366; cntecu (cntic) 1012; matsenu (matsin) macin 38; merinde
(mirinde mirindi) 206; pntecu (pntic) 326; seatsere (seatsire seatsiri) secere 240; soarecu (soaric) oarece 801; sufletu (suflet) 1x63;
dzinere (dzinire dziniri) ginere 152. P r o t o n i c : besic (bisic)
bic 1076; desnerdtoru (disnirdtor) desmierdtor 432; dereptu
(dreptu) 226; dennte (dininte) dinainte 691 ; depunu (dipunu) m
dau jos 382; denapoi (dinapoi) 694; dzenucl'u (dzinucl'u) genunchiu
183; Hertur fiertur 707; mhetare (mbitare) mbtare 243; nvernare
(nvirinare) mhnire 556; peturicl'e (pituricl'e piturnid'e) potrniche 749; pericul pericol 383; septmn (siptmn) 245. n ele
mentele strine: belescu (bilescu) 157; lehoan (lihoan < le i o v a ) lehuz 541; demel'u (flimel') temeiu 315; pedimo (pi<5imo) cazn
114; pesk'es (pik'e < turc. peske) dar 244, etc.
La Daniil, p o s t t o n i c : se adutsem (adutsim) s aducem 168/24;
se numeri (numiri) s numeri 181/34; baeru (bair) baer 132/10;
pepeni{peapine peapini s. piponu) pepene 134/11; vestele (art. dela
veste) din lat. VESTIS (152 2), astzi, prin metaplazm ntrebuinat
numai sub forma vestu) postav 128/6; fetser (featsir) fcur 11 82.
P r o t o n i c : de departe (di departe di diparti) 120/4; deslek'asc
(dislik'asc) deslipeasc 144/16; perun cuiu 121/4; gumetate
(gumitategumitati) 120/4; deprec (dipric) 160/24; berbesVi (birbesl'i)
becii 119/31; deslek'escu (dislik'escu) deslipesc 144/6; peducl'u ber(biduclu) 156/22;
(stmn) sptmn 128/8. n elementele
strine: destemel'i (dxstimel'i) prosop 166/27; meyleme (mihleme < turc.
mehlem) pomad 147/18; tengere (tingere) vas, etc., etc.

DIALECTUL AROMN

251

n Cod. Dim., n care diftongul ea este de cele mai multe ori redat
prin ia, pstrarea lui e este mai rar. Dealtfel, i limba din acest docu
ment este mai nou.
Pentru graiul Grmustenilor din Bulgaria, Weigand d e : i cnd se
afl la sfritul unui cuvnt: glbinari pentru glbinare; frmpti pen
tru frmte, etc. (Vezi Introducere p. 54).
Tot aci aparine i reducerea lui i din e n sti (pentru ste, azi tie):
Ea s-featsi c nu sti care easti ea se fcu c nu tie cine este Basme
133/19; mas el sti numai el tie ib. 133/31, dar mai ales n pronu
mele nehotrt care sti (la nord caisti), atestat pretutindeni.
Observaiune. Din cele expuse pn aci, rezult c prefacerea
lui e n i n dialectul aromn, dei nu se arat att de general
ca n dialectul meglenit (cf. Meglenoromnii, I, 109) i nici att
de variat ca n dialectul dacoromn n care ea se arat n anumite
poziii, condiionat dup anumite sunete (cf. A. Byhan n Jahresb.,
III, 61 urm.; O. Densusianu, Hist. de la langue roum., II, 66 urm.;
S. Pucariu, Zur Rekonstruktion, 32 urm.), apare mai puin ne
regulat dect n dialectul dacoromn. ns ea este strveche
(cf. acum studiul de sintez al lui Al. Procopovici, Probleme
nou i vechi, n Dacoromania, II, 174 urm.), iar generalizarea ei
la Aromni, judecnd dup actuala extensiune geografic, se arat
mai mult la Aromnii din sud, cu toate c, dup cum sa vzut
mai sus, i la sud sunt comune n care tratarea lui e este la fel
cu aceea din graiul Romnilor din nord. innd seam de aceasta,
deosebirea ntre graiul de sud i ntre graiul de nord const n aceea
c, n vreme ce la sud, n afar de comunele n care e se mai pstreaz
restul prezint numai i pentru e, la nord, dac nu exist cazuri
de pstrarea lui e peste tot, n schimb, n nici o comun nu se
ntlnete generalizarea lui i pentru e.
Din aceasta cred c rezult faptul sigur c n domeniul aromnei
cea mai veche prefacere a lui e n i trebuie cutat n graiul din sud,
acolo unde i n limba greac se arat acela fenomen. Legtura
dintre fenomenul romnesc i fenomenul grecesc a fost studiat
de mine n Raporturile slavo-romne (Dacoromania, III, 167).
ntruct la Greci trecerea lui e n i apare abia din sec. XVI ncoace,
iar la Aromni nc pe cnd formau o unitate lingvistic cu cele
lalte populaiuni romneti, eu continuu s cred c la Greci ea ar
putea fi de provenien romneasc.
55a. Despre -ea: a, vezi 103 Observ.

e: ( )
56. Rostirea lui e ca se aude n urmtoarele cazuri:
1.
Aci aparin mai ntiu toate derivatele n sufixul latin -TATE,
care a dat n aromn ca peste tot n limba romn: -diate n:

252

TH. CAPIDAN

buntate lat. BONTATEN, cristintate lat. CHRTSTIAN 1TATEM ,


pngntate rutate lat. PAGANTATEM ; umintate (uminitate)
din #umnitate lat. HUM ANITATEM , vitsintate lat. V ICIN TA TEM etc., despre care vezi mai pe larg Th. Capidan, Die nom.
Suff. im Arom. p. 6971.
2. Dup un r cu vibraii mai intense, care provine, de cele mai multe
ori, din rl, rn. Aceast particularitate este proprie graiului Romnilor
din Albania.
dzinr (pentru dzinirle) ginerele Dan. 160/23; lnduf (pentru
lndurle lndurile lndurele) rndunelele , ib. 122/5; capf
(pentru caprle caprle caprele) ib. 19/31; lucf (lucrle lucrle lucrele) ib. 77/19; cl'uf (ci'urle ci'urile) cile, ib.
83/29; dimndaf (dimndrle dimndrile) poruncile, Cod. Dim.
n b /1 5 ; ccuar(ccoarle cicoarle cicoarele) picioarele, ib.8ob/ 2 i ;
prescurtat: fyaf, ib. 59/19; suaf (suarle soarele) ib. 65b/i5, Basme
477/1,23; mul'er (mul'erle mul'erile) muierile, Uc. 81/25;
maf (mrie marele), Basme 477/3. Pentru e > dup f (< rn) avem:
car (carne), Dan. 173/30; pur (purne prune), etc. Vezi i Th. Ca
pidan, Rap. alb.-rom. n Dacoromania II, p. 498. n Cod. Dim. avem
i formele care (cu e pstrat, cf. 78/7), alturi de car carne.
La scriitorii din sec. al XVIII i n special n limba Codicelui Dimonie
se ntlnete rostirea lui e ca dup un r simplu:
ccuar (pentru ccuare) picioare 39b/2, 12/2; forma prescurtat:
doar, ib. 36/20; tsicoar (pentru tsicoare) cicoare, Cav. 830; cuar,
ib. 28/19, 59/20; zbuar (pentru zbuare plur. lui zbor) cuvinte,
ib. i6b/i6, 32/7; bter (alturi de btere) 63b/io; uboar (ntrebuinat
n graiul de nord i azi sub aceast form pentru uboare) curi ; cusur
(pentru cusure) defect, cusur, ib. 46b/5, etc.
Astzi avem pe alocuri: lucrtoar (pentru lucrtQare) Basme, gl.;
arcoar (pentru arcoare) Weigand, O.W., 26.
Dup un r- iniial avem trecerea lui e n n arcoare (pentru
arecoare) astzi: arcoare frig ; arsar (azi pretutindeni arsar) sar ;
arsri sri, rsri, Lumina VI, nr. 4, p. 10; arseaste (dela arsescu
pentru aresescu) place : mi arseaste omlu aestu mi place omul acesta
Gr. B. I, 28; arstornu (arestornu) rstornu, Basme 425/2; arsbunu
nbunez , Gr. B. I, 93; artsescu rcesc , care ar putea veni i
dela aratse. Aceast prefacere a fost influenat i de pref. rs- (rz)
de origine slav ca n arspndescu, etc.
3. Dup un grup de dou consoane dintre care ultima este un r.
Se pare c i acest r avea vibraii mai intense, din care cauz rostirea
lui e a fost turburat.
agrle i (prin metat.) agrle (plur. dela agru) ogoarele, Lumina II,
282) (pronunare proprie Freroilor; la ceilali Romni agrile-ayrile);
cprle cprle (forma obinuit) din cprle caprele , Basme 26/20;
cutrmurare (azi la nord cutrimburare) pentru cutremurare; n God.
Dim. avem i trmuraria tremurarea 13/2, trmurat tremurat

D IA L E C T U L A RO M N

253

u b /8 , trmurr tremurri 13/4; grtsescu (form ntrebuinat pre


tutindeni pentru gretsecu) <<grecesc (la Uc. avem gretseasc, cu e
pstrat, 65/2); k'etr (astzi ketsri despre care vezi 136) din Uetr
(cu epent.), iar acesta pentru ketre pietre, Cod. Dim.; lucr
pentru lucr (cu epent.) iar acesta pentru lucre (pl. dela lucru) cf. ib.
11/4, 7, 12/10, 27, 18/12, 25/5, 10, etc.; crpitor i, prin metatez (mai
des) crpitor (clpitor) < CREPATORIUM; crstin, crstin (la nord pentru
crstin din cretin), cf. Gr. B. I, 18 de mai multe ori; crstinesc crstinesc cretinesc; crpitur (la nord criptur) crptur Nic.;
mprmutedzu i mprmut, Cod. Dim. 74/1, cf. i mprmtedzu, ib.
n 8 b /i8 ; agrsescu i agrsescu (< sl. greii) pentru agrsescu mi uit
cf. Basme, gl.; prstnescu mnnc de nu mai p o t din bg. prestanah
aor. lui prestavam (Flambura I, nr. 6 7, p. 23, alturi de pristnescu (cu i < e) despre care vezi Eleni. slav. n arom. gl. 80; spr pentru
spre n numeralul compus: unspr, dauspr, treispr, prescurtat din
nnsprdzatse, dausprdzatse, etc. pentru unspre, dauspre, etc. din unspredzate, dauspredzatse, etc.; printr pentru printre, Basme 131/10, etc.;
ntr pentru ntre ntre; strnut (din sternut) i strnut (strnut):
strnutareea, Basme 69/26, etc.
n trun singur caz avem <e dup un grup de consoane, cnd ultima
este un l : mpltescu (la nord mai des mpltescu) mpletesc , Basme
.31/1, 8, 429/30.
4. Cnd e se gsete ntre o labial i un r:
anvrlig'edz i anvrlig (anvrlig) pentru anverig'edzti, anverig, etc.
mpresor, nconjur, Basme 241 /1, 269/19; tot aa anvrligai anvrliga
mprejur, ib. 16/20, 60/26. In Basme se mai d odat i forma
anverliga pentru regiunea Veriei, unde se zice numai anvrliga, cf. 16/8;
trmurare (pentru tremurare, trimurare) Cod. Dim. 59b/12,cf. mai sus;
vrgutsu (pentru verigutsu) cerc, Cav. 194; la Nic. vrguc; vrtoii
(vrtosu) tare, foarte, prea mult, puternic : cok'il musat si vrtos gone
biat frumos i foarte puternic , Cod. Dim. 103/19; iri vrtos dreptu
er foarte drept, ib. cf. 140/14, 169/28; vrtute (virtute) putere,
trie: vrtoi tru vrtute tari n puteri, Uc. 93/46, cf. Lumina V
nr. 10, p. 18, Basme 424/21; nvrtusedzu (nvrtusedzu) nvrtoez
Uc. 19/54, Basme gl.; vr i vra (din veru, veru, iar acestea din
vernu veriunu); n Cod. Dim. avem: veru ficor vreun biat 175/31,
143/16 ns i vmii (116/3), aa cum se aude azL dup aceea vrun
(8013/9), vrun (75b/1:7), nfine vrnii, vrn, Wace and Thompson,
The Nomads, 240; vrnoar (vrngar) i vroar odat i nici
odat Basme, gl.
5. Cnd e se gsete n apropiere de o labial:
linvos (linvos i linivos), Basme 73/39; linvosi, ib. 89/1; nmal'
(numai'Q) AN M ALIA, vit mic; n Albania; nimal'u (cu i <e:)
n loara un nimal i ne luar un m iel (Freroii, p. 178; vezi i Basme:
pultarea di la nimali spatele dela m iel (Coria, n Albania) 484/23;
nmalo (pentru singura form ntrebuinat azi nimal destul) <" bg.

*54

TH. CAPIDAN

ne malo, atestat numai n Cod. Dim. 45/18: nu ir namalo ania sin


gur . . . ma am trapt s-alts nu-mi er destul mie singur . . . dar am
atras i pe alii. Aici a din prima silab este pentru , din cauza lui a
urmtor ( 22 a). ntruct avem un singur caz, ar putea s fie i o
greeal.
6. Cnd e urmeaz dup o labial:
Avem un singur caz sigur: mdular <MEDULLARIUS, -UM partea
unde se ncheie capul de corp , ceaf : Un l'are tu mdular i d
una n ceaf, Basme 265/5, cf. 432/13, 458/18; la Romnii din
Olimp: ninvtsat (pentru forma general la ceilali Aromni: ninvitsat,
din ninvetsat), Weigand, OW., 28, i i i . Tot aci ar aparine sup
rare (suprari) btaie de joc: Totna-s Supreadz mereu i
bate joc Dai. Un subst. din acest suprare avem Super batjocur ,
Tr supr de batjocur , Basme 131/24, 382/8. Nu tiu ntruct acest
cuvnt are a face cu forma dacoromn suprare , de care se deose
bete att prin s iniial ct i prin nelesul deosebit. ntruct ns n
supr avem un e dup labial,, din suprare trebuie s aib la baz
tot un e.
7. Cnd n silaba precedent sau urmtoare se gsete un ():
nscnts fem. nscnte (i nscnts nscnti) niscaiva, civa:
nscntsprmtefts civa negustori, Basme 60/17, cf. 76/12, 306/27.
n multe pri se aude i forma regulat niscnts (niscnts) cu i < e :
niscnts, Cod. Dim. 78/15; niscnte oi cteva oi, Basme 15/26;
pn < PAENE A D ; ptrits (pentru pterits din gr. naxEqhoa
i ptrice (Basme, 238/38) crje . Mih. d i ptirits, ns probabil
cu i nu din e, ci din cauza lui i urmtor; plcm (alturi de plecm)
Weigand, OW. 24; putrdzscu (pentru forma regulat putridzscu
din putredzscu, aa cum se aude azi) putrezesc , Cod. Dim. 65b/i;
putrdzr putrezir, ib. 35b/10; sntate (sntate, sntati) cf.
Basme gl.; sntos (sntos) ib., amndou cu al doilea din e {< 1 lat.)
devenit i din cauza lui () precedent, sau potrivit celor spuse sub 1;
srbtoare (srbtoari) pentru srbetoare < SERVITORIA; prstnescu
mnnc de nu mai p o t (vezi sub. 3).
57. n afar de aceste cazuri, trecerea lui e n se arat i dup
1. s, 2. s, 3. ts, 4. c, 5. dz, 6. g, 7. 1'.
1. Dup s:
smints (form rar pentru cuvntul obinuit simints) smn,
dat de Weigand, D. ap. Pucariu, Etym. Wb. 1508; sptmn i sptmn (forme rri pentru mai vechiu septmn, atestat la Cav. 245,
Dan. 128/8), cu din e, care sar pute explic i din cauza celorlali
doi urmtori; srbescu (srbescu) nervos, sprinten din tuc. serbesc
qui nest pas timide, libre, independant . Aci aparine i conj. s (< se)
care abia dac se mai aude azi, dar care a existat odat, dup cum do
vedete forma s- n s-nergu, z-yin, s-fac din s nergu etc. n textele
vechi ea se pstreaz sub forma se: se intru, Dan. 12/38; se urdin, ib.
141/15; se aducu, 9/132; se tari, 135/11 etc. Azi avem si.

DIALECTUL AROMN

255

2. Dup s:
cinusd cenue, Cac. 921, Dan. 148/18, alturi de cinuse, cinui;
gu (alturi de guse), Cod. Dim. 37/17; mingilis (alturi migilise din
turc. meglis) consiliu Dai.; pisk'es (alturi de piSk'ese, turc. peskes)
dar, cadou, Cod. Dim. 29b/i3. Tot aci aparin i derivatele n suf.
-use care la nord se pronun -us, iar la sud mai mult -usi: gdl'inus,
uriclus, npdrticus viper etc., ca i formele verbale dela pers. 3
ind. i conj. prez. a verbelor cu tulpina n s: nfase i nfas etc.
3. Dup ts:
Aceast trecere se observ mai ales la substantivele neutre cu plur.
n -e: grnuts (dela grnuts) i gruts (gruts) grune (despre
celelalte forme vezi Dacoromania 11,499); mats (dela ma) mae ,
Uc. 83/28, ns la Dan. 167/27 odat i matsile (cu i < e) pentru forma
obinuit matsle; gorts pentru gortse (dela gorts) pere. La Dan.
134/11 apare i sub forma gortse cu e, pentru care eu cred c avem a
face tot cu un , ns pronunat ca azif la Freroi (cf. Freroii. p: 177);
brats (dela brats) brae etc. n fine, n tsIar (pentru tselar
< CELLARIUM) pivni , atestat la nord pretutindeni.
4. Dup c:
ciuaf (pentru cicuar) picioarele , Cod. Dim. 8ob/23; g'uc
prere de ru (pentru guce, forma obinuit la nord, din turc.
gju) ib. 20/14; pri fiar slbatec (alturi de forma regulat
price, despre care vezi Th. Capidan, Elem. slav. n arom., 80) ib.
2ob/i2 ; frc, frc (turc. fyrca) perie etc.
5. Dup dz:
dznucl'u i dznucl'u (Gr. B. I, 13) genunchiu , forme mai rare,
pentru cuvntul uzual dzinunclu, Dan. 141/14, la Cav. 183 pstrat cu e
netrecut n i: dznucl'u. n lndzdzscu m mbolnvesc (va s-lndzdzeasc o s se mbolnveasc Lumina I, 298) avem e > din
cauza celor doi . Aci in pluralul subst. n e cu consoana final dela
tulpin n dz: budz (plur. dela budz pentru budze) Uc. 75/17* cf.
33/29, frndz, (frndz), Lumina I, 29, Basme 316/18; plur. dela
frndz frndz; pentru frndze, frndze frunze, Lumina I, 291;
pndz, (pndz) etc.
6. Dup g:
borg (pentru borge < turc. borg) datorie Cod. Dim. 14b/13;
harg (pentru harge < turc. Harg) cheltuial .
7. Dup T :
Aceast particularitate apare mai mult n graiul Romnilor din nord
i celor din Albania: /urneai' (pentru fumeal'e) familie, copii etc.
Aci aparin toate derivatele n -al' a (pentru -al'e. Deasemenea formele
verbale dela pers. 3 sg. ind. i conj. prez. la verbele de conj. I cu tul
pina n 1': tal', s-tald (pentru ta'e, s-tal'e), moal, s-mpal' (pentru
moal'e) etc.
58. e precedat de vocala labial u, trece n ca n dialectul daco
romn, iar ud sau rmne, sau trece n o (despre care vezi 107, 1):

256

TH. CAP1DAN

cot din cut i acesta din cuet < CUBITUS, -UM, Cav. 12, 768, Dan.
144/14; niir din nuru <nueru <NUBILUS, -UM nor, Lumina I
360, cf. VI, nr. 4, p. 9; alturi avem i: tior forma cea mai obinuit
la nord, cf. Uc. 97/51, mur, Basme, gl.; anaua nou din noau <
noaue < NOBIS; tot aa avau vou , despre care vezi mai pe larg
107, oa (pl. lui ou) din oau i acesta din oaue, Dan. 121/4; oao, Uc.
69; doau (doao, dao, dau), cf. Uc. 67/1, 69/8, Dan, 179/3, Basme
418/24.
Tot aci aparin i formele iu i iu (ultima ntrebuinat, dei rar, la
Freroi) unde. Snt aceleai cu formele dacoromne vechi i dialec
tale u, uo, 10, pe care Weigand (Jahresb. X II, 106) le-a derivat din
UBI > ue > u > o, care, pentru aromn, a dat u; iar acesta, din n
trebuinarea lui n fraz de u de unde a dat mai ntiu di u i apoi,
printro desprire fals, di iu. Forma iu rmne neexplicat chiar dac
sar admite un IBI.
n Siracu avem i forma ancruntu (ncruntu) mettre en sang:
l'i-ncrunt capiu il lui ensanglante la tete; cu nrile ncruntate etc.,
care presupune existena lui cruntu < CRUENTUS i la Aromni, cu
nelesul lui original. Aci avem trecerea lui ue (> u > o) n u nainte
de n, atunci cnd n forma gone (n Mulovite: jone) din gune <guene
<JUVENENEM a rmas staionar. Explicaia sar putea gsi poate
n faptul c cea dintiu er n poziie neaccentuat, iar cea din urm
accentuat.
,
nlocuirea lui e prin se mai arat izolat n cazuri de metaplasm:
num pentru nume (atestat pretutindeni); foamit pentru foamite,
Cav. 742; culm (Halichi, n Tesalia pentru culme i culmu culme
de deal, munte , Dunrea, nr. 58, p. 125.
n afar de aceasta, <e se mai arat tot izolat n tcnescu (alturi
de forma obinuit ticnescu din bg. teknuvam) mi vine n gnd , Dai.
Forma dtoru dttor dat n Uc. 79/23: domnul, dtofu a banii'i
Dumneze dttorul vieii este mai de grab un derivat din dau
dect din DEBITORIUS.
ea : a
58a. n poziie neaccentuat ea secundar se rostete a la Fr
eroi n anumite cuvinte:
tmbaqa pentru tmbagea tmbariu ; naqa pentru na 5 ea nasul ,
Freroii, 183.
e :o
59. ntocmai ca la e > o (despre care vezi 38), n care avem numai
cteva cazuri izolate, tot aa i aici aceast particularitate se ntlnete
mai mult la forma verbal e (pentru este), cnd urmeaz dup un element

D IA L E C T U L AROM N

257

palatal: Ca l'-o arsine (pentru c l'-e arsine) c i-e ruine, Basme


175/ 3 1 Ts-o nil (pentru ts-e nil) i-e mil, Cod. Dim. 2311/13 etc.
n urmtoarele dou forme avem trecerea lui e n o sub influena
asimilatoare a unui o din silaba urmtoare: daporpoga (Basme 419/38:
Daporpoea ini ficorlu amirilul dup aceea iei biatul mpra
tului ) din daprpoea daprpoea depreapoea (azi dipreapoia i
dipreapoa).
e:u
60. Aceast trecere se arat: 1. din cauza unei consoane labiale,
2. dup un element palatal, 3. sub influena unui u din silaba urm
toare i 4. dup r (din rl, rn):
1. arufec (arufictur) <REFRICO (Pucariu, Etym. Wb. 1426);
aruversu (aruvirstur, aruvirstur) scot bubie pe buze dup o
boal; aruvinedz stropesc, ud cu ap (cf. Per. Papahagi, Not.
Etim. 9); arupas i fupas repaus, odihn, Uc. 91/41; dup
<DE-POST, cf. Uc. 67/4, Dan. 118/2 i pretutindeni. Alturi, avem
n unele pri i dip, dipu, despre care vezi 89; ruvel revolver:
Apucai trastile cu pnea si scos ruvelea apucai traistele cu pinea i
scosei revolverul, Flambura II, nr. 3, p. 3. Tot aci aparine i
uvreu Ovreiu , care trebuie s vin dintrun Evreu, dei cuvntul
exist i n gr. ofigidg (alturi din efigalog, efigiog mult mai puin ntre
buinat) cu o pentru e, de unde l-au putut lu Romnii. Srccianii
au uvrios, pe care Hoeg (Sar. I, 175/1) l deriv din sfigaiog.
2. Dup un element palatal (c, s, 1', n):
Dup c : cumber (pentru cimber din cember, turc. id.) basma
ntrebuinat la nord; curdak'e (pentru cirdak'e, turc.) cerdac;
cumuricd cimbru (Satureja hortensis) < bg. cemerika; cumburic
(derivat din cimbru); culike (pentru celik'e, cilik'e <r turc. celik)
oel Basme 337/16; cupor ap, ghimpe, cu derivatul cuprak'e
(pl. cuprk'l) agraf, obiect de argint pe care l pun femeile la cap
ca s le ie prul, la gt ca s ie haina Dai.; numirat (prin ncmirat
dela bg. cemer) otrvit, Flambura II nr. 1, p. 2 (despre care vezi
148); ngulnari pentru nculnari nclnari ncelnari nclenari
(despre care vezi 148); curufdd olan, crmid Cod. Dim.
111/13, cf. 8 0 /n din srb. c'eremida (< ngr. xega/uda). Cuvntul
exist i la Albanezi: tsheremide (tot cu 6 < c') ; cusug (din cufcug
i acesta pentru paleosl. kovucegu arca, cf. dacor. cociug) i
cufcugar, pentru care vezi Lit. Pop. 31 i Mih.; ancup m ha (din
bg. vepam). Trecerea lui e n u deriv din formele neaccentuate:
*ancepm > anupm, din care apoi sau format i ancup, ancup, etc.
Pentru citate cf. Basme gl.
Dup s : nsurpik' edzu pentru nserpik'edzu (probabil prin nsrpik'edzu
dela arpe), surpik'edzu (mai ales la part. surpicat mucat de arpe )
17 T h . Capidan. Aromnii. D ialectul Aromn.

258

TH. CAPIDAN

m nrutesc, devin ru Dai. subec (pentru ebec, turc. id.) mai


mu Mih. Forma verbal e pentru este, se pronun pe alocuri
w, ori de cte ori urmeaz dup s: nu s-u g1ine nu este bine; A zi
pdurea s-u domni (Gr. B. I, 103); c nu s-u tsiniva c nu este ni
meni Lit. Pop. 838/16.
Dup s trecerea lui e n u se arat n sucvestu pentru sechestru,
n arsute (pentru arsete, derivat dela ard rd ) avem mai degrab
un fenomen de analogie cu plngute dect trecerea lui e dup s n u,
Basme 339/21. Dai.
Dup
fi, ts, cazurile de rostire a lui e ca u se arat numai la forma
verbal e pentru este: nu l'-u g ine nu i-e bine, nu V-u nil nu i-e
mil ; l'-u seate i este sete . Tot aa: n-u fric mi-e fric ; n-u dor
mi-e dor . Vezi n Basme 361/27: nu-fi aspuni, di tse n-u numa Ficorlu
di l-aru ? nu-mi spui, de ce mi-e numele Feciorul dela ru ? n Lit.
Pop. 344: tsi n-u tur ce mi-e acum, etc.; h-u c s-nu-ni cad grailu
mpade mi-e c no s-mi fie vorba ascultat Basme 37/15; n-u arau
mi-e ru ib. 6/31; n-u foami mi-e foame ib. 46/20; ma n-u dar
mi este ib. 26/19; n-u c mi este c ib. 37/15; dure ts-u destul
i este ib. 153/3, cf. 4/12; nu ts-u nu i-este 4/12, etc.
Dup ti avem n tiuvrescu (pentru forma obinuit h'ivrescu) de
rivat dela tieavr friguri.
3. Prefacerea lui e n u, datorit fenomenului de asimilare o avem
n urmtoarele forme: asului (pentru atselui, n Gope) acelui
Basme 418/26; cutrumur cutremur Cod. Dim. 17))/11; cutrumurm, ib. 41/9; pudurits (pentru pedurits) iepele dela rzvoiu
Mih.; stufutedzu strnutat Cav. 108; usucu (usuc i usc) usc
Dan. 153/21; vurtutea virtutea ib. 125/7; totului ns avem i
tatul, ib. 18/22, 24) pentru tatlui, ib. 46^/16; tinuru (pentru tiniru
din tineru) tnr C. Dim. 28/7.
4. Se arat numai n graiul Romnilor din Albania: maiu (mrie din
marele) Cod. Dim. 110/5: Mafu Constandinu amirlu marele Constantin
mpratul ib. io9b/2; a mrul a marelui ib. 97/18; mafu Adanasiu
marele Atanasie ib. m b/3 (cf. Dacoromania , 498499).

Accentuat.
i:i

61. La nceputul, la mijlocul i la sfritul unui cuvnt, i din t lat.,


cnd nu este precedat de ts (din t), dz (din d), s, r (r), rmne neschimbat:
I n i i a l : il'e < ILIA ale Cav. 513; imeru (imir) < gr. 7]fiQoc
blnd Cav. 303; insu ins Uc. 85/31; tsvuru izvor ib. 85/32;
itsido (din i ori, tsi ce, doc alb. va ) orice ib. 65/2; izb
( <r turc.) pimni etc. M e d i a l : Kic < FCA, -AM smochin
cf. Dan 132/10; hicu < FICUS, -UM smochin ib. 138/13; higu

D IA L E C T U L ARO M N

259

< FGO nfig _Cav. 642,1143; h'il'n < FLIUS, -UM fiu Uc._9i/4i,
93/44; h'iru <FILUM fir , a ; l'its < LICIA ie-; l'inu <LINUM
in Cav. 547, Uc. 68/8, Dan. 148/18. F i n a l : agudi (sl. godeti)
lovi Dan. 139/13; artsi (dela artsescu) rci Cod. Dim. I04b/i2;
apiri (dela apir) se fcu ziua ib. nob/16; durni (dela dormu) dormi
ib. 107/14 etc. etc.
i : ()
62. Precedat de 1. ts (din t), 2. dz (din d), 3. s, 4. r (f), se rostete
pretutindeni ca ; n Albania i la nord mai mult ca a:
1. Dup ts:
ctsn (catsnu) < CATNUS, -UM strachin Cav. 900; ctst i
ctst (azi mai des ctsut): lo ctstul tra si-l tal'e lu cuitul ca s-l
taie Cod. Dim. i03b/4; putsn (putsn): putsne dzle puine zile
ib. 30/3. Tot aa la Cav. 688, Uc. 65/1, Dan. 131/9; subtsre sub
ire Basme 171/31; tsts (i tsts, cf. Cod. Dim. 98b/2); tspit (< tsipit?) linite Gr. B. I, 90 etc. La. pronumele personal: ts (ts) < TIBI
-i, i- cf. Uc. 75/16, 85/32 i pretutindeni; atsa (atsia) ie
Cod. Dim. 25b/5; atsea Uc. 75/15- Pretutindeni n dialect cu i < ().
La verbe: amurtsi (amurts), amurtst (amurtst) amorii, am orit
cf. Cod. Dim. 36/27 (la Cav. 630: amurtu, ntrebuinat i azi: n-amurte
actorlu mi amorete piciorul); amutsi (amuts), amutst (amutst), amutsri (amutsre) dela amutsscu (amutsscu); amputsi (amputs), amputst (amputst), amputsri (amputsre) dela amput p u t
cf. Basme, gl., Uc. 76/2; musits (musits), musitst (muSitst),
musitsre (musitsre) dela musitsscu (musitsscu) nfrumuseez;
mritsi (mrits) dela mritsre, mritsre < MALITIARE din MA
LIIA (cf. alb. maltsohem) . m nrutesc (despre o boal), m agra
vez , atestat n Cod. Dim. 37b/i7 (cf. citate n Dacoromania 11,^627);
ptsf (pts), ptst (ptst), ptsre (ptsre) de la pat: pts Uc.
79/22, avem ptst, Cod. Dim. 63b/11; sutsi (suts) dela suts
sucesc, nvrtesc, sutst (sutst), sutsre (sutsre) cf. Cod. Dim.
20b/2i, 95/20. Originea cuvntului este obscur. Trecerea lui s- n
s i c n ts prezint mari greuti pentru derivarea lui din sl. sucii, din
care vine dacor. sucesc . Prefacerea lui s- n s sar putea explica pn
la un punct din cauza lui c urmtor: #sucu < sucu; ns, n cazul acesta,
ts < c rmne neexplicat.
Toate verbele, n care n tulpin avem ts (din c), nu prefac pe i n
(a): ndultsi dela ndultsescu (dultse) ndulcesc; lutsii dela lutsescu
lucesc ; artsii dela artsescu rcesc etc. etc.
La derivate cu sufixe i < (a) avem: avutsl'e (avutsl'e) avuie;
bugdtsl'e (bugtsl'e) bogie; sutsi'e (sutsl'e) dela sots; uspitsl'e
(uspitsl'e) dela oaspit.
Cu toate acestea, avem cazuri de pstrarea lui i nealterat pentru
graiul din su d : tsin, tsini (pentru tsn, tsh) iu, i i ): tra s-tsin

2<k>

TH. CAPIDAN

minte s ii minte (de trei ori, n graiul din Samarina), Weigand,


Ar., II, 84; n vine tsis (pentru h vinetss) mi-ai nvineit ib. 6.
Dup t avem un singur caz n graiul Romnilor din Albania: tnusit
pentru tinisit cinstit, dela tinisescu cinstesc (gr.).
2. Dup dz:
La scriitorii din sec. XVIII, () apare neregulat. Cav. Dan. i Uc.
l dau cnd ca cnd ca , ns mai des ca , transcris n grecete cu 01
i rj. n Cod. Dim. apare numai ca , transcris cu a.
dzc (dzc) zic: dz zi Uc. 89/37; dztsi zici ib. 89/39; dzse
zise Dan. 116/1; dzc (postverbal) spus Uc. 7/15, cf. Basme
31/12. n Cod. Dim. avem dzcii 32/23, 40/5, 17/23, 2 ^ /2 5 , 119/6;
dzts 12/22, 94/8, 95/6, 114/5; dztse 15/15, 2011/19, 80/19, 101/15;
dztsemu 30/18, 34/1; dztsets 86/18; dzcu i6b/i8, 20/12, n 6 b /8 ;
dzle (dzle) pl. dela dzu: dzle, Uc. 91/41, cf. Dan. 132/10; dzle,
Cod. Dim. 30/31 putsn (putsn) puin Cav. 688; putsn, Uc. 65/11,
Dan. 131/9. Forme prescurtate: ptsn, psn, Basme 188/5, 396/10 etc.;
urdzc (urdzc) urzic, urdzsle Dan. 117/2, urdztsi Basme 163/20,
193/37 etc.; urdzc (urdzc) vb. La formele verbale aorist, participiu perfect,
infinitiv avem regulat , <i: ancldz (ancldz), ancldzt (ancldzt),
ancldzre (ancldzre) dela ancldzscu (ancldzscu) nclzesc; anvirdz (anvirdz) etc. dela anvirdzscu (anvirdzscu) nverzesc cf.
Uc. 93/45; avdz (avdz) dela avdu aud. n Cod. Dim. se conjug
la aor.: avdz 88/19, 88b/i, avdzs, avdz 87b/io, 28/31, 107/3,
avdzmu 67 b /n , avdztu 29/27, 67b/i i , avdzr 95/8, 104/12; lndzidz (lndzidzi) etc. dela lndzidzscu (lndzidzscu) m mboln
vesc cf. Cod. Dim. 30/81; putridz (putridzi) etc. dela putridzscu
(putridzscu) putrezesc ib. 35b/10.
La derivate: dumnidzl'e dumnezeire Uc. 73/15; putredzhe pu
treziciune Basme, gl.; aludzme moleite Dai.
La verbele n care n tulpin avem dz (din g) i se pstreaz nealterat:
lrdzii dela lrdzescu, derivat din largu; lundzi dela lundzescu,
derivat din lungu. Tot a i verbele care au n tulpin un grecesc:
anurdzi, undzi, dela aiiurdzescu, undzescu etc.
Cu toate acestea, n graiul din sud avem cazuri, n care i se ps
treaz chiar atunci cnd urmeaz dup dz din d : dzise (pentru dzse)
n Siracu, Weigand, Ar. II, 262, cf. 2648c Chiar la Grmuteni avem
dzitsem zicem ib. 24. Acela fenomen se arat mai des la Romnii
din Olimp: dzic, dits zic, zici ns dzsu (pentru dzsu) Weigand,
O.W. 101; avdzi, avdis, ns avdz auzii, auzii , auzi ib. 92.
3. Dup s:
Se arat izolat numai n graiul din Albania i al Romnilor din nord,
originari din Albania: s () .< SIC i Uc. 83/29, 87/34 etc-> Dan.
127/7, 128/8, ,137/13; s, Cod. Dim. 6ob/i9, cf. i9b/3 etc.; as
(aa) a: as, Uc. 67/6,73/15; astse, Dan. 137/15, 147/18, 149 /19,
Uc. 75/16; astse, Cod. Dim. i3b/io, 15/18, 20b/i8, 40/20; agrs aor.
pers. 3 dela agrsescui mi uit Uc. 65/1. n graiul de azi al

DIALECTUL AROMN

261

s
Freroilor avem : bis i bisa dela bes pentru forma obinuit bisz';
bisc i bisc pentru biic; is pentru ist aor. pers. 3 dela es ies.
Despre i < e dup s vezi 13.
4. Dup r:
Prefacerea lui i n (o) se arat n aceleai condiiuni ca n dialectul
dacoromn: a) dup r iniial, b) .dup r lung (rr):
a) arm (arm) rm : aramu, Dan. 138/13; ru (ru), aru (aru):
ru, Dan 134/11; ru (pl. rure, Dan. 116/1), Uc. 83/27. Romnii
din Albania i cei dela nord originari din Albania rostesc ru <RIVUS,
la fel ca i ru < REUS; arip rp : Ianina mi pliguir, Tu aripi
mi-arucutir n Ianina m rnir, n rpi m rostogolir Lit. Pop. n
Lumina III, 164. Aci aparine i cuvntul drm (darm) <#DE-RIMO(R)
ntruct la baz are *rm. Cuvntul este atestat odat n Cod. Dim.
Gria-n, cum va s-tsn priasin mne, cndu eti drmatu di yinU
grete-mi cum o s ii post mne, cnd eti prpdit de vin . Pucariu (Etym. Wv., 485) d dirim (mi dirim) qule mich eigtl. zermalme mich . n arom. se aude dirin (< deliro, -are, Papahagi, Jahresb.
XII, 101) i nsemneaz m v ait, m prpdesc (la nord, de plns);
prin urmare nu este acela cu dacor. drm . n schimb, forma
atestat n Cod. Dim. confirm etimologia lui Pucariu, ntruct i
n aromn avem un din lat. nu din a, cum ar fi, dac sar deriv
cuvntul din DE-RAMO, -ARE entsten. Vezi i Philippide,
Orig. Rom., II, 53.
.
_
b) urre (urre), in si auri (aur) mi sa u n t din lat. *HORRIRE
( = HURRESCERE); part. urt (urt) n spre deosebire de urutu,
cf. Basme, gl. Aci aparin i verbele derivate cu infinitivul n -re ca:
amrre (amrre), amrt (amrt), amri (amr); deasemenea ver
bele de origine slav ca: zburre (zburre), zburi (zburi), zburt (zburt),
dela zburscu (zburscu) vorbesc: zbuf vorbi Uc. 73/23 etc.;
n forma copre, Cav. 447, dac nu avem o greeal de scris, ntruct
apare o singur dat, avem pentru i din gr. xorcQa; azi se rostete
pretutindeni cuprie gunoiu; deasemenea trts (trts) tre din
sl. trici id., care a dat mai ntiu trtse (din care dacor. cu epenteza
lui trtse) i cu metat. trtse trts; nfine turiste (turste Mih.
turrste Cav. 582; la Dan. l ntlnim cu (a) pronunat ca i tran
scris n alfabetul gr. cu e: turste 168/28) stn, trl. Vezi mai jos
46; deasemenea 61, 3, c.
\

Observaiune. n cuvntul stringu < STRNGO, -ERE, i n a


trecut n ca n dialectul dacoromn, n care avem strng.
Cu i pstrat cuvntul este atestat n toate dicionarele i glosarele,
afar de Obed., Texte care d strngeare (dacoromnism?) i Cav.,
n care gsim strngu driicke zusammen 971. Tot aa l gsesc
atestat i n Gr. B., I, 32: un nod mi strndze un nod m
strngea . Pstrarea lui i se arat i la aorist i part. strimsu i
strimtu (strimptu). n dialectul de azi formele strngu, strmsu, strmtu

262

TH. CAPIDAN

snt, pe ct tiu, necunoscute. Weigand, OW. 56 d strndie


strnge. ; sinu < SINUS, nu sn, ca n dialectul dacoromn,
dei aci avem 1 (scurt).
1: a
62 a. Se arat n graiul din Albania n mod secundar n : mi cragu
m ologesc; la aor. mi cfgai, part, crgat, inf. crgare (din
mi crigu, iar acesta din mi crligu, derivat dela crlig-crlig) ntre
buinat n Ohrida, cf. Mih. Aci avem a pentru () prin analogie
cu formele de conj. I cu a n tulpin care, la formele cu accentul pe
terminatiune,.

' trece n a.

1: a
63. Se arat numai n graiul din Albania. El rezult din (despre
care vezi 12)\ putsn (pentru putsn din putsn); urdzc pl. urdzts
(pentru urdzc din urdzc) urzic; ctsn (pentru catsn din ctsn) strachin etc. Despre turste la Dan. 168/28, vezi mai sus.
i:u
64. Avem numai cteva cazuri: 1. cnd i urmeaz dup s, r; 2. sub
influena unui u din silaba precedent sau urmtoare:
1. amm<?(dintrun mai vechiu arsune, din arsine) ruine , Weigand,
OW., 26, 35; tot a tungr (pentru singur, cf. 180) n Siracu.
Weigand, Ar. II, 260, cf. 262; suir (suer) < SIBILO uer (n Gope: siur), sueru, Cav. 961, cf. Basme 37/9, 149/11, 231/3; sul'e
(pentru sil'e, forma obinuit) Flambura I, nr. 4, p. 7. (Pentru ori
ginea cuvntului cf. Dacoromania II, 548); arus (pentru ars part.
perf. dela ard rd, mint ): hi arus eti nelat, Weigand, OW. 30;
tmste (din trste < turiste) vezi Gr. B. I, 8. n urutu avem u pen
tru din cauza celor doi u.
2. dzu (din dzu pl. dzle) cf. Cav. 302, Uc. 69/9, 75/16, Dan.
145/17 etc.; ul (pentru lu, din care avem i lu) l din construcia
nu lu <nulu, desprit nu ul. Cf. Cod. Dim. 96/18, 33/1. Tot aci
aparin i umflu, umplu (< IMPLEO, INFLO) din mflu, mplu, cu
<u strvechiu, ntruct prefacerea exist i n dialectul dacoromn;
turuste (pentru turiste din turiste < bg. toru. Trecerea lui i n u sa fcut
prin , din cauza lui u precedent.
n zg'ilundalui (pentru zg'ilindadalui dela zg'lescu) u pentru i avem
prin trecerea de conjugare.
Dup alte consoane trecerea lui i n () se arat n: alin (pentru
forma obinuit alin su iu ) munte analtu n-alnam munte nalt
mi suiam , Lit. Pop. 909/26; sth'im (pentru stih'im < gr. otixrjfia)
prinsoare, Basme 419/13; sivdl (pentru sivdli din turc. sevday)

DIALECTUL AROMN

263

ndrgostit, Flambura, I, nr. 2, p. 7. Aci i <r y ar putea proveni


din rostirea literar a cuvntului turcesc.
Neaccentuat.
i: ()
65. n flexiune i neaccentuat deobiceiu rmne neschimbat. Numai
n cazurile cnd el este precedat de: 1. ts, 2. dz, 3. s, 4. c, 5. r, sufer
modificri.
1. Dup ts:
Rostirea lui i flexionar abia se aude cnd naintea lui ts (indiferent
dac vine t sau c) nu se gsete o alt consoan: birbetsl (rostit i: birbets) pl. dela birbec berbece, Basme 342/1; bubulits (bubulits) pl.
dela bubulic insect, ib. 417/12; broatits (broatits) pl. dela broatic,
ib. 345/34; vtsi (vts) pl. dela vac, ib. 322/5, etc. Tot a cnd ts,
provine din t : argats (argats) pl. dela argat, ib. 403/3031; frats
(frats) pl. dela frate, ib. 12/16, etc.; dispots (dispots) pl. dela dispot
episcop , 245/19, etc., etc. Aceea constatare se poate face la flexiunea
verbului: dutsi (duts) pers. 2, ind. prez. dela duc; fatsi (fats) pers. 2
ind. pre. dela fac; pots (pots) dela pot; pats (pats) dela pat pesc ,
etc., etc. Dup rostirea mea, care ine de graiul Romnilor din nord,
i flexionar n cazul de fa nu se aude: n formele birbetsl, bubulits
sau argats, fratsi, eu am auzit: birbets, bubulits, argats, frats. Totu
dicionarele i glosarele noastre transcriu, cnd i cnd i, fr deosebire
de regiuni.
n cazul cnd ts este precedat de o consoan, atunci i flexionar se
rostete n graiul din sud i (rar ) n graiul din nord: alts ali, Uc.
91; cdrts(la sud crts), Basme 419/19,428/24; dints(dints) dela dintre,
ib. 435/27, cf. 29/14; nopts (nopts) dela noapte, ib. 393/21; munts
(munts) dela munte, ib. 452/35, Dan. 1-17/2; mortsl'i morii, Uc.
87/34; ndreptsl'i drepii, ib. 87/34; neamrtepsits nepctuii,
ib. 85/32; prints (prints) dela printe, Basme 432/33, 316/5; ports
(ports) dela poart, ib. 425/14; yifts (g'ifts) dela yiftu (g'iftu) igan ,
ib. 309/22. Aceea rostire are i i la flexiunea verbului: mparts (mparts)
pers. 2 ind. prez. dela mpartu m part, (forma nprtsir pentru
mprtsr, dat de Boiagi, 205, nam ntlnit-o la Romnii din Alba
nia; aceea form este dat i la Obed. Texte), etc.
n Cod. Dim. i apare ca att dup un ts simplu ct i dup un ts
precedat de o consonant:
La substantive: (dup un ts simplu) frats pl. dela frate 11/10;
tsitts pl. dela tsitate cetate 27/27, 75/2; surats pl. dela surate
(< turc. surat) obraz 22b/i 1; zahmets pl. de la zahmete (< turc. zahmet)
nevoie, necaz 1811/3; sots pl. de la sots i6b/i6; uaspits pl. dela uaspit
oaspete 20b/i; profits pl. dela profit profet 8711/18; hrmits
pl. dela hrmit ho 81/21, etc. (Dup ts precedat de o
consoan): crts pl. dela carte 2211/13; dreptsl pl. art. dela dreptu

264

TH. CAPIDAN

27/7, i2b/22, 13/12; smtsl'i dela smtu sfn t 65/26; printsl'i


dela printe 14/15; prmteftslor dela prmteftu negutor 731/10;
ports pl. dela porcu 141/8, etc. Nu dau mai multe citate, deoarece,
dup cum sa spus mai sus, pronunarea lui i ca dup ts precedat
de o consoan este rostirea curent la toi Romnii din nord i din
Albania.
La verbe; Ind. prez. pers. 2 aufats dela auru uri 88b/i; adlgats dela adlagu dau fuga, alerg 12/24; cl'imats dela cl'emu
chem 12/26; imnats dela imnu umblu nb/6; lucrats dela lucredzu 11/26; mncats u 8 b /i2 ; ntribats dela ntreb ntreb 86/10;
vtnats dela vatn ucid 43/78, etc. Conj. prez. pers. 2: si aflats
dela aflu I2b/i8; s-li arucats dela aruc arunc I04b/i9; si ascultats
dela ascult, 27b/24; si bnats dela bnedzu tresc , ub/27; s-luats
dela l'au, iib/18, 111/2; s-v cl'inats dela mi cl'in m nchin, 104/17;
s-v mvitsats dela s-mi mvets s m nv, iib/14; s-mincunats
dela mincunedzu mint, nb/25; s-imnats dela imnu umblu,
24b/3 ; s-mncats dela mncu, ii5b/i6, etc. Viitor pers. 2: va s-n-aduts
dela aduc, 89b/i3; pers. 5: va s-luats dela l'au, 68/1; va s-mncats
dela mncu 116/2 ; va s-v ptidzats dela mi ptedz m botez ,
67b/i 2; va s-v sturats dela m satur, 116/3; va s~^u vatnats
dela vatn ucid, i09b/2i. La conjugarea III, alturi de formele cu
i > , care sunt cele mai numeroase, avem i forme cu i pstrat; acestea
sunt foarte rari: Ind. prez. pers. 2, dzts dela dzc zic, 94/8, 12/22,
119/5; dzts, 95/4; fatsi dela fac, 21/20, 23b/i9, 37/4; pitrets dela
pitrec trimet 39b/i2. Tot aa la conj. pers. 2: si dztsi, ii2h/ig;
114/21, etc.; si fatsi, 98 b/12, s-fats, 20/5, s-fas, 17/16, si pitetsi, 101/10,
1061/5. La conjugarea IV, forme cu i nu exist; aci pretutindeni avem
a pentru i. Cu toate acestea, alturi de ascidts, 39^14, ports dela portu
1O3/10; va s-cafts dela caftii caut; s-ti distepts deia disteptu, 39b/i8;
mparts dela mpartu, 68b/9, etc., n care i, urmnd dup ts pre
cedat de o consoan, se pronun la nord l azi ca , avem i: si
mpartsi, 76/19, n loc de mparts sau mparts. Tot aa avem la conju
garea I, i mntsi, i2ib/3, si mntsi, i2ib/4 pentru si mnts (mnts).
2. Dup dz:
Pronunarea lui i dup dz se face n aceleai condiiuni ca dup ts.
Limba Cod. Dim. arat aceea regularitate, adic i < dup dz ne
precedat de o consoan i i <, cnd dz este precedat de o consoan:
az (n Biasa), Basme 20/5 astdz Uc. 75/16. n Cod. Dim.:
afendzl'i pl. art. dela afendu (< ngr. cpevrris, turc. efendi) preot,
78/17; amirradzl'impraii , 75b/3; levendzl'i dela levendu, 73b/3;
pirazmadzl' dela pirazmo (< gr. sie gao/io) drac, neltor, 8ob/7,
etc. Se ntlnesc ns i forme cu i pstrat: azi Cav. 868; (n Avdela)
cf. Basme 51/9 i az ib. 313/28; afendzi, J*/2, alturi de forma
dat mai sus cu ; pledzi pl. dela plag ran, 35b/i4_
La verbe: ind. prez. pers. 2: bnedzdela bnedzu tresc; luninedz dela luninedzti, Uc, 79/23; ti alavdz dela mi alavdu m laud ,

DIALECTUL AROMN

265

Cod. Dim. 123/4; ardz delaard rd, 586/2; discl'idz dela dicl'id
deschid, 8311/21; sedz dela sed, 896/8; tindz dela tinda ntind,
60/21; d aprindz dela aprindu, 996/15; d vedz dela ved vd , 23/24,
83b/7, 63/17. Rar avem i forme cu i pstrat: cadzi dela cad, 29b/23;
vedz dela ved, 216/25, 123/5, 44/14. La dzc (dzc) zic () din tul
pin se pstreaz i n formele cu accentul pe tulpin): 1. dzc, (dzc),
2. dztsl (dzts), 3. dztse (dztse), 4. dztsim (pentru dztsem), 5. dztsiU
(dztzets). La imperfect avem pretutindeni: 1. dztseam (dztseam),
2. dztsea (dztsea), etc.
3. Dup :
Trecerea lui i n se arat n Codicele Dimonie. Aci avem: uSle
(pentru forma obinuit uile), 85/11; srete n Oh, srete Judal Oh,
Iuda iret , 84/21; tot aa srtlcuri iretlcuri , 80/25; au^ (pentru
aus) btrni , 25/10; amrtios (pentru amrtios) pctoi , 46/11,
cf. i2b/22, 12/15, 13/14; ins (pentru ini), 3915/1; insus (astzi aproape
lipsete acest cuvnt n dialect) nsui, 21/10; ns (pentru ni)
dnii, 21/6; vrtos (pentru vrtosl), 93/46. La verb, pers. 2 dela
aorist: actsas dela acats prind, 82/20; bgas dela bag, 8ib/i9;
cuminicai dela cuminic cuminec, 89b/i3; didet dela dau, 12/19,
42b/1 (la Uc. l ntlnim sub forma dides, 89/39); discrcas dela discarcu, 40b/i2; luat dela l'au, 846/2; mncas dela mncu, 96/1, sc
pat, 96/1, strigas, 96/1, etc.
La Ucuta ntlnim forme n care avem pentri i, cu toate c t nu
este precedat de nici o consoan: nstsis dela nstsescu (< gr. vdozrjoa
aor. dela vaar^vco nviez ) nviai, 79/22; ntrupuis, derivat din
trup: trupuescu, 79/22; niluis dela niluiescu, 77/19; vinis dela yin
vin, 89/37. Cteodat i > a apare i la Ucuta: vers (veri), 65/3.
4. Dup c :
Apare ca tot n Cod. Dim. ns foarte rar: uracV(pentru uracil)
pl. art. dela urac (<bg. orac) plugar, 57b/2; s-lu ncac (pentru s-lu
ncaci) dela ncac cert, 23/25; d cdinc (pentru si alinei) dela mi alincescu m art,
81/14; d alincr (pentru si alincir), 113/8.
n aceste dou forme din urm pentru i sar putea explic i din cauza
schimbului de conjugare: alincare pentru alncire. Tot n Cod. Dim.
apar i formele: v alincits (nu alincts), 96/14; mi alinat (nu alinci),
88/20.
5. Dup r:
Trecerea lui i n se arat n cuvntul lacrm (lacrm, Basme
266/30) pentru forma obinuit lacrim cu pl. lcrin (i lcrn, lacrni),
Cav. 199; lcrmedzu i lcrimedzu, cf. Basme gl.; la Freroi:
QcQn lacrimi, Freroii, 187.
n Cod. Dim. avem cazuri n care i flexionar la substantive apare
ca : amrr (pentru amrr) 176/22; her (pentru beri) 146/14,
I2 ib /i7 ; dimndr (pentru dimndri) n b /1 5 , 136/15; dr (pentru
dri) 58b/15; htr (pentru htri) n b /5 ; hr (pentru hr) 58 / 20.
(la 64/14 se d i hr) hal'ur pl. dela hal hal, 13/21, 276/14;

266

TH. CAPIDAN

minduir (pentru minduir) 22b/2i, 32/12; munduir (pentru muriduiri) 13/21; mincunr (pentru mincunri) 38/5; mbugatsr (pentru
mbugatsr) 64/18; trupur pl. dela trup, 411/1, 70b/i3, ns i trupuri,
591/13; stepsur pl. dela stepsu (derivat dela stipsescu <gr. r.nzaii-a
aor. dela nzaiyoi) vin, greeal, 411/13; vintur pl. dela vimtu
(pentru vintu) vnt, 68b/8; srbtor pl. dela srbtoare, 19/5, ns
i srbtori, i8b/i8; scriirr pl. dela scriirre scriere, 26b/3, 27/24,
ns i scriirr, 26b/3; tifter pl. dela tiftere, 30/16. Azi avem n
graiul Fre roilor cuscn cuscri; socq socri ; ayq slbateci,
etc., cf. Freroii, p. 187.
6. Dup 1':
Numai n graiul Freroilor: porii' pl. dela pom (alturi de forma
regulat ponl'i); n unele pri se aude i ponl'e; doil' pentru doil'i,
forma articulat dela doi, (Freroii, p. 187).
1: e
66. Aceast prefacere se arat numai la -i final dela cuvintele gre
ceti terminate n -rj i -t.
ayoye ( ywyi) chirie ; amaye ( iyi), ns i amayi, amai vraje ,
farmec, descntec, D ai.; azveste i azvestre (cu r epent.) din afiozr}
var -,catoye ( xazwyi) pimni ; cohe ( xm%r}) col , ns i coh'i;
crivate (xqepzi) pat; cutnbuloye ( xofmooyi) mtnii; cumerke
( xovjubqxi < COMMERCIUM, cf. i paleoel. kSmc^ii K'Iv G. Meyer,
Neugr. St. III, 34) vam , Cav. 468, cuvnt aproape disprut din
graiu; azi se ntrebuineaz yumbruk'e (turc. din xov/usqxi < COM
MERCIUM); cutsak'e (xovzoxi) crlig de smar ns i cutsak',
Dai.; fidane ( rpvvzvi) arbore tnr, fig. persoan nalt i subire ,
Dai.; fnare ( (pavgi) felinar; fise ( ipvaz;) natur; laspe (lrmr))
noroiu ; misale (/zeodh din mai vechiu fievohov, :ueadhov, derivat din
lat. MENSA, G. Meyer, Neugr. St. III, 44) fa de mas , ns i
mesal, misal Nic.; plate ( nalzi < PALATIUM, G. Meyer, ib. 51)
palat; plase (nloiq) creaiune, fptur, popor, neam, lume,
Uc. 64/4; platane ( nlazvi platan, Del., ns i platan (nMzavog);
sinah'e (aivyi) guturaiu; sinape (o vzu) sinap; tihe (zvxr})
noroc; vrome ((qo/m ) ovz, Dai.; zulape (ovlm ) fiar sl
batec , etc.
n graiul Romnilor din sud, orice e neaccentuat rostindu-se ca i,
toate formele mai sus citate se pronun: ayoyi, amayi, azvesti, cumbuloyi, cutsak'i, fidani, fnari, fisi, laspi, misali, plati, plasi, sinah'i,
tih'i, vromi, zulapi. Aceast rostire ar putea s reprezinte vechea pro
nunare a lui r} i 1 grecesc. Se pare ns c la nceput i ei trebuie s
fi avut rostirea cu e.
n mijlocul cuvntului i se arat e numai n inem < ANIMA Cav.
379, pentru forma de azi inim. Aci e din i scurt latin reprezint forma
mai veche.

DIALECTUL AROMN

267

n, mijlocul cuvntului avem pentru i din cauza lui precedent


n hrsescu bucur (pentru hrisescu): hrsim GD. 6511/1; s-hrseasc, Lumina, I, 299; hrseaste, Gr. B., I, 89; slnescu (pentru
silnescu din bulg. silno) silesc, violentez Mih.
i : u
67. Pronunarea lui i ca u se arat rar: 1. n cteva cazuri izolate,
2. sub influenta
unui u din silaba vecin.
1. crun (< krina) tort adunat, cf. Romnii Nomazi, 128, 174;
durec (pentru forma obinuit direc < turc. direk) stlp , Basme
384/28; frapsun pentru frapsin. Freroii, 188; fusek'e (pentru forma
obinuit fiek'e < turc. fisek) glon, cartu, Lumina, VI, No. 4,
p. 25; crustal cristal , Dai.; ah'urh'escu (pentru #ah'irh'escu, iar acesta
pentru ah'irsescu care se ntrebuineaz, iar acesta din urm din
arh'isescu < gr. aor. lui oxfjv)) ncep, Uc. 67/5 i Basme, gl.;
k ilumi (pentru k'ilime) chelim, Beza n Gr. B., I, 7; lmbrusescu
(pentru lmbrisescu < gr. M/unoiaa aor. dela la/aiQ(co) luminez,
strlucesc; mbrtsusedz (pentru mbrtsisedzu) M ih.; pistupsesti
crezi pentru pistipseti, Freroii, 188.
2. aruk'usur i aruk'uswros alunec i alunecos, pentru aruk'isur,
aruk'isuros, formele obinuite, cf. Basme, gl.; arusunedzu i arusunos
pentru arusinedzu (dela ruine), arusinos: rusunatu, Cod. Dim. 17b//1
Dan. 128/8; h'umunicu pentru h'imunicu (dingr. xeimovixov) pepene
verde, Dan. 134/11; musuteats pentru musiteats frumusee;
musutic, musutsscu pentru musitic, musitsscu, Basme, gl.; h'umusescu
pentru himusescu (derivat din hima < gr. %vp,a, despre care vezi mai
pe larg Dacoromania, V, 474 urm.) m reped, Gr. B., I, 179, nh'umusescu, Basme 380/27; prumuvear pentru primvear primvar,
Lumina, III, 179; priumuvear contaminaie din prumuvear + primuvear, cf. Basme, gl.; rusunatu (pentru rusinatu), Dan. 128 /1 ;
atsului (pentru atsilu dela atsel) acela, Basme 418/26; curtuescu
i rtuescu (refl.) m zpcesc, devin nelinitit: Tut lumea s-curtui
(cirtui) toat lumea se zpci, Basme 380/29.
1: y
67a. Se arat la nceputul i la mijlocul cuvintelor din i (primar
sau secundar): Byat (Ca nume propriu din Biat n Perivoli), Weigand, II, 70; arye (pentru arie) arie Cav. 48, Dan. 169/25; cutriyir (pentru cutriiir) cutreier , Basme, gl.; Yany, Yancu, Uc. 67/7;
Yanina, etc.; flcryot (derivat din flcare) membru din falca re
care trete sub conducerea unui celnic Dai.
ns n cele mai multe cuvinte rostirea lui y se datorete sunetului
grecesc y ( 224): yivvtjg, yiaryir argint viu (gr. yioyiQO < iQdQyvQOv

268

TH. CAPIDAN

cf. G. Meyer, Ngr. St., II, 20); yiatru medic (gr. yiaxQog) yitrie
doctorie (gr. yaxQia); yitripsescu vindec (gr. yidxQevoa aor.
lui yiarQEVta), etc.; sraye (pentru sraie) palat, Basme, gl.
/ : V
67b. Avem numai n niph'u copil din gr. vrpuov Cav. 655
(rostit probabil i n grecete niph'u); ph'esc piersec din alb.
pjeshke; ish'a drept din gr. tata: ish'a valea nsus (Avdela) Weigand, Ar. II, 114.

67. n Cod. Dim. I dela sfritul cuvintelor, cnd urmeaz dup


r, de multe ori nu se rostete. n cazul acesta r apare ca un sunet
palatal; or (pentru ori) n multe or 65/6, 76/3; munduir (pentru munduir) 24/13, 78/9.
La Freroi: aftar pentru aftar (azi ahtr, cf. 9) atari, astfel;
cqipQ pentru cgipgi necazuri. Freroii, 188.
n graiul din Siracu ver pentru veri. Weigand, Ar. II, 266.
La Romnii grmosteni din Bulgaria: csur, pl. dela cas. Jahresb.,
X III, 66.
n Samarina avem car n: anaQima car dgade cseane blestemat
s fie acela care a scos strintatea . Weigand, Ar. II, 84.
i protetic:
67) d. Proteza lui i se arat n cuvntul iat mam , ntrebuinat la
Romnii din Vlaho-Clisura i din Albania (cf. Freroii, 186). La ceilali
Romni din nord se aude at din alb. ate. Despre trecerea de neles,
ca i despre existena cuvntului n limba latin atta, vezi Dacoromania, II, 517. n Laca din Zagori, dup Weigand (Ar. II, 361), cu
vntul se pronun eat cu e din i. Tot n aceast comun pentru tat
se ntrebuineaz cuvntul andicu (ib.); iscriirare scriere : tu iscriirare
dztse ayul Ioan gur di asime n scriere zice Sf. Ioan gur de argint,
Cod. Dim. 35b/i:6.
n iet pentru forma obinuit et, i este organic (< alb. jete), Fr
eroii, 186, Obed. Texte, 88, Cod. Dim. 64/15.
O
Accentuat.

o:o

68. La nceputul i Ia mijlocul cuvintelor, cnd dup el nu urmeaz


un n sau m
explos., se aude ca n dialectul dacoromn. I n i i a l :

DIALECTUL AROMN

269

ocl'u ochiu, Cav. 596, Dan. 141/14, 150/19; om, Cav. 61, Dan.
118/2; orbu, Cav. 1030, cf. Uc. 95/48, Dan. 128/8; optu, Cav. 686 etc.
M e d i a l : coru hor, Dan. 176/32, cf. 135/12; cornu, Cav. 405;
locu, Uc. 67/5, Dan. 158/23; sotsu, Cod. Dim. 2111/23; totu, Dan.
161/24; vomu vrs, vom, Cav. 161/24; gom hain petru copii
(sl. gorna), Lit. Pop. 253/2; clopotu (sl. klopotu), Cav. 401; rob,
Cod. Dim. 37/21; protu (gr. ngwzog ntiu, Dan. 132/10; prosop
(i prosup) < gr. ngooamov obraz, Uc. 73/15; tora acum (gr,
targa) etc.
o : uo
68. Se ntlnete rar: puo (pentru pot): n-esc feat nu-tf, puo
s-grescu snt fat i nu pot s vorbesc, Lit. Pop. 953/6, cf. 840/5;
luocu (pentru locu): s-tru atsel luocu tine tsi sdz n acel loc n care
stai tu, Cod. Dim. 5911/18; azti-uo (pentru azh-o) gonete-o,
Cod. Dim. 2ib/i6.
o : u
96. Apare n aceleai cuvinte ca n dialectul dacoromn:
culcu (< lat. COLLOCO, -ARE) ntrebuinat rar, cf. Dai., cu de
rivatul culcu. Trecerea lui o > u sar putea explica din formele cu ac
centul pe terminaiune.
curte (< lat. COHORTEM) atestat de Weigand, D. Mie mi este
necunoscut i nu se ntlnete nici n literatura popular. n locul lui
avem ubor (dacor. obor).
mur (amur) dud, mur (Mat. MORA, -AM pentru MORUM),
atestat n toate glosarele. Trebuie deosebit de mur (amur) ghemul
sau stomahul cptuit pe dinuntru cu multe foie, care vine din alb.
mulle (Dacoromania, II, 515).
mursec (r lat. MORSICO, -ARE), nentrebuinat azi n dialect.
Cuvntul este atestat numai n Cod. D im .: mursicare nu are tr videre
necazuri nu are de vzut, 6311/24. Formele accentuate nu ni se p
streaz, aa nct nu tim dac avem mursec, cu o > u din formele cu
accentul pe terminaiune, sau moarsec, cum ar fi trebuit s avem.
num pentru nume (lat. < NOMEN) atestat pretutindeni.
plupu (pl. pluk'i) plop (Mat. PLOPPUS, -UM pentru POP(U)LUS), Dan. 117/1, Basme, gl. Pucariu, Etym. Wb. 1341, d i pl'op,
pluip, forme pe care nu le cunosc; ele nu snt atestate n glosarele i
dicionarele existente.
rujbu (aruibu) < RUBEUS, -A, -UM roib , atestat la Nic. Puca
riu, Etym. Wb. 1473 d aroib, forma care se ntrebuineaz la nord.
turt (Mat. TURTA, -AM), Pucariu, Etym. Wb. 1747, cu acela
neles ca n dialectul dacor.

270

T H . CA PI DA N

urdin (< lat. GRDINO, -ARE) merg des undeva, frecventez;


va se urdin la bsearic vrea s mearg la biseric, Dan. 141/15.
Trecerea lui o n u se poate explica dela formele cu accentul pe terminaiune.
urm (aurm), cuvnt rar, n locul lui astzi avem tor . Este atestat
n Cod. D im .: s-n spun urmile tr tu paradis s ne arate urmele
pentru paradis , 34/14. Dai. d i forma ulm. Ea se poate explica,
poate, prin ncruciare urm + ulmicare adulmeca, mirosi . Despre
etimologia cuvntului vezi Pucariu, Etym. Wb. 1835 i Densusianu,
Hist. 1. roum. 201.
n forma sprun (spurn) din care la Freroi spuf avem conta
minare SPODIOM + PRUNA, iar n tut < TOTUS, care sa p
strat i sub forma neaccentuat tot, u se datorete din cauza poziiei
neaccentuate pe care o are cuvntul n fraz.
Observaiune. Dintre elementele strine u pentru o avem n
ayuna i aguna, cf. Basme gl. (la citatul indicat forma nu este
dat), Mih. iute pentru forma obinuit ayona, agoria; tura
(la Gopei) pentru tora acum. Trecerea lui o n a se explic
din ntrebuinarea lor n fraz n poziie neaccentuat: tsi'hutur
(din tse n-u tur pentru tse n-e tora) ce-mi-este acum , Lit.
Pop. 344.
o :

70. Se arat numai n dou cuvinte: stirri pentru surori pl. dela
sor(), Lumina II, 200 i pretutindeni; nurr pentru nurori pl. dela
nor(), Basme, gl. Cuvntul exist i la Istror. (cf. Pucariu, Istroromnii
II, 336). Trecerea lui o n a nu este explicat. Sar putea s avem un
fenomen de analogie cu pluralul cldri, pltri, mulri etc.
Tot aci aparine i cuvntul nu pentru nou, diznu. pentru diznou
iari, din nou, Cod. Dim. 97/22. Forma nu se aude mai mult n
graiul Romnilor din nord: mrmintu nu mormnt nou Dan. 171/29,
cf. Cav. 345 etc., ncolo avem nou. Trecerea lui o n sar putea explic
prin analogie cu pronumele posesiv tu,-su (mai vechiu -*su), despre
care vezi 268. Despre c, n, v, dup vezi 78.
o :e
70. Se arat n graiul din Siracu ntrun singur cuvnt: ding'es
(pentru ding'os) din jos : Dafne din supr, dafne din g'es, discl'ide
s tndru nundru, Weigand, Ar. II, 260.
o : oa (ga)
71. Cnd n silaba urmtoare se gsete una din vocalele , e, atunci
o > oa ca n celelalte dialecte.

DIALECTUL AROMN

271

I. o urmat de :
afoar <AD-FORAS afar Uc. 69; nafoar afar Basme, gl.;
broasc, Cav. 107. Per. Papahagi n Ser. Arom. arat c broasc n aro
mna are nelesul de broasc estoas , iar broatec pe acela de broasc,
n graiul din nord nu exist aceast deosebire. Aci broasc nsemneaz
broasc, iar broasca estoas este numit cO din alb., despre
care vezi Dacoromania II, 522; coard, Cav. 908, Dan. 155/21, Basme
414/16; coast, Dan. 167/27; doamn stpn Basme 64/17 etc.;
moar, Dan. 167/27; noar (n Samarina, pentru nor), Wace and
Thompson, The Nomads, 317; par, ib. 164/25; oao ou ib. 121/4;
poarc, Cav. 897; oam (derivat feminin dela om) femeie care a
mplinit o sut de ani Lit. Pop. 923/6,24, cf. Basme 321/31; spacr,
Dan. 160/24; toac, ib. 143/15; tsicoar cicoare Cav. 830 (pentru e >
vezi 37); yipar (< lat. VIOLA, -AM) viorea : Trimur ca yioar
tremur ca o viore Lumina II, 13 etc. n elementele strine: cloac
(cloace) cloc; coaj, coas, epar coaja de pne; goad lovitur
btaie Lit. Pop. 540, Basme 448/15 ; pumoar oboseal, somnolen
(<sl. poumora, cf. bg. umora Ermiidung, Ermattung), sloat lapov i (paleosl. slota hiems, cf. bg. slota sturmisches W etter.
Cuvntul exist i n gr. oloxa (G. Meyer, Ngr. St. II, 58); vuloag
pajite n mijlocul pdurii, poian, lumini Lit. Pop. 331 din
paleosl. vologa pentru vlaga, Miklosich, Paleosl. 65; groap (alb.
grope) Cav. 541; moa (alb. mose) Dan. 139/13; apandoahd
ateptare, ajutor (gr. cmavroyji) Basme 65/14; arvoan arvun
Weigand, II, 154; doar daruri (gr.pa) , hpar sat (gr. %<i>oa)
Cav. 1144, Uc. 69/7; icoan (gr. elnova) Cav. 250; lihpan lehuz
(gr. leymva) Lumina I, 7, Cav. 541; oarfn srac cf. Uc. 94/49,
Dan. 128/8 (gr. opipavog) etc. Cuvintele mai nou nu fac aceast
trecere: boz brag, cof, clots lovitur, nivol' nevoie, smol
etc,- coc cap (alb.), dos poarc (alb.), ro ra, sol etc.
(vezi Rap. alb.-rom. n Dacoromania II, gl.),
n limba din Cod. Dim. pa apare ca ua. Este acela fenomen pe care
l-am vzut i la metafonia lui e (vezi 44). Astzi, n graiul Romnilor
din Albania, nu se aude dect oa: cuard, 107/14, cf. 28b/i7; duamn,
82b/i5, 99/19; huar sat 118/21; icuan, 2711/21; nafuar afar
26b/20; pruart, 22/12; ccuar picioare 12/2, 39^/2] cuar t sfoar
59/20; uar, 20b/6; zbuar cuvinte (pl. dela zbor) 16/16, 32/7.
La verbe: guac (ind. prez. pers. 3 dela goc) 26b/6\poart (dela port)
17/8, 22/12, 25b/2o; scual (dela scol) 76b/i9, n o /1 5 ; luats (imper.
dela l'au) 14/13, 108/4; s~^u scUat (conj. prez. pers. 3 dela scot) 107/13;
si duarm (dela dorm) 114/80, cf. 22b/22; si muar (dela mor) 95/9,
cf. 70/7; s-tuarn (dela tornu) 28/26 etc.
II. o urmat de e:
boatse voce Cav. 1096, Uc. 94/46, 63/5, Dan. 123/5; coatsin
cu pete roii la obraz, la cap Dai.; floare astzi ntrebuinat rar; n
locul lui avem lilice. n Cod. D im .: fl/jri discl'ise flori deschise 6 4 /x;

272

TH. CAPIDAN

loclu cu floare, Basme 37/35. n trun cntec de nunt l ntlnim i


sub forma floara n Lumina II, 44; foame, Dan. 130/9; foamit foa
mete Cav. 742; lngoare boal Uc. 75/16, cf. 93/43; moarte, Cav.
308, Uc. 97/50, Dan. 147/17; gamih, Dan. 132/10, Uc. 79/21; oase
Dan. 141/14; oaste, Uc. 87/35, Basme 419/36; poame, Dan. 129/8;
scoase, Uc. 99/55; soarle soarele Dan. 148/8; sgaric oarece ib.
168/27; sudgare (asudoare) Cav. 332. n elementele strine: plgace
(sl. ploca) lespede Dan. 121/4; gahte (pl. dela ohtu gr. oyfoq,) deal,
colin; dblgane (pentru forma obinuit dbloane) Lit. Pop. 949/22
i toate cuvintele feminine n - cu pluralul n -e, care prefac pe o n
ga din tulpin: cpase, cloaie, sloate, pumoare, vuloadze etc.
Cele mai multe dintre cuvintele strine pstreaz pe o urmat de e
neschimbat: bote culoare; sote neam; zore nevoie; coh'e colul
casei; hoge, etc.
Aci aparine i cuvntul corbe voc. dela corbu negru corbiu fig.
srman, nenorocit, care vine din alb. korb, despre care vezi Dacoromania II,525.
n limba din Cod. Dim. avem ua pentru ga: amirruahe mpr
teas 191/13, cf. 99/19; buatse voce 64/7; duamne voc. dela domnu,
38b/4; piae, 58/9, piuate, 123b/16; puame pl. dela pom, 15/23; srbtuare, 91 / i ; uaie oaie I02b/i5; uaspe, 8 ib /i3 ; uaste, 78/13, nob/20.
La verbe: s-apruak'e prez. ind. pers. 3 de me-aprok'u m apropiu
122b/17, cf. 80/15; cunuaste dela cunoscu, 92b/6 cf. 38b/i3, 1 ^ / 1 3 ;
pnate dela pot, i6b/26, 25b/25; seuate dela scot, io8b/i6; scuasird, 108/1;
vuame dela vom, 58b/6; duarme dela dormu, 25b/i3, 11311/7; muare
dela mor, i6b/2i, ioob/io, n 6 b /i5 , i20b/6, etc.
ga: q
71. Se aude numai la Freroi. Rostirea lui ga provenit din o
urmat de , e nu lipsete din graiul lor:
hgg (hoar) sat; sggte, mggte (soarte,.moarte); ggg (goal, fem.
dela gol); tpgg topor; cgd (cpad); v ggg (vroar din vrnvoar) niciodat; pgmi (poame); lcgtqgi (lcrtoare) lucrtoare,
etc. (Freroii, p. 185).
Avem ns i: cggagea (croarea) cldur ; ngaptea, toamna, etc. (ib.).
ga : o
72. Se aude tot numai la Freroi, chiar cnd rezult dintrun 6
urmat de : fomea (foamea); ggop (groap); lot (loai); diunog (diunoar) deodat, etc. (Freroii, p. 186).
Observaiune. Forma arose roie arat o pentru ga-, tot aa
flor n capr flor, mase. flor din lat. FLORUS blond, din
care avem un dimin. flurits (la nord) gru galben care se
mai numete i arusie din bulg. Forma ngr. q>M>gog weiss von

DIALECTUL AROMN

273

Ziegen und Schafen n Macedonien und E pirus (G. Meyer,


Ngr. St. III, 70), este, innd seam de extensiunea lui geogra
fic i de ntrebuinarea lui numai la pstorit, mprumut aro
mnesc.
ga : a
73. Se arat numai n cteva cuvinte:
rau (rao) i arau (arao) rou cf. Dan. 153/21: Bruma. . . aspardze frndzle . . . raoa d vrtute bruma . . . stric frunzele . . .
rou d putere , cf. Cav. 241. Aici trecerea lui ga n a sar putea explic
din cauza lui r iniial, ntocmai ca la rao (arao) din reao (reau), forma
feminin a lui ru < REUX, n care avem a pentru ea. Neexplicate
rmn urmtoarele forme: dau din dao i acesta din dgao (doau) dou
cf. Uc. 69/8 ; 'daosprdzatse dousprezece Dan. 179/33. Tot a
ndau (ndo din ndau) cteva forma feminin a lui ndoi civa;
nao pentru ngao, iar acesta pentru ngau nou , forma feminin a lui
n nou cf. Cav. 201 i Dan. 143/15; deasemenea nao <NOVEM,
Cav. 264; naosprdzatse nousprezece Dan. 179/34.
n Meiova (Aminciu) avem din ga dup c n frcare frioare ,
ntrebuinat numai n bocete. Comunicat de prof. V. Diamandi din
Meova.
n locul formei obinuite la plural apostoli (sau apostolan) dela
apostol, n Basme ntlnim de mai multe ori: apostal'i ntrun basm
din Avdela: Hristolu cu dosprdzats di apostat'l, 429/14; Doamne . . .
va yin si cu apostal'i, 429/22, cf. 433/11. n Basme, gl. se d i un
sing. apostol.
om, om : un, um
74. Soarta lui o urmat de n, m + explos. este aceea ca n dialectul
dacoromn: alun, Dan. 133/11; bun{u), bundei. Uc. 69/8, Dan. 146/17,
Cav. 353; cumpr(u) Dan. 130/9, 132/10; curun cunun Cod. Dim.
36b/g; lungu, Dan. 152/20; dipunu, cobor, m dau jos Basme 14/7,
45/37, etc.; depunu, id. Cav. 389, Dan. 161/24, Uc. 79/21; plmun
(pentru plmune <PULMONEM) plmn Cav. 793; ptigune bo
boteaz Uc. 79/2; spunu, Uc. 65/3, 79/23, Cav. 208; tundu, ib. 475;
tun, ib. 510, etc.
n potan (potane) grind m are din paleosl. potonu, avem -an
pentru -on prin substituire de sufix.
Cnd dup o + m urmeaz o vocal sau m, n, rezultatul este acela
ca n celelalte dialecte, adic o rmne neschimbat: domnu stpn
Uc. 85/3, cf. 65, 75, 89, Cav. 94; amu, Dan. 118/2, Cav. 61; pomu,
Dan. 148/18, Cav. 827 etc. Dela aceast regul se abat aceleai cuvinte,
n care o a trecut n u, ca n celelalte dialecte: cumu, Cav. 828, ccumu
(din c +cum u) cum Uc. 77/20, cf. 75/16, care se explic n poziie
18 Th. Capidan. Arom nii. Dialectul Aromn.

274

TH. CAPIDAN

neaccentuat n fraz; nunt (pentru nume, pstrat la Romnii din Olimp


Cav. 693, Uc. 75/16, Cod. Dim. 4211/23) etc., n care u sar putea ex
plic printro contaminare cu numeru (Pucariu, Etym. Wb. 1206;
altfel Densusianu, Hist. 1. roum. II, 25); nun na, nun na,
atestat pretutindeni, pentru care trebuie s admitem o form balca
nic NUNNUS resp. NUNNA, ntruct avem n alb. nun, fem.
nunelje (G. Meyer, Alb. Wb. 312), n ngr. vovvog id. (Ngr. St. III, 48).
on, om : n, m (n, m)
75. n urmtoarele forme avem n, m pentru un, um\ ele snt rs
pndite peste tot n dialectul aromn: frndz, la Aromnii din nord
mai mult frndz frunz \frndz, Uc. 67/4; frndzle, Dan. 153/21;
frmte i frmte frunte, frmtia, Cod. Dim. 3911/12, 6111/3, 139/13.
Mih. d frumte; despre frungia vezi 143.
La Daniil (139/13) ntlnim forma fremtia ((pg^uzta), n care ()
este transcris cu e. Este acela fenomen din limba Romnilor din Al
bania, despre care am vorbit la 12 i 15. El ne arat c, dup cum
i(a) a trecut n , cu o rostire aproape de e, din cauza lui r, din aceea
cauz a trebuit s treac i u din formele frundz, frunte n (), dnd
frndz, frnte.
Neaccentuat.
o: u
76. Dup cum a neaccentuat se pronun , tot a orice o neac
centuat din cuvintele de origine latin i din elementele strine intrate
mai de mult n limb se pronun u. Abateri rare dela aceast regul
observm numai la Cav. Din acest punct de vedere dialectul aromn se
identific cu dialectul meglenit:
arbure arbore Cod. Dim. 9111/20; arburl'i, Dan. 116/1; arumnu
ro